JELENTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 143/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gazda Holding Kft. vételi szándékára benyújtott kérelmére ajánlat tétel Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az endrődi vásártér területéből mintegy 2000 m2 területrész értékesítésére a Gazdaholdig Kft. részére tett ajánlatát a képviselő - testület döntés kézhezvételétől számított 15 napig tartotta. A Gazdaholding Kft az ajánlati határidőn belül nem tett vételi ajánlatot, nem készült területmegosztás. A KT. határozat végrehajtási határideje december 31. volt, eddig az időpontig az ügyben a Gazdaholding Kft. részéről nem történt érdemi előrelépés. A levelezésükben csupán szándéknyilatkozatot tettek kihangsúlyozva, hogy az nem konkrét vételi ajánlat. Képviselő-testület 162/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése Tim-Truck Kft. részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 14879/9 hrsz.-ú ingatlant, valamint a 2807 hrsz.-ú ingatlan megosztásával keletkező új helyrajzi számmal megjelölt 1000 m2 nagyságú területrészt, a megosztást követően értékesítette a Tim - Truck kft. (Gyomaendrőd, Selyem út 117. részére. A vételár december 6.-án lett megfizetve, az adásvételi szerződés december 8. napján aláírásra került. Képviselő-testület 226/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programjának kiegészítése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Környezetvédelmi Program kiegészítése a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére megküldésre került. Képviselő-testület 231/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kárász u. 3., 6680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd belterület 6680 hrsz.-ú (Gyomaendrőd, Kárász u. 3. sz.) beépítetlen terület művelési ágú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Békés megyei Kirendeltsége által tett ajánlattal élni kíván a többször módosított évi XXXVIII. Tv. 109/K (9) bekezdése, valamint az 58/2005.(IV.4.) Korm. rendelet IX. fejezete alapján. A nyilatkozat illetve a KT. határozat továbbítva lett a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak Békéscsabára, melyet október 14.-én átvettek. Képviselő-testület 239/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Építési telkek értékesítése Gellért János és neje valamint Márjalaki József részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Kérelmezők írásos nyilatkozatban elfogadták Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete ajánlatát. A telekrészekről a megosztás elkészült. Az eljáró építéshatóság részéről (Mezőberény) az engedélyeztetés folyamatban van. A jogerős határozatot követően az adásvételi szerződés megkötése következik. Képviselő-testület 241/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Iskola u. 6. sz. alatt lévő ingatlan értékesítése Czikkely Beáta részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Czikkely Beáta az Iskola utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlására beadott kérelmét december 1. napján írásban visszavonta. Ugyanakkor az ingatlanra van más érdeklődő, konkrét ajánlatát január hónapban fogja megtenni. Képviselő-testület 242/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Losonczy u. 25. sz. alatti ingatlan értékesítése Rafael Lászlóné részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER

2 Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felajánlott Rafael Lászlóné Gyomaendrőd, Vörösmarty u. 39. szám alatti lakosoknak, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 3814 hrsz.-ú ingatlan polgármesteri hatáskörben értékesítésre kerüljön 150 eft összegben. Rafael Lászlóné a KT. határozatot október 13.-án átvette. Az ajánlati határidőn belül ( a kézhezvételtől számított 8 nap ) nem tett nyilatkozatot az ajánlat elfogadására, illetve az adásvétel megkötésére. Az eltelt időszakban. Rafael Lászlóné nem kereste meg az önkormányzatot az adásvétel megkötése érdekében. Képviselő-testület 272/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tütü-Ker Kft. részére önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlása megvételre Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A területrész megvásárlására vonatkozóan a KT. határozat feltételeire írásban nyilatkozott a Tütü - Ker Kft., mely szerint elfogadja az adásvétel feltételeit. A jelenlegi területhasználó Bíró László a szomszédos ingatlan tulajdonosa kijelentette, hogy a KT. határozat feltételei szerint nem tud, és nem akar árversenyben részt venni az adásvételi jog megszerzése céljából. Bíró úr írásos nyilatkozata határidő túl (2005. november 20. ) december 1.-én érkezett. A nyilatkozatukra válaszolva tájékoztattuk Bíró urat, hogy a nyilatkozata értelmében az adásvétel a Tütü - Ker Kft.-vel kerül megkötésre. Bíró úr az értesítésünket december 6.-án vette át. Jelenleg a területmegosztás építéshatósági engedélyeztetése van folyamatban. Képviselő-testület 292/2005. (XI. 24.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Volt Tourinform Iroda helyiségeinek használatba adása a Német Kisebbségi Önkormányzatnak Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A használatba adási szerződés tervezete átadásra került a Német Kisebbségi Önkormányzatnak véleményezésre, azonban még nem került aláírásra. Képviselő-testület 300/2005. (XI. 24.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Vagyontárgyak biztosítására beérkezett ajánlatok Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A vagyontárgyak biztosítására az OTP Garancia Biztosítóval a szerződés megkötésre került. Képviselő-testület 323/2005. (XII. 22.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Liget Fürdő Kft. működéséhez pénzeszköz átadása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Liget Fürdő Kft részére a pénzeszköz átadásra került. Kérem a T. Képviselő-testületet a jelentés elfogadására. Gyomaendrőd, január 19. Dr. Dávid Imre s. k. polgármester

3 TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület január 26-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a január 14-i időközi választásról Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: Dr. Debreczeni Gizella HVB elnök Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év őszén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Mihály önkormányzati képviselő. A Választási eljárásról szóló évi C. törvény rendelkezései értelmében a Helyi Választási Bizottság a gyomaendrődi 8. számú egyéni választókerületben január 14. napjára kitűzte az időközi választást megállapítva annak határidőit és határnapjait. A Helyi Választási Iroda erről tájékoztatta pártokat, jelölő szervezeteket és az érintett lakosságot. November elején valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket. A törvényes határidőn belül a HVB négy jelöltet vett nyilvántartásba. Gellai Józsefné független, Kovács Vince független, Ungvölgyi János FIDESZ-KDNP-MKDSZ-Endrődi Gazdakör és Varga János független jelölteket. A választási szervek időben és kellő számban kiegészültek a jelöltek és jelölő szervezetek delegált tagjaival. A választási iroda a HVB jóváhagyását követően elkészítette a szavazólapokat és egyéb nyomtatványokat, biztosította az egyéb szükséges technikai feltételeket így a szavazás törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. Január 14-én a szavazás mindkét szavazó körben rendben és zavartanul folyt, rendkívüli esemény nem történt. A névjegyzékbe felvett 1219 főből szavazóként megjelent 325 fő (26,7%). A leadott 323 érvényes szavazat megoszlása: Gellai Józsefné független ,5% Kovács Vince független 64 19,8% Ungvölgyi János FIDESZ-KDNP-MKDSZ-Endrődi Gazdakör 83 25,7% Varga János független jelölteket % A három napos kifogásolási idő alatt kifogás, panasz nem érkezett a választási bizottsághoz ezért a választás érvényes és eredményes volt. Gellai Józsefné független jelölt 134 szavazattal (41,5%) a gyomaendrődi 8. számú egyéni választókerület megválasztott képviselője. Részére a képviselői esküt követően a megbízólevelet átadja a HVB elnöke. Gyomaendrőd, január 18. Dr. Debreczeni Gizella s.k. HVB elnök

4 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Bizottsági tag megválasztása Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év őszén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Mihály képviselő társunk megüresedett helyére Gellai Józsefnét választották meg január 14-én az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kovács Mihály halálával nemcsak a választókerületi mandátum de a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyik képviselő tagi helye is megüresedett. A hatályos SZMSZ szerint a bizottságok legalább öt legfeljebb 7 tagúak. A pénzügyi bizottság képviselői tag helyének betöltése érdekében indítványozom, hogy a megüresedett helyet Gellai Józsefné képviselőnő töltse be. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági tag megválasztása csak abban az esetben történhet nyílt ülés keretében, ha ehhez az érintett hozzájárul. A döntéshez minősített többség szükséges, a testület nyílt szavazással hozhatja meg határozatát. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gellai Józsefné képviselő asszonyt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjává választja. Határidő: azonnal A választást követően a képviselő-testület az alábbi rendeletmódosítást fogadja el: TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete./2006. (..) KT rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX. 19.) KT. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli. 1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT. rendelet 1. sz. mellékletében a 8. sz. EVK képviselő Betöltetlen megnevezés helyébe Gellai Józsefné független megnevezés lép. 2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT. rendelet 6. sz. mellékletében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak felsorolását az alábbiakban állapítja meg: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Elnöke: Tagjai: Csíkné Timár Éva Gellai Józsefné Jakus Imre Rau József Nem képviselő bizottsági tagok Tímár Zsolt Vodova János 3. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyomaendrőd, január 18. Dr. Dávid Imre s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

5 Az önkormányzat 2006 évi átmeneti költségvetési rendelete 3. Napirendi pont

6 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Valamennyi Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 25-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 4/2005. (II. 25.) KT rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A bevételek főösszegének változása E Ft, melyből a központi költségvetés a lakossági belvízkárok enyhítésére E Ft-ot biztosított. A központi költségvetés az önkormányzat részére vis maior keretből további E Ft-ot utalt át belvízvédekezés jogcímen. A központosított támogatások között E Ft-ot kaptunk a Selyem út Fazekasi út felújításához, itt szerepel még a lakossági közmű visszatérítés 15%-os összege, mely E Ft, továbbá a létszámleépítéshez kapcsolódó E Ft. A normatív kötött felhasználású támogatások növekedése E Ft, amely az igénylések alapján a rendszeres szociális juttatásokhoz kapcsolódik. Az önkormányzat sajátos bevételeinél a koncessziós bevétel összege E Ft, mely a Kommunális Hulladéklerakó üzemeltetés bevétele. A kiadások között a személyi juttatásoknál E Ft az előirányzat növekedés, egyrészt feladatnövekedésből adódóan, másrészt létszámleépítés miatti többletkiadás. A dologi kiadásoknál E Ft az előirányzat növekedése, melyből a Polgármesteri Hivatalnál E Ft a növekedés. Jelentős a belvízzel kapcsolatos kiadás, és a többletbevételhez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség növekedése. Az önálló intézményeknél a évi normatív támogatás elszámolás beépítésre került a rendeletmódosításba. Többlettámogatási igény jelentkezik az év végi elszámolás során a Városi Gondozási Központnál, visszafizetési kötelezettsége van a Kis Bálint Általános Iskolának, és a Kner Imre Gimnáziumnak. A Városi Gondozási Központ önkormányzati kiegészítő támogatást kért, melyre azért van szüksége az intézménynek, mert a 2005-ös költségvetési évben az idősek otthona beruházással kapcsolatosan felmerült olyan többlet feladat, amely miatt szükséges volt többletfoglalkoztatást alkalmazni. (ilyen volt pl: az intézményegység takarítása műszaki átadásra, a működési engedély megszerzése érdekében, a szeptember 1-től kezdődő beköltözések levezénylése, segítése lebonyolítása.) A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a Hunyai és a Csárdaszállási telephely előirányzat változásait is tartalmazza a rendeletmódosítás. A felújításoknál E Ft az előirányzat növekedés, mely tartalmazza a E Ft útfelújítást, továbbá a tartalékból átvezetésre került az óvodák épületének a felújítására elkülönített összeg. A fejlesztési kiadásoknál a növekedés E Ft, melyből a beruházások előirányzat növekedése E Ft. A pénzeszközátadások összegének növekedése E Ft, ebből kiemelkedő a hulladéklerakó koncessziós bevételéből a társönkormányzatok részére történt pénzeszközátadás, összege E Ft. A tartaléknövekedés E Ft. A növekedés egyrészt adódott a lakossági belvízkárra kapott összeggel, mely felhasználása évben történik meg, továbbá jelentős, E Ft összeg került a tartalékok közé, a Hármas-Körös Csatornamű Társulás felszámolását követően, mely az érdekeltségi egységek által befizetett összeget tartalmazza. A bevétel a Csatornamű Társulat által felvett E Ft hitel fedezetéül szolgál. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. Törvény 4. számú mellékletének B) III pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat illeti meg, így önkormányzatunk évben E Ft-ot kapott ezen a jogcímen, mely összeggel a pénzmaradványt kellett módosítani, a kiadásoknál pedig a tartalékban került elhelyezésre.

7 A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat változás címén. A véleményező bizottságok a rendelet-tervezetet megtárgyalták, annak elfogadását javasolták a T. Képviselőtestületnek azzal, hogy a Pénzügyi osztály vezetője által kért kiegészítés a testület elé kerülő rendelet-tervezetbe kerüljön beépítésre. A bizottsági határozatoknak megfelelően az előterjesztett rendelet-tervezetbe a kiegészítések beépítése megtörtén. Gyomaendrőd, január 18. Jenei bálint.s.k. Hangya Lajosné s.k. Csányi István s.k. Csíkné Timár Éva s.k. Biz. Elnök biz. Elnök biz. Elnök biz. elnök

8 TERVEZET./2005. (.) KT rendelet a évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. A bevételekből a pénzmaradvány összege E Ft-tal növekedett, mely a központi költségvetésben az előző évek SZJA év végi elszámolása utáni újrafelosztásából adódott. 2. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben. 3. A KT rendelet 4. -ában a felújítások előirányzata E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet alapján. 4. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ra változik, a felhalmozás egyéb kiadásai E Ft. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 6. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a évi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, január Dr. Dávid Imre s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

9 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Közösségi Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok értékelése Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező Bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2005. (X.27.) KT sz. határozatában a Közösségi Ház működtetése határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. A Közbeszerzési törvényben foglalt értékhatárok alapján egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása szükségeses legalább három ajánlattevő megkeresésével. A Képviselő-testület az eljárás előkészítésével, az ajánlati felhívás elkészítésével, a beérkezett ajánlatok felbontásával, értékelésével a Bizottság Elnöki Munkacsoportot bízta meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2005. (XI. 25.) KT számú határozatában az elkészített ajánlati felhívást az alábbi négy ajánlattevőnek való megküldését rendelte el: - Templárius Alapítvány Gyomaendrőd, Martos F. u Megyeriné Csapó Ildikó Gyomaendrőd, Áchim u. 1/1. - Molnár Borbála Gyomaendrőd, Décsi u Trendl Kft. Gyomaendrőd, Blaha u. 19. Az ajánlatok beérkezésének határideje az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint január 2. 10,00, mely időpont megegyezik az ajánlatok felbontásával. Fenti időpontban az ajánlatok felbontása megtörtént, melyenek eredményét az alábbiakban foglaljuk össze: Határidőre beérkezett három ajánlat: - Templárius Alapítvány Gyomaendrőd, Martos F. u Megyeriné Csapó Ildikó Gyomaendrőd, Áchim u. 1/1. - Trendl Kft. Gyomaendrőd, Blaha u. 19. A Templárius Alapítvány ajánlata zárt sértetlen borítékban érkezett. A pályázat az ajánlati felhívás előírásai szerint kettő darab cégjegyzés nélküli borítékban található. A felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nevét, postai címét, címét, telefonszámát. Az ajánlati ár: bruttó havi Ft. Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata zárt, sértetlen borítékban érkezett. A pályázat az ajánlati felhívás előírásai szerint kettő darab cégjegyzés nélküli borítékban található. A felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nevét, postai címét, címét, telefonszámát. Az ajánlati ár: bruttó havi Ft. Trendl Kft. ajánlata zárt, sértetlen borítékban érkezett. A pályázat az ajánlati felhívás előírásai szerint kettő darab cégjegyzés nélküli borítékban található. A felolvasólap tartalmazza az ajánlattevő nevét, postai címét, címét, telefonszámát. Az ajánlati ár: bruttó havi Ft. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv megküldésre került a három ajánlattevőnek a a CXXIX. törvény előírása szerinti határidőn 5 napon belül. Az ajánlatok előzetes értékelése a formai és tartalmi előírásoknak való megfelelés, a törvényesség és az ajánlati felhívás szempontjai szerint megtörtént, az előkészítő munka alapján az értékelő lapok segítségével az értékelést a Bizottság Elnökök január 11-e ülésén elvégezték. Az ajánlatok értékelése során az alábbiakat állapítottuk meg: Templárius Alapítvány ajánlata Az ajánlat benyújtása az ajánlati felhívás előírásai szerint történt meg: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtották be. Az ajánlatokat egy belső és egy külső borítékban (cégjelzés nélküli) helyezték el, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. Az eredeti példányt minden oldalon szignálták és tartalomjegyzéket mellékeltek. Az ajánlat a tartalmi előírásoknak megfelel: a konkrét ajánlatot a kért megbízási díj összegét megtették, csatolták az előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. Az ajánlat érvényes. Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata Az ajánlat benyújtása az ajánlati felhívás előírásai szerint történt meg: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtották be. Az ajánlatokat egy belső és egy külső borítékban (cégjelzés nélküli) helyezték el, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. Az eredeti példányt minden oldalon szignálták és tartalomjegyzéket mellékeltek.

10 Az ajánlat a tartalmi előírásoknak egy pontban nem felel meg: a pénzügyi alkalmasságiot igazoló banki igazolást nem nyújtotta be. Az ajánlat érvénytelen a CXXIX. Törvény 88. (1) f) pontja alapján. Trendl Kft. ajánlata Az ajánlat benyújtása az ajánlati felhívás előírásai szerint történt meg: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtották be. Az ajánlatokat egy belső és egy külső borítékban (cégjelzés nélküli) helyezték el, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. Az eredeti példányt minden oldalon szignálták és tartalomjegyzéket mellékeltek. Az ajánlat a tartalmi előírásoknak megfelel: a konkrét ajánlatot a kért megbízási díj összegét megtették csatolták az előírt igazolásokat, nyilatkozatokat. Az ajánlat érvényes Az egyszerő közbeszerzési eljárás eredményes a évi CXXIX. tv a alapján a három beérkezett ajánlat közül kettő érvényes. A bírálat szempontja a kért legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Közösségi Ház működtetésére határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a legkevesebb összegű megbízási díjat kérő - a Templárius alapítvány. A Bizottsági Elnöki MunkaCsoport az elvégzett érékelés alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára: Mind a négy bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyetért az abban foglaltakkal. HATÁROZATI JAVASLAT I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Ház működtetésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok értékelése során megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes: az ajánlattételi határidőre beérkezett három ajánlat ( Templárius alapítvány, Trendl Kft, Megyeriné Csapó Ildikó pályázata), mely közül kettő érvényes (érvénytelen ajánlat: Megyeriné Csapó Ildikó ajánlata). A Közösségi Ház működtetésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a legkevesebb megbízási díjat kérő ajánttevő a Templárius Alapítvány. A közművelődési megállapodás megkötésére a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma véleményének ismeretében napján kerül sor. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a döntést követően a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának véleményét haladéktalanul szerezze be. II. A Közösségi Ház február 28. napjával jogutód nélkül szűnik meg, mely időpontban az alkalmazottak munkaviszonya is megszűnik, az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására az Önkormányzat más intézményében nincs lehetőség. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy az alkalmazottakat az intézmény illetve munkaviszonyuk megszűnéséről értesítse, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv 25. (1) c pontja alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a évi költségvetésben a központi támogatások között előirányzott létszámleépítéshez a támogatást igényelje meg. Határidő : március 01. Felelős: I. pont tekintetében Dr. Csorba Csaba jegyző II. pont tekintetében Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, január 17. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Jenei Bálint s.k. bizottság elnöke Csíkné Tímár Éva s.k. bizottság elnöke Csányi István s.k. bizottság elnöke

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 26-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Véleményező bizottság: évi pályázatok beszámolója Fehér Ildikó Dr. Dávid Imre polgármester 2 db táblázat (2+3 oldal) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben összesen 16 pályázatot nyújtott be a különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, 9 részesült összesen Ft támogatásban, 7 pályázatunkat forráshiány miatt elutasítottak Ft támogatásban részesült továbbá az Iskola u. megépítésére beadott pályázatunk (AVOP ), ennek az adatait az előterjesztéshez mellékelt, önkormányzati pályázatokat összefoglaló táblázat nem tartalmazza, mert bár a támogatást évben nyertük el, a pályázatot az önkormányzat II. félévében nyújtotta be. A Magyar Közlöny 88. számának (2005. június 28.) közleménye alapján a Békés Megyei Önkormányzat által benyújtott címzett támogatási igényt jóváhagyták, ennek alapján Békés megye 6 települése (Kondoros, Köröstarcsa, Telekgerendás, Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Békésszentandrás) belterületi vízrendezésre összesen Ft támogatásban részesült, melyet a években használnak fel. A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások évben: Pályázati cél Támogató szervezet Támogatás (Ft) Uniós csatlakozás évfordulójának, valamint Miniszterelnöki Hivatal május 1. megünneplése A Tájház teljes körű biztonságvédelmének Nemzeti Kulturális Örökség kialakítása Minisztériuma 7 db Magellan Meridian Gold típusú GPS eszköz beszerzése FVM Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (1 db GPS!) A Kner Imre Gimnázium nagy kollégiumának Békés Megyei Területfejlesztési Tanács felújítása A Selyem gyűjtőút Fazekasi út felújítása Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben (16 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési önkormányzat részvételével) Tanács Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési építése Öregszőlőben (Iskola u.) Hivatal (MVH) 15 nagylaposi gyermek étkeztetése év Gyermekétkeztetési Alapítvány minden hétvégéjén és az iskolai szünetekben 81 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatása ( évi közmunkaprogram) FMM, BM, ICSSZEM Az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi pályázati összesítője című táblázat a benyújtott pályázati dokumentációk és egyéb kiegészítő információk felhasználásával készült el. Az FVM Növény- és Talajvédelmi Központ által parlagfű irtáshoz megítélt 1 db GPS eszközt az Önkormányzat nem vette igénybe, mivel a fűkaszák beszerzésére irányuló pályázatot nem részesítették támogatásban. Ezáltal az 1 db GPS beszerzésével és használatával járó kötelezettségek és adminisztratív költségek aránytalanul magasabbak, mint annak valós haszna lenne I. félévében a Kistérségi Iroda elkészítette továbbá a Templárius Alapítvány pályázatát Szociális háló kialakítása Gyomaendrődön címmel (Regionális Fejlesztés Operatív Program, ROP ), melyet az Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz nyújtott be, Ft összköltséggel. A pályázat nem részesült támogatásban.

12 Az Iroda a pályázatot októberében átdolgozta, és benyújtotta azonos címmel, de más előirányzatra (Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program, HEFOP/ /1). A program összköltsége Ft, ebből az Önkormányzat partnerként Ft támogatást igényel. A beszámoló készítés idején a pályázat elbírálása még nem történt meg. Az önkormányzat partnerként vesz részt a pályázatban, kedvező elbírálás esetén támogatásban részesül, ugyanis a program keretei között megvalósuló felújítás önkormányzati ingatlanon történne. Az intézmények összesen 29 pályázatot nyújtottak be évben, kihasználva a minisztériumok és a különböző alapítványok támogatási lehetőségeit. A pályázatokat táblázatba foglalva az előterjesztés melléklete tartalmazza, mely az intézmények által szolgáltatott adatok alapján készült el. Az intézményi pályázatok táblázatában néhány projektnél nincs feltüntetve sem összköltség, sem pályázott összeg. Ezeknél valamilyen más formában, természetben történik a támogatás. Megnevezés A pályázatok összesített adatai Projektek összes költsége (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Önkormányzat (2005) (2006) (2007) Intézmények összesen Elnyert támogatás dec. 31-ig (Ft) ( ) Összesen A pályázatok összesített adataiból jól látható, hogy az Ft összköltségű fejlesztéshez Ft kiegészítő forrást igényeltünk. Ez utóbbi összegből a legnagyobb tétel a Kis Bálint Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciójához igényelt címzett támogatás, mely összesen 598,5 M Ft, amit a város a évekre igényelt. A címzett támogatások odaítéléséről még nem született döntés. A beszámoló készítéséig összesen Ft támogatást ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek. Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a évét alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a központi, mind a decentralizált pályázati alapok esetében. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót megvitatta, és javasolta a Képviselő-testületnek annak elfogadását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a évi pályázatokról készült beszámolót. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 18. Csíkné Tímár Éva bizottság elnök ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 7. Napirendi pont

13 Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének évi munkaterve Dr. Csorba Csaba jegyző Dr. Dávid Imre polgármester 1 db Munkaterv Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület évi munkatervét. Az önkormányzatokról szóló évi LXV tv hoz fűzött kommentár szerint a testületnek nem kötelező munkatervet elfogadni. A fenti jogszabályban erre vonatkozó jogszabályi előírás, így erre vonatkozólag nem található. Az Ötv. szerint erre vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályában alkothat. A fentieknek megfelelően figyelemmel az SZMSZ-ben foglaltakra, összeállításra került a testület javasolt munkaterve 2006 évre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a Képviselőtestületi ülés napirendi pontjaira a Képviselő testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot, és a munkatervet a testület szabadon módosíthatja. A véleményező bizottságok javasolják a T. Képviselő-testületnek a munkaterv elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a évi munkatervét az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint elfogadja, figyelemmel az évi LXV tv ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet ban foglaltakra. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 17. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

14 GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE évre Január évi költségvetési rendelet módosítása évi átmeneti költségvetési rendelet elfogadása a Helyi Választási Bizottság beszámolója a 8. sz. egyéni választókerületben megtartott időközi önkormányzati képviselőválasztás eredményéről, eskütétel, képviselői megbízólevél átadása Városi Családsegítő Központ beszámolója Ügyeleti feladatok ellátásáról beszámoló 2005 év augusztusában bekövetkezett belvíz által okozott károk helyreállítására megállapított támogatásokról tájékoztató Február 2006 évi költségvetési rendelet megalkotása Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása Óvodai és iskolai beíratás időpontja Tájház, Közösségi Ház beszámolója Ifjúsági tábor és a Sportcsarnok üzemeltetőjének beszámolója Mikrotérségi együttműködési megállapodás felülvizsgálata Polgármesteri hivatal teljesítmény követelményének meghatározása évre Rendezési terv módosítása Hulladékgyűjtési és gyepmesteri telep kezelésére megbízás adása Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról Március Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata Vagyonrendelet felülvizsgálata Szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata Egyes szociális ellátásokat megállapító önkormányzati rendelet felülvizsgálata Beszámoló a békési kistérség munkájáról, valamint a mikrotérségi feladatellátásról Április Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója Fürdő Kft. mérlegbeszámolója,, részletes beszámoló a fürdő évi működéséről, évi üzleti terve Tájékoztató a évi alapokra beérkezett pályázatokról Gyámhatóság gyermekvédelmi beszámolója Május Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi zárszámadás Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója Javaslat Békés Megyéért kitüntető díjra Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért évi közhasznúsági jelentése Új útépítésekről döntés Ipari Parkról beszámoló Kertészeti és parkrendezési feladatok ellátásáról beszámoló Június A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása A Munkaügyi Központ beszámolója Útépítési beruházásokról beszámoló (elszámolás) Zeneiskola igazgatói állására beérkező pályázat/tok/ elbírálása Július Kitüntetési javaslatok Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetéről

15 A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak évi érettségi vizsga eredményéről évi pályázatok I. félévi beszámolója Óvodák, és az oktatási intézmények intézményvezetőinek beszámolója Oktatási intézményekben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok engedélyezése Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolásának jóváhagyása Beszámoló a Képviselő-testület és a Polgármesteri hivatal évek között végzett munkájáról Augusztus - SZÜNET Szeptember évi költségvetés I. félévi teljesítése ÖMIP felülvizsgálata Falugazdászi és mezőőri beszámoló Holtági egyesületek beszámolója Szelektív hulladékgyűjtés helyzetéről, hulladékudvar működéséről beszámoló Október Az önkormányzat évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója

16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület január 26.-i ülésére 8. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Melléklet: Autóbusz menetrend módosítása Szujó Zsolt osztályvezető Dr. Dávid Imre polgármester Valamennyi bizottság Autóbusz menetrend Lakossági kérelmek Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete decemberi ülésén tárgyalta a évre vonatkozó helyi járatú autóbusz jegyárak emelését és ideiglenesen elfogadta az új autóbusz menetrendet. Az akkori döntés értelmében a menetrendet év elején ismételten felül kell vizsgálni annak függvényében, hogy az eltelt idő alatt milyen észrevételek érkeznek. A hivatalhoz és a helyi járatú autóbusz üzemeltetőjéhez beérkezett véleményekhez igazodva, illetve a vasúti menetrend változásait figyelembe véve az üzemeltető elkészítette az új menetrend tervezetet. Sok esetben azonban a leadott igények ellentétes irányi menetrend változtatást igényelnének, ezért minden kérelem egyidejű figyelembe vétele kissé nehézkes. A bizottságok a február 1.-től érvénybe lépő helyi járatú autóbusz menetrendet megtárgyalták és az alábbi észrevételeket tették: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság kérte, hogy a MÁV Állomásról induló esti járat óra helyett kor induljon. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság kérte, hogy a menetrendet az üzemeltető újra egyeztesse a Mammut Tec. Kft.-vel, és lehetőség szerint a cég alkalmazkodjon a menetrendhez. A Pénzügyi és Városfenntartó Bizottság véleménye az volt, hogy a menetrend összeállításakor figyelembe kell venni a Mamut Tec. Kft. igényeit is. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz február 1.-től bevezetendő menetrend tervezetét megvitatta. A menetrendet a bizottságok által javasolt változtatásokkal a testület a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 19. Csányi István s.k. bizottsági elnök Jenei Bálint s.k. bizottsági elnök Csíkné Tímár Éva s.k. bizottsági elnök Hangya Lajosné bizottsági elnök

17 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület január 26 i ülésére 9. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Beszámoló az orvosi ügyelet évi munkájáról Dr. Abdul-Hamid Nabil főorvos, egészségügyi szolgáltató, Uhrin Zoltánné osztályvezető Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 4. napján megbízási szerződést kötött Dr. Abdul-Hamid Nabil egészségügyi szolgáltatóval az orvosi ügyelet működtetésére. A szerződés szerint megbízott az ügyeleti tevékenységet július 1. napjától kezdődően, határozatlan ideig végezheti. A megbízási szerződés 8. pontjában a megbízó a megbízottat kötelezi, hogy adott év december 31. napjáig írásbeli beszámolót készítsen az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót a megbízó képviselője köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni. Dr Abdul-Hamid Nabil az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját határidőre megküldte, azt a Humánpolitikai Bizottság előzetesen véleményezte, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselőtestület elé. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Abdul-Hamid Nabil egészségügyi szolgáltatónak az orvosi ügyelet évi munkájáról készített beszámolóját. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 18. Hangya Lajosné s. k. bizottság elnöke

18 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 26-i ülésére 10. Napirendi pont Tárgy: A Városi Családsegítő Központ szakmai beszámolója a évben végzett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Czikkely Erika intézményvezető Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Családsegítő Központ önkormányzati intézmény alapító okirata szerint három feladatot lát el: - Családsegítő szolgálat - Gyermekjóléti szolgáltatás - Pedagógiai szakszolgálat - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 104. (5) bekezdése a gyermekjóléti szolgáltatásról beszámoltatási kötelezettséget ír elő. Az intézmény a szakmai munka eredményességének érdekében folyamatosan együttműködik a fenntartóval és indokolt esetben átfogó értékelést ad tevékenységéről. Czikkely Erika intézményvezető a törvényben előírtak szerint beszámol a évi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról. A pedagógiai szakszolgálaton belül végzett tevékenységek közoktatási feladatok, e faladat teljesítéséről az önkormányzati minőségirányítási program rendelkezése alapján mindig az adott oktatási év végével kell beszámolnia. Bizottság véleménye: A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a beszámolót elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városi Családsegítő Központ évi Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról készített szakmai beszámolót. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 16. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke

19 Szakmai Beszámoló 1. Általános tájékoztatás a Városi Családsegítő Központ működéséről, a évben bevezetett új szolgáltatások bemutatása (rendszeres szociális segélyezettek, szociális információs szolgáltatás A személyes gondoskodást nyújtó alapellátó rendszer egyik intézménye a családsegítő központ. Az intézmény nyitott, térítésmentesen minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül foglalkozik. A Városi Családsegítő Központ szerepét Gyomaendrőd szociális ellátórendszerében az 1. sz. melléklet tartalmazza. A városban szabadidős programjaink, szórólapok, és a sajtó útján tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról. Akik rendszeresen keresik meg problémájukkal intézményünket elégedettek és pozitív visszajelzéseket adnak. A társintézmények is tájékoztatást adnak intézményünk munkájáról, és a családgondozókhoz irányítják a problémával küzdőket. Tapasztalataink szerint a lakosság körében további tájékoztatásra van szükség annak érdekében, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek megismerjék a szociális munkát. Gyakran összekeverik, ill. összekapcsolják a szociális munkát a fizikai ellátással (ápolás, fizikai gondozás, ebédhordás). Az ellátottak a szociális munkás tevékenységét gyakran a pszichológuséhoz, pedagóguséhoz, illetve a lelkészéhez hasonlítják. Fő feladatának tartják a hivatali ügyintézés segítését, anyagi problémák rendezését (tájékoztatás segélyezési lehetőségekről, papírok kitöltése), segítségnyújtást házastársi, gyermeknevelési gondokban. A szociális munka célja az, hogy a segítő és a kliens közös munkálkodása során a kliens eljusson valamilyen megoldáshoz problémájában. A munka során a szakember segítő támogatással áll a kliens mellett. A szociális munkában az egyik legnehezebb dolog elfogadni a szakember és a kliensek számára azt, hogy a kis eredményeket is értékelni kell, és nem szabad túl sokat várnunk a kliensektől. Nem szabad a saját értékrendszerünket ráerőszakolni a kliensekre, az ő élethelyzetükből és értékeikből kell kiindulnunk. A családgondozók ügyfelei nagyon széles körből kerülnek ki. Jellemző rájuk, hogy valamilyen ok miatt egyedül nem tudják megoldani a problémájukat, szakember segítségére van szükségük. A szűkebb környezetük nem tud, vagy nem akar segítséget nyújtani számukra, rokoni vagy barátai kapcsolatai nincsenek, vagy rosszul működnek. Országosan megfigyelhető az a jelenség, hogy mára kialakultak azok a társadalmi csoportok, akik beletörődtek rossz helyzetükbe, mivel a felemelkedés irányába tett erőfeszítéseik kudarcot vallottak, a küzdelem felemésztette belső és külső tartalékaikat. Ezek a családok már nem kívánnak felemelkedni, nem fizetik tartozásaikat, jelentős közüzemi díjhátralékot halmoztak fel. Céljuk a napi megélhetés biztosítása lett. Ennek érdekében, ha tehetik sok gyermeket vállalnak, igyekeznek kihasználni a segélylehetőségeket. Már hiányzik a komoly munkavállalási szándék, és az olyan irányú elkötelezettség, hogy gyermekeik iskoláztatása révén legalább ők kerüljenek ki ebből a helyzetből. A család tagjai között gyenge a kohézió, nem működnek a természetes segítő kapcsolatok. Életvitelük rövid távú, a jelenre való orientáció jellemzi. A családsegítők irányába tett elvárásaik elsősorban az érdekkijárásra, ügyintézésre korlátozódnak. Ezek a tendenciák településünkön is megfigyelhetőek. Az évi III. törvény szeptember 1-vel módosult, melynek keretében a Családsegítő Központ is foglalkozik a szociális segélyezettekkel. Az intézményben ténylegesen november óta a Családsegítő Szolgáltatás keretében Hinelné Szilágyi Krisztina családgondozó látja el a feladatot. A két hónap alatt 114 kliens fordult meg az intézménynél. A határozat magába foglalja, hogy a kliensnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül meg kell jelennie az irodában, amennyiben ezt nem teszi, együttműködés hiányában megszüntethető a támogatás. Sajnos ennek ellenére van, aki nem jelenik meg (kb. 15 %), így a családgondozó figyelmeztető levelet küld, melyet tértivevénnyel lát el. Amikor a kliens először megjelenik az intézményben, a családgondozó személyes adatokat vesz fel (családi körülmények, jövedelmi viszonyok), továbbá beszélgetés keretében tájékozódik arról, hogy miért nincs munkahelye, illetve miért vesztette el azt. Az információkat esetnaplóban rögzíti.

20 A személyes adatok rögzítése után együttműködési megállapodást köt a klienssel, melyben rögzítik, hogy 3 havonta a munkanélküli jelentkezik, és tájékoztatást ad élethelyzetében bekövetkezett esetleges változásokról, munkalehetőségekről. Ezt követően az ügyfél egy nyilatkozatot ír alá, miszerint ha munkahelyet létesít, azt jelzi a családgondozónak is. Aláírásával rögzíti a következő találkozás időpontját is. A klienssel történő beszélgetés rávilágít arra, hogy a kliensnek vannak-e családi problémái, illetve miben tud neki a szakember segíteni. A családgondozó 4 esetben ajánlotta fel a pszichológiai szolgáltatást, melyet két kliens nem fogadott el, ketten pedig már vettek igénybe ilyen jellegű segítséget. Más esetekben pedig lakásfenntartási támogatás igénylésében, illetve önéletrajz megírásában kérték segítségünket. A Városi Családsegítő Központ, Szociális Információs Szolgáltatást működtet, az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 61. alapján. A szolgáltatás célja, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Részletes tájékoztatást nyújtunk: - Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról - Természetben nyújtott szociális ellátásokról - Gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról - Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról - Családtámogatási ellátásokról - Társadalombiztosítási és foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokról - Fogyatékossággal összefüggő ellátásokról - Az ellátások igényléséhez szükséges iratokról A 2005-ös évben 91 főt, 26 családot érintett a Szociális Információs Szolgáltatás. Az ügyfelek, az alábbi területeken kértek segítséget: - Gondnokság alá helyezésről tájékoztatás 7 fő érintett - Önkormányzat által nyújtott támogatás 8 fő érintett - Családtámogatási ellátásokról tájékoztatás 51 fő érintett - Utógondozói ellátásról tájékoztatás 9 fő érintett - Tájékoztatás a Bírósági eljárások folyamatáról 10 fő érintett - Nyugdíjaztatással kapcsolatos ügyintézés 6 fő érintett Szociális információnyújtás megoszlása problémacsoportok szerint (%) Gondnokság alá helyezésről Önkormányzat által nyújtott támogatásokról Családtámogatási ellátásokról 10 Utógondozói ellátásról Bírósági eljárások folyamatáról 56 Nyugdíjazásról kapcsolatos ügyintézés Kiugróan magas a családtámogatási ellátásokról kért tájékoztatások száma, illetve az ügyintézésben kérnek gyakorlati segítséget. Tapasztalataink szerint sok embernek okoz gondot a különböző, támogatásokhoz kapcsolódó nyomtatványok értelmezése és kitöltése. Intézményünk a továbbiakban is széleskörű tájékoztatást nyújt a lakosságot érintő ellátásokról, támogatásokról.

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA első félévére

GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA első félévére GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA 2017. első félévére 2017. január 26. A Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2009. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2009. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2009. évre Január 29. -A Közművelődési intézmény alapító okiratának elfogadása, intézmény vezetésére megbízás adása valamennyi bizottság -Templárius

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.12.15-én tartandó ülésére Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Illetékes bizottság:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben