ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 1. sz., január Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: Újévi köszöntő Tisztelt Olvasók, kedves Barátaim! Isten segítségével eltelt egy nehéz év és beléptünk a esztendőbe. Az elmúlt év reményeink szerint alakult ben új politikai, gazdasági rendszer kialakulása vált lehetővé. Az új, választott vezetők a következő évekre ígérték a magyarországi problémák megoldását. Sajnos a problémák nagyobbak voltak, mint azt előzetesen várták. Ezért több időre van szükség megoldásukra. Néhány gondolatot szeretnék közölni, amelyeket szükségesnek tartok megoldani Magyarország demokratikus működése érdekében. Három témát említek. Az egyik: a pártok állami támogatását is szüntessék meg vagy csökkentsék a civil szervezetekhez hasonlóan. A pénzügyi nehézségek ne csak a civil szervezeteket sújtsák! A második téma elvi jelentőségű: az országgyűlési, önkormányzati képviselőket a választók saját érdekeik képviseletére választják. Ha bebizonyosodik, hogy nem ezt képviselik, akkor vissza lehessen hívni őket. Ez a demokratikus megoldás. A harmadik téma szintén elvi jelentőségű: a kormány köteles legyen az Alkotmány, a törvények alkotásába bevonni a szakmai, civil szervezeteket. Sokan úgy vélik, ez nem tartozik a társadalom résztvevőire, de ezek az alapjogok demokratikus jogok közé tartoznak! Helyes, ha az érdekelt és nyilvántartott szervezetek 50%-ának véleménye ismert. Ezeket a témákat Non contra te noquor, red pro correctione (nem ellened, hanem a javítás érdekében) teszem. Dr. Bajnok István szerkesztő

2 Alkotmányozó nemzetgyűlést! A magyar demokrácia alapproblémája lesz, hogy mikorra és hogyan tud azonosulni a nemzettel (Illyés Gyula) Illyés sorai óta eltelt közel negyven év Nincs más eszközünk a politikai elit megfékezésére, mint egy új, ésszerű és józan alkotmány. Az államadósság mértéke, a tb-alapok hiánya közügy. A közpénzügyeket nem lehet csak a parlamenti képviselőkre, illetve egy adott összetételű kormányra bízni. A második EU-parlamenti választást megelőző évek pénzügyi kreatív könyvelései, a likvid pénz bősége, a világra kiterjedő hitelválság bebizonyította, hogy jelenlegi szövegében, tartalmában és formájában Magyarországon az 1989-ben módosított Alkotmányunk kimúlt önmagától. Hihetetlen mély erkölcsi fertőbe, mocsokba csúszott országunk. Az uralkodó-kormányzó pártok és őket kiszolgáló céda média, némi kivétellel, máig nem tudott azonosulni a nemzettel. A történelem nem a talpunk alatt, hanem a fejünk felett zúgott el, mint egy forgószél. Bogár László a rendszer buktatóiról megjegyezte, A rendszerváltás korrekciója egyben új alapokra épülő alkotmányt is igényel. Kukorelli István alkotmányjogász okkal jegyezte meg egyik interjújában: Az olcsó állam teóriáját én magam blöffnek tartom, az elnevezés 20 év óta történelmi anakronizmus. Kiüresedett demokráciában tengődünk 3 millió szegénnyel írta Zárug F. Péter politológus. Vámosi Nagy Szabolcs úgy látta, ha nincs ellenzék, a demokrácia könnyen egyeduralomhoz vezet. A jelenlegi alkotmányunk védelmezőinek egyik érve, hogy most nincs alkotmányozási kényszer. Az ország gazdasági szerkezetének, a hazai belső piacok tulajdonlásának összefüggései és a lakosságot sújtó kialakult adósságcsapda miatt döntően az államháztartást sújtó kialakult adósságcsapda miatt, döntően az államháztartást sújtó pénzügyi okok miatt igenis mára alkotmányozási kényszer állt elő. Tekintsünk vissza a magyar dekadencia kezdeteire, pusztulásunk dátumaira: Trianon, 1945, 1947, 1956, , dec. 5-i népszavazás és a 2006-os őszödi beszéd. Ez a zaklatott, közel száz éves magyar történelem! A magyar nemzetnek a múlt században legalább kétszer törték el a gerincét. Az elmúlt 200 évben ennél többször is. Egyszer a történelmi Magyarország feldarabolása után, másodszor 1956 megtorlását követően, az évtizedekig vergődő diktatúrában. A magyar népet elbutították. A népnek tűrni és hallgatnia kellett ben a rendszerváltás előkészítői úgy gondolták, a diktatúra kialakulását meg lehet akadályozni azzal, ha a fontosabb törvényeket csak kétharmados törvénnyel lehet meghozni. Ez elméletben igaz, de a politikusi gyakorlatban nem Ugyanis Antall Józsefnek az évi választások után politikai megállapodást kellett kötnie az SZDSZ-szel. Mi volt a tét? Ha a költségvetést a kétharmados törvények közé sorolják, az egyszerű többségű kormány nem tudott volna költségvetést elfogadtatni a parlamentben. Ezzel megbénult volna a demokrácia. Ezért az adok-kapok 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 elv alkalmazásával az MDF és szövetségesei megkapták az SZDSZ-től a költségvetés egyszerű többségű elfogadását cserébe az SZDSZ megkapta, hogy az ő jelöltje (Göncz Árpád) legyen az államelnök. Az évek bebizonyították, hogy ez rossz megállapodás volt, mert a közpénzügyek ilyen megfogalmazásban mindig csak a kormányon levő pártokat segítik. A liberál-szocialista kormányok hatalomra kerülésükkor vissza is éltek vele és a magyar gazdaságnak óriási károkat okoztak (hitelek, kölcsönök felvételével stb.) Ma már értelmetlennek tűnik a kétharmados törvények fenntartása. Az is kétséges, hogy a rendszerváltozás jegyzőkönyvébe foglalt megállapításait be kelle tartani bárkinek is. Az ellenzéki kerekasztal tárgyalásairól készült jegyzőkönyvekben sincs nyoma a közpénzügyek rendszerének. A legfontosabbal, a pénzügyi rendszer intézményes kialakításával nem foglalkoztak. Erre szándék se volt. Kik és miért nem akarták a közpénzügyeinket rendbe tenni? Nem készült nemzeti vagyonleltár, eltűnt több milliárd értékű nemzeti vagyonunk. Elmaradtak az utólagos döntéselemzések. Az évi választások után publikált Nemzeti megújhodás program állást foglalt az államháztartási reform 3-5 év alatti megvalósítására, de nem történt semmi. Ma 3,7 millió munkavállaló mellett munkanélküli és 3 millió nyugdíjas van. Adózási szempontból (döntően az szja) 1,2 millió fő adja a bevételek túlnyomó többségét. Különös, de semmiféle törvényünk nem határozza meg, mik az állam feladatai. Fogalmilag sem beszélhetünk arról, hogy ezeket a feladatokat miként látja el a mindenkori kormány, vagyis az állam. Emlékezzünk az MSZP 1994-es 16 oldalnyi választási programjára és ígéreteire megvalósítjuk a nullszaldós költségvetést, államháztartási reformot stb. Közben napi alku kérdése volt, hogy lehet a Népköztársaság közös tulajdonát (Ptk) elsajátítani? Azaz privatizálni, vagyis magántulajdonba juttatni. Ugyanakkor már a riasztóan magas államadósság csökkentésére az egyensúly-orientált gazdaságpolitikát soha nem valósította meg a pártelit. Mondhatjuk, hogy három parlamenti cikluson keresztül a Kádár-kori vezetői garnitúra vulgár-marxista módon irányította a parlamenti koalíciót és a kormányt. Vagyis óta majdnem ugyanaz a párt és jogutódja hitelből lélegeztette a magyar gazdaságot. Kik ezért a felelősök? Ennek alapvető oka, az hogy az államháztartás szerkezete 20 éve változatlan Az államháztartás változtatására már sok szakember felhívta a figyelmet. Változott valami? Nem! Szájalni lehet róla, de eszközöket is meg kellett volna határozni az alkotmányban, mint tették azt a spanyolok, finnek stb. (A szólásszabadság nem elég, a változtatáshoz tettek is kellenek.) Kilényi Géza volt alkotmánybíró novembe rében egy esztergomi tartott tudományos konferencián tartott előadást az alkotmányos berendezkedésünk működési mechanizmusáról, ebből idézünk egy részletet: Van egy téveszme, aminek az a lényege, hogy a parlamenti párt vagy koalíció, amely győzött a választásokon, az négy évre jogot szerzett arra, hogy azt tegyen, amit akar. Széky J. interjút készített novemberében Lövétei István alkotmányjogásszal, aki a évi kormányzati szerkezetátalakítás után néhány hónappal ki merte mondani azt, ami nyilvánvaló volt: nem az a probléma, hogy a miniszterelnök hazudott. Hanem az, hogy XVII. évf. 1. szám 3

4 Gyurcsány másfél évig nem azt tette, amit kellett volna, akkor a miniszterelnöki tisztségéhez méltatlanul cselekedett. Ugyanezt mondta Andrássy György is. A miniszterelnöki beszéd után Andrássy György úgy ítélte meg, hogy jog szerint a miniszterelnöki megbízatás megszűnhet olyan tevékenység miatt, amely összeférhetetlen a miniszterelnöki megbízatással. (folytatása következik) Dr. Keresztesi István, Tatabánya A haza Haza az az ország, ahol születtünk, s amelyhez szüleink, őseink sírja köt bennünket, amelynek történelmét, kultúráját, lelkiségét magunkénak érezzük. A haza az a terület, ahol a közös sorsban összekovácsolódott, egymásra szoruló, közös kultúrájú, kényszerűségből is egymást segítő és védő nép lakik. A haza szülőanyánk utáni második édesanyánk. A földjén termett növények, termékek testünk részeivé váltak. Sokan azt vallják, az a hazám, ahol legjobban tudok boldogulni. Ezt a liberálisok, internacionalisták vallják. Sokan vagyunk, akik nem a legjobban boldogulunk ebben a hazában, sőt gazdaságilag a közelmúltban is tönkretették hazánkat, aminek következményeit nekünk kell viselni. DE AZÉRT SEM TAGADJUK MEG ÉDES HAZÁNKAT! Megtagadhatjuk édesanyánkat? Nem, nem, soha! Rossz sorsunkért nem a hazánkra vagyunk dühösek, hanem azokra, akik ezt előidézték! Mi védeni, óvni akarjuk hazánkat! Önmagunkat védjük! Erősítenünk kell mindenképpen, mert ezzel saját életlehetőségeinket javítjuk. Ezért szükséges már a kiskorúaknak is ismerni a hazaszeretetet. Hol tanulhatják meg a hazaszeretetet? Otthon, szüleiktől és az iskolában tanítóiktól, nevelőiktől! Ezért az iskolai tanulmányok alatt kötelezően meg kell ismertetni a hazát, a többi magyarral való föltétlen összetartozást! Ezért valljuk, hogy vannak kötelező etikai tananyagok az oktatási anyagokon kívül az iskolákban! Ha az iskolás nem hall semmit az iskolában a hazáról, honnan tanulja meg a hazaszeretetet, mert otthon esetleg keveset hallanak róla? Vagy a templomokban? Ahova a felnőtteknek is csak kb. 5 15%-a jár? A hazaszeretet tanításához hasonlítható a többi etikai ismeret, amely a társadalom elviselhető életének alapja (becsület, kölcsönös segítség, az élet, a magántulajdon tisztelete) Ha az etikáról az iskolás semmit sem hall az iskolában, akkor csak a szülő marad tanítómesternek, aki fáradt a munkából hazajövet, vagy munkanélküliségében senyved, és otthon a veszekedésről, esetleg verekedésből nyer csak ismeretet! Ha az elmúlt 45 évből alkalmilag nyert ismeretek alapján vagy a 20 év tapasztalatai szerint cselekszik akkor lop, csal, hazudik, hatalmaskodik, verekszik, esetleg gyilkol is! Erre már a média is felfigyelt. A gyermeknek jelenleg nagyon fogyatékosan kötelessége a törvényeket ismerni, alig hall róla valamit, szinte semmit, sem az iskolában, sem otthon. A rendőröket csak büntető elemnek tartja, akitől óvakodni kell. Hogy miért? Nem tudja. Honnan is tudná, 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 majd megtapasztalja! Tudnia kell, hogy a törvény a közösség életének megegyezéses szabályozása. Amelyet saját érdekében meg kell tartania. Sokan az elmúlt politikai rendszer oktatási tananyagát tartják megfelelőnek. Azok, akik a hazaszeretettel együtt a hittant vagy az etika kötelező ismertetését kihagyják az iskolai tananyagból! A törvény készítői ne féljenek az etika tananyag bevezetésétől, mert ha az oktatási törvénybe beteszik mint kötelező anyagot, akkor a parlament 2/3-os többsége biztosan megszavazza! Vagy nem bíznak saját képviselőik erkölcsében sem? A KDNP annak idején programjába vette a hittan vagy etika kötelező bevezetését az iskolában. Remélem, még nem felejtették el! Pedig a jövő generáció erkölcsi magatartása a mostani tanulók erkölcsi ismereteitől függ! Ne ölj, ne lopj, ne csalj, ne hazudj! Ha kötelező anyagként tanulják ezt az iskolában a fiatalok, akkor remélhető, hogy a jövő miniszterelnökei nem fognak dicsekedni azzal, hogy hazudtam, hazudtunk stb. A jelenlegi iskolarendszer óriási hiányossága, hogy nem foglalkozik neveléssel. A szocialista nevelési törvény, amelyet senki nem vesz komolyan, üres szöveg, mert hiányzik mellőle az állami terror. Vagyis nincs mögötte olyan tekintély, amelyet mindenki elismer. Ez szabad emberek számára csak Isten lehet. Kár, hogy erre társadalmunk ismeretek hiányában nem jön rá. Szükség van hitoktatásra = nagyméretű vallásos felvilágosításra. Dr. Bajnok István Egy fegyelmi ügy margójára december 18-án a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya nemcsak a 4 évente szokásos vezetőségválasztással foglalkozott, de fegyelmi ügyekben is döntéseket hozott. Az egyik fegyelmi ügy érintettje az Értesítő szerkesztője. Ugyanis a pártügyész fegyelmit indított Bajnok István ellen. Ennek személyes indoka nem ismert, de a fegyelmi tárgyaláson írásban is szó esett a pártügyész kijelentéséről ( nem nyugszom, míg ki nem rúgatlak a pártból ). Ilyen előzmény után nem sok reménye maradt a vádlottnak a vádak alóli felmentésére. Egyébként hosszú évek tapasztalata, hogy az OV a vezetőség előterjesztéseit elfogadja. A jelenlegi vádpontok: a pártfegyelem megsértése, Barankovics István évi tevékenységének kritikája, Rákosival való jó viszonyának(?) bírálata, a kettős párttagság bírálata és Dúró Dóra, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője cikkének közlése az Értesítőben. Elnézést kérek azon olvasóktól, akiket nem érdekel ez a téma, de mivel az Értesítő hitelét is érinti ez az ügy, kénytelen vagyok röviden ezzel is foglalkozni. A vádpontok ismertetése után Bajnok István visszautasította a vádakat. Hivatkozott arra, hogy hála Istennek ma már Magyarországon nem diktatúra van, mindenkinek joga van arra, hogy véleményét nyilváníthatja büntetéstől való félelem nélkül! Barankovics tevékenységét pedig nem a politikusoknak kell véleményezni (a politikusok mindent mondhatnak, hazudhatnak is, pl. Gyurcsány, nem kell nekik feltétlenül igazat mondani, XVII. évf. 1. szám 5

6 szavaikat igazolni), hanem a történészeknek, akiket köt az igazság, állításaikat bizonyítaniuk is kell. Barankovics idejében, ban a politikusok nagyon nehéz körülmények között éltek, félhettek attól, hogy úgy járnak, mint a kisgazda politikus Kovács Béla, akit hosszú időre nyaralni vittek a Szovjetunióba. Bajnok István szavait a következő nyilatkozattal zárta, amit másolatban a jegyzőkönyv részére is átadott: A védelmem érdekében a következőket kívánom az Országos Választmány tudomására hozni. Csupán 3 tényre szeretném felhívni az OV figyelmet. 1. Fontosnak tartom megemlíteni Önöknek, hogy én 1989-ben az elsők között jelentkeztem a KDNP-be. Ezért alapító tagnak nyilvánítottak. Nincs szándékomban senkit megsérteni, de ezzel a mai vezetőség nagy része nem dicsekedhet. A mai vezetőségi tagok maximum 1991-ben vagy 2002 után lettek KDNP-tagok. Még megjegyzem, korábban egyetlen pártnak sem voltam tagja ban Giczy György elnök egyszer már kirúgott a KDNP-ből, mert védtem az OV-n az MKDSZ-tagok eltávolítását a pártból, és kritizáltam az akkori vezetőség alkotmányellenes, az akkori pártfegyelmet sértő működését. Most ugyanezért ugyanez vár rám Semjén Zsolt elnöksége alatt is. 3. Talán kevesebben tudják, hogy 1965-ben a Kertészeti Egyetemen egyetemi adjunktus voltam. A rám akasztott ügynöktől (aki később fideszes lett) megtudták, hogy a Regnum Marianum közösséggel kapcsolatban voltam, és ezért eltávolítottak az állásomból. Azzal indokolták, hogy az ifjúság kommunista nevelésére nem vagyok alkalmas. Nem tudom, hogy a KDNP-vezetőség tagjai között van-e, akit ilyen súlyos váddal elítéltek volna az elmúlt rendszerben. Azt viszont tudom, hogy egyeseknek igen jó körülmények között sikerült átvészelni azt a 45 évet. Mindezek elmondása után köszönettel tartozom többek között Rubovszky György pártügyésznek, Latorcai János OV-elnöknek, hogy megszabadítanak a pártfegyelem terhes kötelezettségétől, és kezdeményezték eltávolításom a KDNP-ből. Kérem a tisztelt Országos Választmányt, hozzák meg határozatukat. Köszönöm, hogy szólhattam. A felszólalásom végén csak Latorcai János tiltakozott azon kijelentés ellen, hogy ő kezdeményezte volna Bajnok István eltávolítását a KDNP-ből. Erre viszontválaszt nem kapott. Végezetül az OV tagjai szavaztak a pártból való eltávolítás és a fegyelmi határozat törlése ügyében. A szavazás eredménye a következő volt: 65-en szavaztak az eltávolításra. kb. 82-en tartózkodtak a szavazásban, 14-en nem kívánták kizárását a pártból. Tehát a 65 szavazat kevésnek bizonyult a pártból való kirúgáshoz óta talán először fordult elő, hogy az OV ellent mert mondani a vezetőség javaslatának! Dr. Bajnok István nyilatkozata a fegyelmi befejezéset követően: Köszönetet mondok az OV minden tagjának, függetlenül attól, hogyan szavaztak, mert remélem, a kizárásra szavazók jó része téves információk alapján szavazott ellenem, és nem tartanak sem liberálisnak, sem szocialistának, semmi másnak csak 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 kereszténydemokratának! Azt kívánom minden kereszténydemokratától, hogy ne féljenek, merjék mindenkor kinyilvánítani, őszintén, bátran kimondani véleményüket, hogy a politikusok tudják meg a tagság valódi véleményét, mert csak így van esélyünk súlyos gazdasági, erkölcsi helyzetünkből való kilábalásra. Befejezésül engedjék meg, hogy Ady Endre, a nagy magyar költő gondolatát idézzem: Svábokból jött magyaroknak / Én nem vagyok magyar? A mai viszonyokra alkalmazva kérdezem: A liberálisoktól jött kereszténydemokratáknak én nem vagyok kereszténydemokrata? Dr. Bajnok István Fohász a déli végeken Bogdán József délvidéki magyar verse Harangok zúgnak a déli végeken Kinyújtja lábát, pöfög a kényelem, Üres a bölcső, susog a szemfedél, Szívünkben tél van, hideg tél. Ördögszekérként, úttalan utakon Görget a vad szél, tapos a hatalom. Fennakad a szó, mint torkon a falat. Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Szent István király, hol az örökséged? Szólj hozzánk újra, mondj valami szépet. Ott vagyunk, látod, ahol a part szakad, Lelkünk akár egy kirabolt kirakat. Mennyei Atyánk, te vagy a végtelen, Derűdet hintsd szét a déli végeken Új évezred van, adj nekünk új szívet, El ne merüljön végleg e kis sziget. Olvasói levél Kedves István! Már hónapok óta foglalkozom az előttünk álló alkotmányozással. Az anyag, amin dolgozom, már túl van az ezer soron, még nem alkalmas a közzétételre. Vannak azonban olyan rövidebb részei, amelyeknagyon fontosak. Ezek közül egy: I. FEJEZET. SZUVERENITÁS. Az állam hivatalos neve: Magyarország, a Szent Korona országa. Területe a magyar Szent Korona tulajdona. Termőföldjét, erdeit és vizeit ideiglenesen is csak a magyar állampolgár birtokolhatja két generáción keresztül. Az ideiglenes birtokbaadást az államfő hagyja jóvá miniszterelnöki előterjesztés alapján. A már kialakult birtokviszonyok rendezésére a miniszterelnök és földművelési minisztere kötelezett. XVII. évf. 1. szám 7

8 Bányászati tevékenységet, villamosenergia-előállítást, az országon belül távvezetéképítést, -üzemeltetést, vasutat, hajózást és légiközlekedést csak 50%-nál magasabb magyar tulajdonban lévő, az illetékes miniszter irányítása alatt lévő állami vállalat folytathat. Az állami vállalat alapítása, a teljes körű magyar tulajdoni hányad vizsgálata az illetékes szakminiszter feladata. Tibor Felhívás Tisztelt olvasó! Felhívom a tisztelt Olvasó figyelmét, hogy a civil szervezetek állami támogatásának rendszere megváltozott. Az eddigi gyakorlat szerint aki adószámát is közölte az adományozáskor, azok a szja elszámolásakor a közhasznú szervezetek (DEKA) igazolásával (amit minden év januárban kellett elküldeni a befizetőnek) a befizetett éves összeg 30%- át jóváírhatták adójukból. Sajnos ezt a rendszert törölték őszén, jelenleg nem írnak jóvá semmit. Egyúttal felhívom a tisztelt Olvasó figyelmét, aki támogatni kívánja a DEKA-t, ingyenesen megteheti az szja-bevallásakor, a évi személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával: név: Demokratikus Közéletért Alapítvány adószámunk: Kérjük, terjessze családja, ismerősei, barátai között ennek lehetőségét. Az 1%-os személyi jövedelme felajánlását bárki megteheti. Köszönettel. Az igazat, csakis az igazat mondd! TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda 103. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. 40.145-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l 6 Jogszabályváltozások...6 K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 8. 6. s z á m Miniszterelnöki Hivatal INFORMÁCIÓK JOGI A jogszabály lényege: A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga.

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y zőkönyv OKB-18/2011. (OKB-45/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OKB-18/2011. (OKB-45/2010-2014.) OKB-18/2011. (OKB-45/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2011. szeptember 26-án, hétfőn, 11 óra 30 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 512.

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 5-én, hétfőn 10 óra 06 perckor az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének előadása MPGEKE Konferencia, Eger 2011. nov. 3-5. A közpénzügyek válsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Szarvas Város Barátainak Köre

A Szarvas Város Barátainak Köre A L A P Í T Ó O K I R A T Szarvasért Emlékplakett és Emléklap Szarvas Város Barátainak Köre 1999. 2. AZ ALAPÍTÓ A Szarvas Város Barátainak Köre 3. AZ EMÉKPLAKETT Nemesfémből (bronz, ezüst, arany) készül,

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu Iktatószám: 16-106 /2014. Tárgy: Megbízás elfogadása A, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 32. -a Kovács Zsolt (név) 0 (személyi azonosító) 3574 Bőcs, Munkácsy u. 65. szám alatti lakosnak

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány Tippek 1 Kérdések Válaszok Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány A kiadvány megjelenését a Munkaerőpiaci Alap terhére az Nemzeti

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés (Készült az Európai Helyi Demokrácia Hete program keretében) 2009. október 15. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben