Recens karsztosodás Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Recens karsztosodás Magyarországon"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Recens karsztosodás Magyarországon Veress Márton egyetemi tanár, dékán NYME Természettudományi Kar A tanulmány néhány magyarországi karsztterület napjainkban végbemenő formaképződését mutatja be 5 esettanulmányban. Az első esettanulmány a Balfi-tönkön végbemenő omlási folyamattal, a második a bakonyi karszt szurdokainak fejlődésével foglalkozik. A harmadik és negyedik a Bakonyés Bükk hegységek fedőüledékein végbemenő formaképződéssel, az ötödik a bükfürdői meleg víz kiválásait mutatja be. 1. Bevezetés Magyarország területének 1,5%-án fordulnak elő a felszínen karsztos kőzetek. Magyarország karsztos (vagy részben karsztos) hegységei a következők: Bükk hegység, Aggteleki-hegység, a Dunántúli-középhegység (Bakony-hegység, Vértes-hegység, Gerecse-hegység, Pilis-hegység, Budai-hegység), Mecsekhegység, Villányi-hegység, Balfi-tönk (1. ábra). A Dunántúli-középhegység és a Mecsek-hegység jelentős része fedett karszt. A Bükk-hegységben és az Aggtelekihegységben előfordulnak autogén, allogén és fedett karsztos foltok is. 1. ábra: Magyarország karszt területei (1-10) és egyéb említett területei (11-13) Jelmagyarázat: 1. Bakony-hegység, 2. Vértes-hegység, 3. Gerecse-hegység, 4. Pilis-hegység, 5. Budai-hegység, 6. Mecsek-hegység, 7. Villányi-hegység, 8. Balfi tönk, 9. Bükk-hegység, 10. Aggteleki-hegység, 11. Kőszegi-hegység, 12. Káli medence, 13. Bükfürdő 271

2 Recens karsztosodás Magyarországon 2. Recens karsztosodás Recens a karsztosodás, ha a karsztosodási folyamatok valamely karsztterületen jelenleg is hatnak. Ezek a folyamatok lehetnek elsődlegesek és másodlagosak. Az elsődleges recens karsztos folyamatok közt az oldódás, a barlangokban végbemenő erózió és a kicsapódások említhetők. Közülük az oldás a legváltozatosabb. Így elkülöníthető a csapadékvíz által okozott oldás, a talaj alatti oldás, a karsztvízszint alatti oldás (keveredési korrózió, ill. turbulens áramlás hatása), valamint a termálvizes oldás. Az oldás lehet másodlagos recens karsztos folyamat (pl. eróziós barlangokban). Az elsődleges karsztos folyamatok másodlagos vagy nem karsztos folyamatokat gerjeszthetnek. Ilyen nem karsztos folyamatok, pl. az omlások (barlangokban és fedett karsztokon), üledékelszállítások, áthalmozódások (barlangokban, ill. fedett karsztokon a csapadékvíz által), feltöltődések, a fedőnek a süllyedése szuffúzióval (fedett karsztos mélyedésekben). 3. A recens karsztosodás zónái 3.1. A felszínen - Epigenetikus völgyek mélyülnek a mészkőbe karsztjainkon. Ezen völgyek mészkőbe vágódott szakaszai szurdokos jellegűek. - A kőzethatároknál kifejlődött víznyelők barlangjai eróziósan fejlődnek. Ilyen rendszerek főleg a Bükk-hegységben, és az Aggteleki-hegységben (Baradlabarlang) fordulnak elő (JAKUCS 1971). - A karrok kevésbé jelentősek a magyarországi karsztokon. Talajalatti karrosodással hasadékkarrok és madáritatók képződnek. Mésztartalmú kőzetekben a talaj elborítás szintjében színlők (pl. a Kőszegi-hegységben) alakulnak ki (1. ábra, Veress et al. 1998). Az amorf kovát tartalmazó homokköveken főleg madáritatók (Káli-medence, Balatonfelvidék, 1. ábra) képződnek (VERESS-KOCSIS 1996). A másodlagos, ill. nem karsztos felszíni folyamatok és formáik a következők. - Átalakult víznyelő (víznyelő dolina) Valamely völgy víznyelője a völgyi kőzethatár mentén alakult ki. A vízfolyás bevágódása miatt a völgyi kőzethatár hátrált. Újabb víznyelő alakult ki. A korábbi víznyelő töbörré alakult (HEVESI 1990). A töbörré alakult víznyelő oldással fejlődik. E formák az Aggteleki-hegység és a Bükk-hegység epigenetikus völgyeiben fordulnak elő. - Korróziós völgyek Az epigenetikus völgyek egyik változata ma már száraz völgy. A száraz völgyek jelenleg gyakran korróziósan fejlődnek. E formák mállási maradékkal részben kitöltöttek. Ilyen korróziós átöröklődött völgyek gyakoriak az Aggtelekihegységben (ZÁMBÓ 1998). 272

3 Veress Márton - Omlásos formák A magyarországi karsztokon a szakadéktöbrök nem gyakoriak. Omlással létrejövő kis méretű formák azonban igen. Ilyen formák ma is képződnek. Ennek során a felszínhez közeli üregek vékony mennyezetei omlanak be. Kisméretű, néhány m-es átmérőjű omlással képződő töbrök fordulnak elő, ill. képződnek a Bakonyhegységben (Veress 2000), ill. a Balfi tönkön (PRODÁN-VERESS 2006) Az epizóna karsztos jelenségei - Fedetlen karszton Fedetlen karszt epizónájában az oldódást főleg a talajból származó víz okozza. Ekkor a törésekbe beszivárgó víz oldóhatására a kőzet aprózódik (VERESS-PÉNTEK 1996). A törmelék oldódása során a felszín alacsonyodik. A pusztulásnak leginkább kitett helyeken oldódásos dolinák képződnek. - Fedett karszton A fekün, ahol a fedő vékony kürtők képződnek. A kürtőknél létrejött anyaghiány a fedőre is átöröklődik. E helyeken fedett karsztos mélyedések képződnek (VERESS 2000) A vadózus zóna karsztos jelenségei A vadózus zónában eróziós barlangképződés történik (ld. fentebb). A fedett karsztok epikarsztjának a kürtői a vadózus zónába mélyülve is képződnek Epifreatikus és freatikus zóna karsztos jelenségei A karsztvízszint alatt különböző méretű és alakú üregek képződnek, míg a karszt peremén forrásbarlangok jönnek létre. Ezen üregek keveredési korrózió, valamint turbulens áramlás során jönnek létre. Az üregképződés zónája a különböző hegységekben eltérő, mivel a karsztvízszint a hegységekben eltérő magasságokban van. 4. Mészkiválások A mészkiválások létrejöhetnek áramló vízből a felszínen, vagy barlangokban (mésztufa), csepegő vizekből a vadózus zóna és az epifreatikus zóna barlangjaiban (cseppkövek) és a stagnáló karsztvíz övében. Magyarország legnagyobb ma is fejlődő mésztufa kúpjai és mésztufa gátjai a következők: Szalajka-völgy (Fátyolvízesés, Bükk-hegység), Szinva-vízesés (Szinva-völgy, Bükk-hegység), Bolyamérforrásnál, Kecskekút-forrásnál, Jósva-forrásnál és a Jósva-patak medrében (Aggteleki hegység, Sásdi 2005), a Melegmányi-völgyben (Mecsek-hegység). Kisebb mésztufa képződmények a Bakony-hegységben (Kerteskői-szurdok) ill. a Balaton-felvidéken is (Koloska-völgy, Király-völgy) előfordulnak. 273

4 Recens karsztosodás Magyarországon 5. Esettanulmányok esettanulmány A Balfi-tönk a Fertő-tó közelében található. Felszínén kis mélységű, néhány száz méteres átmérőjű mélyedések (uvalák) vannak. Ezek a formák Lajta mészkőben alakultak ki. A mélyedések peremén kis méretű, meredek oldalú töbrök fordulnak elő, oldalukban barlangokkal. A mélyedésektől néhány méterre a felszínhez közel üregek mutathatók ki a kőzetben. Az uvalák jelenleg is növekednek. Az üregek mennyezete beomlik. Ha az üreg közel van egy uvalához a kialakuló töbör területe növeli az uvala kiterjedését. Később újabb üreg mennyezete vékonyodik ki. Ennek a mennyezete is beomlik. Emiatt az uvalák újabb és újabb üregek pusztulásával folyamatosan szélesednek (PRODÁN-VERESS 2006). 2. ábra: A Tábla-völgy (Bakony-hegység) talpán kialakult depresszió térképe (Veress 2006) Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. VESZ mérés helye, 3. szelvény nyomvonala, 4. karsztos mélyedés jele, 5. karsztos mélyedés 274

5 Veress Márton esettanulmány A Bakony-hegységben jelentős kiterjedésű térszíneket borít fedőüledék. Ez főleg kavicsot és agyagot tartalmaz (Csatkai Kavics Formáció). Ezen térszínek vízfolyásai így jelentős mennyiségű vizet szállítanak a mészkőben kialakult völgyszakaszokba. Ezek a hegység szurdokai (pl. Kerteskői-szurdok, Ördög-árok). E szurdokok talpa a karsztvízszint felett van. Ezért a szurdokokon átfolyó víz egy része elszivárog. E szurdokok a bakonyi karszt víznyelői (JASKÓ 1961, VERESS 2000). Az elszivárgó víz üregeket hoz létre. A bevágódó vízfolyás az üregeket részben elpusztítja, részben felnyitja. Ily módon az üregek elősegítik a szurdokos völgyszakaszok folyamatos mélyülését napjainkban is (VERESS 1980, 2000) esettanulmány A Bakony-hegység karsztos kőzeteire vízáteresztő üledékek is települtek. E helyeken fedett karsztok fejlődtek ki. Ahol fedett karsztos mélyedések alakulnak ki, a fedőüledék ezek környezetéből e formák közvetítésével a karsztba szállítódik. Ennek eredményeként a fedőben nagy átmérőjű, kis mélységű, zárt formák képződnek (depresszió a fedőüledékben, VERESS 2006, 2007). Ilyen formát mutatunk be a 2, 3 ábrákon a Tábla-völgy egy talprészletéről (VERESS 2006). 3. ábra: A depresszió üledékei és a feküje az A-A szelvény mentén (Veress 2006) Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (homokos, vagy mészkőtörmelékes), 4. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 5. agyag, 6. VESZ észlelési hely, azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár, 11. fedett karsztos mélyedés jele, 12. kürtő, 13. szingenetikus (szingenetikus a karsztos forma, ha a fedőn kialakult mélyedés egyidős a fekü kürtőjével), magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés, 14. posztgenetikus (posztgenetikus a karsztos forma, ha a fedőn kialakult mélyedés fiatalabb, mint a fekü kürtője), magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés; posztgenetikus kialakulására utal, hogy járatában üledék kitöltésnél létrejövő formák fordulnak elő. 275

6 Recens karsztosodás Magyarországon esettanulmány A Bükk-hegység epigenetikus völgyeiben főleg a pleisztocénben víznyelők alakultak ki. A Nagy-Mező egyik vakvölgye és víznyelője feltöltődött. Feltöltött részlete fedett karsztot képez jelenleg. Fedett karsztos formái a kitöltés anyagát a karsztba továbbítják (VERESS-ZENTAI 2007). Ezáltal fokozatosan kitakaródik az egykori vakvölgy napjainkban (4, 5. ábra). 4. ábra: A Nagy-Mező (Bükk-hegység) részben exhumálódott vakvölgye (Veress- Zentai 2007) Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. sziklafal, 3. kőzetkibúvás azonosítási számmal, 4. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 5. szelvény nyomvonala, 6. karsztos mélyedés jele, 7. út, 8. kerítés, 9. a fedőüledék határa, 10. fedőüledék, 11. vízáramlás esettanulmány A Vas-megyei Bük falu fürdőjének termálvize magas CO 2 tartalmú. A víz, amelyet fúrással tártak fel m közötti mélységből származik. A víz hőmérséklete eredetileg 57 o C volt. A víz jelenleg 4 kútból kerül a felszínre. Igen magas, de változó a Na + -ion és a Ca 2+ -ion tartalma. Így az I. kútban a Na + -ion 1957-ben 566,26 a Ca 2+ -ion tartalom 428,8 mg/l, míg a Na + -ion tartalom 1995-ben 276

7 Veress Márton 3400 mg/l, a Ca2+-ion tartalom 250 mg/l volt. A víz Ca2+-ion tartalma a fürdő medencéinek különböző részein (falakon, párkányokon, vízlevezető árkokban) kicsapódik. Különböző alakzatok jönnek létre áramló vízből és nem áramló vízből. Legváltozatosabb formák kismélységű, áramló vízből képződnek (VERESS 1997). Így a medencék párkányán a túlfolyó vízből félmedencék és sík peremű zárt medencék képződnek (1. kép). A medencék vízlevezető árkaiban keskeny peremű medencék alakulnak ki (2. kép). 1. kép: Egy fürdőmedencét határoló párkány kiválásformái (Bükfürdő) Jelmagyarázat: 1. fürdőmedence, 2. párkány, 3. vízelvezető árok, 4. kiválásmentes párkányrész, 5. kiválásfoltok zónája, 6. félmedencék (nyitott forma) zónája a kiváláson, 7. csatornák a kiválásban, 8. nagyméretű sík peremű medencék zónája, 9. közepes méretű sík peremű medencék zónája, 10. kisméretű, sík peremű medencék, 11. fecskefészekszerű kiválásformák zónája 2. kép: Közepes méretű, keskeny peremű medencék a fenti képen látható fürdőmedence vízlevezető árkában Jelmagyarázat: 1. kiválásban képződött meder 277

8 Recens karsztosodás Magyarországon 5. ábra: A vakvölgy üledékei és a feküje az A-A szelvény mentén (Veress-Zentai 2007) Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. lösz (homokos, vagy mészkőtörmelékes), 5. VESZ mérés helye és azonosítási száma, 6. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 8. VESZ mérés kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár, 10. mészkőelőbukkanási hely azonosítási számmal, 11. fedett karsztos mélyedés jele, 12. szingenetikus, magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés E formák változatos méretűek és keskeny gerincekkel határoltak (VERESS 1997, 1998). 278

9 Veress Márton Irodalom HEVESI A. (1980): Adatok a Bükk-hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez Földr. Közl. 110 p JAKUCS L. (1971): A karsztok morfogenetikája Akadémia Kiadó, Budapest 310 p. JASKÓ S. (1961): A balatonfelvidéki és észak-bakonyi patakok vízhozamának kapcsolata a vízföldtani felépítéssel Hidr. Közl. 41 p VERESS M.-SZABÓ L.-ZENTAI Z. (1998): Mésztartalomhoz köthető felszínfejlődés a Kőszegihegységben Földr. Ért. XLVII. 4. p VERESS M. (2000): Covered karst evolution in the Northern Bakony Mountains, W-Hungary PRODÁN T.-VERESS M. (2006): Adalékok a Balfi-tönk felszíni karsztszerű képződményeinek morfológiájához és kialakulásához Karszt és Barlang I-II. p VERESS M.-PÉNTEK K. (1996): Theoretical model of surface karstic processes Zeitschrift für Geomorphologie p SÁSDI L. (2005): Az Aggtelek-Budabányai-hegység édesvízi mészkő előfordulásai Karsztfejődés X. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, p VERESS M. (1980): A Csesznek környéki völgyoldalak barlang-torzóinak vizsgálata Karszt és Barlang II. p VERESS M. (1997): A Büki gyógyvíz kiválásformái Vasi Szemle LI. 2. p VERESS M. (1998): A Vas megyei Bükfürdő édesvízi mészkőkiválás formáinak morfogenetikai csoportosítása Hidrol. Közl. 4. p VERESS M. (2006): Adatok a Tési-fennsík két részletének fedett karsztosodásához _ Karsztfejlődés XI., BDF, Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, p VERESS M. (2007): Adalékok az Eleven-Förtési töbörcsoport (Bakony-hegység) karsztosodásához Karsztfejlődés XII. BDF. Természetföldrajzi Tanszék, p VERESS M.-KOCSIS Zs. (1996): A Szentbékállai kőtenger madáritatóinak morfogenetikai csoportosítása Proceedings 6 th International Symposium on Pseudokarst p , Galyatető VERESS M.-SZABÓ L.-ZENTAI Z. (1998): Mésztartalomhoz köthető felszínfejlődés a Kőszegihegységben Földr. Ért. XLVII. 4. p VERESS M.-ZENTAI Z. (2007): Karsztjelenségek minősítése a Bükk-hegység néhány mintaterületén a mészkőfekü morfológiájának és a fedőüledék szerkezetének értékelésével Karszt és Barlang (in press) ZÁMBÓ L. (1998): Felszínalaktani jellemzés In: Boross G. (szerk.): Az Aggteleki Nemzeti Park, Mezőgazda Kiadó, Budapest, p

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. 03. 12 13. TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A KARSZTKUTATÁSBAN VERESS MÁRTOM SCHLÄFFER ROLAND A karszt Fedett karszt rejtett kőzethatár fedett karsztos

Részletesebben

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás

Részletesebben

A RETEK-ÁG (BARADLA-BARLANG) ÉS FELSZÍNI VÍZGYŰJTŐ- JÉNEK MORFOLÓGIÁJA

A RETEK-ÁG (BARADLA-BARLANG) ÉS FELSZÍNI VÍZGYŰJTŐ- JÉNEK MORFOLÓGIÁJA KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. 213-223, A RETEK-ÁG (BARADLA-BARLANG) ÉS FELSZÍNI VÍZGYŰJTŐ- JÉNEK MORFOLÓGIÁJA MORPHOLOGY OF BOTH THE BRANCH CALLED RETEK-ÁG IN BARADLA CAVE AND ITS SUPERFICIAL

Részletesebben

Ez további 5 nk-nak megfelelő mész feloldására elegendő keveredési vonal

Ez további 5 nk-nak megfelelő mész feloldására elegendő keveredési vonal BARLANGFÖLDTAN Főbb érintett témakörök A víz útja a karsztban A korrózió, különös tekintettel a keveredési korrózió jelentősége a karsztok fejlődésében A karsztok k tipizálása, A és B típusú karsztok k

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

- talajtakaró további funkciói: szőr és tompít - biológiai aktivitás, élıvilág, erdık szerepe

- talajtakaró további funkciói: szőr és tompít - biológiai aktivitás, élıvilág, erdık szerepe A KARSZTVÍZ (karbonátos kızetekre jellemzı résvíz) A karszt, karsztosodás fogalma elnevezés a szlovéniai Karszt hegységbıl Lényege: olyan terület, ahol a felszíni és a felszín alatti formakincs kialakulásában

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, pp ADATOK A TÉSI-FENNSÍK KÉT TÉRSZÍNRÉSZLETÉNEK FE- DETT KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, pp ADATOK A TÉSI-FENNSÍK KÉT TÉRSZÍNRÉSZLETÉNEK FE- DETT KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 171-184. ADATOK A TÉSI-FENNSÍK KÉT TÉRSZÍNRÉSZLETÉNEK FE- DETT KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON BDF Természetföldrajzi Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár

Részletesebben

A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata

A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata Móga János egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK FFI Természetföldrajzi

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 105-125. KÖZÉPHEGYSÉGI KARSZTOK FEDETT KARSZT MINTÁZATAI

KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 105-125. KÖZÉPHEGYSÉGI KARSZTOK FEDETT KARSZT MINTÁZATAI KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 105-125. KÖZÉPHEGYSÉGI KARSZTOK FEDETT KARSZT MINTÁZATAI THE PATTERNS OF THE COVERED KARST IN THE BLOCK MOUNTAINS VERESS MÁRTON 1 -UNGER ZOLTÁN 1 1 Nyugatmagyarországi

Részletesebben

FEDŐÜLEDÉKES DEPRESSZIÓK TÍPUSAI ÉS KIALAKULÁSUK. Bevezetés

FEDŐÜLEDÉKES DEPRESSZIÓK TÍPUSAI ÉS KIALAKULÁSUK. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 1. pp. 2 21. FEDŐÜLEDÉKES DEPRESSZIÓK TÍPUSAI ÉS KIALAKULÁSUK VERESS MÁRTON TYPES AND DEVELOPMENT OF DEPRESSION OF SUPERFICIAL DEPOSIT Abstract In this paper we present

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 267-291. ADALÉKOK A TÁBLA-VÖLGYI-DŰLŐ (TÉSI-FENNSÍK) FEDETT KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 267-291. ADALÉKOK A TÁBLA-VÖLGYI-DŰLŐ (TÉSI-FENNSÍK) FEDETT KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 267-291. ADALÉKOK A TÁBLA-VÖLGYI-DŰLŐ (TÉSI-FENNSÍK) FEDETT KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON Berzsenyi Dániel Főiskola, Természetföldrajzi Tanszék, 9700 Szombathely,

Részletesebben

Karsztvidékek felszínformái

Karsztvidékek felszínformái A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A mészkőterületek változatos formakincseinek bemutatása A karsztos felszínformák kialakulásának megfigyelése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: homok, gipszpor,

Részletesebben

(Szabóky - Rácz: Bakonykúti lepkéi cikkhez) fotók: Szabóky Csaba

(Szabóky - Rácz: Bakonykúti lepkéi cikkhez) fotók: Szabóky Csaba 1. fotó: Periphanes dclphinii 2. fotó: Phalcra bucephaloides 3. f o t ó : Libythea celtis 4. Fotó: Autographa jota (Szabóky - Rácz: Bakonykúti lepkéi cikkhez) fotók: Szabóky Csaba FOLIA MÜSEI HISTORICO-NATURALIS

Részletesebben

Válasz Veress Márton válaszára

Válasz Veress Márton válaszára Tisztelt Olvasók! 2001-ben a Földrajzi Közlemények XXV. (XLIX.) kötetének 1-2. sz. számában észrevételeket fûztem dr. Veress Márton e folyóiratban 2000-ben megjelent, a Középhegységi karsztok néhány típusa

Részletesebben

136. évfolyam, 1. szám

136. évfolyam, 1. szám 136. évfolyam, 1. szám 2012 FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Utjuhfabxtcrbt

Részletesebben

Geom Ge orf om ológia oló el e őa ő d a á d s á KARSZTGEOMORFOLÓGIA

Geom Ge orf om ológia oló el e őa ő d a á d s á KARSZTGEOMORFOLÓGIA Geomorfológia 11. előadás KARSZTGEOMORFOLÓGIA Karszt, karra (kő), kras (délszláv), karszt: a Karszthegység formáihoz hasonló. Franciaország, Gorges de la Cesse Minerve, Hérault https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/karst_minerve.jpg/1920px-karst_minerve.jpg

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

Zentai Zoltán publikációs tevékenységének adatai 1

Zentai Zoltán publikációs tevékenységének adatai 1 Zentai Zoltán publikációs tevékenységének adatai 1 Szakcikkek: 1. Zentai Z. (1994): A parajdi sókarszt geomorfológiája- A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. IX.Természettudományok

Részletesebben

A KÜRTŐKÉPZŐDÉS VIZSGÁLATA FIZIKAI ANALÓG MODELLKÍSÉRLETEKKEL EXAMINATION OF A CHIMNEY FORMATION WITH THE USE OF PHYSICAL ANALOGUE MODEL EXPERIMENTS

A KÜRTŐKÉPZŐDÉS VIZSGÁLATA FIZIKAI ANALÓG MODELLKÍSÉRLETEKKEL EXAMINATION OF A CHIMNEY FORMATION WITH THE USE OF PHYSICAL ANALOGUE MODEL EXPERIMENTS KARSZTFEJLŐDÉS XXI. Szombathely, 2016. pp. 117-127. DOI: 10.17701/16.117-127 A KÜRTŐKÉPZŐDÉS VIZSGÁLATA FIZIKAI ANALÓG MODELLKÍSÉRLETEKKEL EXAMINATION OF A CHIMNEY FORMATION WITH THE USE OF PHYSICAL ANALOGUE

Részletesebben

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, pp ADALÉKOK AZ ELEVEN-FÖRTÉSI TÖBÖRCSOPORT (BAKONY- HEGYSÉG) KARSZTOSODÁSÁHOZ 1

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, pp ADALÉKOK AZ ELEVEN-FÖRTÉSI TÖBÖRCSOPORT (BAKONY- HEGYSÉG) KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 171-192. ADALÉKOK AZ ELEVEN-FÖRTÉSI TÖBÖRCSOPORT (BAKONY- HEGYSÉG) KARSZTOSODÁSÁHOZ 1 VERESS MÁRTON-PUSKÁS JÁNOS Berzsenyi Dániel Főiskola, Természetföldrajzi

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

Paleokarsztos sasbércek felszínfejlődése a Bakony Hajag Papod hegycsoportjában

Paleokarsztos sasbércek felszínfejlődése a Bakony Hajag Papod hegycsoportjában Földrajzi Értesítő XL. évf. 1991.1-2. füzet, pp. 147-160. Paleokarsztos sasbércek felszínfejlődése a Bakony Hajag Papod hegycsoportjában VERESS MÁRTON Részben fedett paleokarsztos térszíneken képződő kőzethatárok

Részletesebben

137. évfolyam, 1. szám

137. évfolyam, 1. szám 137. évfolyam, 1. szám 2013 Földrajzi Közlemények A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Географические

Részletesebben

Adalékok az autogén, allogén és a fedett karsztok töbörfejlődéséhez leíró függvényeik felhasználásával 1

Adalékok az autogén, allogén és a fedett karsztok töbörfejlődéséhez leíró függvényeik felhasználásával 1 Földrajzi Értesítő XLIX. évf. 2000. 3 4. füzet, pp. 205 213. Adalékok az autogén, allogén és a fedett karsztok töbörfejlődéséhez leíró függvényeik felhasználásával 1 VERESS MÁRTON PÉNTEK KÁLMÁN 2 Bevezetés

Részletesebben

DOLOMITTÉRSZÍNEK KARROS FELSZÍNFEJLŐDÉSÉNEK NÁ- HÁNY TÍPUSA RYBÁR OLIVÉR

DOLOMITTÉRSZÍNEK KARROS FELSZÍNFEJLŐDÉSÉNEK NÁ- HÁNY TÍPUSA RYBÁR OLIVÉR KARSZTFEJLŐDÉS XIV. Szombathely, 2009. pp. 161-174. DOLOMITTÉRSZÍNEK KARROS FELSZÍNFEJLŐDÉSÉNEK NÁ- HÁNY TÍPUSA RYBÁR OLIVÉR Nyugat-magyarországi Egyetem, Földrajz- és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajz

Részletesebben

Barlangföldtan. Barlang fogalma Föld szerkezete, ásványok, kőzetek Földtörténeti korbeosztás Karbonátos kőzetek

Barlangföldtan. Barlang fogalma Föld szerkezete, ásványok, kőzetek Földtörténeti korbeosztás Karbonátos kőzetek Barlangföldtan Barlang fogalma Föld szerkezete, ásványok, kőzetek Földtörténeti korbeosztás Karbonátos kőzetek Karsztosodás, karsztjelenségek Barlangok csoportosítása Barlangi kitöltések Barlangföldtan

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 83-104. TÖBRÖK KIALAKULÁSA TALAJJEGES KÖRNYEZETBEN DEVELOPMENT OF DOLINES IN GROUND ICE ENVIRONMENT

KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 83-104. TÖBRÖK KIALAKULÁSA TALAJJEGES KÖRNYEZETBEN DEVELOPMENT OF DOLINES IN GROUND ICE ENVIRONMENT KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 83-104. TÖBRÖK KIALAKULÁSA TALAJJEGES KÖRNYEZETBEN DEVELOPMENT OF DOLINES IN GROUND ICE ENVIRONMENT VERESS MÁRTON PÉNTEK KÁLMÁN NÉMETH ISTVÁN ALMÁSI ISTVÁN

Részletesebben

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről GONDOLATOK A DINAMIKUS KARSZTVÍZKÉSZLET TÉMAKÖRÉHEZ A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER (BKÉR) 1992-2012 KÖZÖTTI ADATAI ALAPJÁN Lénárt László Szegediné Darabos Enikő Sűrű Péter Miskolci Egyetem XIX.

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 SZALAI SÁNDOR 2 -VERESS MÁRTON 3 -NOVÁK ATTILA 2 -SZARKA LÁSZLÓ 2 2 MTA Geodéziai és Geofizikai

Részletesebben

KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN

KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN Bevezetés Telbisz Tamás 1 A természetföldrajzi és felszínalaktani kutatásokban jelenleg az anyagvizsgálati módszerek fejlődése

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

Veress M.: Adatok a dudari Ördög-árok barlangjainak morfogenetikájához. - Veszprém megyei Múzeumok Közl. 15. 1980. p. 49-60.

Veress M.: Adatok a dudari Ördög-árok barlangjainak morfogenetikájához. - Veszprém megyei Múzeumok Közl. 15. 1980. p. 49-60. Publikációs tevékenység Szakcikkek Veress M.: Adatok a dudari Ördög-árok barlangjainak morfogenetikájához. - Veszprém megyei Múzeumok Közl. 15. 1980. p. 49-60. Veress M.: A Csesznek környéki völgyoldalak

Részletesebben

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015 Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában Budai Zsófia Georgina 2015 Célkitűzés A Budai-hegységben tapasztalható jellegzetes kőzetelváltozások genetikájának értelmezése

Részletesebben

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében

Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Planációs felszínek és az áthalmozott dolomitösszletek geomorfológiai helyzete a Budai-hegység előterében Juhász Ágoston tudományos

Részletesebben

A karszt fogalma Minden olyan formát

A karszt fogalma Minden olyan formát KARSZTOK A karszt fogalma A Karszt hegység a Dinári-karszt északi része, amely a Juliai-Alpoktól húzódik az Una forrásáig. Minden olyan formát és jelenséget, ami a Karszt-hegységre jellemző, a kutatók

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

Kutatási jelentés A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület Szentgáli-kőlikban 2006-ban végzett munkájáról

Kutatási jelentés A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület Szentgáli-kőlikban 2006-ban végzett munkájáról 1 VESZPRÉMI EGYETEMI BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET 8443 Bánd Kossuth Lajos u. 2/b. tel: 70/3828-595 Tárgy: kutatási jelentés Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Korbély Barnabás barlangtani

Részletesebben

Arid és szemiarid területek folyamatai és morfológiája

Arid és szemiarid területek folyamatai és morfológiája Arid és szemiarid területek folyamatai és morfológiája Arid és szemiarid területek klimatikus morfológiája Változatos éghajlati, domborzati, hidrológiai, biológiai, talajtani adottságok. Legfontosabb két

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2000 Szentendre, Római sánc u. 5. Tel.: 06-26-313-848

ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2000 Szentendre, Római sánc u. 5. Tel.: 06-26-313-848 Ajándék-barlangban 2002-ben végzett munkájáról Az elmúlt évek kitartó munkáját 2002 év elején siker koronázta. Több mint 1000 munkaóra ráfordítással mintegy 40 méternyi omladék átbontásával sikerült bejutnunk

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Az Aggteleki-karszt felszínalaktani jellemzése

Az Aggteleki-karszt felszínalaktani jellemzése Földrajzi Értesítõ XLVII. évf. 1998. 3. füzet, pp. 359 378. Az Aggteleki-karszt felszínalaktani jellemzése ZÁMBÓ LÁSZLÓ 1 Bevezetés Hegyrajzi beosztás alapján az Aggteleki-karszt főként az alacsonyhegységi

Részletesebben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Balla Zoltán Bevezetés Az Üveghutai-telephely kutatása során keletkezett

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte. Bevezetés ezetés a kőzettanba 6. Üledékes kőzetek Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 151-166. AZ ABALIGET ORFŰI KARSZT KARSZTOS FELSZÍNFORMÁI- NAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 151-166. AZ ABALIGET ORFŰI KARSZT KARSZTOS FELSZÍNFORMÁI- NAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 151-166. AZ ABALIGET ORFŰI KARSZT KARSZTOS FELSZÍNFORMÁI- NAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL LIPPMANN LÁSZLÓ KISS KLAUDIA MÓGA JÁNOS ELTE Természetföldrajzi

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 1. Magyarországi barlangok típusai és azok hasznosítása (Be lehet mutatni, hogy milyen kőzetekben és hogyan alakulnak ki barlangok, hogyan hasznosították régen és ma őket, milyen

Részletesebben

BAZALTLÁVA BARLANGOK MORFOGENETIKAI TÍPUSAI IZLANDON

BAZALTLÁVA BARLANGOK MORFOGENETIKAI TÍPUSAI IZLANDON Karszt és Barlang 2006.I-II.. p. 19-32. Budapest 2007 Gadányi Péter BAZALTLÁVA BARLANGOK MORFOGENETIKAI TÍPUSAI IZLANDON ÖSSZEFOGLALÁS Izlandon, a bazaltlávában fellelhető barlangoknak eddig 9 morfogenetikai

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

XIV. KARSZTFEJLŐDÉS KONFERENCIA SZOMBATHELY május

XIV. KARSZTFEJLŐDÉS KONFERENCIA SZOMBATHELY május XIV. KARSZTFEJLŐDÉS KONFERENCIA SZOMBATHELY 2011. május 26-29. Regisztráció: Május 26-án 9-14 óra között C épület nagyelőadója előtt Helye: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület nagyelőadó Az előadások

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 103-112. A BERVA-PATAKI VÍZNYELŐ KIALAKULÁSA ÉS PUSZTULÁSA AZ EGRI BERVA-BÉRC LÁBÁNÁL

KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 103-112. A BERVA-PATAKI VÍZNYELŐ KIALAKULÁSA ÉS PUSZTULÁSA AZ EGRI BERVA-BÉRC LÁBÁNÁL KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 103-112. A BERVA-PATAKI VÍZNYELŐ KIALAKULÁSA ÉS PUSZTULÁSA AZ EGRI BERVA-BÉRC LÁBÁNÁL KOZMA KATALIN 1 HOLLÓ SÁNDOR 2 1 Főiskolai adjunktus, NYME-TTMK Szombathely,

Részletesebben

KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 BEVEZETÉS

KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 BEVEZETÉS KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 REPRESENTATION OF KARST TERRAINS ON HUNGARIAN TOPOGRAPHIC MAPS Abstract: The representation of karst terrains on topographic maps

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

Jenői-patak medrének beszakadása

Jenői-patak medrének beszakadása Jenői-patak medrének beszakadása Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlése 2016. június 14. Tartalom 1. A Jenői-patak medrének beszakadása... 2 2. Jenői-patak bemutatása:... 3 3. 4. 5.

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

XXIV. Almássy Endre konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, Büki Attila Imre /Dunántúli Regionális Vízmű Zrt./

XXIV. Almássy Endre konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, Büki Attila Imre /Dunántúli Regionális Vízmű Zrt./ Keszthely és térsége regionális vízellátó rendszer vízbázisai, biztonságba helyezési terv-felülvizsgálatok, vízbázis-felhagyások üzemeltetési tapasztalatok alapján Büki Attila Imre /Dunántúli Regionális

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

Bakonyi kalandok szurdok túra Csesznek környékén

Bakonyi kalandok szurdok túra Csesznek környékén Bakonyi kalandok szurdok túra Csesznek környékén Csesznek - Kőmosó-völgy - Kő-árok - Kő-hegy - Ördög-gát - Sűrű-hegyi ördöglik - Ördög-árok kijárata Csesznek A túra időpontja: 2013. július 14. vasárnap,

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, pp.. CHOLNOKY KARSZTMORFOLÓGIAI MUNKÁSSÁGA A NEM- ZETKÖZI IRODALOM TÜKRÉBEN TÓTH GÁBOR

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, pp.. CHOLNOKY KARSZTMORFOLÓGIAI MUNKÁSSÁGA A NEM- ZETKÖZI IRODALOM TÜKRÉBEN TÓTH GÁBOR KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp.. CHOLNOKY KARSZTMORFOLÓGIAI MUNKÁSSÁGA A NEM- ZETKÖZI IRODALOM TÜKRÉBEN TÓTH GÁBOR Berzsenyi Dániel Főiskola, Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, Károlyi Gáspár

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Európa

Dél- és Délkelet-Európa Dél- és Délkelet-Európa Határok: Atlanti-ó. Gibraltári-szoros Földközi-tenger Égei-tenger Dardanellák- Márvány-tenger Boszporusz Félszigetek:Pireneusi-fsz. (Ibériai-fsz.), Appennini-fsz., Balkán-fsz. (Isztriai-fsz.)

Részletesebben

A GLACIÁLIS FELSZÍNTÍPUSOK KARSZTOSODÁSA. Bevezetés

A GLACIÁLIS FELSZÍNTÍPUSOK KARSZTOSODÁSA. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2013. 137. 1. pp. 2 27. A GLACIÁLIS FELSZÍNTÍPUSOK KARSZTOSODÁSA VERESS MÁRTON KARSTIFICATION OF GLACIAL SURFACE TYPES Abstract The relation between glacial and karst landforms are

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

RÉGI ELKÉPZELÉS, ÚJ FELFEDEZÉS - LÁTHATÁRON A SPEIZI-SZEPESI-LÁNER- BARLANGRENDSZER

RÉGI ELKÉPZELÉS, ÚJ FELFEDEZÉS - LÁTHATÁRON A SPEIZI-SZEPESI-LÁNER- BARLANGRENDSZER Barlangkutatók Szakmai Találkozója Jósvafő, 2007. november 9-11. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat RÉGI ELKÉPZELÉS, ÚJ FELFEDEZÉS - LÁTHATÁRON A SPEIZI-SZEPESI-LÁNER- BARLANGRENDSZER Dobos Tímea

Részletesebben

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: VISNOVITZ FERENC KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Környezetfizika-környezetföldtan szakirány Témavezető: Mádlné Dr.

Részletesebben

Kutatási jelentés a Baradla-tetői zsomboly évi kutatásáról. irták: Polacsek Zsolt és Ba Julianna barlangi kutatásvezetők

Kutatási jelentés a Baradla-tetői zsomboly évi kutatásáról. irták: Polacsek Zsolt és Ba Julianna barlangi kutatásvezetők Kutatási jelentés a Baradla-tetői zsomboly 2014. évi kutatásáról irták: Polacsek Zsolt és Ba Julianna barlangi kutatásvezetők Ügyiratszám: 8761-9/2013 A fokozottan védett Baradla-tetői zsomboly az Aggteleki-karszt

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 9 X. A magyarországi PAlEOgÉN ÉS legalsó-miocén 1. BEVEZETÉS Magyarországon paleogén és legalsó-miocén képződmények két egymástól elkülönülő területen, és két különböző

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 105-110.

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 105-110. KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 105-110. A LEGUTÓBBI HÁROM TÉL (2004/05, 2005/06, 2006/07) HÓVISZONYAINAK HATÁSA A BÜKK-FENNSÍKI TÖBÖRFEJLŐDÉSHEZ HEVESI ATTILA Miskolci Egyetem, 3525 Miskolc-Egyetemváros

Részletesebben

Barlangképződés nanoléptékben, avagy a mikrobák szerepe a budapesti barlangok képződésében

Barlangképződés nanoléptékben, avagy a mikrobák szerepe a budapesti barlangok képződésében Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Földrajz- és Földtudományi Intézet ELTE Természettudományi Kar Barlangképződés nanoléptékben, avagy a mikrobák szerepe a budapesti barlangok képződésében Dr. Erőss

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében

Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében Stratégiai jellegő geomorfológiai kutatások az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében A magyarországi vörösiszap-tározók környezetföldrajzi vizsgálata Magyarország védett árterei árvízvédelmi biztonságának

Részletesebben

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Mint ismeretes, a Dobó-bástya 1976 júliusában leomlott, ezt követően a megmaradt részt balesetvédelmi okok miatt lerobbantották.

Részletesebben

Földtani alapismeretek

Földtani alapismeretek Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a

Részletesebben

ELMÉLETI TEMATIKA 2013. 1/a. előadás: Bemutatkozó Ország János (0,5 óra) 1/b. előadás: Barlangjárás alapjai Bauer Márton (2 óra)

ELMÉLETI TEMATIKA 2013. 1/a. előadás: Bemutatkozó Ország János (0,5 óra) 1/b. előadás: Barlangjárás alapjai Bauer Márton (2 óra) február 15. péntek 18.00 20.30 ELMÉLETI TEMATIKA 1/a. előadás: Bemutatkozó Ország János (0,5 óra) Az egyesület bemutatása A tanfolyam ismertetése 1/b. előadás: Barlangjárás alapjai Bauer Márton (2 óra)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig Péntek Csilla Környezettudomány 2011. június 1. Vázlat Célkitűzések Módszerek A terület bemutatása Archív

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése 2012. évi kutatási tevékenységéről Készítette: Koltai Gabriella 3. éves doktoranduszhallgató Szeged 2013. Paleoklimatológiai

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév A Nyugat-magyarországi peremvidék Enyhén-erősebben metamorfizálódottkőzetekből

Részletesebben

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 A KARSZTBAUXITOK JELENTŐSÉGE A PALEODOMBORZATI ÉS PALEOGEODINAMIKAI REKONSTRUKCIÓBAN Mindszenty Andrea (ELTE) valamint: D Argenio,B., Carannante, G., Simone,L., Di Stefano,P.,

Részletesebben

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20.

Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Prágai szakmai kirándulás 2015. 05. 18-20. Május 18. Szakmai kirándulásunkat a modřice-i szennyvíztisztító telepen (Chrlická 552, 664 42 Modřice) kezdtük el. A szennyvíztisztító telep Brno és környékének

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

A szikes talajok képződésének földtani tényezői. Dr. Kuti László MÁFI

A szikes talajok képződésének földtani tényezői. Dr. Kuti László MÁFI A szikes talajok képződésének földtani tényezői Dr. Kuti László MÁFI A szikesek az agrogeológiai kutatásban Békés-Csanád vármegye földtani térképe Ez irányban a hazai talajt tanulmányozni, s a tudományos

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

KUTATÁSOK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARKBAN II. RESEARCHES IN AGGTELEK NATIONAL PARK AND BIOSPHERE RESERVE II.

KUTATÁSOK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARKBAN II. RESEARCHES IN AGGTELEK NATIONAL PARK AND BIOSPHERE RESERVE II. KUTATÁSOK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARKBAN II. RESEARCHES IN AGGTELEK NATIONAL PARK AND BIOSPHERE RESERVE II. ANP FÜZETEK XI. Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban II. Researches in Aggtelek National Park

Részletesebben

DR. HABIL. PÉNTEK KÁLMÁN PhD PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI JEGYZÉK

DR. HABIL. PÉNTEK KÁLMÁN PhD PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI JEGYZÉK DR. HABIL. PÉNTEK KÁLMÁN PhD PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI JEGYZÉK Publikációs jegyzék 1. Kongresszusi elıadás és poszterkivonatok 1.1. Magyar nyelvő hazai rendezvényeken elhangzott elıadások 1. VERESS M.

Részletesebben

TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN. Zseni Anikó 1. Összefoglalás

TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN. Zseni Anikó 1. Összefoglalás TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN Zseni Anikó 1 Összefoglalás A tanulmány a Bükk-fennsík egy 8 km 2 -es mintaterületéről származó talajok vizsgálati

Részletesebben

A meglévő kulturális világörökség helyszín területi és tartalmi bővítéseként:

A meglévő kulturális világörökség helyszín területi és tartalmi bővítéseként: A meglévő kulturális világörökség helyszín területi és tartalmi bővítéseként: A Budai termálkarszt barlangrendszerei Pál-völgyi-barlangrendszer, Ferenc-hegyi-barlang, Molnár János-barlang, József-hegyibarlang,

Részletesebben