A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.13-01.17."

Átírás

1 1 / 46 A 3. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette :00 Az ügyben elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2012 áprilisában a mintegy 200 vádlottat hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért a bíróság a vádlottak egy részére jelentős tartamú / I.r. vádlott 10 év /szabadságvesztés büntetést szabott ki, többüket pedig bizonyítottság és bűncselekmény hiánya miatt felmentette. Az ügyész minden vádlottra kiterjedően fellebbezett az ítélet megalapozatlanság miatti hatályon kívül helyezése és új eljárás lefolytatása érdekében. A bíróság által megállapított 44 tényállást tartalmazó, 1015 oldalas irat szerint a vádlottak lakásépítési kedvezményeket igényeltek 2005 és 2008 között. Ennek azonban kizárólagos célja a családonként maximálisan folyósítható összeg megszerzése volt, nem pedig az állam által támogatni kívánt lakhatási körülmények javítása. A lakásépítési kedvezményből finanszírozták a telkek vételárát, az ügyvédi munkadíjakat, a hatósági eljárásokat, a valótlan tartalmú költségszámlákat, az ügyintézőknek juttatott összegeket, az építtetőknek a beköltözésről való lemondásért átadott összegeket. A magukat építési vállalkozónak tartó III., IV., V. és VI.r. vádlott felkutatta a megyében, mélyszegénységben élő, elsősorban roma származású sokgyermekes családokat és szóban megállapodtak az új lakás felépítéséről. Az építtető személyek Ftért eladták a kedvezményt, illetve a lakással való rendelkezési jogot az építési vállalkozónak. A cselekménysorozatban jelentős szerepet töltött be Sz. J. III.r. vádlott, aki kisebbségi önkormányzati képviselőként széleskörű ismeretségi körrel rendelkezett és jártasságot szerzett a hivatalos ügyek intézésében is. Elsősorban ő vette fel a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik a bűncselekmények elkövetéséhez segítséget nyújtottak. Pl. Cs. B. I.r. vádlottal, aki a vádbeli cselekmények időpontjában Szerencs Város Polgármesteri Hivatala Építésügyi és Városfejlesztési Osztályának vezetője volt 2008 szeptemberének végéig, és aki épületenként Ft-ot kapott az építési engedély soron kívüli és törvényi feltételek hiányában történő kiadásáért. Ugyanígy járt el a használatbavételi engedélyek kiadása során is, ott a tényállás egyes eseteiben lakásonként Ft jogtalan vagyoni előnyt fogadott el. L. Zs. II.r. vádlott Tokaj város közigazgatási területén építésügyi igazgatási ügyintézőként segítette a csalások elkövetését. A vádlottak közül többen a lakásépítők felhajtásában nyújtottak segítséget a vállalkozóknak. B. D. VII. és B. Dné VIII.r. vádlottak tudták, hogy a vállalkozóknak nem az a szándéka, hogy az arra jogosultak megfelelő lakóházhoz jussanak, hanem az elsődleges cél, hogy ők kapjanak jogosulatlanul minél több pénzt. K. L. XX.r. és B-B. I. XXI. r vádlottak több esetben olyan lakóépületeket terveztek, amelyek tervezésére nem voltak jogosultak, ezzel megtévesztették megbízóikat. D. Iné XXII., L. G. XXIII., K. L. XXIV. és az időközben elhunyt D. J. vádlott valótlan tartalmú felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat állított ki. K. Gné XXXVII., G. Dné XXXI., Pné B. P. XXIX., Sz. K. XXX., N. Gy. XXXII., XXXIII., Tné K. Á. XXXIV. J. B. XXXV., Z. Jné XXXVI. r. vádlottak az egyik pénzintézet szerencsi illetve tiszaújvárosi fiókjában dolgoztak és segítették a lakásépítési támogatások igénylését oly módon, hogy az építtetők által alacsony összegben megjelölt adatokat szabálytalanul korrigálták, míg az önerőre vonatkozóan kitöltetlen adatokat valótlanul olyan összegben tüntették fel, hogy az építkezés látszólag ne legyen forráshiányos, és az igényelt kedvezmény engedélyezhető legyen. Sz. J. III.r., Ifj. L. J. IV.r., Ifj L. Jné V.r., R Zs. VI.r., B. D. VII.r., B. Dné VIII.r., R. S. IX.r., K. Z. X.r., T. Á. XI.r. vádlottak részben egymás tevékenységéről tudva, egymás között a részfeladatokat felosztva, bűnszövetségben, rendszeres haszonszerzésre törekedve követték el a

2 2 / 46 cselekményeiket, melynek során 43 db ház / 107 db lakás és egy toldalék épület / építésével jogtalanul összesen Ft lakásépítési kedvezményt vettek fel. Az utolsó szó jogán a vádlottak szólnak. Fórizs Ildikó 0630/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budakörnyéki Járásbíróság I/118. Vádlott: J. A. + 1 fő Ügy: csalás bűntette óra ÍTÉLET VÁRHATÓ A vád szerint a vádlottak élettársak, egy Kft. tulajdonosai, az I. rendű vádlott ügyvezetőként, a II. rendű vádlott pedig kereskedelmi igazgatóként dolgozott a cégben első félévében a vádlottak többek között kőzetgyapotot hirdettek eladásra az Interneten, más forgalmazóknál alacsonyabb áron februárja és júniusa között több személy is rendelt kőzetgyapotot a Kft-től, a vádlottak pedig valótlanul azt állították a megrendelőiknek, hogy a termékek gyártójával közvetlen kapcsolatban állnak, ténylegesen azonban a megrendeléseket egy Kft-nek továbbították. A cégnek azonban tartoztak, így annak vezetője közölte, hogy a megrendeléseiket csak akkor szállítja ki, ha a tartozásaikat kifizették. A vádlottak ennek ellenére további megrendeléseket vettek fel, úgy, hogy egyes megrendelések teljesítése valójában nem állt szándékukban, illetőleg a szállításoknak a forgalmazó Kft általi megtagadása folytén reális esélyük sem volt. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fővárosi Törvényszék, II /32.B.156/2012 hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette :00 A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint a több évtizede a Budapest XI. Kerületben vállalkozóként tevékenykedő magánszemély (1. sz.) ügyvezetése alatt álló Q. C. Kft 1992 óta bérelt két üzlethelyiséget (a továbbiakban 1. sz. és 2. sz. üzlethelyiségek) a XI. Kerületi Bartók Béla úton. A fenti két üzlethelyiség bérletét az önkormányzat felmondta. A magánszemély (1. sz.) cége nevében a két üzlethelyiséget az önkormányzattól megvásárolta. Az adásvételi szerződések megkötése érdekében azonban kenőpénzt fizetett. A magánszemély (1. sz.) az 1. sz. üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondását követően vételi

3 3 / 46 kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A magánszemélyt (1. sz.) felkereste a II. r. vádlott ügyvéd, aki az önkormányzat jogi bizottságának külső tagjaként is tevékenykedett, és közölte vele, hogy az adásvétel csak úgy jöhet létre, ha részére a vállalkozó Ft-ot kifizet. Az ügyvéd magatartásával azt a látszatot keltette, hogy a kért összeget az önkormányzatnál az értékesítésről érdemben döntő személyeknek kell továbbítania. Az összeget a vállalkozó átadta a II. r. vádlottnak, majd ezt követően az adásvételi szerződést megkötötték. A II. r. vádlott a pénz átvételekor két ügyvédi letéti szerződést íratott alá a magánszeméllyel (1. sz.), mely szerint az átadott összegből Ft jogi tanácsadási és képviseleti feladatokra megbízási díjként, adásvétel esetén az ügyvédnek, Ft pedig közvetítői, tanácsadói díjként, szintén a sikeres adásvételtől függően az ügyvéddel azonos lakóhelyű másik magánszemélynek (2. sz.) jár. Valójában a magánszemély (1. sz.) nem bízta meg a másik magánszemélyt (2. sz.) a fenti tevékenységgel, őt nem is ismeri. A II. r. vádlott a pénzösszeg átvételéről nyugtákat állított ki, majd később a sikeres adásvétel ellenére a pénz visszaadásáról szintén nyugtákat íratott alá a magánszeméllyel (1. sz.), de a pénzt valójában nem adta vissza. Az I. r. vádlott 2007-ben a XI. Kerületi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottságának elnöke volt. A magánszemély (1. sz.) a 2. sz. üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondását követően, vételi kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. az I. r. vádlott egy személyes találkozó alkalmával Ft-ot, majd később Ft-ot kért a vállalkozótól azért, hogy az önkormányzat az üzlethelyiséget a Q. C. Kft-nek értékesítse. A vállalkozó a pénzt kifizette, majd az adásvételi szerződést megkötötték. Az I. r. vádlott további Ft-ot kért a vállalkozótól arra hivatkozással, hogy a cég által nyilvános pályázat útján szintén megvásárolt 1. sz. üzlethelyiségre kizárólag a magánszemély (1. sz.) vételi szándéka miatt írtak ki nyilvános pályázatot. A vállalkozó erre nem volt hajlandó fizetni. A XI. Kerületi Önkormányzat 2007 novemberében pályázatot írt ki egy Kosztolányi Dezső téri üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére. Egy magánszemély (3. sz.) közölte a korábban egy másik ügyében eljáró, ügyvédként tevékenykedő III. r. vádlottal, hogy a bérleti jogot meg kívánja szerezni, majd a későbbiekben az üzlethelyiség tulajdonosává szeretne válni. A III. r. vádlott segítséget ígért az ügyben, majd közölte a magánszeméllyel (3. sz.), hogy a pályázat megnyeréséhez Ft-ot kell fizetnie. A kért pénzt a III. r. vádlott úgy állította be, hogy ez az összeg kenőpénz, melyet a megfelelő helyre kell továbbítania, azaz abból a döntésben illetékes személyt kell lefizetni, hogy biztosan a magánszemély (3. sz.) szerezze meg a bérleti jogot. A magánszemély (3. sz.) az összeget kifizette és a bérleti szerződést megkötötték. A szerződés megkötését követően az önkormányzat az üzlethelyiséget apportálta egy Kft-be, amely céggel a magánszemély (3. sz.) újabb bérleti szerződést kötött. Ez a Kft később a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondta. A magánszemély (3. sz.) követelésének hatására a III. r. vádlott az 5 milliós kenőpénzből Ft-ot visszafizetett. Az ügyészség az I. r. vádlottat 2 rb. fontosabb ügyekben intézkedő hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettével, a II. r. vádlottat 1 rb. vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettével, a III. r. vádlottat pedig 1 rb. vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettével vádolja. Az ügyben a januári tárgyalási napon határozathozatal várható. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fővárosi Törvényszék, II B.1631/2011 csalás , :30 A Főtáv Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban indult büntetőügyben a Fővárosi Főügyészség

4 4 / 46 különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt emelt vádat a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója és hét társa ellen. A vádiratban foglaltak szerint a vádlott az igazgatósági tagok megtévesztésével rábírta a Főtáv Zrt. igazgatóságát, hogy adja hozzájárulását a sem közületi hőszolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel, sem pedig a csepeli R. L. lakópark, mint társasház irányában érvényes hőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, az egyik vádlott vezetése alatt álló H. XXI. Kft. által létrehozott, Cs. H. Kft. megvásárlásához. A jóváhagyás alapján a Főtáv Zrt. - a vádlott által aláírt szerződéssel március 13-én 180 millió forintért megvásárolta a nevezett kft.-t, amelynek azonban sem anyagi lehetősége, sem technikai tudása nem volt a társasház fűtési rendszerének kiépítésére. A lakópark komplett fűtési-, és hűtési rendszerének kiépítését a későbbiekben a Főtáv Zrt. végezte el további kb. 300 millió forintért. A szerződés megkötésével a felek célja az volt, hogy anyagi fedezetet nyújtsanak a vádlott által vezetett Cs. L. Zrt. részére a lakópark kivitelezési munkálatainak befejezése céljából. Az I. r. vádlott a fenti cselekményével II. és III. r. vádlottak segítségével ténylegesen 120 millió forint kárt okozott. A korábban vázolt cél elérése érdekében a Főtáv Zrt. által a Cs. H. Kft. vételárának első részleteként július 23-án a III. r. vádlott által vezetett H. XXI. Kft.-nek átutalt 120 millió forintból a vádlott július 24-én részvények átruházása címén forintot a IV. r. vádlott által vezetett a lakópark építésében fővállalkozóként résztvevő M. Zrt.-nek utalt át. A IV. r. vádlott, az M. Zrt. vezetője, az általa tudottan bűncselekményből származó, átutalt összeget, továbbutalta az építkezésben részt vevő társaságoknak, így közreműködött a bűncselekményből származó pénzösszeg megszerzésében, eredetének leplezésében, illetve megváltoztatásában. A fentieken túl az I. r. vádlott az V. r. vádlott rábírására, 2007 novemberében a káposztásmegyeri jégcsarnok fűtési rendszere kiépítése beruházási költségeinek biztosítása érdekében indokolatlan és aránytalan díjszabást tartalmazó reklámszerződést kötött a káposztásmegyeri jégcsarnok üzemeltetőjével annak ellenére, hogy az adott időszakra vonatkozóan már volt létező reklámszerződése a jégcsarnok legnagyobb bérlőjével. Ennek megfelelően a Főtáv Zrt január 7-én 24 millió forintot utalt át az üzemeltető cégnek. Ugyanebben az időszakban az I. r. vádlott rábírta a DHK Zrt. vezetőjét, a VI. r. vádlottat, hogy a Fõtáv Zrt.-hez hasonlóan szükségtelen és indokolatlan reklámszerződést kössön a csarnok üzemeltetőivel a fűtési rendszer kiépítése költségeinek biztosítása céljából. A DHK Zrt. a szerződés alapján január 7-én 7,2 millió forintot utalt át az üzemeltetőnek. A vádlott cselekményével az V. r. vádlott felbujtására a Főtáv Zrt.-nek 24 millió forint, míg a szintén vádlott a DHK Zrt.-nek 7,2 millió forint vagyoni hátrányt okozott. Az I. r. vádlott 2008.júniusában szükségtelen, szakmai elvárások és hasznosítási cél nélküli szerződést kötött a P. E. Kft.-t képviselő A VIII. r. vádlottal a Főtáv Zrt júliusa és májusa közötti sajtómegjelenéseinek elemzésére, annak ellenére, hogy a Zrt. saját kommunikációs igazgatósága is képes lett volna a feladatot elvégezni. A vádlott cselekményével 3 millió forint vagyoni hátrányt okozott a Főtáv Zrt.-nek. Az ügyben a januári tárgyalási napokon a bizonyítási eljárás folytatódik. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fővárosi Törvényszék, II B.198/2012 emberölés , 15., 20., :00 Az ügyben egyesített három vádirat szerint a vádlottak egy bűnözői csoport tagjai voltak, amelyben a csoporttagok a korábbi elítéléseik eredményeként a büntetés-végrehajtási intézetekben együtt

5 5 / 46 töltött idő és korábbi bűnözői kapcsolataik kötötték össze. A csoport tagjai szabadlábra helyezésüket követően felvették egymással a kapcsolatot és változó összeállásban újabb bűncselekményeket követtek el, továbbá ilyen jellegű bűncselekmények elkövetését előkészítették, melyek végrehajtását bűncselekményeik felderítése és elfogásuk akadályozott meg. Az egyes vádlottakat az ügyészség különböző bűncselekményekkel, többek között több emberen elkövetett emberölés bűntettével, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, lőfegyverrel visszaélés bűntettével, robbanóanyaggal visszaélés bűntettével, valamint rablás bűntettével vádolja. Az ügy a Budapest Környéki Törvényszéken volt folyamatban, azonban az I. r. vádlott kizárás iránti kérelmet terjesztett elő az ügyben eljáró bíró ellen, aki a kizáráshoz hozzájárult. A Budapest Környéki Törvényszék büntető ügyszakos bírái úgy nyilatkoztak, hogy az ügyben elfogultnak érzik magukat és kérik kizárásukat. A Fővárosi Ítélőtábla január 31-én a büntetőügyből a Budapest Környéki Törvényszéket kizárta és egyúttal az elsőfokú eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszéket jelölte ki. Az ügyben a januári tárgyalási napokon a perbeszédek várhatók. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK Zalaegerszegi Törvényszék L. G. Emberölés bűntette január A vádlott, aki Zalavár községben együtt lakott a sértettel (a testvérével) és a nagyapjával 2012 szeptemberében szóváltást követően egy kapával agyonverte a testvérét. A holttestet a pajtában ásta el és a másnap leszállított tűzifát halmozta fölé. Környezetének azt állította, hogy a testvére idegenekkel ment el. A testvére iratait és az elkövetés eszközeit eltüntette. A nyomozóhatóság a holttestet csaknem egy év múlva találta meg. dr. Beznicza Árpád 0630/ Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit 0630/

6 6 / (KEDD) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. A. Csalás bűntette és más bűncselekmények A terhelt gépjárművével kapcsolatban hamis kárbejelentő lapot nyújtott be a biztosítóhoz, ezzel csalás kísérletét és magánokirat-hamisítást elkövetve évben továbbá kölcsönszerződés alapján más nevében felvett készpénzt eltulajdonított. Dr. Kónya István 06-1/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem P. V. S. Súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények A terhelt társaival együtt január 10-én kocsmai szóváltás során bántalmazta a sértettet, akinek nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, de alkalmasak voltak súlyosabb sérülés előidézésére is. Dr. Kónya István 06-1/ KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem V. E. B. Rágalmazás vétsége A terheltet jogerősen felmentette a bíróság a rágalmazás vétségének vádja alól. A magánvádló feljelentése szerint a terhelt március 3-án sértő felirattal ellátott fényképet helyezett el a sértettről ingatlanán. Dr. Kónya István 06-1/

7 7 / 46 KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem Cs. L. Emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények Az elsőfokú bíróság a vádlottat zsarolás bűntettének kísérletében és testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet annyiban változtatta meg, hogy a zsarolás bűntettének kísérlete miatti büntetőeljárást megszüntette, és a vádlottal szemben kiszabott büntetést enyhítette.. 1.) Az irányadó tényállás szerint a sértett elmondta a vádlottnak, hogy a vádlott barátnőjével csókolózott. Később a vádlott megtudta, hogy a sértett szexuális kapcsolatot is létesített a vádlott barátnőjével. Eleinte szélsőséges hangulatingadozásai mentén hol megbocsátóan, hol indulatkitörésekkel fogadta a hírt a vádlott, majd később egy alkalommal felhívta telefonon a sértettet aki akkora már másik városban élt -, hogy utazzon le hozzá és vigyen neki ,- forintot csak így tud megbocsátani a sértettnek -, különben mind a sértettet, mind a családtagjait bántalmazni fogja. A sértett a fenyegetés ellenére sem tett eleget a vádlott kérésének, másnapra pedig a vádlott is elállt a fizetési követeléstől. 2.) Az irányadó tényállás szerint a vádlott úgy érezte, hogy sérelmei barátnőjével kapcsolatban ismét eluralkodnak rajta és ezért elhatározta, hogy felkeresi a sértettet, aki ekkor egy boltban dolgozott eladóként. A vádlott magával vitte a korábban vásárolt gáz üzemű riasztópisztolyt. Az ugyan nem volt megtöltve és működésre alkalmatlan volt, de elhatározta, hogy megijeszti vele a sértettet. Amikor a vádlott belépett az üzletbe csak ő és a sértett voltak bent, mire a vádlott bezárta az ajtót, majd elővette a fegyvernek látszó tárgyat. A sértett felszólította a vádlottat a távozásra, aki azonban a pult mögé ment és több alkalommal ököllel arcon ütötte a sértettet. A sértett az ütésektől összeesett. Ekkor a vádlott ráfogta a fegyvert a sértettre, majd felszólította, hogy térdeljen le, aki azonban nem tett eleget ennek a felszólításnak, mire a vádlott a pisztoly nyelével több esetben fejen ütötte a sértettet. A sértett megpróbált kimenekülni a boltból, mire a vádlott - amikor a sértett megfordult -, a polcról levett vodkás üveggel, hátulról fejbe vágta a sértettet. A sértett az ütés hatására a földre rogyott. A vádlott megfenyegette a sértettet, hogy le fogja lőni, minek hatására a sértett nekiugrott a vádlottnak és mindketten beleestek a kirakatba. A vádlott később megvárta az értesített rendőrök kiérkezését. A másodfokú bíróság döntése ellen a vádlott és védője nyújtott be másodfellebbezést, enyhítés érdekében. Dr. Kónya István 06-1/

8 8 / 46 KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem J. E. Lopás vétsége Az elsőfokú bíróság a terhelt ellen a lopás vétsége miatt indult eljárást megszüntette. A jogerős döntés ellen a megyei főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére. Dr. Kónya István 06-1/ KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem B. L. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmény Az elsőfokú bíróság a terheltet személyi szabadság megsértésének bűntettében és magánlaksértés vétségében mondta ki bűnösnek. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta és a vádlottal szemben kiszabott büntetés mértékét enyhítette. Az irányadó tényállás szerint a terhelt és a sértett 2007-ben kötöttek házasságot. Ezt követően a sértett szintén sértett édesanyja házában laktak, majd elköltöztek egy másik városba. A terhelt minden értékét elvitte anyósa lakásából, ezt követően ott sem értékkel, sem kulccsal nem rendelkezett. A terhelt az ezt követő időszakban rendszeres munkával és jövedelemmel nem rendelkezett, több büntetőeljárás hatálya alatt állt. A feleségével szemben rendszeresen agresszív magatartást tanúsított. A sértett a terhelttől való félelmében több alkalommal az édesanyjához menekült. A sértett később édesanyjához költözött és házasság felbontása iránti keresetet nyújtott be. A terhelt nem tudta elfogadni, hogy a sértett elhagyta őt, így megjelent anyósa lakásánál, azzal a céllal hogy feleségét elvigye. A terhelt az anyósa engedélye nélkül, az ingatlan több, kulcsra zárt ajtaját megrongálva és kirántva bejutott a lakásba. A sértettet minden ellenkezése ellenére kirángatta a házból, és beültette a személygépkocsijába. A sértett testvérének bejelentésére aki szintén a házban tartózkodott a helyszínre érkeztek a rendőrök. A terhelt a gépkocsiban a sértettel kiabálva kérte, hogy az térjen hozzá vissza, majd ellentmondást nemtűrően közölte, hogy most elmennek. A jogerős döntés ellen a megyei főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére. Dr. Kónya István 06-1/ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. T. Zs. + 4 fő Emberölés bűntette :00

9 9 / 46 HATÁROZAT HIRDETÉS! Az elsőfokon eljárt Szolnoki Törvényszék 2013 márciusában L. T. Zs. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette, emberölés bűntette, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és 5 rb. közokirattal visszaélés vétsége miatt, mint többszörös visszaesőt életfogytig tartó fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a fegyházból leghamarabb 30 év után bocsátható feltételes szabadságra. A vádlottat az ellene kifosztás bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Fk. L. D. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás kísérlete, bűnsegédként elkövetett rablás kísérlete, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt 4 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Debreceni Városi Bíróság korábban kiszabott próbára bocsátást megszüntette a bíróság. L. Cs. III.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás kísérlete, bűnsegédként elkövetett rablás kísérlete, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Vásárosnaményi Városi Bíróság korábban kiszabott 3 hónap börtön végrehajtását is elrendelte a bíróság. B. G. IV. r. és Fk. V. Gy. V. r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett kifosztás bűntette, segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Az ügyész I. II. III.r. vádlott terhére a vádbeli minősítés megállapítása és súlyosabb büntetés kiszabása miatt, míg IV. és V.r. vádlott tekintetében megalapozatlanság okán, felmentésük miatt, bűnösségük megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett. A vádlottak és védőik enyhítésért illetve felmentésér fellebbeztek. IV. és V. r. vádlott az ítéletet tudomásul vették. A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott, aki fél évvel korábban szabadult összbüntetési ítéletéből 2011 januárjában elhatározta, hogy a 60 esztendős N. J. illetve a 80 éves N. M. sértettek hajdúhadházi házához megy és onnan pénzt, értékeket visz el, akár annak árán is, hogy a sértettektől azt erőszakkal elveszi. I. II. III.r. vádlott bemásztak a sértettek házának udvarára. N. J. sértett hallva a kutyák ugatását, kiment az udvarra, ahol a vádlottak körbeállták és I.r. vádlott egy bottal fejbe vágta az idős embert, majd a II. és III.r. vádlottak is bántalmazni kezdték és a már földön fekvő sértettet megtaposták. A kiabálásra N. M. sértett is kijött a házból, I. r. vádlott nagy erővel őt is fejbe vágta. Az idős asszony a földre zuhant, majd eszméletét vesztette. Ezt látva II. és III.r. vádlott megijedt és elszaladt. I.r. vádlott bement a házba és magához vett egy pénztárcát, amiben 5500 Ft volt és a hűtőből 2 db fagyasztott csirkét. Ezután III.r. vádlotthoz ment és az elkövetéshez használt ruházatukból több darabot elégetett. N. J. sértett, amikor néhány óra múlva magház tért, értesítette a rendőrséget és a mentőket. Sérülései következményeként maradandó fogyatékosság maradt vissza. A koponyasérülés közvetett életveszélyes sérülésnek tekinthető. N. M. sértett életveszélyes sérülései következtében magatehetetlen állapotba került, majd kórházi elhelyezését követően 4 hónap múlva egy ápolási intézetben szívelégtelenség következtében elhunyt. A sérülései és a halál beállta között közvetett ok-okozati összefüggés állapítható meg. N. J. sértett 2011 júliusában, otthonában elhalálozott. Halála nem áll ok-okozati összefüggésben a bántalmazással. Fórizs Ildikó 0630/ Debreceni Ítélőtábla G. Zs. + 8 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette :00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2013 májusában G. Zs. I.r. és M. T. J. II.r. vádlottat vesztegetés bűntette miatt 3 év szabadságvesztésre 3 év közügyektől eltiltásra és Ft pénzbüntetésre ítélte. F. Z. III.r. és V. Zs. IV.r. vádlottat 2 év szabadságvesztésre, 2 év közügyektől eltiltásra és Ft pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés büntetést valamennyi vádlott esetében börtönben kell végrehajtani. A törvényszék N. T. V.r. vádlottat az ellene vesztegetés bűntette

10 10 / 46 miatt emelt vád alól felmentette. A törvényszék M. T. J. II.r. vádlottal szemben Ft vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen az ügyész I., II., III. és IV. r. vádlottak terhére a kiszabott büntetés súlyosításáért, míg V. r. vádlott terhére a felmentés miatt bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása céljából fellebbezett. I., II. és IV.r. vádlott és védője felmentésért, III. r. vádlott védője a tényállás megalapozatlansága, a bizonyítékok jogszabálysértő felhasználása, iratellenesség és ténybeli következtetés hibája okán felmentés érdekében fellebbezett. V. r. vádlott tudomásul vette az elsőfokú ítéletet. A bíróság által megállapított tényállás szerint M. T. J. II.r. vádlott 2007-ben Onga település polgármestere volt. III. és IV. r. vádlott 2007 és 2011 között közösen irányítottak egy szállítmányozással foglalkozó kft-t. Az érdekkörükbe tartozó Onga település külterületén tervezett építkezés feltételéül szolgáló építési engedély kiadásának meggyorsítása érdekében 2007-ben megállapodtak II.r. vádlottal, hogy a hivatali helyzetéből adódóan segít az engedély megszerzésében. Mindezért cserébe III. és IV. r vádlott Ft-ot ígértek II.r. vádlottnak, aki elfogadta az ajánlatot Ft-ot át is adtak II.r. vádlottnak azzal, hogy a további összeget az engedély kiadása után fogja megkapni júliusában, miután a képviselőtestület határozatot hozott az ügyben az érintett területet gazdasági területté nyilvánították a beépíthetőség érdekében. Ezért Ft-ot át is adtak II.r. vádlottnak. A fennmaradó összeg átadását az engedély kiadásához kötötték. Azonban a település jegyzője a képviselő-testületi döntést követően sem adta ki az építési engedélyt februárjában a II. és IV.r. vádlott közös ügyvezetése alatt álló kft megvásárolta az érintette ingatlan, a képviselőtestület pedig márciusban módosította a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet. Onga település jegyzője 2008 áprilisában az építési engedélyezési eljárás lefolytatására más közigazgatási szerv kijelölését kérte. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Építési- és Környezetvédelmi Osztálya az építési engedély iránti kérelmet elutasította ben G. Zs. I.r. vádlott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke volt. G. Zs. I.r., F. Z. III.r. és V. Zs. IV.r. vádlottak utóbbiak egy kft ügyvezetőiként megállapodtak, hogy I.r. vádlott, mint a megyei közgyűlés vagyongazdálkodásért felelős alelnöke egy miskolci ingatlanon a kft által épített legalább :- Ft értékű felépítmény ellenérték nélküli átadása fejében közreműködik abban, hogy a kft egy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő székház tulajdonjogát a lehető legkedvezőbb áron megszerezhesse. Az ingatlanforgalmi értékbecslés szerint az érintett ingatlan minimális vételára Ft plusz áfa volt. Mindezek érdekében I.r. vádlott a székház pályázati felhívásával kapcsolatosan a tisztségénél fogva tudomására jutott információkat azok nyilvánosságra kerülését megelőzően közölte a kft képviselőivel és közreműködött a pályáztatás menetének felgyorsításában. I.r. vádlott az ügyintézésben nyújtott segítségért cserébe a értékű felépítménnyel rendelkező ingatlant megvásárolta Ft vételárért decemberében a székházra kiírt pályázatra két pályázat érkezett. III. és IV.r. vádlott cégének vételi ajánlata Ft volt. Végül a Pályázatelbíráló Bizottság elnöke a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, mert a versenytárgyaláson kialakult végső ár elmaradt a még elfogadható, elvárható vételártól. A megyei közgyűlés ezt jóváhagyta, így a székház az önkormányzat tulajdonában maradt, az alelnökkel kötött ingatlan adásvételi szerződését pedig 2007 decemberében felbontották. A bíróság tárgyalásra tér át, tanút hallgat meg. Fórizs Ildikó 0630/ BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: E. Z. +11 fő Ügy: különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bcs óra

11 11 / 46 A vád szerint az I. rendű vádlott társaival és között több milliárd forintnyi ÁFA-t igényelt vissza jogosulatlanul, számlagyárak és áruk körbeutaztatása segítségével. Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős kárt okozó csalás bűntettével, adócsalás bűntettével és magánokirat-hamisítással vádolt meg 12 személyt. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap: Budapest Környéki Törvényszék V/524. Vádlott: B. J.+1 fő Ügy: életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bcs óra A vádlottak október 29-én délutántól kezdve a baráti társaságukkal italoztak Vác Deákvár városrészében, majd az esti órákban az összesen 6 fős társasággal elindultak Vác belvárosába szórakozni körüli időben találkoztak egy másik, szintén fiatalokból álló csoporttal, akik között a II. rendű vádlott lány észrevette a volt barátját (a sértettet) és hangosan szitkozódva, trágár szavakat kiabált felé. A sértett látta, hogy a volt barátnője és a társasága már erősen ittas, ezért szólt a saját barátainak, hogy ismeri a lányt, de ne foglalkozzanak velük, menjenek tovább. A II. rendű vádlott egy idő után abbahagyta a szitkozódást és mindkét társaság haladt tovább a váci főtér felé. A sértett és vele egykorú, éves barátai a főtéren a régi templom romjait körülvevő alacsony kőfal melletti padok közelében megálltak beszélgetni; a vádlottak társasága már elhaladt előttük, de a II. rendű vádlott visszafordult és újból szidalmazni kezdte a sértettet, aki visszaszólt, hogy fogja be a száját, mert nem akar semmilyen összetűzést. Az erősen ittas II. rendű vádlott odament hozzá és megkarmolta az arcát, illetve ágyékon rúgta a sértettet, aki válaszul lábon rúgta a lányt, aki ettől a földre került. A II. rendű vádlott társasága látta, hogy barátjuk a földre került és ők is közelebb mentek. Az I. rendű vádlott elégtételt akart venni a sértetten, és azt mondta neki, hogy ne lányokkal kötözködjön, hanem vele rendezze le a vitát. A szóváltás során az I. rendű vádlott a nadrágszárából egy kést vett elő, amivel a sértett hasa irányába szúrt. A sértett védekezett, de ennek során a kés a jobb lábszárába fúródott. A sértett ekkor kigáncsolta a vádlottat és elvette tőle a kést. A vádlottat a barátai felsegítették a földről és távoztak a helyszínről. A sértettet a barátai egy padra fektették és a sebére nyomókötést tettek, illetve nadrágszíjjal szorították el a spriccelő vérzést, miközben értesítették a mentőket, akik kiérkezve ellátták a sérülést, majd a fiatalembert a Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították, ahol sürgős műtéti beavatkozást hajtottak végre rajta. A szűrt sérüléssel összefüggésben a sértettnél közvetlen életveszélyes állapot alakult ki, a halálos eredmény elmaradása csak az idejében történő segítségnyújtásnak és orvosi beavatkozásnak tudható be. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap:

12 12 / 46 Budapest Környéki Törvényszék fszt. 20. Vádlott: Gy. L. + 1 fő Ügy: hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bcs és óra A vádlottak június 1. napján a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság épületében gyanúsítottként hallgatták ki a sértettet, a kihallgatás során a vád szerint bántalmazták a sértettet, az I. rendű vádlott több alkalommal belerúgott, megütötte, illetve a sértett fejét a falba verte. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap: Budapest Környéki Törvényszék fszt. 21. Vádlott: S. M. Ügy: nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és és óra A vád szerint a vádlott szeptemberében több nőt is megtámadott, hogy az autójukat megszerezze szeptember 20-án egy hatvani nő autóját vette el, szeptember 24-én pedig Gödöllőn próbálkozott, először sikertelenül. A sikertelen kísérlet után pár órával visszament a helyszínre és beugrott egy nő mellé az autójába, aki a feltorlódott kocsisor miatt megállni kényszerült. A nőt végül ellenállásának megtörése érdekében többször megszúrta, a sértett végül belehalt az őt ért összesen 26 rendbeli szúrt sérülésbe. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap: Dunakeszi Járásbíróság fszt. 21. Vádlott: T. G. Ügy: felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak bűntette és óra A vád szerint a vádlott a vádbeli cselekmények idején egy dunakeszi iskola tanára, illetve osztályfőnöke volt, ebben az időszakban kirándulásokat is szervezett a diákoknak. A vádlott a kirándulások alkalmával esténként, illetve dramatikus óra keretében napközben egyre inkább olyan játékokat játszatott a kiskorúakkal, amelyek során le kellett venniük magukról, illetve egymásról ruhadarabokat, arcon, szájon kellett puszilniuk egymást, illetve egymás félmeztelen vagy meztelen testét meg kellett érinteniük. A vádlott a játékoknál jelenlévő kiskorúaknak megtiltotta, hogy elmondják másnak a történteket. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap:

13 13 / 46 Gödöllői Járásbíróság - 1-A Vádlott: P. K. B. Ügy: megrontás bűntette óra ELSŐ TÁRGYALÁS A vádirat szerint az akkor 21 éves vádlott nyarán ismerkedett meg az akkor 13 éves sértettel, akiről tudta, hogy nem töltötte be a 14. életévét. A sértett és a vádlott ezt követően szexuális kapcsolatot létesítettek, melynek következtében a sértett május 18-án gyermeket szült. A Gödöllői Járási Ügyészség megrontás bűntette miatt emelt vádat. Koszta János Budapest Környéki Törvényszék Tel.: 0630/ Honlap: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fővárosi Törvényszék, I B.1501/2013 csalás , 16. 8:30 A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint az I. r. és a II. r. vádlottak a vádbeli cselekmények elkövetésekor filmproducerként tevékenykedtek. A vádirat szerint a vádlottak elhatározták, hogy 2008-tól angol nyelvű 3D animációs filmek megvalósítására helyezik át filmproduceri tevékenységüket. A vádlottak a filmek előállításával és forgalmazásával kapcsolatos adófizetési kötelezettség csökkentése végett elhatározták azt is, hogy filmgyártásra saját belföldi céget létesítenek, melyhez a saját tulajdonosi érdekeltségükbe tartozó, külföldi székhellyel bejegyzett off-shore cégeken keresztül juttatják a gyártáshoz szükséges forrásokat, majd a filmek forgalmazását és értékesítését is ezen cégeken keresztül végzik. A filmgyártási költségek belföldi elszámolhatósága és így a közvetett filmtámogatás igénybevétele, valamint a fiktív filmgyártási költségekhez kapcsolódóan a filmelőállító cégek ÁFA-fizetési kötelezettségének csökkentése, illetve az ÁFA jogtalan visszaigénylése végett 2008-ban az I. és II. r. vádlottak F. D. és a III. r. vádlott közreműködésével fiktív gyártási láncolatot szerveztek. Az I. és II. r. vádlottak érdekeltségébe tartozó filmelőállító cégek a ténylegesen szintén a vádlottak érdekeltségi körébe tartozó Kft. által gyártott 3D animációs filmek előállítására fiktív vállalkozási szerződéseket kötöttek az F. D. irányítása alatt álló Kft-vel, amely további színlelt szerződéssel a III. r. vádlott által képviselt Kft-t vonta be a gyártásba alvállalkozóként. A filmelőállító cégek az I. r. és II. r. vádlottak révén a túlszámlázott fiktív bizonylatokon felszámolt pénzösszegeket F. D. Kft-jének átutalták, majd azokat F. D. továbbutalta a III. r. vádlott Kft-je részére. Ezeket az összegeket a III. r. vádlott készpénzben felvette és F. D-n keresztül visszajuttatta az I. r. és II. r. vádlottak részére, vagy az I. és II. r. vádlottak érdekeltségébe tartozó Kft. bankszámlájára a V. r. vádlott ügyvezetőnek utalta tovább. Az I. r. és II. r. vádlottak 2009-től a filmgyártási költségek fiktív cégláncolaton keresztül történő elszámolását a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúllyal a közvetett támogatások szerzésére használta fel, melyre a forrásszerzésben is áthelyezték a hangsúlyt. A fiktív költségelszámolást a közvetett filmtámogatás minél nagyobb mérvű igénybevétele végett az I. r. vádlottal rokoni viszonyban álló a IV. r. vádlott által képviselt Kft-re alapozták. A filmtámogatók által nyújtandó támogatások igénybe vétele végett a IV. r. vádlott túlszámlázott, fiktív filmgyártási költségeket igazoló számlákat bocsátott ki az általa képviselt Kft. nevében az I. r. és II. r. vádlottak érdekeltségébe tartozó filmelőállító cégek felé. A fiktív számlák a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál az I. r. és II. r. vádlottak által indított közigazgatási eljárásokban a közvetett támogatás alapjaként elismerendő közvetlen filmgyártási költségek igazolására

14 14 / 46 szolgáltak. A túlszámlázott fiktív bizonylatokkal igazolt ráfordításokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közvetlen filmgyártási költségként ismerte el, majd az erről kiállított mozgóképszakmai hatósági támogatási igazolások alapján a filmtámogatók folyósították a filmelőállító cégekkel kötött szerződésekben vállalt támogatást. A filmtámogatók a támogatással egyező összegű adókedvezményt három adóéven belül a fizetendő társasági adó összegéből való levonással érvényesíthettek. Az I. r. és a II. r. vádlottak által létrehozott céghálózat működése során az egyes filmekhez kapcsolódóan jogátruházási szerződéseket kötöttek, melyek nem bírtak érdemi tartalommal, azok ténylegesen a vádlottak érdekeltségébe tartozó off-shore cégek felé történő forráskivonáshoz, illetőleg az azoktól történő forrásbevonáshoz teremtették meg a jogcímet, valamint lehetőséget nyújtottak a filmgyártási költségek igazolására kibocsátott fiktív számlákhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség ellenszámlázás révén történő elkerüléséhez. A vád szerint a vádlottak cselekményeikkel hozzávetőlegesen 5 milliárd Ft kárt okoztak a központi költségvetésnek. Az ügyészség különböző mértékben és minőségben elkövetett, különböző bűncselekményeket ró az egyes vádlottak terhére. A vád többek között jelentős vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette, magánokirat-hamisítás vétsége, az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette. A következő tárgyalási napokon a vádlottak meghallgatása folytatódik. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: Fővárosi Törvényszék, II., Fő u , I. 42.Kb.393/2013 elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette :00 A 2006-os őszi események kapcsán 14 egykori, illetve jelenleg is állományban lévő rendőrrel szemben emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya. Az ügyészség tizenöt vádpontban részletezi a vád tárgyává tett cselekményeket, melyek kapcsán különféle bűncselekmények elkövetését rója az egyes vádlottak terhére. A vádirat rögzíti, hogy szeptember 17-én este Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök öszödi beszédének nyilvánosságra kerülését követően néhányan gyülekezni kezdtek a Kossuth téren. A kezdetben nyugodt tüntetők a résztvevők számának növekedésével - mind hangosabbak lettek, a kormányt és a rendőrséget szidalmazva új választások kiírását követelték, majd az ezerfősre nőtt tömeg átszakította a Parlament előtti lánckorlátot. Miután a tömeg egyre nőtt, újabb rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre, s a rendőri vezetők - a megyei rendőrfőkapitányságok ügyeletének bevonásával - intézkedtek a vidéki rendőrök fővárosba rendelésére is. Másnap, szeptember 18-án este a több ezresre nőtt tömeg a Parlament köré vont kordont benyomta, majd a tüntetők egy csoportja átment az MTV székháza elé, mert be akarták olvastatni a petíciójukat. Miután nem sikerült elérniük, hogy az MTV illetékes képviselőjével tárgyaljanak, a Kossuth térről több ezres támogató tömeg érkezett hozzájuk. A vád szerint a tüntetők közül egy néhány száz fős tömeg kövekkel dobálta a székház épületét, s nemcsak a székházat, hanem az épület védelmére rendelt, a főbejárat előtti lépcsősoron sorfalszolgálatot teljesítő Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság csapatszolgálati századát is megtámadták. Kövekkel, üvegekkel, különféle tárgyakkal dobálták őket. A támadás folytán 60 rendőr megsérült, köztük olyanok, akiknek nem volt bevetési sisakja vagy pajzsa. Ezt egyébként a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság csapatszolgálati századának parancsnoka korábban jelezte az V. rendű vádlottnak - a Rendészeti Biztonsági Szolgálat műveletirányítói beosztásából eredően a század elöljárója volt - aki a jelentést tudomásul vette, a hiányok pótlására azonban bár arra

15 15 / 46 módja lett volna, és védőfelszerelések is rendelkezésre álltak mégsem intézkedett. Az V. r. vádlottat ennek kapcsán 2 rb. elöljárói gondoskodás elmulasztásának bűntettével vádolják. A vádirat kitér arra is, hogy késő éjszakára már kemény összecsapás volt a rendőrség és a tüntetők között. Az egyre jobban kiszélesedő támadás miatt - Budapest rendőr-főkapitánya - II. r. vádlott a IV. r. vádlottat az épület és környéke helyszínparancsnokául jelölte ki, aki azonban e feladatát nem volt képes ellátni: az akadályozó körülményekről elöljáróinak nem tett jelentést, nem végezte el a rendelkezésére álló erők és eszközök számbavételét, így nem mérte fel a feladatba bevont rendőri erők nagyságát és felállítási helyét, illetve azokét sem, amelyeket erősítésként be lehetett volna vonni. Nem ismerte a székházba vezényelt rendőri erők parancsnokait, velük kapcsolatot nem keresett, a védendő épület sajátosságainak megismerése érdekében nem vette fel a kapcsolatot a biztonsági szolgálattal sem. A II. r. vádlottól kapott paranccsal szemben a székházba vezényelt rendőri köteléket nem irányította, nem koordinálta, így az alegységek szervezetlenül igyekeztek részt venni a székház védelmében. Mindezek alapján az ügyészség a IV. r. vádlott ellen parancs iránti, jelentős hátrány veszélyével járó engedetlenség bűntette miatt emelt vádat. A vád szerint a II. rendű vádlott a televízió által sugárzott képekből, a rádióforgalmazásokból és a rendőri jelentésekből a székháznál, illetőleg a székházban történt eseményekről tudta, hogy a rendőri egységek irányítatlansága miatt teljes káosz alakult ki. A II. r. vádlott annak ismeretében, hogy az általa a székház védelmére rendelt rendőri egységek irányítására kijelölt helyszínparancsnok az ebből fakadó feladatait nem gyakorolja, elöljárói kötelmét megszegve eltűrte, hogy parancsa nem érvényesül. Nem utasította a IV. r. vádlottat jelentéstételre, a változó helyzet értékelésére, a megtett intézkedések ismertetésére, vagy azok elmaradása okainak feltárására. G. Péter rendőr vezérőrnagy - bár tudta, hogy az MTV székházhoz vezényelt egyes rendőri alegységek a konkrét helyzetekben saját belátásaik szerint szervezték a védekezést, adtak utasítást alárendeltjeiknek -, nem intézkedett az alkalmatlanná vált helyszínparancsnok leváltására és a rendőri erőket összefogni képes rendőr helyszínparancsnokként való kijelölésére. A vád szerint mulasztása következményeként mert a helyszínparancsnoki intézkedések elmaradásával a helyszínre vezényelt rendőri kötelékek túlnyomórészt felmorzsolódtak több rendőr megsérült, a szolgálatra jelentős hátrány következett be. Mindezek miatt az ügyészség elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettével vádolja a II. r. vádlottat. A vád szerint - a Rendészeti Biztonsági Szolgálat egykori parancsnoka - III. r. vádlott az MTVszékház szeptember 18-i ostromakor a rendőri erők, technikai eszközök igénybevételére vonatkozó késedelmes jelentések miatt elöljárói kötelességét megszegve az eseményt követően nem intézkedett mulasztó alárendeltjeinek felelőssége vonására, a jelentéstétel elmaradása okainak feltárására. Ha a jelentések kellő időben megtörténnek volna, a III. r. vádlott a bevetési állomány riadóztatására már korábban intézkedhet, így akár meg is előzhette volna, hogy az események nemcsak időben, de mértékükben se váljanak a bekövetkezettekkel azonossá. Mivel az ilyen rendkívüli helyzetben a jelentéstétel elmulasztása katonai bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel amely a III. r. vádlott mulasztásával minden jogkövetkezmény nélkül maradt -, így az ügyészség a III. r. vádlottat emiatt elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntettével vádolja. Egy másik vádpontban azt részletezi az ügyészség, hogy a volt országos rendőrfőkapitány vizsgálóbizottságokat hozott létre a rendőri intézkedések komplex kivizsgálására, azonban a vizsgálóbizottságok jelentéseiben megfogalmazott megállapítások ellenére két kivétellel elmulasztotta a felelősségre vonásra irányuló eljárások megindítását, nem intézkedett a jelentésekben megjelölt tárgykörökben parancsnoki tényfeltáró vizsgálat lefolytatására, így a személyi felelősségre vonások elmaradásaival a szolgálat rendjét és érdekeit jelentősen sértette. Mulasztása különösen súlyos a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság csapatszolgálati századával történtek, az Ignácz és Árvai - jelentések, illetve a IV. r. vádlottal szemben elrendelt fegyelmi eljárásban végzett meghallgatások adatai tekintetében, hiszen az időben lefolytatott parancsnoki vizsgálat akár katonai bűncselekmény megalapozott gyanúját is feltárhatta volna. A vádhatóság egy másik vádpontban arra tér ki, hogy a Rendészeti Biztonsági Szolgálat állományába tartozók közül - a törvényi előírás és annak ellenére, hogy az I. r. vádlott október 23-a előtt kifejezett és egyértelmű utasítást adott az azonosító jelvények kötelező viselésére október 23-án senki nem viselte a szolgálati azonosító jelvényt. A magasabb rendőri parancsnokoknak emellett határozott utasítást adott, gondoskodjanak, hogy az állomány

16 16 / 46 viselje a szolgálati azonosító jelvényeket. Miután a parancs ellenére a REBISZ állománya a bevetési ruházaton nem viselt szolgálati azonosító jelvényt, az I. r. vádlott bár erről tudomást szerzett -, a parancs érvényesülésének elmulasztása miatt nem intézkedett a parancsnokok felelősségre vonására. Annak ellenére, hogy az eseményeket követően a közvélemény különféle híradásokon keresztül kifogásolta és sérelmezte a szolgálati jelvények bevetési öltözeten való viselésének hiányát, és ezáltal a rendőrök azonosíthatatlanságát, az I. r. vádlott azt is eltűrte, hogy a REBISZ parancsnoka e tárgykörben érdemi tényfeltáró vizsgálatot nem rendelt el, és senkivel szemben nem kezdeményezett felelősségre vonást. Az I. r. vádlott e mulasztásai a szolgálatra jelentős hátránnyal jártak, ezért a fentiek miatt 2 rb. elöljárói intézkedés elmulasztásnak bűntette a vád dr. B. László nyugállományú rendőr altábornagy ellen. A vád szerint a III. r. vádlott az utasítást figyelmen kívül hagyva a szolgálati jelvények viselésének elmaradása tárgykörben érdemi vizsgálatot nem rendelt el. Azzal, hogy eltűrte, hogy a bevetésben részt vettek ruházatukon az országos rendőrfőkapitány utasítása ellenére nem viselték az ünnepnapon a szolgálati jelvényt, az erre vonatkozó érdemi tényfeltáró vizsgálat és az esetleges felelősségre vonás elmaradása nemcsak a szolgálati, de a közérdek jelentős hátrányát idézte elő. A vádhatóság egy másik vádpontban azt rója fel, hogy a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál azokban az ügyekben, amelyekben a gyanúsítotti idézést ugyan kibocsátották, de a nyomozás később megszüntetésre került, fegyelmi eljárás elrendelésére intézkedések nem történtek. Fegyelmi eljárás elrendelésére csak azon 2006-os őszi eseményekkel kapcsolatos esetekben került sor, amelyekben az eljáró ügyészség a vádemelésről tájékoztatta a katonai szervezetet. A következő vádpont a október 23-án használt kényszerítő eszközök kapcsán megállapítja, hogy a csapatszolgálati feladatok során használt kényszerítőeszközökről (gumilövedék, könnygázgránát) nem készültek külön rendőri jelentések, azok alkalmazásáról az érintett időben meghatározott feladatokban részt vett osztályok vezetői tettek említést. A csupán eseményleírást tartalmazó jelentések nem tartalmazták a kényszerítőeszközök igénybe vételének okait és az egyes helyszíneken bevetett eszközök mennyisége részleteit, így - külön jelentések hiányában - igénybevételük jogszerűségének, szakszerűségének, illetve arányosságának parancsnoki kivizsgálására sem kerülhetett sor. A vád szerint a III. r. vádlott a kényszerítőeszközök használata, alkalmazásuk körülményei, az egyes helyszeneken felhasznált gumilövedékek, könnygázgránátok mennyisége, a feladat végrehajtáshoz igazodó arányosság tárgyában nem indított vizsgálatot, így utóbb azok alkalmazásának jog-és szakszerűsége már egyáltalán nem, vagy nehezen igazolható. Különösen fontos lett volna ennek vizsgálata a Károly körúton végrehajtott lovasroham vonatkozásában, amellyel kapcsolatban számos ellentmondás folytán utóbb nem állapítható meg, hogy ki, milyen indok és adatok birtokában adott utasítást e speciális kényszerítőeszköz alkalmazására, az mennyiben volt megalapozott és indokolt. Éppen ezért abban a kérdésben sem lehet állást foglalni, felmerül-e ezzel kapcsolatban bárkinek is a büntetőjogi felelőssége. Az ügyészség a fentiek alapján a rendőr vezérőrnagy III. r. vádlott ellen 4 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat. Az ügyészség a fentieken túlmenően 10 vádpontban szeptember között történt - eset kapcsán emelt vádat elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette miatt egyes parancsnokok ellen, akik nem akadályozták meg alárendeltjeik bántalmazó magatartását, illetve utóbb nem jelentették azt. A vád szerint mulasztásaikkal a szolgálati és fegyelmi rendet sértették, beosztottaikban azt a képzetet erősítették, hogy a jogellenes cselekményeket észlelő elöljárók a törvényes eljárás mellőzésével és a törvénytelen módszerekkel egyetértenek, ezáltal a jogsértő cselekmények jogkövetkezmények nélkül maradhatnak, ami megalapozhatja annak reális veszélyét, hogy jövőbeni csapaterős tevékenységük során hasonló jogellenes intézkedést hajtanak végre. E tényállások alapján az ügyészség a VI. r. vádlott, a VII. r. vádlott, a VIII. r. vádlott, a IX. r. vádlott, a X. r. vádlott, a XI. r. vádlott, a XII. r. vádlott, a XIII. r. vádlott és a XIV. r. vádlott ellen elöljárói intézkedés elmulasztásának büntette miatt emelt vádat. A Központi Nyomozó Főügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa az I-VI. és VIII-XIII. r. vádlottakat - a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli előzetes mentesítés mellett - felfüggesztett szabadságvesztésre, míg a VII. és XIV. r. vádlottakat pénzbüntetésre ítélje. A főbüntetések mellett a IV., a VII., a XII. valamint a XIII. r vádlottak esetében indítványozta, hogy katonai mellékbüntetésül rendfokozatban visszavetést is

17 17 / 46 alkalmazzon. Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatódik. Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Tel.: , , Fax.: KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 118. B.A. emberölés kísérlete bűntettének január A fiatalkorú vádlott egy lánnyal kapcsolatos féltékenység miatt vitába keveredett a sértettel március 1-én a kaposvári buszpályaudvarnál. A vita végén a vádlott a sértettet hátba szúrta egy zsebkéssel. Folytatólagos tárgyalás. Dr. Vadócz Attila Sajtószóvivő 06/ KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Díszterem vádlott Á.Á. és társai ügy pénzmosás bűntette más bűncselekmények időpont január 14. és óra Folytatódik a kiskunfélegyházi számlagyáros büntetőper Folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken annak a 28 vádlottnak a büntetőügye, akik ellen a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség pénzmosás bűntette, az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott utólag közelebbről már meg nem határozható időpontban és körülmények között évben úgy határozott, hogy akként tesz szert rendszeres jogtalan anyagi haszonra, hogy Kiskunfélegyházán úgynevezett számlagyárat hoz létre és működtet. E tevékenység lényege az volt, hogy az I.r. vádlott az erre igényt mutató megrendelők (különböző gazdálkodó szervezetek) részére általa is előre tudott módon adócsalás elkövetéséhez úgy nyújt segítséget, hogy létező gazdasági társaságok nevében állít/állíttat ki valótlan tartalmú, fiktív számlákat, amelyeket anyagi ellenszolgáltatás fejében eljuttat a megrendelők felé, akik az általuk is tudottan fiktív számlákat könyvelésükbe beállítják, ezt követően pedig adóbevallásaikat a fiktív számlák figyelembe vételével, valótlan tartalommal készítik el, majd nyújtják be az adóhatósághoz, és ezáltal adófizetési kötelezettségüket csökkentik különböző adónemekben. Az I.r. vádlott a vádbeli időszakban évek - az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok nevében különböző összegekről fiktív számlákat állított/állíttatott ki a számlákat megrendelő gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók részére. Az I.r. vádlott érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok nagyszámú gazdasági társasággal és egyéni vállalkozóval álltak nem valós üzleti kapcsolatban, mely során egymás között rendszeresen pénzügyi tranzakciókat hajtottak végre.

18 18 / 46 A fiktív számlát megrendelő gazdálkodók a valótlan tartalmú számlákon szereplő különféle pénzösszegeket átutalták az I.r. vádlott által megadott gazdasági társaságok bankszámláira, majd azt I.r. vádlott utasítására, a pénzfelvételre jogosult vádlott-társ jellemzően az utalás napján készpénzben felvette a gazdasági társaság bankszámlájáról. A pénzt felvevő személy a felvett pénzösszegeket ezt követően átadta I. r. vádlottnak, aki a jutaléka levonását követően a megmaradt pénzösszeget visszaadta a számlát megrendelő vállalkozások képviselőjének vagy tulajdonosának. Készpénzfizetési számlák esetében a számlákat megrendelő számlabefogadók az I. r. vádlottal előzetesen megbeszélt összeget a bruttó számlák 5-20%-át fizették ki a számlák átvételekor az I. r. vádlottnak, vagy valamelyik megbízottjának. Az I.r. vádlott érdekeltségi körébe a vádbeli időszakban 23 gazdasági társaságok tartozott. A gazdasági társaságok tulajdonosi köre jelentős átfedést mutatott. A gazdasági társaságok tulajdonosai és képviselői külföldi, elsősorban ukrán és szerb állampolgárok voltak. A társaságok jelentős részében a kézbesítési megbízott I. r. válott, illetve az irányítása alá tartozó vádlott társak voltak. A számlakibocsátó gazdasági társaságok tényleges irányítását az I. r. vádlott látta el, illetve rendelkezett a társaságok bankszámlájára utalt pénz felhasználásáról. A társaságok egy része viszonylag rövid élettartamú volt, a cégekkel szemben a nagy összegű adótartozás miatt felszámolási eljárás elrendelésére került sor. A fenti gazdasági társaságokkal kapcsolatosan elkövetett adócsalás bűncselekményekből származó jövedelmük legalizálása érdekében az I. r. vádlott és több társa az adóhatóság felé személyi jövedelemadó (továbbiakban SZJA) adónemben, több adóéven keresztül kiugróan magas értékű fiktív személyi jövedelemadó bevallásokat tettek, melyek alapjait az I. r. vádlott által a foglalkoztató gazdasági társaságok számlájára történő készpénzbefizetés, illetve az ezen számlákról a magánszemélyek részére történő banki átutalás biztosított. Az I. r. vádlott által a foglalkoztató gazdasági társaságok számlájára teljesített készpénzbefizetések és átutalások a vádlottak által elkövetett adócsalás bűncselekményekből származnak. A vádbeli időszakban összesen Ft összegű nettó bérjövedelem (munkabér, prémium, végkielégítés) átutalása történt meg a vádlottak részére. Az adócsalás, valamint a pénzmosás elkövetéséhez felhasznált gazdasági társaságokat egy személyi kör működtette, akik I. r. vádlott utasításainak megfelelően végezték a fiktív számlák értékesítését, a beérkező összegek elosztását, valamint a befogadó gazdasági társaságok képviselői részére történő készpénzek visszajuttatását. Az előzőekben részletezett tevékenységet a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték, oly módon, hogy egymás között a feladatokat összehangolták, megosztották. A bűnszervezetet az I. r. vádlott hozta létre a bűncselekmények elkövetése érdekében. Felkutatott olyan személyeket, akik gazdasági társaságokat hoztak létre annak érdekében, hogy azok felhasználásával bűncselekményt kövessenek el számlagyárat működtessenek. A bűnözői csoport tagjai egymással telefonon és ben is tartották a kapcsolatot. A bűnszervezet működését a jól szervezettség és összehangoltság jellemezte, a csoport hosszabb időre alakult. A cselekményeket a társaságok megalapításától, külföldi tagok, illetve ügyvezetők beszervezésétől, kézbesítési megbízottak felkutatásától, a cégek eladásától, a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságtól, készpénzfelvételektől és a számlák kiállításáig kiterjedően a legapróbb részletekre is megtervezték, és ez alapján hajtották végre. A fent részletezett láncolaton keresztül szerzett pénzeszközöket a vádlottak a bűnszervezet működésére, valamint a hálózatba szervezett fiktív gazdasági társaságok fenntartására, illetve a bűnszervezetben tevékenységet végző személyek díjazására fordították. Az adócsalások elkövetéséből származó összegek eredetét az elkövetők, a hálózatban található gazdasági társaságok közötti sorozatos banki átutalások útján kísérelték meg leplezni, illetve a bűncselekmények elkövetéséből származó jövedelmüket kiugróan magas értékű, fiktív személyi jövedelemadó bevallások benyújtásával kísérelték meg legalizálni. A bűnszervezetet I. r. vádlott hozta létre, a bűnszervezet munkáját szervezte és koordinálta, részt vett a készpénzek felvételében, valamint a pénznek a befogadó társaságok képviselői részére történő visszajuttatásában. Több esetben a bűnszervezetben szereplő fiktív gazdasági társaságok korábbi képviselője volt, illetve több gazdasági társaság esetében a kézbesítési

19 19 / 46 megbízotti teendőket is I. r. vádlott látta el. A számlakibocsátó társaságok esetében a társaságok bankszámlái felett rendelkezési jogosultsággal bírt, és tulajdonosként rendelkezett a bűnszervezetbe bevont fiktív gazdasági társaságok felett. Az I. r. vádlott irányította a szervezet számla kiállítási tevékenységét. Döntött a gazdasági társaságok megalapításáról, az ügyvezetők, kézbesítési megbízottak, bankszámla feletti rendelkezési joggal bírók személyéről, majd ezt követően utasításokat adott társainak a számlák kiállítására, pénzfelvételekre és átutalásokra. Utasításai alapján került sor a számlagyárban résztvevő gazdasági társaságok bankszámlájáról történő pénzfelvételekre, majd döntött a megszerzett pénz rendeltetéséről. Intézkedett az átutalásos számlák esetében a fiktív számlák kiállításának költségén kívüli összegek számlabefogadó társaságok vezetői részére történő visszafizetésről. I. r. vádlott egyezett meg a számlabefogadó gazdasági társaságok vezetőivel, illetve képviselőivel a fiktív számlák kiállításának körülményeiről. Mindezek alapján az I. r. vádlott irányította a bűnszervezetet, amelyben II. r., III. r., IV. r., V. r., XXII. r., XXIV. r. és XXVII. r. vádlottak tagként vettek részt. Dr. Sárközy Szabolcs elérhetőségek SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK Szegedi Törvényszék (Szeged, Széchenyi tér 4.) 117. számú tárgyalóterem B. A. vádlott és 45 társa Bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette, ún. Takszövügy 2014 január 14., 16. Az ügy lényege: Az ügyben a vádirat 46 vádlottat, 100 tanút és több mint 50 sértettként érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes, több 10 ezer oldalas. A vádirat szerint a vádlottak összesen 52 magyarországi takarékszövetkezetnek okoztak 11 milliárd forintot meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg. Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást óra Juhászné dr. Prágai Erika törvényszéki bíró / Szegedi Törvényszék (Szeged, Széchenyi tér 4.) 108. számú tárgyalóterem S. Á. és 11 társa ún. Tiszai árvíz utáni fertőtlenítés ügye Üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények január óra Az ügy lényege: A vádirat lényege szerint az I. és II.r. vádlottak az irányításuk alatt álló BS Alfa Kereskedelmi Bt. nevében eljárva a év folyamán a Tiszán levonuló árvíz utáni helyzetet kihasználva a VI.r. vádlott, mint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének közreműködésével Csongrád megye területén levő Tisza-menti települési önkormányzatok eljáró képviselőit rábírták arra, hogy az árhullám levonulását követően az ártér fertőtlenítési munkáinak elvégzésével bízzák meg a BS Alfa Bt-t. Ezen fertőtlenítési munkák elvégzésére nem volt szükség, azokat a BS Alfa Bt. nem, vagy nem

20 20 / 46 szakszerűen végezte el, ahhoz személyi, vagy tárgyi feltételekkel nem is rendelkezett. Az I. és a II.r. vádlottak a BS Alfa Bt. képviselőiként felkerestek 14 önkormányzatot és velük átlagosan 32 Ft/m2 áfás megbízási áron, hektár közötti területek fertőtlenítésére megbízási szerződéseket kötöttek. Az önkormányzatok a fentiek szerinti téves tudatállapotban a fertőtlenítési munkák elvégzéséhez összesen csaknem 283 millió forint állami támogatást igényeltek a vis major alapból, melyből csaknem 58 millió forintot utaltak át, míg Tiszasziget saját költségvetéséből további 16,5 millió forintot, Hódmezővásárhely pedig további 21,1 millió forintot fizetett ki a BS Alfa Bt. részére. A BS Alfa Bt. a fertőtlenítési munkák elvégzésének igazolására valós gazdasági eseményt nélkülöző, fiktív alvállalkozói szerződéseket kötött a III-V.r., illetve a VII-XII.r. vádlottak irányítása alatt álló társaságokkal, melyek tevékenységi körébe év után került bejegyzésre a szennyeződésmentesítés. Az I. és II.r. vádlottak fenti cselekményéről és szándékáról tudva B. Zoltán IV.r. vádlott rábírt egy további személyt (aki nem volt tisztában a vádlottak valódi szándékával) arra, hogy alapítson egy szennyeződésmentesítéssel foglalkozó betéti társaságot, mely szakszerűtlenül, de elvégzett olyan munkarészeket, mellyel a vádlottak az önkormányzatok képviselőinek tévedését fenn tudták tartani. B. Ignác V.r. vádlott a XII.r. vádlottat bírta rá arra, hogy betéti társaságának tevékenységi körében szerepeltesse a szennyeződésmentesítést, mely szintén fiktív számlákkal igazolt teljesítést a vádlottak részére. Juhászné dr. Prágai Erika törvényszéki bíró / TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló R. G. életveszélyt okozó testi sértés bűntette január Vádlott egy sörözőben dulakodni kezdett sértettel, melynek során vádlott egy bicskával egy alkalommal szemből megvágta sértett nyakának bal oldalát 18 cm hosszan. Bizonyítás! Dr. Majorosné dr. Köck Ildikó Sajtószóvivő ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK Zalaegerszegi Törvényszék, mint másodfokú bíróság B. I. Erőszakos közösülés bűntette január A vádlott 2012 júniusában egy zalai községben található lovas karám környékét fát vágott. A karámból magához csalta a lovakat etető gyermekkorú kislányt, akit fenyegetéssel és ütlegeléssel kényszerítve az erdőbe cipelt. Az erdőben a gyermeket arra kényszerítette, hogy orálisan elégítse ki. A kiskorú súlyos fokú pszichés traumatizációt szenvedett el.

B. P. r.zls. Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette

B. P. r.zls. Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette 1 / 47 A 14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.31-04.04. 2014.03.31. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. L. Emberölés bűntette 2014.03.31. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A 47. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.18-11.22.

A 47. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.18-11.22. 1 / 50 A 47. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.18-11.22. 2013.11.18. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B. + 197 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2013.11.18-22.

Részletesebben

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 1 / 8 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.08.25.-08.29. 2014.08.25. (HÉTFŐ) SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék 1. em. 53. Dr.K.E. különösen nagy hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette

Részletesebben

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.08.24-28. 2015.08.25. (KEDD) PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA Pécsi Ítélőtábla fszt. I. sz. tárgyalóterem M.J. és 16 társa 2015. augusztus 25-26. 9 óra hivatalos személy által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.09-03.13.

A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.09-03.13. A 10. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.03.09-03.13. 2015.03.09. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. III. tanács fsz. 9. sz. tárgyalóterem K. Józsefné II. r. Hatóság félrevezetésének 2015. 03. 10. 09.00 vétsége

Részletesebben

A 20. HETI ORSZÁGOS TÁGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.12-16.

A 20. HETI ORSZÁGOS TÁGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.12-16. 1 / 49 A 20. HETI ORSZÁGOS TÁGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.12-16. 2014.05.12. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla S. Jné Emberölés bűntette 2014.05.12. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21.

A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21. 1 / 37 A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21. 2013.06.17. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. J. és társai Lopás vétsége 2013. 06. 17. 9.00 A felülvizsgálattal

Részletesebben

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette

A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 1 / 39 A 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.10-02.14. 2014.02.10. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. A. Személyi szabadság megsértésének bűntette 2014.02.10. 08:00 Az elsőfokon

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY

SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG KAPOSVÁR Ig. 46/2013/41-I. szám SAJTÓKÖZLEMÉNY 1.) A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat két kaposvári férfival szemben. A vádlottak 2013. július 21.

Részletesebben

2. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.06-10.

2. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.06-10. 1 / 29 2. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.06-10. 2014.01.06. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. Sz. + 2 fő Emberölés bűntette 2014.01.06. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.22-04.25.

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.22-04.25. 1 / 55 2014.04.22. (KEDD) KÚRIA KÚRIA B. I. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.22-04.25. dr. G. László rágalmazás vétsége 2014. 04. 22. 09.00 A folytatólagosan

Részletesebben

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07.

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. 2014.02.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B.A.K. Emberölés bűntette 2014.02.03. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28.

B. Ferenc emberölés bűntette 2014. április 28. 1 / 22 18 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.28-04.30 2014.04.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.P. J. r. főtörzszászlós + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bcs.

Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bcs. 1 ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK JÚLIUS 21. (HÉTFŐ) BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és

Részletesebben

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00

A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. F. D. CS. Emberölés bűntette 2013.11.11. 10:00 1 / 52 A 46. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.11-15. 2013.11.11. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A.A. Jövedékkel visszaélés bűntette 2013.11.11. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.10-03.14.

11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.10-03.14. 1 / 36 11. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.10-03.14. 2014.03.10. (HÉTFŐ) DEBRCENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Zs. L. Adócsalás bűntette 2014.03..10. 09:00 Az elsőfokon eljárt Egri Törvényszék

Részletesebben

AZ 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.16-12.21.

AZ 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.16-12.21. 1 / 21 AZ 51. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.16-12.21. 2013.12.16. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. T. Zs. + 4 fő Emberölés bűntette.2013.12.16. 09:00 Az elsőfokon eljárt

Részletesebben

A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.17-21.

A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.17-21. 1 / 42 A 8. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.17-21. 2014.02.17. (HÉTFŐ) DEBREDCENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla O. F. Csalás bűntette 2014.02.17. 09:30 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08.

45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 1 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.04-11.08. 2013.11.04. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. A. + 1 fő Fogolyszökés bűntette 2013.11.04. 09:30 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. 2015.02.09. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. Debreceni Ítélőtábla F.M.L. + 6 fő Sikkasztás bűntette 2015.02.09. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

42.Kb.393/2013 elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette

42.Kb.393/2013 elöljárói intézkedés elmulasztásának bűntette 1 / 44 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.04.07-04.11. 2014.04.07. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M.F. Adócsalás bűntette 2014.04.07. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24.

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 1 / 58 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 2014.01.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. K. + 10 fő Adócsalás bűntette 2014.01.20 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

AZ 5. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.27-31.

AZ 5. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.27-31. 1 / 55 AZ 5. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.27-31. 2014.01.27. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. M. Csalás bűntette 2014.01.27. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

42. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.14-18.

42. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.14-18. 1 2013.10.14. HÉTFŐ 42. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.14-18. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla F. A. + 1 fő Emberölés bűntette 2013.10.14. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés CS. I. + 2 fő Rablás bűntette 2016.04.04. 08:30 Határozat hirdetés Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2015 októberében Cs. I. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette és társtettesként

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10.

A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10. 1 / 38 A 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.05-05.10. 2014.05.05. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. J. Emberölés bűntette 2014.05.05. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

26. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.23-06.27.

26. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.23-06.27. 1 / 50 2014.06.23. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla 26. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.23-06.27. G. I. + 2 fő Hűtlen kezelés bűntette 2014.06.23. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.24-28.

A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.24-28. 1 / 38 A 13. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.24-28. 2014.03.24. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. P. J. r.fzls.+ 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette 2014.03.24.

Részletesebben

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31.

A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. 1 / 32 2013.10.28. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A 44. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.28-10.31. Debreceni Ítélőtábla E. J. Emberölés bűntette 2013.10.28. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.17-21.

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.17-21. 1 / 46 12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.03.17-21. 2014.03.17. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Cs. B. + 197 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2014.03.17.

Részletesebben

A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA

A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 1 A 48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.11.25-11.29 2013.11.25. (HÉTFŐ) KÚRIA 2 ÚRIA B. III. tanács fsz. Díszterem V. T. XI. r. és 3 társa Lopás bűntette és más 2013. 11. 25. 9.00 bűncselekmények

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.10-06.13.

24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.10-06.13. Oldal: 1 / 39 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.06.10-06.13. 2014.06.10. (KEDD) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. I. Z. r. ftőrm Vesztegetés bűntette 2014.06.10. 13:00 HATÁROZAT HIRDETÉS

Részletesebben

16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.13. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. J. Ené Emberölés bűntette 2015.04.13. 10:00 Információ: Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2014

Részletesebben

ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.15-12.19.

ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.15-12.19. ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.15-12.19. 2014.12.15. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L. L. + 1 fő Emberölés bűntette 2014.12.15. 10:00 Határozat hirdetés! Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25.

A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25. 1 / 29 2013.10.21. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.10.21-25. P. M. + 3 fő Rablás bűntette 2013.10.21. 09:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.02-02.06.

6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.02-02.06. 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.02-02.06. 2015.02.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla R. B. +2 fő Emberrablás bűntette 2015.02.02. 10:00 Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék

Részletesebben

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (KIEGÉSZÍTÉS)

28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (KIEGÉSZÍTÉS) 28. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK (KIEGÉSZÍTÉS) 2015.07.06-10. 2015.07.06. (HÉTFŐ) FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Fővárosi Törvényszék II. Fő utca 70-78 5.B.609/2013 Emberölés bűntette 2015. 07. 06. 11.00 A Fővárosi

Részletesebben

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék KORRUPCIÓ ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TI AKADÉMIA Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék corruption is the prize" A KORRUPCIÓ TAPASZTALÁSA VARGA GERGELY ÜGYÉSZ ESETE 2011. nov.

Részletesebben

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.03-07. KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem R. B. Rágalmazás vétsége 2013. 06. 03. 9.

23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.03-07. KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem R. B. Rágalmazás vétsége 2013. 06. 03. 9. 1 / 31 2013.06.03. (HÉTFŐ) KÚRIA 23. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.03-07. KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem R. B. Rágalmazás vétsége 2013. 06. 03. 9.00 A terheltet az eljárt bíróság

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

5. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.01.26.-01.30.

5. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.01.26.-01.30. 5. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.01.26.-01.30. 2015.01.26. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. A. + 2 fő Csalás bűntette 2015.01.26. 09:00 Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.171/2003/14. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi január hó 13. napján és 2004. február hó 10. napján tartott fellebbezési

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 42 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.30-10.04.

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.30-10.04. 1 / 61 40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.30-10.04. 2013.09.30. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Zs. Kábítószerrel visszaélés bűntette 2013.09.30. 09:00 Az elsőfokon eljáró

Részletesebben

42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17.

42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17. 42 HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.13-17. 2014.10.13. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla H. Gy. + 1 fő Lopás bűntette 2014.10.13. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni Járásbíróság

Részletesebben

19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette

19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 19. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.05.02-2016.05.06. 2016.05.02. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA K. L. + 6 fő Hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 2016.05.02.

Részletesebben

A 49. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.02-2013.12.07.

A 49. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.02-2013.12.07. 1 / 52 A 49. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.12.02-2013.12.07. 2013.12.02. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla Zs. Gy. Emberölés bűntette 2013.12.02. 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.04.18-2016.04.22. Debreceni Ítélőtábla T. T. J. Emberölés bűntette 2016.04.18. 09:00

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.04.18-2016.04.22. Debreceni Ítélőtábla T. T. J. Emberölés bűntette 2016.04.18. 09:00 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.04.18-2016.04.22. 2016.04.18. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. T. J. Emberölés bűntette 2016.04.18. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi július hó 8. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő Í T É

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

26. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.24-28.

26. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.24-28. 1 / 42 2013.06.24. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 26. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.24-28. Debreceni Ítélőtábla Sz. K. + 1 fő Emberölés bűntette 2013.06.24. 09:00 Az első fokon eljáró Debreceni

Részletesebben

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.18.-22

12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.18.-22 1 / 45 12. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.03.18.-22 2013.03.18. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla I.L. r.ftőrm. + 1 fő Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette 2013.03.18.

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.335/2003/16. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 27. napján és 2004. évi május hó 25. napján tartott nyilvános

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla M. S. Emberölés bűntette 2016.02.08. 08:30

Debreceni Ítélőtábla M. S. Emberölés bűntette 2016.02.08. 08:30 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.02.08-2016.02.12. 2016.02.08. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla M. S. Emberölés bűntette 2016.02.08. 08:30 Az első fokon eljárt Egri Törvényszék

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22.

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.10.20-22. 2014.10.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla F. K. B. Testi sértés bűntette 2014.10.20. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.02-04.05.

14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.02-04.05. 1 / 21 14. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.02-04.05. 2013.04.02. KEDD FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMA 1055. Budapest, Markó utca 16. díszterem R.J. vádlott előre kitervelten

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

M. Sz. Garázdaság bűntette 2015.11.02. 10:00

M. Sz. Garázdaság bűntette 2015.11.02. 10:00 45. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 11.02-2015.11.06. 2015.11.02. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K. G. + 1 fő Emberölés bűntette 2015.11.02. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26.

17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 1 / 47 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.22-26. 2013.04.22. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla L.Z. + 3 fő Emberölés bűntette 2013.04.22. 09:00 Az eksőfokon eljáró Debreceni Törvényszék

Részletesebben

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13.

A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13. 1 / 26 A 37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.09-13. HÉTFŐ (2013.09.09.) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla D.I. Lopás bűntette 2013.09.09. 09:00 Az elsőfokon eljáró Miskolci Városi Bíróság

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.01.18-2016.01.22. Debreceni Ítélőtábla P. Cs. + 2 fő Emberölés bűntette 2016.01.18. 09:00

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.01.18-2016.01.22. Debreceni Ítélőtábla P. Cs. + 2 fő Emberölés bűntette 2016.01.18. 09:00 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2016.01.18-2016.01.22. 2016.01.18. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla P. Cs. + 2 fő Emberölés bűntette 2016.01.18. 09:00 HATÁROZAT HIRDETÉS Az első fokon

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 50. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.12.08-12.12. 2014.12.08. HÉTFŐ DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B. L. + 1 fő Kábítószerrel visszaélés bűntette 2014.12.08. 08:30 Információ: HATÁROZAT

Részletesebben

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24.

A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. 2015.04.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla A 17. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.20 04.24. J. J. + 4 fő Rablás bűntette 2015.04.20. 09:00 Információ: Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03.

40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03. 1 / 38 2014.09.29. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 40. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.09.29.-10.03. Debreceni Ítélőtábla B. A.+ 2 fő Emberölés bűntette 2014.09.29. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A 38. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.16-20.

A 38. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.16-20. 1 / 34 A 38. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.09.16-20. HÉTFŐ (2013.09.16.) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla K.J.A. Pénzmosás bűntette 2013.09.16. 09:00 Az elsőfokon eljáró Miskolci Törvényszék

Részletesebben

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 10.19-2015.10.22.

43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 10.19-2015.10.22. 43. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015. 10.19-2015.10.22. 2015.10.19. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla N. L. + 4 fő Adócsalás bűntette 2015.10.19. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.05.21-24.

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.05.21-24. 1 / 27 2013.05.21. (KEDD) KÚRIA Kúria sz. 9. sz. tárgyalóterem 21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.05.21-24. A. G. J. és társa Vesztegetés bűntette 2013. 05. 21. 9.00 II. rendű terhelt közterület-felügyelőként

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A perújítás egyes kérdései 1

A perújítás egyes kérdései 1 Dr. Kiszelyné dr.finta Éva: A perújítás egyes kérdései 1 Az előkészítő anyag felépítése: I./ Példák a Szolnok Megyei Bíróság gyakorlatából II./ Jogszabályok és a bírói gyakorlat III./ A gyakorlat alakulása,

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül)

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül) 5. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 5.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak havi

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 1 / 31 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.08-12. 2013.04.08. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem F. L. Sikkasztás bűntette 2013. 04. 08. 9.00 Az eljárt bíróságok a terheltet

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla Bf.I.185/2003/10. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 13. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.15-19

16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.15-19 1 / 54 16. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.04.15-19 2013.04.15. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. J. I. Emberölés bűntette 2013. 04. 15. 9.00 Az eljárt bíróságok a terheltet

Részletesebben

A 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALŰSI JEGYZÉK 2015.06.08-06.12.

A 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALŰSI JEGYZÉK 2015.06.08-06.12. A 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALŰSI JEGYZÉK 2015.06.08-06.12. 2015.06.08. (H) PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) mfsz. 2. tárgyalóterem gondatlanságból fk.f.j.d. elkövetett, életveszélyt

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.19-23.

21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.19-23. 1 / 55 2014.05.19. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla 21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.05.19-23. H. Jné + 1 fő Csalás bűntette 2014.05.19. 09:30 Az elsőfokon eljárt Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben