JELENTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 143/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gazda Holding Kft. vételi szándékára benyújtott kérelmére ajánlat tétel Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az endrődi vásártér területéből mintegy 2000 m2 területrész értékesítésére a Gazdaholdig Kft. részére tett ajánlatát a képviselő - testület döntés kézhezvételétől számított 15 napig tartotta. A Gazdaholding Kft az ajánlati határidőn belül nem tett vételi ajánlatot, nem készült területmegosztás. A KT. határozat végrehajtási határideje december 31. volt, eddig az időpontig az ügyben a Gazdaholding Kft. részéről nem történt érdemi előrelépés. A levelezésükben csupán szándéknyilatkozatot tettek kihangsúlyozva, hogy az nem konkrét vételi ajánlat. Képviselő-testület 162/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése Tim-Truck Kft. részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 14879/9 hrsz.-ú ingatlant, valamint a 2807 hrsz.-ú ingatlan megosztásával keletkező új helyrajzi számmal megjelölt 1000 m2 nagyságú területrészt, a megosztást követően értékesítette a Tim - Truck kft. (Gyomaendrőd, Selyem út 117. részére. A vételár december 6.-án lett megfizetve, az adásvételi szerződés december 8. napján aláírásra került. Képviselő-testület 226/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programjának kiegészítése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Környezetvédelmi Program kiegészítése a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére megküldésre került. Képviselő-testület 231/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kárász u. 3., 6680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd belterület 6680 hrsz.-ú (Gyomaendrőd, Kárász u. 3. sz.) beépítetlen terület művelési ágú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Békés megyei Kirendeltsége által tett ajánlattal élni kíván a többször módosított évi XXXVIII. Tv. 109/K (9) bekezdése, valamint az 58/2005.(IV.4.) Korm. rendelet IX. fejezete alapján. A nyilatkozat illetve a KT. határozat továbbítva lett a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak Békéscsabára, melyet október 14.-én átvettek. Képviselő-testület 239/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Építési telkek értékesítése Gellért János és neje valamint Márjalaki József részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Kérelmezők írásos nyilatkozatban elfogadták Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete ajánlatát. A telekrészekről a megosztás elkészült. Az eljáró építéshatóság részéről (Mezőberény) az engedélyeztetés folyamatban van. A jogerős határozatot követően az adásvételi szerződés megkötése következik. Képviselő-testület 241/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Iskola u. 6. sz. alatt lévő ingatlan értékesítése Czikkely Beáta részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Czikkely Beáta az Iskola utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlására beadott kérelmét december 1. napján írásban visszavonta. Ugyanakkor az ingatlanra van más érdeklődő, konkrét ajánlatát január hónapban fogja megtenni. Képviselő-testület 242/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Losonczy u. 25. sz. alatti ingatlan értékesítése Rafael Lászlóné részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER

2 Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felajánlott Rafael Lászlóné Gyomaendrőd, Vörösmarty u. 39. szám alatti lakosoknak, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 3814 hrsz.-ú ingatlan polgármesteri hatáskörben értékesítésre kerüljön 150 eft összegben. Rafael Lászlóné a KT. határozatot október 13.-án átvette. Az ajánlati határidőn belül ( a kézhezvételtől számított 8 nap ) nem tett nyilatkozatot az ajánlat elfogadására, illetve az adásvétel megkötésére. Az eltelt időszakban. Rafael Lászlóné nem kereste meg az önkormányzatot az adásvétel megkötése érdekében. Képviselő-testület 272/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tütü-Ker Kft. részére önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlása megvételre Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A területrész megvásárlására vonatkozóan a KT. határozat feltételeire írásban nyilatkozott a Tütü - Ker Kft., mely szerint elfogadja az adásvétel feltételeit. A jelenlegi területhasználó Bíró László a szomszédos ingatlan tulajdonosa kijelentette, hogy a KT. határozat feltételei szerint nem tud, és nem akar árversenyben részt venni az adásvételi jog megszerzése céljából. Bíró úr írásos nyilatkozata határidő túl (2005. november 20. ) december 1.-én érkezett. A nyilatkozatukra válaszolva tájékoztattuk Bíró urat, hogy a nyilatkozata értelmében az adásvétel a Tütü - Ker Kft.-vel kerül megkötésre. Bíró úr az értesítésünket december 6.-án vette át. Jelenleg a területmegosztás építéshatósági engedélyeztetése van folyamatban. Képviselő-testület 292/2005. (XI. 24.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Volt Tourinform Iroda helyiségeinek használatba adása a Német Kisebbségi Önkormányzatnak Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A használatba adási szerződés tervezete átadásra került a Német Kisebbségi Önkormányzatnak véleményezésre, azonban még nem került aláírásra. Képviselő-testület 300/2005. (XI. 24.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Vagyontárgyak biztosítására beérkezett ajánlatok Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A vagyontárgyak biztosítására az OTP Garancia Biztosítóval a szerződés megkötésre került. Képviselő-testület 323/2005. (XII. 22.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Liget Fürdő Kft. működéséhez pénzeszköz átadása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Liget Fürdő Kft részére a pénzeszköz átadásra került. Kérem a T. Képviselő-testületet a jelentés elfogadására. Gyomaendrőd, január 19. Dr. Dávid Imre s. k. polgármester

3 TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület január 26-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a január 14-i időközi választásról Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: Dr. Debreczeni Gizella HVB elnök Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év őszén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Mihály önkormányzati képviselő. A Választási eljárásról szóló évi C. törvény rendelkezései értelmében a Helyi Választási Bizottság a gyomaendrődi 8. számú egyéni választókerületben január 14. napjára kitűzte az időközi választást megállapítva annak határidőit és határnapjait. A Helyi Választási Iroda erről tájékoztatta pártokat, jelölő szervezeteket és az érintett lakosságot. November elején valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket. A törvényes határidőn belül a HVB négy jelöltet vett nyilvántartásba. Gellai Józsefné független, Kovács Vince független, Ungvölgyi János FIDESZ-KDNP-MKDSZ-Endrődi Gazdakör és Varga János független jelölteket. A választási szervek időben és kellő számban kiegészültek a jelöltek és jelölő szervezetek delegált tagjaival. A választási iroda a HVB jóváhagyását követően elkészítette a szavazólapokat és egyéb nyomtatványokat, biztosította az egyéb szükséges technikai feltételeket így a szavazás törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. Január 14-én a szavazás mindkét szavazó körben rendben és zavartanul folyt, rendkívüli esemény nem történt. A névjegyzékbe felvett 1219 főből szavazóként megjelent 325 fő (26,7%). A leadott 323 érvényes szavazat megoszlása: Gellai Józsefné független ,5% Kovács Vince független 64 19,8% Ungvölgyi János FIDESZ-KDNP-MKDSZ-Endrődi Gazdakör 83 25,7% Varga János független jelölteket % A három napos kifogásolási idő alatt kifogás, panasz nem érkezett a választási bizottsághoz ezért a választás érvényes és eredményes volt. Gellai Józsefné független jelölt 134 szavazattal (41,5%) a gyomaendrődi 8. számú egyéni választókerület megválasztott képviselője. Részére a képviselői esküt követően a megbízólevelet átadja a HVB elnöke. Gyomaendrőd, január 18. Dr. Debreczeni Gizella s.k. HVB elnök

4 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Bizottsági tag megválasztása Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év őszén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Mihály képviselő társunk megüresedett helyére Gellai Józsefnét választották meg január 14-én az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kovács Mihály halálával nemcsak a választókerületi mandátum de a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyik képviselő tagi helye is megüresedett. A hatályos SZMSZ szerint a bizottságok legalább öt legfeljebb 7 tagúak. A pénzügyi bizottság képviselői tag helyének betöltése érdekében indítványozom, hogy a megüresedett helyet Gellai Józsefné képviselőnő töltse be. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági tag megválasztása csak abban az esetben történhet nyílt ülés keretében, ha ehhez az érintett hozzájárul. A döntéshez minősített többség szükséges, a testület nyílt szavazással hozhatja meg határozatát. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselő asszonyt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjává választja. Határidő: azonnal A választást követően a képviselő-testület az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete./2006. (..) KT rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX. 19.) KT. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli. 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT. rendelet 1. sz. mellékletében a 8. sz. EVK képviselő Betöltetlen megnevezés helyébe Gellai Józsefné független megnevezés lép. 2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT. rendelet 6. sz. mellékletében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak felsorolását az alábbiakban állapítja meg: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Elnöke: Tagjai: Csíkné Timár Éva Gellai Józsefné Jakus Imre Rau József Nem képviselő bizottsági tagok Tímár Zsolt Vodova János 3. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyomaendrőd, január 18. Dr. Dávid Imre s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

5 Az önkormányzat 2006 évi átmeneti költségvetési rendelete 3. Napirendi pont

6 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Valamennyi Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 25-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 4/2005. (II. 25.) KT rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A bevételek főösszegének változása E Ft, melyből a központi költségvetés a lakossági belvízkárok enyhítésére E Ft-ot biztosított. A központi költségvetés az önkormányzat részére vis maior keretből további E Ft-ot utalt át belvízvédekezés jogcímen. A központosított támogatások között E Ft-ot kaptunk a Selyem út Fazekasi út felújításához, itt szerepel még a lakossági közmű visszatérítés 15%-os összege, mely E Ft, továbbá a létszámleépítéshez kapcsolódó E Ft. A normatív kötött felhasználású támogatások növekedése E Ft, amely az igénylések alapján a rendszeres szociális juttatásokhoz kapcsolódik. Az önkormányzat sajátos bevételeinél a koncessziós bevétel összege E Ft, mely a Kommunális Hulladéklerakó üzemeltetés bevétele. A kiadások között a személyi juttatásoknál E Ft az előirányzat növekedés, egyrészt feladatnövekedésből adódóan, másrészt létszámleépítés miatti többletkiadás. A dologi kiadásoknál E Ft az előirányzat növekedése, melyből a Polgármesteri Hivatalnál E Ft a növekedés. Jelentős a belvízzel kapcsolatos kiadás, és a többletbevételhez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség növekedése. Az önálló intézményeknél a évi normatív támogatás elszámolás beépítésre került a rendeletmódosításba. Többlettámogatási igény jelentkezik az év végi elszámolás során a Városi Gondozási Központnál, visszafizetési kötelezettsége van a Kis Bálint Általános Iskolának, és a Kner Imre Gimnáziumnak. A Városi Gondozási Központ önkormányzati kiegészítő támogatást kért, melyre azért van szüksége az intézménynek, mert a 2005-ös költségvetési évben az idősek otthona beruházással kapcsolatosan felmerült olyan többlet feladat, amely miatt szükséges volt többletfoglalkoztatást alkalmazni. (ilyen volt pl: az intézményegység takarítása műszaki átadásra, a működési engedély megszerzése érdekében, a szeptember 1-től kezdődő beköltözések levezénylése, segítése lebonyolítása.) A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a Hunyai és a Csárdaszállási telephely előirányzat változásait is tartalmazza a rendeletmódosítás. A felújításoknál E Ft az előirányzat növekedés, mely tartalmazza a E Ft útfelújítást, továbbá a tartalékból átvezetésre került az óvodák épületének a felújítására elkülönített összeg. A fejlesztési kiadásoknál a növekedés E Ft, melyből a beruházások előirányzat növekedése E Ft. A pénzeszközátadások összegének növekedése E Ft, ebből kiemelkedő a hulladéklerakó koncessziós bevételéből a társönkormányzatok részére történt pénzeszközátadás, összege E Ft. A tartaléknövekedés E Ft. A növekedés egyrészt adódott a lakossági belvízkárra kapott összeggel, mely felhasználása évben történik meg, továbbá jelentős, E Ft összeg került a tartalékok közé, a Hármas-Körös Csatornamű Társulás felszámolását követően, mely az érdekeltségi egységek által befizetett összeget tartalmazza. A bevétel a Csatornamű Társulat által felvett E Ft hitel fedezetéül szolgál. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. Törvény 4. számú mellékletének B) III pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat illeti meg, így önkormányzatunk évben E Ft-ot kapott ezen a jogcímen, mely összeggel a pénzmaradványt kellett módosítani, a kiadásoknál pedig a tartalékban került elhelyezésre.

7 A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat változás címén. A véleményező bizottságok a rendelet-tervezetet megtárgyalták, annak elfogadását javasolták a T. Képviselőtestületnek azzal, hogy a Pénzügyi osztály vezetője által kért kiegészítés a testület elé kerülő rendelet-tervezetbe kerüljön beépítésre. A bizottsági határozatoknak megfelelően az előterjesztett rendelet-tervezetbe a kiegészítések beépítése megtörtén. Gyomaendrőd, január 18. Jenei bálint.s.k. Hangya Lajosné s.k. Csányi István s.k. Csíkné Timár Éva s.k. Biz. Elnök biz. Elnök biz. Elnök biz. elnök

8 TERVEZET./2005. (.) KT rendelet a évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. A bevételekből a pénzmaradvány összege E Ft-tal növekedett, mely a központi költségvetésben az előző évek SZJA év végi elszámolása utáni újrafelosztásából adódott. 2. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben. 3. A KT rendelet 4. -ában a felújítások előirányzata E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet alapján. 4. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ra változik, a felhalmozás egyéb kiadásai E Ft. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 6. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a évi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, január Dr. Dávid Imre s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

9 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Közösségi Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok értékelése Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező Bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2005. (X.27.) KT sz. határozatában a Közösségi Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. A Közbeszerzési törvényben foglalt értékhatárok alapján egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása szükségeses legalább három ajánlattevő megkeresésével. A Képviselő-testület az eljárás előkészítésével, az ajánlati felhívás elkészítésével, a beérkezett ajánlatok felbontásával, értékelésével a Bizottság Elnöki Munkacsoportot bízta meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2005. (XI. 25.) KT számú határozatában az elkészített ajánlati felhívást az alábbi négy ajánlattevőnek való megküldését rendelte el: - Templárius Alapítvány Gyomaendrőd, Martos F. u Megyeriné Csapó Ildikó Gyomaendrőd, Áchim u. 1/1. - Molnár Borbála Gyomaendrőd, Décsi u Trendl Kft. Gyomaendrőd, Blaha u. 19. Az ajánlatok beérkezésének határideje az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint január 2. 10,00, mely időpont megegyezik az ajánlatok felbontásával. Fenti időpontban az ajánlatok felbontása megtörtént, melyenek eredményét az alábbiakban foglaljuk össze: Határidőre beérkezett három ajánlat: - Templárius Alapítvány Gyomaendrőd, Martos F. u Megyeriné Csapó Ildikó Gyomaendrőd, Áchim u. 1/1. - Trendl Kft. Gyomaendrőd, Blaha u. 19. A Templárius Alapítvány ajánlata zárt sértetlen borítékban érkezett. A pályázat az ajánlati felhívás előírásai szerint kettő darab cégjegyzés nélküli borítékban található. A felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nevét, postai címét, címét, telefonszámát. Az ajánlati ár: bruttó havi Ft. Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata zárt, sértetlen borítékban érkezett. A pályázat az ajánlati felhívás előírásai szerint kettő darab cégjegyzés nélküli borítékban található. A felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nevét, postai címét, címét, telefonszámát. Az ajánlati ár: bruttó havi Ft. Trendl Kft. ajánlata zárt, sértetlen borítékban érkezett. A pályázat az ajánlati felhívás előírásai szerint kettő darab cégjegyzés nélküli borítékban található. A felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nevét, postai címét, címét, telefonszámát. Az ajánlati ár: bruttó havi Ft. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv megküldésre került a három ajánlattevőnek a a CXXIX. törvény előírása szerinti határidőn 5 napon belül. Az ajánlatok előzetes értékelése a formai és tartalmi előírásoknak való megfelelés, a törvényesség és az ajánlati felhívás szempontjai szerint megtörtént, az előkészítő munka alapján az értékelő lapok segítségével az értékelést a Bizottság Elnökök január 11-e ülésén elvégezték. Az ajánlatok értékelése során az alábbiakat állapítottuk meg: Templárius Alapítvány ajánlata Az ajánlat benyújtása az ajánlati felhívás előírásai szerint történt meg: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtották be. Az ajánlatokat egy belső és egy külső borítékban (cégjelzés nélküli) helyezték el, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. Az eredeti példányt minden oldalon szignálták és tartalomjegyzéket mellékeltek. Az ajánlat a tartalmi előírásoknak megfelel: a konkrét ajánlatot a kért megbízási díj összegét megtették, csatolták az előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. Az ajánlat érvényes. Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata Az ajánlat benyújtása az ajánlati felhívás előírásai szerint történt meg: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtották be. Az ajánlatokat egy belső és egy külső borítékban (cégjelzés nélküli) helyezték el, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. Az eredeti példányt minden oldalon szignálták és tartalomjegyzéket mellékeltek.

10 Az ajánlat a tartalmi előírásoknak egy pontban nem felel meg: a pénzügyi alkalmasságiot igazoló banki igazolást nem nyújtotta be. Az ajánlat érvénytelen a CXXIX. Törvény 88. (1) f) pontja alapján. Trendl Kft. ajánlata Az ajánlat benyújtása az ajánlati felhívás előírásai szerint történt meg: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtották be. Az ajánlatokat egy belső és egy külső borítékban (cégjelzés nélküli) helyezték el, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. Az eredeti példányt minden oldalon szignálták és tartalomjegyzéket mellékeltek. Az ajánlat a tartalmi előírásoknak megfelel: a konkrét ajánlatot a kért megbízási díj összegét megtették csatolták az előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. Az ajánlat érvényes Az egyszerő közbeszerzési eljárás eredményes a évi CXXIX. tv a alapján a három beérkezett ajánlat közül kettő érvényes. A bírálat szempontja a kért legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Közösségi Ház működtetésére határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a legkevesebb összegű megbízási díjat kérő - a Templárius alapítvány. A Bizottsági Elnöki MunkaCsoport az elvégzett érékelés alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára: Mind a négy bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyetért az abban foglaltakkal. HATÁROZATI JAVASLAT I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház működtetésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok értékelése során megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes: az ajánlattételi határidőre beérkezett három ajánlat ( Templárius alapítvány, Trendl Kft, Megyeriné Csapó Ildikó pályázata), mely közül kettő érvényes (érvénytelen ajánlat: Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata). A Közösségi Ház működtetésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a legkevesebb megbízási díjat kérő ajánttevő a Templárius Alapítvány. A közművelődési megállapodás megkötésére a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma véleményének ismeretében napján kerül sor. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a döntést követően a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának véleményét haladéktalanul szerezze be. II. A Közösségi Ház február 28. napjával jogutód nélkül szűnik meg, mely időpontban az alkalmazottak munkaviszonya is megszűnik, az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására az Önkormányzat más intézményében nincs lehetőség. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy az alkalmazottakat az intézmény illetve munkaviszonyuk megszűnéséről értesítse, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv 25. (1) c pontja alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a évi költségvetésben a központi támogatások között előirányzott létszámleépítéshez a támogatást igényelje meg. Határidő : március 01. Felelős: I. pont tekintetében Dr. Csorba Csaba jegyző II. pont tekintetében Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, január 17. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Jenei Bálint s.k. bizottság elnöke Csíkné Tímár Éva s.k. bizottság elnöke Csányi István s.k. bizottság elnöke

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Véleményező bizottság: évi pályázatok beszámolója Fehér Ildikó Dr. Dávid Imre polgármester 2 db táblázat (2+3 oldal) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben összesen 16 pályázatot nyújtott be a különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, 9 részesült összesen Ft támogatásban, 7 pályázatunkat forráshiány miatt elutasítottak Ft támogatásban részesült továbbá az Iskola u. megépítésére beadott pályázatunk (AVOP ), ennek az adatait az előterjesztéshez mellékelt, önkormányzati pályázatokat összefoglaló táblázat nem tartalmazza, mert bár a támogatást évben nyertük el, a pályázatot az önkormányzat II. félévében nyújtotta be. A Magyar Közlöny 88. számának (2005. június 28.) közleménye alapján a Békés Megyei Önkormányzat által benyújtott címzett támogatási igényt jóváhagyták, ennek alapján Békés megye 6 települése (Kondoros, Köröstarcsa, Telekgerendás, Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Békésszentandrás) belterületi vízrendezésre összesen Ft támogatásban részesült, melyet a években használnak fel. A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások évben: Pályázati cél Támogató szervezet Támogatás (Ft) Uniós csatlakozás évfordulójának, valamint Miniszterelnöki Hivatal május 1. megünneplése A Tájház teljes körű biztonságvédelmének Nemzeti Kulturális Örökség kialakítása Minisztériuma 7 db Magellan Meridian Gold típusú GPS eszköz beszerzése FVM Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (1 db GPS!) A Kner Imre Gimnázium nagy kollégiumának Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felújítása A Selyem gyűjtőút Fazekasi út felújítása Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben (16 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési önkormányzat részvételével) Tanács Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési építése Öregszőlőben (Iskola u.) Hivatal (MVH) 15 nagylaposi gyermek étkeztetése év Gyermekétkeztetési Alapítvány minden hétvégéjén és az iskolai szünetekben 81 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatása ( évi közmunkaprogram) FMM, BM, ICSSZEM Az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi pályázati összesítője című táblázat a benyújtott pályázati dokumentációk és egyéb kiegészítő információk felhasználásával készült el. Az FVM Növény- és Talajvédelmi Központ által parlagfű irtáshoz megítélt 1 db GPS eszközt az Önkormányzat nem vette igénybe, mivel a fűkaszák beszerzésére irányuló pályázatot nem részesítették támogatásban. Ezáltal az 1 db GPS beszerzésével és használatával járó kötelezettségek és adminisztratív költségek aránytalanul magasabbak, mint annak valós haszna lenne I. félévében a Kistérségi Iroda elkészítette továbbá a Templárius Alapítvány pályázatát Szociális háló kialakítása Gyomaendrődön címmel (Regionális Fejlesztés Operatív Program, ROP ), melyet az Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz nyújtott be, Ft összköltséggel. A pályázat nem részesült támogatásban.

12 Az Iroda a pályázatot októberében átdolgozta, és benyújtotta azonos címmel, de más előirányzatra (Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program, HEFOP/ /1). A program összköltsége Ft, ebből az Önkormányzat partnerként Ft támogatást igényel. A beszámoló készítés idején a pályázat elbírálása még nem történt meg. Az önkormányzat partnerként vesz részt a pályázatban, kedvező elbírálás esetén támogatásban részesül, ugyanis a program keretei között megvalósuló felújítás önkormányzati ingatlanon történne. Az intézmények összesen 29 pályázatot nyújtottak be évben, kihasználva a minisztériumok és a különböző alapítványok támogatási lehetőségeit. A pályázatokat táblázatba foglalva az előterjesztés melléklete tartalmazza, mely az intézmények által szolgáltatott adatok alapján készült el. Az intézményi pályázatok táblázatában néhány projektnél nincs feltüntetve sem összköltség, sem pályázott összeg. Ezeknél valamilyen más formában, természetben történik a támogatás. Megnevezés A pályázatok összesített adatai Projektek összes költsége (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Önkormányzat (2005) (2006) (2007) Intézmények összesen Elnyert támogatás dec. 31-ig (Ft) ( ) Összesen A pályázatok összesített adataiból jól látható, hogy az Ft összköltségű fejlesztéshez Ft kiegészítő forrást igényeltünk. Ez utóbbi összegből a legnagyobb tétel a Kis Bálint Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciójához igényelt címzett támogatás, mely összesen 598,5 M Ft, amit a város a évekre igényelt. A címzett támogatások odaítéléséről még nem született döntés. A beszámoló készítéséig összesen Ft támogatást ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek. Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a évét alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a központi, mind a decentralizált pályázati alapok esetében. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót megvitatta, és javasolta a Képviselő-testületnek annak elfogadását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a évi pályázatokról készült beszámolót. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 18. Csíkné Tímár Éva bizottság elnök ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 7. Napirendi pont

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2008.12.31) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014.

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére. I. A Társulási feladatellátásról általánosan

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére. I. A Társulási feladatellátásról általánosan Tárgy: A Társulás 2014. évi zárszámadása Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 87. -a, valamint a 4/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben