Verzió 2.2. Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság. Budapest, szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verzió 2.2. Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság. Budapest, 2006. szeptember 1."

Átírás

1 A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek összközlekedési koncepciója (ELEKTRA Hungaria) Verzió 2.2 Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság Budapest, szeptember 1.

2

3 Összefoglaló áttekintés Az információs technológia fejlődéséből fakadóan nemzetközileg egyre nagyobb teret nyer a chipkártyák közlekedési alkalmazása, amelyek igen nagy jelentőséggel bírnak a szolgáltatások könnyebb igénybevehetősége, a különböző szolgáltatások közti átjárhatóság biztosítása, a teljesítmény-arányos viteldíjak megvalósítása, a készpénz-fizetésimód kiváltása, a hatékonyabb utasellenőrzés szempontjából, továbbá a pontosabb adatgyűjtés révén a szállítási kapacitások jobb kihasználhatósága és hatékonyabb működtetése vonatkozásában. Az országos közlekedési kártyarendszer elősegítése érdekében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) kezdeményezésével, a 2002-ben elkezdődött munka keretében, Irányító Bizottság jött létre, valamint Szakbizottság alakult a gyakorlati munka koordinált vitelére, amelyben részt vettek az országos hatókörű társaságok, a MÁV, a Volán társaságok, valamint a BKV képviselői, tanácsadó cégek bevonásával és aminek során létrejött egy, a GKM, IHM és a MEH miniszterek, továbbá a társasági vezetők által aláírt Szándéknyilatkozat, amely országosan egységes elvű közlekedési kártyarendszer megvalósítását szorgalmazta. Ezen szándékok alapján, közbeszerzési eljárás keretében a TRANSMAN Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft (www.transman.hu) által vezetett hazai és nemzetközi szakértőkből álló munkacsoport kapott megbízást az egyes alágazati utaskezelési technológiák figyelembevételével egységesen alkalmazható országos követelmények kidolgozására. A munkák a GKM Közlekedéspolitikai Főosztálya irányításával folytak. A külföldi tapasztalatok és korábban elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az átjárhatóság biztosítása az elsődleges szempont, amihez megállapítandók a minimál követelmények, amelyek betartása lehetővé teszi, hogy a különböző helyeken és időben megvalósuló helyi és helyközi közlekedési rész-rendszerek összekapcsolásával létrejöhessen az országosan egységes elvek alapján működő, átjárható ELEKTRA Hungaria rendszer. A korábbi részvizsgálatok alapján a következő két összefoglaló dokumentáció készült: A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek összközlekedési koncepciója A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei Az első munkaváltozat után december 15.-én került közzétételre a Verzió 2.1, amely a folyamatba került pályázati kiírások alapjául szolgált. A pályázók és fejlesztők visszajelzései alapján, továbbá a közlekedési viteldíj- és kedvezményrendszerben várható változások figyelembevételével kisebb módosítások következtek be a kártyaszerkezeten belül, egyes mezők méretében és értelmezésében, amelyeket átvezetve állt elő jelen ELEKTRA Hungaria Követelmények Verzió 2.2, amely szeptember 1-től a GKM honlapján közzétételre kerül. A követelményekhez kapcsolódóan ezen túlmenően elkészült még: az Útmutató a díjtermékkatalógus, a díjtermékleképezés és a kártyaműveletek értelmezéséhez c. anyag, amely az aktualizált Követelményekben foglaltak értelmezését és megvalósítását segíti. A rendszer megvalósítását és a központi feladatokat segítő anyagok a jövőben is várhatók. 3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Elektronikus kártyák és funkcióik A gyakori használók számára szolgáló kártyák Az eseti használók számára szolgáló kártyák A kártyarendszer szereplői, eszközei és működési elvei A díjtermékek leképezése a kártyarendszerben Társaságonkénti utaskezelési technológiák A kártyakezelési módozatok Díjlerovási és érvényesítési módozatok A díjszabásoknak megfelelő kártyakezelő készülékek Az elektronikus közlekedési kártyák feltöltési lehetőségei Adatkezelés, -gyűjtés és -feldolgozás rendszere Adatkezelési szintek a kártyarendszerben Adatgyűjtési és feldolgozási feladatok Az adatáramlást és feldolgozást biztosító számítógépes rendszer Kártya- és rendszerbiztonsági szempontok Az utaskezelési technológia megválasztásának főbb szempontjai Az alágazati utaskezelési sajátosságok összefoglalása Az ELEKTRA alrendszerek megvalósításának és működésének alapvonásai Az ELEKTRA rendszer fokozatos kiépülése és az átjárhatóság biztosítása A kártyaalkalmazást meghatározó jogszabályi környezet összefoglalása Személyiségi jogi kérdések kezelése a kártyarendszerrel kapcsolatban A kedvezményes utazásra jogosultak kedvezményezésének megoldása az elektronikus chipkártya-környezetben Kártyakibocsátás körülményei Bizonylatadás követelményei, szabályai Adóigazgatási alkalmasság kártyakörnyezetben A közlekedési kártyákra telepíthető idegen alkalmazások jogi feltételei, más (társ)kártyák közlekedésre való érvényesítésének szabályozása A kártyaköltségek viselése, elveszett kártyák letiltása, fel nem használt pénz visszafizetése, műszaki meghibásodás

5 1. Bevezetés A chipkártyák közlekedési alkalmazása, a szolgáltatások könnyebb igénybevehetősége, a különböző szolgáltatások közti átjárhatóság biztosítása, a teljesítmény-arányos viteldíjak megvalósítása, a készpénz-fizetésimód kiváltása, a hatékonyabb utasellenőrzés szempontjából, továbbá a pontosabb adatgyűjtés révén a szállítási kapacitások jobb kihasználhatósága és hatékonyabb működtetése vonatkozásában teremt új lehetőségeket. A közlekedési chipkártyarendszer lényege: a kártyát váltó személyek egy adott jegy vagy bérlet díjának, vagy egy többcélúan felhasználható összegnek kártyára töltése után a kártya felszálláskori, vagy fel- és leszálláskori megfelelő kezelése révén a kártyán levő díjtermékek érvényesítése, ill. díjlerovása révén vehetik igénybe a közforgalmú (tömegközlekedési) szolgáltatásokat. A kártyakiadás, a feltöltés, a kezelés során keletkező adatok feldolgozásával fontos utasforgalmi, bevételi adatok keletkeznek, amelyek a kártyarendszert alkalmazó szolgáltató társaságok gazdálkodását és forgalomszervezési tevékenységét új alapokra helyezheti. Az országban jelenleg előkészületben van a BKV chipkártyarendszere (ELEKTRA Budapest), amely később a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSz) és az országos rendszer szempontjából is meghatározó lehet. Más társaságok (pl. Alba Volán, Borsod Volán) is foglalkoznak a kártyarendszer részleges megvalósításával és a Volánbusz az előkészítésével. A MÁV is dolgozik a helyfoglalási és jegykiadási rendszerének elektronikus alapokra helyezett továbbfejlesztésén. A korábban a tárcavezetők és szolgáltató társasági vezetők által aláírt Szándéknyilatkozat alapján a különböző helyi és helyközi közlekedési szolgáltatások utaskiszolgálási és utazástechnológiai sajátosságainak figyelembevételével kialakított koncepció alapján országos követelmények kerültek meghatározásra az elektronikus chipkártyák, mint díjhordozók alkalmazására vonatkozóan. Az egységes kártyarendszer megvalósításának feltételei tömören a következőkben fogalmazhatók meg: megfelelő biztonságú chipkártyák alkalmazása, illeszkedő szabványos képességekkel és adattartalommal, egységes elvű hely- és szolgáltatás-azonosítókkal, egységes díjterméktípusok és kedvezménytáblák alkalmazásával, továbbá megfelelő adatközlési rendszerrel, középpontjában egy adatközponttal, amely az elkülönült kártyabefizetések és szolgáltatás-igénybevételek során keletkező adatok alapján lehetővé teszi a különböző kártyaalkalmazó közforgalmú közlekedési társaságok közti hiteles pénzügyi elszámolást is. Az egységes követelményrendszer kidolgozása, ill. ennek alapján különböző időben és helyeken létrejövő alrendszerek összekapcsolódásával jöhet létre egy országosan átjárható rendszer, amit ELEKTRA Hungaria-nak hívhatunk (ld. 1. ábra). Országos (nemzeti) kártyarendszerek fontosságát nemzetközileg most kezdik felismerni, amikor sok helyütt már késő, tekintettel arra, hogy a különböző rész-rendszerek egyesítése igen bonyolult és költséges lenne. A távolkeleti miniállamokat (Honkong, Szingapúr) nem számolva a hollandok az elsők, akik egy nemzeti rendszer megvalósításán dolgoznak, őket a dánok követik, így a magyar ELEKTRA koncepció etekintetben előremutatónak számít. 5

6 1. ábra: Az ELEKTRA Hungaria országos közlekedési kártyarendszer elvi vázlata 6

7 Szabványosnak tekinthető kártyarendszer több is létezik (pl. ITSO, Calypso ), amelyek egyes gyártók, vagy szövetségek termékei, amelyek különböző országok városaiban működnek, de még egyazon ország városai közti átjárhatóságot sem biztosítják, azért sem, mert az országos nagyszolgáltatók (pl. vasutak), amelyek a kapcsolatot jelenthetnék, más rendszerben működnek. Utólagosan egy országos, átjárható rendszert létrehozni szinte lehetetlen, ill. jelentős további költségekkel járna, aminek elkerülését szolgálja az ELEKTRA Hungaria rendszer követelményeinek kidolgozása és alkalmazása. Az ezzel kapcsolatos veszélyeket jól szemlélteti a 2. ábra, amely formák és színek segítségével igyekszik megvilágítani, hogy mit jelentene az ELEKTRA Hungaria koncepció és az egységes, az átjárhatóság biztosításához szükséges minimális követelmények elfogadása, és mit az utólagos, egységesítő(!) követelmények kényszerű előállítása és az ezzel járó átépítés többletköltségeinek viselése, ha az átalakítás egyáltalán lehetséges. Ezek tükrében az ELEKTRA Hungaria rendszer csak akkor lehet sikeres, ha a következő főbb technológiai sajátosságok birtokában képes lesz megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek esélyt adnak az országos, egységesen működő rendszer kiteljesedésének: átjárható kártyahasználati technológia egységes, utascsoportokhoz igazodó díjhordozó kártyakínálat egységes követelményrendszer, a kártya- és eszközépességekről, biztonságról egységes, de nyílt díjtermék-katalógus, egységes kedvezménykezelés, egységes utazás- és díj-leképezés (adatmodell), egységes adatszerkezetek és formátumok, egységes elvű adatgyűjtés és kommunikáció, hiteles adatfeldolgozás és eredményközlés, országos rendszer, a területi és szolgáltatói alrendszerek összekapcsolásával, illeszkedő egyéb alkalmazások lehetősége. A közlekedési kártyarendszer megvalósítása akkor járulhat hozzá az utaskiszolgálás javításához, a díjbeszedés feltételei és biztonsága fokozásához, a gazdálkodás ésszerűsítéséhez, a hatósági-szolgáltatói viszony jobb megalapozásához, ha a közlekedési kártyarendszerek létrehozásánál figyelemmel vannak az egyes érdekcsoportok szempontjaira, és célként a következőket követik: Utasoldali szempontok: jegyhezjutás kiszélesítése, szolgáltatások átjárhatóságának javítása, teljesítményarányosabb díjfizetés lehetősége, más szolgáltatások fizetése, megváltozó jegyérvényesítés (Mindenkinek, minden felszálláskor kezelnie kell!). Szolgáltató oldali szempontok: többletbevételnyerés bliccelőktől, biztonságosabb bevétel befolyása a saját alkalmazottak által, megalapozott bevételi és forgalmi adatok, magasabb szintű munkakultúra, a beruházásokhoz és üzemeltetési költségekhez pótlólagos bevételek. Felelős testületi szempontok: naprakész utazási adatok alapján pontosabb utazási igényismeret a szolgáltatás-megrendeléshez, megalapozottabb árkiegészítés fizetés és költségtérítés, kedvezőbb környezeti feltételek alakulása. Tágabb közösségi szempontok: kedvezőbb forgalommegoszlás elősegítése, az autóstársadalom számára is együttes (parkolási, tömegközlekedési) fizetési lehetőségek megteremtésével, az informatikai kultúra újabb szegmensének társadalomközelbe hozása, a kártyarendszer turisztikai vonzerőként való megjelenítése. 7

8 2. ábra: Az országos átjárható kárgyarendszer kialakításának két különböző útja Ezen szempontok helyileg, a körülmények függvényében, különböző fontosságot kaphatnak. Fontos, hogy az országos kártyarendszer fokozatos kiépülése során minden területi/alágazati/szolgáltatói rész- vagy alrendszer az elfogadandó rendszerelveknek és követelményeknek megfelelően, illeszkedő módon kerüljön megtervezésre és megvalósításra. Jelen részanyag az alágazati utaskezelési technológiákra alapozva az egyes kártya (rész-) rendszerek létrehozása során megfontolandó szempontokat és választási lehetőségeket, az eszközöket és azok működtetését, továbbá a keletkező adatok kezelését tekinti át, valamint összefoglalja a kártyaalkalmazással kapcsolatos jogszabályi környezet főbb szempontjait. A betartandó Követelmények a másik, csatlakozó dokumentumban találhatók. 2. Elektronikus kártyák és funkcióik A közlekedési szolgáltatások igénybevétele a használók, utasok számára a díjhordozók révén válik lehetségessé, amelyek szerepét az új rendszerben, a papírjegyek és bérletek helyett, az elektronikus chipkártyák veszik át. Az országos ELEKTRA Hungaria elektronikus közlekedési kártyarendszerben, amely elsősorban a különböző helyi és helyközi közforgalmú közlekedési szolgáltatások igénybevételkori díjfizetésének megoldására és köztük az átjárhatóság biztosítására (interoperabilitásra) törekszik, a chipkártyák a különböző díjtermékek (jegyek, bérletek) hordozójaként, megfelelő kártyakínálatot kívánnak biztosítani. Az ELEKTRA kártyák lefedik a helyi, a helyközi vasúti és autóbusz-közlekedés díjtermékeit, amelyekkel a rendszerben utazni lehet. Egyúttal az is sajátossága az ELEKTRA rendszernek, hogy csak a kártyákon levő díjtermékek és bevételek tartoznak az ELEKTRA rendszerhez, minden más technológia (pl. internetes jegyeladás, mobiltelefonos jegyhordozás stb.) egy-egy adott szolgáltató különcsatornás bevételének számítanak. 8

9 A bevezetni kívánt chipkártyák a használat, a rájuk tölthető alkalmazások szempontjából összefoglalóan tehát a következőkkel jellemezhetők: Műanyagalapú intelligens chipkártyák (DSC); megszemélyesítéssel a gyakori (bérletesek) és kedvezményesen utazók számára, vagy duális interfészes (D), vagy érintkezésmentes chippel (L) rendelkezhetnek (min. 1 kbyte érintkezésmentes memória); megszemélyesítés nélkül bérleten kívül minden fajta díjtermék feltölthető rájuk. Papíralapú, könnyű chipkártyák (PSC); megszemélyesítés nélkül min. 64 byte memóriával az eseti utazók számára, többször feltölthető módon, egyedi, vagy többes gyűjtőjegyként, vagy mint 1,3,7-napos jegyek kerülnek alkalmazásra. A tömegközlekedési alkalmazások mind a PSC, mind a DSC kártyák vonatkozásában csak az érintkezésmentes módot használják, íly módon a tömegközlekedés szempontjából elegendő lenne csak érintkezésmetes kártyákat használni. A duál-interfészes kártya (DSC-D) alkalmazására elsősorban a leendő oktatási kártya funkciói miatt van szükség, de a parkolás is, továbbá a társasági igazolvány és a későbbiekben egyéb, megállapodott kereskedelmi alkalmazások is kívánhatják az érintkezős formát is. Az érintkezős chip-kimenet akár a bankkártya funkciót, vagy az elektronikus aláírást is lehetővé teheti, ezekben az esetekben a bank, vagy a PKI-hatóság lehet a kártyakibocsátó és itt is utólag kerülhetnek rá a közlekedési alkalmazások. A DSC-D kártya, megállapodás alapján, érintkezős módban pontgyűjtő kártyaként is szolgálhat (ld. 1. táblázat). Az érintkezős módot kívánó DSC-D alkalmazók feladata, a tömegközlekedésben való érintkezésmentes használathoz, a megfelelő memória-rész biztosítása. 1. táblázat: Az ELEKTRA kártyákon elhelyezhető alkalmazások A tömegközlekedésben alkalmazható viteldíjhordozókra vonatkozóan, a gyakori és alkalmi használói csoportok sajátosságait figyelembe véve, megfelelő kártyaválaszték alkalmazása kívánatos, amelynek tagjai mind érintésmentes kezelést tesznek lehetővé (ld. 3. ábra). 9

10 A kártyákon leképezhető díjtermékek (jegyek, bérletek) választékát a kártyaképességek függvényében a 4. ábra szemlélteti. 2.1 A gyakori használók számára szolgáló kártyák A tartós, műanyagalapú intelligens chipkártya típusok (DSC): személyi azonosítókkal és fotóval a rendszeresen utazók számára bérletként való használatát biztosítsák, de megszemélyesítés nélkül egyéb használatra is alkalmasak legyenek. A duál-interfészes műanyagalapú kártyák (DSC-D), amelyekhez a tervezett új generációs oktatási kártya is hasonló lesz érintkezős formában tegyék lehetővé a parkolásnál és a pontgyűjtésnél való alkalmazásukat, továbbá a későbbiekben a bankkártya- és elektronikus aláírás funkciók esetleges megvalósításakor a közlekedési funkciók változatlanul működjenek rajta. A DSC-D kártyák tegyék továbbá lehetővé az egyéb alkalmazások esetén az elektronikus pénztárca megvalósítását is. A tartós kártyának létezhet csupán a tömegközlekedésben használható érintésmentes változata is (DSC-L), amelynek kapacitása legalább 1 Kbyte, amelyre egyszerre 7 díjtermék és 7 folytató díjtermék is feltölthető, a többrészes jegyek számára. Azon kártyák, amelyeket bérletként kívánnak használni, kötelezően megszemélyesítendők! Az ilyen műanyagalapú chipkártyák (DSC) a központi kiadó irodában, bizalmi munkatársak által, személyi azonosítóval és fotóval ellátva kerülnek kiadásra. A társkártyák közül pl. az oktatási kártyára, amelyet az Oktatási Minisztérium ad ki és időszakonként az oktatási intézmények érvényesítik, a közlekedési alkalmazásokat megfelelő megállapodás alapján a közlekedési társaságok ültetik rá. A személyi azonosító az adatvédelmi előírások betartásával lehetővé teszi a különböző szociális csoportok, pl. a tanulók/diákok, nyugdíjasok, 65 éven felüliek stb. kedvezményezésének megoldását, a megfelelő jogosultságot igazoló dokumentumok egyidejű kódolásával. A személyi azonosítás teszi lehetővé azt is, hogy pl. elvesztés estén a kártya letiltásra kerüljön, megfelelő jelszó alkalmazásával. A csupán tömegközlekedést használók számára elégséges az érintésmentes chipkártya (DSC- L), a bérlethasználók számára a megszemélyesítés (M) itt is kötelező (ld. 4. ábra). A megszemélyesített duális-interfészes kártyán a bérlet mellett/helyett kialakított közlekedési tárcába viszonylag nagyobb összeg (pl Ft) tölthető fel, amely tömegközlekedési utazások, ill. parkolás során használható fel (abban az esetben, ha a kártyával egy adott tömegközlekedési szolgáltató szolgáltatásán túl más szolgáltatásért (pl. parkolás) is lehet fizeteni, akkor a kártya jelenleg még elektronikus pénztárcának minősül, amely hitelintézeti részvételt kíván, ami nehezíti a kártyahasználat kiterjesztését más szolgáltatókra, ezért a viszonylag mérsékelt összegre tekintettel (<150 EUR), az EU irányelveinek megfelelő mentességet, törvény-módosítással kell elérni, vagy más, közös díjtermékgazdát kell találni). 10

11 3. ábra: A közlekedői csoportok kártyaválasztéka Kártyatípus Díjtermék típus PSC DSC-L DSC-D helyi vonaljegy helyi átszállójegy (< 60 perc, felszálláskori kedvezmény) helyi rövid szakaszjegy ( 3 további megálló) helyi teljesítményarányos jegy (levonás/jóváírás) helyi (+szövetségi) többes jegy (lefogyasztás tárcából) helyi 1,3,7 napi jegy ingyenesen utazók igazolványa (max. 14 nap) nem helyiek helyközi egyedi autóbuszjegy (egyrészes) helyközi egyedi vasúti jegy (egyrészes) helyközi csoportos vasúti jegy (egy részes) helyközi egyedi vasúti jegy (többrészes) helyi időszakos hálózati bérlet helyi időszakos vonalbérlet időszakos helyközi viszonylati bérlet helyi időszakos bérlethasználat felszállásszámlálással helyi+környéki időszakos bérlet parkolási jegy pontgyűjtés Dőlt betűs részek: ma még nem létező díjtermékek; továbbiak is lehetségesek 4. ábra: A különböző díjtermékek kártyákon való leképezhetősége 11

12 A DSC-kártya a szolgáltatók dolgozói igazolvány funkcióját is betöltheti, amely a munkaadó közlekedési társaságnál egyúttal ingyenes/kedvezményes utazási dokumentumként is szolgálhat. A DSC-kártya, megszemélyesítés nélkül valamely intézmény/cég részére felmutatóra szóló és átruházható bérletszerű utazási dokumentumként is alkalmazható, különleges emeltszintű díjakkal, mely lehetőség csak jegyirodában tölthető fel. Mindkét (DSC-D, DSC-L) típusú tartós (5-6 évre szóló) kártyának természetesen a megfelelő szintű szabványoknak meg kell felelniük, bár köztük, a műszaki képességeik és hamisítás elleni védelmi képességeik függvényében, árban jelentősebb különbségek lehetnek. Jelenlegi áruk a technikai képességek és a mennyiségek függvényében mintegy 2-4 EUR. A nagyobb biztonságra fordított magasabb kiadások a bevételek védelmével indokolhatók. A megszemélyesítés nélküli műanyagalapú kártyák, és a papír alapú chipkártyák ügynöknél, de esetleg automatákban is vásárolhatók. 2.2 Az eseti használók számára szolgáló kártyák A papír (PET-) alapú chipkártya (PSC) személyi azonosító nélkül, az alkalmi használók (DSC kártyával nem rendelkező helyiek, vidékiek, külföldiek) utazási dokumentumaként tegye lehetővé a jegyek, a helyi közlekedésben az időszakos (1, 3 és 7 napos) jegyek, valamint a gyűjtő (füzet-) jegyek felváltását, továbbá a helyközi közlekedésben egyedi viszonylati jegyek helyettesítését. A papíralapú chipkártyák is, amelyek memóriakapacitása min. 64 byte (512 bit), legyenek többször feltölthetők. A PSC-k papíralapú műanyag fóliás kivitele lehetővé teszi, hogy az alkalmi utazók esetében többszöri feltöltéssel is használható legyen. A kártyák ára ma már viszonylag olcsó, 0,3-0,4 EUR alatt lehet. A PSC "személytelen" és a biztonság szempontjából esendőbb volta miatt viszonylag kisebb összeggel (pl. max HUF) tölthető fel, mely összeg a helyi és környéki közlekedésben való leutazásra szolgál, vagy 1, 3 vagy 7 napos jegyek tölthetők fel rá, vagy egyedi egyrészes helyközi jegyek és hozzátartozó egyéb jegyek (pl. vasúti ICpótjegy, hely-jegy, 1. oszt. pótjegy stb.) helyezhetők el rajta. Szemben a nagyobb kapacitású műanyagalapú kártyákkal, a min. 512 bites PSC kártyára, kapacitás okokból, egyszerre csak egy díjtermék tölthető fel (ez később változhat az 1 Kbyte-os kártyák alkalmazásával). A kártya típusát a használók igényeik szerint a tartós DSC kártya (D vagy L típusú), vagy a könnyű (PSC) kártya közül választhatják meg. Egyedül az oktatási kártya tulajdonosai (tanulók, diákok, oktatók) számára lesz várhatóan kötelező a kedvezmények igénybevehetősége érdekében is az oktatási kártyaként bevezetésre kerülő duál-interfészes műanyagalapú chipkártya használata (ld. 3. és 4. ábra). Mint látható, a PSC kártya is szinte minden jegy számára alkalmas, kivéve a bérleteket. Az időszaki kedvezményes/ingyenes utazást biztosító kártya feltöltése a jegyirodákban, vagy a felszállás helyén a járművezetőnél a helyszínen történjen a PSC kártya esetében is, a kedvezményjogosultságot igazoló megfelelő dokumentumok bemutatása alapján; ugyancsak jegyirodákban vagy a járművezetőknél adható ki a DSC-kártyával nem rendelkező 65 éven felüliek számára a max. 2 hétre szóló ingyenes utazást biztosító PSC-kártya (ide tartoznak a 65 éven felüli EU-polgárok is). 12

13 Tehát PSC kártyán egyszerre 1, a megszemélyesítés nélküli DSC-kártyán is összesen 7 díjtermék, valamint hozzájuk kapcsolódóan további 7 folytató díjtermék tartható. A PSC kártyák alkalmazását illetően jelentősen változhat a helyzet, ha a további áresések következtében az 1 Kbyte-os kártyák veszik át az eseti utazásra szolgáló díjhordozók szerepét is, ebben az esetben a bérleteket kivéve mindenféle jegy megoldható a kártyán, ugyanúgy, mint a megszemélyesített DSC-L kártyákon. A rendszer egyöntetűsége okán mint már említettük egyelőre más típusú díjhordozók alkalmazása (pl. mobil telefon) bevonása nem került szóba, de nem zárható ki, hogy egyes rétegigények kielégítésére később alkalmazzák őket egyedi viszonylati jegyek eladására, vagy azonosítóként érintkezésmentes kezelést lehetővé téve és utólagos fizetési eszközként használóra. Hasonló módon elképzelhető az interneten való jegyrendelés és fizetés, de amennyiben a termék nem kerül a kártyára, az a szolgáltatók külön csatornás bevételének számít. 3. A kártyarendszer szereplői, eszközei és működési elvei A közforgalmú személyszállítás szereplői és meghatározott feladatokat ellátó funkcionális egységei a következők (ld. 5. ábra és 2. táblázat): használók (utasok), akik a tulajdonukba kerülő kártyákon történő díjfizetés/feltöltés ellenében és kezelésük révén a szolgáltatásokat igénybe veszik, kártyakibocsátó, azon szervezet, amely a közlekedésben és más alkalmazási területeken használható kártyát díjfizetési céllal bocsát ki, amely a díjfizetés mellett más funkciók ellátására is alkalmas lehet; több alkalmazó esetén a kibocsátó az alkalmazás kezelő szerepét is betöltheti, kártyakiadó, valamely kibocsátott kártyán megvalósítandó alkalmazás céljából a használók (utasok) számára a rendszer használatát biztosító kártyák kiadását megfelelő előírások és szabályok alapján végzi; általában egyúttal személyszállítási szolgáltató szervezet; a kártya kibocsátó lehet egyúttal a kártyát kiadó szolgáltató is. szolgáltató(k), amely(ek) a személyszállítási szolgáltatást nyújtja(k), és elfogadja(k), a kártyát díjhordozóként, díjbeszedők, azon helyek, szervezetek amelyek az igénybeveendő szolgáltatások fejében a használók (utasok) befizetését intézik, a kártyákra feltöltik és a díjbevételt begyűjtik, kártyaközpont az a szervezeti egység, amely a kártyakiadást, megszemélyesítést, szerződéskötést végzi, kezeli a kártyákkal kapcsolatos bejelentéseket, Hívó- és Segítő Központ feladatokat is ellát, adatfeldolgozó központ, az a szervezeti egység, amely a befizetett díjakkal és a kártyák révén igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos kártyaműveleti (tranzakciós) adatokat gyűjti és feldolgozza, ezen túlmenően az adatkommunikációk és a rendszerinformációk menedzselését végzi, rendszerirányítási központ: az a szervezeti egység, amely kezeli a rendszerelemek (architektúra) azonosítórendszerét, felügyeli a készülékek, folyamatok működését, gondoskodik a változó rendszeradatoknak (pl. díjtábla, menetrend, tiltólisták, stb.) a kártyaműveleti végkészülékekhez való eljuttatásáról, biztosítja a tranzakciós adatok gyűjtésének, továbbításának műszaki feltételeit. 13

14 5. ábra: Az elektronikus kártyarendszer szereplői és kapcsolatai Többszolgáltatós, ill. több-alkalmazásos rendszerben a fenti szereplőkön és funkciókon kívül a következők is szükségesek: alkalmazáskezelő központ: az a szervezeti egység, amely a rendszerben lehetséges alkalmazások igénybevételének feltételeit és körülményeit szabályozza, és az alkalmazásokat közvetíti a különböző szolgáltatók ügyfelei, utasai felé, elszámoló központ: a több-szolgáltatós rendszerben a díjfizetés/feltöltés és a szolgáltatások igénybevétele időbeli és területi elkülönültségéből adódóan szükségessé váló elszámolásokat kezeli. Az egyes szereplők feladatait, kapcsolataikat és működési szabályait úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a nemzetközi gyakorlatban használatos szabványrendszernek. A kártyarendszer felépítése A közlekedési chipkártya rendszerben hierarchia-szintek megkülönböztetése célszerű, nem csupán az eszközök lokalizációja, de az adatkezelés áramlás és feldolgozás szempontjából is. 0. szint: a díjhordozók szintje: chipkártyák (DSC, PSC). 1. szint: a kártyaműveleti végkészülékek szintje: kiadó készülékek, feltöltő kézi készülékek, feltöltő automaták, kártyakezelő készülékek, jegyvizsgálói és ellenőri készülékek. 2. szint: a helyi gyűjtők és rendszervezérlők szintje: járműveken, állomásokon és kocsiszínekben levő adatgyűjtő terminálok, kommunikációs interfészek. 3. szint: a társasági, ágazati központi adatfeldolgozó szintje: az adatfogadó, tároló és archiváló rendszerek, adatfeldolgozó rendszer; rendszerfelügyelő-, karbantartó rendszer, kommunikációs interfészek. 4. szint: ELEKTRA Kártyaművelet-kezelő és Elszámoló központ; ELEKTRA Kártya- és Alkalmazáskezelő Központ. A 4. szint csupán az országos központ létrejöttével alakul ki. Az egyes társaságoknál létrejövő alrendszerekben a központi funkciókkal járó feladatokat a társasági számítóközpont látja el. 14

15 Művelet/funkció Díjhordozás Kártyakiadás Kártyafeltöltés Kártyakezelés Kártyaellenőrzés Kártyakijelzés Adatgyűjtés Adatfeldolgozás Eszközleírás/képesség műanyagalapú (processzoros) chipkártyák kétmódú (megszemélyesítéssel/nélkül); több funkcióval is érintkezésmentes (megszemélyesítéssel/nélkül); egy funkcióval papír-(pet-) alapú chipkártya (megszemélyesítés nélkül); egy funkcióval kártyakiadó terminál (számítógép, író/olvasó, kamera, scanner, speciális nyomtató, papírnyomtató) jegypénztári terminál (számítógép, író/olvasó, nyomtatók) hordozható (ügynöki) kártyafeltöltő (bizonylatnyomtató) telepített feltöltő automaták állomásokon, központokban érme, bankjegy elfogadással, visszaadással; bankkártyával (on-line bank kapcsolat esetén); bizonylatnyomtatással bankkártyával (on-line bank-kapcsolat esetén), mobilfizetéssel; bizonylatnyomtatással járműfedélzeti feltöltő automaták (érme-elfogadással, visszaadással, vagy nélkül, bizonylatnyomtatással) járműfedélzeti vezetői konzol (irányító egység) (kártyafeltöltővel, pénztartállyal, visszaadás nélkül, bizonylatnyomtatóval) (ellenőri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval) állomási kezelőkészülékek 1), utaskapukra építve választógomb nélküli kivitel választógombos kivitel (több díjtermék közüli választáshoz) járműfedélzeti kezelőkészülékek 1) (szintén lehetnek választógombbal is) (ellenőri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval) ellenőri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval érintésmentes olvasókészülék, kijelzővel jármű fedélzeti irányító egység (vezetői konzol) (választható GPS alkalmazás, GPRS kapcsolattal) állomási irányító/gyűjtő terminál (számítógép, nyomtató) kocsiszíni gyűjtő/irányító terminál (adatátviteli készülék, számítógép, nyomtató) szolgáltató-, ágazati-, társasági számítóközpont (számítógép, tárolók) Rendszerirányítás ELEKTRA Rendszerirányítási és Felügyeleti 2) Központ (RIFK) (számítógép, azonosító állományok, műszaki felügyelet stb.) Alkalmazáskezelés ELEKTRA Kártya 2) - és Alkalmazáskezelő Központ (KAKK) (tandem számítógép, archiváló tárolók, nyomtató) Elszámolás ELEKTRA Tranzakció Kezelő 2) és Elszámoló Központ (TKEK) (tandem számítógép, archiváló tárolók, nyomtató) 1) az utascsoportoknak ill. a kártyaérvényességnek megfelelő hang- és fényjelzés alkalmazása célszerű (pl. érvényes kártya rövid bip és zöld lámpa; lejáratközeli figyelmeztetés: sárga lámpa; megszakadt kezelés: kék lámpa; érvénytelen kártya sípoló hang és piros lámpa) 2) önálló helyi alrendszerekben is ellátandó funkciók 2. táblázat: ELEKTRA Hungaria rendszerműveletek, funkciók és a megvalósítás ajánlott eszközei 15

Technológiai Útmutató

Technológiai Útmutató Technológiai Útmutató az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer követelményeinek alkalmazásához (I. kötet) 2008. február 10. 2 Technológiai Útmutató az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer

Részletesebben

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere (III. kötet) 2008. február 10. 2 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek

Részletesebben

BKK Elektronikus jegyrendszer Megvalósíthatósági vizsgálat

BKK Elektronikus jegyrendszer Megvalósíthatósági vizsgálat Megvalósíthatósági vizsgálat Budapest, 2011. december 31. Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 11 2. ELŐZMÉNYEK ÉS MÓDSZERTAN... 20 3. A JELENLEGI BUDAPESTI JEGY- ÉS BÉRLETRENDSZER... 23 3.1. A jelenlegi

Részletesebben

1. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

1. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 3 2. Bevezetés... 5 3. Chipkártyák műszaki paraméterei... 9 3.1. Bevezetés... 9 1.2. Alapfogalmak és meghatározások... 9 1.3. Chipkártyák fajtái...

Részletesebben

Logika. Központ létrehozására. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1. Üzleti Tanácsadás

Logika. Központ létrehozására. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1. Üzleti Tanácsadás Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1 Tartalomjegyzék 1. Üzleti környezet bemutatása 4 Üzleti

Részletesebben

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása Előzetes megvalósíthatósági tanulmány KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

TDK-dolgozat. Konzulens: Dr. Géró Imre, PhD, főiskolai tanár. Készítette: Németh Tamás. BA/BSc Kereskedelem és Marketing szak

TDK-dolgozat. Konzulens: Dr. Géró Imre, PhD, főiskolai tanár. Készítette: Németh Tamás. BA/BSc Kereskedelem és Marketing szak TDK-dolgozat Konzulens: Dr. Géró Imre, PhD, főiskolai tanár Készítette: Németh Tamás BA/BSc Kereskedelem és Marketing szak 2012 BKK Elektronikus jegyrendszer Megvalósíthatósági vizsgálat BKV electronic

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE Készítette: Városkutatás Kft. Közlekedés Kft. konzorciuma Dr. Csiszár Csaba okleveles

Részletesebben

A városi és a regionális tömegközlekedés szervezése és finanszírozása Európában a hazai megoldások szempontjából

A városi és a regionális tömegközlekedés szervezése és finanszírozása Európában a hazai megoldások szempontjából A városi és a regionális tömegközlekedés szervezése és finanszírozása Európában a hazai megoldások szempontjából Á l l a m R é g i ó V á r o s Utasok S z o l g á l t a t ó k (Adózók) Teherokozók Munkáltatók

Részletesebben

HunAlmex System (HAS) Koncepció Terv

HunAlmex System (HAS) Koncepció Terv HunAlmex System (HAS) Koncepció Terv HunAlmex Kft. 2010. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 HunAlmex modulok... 4 3 Megvalósítás... 6 3.1 Hardver eszközök... 7 3.1.1 almex.optima.cl... 7 3.1.2 almex.smartfare...

Részletesebben

III. MELLÉKLET: Marketing terv

III. MELLÉKLET: Marketing terv 1 III. MELLÉKLET: 2 Jelen esetben egy új üzletág, egy új közszolgáltatás, azaz a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása a cél, melyhez a stratégiai és marketing terv az útitervet jelentheti.

Részletesebben

A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedésben - ROP támogatott - kialakítandó informatikai rendszerek megvalósításának

A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedésben - ROP támogatott - kialakítandó informatikai rendszerek megvalósításának A helyi és helyközi közúti közösségi közlekedésben - ROP támogatott - kialakítandó informatikai rendszerek megvalósításának MÓDSZERTANI AJÁNLÁSA 1 Előzmények, a módszertani ajánlás célja A 2009-ben kiírásra

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2012. május 1. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vitézy Dávid vezérigazgató 45/1. oldal Előjegyzés

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2009

Évkönyv. Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZE T Nonprofit Kf t. 2008 Évkönyv Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2008 ÉVKÖNYV Budapest 2009 Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály

Részletesebben

Érdekeltek Bevonását Célzó Terv

Érdekeltek Bevonását Célzó Terv Érdekeltek Bevonását Célzó Terv Elektronikus jegyrendszer Budapesten Szerzői jogi rendelkezések A jelen dokumentumban foglaltak szerzői joga a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t (a továbbiakban: BKK)

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések eticket Gyakran Ismételt Kérdések Elektronikus menetjegyrendszer általános és technikai tudnivalói 2009 december 22. Verzió 1.01 A jelen dokumentum a Címzett részére kerül átadásra, amely köteles azt bizalmasan

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/135/3/2013.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE KÖZLEKEDÉSI SZÖVETSÉG Készítette: Városkutatás Kft. Közlekedés Kft. konzorciuma Városkutatás Kft. Ekés András Gertheis

Részletesebben

A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek meghatározása a ROP projektekben, egységes szakmai útmutató a szabvány értelmezéséhez

A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek meghatározása a ROP projektekben, egységes szakmai útmutató a szabvány értelmezéséhez A helyi és helyközi közösségi közlekedés Transmodel szabványú menetrendi és hálózati adatokat tartalmazó adatbázis készítés és minősítés feltétel-rendszere A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2014.október 07. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési

Részletesebben

Az egészségügyi informatika külföldön és Magyarországon

Az egészségügyi informatika külföldön és Magyarországon Az egészségügyi informatika külföldön és Magyarországon Az egészségügyi informatika egyre érzékelhetőbb módon a szolgáltatások szerves részévé válik. Ma már nehezen képzelhető el a gyógyítás vagy éppen

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének átalakítására. Készítette:

KONCEPCIÓ. Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének átalakítására. Készítette: KONCEPCIÓ Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének átalakítására Készítette: Mihályka Imre Bognár László Bodó Jenő Czellér Csaba Kovács Magdolna Winkler Ágoston Személyszállítási igazgató Forgalmi

Részletesebben

A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről

A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről Brüsszel 2003. február 17. COM(2003) 73 final Rövidített, magyar nyelvű ismertetés Az eredeti, angol nyelvű anyag megtalálható:

Részletesebben

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1 Digitális Város INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 5 1.2 A MAGYAR TELEKOM CSOPORT Digitális Város MEGOLDÁSAi 6 1.3 T-CITY SZOLNOK A JÖVŐ

Részletesebben

T-City-CityPass Szolnok városkártya Intelligens elektronikus közösségi kártya rendszer. adminisztrációs és üzemeltetői folyamatok

T-City-CityPass Szolnok városkártya Intelligens elektronikus közösségi kártya rendszer. adminisztrációs és üzemeltetői folyamatok T-City-CityPass Szolnok városkártya Intelligens elektronikus közösségi kártya rendszer adminisztrációs és üzemeltetői folyamatok Projekt adatok: Projekt címe Intelligens azonosító eszközökön alapuló elektronikus

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA Budapest Főváros Önkormányzata és BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 1. sz.

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben