ROMBARLANGOK A BÜKKBEN HEVESI ATTILA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMBARLANGOK A BÜKKBEN HEVESI ATTILA"

Átírás

1 NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 33(1986) kötet, 1-4. füzet, ROMBARLANGOK A BÜKKBEN HEVESI ATTILA Ö sszefoglalás A miocén vulkáni-tengeri takarórétegekkel fedett Bükk-hegység új harmad-negyedidőszaki karsztosodása a szarmata korszakban indulhatott meg. Legidősebb karsztformáinak korát bizonyítékok híján, továbbá, mert sok közülük napjainkra nyomtalanul elpusztult, egyelőre csak a felsőpliocénig tudjuk visszavezetni. Elaggott tetőközeli forrásbarlangjai legalább ennyi idősek. A pusztuló barlangok egyúttal a hegység karsztformakincsének sajátos elemei. Felszakadt barlangtermek, kőkapuk, sziklahidak, kürtőközi sziklatornyok főleg a fennsík perembérceinek homlokzatát ékesíti. Ezek fölött már csak lekerekített cseppkó'görgetegek jelzik néhol karsztjáratok hajdani létét. Mivel a farkaslyuk csokvaományi tetők felsőmiocén kavicsrétegei bükki pala és mészkőgörgetegeket" (Jaskó S. 1952), a Tárkányi-medence szárazföldi eredetű szarmata kavicsai diabázt (Pinczés Z. 1957) tartalmaznak, továbbá a Berva-bérc D-i előterében lemélyített 1. sz. fúrás (Kleb B. 1976) felsőmiocén összletekben agyagpala és diabázkavicsokat, a Balaton 28. sz. fúrás szarmata rétegekben mészkőgörgeteget, a Dédestapolcsány 14-es, és a Tardona 63-as számú alaphegységi mészkőkavicsokat tárt fel (Bohn P.-Kiss K. 1980, 1981, 1982), és mert Sümeghy J. (1923) szerint a Tárkányi-medence szarmata homokjából való csigafajok közeli mészkőszirtes talajt" jeleznek, bizonyosra vehető, hogy a Bükk miocén tufa-tutit és laza tengeri üledékekből álló köpenye a szarmata korszakban már számos helyen kilyukadt, tehát újharmadnegyedidőszaki karsztosodása akkor indulhatott meg (Hevesi A. 1984). Emellett szól az a Nagy-Kőmázsai töbör is, amelyben Láng S.-Miháltz l-né- Vitális Gy. (1970) 5,6 m vastag, eredeti településű alsópannon agyagot talált. Bár a hegység vékonyodása, szétszakadozása és a karsztosodás az alsópannon tengerelőrenyomulás idején az egész DR. HEVESI ATTILA tud. főmunkatárs Földrajztudományi Kutató Intézet Budapest, Népköztársaság útja Pf. 64. Kézirat beérkezett július

2 Magyar-Középhegységet érintő süllyedés (Kretzoi M.-Pécsi M. 1982) miatt meglassult, a felsőpannontól a több szakaszban lejátszódó emelkedés miatt e folyamatok mind hatékonyabbá erősödtek. Balogh K. (1964) a Bükk pannon végétől számított magasodását m-re becsüli. A hegység emelkedése nemcsak miocén takarórétegeinek lehordódásával, hanem az emelkedés okozta karsztvízszint-süllyedés révén legidősebb barlangjainak pusztulásával is járt. A karsztvíztukör leszállása" miatt szárazon maradt üregek romosodása csaknem mindig a felszín felől indul meg. Leghatékonyabb tényezője az aprózódás, amely a jégkorszakkokban ao C körül ingadozó hőmérséklet következtében erejét elsősorban a kifagyásának köszönhette. Mellette a talaj- és sárfolyások mozgatta-gyúrta agyagos-vályogos málladéktömegeknek is lényeges szerep jutott. Ezek becsúszva-kúszva a mészkő oldástágította kőzetszerkezeti hasadékaiba, keskenyebb karsztjárataiba kolloidos duzzadásukkal-összeesésükkel, kötött vizük időleges fölszabadulásával szintén főleg a kifagyást segítették, s a bőven termelődő aprózódástermékekkel együtt tágas barlangüregek részleges vagy teljes eltömítésében, föltöltésében is részt vettek (Pongor-lyuk, Suba-lyuk, Drót-lyuk, Vaskapubarlang stb.). Mivel valamely kiemelt felszínforma lepusztulása mindig ott a legszámottevőbb, ahol az lényegesen kisebb magasságú térszínnel szomszédos, a bükki rombarlangok többsége a mészkő nem mészkő felszínek határán kialakult meredek lepusztulásperemeken és a mély szurdok, vagy szurdokjellegű völgyek oldalában található. Az átmenőbarlangok túlnyomó hányadának víznyelő szakasza pusztul gyorsabban, torkolati szakasza lassabban; ami, figyelembe véve, hogy a lehordódás következtében főleg a barlangok táplálóterülete fogyatkozik meg. törvényszerű. A romosodás réven megkurtult, kétbejáratú barlangmaradványok egy részét a Bükkben,4tjáró"-nak nevezik: Tamás-kői-átjáró, Füzér-kői-Kis- és Nagy-átjáró, Mész-völgyiátjáró, Tar-kőalji-átjáró; lényegében ez a név illetné meg a Felső-Sebesvíz-völgyi Alabástrom-barlangot, a Büdös-pestet, a Suba-, a Drót- és a Pongor-lyukat, valamint a Kecskésgalyai-barlangot is. Az átjárók többsége még elég hosszú m - ahhoz, hogy helyzete és keresztmetszete alapján el lehessen dönteni, forrás- vagy víznyelőbarlang maradvány-e? így a Pongor-lyuk minden bizonnyal forrásbarlang, éppúgy, mint a fölszakadt mennyezetű Köröslyuk, amely 930 m-es tszf-i magasságával Magyarország legkiemeltebb és leglátványosabban megcsonkult forrásbarlangja (/. ábra). A Felső-forrás völgyfőjében nyíló Forrás-völgyibarlang és a végéből felszínre szolgáló kürtőcsoport, amely a völgyfő D-i szomszédságát valósággal rostalemezzé lyuggatja, azon átjárórendszer maradványa, amelyen keresztül a Kaszás-réti-visszafolyó kialakulása előtt a Kaszás-völgy vize a Forrás-völgybe jutott. E járatrendszerrel összevetve valószínűnek látszik, hogy a Kis-kút-lápa egyik forráságának völgyfőjében tátongó tévesen Lusta-völgyi-barlangnak nevezett alakja miatt általam Várkapu-barlangnak keresztelt haialmás és remek,jiegykapuzaf' (2. ábra) hasonló, viszonylag rövid karsztvíz-átjáró, amelynek bejárata előtt néhány m-rel a völgy mélybe-fejeződésének szakaszos hátrálása következtében kialakult víznyelőtöbör-sor utolsó, legfiatalabb tagja mélyül a völgytalpba. Az Alabástrom-barlang egy, a Bolhás-patakot korábban, a Bol- 168

3 hasi víznyelő kialakulása előtt, elbújtató víznyelőbarlangból maradt vissza, a Füzér-kői Nagy-átjáró valószínűleg a Hosszú-völgy nemkarsztos térségekről érkező patakját bújtatta át a Hór mészkőbe mélyülő szurdokába. A szurdok végén tágas kúttal égre nyíló Suba-lyukat, ahogy azt Kordos L. (1974) is föltételezi, valószínűleg a Hór-patak, a Büdös-pestet a Forrás-völgy patakja, a Berva-völgyi Drót-lyukat (3. ábra) a Berva-patak használhatta. Előfordul azonban néhány olyan, hosszabb m - 2 bejáratú barlang is, amelynek víznyelő, vagy forrásbarlang mivolta számottevőbb terjedelme ellenére sem állapítható meg. Ezeknek - az átjárók zömével ellentétben - mindkét bejáratuk azonos irányba néz, alaprajzuk visszahajló, patkóhoz, hajtűhöz, ácskapocshoz hasonló. Ilyen a szentléleki Róka-lyuk és a Kő-hát-alji-barlang (4. ábra); föltehetően mindkettő valamely nagyobb hajdani barlangrendszer kerülőfolyosószerű ágának maradványa. Az átjáróknál rövidebbre pusztult barlangmaradványok a sziklakapuk, sziklahidak és zsombolykutak. A hagyományosan átjárónak nevezett Tamás-kői-átjáró lényegében már csupán sziklakapu, azok között viszont az egyik leglátványosabb. Szép sziklahíd díszíti a Köves-váradi Csúnya-völgy torkolati szurdokszakaszának jobb oldalát, ilyen a Kadic 0. kibontotta Lök-völgyi Vas-kapu, amelyhez hasonló, de eltömött képződmény a Tatárárok szurdokának bal oldalán fordul elő, ilyen kettőzi meg az Ispán-hegyi-barlang bejáratát is. A Lök-völgy jobb oldala fölött a Bujdosó-kő-bérc mészkőtömbjét átfúró, 2-4 m. hosszú,,lyukak" és a Balla-völgy középső részén, a völgytalp bal oldalán megőrződött rövid alagutacskák" a barlangbeomlásos szurdokképződés lehetőségének legbeszédesebb bizonyítékai (Hevesi A. 1978, 1980, 1984). A zsombolykutak (zsombolykémények) meredek, helyenként függőleges aknabarlangok kétnyílású maradványai; alsó bejáratuk többnyire ott alakult ki, ahol a járat függélyes szakasza korábban menedékesebb, esetleg vízszintes járatban folytatódott. A legszebb közülük a Pes-kő Ny-i peremébe mélyül, a Bujdosó-kő-bérc zsombolykútja azon csermely egykori bújtatója, amely ma a bérc DNy-i szomszédságában fut le a Lök-völgybe. A Nagy- Pazsag-völgy Pokol-völggyel szomszédos szurdokszakaszának bal oldalát, magasan a völgytalp fölött, ülőkádszerű, külső falát csaknem teljesen elveszített zsombolykút ékesíti. Az egészen fölnyíló, teljesen lepusztult külső oldalú zsombolyok lényegében gyakori képződmények. A Nagy- és Kis-fennsík tekintélyes sziklahomlokzata mellett a hegység szinte valamennyi mészkövön kialakult lepusztulásperemén előfordulnak. E kürtőkből alakultak ki az ún. kürtővályúk, kürtőgaratok, amelyeket jelenleg többnyire kőfolyások használnak, s alsó végükhöz termetes törmelékkúp csatlakozik (Hevesi A , 1981). Azt, hogy e garatok valóban kürtők maradványai, legmeggyőzőbben a Magos-kő alatt többszáz m hoszszan húzódó fagylépcső - krioplanációs lépcső - Ny-i részén található garat igazolja, amelynek alsó és felső végét még teljesen körbefogja a hajdanvolt kürtő falgyűrűje. A Tarkői-kőfülke Ny-i szomszédságában egy egészen fölnyílt, de cseppkövekben igen gazdag félkürtő szintén barlangi eredetre vall, éppúgy, mint a Három-kő DK-i oldalába a 828,5 m-es magassági pont alatt" és a Bél-kői palabánya mészkő homlokzatába mélyülő öblös, vízmosta-oldotta falú, függőleges 8-10 m hosszú, 1-2 m széles kétharmad"-kürtők. Bár a példákként fölhozott barlangmaradványok többsége külön-külön is figyelem- 169

4 re érdemes, a leglátványosabb és legtanulságosabb ^rombarlang-együttes" a Három-kút Magos-kővel szomszédos sziklaormának D-i tövét tagolja (5. ábra). Az orom lába olyan 1 4 m magas barlangfolyosó bal oldala, amelynek lejtő felőli fala a Három-kúti-völgy erős hátravágódása következtében omolhatott le. A megmaradt bal oldali fal mélyedéseiben azonban helyenként mindmáig cseppkőlefolyások sorakoznak, az orom,,belseje" felől kisebb-nagyobb mellékjáratok torkollanak ide, s az ún. Három-kúti-Kis- és Nagy-sziklakapu a folyosó másutt elpusztult völgy felőli falának egy-egy rövid szakaszát is megőrizte. Csaknem bizonyos, hogy a sziklakapuk K-i szomszédságában nyíló Három-kúti barlang összeköttetésben állt e hajdan nagyobb üregrendszerrel. A barlang jókora K-i termének mennyezete és a felszín között annyira kicsi a távolság, hogy vékony főtéje" a földtörténeti közeljövőben éppúgy föl fog szakadni, mint a hasonlóan kis-fennsík peremi helyzetű Vidróczki-barlangé, amely égre nyíló mennyezeti ablakával, Garadna-völgyre tekintő szádájával és fennsík felől ereszkedő lejárati kürtőfolyósójával ugyancsak remek képződmény (6. ábra). A felsőpannon óta elpusztult barlangok száma természetesen lényegesen nagyobb lehet annál, mint amennyiről a szerencsésen megőrződött maradványok tanúskodnak. (Az itt ismertetett példákon kívül a Bükkben szép számmal vannak más rombarlangok is - Arnóc-kő,Nyárju-hegy, Odor-vár, Kis-Farkas-kő stb. fölsorolásuk azonban itt nem szükséges.) Java részük nyilván nyomtalanul eltűnt, néhányuknak azonban legalább körülbelüli helyét cseppkőkaricsok sejtetik. Ilyen, a rombarlangoknal még szerencsésebb véletlenek révén megőrződött, koptatott cseppkőtöredékek kerültek elő a Tamás-kő ÉNy-i, átjáró fölötti oldaláról, a Kis-fennsíki Nagy-Mesz-tető Ny-i részerői es a Kő-hát D-i lejtőjéről; olyan területekről tehát, ahol a lelőhelyek fölött ma egyetlen kars/tjárat sincs. (A Háromkúti-rombarlangrendszer, a Tar-kői-kőfülke és a Köpüs-kői-rombarlang alatti törmeléklejtő cseppkőtöredékeinek eredete nyilván nem s/orul magyarázatra.) Mivel a Bükk harmad-negyedidőszaki karsztosodásával, mint az előzőekből kitűnt, a szarmatától, barlangjaink pusztulásával a felsőpannontól számolhatunk, fölmerül a kérdés, hogy a rombarlangok kora mennyire becsülhető. Karsztüregekből való őslénytani leletek alapján a Bükkben legalább két forrásbarlang nemzedék különíthető el (Hevesi A. 1984). Az említett rombarlangok közül a Koroslyuk és a Pongor-lyuk, a Három-kúti- és a Vidróczki-barlang kiemelt, tető-, tetőközeli helyzete következtében az idősebb nemzedékhez tartozik. Ennek kormeghatározása a Répáshuta K-i szomszédságában 657 m tszf-i magasságig emelkedő Pongor-lyuk-tető üregeinek vizsgálata alapján kísérelhető meg. A hegy É ÉK-i oldalán m tszf-i magasságban kőfejtéssel föltért,,kövesváradi-karsztzsák -, -ból amely cseppkőlefolyásaiból ítélve barlangjárat maradványa Jánossy D. (1979) az alsó-bihari szakasz templomhegyi alszakaszára (günz-mindel jégkorszakköz) valló állatcsontokat ásott ki. A kőfejtőtől légvonalban alig 200 m-re, de tetőhelyzetben, 650 m tszf-i magasságban nyíló Pongor-lyuk (forrásbarlang töredék) helyzetéből ítélve nyilván idősebb, mint a Kövesváradi-karsztzsak, s amikor annak kitöltése keletkezett, ennek már a karsztvízszint fölött kellett elhelyezkednie. E helyzetbe legkésőbb az alsojégkorban a bakui (alsóbihari=günz-mindel jégkorszakköz), de valószínűbb, hogy a villanyi (a hagyományos korbeosztás szerint: felsőlevantei) szerkezeti mozgások emelték, kialakulása föltehetően a felsőpliocén vége felé. az ujro- 170

5 mániái mozgások hatására beálló karsztvízszinthez igazodva történt (csarnótai szakasz). (Többek között ennek igazolása érdekében kezdtük meg Hír J.-al és Ringer Á.-al ben a barlang ásatását. Sziklaaljzatát azonban mindeddig nem értük el, egyelőre 3,5 m mélyre és a riss jégkorszak solymári szakaszába jutottunk.) Mivel az odor-vári Hajnóczybarlangban Kordos L. (1984) szintén alsóbihari állatleleteket talált, az ugyancsak odorvári, de tetőhelyzetű, 540 tszf-i magasságban levő Lakó-barlang kora is a felsőpliocén második felére tehető. E két, az őslénytani leletek alapján korban viszonylag jól megfogható üregpár adatait általánosítva úgy tűnik, hogy a Bükk idősebb forrásbarlangnemzedéke legkésőbb 2,5 millió éve, a felsőpliocén csarnótai szakaszában keletkezett. Mivel azonban a barlangok őslénytani leletei hordozójuknál mindig fiatalabbak, ez az érték csupán alsó korhatáruk, ennél fiatalabbak nem lehetnek, idősebbek azonban igen. Ha a Bükk idősebb forrásbarlangnemzedékébe tartozó üregeket összehasonlítjuk a Magyar-Középhelység többi karsztos tagjának olyan barlangjaival, amelyeknek legkisebb kora őslénytani adatokkal egyértelműen bizonyított, az egybevetés eredményeként valószínűnek látszik, hogy valóban idősebbek. Ismeretes ugyanis, hogy a mindössze 206 m tszf-i magasságban nyíló csákvári Esterházybarlang (Vértes-hegység) állatmaradványai a pliocén baltavári szakaszának (felsőpannon) alszakaszából valók (Kretzoi M ). A Központi-Gerecsében 460 m tszf-i magasságban elhelyezkedő Pisznice-barlang alatt, a barlangot hordozó Nagy-Pisznice oldalán, m tszf-i magasságban előforduló felsőpannon (Baltavári szakasz, sümegi alszakasz) kori források édesvízi mészkőtömbjei azt igazolják, hogy a Pisznice-barlang a sümegi alszakakaszban már kiemelt, nem működő forrásbarlang volt (Scheuer Gy. Schweitzer F. 1984), s mivel e helyzetbe az attikai mozgások a csákvári alszakaszban emelhették, kialakulása azt megelőzően, tehát az alsópannonban történhetett. Bár a Vértes és a Gerecse viszonylag távol fekszik a Bükktől, e két barlang korát, valamint kis tszf-i magasságát és helyzetét is figyelembe véve úgy tűnik, hogy a Bükk idősebb forrásbarlangnemzedékének tagjai is lehetnek annyira öregek millió évesek -, mint az Esterházy- vagy a Pisznicc barlang. Ennek igazolása, vagy cáfolata a hegység további kutatásának egyik fontos, iránytmutató föladata. IRODALOM 1. BALOGH K.: A Bükk-hegység földtani képződményei.máfiévk BOHN P.-KISS K.: Magyarország mély fúrási alapadatai Bp. 3. BOHN P.-KISS K.: Magyarország mély fúrási alapadatai Bp. 4. BOHN P.-KISS K.: 1982.Magyarország mélyfúrási alapadatai Bp. 5. HEVESI A.: A Bükk szerkezete és felszínfejlődésének vázlata. Földrajzi Értesítő HEVESI A.: Adatok a Bükk-hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez. Földtani Közlöny, HEVESI A.: A Bükk-hegység fejlődéstörténete és központi részének felszínalaki jellemzése, különös tekintettel a karsztosodás és a természetvédelem kérdéseire. Kézirat. 171

6 8. HEVESI A.: On the datingof karst formations and their significance on the late Tertiary- Pleistocene face of Hungarian Limestone Mountains: the Bükk Mountains. Geographical Essays in Hungary. Bp JASKÓ S.: Újabb adatok a Putnok ós Egercsehi közötti terület harmadkori rétegeinek ismeretéhez. MÁFIÉ vi Jel 1949-ről, JÁNOSSY D.: A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Bp. Akadémiai Kiadó, KLEB B.: 1976 Észlelési magyarázó Eger l.l0 000-es építésföldtani térképsorozatához, Eger- Felnémet, Eger-Belváros, Eger-Lajosváros III. Bp. KÖZDOK, 298, 757, KORDOS L.: 1984.Magyarország barlangjai. Bp. Gondolat, KRETZOl M.: Befejező'jelentés a Csákvári-barlang őslénytani feltárásáról. MÁFI Évi Jel ről, KRETZOl M.-PÉCSI M.: A Pannóniái-medence pliocén és pleisztocén időszakának tagolása. Földrajzi Közlemények, LÁNG S. MIHÁLTZ I-né-VITÁLIS Gy.: A miskolctapolcai Nagykőmázsa dolináinak morfológiai és földtani vizsgálatra. Földrajzi Értesítő PINCZÉS Z.: Az Eger-völgy problémái. Földrajzi Értesítő SCHEUER Gy.- SCHWEITZER F.: Gerecse- és a Budai-hegység édesvíz mészkóosszletei és képződésüknek geomorfológiai és geokronológiai sajátosságai. Kandidátusi értekezés, Bp.MTA.FKI. 18. SUMEGHY J.: lelsőtárkány környékének harmadkori faunája. Földtani Közlöny, RUINED CAVES IN THE BÜKK by A. HEVESI Summary The Biikk's karstic formation of the late Tertiary-Quaternary era, covered by the Miocene vulcanic-marine top layer, began probably in the sarmata-period. For lack of evidences and because of many of them has destroyed tracelessly, we can only trace the age of the Biikk's oldest karstic formations to the upper-pliocenic series. Its aged near-summit spring-caves are at the least so old. The caves being destroyed at the same time are special elements of the mountain's karstic formations treasures. Split cavehalls, stone gates, rock bridges, rock towers between pipes are adorning principally the frontage of the plateau's edge-horst. Above them, only rounded-off dripstone boulders indicate the former existence of karstic runnings in some places. TRÜMMERHÖHLEN IM BÜKK-GEBIRGE von A. HEVESI Zusam menfassung Das neutertiär-quartäre Verkarsten des Bükk-Gebirges mit miocén Vulkansee-Bedeckung konnte in Sarmata-Zeit beginnen. Das Alter der ältesten Karstformen ist nur noch bis zum Ober- 172

7 pliocen zurückzuführen, weil einige von ihnen zur Zeit spurlos verfallen und verschwunden sind, andere Nachweisungen existieren nicht. Die alten Brunnenhöhlen haben mindestens ähnliches Alter. Die verfallenden Höhlen sind charakteristische Bildungen der Karstformen des Gebirges. Aufgerissene Höhlensaale, Steintoren, Felsenbrücken, Felsensäulen zwischen Schornsteinen beschmücken meistens die Front der Randgipfeln. Darüber nur die abgerundeten Frontsteingerölle bezeichnen hier und zu die damaligen Karstwege. РУИННЫЕ ПЕЩЕРЫ В ГОРЕ БУКК А. ХЕВЕШИ Резюме Образование карстов в покрытой миоценными-вулканическими слоями горе Букк возможно, началось в эре сармат. Век его наиболее старых карстовых форм, при отсушествии доказательств, и кроме того, потому, что многие из них на наши дни безследыт изчезли, можно отвести пока что и верхнему милцену. Старые рудниковые его пещеры приблизительно такого же века. В то же время эти умирающие пещеры евляются особыми элементами карстов горы. Разрушенные площади, ворота мосты, и т. д. в основном украшают лобную сторону местност, которой занимается работа. Над ними только наличие висящих камней доказывает бывшее присутствие карстов. 173

8 Hosszmetszet 1. ábra A Körös-barlang (Kadic O. 1929)

9 alaprajz if E Sm 175

10 1 = Világosbarna homokos agyag 2 = Világosbarna barlagi agyag 3 = Fekete humusz 3. ábra A Berva-barlang hosszmetszete (kadii" )

11 T7> o ^i «6 _;,»». > *l ro M a *i ~i <d I i a (Kárpá -»1 ni L o N '5* J JO t^vj/y^ y jc -6 lötejf < ^~^T<il 2 */^ 3 177

12 178

13 KVI. BTO ábra A Vidróczky-barlang alaprajza (KVI. BTO. 1982) 179

Válasz Veress Márton válaszára

Válasz Veress Márton válaszára Tisztelt Olvasók! 2001-ben a Földrajzi Közlemények XXV. (XLIX.) kötetének 1-2. sz. számában észrevételeket fûztem dr. Veress Márton e folyóiratban 2000-ben megjelent, a Középhegységi karsztok néhány típusa

Részletesebben

A Budai-hegység pleisztocén kiemelkedéstörténete barlangi lemezes kalcitkiválások uránsoros kormeghatározása alapján

A Budai-hegység pleisztocén kiemelkedéstörténete barlangi lemezes kalcitkiválások uránsoros kormeghatározása alapján 139/4, 353 366., Budapest, 2009 A Budai-hegység pleisztocén kiemelkedéstörténete barlangi lemezes kalcitkiválások uránsoros kormeghatározása alapján SZANYI Gyöngyvér 1, BADA Gábor 1, SURÁNYI Gergely 2,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BARLANGJAI

MAGYARORSZÁG BARLANGJAI MAGYARORSZÁG BARLANGJAI (Nyerges Attila Takácsné Bolner Katalin) 2003 Magyarországon a karsztosodásra alkalmas karbonátos kőzetek az ország felszínének csupán 1,5 %-át alkotják. A karsztterületek kis kiterjedése

Részletesebben

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék, Eger OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Dobos

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 261 274. AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA KISS TÍMEA HERNESZ PÉTER GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND AGE OF THE LOWER TISZA

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat megbízásából készítette a DIR Kft. Budapest, 2011 Tartalom

Részletesebben

I. Általános jellemzők. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak

I. Általános jellemzők. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak I. Általános jellemzők Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak - földtan-geológia: A Földkéreg szerkezetével, fejlődésével foglalkozó tudományág - Földkéreg: A Föld legkülső, szilárd

Részletesebben

A Velencei-hegység fejlődéstörténete és felszínalaktana 1

A Velencei-hegység fejlődéstörténete és felszínalaktana 1 Földrajzi Értesítő XL1I. évf. 1993. l^f. füzet, pp. 93-110. A Velencei-hegység fejlődéstörténete és felszínalaktana 1 ÁDÁM LÁSZLÓ A Velencei-hegység a Dunántúli-középhegység DK-i előterében elhelyezkedő,

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

Néhány tafonómiai megfigyelés magyarországi felső-miocén Soricidae (Mammalia) maradványokon

Néhány tafonómiai megfigyelés magyarországi felső-miocén Soricidae (Mammalia) maradványokon Földtani Közlöny 129/2, 159-178 Néhány tafonómiai megfigyelés magyarországi felső-miocén Soricidae (Mammalia) maradványokon Taphonomical observations on Late Miocene Soricids (Mammália) MÉSZÁROS Lukács!

Részletesebben

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII.

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. Il AKÓNYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ZIRC À Bakony természettudományi kutatásának eredményei XVIII. Kesultaliones invcstigatiomiin rcrum naluralium

Részletesebben

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- visszahúzódását követően. Kovács István Péter

Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- visszahúzódását követően. Kovács István Péter Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső- Mecsek déli előterében, a Pannonbeltó visszahúzódását követően Kovács István Péter 2015 MODERN GEOGRÁFIA SOROZAT 2015/1. A PTE TTK Földtudományok

Részletesebben

Ásványgyűjtő kalauz 2. A BÜKK HEGYSÉG ÉS A BORSODI-MEDENCE. Gimesi István Miklós

Ásványgyűjtő kalauz 2. A BÜKK HEGYSÉG ÉS A BORSODI-MEDENCE. Gimesi István Miklós Ásványgyűjtő kalauz 2. A BÜKK HEGYSÉG ÉS A BORSODI-MEDENCE Gimesi István Miklós Szeged, 2008 1. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ÉGHAJLATA A Bükk hegység tömegében az ország legmagasabbra kiemelkedő karsztos

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék Vendl Aladár... 2 Schréter Zoltán... 3 Pávai Vajna Ferenc... 3 1. A terület rövid bemutatása... 4 2. Domborzati, vízrajzi

Tartalomjegyzék Vendl Aladár... 2 Schréter Zoltán... 3 Pávai Vajna Ferenc... 3 1. A terület rövid bemutatása... 4 2. Domborzati, vízrajzi Tartalomjegyzék Vendl Aladár... 2 Schréter Zoltán... 3 Pávai Vajna Ferenc... 3 1. A terület rövid bemutatása... 4 2. Domborzati, vízrajzi viszonyok... 4 3. Áttekintő földtani bemutatás... 6 4. Szőlészet

Részletesebben

Aggtelek környékének vízbeszerzési lehetőségei

Aggtelek környékének vízbeszerzési lehetőségei Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1976) 106. 52-6«Aggtelek környékének vízbeszerzési lehetőségei Kozák Miklós* (5 ábrával, 2 táblázattal) Összefoglalás: A dolgozat célja korábbi és új

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 331-347. A SZENTKÚTI BETYÁR-BARLANG ESZTERHÁS ISTVÁN. 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157.

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 331-347. A SZENTKÚTI BETYÁR-BARLANG ESZTERHÁS ISTVÁN. 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157. A SZENTKÚTI BETYÁR-BARLANG ESZTERHÁS ISTVÁN 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157. KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 331-347. Abstract: The Betyár Cave (Outlaw Cave) is situated in the geologically

Részletesebben

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke

Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Viszkok János 2015 Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés, Eger és környéke Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. Előzmények... 5 1.2. Felhasznált adatok... 5 2. A hidrodinamikai modellezés rövid elméleti

Részletesebben

A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata

A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata Móga János egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK FFI Természetföldrajzi

Részletesebben

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ. 1960 január-február

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ. 1960 január-február KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 1 of 58 7/13/2012 12:24 PM KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 1960 január-február Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest KÉZIRAT GYANÁNT

Részletesebben

A Zala-folyó lefejezése

A Zala-folyó lefejezése Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 1 2. füzet, pp. 39 50. A Zala-folyó lefejezése Gábris Gyula Mari László 1 Abstract The Pleistocene beheading of the Zala River (West Hungary) Springing from West Hungary

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN Földrajzi Közlemények 2014. 138. 2. pp. 89 106. TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN MÓGA JÁNOS SZABÓ MÁRIA MARI LÁSZLÓ BORSODI ANDREA KÉRI ANDRÁS KNÁB MÓNIKA

Részletesebben

138. évfolyam, 2. szám

138. évfolyam, 2. szám 138. évfolyam, 2. szám 2014 Földrajzi Közlemények A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Географические

Részletesebben

A ZÁRT KARSZTOS MÉLYEDÉSEK GLOBÁLIS RENDSZEREZÉSE. Dolinák - dolinaegyüttesek

A ZÁRT KARSZTOS MÉLYEDÉSEK GLOBÁLIS RENDSZEREZÉSE. Dolinák - dolinaegyüttesek Karszt és Barlang, 1991. év/. I-II. füzet, p. 35-44., Budapest A ZÁRT KARSZTOS MÉLYEDÉSEK GLOBÁLIS RENDSZEREZÉSE Dolinák - dolinaegyüttesek Dr. Balázs Dénes ÖSSZEFOGLALÁS A magyar karsztológiai szakirodalomban

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 103-122. A MIKROTÖRÉS HÁLÓZAT SZEREPE A BARLANGOK FEJLŐ- DÉSÉBEN AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁS VÍZGYŰJTŐJÉN

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 103-122. A MIKROTÖRÉS HÁLÓZAT SZEREPE A BARLANGOK FEJLŐ- DÉSÉBEN AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁS VÍZGYŰJTŐJÉN KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 103-122. A MIKROTÖRÉS HÁLÓZAT SZEREPE A BARLANGOK FEJLŐ- DÉSÉBEN AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁS VÍZGYŰJTŐJÉN BAUER MÁRTON 1 - M. TÓTH TIVADAR 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok TARTALOMJEGYZÉK Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) 2.oldal A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok ( Dr.Kordos László) 4.oldal Őslények a Mátyás-hegyi barlang kőzeteiben

Részletesebben