Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről"

Átírás

1 Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály év

2 ISSN

3 3 ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására irányuló törekvések egyik legfontosabb eleme a gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözésének csökkentése. Ezt álláspontunk szerint jelentősen segíti a gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözésének folyamatos vizsgálata, a változások elemzése, mivel így, az elkövetésre vezető okokat megismerve, a bűnelkövetés megelőzését szolgáló intézkedések kidolgozására szélesebb információs alap áll rendelkezésre. Tízéves időszakot áttekintve a fiatalkorú bűnelkövetőknek az összes regisztrált bűnelkövetőhöz mért aránya 8,9% 9,7% között változott (2010-ben: 9,2%); a fiatalkorú lakónépesség 2,1 2,4%-a vált bűnelkövetővé (az utóbbi, magasabb érték éppen 2010-ben). A gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözésének elemzésénél szem előtt kell tartani e két korcsoport demográfiai változásait is. A gyermekkorú lakónépesség a és éves összehasonlításban 0,9%-kal nőtt. Az említett két év viszonylatában a fiatalkorú lakónépesség jelentős mértékben, 11,4%-kal csökkent. A még nem büntethető gyermekkorú elkövetők esetében az időszak első felében körüli szám a jellemző, az utóbbi 5 évben azonban csökkenés tapasztalható, arányuk a gyermekkorú lakónépességhez mérve 0,19 0,27% (2. sz. tábla). A gyermekkorúak bűnözése A büntetőjogilag felelősségre nem vonható gyermekkorú elkövetők száma 2006-ban 3565, 2010-ben Ez az elmúlt 5 évet figyelembe véve kivéve 2008-at és csekély mértékben 2010-et csökkenő tendenciát mutat. A gyermekkorú elkövetők száma 2010-ben területi megoszlás szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 355 (13,62%) a legmagasabb, ezt követi sorrendben Szabolcs- Szatmár-Bereg megye 292 (11,20%), valamint Hajdú-Bihar megye 235 (9,01%). Az elmúlt 5 évet vizsgálva a gyermekkorúak 66,21% 81,49%-a vagyon elleni bűncselekményeket követ el, számuk 2010-ben 1726 volt. Ezeknek több mint a fele lopás, 9,40% a betöréses lopás, de sajnos a súlyosabb megítélésű rablásokból is kiveszik a részüket (4,76%-ban). Egyéb erőszakos bűncselekmények közül a szándékos testi sértést 8,36%-uk, garázdaságot 12,89%-uk valósít meg (4. sz. tábla). A bűncselekmény elkövetésének módjánál a csoportos jelleg a leggyakoribb, bár az utób-

4 4 bi 5 évben megnőtt az egyedüli elkövetők részvételi aránya (5. sz. tábla, 1. sz. kördiagram). A gyermekkorú elkövetőknél a nemek szerinti összetétel szempontjából az utóbbi 5 évet figyelembe véve kissé magasabb a lányok aránya 2010-ben, mint az előző időszakban, de számuk továbbra is lényegesen kisebb a fiú elkövetők számánál a megoszlás 2010-ben 80,78 19,22% volt. Életkoruk szerint a 13 évesek alkották az elkövetők 37 41%-át, 2010-ben arányuk 41,31% (6. sz. tábla, 2., 3. sz. kördiagram). Családi környezetüket illetően a gyermekkorú elkövetők háromnegyed részét 2010-ben 76,72%-át a szülők közösen nevelik, és csak a második helyen szerepelnek az egyedülálló szülők által neveltek, 11,55%-kal. A harmadik helyen a nevelőotthonban, intézetben lévők állnak (7. sz. tábla). A gyermekkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények száma az utóbbi 5 évben hullámzott, de 2010-ben 2009-hez viszonyítva erőteljesen nőtt (2009: 3942, 2010: 6357). A megyék közül Fejér megyében volt a legmagasabb a gyermekkorúak részvételével megvalósított bűncselekmények aránya (42,91%). Az elkövetett bűncselekmények többsége (75,57% 43,86%) a vagyon ellen irányult. Arányuk 2010-ben volt a legkisebb (43,86%), számuk 2788 volt. A fiatalkorúak bűnözése A fiatalkorú bűnelkövetők száma 2010-ben A fiatalkorú lakosra jutó bűnelkövetők gyakorisága az elmúlt 10 évet figyelembe véve 2004-ben és 2005-ben volt a legmagasabb, (2004: 2465,18; 2005: 2457,80), a legkedvezőbb érték a évi 2050,49. A évben a gyakorisági mutató 2440,67 volt. Területi megoszlásukat áttekintve megállapítható, hogy 2010-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legmagasabb az arány (10,94%), igen magas volt még a fővárosban (10,56%), Pest (9,15%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (7,67%). Az arányok hasonló érték körül mozogtak a években is (10. sz. tábla). A vizsgált 5 éves időszakban a fiatalkorú bűnelkövetők 55,14 64,53%-a vagyon elleni bűncselekményt követett el. A évben ez 6202 bűnelkövetőt jelent. Ezen belül lopást 3743, betöréses lopást 932, rablást 564 fiatalkorú követett el. Ez utóbbi bűncselekményt elkövetők száma 2009-ről 2010-re 3,1%-kal növekedett. Arányuk az 5 év folyamán 5,0% 6,4% között mozgott ben a fiatalkorú bűnelkövetők 7,07%-a szándékos testi sértést, 1,72%-a közlekedési bűncselekményt követett el.

5 5 A garázdaságot elkövetők aránya emelkedő tendenciát mutat. Számuk 2010-ben 2028, az előző évhez képest 19,6%-kal több. Kábítószerrel visszaélést 2010-ben 610 fiatalkorú követett el, ami az előző évhez viszonyítva közel a felével (2009. év: 4087), 49,5%-kal több (11. sz. tábla). A bűncselekményben résztvevőknél a gyermekkorúakhoz hasonlóan a csoportos elkövetés a jellemző, hullámzó tendencia mellett. Míg a tízéves időszak első felében a fiatalkorú bűnelkövetők 33,5 39,3%-a követte el egyedül a bűncselekményt, a években ez az arány 34,1 38,6%, 2010-ben pedig 36,8% volt (12. sz. tábla, 4. sz. kördiagram). A fiatalkorú lány bűnelkövetők aránya az elmúlt 5 év folyamán 13,90-18,07% között mozgott, 2010-ben volt a legmagasabb. A bűnelkövetők életkorát tekintve a 17 évesek száma a legmagasabb, 2010-ben a fiatalkorú bűnelkövetők majdnem 30%-át teszik ki (13. sz. tábla, 5. és 6. sz. kördiagram). A családi környezetre a gyermekkorú elkövetőkhöz hasonlóan legjellemzőbb, hogy mindkét szülő együtt neveli a fiatalkorúak több mint a kétharmadát (2010: 70,23%), egyedülálló szülőnél van 15,36%, és 8,53% él nevelőotthonban, intézetben (14. sz. tábla). A bűnelkövetésben közrejátszó a fiatalkorú bűnelkövető személyével kapcsolatos oksági tényezők között a leggyakoribb, hogy alkohol hatása alatt (6,93%) követik el a bűncselekményt, míg a kábítószer (3,48%) és kábító hatású anyag hatása alatt kevesebben bűnöznek. A sértettek és az elkövetők viszonyát elemezve az állapítható meg, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők legnagyobb arányban idegenek sérelmére (2010. év: 35,85%) követik el a bűncselekményt. Ebben az évben 7,43% irányult iskolai kapcsolatuk (iskolatársuk) ellen. A cselekmények csekély részének (1,00%) sértettje volt a fiatalkorú bűnelkövető szülője, illetve nagyszülője (18. sz. tábla). A fiatalkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények száma 2006-ban , ben Ez az utóbbi 5 évben hullámzó, míg az elmúlt évben kissé emelkedő volt (2009. év: ) (17. sz. tábla). A területi megoszlásból a főváros (10,14%) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (8,71%) emelkedik ki. Magas még az arány Pest (8,31%), Hajdú-Bihar (7,01%), Szabolcs-Szatmár- Bereg (6,02%) és Baranya (5,94%) megyékben (16. sz. tábla). A bűncselekmények összetételét tekintve a legmagasabb (59,04%) a vagyon elleni bűncselekmények aránya (17. sz. tábla) ben a fiatalkorú gyanúsítottak 2,5%-a volt előzetes letartóztatásban (338). Öt év folyamán ez az arány 2,2% és 2,9% között változott, de 2009-ben volt a legmagasabb. Az őrizetbe vételek aránya 2010-ben 3,9%, ami az előző években 4,6% 5,3% között

6 6 alakult; szintén a 2009-es évben volt a legmagasabb; ennek oka, hogy a fiatalkorú gyanúsítottak száma ekkor volt a legalacsonyabb (19. sz. tábla). A fiatalkorú gyanúsítottak ellen folytatott nyomozások 52,26%-a fejeződött be vádemeléssel (7146). A nyomozásmegszüntetések aránya az elmúlt 5 évben 33% körül mozgott. Ezeknek jelentős részében megrovást alkalmaztak ben 4852 fiatalkorúval szemben szüntették meg a nyomozást, ez 35,48%-ot jelent az összes gyanúsítotthoz viszonyítva (20. sz. tábla) évben 69 feljelentés elutasítás történt, ebből 50 oka a magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiánya volt. A fiatalkorú bűnelkövetők előélet szerinti megoszlásánál öt év folyamán lényeges változás nem tapasztalható. Közülük a büntetlen előéletűek aránya 80,8 91,7%, a büntetett előéletűeké 19,2 8,3% között váltakozik, a visszaesők aránya 2010-re csökkent összes visszaeső: 1,9%) (22 sz. tábla, 7. és 8. sz. kördiagram). A fiatalkorú vádlottakkal szemben kiszabott büntetések alakulása A jogerősen elítélt fiatalkorúak száma az elmúlt 5 évben csökkenő tendenciát mutat, a évi 7174 a legmagasabb érték. Ebből a szabadságvesztésre ítéltek aránya megközelítette 26-27%,-ot, a legmagasabb arány évben 29,8% volt. A büntetések 73,5 80,6%-át a bíróság próbaidőre felfüggesztette évben 6007 fiatalkorú elítéltből 1790-re szabtak ki szabadságvesztést, ebből 1385 (77,4%) esetben felfüggesztették a végrehajtást. A pénzbüntetések száma 2006-ban 368, 2010-ben 196 volt. Arányuk 5,7 3,3% között mozgott. Az önállóan alkalmazott mellékbüntetések és intézkedések a jogerősen elítélt fiatalkorúakkal szemben kiszabott büntetéseknek több mint felét, közel kétharmadát képezték, számuk 2010-ben 3560 volt. A legnagyobb számban a próbára bocsátás fordult elő, 87,5 89,4%-ban, ezt követte a megrovás 7,2 5,4% arányban, majd a javítóintézeti nevelés, ahol az arány 4,3% 5,9% volt (24. sz. tábla). Öt év folyamán a fiatalkorú elítélteknél a váderedményesség 98,3% 98,9% között változott, 2010-ben 98,9% volt, kedvezőbb, mint a felnőtt korúaknál (26. sz. tábla, 1. sz. vonaldiagram).

7 7 A büntető ügyvitel főbb adatai a fiatalkorúak ügyeiben A évben a fiatalkorúak szakügyészeihez vádemelési javaslatot tartalmazó és 566 nyomozás megszüntetésére irányuló ügy érkezett (27. és 29. sz. tábla). Ügyészi nyomozás megszüntetésre a vádemelési javaslat ellenére 2847 ügyben került sor (28. sz. tábla). A fiatalkorúak ügyészeihez érkezett nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok közül 483 esetben az ügyész meg is szüntette a nyomozást (30. sz. tábla). A vádemelés elhalasztását 2098 fiatalkorúval szemben alkalmazták, vádemelés elhalasztása után 329 személlyel szemben emeltek vádat, 1246 fővel szemben szüntették meg az eljárást az elhalasztás tartamának lejárta után (31. sz. tábla). Források: I. Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai (ENYÜBS) rendszer, Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) nyilvántartási szám (1 22. sz. táblák); II. Vádképviseleti Informatikai Rendszer ( VIR), OSAP nyilvántartási szám ( sz. táblák); III. A legfőbb ügyész 7/1992. Legf. Ü. számú utasításával bevezetett büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rendszere OSAP nyilvántartási szám ( sz. táblák).

8

9 I. Gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözési és bűnüldözési jellemzői

10

11 A gyermekkorú elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők összefoglaló adatai 1. sz. tábla Év Regisztrált bűnelkövetők Fiatalkorú bűnelkövetők Gyermekkorú elkövetők száma = 100% lakosra jutó bűnelkövetők száma száma aránya = 100% fiatalkorú lakosra jut száma = 100% , , ,65 100, , , , , ,59 100, , , , , ,86 90, , , , , ,47 105, , , , , ,12 104, , , , , ,09 97, , , , , ,39 93, , , , , ,81 98, , , , , ,89 86, , , , , ,18 96, , ,89

12 12 A bűnelkövetők, a fiatalkorú bűnelkövetők és a gyermekkorú elkövetők számának alakulása a években 1. sz. oszlopdiagram Gyermekkorú elkövető Fiatalkorú bűnelkövető Felnőtt bűnelkövető

13 A gyermekkorú elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők száma és aránya a lakónépességhez viszonyítva 2. sz. tábla Év száma Gyermekkorú elkövetők aránya a gyermekkorú lakónépességhez % száma Fiatalkorú bűnelkövetők aránya a fiatalkorú lakónépességhez % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44

14 A gyermekkorú elkövetők száma és százalékos megoszlása az ország megyéiben 3. sz. tábla Gyermekkorú elkövetők száma és megoszlása Lakóhely száma % száma % száma % száma % száma % Baranya 146 4, , , , ,26 Bács-Kiskun 155 4, , , , ,22 Békés 81 2, , , , ,57 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,62 Csongrád 126 3, , , , ,61 Fejér 207 5, , , , ,68 Győr-Moson-Sopron 82 2, , , , ,88 Hajdú-Bihar 311 8, , , , ,01 Heves 113 3, , , , ,14 Jász-Nagykun-Szolnok 317 8, , , , ,06 Komárom-Esztergom 120 3, , , , ,26 Nógrád 108 3, , , , ,34 Pest 297 8, , , , ,10 Somogy 111 3, , , , ,76 Szabolcs-Szatmár-Bereg 281 7, , , , ,20 Tolna 87 2, , , , ,49 Vas 63 1, , , , ,88 Veszprém 122 3, , , , ,18 Zala 87 2, , , , ,22 Megyék összesen , , , , ,48 Főváros 292 8, , , , ,17 Országos összesen , , , , ,00 14 Ebből külföld 24 0, , ,70 7 0,27 9 0,35

15 A gyermekkorú elkövetők száma és százalékos megoszlása bűncselekménycsoportok szerint 4. sz. tábla Gyermekkorú elkövetők száma és megoszlása Bűncselekmények száma % száma % száma % száma % száma % Gyermekkorú elkövető összesen , , , , ,00 Ebből: A személy elleni bűncselekmények 172 4, , , , ,04 Ebből: Szándékos emberölés 0 0,00 4 0,12 2 0,06 0 0,00 1 0,04 Szándékos testi sértés 136 3, , , , ,36 Közlekedési bűncselekmények 111 3, , , , ,30 15 A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 28 0, , , , ,42 Ebből: Erőszakos közösülés 3 0,08 7 0, ,32 7 0,27 3 0,12 A közrend elleni bűncselekmények 330 9, , , , ,95 Ebből: Garázdaság 232 6, , , , ,89 Visszaélés kábítószerrel 17 0,48 7 0, ,32 4 0, ,61 Vagyon elleni bűncselekmények , , , , ,21 Ebből: Lopás , , , , ,39 Betöréses lopás , , , , ,40 Rablás 188 5, , , , ,76 Egyéb bűncselekmények 19 0, , , , ,07

16 A gyermekkorú elkövetők száma és megoszlása a bűnözésben résztvevő csoportok jellege szerint 5. sz. tábla Év Gyermekkorú elkövetők száma egyedül % % Ebből a bűncselekményt gyermekkorúval fiatalkorúval követte el % felnőtt korúval % vegyesen % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 82 3, , , , ,5 96 3, ,1

17 17 A gyermekkorú elkövetők elkövetői csoportonkénti százalékos megoszlása a évben 1. sz. kördiagram fiatalkorúval 12,5% felnőtt korúval 3,7% vegyesen 9,1% egyedül 37,0% gyermekkorúval 37,7%

18 A gyermekkorú elkövetők nemenkénti és korcsoportos megoszlása 6. sz. tábla Gyermekkorú elkövetők száma % száma % száma % száma % száma % Gyermekkorú elkövetők összesen , , , , ,00 ebből 18 fiú , , , , ,78 lány , , , , , éves , , , , ,60 11 éves , , , , ,92 12 éves , , , , ,17 13 éves , , , , ,31

19 19 A gyermekkorú elkövetők nemek szerinti megoszlása a évben 2. sz. kördiagram lány 19,2% fiú 80,8% A gyermekkorú elkövetők korcsoportos megoszlása a évben 3. sz. kördiagram 13 éves 41,3% 0 10 éves 21,6% 11 éves 14,9% 12 éves 22,2%

20 A gyermekkorú elkövetők tartózkodási helye 7. sz. tábla Gyermekkorú elkövetők száma % száma % száma % száma % száma % Gyermekkorú elkövetők összesen , , , , ,00 ebből szülőknél , , , , ,72 20 egyedülálló szülőnél , , , , ,55 testvérnél, vagy más rokonnál 13 0, , ,29 6 0,23 5 0,19 nevelőszülőnél, nagyszülőnél, gyámnál 89 2, , , , ,61 nevelőotthonban, intézetben él * 312 8, , , , ,90 egyéb helyen 54 1, , , , ,04 * Idetartoznak: gyermek- és ifjúságvédő intézet, nevelőintézet

21 Gyermekkorúak részvétele a bűncselekmények elkövetésében az elkövetés helye szerint 8. sz. tábla Gyermekkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények Elkövetés helye száma % száma % száma % száma % száma % Baranya 202 3, , , , ,24 Bács-Kiskun 254 3, , , , ,81 Békés 296 4, , , , ,17 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,84 Csongrád 274 4, , , , ,09 Fejér 572 8, , , , ,91 Győr-Moson-Sopron 89 1, , , , ,49 Hajdú-Bihar 368 5, , , , ,42 Heves 212 3, , , , ,08 Jász-Nagykun-Szolnok , , , , ,86 Komárom-Esztergom 179 2, , , , ,16 Nógrád 125 1, , , , ,09 Pest , , , , ,15 Somogy 165 2, , , , ,92 Szabolcs-Szatmár-Bereg 386 5, , , , ,77 Tolna 91 1, , , , ,67 Vas 173 2, , , , ,98 Veszprém 206 3, , , , ,04 Zala 129 1, , , , ,98 Megyék összesen , , , , ,67 Főváros 421 6, , , , ,60 Országos összesen , , , , ,00 21

22 A gyermekkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények megoszlása bűncselekménycsoportonként és egyes kiemelt bűncselekmények szerint 9. sz. tábla Bűncselekmények száma és megoszlása Bűncselekmények száma % száma % száma % száma % száma % Gyermekkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények összesen , , , , ,00 Ebből: A személy elleni bűncselekmények 326 5, , , , ,85 Ebből: Szándékos emberölés 0 0,00 3 0,04 2 0,03 0 0,00 1 0,02 Szándékos testi sértés 181 2, , , , ,20 22 Közlekedési bűncselekmények 78 1, , , , ,85 A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 29 0, , , , ,69 Ebből: Erőszakos közösülés 3 0,05 6 0,08 7 0,09 4 0,10 5 0,08 A közrend elleni bűncselekmények , , , , ,39 Ebből: Garázdaság 232 3, , , , ,60 Visszaélés kábítószerrel 16 0,25 9 0, ,14 3 0, ,24 Vagyon elleni bűncselekmények , , , , ,86 Ebből: Lopás , , , , ,90 Betöréses lopás , , , , ,79 Rablás 202 3, , , , ,55 Egyéb bűncselekmények 131 2, , , , ,37

23 Fiatalkorú bűnelkövetők száma és százalékos megoszlása az ország megyéiben 10. sz. tábla Fiatalkorú bűnelkövetők száma és megoszlása Lakóhely száma % száma % száma % száma % száma % Baranya 489 4, , , , ,03 Bács-Kiskun 538 4, , , , ,72 Békés 414 3, , , , ,08 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,94 Csongrád 445 3, , , , ,09 Fejér 392 3, , , , ,88 Győr-Moson-Sopron 432 3, , , , ,52 Hajdú-Bihar 876 7, , , , ,97 Heves 365 3, , , , ,92 Jász-Nagykun-Szolnok 573 5, , , , ,85 Komárom-Esztergom 358 3, , , , ,87 Nógrád 300 2, , , , ,53 Pest 979 8, , , , ,15 Somogy 309 2, , , , ,79 Szabolcs-Szatmár-Bereg 919 8, , , , ,67 Tolna 305 2, , , , ,17 Vas 219 1, , , , ,84 Veszprém 412 3, , , , ,03 Zala 248 2, , , , ,87 Megyék összesen , , , , ,92 Főváros , , , , ,56 Országos összesen , , , , ,00 Ebből külföldi 90 0, , , , ,52 23

24 Fiatalkorú bűnelkövetők száma és százalékos megoszlása bűncselekménycsoportok és egyes kiemelt bűncselekmények szerint 11. sz. tábla Fiatalkorú bűnelkövetők száma és megoszlása Bűncselekmények száma % száma % száma % száma % száma % Fiatalkorú bűnelkövetők összesen , , , , ,00 Ebből: A személy elleni bűncselekmények 799 7, , , , ,25 Ebből: Szándékos emberölés 18 0, , , , ,13 Szándékos testi sértés 581 5, , , , ,07 24 Közlekedési bűncselekmények 232 2, , , , ,72 A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 98 0, , , , ,08 Ebből: Erőszakos közösülés 5 0, , , , ,14 A közrend elleni bűncselekmények , , , , ,22 Ebből: Garázdaság , , , , ,03 Visszaélés kábítószerrel 830 7, , , , ,42 Vagyon elleni bűncselekmények , , , , ,14 Ebből: Lopás , , , , ,28 Betöréses lopás , , , , ,29 Rablás 650 5, , , , ,01 Egyéb bűncselekmények 377 3, , , , ,59

25 Fiatalkorú bűnelkövetők száma és százalékos megoszlása a bűnözésben résztvevő csoportok jellege szerint 12. sz. tábla Év Fiatalkorú bűnelkövetők száma egyedül % % Ebből a bűncselekményt gyermekkorúval fiatalkorúval követte el % felnőtt korúval % vegyesen % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

26 26 A fiatalkorú bűnelkövetők elkövetői csoportonkénti százalékos megoszlása a évben 4. sz. kördiagram felnőtt korúval 15,9% vegyesen 12,5% egyedül 36,9% fiatalkorúval 30,4% gyermekkorúval 3,2%

27 Fiatalkorú bűnelkövetők nemenkénti és korcsoportos megoszlása 13. sz. tábla Fiatalkorú bűnelkövetők száma % száma % száma % száma % száma % Fiatalkorú bűnelkövető összesen , , , , ,00 ebből 27 fiú , , , , ,93 lány , , , , ,07 14 éves , , , , ,58 15 éves , , , , ,48 16 éves , , , , ,02 17 éves , , , , ,93

28 28 A fiatalkorú bűnelkövetők nemek szerinti megoszlása a évben 5. sz. kördiagram lány 18,1% fiú 81,9% A fiatalkorú bűnelkövetők korcsoportos megoszlása a évben 6. sz. kördiagram 17 éves 29,9% 14 éves 16,6% 16 éves 29,0% 15 éves 24,5%

29 A fiatalkorú bűnelkövetők tartózkodási helye 14. sz. tábla Fiatalkorú bűnelkövetők száma % száma % száma % száma % száma % Fiatalkorú bűnelkövető összesen , , , , ,00 ebből szülőknél , , , , ,23 29 egyedülálló szülőnél , , , , ,36 testvérnél, vagy más rokonnál 102 0, , , , ,57 nevelőszülőnél, nagyszülőnél, gyámnál 362 3, , , , ,78 nevelőotthonban, intézetben él* , , , , ,53 egyéb helyen 380 3, , , , ,52 * Idetartoznak: gyermek- és ifjúságvédő intézet, nevelőintézet

30 A bűnelkövetésben közrejátszó a fiatalkorú személyével kapcsolatos oksági tényezők 15. sz. tábla Kiemelt oksági tényezők száma % száma % száma % száma % száma % Összesen , , , , ,00 30 alkohol hatása 678 6, , , , ,93 kábítószer hatása 249 2, , , , ,48 kábító hatású anyag hatása 51 0, , , , ,28 több együtt 41 0, , , , ,42 egyik sem , , , , ,90

31 Fiatalkorúak részvétele a bűncselekmények elkövetésében az elkövetés helye szerint 16. sz. tábla Fiatalkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények Elkövetés helye száma % száma % száma % száma % száma % Baranya 875 4, , , , ,94 Bács-Kiskun , , , , ,78 Békés , , , , ,06 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,71 Csongrád 800 3, , , , ,87 Fejér 887 4, , , , ,12 Győr-Moson-Sopron 665 3, , , , ,28 Hajdú-Bihar , , , , ,01 Heves 403 1, , , , ,15 Jász-Nagykun-Szolnok 988 4, , , , ,07 Komárom-Esztergom 601 2, , , , ,79 Nógrád 506 2, , , , ,95 Pest , , , , ,31 Somogy 739 3, , , , ,89 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , , ,02 Tolna 510 2, , , , ,86 Vas 757 3, , , , ,17 Veszprém 932 4, , , , ,88 Zala 430 2, , , , ,83 Megyék összesen , , , , ,68 Főváros , , , , ,14 Országos összesen , , , , ,00 Ebből külföld 12 0, ,07 4 0, ,07 9 0,05 31

32 A fiatalkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények megoszlása bűncselekménycsoportonként és egyes kiemelt bűncselekmények szerint 17. sz. tábla Bűncselekmények száma és megoszlása Bűncselekmények száma % száma % száma % száma % száma % Fiatalkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények összesen Ebből: , , , , ,00 A személy elleni bűncselekmények , , , , ,31 Ebből: Szándékos emberölés 17 0, , , , ,10 Szándékos testi sértés , , , , ,15 32 Közlekedési bűncselekmények 279 1, , , , ,25 A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 285 1, , , , ,83 Ebből: Erőszakos közösülés 8 0, , , , ,09 A közrend elleni bűncselekmények , , , , ,00 Ebből: Garázdaság , , , , ,67 Visszaélés kábítószerrel 959 4, , , , ,61 Vagyon elleni bűncselekmények , , , , ,04 Ebből: Lopás , , , , ,87 Betöréses lopás , , , , ,84 Rablás 592 2, , , , ,48 Egyéb bűncselekmények 826 3, , , , ,56

33 A fiatalkorú bűnelkövetők és a sértettek kapcsolata 18. sz. tábla Fiatalkorúnak a sértett száma % száma % száma % száma % száma % Összes kapcsolat* , , , , ,00 szülője, nagyszülője 105 0, , , , ,00 nevelője, gondozója 21 0, , , , ,39 testvére 24 0, , , , ,35 házastársa 1 0,01 1 0,01 0 0,00 6 0,04 3 0,02 volt házastársa 0 0,00 1 0,01 0 0,00 1 0,01 2 0,01 élettársa 5 0, ,13 9 0,08 5 0,03 7 0,04 volt élettársa 9 0,08 2 0,02 6 0,05 2 0,01 7 0,04 egyéb hozzátartozója 101 0, , , , ,87 barátja 139 1, , , , ,81 tartós szexuális partnere 2 0,02 4 0,04 1 0,01 1 0,01 3 0,02 alkalmi szexuális partnere 12 0,11 6 0, , ,07 6 0,03 ivócimborája 0 0,00 0 0,00 2 0, ,07 6 0,03 lakótársa 38 0, , , , ,77 szomszédja 79 0, , , , ,84 iskolai kapcsolata 529 4, , , , ,43 munkatársa 19 0, , , , ,12 egyéb ismerőse , , , , ,30 hivatalos, ill. közfeladatot ellátó személy 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,39 idegen , , , , ,85 egyéb, illetve nem állapítható meg , , , , ,71 33 *2009. évtől a korábbi évektől eltérően bűncselekménynél kerül rögzítésre

34 A fiatalkorú gyanúsítottakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések 19. sz. tábla Kényszerintézkedések korévenként Őrizetbe vétel ebből: 14 éves éves éves éves Előzetes letartóztatás ebből: 14 éves éves éves éves Lakhelyelhagyási tilalom ebből: 14 éves éves éves éves

35 A fiatalkorú gyanúsítottakkal szemben alkalmazott nyomozásbefejezések 20. sz. tábla Nyomozásbefejezések száma % száma % száma % száma % száma % Az összes nyomozásbefejezés , , , , ,00 Nyomozásmegszüntetések , , , , ,48 nem bűncselekmény 385 2, , , , ,76 nem bűncselekmény, hanem szabálysértés 319 2, , , , ,03 a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el 146 1, , , , ,80 nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése 573 4, , , , ,21 nem állapítható meg az, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el 731 5, , , , ,59 büntethetőséget kizáró egyéb ok 22 0, , ,17 0 0, ,12 büntethetőséget megszüntető egyéb ok 42 0, , , , ,78 a cselekményt már jogerősen elbírálták 5 0,04 1 0,01 2 0, ,10 4 0,03 megrovás , , , , ,99 tevékeny megbánás* 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,64 egyéb megszüntetés 164 1, , , , ,52 Vádemelések , , , , ,26 vádirat , , , , ,03 bíróság elé állítás 423 3, , , , ,71 pénzbüntetésre indítvány 33 0, , , , ,23 járművezetéstől eltiltásra indítvány 22 0, , , , ,17 egyéb mellékbüntetés önálló kiszabására indítvány 2 0, ,10 8 0, ,12 2 0,01 próbára bocsátásra indítvány 182 1, , , , ,61 kényszergyógyításra indítvány 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 tárgyalás mellőzésével próbára bocsátásra indítvány 752 5, , , , ,19 tárgyalás mellőzésével felfüggesztett szabadságvesztésre indítvány 120 0, , , , ,87 vádemelés távollévő terhelt ellen 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,02 2 0,01 vádemelés tárgyalásról való lemondással 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,01 közvetítői eljárást követően vádemelés** 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,12 tárgyalás mellőzésével: közérdekü munkára*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0, ,28 Egyéb befejezések 8 0, , , , ,10 megrovás mellett elkobzási indítvány 2 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 vádemelés részbeni mellőzése 1 0,01 1 0,01 0 0,00 7 0,06 0 0,00 nyomozás felfüggesztése egyéb okból 5 0,04 2 0,01 3 0,02 0 0,00 0 0,00 közvetítői eljárásra utalva 0 0, , ,74 0 0,00 0 0,00 közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés** 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,05 közvetítői eljárásra utalást követően vádemelés elhalasztása** 0 0,00 0 0,00 0 0, ,14 6 0,04 Elterelés , , , , ,16 vádemelés elhalasztása , , , , ,89 kábítószerélvező gyanúsítottal szembeni vádemelés elhalasztása 29 0, , , , ,27 35 * július 1-jétől hatályos ** január 1-jétől hatályos *** augusztus 13. napjától hatályos

36 Feljelentés elutasítások megoszlása a fiatalkorúak esetében 21. sz. tábla Feljelentés elutasítások száma % száma % száma % száma % száma % Az összes feljelentés elutasítás , , , , ,00 tévedés 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,90 36 magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiánya 15 38, , , , ,46 büntethetőséget kizáró egyéb ok 6 15,38 2 8, ,39 1 4,17 1 1,45 elévülés 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 büntethetőséget megszüntető egyéb ok 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,35 a bűncselekményt már jogerősen elbírálták 0 0,00 0 0,00 0 0, ,67 0 0,00 megrovás 18 46, , ,04 0 0, ,84

37 A fiatalkorú bűnelkövetők előélete 22. sz. tábla Fiatalkorú bűnelkövetők összesen száma % száma % száma % száma % száma % Fiatalkorú bűnelkövetők összesen , , , , ,0 ebből: büntetlen előéletű , , , , ,7 37 büntettet előéletű , , , , ,3 ebből: többszörös visszaeső 27 0,2 20 0,2 12 0,1 30 0,3 28 0,2 különös visszaeső 40 0,4 25 0,2 29 0,3 76 0,8 83 0,7 visszaeső 175 1, , , , ,0 nem visszaeső , , , , ,3

38 38 A fiatalkorú bűnelkövetők előélet szerinti megoszlása a évben 7. sz. kördiagram büntetett előéletű 8,3% büntetlen előéletű 91,7% 8. sz. kördiagram többszörös visszaeső 3,0% különös visszaeső 8,9% visszaeső 12,6% nem visszaeső 75,5%

39 II. A fiatalkorú vádlottakkal szemben kiszabott büntetések és alkalmazott intézkedések alakulása

40

41 A fiatalkorúakkal szemben kiszabott büntetések megoszlása 23. sz. tábla Ebből Év Jogerősen elítélt fiatalkorúak szabadságvesztés ebből felfüggesztett pénzbüntetés önállóan alkalmazott mellékbüntetés, intézkedés száma % száma % száma % száma % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

42 A fiatalkorúakkal szemben önállóan alkalmazott intézkedések 24. sz. tábla Év Jogerősen elítélt fiatalkorúak száma Önállóan alkalmazott intézkedés próbára bocsátás Ebből javítóintézeti nevelés megrovás száma % száma % száma % száma % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4

43 A fiatalkorúakkal szemben a főbüntetés mellett alkalmazott mellékbüntetések 25. sz. tábla Év Jogerősen elítélt fiatalkorúak száma Ebből közügyektől eltiltás járművezetéstől eltiltás pénzmellékbüntetés száma % száma % száma % ,1 34 0,5 8 0, ,9 23 0,4 11 0, ,3 21 0,3 13 0, ,5 27 0,4 9 0, ,5 22 0,4 1 0,0

44 A váderedményesség alakulása felnőtt és fiatalkorú terheltek esetében 26. sz. tábla Ebből Ebből Év Felnőttkorú vádlottak száma jogerősen elítéltek száma eredményes felmentés, megszüntetés váderedményesség %-ban Fiatalkorú vádlottak száma jogerősen elítéltek száma eredményes felmentés, megszüntetés váderedményesség %-ban , , , , , , , , , ,9

45 45 A váderedményesség alakulása a években 1. sz. vonaldiagram V á d e r e d m é n y e s s é g %-ban 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 felnőtt korúak fiatalkorúak 95,

46

47 III. A büntetőjogi ügyvitel főbb adatai a fiatalkorúak ügyeiben

48

49 Nyomozó hatóság vádemelési javaslatainak felülvizsgálata FIATALKORÚAK ÜGYEI 27. sz. tábla Ügyészségek tárgyidőszak első napján elintézetlen tárgyidőszakban érkezett elintézésre váró vádemelési javaslatok tárgyidőszak utolsó napján elintézetlen Főváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen év év év év

50 Vádemelési javaslatok alapján tett ügyészi intézkedések FIATALKORÚAK ÜGYEI 28. sz. tábla Ügyészségek elintézésre váró vádemelési javaslat vádemelési javaslat alapján vádemelés vádemelési javaslat ellenére az ügyész a nyomozást megszüntette az ügyész a vádemelés elhalasztásáról döntött Főváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen év év év év

51 A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok elintézési ideje FIATALKORÚAK ÜGYEI 29. sz. tábla Ügyészségek tárgyidőszak első napján elintézetlen tárgyidőszakban érkezett elintézésre váró nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok tárgyidőszak utolsó napján elintézetlen Főváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen év év év év

52 A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslat alapján tett ügyészi intézkedések FIATALKORÚAK ÜGYEI 30. sz. tábla Ügyészségek tárgyidőszakban érkezett nyomozás megszüntető javaslat javaslat alapján az ügyész a nyomozást megszüntette megszüntetési javaslat ellenére az ügyész vádat emelt Főváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen év év év év

53 Vádemelés elhalasztásával kapcsolatos intézkedés, személyenként FIATALKORÚAK ÜGYEI 31. sz. tábla Ügyészségek vádemelés elhalasztása vádemelés elhalasztása után vádemelés vádemelés elhalasztása után nyomozás megszüntetés Főváros Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen év év év év

54

55 55 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ 3 I. FEJEZET Gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözési és bűnüldözési jellemzői (ENYÜBS rendszerből) 9 A gyermekkorú elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők összefoglaló adatai (1. sz. tábla) 11 A bűnelkövetők, a fiatalkorú bűnelkövetők és a gyermekkorú elkövetők számának alakulása a években (1. sz. oszlopdiagram) 12 A gyermekkorú elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők száma és aránya a lakónépességhez viszonyítva (2. sz. tábla) 13 A gyermekkorú elkövetők száma és százalékos megoszlása az ország megyéiben (3. sz. tábla) 14 A gyermekkorú elkövetők száma és százalékos megoszlása bűncselekménycsoportok szerint (4. sz. tábla) 15 A gyermekkorú elkövetők száma és megoszlása a bűnözésben részt vevő csoportok jellege szerint (5. sz. tábla) 16 A gyermekkorú elkövetők elkövetői csoportonkénti százalékos megoszlása a évben (1 17 A gyermekkorú elkövetők nemenkénti és korcsoportos megoszlása (6. sz. tábla) 18 A gyermekkorú elkövetők nemek szerinti megoszlása a évben (2. sz. kördiagram) 19 A gyermekkorú elkövetők korcsoportos megoszlása a évben (3. sz. kördiagram) 19 A gyermekkorú elkövetők tartózkodási helye (7. sz. tábla) 20 Gyermekkorúak részvétele a bűncselekmények elkövetésében az elkövetés helye szerint (8. sz. tábla) 21 A gyermekkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények megoszlása bűncselekménycsoportonként és egyes kiemelt bűncselekmények szerint (9. sz. tábla) 22 Fiatalkorú bűnelkövetők száma és százalékos megoszlása az ország megyéiben (10. sz. tábla) 23 Fiatalkorú bűnelkövetők száma és százalékos megoszlása bűncselekménycsoportok és egyes kiemelt bűncselekmények szerint (11. sz. tábla) 24 Fiatalkorú bűnelkövetők száma és százalékos megoszlása a bűnözésben részt vevő csoportok jellege szerint (12. sz. tábla) 25 A fiatalkorú bűnelkövetők elkövetői csoportonkénti százalékos megoszlása a évben (4. sz. kördiagram) 26 Fiatalkorú bűnelkövetők nemenkénti és korcsoportos megoszlása (13. sz. tábla) 27 A fiatalkorú bűnelkövetők nemek szerinti megoszlása a évben (5. sz. kördiagram) 28 A fiatalkorú bűnelkövetők korcsoportos megoszlása a évben (6. sz. kördiagram) 28 A fiatalkorú bűnelkövetők tartózkodási helye (14. sz. tábla) 29 A bűnelkövetésben közrejátszó a fiatalkorú személyével kapcsolatos oksági tényezők (15. sz. tábla) 30

56 56 Fiatalkorúak részvétele a bűncselekmények elkövetésében az elkövetés helye szerint (16. sz. tábla) 31 A fiatalkorúak részvételével elkövetett bűncselekmények megoszlása bűncselekménycsoportonként és egyes kiemelt bűncselekmények szerint (17. sz. tábla) 32 A fiatalkorú bűnelkövetők és a sértettek kapcsolata (18. sz. tábla) 33 A fiatalkorú gyanúsítottakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések (19. sz. tábla) 34 A fiatalkorú gyanúsítottakkal szemben alkalmazott nyomozásbefejezések (20. sz. tábla) 35 Feljelentés elutasítások megoszlása a fiatalkorúak esetében (21. sz. tábla) 36 A fiatalkorú bűnelkövetők előélete (22. sz. tábla) 37 A fiatalkorú bűnelkövetők előélet szerinti megoszlása a évben (7., 8. sz. kördiagram) 38 II. FEJEZET A fiatalkorú vádlottakkal szemben kiszabott büntetések és alkalmazott intézkedések alakulása (VIR rendszerből) A fiatalkorúakkal szemben kiszabott büntetések megoszlása (23. sz. tábla) 41 A fiatalkorúakkal szemben önállóan alkalmazott intézkedések (24. sz. tábla) 42 A fiatalkorúakkal szemben a főbüntetés mellett alkalmazott mellékbüntetések (25. sz. tábla) 43 A váderedményesség alakulása felnőtt és fiatalkorú terheltek esetében (26. sz. tábla) 44 A váderedményesség alakulása a években (1. sz. vonaldiagram) 45 III. FEJEZET A büntetőjogi ügyvitel főbb adatai a fiatalkorúak ügyeiben (A Büntetőjogi ügyviteli rendszerből) Nyomozó hatóság vádemelési javaslatainak felülvizsgálata FIATALKORÚAK ÜGYEI (27. sz. tábla) 49 Vádemelési javaslatok alapján tett ügyészi intézkedések FIATALKORÚAK ÜGYEI (28. sz. tábla) 50 Nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok elintézési ideje FIATALKORÚAK ÜGYEI (29. sz. tábla) 51 A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslat alapján tett ügyészi intézkedések FIATALKORÚAK ÜGYEI (30. sz. tábla) 52 Vádemelés elhalasztásával kapcsolatos intézkedés, személyenként FIATALKORÚAK ÜGYEI (31. sz. tábla) 53 Tartalom 55-56

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2010. év 2 ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

Büntetőjog általános rész. Témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea Előadó: dr. Kubisch Károly Ph.D. doktorandusz

Büntetőjog általános rész. Témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea Előadó: dr. Kubisch Károly Ph.D. doktorandusz Büntetőjog általános rész Témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea Előadó: dr. Kubisch Károly Ph.D. doktorandusz Kötelező: Irodalom 2012. évi C. tv. A Büntetőtörvénykönyvről Prof. Dr. Domokos Andrea: Büntető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

A helyreáll zményes keretei az. dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19.

A helyreáll zményes keretei az. dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19. A helyreáll llító eljárások intézm zményes keretei az Igazságügyi gyi Hivatal tevékenys kenységének nek tükrt krében dr. Törzs Edit Igazságügyi Hivatal 2010. május 19. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A.12. A büntethetőséget megszüntető okok rendszere, különös tekintettel a tevékeny megbánásra (a külön törvényi rendelkezésekre is figyelemmel)

A.12. A büntethetőséget megszüntető okok rendszere, különös tekintettel a tevékeny megbánásra (a külön törvényi rendelkezésekre is figyelemmel) A.12. A büntethetőséget megszüntető okok rendszere, különös tekintettel a tevékeny megbánásra (a külön törvényi rendelkezésekre is figyelemmel) Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer...

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer... TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...17 I. A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA. 19 1. A büntetőeljárás fogalma és célja 19 2. A büntetőeljárás szakaszai...19 2.1. A nyomozási szakasz 20 2.2. Az ügyészi szakasz... 20 2.3.

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Büntető elvi határozatok

Büntető elvi határozatok Szerkesztők: Dr. Berkes György Dr. Szabó Győző SUB Qöttlngen 208 396 551 Szerzők: Dr. Berkes György Dr. Katona Sándor Dr. Kiss Zsigmond Dr. Kónya István 7 Dr. Rabóczki Ede 98 A 2072 Büntető elvi határozatok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2007 SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 2007táj.001-006:Elrendezés 1 2009/9/15 11:54 Oldal 1 G Y E R M E K V É D E L M I STATISZTIKAI

Részletesebben

1. Az ügyész teendői a nyomozás befejezése után 2. A vád és a vádelv történeti fejlődésének vázlata 3. A vád jelentősége, a vádelv, a vádmonopólium

1. Az ügyész teendői a nyomozás befejezése után 2. A vád és a vádelv történeti fejlődésének vázlata 3. A vád jelentősége, a vádelv, a vádmonopólium 1. Az ügyész teendői a nyomozás befejezése után 2. A vád és a vádelv történeti fejlődésének vázlata 3. A vád jelentősége, a vádelv, a vádmonopólium 3. A vád fogalma, a vádemelés feltételei, az ügyészi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás.

A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás. A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11523. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka büntetés Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Utógondozás...

Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka büntetés Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Utógondozás... Pártfogó felügyelet végrehajtása... 1 Közérdekű munka büntetés... 4 Környezettanulmány... 6 Pártfogó felügyelői vélemény... 8 Utógondozás... 10 Büntetőügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység... 12

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL. A Gyermek-központú Igazságszolgáltatás Bírósági Koncepciója

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL. A Gyermek-központú Igazságszolgáltatás Bírósági Koncepciója ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL A Gyermek-központú Igazságszolgáltatás Bírósági Koncepciója 2012. Gyermekközpontú Bíróság 2 2011. február 15-én az Európai Bizottság kihirdette a gyermekjogok érvényesítésére

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS Mohai Gabriella Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Témavezető: Hack Péter A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS I. A közérdekű munka mint alternatív büntetés a büntetőeljárás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, r Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 I. kötet Lap- és Könyvkiadó Kft. Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, Dr.

Részletesebben

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok)

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok) A VÁDEMELÉS Eljárási rendszerek Legalitás opportunitás A nyomozó kapcsolata hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása

Részletesebben

B/4680. A legfőbb ügyész. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2014. évi tevékenységéről

B/4680. A legfőbb ügyész. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2014. évi tevékenységéről B/4680 A legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója az ügyészség 2014. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 4 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 5 2.1. A nyomozás felügyelet, a

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno.

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno. A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott diagnosztikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

A jóvátételi munka. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

A jóvátételi munka. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében A A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 MOM Kulturális Központ 2013. 4. 03. Vaskuti András 2012.

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Beadandó Házi Feladat Magyarországi megyék versenyképessége Beadandó házi feladat levelezı tagozatosoknak A 3. gyakorlatban bemutatott eljárással elkészített megyék

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Látókör. A gyermek mint áldozat, avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása

Látókör. A gyermek mint áldozat, avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása Látókör 209 Sipos László A gyermek mint áldozat, avagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulása A gyermekkorúak akár családon belüli, akár családon kívüli helyzetükből fakadóan különösen

Részletesebben