J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én tartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 85/2015.(VI.25.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 86/2015.(VI.25.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 87/2015.(VI.25.) Napirendi pontok elfogadása 88/2015.(VI.25.) Két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 89/2015.(VI.25.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény beszámolójának elfogadása 90/2015.(VI.25.) Védőnői körzetek beszámolójának elfogadása 91/2015.(VI.25.) Belső Ellenőrzésről készült beszámoló elfogadása 92/2015.(VI.25.) A Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadása 93/2015.(VI.25.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról döntés 94/2015.(VI.25.) Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése pályázattal kapcsolatosan könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízásról döntés. 95/2015.(VI.25.) Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított alapító okiratának aláírására felhatalmazásról döntés 96/2015.(VI.25.) Tornaterem beruházással kapcsolatos tűzi víztározó megépítéséről döntés 97/2015.(VI.25.) Sárrétudvari Értéktár Bizottság új elnöknek megválasztása 98/2015.(VI.25.) Sárrétudvari Értéktár Bizottság új tagjának megválasztása Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015.(VI.25.) számú önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelet módosítására

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében június 25-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán, Vass Erzsébet képviselők, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, és Jegyző Asszonyt a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 85/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 25-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 86/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 25-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

3 javaslatot tett az ülés napirendi pontjára: Napirendi javaslat: 1./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 2./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös tanévének értékelése. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév előkészítéséről. Előterjesztő: Szabó Erzsébet intézményvezető 3./ Tájékoztató a védőnői körzetek munkájáról. Előterjesztő: Bagdány Angéla, Szabó Ágnes védőnők 4./ Belső Ellenőrzés Előterjesztő: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető 5./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 6./ Köztisztviselők Etikai Kódexe Előterjesztő: 7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. Előterjesztő: 8./ Különfélék, egyebek. 8.1/ Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése pályázattal kapcsolatosan könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás. Előterjesztő: 8.2/ Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított alapító okiratának aláírására felhatalmazás /szóbeli előterjesztés/. Előterjesztő: 8.3/ Tornaterem beruházással kapcsolatos döntés /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: 8.4/ Sárrétudvari Értéktár Bizottság /szóbeli előterjesztés/ Előterjesztő: 8.5/ Kiss Gyuláné panaszbeadványa. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 87/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 25-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

4 1./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. A szennyvízberuházással kapcsolatosan kéthetente kooperációs értekezleteket tartunk, a szennyvíztisztító telep energiaellátása ügyében az E.ON-nal folyamatos egyeztetésre van szükség. A vasúti keresztezéssel kapcsolatosan gondok merültek fel. A MÁV olyan új előírásokat tett, amelyet a gesztor biharnagybajomi önkormányzatnak meg kell oldani. Újabb területet kell vásárolni, és településrendezési tervet kell módosítani. A belvíz Sárrétudvariban problémákat okoz, de az időpontot a kivitelező tudja tartani. Egyre több lakos keres bennünket az ügyben, hogy szeretné a bekötést kérni. A tartalék terhére lehetőség van erre, átnézzük a kérelmeket, ahol van vízbekötés, ott lehet, a közreműködő szerv engedélyezte. Minden ilyen ingatlan előtt a gravitációs vezetékbe beteszik az y idomot, betemetik, és ha meglesz az engedély, ki lehet ásni és rákötni. A szennyvízberuházással kapcsolatosan azt az információt kaptuk, hogy érdemes átállni a szállítói finanszírozásról az utófinanszírozásra. Nekünk kell felelősséget vállalni arra, hogy minden számla rendben legyen. November 30-ra tolható a kivitelezés időpontja szeptember 30-a helyett. Kezdeményezni kell a támogatási szerződés módosítását, így a szakaszolást nem kívánjuk igénybe venni. A leállósáv megépítésével kapcsolatban tárgyaltam a Szira Aqua Kft. vezetőjével, átadtam neki a terveket és a szennyvízzel kapcsolatosan ez is meg fog épülni. Megyei Kupadöntő, Falunap, köszönet minden képviselőnek, a település összefogását dicsérhetjük. 23-án Budapesten a Nemzeti Sportközpontok munkatársaival egyeztettem a közműbekötésekkel kapcsolatban. A kivitelezés tavaszán indul, az átadás szeptember 30. A tűzi víztározó megépítése kötelező. Próbáltak abba az irányba terelni, hogy az önkormányzat saját költségén építse azt meg. A költsége Ft + Áfa, melyet nem tudunk vállalni, erről később külön napirendi pontban tárgyalunk. Ma voltam Bárándon, ahol a Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával TÁMOP pályázat nyitókonferenciáján, ünnepélyes átadáson. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 88/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

5 Kunné Zagyva Ildikó a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény helyettes vezetője megérkezik az ülésterembe. 2./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös tanévének értékelése. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév előkészítéséről. Szabó Erzsébet intézményvezető asszony távollétében a vezető helyettest, Kunné Zagyva Ildikót köszöntöm ülésünkön. Minden évben ilyentájt képet szeretnénk kapni az intézmény működéséről, nem mintha nem lenne előttünk ismert a munkájuk. A Szakmai munka, létszám, a szeptember 1-jei indulás a fő témája a beszámolónak. Fenntartóként a kihasználtságról azt mondhatjuk, hogy teljes. A személyi feltételek adottak, minden területen több szakvizsgával és képzettséggel rendelkező dolgozónk van. A tárgyi feltételrendszerre is büszkék lehetünk, próbálunk is ennek érdekében mindent megtenni, az alapítvány és a dolgozók pályázatai is nagy segítséget jelentenek. A Kossuth utcai óvodában a közmunkaprogram keretében több munkát is el tudtunk végezni. A szakmai munkával kapcsolatosan elmondható, hogy a foglalkozások, a képzések mindenben segítik a felzárkóztatást. A következő nevelési évre azt látjuk, hogy a 120 férőhelyes óvodában 111 gyerek lesz, míg a bölcsőde kihasználtsága 100%-os. Bízunk benne, hogy ez tartós lesz. Makainé Madar Edit képviselő A bölcsődében van most más településről gyerek? Kunné Zagyva Ildikó intézményvezető helyettes Az óvodában van 8 fő, a bölcsődében nincs. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Emlékszem arra az időre, amikor helyhiány volt. Nagyon szeretem a pozitív beszámolót! A szakmai vezető munkakör miért nincs betöltve a bölcsődében? Az NRSZH mit ellenőrzött, és mit állapított meg? Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A szakmai vezető egyben gondozónő is. Az NRSZH ellenőrzéssel kapcsolatosan a szociális rendelet módosításánál fogok tájékoztatást adni. Úgy érzem, hogy nyugodtan fogadhatjuk el a beszámolót. Köszönjük a munkátokat, eredményes a nevelés és a szülőkkel való kapcsolattartás. A település rendezvényein, programjain is számíthatunk a pedagógusokra és a gyermekekre. További sok sikert kívánok a munkátokhoz! Makainé Madar Edit képviselő Támogatni kell az Erzsébet utcai óvodába a légkondícionáló beszerezését, mert nyáron elviselhetetlen ott a meleg. Kunné Zagyva Ildikó intézményvezető helyettes Köszönjük az elismerő szavakat, és szeretettel várjuk a képviselő-testület tagjait bármikor.

6 Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény beszámolóját, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 89/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös tanévének értékeléséről, és a 2015/2016-os tanév előkészítéséről készült beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Kunné Zagyva Ildikó elhagyja az üléstermet. Bagdány Angéla és Szabó Ágnes védőnők megérkeznek az ülésterembe. 3./ Tájékoztató a védőnői körzetek munkájáról. Köszöntöm Bagdány Angéla és Szabó Ágnes védőnőket a mai ülésünkön. Tavaly október végén állt vissza Angéla a munkába, így a jól kialakult szervezeti rendszer visszaállt. Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy 2015-ben a várható szülések száma emelkedik az előző éviekhez képest. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A családlátogatást ki végzi, és mi a családlátogatás és a szaklátogatás között a különbség? Szabó Ágnes védőnő A családlátogatást és a szaklátogatást is mi végezzük. Ha a családban van újszülött, kisded, ahány személyről van szó, az mind szaklátogatásnak minősül a családlátogatáson belül. Örömmel látom, hogy csökken a fejtetves gyermekek száma. Nagy probléma volt ez, és mis sem igazán tudtuk, hogyan kezeljük ezt. Láttok olyan okot, ami ehhez vezetett? Bagdány Angéla védőnő Tavaly ősszel jöttem vissza dolgozni, és örömmel vettem, hogy nem találkoztunk sem az óvodában sem az iskolában fejtetves gyermekkel. A kollégák, a szülők segítőkészsége kell hozzá, és ebben tapasztalunk változást. Vass Erzsébet képviselő Vannak súlyos fertőzéses, ótvaros, rühes betegségek, és hogy tudjátok megelőzni, vagy kezelni?

7 Bagdány Angéla védőnő Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amit az orvos felírt feltétlenül használják. Vass Erzsébet képviselő Közösségbe mehetnek-e, ellenőrzitek-e a gyógyulást? Bagdány Angéla védőnő A háziorvos dönti el, hogy mehet-e. Alaposan, kellő szakmaisággal végzitek a munkátokat, semmilyen komoly észrevétel nem érkezett a településről. Van olyan, aki a tanácsadásra nem jön el, őt felkeresitek, ezt a beszámolóban is írjátok. A tárgyi feltételek jók, a tisztasági meszelés fontos, ebben az évben meg fog történni. Nyugodt szívvel ajánlhatom a beszámolót elfogadásra. Kérem a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a védőnői körzetek munkájáról készült beszámolót, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 90/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek munkájáról készült beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Bagdány Angéla és Szabó Ágnes védőnők elhagyják az üléstermet. Makra Gergő és Nagyné Földesi Irén pénzügyi dolgozók megérkeznek az ülésterembe. 4./ Belső Ellenőrzés eredménye A évi teljesítésről készült belső ellenőrzés eredményéről szóló beszámoló a témája a napirendi pontnak. Károlyi Ernőné a belső ellenőrünk, aki szakmailag felkészült, és jó munkakapcsolatban van a kollégáinkkal. Mindenre kiterjedve adott számot az ellenőrzésről 5 feladatra csoportosítva, törvényi hivatkozással levezetve. Összességében talán 1-2 megjegyzése volt a KIR rendszerrel kapcsolatban. Láthatjuk, hogy a normatíva igénylésünk teljesen jogszerűek voltak. Nagyné Földesi Irén pénzügyi előadó A környező településeken is Ő látja el az ellenőrzési feladatokat. Alaposan végzi a munkáját, az intézményvezetőkkel is egyeztetett. Az alapító okiratokat is átnézte, nagyobb ellenőrzés esetén sem lehet semmi probléma, mert minden megfelel a törvényi előírásoknak. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A jelentés mutatja, hogy a színvonal nagyon sokat javult, örülök, hogy pozitív az ellenőr személye.

8 Köszönöm a pénzügy színvonalas munkáját, ennek köszönhetően nyugodt szívvel igényelhetjük a normatívát. Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Belső Ellenőrzésről készült beszámolót, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 91/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. sz. ellenőrzésről készült Ellenőrzési Jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Makra Gergő és Nagyné Földesi Irén elhagyja az üléstermet. 5./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Az előterjesztésben és az óvodai beszámolóban is láthattuk, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya egész napos ellenőrzést tartott, mely során a tárgyi és személyi feltételeket, valamint a működést komplexen vizsgálták. Az önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődei ellátást az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kell szabályozni. A szociális alapellátásokat, ha társulás keretében látjuk el, akkor a gesztor püspökladányi önkormányzatnak feladata a rendeletében szabályozni. A rendeletben szükséges szabályoznunk a bölcsődére vonatkozó szabályokat, mivel a bölcsőde fenntartója az önkormányzat. Az ellenőrzés tapasztalatai között szerepel még, hogy az intézmények SZMSZ-eit is felül kell vizsgálni. Egyeztettem intézményvezető asszonnyal, és az augusztusi ülésen visszük a képviselő-testület elé a módosítást. A személyi feltételek megfelelnek, a tárgyi feltételek tekintetében a jegyzőkönyv tartalmaz hiányosságokat. A másik oka a rendelet módosításának, az hogy a március 1-től hatályos rendeletünk tartalmazza, miszerint a lakhatási támogatásra és a gyógyszertámogatásra való jogosultságot június 30. napjával felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ugyanúgy zajlik, mint egy új kérelem elbírálása. A felülvizsgálatot javasoljuk hatályon kívül helyezni a rendeletből, mivel azt látjuk a pénzügyi felhasználásból, hogy nem indokolt. A támogatások december 31- ig vannak megállapítva, ha azt látnánk, hogy nem időarányos a felhasználás, mindenképpen jelezzük a képviselő-testületnek. Alapos vizsgálat volt, és az ellenőrzés rávilágított néhány olyan dologra, amit el kell végeznünk. Az árnyékolást úgy gondolom meg tudjuk oldani, a kerítés nagyobb feladat. A Szociális Bizottság és az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság is tárgyalta a napirendet, kérem az elnököket, mondják el, hogy milyen döntés született.

9 Makainé Madar Edit képviselő A Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Faragó Attila képviselő Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság is elfogadta a módosító rendelet-tervezetet, és a testületnek elfogadásra javasolta. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításával egyetért szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17 /2015.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelet módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. -ában, a 17. (1)-(3) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, 32. (1) bekezdés b.) pontjában, a 45. (1), (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, (2) bekezdés a.) pontjában, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében, 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. -ában, a 17. (1)-(3) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b.) pontjában, 32. (1) bekezdés b.) pontjában, a 45. (1), (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, (2) bekezdés a.) pontjában, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében, 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének 4. sz.

10 mellékletében meghatározott Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 1. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátások: a) idősek nappali ellátása b) étkeztetés c) házi segítségnyújtás d) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat e) gyermekek napközbeni ellátása napos bölcsőde keretében 3. A rendelet 6. (4) bekezdése hatályon kívül kerül. 4. A rendelet 7. (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 5. A rendelet IV. Fejezete 15. -a az alábbiak szerint módosul: IV. Fejezet Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 15. Az ellátás igénybevételének módja a kérelem elbírálásának szempontjai (1) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formái: a) gyermekjóléti szolgáltatás, - a rendelet 1 (3) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítva - b) gyermekek napközbeni ellátása napos bölcsőde keretében (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyes gondoskodás igénybevétele ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő írásbeli kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. (3) A bölcsődei felvételt kérheti: - a szülő, - a törvényes képviseleti joggal rendelkező (gyám), - illetve hozzájárulásukkal : - a körzeti védőnő, - a házi gyermekorvos vagy háziorvos, - a szociális-, illetve családgondozó, - a gyermekjóléti szolgálat, - a gyámhivatal is kezdeményezheti.

11 (4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. (5) A bölcsődei ellátásra irányuló jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. (6) A döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét írásban kell értesíteni. (7) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (6) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt. (8) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. (9) Nem kell a (8) bekezdés szerint megállapodást kötni a gyermekjóléti szolgáltatás esetében. (10) Az intézményvezetőnek az ellátásra jogosult gyermek azonnali elhelyezéséről kell gondoskodnia a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelő határozat alapján, b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem alapján. 6. A rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. Tájékoztatási kötelezettség (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, c) az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, e) az intézmény házirendjéről, f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról. (3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője köteles

12 a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről nem kötöttek megállapodást, b) a Gyvt. alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról. 7. A rendelet az alábbi 17. -sal egészül ki: 17. Érdekvédelem (1) Az intézmény fenntartója meghatározza a bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait (érdekképviseleti fórum működési szabályzata). (2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, (2 fő) b) az intézmény dolgozóinak képviselői, (1 fő) c) az intézményt fenntartó képviselői. (1 fő) (3) Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. (4) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. (5) A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, c) a Gyvt.136/A. szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. (6) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. A rendelet az alábbi 18. -sal egészül ki: 18. Az ellátás megszüntetésének módja 8.

13 (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a) bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31-én), ha a gyermek a 3. évét betöltötte. Ha a harmadik életévét aa) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig, bb) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év végéig. b) ha a gyermek a Gyvt. 42..(1) szerinti életkort elérte. c) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével, d) a jogosultsági feltételek megszűnésével. (2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. (3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. (4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. (5) Ha az ellátást a Gyvt. 32. (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alapozza meg, az ellátást csak határozat szüntetheti meg. (6) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki: a.) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészégi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, b.) illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. A bölcsőde orvosa a szakvélemény kialakítása előtt más szakember (gyógypedagógus, pszichológus, gondozónő stb.) véleményét is kikéri. A rendelet az alábbi 19. -sal egészül ki: 19. Gyermekek napközbeni ellátása A bölcsőde 9. (1) A bölcsődei ellátás a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

14 (2) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói: a.) munkavégzésük - ide értve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is - b.)munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, c.)betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: a.)akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b.)akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c )akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. (3) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. (4) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A rendelet az alábbi 20. -sal egészül ki: 20. Bölcsődei alapellátás térítési díja 10. (1) Az intézményi térítési díj számítását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (2) a) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. b) A gyermek gondozásáért a ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj 0.-Ft, tehát a gondozást térítésmentesen kell biztosítani. Számított intézményi térítési díj intézményi térítési díj Ft/ellátási nap étkeztetésre vonatkozó 228 gondozásra vonatkozó 787 Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj intézményi térítési díj Ft/ellátási nap étkeztetésre vonatkozó 228 gondozásra vonatkozó 0

15 (3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj (napi összeg) általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a (22) bekezdésben foglalt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. (4) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. (5) Az intézményvezető a kötelezettet az ellátás igénybevétele előtt írásban értesíti a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (6) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezető térítési díj-előleg fizetését kérheti. A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjék. (7) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. (8) A térítési díjat a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (kötelezett) az intézménynek fizeti meg. (9) Helyettes szülőnél, nevelőszülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülő, a nevelőszülő, a gyermekek átmeneti otthona vagy a gyermekotthon fizeti meg. (10) Családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat, ha a családok átmeneti otthona a) teljes körű ellátást biztosít, a családok átmeneti otthona, b) szükség szerinti ellátást biztosít, a szülő fizeti meg. (11) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni. (12) A személyi térítési díj beszedéséről, nyilvántartásáról, a fenntartó számlájára történő befizetésről az intézmény gondoskodik. (13) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. (14) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a Gyvt-ben szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére.

16 (15) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg. (16) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg. (17) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a bölcsőde vezetőjénél írásban kell bejelenteni. Abban az esetben, ha a szülő eleget tesz bejelentési kötelezettségének, a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben a jogosult nem tesz eleget jelentési kötelezettségének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól csak a távolmaradás 3. napjától mentesül. (18) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. (19) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (20) A térítési díj hátralék megfizetésére vonatkozó eljárás a hátralékosnak az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmére indul. A kérelem elbírálására az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető részletfizetést úgy engedélyezhet, hogy a hátralék a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül megfizetésre kerüljön. (21) Amennyiben a (20) bekezdésben foglalt részletfizetési kedvezmény nem vezet eredményre, a nyilvántartott díjhátralékról a fenntartó gondoskodik a térítésidíj-hátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről. (22) Normatív kedvezmények a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani. (23) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. (24) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. (25) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a) a tizennyolc éven aluli, b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

17 c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket, kivéve a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbevett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. (26) A térítésidíj-fizetési mentesség és a normatív kedvezmény megállapításához be kell szerezni a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát. (27) a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülés tényét a hatósági döntést megalapozó határozattal, b) a tartós betegséget szakorvosi igazolással, c) a fogyatékosságot a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni. (28) A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni. Amennyiben a térítésidíj-fizetési mentesség fennállását hatósági döntés alapozza meg, azt be kell mutatni az intézménynek. 11. A rendelet IV. Fejezet 15. -ában szabályozott Szociálpolitikai Kerekasztalra vonatkozó rendelkezések a módosított egységes szerkezetű rendelet V. Fejezet 21. -ban kerülnek szabályozásra. 12. A rendelet V. Fejezet 16. -ában szabályozott Záró rendelkezések a módosított egységes szerkezetű rendelet VI. Fejezet 22. -ban kerülnek szabályozásra. 13. A rendelet 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 8. sz. melléklet A fizetendő térítési díjak mértékéről 1.) A településen az ellátásokért fizetendő térítési díj megállapítása a jogszabályokhoz és az ellátást igénylő jövedelmi helyzetéhez igazodik. Az ellátásokért fizetendő térítési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza január 1-től fizetendő térítési díjak: Jövedelem Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft-tól Étkeztetés

18 Étkeztetés + kiszállítás Házi segítségnyújtás ) Az étkezés nélkül igénybe vett nappali ellátás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét meg nem haladó jövedelem esetén nem kell térítési díjat fizetni, e fölött a személyi térítési díj összege egységesen napi 20.- Ft. 3.) A bölcsőde gondozási díja január 1-től: Ft / 24 fő = Ft / gyermek Ft (228 x 1,27 x 251) Ft Ft = Ft / gyermek / év 1 napi összege: Ft Max. intézményi térítési díj: havi 0 Ft, napi 0 Ft. 14. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A kihirdetés dátuma: június 26. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző

19 6./ Köztisztviselők Etikai Kódexe Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A március 1-jén hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 231. (1) bekezdése kötelezővé teszi a képviselő-testület számára, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza. Javasoljuk a képviselő-testületnek a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó etikai kódex elfogadását. Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérem az elnököt, mondja el, a bizottság döntését. Faragó Attila képviselő A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az Etikai Kódexet. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőinek Etikai Kódexét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 92/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Képviselő-testület elfogadja a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertesse. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Nádházi Krisztina az önkormányzat esélyegyenlőségi referense megérkezett a terembe. 7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. Az önkormányzat esélyegyenlőségi referense Nádházi Krisztina, aki elvégezte a képzést, és az Ő közreműködésével került átdolgozásra az esélyegyenlőségi program. A munkám során

20 nagyon sokszor kell idefordulnom adatokért, és a pályázatok benyújtásához is elengedhetetlen. Nádházi Krisztina esélyegyenlőségi referens Tóthné Verő Tünde készítette el 2013-ban az alapot, főként a statisztikai adatok bővültek. A pályázati célkitűzéseknek megfelelően aktualizáltuk a programot, a *** -gal jelzett részek a módosítások, melyet a HEP Fórum tagjaival egyeztetve dolgoztunk ki. Vass Erzsébet képviselő Az 50. oldalon a Helyi Partnerség pontban javaslom, hogy vegyük be a Sárrétudvari Népdalkör Egyesületet is, mi is végzünk ilyen feladatot. Sokféle kimutatás van, a romák számának alakulását lehet-e követni? Nádházi Krisztina esélyegyenlőségi referens Nem, nincs róla adatunk. Vass Erzsébet képviselő Jónak találom, sokrétű, a terveket javaslom elfogadni. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, javaslom, hogy a Nótakör Egyesülettel kibővítve fogadja el a képviselő-testület az átdolgozott programot. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 93/2015.(VI.25.) képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárrétudvari Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta, módosításait jóváhagyja. Végrehajtási határidő: június 30. Végrehajtásért felelős: Nádházi Krisztina elhagyja a termet. 8./ Különfélék, egyebek. 8.1/ Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése pályázattal kapcsolatosan könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás. A beruházással kapcsolatosan külön könyvvizsgálót kíván alkalmazni a társulás. 3 ajánlat érkezett be, és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó kiválasztásra került. A könyvvizsgálat költségét, nettó Ft-ot a két önkormányzat viselné 50-50% arányban a költségvetés tartalékának terhére. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A könyvvizsgáló folyamatosan működjön közre a beruházás elszámolásánál.

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2012.(III.1.), 23/2013.(XII.21.), 25/2014.(XI.27.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013. szeptember

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/1999. (IX.18.) KT. rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/1999. (IX.18.) KT. rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/1999. (IX.18.) KT. rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Módosítva: 35/1999. /XII.1./KT, 3/2000. /III.18./

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás Page 1 of 11 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.. /1/ bekezdése,

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben