ÉRTESÍTŐ Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: Szükség van önálló kereszténydemokráciára (Hozzászólás nyílt levelekre) Az utóbbi hónapokban az Értesítő hasábjain több nyílt levél jelent meg, amelyek ihletője az az elkeserítő tény, hogy pártunk támogatottsága talán még az 1%-ot sem éri el. A januári számban dr. Reviczky Károly volt pártügyészünk azt írja, hogy amíg a múltat fel nem tárjuk, addig a párt 1% körül fog ingadozni. Valóban tanulni kell a múltból, de nem hiszem, hogy a múlton való rágódás most már előbbre vinne. Azon ugyan el lehetne tűnődni, hogy 1997-ben miért került éppen Giczy György az elnöki székbe. Nyilván azért, mert tagságunk többsége jómagamat is beleértve elégedetlen volt az előző vezetéssel. És miért volt elégedetlen? A mélyebb okokat vizsgálva nekem úgy tűnik, hogy azért, mert teljesen különböző elképzeléseink voltak arról, hogy mit kell érteni a konkrét magyar helyzetre vonatkozó kereszténydemokrácián. Ez az akkori, a kommunizmus felbomlását követő rendkívül bonyolult és ellentmondásos helyzetben talán érthető is volt. De kérdem, hogy azóta vajon kidolgoztunk-e viszonylag egységes álláspontot a lényeges kérdések vonatkozásában? Úgy vélem, és a tagság körében szerzett benyomásaim alapján is állíthatom, hogy nem, vagy legfeljebb csak részben. Februári válaszlevelében Szakolczay György gyengeségünk legfőbb okaként azt jelöli meg, hogy a párt nem követte Kerkai és Barankovics hagyományait. Tudat alatt valahogy én is így érzem, de azért nem ártana, ha részletesen kifejtené, hogy mit ért ez alatt. A Bajnok István által még a decemberi számban fő okként emlegetett kettős párttagsággal kapcsolatban pedig Szakolczay azt állítja, hogy ez inkább következmény, mint ok, és kettős párttagság nélkül nem lennénk parlamenti párt. Ez igaz! De most már nem az a kérdés, hogy mi az ok, és mi az

2 okozat, hanem az, hogy szükség van-e önálló és erős kereszténydemokráciára, vagy sem. Ha a válasz igen, akkor természetesen komoly akadályt jelent a kettős tagság, mert akkor soha nem lesz önálló arculatunk, akkor a közvélemény nem is igen fog tudni rólunk, de ha mégis, akkor legfeljebb szatellitpártnak fog tekinteni minket, amelynek teljesítményét külön értékelni nem tudja. Véleményem szerint ma még sokkal jobban, mint valaha, szükség van a kereszténydemokrácia jelenlétére. Egy olyan abszurd korban élünk, amelyben a szemünk előtt porlad szét a hagyományos erkölcs, valamint az igazság, a közösségi érzés, a magasabb eszmék és kultúra tisztelete. Ez nem magától történik, hanem tudatosan kidolgozott liberális eszmék rombolnak mindenütt. És nem csak Magyarországon. Mindenkinek ajánlom P. Buchanannak A Nyugat Halála című mostanában megjelent könyvét, amelyben természetesen Amerikára fókuszálva lefesti, hogy milyen tervszerű támadás indult a kereszténység erkölcsi rendszere, és általában a fehér ember egész kultúrája ellen. Amerikában is azt hirdetik a liberálisok, hogy nem léteznek örök, abszolút értékek, minden társadalom megalkothatja a maga saját erkölcsi elveit, az élet célja nem más, mint a boldogság elérése ezen a földön, minden életstílus egyenlő, a nemzet fogalma elavult stb. Buchanan, aki mellesleg a Republikánus Párt elnökjelöltje is volt, rámutat arra, hogy a média ott is balliberális kezekben van. Talán pesszimizmusra adhat okot, hogy nem csak nálunk folyik a lelki és szellemi rombolás, hanem mindenhol, de a könyv azt is hangsúlyozza, hogy már szerveződnek a világméretű ellenerők is. És nálunk ki más, mint a kereszténydemokrácia lehet az iránytű, a világítótorony, amely nélkül az értékrendjétől megfosztott, az anyagiasság mocsarába belesüppedt ember eltéved ebben az összezavart világban. Ki más hívhatná fel a figyelmet arra, hogy erkölcs nélkül hosszú távon egyetlen közösség sem állhat fenn, hogy igazság nélkül nincs társadalmi béke, hogy szabadság és jog csak kötelességekkel együtt létezhetnek, hogy az anyagi javaknál vannak magasabb rendű értékek is, hogy a közösség javára végzett tevékenység a legfőbb értékmérő. Vagy ahogy J. Ratzinger (akkor még) bíboros írja: Hamis illúzió, hogy jobb világot lehet teremteni itt a földön nem a megtérés, a lelki megújulás, hanem pusztán a gazdasági helyzet változtatása által. (Mellékesen megjegyzem, hogy ha csupán magát a gazdaságot tekintjük, akkor is abszurd állítás, hogy a bevallottan csak a maximális haszonra törekvő multik versenye olyan helyzetet eredményezhet, amely az átlag polgárnak kedvező.) Ki fogja ezeket az igazságokat a társadalom elé tárni, ha mi nem? A Fidesz semmiképpen sem, mert mint Orbán Viktor legutóbbi beszédében is hangsúlyozta, ők egy nem ideológiai alapon álló néppárt. Nem is állhatnak szigorúan elvi alapokon, mert gyűjtőpártként annyi szavazatot veszítenének az egyik oldalon, amennyit nyernek a másikon, és ráadásul elvesztenék a nagytőke bizalmát, amely nélkül sajnos soha nem juthatnak hatalomra. A hatalmat pedig mindenképpen meg kell szerezni! 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 Egyedül a Fideszen múlik annak belátása, hogy az ő tábora erősödik, ha erősek a szövetségesei, hogy akkor van esélye a győzelemre, ha olyan párt áll mellette, amelyiknek a hatósugara a baloldali emberekre is kiterjedhet, ha van egy világnézetileg elkötelezett szövetségese, amely felveszi a harcot a vele leginkább ellenséges világnézet, a liberalizmus ellen. Mert korunk szellemi vírusa, a liberalizmus ugyancsak világnézet, márpedig világnézettel csak egy másik világnézet harcolhat sikeresen. Ha a Fidesz ezt nem tudja belátni, akkor sajnos dilettáns politikusok. A liberálisok hosszú távon gondolkodnak amint arra Buchanan is rámutat köny vé ben mert tudják, hogy az emberek kulturális beállítottságuk szerint szavaznak az egyik vagy a másik pártra. Ezt még az olyan baloldali ideológusok is kifecsegik, mint Vitányi Iván (A szociáldemokrácia jövőképe), és erről beszél korunk egyik legnagyobb gondolkodója, a Nobel-díjas Konrad Lorenz is (Az emberiség nyolc halálos bűne). Gondolkoztunk már azon, hogy miért ragaszkodik olyan görcsösen az SZDSZ minden alkalommal az oktatási tárcához? Ne higgyük, hogy mint azt Szakolczay György sugallja nyílt levelében úgyis csak a vallásos emberek szavaznának ránk. A liberalizmus ma még annyira természetellenesnek és ellenszenvesnek tűnik a társadalom többsége számára, hogy szimpátiájuk elnyeréséhez csak rá kell mutatnunk annak torz és képmutató voltára. Ez a mi történelmi feladatunk. Ne higgye senki, hogy naivan idealista vagyok, amikor azt állítom, hogy az átlagembert nem csak az anyagiak érdeklik. Beszélgetve velük rögtön kitűnik, hogy nem érzik jól magukat a mai világban, túlnyomó többségük ösztönösen vonzódik a társadalmi igazságosság, a létbiztonság, az értékteremtő munka megbecsülése, a természetes, józan népi erkölcs után. Ezeket a másik oldal kisajátítja, és baloldali értékeknek állítja be, pedig ezek keresztény értékek. Ne engedjük át nekik könnyelműen a saját értékeinket! Jáky Miklós a Keresztényszociális Műhely titkára * * * A szerkesztő megjegyzése: A kereszténydemokrácia és a polgári értékrend nem azonos fogalmat jelentenek. Az egyik ideológiai fogalom, a másik praktikus-politikai fogalom. Nem összehasonlíthatók! Olyan, mintha egy körtét és egy almát hasonlítanánk össze. Miért? Azért mert a keresztény fogalomhoz szorosan tartozik az Istentől mint a világ és az ember teremtőjétől eredeztetett értékrend (vagyis ideológiai fogalom). A polgári értékrend egy politikai rendező elv a francia forradalom kori (vagyis filozófiai) fogalom. Azóta használjuk. A kereszténydemokrácia (mint a cikk is írja) a liberális eszmékkel (melynek több irányzata is van) hasonlítható össze. Minden liberális eszmerendszer kizárja az Istentől mint teremtőtől való eredeztetést. A kereszténydemokraták fontos feladata, hogy tisztázzák a fogalmakat! XIV. évf. 4. szám 3

4 Minden bajunknak a Jó Isten az oka Az ember nem tud nyugodtan élni. Nem szedhetjük meg magunkat gondtalanul, mert rögtön ott a figyelmeztetés: ne akard a másét! De hát az államé, amit elveszünk! Kicsoda az állam? Már nem örülhetünk nyugodtan annak, amit szereztünk, mert egyesek hivatalosan vagy csak úgy kifogásolják. Ha esetleg más feleségét szereznénk meg ósdi felfogás, ami egyesekben még mindig gátlást okoz, meggátolja az igazi szerelem érvényesülését. És akkor jönnek avval is, hogy két önzés nem tarthat sokáig. Ki akar valamit soká? Megunja az ember! És milyen jó váltani! Hogy méltányosnak kell lenni másokkal? A gazdasági életben is? Hol él a Jó Isten? Hát velem ki méltányos? Foggal, körömmel kell védeni magam ez az alapszabály! Különben is, mondjanak egy méltányos kort a történelemben! No és az öregek. Szerintem örüljenek, hogy élnek. Hogy eltartsam őket? Hogy tiszteljem őket? Hol szerezték hozzá a jogot? Mi az, hogy adjam vissza, amit gyermekként kaptam? Szokás ajándékot visszakérni? Ha már gyermeket vállaltak, a helyes kis játékszert fönn kell tartani. Aztán, mikor elszemtelenedik, mehet az útjára. Mutassa meg, ki a Jani! Ha meg belőlem akar élni, akkor rossz helyen kopogtat. Iskolába járattam, képzést kapott (mert zavarja az embert a tahóság), a többi az ő dolga. Hogy szeretet? Ki látta? Mi az? Mindenütt kilóg a lóláb. Aki legjobban prédikálja, az a legnagyobb harácsoló. Nincs szeretet, amiben ne volna önzés. Igazság? Sem az ismeretekben, sem az emberek közti kapcsolatban nem található. Nem is célszerű. Nem is érezném jól magam, ha nem hazudnának nekem! Hiszen mindenki hazudik! Minek az a szembenézés a tényekkel? Ki tudja, mik a tények. Látott már valaki hihető statisztikát? Mi az, hogy megbízhatóság? Szavahihetőség? Haha. Mivé lenne az üzleti élet csalás nélkül? A politika? Mi hasznom van belőle? Mindenki tudja, hasznot csak átveréssel lehet elérni! Nő és férfi közötti bizalom? Minek? Okos embernek van egy bejáratott partnere. Megy a dolog, amíg megy, aztán pá. Senki sem haragszik, nem is féltékeny. Aki féltékeny, az bumfordi. Hogy öreg korára az ember magára marad? Ez is megoldható! Nem kell megöregedni! Ha úgy érzem, hogy nem működnek úgy a dolgok, egy tabletta és kész. Mindezt persze zavarja, hogy hátha van Isten. Ezért örülök mindig, ha megint bebizonyítják, hogy nincs. Csak hát ezt is el kell hinni! Borzasztó ez a bizonytalanság. A hátha minden jó dolgot elront. Istenem, mondd, hogy nem vagy! Kiss B. Zsolt 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 Siker, bukás, remény Az Értesítő nem kötődik párthoz, de kötődik, félreérthetetlenül, a kereszténydemokrácia eszméjéhez. Visszatérő témája, hogy mi volt a magyar kereszténydemokrácia évi sikerének titka, mi lehet az évi használjuk ezt a kemény szót bukás oka, és mi adhat reményt a jövőbeni sikerre. Itt az ezzel foglalkozó korábbi cikkek gondolatainak részbeni összefoglalását kísérelem meg. Joggal mondható, hogy az évi páratlan siker az akkori történelmi helyzet következménye volt: a Kisgazdapárt összeomlása után a DNP volt sokak egyetlen reménye. Ez igaz, de a DNP akkor ki tudta használni ezt a történelmi helyzetet. Ennek okai szerintem a következők. 1. A keresztény szellemű vezető értelmiség politikai szerepvállalása. A DNP-t a korábban is keresztény szellemű vezető értelmiség tagjai alapították meg figyelemmel az akkori politikai helyzetre és a baloldal jelenlétére: Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor, Bálint Sándor, Barankovics István, Mihelics Vid, Rónay György. Ők határozták meg a párt programját és politikáját. 2. A keresztény társadalmi szervezetek vezetőinek politikai szerepvállalása. A DNP a keresztény szellemű társadalmi szervezetekre épült fel: a KALOT-ra és a többiekre. Ők adták nemcsak a párt tömegbázisát, hanem szervezőit és országygyűlési képviselőinek nagy részét is. 3. Egyházi személyek elvi szintű politikai szerepvállalása. A DNP sohasem jöhetett volna létre Kerkai Jenő, Nagy Töhötöm és Jánosi József, e három jezsuita nélkül, és nem érhette volna el évi választási sikerét más egyházi személyek, világi papok, ferencesek és más szerzetesek elvi szintű támogatása nélkül. 4. Az egyházaktól való függetlenség. A DNP-t köztiszteletben álló egyházi személyek támogatták, de mégis független volt az egyházaktól. Nem az egyházak támogatásával akart politikai szerepléshez jutni, hanem politikai szereplésével akarta előmozdítani az egyházak működési feltételeinek fenntartását. 5. Nemzeti szerep betöltésére való törekvés. A DNP elsősorban mégis a kor nemzeti problémáinak megoldására törekedett. Akkor az volt a központi kérdés, hogy hogyan lehet fenntartani nemzeti létünket és intézményeinket a szovjet hatalom árnyékában: a párt erre próbált megoldást találni. 6. Progresszív szerep betöltésére való törekvés. A DNP a nemzeti feladatok mellett a kor szociális problémáinak megoldására törekedett. Vezetői már az 1945 előtti évtizedekben is hívei voltak a földreformnak és a széles tömegek felemelését követelő társadalmi reformoknak. 7. Elvi politizálás. A DNP minden politikai megnyilvánulása kristálytiszta elvi alapokon állt. Az akkor kiadott programok, elmondott beszédek és közzétett XIV. évf. 4. szám 5

6 cikkek noha hatvan év alatt a történelmi helyzet szükségképpen megváltozott döntő részükben ma is érvényesek és aktuálisak. 8. Gyakorlatias, pragmatikus szemlélet. A DNP elvi politizálása nem jelentette azt, hogy törekvéseiket az egyház elvi megnyilatkozásaiból akarták volna levezetni. Minden állásfoglalásuk a kor konkrét problémáira próbált megoldást adni. 9. Anyagi érdektelenség. A DNP valamennyi vezetője anyagilag érdektelen volt. Országgyűlési képviselői illetményük felét ajánlották fel a párt finanszírozására, a pártok pénzügyi támogatásának rendszere és a politika mint megélhetési forrás akkor még nem létezett. 10. Az egymás iránti kölcsönös tisztelet. A DNP képviselőit és tagjait is egyre mélyebb politika ellentét választotta el, a modus vivendi keresésének hívei egészen másként ítélték meg a helyzetet és a teendőket, mint a konfrontáció hívei. Voltak, akik ki is léptek a pártból, de az egymás iránti kölcsönös tisztelet fennmaradt, és sohasem került sor pártfegyelmi intézkedésekre ben az évihez hasonló történelmi helyzet alakult ki. A pártállam öszszeomlása után a kereszténydemokrácia joggal lehetett volna sokak legnagyobb reménye. E kor magyar kereszténydemokráciája azonban nem tudta kihasználni ezt a történelmi helyzetet, szerintem azért, mert nem követte, sőt ma sem követi a DNP hagyományait. A mai magyar kereszténydemokráciában hiába keressük a keresztény szellemű vezető értelmiséget és a keresztény társadalmi szervezetek vezetőit, hátterében pedig az elvi szintű politikai szerepvállalása vállalkozó egyháziakat. A párt ennek ellenére egyházfüggővé vált; nem politikai elképzeléseihez kíván támogatókat szerezni, hanem a vallásosak szavazatainak megszerzésére törekszik politikai szereplése érdekében. Sajnos, e kor magyar kereszténydemokráciája nem törekszik igazán nemzeti problémáink megoldásra és progresszív szerep betöltésére, hanem mások politika elképzeléseit követi, és túlságosan konzervatívvá vált. Megnyilatkozásai nem igazán elviek, és nem is gyakorlatiasak: nem kínálnak megoldást az ország valóságos problémáira. Képviselőinket nehezen szólíthatnánk fel arra, hogy ajánlják fel illetményük felét a párt finanszírozására, és ami a legszomorúbb, a KDNP-t végigkísérte egymás kizárásának elszomorító története. Ma az és az évihez hasonló helyzet van kialakulóban: politikai válság és a politikai vezetői csoport iránti bizalom teljes megingása. Ez a helyzet a kereszténydemokrata politika megújítását igényli, a frakció nem szorul alapvető reformra, de a frakciónak nincs igazi bázisa. A megújítás alapfeltétele a DNP hagyományaihoz való visszatérés, tehát a következők: 1. a keresztény szellemű vezető értelmiség bevonása és politikai szerepvállalásra késztetése; 2. a keresztény társadalmi szervezetek bevonása és politikai szerepvállalásuk elősegítése; 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 3. nemzeti szerep betöltésére és nemzeti problémáink megoldására való őszinte törekvés; 4. elvi, progresszív, és egyben gyakorlatias, pragmatikus szemlélet; 5. önálló javaslatok kidolgozása a problémák megoldására és ezek politikai képviselete; 6. vezető politikusaink anyagi érdektelensége, a megélhetési politizálás elutasítása; 7. az egymás iránti kölcsönös tisztelet megadása és a kizárások megszüntetése; 8. a tagságra támaszkodás és a tagság véleményének tisztelete és figyelembe vétele. E célok elérésére az első és legfontosabb lépés a belső ellentéteknek és egymás üldözésének a megszüntetése. A második és nem kevésbbé fontos lépés a vezetés kiszélesítése a keresztény értelmiség legjobbjaival, és a társadalmi bázis kiszélesítése a keresztény társadalmi szervezetekkel és ezek vezetőivel. Ez a vezetés stílusának teljes megváltoztatását igényli. Kérdés, hogy van-e erre hajlandóság de e nélkül a siker elképzelhetetlen. Dr. Szakolczai György Vállaljuk véleményünket! Ne a média csalfa hangja befolyásolja szavazatunkat! Merjük világnézetünket megvallani! Csak így lesz keresztény nemzet Magyarországból! Munkás és küzdelmes, de a magyar nép számára nagy értékű földi élete befejeződött. Kovács Károly Zoltán országgyűlési képviselő (1924. márc. 27., Mosonmagyaróvár márc. 6., Budapest) Több titulust is adhatnánk közismert és megbecsült honfitársunknak, ma már csak: Zoli bácsinknak. Először említeném, hogy ő volt a KDNP főideológusa. Ő ismerte legjobban a kereszténydemokrácia történetét, ideológiáját. Vigyázott arra, hogy a napi feladatok és a politikai tevékenységek mögé mindig odaálljon az alapító atyák szándéka és keresztény magyar szellemisége. Beszédei és írásai vonalvezetőként szolgáltak ügyeinknek. Nagy történelmi és elméleti tudását fegyelme- XIV. évf. 4. szám 7

8 zetten szövegezett és magas nívójú értekezéseiben sugározta belénk. Meglátásai és tanácsai minőségét alapos kutatói munka és elemzőkészség biztosította. Már fiatal korában elkötelezte magát a keresztény és hazafias szellemiségnek, és dolgozott a köznép színvonalának felemeléséért. Országgyűlési képviselőként Barankovics István pártelnök egyik legközelebbi munkatársa volt. Meg kell emlékeznünk azon idejéről is, melyet a Széchenyi István Népfőiskola szervezésével és oktatójaként töltött el. A kommunista terrorévek idején hazai tevékenysége ellehetetlenült. Nyugaton folytatta közéleti és közírói munkásságát. A népművészetek és a cserkészet lelkes támogatója volt. A Szabad Európa Rádió szerkesztőjeként (Zoltán Károly fedőnéven) az éteren keresztül mint a magyar agrárélet szakértője tanította hazánk földműveseit és agrárgazdászait: nemcsak jobbító szándékú kritikával, hanem a nyugati termelési tapasztalatok folyamatos átadásával is. A kibontakozás útjait egyengette. Kevésbé ismeretes idehaza a keresztény szellemiségű Pax Romana nemzetközi intellektuális mozgalomba való bekapcsolódása. Konferenciák szervezője és gyakori előadója volt, és így a Nyugaton élő magyarok százait töltötte fel modernül átélt és mégis mélyen vallásos öntudattal. Cikkei, előadásai újságokban, folyóiratokban és több gyűjteményes kötetben jelentek meg. Kiemelném eme dolgozatok politikai-történeti fontosságát, hiszen benne a gondos kutató párosult az események szereplőjének tanújával. A Barankovics Alapítványon keresztül összekötötte a Kereszténydemokrata Pártot a tapasztalatokat és anyagi támogatást is adó hasonló szellemű német pártokkal. Munkáját háttérmunkásként szerette elvégezni. Érezte, hogy a pártvezetésbe nem illett már formálisan beleszólnia. De mégis ő volt a mi szürke eminenciásunk. Befolyását köztiszteletben tartottuk, szerettük, okos atyának és megbízható tanácsadónak tiszteltük. Kovács K. Zoltán nemcsak a kereszténydemokrácia lelki vezetője, de tágabb értelemben a magyar nép nagy tanítója is volt. Munkáját köszönjük. Hiányozni fog, de reméljük, hogy a nép és Isten jó szolgájaként onnan fenntről is segíteni, tanítani fog bennünket. Dr. Buzády Tibor Gyászolja a magyar kereszténydemokrácia. Az igazat, csakis az igazat mondd ne csak a valót! 8 DEKA ÉRTESÍTŐ

9 Liberalizált energiapiac vagy zsibvásár Azt hiszem, kevesen gondolták pár évvel ezelőtt, hogy mindennapi életünkhöz elen-gedhetetlen villamos- és gázenergia kereskedelmi áruként fog megjelenni. Ma az EU-csatlakozásunk egyik hozadékaként jelenik meg ez a piacrendezés. Ilyen szabályozást, amikor az állami szervek csak minimális beavatkozással jelennek meg egy piacon, a telefonnál és az autónál már megismertük. Emlékszünk még azokra az időkre, amikor egy telefonvonalat vagy Trabantot csak évekre előre bejelentett igény alapján kaptunk meg. A mai liberalizált telefon és autópiac olyan ajánlatokkal kápráztat el bennünket, hogy ember legyen a talpán, aki a magas műszaki szinten ajánlott áruknak ellen tud állni, hiszen ezekben az árukban hatalmas fejlesztés és technológia realizálódik. A közelmúltban indult el itthon a villamosenergia és a gázpiac liberalizálása, sajnos itt nem várhatjuk, hogy az új piacon fejlett technológiával, kis termelési költségekkel, magas színvonalan előállított árut fogunk kapni. A politikusok akiknek feladata ezt a nem kis feladatot levezényelni nem mutatják a megkívánt gondosságot és szakértelmet. A hazai energiaipar szakmai szereplői jórészt európai cégek. Ők ismerik ugyan az európai rendezési elveket, de a bankokhoz hasonlóan ők sem igyekeznek nálunk az otthoni szabályozások szerint gazdálkodni (fejlesztés, korszerű technológia bevezetése). Pedig a hazai energiatermelő és -elosztó berendezések jó része matuzsálem korú (30-50 éves), alternatív energia csak hírből ismerős. Így ma egy igényes versenypiacra menni itthon azt jelenti, mintha a gépkocsipiacon Trabantokkal és Ladákkal akarnának a cégek egymással versenyezni. Ezen felül még a régi tervgazdálkodásra emlékeztető irányított szerződések is gúzsba kötik az energiaipar hazai piaci szereplőit. Európában a liberalizált energiapiac az angoloktól indult el. Ma már ott tartunk, hogy különböző időkben és mennyiségben jelentkező fogyasztói igényeket akkor is ki tudják szolgálni, ha a fogyasztó nem kíván atomerőműben energiát használni. Ilyenkor pl. ehhez az igényhez rendelt fogyasztói költségstruktúra meg fog jelenni az alternatív energiát előállító (szél-, napenergia) cégek számláin. Természetesen egy ilyen rendszert csak folyamatos együttműködéssel lehet életben tartani, amiben az államnak, a fogyasztóknak és a termelőknek kijelölt szerepe van, egyiknek sincs a másikkal szemben primátusa. Európában is ennek a piacnak a bevezetése áremelkedést hozott, hiszen a fogyasztó magas minőségű kiszolgálásával egyidőben a folyamatosan fejlődő gazdaság is több energiát igényel (megszűnt az energia kínálati piaca). Ezt az áremelkedést az itthoni elemzők nagy hangon szokták emlegetni, mint az ilyen jellegű piac hátrányát. Való- XIV. évf. 4. szám 9

10 ban ezt a kérdést a politikusoknak kezelni kell, hiszen nálunk a minimálbéren dolgozókkal együtt a kisnyugdíjasok száma közel 3 millió, ők havi 200 euróból (esetenként még ennél is kevesebből) élnek. Európában a minimálbér havi 1200 eurónál magasabb (ezt is kevesebb, mint 10% kapja), az energiatarifák nem térnek el jelentősen az itthoniaktól tehát ezek a költségek ott a családoknál megélhetési gondként nem jelentkeznek. Az itthoni piacunknál az emelkedő energiaárak a jelzett jövedelmek mellett megélhetési kritériumként jelentkeznek. A politika hatalmasai ennek tudatában nem kezelhetik ezt a kérdést a zsibvásár módszerével, elvárva a piac szereplőitől: oldják meg a feladatot úgy, ahogy tudják. A hazánkban most induló energiapiaci rendezés a hazai politika és a gazdasági élet szereplőinek az utóbbi idők legnagyobb kihívása. Azt hiszem, ennek alapján el kell azon csodálkozni, hogy az ellenzéki pártoknak az energiaellátás tematikájára épülő szakmai bizottságai nincsenek (kivéve a KDNP-t). Pedig ahogyan a telefon és a gépkocsi piac szabályozásaiban (mobil tarifák díja, környezetszenynyezés) beleszól a politikai vezetés, ez elvárható lesz folyamatosan az energiapiacnál is. Ma még országunknak egy elfogadott középtávú energiapolitikája simcs! Kíváncsian és aggódva várjuk a fejleményeket! Huszár László okl. villamosmérnök Ne lopj, Ne csalj, Ne hazudj! A kormánykoalíció nem tűri a konkurenciát! Magyarok, emberek! Merd kimondani véleményedet, ha már nem mersz, vagy nem áll módodban tenni semmit sem, legalább legyen bátorságod kimondani az igazságot! A hallgatás beleegyezés jelent! A néma gyermeknek az anyja sem érti szavát! Tisztelt olvasó! Ha több példányt kíván az Értesítõbõl, vagy nem kívánja további küldését az Értesítõnek, kérem, jelezze, és kívánságát teljesítjük. A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelõs szerkesztõ: dr. Bajnok István. Szerkesztõség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-8/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 30-án

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL. független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az

INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL. független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az INTERJ1] FELSŐOKTATÁSRÓL független parlamenti hét módosító indítványt nyújtott be az or;;zái2,g'~tűl(~s elnökének a felsőoktatási törvényjavaslat vitája során. Pénzügyminisztertámogatta és sürgette a felsőoktatási

Részletesebben

F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van?

F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van? F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van? Az ETDK Politológia szekciójában, 9 diák előadása előtt, a Magyar Kisebbség című folyóirat új számának

Részletesebben

Liberális energiakoncepciótlanság

Liberális energiakoncepciótlanság Liberális energiakoncepciótlanság A GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Az új energiakoncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon c. tanulmányának bírálata. Összefoglalás. A tanulmány

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek:

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek: Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/2409-7/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mailcím: morovik.csaba@nmhh.hu Tárgy: az MN/2409-6/2015. számú határozat saját hatáskörben

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 5-én, hétfőn 10 óra 06 perckor az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21.

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. Kereszténydemokrata Néppárt Budapest 2005 Felelős kiadó: Dr. Semjén Zsolt Nyomdai előkészítés: Színforrás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Jézus vagy Barabás?

ÉRTESÍTŐ. Jézus vagy Barabás? ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 6. sz., 2011. június Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Jézus vagy Barabás? Évről

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései 1. A státusz-meghatározás korábbi szabályai, módja Emlékeim szerint korábban nem volt egységesen előírt

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL Beszámolómat, hasonlóképpen elődömhöz, a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok köré építettem föl. E struktúrába

Részletesebben

A házi feladatok pedagógiai kérdéseiről, a házifeladat-politikáról. Szerző. Huszka Jenő

A házi feladatok pedagógiai kérdéseiről, a házifeladat-politikáról. Szerző. Huszka Jenő 1 A házi feladatok pedagógiai kérdéseiről, a házifeladat-politikáról Szerző Huszka Jenő 2009 2 Általában a részletekről A házifeladat-politika (itt nem a napi politika) egy -egy iskolában a tanulói társadalom

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái A képzés néhány kérdésének, problémájának elemzése előtt célszerű röviden áttekinteni az érdekelt szakterület jelenlegi helyzetét, ellátottságát, igényeit

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Oldal 1 EP választások 2014 Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Sok szempontból is kiegyensúlyozott eredmény született az Európai Parlamenti választásokon. Egyrészt

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992.

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. A cseh-szlovák válás előtörténetéből Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. Diagnosztizálható-e egzakt társadalomtudományi módszerekkel egy olyan kórokozóegyüttes,

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

Amagyar történelmet a 19. században. Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. Az ipari-technikai forradalom és a magyar mezõgazdaság MÛHELY

Amagyar történelmet a 19. században. Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. Az ipari-technikai forradalom és a magyar mezõgazdaság MÛHELY MÛHELY Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón Az ipari-technikai forradalom és a magyar mezõgazdaság Történeti értékítéleteink megformálásakor mindig kísért a veszély, hogy a korabeli küzdõfelek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig ELŐSZÓ A csehszlovákiai magyarság 1945 tavasza óta olyan megpróbáltatásokon megy keresztül, amelyekre a Dunatáj változatos történetében nincsen példa. A kassai kormányprogram és a belőle kilövellő jelszavak

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Tapasztalatok és kilátások a földgáz versenypiacon

Tapasztalatok és kilátások a földgáz versenypiacon Tapasztalatok és kilátások a földgáz versenypiacon Dr. Szilágyi Zsombor Kereskedelmi ügyvezető helyettes EMFESZ Kft. 1. A liberalizált földgáz piac eredményei A piac szabályozása Ma a gáztörvény (GET)

Részletesebben

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA Nyilatkozat A dokumentum eredeti szövegének fordítását az EBRD kizárólag az olvasó érdekében biztosítja. Annak ellenére,

Részletesebben

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK GLATZ FERENC 1. A természettörténelmi folyamatok felgyorsulásáról 2. Az új világgazdasági folyamatok tanulságairól 3. A nagytérségi szemlélet fontosságáról, a Homokhátságról 4. Állam és politika új viszonyáról

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG A Méltányosság Politikaelemző Központ új típusú, sokirányú- és műfajú elemzésekkel igyekszik befolyásolni a döntéshozatalt, próbálja erősíteni a politika intellektuális alapú művelésének tekintélyét. Az

Részletesebben

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Gyõri Enikõ Az Országgyûlésben 1 a 2002. decemberi alkotmánymódosítás 2 értelmében 2003 õszén kezdõdtek meg

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS

A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS Soós Eszter Petronella (politológus PhD-hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola) (Boros Zsuzsanna: Rendszerváltások Franciaországban, L Harmattan Könyvkiadó,

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Így választott Budapest

Így választott Budapest SZABÓ SZILÁRD Így választott Budapest Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945 Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o. Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Dr. Kónya László Dr. Farkas Zsolt Dr. Pusztai Adél Dr. Tózsa István Dr. Simon Barbara Tóth Ferenc AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA ÉS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁJA

Dr. Kónya László Dr. Farkas Zsolt Dr. Pusztai Adél Dr. Tózsa István Dr. Simon Barbara Tóth Ferenc AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA ÉS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁJA Dr. Kónya László Dr. Farkas Zsolt Dr. Pusztai Adél Dr. Tózsa István Dr. Simon Barbara Tóth Ferenc AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA ÉS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁJA Nyomdai_Az_onkormanyzat_jogallasa.indd 1 2015.02.16.

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben