ARTNER ANNAMÁRIA 2 ÚJ EGYENLÍTÔ T A N U L M Á N Y H O R I Z O N T. A görög-eu szembenállás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTNER ANNAMÁRIA 2 ÚJ EGYENLÍTÔ T A N U L M Á N Y H O R I Z O N T. A görög-eu szembenállás"

Átírás

1 2 ÚJ EGYENLÍTÔ T A N U L M Á N Y H O R I Z O N T ARTNER ANNAMÁRIA A GÖRÖG KÉRDÉS A világ dolgai iránt érdeklődő közvéleményt napjainkban sokat foglalkoztatja, mi folyik Görögországban, illetve mi történik Görögországgal. A kérdés első megközelítésben egy rebellis ország tapasztalatlan kormányának és a fegyelmezett Németország vezette EU-nak a küzdelme, és arról szól, hogy a kis rendetlenkedőt a nagyok rávegyék a keserű, ám gyógyító pirula lenyelésére. A probléma azonban ennél sokkal mélyebb és súlyosabb. Ezt igyekszem megvilágítani most az adott terjedelmi kereteken belül.» A szerző közgazdász A görög-eu szembenállás január 25-én Görögországban a megszorításokat nyíltan ellenző, az adósság újratárgyalását, az összesen 240 milliárd eurónyi mentőcsomagokhoz kapcsolt megszorító program leállítását ígérő, radikális, marxista hangokat pengető 1 párt, a Sziriza győzedelmeskedett a parlamenti választásokon. Ez a fejlemény a 2008-ban kirobbant válság terheit viselő európaiak közül sokakban reményeket keltett. A párt a 2014 szeptemberében megfogalmazott ún. Thesszaloniki Programmal 2 nyerte meg a választásokat. E program azzal indít, hogy a Né - met ország II. világháború utáni adósságait eltörlő 1953-as konferenciához hasonló Európai Adós - ság Konferenciát kell összehívni Dél-Európa adós ságának rendezéséhez, amely eltörölné az adósságok nagyobb részét, a fennmaradókra mo - ratóriumot adna, és a további törlesztést a gazdasági növekedéshez kötné. Az Európai Beru házási Bank (EKB) finanszírozásával egy Európai New Deal -t kell elindítani. Továbbá Görögország igényt tart a náci Németország által Görögor - szágtól erővel felvett kölcsön visszafizetésére. A Trojka (az Európai Bizottság, az Európai Köz pon - ti Bank és az IMF) által adott mentőcsomaghoz kapcsolt program (Memorandum) helyett a Sziriza Nemzeti Újjáépítési Terv -e fog életbe lépni a kormányra kerülés első napjától, mielőtt a tárgyalások véget érnének és függetlenül azok kimenetelétől. A Sziriza a Trojka helyett Európa vezetőivel fog tárgyalni, az IMF-fel való kapcsolatokat tehát megszünteti. A Nemzeti Újjáépítési Terv négy pillére: 1) a humanitárius krízis kezelése, 2) a gazdaság beindítása és az adózás igazságosságának elősegítése, 3) a foglalkoztatás növelése, 4) a politikai rendszer átformálásával a demokrácia elmélyítése. A programban foglaltak szerint mindezeknek az összköltsége 11,4 milliárd eurót, a várható bevételek pedig 12 milliárd eurót tennének ki. A Sziriza-kormány hatalomra kerülését követően azonban az Európai Adósság Konferencia összehívására nem került sor. A Görögország és az EU, illetve az eurózóna közti vita már az első percektől kezdve a további hitelezés feltételeinek kérdésére redukálódott. Mindazonáltal már ez is radikálisan új fejleményt jelentett az európai projekt állóvizében. Egy kis ország kormánya állt ki eddig nem látott határozottsággal lakosainak szociális érdekeiért, a megszorítási politika okozta szociális válságra, a hitelezők által erőltetett politika kudarcára hivatkozva, hiszen a görög GDP az elmúlt években mintegy 30 százalékkal csökkent. Az érdeklődők nyomon követhették a görögök azon próbálkozásait, hogy meggyőzzék Európa vezetőit a megszorításokat tartalmazó program, a 2010-ben által írt Memorandum (részbeni) feladásának szükségességéről. 3 A görög kérést Németország kezdettől fogva mereven elutasította. A Németország vezette eurózóna amely az IMF mellett a mentőcsomag összegének nagyobb részét adta össze ragaszkodott hozzá, hogy Görögországnak a futó program meghosszabbítá-

2 ÚJ EGYENLÍTÔ 3 sát kell kérnie, ami egyenértékű azzal, hogy az új görög kormány is elismeri a megszorítások szükségességét. A Szirizát a nép éppen ezzel ellentétes mandátummal bízta meg. Az EU likviditási nyomás alá helyezte Görögországot: az Európai Központi Bank (EKB) február 4-én megszüntette a görög bankok görög állampapírok ellenében való kedvező finanszírozását 4, és az EU jelezte, hogy a további hitelezés a megszorító csomag maradéktalan folytatásának, illetve célszámai betartásának függvénye. Végül olyan megoldás született, amit mindkét fél bizonyos sikerként tálalt, bár úgy tűnik, a Szirizának kevesebb oka volt rá. A görög részéről pürroszi győzelem született: a sovány engedményekért cserébe el kellett hallgattatnia a Thessza - loniki Program minden lényeges elemét legalábbis egyelőre. A meccs tehát igen hamar a baloldali görög elképzelések vereségét vetítette előre. Az Eurózóna elérte, amihez ragaszkodott, hogy Görögország ne hágja át az eddig neki és más adósoknak szabott kereteket. A tárgyalások a költségvetési egyensúly megteremtésének mikéntjére korlátozódtak, ami semmi újat nem jelent a megelőző évekhez és kormányzati politikákhoz képest. Ugyanakkor és ez lehet a Szirizakormány megegyezést kereső magatartásának egyetlen értelme Görögország némi időt nyert. Görögországnak a hitelprogram 4 hónappal való meghosszabbítását kellett kérnie. Ezt február 23-án meg is tette, letéve az asztalra egy olyan maga által összeállított intézkedéscsomagot 5, amely nem veszélyezteti az adósságtörlesztést, megígéri, hogy a görög kormány nem tesz egyoldalú tehát a hitelezőkkel nem egyeztetett lépéseket, mint például a Thesszaloniki Program szintén azonnali intézkedésként beígért minimálbéremelés, vagy a korábban elbocsátott közalkalmazottak visszavétele. A Trojka (amelyet ezentúl a görög tárgyalófél óhajára ezentúl intézményeknek hívnak) felügyelete tehát megmarad, holott a Sziriza eredeti ígérete szerint ennek véget kellett volna vetni. A rövid görög intézkedéstervezetre az eurózóna rábólintott (2015. február 24.), azzal, hogy Görögországnak konkretizálnia kell elképzeléseit. Erre március 6-án került sor. A görög pénzügy - miniszter 7 pontban foglalta össze javaslatait A Költ ségvetési Tanács aktivizálása (a Tanácsot még a Memorandum alapján hozták létre, de gyakorlatilag azóta sem működik), 2. a közpénzügyek kezelésének fegyelmezettebbé tétele (elvileg ez a törekvés sem új és megfelel a hitelezők elvárásainak), 3. az adóelkerülés elleni harc, ami szintén nem új, nem úgy, mint annak módja: alkalmi, órabérben fizetett ellenőrök (háziasszonyok, diákok, turisták) alkalmazása a csalások felderítésére, mivel a hivatalos adóellenőrök egyrészt kevesen vannak, másrészt megjelenésüket az adóelkerülésre szocializálódott társadalom pillanatok alatt körbejelzi. Ez az elképzelés váltotta ki a legnagyobb visszhangot úgy a politikusok, mint a sajtó részéről, komolytalannak és nevetségesnek ítélve a kukkoló turisták igénybevételének szándékát. Holott e javaslat egy félperifériás (iparilag alulfejlett, a nemzetközi gazdasághoz kötődő elit által

3 4 ÚJ EGYENLÍTÔ Aléxisz Ciprasz vezetett), tradicionálisan a feketegazdaság fejlődéshátráltató hatásával küszködő ország kormánya kétségbeesett kíséreltének is tekinthető, hogy rövid úton megszüntesse, de legalább enyhítse a történelmi beidegződéseket. 4. Az adóhátralékok ösztönzők és szabályok segítésével történő begyűjtése (76 milliárd eurónyi be nem fizetett adóból 8,9 milliárdot vélnek így beszedhetőnek). 5. Az online nyereményjátékok megadóztatása, licencszerződések és a pénzmozgásnak a görög központi bankon keresztül történő lebonyolítása révén. 6. Az állami adminisztráció egyszerűsítése egységes igazolványrendszer (chipes okos személyi kártya) bevezetésével, amely (a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett) minden, az ügyintézéshez szükséges személyes és vállalkozói azonosító adat elérését lehetővé (így a különböző adatok, igazolványok ismételt benyújtását feleslegessé) teszi, továbbá az egyes hivatalok közti információáramlás szabályainak kidolgozásával (beleértve, hogy a hivatali ügyintézők használják a telefont a más hivataloktól való információkérésre). 7. A humanitárius krízis kezelése élelmiszerjegyek, áramdíj-támogatás, lakbértámogatás formájában. Ezeknek a becsült költsége (évi) 200 millió euró, amit a minisztériumok nem bérjellegű kiadásainak 7 csökkentésével (várt megtakarítás 60 milliárd euró) és a beszerzésekre vonatkozó új tender-rendszer kialakításával (várt megtakarítás 140 milliárd euró) teremtenének elő. A Sziriza meghátrálása? Igen tanulságos, mi maradt ki a márciusi intézkedéstervből a februári levélhez képest, amely már maga is távol állt az alig fél évvel azelőtt született választási programtól. A február 23-án benyújtott előzetes intézkedési terv ugyanis még tartalmazta a garantált minimumjövedelem bevezetésének szándékát előbb az éves korosztályban, majd az egész lakosságra vonatkozóan. A fenti 7 pontot tartalmazó március 6-i levél azonban, amely az előzetes elképzeléseket volt hivatott konkretizálni, már nem szól erről. Éppígy kimaradt a gazdagok adóztatásának mikéntje (a civil adóellenőrök tevékenysége értelemszerűen elsősorban a közemberek napi fogyasztásával kapcsolatba kerülő kisebb vállalkozásokat érinti), és nincs benne szó az állami korrupció, az üzemanyag és cigaretta csempészet elleni harc lépéseiről, az oligarchák által kézben tartott média 8 adóztatásáról sem, amelyek még a februári levélben helyet kaptak. A márciusi levél (M6) további eltérései a Thesszaloniki Programtól (TP): a TP adósságeltörléséről beszél, míg az M6 meg erősíti, hogy a kormány minden fizetési kötelezettségének időben és teljes mértékben eleget fog tenni; a TP a munkavállalói jogokat szolgáló, de a korábbiakban megszüntetett intézmények (pl. a kollektív szerződések vagy az elbocsátásokat kor-

4 ÚJ EGYENLÍTÔ 5 látozó szabályok) visszaállításáról szól, az M6 viszont egy okos, a rugalmasságot a tisztességgel ötvöző béralku-rendszer bevezetéséről; a TP a minimálbér azonnali megemelését ígéri (751 euró/hóra), amint a Sziríza kormányra jut, az M6 viszont ennek már csak a lehetőségét említi az intézményekkel való egyeztetés után, a termelékenység és versenyképesség növekedésének függvényében, és a 751 eurós minimálbér elérését 2016-ra valószínűsíti; a TP két éven belül 300 ezer új munkahely teremtését ígéri, az M6 viszont már csak a munkanélküliek ideiglenes foglalkoztatásának kiterjesztéséről beszél, ha a partnerek és a költségvetés ezt engedik, valamint a hosszabb ideje munka nélkül lévők képzéséről; a közszektornak a bankstabilizációs pénzalap (HFSF 9 ) és az állam által feltőkésített bankok feletti ellenőrzéséről szóló ígéretből, amelyet a TP tartalmaz, az M6-ban az alap működésének biztosítása maradt az Európai Bizottság és az EKB ellenőrzése mellett; az M6 megfogalmazásban a TP-hez képest felpuhultak a magánadósságok kezelésének elvei is. Ráadásul mind a februári mind a márciusi levélből, sőt a Thesszaloniki Programból is hiányzik az offshore bankokban tartott pénzek bevonása, illetve adóztatása, ami ellen pedig az eurózónának sem lehetne kifogása, tekintve, hogy maga is foglalkozott már a kérdéssel. 10 Ugyanakkor és a görög lakosság szempontjából ez pozitív irányú eltérés a Memorandumtól nem szerepel a 2015-ös görög vállalásokban a Memorandum szerint soron következő további nyugdíjcsökkentés, és a sztrájkok és szakszervezetek szabályozására vonatkozó törvény módosítása (szigorítása) sem. Tekintettel görög részről benyújtott intézkedéstervezetek és a Thesszaloniki Program közötti óriási különbségekre a görög kormány éles kritikákat kapott belföldről. Kormányellenes utcai megmozdulásra is sor került és a sajtó is felhívta rá a figyelmet, hogy a Sziriza retirált. Ez a játszma Görögországra nézve negatív kimenetele. A pozitív az, hogy a februári levél elfogadásával elvileg (a még konkrétabban kidolgozandó lépések elfogadhatósága függvényében) lehetőséget kapott a programtételek átstrukturálására. Arra, hogy a Memorandum szerint soron következő megszorításokat (további nyugdíjcsökkentés és áfa-emelés) más, hasonló költségvetési hatással járó intézkedésekkel váltsa ki, és az elsődleges (az adósságtörlesztés nélkül számított) költségvetési többlet az eredetileg előírtnál (2015-ben 3, ban már 4,5 százalék) esetleg kisebb legyen. Ez az eredmény igen sovány, bár a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a kritikai hangok ellenére a görögök nagy része ezzel is elégedett 11. Legalábbis jóval türelmesebb, mint a távoli kritikus szemlélők és nagyra értékeli már azt is, hogy az új kormány egyáltalán valamiben ellent mert mondani az EU-nak, nyitva hagyva a reményt egy, a lakosság súlyos terheit valamelyest enyhítő politika számára. Különösen, hogy Ciprasz miniszterelnök továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy elég volt a megszorításokból 12, amelynek lényege a bérek leszorítása, és amit a közgazdaságtudomány belső leértékelés -ként ismer. Janisz Varufakis

5 6 ÚJ EGYENLÍTÔ E sorok írásakor a politikai harc még mindig nem ért véget, sőt feszültebbé vált. Az EU vezetői - nek találkozóján Ciprasz miniszterelnöktől jól kidolgozott reformtervet kértek, méghozzá sürgősen, ha Görögország meg akarja kapni a mentőcsomag következő részletét, miközben Varufakisz, görög pénzügyminiszter, Európa újratervezésének szükségességéről szól blogjában. 13 Bár az eurózóna centrumának véleményét tükröző főáramú média alapján azt lehet gondolni, hogy a németek szemben állnak a görögökkel, és szemtelen követelőzőknek ítélik őket, a kép itt sem olyan egyszerű. Különböző közvéleménykutatások szerint a németek fele-kétharmada ellenzi a görögök további megsegítését, sőt eurótagságát 14, ugyanakkor március 18-án az EKB új székházának megnyitásakor különböző források szerint 6-10 ezer ember tüntetett a Frank - furt ban a megszorítások ellen a Blockupy mozgalom szervezésében. 15 Egy német házaspár a náci megszállás okozta károk kompenzálásaként 857 eurót adományozott Görögországnak, ami az ő számításuk szerint a jóvátétel egy német lakosra jutó összege mai áron. 16 A görög-eu vita szélesebb geopolitika jelentőséggel is bír, amelyet a görög kormány igyekszik a saját javára kihasználni. Az orosz pénzügyminiszter még január végén kijelentette, készek megfontolni Görögország pénzügyi kisegítését, amennyiben a görög kormány ilyen kéréssel fordul hozzájuk. Görögországnak április végéig 7,2 milliárd eurónyi fizetési kötelezettségnek kell eleget tennie, amihez a uniós mentőcsomag következő részletének lehívására van szüksége. Erre azonban csak a hitelezőkkel való megegyezés esetén kerülhet sor. Ebben a helyzetben látogat Ciprasz április elején Oroszországba Amíg a politikai küzdelmek és talán további utcai harcok kimenetelét várjuk, fordítsuk figyelmünket a probléma gyökerére. A probléma gyökere: félperifériás függés Amikor a Sziriza a választók akaratából porondra lépett, Európa közvéleménye felbolydult. A szenzációt szagoló média szervezésében szakértők és az érdeklődőbb átlagemberek nyilvánítottak véleményt a görög gazdaságról, politikáról, a görög emberek munkamoráljáról és így tovább. A politikusok lépésein és nyilatkozatain túlmutató elemzések és közkeletű vélemények sorában jelentős súllyal szerepelt a görögök lusták (pe - dig a 2000-es években az egész EU-ban a görögök dolgoztak a legtöbbet, heti átlagban 42 óránál is többet), eltapsolták a pénzt, az adósnak fizetnie kell stb. típusú érvrendszer, s ezzel diagonálisan ellentétesen, voltak, akik a centrumországok bankjait okolták a görög eladósodásért. Kevés szó esett, ha esett egyáltalán, arról, hogy a mai világrendszernek, a globális kapitalizmusnak, ezen belül az EU-nak milyen általános törvényszerűségei jelennek meg ebben a konkrét esetben. Pedig a görög probléma nem görög probléma, hanem a globális piacgazdaság belső ellentmondásainak megjelenési formája. Ennek megértéséhez a görög helyzetet a napi eseményeken túlmutató, időben és térben szélesebb összefüggésrendszerbe kell helyezni. A kis Görögország tradicionálisan a kevésbé fejlett, a világrendszer-elmélet 17 terminológiájában az ún. félperifériás országok közé tartozik, és az EU tagjaként az én terminológiámmal (A. A. ) a centrum integrált félperifériájává vált. A megkülönböztetés lényeges, ugyanis a globális félperiféria világgazdasági integráltságához képest az integrált félperiféria kapcsolódása a centrumhoz jóval erősebb, szervesebb, így a centrum-periféria viszonyból következő hatások is közvetlenebbül érik, mint a bizonyos önállóságot megőrző globális félperifériát. A különbség plasztikusan megjelenik a BRICS 18 -szel, mint globális félperi - fériával való összehasonlításban. A BRICS-országokat a 2008-as válság kevésbé érintette, és egymás között saját maguk által meghatározott tartalmú pénzügyi-gazdasági együttműködés kialakítására törekednek, amellyel egyebek mellett visszaszoríthatják a dollár világpiaci szerepét. Ezzel szemben a válság az EU integrált félperifériáját (PIIGS 19 ) különösen visszavetette, és ezeknek az EU intézményrendszerébe tagozott országoknak nincs lehetőségük létrehozni semmiféle olyan intézményt, amely az ő különérdekeiket hatékonyan képviselhetné. A félperifériás lét történelmi fejlődés eredménye. A földrajzi adottságok miatt Görögországban a tengeri közlekedés, kereskedelem és hajóépítés már az ókorban fejlődésnek indult. Ez az ágazat a mai mapig meghatározó szerepet játszik a gazdaságban. A földrajzi helyzet további következménye, hogy stratégiai okokból Görögországra mindig is fájt az európai nagyhatalmak foga. E két mozzanat mindegyike ellene hatott a nemzeti ipar és a hazai piacban érdekelt nemzeti (ipari, agrár) tőke megerősödésének. Az 1453-at követő közel négy évszázados oszmán uralom alól felszabadult Görögország eleve függő államként jött létre. Az évekig húzódó szabadságharc ( ) után, 1830-ban a Lon - do ni Konferencián Oroszország, Anglia és Fran - ciaország Görögország gyámhatalmainak nyilvánították magukat. Az így kialakított görög állam határain belül azonban csak a görögök harmada élt. E helyzet eredményeként a következő évszá-

6 ÚJ EGYENLÍTÔ 7 zad a görög állam kiterjesztésére irányuló törekvésekkel telt ( Megali Idea ). Az ezt szolgáló háborúk elszívták az energiát a nemzetgazdaság fejlődésétől és rendszeresen a gyámhatalmak hiteleire utalták az országot. Görögország elitje még az oszmán uralom alatt a tengeri hajózáson erősödött meg, tehát a kezdetektől a világpiachoz kötődött. A mezőgazdaság is a nemzetközi kereskedelem (mazsola és dohánytermesztés) érdekeinek rendelődött alá, a sajátos bérleti rendszer miatt a föld nagyrészt szétaprózódott maradt (a bérleti díj megfizetése esetén a föld a bérlő birtokában maradhatott és örökölhető volt). Az exportermékeken kívüli termények esetében a kisbirtokok elsősorban önellátásra rendezkedtek be. A vidék népességmegtartó képessége ezért erős volt, így nem szolgáltatott szabad és olcsó munkaerőt az ipar számára. A város és a falu közötti gazdasági kapcsolat nem vált erőssé. Így nem fejlődött ki sem jelentős ipari burzsoázia, és az agrárium sem vált a nemzeti tőke felemelkedésének forrásává. A hazai gazdaság a fejlesztésében érdekelt uralkodó réteg nélkül maradt. Ipari tőke és ipari munkásság hiányában a politikum csak a parasztságban találhatott tömegbázisra, ezért ennek igyekezett kedvezni. Még az es junta gazdaságpolitikája is a mezőgazdaságot részesítette előnyben (elengedte a parasztok összes tartozását). Fejlett ipar nélkül azonban az agrárium termelékenysége is lemaradt az ipari országokétól. Mindez szép példája annak, hogy működik a dialektika a történelemben A kis ország a világgazdaságba tehát még azelőtt integrálódott, hogy kifejleszthette, megerősíthette volna saját nemzeti iparát, ahogy azt a fejlettebb európai államok a századi szabadpiaci kapitalizmustól kezdve, az es és 1980-as évek nemzeti bajnokokat (nemzetközileg versenyképes hazai nagytőkét) kinevelő állami fejlesztőpolitikájával tették. 20 Az alulfejlettség klasszikus képlete, nemcsak az agrártúlsúly, hanem az is, hogy a tercier (szolgáltató) szektor az előtt erősödik meg, mielőtt a feldolgozóipar felnövekedne és a gazdaság vezető szektorává válna (ez történt a görögországi turizmus-vendéglátással is). Az alulfejlett gazdaságok esetében ugyanis a feldolgozott termékek elsősorban importként kerülnek az országba, a hazai feldolgozóipar javarészt kézműves jellegű marad. Rész - ben kisszériás termelést folytat a belföldi, alacsony fizetőképességű piacra, részben külföldi vállalatok számára végez alvállalkozói, bérmunkázó tevékenységet, önálló termelése nemzetközileg nem versenyképes. Az ipari és strukturális alulfejlettség e történelmileg meghatározott képlete jellemzi Görögorszá - got, és ez határozza meg az államapparátus egyidejű kiterjedtségét és gyengeségét is. Létrejötte óta a görög állam sem az elittől, sem a néptől nem számíthatott jelentős adóbevételre (annak is jó részét a háborúskodásra költötte), de nem is igen igyekezett adókkal terhelni őket. A hajózási, hajóépítő elit a mai napig különböző jogcímeken adókedvezményeket élvez, pénzének jelentős részét offshore-ban tartja. Ugyanakkor a fejletlen hazai gazdaság sosem volt képes a kapitalizmus bérmunkarendszerébe integrálni a lakosságot, amely így e rendszeren kívül, kisvállalkozói formákban keresett magának megélhetést, ami természetes táptalaja az adóelkerülésnek. A feketegazdaságot az állam azért sem háborgatta, mert a társadalmi béke záloga volt: fejletlen ipar híján nem tudott a lakosság számára megfelelő foglalkoztatási alternatívát kínálni, különösen az es évek válsága miatt megugró munkanélküliség közepette. Kivéve az állami bürokráciát, amely amellett, hogy munkahelyeket biztosított, az egyetlen használható eszközeként kínálkozott a jóléti intézkedések kiterjesztéséhez, különösen az EU-taggá válás (1981) után, amikor a jóléti kapitalizmus görögországi megvalósítása egyben a tagság legitimálásául is szolgált. Már ebből a dióhéjban felvázolt történelmi pályából is kitűnik, hogy a görögöket jellemző közpénzügyi hanyagság a történelmileg formálódott gazdasági-társadalmi viszonyrendszer része, és ezért nem változtatható meg az egész félperifériás viszonyrendszer megváltoztatása nélkül. Ez a helyzet predesztinálta arra Görögországot, hogy az eurózóna vesztese legyen. Görögország az európai integrációban A görög állam túlköltekezésében (eladósodási hajlamában) megmutatkozó lassan két évszázados hanyagság oka, hogy a görög elit, a kereskedő-hajóépítő tőke, létéből adódóan a nemzetközi gazdasághoz kötődik, ugyanakkor Görögor - szág földrajzi fekvése miatt geostratégiai jelentőséggel bír. Így aztán sem a görög uralkodó osztály, sem az európai centrumországok nem szerették volna Görögországot leválasztani Nyu gat- Európáról, és még kevésbé a Szovjetunió karjaiba hajtani. Ezért igyekezett a görög elit az Euró pai Unióba és az eurózónába is, és az európai cent - rum ezért vette fel Görögországot mindkettőbe. Az uniós csatlakozási tárgyalások idején, az 1970-es években az ellenzékben lévő szociáldemokrata Pánhellén Szocialista Párt (PASOK) és a Görög Kommunista Párt (KKE) végig a belépés ellen kampányolt a görög kapitalizmus függő,

7 8 ÚJ EGYENLÍTÔ perifériás jellegére hivatkozva. A csatlakozást az Új Demokrácia nevű konzervatív párt vitte végbe. Az őt 1981-ben felváltó PASOK-kormány a kezdetektől bizonyos engedmények kicsikarására törekedett az EU-tól, ami megágyazott a Görögország az EU rossz fiúja imázsnak. A szociáldemokrácia jobbratolódásának (neoliberálissá válásának) folyománya, hogy az euró-csatlakozást viszont már a PASOK vitte végbe. A 2000-es évek pszeudó (azaz az információs technológiák ben történő kimerülése után hitelből táplált) növekedése Görögor - szágban és általában integrált félperiférián, a PIIGS-országokban jórészt a német és francia bankokban elhelyezett betétekből (és a spekuláció révén azokon felül) nyújtott hitelekre épült. A német és francia bankok kintlévőségei a PIIGSben 2004 és 2008 között 5,2-szeresükre nőttek, sokkal nagyobb mértékben, mint egész Európá - ban vagy az egész világon lévő kintlévőségeik (ezek 2,8-2,9-szerfesükre emelkedtek). 21 Ez azt jelenti, hogy az integrált periféria az átlagosnál kedvezőbb megtérülési feltételeket kínált a fejlett országok bankjaiban parlagon heverő tőkék számára. A német és francia bankok (ezek betétesei) tehát ebből az integrált félperiféria álnövekedéséből busásan profitáltak. A hitelek bőségesek és olcsók voltak, különösen, hogy amint a (fél)perifériás gazdaságokban általában az inflációs hajlam az euró gyenge országaiban (így Görögországban is) jóval nagyobb, ezért náluk a német gazdasághoz igazodó euró alacsony nominális kamatai alacsony, vagy akár negatív reálkamatot eredményeztek. A hitelfelvétel a hitelfelvevő részéről ilyen körülmények között racionális. Ugyanakkor az integrált félperifériának ez a hitelalapú növekedése közvetve és közvetlenül is beruházási lehetőségeket kínált a centrum termelős vállalatai számára is, elősegítve a centrum gazdasági növekedését, exportját. (2000 után a né - met kereskedelmi mérleg többlete rohamosan nőtt, míg PIIGS-országoké romlott.) A görög olimpiai, vagy a spanyol ingatlanpiaci építkezésekből vagy e félperifériák lakosainak fogyasztásából a centrum vállalatai profitot tudtak realizálni. Cent - rum és (fél)periféria növekedése a globális gazdaságban szorosan összefügg. A félperiféria eladósodása a centrumban fekvő fölös tőkék átvételét jelentette. Ha a bankokban heverő fölös tőkét veszteségként (nem értékesülő tőkeként) értékeljük, akkor azt is mondhatjuk, hogy a centrumban befulladó termelés vesztesége a globális gazdaság pénzügyi folyamatain ke - resztül átáramlott a perifériákra. A pénzügyi szféra spekulációs ügyletei és a hitelképesség vizsgálatára fittyet hányó hitelezése csak tovább rontott a helyzeten és 2008 között a német lakosság megtakarításai a GDP-hez viszonyítva nőttek, a PIIGSországok lakosságáé csökkentek és ez utóbbiak eladósodása nőtt. Nemzetközi szinten nézve te - hát az integrált félperiféria a német lakosság (tehetősebb részének) megtakarításait használta fel, amiből részben kamatnyereség származott a megtakarító lakosság számára, részben a lakossági vásárlások által generált tőkeberuházások révén profit lett, és mindennek következtében a centrumban is gazdasági növekedés, munkahelyek, bér. Ha az immár a félperiféria lakosságához (és hitelfelvevő vállalataihoz, államaihoz) eladósodás formájában átkerült pénzzel korrekten kívánunk elszámolni, akkor ezeket a tételek is számba kell vennünk. Visszatérve Görögországra, az állami eladósodást az állam jóléti költekezései is növelték. A társadalombiztosítás egyenlege hosszú évek óta negatív, az államnak kell kipótolnia a szociális és nyugdíjkiadásokhoz hiányzó összeget. Mondhat - juk, hogy az 1990-es évektől, és különösen a 2000-es években egyfajta jólét felzárkózás történt az eurózóna félperifériáján, ám az egy főre jutó kiadások összege (Írországot kivéve) még napjainkban is jócskán elmarad a fejlett európai országokétól, de még az EU28 átlagától is. Ha görög állam ezt a szerény felzárkózást nem finanszírozza, ugyan mivel indokolhatta volna a lakosságnak az EU-ban és az eurózónában való részvételt? Ne feledjük, hogy egyrészt az 1970-es évek olajárrobbanásával jellemzett válságban a munkanélküliség megugrott, és másrészt az 1990-es években az egységes európai piac felé tett neoliberális lépések sorában a görög munkaerőpiac flexibilitásának megteremtése volt a feladat. Mindez gyenge jóléti állam mellett társadalmi robbanással járhatott volna (voltak is sztrájkok, tüntetések). Az ipar gyengesége amelyet az től datálódó európai uniós tagsággal járó szabadkereskedelem csak tovább súlyosbított és így a privátszféra által kínált munkahelyek és fizetések elégtelensége mellett csak állami intézkedések biztosíthatták a lakosság olyan életszínvonalát, amely nem sarkallja őket a rendszer elleni megmozdulásokra. Hogy ezt egy gyenge gazdaság szegény állama csak hitelből képes megtenni, az nem csoda. A görög állam eladósodása a hajózási elit profitabilitásának biztosítása mellett az EU tagsághoz szükséges társadalmi békét szolgálta. A mai válsághelyzet fényében a 22-es csapdája rajzolódik ki: a fejletlenebb ország a fejlettekkel való integrálódás társadalmi-szociális terheit csak eladósodás árán képes viselni, amely azonban hosszabb távon fenntarthatatlan, s végül a megszorítások vagy költségvetési kiigazítás révén az eredeti állapot visszaállítására kényszerül.

8 ÚJ EGYENLÍTÔ 9 Angela Merkel és Aléxisz Ciprasz Ekkor azonban az a helyzet áll elő, amit el akart kerülni: a terheket viselő társadalom fellázad. A görög és az európai jövő Összefoglalva a fentieket: 1) Görögország alulfejlettsége olyan történelem terméke, amelyben a centrumországok aktív alakító szerepet játszottak; 2) a görög kormányok hanyagsága és költekezései a globális tőkerendszerből sikeresen járadékot húzó görög elit érdekeinek érvényesülése mellett az európai gazdasági-politikai rendszert, Európa tehetősebb országait és rétegeit, végső soron az európai nagytőkét szolgálták; 3) szigorúbb költségvetést folytató kormánypolitika mellett a görög probléma már évtizedekkel ezelőtt a felszínre tört volna munkanélküliség, szegénység és a nyomában járó lázongások formájában, egy radikális baloldali politikai fordulat veszélyével, amelyet csak a szélsőjobboldali erők hatalomba segítésének kellemetlen feladatával lehetett volna elhárítani (mint 1967-ben). A jóléti költekezés ebben a vonatkozásban a görög elit rend szermentő ösztönéből fakadt, és a Görögor - szág szövetségi rendszerben tartásában érdekelt európai elitet is szolgálta. A kapitalizmus logikája szerint az adósnak viszsza kell fizetnie a felvett hitelt, bármi kényszerítette is a hitel felvételére. A görög adósság azonban annak nagysága és a görög gazdaság gyengesége miatt nem lehet visszafizetni, még a la - kosság teljes elszegényedése, az állami tulajdon teljes privatizálása esetén sem. Erőltetése esetén folytatódik a lakosság elszegényedése, a gazdaság gyengülése, külső függésének erősödése, a görögök saját államukkal szembeni bizalmatlanságának növekedése, amely újratermeli a bel ső forráshiányt, az adóelkerülést, a kivándorlást pedig a görög GDP elmúlt 5 évi csökkenése már most is felér egy háborús pusztítással. Görögország és a többi EU-periféria gazdaságának fejlesztése nélkül, az eurózóna és az EU hosszabb távon fenntarthatatlan. Nehéz nem egyetérteni a Sziriza programjában javasolt közös, európai adósságrendezés (adósság-elengedés) igényének jogosultságával, egy közös európai fejlesztési program európai New Deal szükségességével. Ha mindaz igaz, amit a korábbiakban a görög és a globális, illetve európai gazdaság viszonyáról elmondtunk, akkor ez a legkevesebb, amit az európai centrumországok megtehetnek Görögországért, s így az euró és az Unió fennmaradásáért tehát önmagukért. Az eurózóna vezetői (mindenekelőtt Németor - szág) azonban elvből utasítják el az eladósodott országok terheinek enyhítését: szerintük a nadrágszíj-meghúzásnak nincs alternatívája. Az európai integrált perifériák megszorításokat végrehajtó kormányai (a spanyol, a portugál, az ír) pedig saját reputációjuk és jövőjük érdekében maradtak hajthatatlanok: ha a görögöknek engednek,

9 10 ÚJ EGYENLÍTÔ azzal saját választóiknak azt üzenik, hogy a megszorítások, amiket ők rájuk kényszerítettek, értelmetlenek voltak. Görögország, illetve a Sziriza-kormány útelágazás előtt áll, ahol ez egyik út ugyanide tér vissza, a másikon pedig újabb elágazások nyílnak, ahonnét az egyik szintén mindig a kiindulóponthoz vezet. Az első és alapvető kérdés az, hogy a Sziri - za-kormány beadja-e a derekát a hitelezőknek és folytatja-e a megszorításokat, vagy nem. 1. Ha Sziriza-kormány a megszorítások útjára lép, a görög társadalom elégedetlensége el fogja söpörni, és a szociálisan meggyötört társadalom radikalizálódik. Vagy egy még radikálisabb baloldal, vagy külső segítséggel vagy anélkül a szélsőjobboldal veheti át a terepet Görögországban. A fentiekben kifejtett problémahalmaz azonban ezzel nem oldódik meg, a történelmileg kialakult társadalmi ellentétek tehát tovább fognak dolgozni. Görögország tehát visszatér a kiindulóponthoz. A másik lehetőség, a hogy a Sziriza-kormány kitart a megszorítás-politika elutasítása, az adósságok elengedésének szükségessége mellett. Ezen az úton elindulva ismét két lehetőség kínálkozik. 2/a) Az egyik, hogy az EU elfogadja ezt az alternatívát, amihez az kell, hogy más országok (elsőként talán a decemberi választásokon esetleg győzedelmeskedő, a Szirizához hasonló párt által vezetett Spanyolország) is csatlakozzon a görögökhöz, s ezzel megerősödjön az eddigi európai gyakorlattal szembeni politika iránti igény. Az EU perifériáinak kedvező felzárkóztató politika megvalósulása azonban az egész Unió alapvető megváltozását feltételezi, ami nem lehetetlen, de kevéssé valószínű alternatíva. A kapitalizmus természetének ugyanis alapvetően mond ellent a piaci versenyben lemaradók tartós és eredményes felzárkóztatása a piaci versenyben nyertesek jövedelméből való visszaosztás révén. A fejlettség ilyen kiegyenlítése csak az árutermelő, tőkefelhalmozó logika, vagyis a tulajdonviszonyok megváltoztatása esetén lehetséges. Ha ez a nagy változás bekövetkezne, akkor Görögország és a Sziriza, és minden kevésbé fejlett nemzet előtt az a feladat állna, amely azonos e fent vázolt út alternatívájaként kínálkozó lehetőséggel. Ez az út tehát a teendők tekintetében visszakanyarodik kiindulópontjához. 2/b) A másik út, hogy az EU vezetői elutasítják a megszorításoktól eltérő politika lehetőségét. Itt ismét két lehetőség adódik: 2/b/1) visszakanyarodni a legelső útelágazáshoz, és a másik úton indulni el, vagyis az 1) pontban jelzett megszorításokat választani. 2/b/2) A másik lehetőség, hogy a Sziriza mozgósítani tudja/ akarja a görög társadalom azon erőit, amelyek felszámolhatják a történelmi lemaradást. Ennek része, hogy az emberek többsége hajlandó legyen fenntartani a görög államot, aminek feltétele, hogy az emberek magukénak érezzék azt. Ekkor össznépi összefogással kell felszámolni az adóelkerülést és ugyanakkor társadalmi ellenőrzés mellett jól működő közösségi szolgáltatásokat kiépíteni és fenntartani. E folyamatban a kormánynak a HIVATKOzáSOK Arrighi, Giovanni (2014 [1990]): A fejődés illúziója: A félperiféria koncepciójának megújítása. Eszmélet, 103. szám, ősz, o. Artner Annamária (1989): A nem szocialista világ mikroelektronikai ipara. Kandidátusi értekezés, MKKE, Budapest. Artner Annamária (2014): Tőke, munka és válság a globalizáció korában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 312 o. Artner Annamária Róna Péter (2012): Eurosz(k)epszis: az optimális valutaövezet elmélete és az euró gyakorlata. Köz- Gazdaság VII. évf. 1. sz o. ECB (2015): Press release 4 February 2015 Eligibility of Greek bonds used as collateral in Eurosystem monetary policy operations. pr en.html Eleftheriadi, Pavlos (2014): Misrule of the Few. How the Oligarchs Ruined Greece. Foreign Affairs, November/December, Volume 93, Number 6. Online version: articles/142196/pavlos-eleftheriadis/misrule-of-the-few Európai Bizottság (2013): Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a május 22-i Európai Tanács számára. pdf/tax_hu.pdf Geiger, Friedrich (2015): Germans Open to Greek Euro Exit, Poll Finds Poll Respondents Oppose Concessions on Austerity, Debt. 9 Jan, The Wall Street Journal articles/germans-open-to-greek-euro-exit-poll-finds Greek finance minister s letter to the Eurogroup. Reuters, Feb 24, 2015, Berlin. us-eurozone-greece-text-iduskbn0ls0v Hurst, Luke (2015): Greece Signs Reform Deal With OECD to Avoid Troika Blackmail. Newsweek, 12 March, news week.com/greece-signs-reform-deal-oecd-troika-black - mail Kottasova, Ivana (2015): Greece vs. Germany: It s getting really ugly. 17 March, 2015, CNN, - 03/17/ news/economy/greece-germany-varoufakis-finger/ Makris, A. (2015): Opinion Poll: Greeks Think Positively of Government s Handlings. 15 March, Greek Reporter. Syriza The Thessaloniki Programme. le/id/59907/syriza -THE-THESSALONIKI- PROGRAMME.html#.VO4ax-GoPgB The Guardian (2015): German couple pay Greece 630 war reparations. 19 March. mar/19/german-couple-pay-greece-war-reparation-nafpliotourists Varoufakis, Yanis (2013a): Confessions of an erratic Marxist in the midst of a repugnant European crisis. December 10. Varoufakis, Yanis (2015): Of Greeks and Germans: Re-imagining our shared future. March /20/of-greeks-and-germans-re-imagining-our-shared-future/ Vaxevanis, Kostas (2012): Greece gave birth to democracy. Now it has been cast out by a powerful elite. The Guardian, 30 October, oct/30/greece-democracy-hot-doc-lagarde-list Wallerstein, Immanuel (2010): Bevezetés a világrendszer-elméletbe. L Harmattan, Eszmélet Alapítvány, Budapest. Wessel, Rhea Ewing, Jack (2015): Germans Protest European Austerity Measures. March 18. The New York Times.

10 ÚJ EGYENLÍTÔ 11 görög nemzeti tőkével is konfliktust kell vállalnia, hiszen az adóelkerülés rájuk is, az offshore pedig csak rájuk vonatkozik. Erősen kérdéses, hogy az EU támogatna, vagy akár csak megtűrne egy ilyen politikát, tekintve, hogy az igen hamar uniós jogszabályokba ütközne. Görögor szág tehát kiesne az euróból, talán az EU-ból is. Egy ilyen trauma átvészelése a 2/b/2) út még következetesebb folytatását követelné. Ha erre a görög társadalom, illetve a Sziriza nem képes, a társadalmi elégedetlenség elsöpörheti a Szirizát és Görög ország ismét a kiindulópontnál áll (bár esetleg már az eurózónán kívül): megszorításokkal alkalmassá tenni a Görögországot a globális tőkemegtérülési rendszerben való részvételre, vagy egy egészen más, nem piaci úttal próbálkozni a társadalmi-gazdasági emancipáció érdekében. Ez utóbbihoz is, mint a 2/a) esetben, társak kellenek. Mint látható, mindig ugyanoda lyukadunk ki, a félperifériás fejlődés csapdájához, amelyet nem lehet annak a logikának az alapján felszámolni, amely létrehozta. A görög helyzet tehát arról szól, amiről a rendszerek részei szólni szoktak: az egészről, a globális tőkerendszerről, annak EU-szintű megjelenéséről. Nem egyszerűen Görögország van válságban, ha - nem az egész EU (az egész globális cent rum), mert a mikroelektronikai technológiákra épülő gazdasági rendszer túlhaladottá vált, új technológiákra (talán a nano- és biotechnológiára) épülő új struktúrákra van szükség úgy a gazdaságban, mint a politikában és az egész felépítményi intézményrendszerben. Az ilyen nagy változásokat igényélő korszakos ( csomópont- ) válságok azonban csak nagy áldozatok árán oldódnak meg. 22 Az első nagy világgazdasági válság kezelése az Amerikai Egyesült államokban is szigorú megszorításokkal, a költségvetési fegyelem elsődlegességével indult Hoover elnök idején, amit Roosevelt jól ismert New Dealje váltott fel. Ez munkahelyteremtéssel, az állam által biztosított közmunkákkal, a munkának tett gesztusokkal annyit ért el, hogy a válság nyomása enyhült, az átlagjövedelem csökkenése megállt, kis emelkedés is bekövetkezett, de nem sikerült restaurálni a válság előtti szintet. A növekedés csak a háborús készülődéssel lendült fel. Az 1970-es évek válságából való kilábalást a fejlődő országok eladósodása katalizálta, lehetővé téve a váltás terheinek áthárítását a centrum válláról a globális perifériára, s ezáltal segítve a centrumországok elektronikát fejlesztő sokmilliárdos állami (!) programjait. Az eladósodás azonban most a centrumot közvetlenül érintő integrált félperiférián történt. Ki fogja tehát viselni a korszakos technológiaváltás költségeit? Ha nem sikerül a görög gazdaságot egészen új pályára állítani, aminek feltétele, hogy Európa más, kevésbé fejlett országai, s ennek fo - lyományaként egész Európa új társadalmi-gazdasági paradigmára váltson, akkor mi vethet véget a válságnak? Az Európa keleti szélén zajló események egy forró háború előkészületeihez hasonlatosak JEGYzETEK 1 Janisz Varufakisz, közgazdász professzor, a görög kormány mai pénzügyminisztere néhány éve rendetlen marxistának ( erratic marxist ) titulálta magát (Varoufakis, 2013a). 2 Syriza The Thessaloniki Programme. le/id/59907/syriza -THE-THESSALONIKI- PROGRAMME.html#.VO4ax-GoPgB 3 A Memorandumban foglalt program december 31-ével zárul, de még az előző, a megszorítások végrehajtásával küszködő görög kormány kérésére azt február 28-ig meghosszabbították. 4 ECB (2015). Az EKB addig minden állampapírt elfogadott a görög kereskedelmi bankoktól euróért cserébe. A görög állampapírok hozamfelára, amely a kockázat nagyságát jelzi, már 2014 végén, a Sziríza győzelmét ígérő választások közeledtével emelkedni kezdett, s 2015 februárjában megközelítette a 10 százalékot (március végén már 11 százalék felett állt). Ekkor az EKB, a görög állampapírok bóvli minőségére való tekintettel beszüntette ezek elfogadását. Így a görög kereskedelmi bankok már csak egy másik, drágább bár a tőkepiaci hitelfelvételnél azért jóval olcsóbb alapból, az EKB ún. vészhelyzeti likviditási alapjából (ELA) juthatnak euróhoz. Ez megnehezíti megdrágítja a görög bankok likviditásának fenntartását, és egyben táplálja a tőkemenekítést, ami csak fokozza a likviditási gondokat. 5 Greek finance minister s letter to the Eurogroup. Reuters, Feb 24, 2015, Berlin. 6 a02e-00144feab7de.pdf 7 A nem bér- (és nyugdíj-) jellegű kiadások a görög állam költségvetésének 56 százalékát teszik ki (Greek finance minister s letter to the Eurogroup. Reuters, Feb 24, 2015, Berlin). 8 Az 1980-as évek végéig a műsorszolgáltatás Görögországban állami monopólium volt től előbb az ellenzék indított saját rádióadókat, majd erre válaszul egyes gazdag családok saját tvadót hoztak létre. Az állam mindnek ideiglenes licencet adott, amelyeket azóta is évről évre megújít, és így a frekvenciákért a mai napig nem kell versenyezni. Minderről Eleftheriadi (2014) számol be részletesen, aki arra is rávilágít, hogy a privát média hogyan védi az oligarchák érdekeit. Szavait megerősíti az ún, Lagarde-listával kapcsolatos tapasztalat. Ez a lista több mint kétezer görög állampolgár nevét tartalmazza, akik a HBSC bank svájci fiókjánál vezetnek számlát, és így valószínűleg jelentős összegű adót nem fizetnek meg ben Christine Lagarde, az IMF jelenlegi elnöke, akkor francia pénzügyminiszter, adta át a listát a görög pénzügyminiszternek, ő továbbadta utódjának, aki a legutóbbi választásokig volt e poszton, de komoly kivizsgálásra nem került sor. A névsort 2012 októberében Kosztasz Vaxevanisz hozta nyilvánosságra Hot Doc c. lapjában, mire másnap letartóztatták. Többszöri tárgyalásra került sor, mindegyiken felmentették. A görög médiában minderről egy szó sem esett (Vaxevanis, 2012). 9 Hellenic Financial Stability Fund: a görög bankrendszer stabilitásának fenntartására hozták létre 2010-ben, az első görög mentőcsomag idején. A HFSF 50 milliárd eurót kapott a 2040 milliárdos mentőcsomagból, amelyet csak a bankok tőkésítésére használhat fel. A Sziríza az eredeti elképzelések szerint a HFSFben még meglévő pénzt (kb. 11 md euró) szociális/keresletélénkítő célokra fordította volna. 10 Európai Bizottság (2013). 11 Makris (2015). 12 Hurst (2015). 13 Varoufakis (2015) 14 Geiger (2015), Kottasova (2015). 15 Wessel Ewing (2015). 16 The Guardian (2015). 17 Arrighi (2014 [1990]); Wallerstein (2010). 18 Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika. 19 Portugália, Írország, Olaszország, Görögország, Spanyolország. 20 Artner (1989). 21 Artner Róna (2012). 22 A technológiai alapú globális hosszúciklusokról és a csomópontválságokról ld. részletesebben Artner (2014).

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Mibe fog ez nekünk kerülni?

Mibe fog ez nekünk kerülni? Mibe fog ez nekünk kerülni? Mesterházy Attila a Wall Street Journalnak (WSJ) adott interjújában 2015 elejére javasolja Magyarország belépést az euró előszobájának tartott EMR 2 rendszerbe. A méltányos

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Kockázatok az önkormányzati pénzügyi rendszerben

Kockázatok az önkormányzati pénzügyi rendszerben Kockázatok az önkormányzati pénzügyi rendszerben Prof. Dr.Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Miről lesz szó? 1. Az önkormányzati rendszer jelentősége. Itt összpontosuló közpénzek

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

A BANKSZEKTOR ÉS AZ EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS

A BANKSZEKTOR ÉS AZ EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS A BANKSZEKTOR ÉS AZ EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS Dr. Fogarassy Csaba egyetemi docens, főtitkár Szent István Egyetem Egyetemi Klímatanács 2009. május Háttér PÁRATLAN TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KAPCSOLATRENSZER, AMELY

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend

A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend A 2008. évi költségvetés, a költségvetési fegyelem és a fiskális szabályrend dr. Bathó Ferenc főosztályvezető Pénzügyminisztérium X. Jubileumi Pénztárkonferencia, Siófok 2007. november 20. Költségvetés

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Szerbia bankrendszere és a válság

Szerbia bankrendszere és a válság Szerbia bankrendszere és a válság Jelasity Radován Elnök, Szerb Nemzeti Bank Budapest, 2009. November 5. Csak ha az dagály visszavonul, fog kiderülni ki úszott meztelenül * Alacsony állami rizikóbesorolás:

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK AKTUÁLIS

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Független éves növekedési jelentés 2013 ECLM-IMK-OFCE

Független éves növekedési jelentés 2013 ECLM-IMK-OFCE Független éves növekedési jelentés 2013 ECLM-IMK-OFCE Összefoglaló Négy évvel a nagy gazdasági recesszió kezdete után az euróövezet továbbra is válságban van. A GDP és az egy főre jutó GDP a válság előtti

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió 2013. szeptember. 19. MAGYAR GAZDASÁG 2001-2013: AMIT A SZÁMOK MUTATNAK Három

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

MONETÁRIS POLITIKAI DILEMMÁK

MONETÁRIS POLITIKAI DILEMMÁK MONETÁRIS POLITIKAI DILEMMÁK (ortodoxia vs. új monaterizmus) Kolozsvár 2013. 11. 22. Tartalomjegyzék 1. Gazdasági egyensúlytalanság okai? 2. Korlátlan pénzteremtés következményei? 3. Mi a megoldás? 1.

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím:

Részletesebben

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Társaság a Lakásépítésért Egyesület 1 2008 a változások éve volt 2004-ben kezdődött Fejlesztők finanszírozása Vevők finanszírozása Állami intézkedések KSH adatok

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben. Első változat

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben. Első változat A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 211-ben Első változat A finanszírozás jellemzői 21-ben változatlan, a GDP 3,8%-ának megfelelő államháztartási hiánycél mérsékelt, 472 milliárd

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK

Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Euróválság, válságkezelés bankunió? Dr. Losoncz Miklós kutató professzor, BME GTK Tartalomjegyzék A GMU szerkezeti hiányosságai A felügyelés erősítése 2010-ben Az integrált pénzügyi keret (bankunió) terve

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI

A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Konferencia a hazai akvakultúra ágazat megújulásáért A 15. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából 2011. Szeptember 2. Szeged A hazai ágazatfejlesztés nemzetközi kapcsolatai Dr. Váradi László HAKI Tartalom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Dr. Zolnay Judit Vezérigazgatóhelyettes Aviva Életbiztosító Zrt. Nemcsak a húszéveseké a világ. Változó családi és társadalmi szerepek.. Élére

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben