J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én tartott nyilvános üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 85/2015.(VI.25.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 86/2015.(VI.25.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 87/2015.(VI.25.) Napirendi pontok elfogadása 88/2015.(VI.25.) Két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 89/2015.(VI.25.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény beszámolójának elfogadása 90/2015.(VI.25.) Védőnői körzetek beszámolójának elfogadása 91/2015.(VI.25.) Belső Ellenőrzésről készült beszámoló elfogadása 92/2015.(VI.25.) A Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadása 93/2015.(VI.25.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról döntés 94/2015.(VI.25.) Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése pályázattal kapcsolatosan könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízásról döntés. 95/2015.(VI.25.) Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított alapító okiratának aláírására felhatalmazásról döntés 96/2015.(VI.25.) Tornaterem beruházással kapcsolatos tűzi víztározó megépítéséről döntés 97/2015.(VI.25.) Sárrétudvari Értéktár Bizottság új elnöknek megválasztása 98/2015.(VI.25.) Sárrétudvari Értéktár Bizottság új tagjának megválasztása Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015.(VI.25.) számú önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelet módosítására

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében június 25-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán, Vass Erzsébet képviselők, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, és Jegyző Asszonyt a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 85/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 25-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 86/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 25-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

3 javaslatot tett az ülés napirendi pontjára: Napirendi javaslat: 1./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 2./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös tanévének értékelése. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév előkészítéséről. Előterjesztő: Szabó Erzsébet intézményvezető 3./ Tájékoztató a védőnői körzetek munkájáról. Előterjesztő: Bagdány Angéla, Szabó Ágnes védőnők 4./ Belső Ellenőrzés Előterjesztő: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető 5./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 6./ Köztisztviselők Etikai Kódexe Előterjesztő: 7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. Előterjesztő: 8./ Különfélék, egyebek. 8.1/ Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése pályázattal kapcsolatosan könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás. Előterjesztő: 8.2/ Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított alapító okiratának aláírására felhatalmazás /szóbeli előterjesztés/. Előterjesztő: 8.3/ Tornaterem beruházással kapcsolatos döntés /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: 8.4/ Sárrétudvari Értéktár Bizottság /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: 8.5/ Kiss Gyuláné panaszbeadványa. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 87/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 25-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

4 1./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. A szennyvízberuházással kapcsolatosan kéthetente kooperációs értekezleteket tartunk, a szennyvíztisztító telep energiaellátása ügyében az E.ON-nal folyamatos egyeztetésre van szükség. A vasúti keresztezéssel kapcsolatosan gondok merültek fel. A MÁV olyan új előírásokat tett, amelyet a gesztor biharnagybajomi önkormányzatnak meg kell oldani. Újabb területet kell vásárolni, és településrendezési tervet kell módosítani. A belvíz Sárrétudvariban problémákat okoz, de az időpontot a kivitelező tudja tartani. Egyre több lakos keres bennünket az ügyben, hogy szeretné a bekötést kérni. A tartalék terhére lehetőség van erre, átnézzük a kérelmeket, ahol van vízbekötés, ott lehet, a közreműködő szerv engedélyezte. Minden ilyen ingatlan előtt a gravitációs vezetékbe beteszik az y idomot, betemetik, és ha meglesz az engedély, ki lehet ásni és rákötni. A szennyvízberuházással kapcsolatosan azt az információt kaptuk, hogy érdemes átállni a szállítói finanszírozásról az utófinanszírozásra. Nekünk kell felelősséget vállalni arra, hogy minden számla rendben legyen. November 30-ra tolható a kivitelezés időpontja szeptember 30-a helyett. Kezdeményezni kell a támogatási szerződés módosítását, így a szakaszolást nem kívánjuk igénybe venni. A leállósáv megépítésével kapcsolatban tárgyaltam a Szira Aqua Kft. vezetőjével, átadtam neki a terveket és a szennyvízzel kapcsolatosan ez is meg fog épülni. Megyei Kupadöntő, Falunap, köszönet minden képviselőnek, a település összefogását dicsérhetjük. 23-án Budapesten a Nemzeti Sportközpontok munkatársaival egyeztettem a közműbekötésekkel kapcsolatban. A kivitelezés tavaszán indul, az átadás szeptember 30. A tűzi víztározó megépítése kötelező. Próbáltak abba az irányba terelni, hogy az önkormányzat saját költségén építse azt meg. A költsége Ft + Áfa, melyet nem tudunk vállalni, erről később külön napirendi pontban tárgyalunk. Ma voltam Bárándon, ahol a Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával TÁMOP pályázat nyitókonferenciáján, ünnepélyes átadáson. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 88/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

5 Kunné Zagyva Ildikó a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény helyettes vezetője megérkezik az ülésterembe. 2./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös tanévének értékelése. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév előkészítéséről. Szabó Erzsébet intézményvezető asszony távollétében a vezető helyettest, Kunné Zagyva Ildikót köszöntöm ülésünkön. Minden évben ilyentájt képet szeretnénk kapni az intézmény működéséről, nem mintha nem lenne előttünk ismert a munkájuk. A Szakmai munka, létszám, a szeptember 1-jei indulás a fő témája a beszámolónak. Fenntartóként a kihasználtságról azt mondhatjuk, hogy teljes. A személyi feltételek adottak, minden területen több szakvizsgával és képzettséggel rendelkező dolgozónk van. A tárgyi feltételrendszerre is büszkék lehetünk, próbálunk is ennek érdekében mindent megtenni, az alapítvány és a dolgozók pályázatai is nagy segítséget jelentenek. A Kossuth utcai óvodában a közmunkaprogram keretében több munkát is el tudtunk végezni. A szakmai munkával kapcsolatosan elmondható, hogy a foglalkozások, a képzések mindenben segítik a felzárkóztatást. A következő nevelési évre azt látjuk, hogy a 120 férőhelyes óvodában 111 gyerek lesz, míg a bölcsőde kihasználtsága 100%-os. Bízunk benne, hogy ez tartós lesz. Makainé Madar Edit képviselő A bölcsődében van most más településről gyerek? Kunné Zagyva Ildikó intézményvezető helyettes Az óvodában van 8 fő, a bölcsődében nincs. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Emlékszem arra az időre, amikor helyhiány volt. Nagyon szeretem a pozitív beszámolót! A szakmai vezető munkakör miért nincs betöltve a bölcsődében? Az NRSZH mit ellenőrzött, és mit állapított meg? Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A szakmai vezető egyben gondozónő is. Az NRSZH ellenőrzéssel kapcsolatosan a szociális rendelet módosításánál fogok tájékoztatást adni. Úgy érzem, hogy nyugodtan fogadhatjuk el a beszámolót. Köszönjük a munkátokat, eredményes a nevelés és a szülőkkel való kapcsolattartás. A település rendezvényein, programjain is számíthatunk a pedagógusokra és a gyermekekre. További sok sikert kívánok a munkátokhoz! Makainé Madar Edit képviselő Támogatni kell az Erzsébet utcai óvodába a légkondícionáló beszerezését, mert nyáron elviselhetetlen ott a meleg. Kunné Zagyva Ildikó intézményvezető helyettes Köszönjük az elismerő szavakat, és szeretettel várjuk a képviselő-testület tagjait bármikor.

6 Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény beszámolóját, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 89/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös tanévének értékeléséről, és a 2015/2016-os tanév előkészítéséről készült beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kunné Zagyva Ildikó elhagyja az üléstermet. Bagdány Angéla és Szabó Ágnes védőnők megérkeznek az ülésterembe. 3./ Tájékoztató a védőnői körzetek munkájáról. Köszöntöm Bagdány Angéla és Szabó Ágnes védőnőket a mai ülésünkön. Tavaly október végén állt vissza Angéla a munkába, így a jól kialakult szervezeti rendszer visszaállt. Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy 2015-ben a várható szülések száma emelkedik az előző éviekhez képest. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A családlátogatást ki végzi, és mi a családlátogatás és a szaklátogatás között a különbség? Szabó Ágnes védőnő A családlátogatást és a szaklátogatást is mi végezzük. Ha a családban van újszülött, kisded, ahány személyről van szó, az mind szaklátogatásnak minősül a családlátogatáson belül. Örömmel látom, hogy csökken a fejtetves gyermekek száma. Nagy probléma volt ez, és mis sem igazán tudtuk, hogyan kezeljük ezt. Láttok olyan okot, ami ehhez vezetett? Bagdány Angéla védőnő Tavaly ősszel jöttem vissza dolgozni, és örömmel vettem, hogy nem találkoztunk sem az óvodában sem az iskolában fejtetves gyermekkel. A kollégák, a szülők segítőkészsége kell hozzá, és ebben tapasztalunk változást. Vass Erzsébet képviselő Vannak súlyos fertőzéses, ótvaros, rühes betegségek, és hogy tudjátok megelőzni, vagy kezelni?

7 Bagdány Angéla védőnő Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amit az orvos felírt feltétlenül használják. Vass Erzsébet képviselő Közösségbe mehetnek-e, ellenőrzitek-e a gyógyulást? Bagdány Angéla védőnő A háziorvos dönti el, hogy mehet-e. Alaposan, kellő szakmaisággal végzitek a munkátokat, semmilyen komoly észrevétel nem érkezett a településről. Van olyan, aki a tanácsadásra nem jön el, őt felkeresitek, ezt a beszámolóban is írjátok. A tárgyi feltételek jók, a tisztasági meszelés fontos, ebben az évben meg fog történni. Nyugodt szívvel ajánlhatom a beszámolót elfogadásra. Kérem a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a védőnői körzetek munkájáról készült beszámolót, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 90/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek munkájáról készült beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Bagdány Angéla és Szabó Ágnes védőnők elhagyják az üléstermet. Makra Gergő és Nagyné Földesi Irén pénzügyi dolgozók megérkeznek az ülésterembe. 4./ Belső Ellenőrzés eredménye A évi teljesítésről készült belső ellenőrzés eredményéről szóló beszámoló a témája a napirendi pontnak. Károlyi Ernőné a belső ellenőrünk, aki szakmailag felkészült, és jó munkakapcsolatban van a kollégáinkkal. Mindenre kiterjedve adott számot az ellenőrzésről 5 feladatra csoportosítva, törvényi hivatkozással levezetve. Összességében talán 1-2 megjegyzése volt a KIR rendszerrel kapcsolatban. Láthatjuk, hogy a normatíva igénylésünk teljesen jogszerűek voltak. Nagyné Földesi Irén pénzügyi előadó A környező településeken is Ő látja el az ellenőrzési feladatokat. Alaposan végzi a munkáját, az intézményvezetőkkel is egyeztetett. Az alapító okiratokat is átnézte, nagyobb ellenőrzés esetén sem lehet semmi probléma, mert minden megfelel a törvényi előírásoknak. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A jelentés mutatja, hogy a színvonal nagyon sokat javult, örülök, hogy pozitív az ellenőr személye.

8 Köszönöm a pénzügy színvonalas munkáját, ennek köszönhetően nyugodt szívvel igényelhetjük a normatívát. Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Belső Ellenőrzésről készült beszámolót, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 91/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. sz. ellenőrzésről készült Ellenőrzési Jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Makra Gergő és Nagyné Földesi Irén elhagyja az üléstermet. 5./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Az előterjesztésben és az óvodai beszámolóban is láthattuk, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya egész napos ellenőrzést tartott, mely során a tárgyi és személyi feltételeket, valamint a működést komplexen vizsgálták. Az önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődei ellátást az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kell szabályozni. A szociális alapellátásokat, ha társulás keretében látjuk el, akkor a gesztor püspökladányi önkormányzatnak feladata a rendeletében szabályozni. A rendeletben szükséges szabályoznunk a bölcsődére vonatkozó szabályokat, mivel a bölcsőde fenntartója az önkormányzat. Az ellenőrzés tapasztalatai között szerepel még, hogy az intézmények SZMSZ-eit is felül kell vizsgálni. Egyeztettem intézményvezető asszonnyal, és az augusztusi ülésen visszük a képviselő-testület elé a módosítást. A személyi feltételek megfelelnek, a tárgyi feltételek tekintetében a jegyzőkönyv tartalmaz hiányosságokat. A másik oka a rendelet módosításának, az hogy a március 1-től hatályos rendeletünk tartalmazza, miszerint a lakhatási támogatásra és a gyógyszertámogatásra való jogosultságot június 30. napjával felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ugyanúgy zajlik, mint egy új kérelem elbírálása. A felülvizsgálatot javasoljuk hatályon kívül helyezni a rendeletből, mivel azt látjuk a pénzügyi felhasználásból, hogy nem indokolt. A támogatások december 31- ig vannak megállapítva, ha azt látnánk, hogy nem időarányos a felhasználás, mindenképpen jelezzük a képviselő-testületnek. Alapos vizsgálat volt, és az ellenőrzés rávilágított néhány olyan dologra, amit el kell végeznünk. Az árnyékolást úgy gondolom meg tudjuk oldani, a kerítés nagyobb feladat. A Szociális Bizottság és az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság is tárgyalta a napirendet, kérem az elnököket, mondják el, hogy milyen döntés született.

9 Makainé Madar Edit képviselő A Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Faragó Attila képviselő Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság is elfogadta a módosító rendelet-tervezetet, és a testületnek elfogadásra javasolta. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításával egyetért szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17 /2015.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelet módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. -ában, a 17. (1)-(3) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, 32. (1) bekezdés b.) pontjában, a 45. (1), (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, (2) bekezdés a.) pontjában, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében, 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. -ában, a 17. (1)-(3) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, 32. (1) bekezdés b.) pontjában, a 45. (1), (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, (2) bekezdés a.) pontjában, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében, 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz.

10 mellékletében meghatározott Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 1. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátások: a) idősek nappali ellátása b) étkeztetés c) házi segítségnyújtás d) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat e) gyermekek napközbeni ellátása napos bölcsőde keretében 3. A rendelet 6. (4) bekezdése hatályon kívül kerül. 4. A rendelet 7. (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 5. A rendelet IV. Fejezete 15. -a az alábbiak szerint módosul: IV. Fejezet Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 15. Az ellátás igénybevételének módja a kérelem elbírálásának szempontjai (1) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formái: a) gyermekjóléti szolgáltatás, - a rendelet 1 (3) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítva - b) gyermekek napközbeni ellátása napos bölcsőde keretében (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyes gondoskodás igénybevétele ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő írásbeli kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. (3) A bölcsődei felvételt kérheti: - a szülő, - a törvényes képviseleti joggal rendelkező (gyám), - illetve hozzájárulásukkal : - a körzeti védőnő, - a házi gyermekorvos vagy háziorvos, - a szociális-, illetve családgondozó, - a gyermekjóléti szolgálat, - a gyámhivatal is kezdeményezheti.

11 (4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. (5) A bölcsődei ellátásra irányuló jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. (6) A döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét írásban kell értesíteni. (7) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (6) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt. (8) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. (9) Nem kell a (8) bekezdés szerint megállapodást kötni a gyermekjóléti szolgáltatás esetében. (10) Az intézményvezetőnek az ellátásra jogosult gyermek azonnali elhelyezéséről kell gondoskodnia a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelő határozat alapján, b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem alapján. 6. A rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. Tájékoztatási kötelezettség (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, c) az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, e) az intézmény házirendjéről, f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról. (3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője köteles

12 a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről nem kötöttek megállapodást, b) a Gyvt. alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról. 7. A rendelet az alábbi 17. -sal egészül ki: 17. Érdekvédelem (1) Az intézmény fenntartója meghatározza a bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait (érdekképviseleti fórum működési szabályzata). (2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, (2 fő) b) az intézmény dolgozóinak képviselői, (1 fő) c) az intézményt fenntartó képviselői. (1 fő) (3) Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. (4) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. (5) A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, c) a Gyvt.136/A. szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. (6) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. A rendelet az alábbi 18. -sal egészül ki: 18. Az ellátás megszüntetésének módja 8.

13 (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a) bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31-én), ha a gyermek a 3. évét betöltötte. Ha a harmadik életévét aa) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig, bb) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év végéig. b) ha a gyermek a Gyvt. 42..(1) szerinti életkort elérte. c) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével, d) a jogosultsági feltételek megszűnésével. (2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. (3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. (4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. (5) Ha az ellátást a Gyvt. 32. (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alapozza meg, az ellátást csak határozat szüntetheti meg. (6) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki: a.) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészégi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, b.) illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. A bölcsőde orvosa a szakvélemény kialakítása előtt más szakember (gyógypedagógus, pszichológus, gondozónő stb.) véleményét is kikéri. A rendelet az alábbi 19. -sal egészül ki: 19. Gyermekek napközbeni ellátása A bölcsőde 9. (1) A bölcsődei ellátás a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

14 (2) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói: a.) munkavégzésük - ide értve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is - b.)munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, c.)betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: a.)akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b.)akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c )akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. (3) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. (4) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A rendelet az alábbi 20. -sal egészül ki: 20. Bölcsődei alapellátás térítési díja 10. (1) Az intézményi térítési díj számítását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (2) a) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. b) A gyermek gondozásáért a ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj 0.-Ft, tehát a gondozást térítésmentesen kell biztosítani. Számított intézményi térítési díj intézményi térítési díj Ft/ellátási nap étkeztetésre vonatkozó 228 gondozásra vonatkozó 787 Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj intézményi térítési díj Ft/ellátási nap étkeztetésre vonatkozó 228 gondozásra vonatkozó 0

15 (3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj (napi összeg) általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a (22) bekezdésben foglalt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. (4) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. (5) Az intézményvezető a kötelezettet az ellátás igénybevétele előtt írásban értesíti a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (6) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezető térítési díj-előleg fizetését kérheti. A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjék. (7) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. (8) A térítési díjat a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (kötelezett) az intézménynek fizeti meg. (9) Helyettes szülőnél, nevelőszülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülő, a nevelőszülő, a gyermekek átmeneti otthona vagy a gyermekotthon fizeti meg. (10) Családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat, ha a családok átmeneti otthona a) teljes körű ellátást biztosít, a családok átmeneti otthona, b) szükség szerinti ellátást biztosít, a szülő fizeti meg. (11) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni. (12) A személyi térítési díj beszedéséről, nyilvántartásáról, a fenntartó számlájára történő befizetésről az intézmény gondoskodik. (13) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. (14) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a Gyvt-ben szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére.

16 (15) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg. (16) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg. (17) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a bölcsőde vezetőjénél írásban kell bejelenteni. Abban az esetben, ha a szülő eleget tesz bejelentési kötelezettségének, a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben a jogosult nem tesz eleget jelentési kötelezettségének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól csak a távolmaradás 3. napjától mentesül. (18) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. (19) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (20) A térítési díj hátralék megfizetésére vonatkozó eljárás a hátralékosnak az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmére indul. A kérelem elbírálására az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető részletfizetést úgy engedélyezhet, hogy a hátralék a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül megfizetésre kerüljön. (21) Amennyiben a (20) bekezdésben foglalt részletfizetési kedvezmény nem vezet eredményre, a nyilvántartott díjhátralékról a fenntartó gondoskodik a térítésidíj-hátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről. (22) Normatív kedvezmények a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. (23) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. (24) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. (25) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a) a tizennyolc éven aluli, b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

17 c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket, kivéve a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbevett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. (26) A térítésidíj-fizetési mentesség és a normatív kedvezmény megállapításához be kell szerezni a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát. (27) a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülés tényét a hatósági döntést megalapozó határozattal, b) a tartós betegséget szakorvosi igazolással, c) a fogyatékosságot a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni. (28) A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni. Amennyiben a térítésidíj-fizetési mentesség fennállását hatósági döntés alapozza meg, azt be kell mutatni az intézménynek. 11. A rendelet IV. Fejezet 15. -ában szabályozott Szociálpolitikai Kerekasztalra vonatkozó rendelkezések a módosított egységes szerkezetű rendelet V. Fejezet 21. -ban kerülnek szabályozásra. 12. A rendelet V. Fejezet 16. -ában szabályozott Záró rendelkezések a módosított egységes szerkezetű rendelet VI. Fejezet 22. -ban kerülnek szabályozásra. 13. A rendelet 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 8. sz. melléklet A fizetendő térítési díjak mértékéről 1.) A településen az ellátásokért fizetendő térítési díj megállapítása a jogszabályokhoz és az ellátást igénylő jövedelmi helyzetéhez igazodik. Az ellátásokért fizetendő térítési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza január 1-től fizetendő térítési díjak: Jövedelem Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft-tól Étkeztetés

18 Étkeztetés + kiszállítás Házi segítségnyújtás ) Az étkezés nélkül igénybe vett nappali ellátás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét meg nem haladó jövedelem esetén nem kell térítési díjat fizetni, e fölött a személyi térítési díj összege egységesen napi 20.- Ft. 3.) A bölcsőde gondozási díja január 1-től: Ft / 24 fő = Ft / gyermek Ft (228 x 1,27 x 251) Ft Ft = Ft / gyermek / év 1 napi összege: Ft Max. intézményi térítési díj: havi 0 Ft, napi 0 Ft. 14. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A kihirdetés dátuma: június 26. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző

19 6./ Köztisztviselők Etikai Kódexe Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A március 1-jén hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 231. (1) bekezdése kötelezővé teszi a képviselő-testület számára, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza. Javasoljuk a képviselő-testületnek a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó etikai kódex elfogadását. Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérem az elnököt, mondja el, a bizottság döntését. Faragó Attila képviselő A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az Etikai Kódexet. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőinek Etikai Kódexét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 92/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertesse. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Nádházi Krisztina az önkormányzat esélyegyenlőségi referense megérkezett a terembe. 7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. Az önkormányzat esélyegyenlőségi referense Nádházi Krisztina, aki elvégezte a képzést, és az Ő közreműködésével került átdolgozásra az esélyegyenlőségi program. A munkám során

20 nagyon sokszor kell idefordulnom adatokért, és a pályázatok benyújtásához is elengedhetetlen. Nádházi Krisztina esélyegyenlőségi referens Tóthné Verő Tünde készítette el 2013-ban az alapot, főként a statisztikai adatok bővültek. A pályázati célkitűzéseknek megfelelően aktualizáltuk a programot, a *** -gal jelzett részek a módosítások, melyet a HEP Fórum tagjaival egyeztetve dolgoztunk ki. Vass Erzsébet képviselő Az 50. oldalon a Helyi Partnerség pontban javaslom, hogy vegyük be a Sárrétudvari Népdalkör Egyesületet is, mi is végzünk ilyen feladatot. Sokféle kimutatás van, a romák számának alakulását lehet-e követni? Nádházi Krisztina esélyegyenlőségi referens Nem, nincs róla adatunk. Vass Erzsébet képviselő Jónak találom, sokrétű, a terveket javaslom elfogadni. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, javaslom, hogy a Nótakör Egyesülettel kibővítve fogadja el a képviselő-testület az átdolgozott programot. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 93/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárrétudvari Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta, módosításait jóváhagyja. Végrehajtási határidő: június 30. Végrehajtásért felelős: Nádházi Krisztina elhagyja a termet. 8./ Különfélék, egyebek. 8.1/ Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése pályázattal kapcsolatosan könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás. A beruházással kapcsolatosan külön könyvvizsgálót kíván alkalmazni a társulás. 3 ajánlat érkezett be, és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó kiválasztásra került. A könyvvizsgálat költségét, nettó Ft-ot a két önkormányzat viselné 50-50% arányban a költségvetés tartalékának terhére. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A könyvvizsgáló folyamatosan működjön közre a beruházás elszámolásánál.

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz.

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS- ÉS EGYÉB FELNŐTT ÉTKEZTETÉS, VALAMINT GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Nagyharsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 7/2006. (III. 1.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről A Budapest Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én közmeghallgatással egybekötött rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben