A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.13-01.17."

Átírás

1 1 / 46 A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette :00 Az ügyben elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2012 áprilisában a mintegy 200 vádlottat hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért a bíróság a vádlottak egy részére jelentős tartamú / I.r. vádlott 10 év /szabadságvesztés büntetést szabott ki, többüket pedig bizonyítottság és bűncselekmény hiánya miatt felmentette. Az ügyész minden vádlottra kiterjedően fellebbezett az ítélet megalapozatlanság miatti hatályon kívül helyezése és új eljárás lefolytatása érdekében. A bíróság által megállapított 44 tényállást tartalmazó, 1015 oldalas irat szerint a vádlottak lakásépítési kedvezményeket igényeltek 2005 és 2008 között. Ennek azonban kizárólagos célja a családonként maximálisan folyósítható összeg megszerzése volt, nem pedig az állam által támogatni kívánt lakhatási körülmények javítása. A lakásépítési kedvezményből finanszírozták a telkek vételárát, az ügyvédi munkadíjakat, a hatósági eljárásokat, a valótlan tartalmú költségszámlákat, az ügyintézőknek juttatott összegeket, az építtetőknek a beköltözésről való lemondásért átadott összegeket. A magukat építési vállalkozónak tartó III., IV., V. és VI.r. vádlott felkutatta a megyében, mélyszegénységben élő, elsősorban roma származású sokgyermekes családokat és szóban megállapodtak az új lakás felépítéséről. Az építtető személyek Ftért eladták a kedvezményt, illetve a lakással való rendelkezési jogot az építési vállalkozónak. A cselekménysorozatban jelentős szerepet töltött be Sz. J. III.r. vádlott, aki kisebbségi önkormányzati képviselőként széleskörű ismeretségi körrel rendelkezett és jártasságot szerzett a hivatalos ügyek intézésében is. Elsősorban ő vette fel a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik a bűncselekmények elkövetéséhez segítséget nyújtottak. Pl. Cs. B. I.r. vádlottal, aki a vádbeli cselekmények időpontjában Szerencs Város Polgármesteri Hivatala Építésügyi és Városfejlesztési Osztályának vezetője volt 2008 szeptemberének végéig, és aki épületenként Ft-ot kapott az építési engedély soron kívüli és törvényi feltételek hiányában történő kiadásáért. Ugyanígy járt el a használatbavételi engedélyek kiadása során is, ott a tényállás egyes eseteiben lakásonként Ft jogtalan vagyoni előnyt fogadott el. L. Zs. II.r. vádlott Tokaj város közigazgatási területén építésügyi igazgatási ügyintézőként segítette a csalások elkövetését. A vádlottak közül többen a lakásépítők felhajtásában nyújtottak segítséget a vállalkozóknak. B. D. VII. és B. Dné VIII.r. vádlottak tudták, hogy a vállalkozóknak nem az a szándéka, hogy az arra jogosultak megfelelő lakóházhoz jussanak, hanem az elsődleges cél, hogy ők kapjanak jogosulatlanul minél több pénzt. K. L. XX.r. és B-B. I. XXI. r vádlottak több esetben olyan lakóépületeket terveztek, amelyek tervezésére nem voltak jogosultak, ezzel megtévesztették megbízóikat. D. Iné XXII., L. G. XXIII., K. L. XXIV. és az időközben elhunyt D. J. vádlott valótlan tartalmú felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat állított ki. K. Gné XXXVII., G. Dné XXXI., Pné B. P. XXIX., Sz. K. XXX., N. Gy. XXXII., XXXIII., Tné K. Á. XXXIV. J. B. XXXV., Z. Jné XXXVI. r. vádlottak az egyik pénzintézet szerencsi illetve tiszaújvárosi fiókjában dolgoztak és segítették a lakásépítési támogatások igénylését oly módon, hogy az építtetők által alacsony összegben megjelölt adatokat szabálytalanul korrigálták, míg az önerőre vonatkozóan kitöltetlen adatokat valótlanul olyan összegben tüntették fel, hogy az építkezés látszólag ne legyen forráshiányos, és az igényelt kedvezmény engedélyezhető legyen. Sz. J. III.r., Ifj. L. J. IV.r., Ifj L. Jné V.r., R Zs. VI.r., B. D. VII.r., B. Dné VIII.r., R. S. IX.r., K. Z. X.r., T. Á. XI.r. vádlottak részben egymás tevékenységéről tudva, egymás között a részfeladatokat felosztva, bűnszövetségben, rendszeres haszonszerzésre törekedve követték el a

2 2 / 46 cselekményeiket, melynek során 43 db ház / 107 db lakás és egy toldalék épület / építésével jogtalanul összesen Ft lakásépítési kedvezményt vettek fel. Az utolsó szó jogán a vádlottak szólnak. Fórizs Ildikó 0630/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budakörnyéki Járásbíróság I/118. Vádlott: J. A. + 1 fő Ügy: csalás bűntette óra ÍTÉLET VÁRHATÓ A vád szerint a vádlottak élettársak, egy Kft. tulajdonosai, az I. rendű vádlott ügyvezetőként, a II. rendű vádlott pedig kereskedelmi igazgatóként dolgozott a cégben első félévében a vádlottak többek között kőzetgyapotot hirdettek eladásra az Interneten, más forgalmazóknál alacsonyabb áron februárja és júniusa között több személy is rendelt kőzetgyapotot a Kft-től, a vádlottak pedig valótlanul azt állították a megrendelőiknek, hogy a termékek gyártójával közvetlen kapcsolatban állnak, ténylegesen azonban a megrendeléseket egy Kft-nek továbbították. A cégnek azonban tartoztak, így annak vezetője közölte, hogy a megrendeléseiket csak akkor szállítja ki, ha a tartozásaikat kifizették. A vádlottak ennek ellenére további megrendeléseket vettek fel, úgy, hogy egyes megrendelések teljesítése valójában nem állt szándékukban, illetőleg a szállításoknak a forgalmazó Kft általi megtagadása folytén reális esélyük sem volt. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fővárosi Törvényszék, II /32.B.156/2012 hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette :00 A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint a több évtizede a Budapest XI. Kerületben vállalkozóként tevékenykedő magánszemély (1. sz.) ügyvezetése alatt álló Q. C. Kft 1992 óta bérelt két üzlethelyiséget (a továbbiakban 1. sz. és 2. sz. üzlethelyiségek) a XI. Kerületi Bartók Béla úton. A fenti két üzlethelyiség bérletét az önkormányzat felmondta. A magánszemély (1. sz.) cége nevében a két üzlethelyiséget az önkormányzattól megvásárolta. Az adásvételi szerződések megkötése érdekében azonban kenőpénzt fizetett. A magánszemély (1. sz.) az 1. sz. üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondását követően vételi

3 3 / 46 kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A magánszemélyt (1. sz.) felkereste a II. r. vádlott ügyvéd, aki az önkormányzat jogi bizottságának külső tagjaként is tevékenykedett, és közölte vele, hogy az adásvétel csak úgy jöhet létre, ha részére a vállalkozó Ft-ot kifizet. Az ügyvéd magatartásával azt a látszatot keltette, hogy a kért összeget az önkormányzatnál az értékesítésről érdemben döntő személyeknek kell továbbítania. Az összeget a vállalkozó átadta a II. r. vádlottnak, majd ezt követően az adásvételi szerződést megkötötték. A II. r. vádlott a pénz átvételekor két ügyvédi letéti szerződést íratott alá a magánszeméllyel (1. sz.), mely szerint az átadott összegből Ft jogi tanácsadási és képviseleti feladatokra megbízási díjként, adásvétel esetén az ügyvédnek, Ft pedig közvetítői, tanácsadói díjként, szintén a sikeres adásvételtől függően az ügyvéddel azonos lakóhelyű másik magánszemélynek (2. sz.) jár. Valójában a magánszemély (1. sz.) nem bízta meg a másik magánszemélyt (2. sz.) a fenti tevékenységgel, őt nem is ismeri. A II. r. vádlott a pénzösszeg átvételéről nyugtákat állított ki, majd később a sikeres adásvétel ellenére a pénz visszaadásáról szintén nyugtákat íratott alá a magánszeméllyel (1. sz.), de a pénzt valójában nem adta vissza. Az I. r. vádlott 2007-ben a XI. Kerületi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottságának elnöke volt. A magánszemély (1. sz.) a 2. sz. üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondását követően, vételi kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. az I. r. vádlott egy személyes találkozó alkalmával Ft-ot, majd később Ft-ot kért a vállalkozótól azért, hogy az önkormányzat az üzlethelyiséget a Q. C. Kft-nek értékesítse. A vállalkozó a pénzt kifizette, majd az adásvételi szerződést megkötötték. Az I. r. vádlott további Ft-ot kért a vállalkozótól arra hivatkozással, hogy a cég által nyilvános pályázat útján szintén megvásárolt 1. sz. üzlethelyiségre kizárólag a magánszemély (1. sz.) vételi szándéka miatt írtak ki nyilvános pályázatot. A vállalkozó erre nem volt hajlandó fizetni. A XI. Kerületi Önkormányzat 2007 novemberében pályázatot írt ki egy Kosztolányi Dezső téri üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére. Egy magánszemély (3. sz.) közölte a korábban egy másik ügyében eljáró, ügyvédként tevékenykedő III. r. vádlottal, hogy a bérleti jogot meg kívánja szerezni, majd a későbbiekben az üzlethelyiség tulajdonosává szeretne válni. A III. r. vádlott segítséget ígért az ügyben, majd közölte a magánszeméllyel (3. sz.), hogy a pályázat megnyeréséhez Ft-ot kell fizetnie. A kért pénzt a III. r. vádlott úgy állította be, hogy ez az összeg kenőpénz, melyet a megfelelő helyre kell továbbítania, azaz abból a döntésben illetékes személyt kell lefizetni, hogy biztosan a magánszemély (3. sz.) szerezze meg a bérleti jogot. A magánszemély (3. sz.) az összeget kifizette és a bérleti szerződést megkötötték. A szerződés megkötését követően az önkormányzat az üzlethelyiséget apportálta egy Kft-be, amely céggel a magánszemély (3. sz.) újabb bérleti szerződést kötött. Ez a Kft később a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondta. A magánszemély (3. sz.) követelésének hatására a III. r. vádlott az 5 milliós kenőpénzből Ft-ot visszafizetett. Az ügyészség az I. r. vádlottat 2 rb. fontosabb ügyekben intézkedő hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettével, a II. r. vádlottat 1 rb. vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettével, a III. r. vádlottat pedig 1 rb. vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettével vádolja. Az ügyben a januári tárgyalási napon határozathozatal várható. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fővárosi Törvényszék, II B.1631/2011 csalás , :30 A Főtáv Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban indult büntetőügyben a Fővárosi Főügyészség

4 4 / 46 különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt emelt vádat a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója és hét társa ellen. A vádiratban foglaltak szerint a vádlott az igazgatósági tagok megtévesztésével rábírta a Főtáv Zrt. igazgatóságát, hogy adja hozzájárulását a sem közületi hőszolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel, sem pedig a csepeli R. L. lakópark, mint társasház irányában érvényes hőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, az egyik vádlott vezetése alatt álló H. XXI. Kft. által létrehozott, Cs. H. Kft. megvásárlásához. A jóváhagyás alapján a Főtáv Zrt. - a vádlott által aláírt szerződéssel március 13-én 180 millió forintért megvásárolta a nevezett kft.-t, amelynek azonban sem anyagi lehetősége, sem technikai tudása nem volt a társasház fűtési rendszerének kiépítésére. A lakópark komplett fűtési-, és hűtési rendszerének kiépítését a későbbiekben a Főtáv Zrt. végezte el további kb. 300 millió forintért. A szerződés megkötésével a felek célja az volt, hogy anyagi fedezetet nyújtsanak a vádlott által vezetett Cs. L. Zrt. részére a lakópark kivitelezési munkálatainak befejezése céljából. Az I. r. vádlott a fenti cselekményével II. és III. r. vádlottak segítségével ténylegesen 120 millió forint kárt okozott. A korábban vázolt cél elérése érdekében a Főtáv Zrt. által a Cs. H. Kft. vételárának első részleteként július 23-án a III. r. vádlott által vezetett H. XXI. Kft.-nek átutalt 120 millió forintból a vádlott július 24-én részvények átruházása címén forintot a IV. r. vádlott által vezetett a lakópark építésében fővállalkozóként résztvevő M. Zrt.-nek utalt át. A IV. r. vádlott, az M. Zrt. vezetője, az általa tudottan bűncselekményből származó, átutalt összeget, továbbutalta az építkezésben részt vevő társaságoknak, így közreműködött a bűncselekményből származó pénzösszeg megszerzésében, eredetének leplezésében, illetve megváltoztatásában. A fentieken túl az I. r. vádlott az V. r. vádlott rábírására, 2007 novemberében a káposztásmegyeri jégcsarnok fűtési rendszere kiépítése beruházási költségeinek biztosítása érdekében indokolatlan és aránytalan díjszabást tartalmazó reklámszerződést kötött a káposztásmegyeri jégcsarnok üzemeltetőjével annak ellenére, hogy az adott időszakra vonatkozóan már volt létező reklámszerződése a jégcsarnok legnagyobb bérlőjével. Ennek megfelelően a Főtáv Zrt január 7-én 24 millió forintot utalt át az üzemeltető cégnek. Ugyanebben az időszakban az I. r. vádlott rábírta a DHK Zrt. vezetőjét, a VI. r. vádlottat, hogy a Fõtáv Zrt.-hez hasonlóan szükségtelen és indokolatlan reklámszerződést kössön a csarnok üzemeltetőivel a fűtési rendszer kiépítése költségeinek biztosítása céljából. A DHK Zrt. a szerződés alapján január 7-én 7,2 millió forintot utalt át az üzemeltetőnek. A vádlott cselekményével az V. r. vádlott felbujtására a Főtáv Zrt.-nek 24 millió forint, míg a szintén vádlott a DHK Zrt.-nek 7,2 millió forint vagyoni hátrányt okozott. Az I. r. vádlott 2008.júniusában szükségtelen, szakmai elvárások és hasznosítási cél nélküli szerződést kötött a P. E. Kft.-t képviselő A VIII. r. vádlottal a Főtáv Zrt júliusa és májusa közötti sajtómegjelenéseinek elemzésére, annak ellenére, hogy a Zrt. saját kommunikációs igazgatósága is képes lett volna a feladatot elvégezni. A vádlott cselekményével 3 millió forint vagyoni hátrányt okozott a Főtáv Zrt.-nek. Az ügyben a januári tárgyalási napokon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fővárosi Törvényszék, II B.198/2012 emberölés , 15., 20., :00 Az ügyben egyesített három vádirat szerint a vádlottak egy bűnözői csoport tagjai voltak, amelyben a csoporttagok a korábbi elítéléseik eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetekben együtt

5 5 / 46 töltött idő és korábbi bűnözői kapcsolataik kötötték össze. A csoport tagjai szabadlábra helyezésüket követően felvették egymással a kapcsolatot és változó összeállásban újabb bűncselekményeket követtek el, továbbá ilyen jellegű bűncselekmények elkövetését előkészítették, melyek végrehajtását bűncselekményeik felderítése és elfogásuk akadályozott meg. Az egyes vádlottakat az ügyészség különböző bűncselekményekkel, többek között több emberen elkövetett emberölés bűntettével, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, lőfegyverrel visszaélés bűntettével, robbanóanyaggal visszaélés bűntettével, valamint rablás bűntettével vádolja. Az ügy a Budapest Környéki Törvényszéken volt folyamatban, azonban az I. r. vádlott kizárás iránti kérelmet terjesztett elő az ügyben eljáró bíró ellen, aki a kizáráshoz hozzájárult. A Budapest Környéki Törvényszék büntető ügyszakos bírái úgy nyilatkoztak, hogy az ügyben elfogultnak érzik magukat és kérik kizárásukat. A Fővárosi Ítélőtábla január 31-én a büntetőügyből a Budapest Környéki Törvényszéket kizárta és egyúttal az elsőfokú eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszéket jelölte ki. Az ügyben a januári tárgyalási napokon a perbeszédek várhatók. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK Zalaegerszegi Törvényszék L. G. Emberölés bűntette január A vádlott, aki Zalavár községben együtt lakott a sértettel (a testvérével) és a nagyapjával 2012 szeptemberében szóváltást követően egy kapával agyonverte a testvérét. A holttestet a pajtában ásta el és a másnap leszállított tűzifát halmozta fölé. Környezetének azt állította, hogy a testvére idegenekkel ment el. A testvére iratait és az elkövetés eszközeit eltüntette. A nyomozóhatóság a holttestet csaknem egy év múlva találta meg. dr. Beznicza Árpád 0630/ Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit 0630/

6 6 / (KEDD) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. A. Csalás bűntette és más bűncselekmények A terhelt gépjárművével kapcsolatban hamis kárbejelentő lapot nyújtott be a biztosítóhoz, ezzel csalás kísérletét és magánokirat-hamisítást elkövetve évben továbbá kölcsönszerződés alapján más nevében felvett készpénzt eltulajdonított. Dr. Kónya István 06-1/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem P. V. S. Súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények A terhelt társaival együtt január 10-én kocsmai szóváltás során bántalmazta a sértettet, akinek nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, de alkalmasak voltak súlyosabb sérülés előidézésére is. Dr. Kónya István 06-1/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem V. E. B. Rágalmazás vétsége A terheltet jogerősen felmentette a bíróság a rágalmazás vétségének vádja alól. A magánvádló feljelentése szerint a terhelt március 3-án sértő felirattal ellátott fényképet helyezett el a sértettről ingatlanán. Dr. Kónya István 06-1/

7 7 / 46 KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem Cs. L. Emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények Az elsőfokú bíróság a vádlottat zsarolás bűntettének kísérletében és testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet annyiban változtatta meg, hogy a zsarolás bűntettének kísérlete miatti büntetőeljárást megszüntette, és a vádlottal szemben kiszabott büntetést enyhítette.. 1.) Az irányadó tényállás szerint a sértett elmondta a vádlottnak, hogy a vádlott barátnőjével csókolózott. Később a vádlott megtudta, hogy a sértett szexuális kapcsolatot is létesített a vádlott barátnőjével. Eleinte szélsőséges hangulatingadozásai mentén hol megbocsátóan, hol indulatkitörésekkel fogadta a hírt a vádlott, majd később egy alkalommal felhívta telefonon a sértettet aki akkora már másik városban élt -, hogy utazzon le hozzá és vigyen neki ,- forintot csak így tud megbocsátani a sértettnek -, különben mind a sértettet, mind a családtagjait bántalmazni fogja. A sértett a fenyegetés ellenére sem tett eleget a vádlott kérésének, másnapra pedig a vádlott is elállt a fizetési követeléstől. 2.) Az irányadó tényállás szerint a vádlott úgy érezte, hogy sérelmei barátnőjével kapcsolatban ismét eluralkodnak rajta és ezért elhatározta, hogy felkeresi a sértettet, aki ekkor egy boltban dolgozott eladóként. A vádlott magával vitte a korábban vásárolt gáz üzemű riasztópisztolyt. Az ugyan nem volt megtöltve és működésre alkalmatlan volt, de elhatározta, hogy megijeszti vele a sértettet. Amikor a vádlott belépett az üzletbe csak ő és a sértett voltak bent, mire a vádlott bezárta az ajtót, majd elővette a fegyvernek látszó tárgyat. A sértett felszólította a vádlottat a távozásra, aki azonban a pult mögé ment és több alkalommal ököllel arcon ütötte a sértettet. A sértett az ütésektől összeesett. Ekkor a vádlott ráfogta a fegyvert a sértettre, majd felszólította, hogy térdeljen le, aki azonban nem tett eleget ennek a felszólításnak, mire a vádlott a pisztoly nyelével több esetben fejen ütötte a sértettet. A sértett megpróbált kimenekülni a boltból, mire a vádlott - amikor a sértett megfordult -, a polcról levett vodkás üveggel, hátulról fejbe vágta a sértettet. A sértett az ütés hatására a földre rogyott. A vádlott megfenyegette a sértettet, hogy le fogja lőni, minek hatására a sértett nekiugrott a vádlottnak és mindketten beleestek a kirakatba. A vádlott később megvárta az értesített rendőrök kiérkezését. A másodfokú bíróság döntése ellen a vádlott és védője nyújtott be másodfellebbezést, enyhítés érdekében. Dr. Kónya István 06-1/

8 8 / 46 KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem J. E. Lopás vétsége Az elsőfokú bíróság a terhelt ellen a lopás vétsége miatt indult eljárást megszüntette. A jogerős döntés ellen a megyei főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére. Dr. Kónya István 06-1/ KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem B. L. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmény Az elsőfokú bíróság a terheltet személyi szabadság megsértésének bűntettében és magánlaksértés vétségében mondta ki bűnösnek. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta és a vádlottal szemben kiszabott büntetés mértékét enyhítette. Az irányadó tényállás szerint a terhelt és a sértett 2007-ben kötöttek házasságot. Ezt követően a sértett szintén sértett édesanyja házában laktak, majd elköltöztek egy másik városba. A terhelt minden értékét elvitte anyósa lakásából, ezt követően ott sem értékkel, sem kulccsal nem rendelkezett. A terhelt az ezt követő időszakban rendszeres munkával és jövedelemmel nem rendelkezett, több büntetőeljárás hatálya alatt állt. A feleségével szemben rendszeresen agresszív magatartást tanúsított. A sértett a terhelttől való félelmében több alkalommal az édesanyjához menekült. A sértett később édesanyjához költözött és házasság felbontása iránti keresetet nyújtott be. A terhelt nem tudta elfogadni, hogy a sértett elhagyta őt, így megjelent anyósa lakásánál, azzal a céllal hogy feleségét elvigye. A terhelt az anyósa engedélye nélkül, az ingatlan több, kulcsra zárt ajtaját megrongálva és kirántva bejutott a lakásba. A sértettet minden ellenkezése ellenére kirángatta a házból, és beültette a személygépkocsijába. A sértett testvérének bejelentésére aki szintén a házban tartózkodott a helyszínre érkeztek a rendőrök. A terhelt a gépkocsiban a sértettel kiabálva kérte, hogy az térjen hozzá vissza, majd ellentmondást nemtűrően közölte, hogy most elmennek. A jogerős döntés ellen a megyei főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére. Dr. Kónya István 06-1/ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. T. Zs. + 4 fő Emberölés bűntette :00

9 9 / 46 HATÁROZAT HIRDETÉS! Az elsőfokon eljárt Szolnoki Törvényszék 2013 márciusában L. T. Zs. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette, emberölés bűntette, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és 5 rb. közokirattal visszaélés vétsége miatt, mint többszörös visszaesőt életfogytig tartó fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a fegyházból leghamarabb 30 év után bocsátható feltételes szabadságra. A vádlottat az ellene kifosztás bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Fk. L. D. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás kísérlete, bűnsegédként elkövetett rablás kísérlete, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt 4 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Debreceni Városi Bíróság korábban kiszabott próbára bocsátást megszüntette a bíróság. L. Cs. III.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás kísérlete, bűnsegédként elkövetett rablás kísérlete, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Vásárosnaményi Városi Bíróság korábban kiszabott 3 hónap börtön végrehajtását is elrendelte a bíróság. B. G. IV. r. és Fk. V. Gy. V. r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett kifosztás bűntette, segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Az ügyész I. II. III.r. vádlott terhére a vádbeli minősítés megállapítása és súlyosabb büntetés kiszabása miatt, míg IV. és V.r. vádlott tekintetében megalapozatlanság okán, felmentésük miatt, bűnösségük megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett. A vádlottak és védőik enyhítésért illetve felmentésér fellebbeztek. IV. és V. r. vádlott az ítéletet tudomásul vették. A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott, aki fél évvel korábban szabadult összbüntetési ítéletéből 2011 januárjában elhatározta, hogy a 60 esztendős N. J. illetve a 80 éves N. M. sértettek hajdúhadházi házához megy és onnan pénzt, értékeket visz el, akár annak árán is, hogy a sértettektől azt erőszakkal elveszi. I. II. III.r. vádlott bemásztak a sértettek házának udvarára. N. J. sértett hallva a kutyák ugatását, kiment az udvarra, ahol a vádlottak körbeállták és I.r. vádlott egy bottal fejbe vágta az idős embert, majd a II. és III.r. vádlottak is bántalmazni kezdték és a már földön fekvő sértettet megtaposták. A kiabálásra N. M. sértett is kijött a házból, I. r. vádlott nagy erővel őt is fejbe vágta. Az idős asszony a földre zuhant, majd eszméletét vesztette. Ezt látva II. és III.r. vádlott megijedt és elszaladt. I.r. vádlott bement a házba és magához vett egy pénztárcát, amiben 5500 Ft volt és a hűtőből 2 db fagyasztott csirkét. Ezután III.r. vádlotthoz ment és az elkövetéshez használt ruházatukból több darabot elégetett. N. J. sértett, amikor néhány óra múlva magház tért, értesítette a rendőrséget és a mentőket. Sérülései következményeként maradandó fogyatékosság maradt vissza. A koponyasérülés közvetett életveszélyes sérülésnek tekinthető. N. M. sértett életveszélyes sérülései következtében magatehetetlen állapotba került, majd kórházi elhelyezését követően 4 hónap múlva egy ápolási intézetben szívelégtelenség következtében elhunyt. A sérülései és a halál beállta között közvetett ok-okozati összefüggés állapítható meg. N. J. sértett 2011 júliusában, otthonában elhalálozott. Halála nem áll ok-okozati összefüggésben a bántalmazással. Fórizs Ildikó 0630/ Debreceni Ítélőtábla G. Zs. + 8 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette :00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2013 májusában G. Zs. I.r. és M. T. J. II.r. vádlottat vesztegetés bűntette miatt 3 év szabadságvesztésre 3 év közügyektől eltiltásra és Ft pénzbüntetésre ítélte. F. Z. III.r. és V. Zs. IV.r. vádlottat 2 év szabadságvesztésre, 2 év közügyektől eltiltásra és Ft pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés büntetést valamennyi vádlott esetében börtönben kell végrehajtani. A törvényszék N. T. V.r. vádlottat az ellene vesztegetés bűntette

10 10 / 46 miatt emelt vád alól felmentette. A törvényszék M. T. J. II.r. vádlottal szemben Ft vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen az ügyész I., II., III. és IV. r. vádlottak terhére a kiszabott büntetés súlyosításáért, míg V. r. vádlott terhére a felmentés miatt bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása céljából fellebbezett. I., II. és IV.r. vádlott és védője felmentésért, III. r. vádlott védője a tényállás megalapozatlansága, a bizonyítékok jogszabálysértő felhasználása, iratellenesség és ténybeli következtetés hibája okán felmentés érdekében fellebbezett. V. r. vádlott tudomásul vette az elsőfokú ítéletet. A bíróság által megállapított tényállás szerint M. T. J. II.r. vádlott 2007-ben Onga település polgármestere volt. III. és IV. r. vádlott 2007 és 2011 között közösen irányítottak egy szállítmányozással foglalkozó kft-t. Az érdekkörükbe tartozó Onga település külterületén tervezett építkezés feltételéül szolgáló építési engedély kiadásának meggyorsítása érdekében 2007-ben megállapodtak II.r. vádlottal, hogy a hivatali helyzetéből adódóan segít az engedély megszerzésében. Mindezért cserébe III. és IV. r vádlott Ft-ot ígértek II.r. vádlottnak, aki elfogadta az ajánlatot Ft-ot át is adtak II.r. vádlottnak azzal, hogy a további összeget az engedély kiadása után fogja megkapni júliusában, miután a képviselőtestület határozatot hozott az ügyben az érintett területet gazdasági területté nyilvánították a beépíthetőség érdekében. Ezért Ft-ot át is adtak II.r. vádlottnak. A fennmaradó összeg átadását az engedély kiadásához kötötték. Azonban a település jegyzője a képviselő-testületi döntést követően sem adta ki az építési engedélyt februárjában a II. és IV.r. vádlott közös ügyvezetése alatt álló kft megvásárolta az érintette ingatlan, a képviselőtestület pedig márciusban módosította a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet. Onga település jegyzője 2008 áprilisában az építési engedélyezési eljárás lefolytatására más közigazgatási szerv kijelölését kérte. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Építési- és Környezetvédelmi Osztálya az építési engedély iránti kérelmet elutasította ben G. Zs. I.r. vádlott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke volt. G. Zs. I.r., F. Z. III.r. és V. Zs. IV.r. vádlottak utóbbiak egy kft ügyvezetőiként megállapodtak, hogy I.r. vádlott, mint a megyei közgyűlés vagyongazdálkodásért felelős alelnöke egy miskolci ingatlanon a kft által épített legalább :- Ft értékű felépítmény ellenérték nélküli átadása fejében közreműködik abban, hogy a kft egy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő székház tulajdonjogát a lehető legkedvezőbb áron megszerezhesse. Az ingatlanforgalmi értékbecslés szerint az érintett ingatlan minimális vételára Ft plusz áfa volt. Mindezek érdekében I.r. vádlott a székház pályázati felhívásával kapcsolatosan a tisztségénél fogva tudomására jutott információkat azok nyilvánosságra kerülését megelőzően közölte a kft képviselőivel és közreműködött a pályáztatás menetének felgyorsításában. I.r. vádlott az ügyintézésben nyújtott segítségért cserébe a értékű felépítménnyel rendelkező ingatlant megvásárolta Ft vételárért decemberében a székházra kiírt pályázatra két pályázat érkezett. III. és IV.r. vádlott cégének vételi ajánlata Ft volt. Végül a Pályázatelbíráló Bizottság elnöke a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, mert a versenytárgyaláson kialakult végső ár elmaradt a még elfogadható, elvárható vételártól. A megyei közgyűlés ezt jóváhagyta, így a székház az önkormányzat tulajdonában maradt, az alelnökkel kötött ingatlan adásvételi szerződését pedig 2007 decemberében felbontották. A bíróság tárgyalásra tér át, tanút hallgat meg. Fórizs Ildikó 0630/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: E. Z. +11 fő Ügy: különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bcs óra

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 1 / 39 A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. 2014.02.10. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 2014.02.10. 08:00 Az elsőfokon

Részletesebben

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00 1 / 52 A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. 2013.11.11. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A.A. Jövedékkel visszaélés bűntette 2013.11.11. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28.

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28. 1 / 22 18 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.28-04.30 2014.04.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.P. J. r. főtörzszászlós + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette

Részletesebben

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07.

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. 2014.02.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B.A.K. Emberölés bűntette 2014.02.03. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. 2015.02.09. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. Debreceni Ítélőtábla F.M.L. + 6 fő Sikkasztás bűntette 2015.02.09. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08.

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 1 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 2013.11.04. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. A. + 1 fő Fogolyszökés bűntette 2013.11.04. 09:30 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10.

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10. 1 / 38 A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10. 2014.05.05. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. J. Emberölés bűntette 2014.05.05. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31.

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. 1 / 32 2013.10.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. Debreceni Ítélőtábla E. J. Emberölés bűntette 2013.10.28. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25.

A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25. 1 / 29 2013.10.21. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25. P. M. + 3 fő Rablás bűntette 2013.10.21. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24.

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 1 / 58 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 2014.01.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. K. + 10 fő Adócsalás bűntette 2014.01.20 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22.

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 2014.10.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla F. K. B. Testi sértés bűntette 2014.10.20. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.03-07. 2014.11.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. L. Zs. Vesztegetés elfogadásának bűntette 2014.11.03. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06.

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06. 1 / 40 23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.02-06.06. 2014.06.02. (HÉTFİ) DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK Debreceni Törvényszék Debrecen, Széchenyi u. 9. I/123. Vádlottak: Fontosabb ügyekben intézkedı hivatalos

Részletesebben

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24.

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. 2015.04.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. J. J. + 4 fő Rablás bűntette 2015.04.20. 09:00 Információ: Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. L. + 1 fő Kábítószerrel visszaélés bűntette 2014.12.08. 08:30 Információ: HATÁROZAT

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 42 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13.

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13. 1 / 26 A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13. HÉTFŐ (2013.09.09.) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla D.I. Lopás bűntette 2013.09.09. 09:00 Az elsőfokon eljáró Miskolci Városi Bíróság

Részletesebben

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03.

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03. 1 / 38 2014.09.29. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03. Debreceni Ítélőtábla B. A.+ 2 fő Emberölés bűntette 2014.09.29. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10.

A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10. A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10. 2015.04.07. (KEDD) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla R. Gyné Testi sértés bűntette 2015.04.07. 08:30 HATÁROZAT HIRDETÉS Az első fokon eljárt

Részletesebben

42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17.

42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17. 42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17. 2014.10.13. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla H. Gy. + 1 fő Lopás bűntette 2014.10.13. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Járásbíróság

Részletesebben

AZ 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.09-12.13.

AZ 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.09-12.13. 1 / 18 AZ 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.09-12.13. 2013.12.09. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla P. B. + 8 fő Adócsalás bűntette 2013.12.09. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23-02.27.

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23-02.27. A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23-02.27. 2015.03.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Pné S. L. Csalás bűntette 2015.03.02. 09:00 A Gyöngyösi Járásbíróság 2014 júniusában

Részletesebben

36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.02-06.

36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.02-06. 1 / 42 36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.02-06. 2013.09.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Sajtó- és Kommunikációs Osztály 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1354-4125 e. sajtoszoba@obh.birosag.hu

Részletesebben

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.06-10.

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.06-10. 28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.07.06-10. 2015.07.06. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. J. Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 2015.07.06. 8:30 Határozat hirdetés

Részletesebben

A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23.-2014.03.27.

A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23.-2014.03.27. A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.23.-2014.03.27. 2015.03.23. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. J. Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette 2015.03.23. 10:00 Információ:

Részletesebben

A 27. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.07.01-05.

A 27. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.07.01-05. 1 / 37 A 27. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.07.01-05. 2013.07.01. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem S. N. J. és társa Testi sértés bűntettének kísérlete 2013. 07. 01. 9.00

Részletesebben

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08.

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 1 / 40 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉL 2013.02.04-08. 2013.02.04. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette 2013.02.04. 09:00 Az elsıfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.10-14.

46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.10-14. 1 / 27 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.11.10-14. 2014.11.10. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. P. Emberölés bűntette 2014.11.10. 10:00 HATÁROZAT HÍRDETÉS! Az első fokon eljárt

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15. 1 / 35 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.02.11-15. 2013.02.11. (HÉTFİ) DEBRECENI ÍTÉLİTÁBLA Debreceni Ítélıtábla B. A. + 4 fı Hivatali visszaélés bőntette 2013.02.11. 08:30 Határozat hirdetés! Az

Részletesebben

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.08.-09.12.

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.08.-09.12. 1 / 43 A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.08.-09.12. 2014.09.08. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. M. + 2 fő Csalás bűntette 2014.09.08. 09:00 Az első fokon eljáró Debreceni

Részletesebben