EGÉSZSÉGTUDATOS MŰVÉSZETI FEJLESZTÉS A DESIGN ESZKÖZRENDSZERÉVEL. Célcsoport:óvodás kortól-az általános iskola végéig, 3-14 éves gyerekek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGTUDATOS MŰVÉSZETI FEJLESZTÉS A DESIGN ESZKÖZRENDSZERÉVEL. Célcsoport:óvodás kortól-az általános iskola végéig, 3-14 éves gyerekek"

Átírás

1 EGÉSZSÉGTUDATOS MŰVÉSZETI FEJLESZTÉS A DESIGN ESZKÖZRENDSZERÉVEL Mi a projekt célja?ki a célcsoport? A cél, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsunk a művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatására azáltal, hogy játékos formában, az animáció segítségével egészségtudatos életmódra neveljük őket. Eközben a személyiségüket és képességeiket is fejlesztjük. Olyan személyiségjegyek kialakítására és megerősítésére törekszünk, amelyek révén a gyermekek képesek saját sorsukat, életüket pozitív irányba terelni. Így hozzájárulva a problémamegoldó, konfliktustűrő képességük fejlesztéséhez. Célcsoport:óvodás kortól-az általános iskola végéig, 3-14 éves gyerekek Milyen szervezetek által valósul meg? A projekt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára és a DEMO (Design és Egészség Modell ) együttműködésével valósul meg. A 2007-ben alakult DEMO célja, hogy a 9-14 éves gyerekek évközi tematikus workshopok alkalmával megismerjék saját tehetségüket és közelebb kerüljenek a vizuális-és tárgykultúrához A DEMO egynapos, többnapos illetve egyhetes programok alkalmával szeretné elérni, hogy a gyermekek érzékennyé váljanak a dizájn értékeire, miközben egészséges és környezettudatos szemléletet sajátítanak el. A program jellemet erősít, új közösséget teremt, tehetséget gondoz. A foglalkozások minőségét garantálja, hogy workshopok vezetői mind a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem, káros szenvedélyektől mentes, egészséges szemléletmódú, jelenlegi vagy már végzett hallgatói közül kerülnek ki. Milyen formában? HAVI SZAKKÖRÖK Tanítási órán kívüli hétvégi elfoglaltságként 2x 2-3 órás DEMO workshopok megvalósítása az intézmény (9-14 éves) tanulói számára design és egészség témakörben. Alapvető cél a gyerekek kreatív és művészeti képességeinek, készségeinek fejlesztése az egészségtudatosság jegyében. A gyerekek maguk választhatják ki az érdeklődésüknek leginkább megfelelő témát a kép-tér-tárgy irányvonalak mentén Időtartam: 2 x2-3 óra/alkalom 5 alkalom/tanítási év/intézmény Létszám: 6 fő/intézmény 1.Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2.Dominó Általános Iskola 3.ELTE Radnóti Miklós Általános Iskola 4.Virányos Általános Iskola 5. Gregor József Általános Iskola 6. Zöld erdő óvoda

2 TÉMAHÉT ÉS TÉMANAPOK: A DESIGN TÉMAHÉT koncentrált, élményszerű ismeretátadás a játszva tanulás eszközével. Egyhetes tábor során a (9-14 éves) gyerekek művészeti és kreatív képességeit fejlesztjük komplex módszerekkel. A tábor keretében a gyerekek megismerkedhetnek, tovább fejlődhetnek a számukra legérdekesebb DESIGN-hoz kapcsolódó témakörökkel összefüggésben legalább 6 napon napi 2x3 órás foglalkozás keretében. A táboroztatók a tématerületeiken szakismerettel, végzettséggel rendelkező, a DEMO által kiválasztott jelenlegi és volt hallgatók. A tábor keretében a gyerekek fejleszthetik mozgáskultúrájukat, megismerkedhetnek a táplálkozás jelentőségével, a káros szenvedélyek veszélyeivel és a testileg-lelkileg kiegyensúlyozott élet előnyeivel. A tábor megszervezésével az intézménnyel történő együttműködési program elején az érdeklődés felkeltését, a mintegy egyéves program végén pedig a fejlesztő tevékenység eredményeinek számbavételét szolgálja. S mivel bentlakásos formában valósul meg a témahét, ezért sokkal jobban megismerhetik egymást és saját magukat is a fiatalok. Egy összetartó, együttműködő, egymást segítő közösség jön létre. A művészeti értékek fejlesztése, az egészségtudatos szemlélet kialakításával együttesen éri el a gyermekek egészséges önbizalmának növelését, kreativitásuk kiteljesedését. A tapasztalati úton szerzett sikerélmények pozitív hatással lehetnek a jövőjükre. Időtartam:7 nap/6 éj Témahét:2 alkalom/év/intézmény Témanap:2 alkalom/év/intézmény Létszám: 20 fő/intézmény 1.Prohászka Ottokár Katolikus Gimn. 2.ELTE Radnóti Miklós Ált. Iskola 3.Kossuth Lajos Ált. Iskola 4.Gregor József Ált. Iskola TEHETSÉGGONDOZÁS: A DEMO workshopok (havi szakkörök) alkalmával valamelyik területen kiemelkedő tehetséget mutató gyerek(ek) számára különfoglalkozás keretében személyre szabott képzési lehetőséget biztosítunk. Ennek keretében speciális, interaktív eszközökkel, a gyermek kreativitását segítendő, önálló alkotásokat hozunk létre. Időtartam: 45 perc/alkalom 20 alkalom/év/intézmény Létszám: 1-3 fő/intézmény 1. Közgazdasági Politechnikum 2.ELTE Radnóti Miklós Ált. Iskola 3.ELTE Radnóti Miklós Gimnázium

3 4.Virányos Ált. Iskola Milyen témájú workshopokon keresztül? Az alábbi workshopokon 2 témavezető irányítja a foglalkozásokat. ANIMÁCIÓ. A rajzfilmek és a játékfilmek korunk gyermekeinek már szinte kikerülhetetlen impulzusok. Így nagy felelőség hárul a filmkészítőkre, hogy ezzel az intenzív információ áramoltatással ne terheljék túl a 'kis nézőt'. Ezzel együtt fontosnak tartjuk, hogy megismertessük ezt a világot a gyerekekkel, hogy megértsék a határt a képzelet és a 'filmtrükkök' között! Játékos, szórakoztató és látványos eszközökkel belehelyezzük a gyerekeket ebbe a virtuális valóságba, ahol ők maguk válnak a 'film' főszereplőivé vagy akár készítőivé. Modern filmtrükkök segítségével beletesszük őket az általuk megálmodott fantáziavilágba, amit aztán látványos, szórakoztató rövidfilmként, miniklippként visszanézhetnek, videomegosztók segítségével megmutathatják barátaiknak, családtagjaiknak. DIVATTERVEZÉS A szakkör fő célja, hogy a gyerekek érzékennyé váljanak a divat és öltözködési kultúra értékeire. Törekszik azoknak a képességeknek, készségeknek fejlesztésére, ismeretek átadására, melyek lehetővé teszik a 6-14 éves korosztály számára is a divattervezés magasabb szintű művelését. A foglalkozások fejlesztik a kézügyességet, az egyéni és közös gondolkodást, felelősségtudatot, a logikai érzéket, a csapatmunkát, ismereteket a napi design terén és a divat világán keresztül megismerteti a gyerekeket az alkotás örömével. ÉKSZERKÉSZÍTÉS Történeti, vallási, technikai vonatkozásainak figyelembe vételével és ismertetésével a gyermekeket játékos eszközökkel vezetjük be a tervezés folyamatába, milyen szempontok figyelembe-vételével kezdünk el megtervezni, majd kivitelezni egy ékszert vagy egy ékszer-központú tárgy-együttest (=viselet). A technikai tudás átadásánál törekszünk minél több szabadságot belevinni a kivitelezés folyamatába, és bevezetni a gyermekeket az alternatív anyaghasználat legtágabb értelmezésébe: ékszer bármiből készülhet, ha megfelelő technikával munkáljuk meg az adott anyagot. Fontos szempont továbbá a vizuális és taktilis élmények növelése: minél több, eltérő tulajdonságú anyaggal megismerkedni és kísérletezni azok alkalmazásával, valamint egy játékos, alapfokú színtan-oktatás is részét képezi az ékszer-workshopnak. A foglalkozások időtartam alapján abban térnek el, hogyha hosszabb időintervallum áll rendelkezésre, nagyobb hangsúlyt kaphat a kutatás és a tervezés, ha csupán pár óra vagy egy délután áll rendelkezésre, a szabad játék a kivitelezéssel, technikák kipróbálása és anyagmanipuláció a foglalkozás elsődleges témája. ÉPÍTÉSZET Az Építész szakkör a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész Tanszék szemléletét, értékrendjét közvetíti a gyerekek felé könnyed játékos formában, de valós eredményekkel. Az építészet-belsőépítészet-bútortervezés hármas egységét valódi tárgyak-építmények-installációk-kísérleti pavilonok létrehozásával közvetítjük. Az egészlátás igénye határozza meg a művészi kreativitás elsajátítását szolgáló programot. A foglalkozások fejlesztik a kézügyességet, az egyéni és közös gondolkodást, a csapatmunkát, anyagismeretet, kéziszerszámok ismeretét, munkavédelmi tájékozottságot, ízlésvilágot, környezettudatosságot, értékszemléletet, kommunikációs képességet, építészeti műveltséget, önbizalmat és a mű létrejötte megismerteti a gyerekeket az alkotás örömével. FORMATERVEZÉS

4 A Formatervezés szakkör a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Formatervező Tanszék által képviselt szemléletet, értékrendet és tevékenységének jelentőségét valamint a köznapi életre gyakorolt hatásait közvetíti a gyerekek felé könnyed játékos formában, valós eredményekkel. A vizuális és tárgyi kultúra alapvető ismeretének fontosságát, az ipari formatervezés, csomagolástervezés, autó és bútortervezés egységét egy speciális körültekintő és környezettudatos gondolkodás valamint egy kreatív munkafolyamaton keresztül közvetítjük a gyerekek felé. Az emocionális egységben való gondolkodás igényének fejlesztésével segítjük a művészi kreativitás elsajátítását szolgáló programot. A foglalkozások fejlesztik a kézügyességet, az egyéni és közös gondolkodást, felelősségtudatot, a logikai érzéket, a csapatmunkát, anyagismeretet, kéziszerszámok használatának ismeretét, munkavédelmi tájékozottságot, ízlésvilágot, értékszemléletet, és nem utolsó sorban a kommunikációs képességeket, önbizalmat, valamint ismereteket a napi design terén és a kész tárgyak létrejöttén keresztül megismerteti a gyerekeket az alkotás örömével. GRAFIKA A grafika szakkörön a hagyományos technikákat az új technikai forrásokat kihasználva ismertetik meg a gyerekekkel. Azt, hogy kevés eszközzel, kevés technikai adottsággal, csupán instrukciókkal milyen kreatívan tudják a feladatokat megoldani. Az illusztráció és a könyvkötés, fejleszti a szövegértést, mivel a feldolgozandó mesék nem magyar népmesék, hanem japán népi rövid történetek, így a feladat a szöveg, és történetértésen kívül még egyfajta egzotikus kulturális töltöttséggel is bír. Ezeken kívül együtt kötik be a könyveket a gyerekek, így a kézügyességet és a konzekvens gondolkozást is gyakorolják. SZILIKÁT A különböző jellegű és időtartamú programokkal a szilikát terület széles lehetőségeket biztosít, hiszen az anyagok technikák és témák adott korosztályhoz illő megválasztásával, gyakorlatilag minden foglalkozástípust lefed. A rövidebb időtartamú programokon hagyományos, vagy speciális technikák sajátíthatóak el, még az időtartam növekedésével lineárisan nő a lehetőség az önkifejezés felé, mely szintén fontos része az alkotói folyamatnak. A szilikát műfaj specifikussága és műhely igénye miatt igen nehezen illeszthető be az általános ismereteket nyújtó pedagógiai programokba, ugyanakkor már ebben az életkorban megmutatkoznak azok a készségek és képességek melyek ha nem kerülnek gondozásra a megfelelő időben, sajnos könnyen elvesznek. E foglalkozások azonban lehetőséget adnak a gyerekeknek a műfaj kipróbálására, megismerésére, így ismeretterjesztő szerepük mellett megelőzik értékes készségek eltűnését is. TÁNC A szakkörökön a sport mozgásanyaga mellett több folytonos és változatos, zömében dinamikus és gyors mozgást, egyszerű és összetett mozgáskombinációkat tartalmazó táncos-zenés blokk szerepel. Ezek megtanulása közben pihenésképpen teljesítménynövelésre ösztönző játékok, könnyed gyakorlatok, színesítik az órákat. A vezetett mozgásokon túl fontos szerepet kap a szabadság, s az önkifejezés megélése a zene és a tánc segítségével. A már kész megkoreografált blokkokat más szakkörökkel együttműködve felhasználjuk, s kézzel fogható eredménye is születik a foglalkozásoknak. Zenés táncos videóklippek készülnek a gyerekek saját rajzainak animálásával. Elérni kívánt eredmények: Egy együttműködő közösség jön létre az intézményen belül, amely egészséges, jó példaként szolgálva segíti a multiplikátor hatás kiteljesedését. Az együttműködő csoport újabb ötletek megvalósítását tűzheti ki célul. Emellett lehetséges az egyéni továbblépés lehetősége. A cél, hogy a hatékony kulturális nevelés segítse a fiatalok személyiségformálását, önkifejező készségét.

5 JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: Huszár András: A jelentkezési lapokat a saját iskolájában keresse, s kitöltve jutassa el az osztályfőnökökhöz.

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

A LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMJA

A LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMJA A LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMJA Dr. Hoffmann Károlyné igazgató 2011. 1 T ARTALOMJEGYZÉ K I. HELYZETELEMZÉS 4.o. 1. A nyelvoktatás jelentősége az Európai

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Szentes,

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

Pedagógiai program 2013

Pedagógiai program 2013 Pedagógiai program 2013 Tartalom Bevezető... 3 I. Az iskola nevelési programja... 5 1. Hitvallásunk...5 2. A nevelés-oktatás céljai...6 3. A pedagógusok nevelési-oktatási feladatai, ennek eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Felsőzsolcai. Szent István. Katolikus Általános Iskola

Felsőzsolcai. Szent István. Katolikus Általános Iskola Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programja 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK...2 2. BEVEZETÉS...3 3. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...4 4. HELYZETELEMZÉS...5 5. NEVELÉSI...8

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú Tehetséghidak Program című kiemelt projekt keretében megvalósuló Módszertani Tehetségfejlesztő

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú Tehetséghidak Program című kiemelt projekt keretében megvalósuló Módszertani Tehetségfejlesztő Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú Tehetséghidak Program című kiemelt projekt keretében megvalósuló Módszertani Tehetségfejlesztő 1 Jó Gyakorlatok adaptálása műhelymunkákon való részvételre

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA)

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) 1 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. 2 Intézményünk neve: Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR Intézményünk címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. Intézményünk elérhetőségei: Telefon/FAX 06-1/353-1605

Részletesebben

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV FEDŐLAPJÁNAK ADATAI: Az intézmény hivatalos neve: Levendula

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 Küldetésnyilatkozat... 3 A pedagógiai program törvényi háttere... 4 Az iskola

Részletesebben