Romák elleni etnikai diszkriminációk, ezekbôl eredô más jogsértések, szabályozatlanságok Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Romák elleni etnikai diszkriminációk, ezekbôl eredô más jogsértések, szabályozatlanságok Magyarországon"

Átírás

1 Fehér Füzet 1996 Romák elleni etnikai diszkriminációk, ezekbôl eredô más jogsértések, szabályozatlanságok Magyarországon A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodája N E K I esetei F e l e l ô s s z e r k e s z t ô : D r. Fu r m a n n I m r e Tervezte és lektorálta: Viszló Éva Az esetleírásokat készítette: Dr. Bodrogi Bea, Dr. Farkas Lilla és Dr. Loss Sándor A dokumentációt összeállította: Daróczi Ilona és Kárpáti Zsolt Fotó: Fancsali László (47. oldal) Kiadja: a MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodája Felelôs kiadó: dr. Furmann Imre A k ia dv án y me gj el en és ét t ám og at ta : S vá j c. Nyomta a Tipo-Top Nyomda Készült 600 példányban éves kiadvány * A kiadvány adatainak felhasználásánál minden esetben a következôképpen kell megjelölni a forrást: MÁSSÁG Alapítvány, NEKI, Fehér Füzet 1996 (Budapest)

2 Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal és információikkal segítették a NEKI tevékenységét: az önkéntes ügyvédeknek, interjúzóknak, fotósoknak, filmeseknek, szervezeteknek, azoknak az újságíróknak, akik a tények alapos megismerése után objektívan tájékoztatták a közvéleményt. A NEKI budapesti stábja köszönetet mond a vidéki irodák vezetôinek egész éves aktív munkájukért. A NEKI ezúton mond köszönetet azoknak az ügyfeleinek, akik a saját jogsérelmük lelki megrázkódtatása után is végigjárják a hosszú, számukra sokszor fájdalmas és anyagi elônyökkel nem járó procedúrákat is, már nem elsôsorban saját ügyüket, hanem általános érdekeket tartva szem elôtt. Köszönetet mondunk a támogatóknak, akiket a Füzet befejezô oldalán mutatunk be.

3 Tartalom Elôszó 7 Esetleírások, 1996-ban érkezett ügyek Rendôrséggel kapcsolatos Benzidin-ügy, Nógrád Kényszervallatás vegyszerrel 11 F. Gy., Pest Brutális rendôrségi kihallgatás a magát tisztázni jelentkezôvel szemben 24 H. D.-né, A. község II., Borsod-Abaúj-Zemplén A roma segélyhívására nem száll ki a rendôrség 26 I. község, Szabolcs-Szatmár-Bereg Embervadászat 29 K. A., Heves Házkutatás során könnyû testi sértés 35 L. K., Pest Igazságügyi szakértôi vélemény támadhatósága és következményei 36 O. J. V., Baranya Rendôrök és romák feljelentései egymással szemben 40 P. J., Bács-Kiskun A rendôri brutalitás a falu szimpátiájával 44 Zs. Z., Pest Bordatörést okozó rendôri kihallgatás 51

4 Önkormányzattal / Közigazgatási Hivatallal kapcsolatos A. község I., Borsod-Abaúj-Zemplén A polgármester fasisztának vallja magát, a romák nem kapnak a faluban telket 53 B. község, Heves A polgármester sértegeti a romákat a cigánybálon 58 K. város, Bács-Kiskun Roma Kisebbségi Önkormányzat 59 M. község I., Borsod-Abaúj-Zemplén Telekosztás anomáliái 62 M. község II., Borsod-Abaúj-Zemplén Az építkezést akadályozza a szomszéd 67 Ny. község, Szabolcs-Szatmár-Bereg Késnek a támogatások és a szociális segélyek 69 R. I., Szabolcs-Szatmár Az önkormányzat lebontja a bérlô lakását és elégeti holmiját 74 T. község, Heves Közkutak lezárása 78 Magánszemélyek a sérelem okozói Cs. A., Tolna Molotov-koktél megtorlásul 80 S. város, Nógrád Bôrfejûekkel szemben az eljárást megszüntetik 83 Sz. város, Bács-Kiskun Megállapodás a faji megkülönböztetés elkerülésérôl 86

5 Kártalanítási eljárások Cs. Cs., Heves Kártalanítási eljárás a Magyar Állammal szemben / I. 91 F. Gy., Heves Kártalanítási eljárás a Magyar Állammal szemben / II. 93 Esetleírások, 1995-ben érkezett ügyek V. Á., Pest Molotov-koktél március 15-én 97 G. I.-né, Somogy A kritikus gyermekfelügyelônô perei 100 B. A.-né, Bács-Kiskun Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt 102 G. Gy., Baranya Romát elvbôl nem szolgálnak ki 104 P. J., Nógrád Rendôrségi kihallgatás után a sértett heréjén sürgôs mûtétet kellett végrehajtani 108 O. I. és szomszédai, Baranya Kommandós akció ártatlan hozzátartozókkal szemben 110 R. J., Bács-Kiskun A csoportos támadás büntetése M. község, Borsod-Abaúj-Zemplén Lakásépítési támogatás a problémák újraélesztésével 116 R. L., Jász-Nagykun-Szolnok Kihallgatás rendôrkutyával 118 Sz. T.-né, Budapest Rendôrök és behajtók? 120

6 N. J., Heves A rendôrség alapos gyanúja emberölési ügyben 122 G. Gy., Csongrád A bérlô költségén felújított tanyát a TSZ eladja 123 Cs.-né, Zala Egy roma újságírónô perei 126 P. M., Vas Az orvos nem látja kezelendônek a macskaharapást 128 F. B., Budapest Névtelen rasszista fenyegetô levél és az önkormányzat Eger Skinhead-támadás tizenegy család ellen 132 Sz. város, Vas Skinheadek vagy strandfrizurát viselnek? 133 B. község, Borsod-Abaúj-Zemplén Csoportos incidens 134 Romák és rockerek összetûzése M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Borsod-Abaúj-Zemplén A helyi önkormányzatot a Közigazgatási Hivatal felszólította a NEK tv. betartására 135 O. J.-né, Borsod-Abaúj-Zemplén Rendôrségi intézkedés a beteg asszonnyal szemben is 137 ifj. J. I., Bács-Kiskun Hivatalos személy elleni erôszak elôzménye és következménye 139 Sz. Z.-né, Veszprém Az anyagias orvos megválogatja, kit lát el 141 G. L., Borsod-Abaúj-Zemplén A volt telektulajdonos megakadályozza az építkezést 142

7 K. város, Bács-Kiskun Tömegverekedés értelmezése 144 gyk. B. K., Bács-Kiskun A gazdag vállalkozó bántalmaz egy gyereket 146 Statisztika az ügyekrôl 151 Statisztika a sajtóról 155 A NEKI 159

8 Az esetleírásokban a következô jelek segítik az eligazodást: A szerkezetre utal (a lap bal szélén): az eset összefoglalása az eset részletei jogi eljárások vagy jogi háttér elméleti háttér a NEKI álláspontja, észrevétele A forrásokra utal (a lap jobb szélén): hivatali iratból feljegyzésbôl, beszélgetés nem szó szerinti lejegyzésébôl s a j t ó beszélgetésbôl, szó szerint levélbôl (nem hivataltól nem hivatalnak) újságcikkbôl

9 Elôszó J ogvédô irodánk harmadik évi jelentését veszi kezébe az Olvasó. Szakszerûbb, tényszerûbb, részletesebb jelentés ez, mint az elôzô években. Fiatal demokráciánk olyan területén törünk jeget, amelyben csekély a tapasztalat és gyenge a társadalmi elvárás. Az Emberi Jogok védelme általában a konkrét kisebbségi, etnikai védelem meg különösen egy maroknyi meggyôzôdéses nô és férfi szívügye, bár számuk szerencsére növekszik. A fiatalokban az ebbéli érzékenység gyakoribb. Örömünkre az írott sajtó e téren szövetségesünk a kötet végén található e vonatkozású statisztika magáért beszél, ami a felnôtt lakosság érzékenységét is növeli. Egyszóval úgy gondoljuk, hogy a romák ellen elkövetett jogsértések elleni fellépés nem partikularizmus, hanem megélhetési gondokkal küzdô társadalmunk tagjai számára óvó intés: ha valami, akkor az Emberi Jogok egyek és oszthatatlanok. Ha ma Ô, holnap talán Én... H a egy adott társadalomban az egyik évrôl a másikra alapvetô irányzatok nem is változnak, szemléltetôen egy-egy eset elôbukkanása figyelemre méltó. A lakóközösség etnikai tisztaságát megôrizni kívánó tendencia, a...- mentes települések megtartására irányuló lakosság és önkormányzat közötti konszenzus nem magyar sajátosság. Kontinensenként, országonként kitölthetô a kipontozott rész, nálunk a cigány fônévvel. Amikor azonban egy polgármester (meggyôzôdésbôl, újraválasztási esélyei mérlegelésébôl?) alkotmányellenesen megakadályozza egy roma család legális és legitim ingatlanvásárlását a reábízott faluban, akkor igenis kiteszi magát annak, hogy a NEKI jogsértésért perbe fogja. Amikor e Fehér Füzet statisztikájában azt olvassuk, hogy a diszkriminációs sérelmek csökkentek bár 95-rôl 96-ra, de az önkormányzati és rendôrségi sérelmek száma változatlan maradt (ami azt jelenti, hogy arányában növekedett), akkor fel kell figyelnünk arra a jelenségre, melyet úgy hívnak, hogy intézményi diszkrimináció. Ez különösen aggasztó. N övekszik azonban bizodalmunk a jogállamiságunk kifejlôdésében, amikor egy független magyar bíróság elítél egy vendéglôst, aki nem volt hajlandó kiszolgálni egy roma vendéget, mivel nem akarta rontani intézménye szintjét. Ha csak viszonylag enyhe pénzbírságot is rótt ki a bírónô, a döntés precedens értékû. S habár sajnos sokszor drasztikusabb esetek is büntetlenül maradhatnak, épp az eset mindennapos volta adja meg jelentôségét, mivel az emberi méltóság is egy és oszthatatlan. Ezért fogja Alapítványunk a NEKI-n keresztül évrôl évre, a jövôben is ugyanezzel a következetességgel a közönség elé tárni Fehér Füzeteit, elôsegítve, hogy társadalmunk informáltsága növekedjen, ébersége élénküljön. Bíró András Alternatív Béke Nobel-díjas a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

10 Esetleírások A NEKI-hez 1996-ban érkezett esetek és az ügyekben folytatott jogi eljárások

11 Brutális rendôrségi kihallgatás a magát tisztázni jelentkezôvel szemben "A verés közben rohadt büdös cigánynak nevezett és azt mondta, hogy én csoki vagyok és úgy megver, hogy még az orromon és a fülemen is csoki fog folyni." az ügyfél feljelentéséb_l F. Gy. 18 éves, idén fejezte be a szakmunkásiskolát, de még nem tudott elhelyezkedni. Szüleivel lakik egy kis településen. Alkalmi munkákat vállal júniusában F. Gy. egy ismerôsénél segédkezett másodmagával. Az egyik reggel ismerôse azzal fogadta, hogy az éjszaka folyamán több százezer forint értékû szerszámgépeket loptak el a helyiségbôl, ahol F. Gy.-ék dolgoztak. Mivel rájuk gyanakodtak, F. Gy. és társa felajánlották, hogy a rendôrség elôtt tisztázzák magukat. Az önkéntes jelentkezésnek induló kihallgatást lefolytató rendôrtiszt a következô szavakkal szólította magához F. Gy.-t: "Na, gyere kokeró!" A feljelentés szerint a kihallgatás a következô módon zajlott le: (... ) Ô j o b b r ó l - b a l r ó l p o f o n ü t ö t t, a z ü t é s m e g l e p e t t é s f á j t. (... ) d e k ö z b e n m é g m o n d t a, h o g y r á t a p o s v a f o g a f e j e m e n t ú l ó r á z n i, h a n e m m o n d o m e l a z i g a z a t (... ) Ez u t á n t ö b b s z ö r m e g ü t ö t t : t e n y é r r e l k é t s z e r p o f o n v á g o t t, ö k ö l l e l n y a k o n ü t ö t t, t é r d d e l p e d i g h í mv e s s z ô n r ú g o t t o l y a n e r ô v e l, h o g y n a p o k o n á t f á j t. (... ) Ez u t á n b e j ö t t a z i r o d á b a e g y m á s i k r e n d ô r (...) é s m e g f e n y e g e t e t t, h o g y l e l ô v a g y f e l a k a s z t, h a n e m v a l l o k. a fel j el en t ésb ô l A kihallgatásnak F. Gy. bátyjának aki helyi roma vezetô megjelenése vetett véget. Ez u t á n O. P. ( a z 1. r e n d ô r ) a z t mo n d t a, h o g y a c i g á n y o z á s t n e m i s ú g y g o n d o l t a, a h o g y a z t k o r á b b a n n e k e m m o n d t a. a fel j el en t ésb ô l F. Gy. életében sokkoló hatású volt elsô rendôrséggel kapcsolatos élménye: Az i d é n s z a k mu n k á s v i z s g á z t a m, s o h a s e mm i l y e n p r o b l é m á m n e m v o l t a h a t ó s á g o k k a l, s ô t mé g a s z ü l e i m n e k é s a t e s t v é r e i m n e k s e m. P r o b l é má m a z, h o g y k i f o g á s o l o m a r e n d ô r i i n t é z k e d é s i l y e n f o r má j á t é s a f a j i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t, e l v é g r e n e m t e h e t e k a r r ó l, h o g y c i g á n y s z á r m a z á s ú v a g y o k é s h o g y b a r n a a b ô r ö m s z í n e. B á r f é l e k O. P. f e n y e g e t é s e i t ô l, d e L. t e s t v é r b á t y á m, a k i e g y é b k é n t (... ) r e n d ô r, t a n á c s á r a, s a j á t e l h a t á r o z á s o m b ó l t e s z e m m e g e z t a f e l j e l e n t é s t. a fel j el en t ésb ô l A bántalmazás után F. Gy. szégyellte a vele történteket és csak hosszas unszolás után mondta el ismerôseinek. Ismerôse akinél dolgozott vitte el orvosi látleletet készíttetni. F. Gy. azóta is fél a v e l e s z e m b e n e l j á r ó r e n d ô r ö k fenyegetéseitôl. F. Gy. a NEKI segítségét kérte, hogy a büntetô eljárásban lássa el jogi képviseletét. A NEKI júliusban a feljelentést kiegészítve küldte meg az Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak, kérve, hogy tegyék lehetôvé a sértetti meghallgatásokon Irodánk szakvizsgával még nem rendelkezô jogászának részvételét. Az eljáró ügyészségi nyomozó az ezidáig lefolytatott a sértett jelenlétét megkívánó eljárási cselekményekrôl idôben értesítette a NEKI-t, így segítve a jogi képviselet ellátását. A nyomozás folyamatban van.

12 A NEKI-hez nagy gyakorisággal érkeznek hasonló ügyek, melyek az eljáró rendôrök által az intézkedések foganatosítása során rut i n s z e r û e n al k a l m a z o t t j o g e l l e n e s erôszakot sérelmezik. Az oly sok hasonlóságot mutató ügyekben mégis rendkívül eltérô szerepet játszhat a NEKI, a hat ó s á g o k hozzáál l á s á t ó l függôen. Így történhetett meg, hogy jelen esetben a NEKI jogásza sértetti képviseletet láthat el, részvétele biztosított az eljárási cselekményeknél, míg ugyanakkor más esetekben l. "benzidines", Zs. Z. és O. J. ügyei a NEKI, annak jogásza illetve az eljáró ügyvéd munkáját a hatóságok elutasító magatartása megnehezíti. sértett: egy roma férfi bejelentô: sértett : Pest a sérelem idôpontja: június 22. a sérelem okozója: rendôrség a NEKI segítségnyújtása: kapcsolattartás az ügyféllel, feljelentés megtétele, folyamatos kapcsolattartás az ügyészségi nyomozóhivatallal, két ügyészségi nyomozati kihallgatáson jogi képviselet ellátása. hivatalos közremûködô: rendôrség: a sérelem okozója, Ügyészségi Nyomozó Hivatal: az eljárás lefolytatója. az ügy állása: Ügyészségi Nyomozó Hivatal nyomozást folytat. Dokumentumok: (a táblázatban Ü.NY.H.: Ügyészségi Nyomozó Hivatal) KELTE TÍPUSA KITÔL? KINEK? TÁRGYA orvosi leletek kórház - feji és arci sérülésekrôl feljelentés tervezete ügyfél NEKI rendôrök bántalmazása miatt meghatalmazás ügyfél NEKI jogi képviselet ellátására, jogi képviselô megbízására feljelentés NEKI Ü.NY.H. rendôrök ellen kényszervallatás bûntette miatt megbízás ügyfél NEKI ügyének képviseletére értesítés Ü.NY.H. NEKI következô kihallgatás idôpontjáról jegyzôkönyv Ü.NY.H. - sértett tanúkihallgatásáról értesítés Ü.NY.H. NEKI következô kihallgatás idôpontjáról jegyzôkönyv Ü.NY.H. - sértett tanúkihallgatásáról értesítés Ü.NY.H. NEKI következô kihallgatás idôpontjáról

13 H. D.-né, A. község II., Borsod-Abaúj- Zemplén A roma segélyhívására nem száll ki a rendôrség...idegi l e g és l e l k i l e g nagyon megvi s e l t az egész. A szôl ô szél é t ô l egészen a fal u i g t a r t o t t a ci v a k o d á s, úgy szaladtak ki a cigányok a lövésre, meg a kiabálásra... tényfeltáró interjúból H. D.-né A. község (amelyet A polgármester fasisztának vallja magát... c. leírásban bemutatunk) egy roma lakója. Családjának szôlôs telke van. Idén augusztusban éppen hazatérôben volt a szôlôbôl egy batyuval, amelyben saját maguk által termesztett babot vitt. Két férfi vasvillával és riasztópisztollyal felszerelkezve megállította útközben: azt mondták, hogy lopta a babot, ráfogták a pisztolyt és elvették tôle saját terményét. H.-né férje közeli házukból meghallotta a dulakodás zajait, a helyszínre sietett, elvette a vasvillát, és kihívta a rendôrséget. A támadók eközben indiánoknak nevezték a sértetteket, és más módon is sértegették ôket roma mivoltuk miatt. A rendôrség nem érkezett a helyszínre. Másnap a sértettek a polgármesteri hivatalba mentek, elmondták a történteket és a polgármester hívására megérkeztek a rendôrök, majd lefoglalták a vasvillát és a pisztolyt. A támadásról:...amikor én jöttem hazafelé a babbal, azt vettem észre, hogy a kanyarnál valaki szalad utánam és kiabál, hogy álljak meg, mert hogy lopom a szôlôt. Megdöbbentem hát, megijedtem. A napraforgó táblához értem és behúzódtam oda a jobb oldalba, hát csak két férfi volt elôször. Szaladtak utánam, hogy: ál l j meg, mert agyonlôlek! Rám is lôtt, elôször egyet. Megálltam, mert ez itt már nem hülyeségre megy, nem loptam én, megállok. Mint késôbb kiderült, valami riasztópisztoly féle volt, de én akkor azt nem tudtam. Vagy húsz méterre lehetett tôlem, nem a levegôbe l ô t t, rám célzott. Megálltam és azt mondtam: figyeljetek ide, én nem lopok. Mellém értek, az egyik innen húzott, a másik onnan. Az egyiknél volt a fegyver, és a vasvilla i s nála v o l t. Keresztül akart vágni. Odacsaptam neki is a batyuval, addig-addig verekedtünk ott, húztak, vonszoltak, ledobtam a batyut, a V. fiúval elkezdtünk verekedni, mert jött nekem, hogy megrugdos. Ôk ôrizték a szôlôt, nekik is van, meg a másét is, önbíráskodtak, hogy akik a szôlô felôl jönnek, elkapják, megkutatják. Mondom nekik, hogy a polgármester meg az egész falu tudja, meg a kerülô is, hogy nekünk van szôl ô n k, már négy éve, és m û v e l j ü k. És már te is százszor megkérdezted, hogy: megyünk ki dolgozni? (...) azért tudott a férjem velük szembeszállni, mert ezek az egyének csak olyanokkal tudnak szembeszállni, mint én. Erôsebbel nem mernek szembeszállni. Mondtam a férjemnek, hagyjuk itt ezeket, ki kell hívni a rendôrséget, itt van nálunk a bi z o n y í t é k, ettôl nagyobb bizonyíték nem kell, szondáztassák meg ôket. A SÉRTETTEKKEL KÉS ZÜLT INTERJÚKBÓL (SZÓSZERINTI LEJEGYZÉS, NEKI) A rendôrség megjelenésérôl: Telefonáltunk a rendôrségre, azt mondták, hogy várjuk meg ôket a tanácsházánál, mert mindjárt jönnek. Ott álltunk egy órát, de nem jött senki. Itthon is vártuk ôket, de nem j ö t t e k. Csütörtök reggel mentünk fel a tanácsra, a hivatalba, elmondtam, hogy mi történt, mondta a jegyzô, hogy várjuk meg a polgármestert, mindjárt telefonál neki. Majd ô megmondja mi a teendô. Ô hívta is a rendôrséget. Tíz perc múlva ott is voltak. Mikor én telefonálok meg a polgármester, az kettô... (...) 26

14 H. D.-né, A. község II., Borsod-Abaúj- Zemplén Azt mondta a rendôr, hogy a V.-vel és a K. Z.-vel elbeszélget, mert nincsen bizonyítékom, nincsen ütleg rajtam, nincsen tanú, hogy ôk verekedtek velünk. Ha lenne látlelet, lehetne intézkedni, így csak el b e s z é l g e t vel ü k, hogy i l y e n ne l e g y e n még egyszer. A G.-t meg megbüntetik harmincezerre. Valahogy olyan érzésünk van, hogy nem lesz belôle s e m m i. Csak elbeszélgetnek velük? Én mondtam is a rendôrnek, ha parasztnak ment volna neki három cigány fegyverrel, rögtön itt lettek v o l n a. De mi v e l ci g á n y o k vagyunk, csak i l y e n az ügy... A SÉRTETTEKKEL KÉS ZÜLT INTERJÚKBÓL (SZÓSZERINTI LEÍRÁS, NEKI) Az ügy rendôrségi lezárásáról: A NEKI azzal a kérdéssel kereste meg a Kapitányságot, hogy tagjai milyen intézkedést foganatosítottak a községben. A rendôrkapitányság közölte, hogy "Az ügyben (...) csoportosan elkövetett garázdaság bûntett alapos gyanújának megállapítása érdekében feljelentés-kiegészítést rendeltünk el. A feljelentés-kiegészítés során feladat volt az elkövetôk indítékának, az elkövetés körülményeinek tisztázása. A feljelentés-kiegészítés során foganatosított eljárási cselekményeket követôen szeptember 18-án a nyomozás megtagadására került sor, mely szerint a feljelentett cselekmény nem bûncselekmény. Ugyanakkor megállapítást nyert, hogy az elkövetô által elkövetett cselekmény megbotránkozás, riadalom keltésére ugyan alkalmas volt, de kihívó közösség-ellenesség, dologvagy személy elleni erôszak nem volt megállapítható. Az elkövetôk ellen (...) garázdaság szabálysértése miatt eljárást kezdeményeztünk. A megtagadó határozat ellen a sértett a törvényes határidôn belül panaszt nem jelentett be." A RENDÔRKAPITÁNY TÁJÉKOZTATÁSÁBÓL A nyomozást az ügyészség elrendelte: A rendôrség nyomozást megtagadó határozatát kifogásolva, az elkövetôk indítékának és az elkövetés körülményeinek széleskörû tisztázását kérve a NEKI az illetékes városi ügyészséghez fordult. Ennek eredményeképp A Sz.-i Városi Ügyészség az ügyben a nyomozó hatóság megtagadó határozatát hatályon kívül helyezte és (...) garázdaság vétségének alapos gyanúja miatt a mai napon nyomozást rendelt el. A keletkezett iratokból kitûnôen a Btk. 174./B. (1) (2) bekezdésébe foglalt nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport tagja elleni erôszak bûntettének alapos gyanúja nem állapítható meg." (A szerk. kiemelése) AZ ÜGYÉSZSÉG TÁJÉ KOZTATÁSÁBÓL A NEKI figyelemmel kíséri a nyomozást és szükség esetén további jogi segítséget nyújt az ügyfél számára. 27

15 H. D.-né, A. község II., Borsod-Abaúj- Zemplén sérte t t : : bej e l e n t ô : a s é r e l e m o k o z ó j a : a s é r e l e m i d ô p o n t j a : a N E K I s e g í t s é g n y ú j t á s a : hivatalos közremûködô: az ü g y á l l á s a : egy roma asszony Borsod-Abaúj-Zemplén sértett két nem-roma férfi augusztus interjúk a sértettel a helyszínen, kapcsolattartás, kapcsolattartás a rendôrséggel, kapcsolattartás az ügyészséggel, panasz benyújtása az ügyészséghez a nyomozást megtagadó határozattal szemben. rendôrség: a feljelentés kiegészítését elrendelte, majd megtagadta a nyomozást, és szabálysértési eljárást kezdett, az ügyészség: hatályon kívül helyezte a nyomozó hatóság megtagadó határozatát és nyomozást rendelt el. a nyomozás folyamatban van Dokument u m o k : KELTE TÍPUSA KITÔL? KINEK? TÁRGYA feljegyzés és interjú NEKI - helyszíni interjú a sértettel: leírása és összefoglalás feljegyzés NEKI belsô négy eset összefoglalása, összefüggések tájékoztatás rendôrség NEKI nyomozást megtagadta, szabálysértési eljárást indít panasz NEKI ügyészség a nyomozás megtagadása miatt tájékoztatás ügyészség NEKI nyomozást megtagadó határozatot hatályon kívül helyezte, nyomozást rendelt el 28

16 Embervadászat I. község, Szabolcs-Szatmár- Bereg...Nem saját jószántunkból mentünk. Bár volna fánk. (...) a mi oldalunkról és a túloldalról is lôttek ránk... az egyi k sért e t t e l készül t i n t e r j ú b ó l A z egészben mégi s a j e l e n s é g a f o n t o s. Az, hogy ez í g y, ebben a f o r m á b a n megt ö r t é n h e t e t t 1996-ban. új s á g c i k k ( Kurí r ) január 31-én az I. község melletti Tisza parton néhányan száraz fát gyûjtöttek. Mivel a környéken jellemzô, hogy gallyat, fát gyûjteni járnak ki az emberek az erdôbe, az Ny. Rt. erdészei esetenként ellenôrzést végeznek a területen. Így történt ez azon a szerdai napon is. Az Ny. Rt. öt kerületvezetô erdésze, valamint egy az illetékes városi rendôrkapitányság állományába tartozó rendôr a fát gyûjtô embereket a Tisza jegére ûzte, és a partról körbekerítette. Ezután több személyt kézzel, illetve különbözô tárgyakkal megütve jogellenesen bántalmaztak, ezen kívül pedig szolgálati sörétes puskákkal elôször figyelmeztetô-, majd személyekre célzott több lövést adtak le, melynek következtében két személy orvosi ellátásra (mûtétre) szoruló sérüléseket szenvedett. Az esetrôl elôször Kiss L. György tájékoztatott a Kurírban megjelent Embervadászat c. cikkében: "A Kurír informátora indulatosan azt mondta a telefonba: itt tartunk, nálunk már emberekre vadásznak, vadászhatnak egyesek. Néhány napja a Tiszánál a folyó jegére zavart emberekre sörétes puskával lövöldöztek merô szórakozásból, italos állapotban lévô vadászok. De volt velük erdész meg rendôr is. Ezért az a nagy csönd, mert félnek aztán letette a kagylót. Az igazi döbbenet azonban akkor következett, amikor néhány telefont követôen kiderült: a hír igaz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg i község külterületén még január 31-én történt a nem 29

17 I. község, Szabolcs-Szatmár- Bereg mindennapi eset. Egy öt vadászból, egy erdészbôl és a k.-i rendôrôrs törzszászlósából álló társaság "vadászott" a Tisza menti erdôben. Eközben egy héttagú cigány férfiakból álló társaságba botlottak, akik lelkesen gyûjtögették a fát. A történethez hozzátartozik az is, hogy nem a sajátjukét, hanem történetesen a másét, és ezt a módszert mindenütt csak lopásnak csúfolják. A vadásztársaság a vélt falopáson annyira feldühödött, hogy úgy döntött: leckét ad a fatolvajoknak. Ezért a Tisza jegére terelték a reszketô embereket, aztán a náluk lévô sörétes puskákkal lövöldözni kezdtek a félelemtôl és a hidegtôl vacogók felé. A "leckéztetés", amely külsôségeiben kísértetiesen hasonlított egy bizonyos történelmi kor Duna parti embervadászatához, ha úgy tetszik, szerencsésen ért véget. Valószínûleg nem a puskás embereken múlt, hogy a sörétzáporban csak két ember sérült meg. A Kurír megkereste a rendôrség szóvivôjét, Garamvölgyi Lászlót, aki a Kurír értesüléseit azzal a kitétellel erôsítette meg, hogy a vizsgálat eddigi adatai szerint a társaság tagjai közül csak a vadászok nyitottak tüzet az emberekre, a rendôr nem lôtt. Az ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg i rendôrség folytatja a vizsgálatot. K. L. Gy." (Az újságcikk a helyi vadásztársaság felháborodását váltotta ki abban a tekintetben, hogy a cikk állításától eltérôen szerintük a cselekményt nem a vadászok követték el.) A NEKI helyi munkatársa három sértettel tényfeltáró interjút készített: "...Gyakran járunk fáért, csak a mi oldalunkon nagyon messzire kell menni. Ezért ha befagy a Tisza, a másik oldalon közel van. Egy-két napra elég, mikor milyen idô van..."...kiabáltak ránk, hogy Áll j meg, mert lelôlek!. Azzal egyidejûleg a nyakamon már é r e z t e m a c s í p é s t. Valami megcsípett. Futottam tovább, a mi oldalunkról és a túloldalról is lôttek r á n k. Nekem is sikerült felmenni a parton és szaladtunk haza. Nem éreztem, hogy benne van a nyakamban. Orvoshoz sem mentem. Két - h á r o m nap múlva kezdtem érezni, hogy ha hozzányúl o k a sebhez, zsi b o r o g, mi n t h a áramütés ért v o l n a. Szombat délután mentem el a körzeti orvoshoz, az pedig beutalt az S. városi kórházba..."...ez minden évben így van, mikor befagy a Tisza. De még ilyen nem volt. Két éve is volt egy ilyen eset, hogy lôttek, de nem emberre, hanem riasztólövést. Akkor is átjöttek a mi oldalunkra, elvettek mindent, baltát, szánkót, és jól megverték az embereket. De milyen jogon jöttek át? Ehhez az oldalhoz semmi közük, nem az ô területük. Most sem l e t t volna belôle semmi, ha az orvos nem jelenti..." A SÉRTETTEKKEL KÉS ZÜLT INTERJÚKBÓL (S ZÓSZERINTI LEÍRÁS, N EKI) 30

18 I. község, Szabolcs-Szatmár- Bereg A sörétek nyoma három héttel késôbb (A NEKI FELVÉTELE) Március elején az illetékes Ügyészségi Nyomozó Hivatal tájékoztatta a NEKI-t, hogy A N yo m o z ó H i v a t a l e g y r e n d ô r é s ö t e r d és z e l l en a B t k / 3 / b e ke z d é s éb e ü t k ö z ô f o g l a l ko z á s k ö r éb en e l k ö ve t e t t s z á n d ék o s v es z é l y ez t et é s b û n t e t t e, a B t k / A. - á b a ü t k ö z ô l ô f e g y ve r r e l é s l ô s z e r r e l v a l ó v i s s z a é l és b û n t e t t e é s a B t k / 1 / b e ke z d é s éb e ü t k ö z ô k ö n n y û t e s t i s é r t é s v ét s é g e m i a t t f o l y t a t j e l en l eg n y o m o z á s t. N ev ez et t s z e m é l ye k a z N Y. R t. I. k ö z s é g t e r ü l e t én l é vô e r d ô b e n e l s z a p o r o d o t t j o g e l l e n es f a k i t e r m el és s e l k a p cs o l a t o s a n k í vá n t a k i n t é z k ed n i j a n u á r én é s f e b r u á r 1 - én. E n n e k s o r á n a f a l o p á s o n t e t t e n é r t s z e m é l ye ke t b á n t a l m a z t á k, i l l e t v e s z o l g á l a t i v a d á s z f e g y ve r ei ke t o l y m ó d o n h a s z n á l t á k, h o g y a z z a l s z á n d ék o s v es z é l y h el yz e t e t t e r em t et t e k. A NYOMOZÓ HIVATAL TÁJÉKOZTATÁSÁBÓL A nyomozás során az illetékes Ügyészségi Nyomozó Hivatal 11 sértettet és 6 gyanúsítottat hallgatott ki, valamint néhány sértett hozzátartozójának és a sérülteket ellátó orvosoknak a tanúvallomására is sor került. Tanúkihallgatások és szembesítések: H. M. sértett (férfi) " Kb. 11 ó r a l e h et et t a z i d ô, a m i k o r a z á l t a l a m e b b en a z é vb e n c s i n á l t a t o t t s z á n k ó v a l, a m e l y f á b ó l k és z ü l t, a T i s z a j e g én á t a b a l o l d a l r a m e n t e m a z á r t é r i b o z ó t o s b a f á t g y û j t e n i. V o l t n á l a m e g y b a l t a i s. M i k ö z b e n f á t g y û j t ö t t e m, l á t t a m, h o g y B., T. é s S. a j o b b o l d a l h o z k ö z el h a l a d t a k a j é g en. Ô k e g ym á s t ó l t á v o l a b b v o l t a k, i l l e t v e S. a t ö b b i ek t ô l, d e k b. e g yi d ô b en é r ke z t e k a p a r t r a. E g y l ö v és r e l e t t e m f i g y e l m es é s l á t t a m, h o g y a j o b b o l d a l o n a p a r t o n e g y e g ye n r u h á t v i s el ô r e n d ô r é s k ét t e r ep r u h á s f é r f i t a r t ó z ko d o t t, e g yi k ü k l ô t t. M i n d h á r o m f é r f i a p a r t t a l p á r h u z a m o s a n f u t n i k ez d e t t, m a j d f e l m á s z t a k a p a r t r a. A z t, h o g y m i t ö r t é n t v el ü k e z u t á n, n e m l á t t a m. A z t l á t t a m, h o g y a h á r o m f é r f i, t e h á t a r e n d ô r é s a t e r ep r u h á s f é r f i a k v a d á s z p u s k á v a l a k ez ü k b e n ü l d ö z t ék ô k et é s h a l l o t t a m h á r o m v a g y n é g y l ö v és t i s. M i n d e g y i kn él v o l t p u s k a, d e a z t n e m t u d o m, h o g y m e l yi kü k l ô t t é s a z t s e m, h o g y e l t a l á l t a k v o l n a v a l a k i t. É n a z t s e m l á t t a m, h o g y e z en s z e m é l ye k b á n t o t t a k v o l n a v a l a k i t i s. A r r a e m l ék s z e m, h o g y a r e n d ô r é s t á r s a i k b. 40 m é t er r e v o l t a k B.-t ô l a m i k o r a l ö v és ek e l d ö r d ü l t e k. É n m e g i j e d t em é s a b b a h a g yt a m a f a g y û j t é s ét, m a j d a s z á n k ó t h ú z v a a j é g en á t e l i n d u l t a m a j o b b o l d a l r a. Ú t k ö z b e n é s z r e ve t t e m, h o g y a T i s z a j o b b o l d a l á r ó l i s t ö b b t e r ep r u h á t v i s el ô f é r f i, a k i k k b. h a t a n l e h et t ek, a p a r t i r á n y á b a i n d u l t a k. K ö z ü l ü k k et t e n a j é g r e i s l e m en t ek é s e g yi k ü k p u s k á v a l a l e ve g ô b e l ô t t e g y e s et b en. E k ko r é n e l cs ú s z t a m, m a j d f e l á l l v a a s z á n k ó t o t t h a g yt a m é s f u t n i k ez d t em. A m i n t e l ke z d t e m s z a l a d n i, k ét ú j a b b l ö v és d ö r d ü l t, a m e l y ek k ö r ü l ö t t e m a j é g b e c s a p ó d t a k. A z t n e m v et t e m é s z r e, h o g y e n g em e l t a l á l t v o l n a v a l a m i l y en l ö v ed ék. N em i s á l l t a m m e g, h a n e m f u t o t t a m a p a r t i r á n y á b a. A r e n d ô r é s k ét t á r s a a p a r t o n á l l t a j o b b o l d a l o n é s t ô l e m k b m é t er t á v o l s á g r a l e h et t ek, a m i k o r f e l s z ó l í t o t t a k, h o g y á l l j a k m e g. É n n e m t e t t e m e l eg e t e n n ek, t o v á b b f u t o t t a m, d e m á r n e m s z e m b e a p a r t t a l, h a n e m a z z a l p á r h u z a m o s a n Z. k ö z s é g i r á n y á b a n a f o l y ó n f e l f e l é, a k ko r, m i u t á n e l ka n ya r o d va f u t o t t a m t o v á b b, a r e n d ô r é s k ét t á r s a a n á l u k l é vô p u s k á k ka l u t á n a m l ô t t e k k b. h a t v a g y k i l en c e s et b en. E z e k a s ö r é t e k é r t ék a l á b a m a t, a c o m b o m a t h á t u l, m i v el a n a d r á g o m a t i s á t l y u k a s z t o t t á k. N yo l c d a r a b s é r ü l é s t s z e r e z t em. A z t n e m t u d o m m e g m o n d a n i, h o g y e z en k í vü l m á s s ö r é t a t e s t e m m á s r é s z é t e l t a l á l t a - e, v a g y s e m, m i v el v a s t a g o n v o l t a m f e l ö l t ö z v e. " D r. F. I. o rv os...a k ö ve t k ez ô v i z s g á l t s z e m é l y, a k i r e e m l ék s z e m, H. M. v o l t. A v i z s g á l a t a l k a l m á v a l a c o m b h á t s ó r é s z é n 5 d b, a l á b s z á r o n p e d i g 3 d b, ö s s z e s e n 8 d b s é r ü l é s t é s z l e l t em. E z e k l e n cs én y i n a g y s á g ú s é r ü l é s ek v o l t a k, a m e l y ek p ö r k k el v o l t a k f e d ve. A v i z s g á l a t a l k a l m á v a l v ég i g t a p o g a t t a m a k ér d é s e s f e l ü l e t et, h o g y v a n -e e s et l eg a s e b b e n s ö r é t, d e i l y et é n n e m t a p a s z t a l t a m. " 31

19 I. község, Szabolcs-Szatmár- Bereg A szembesítés során H. M. nem ismerte fel az elkövetôket, szembesítési vallomása során a fentieknek megfelelôen mondta el újra az esetet. L. J. r en dô r " S z em éb e m o n d o m, h o g y é n s e m i s m e r e m f e l m a g á t. A z z a l k a p cs o l a t o s a n, a m i t m a g a á l l í t, a z t t u d o m m o n d a n i, h o g y é n l á t t a m a j é g en f u t n i t ô l ü n k k b m t á v o l s á g r a e g y s z e m é l yt, a k i n e m t u d o m, h o g y m a g a v o l t - e, v a g y m á s s z e m é l y. A z e g yi k e r d és z k i a b á l t, h o g y á l l j o n m e g e z a s z e m é l y, d e ô n e m á l l t m e g, e z ek u t á n t ö b b e s e t b en m i n d a h á r m a n a d t u n k l e l ö v és ek et a l e ve g ô b e, e kk o r a p u s k a c s ö ve n e m a s z e m é l y i r á n y á b a, h a n e m o l d a l r a é s f ö l f e l é v o l t i r á n y o z v a. K és ô b b k b. 1 k m t á v o l s á g r a l e h et et t e g y f é r f i, a k i t l á t t a m m é g, h o g y f e l f u t o t t a t ö l t é s e n. S z e m é b e m o n d o m, h o g y é n c él z o t t l ö v és t n e m a d t a m l e s e n ki r e, a z t s e m l á t t a m, h o g y a z e r d és z ek k ö z ü l b á r k i i l y et t e t t v o l n a, m e r t a k ko r é n i n t é z k ed t e m i s v o l n a. A r r ó l n e m t u d o k s e m m i t s e m m o n d a n i, h o g y a m a g a l á b a h o g y a n s é r ü l h e t et t m e g. B. E. s ér t e t t ( f é rf i ) "...A z b i z t o s, h o g y 10 ó r a k ö r ü l T.- ve l e g yü t t, ak i a b a r á t o m, t û z i f á ér t i n d u l t u n k a T i s z a j e g én á t a b a l o l d a l r a. E g y s z á n k ó t é s e g y b a l t á t v i t t ü n k m a g u n kk a l. A b a l o l d a l o n a p a r t t ó l k b m é t er r e v á g t u n k k i n é h á n y v ék o n y f á t, a z t a s z á n k ó r a p a k o l t u k é s á t h ú z t u k a j o b b o l d a l r a. P a r t k ö z e l b e é r ve l á t t u k C s.- t, a k i m á r s z i n t én e z en a z o l d a l o n v o l t é s a s z á n k ó j á r ó l f á t h o r d o t t f e l a p a r t r a. T a l á l k o z t u n k m é g S z.-e l, a k i e g y k er é k p á r r a l é s e g y f e j s z é ve l j ö t t é s ô m á r b e i s m e n t a j é g r e, t a l á n f é l ú t o n j á r h a t o t t m á r, a m i k o r a z t k i a b á l t a n e kü n k, h o g y h é a r e n d ô r ö k. É n é s a t á r s a m S z. k i á l t á s á r a k ez d t ü n k e l f u t n i, k ö z b e n S z. m o n d t a, h o g y b ú j j u n k e l, d e é n n e m a k a r t a m e l b ú j n i. E z t k ö ve t ô e n f u t á s k ö z b e n t ö b b l ö v és t h a l l o t t a m, k b. ö t ö t, h a t o t, a z t n e m v ette m é szre, hogy k ö r ü l ö t t e m s ö r é t ek s z á l l t a k v o l n a e l v a g y s e m. K i a b á l á s t h a l l o t t a m, v a l a k i a z t k i á l t o t t a, h o g y á l l j m e g, m e r t l e l ô l e k. E z t a h a n g o t é n m á r n e m i s m e r n é m m e g. E z z e l e g yi d ej û l e g e g y l ö v és t i s h a l l o t t a m é s s z i n t e r ö g t ö n c s í p é s t é r ez t em a n y a ka m b a l o l d a l á n. M i v el k és ô b b e z a s e b v ér z e t t i s é s a z a n y a ka m b a l o l d a l á n t a l á l h a t ó, ú g y g o n d o l o m, h o g y a l ö v és t t ô l e m b a l r a é s a h á t a m m ö g ü l a d t á k l e. A s é r ü l é s e l l en ér e a z o n b a n é n n e m á l l t a m m e g, h a n e m t o v á b b f u t o t t a m é s e kk o r i s m é t e l t en l ô t t e k u t á n a m é s T. u t á n a j o b b o l d a l r ó l, d e h a l l o t t a m l ö v és ek et a b a l o l d a l r ó l i s. A z t u g y a n n e m v et t e m é s z r e, h o g y e z u t á n m á s s ö r é t e l t a l á l t v o l n a, d e a z t é s z r e ve t t e m, h o g y a k ö z ve t l e n k ö z el em b e n s ö r é t e k c s a p ó d t a k a p a r t o l d a l b a, a m e l y et a b a l o l d a l r ó l a d t ák le. T.- ve l e g yü t t t o v á b b f u t o t t u n k, n e m á l l t u n k m e g, m a j d ô t l e h a g y t a m é s á t m e n t e m a g á t o n. E z u t á n i s m é t t a l á l ko z t a m a t á r s a m m a l, e kk o r v et t e m é s z r e, h o g y v ér z i k a n y a ka m o n a s e b. M i v el a s e b em k ét - h á r o m n a p u t á n i s f á j t, s z o m b a t i n a p o n a z ü g y el et e s o r v o s h o z m e n t e m, a k i b e u t a l t m i n k e t m á s n a p a S. v á r o s i k ó r h á z b a, a h o l a n y a ka m b ó l k i ve t t e k e g y s ö r é t s z e m e t. D r. B. K. o rv os.... M e g vi z s g á l t a m B. E.-t é s m e g á l l a p í t o t t a m, h o g y n y a ká n a k b a l o l d a l i r é s z é n e g y ú j j a l i s k i t a p i n t h a t ó, i l l e t v e a b ô r f e l s z í n e a l a t t l é vô b o r s - s z e m n a g y s á g ú i d e g e n t e s t t a l á l h a t ó. É s a z i d e g e n t e s t ú g y h e l ye z k ed e t t e l, m i n t h a e z a l ö v ed ék h á t u l r ó l b a l o l d a l r ó l h a t o l t v o l n a a b ô r a l á é s k ö z ve t l e n ü l a b e m en et i n y í l á s u t á n a b ô r a l a t t m e g i s á l l t. M i v el s é r ü l é s e s e b és z et i b e a va t ko z á s t i g é n y el, B. E.-t b e u t a l t a m a z S. v á r o s i k ó r h á z b a. S z. M. s ér t e t t ( nô ) V a l l o m á s á n a k e l s ô r é s z e m e g eg ye z i k B. E.-n e k a z e l ô b b i s m e r t e t et t v a l l o m á s á v a l....m eg l á t va a f é r f i a k a t k i a b á l n i k ez d t em, h o g y j ö n n e k a r e n d ô r ö k. B. é s T. s z a l a d n i k ez d e t t, a z t n e m l á t t a m é s n e m t u d o m, h o g y m i t ö r t é n t v el ü k. É n i s e l a k a r t a m s z a l a d n i, d e n e m t u d t a m s e m l e f u t n i, s e m e l b ú j n i. O d a j ö t t h o z z á m a r e n d ô r, a m i k o r f e l m á s z t a m a p a r t r a é s a z o n n a l m i n d e n f i g y e l m ez t et é s n é l kü l k ö n n y g á z z a l l e f ú j t, a m e l y a b a l s z e m e m et é r t e. E z t k ö ve t ô e n l á t t a m a j o b b s z e m e m m el, m i v el a z t a g á z n e m é r t e, h o g y a r e n d ô r j o b b k éz z e l t a r k ó n ü t ö t t e n g em, a m i t ô l é n a f ö l d r e e s t em. A f ö l d r e e s ve e n g em a r e n d ô r m e g r u g d o s o t t, d e a z i s l e h et, h o g y a v el e l é vô é s a k ö z el b en á l l ó t e r ep r u h á s f é r f i i s b e l ém r ú g o t t. A z t t u d o m, h o g y a r ú g á s o k e g y r é s z e a b a l l á b a m a t é r t e a t é r d a l a t t, t e h á t a s í p c s o n t o m a t, v a l a m i n t a f e n ek e m et é s e t t ô l f e l j e b b v es e t á j o n i s é r t ek r ú g á s o k. E z u t á n é n f e l á l l t a m é s n é h á n y l é p és t 32

20 I. község, Szabolcs-Szatmár- Bereg t e t t e m m e g, a m i k o r a t e r ep r u h á s f é r f i m e g f o g t a a n á l a l é vô p u s k a c s ö vé t é s a p u s k a m á s i k v ég é v el á l l o n a k a r t ü t n i. N em t a l á l t e l a z o n b a n, m i v el e l h ú z t a m a f e j em et. E z u t á n é n i g y ek e z t em e l s z a l a d n i é s e kk o r k ét e s et b en a t e r ep r u h á s f é r f i u t á n a m l ô t t. É n f u t á s k ö z b e n h á t r a n éz t e m é s l á t t a m a z t, h o g y a f e g yv e r ét v í z s z i n t e s e n a z i r á n y o m b a t a r t o t t a, e z ér t é n n e m e g y en e s v o n a l b a n, h a n e m ci k k -c a kk -b a n s z a l a d t a m. K i j el en t e m, h o g y k ö n n y û t e s t i s é r t é s v ét s é g e m i a t t m a g á n i n d í t v á n n y a l k í vá n o k é l n i a r e n d ô r r e l s z e m b e n é s k ér e m a r e n d ô r m e g b ü n t e t é s ét. A s é r ü l é s ek u g y a n, a m i t a k ko r n e ke m o k o z o t t, i d ô v e l b e g yó g yu l t a k, d e e n g e m m é g s o h a s e n ki s e m v er t m e g. Í g y a z t a s é r ü l é s t, a m i t a l e l ke m b e n o k o z o t t, í g y s e m l e h et h e l yr eh o z n i. S z. M. a s z e m b e s í t é s s o r á n n e m i s m e r t e f e l a b û n c s e l ek m é n y e l kö v e t és é v el g y a n ú s í t o t t s z e m é l ye ke t. L. J. r en dô r.. S z e m é b e m o n d o m, h o g y é n n e m i s m e r em f e l m a g á t, l e h et s ég e s, h o g y o t t v o l t a T i s z a p a r t o n, d e é n n e m e m l ék s z e m m a g á r a. S z e m é b e m o n d o m, h o g y a m i t á l l í t, s z e r i n t e m v a l ó t l a n, a b b ó l s e m m i s e m i g a z. É n m a g á t s e m m i l y en m ó d o n n e m b á n t a l m a z t a m, k ö n n y g á z z a l s e m f ú j t a m l e. N em h i s z e m a z t, m e r t m á r v el e m i s m e g t ö r t é n t a z, h o g y h a m a g á t l e f ú j t á k v o l n a v a l ó b a n k ö n n y g á z z a l, a k ko r l á t o t t v o l n a. É n t a p a s z t a l a t b ó l t u d o m, h o g y l e g a l á b b 20 p e r ci g i l y en ko r a z e m b er s e m m i t s e m l á t. A z t s e m h i s z e m, h o g y h a v a l ó b a n f u t o t t v o l n a é s l e v o l t f ú j v a k ö n n y g á z z a l, v i s s z a n é z v e i s l á t t a v o l n a a z t, h o g y e g yá l t a l á n l ô t t - e b á r k i i s. S z e m é b e m o n d o m, n e m h i s z e m a z t, h o g y a n n y i i d ô a l a t t, m í g é n f e l m e n t em v o l n a a p a r t r a é s m e g ü t ö t t e m v o l n a m a g á t, a n n y i i d ô a l a t t n e m t u d j a m e g j e g ye z n i a z a r c o m a t, p o n t o s a b b a n a z t, a k i e z t c s i n á l t a m a g á v a l... S z. M. s ér t e t t "...T e g n a p a s z e m b e s í t é s n él s e n ki t s e m i s m e r t e m f e l. É n m a g a m s e m t u d o m m i é r t, é n e z en i s e l g o n d o l k o z t a m, h o g y h o g y l e h et a z, h o g y s e n ki t s e m i s m e r t e m f e l. R á m u t a t t a m v o l n a é n, d e n e m t u d t a m. A k ko r b a j u s z, s z a k á l l v o l t, d e a s z e m b e s í t é s ko r s e b a j u s z, s e s z a k á l l, s i m a k ép û e k v o l t a k M e g vá l t o z t a t t á k m a g u k a t... " D r. B. K. o rv os.. A v i z s g á l a t s o r á n é s z l e l t em v i s z o n t a z t i s, h o g y S Z. M. m i n d k é t s z e m e v ér b ô, g y u l l a d t v o l t, a m e l y v i s z o n t ö s s z h a n g b a n á l l t a z z a l, m i s z e r i n t á l l í t á s a s z e r i n t ô t k ö n n y g á z z a l l e f ú j t á k. E m l é k ez e t e m s z e r i n t m i n d k é t s z e m e g yf o r m á n v o l t s é r ü l t, g y u l l a d t, k ü l ö n b s é g e t k ö z ö t t ü k n e m t a p a s z t a l t a m... D r. F. I. o rv os...a c i g á n y k ö z ö s s é g t a g j a i va l k a p cs o l a t o s a n a z t t u d o m m é g e l m o n d a n i, h o g y a m i k o r b e t eg s ég g e l, v a g y s é r ü l é s s el j ö n n e k e l v i z s g á l a t r a, a z t n é h a k ét k e d és s e l f o g a d o m, a z o n b a n e z en ü g g y e l k a p cs o l a t o s a n, m i v el a v i z s g á l t s z e m é l ye k e g yb e h a n g z ó a n n y i l a t k o z t a k é s e g ye s s z e m é l ye kk e l e z z el ö s s z h a n g b a n á l l ó s é r ü l é s ek e t i s é s z l e l t em, h i h e t ô n e k t a r t o m a z t a z á l l í t á s u ka t, h o g y v a l a m i f a j t a s é r el em é r t e ô k et a T i s z a p a r t o n... ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÓ HIVATAL JEGYZÔKÖNYV ÉBÔL Az el j á r á s során a gyanúsí t o t t a k kezdet t ô l f o g v a szabadl á b o n védekeznek. Júniusban egy erdész (K. G.) gyanúsítottal szemben mivel a cselekmény nem bûncselekmény, valamint két erdész (D. Zs. és L. T.) gyanúsítottal szemben mivel nem állapítható meg bûncselekmény a nyomozást megszüntették. A városi bíróságnak benyújtott vádiratban az ügyész öt vádpontban foglalta össze a történteket, amelynek alapján három személyt vádol lôszerrel való visszaélés, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés és hi v a t a l i visszaélés bûntettének, val a m i n t könnyû t e s t i sértés vétségének elkövetésével. A sértettek jogi képviseletét d r. Furmann Imre látja el. 33

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Szigethalom Városi Szabadid központ

Szigethalom Városi Szabadid központ Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2015. 04.15. Összeállította: Kohut és

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ó ú ď ő ľ ľ ó ľ ő ľ ľ ö ľ ó ő ő ő ľ ľ ó ľó ő ľ ó ľ ľ ő Ĺ ő ó ó ö ź ö ő ö ő ó ó ö ö ő ő ö ź ö ź ź ö ö ľ ö ó ó ó ľ ľ ó ö ö ó ľ ź ő ó ę ź ľ ó ő ľ ő ő ú ü Í ľó ó ł ľ ó Í ű ó ľ ó ľ ź ó ę ó ó ő ź ö ó ľ ę ő ź

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.335/2003/16. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 27. napján és 2004. évi május hó 25. napján tartott nyilvános

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben