A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter ( egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter (e-mail: peter.vekas@uni-corvinus.hu) egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem"

Átírás

1 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság MIDAS_HU workshop, A FOGLALKOZTATÁS MODELLEZÉSE Vékás Péter ( egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

2 A MIDAS_HU modell munkaerő-piaci modulja A folyó finanszírozású magyar állami nyugdíjrendszer finanszírozhatóságát nagyban befolyásolja a munkaerőpiac A MIDAS modellek sarkallatos pontja a munkaerő-piaci aktivitás modellezése A MIDAS_BE modell évi keresztmetszeti adatokból becsüli az aktivitást Itthon 43 évnyi adminisztratív adatunk volt Kevésbé stabil a munkaerőpiac, mint Belgiumban (pl körül egymillió ember hagyta el a munkaerőpiacot) A MIDAS_HU modellben kívánatos a hosszmetszeti információk felhasználása!

3 A modell célja és működése A cél: demográfiai és foglalkoztatási jellemzők alapján évente dolgozókra és nem dolgozókra felosztani az egyéneket Az eszköz: bináris logisztikus regressziós modell 43 évnyi, egyéni szintű adminisztratív adat alapján A modell évenként, egyénenként megbecsüli az aktivitás valószínűségét (perturbálás: hibatag alkalmazása a mobilitás érdekében) A ténylegesen dolgozók számát külső előrejelzésekhez igazítjuk (alignment) A becsült valószínűség szerinti rangsor elejéről választjuk ki az aktívakat

4 A felhasználható adatok Évenkénti bontásban rendelkezésre állnak 1970-től 2012-ig többek között: Születési év Nem FEOR főcsoport (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere, 10 kategória) Irányítószám A nyugdíjjogosultság alapját képező osztónapok száma (valódi=munkaviszony révén keletkezett, pszeudó=beszámítható ellátás, pl. anyaság, összes=valódi+pszeudó)

5 Előkészítő és korrekciós lépések Szűrés: élő, öregségi nyugdíjban nem részesülő, gazdaságilag aktív korú egyének Szűrés: csak helyesen kitöltött irányítószámok Többszörös imputálás: hiányzó adatok pótlása ismert együttes eloszlások alapján Egyszerűsítés: az egyének vagy a teljes évben, vagy egyáltalán nem dolgoznak Eredményváltozó: a évi valódi osztónapok száma küszöbértéknél elvágva, a változó évesített átlagát megőrizve

6 Historikus foglalkoztatási információk beépítése Hogyan illeszthető 42 évnyi foglalkoztatási információ egy keresztmetszeti modellbe? Megoldás: szegmentálás, csoportonként külön egyenletek becslése De hogyan szegmentáljunk? Klaszteranalízis problémás: az évek száma egyénenként eltérő, az évenkénti osztónapok korreláltak, új egyének nehezen sorolhatók be, nehéz a klaszterek szakmai interpretációja Helyette: szakmai szempontok alapján előre definiált szegmenseket képeztünk

7 Szegmentálás: foglalkoztatási pályák Leválasztottuk az ellátottakat és a pszeudó jogviszonnyal rendelkezőket, mint két főszegmenst A maradék állományra egyénenként átlagoltuk az éves összes osztónapok számát három periódusban: , (törés) , A periódusok átlagait 3+1 kategóriába soroltuk: 0-100: alacsony, 100,01-300: közepes, 300,01-366: magas, + hiányzó Max. 4 3 =64-féle foglalkoztatási pálya

8 Szegmentálás: a pályák besorolása A pályákból három főszegmenst képeztünk: magas, közepes és alacsony foglalkoztatás pl. üres-üres-alacsony alacsony, pl. üres-magas-közepes közepes, pl. alacsony-magas-magas magas. Ha az utolsó periódus magas, magasnak tekintjük, kivéve, ha az utolsó időszakban volt olyan év, amikor a 100-at nem haladta meg az osztónapok száma, akkor közepes A 90-es évek elején lemorzsolódottak többnyire az alacsony kategóriába kerültek

9 A tíz munkaerő-piaci szegmens Öt főszegmens: ellátott, speciális (pszeudó, főleg anyák), alacsony, közepes, magas. Empirikus vizsgálat alapján a tavalyi foglalkoztatás erősen determinálja az ideit, ezért minden főszegmenst kettéosztottunk a évi aktivitás szerint (pl. a legjobb szegmens: magas, 2011-ben aktív)

10 Öt modellspecifikáció Tanuló és tesztelő (90-10%) minta, osztott mintás validáció Öt egymásba ágyazott modell: 0. modell: csak konstans 1. modell: évi bináris aktivitás és konstans, 2. modell: szegmensek és konstans, 3. modell: szegmensenként 1-1 egyenlet a korábban ismertetett magyarázó változók bevonásával, az életkorban kvadratikus függvénnyel (Forward szelekció) 4. modell: a 3. modell a magyarázó változók páronkénti interakcióival bővítve (kivéve az életkor négyzetét)

11 Modellszelekció Minden szempont alapján a 3. modell a legmegfelelőbb (a 4. esetében: túlillesztés). Nincsenek szignifikáns outlierek

12 Klasszifikáció A becsült valószínűségek alapján, küszöbérték (cutoff): a évben ténylegesen aktívak számát reprodukálva A modelll a tesztelő állomány 80%-át helyesen sorolja be (52,8% lenne elérhető véletlenszerű besorolással) Az aktívak esetén 83,8%, a többiek esetén 73,8% a találati pontosság

13 Néhány illusztratív eredmény A 2012-ben aktív, magas szegmensben Nő / férfi esélyhányados: 0,734 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő / nem besorolt foglalkozások esélyhányadosa: 1,728 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) / nem besorolt foglalkozások esélyhányadosa: 0,693 A logit (a foglalkoztatás esélyhányadosának logaritmusa) az életkor függvényében konkáv parabola, 48 éves korban tetőzik

14 Irodalomjegyzék Antal, G., Telegdy, Á. (2003). A foglalkoztatási szerkezet előrejelzése foglalkozási csoportok, nem és iskolai végzettség szerint. In: Fazekas, K. Varga, J. (szerk.) Trendek és előrejelzések. Munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon. MTA KRTK Közgazdaság Tudományi Intézet, Budapest. Augusztinovics, M. (2005): Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. Közgazdasági Szemle, LII. évf., 5. sz., pp Augusztinovics, M. Gyombolai, M. Máté, L. (2008). Járulékfizetés és nyugdíjjogosultság Közgazdasági Szemle, 55. évf sz., pp Augusztinovics, M. Köllő, J. (2007). Munkapiaci pálya és nyugdíj, Közgazdasági Szemle, LIV. évf., június, pp Augusztinovics, M. Köllő, J. (2008). Decreased Employment and Pensions. In: Holzmann, R., L. Mackellar and J. Repansek (szerk.) Pension Reform in South Eastern Europe: Linking to Labor and Financial Market Reforms. The World Bank, Washington D.C. Bakó, T. (2013). A magyarországi munkapiac ban. In: Fazekas, K. Neumann, L. (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Kutatóintézet, Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft., Budapest. Bakó, T. (2014). A magyarországi munkapiac ben. In: Fazekas, K. Neumann, L. (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Kutatóintézet, Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft., Budapest. Bálint, M. Köllő, J. Molnár, Gy. (2010). Nyugdíjjogszerzés és teljes aktív életpálya. Statisztikai Szemle, 88(6). Benjamini, Y. Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(1): pp Carpenter, J. Kenward, M. (2013). Multiple Imputation and its Applications. John Wiley and Sons, New York. Czibik, Á. Makó, Á. Máté, F. Türei, G. Várhalmi, Z. Zichy, F. (2013). Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet, Budapest. Dekkers, G. (2010). The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (working paper). Federaal Planbureau, Brussels.

15 Dekkers, G. (2013). An introduction to MIDAS_BE, the dynamic microsimulation model for Belgium (working paper). Centre for Sociological Research, Brussels. Dekkers, G. Belloni, M. (2009). Micro simulation, pension adequacy and the dynamic model MIDAS: an introduction (working paper). Federaal Planbureau, Brussels. Galasi, P. Varga, J. (2005). Munkaerőpiac és Oktatás. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. Holtzer, P. (szerk., 2010). Jelentés a Nyugdíj és Időskor Kerekasztal tevékenységéről. Miniszterelnöki Hivatal, Budapest. Kertesi, G. Köllő, J. (2006). Felsőoktatási expanzió, diplomás munkanélküliség és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági Szemle, LIII. évf., március, pp Kertesi, G. Varga, J. (2005). Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LII. évf., 7 8. sz., pp Kleinbaum, D. G. Klein, M. (2010). Logistic regression (3 rd edition). Springer-Verlag, New York. Kovács, E. Szüle, B. Fliszár, V. Vékás, P. (2011). Pénzügyi adatok statisztikai elemzése: Egyetemi tankönyv. Tanszék Kft., Budapest. Li, J. (2011). Dynamic Microsimulation for Public Policy Analysis. Boekenplan Maastricht, Maastricht. Li, J. O Donoghue, C. (2013). A survey of dynamic microsimulation models: uses, model structure and methodology. International Journal of Microsimulation, 6(2): pp Picard, R. Cook, D. (1984). Cross-Validation of Regression Models. Journal of the American Statistical Association, 79(387): pp Szabó, S. Cs. K. (2000): Nyugdíjrendszerünk 1929-től 1997-ig. In. Augusztinovics, M. (szerk.): Körkép reform után. Tanulmányok a nyugdíjrendszerről. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest. Zaidi, A. Rake, K. (2001). Dynamic Microsimulation Models: A Review and Some Lessons for SAGE (p. 40). SAGE Discussion Papers. URL: letöltés dátuma:

16 Köszönöm a figyelmet!

Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya*

Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya* Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya* Bálint Mónika, az MTA KTI munkatársa E-mail: balintm@econ.core.hu Köllõ János, az MTA KTI munkatársa E-mail: kollo@econ.core.hu Molnár György, az MTA KTI

Részletesebben

Kibõl lesz ma tanár?

Kibõl lesz ma tanár? Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. július augusztus (609 627. o.) VARGA JÚLIA Kibõl lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése Kibõl lesz ma tanár Magyarországon? Különböznek-e a

Részletesebben

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája

2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája 2010 és 2015 között az MTA KRTK Adatbank által gondozott KSH állományokból készült publikációk listája Publikáció Hárs Á, Simon D A munkaerő migráció változása a kétezres években Magyarországon : Vizsgálat

Részletesebben

Working Paper A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon. Budapest Working Papers on the Labour Market, No.

Working Paper A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon. Budapest Working Papers on the Labour Market, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Elek, Péter;

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2015/6. Hova lettek az orvosok? Az orvosok külföldre vándorlása és pályaelhagyása Magyarországon 2003-2011

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2015/6. Hova lettek az orvosok? Az orvosok külföldre vándorlása és pályaelhagyása Magyarországon 2003-2011 BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2015/6 Hova lettek az orvosok? Az orvosok külföldre vándorlása és pályaelhagyása Magyarországon 2003-2011 VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS

Részletesebben

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada?

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lelkes Orsolya Scharle Ágota (2004)

Részletesebben

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1 A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei 2014. március 2014/1 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Trendek és előrejelzések

Trendek és előrejelzések Trendek és előrejelzések Munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon Szerkesztette Fazekas Károly Varga Júlia MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2013 Trendek és előrejelzések

Részletesebben

III. TANÁROK, DIÁKOK, TÁRSADALMI KÖRNYEZET

III. TANÁROK, DIÁKOK, TÁRSADALMI KÖRNYEZET III. TANÁROK, DIÁKOK, TÁRSADALMI KÖRNYEZET Bevezető A következő két tanulmány ahhoz a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy a magyar általános iskolák milyen eséllyel nyújthatnak minőségi oktatást. A kilencedikes

Részletesebben

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan mennyit ér a diploma a kétezres években magyarországon? Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan aggodalmat keltett a felsőoktatásban dolgozók, a közvélemény és a felsőoktatással

Részletesebben

Hallgatók jövedelmi motivációi és várakozásai

Hallgatók jövedelmi motivációi és várakozásai Hallgatók jövedelmi motivációi és várakozásai Veroszta Zsuzsanna A diplomaszerzés és a későbbi jövedelem közötti kapcsolat részletes vizsgálatai mellett a hallgatók jövedelmi várakozásainak alakulásáról

Részletesebben

Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020

Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020 Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. június (529 559. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA KÖLLÕ JÁNOS Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020 A cikk a keresõképes életpályaszakasz szerepét vizsgálja a nyugdíjas szakasz

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/4 A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) HERMANN ZOLTÁN VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA

NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA NAPKÖZBENI GYERMEKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA Értékelő tanulmány Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 2013. március 31. Kutatásvezető: Scharle Ágota Közreműködött: Samu Flóra www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Könyv, szerkesztett könyv

Könyv, szerkesztett könyv MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2013. évi publikációs jegyzék dokumentumtípus szerinti bontásban Összeállította: Bálint Éva és Moldován Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné Gimes A.: Előadásaim

Részletesebben

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Munkahely a közszférában

Munkahely a közszférában BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2013/6 Munkahely a közszférában Biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe MOLNÁR GYÖRGY KAPITÁNY ZSUZSA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS

Részletesebben

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Cseres-Gergely Zsombor Molnár György 1. Bevezetés 1 Bár a közfoglalkoztatás napjaink munkapiaci folyamataiban és szociális rendszerében is központi

Részletesebben

4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok

4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok 4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok Elek Péter Osztotics Attila Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONyF), az Országos Egészségpénztár

Részletesebben

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok 143 Varga Júlia a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok munkaerő-piaci SIkereSSége 2011-BeN Bevezetés Ebben a fejezetben a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének alakulását vizsgáljuk a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon Közgazdasági Szemle, LII. évf., 005. július augusztus (633 66. o.) KERTESI GÁBOR VARGA JÚLIA Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon A tanulmány a magyarországi alacsony foglalkoztatási szint iskolázottsággal

Részletesebben

A NŐ FÉRFI KERESETI KÜLÖNBSÉGEK MAGYARORSZÁGON, 1992 1996*

A NŐ FÉRFI KERESETI KÜLÖNBSÉGEK MAGYARORSZÁGON, 1992 1996* STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A NŐ FÉRFI KERESETI KÜLÖNBSÉGEK MAGYARORSZÁGON, 1992 1996* A tanulmány a TÁRKI háztartáspanel-felvételének 1992 1996-os adataira támaszkodva vizsgálja a nők és a férfiak nettó reál

Részletesebben

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Altwicker-Hámori,

Részletesebben

A foglalkoztathatósághoz kötődő várakozások elemzése

A foglalkoztathatósághoz kötődő várakozások elemzése A diplomás foglalkoztathatósághoz kötődő hallgatói várakozások * A foglalkoztathatóság mint vizsgálati probléma kapcsán elméleti megközelítésben a legelső figyelemre méltó szempont ahogy e fogalom egyáltalán

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2008

munkaerőpiaci tükör 2008 munkaerőpiaci tükör 2008 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

5. A kereslet és kínálat összeegyeztetése. 5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. Köllő János. Bevezetés

5. A kereslet és kínálat összeegyeztetése. 5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. Köllő János. Bevezetés 5. A kereslet és kínálat összeegyeztetése 5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák Köllő János Bevezetés Az elmúlt harminc évben a legfejlettebb piacgazdaságokban megtört a napi nyolcórás,

Részletesebben

A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban

A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2013/8 A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban KÖLLŐ JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

A feketefoglalkoztatás mértéke Magyarországon 1

A feketefoglalkoztatás mértéke Magyarországon 1 A feketefoglalkoztatás mértéke Magyarországon 1 Elek Péter Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András A rejtett gazdaság nagyságát és ezen belül a fekete- (bejelentés nélküli) foglalkoztatást természeténél

Részletesebben

A nyugdíjreform demográfiai korlátai

A nyugdíjreform demográfiai korlátai 128 HITELINTÉZETI SZEMLE KOVÁCS ERZSÉBET A nyugdíjreform demográfiai korlátai A 21. század az idősödés évszázada a gazdaságilag fejlett régiókban. A hosszabb várható élettartam csökkenő születési rátával

Részletesebben