ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 1. sz., január Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: Újévi köszöntő Tisztelt Olvasók, kedves Barátaim! Isten segítségével eltelt egy nehéz év és beléptünk a esztendőbe. Az elmúlt év reményeink szerint alakult ben új politikai, gazdasági rendszer kialakulása vált lehetővé. Az új, választott vezetők a következő évekre ígérték a magyarországi problémák megoldását. Sajnos a problémák nagyobbak voltak, mint azt előzetesen várták. Ezért több időre van szükség megoldásukra. Néhány gondolatot szeretnék közölni, amelyeket szükségesnek tartok megoldani Magyarország demokratikus működése érdekében. Három témát említek. Az egyik: a pártok állami támogatását is szüntessék meg vagy csökkentsék a civil szervezetekhez hasonlóan. A pénzügyi nehézségek ne csak a civil szervezeteket sújtsák! A második téma elvi jelentőségű: az országgyűlési, önkormányzati képviselőket a választók saját érdekeik képviseletére választják. Ha bebizonyosodik, hogy nem ezt képviselik, akkor vissza lehessen hívni őket. Ez a demokratikus megoldás. A harmadik téma szintén elvi jelentőségű: a kormány köteles legyen az Alkotmány, a törvények alkotásába bevonni a szakmai, civil szervezeteket. Sokan úgy vélik, ez nem tartozik a társadalom résztvevőire, de ezek az alapjogok demokratikus jogok közé tartoznak! Helyes, ha az érdekelt és nyilvántartott szervezetek 50%-ának véleménye ismert. Ezeket a témákat Non contra te noquor, red pro correctione (nem ellened, hanem a javítás érdekében) teszem. Dr. Bajnok István szerkesztő

2 Alkotmányozó nemzetgyűlést! A magyar demokrácia alapproblémája lesz, hogy mikorra és hogyan tud azonosulni a nemzettel (Illyés Gyula) Illyés sorai óta eltelt közel negyven év Nincs más eszközünk a politikai elit megfékezésére, mint egy új, ésszerű és józan alkotmány. Az államadósság mértéke, a tb-alapok hiánya közügy. A közpénzügyeket nem lehet csak a parlamenti képviselőkre, illetve egy adott összetételű kormányra bízni. A második EU-parlamenti választást megelőző évek pénzügyi kreatív könyvelései, a likvid pénz bősége, a világra kiterjedő hitelválság bebizonyította, hogy jelenlegi szövegében, tartalmában és formájában Magyarországon az 1989-ben módosított Alkotmányunk kimúlt önmagától. Hihetetlen mély erkölcsi fertőbe, mocsokba csúszott országunk. Az uralkodó-kormányzó pártok és őket kiszolgáló céda média, némi kivétellel, máig nem tudott azonosulni a nemzettel. A történelem nem a talpunk alatt, hanem a fejünk felett zúgott el, mint egy forgószél. Bogár László a rendszer buktatóiról megjegyezte, A rendszerváltás korrekciója egyben új alapokra épülő alkotmányt is igényel. Kukorelli István alkotmányjogász okkal jegyezte meg egyik interjújában: Az olcsó állam teóriáját én magam blöffnek tartom, az elnevezés 20 év óta történelmi anakronizmus. Kiüresedett demokráciában tengődünk 3 millió szegénnyel írta Zárug F. Péter politológus. Vámosi Nagy Szabolcs úgy látta, ha nincs ellenzék, a demokrácia könnyen egyeduralomhoz vezet. A jelenlegi alkotmányunk védelmezőinek egyik érve, hogy most nincs alkotmányozási kényszer. Az ország gazdasági szerkezetének, a hazai belső piacok tulajdonlásának összefüggései és a lakosságot sújtó kialakult adósságcsapda miatt döntően az államháztartást sújtó kialakult adósságcsapda miatt, döntően az államháztartást sújtó pénzügyi okok miatt igenis mára alkotmányozási kényszer állt elő. Tekintsünk vissza a magyar dekadencia kezdeteire, pusztulásunk dátumaira: Trianon, 1945, 1947, 1956, , dec. 5-i népszavazás és a 2006-os őszödi beszéd. Ez a zaklatott, közel száz éves magyar történelem! A magyar nemzetnek a múlt században legalább kétszer törték el a gerincét. Az elmúlt 200 évben ennél többször is. Egyszer a történelmi Magyarország feldarabolása után, másodszor 1956 megtorlását követően, az évtizedekig vergődő diktatúrában. A magyar népet elbutították. A népnek tűrni és hallgatnia kellett ben a rendszerváltás előkészítői úgy gondolták, a diktatúra kialakulását meg lehet akadályozni azzal, ha a fontosabb törvényeket csak kétharmados törvénnyel lehet meghozni. Ez elméletben igaz, de a politikusi gyakorlatban nem Ugyanis Antall Józsefnek az évi választások után politikai megállapodást kellett kötnie az SZDSZ-szel. Mi volt a tét? Ha a költségvetést a kétharmados törvények közé sorolják, az egyszerű többségű kormány nem tudott volna költségvetést elfogadtatni a parlamentben. Ezzel megbénult volna a demokrácia. Ezért az adok-kapok 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 elv alkalmazásával az MDF és szövetségesei megkapták az SZDSZ-től a költségvetés egyszerű többségű elfogadását cserébe az SZDSZ megkapta, hogy az ő jelöltje (Göncz Árpád) legyen az államelnök. Az évek bebizonyították, hogy ez rossz megállapodás volt, mert a közpénzügyek ilyen megfogalmazásban mindig csak a kormányon levő pártokat segítik. A liberál-szocialista kormányok hatalomra kerülésükkor vissza is éltek vele és a magyar gazdaságnak óriási károkat okoztak (hitelek, kölcsönök felvételével stb.) Ma már értelmetlennek tűnik a kétharmados törvények fenntartása. Az is kétséges, hogy a rendszerváltozás jegyzőkönyvébe foglalt megállapításait be kelle tartani bárkinek is. Az ellenzéki kerekasztal tárgyalásairól készült jegyzőkönyvekben sincs nyoma a közpénzügyek rendszerének. A legfontosabbal, a pénzügyi rendszer intézményes kialakításával nem foglalkoztak. Erre szándék se volt. Kik és miért nem akarták a közpénzügyeinket rendbe tenni? Nem készült nemzeti vagyonleltár, eltűnt több milliárd értékű nemzeti vagyonunk. Elmaradtak az utólagos döntéselemzések. Az évi választások után publikált Nemzeti megújhodás program állást foglalt az államháztartási reform 3-5 év alatti megvalósítására, de nem történt semmi. Ma 3,7 millió munkavállaló mellett munkanélküli és 3 millió nyugdíjas van. Adózási szempontból (döntően az szja) 1,2 millió fő adja a bevételek túlnyomó többségét. Különös, de semmiféle törvényünk nem határozza meg, mik az állam feladatai. Fogalmilag sem beszélhetünk arról, hogy ezeket a feladatokat miként látja el a mindenkori kormány, vagyis az állam. Emlékezzünk az MSZP 1994-es 16 oldalnyi választási programjára és ígéreteire megvalósítjuk a nullszaldós költségvetést, államháztartási reformot stb. Közben napi alku kérdése volt, hogy lehet a Népköztársaság közös tulajdonát (Ptk) elsajátítani? Azaz privatizálni, vagyis magántulajdonba juttatni. Ugyanakkor már a riasztóan magas államadósság csökkentésére az egyensúly-orientált gazdaságpolitikát soha nem valósította meg a pártelit. Mondhatjuk, hogy három parlamenti cikluson keresztül a Kádár-kori vezetői garnitúra vulgár-marxista módon irányította a parlamenti koalíciót és a kormányt. Vagyis óta majdnem ugyanaz a párt és jogutódja hitelből lélegeztette a magyar gazdaságot. Kik ezért a felelősök? Ennek alapvető oka, az hogy az államháztartás szerkezete 20 éve változatlan Az államháztartás változtatására már sok szakember felhívta a figyelmet. Változott valami? Nem! Szájalni lehet róla, de eszközöket is meg kellett volna határozni az alkotmányban, mint tették azt a spanyolok, finnek stb. (A szólásszabadság nem elég, a változtatáshoz tettek is kellenek.) Kilényi Géza volt alkotmánybíró novembe rében egy esztergomi tartott tudományos konferencián tartott előadást az alkotmányos berendezkedésünk működési mechanizmusáról, ebből idézünk egy részletet: Van egy téveszme, aminek az a lényege, hogy a parlamenti párt vagy koalíció, amely győzött a választásokon, az négy évre jogot szerzett arra, hogy azt tegyen, amit akar. Széky J. interjút készített novemberében Lövétei István alkotmányjogásszal, aki a évi kormányzati szerkezetátalakítás után néhány hónappal ki merte mondani azt, ami nyilvánvaló volt: nem az a probléma, hogy a miniszterelnök hazudott. Hanem az, hogy XVII. évf. 1. szám 3

4 Gyurcsány másfél évig nem azt tette, amit kellett volna, akkor a miniszterelnöki tisztségéhez méltatlanul cselekedett. Ugyanezt mondta Andrássy György is. A miniszterelnöki beszéd után Andrássy György úgy ítélte meg, hogy jog szerint a miniszterelnöki megbízatás megszűnhet olyan tevékenység miatt, amely összeférhetetlen a miniszterelnöki megbízatással. (folytatása következik) Dr. Keresztesi István, Tatabánya A haza Haza az az ország, ahol születtünk, s amelyhez szüleink, őseink sírja köt bennünket, amelynek történelmét, kultúráját, lelkiségét magunkénak érezzük. A haza az a terület, ahol a közös sorsban összekovácsolódott, egymásra szoruló, közös kultúrájú, kényszerűségből is egymást segítő és védő nép lakik. A haza szülőanyánk utáni második édesanyánk. A földjén termett növények, termékek testünk részeivé váltak. Sokan azt vallják, az a hazám, ahol legjobban tudok boldogulni. Ezt a liberálisok, internacionalisták vallják. Sokan vagyunk, akik nem a legjobban boldogulunk ebben a hazában, sőt gazdaságilag a közelmúltban is tönkretették hazánkat, aminek következményeit nekünk kell viselni. DE AZÉRT SEM TAGADJUK MEG ÉDES HAZÁNKAT! Megtagadhatjuk édesanyánkat? Nem, nem, soha! Rossz sorsunkért nem a hazánkra vagyunk dühösek, hanem azokra, akik ezt előidézték! Mi védeni, óvni akarjuk hazánkat! Önmagunkat védjük! Erősítenünk kell mindenképpen, mert ezzel saját életlehetőségeinket javítjuk. Ezért szükséges már a kiskorúaknak is ismerni a hazaszeretetet. Hol tanulhatják meg a hazaszeretetet? Otthon, szüleiktől és az iskolában tanítóiktól, nevelőiktől! Ezért az iskolai tanulmányok alatt kötelezően meg kell ismertetni a hazát, a többi magyarral való föltétlen összetartozást! Ezért valljuk, hogy vannak kötelező etikai tananyagok az oktatási anyagokon kívül az iskolákban! Ha az iskolás nem hall semmit az iskolában a hazáról, honnan tanulja meg a hazaszeretetet, mert otthon esetleg keveset hallanak róla? Vagy a templomokban? Ahova a felnőtteknek is csak kb. 5 15%-a jár? A hazaszeretet tanításához hasonlítható a többi etikai ismeret, amely a társadalom elviselhető életének alapja (becsület, kölcsönös segítség, az élet, a magántulajdon tisztelete) Ha az etikáról az iskolás semmit sem hall az iskolában, akkor csak a szülő marad tanítómesternek, aki fáradt a munkából hazajövet, vagy munkanélküliségében senyved, és otthon a veszekedésről, esetleg verekedésből nyer csak ismeretet! Ha az elmúlt 45 évből alkalmilag nyert ismeretek alapján vagy a 20 év tapasztalatai szerint cselekszik akkor lop, csal, hazudik, hatalmaskodik, verekszik, esetleg gyilkol is! Erre már a média is felfigyelt. A gyermeknek jelenleg nagyon fogyatékosan kötelessége a törvényeket ismerni, alig hall róla valamit, szinte semmit, sem az iskolában, sem otthon. A rendőröket csak büntető elemnek tartja, akitől óvakodni kell. Hogy miért? Nem tudja. Honnan is tudná, 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 majd megtapasztalja! Tudnia kell, hogy a törvény a közösség életének megegyezéses szabályozása. Amelyet saját érdekében meg kell tartania. Sokan az elmúlt politikai rendszer oktatási tananyagát tartják megfelelőnek. Azok, akik a hazaszeretettel együtt a hittant vagy az etika kötelező ismertetését kihagyják az iskolai tananyagból! A törvény készítői ne féljenek az etika tananyag bevezetésétől, mert ha az oktatási törvénybe beteszik mint kötelező anyagot, akkor a parlament 2/3-os többsége biztosan megszavazza! Vagy nem bíznak saját képviselőik erkölcsében sem? A KDNP annak idején programjába vette a hittan vagy etika kötelező bevezetését az iskolában. Remélem, még nem felejtették el! Pedig a jövő generáció erkölcsi magatartása a mostani tanulók erkölcsi ismereteitől függ! Ne ölj, ne lopj, ne csalj, ne hazudj! Ha kötelező anyagként tanulják ezt az iskolában a fiatalok, akkor remélhető, hogy a jövő miniszterelnökei nem fognak dicsekedni azzal, hogy hazudtam, hazudtunk stb. A jelenlegi iskolarendszer óriási hiányossága, hogy nem foglalkozik neveléssel. A szocialista nevelési törvény, amelyet senki nem vesz komolyan, üres szöveg, mert hiányzik mellőle az állami terror. Vagyis nincs mögötte olyan tekintély, amelyet mindenki elismer. Ez szabad emberek számára csak Isten lehet. Kár, hogy erre társadalmunk ismeretek hiányában nem jön rá. Szükség van hitoktatásra = nagyméretű vallásos felvilágosításra. Dr. Bajnok István Egy fegyelmi ügy margójára december 18-án a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya nemcsak a 4 évente szokásos vezetőségválasztással foglalkozott, de fegyelmi ügyekben is döntéseket hozott. Az egyik fegyelmi ügy érintettje az Értesítő szerkesztője. Ugyanis a pártügyész fegyelmit indított Bajnok István ellen. Ennek személyes indoka nem ismert, de a fegyelmi tárgyaláson írásban is szó esett a pártügyész kijelentéséről ( nem nyugszom, míg ki nem rúgatlak a pártból ). Ilyen előzmény után nem sok reménye maradt a vádlottnak a vádak alóli felmentésére. Egyébként hosszú évek tapasztalata, hogy az OV a vezetőség előterjesztéseit elfogadja. A jelenlegi vádpontok: a pártfegyelem megsértése, Barankovics István évi tevékenységének kritikája, Rákosival való jó viszonyának(?) bírálata, a kettős párttagság bírálata és Dúró Dóra, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője cikkének közlése az Értesítőben. Elnézést kérek azon olvasóktól, akiket nem érdekel ez a téma, de mivel az Értesítő hitelét is érinti ez az ügy, kénytelen vagyok röviden ezzel is foglalkozni. A vádpontok ismertetése után Bajnok István visszautasította a vádakat. Hivatkozott arra, hogy hála Istennek ma már Magyarországon nem diktatúra van, mindenkinek joga van arra, hogy véleményét nyilváníthatja büntetéstől való félelem nélkül! Barankovics tevékenységét pedig nem a politikusoknak kell véleményezni (a politikusok mindent mondhatnak, hazudhatnak is, pl. Gyurcsány, nem kell nekik feltétlenül igazat mondani, XVII. évf. 1. szám 5

6 szavaikat igazolni), hanem a történészeknek, akiket köt az igazság, állításaikat bizonyítaniuk is kell. Barankovics idejében, ban a politikusok nagyon nehéz körülmények között éltek, félhettek attól, hogy úgy járnak, mint a kisgazda politikus Kovács Béla, akit hosszú időre nyaralni vittek a Szovjetunióba. Bajnok István szavait a következő nyilatkozattal zárta, amit másolatban a jegyzőkönyv részére is átadott: A védelmem érdekében a következőket kívánom az Országos Választmány tudomására hozni. Csupán 3 tényre szeretném felhívni az OV figyelmet. 1. Fontosnak tartom megemlíteni Önöknek, hogy én 1989-ben az elsők között jelentkeztem a KDNP-be. Ezért alapító tagnak nyilvánítottak. Nincs szándékomban senkit megsérteni, de ezzel a mai vezetőség nagy része nem dicsekedhet. A mai vezetőségi tagok maximum 1991-ben vagy 2002 után lettek KDNP-tagok. Még megjegyzem, korábban egyetlen pártnak sem voltam tagja ban Giczy György elnök egyszer már kirúgott a KDNP-ből, mert védtem az OV-n az MKDSZ-tagok eltávolítását a pártból, és kritizáltam az akkori vezetőség alkotmányellenes, az akkori pártfegyelmet sértő működését. Most ugyanezért ugyanez vár rám Semjén Zsolt elnöksége alatt is. 3. Talán kevesebben tudják, hogy 1965-ben a Kertészeti Egyetemen egyetemi adjunktus voltam. A rám akasztott ügynöktől (aki később fideszes lett) megtudták, hogy a Regnum Marianum közösséggel kapcsolatban voltam, és ezért eltávolítottak az állásomból. Azzal indokolták, hogy az ifjúság kommunista nevelésére nem vagyok alkalmas. Nem tudom, hogy a KDNP-vezetőség tagjai között van-e, akit ilyen súlyos váddal elítéltek volna az elmúlt rendszerben. Azt viszont tudom, hogy egyeseknek igen jó körülmények között sikerült átvészelni azt a 45 évet. Mindezek elmondása után köszönettel tartozom többek között Rubovszky György pártügyésznek, Latorcai János OV-elnöknek, hogy megszabadítanak a pártfegyelem terhes kötelezettségétől, és kezdeményezték eltávolításom a KDNP-ből. Kérem a tisztelt Országos Választmányt, hozzák meg határozatukat. Köszönöm, hogy szólhattam. A felszólalásom végén csak Latorcai János tiltakozott azon kijelentés ellen, hogy ő kezdeményezte volna Bajnok István eltávolítását a KDNP-ből. Erre viszontválaszt nem kapott. Végezetül az OV tagjai szavaztak a pártból való eltávolítás és a fegyelmi határozat törlése ügyében. A szavazás eredménye a következő volt: 65-en szavaztak az eltávolításra. kb. 82-en tartózkodtak a szavazásban, 14-en nem kívánták kizárását a pártból. Tehát a 65 szavazat kevésnek bizonyult a pártból való kirúgáshoz óta talán először fordult elő, hogy az OV ellent mert mondani a vezetőség javaslatának! Dr. Bajnok István nyilatkozata a fegyelmi befejezéset követően: Köszönetet mondok az OV minden tagjának, függetlenül attól, hogyan szavaztak, mert remélem, a kizárásra szavazók jó része téves információk alapján szavazott ellenem, és nem tartanak sem liberálisnak, sem szocialistának, semmi másnak csak 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 kereszténydemokratának! Azt kívánom minden kereszténydemokratától, hogy ne féljenek, merjék mindenkor kinyilvánítani, őszintén, bátran kimondani véleményüket, hogy a politikusok tudják meg a tagság valódi véleményét, mert csak így van esélyünk súlyos gazdasági, erkölcsi helyzetünkből való kilábalásra. Befejezésül engedjék meg, hogy Ady Endre, a nagy magyar költő gondolatát idézzem: Svábokból jött magyaroknak / Én nem vagyok magyar? A mai viszonyokra alkalmazva kérdezem: A liberálisoktól jött kereszténydemokratáknak én nem vagyok kereszténydemokrata? Dr. Bajnok István Fohász a déli végeken Bogdán József délvidéki magyar verse Harangok zúgnak a déli végeken Kinyújtja lábát, pöfög a kényelem, Üres a bölcső, susog a szemfedél, Szívünkben tél van, hideg tél. Ördögszekérként, úttalan utakon Görget a vad szél, tapos a hatalom. Fennakad a szó, mint torkon a falat. Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Szent István király, hol az örökséged? Szólj hozzánk újra, mondj valami szépet. Ott vagyunk, látod, ahol a part szakad, Lelkünk akár egy kirabolt kirakat. Mennyei Atyánk, te vagy a végtelen, Derűdet hintsd szét a déli végeken Új évezred van, adj nekünk új szívet, El ne merüljön végleg e kis sziget. Olvasói levél Kedves István! Már hónapok óta foglalkozom az előttünk álló alkotmányozással. Az anyag, amin dolgozom, már túl van az ezer soron, még nem alkalmas a közzétételre. Vannak azonban olyan rövidebb részei, amelyeknagyon fontosak. Ezek közül egy: I. FEJEZET. SZUVERENITÁS. Az állam hivatalos neve: Magyarország, a Szent Korona országa. Területe a magyar Szent Korona tulajdona. Termőföldjét, erdeit és vizeit ideiglenesen is csak a magyar állampolgár birtokolhatja két generáción keresztül. Az ideiglenes birtokbaadást az államfő hagyja jóvá miniszterelnöki előterjesztés alapján. A már kialakult birtokviszonyok rendezésére a miniszterelnök és földművelési minisztere kötelezett. XVII. évf. 1. szám 7

8 Bányászati tevékenységet, villamosenergia-előállítást, az országon belül távvezetéképítést, -üzemeltetést, vasutat, hajózást és légiközlekedést csak 50%-nál magasabb magyar tulajdonban lévő, az illetékes miniszter irányítása alatt lévő állami vállalat folytathat. Az állami vállalat alapítása, a teljes körű magyar tulajdoni hányad vizsgálata az illetékes szakminiszter feladata. Tibor Felhívás Tisztelt olvasó! Felhívom a tisztelt Olvasó figyelmét, hogy a civil szervezetek állami támogatásának rendszere megváltozott. Az eddigi gyakorlat szerint aki adószámát is közölte az adományozáskor, azok a szja elszámolásakor a közhasznú szervezetek (DEKA) igazolásával (amit minden év januárban kellett elküldeni a befizetőnek) a befizetett éves összeg 30%- át jóváírhatták adójukból. Sajnos ezt a rendszert törölték őszén, jelenleg nem írnak jóvá semmit. Egyúttal felhívom a tisztelt Olvasó figyelmét, aki támogatni kívánja a DEKA-t, ingyenesen megteheti az szja-bevallásakor, a évi személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával: név: Demokratikus Közéletért Alapítvány adószámunk: Kérjük, terjessze családja, ismerősei, barátai között ennek lehetőségét. Az 1%-os személyi jövedelme felajánlását bárki megteheti. Köszönettel. Az igazat, csakis az igazat mondd! TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda 103. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. 40.145-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ )

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ ) AEB-10/2010. (AEB-10/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

J e g y zőkönyv OKB-18/2011. (OKB-45/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OKB-18/2011. (OKB-45/2010-2014.) OKB-18/2011. (OKB-45/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2011. szeptember 26-án, hétfőn, 11 óra 30 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 512.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ ) Nbb-17/2011. (Nbb-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. augusztus 9-én, kedden, 9 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS készítette: Bánlaki Ildikó DEMOKRÁCIA a hatalomgyakorlás formája MODERNITÁS modern állam demos választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) a közügyek intézésére

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 5-én, hétfőn 10 óra 06 perckor az

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq Az idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával

Részletesebben

Dr. Józsa János Rektor Úrnak. Tisztelt Rektor Úr!

Dr. Józsa János Rektor Úrnak. Tisztelt Rektor Úr! Dr. Józsa János Rektor Úrnak Tisztelt Rektor Úr! Azzal a kéréssel fordulok Rektor Úrhoz, hogy mivel az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa május 3-i ülésén az Épületszerkezettani Tanszék vezetésére beadott

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l 6 Jogszabályváltozások...6 K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 8. 6. s z á m Miniszterelnöki Hivatal INFORMÁCIÓK JOGI A jogszabály lényege: A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga.

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés (Készült az Európai Helyi Demokrácia Hete program keretében) 2009. október 15. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. május 29-én, kedden, 11 óra

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.08. kedd Mesterházy Attila az Egyesült Államokban tárgyal Képzetlenül a munka világában Tíz ok a telefonadó ellen Nem igaz, hogy a családi vállalkozásokat segítik a földbérletpályázatokon Ingyenes

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére

Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére 1. Cél: Olyan konföderatív alapokon álló Magyarország újjáteremtése, amelyben a magyar érdekek belső érdek-összehangolással érvényesülnek, illetve külkapcsolatokban

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben