Különös közzétételi lista Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda"

Átírás

1 Különös közzétételi lista Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda A 11/1994. (VI..8.) MKM. rendelet 8. (6) bekezdése kötelezi az intézményeket az úgynevezett különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, tanított tantárgyai 1.1. főiskola, tanító, prémiuméves; - két nap délutáni ügyelet 1.2. főiskola, tanító napközis nevelő 1.3. főiskola, tanító-természetismeret műveltség terület, általános iskolai tanár- ének-zene, OKJ-s informatikai végzettség tanított tantárgyak: ének-zene, természetismeret, informatika, tánc és dráma, énekkar 1.4. főiskola, tanító német nyelv műveltségterület, tanított tantárgyak: német, tanulószoba 1.5. főiskola, tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület tanított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, nem szakrendszerű magyar nyelv és irodalom 1.6. főiskola, általános iskolai tanár biológia, testnevelés, oktatásinformatikus tanított tantárgyak: biológia, testnevelés, informatika, fizika 1.7. főiskola, tanító, prémiuméves két nap délutáni ügyelet 1.8. mérnöktanár technika -, főiskola - általános iskolai tanár - matematika tanított tantárgyak: matematika, technika, médiaismeret 120 órás tanfolyami végzettség 1.9. főiskola, tanító technika műveltségterület tanított tantárgyak: alsó tagozaton minden tárgy, kivéve informatika, német és tagozatos testnevelés főiskola, tanító testnevelés műveltségterület tanított tantárgyak: testnevelés főiskola, általános iskolai tanár orosz, történelem, német nyelv tanító tanított tantárgyak: német főiskola, tanító könyvtár műveltségterület tanított tantárgyak: alsó tagozaton minden tantárgy, kivéve tagozatos testnevelés, német nyelv, informatika főiskola, tanító matematika műveltségterület tanított tantárgyak: matematika, nem szakrendszerű matematika, rajz főiskola, tanító orosz műveltségterület

2 Tanított tantárgyai: alsó tagozaton minden tantárgy, kivéve testnevelés főiskola, tanító alsó tagozaton minden tárgy, kivéve német nyelv, informatika, tagozatos testnevelés főiskola, tanító társadalomismeret műveltségterület, fejlesztő pedagógus általános iskolai tanár történelem tanított tantárgyai: fejlesztő tanórák tartása a törvény szerint főiskola, tanító orosz műveltségterület tanított tantárgyak: alsó tagozaton minden tantárgy, kivéve testnevelés főiskola, tanító testnevelés, pedagógia műveltségterület, közoktatás-vezető tanított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, testnevelés főiskola, általános iskolai tanár földrajz, történelem tanított tantárgyak: földrajz, természetismeret, történelem, etika, kémia főiskola, általános iskolai tanár, okleveles magyartanár - magyar nyelv és irodalom, könyvtár, közoktatás-vezető tanított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, könyvtáros főiskola, általános iskolai tanár, középiskolai tanár napközis nevelő főiskola, óvodapedagógus óvónő főiskola, óvodapedagógus óvónő főiskola, óvodapedagógus óvónő főiskola, óvodapedagógus óvónő főiskola, óvodapedagógus óvónő főiskola, óvodapedagógus szakvizsgázott óvónő főiskola, óvodapedagógus szakvizsgázott óvónő főiskola, óvodapedagógus szakvizsgázott óvónő 2. Technikai dolgozók 2.1. szakközépiskolai érettségi iskolatitkár 2.2. általános iskola takarító 2.3. általános iskola takarító 2.4. általános iskola takarító 2.5. szakiskola takarító 2.6. gimnáziumi érettségi dajka 2.7. szakiskola, 4 év gimnázium dajka 2.8. gimnáziumi érettségi dajka 2.9. általános iskola dajka szakiskolai érettségi - dajka

3 3. Kompetenciamérés évfolyam matematika 412 olvasás évfolyam matematika 427 olvasás évfolyam matematika 459 szövegértés évfolyam matematika 451 szövegértés évfolyam matematika 495 szövegértés évfolyam matematika 524 szövegértés évfolyam matematika 562 szövegértés évfolyam matematika 471 szövegértés évfolyam matematika 533 országos átlag 489 szövegértés 517 országos átlag évfolyam matematika 506 országos átlag 484 szövegértés 531 országos átlag évfolyam matematika 1491 országos átlag 1498 szövegértés 1416 országos átlag évfolyam matematika 1613 országos átlag 1622 szövegértés 1540 országos átlag Évfolyamismétlés Az előző tanévekre visszatekintve a bukások aránya csekély, Egy százalék körül mozog. Általában a túlkoros tanulók hozzáállása miatt következnek be az évfolyamismétlések. 5. Szakkörök, mindennapos testnevelés Az alábbi szakkörökből választhatnak érdeklődő tanulóink: honismereti szakkör énekkar

4 kézműves szakkör német szakkör délutáni sportfoglalkozások Iskolánkban a 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerű testnevelés tagozat működik. Jelenleg 1. és 2. osztályban már heti 5 testnevelés óra van. Felső tagozaton a heti két és fél testnevelés órák mellett délutáni sportfoglalkozásokon vehetnek részt a diákok. 6. Házi feladat adásának szabályai Házi feladat adására minden nap sor kerül. Alsó tagozaton a hangos olvasást állandóan gyakorolni kell. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából minden évfolyamon kapnak írásbeli feladatot, a többi tantárgyból esetenként. A felkészülésre fordítandó idő gyengébb tanulóknál sem legyen több alsó tagozaton 2 óránál, felső tagozaton 3 óránál. A hosszabb szünetekre a szaktanárok döntése alapján kapnak feladatot a tanulók. 7. Munkaterv Általános Iskola 2011/12. tanév Mottó: Úgy szeresd őket, amilyenek, és olyanok lesznek, amilyennek szeretnéd 1. Tárgyi, személyi feltételek biztosítása a 2011/2012-es tanévre Az iskola dolgozói létszáma 26 fő. Pedagógusok száma 21 fő, iskolatitkár 1 fő, takarító 4 fő. A dolgozói létszámból 3 fő prémiuméves programban vesz részt. A nyár folyamán a hátsó épületben egy tanterem, a zsibongó, az orvosi szoba és előterének meszelését oldottuk meg, az első épületben egy tanterem festése készült el. Megtörtént az első épület bejárati lépcsőjének burkolása is. Az első épület alsó szintjének ajtófestése elmaradt, de hétvégenként szeretnénk pótolni. Az ősz elején meg kell javíttatnunk a tornaterem tetejének beázását is. A fenntartó által elnyert pályázatból a fűtési szezonra elkészül az első épület fűtésének korszerűsítése, a tavaszi szünetben pedig a nyílászáró csere. Dolgozói létszámadatok: Pedagógusok száma: igazgató tanár tanító fejlesztőpedagógus prémiuméves gyes-en lévő 23 fő 1 fő 8 fő 10 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő pedagógus határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott, 1 fő pedagógus pedig óraadó heti 4 órában angol nyelvet tanít.

5 Logopédiai ellátást a kistérségtől kijáró kolléga biztosítja. Technikai dolgozók létszáma: iskolatitkár takarító 1 fő 3 fő A takarítók közül 1 fő prémiuméves, 1 fő pedig október 1-től nyugdíjba vonul, helyettesítését egyenlőre közcélú foglalkoztatottal oldjuk meg. A harmadik takarító pedig részmunkaidős. Tervezett továbbképzések: rajz műveltségterület megszerzése 1 főnek A gyermekkor mozgásfejlesztője szakirányú továbbképzés elvégzése 1 főnek IKT eszközök használata 2 főnek (TIOP pályázat előírása) Tanulói létszámadatok: tanulók összlétszáma SNI-s tanulók száma az iskola számított létszáma tanulócsoportok száma ebből alsó tagozat felső tagozat tanulószobás+ napközis csoport 173 fő 16 fő 190 fő 9 osztály 5 osztály 4 osztály 1+ 2 csoport 2. Törvényi változásból adódó feladatok Megszűnt a kéthavi időkeretre vonatkozó szabályozás, vagyis a túlórák, helyettesítések nyilvántartása a helyben szokásos dokumentáció alapján történik. Kifizetésük havonta lesz. Egyébként a 2011/2012-es tanévet az eddig hatályba lévő jogszabályok mentén kell megszervezni. 3. A tanév legfontosabb célkitűzései Célunk: Elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartásával a színvonalas nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a tanulási folyamat hatékonyan megvalósulhat. A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanévben nagyobb hangsúlyt fektetünk a következőkre: Nevelő-oktató munkánk során elsősorban a pozitív megerősítés módszerét alkalmazzuk. Sokat dicsérünk, különösen a problémákkal küzdő gyermekek esetében erre minden apró lehetőséget megragadunk. Ellenkező esetben soha nem a gyermek személyét szidjuk, hanem azt a negatív cselekedetet, amit elkövetett. Az elkövetett hibákat, az okozott károkat mindig jóvátétellel próbáljuk a gyerekekkel helyrehozni. A fegyelmi vétségeket a magatartás jegyben, a

6 felszerelés hiányát a szorgalmi jegyben értékeljük. Az előbbiek nem befolyásolhatják a tantárgyi osztályzatot. Úgy készülünk fel minden órára, hogy az érdekes és munkáltató legyen. Az önálló tanulást segítjük azzal, hogy a házi feladatok feladásánál egyértelművé tesszük a gyerekek és szülők számára, mi a megtanulandó, és mi az írásbeli feladat. A napközi, tanulószobás és szabadidős foglalkozásokra ugyanúgy fel kell készülnünk, mint a tanítási órákra. Nem hagyjuk, hogy bármelyik gyerek másik gyereket bántson. A gyerekek közötti konfliktusok megelőzése érdekében az ügyeletes nevelő mindig a gyerekek között legyen! A tanítási órák fegyelmét minden kollégának biztosítani kell! Ne engedjük, hogy a gyerekek bekiabálással vagy fegyelmezetlen magatartással társaik tanulását akadályozzák. 4. Egyéni képességek differenciált fejlesztése Alsó tagozat: Tanórai differenciált feladatok adásával oldjuk meg az egyénre szabott készség- és képességfejlesztést. Felső tagozat: Csoportbontások, nem szakrendszerű órák differenciált szervezése, ezzel a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése. Önálló tanulási képességek fejlesztése. Környezettudatos, egészséges életmódra nevelés elemgyűjtés kupakgyűjtés hulladékgyűjtés mindennapos testedzés Közösségformálás Közösségi programok szervezése, versenyeken vetélkedőkön való részvétel biztosítása, kirándulások szervezése. Egyéni képességek kibontakoztatása Tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével Felső tagozaton a tanulási morál erősítése A tanulók önálló tanulási igényének erősítése. Napközi, tanulószobai foglalkozás hatékonyságának erősítése. Folyamatos egyéni fejlesztés. Egységes viselkedési normák következetes betartatása Alsó tagozaton heti megbeszélés a rendbontásokról, felső tagozaton az osztályfőnök összefogásával alkalmanként, illetve osztályfőnöki órákon. Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé. Erőszakos viselkedés, rongálások megelőzése, visszaszorítása Rongálás által okozott kár megtérítése. Viselkedési problémák azonnali kezelése. Pozitív szokásrendek kialakítása 5. Kiemelt minőségbiztosítási feladatok

7 Az egészség megőrzését, a tudatos környezetvédelmet szolgáló szabadidős programok szervezése tantárgyi koncentráció. Esélyegyenlőség elősegítése. Folyamatos fejlesztő foglalkozások csoportbontások, nem szakrendszerű órák, fejlesztő pedagógusi megsegítés. Őrizze meg bukásmentességét, illetve csökkentse minimálisra a bukások számát az iskola folyamatos fejlesztés, korrepetálás, fejlesztő foglalkozások a lemaradóknak. Kiemelt szerepet kapjon a nyelvtanulás, az informatika, a sport és a művészeti nevelés. 1. osztálytól 1 idegen nyelv tanítása, csoportbontás, 2. idegen nyelv bevezetése felső tagozaton, eredményes részvétel a versenyeken. Felkészítés a továbbtanulásra, előadások, nyílt napok látogatása. Interaktív táblák minél szélesebb körű alkalmazása a nevelőtestületen belül. 6. kiemelt rendezvényeink, programjaink tanévnyitó ünnepélyek falunap a zene világnapja október 6. (6. osztály) október 23. (8. osztály) Zsirai Miklós (Győrváriné) Helyi versmondó A magyar tudomány napja A magyar labdarúgás napja Szent Cecília koncert Idősek napja Mikulás advent Karácsony (3. 4. osztály) Farsangi bál (7. 8. osztály) Hétvégi sport Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) Holokauszt emléknapja (ápr. 16.) Körzeti versmondó verseny Március 15. (7. osztály) Anyák napja (1. 2. osztály) Tavaszi fesztivál Kirándulások Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) Tanévzáró, ballagás Táborszervezés 7. Jelmondat: Ép testben, ép lélek Környezettudatos nevelés folyamatos biztosítása Délutáni sportfoglalkozások Gerinctorna, gyógytorna Téli családi sportnapok Tanulmányi kirándulások Hulladékgyűjtés Növények ápolása Madáretetés

8 8. Mérés, értékelés Difer Májusi kompetenciamérés eredményeit feldolgozzuk és értékeljük Olvasási készségek mérése alsó tagozaton: kifejező olvasás év elején és év végén (október, május). Pedagógus értékelések Dolgozói értékelések 9. Kiadók, melyek könyveit használjuk Apáczai Mozaik Nemzeti Műszaki 10. Egyéb munkatervek Munkaközösségi munkatervek Diákönkormányzati munkaterv Ifjúságvédelmi munkaterv Osztályfőnöki munkatervek SzM munkaterv 11. Iskolai tisztségek: Munkaközösség-vezetők: Marozsiné Szür Katalin, Némethné Sörtély Erika DÖK vezetője: Horváth Szabolcsné Ifjúságvédelmi felelős: Győrváriné Parragi Erzsébet Munkavédelmi felelős: Kovács István KT Kiss Elődné, Tóth Gézáné, Nagyné Kisfaludy Györgyi IMICS Halász Ákos, Tóth Gézáné, Srágli Dezsőné Beiskolázási felelős: Horváth Szabolcsné Tankönyvfelelős: Nagyné Kisfaludy Györgyi 12. Kapcsolat a szülőkkel SZM választmány osztályokból delegált szülők alkotják. Vezetője: Módjai: szülői értekezletek, fogadó órák 13. Bemutató órák, nyílt tanítási órák és foglalkozások Lehetőségét biztosítunk a jövőre első osztályt kezdő gyerekeknek és szüleiknek óralátogatásra a tél folyamán. TIOP hoz kapcsolódó bemutató órák Nyílt tanítási napok tavasszal 14. Tanítás nélküli munkanapok Őszi túra Madarak és fák napja Osztálykirándulások Tantestületi kirándulás 15. Tanórán kívüli foglalkozások Kézműves szakkör

9 Honismereti szakkör Énekkar Furulya szakkör Német szakkör Délutáni sportfoglalkozások 16. Értekezletek Alakuló, tanévnyitó, éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Alapdokumentumok elfogadása Karácsonyi ünnepkör rendezvényei munkaértekezlet Félévi osztályozó értekezletek Félévzáró értekezlet Tavaszi rendezvények munkaértekezlet Év végi osztályozó értekezletek Tanévzáró értekezlet 17. Versenyek, rendezvények Lehetőség szerint a megyei és körzeti versenyeken, környező iskolák által meghirdetett megmérettetéseken részt veszünk. 18. Tanév rendje Rendelet szerint

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2.

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. Pedagógiai program 2013 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 HELYZETELEMZÉS... 4 1. Tanulmányi eredményeink:... 4 2. Várható tanulólétszámok....

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben