Verzió 2.2. Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság. Budapest, szeptember 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verzió 2.2. Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság. Budapest, 2006. szeptember 1."

Átírás

1 A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek összközlekedési koncepciója (ELEKTRA Hungaria) Verzió 2.2 Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság Budapest, szeptember 1.

2

3 Összefoglaló áttekintés Az információs technológia fejlődéséből fakadóan nemzetközileg egyre nagyobb teret nyer a chipkártyák közlekedési alkalmazása, amelyek igen nagy jelentőséggel bírnak a szolgáltatások könnyebb igénybevehetősége, a különböző szolgáltatások közti átjárhatóság biztosítása, a teljesítmény-arányos viteldíjak megvalósítása, a készpénz-fizetésimód kiváltása, a hatékonyabb utasellenőrzés szempontjából, továbbá a pontosabb adatgyűjtés révén a szállítási kapacitások jobb kihasználhatósága és hatékonyabb működtetése vonatkozásában. Az országos közlekedési kártyarendszer elősegítése érdekében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) kezdeményezésével, a 2002-ben elkezdődött munka keretében, Irányító Bizottság jött létre, valamint Szakbizottság alakult a gyakorlati munka koordinált vitelére, amelyben részt vettek az országos hatókörű társaságok, a MÁV, a Volán társaságok, valamint a BKV képviselői, tanácsadó cégek bevonásával és aminek során létrejött egy, a GKM, IHM és a MEH miniszterek, továbbá a társasági vezetők által aláírt Szándéknyilatkozat, amely országosan egységes elvű közlekedési kártyarendszer megvalósítását szorgalmazta. Ezen szándékok alapján, közbeszerzési eljárás keretében a TRANSMAN Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft (www.transman.hu) által vezetett hazai és nemzetközi szakértőkből álló munkacsoport kapott megbízást az egyes alágazati utaskezelési technológiák figyelembevételével egységesen alkalmazható országos követelmények kidolgozására. A munkák a GKM Közlekedéspolitikai Főosztálya irányításával folytak. A külföldi tapasztalatok és korábban elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az átjárhatóság biztosítása az elsődleges szempont, amihez megállapítandók a minimál követelmények, amelyek betartása lehetővé teszi, hogy a különböző helyeken és időben megvalósuló helyi és helyközi közlekedési rész-rendszerek összekapcsolásával létrejöhessen az országosan egységes elvek alapján működő, átjárható ELEKTRA Hungaria rendszer. A korábbi részvizsgálatok alapján a következő két összefoglaló dokumentáció készült: A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek összközlekedési koncepciója A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei Az első munkaváltozat után december 15.-én került közzétételre a Verzió 2.1, amely a folyamatba került pályázati kiírások alapjául szolgált. A pályázók és fejlesztők visszajelzései alapján, továbbá a közlekedési viteldíj- és kedvezményrendszerben várható változások figyelembevételével kisebb módosítások következtek be a kártyaszerkezeten belül, egyes mezők méretében és értelmezésében, amelyeket átvezetve állt elő jelen ELEKTRA Hungaria Követelmények Verzió 2.2, amely szeptember 1-től a GKM honlapján közzétételre kerül. A követelményekhez kapcsolódóan ezen túlmenően elkészült még: az Útmutató a díjtermékkatalógus, a díjtermékleképezés és a kártyaműveletek értelmezéséhez c. anyag, amely az aktualizált Követelményekben foglaltak értelmezését és megvalósítását segíti. A rendszer megvalósítását és a központi feladatokat segítő anyagok a jövőben is várhatók. 3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Elektronikus kártyák és funkcióik A gyakori használók számára szolgáló kártyák Az eseti használók számára szolgáló kártyák A kártyarendszer szereplői, eszközei és működési elvei A díjtermékek leképezése a kártyarendszerben Társaságonkénti utaskezelési technológiák A kártyakezelési módozatok Díjlerovási és érvényesítési módozatok A díjszabásoknak megfelelő kártyakezelő készülékek Az elektronikus közlekedési kártyák feltöltési lehetőségei Adatkezelés, -gyűjtés és -feldolgozás rendszere Adatkezelési szintek a kártyarendszerben Adatgyűjtési és feldolgozási feladatok Az adatáramlást és feldolgozást biztosító számítógépes rendszer Kártya- és rendszerbiztonsági szempontok Az utaskezelési technológia megválasztásának főbb szempontjai Az alágazati utaskezelési sajátosságok összefoglalása Az ELEKTRA alrendszerek megvalósításának és működésének alapvonásai Az ELEKTRA rendszer fokozatos kiépülése és az átjárhatóság biztosítása A kártyaalkalmazást meghatározó jogszabályi környezet összefoglalása Személyiségi jogi kérdések kezelése a kártyarendszerrel kapcsolatban A kedvezményes utazásra jogosultak kedvezményezésének megoldása az elektronikus chipkártya-környezetben Kártyakibocsátás körülményei Bizonylatadás követelményei, szabályai Adóigazgatási alkalmasság kártyakörnyezetben A közlekedési kártyákra telepíthető idegen alkalmazások jogi feltételei, más (társ)kártyák közlekedésre való érvényesítésének szabályozása A kártyaköltségek viselése, elveszett kártyák letiltása, fel nem használt pénz visszafizetése, műszaki meghibásodás

5 1. Bevezetés A chipkártyák közlekedési alkalmazása, a szolgáltatások könnyebb igénybevehetősége, a különböző szolgáltatások közti átjárhatóság biztosítása, a teljesítmény-arányos viteldíjak megvalósítása, a készpénz-fizetésimód kiváltása, a hatékonyabb utasellenőrzés szempontjából, továbbá a pontosabb adatgyűjtés révén a szállítási kapacitások jobb kihasználhatósága és hatékonyabb működtetése vonatkozásában teremt új lehetőségeket. A közlekedési chipkártyarendszer lényege: a kártyát váltó személyek egy adott jegy vagy bérlet díjának, vagy egy többcélúan felhasználható összegnek kártyára töltése után a kártya felszálláskori, vagy fel- és leszálláskori megfelelő kezelése révén a kártyán levő díjtermékek érvényesítése, ill. díjlerovása révén vehetik igénybe a közforgalmú (tömegközlekedési) szolgáltatásokat. A kártyakiadás, a feltöltés, a kezelés során keletkező adatok feldolgozásával fontos utasforgalmi, bevételi adatok keletkeznek, amelyek a kártyarendszert alkalmazó szolgáltató társaságok gazdálkodását és forgalomszervezési tevékenységét új alapokra helyezheti. Az országban jelenleg előkészületben van a BKV chipkártyarendszere (ELEKTRA Budapest), amely később a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSz) és az országos rendszer szempontjából is meghatározó lehet. Más társaságok (pl. Alba Volán, Borsod Volán) is foglalkoznak a kártyarendszer részleges megvalósításával és a Volánbusz az előkészítésével. A MÁV is dolgozik a helyfoglalási és jegykiadási rendszerének elektronikus alapokra helyezett továbbfejlesztésén. A korábban a tárcavezetők és szolgáltató társasági vezetők által aláírt Szándéknyilatkozat alapján a különböző helyi és helyközi közlekedési szolgáltatások utaskiszolgálási és utazástechnológiai sajátosságainak figyelembevételével kialakított koncepció alapján országos követelmények kerültek meghatározásra az elektronikus chipkártyák, mint díjhordozók alkalmazására vonatkozóan. Az egységes kártyarendszer megvalósításának feltételei tömören a következőkben fogalmazhatók meg: megfelelő biztonságú chipkártyák alkalmazása, illeszkedő szabványos képességekkel és adattartalommal, egységes elvű hely- és szolgáltatás-azonosítókkal, egységes díjterméktípusok és kedvezménytáblák alkalmazásával, továbbá megfelelő adatközlési rendszerrel, középpontjában egy adatközponttal, amely az elkülönült kártyabefizetések és szolgáltatás-igénybevételek során keletkező adatok alapján lehetővé teszi a különböző kártyaalkalmazó közforgalmú közlekedési társaságok közti hiteles pénzügyi elszámolást is. Az egységes követelményrendszer kidolgozása, ill. ennek alapján különböző időben és helyeken létrejövő alrendszerek összekapcsolódásával jöhet létre egy országosan átjárható rendszer, amit ELEKTRA Hungaria-nak hívhatunk (ld. 1. ábra). Országos (nemzeti) kártyarendszerek fontosságát nemzetközileg most kezdik felismerni, amikor sok helyütt már késő, tekintettel arra, hogy a különböző rész-rendszerek egyesítése igen bonyolult és költséges lenne. A távolkeleti miniállamokat (Honkong, Szingapúr) nem számolva a hollandok az elsők, akik egy nemzeti rendszer megvalósításán dolgoznak, őket a dánok követik, így a magyar ELEKTRA koncepció etekintetben előremutatónak számít. 5

6 1. ábra: Az ELEKTRA Hungaria országos közlekedési kártyarendszer elvi vázlata 6

7 Szabványosnak tekinthető kártyarendszer több is létezik (pl. ITSO, Calypso ), amelyek egyes gyártók, vagy szövetségek termékei, amelyek különböző országok városaiban működnek, de még egyazon ország városai közti átjárhatóságot sem biztosítják, azért sem, mert az országos nagyszolgáltatók (pl. vasutak), amelyek a kapcsolatot jelenthetnék, más rendszerben működnek. Utólagosan egy országos, átjárható rendszert létrehozni szinte lehetetlen, ill. jelentős további költségekkel járna, aminek elkerülését szolgálja az ELEKTRA Hungaria rendszer követelményeinek kidolgozása és alkalmazása. Az ezzel kapcsolatos veszélyeket jól szemlélteti a 2. ábra, amely formák és színek segítségével igyekszik megvilágítani, hogy mit jelentene az ELEKTRA Hungaria koncepció és az egységes, az átjárhatóság biztosításához szükséges minimális követelmények elfogadása, és mit az utólagos, egységesítő(!) követelmények kényszerű előállítása és az ezzel járó átépítés többletköltségeinek viselése, ha az átalakítás egyáltalán lehetséges. Ezek tükrében az ELEKTRA Hungaria rendszer csak akkor lehet sikeres, ha a következő főbb technológiai sajátosságok birtokában képes lesz megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek esélyt adnak az országos, egységesen működő rendszer kiteljesedésének: átjárható kártyahasználati technológia egységes, utascsoportokhoz igazodó díjhordozó kártyakínálat egységes követelményrendszer, a kártya- és eszközépességekről, biztonságról egységes, de nyílt díjtermék-katalógus, egységes kedvezménykezelés, egységes utazás- és díj-leképezés (adatmodell), egységes adatszerkezetek és formátumok, egységes elvű adatgyűjtés és kommunikáció, hiteles adatfeldolgozás és eredményközlés, országos rendszer, a területi és szolgáltatói alrendszerek összekapcsolásával, illeszkedő egyéb alkalmazások lehetősége. A közlekedési kártyarendszer megvalósítása akkor járulhat hozzá az utaskiszolgálás javításához, a díjbeszedés feltételei és biztonsága fokozásához, a gazdálkodás ésszerűsítéséhez, a hatósági-szolgáltatói viszony jobb megalapozásához, ha a közlekedési kártyarendszerek létrehozásánál figyelemmel vannak az egyes érdekcsoportok szempontjaira, és célként a következőket követik: Utasoldali szempontok: jegyhezjutás kiszélesítése, szolgáltatások átjárhatóságának javítása, teljesítményarányosabb díjfizetés lehetősége, más szolgáltatások fizetése, megváltozó jegyérvényesítés (Mindenkinek, minden felszálláskor kezelnie kell!). Szolgáltató oldali szempontok: többletbevételnyerés bliccelőktől, biztonságosabb bevétel befolyása a saját alkalmazottak által, megalapozott bevételi és forgalmi adatok, magasabb szintű munkakultúra, a beruházásokhoz és üzemeltetési költségekhez pótlólagos bevételek. Felelős testületi szempontok: naprakész utazási adatok alapján pontosabb utazási igényismeret a szolgáltatás-megrendeléshez, megalapozottabb árkiegészítés fizetés és költségtérítés, kedvezőbb környezeti feltételek alakulása. Tágabb közösségi szempontok: kedvezőbb forgalommegoszlás elősegítése, az autóstársadalom számára is együttes (parkolási, tömegközlekedési) fizetési lehetőségek megteremtésével, az informatikai kultúra újabb szegmensének társadalomközelbe hozása, a kártyarendszer turisztikai vonzerőként való megjelenítése. 7

8 2. ábra: Az országos átjárható kárgyarendszer kialakításának két különböző útja Ezen szempontok helyileg, a körülmények függvényében, különböző fontosságot kaphatnak. Fontos, hogy az országos kártyarendszer fokozatos kiépülése során minden területi/alágazati/szolgáltatói rész- vagy alrendszer az elfogadandó rendszerelveknek és követelményeknek megfelelően, illeszkedő módon kerüljön megtervezésre és megvalósításra. Jelen részanyag az alágazati utaskezelési technológiákra alapozva az egyes kártya (rész-) rendszerek létrehozása során megfontolandó szempontokat és választási lehetőségeket, az eszközöket és azok működtetését, továbbá a keletkező adatok kezelését tekinti át, valamint összefoglalja a kártyaalkalmazással kapcsolatos jogszabályi környezet főbb szempontjait. A betartandó Követelmények a másik, csatlakozó dokumentumban találhatók. 2. Elektronikus kártyák és funkcióik A közlekedési szolgáltatások igénybevétele a használók, utasok számára a díjhordozók révén válik lehetségessé, amelyek szerepét az új rendszerben, a papírjegyek és bérletek helyett, az elektronikus chipkártyák veszik át. Az országos ELEKTRA Hungaria elektronikus közlekedési kártyarendszerben, amely elsősorban a különböző helyi és helyközi közforgalmú közlekedési szolgáltatások igénybevételkori díjfizetésének megoldására és köztük az átjárhatóság biztosítására (interoperabilitásra) törekszik, a chipkártyák a különböző díjtermékek (jegyek, bérletek) hordozójaként, megfelelő kártyakínálatot kívánnak biztosítani. Az ELEKTRA kártyák lefedik a helyi, a helyközi vasúti és autóbusz-közlekedés díjtermékeit, amelyekkel a rendszerben utazni lehet. Egyúttal az is sajátossága az ELEKTRA rendszernek, hogy csak a kártyákon levő díjtermékek és bevételek tartoznak az ELEKTRA rendszerhez, minden más technológia (pl. internetes jegyeladás, mobiltelefonos jegyhordozás stb.) egy-egy adott szolgáltató különcsatornás bevételének számítanak. 8

9 A bevezetni kívánt chipkártyák a használat, a rájuk tölthető alkalmazások szempontjából összefoglalóan tehát a következőkkel jellemezhetők: Műanyagalapú intelligens chipkártyák (DSC); megszemélyesítéssel a gyakori (bérletesek) és kedvezményesen utazók számára, vagy duális interfészes (D), vagy érintkezésmentes chippel (L) rendelkezhetnek (min. 1 kbyte érintkezésmentes memória); megszemélyesítés nélkül bérleten kívül minden fajta díjtermék feltölthető rájuk. Papíralapú, könnyű chipkártyák (PSC); megszemélyesítés nélkül min. 64 byte memóriával az eseti utazók számára, többször feltölthető módon, egyedi, vagy többes gyűjtőjegyként, vagy mint 1,3,7-napos jegyek kerülnek alkalmazásra. A tömegközlekedési alkalmazások mind a PSC, mind a DSC kártyák vonatkozásában csak az érintkezésmentes módot használják, íly módon a tömegközlekedés szempontjából elegendő lenne csak érintkezésmetes kártyákat használni. A duál-interfészes kártya (DSC-D) alkalmazására elsősorban a leendő oktatási kártya funkciói miatt van szükség, de a parkolás is, továbbá a társasági igazolvány és a későbbiekben egyéb, megállapodott kereskedelmi alkalmazások is kívánhatják az érintkezős formát is. Az érintkezős chip-kimenet akár a bankkártya funkciót, vagy az elektronikus aláírást is lehetővé teheti, ezekben az esetekben a bank, vagy a PKI-hatóság lehet a kártyakibocsátó és itt is utólag kerülhetnek rá a közlekedési alkalmazások. A DSC-D kártya, megállapodás alapján, érintkezős módban pontgyűjtő kártyaként is szolgálhat (ld. 1. táblázat). Az érintkezős módot kívánó DSC-D alkalmazók feladata, a tömegközlekedésben való érintkezésmentes használathoz, a megfelelő memória-rész biztosítása. 1. táblázat: Az ELEKTRA kártyákon elhelyezhető alkalmazások A tömegközlekedésben alkalmazható viteldíjhordozókra vonatkozóan, a gyakori és alkalmi használói csoportok sajátosságait figyelembe véve, megfelelő kártyaválaszték alkalmazása kívánatos, amelynek tagjai mind érintésmentes kezelést tesznek lehetővé (ld. 3. ábra). 9

10 A kártyákon leképezhető díjtermékek (jegyek, bérletek) választékát a kártyaképességek függvényében a 4. ábra szemlélteti. 2.1 A gyakori használók számára szolgáló kártyák A tartós, műanyagalapú intelligens chipkártya típusok (DSC): személyi azonosítókkal és fotóval a rendszeresen utazók számára bérletként való használatát biztosítsák, de megszemélyesítés nélkül egyéb használatra is alkalmasak legyenek. A duál-interfészes műanyagalapú kártyák (DSC-D), amelyekhez a tervezett új generációs oktatási kártya is hasonló lesz érintkezős formában tegyék lehetővé a parkolásnál és a pontgyűjtésnél való alkalmazásukat, továbbá a későbbiekben a bankkártya- és elektronikus aláírás funkciók esetleges megvalósításakor a közlekedési funkciók változatlanul működjenek rajta. A DSC-D kártyák tegyék továbbá lehetővé az egyéb alkalmazások esetén az elektronikus pénztárca megvalósítását is. A tartós kártyának létezhet csupán a tömegközlekedésben használható érintésmentes változata is (DSC-L), amelynek kapacitása legalább 1 Kbyte, amelyre egyszerre 7 díjtermék és 7 folytató díjtermék is feltölthető, a többrészes jegyek számára. Azon kártyák, amelyeket bérletként kívánnak használni, kötelezően megszemélyesítendők! Az ilyen műanyagalapú chipkártyák (DSC) a központi kiadó irodában, bizalmi munkatársak által, személyi azonosítóval és fotóval ellátva kerülnek kiadásra. A társkártyák közül pl. az oktatási kártyára, amelyet az Oktatási Minisztérium ad ki és időszakonként az oktatási intézmények érvényesítik, a közlekedési alkalmazásokat megfelelő megállapodás alapján a közlekedési társaságok ültetik rá. A személyi azonosító az adatvédelmi előírások betartásával lehetővé teszi a különböző szociális csoportok, pl. a tanulók/diákok, nyugdíjasok, 65 éven felüliek stb. kedvezményezésének megoldását, a megfelelő jogosultságot igazoló dokumentumok egyidejű kódolásával. A személyi azonosítás teszi lehetővé azt is, hogy pl. elvesztés estén a kártya letiltásra kerüljön, megfelelő jelszó alkalmazásával. A csupán tömegközlekedést használók számára elégséges az érintésmentes chipkártya (DSC- L), a bérlethasználók számára a megszemélyesítés (M) itt is kötelező (ld. 4. ábra). A megszemélyesített duális-interfészes kártyán a bérlet mellett/helyett kialakított közlekedési tárcába viszonylag nagyobb összeg (pl Ft) tölthető fel, amely tömegközlekedési utazások, ill. parkolás során használható fel (abban az esetben, ha a kártyával egy adott tömegközlekedési szolgáltató szolgáltatásán túl más szolgáltatásért (pl. parkolás) is lehet fizeteni, akkor a kártya jelenleg még elektronikus pénztárcának minősül, amely hitelintézeti részvételt kíván, ami nehezíti a kártyahasználat kiterjesztését más szolgáltatókra, ezért a viszonylag mérsékelt összegre tekintettel (<150 EUR), az EU irányelveinek megfelelő mentességet, törvény-módosítással kell elérni, vagy más, közös díjtermékgazdát kell találni). 10

11 3. ábra: A közlekedői csoportok kártyaválasztéka Kártyatípus Díjtermék típus PSC DSC-L DSC-D helyi vonaljegy helyi átszállójegy (< 60 perc, felszálláskori kedvezmény) helyi rövid szakaszjegy ( 3 további megálló) helyi teljesítményarányos jegy (levonás/jóváírás) helyi (+szövetségi) többes jegy (lefogyasztás tárcából) helyi 1,3,7 napi jegy ingyenesen utazók igazolványa (max. 14 nap) nem helyiek helyközi egyedi autóbuszjegy (egyrészes) helyközi egyedi vasúti jegy (egyrészes) helyközi csoportos vasúti jegy (egy részes) helyközi egyedi vasúti jegy (többrészes) helyi időszakos hálózati bérlet helyi időszakos vonalbérlet időszakos helyközi viszonylati bérlet helyi időszakos bérlethasználat felszállásszámlálással helyi+környéki időszakos bérlet parkolási jegy pontgyűjtés Dőlt betűs részek: ma még nem létező díjtermékek; továbbiak is lehetségesek 4. ábra: A különböző díjtermékek kártyákon való leképezhetősége 11

12 A DSC-kártya a szolgáltatók dolgozói igazolvány funkcióját is betöltheti, amely a munkaadó közlekedési társaságnál egyúttal ingyenes/kedvezményes utazási dokumentumként is szolgálhat. A DSC-kártya, megszemélyesítés nélkül valamely intézmény/cég részére felmutatóra szóló és átruházható bérletszerű utazási dokumentumként is alkalmazható, különleges emeltszintű díjakkal, mely lehetőség csak jegyirodában tölthető fel. Mindkét (DSC-D, DSC-L) típusú tartós (5-6 évre szóló) kártyának természetesen a megfelelő szintű szabványoknak meg kell felelniük, bár köztük, a műszaki képességeik és hamisítás elleni védelmi képességeik függvényében, árban jelentősebb különbségek lehetnek. Jelenlegi áruk a technikai képességek és a mennyiségek függvényében mintegy 2-4 EUR. A nagyobb biztonságra fordított magasabb kiadások a bevételek védelmével indokolhatók. A megszemélyesítés nélküli műanyagalapú kártyák, és a papír alapú chipkártyák ügynöknél, de esetleg automatákban is vásárolhatók. 2.2 Az eseti használók számára szolgáló kártyák A papír (PET-) alapú chipkártya (PSC) személyi azonosító nélkül, az alkalmi használók (DSC kártyával nem rendelkező helyiek, vidékiek, külföldiek) utazási dokumentumaként tegye lehetővé a jegyek, a helyi közlekedésben az időszakos (1, 3 és 7 napos) jegyek, valamint a gyűjtő (füzet-) jegyek felváltását, továbbá a helyközi közlekedésben egyedi viszonylati jegyek helyettesítését. A papíralapú chipkártyák is, amelyek memóriakapacitása min. 64 byte (512 bit), legyenek többször feltölthetők. A PSC-k papíralapú műanyag fóliás kivitele lehetővé teszi, hogy az alkalmi utazók esetében többszöri feltöltéssel is használható legyen. A kártyák ára ma már viszonylag olcsó, 0,3-0,4 EUR alatt lehet. A PSC "személytelen" és a biztonság szempontjából esendőbb volta miatt viszonylag kisebb összeggel (pl. max HUF) tölthető fel, mely összeg a helyi és környéki közlekedésben való leutazásra szolgál, vagy 1, 3 vagy 7 napos jegyek tölthetők fel rá, vagy egyedi egyrészes helyközi jegyek és hozzátartozó egyéb jegyek (pl. vasúti ICpótjegy, hely-jegy, 1. oszt. pótjegy stb.) helyezhetők el rajta. Szemben a nagyobb kapacitású műanyagalapú kártyákkal, a min. 512 bites PSC kártyára, kapacitás okokból, egyszerre csak egy díjtermék tölthető fel (ez később változhat az 1 Kbyte-os kártyák alkalmazásával). A kártya típusát a használók igényeik szerint a tartós DSC kártya (D vagy L típusú), vagy a könnyű (PSC) kártya közül választhatják meg. Egyedül az oktatási kártya tulajdonosai (tanulók, diákok, oktatók) számára lesz várhatóan kötelező a kedvezmények igénybevehetősége érdekében is az oktatási kártyaként bevezetésre kerülő duál-interfészes műanyagalapú chipkártya használata (ld. 3. és 4. ábra). Mint látható, a PSC kártya is szinte minden jegy számára alkalmas, kivéve a bérleteket. Az időszaki kedvezményes/ingyenes utazást biztosító kártya feltöltése a jegyirodákban, vagy a felszállás helyén a járművezetőnél a helyszínen történjen a PSC kártya esetében is, a kedvezményjogosultságot igazoló megfelelő dokumentumok bemutatása alapján; ugyancsak jegyirodákban vagy a járművezetőknél adható ki a DSC-kártyával nem rendelkező 65 éven felüliek számára a max. 2 hétre szóló ingyenes utazást biztosító PSC-kártya (ide tartoznak a 65 éven felüli EU-polgárok is). 12

13 Tehát PSC kártyán egyszerre 1, a megszemélyesítés nélküli DSC-kártyán is összesen 7 díjtermék, valamint hozzájuk kapcsolódóan további 7 folytató díjtermék tartható. A PSC kártyák alkalmazását illetően jelentősen változhat a helyzet, ha a további áresések következtében az 1 Kbyte-os kártyák veszik át az eseti utazásra szolgáló díjhordozók szerepét is, ebben az esetben a bérleteket kivéve mindenféle jegy megoldható a kártyán, ugyanúgy, mint a megszemélyesített DSC-L kártyákon. A rendszer egyöntetűsége okán mint már említettük egyelőre más típusú díjhordozók alkalmazása (pl. mobil telefon) bevonása nem került szóba, de nem zárható ki, hogy egyes rétegigények kielégítésére később alkalmazzák őket egyedi viszonylati jegyek eladására, vagy azonosítóként érintkezésmentes kezelést lehetővé téve és utólagos fizetési eszközként használóra. Hasonló módon elképzelhető az interneten való jegyrendelés és fizetés, de amennyiben a termék nem kerül a kártyára, az a szolgáltatók külön csatornás bevételének számít. 3. A kártyarendszer szereplői, eszközei és működési elvei A közforgalmú személyszállítás szereplői és meghatározott feladatokat ellátó funkcionális egységei a következők (ld. 5. ábra és 2. táblázat): használók (utasok), akik a tulajdonukba kerülő kártyákon történő díjfizetés/feltöltés ellenében és kezelésük révén a szolgáltatásokat igénybe veszik, kártyakibocsátó, azon szervezet, amely a közlekedésben és más alkalmazási területeken használható kártyát díjfizetési céllal bocsát ki, amely a díjfizetés mellett más funkciók ellátására is alkalmas lehet; több alkalmazó esetén a kibocsátó az alkalmazás kezelő szerepét is betöltheti, kártyakiadó, valamely kibocsátott kártyán megvalósítandó alkalmazás céljából a használók (utasok) számára a rendszer használatát biztosító kártyák kiadását megfelelő előírások és szabályok alapján végzi; általában egyúttal személyszállítási szolgáltató szervezet; a kártya kibocsátó lehet egyúttal a kártyát kiadó szolgáltató is. szolgáltató(k), amely(ek) a személyszállítási szolgáltatást nyújtja(k), és elfogadja(k), a kártyát díjhordozóként, díjbeszedők, azon helyek, szervezetek amelyek az igénybeveendő szolgáltatások fejében a használók (utasok) befizetését intézik, a kártyákra feltöltik és a díjbevételt begyűjtik, kártyaközpont az a szervezeti egység, amely a kártyakiadást, megszemélyesítést, szerződéskötést végzi, kezeli a kártyákkal kapcsolatos bejelentéseket, Hívó- és Segítő Központ feladatokat is ellát, adatfeldolgozó központ, az a szervezeti egység, amely a befizetett díjakkal és a kártyák révén igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos kártyaműveleti (tranzakciós) adatokat gyűjti és feldolgozza, ezen túlmenően az adatkommunikációk és a rendszerinformációk menedzselését végzi, rendszerirányítási központ: az a szervezeti egység, amely kezeli a rendszerelemek (architektúra) azonosítórendszerét, felügyeli a készülékek, folyamatok működését, gondoskodik a változó rendszeradatoknak (pl. díjtábla, menetrend, tiltólisták, stb.) a kártyaműveleti végkészülékekhez való eljuttatásáról, biztosítja a tranzakciós adatok gyűjtésének, továbbításának műszaki feltételeit. 13

14 5. ábra: Az elektronikus kártyarendszer szereplői és kapcsolatai Többszolgáltatós, ill. több-alkalmazásos rendszerben a fenti szereplőkön és funkciókon kívül a következők is szükségesek: alkalmazáskezelő központ: az a szervezeti egység, amely a rendszerben lehetséges alkalmazások igénybevételének feltételeit és körülményeit szabályozza, és az alkalmazásokat közvetíti a különböző szolgáltatók ügyfelei, utasai felé, elszámoló központ: a több-szolgáltatós rendszerben a díjfizetés/feltöltés és a szolgáltatások igénybevétele időbeli és területi elkülönültségéből adódóan szükségessé váló elszámolásokat kezeli. Az egyes szereplők feladatait, kapcsolataikat és működési szabályait úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a nemzetközi gyakorlatban használatos szabványrendszernek. A kártyarendszer felépítése A közlekedési chipkártya rendszerben hierarchia-szintek megkülönböztetése célszerű, nem csupán az eszközök lokalizációja, de az adatkezelés áramlás és feldolgozás szempontjából is. 0. szint: a díjhordozók szintje: chipkártyák (DSC, PSC). 1. szint: a kártyaműveleti végkészülékek szintje: kiadó készülékek, feltöltő kézi készülékek, feltöltő automaták, kártyakezelő készülékek, jegyvizsgálói és ellenőri készülékek. 2. szint: a helyi gyűjtők és rendszervezérlők szintje: járműveken, állomásokon és kocsiszínekben levő adatgyűjtő terminálok, kommunikációs interfészek. 3. szint: a társasági, ágazati központi adatfeldolgozó szintje: az adatfogadó, tároló és archiváló rendszerek, adatfeldolgozó rendszer; rendszerfelügyelő-, karbantartó rendszer, kommunikációs interfészek. 4. szint: ELEKTRA Kártyaművelet-kezelő és Elszámoló központ; ELEKTRA Kártya- és Alkalmazáskezelő Központ. A 4. szint csupán az országos központ létrejöttével alakul ki. Az egyes társaságoknál létrejövő alrendszerekben a központi funkciókkal járó feladatokat a társasági számítóközpont látja el. 14

15 Művelet/funkció Díjhordozás Kártyakiadás Kártyafeltöltés Kártyakezelés Kártyaellenőrzés Kártyakijelzés Adatgyűjtés Adatfeldolgozás Eszközleírás/képesség műanyagalapú (processzoros) chipkártyák kétmódú (megszemélyesítéssel/nélkül); több funkcióval is érintkezésmentes (megszemélyesítéssel/nélkül); egy funkcióval papír-(pet-) alapú chipkártya (megszemélyesítés nélkül); egy funkcióval kártyakiadó terminál (számítógép, író/olvasó, kamera, scanner, speciális nyomtató, papírnyomtató) jegypénztári terminál (számítógép, író/olvasó, nyomtatók) hordozható (ügynöki) kártyafeltöltő (bizonylatnyomtató) telepített feltöltő automaták állomásokon, központokban érme, bankjegy elfogadással, visszaadással; bankkártyával (on-line bank kapcsolat esetén); bizonylatnyomtatással bankkártyával (on-line bank-kapcsolat esetén), mobilfizetéssel; bizonylatnyomtatással járműfedélzeti feltöltő automaták (érme-elfogadással, visszaadással, vagy nélkül, bizonylatnyomtatással) járműfedélzeti vezetői konzol (irányító egység) (kártyafeltöltővel, pénztartállyal, visszaadás nélkül, bizonylatnyomtatóval) (ellenőri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval) állomási kezelőkészülékek 1), utaskapukra építve választógomb nélküli kivitel választógombos kivitel (több díjtermék közüli választáshoz) járműfedélzeti kezelőkészülékek 1) (szintén lehetnek választógombbal is) (ellenőri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval) ellenőri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval érintésmentes olvasókészülék, kijelzővel jármű fedélzeti irányító egység (vezetői konzol) (választható GPS alkalmazás, GPRS kapcsolattal) állomási irányító/gyűjtő terminál (számítógép, nyomtató) kocsiszíni gyűjtő/irányító terminál (adatátviteli készülék, számítógép, nyomtató) szolgáltató-, ágazati-, társasági számítóközpont (számítógép, tárolók) Rendszerirányítás ELEKTRA Rendszerirányítási és Felügyeleti 2) Központ (RIFK) (számítógép, azonosító állományok, műszaki felügyelet stb.) Alkalmazáskezelés ELEKTRA Kártya 2) - és Alkalmazáskezelő Központ (KAKK) (tandem számítógép, archiváló tárolók, nyomtató) Elszámolás ELEKTRA Tranzakció Kezelő 2) és Elszámoló Központ (TKEK) (tandem számítógép, archiváló tárolók, nyomtató) 1) az utascsoportoknak ill. a kártyaérvényességnek megfelelő hang- és fényjelzés alkalmazása célszerű (pl. érvényes kártya rövid bip és zöld lámpa; lejáratközeli figyelmeztetés: sárga lámpa; megszakadt kezelés: kék lámpa; érvénytelen kártya sípoló hang és piros lámpa) 2) önálló helyi alrendszerekben is ellátandó funkciók 2. táblázat: ELEKTRA Hungaria rendszerműveletek, funkciók és a megvalósítás ajánlott eszközei 15

16 4. A díjtermékek leképezése a kártyarendszerben A kártyarendszerrel kapcsolatos követelmények megfogalmazásához célszerű a nemzetközi gyakorlatban leggyakrabban használatos díjszabási alapokat figyelembe venni, amelyek különböző módon kerülnek országos/regionális és városi helyi körülmények között, valamint a bérletes és jegyes utasok vonatkozásában meghatározásra. A legjellemzőbb díjrendszer-alapokat a 3. táblázat vázlatosan mutatja, megjegyezve, hogy a díjlerovás, ill. utaskezelés elektronikus technológiájából adódóan további alváltozatok is lehetségesek. Mint látható, a városi belső, helyi és a külső, helyközi viteldíjrendszerben különböző díjszabási alapok és díjlerovási technológiák létezhetnek. A helyi közlekedés díjszabása jelenleg a belső jegyes utasok esetében felszállás- (vonaljegy-) számfüggő, az átszálló jegyek esetében időtartam korlátozással, és átalányjellegű a bérletek esetében. Létezhetnek övezeti rendszerek is, amelyekben a jegy-/bérlet csak a megváltozott övezetekben érvényes. helyi közlekedésben helyközi közlekedésben Főbb díjszabási alapok egyedi és gyűjtő jegyeknél időszakos bérleteknél felszállásszám (+időtartam) utazási hossz (km/megállók) rögzített övezetek (db-szám) mozgó övezet-elrendezés utazási hossz (km) mozgó övezetek rögzített övezetek (db-szám) általános hálózati érvényesség/átalány* kijelölt övezet-elrendezés/átalány* utazási hossz (km) mozgó övezetek rögzített övezetek (db-szám) * a használattól is függő lefogyasztásos bérlet, akár egy kedvezményezett gyűjtőjegynek is tekinthető. (Magyarázat: változó övezeti rendszer: minden egyéni indulási pontból más és más (X km-es) övezetek alapján való díjszabás (pl. MÁV-, Volán-díjszabás) rögzített övezeti rendszer: valamely indulási körzetből egy fixált övezeti beosztás (térkép) mentén való díjszabás.) 3. táblázat: Főbb díjszabási alap-típusok Az országos vasúti és autóbusz viteldíjrendszerek esetében pillanatnyilag különböző, 10 ill. 5 km-es, indulási pontokként mozgó hosszövezeteket használnak, amelyek benyúlnak a városhatárokon belülre is, ahol mint láttuk, a helyi viteldíjrendszerben egyendíjakat alkalmaznak (vonaljegy, átszállójegy, ill. átalány díjú bérlet). Átszállójegy alkalmazása esetén engedményt adnak, ami esetén az elektronikus kártyarendszer esetén, oly módon oldható meg, hogy a rendszer, pl. a 60 percen belüli minden további felszállásnál a normál jegy-díjnál, kevesebb díjegy-egységet könyvel le a kártyáról. Közlekedési szövetségek esetén amelyek ma még csak kezdeményekben léteznek az országban a helyi és helyközi viteldíjrendszerek összeillesztését segítheti, ha a helyközi a központi település körüli külső díjak legalább km-ig lineárisak, továbbá alkalmazzák az egy város, egy díj elvet, ami azt jelenti, hogy valamely közlekedési eszköz külső övezeti díjához a városhatáron belül egy átalányjellegű díjat csatlakoztatnak, amely a belső városi övezetre egységesen érvényes, függetlenül attól, hogy az utas a városhatáron belül melyik állomáson/megállóban száll le (ez a bevezetendő BKSz esetében 0 Ft, ill. a belső bérlet többletdíja). Az elektronikus kártyakörnyezetben a viteldíjválaszték leképezési lehetőségeit a 4. táblázat foglalja össze, bemutatva a csak felszálláskori (check-in) és a fel- és leszáláskori (checkin/check-out) utaskezelés biztosította lehetőségeket. 16

17 Miután a kártyák lehetővé teszik a különböző helyi és helyközi jegy- és bérletválaszték leképezését, fontos, hogy az egyes jegy- és bérlettípusok utáni kártyafeltöltő befizetésekből származó bevételek a szolgáltató társaságokhoz kerüljenek. A mai viteldíjrendszer(ek) sajátosságai és elkülönültsége következtében a jegyek és bérletek nagy részénél a bevételek címzetten közvetlenül a szolgáltatókhoz rendelhetők, és csak közös használatú jegyek és bérletek esetében, kerül a bevétel közvetett módon a szolgáltatókhoz, az igénybevétel szerinti felosztás alapján. Felosztásra tehát általában a különböző ellátási felelősségi körbe tartozó szolgáltatókra is kiterjedő szövetségi megoldás estében kerül sor, vagy abban az esetben, ha egy szolgáltatói felelősségi területen, azonos díjtermék alapján több szolgáltatás is igénybevehető. ELEKTRA Hungaria Szolgáltatási Viteldíjrendszer Utas csoport Kártyatípus Kártya funkció Kezelés Képességek terület bérlet/jegytípus tárgya be-/ki- belépéskori kezelésnél Helyi egyendíjas + 1) rendszeres DSC időszakos bérlet 4) ter.+időszaki érvényesség + + eseti PSC/DSC (díj-egység kártya 5) ) (fedezeti állás) (rövid) szakaszjegy x egység levonás + (2) (hosszú) vonaljegy y egység levonás + + (átszálló 60 percen belül) kedvezm. egység 6) levonás + + DSC 1,3,7 napos időszakos jegy ter.+időszaki érvényesség + + turista, látogató PSC 1,3,7 napos időszakos jegy ter.+időszaki érvényesség + + Környéki rögzített övezeti ingázó DSC időszakos övezeti bérlet övezeti+idősz. érvényesség + + szövetségi DSC időszakos kombinált bérlet övezeti+idősz. érvényesség + + eseti PSC/DSC (díj-egység kártya) (fedezeti állás) övezeti jegy övezeti egység levonás + + 3) Országos hossz- ingázó DSC időszakos bérlet ter.+időszaki érvényesség + + helyközi övezeti eseti PSC/DSC egyedi jegy jegy érvénytelenítés + + 1) A viteldíjrendszer a helyi közlekedésben általában egyendíjas, a jegyhasználatban módosítás lehetséges 2) A check-in technológia (előrefizetés) esetén nincs lehetőség hossz-függő díj-lerovás alkalmazására (csak nyomógombos kezelővel) 3) Csak övezeti gombos kezelővel oldható meg a regionális közlekedésben 4) A műanyagalapú megszemélyesített DSC kártyák esetén van mód a tanulók/nyugdíjasok bérleteinek kedvezményezésére 5) A papíralapú chipkártyákon (PSC) vagy bizonyos számú feltöltött díjegység, vagy 1,3,7 napos érvényesség kerül tárolásra 6) Átszállós utazási-láncok esetén, 60 percen belül a második felszállástól az utas x egységnyi kedvezményt kap a levonásnál 4. táblázat: A viteldíjrendszer és választék leképezés főbb típusai elektronikus kártyarendszer esetén Ennek megfelelően megkülönböztethetjük a helyi és helyközi (esetenként a kettős szövetségi ) szolgáltatókat, ill. szolgáltatásokat. Azon díjtermékek esetében, amelyeknél egyendíj (pl. vonaljegy) vagy megadott övezeti díj kerül a kezelésnél lerovásra az elektronikus pénztárcából való közvetlen lefogyasztással is lehetséges a fizetés. Mindez a közlekedési kártyakibocsátó és a közlekedési alkalmazók közti megállapodás függvénye. A jegyes és bérletes használói csoportokon belül megkülönböztetendők a teljesárú és valamilyen jogosultság alapján kedvezményesen utazók, ugyanis a kedvezmények alapvetően csupán a megszemélyesített DSC-kártyatulajdonosok számára igénybevehetők, amennyiben a kártyán a jogosultságot igazoló dokumentum alapján a kártyakiadást végző irodában a megfelelő kódot rögzítették. Időlegsen PSC kártyán is elképzelhető helyszíni kedvezményezés (ld. 2.2 pont). Az oktatási kártyán a jogosultságot az oktatási intézmény időszakonként (tanévenként, félévenként) elvégzett felülvizsgálata során elektronikusan felírt kód igazolása biztosíthatja. A kártyarendszer hatékonyságának feltétele, hogy az utasok számos helyen, önkiszolgáló módon hozzájussanak a jegyekhez (kártya feltöltéshez) és bizonylatokhoz (nyugta, egyszerűsített számla). 17

18 A magyar viszonyok közt jelenleg a helyi és helyközi, valamint szövetségi közlekedésben használatos díjtermékek (jegy- és bérletfajták) figyelemmel a díjhordozó kártyák érvényesítő kezelési műveleteire is tulajdonképpen a következő fő díjterméktípusokba sorolhatók (ld. ezzel összefüggésben, a különböző típusú díjtermékek érzékeltetésére a 6.a. és 6.b. ábrákat is): 1) többes használatú értékkártya díjlefogyasztással (PSC, DSC) 2) időszaki (1,3,7 napos) jegykártya területi érvényességgel (PSC, DSC) 3) bérlet-kártya időszaki és területi érvényességgel (DSC) 4) egyedi előreváltott (helyközi) jegy (PSC, DSC) Röviden áttekintve a különböző címezhető díjtermékek tartalmát és jelentését, figyelembe veendő, hogy az egyes helyi alrendszerek kialakulása idején még különálló rendszerekkel van dolgunk, ahol az egységes elvű és adatszerkezetű kártyák biztosítják az átjárhatóságot és nincs lehetőség az egyes alrendszerek közti elszámolásra, ebből adódóan a kereszthasználatra sem. Erre csupán az országos szolgáltatók belépésével és a helyi rész-rendszerek összekapcsolásával lesz mód, bár a díjtermékek nagyrésze a jövőben is egy szolgáltatóhoz fog dedikáltan kötődni. Az itt említett díjtermékeken túl, a jövőben természetesen egyéb díjterméktípusok is elképzelhetők, amelyek egy bővíthető díjtermékjegyzékbe (katalógusba) foglalandók és megfelelő termékkóddal látandók el (ld. 5. táblázat, valamint a Követelményekhez csatlakozó Útmutató a díjtermékkatalógus, a díjtermékleképezés és a kártyaműveletek értelmezéséhez. A lista karbantartását és új termékek befogadását később szintén az országos központ végzi. Tekintettel arra, hogy szolgáltatónként külkönböző díjszintek lehetségesek és a díjterméktípusoknak megfelelő díjakat szolgáltatónként kell megadni. 18

19 6/a. ábra: ELEKTRA kártyaárusító és feltöltő automaták lehetséges menü vázlata 19

20 6/b. ábra: ELEKTRA kártyaárusító és feltöltő automaták lehetséges menü vázlata 20

A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei. (ELEKTRA Hungaria)

A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei. (ELEKTRA Hungaria) A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei (ELEKTRA Hungaria) Verzió 2.2 Kiadta: GKM Infrastruktúra Államtitkárság Budapest,

Részletesebben

Technológiai Útmutató

Technológiai Útmutató Technológiai Útmutató az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer követelményeinek alkalmazásához (I. kötet) 2008. február 10. 2 Technológiai Útmutató az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer

Részletesebben

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók

Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók 2.1.1. sz. melléklet Egyérintéses bankkártya használatával kapcsolatos tudnivalók Az egyérintéses bankkártya használata a kártya olvasására alkalmas terminálokkal felszerelt autóbuszokon A menetjegykezelő

Részletesebben

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése 38 38A 238 278 279 280 938 Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése Új, korszerű, égszínkék, alacsonypadlós buszok Új, közvetlen járatok Sűrűbb közlekedés éjjel-nappal 2014. augusztus 23-ától átalakul

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Útmutató a díjtermékkatalógus, a díjtermékleképezés és a kártyaműveletek értelmezéséhez (Állapot 1.0) Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság

Útmutató a díjtermékkatalógus, a díjtermékleképezés és a kártyaműveletek értelmezéséhez (Állapot 1.0) Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei (ELEKTRA Hungaria Verzió 2.2) Útmutató a díjtermékkatalógus, a díjtermékleképezés

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON Kerékpárszállítás buszon, metrón, villamoson Kovács Gergely COWI Magyarország Kft. # 2011.03.16. Jelenlegi helyzet Budapest fogaskerekű HÉV vasút # # # # #

Részletesebben

ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer. Együttműködési és Üzletviteli séma

ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer. Együttműködési és Üzletviteli séma ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer Együttműködési és Üzletviteli séma (II. kötet) 2008. 02.05. Dokumentum: II_EH_Uzletvitel 1/135 1 A DOKUMENTUM HELYE ÉS SZEREPE... 5 2 RÖVIDÍTÉSEK, SZÓSZEDET...

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei. (IV. kötet)

ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei. (IV. kötet) ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei (IV. kötet) 2 2008. február 10. ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei (IV. kötet) Megbízó:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Bevezetés A Metacom Holding tulajdonában lévő Metapay Kft. által fejlesztett Metapay fizetési megoldás használatával komplett turisztikai kártyarendszert

Részletesebben

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul A CityPass rendszer A CityPass közösségi kártyarendszert és szolgáltatást egy többszereplős konzorcium fejlesztette ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával.

Részletesebben

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL Udvardi Péter DDOP-5.1.2/B-09-2009-0003 BEVEZETÉS Pályázati szakasz Rendszerkoncepció cél a szolgáltatási

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere (III. kötet) 2008. február 10. 2 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek

Részletesebben

Azonosításra szolgáló információk

Azonosításra szolgáló információk Azonosításra szolgáló információk 1 Elektronikus azonosító típusok 1. Papír vagy plasztik + nyomdatechnika (optikailag leolvasható azonosítók) 1. Vonalkód 2. OCR (Optical character recognition) 3. MRZ

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Ügyfélbarát megoldások a fővárosban

Ügyfélbarát megoldások a fővárosban Ügyfélbarát megoldások a fővárosban Ügyfélkapcsolat, értékesítés Mészáros György Értékesítés-fejlesztési vezető, Üzletfejlesztés és Ügyfél-kommunikáció Budapesti Közlekedési Központ We are not a public

Részletesebben

egyetemi adjunktus, Ph.D.

egyetemi adjunktus, Ph.D. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék TELEMATIKAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYKÖZLEKEDÉSI IGÉNYEK MENEDZSELÉSÉBEN Dr. Csiszár Csaba egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a 2007. évi fogyasztói árkiegészítés 07152. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés 07215. számú szolgáltatáscsoportos

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

AETRControl rendszer

AETRControl rendszer AETRControl rendszer Jogi szabályozás Kiolvasási kötelezettség digitális tachográfoknál 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. (5) A vezetői kártyát 28 naponta, a készüléket pedig 90 naponta köteles az üzembentartó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Közúti közlekedésüzemvitelellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó

Közúti közlekedésüzemvitelellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői

Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői 0,75-1 Futásidő [óra/nap] 6-8 Car-sharing rendszerek üzemeltetési jellemzői 1. Bevezetés 2. A car sharing általános jellemzői 3. A telematikai rendszer szerkezete és működése a hozzáférés fontosabb mint

Részletesebben

Intelligens közösségi kártyarendszer a felsőoktatásban

Intelligens közösségi kártyarendszer a felsőoktatásban Intelligens közösségi kártyarendszer a felsőoktatásban Történet Hazai cégek konzorciuma fejlesztette ki a MAG Zrt. és a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával. Felhasználási területei: Önkormányzatok,

Részletesebben

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 Pécs, 2013. május 23. ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 / Tartalom Az előadás során érintett témakörök: 1. Az ITS Master Plan szerepe a városoknál 2. BRT Bus Rapid Transit, közösségi közlekedés

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4.

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Balázs Mór Terv 2014-2030 2 A Balázs Mór Terv célrendszere Jövőkép:

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek

Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek Dalos Péter www.communities.canada.com COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. 1 Bubi Szakmai Fórum 2011.szeptember 20. Témák Mi az a Kerékpáros Közösségi

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

NESZIP NEMZETI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK PLATFORM

NESZIP NEMZETI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK PLATFORM NESZIP NEMZETI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK PLATFORM Veres Mihály vezérigazgató Nemzeti Közlekedési Napok, Siófok 2014. október 28.. A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. Kik vagyunk? Állami

Részletesebben

3. sz. melléklet Opciós szolgáltatási szerződés az ELEKTRA Hungária utazási chipkártya ellátáshoz kapcsolódva, amely létrejött

3. sz. melléklet Opciós szolgáltatási szerződés az ELEKTRA Hungária utazási chipkártya ellátáshoz kapcsolódva, amely létrejött 171 3. sz. melléklet Opciós szolgáltatási szerződés az ELEKTRA Hungária utazási chipkártya ellátáshoz kapcsolódva, amely létrejött egyrészt: Név: @@00 cím @@01 mint a szolgáltatást igénybevevő ügyfél (továbbiakban:

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYJEGYZÉK

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYJEGYZÉK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYJEGYZÉK A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM (NFM) ÁLTAL 2011.06.09-ÉN KIADOTT A HELYI ÉS HELYKÖZI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN - ROP TÁMOGATOTT KIALAKÍTANDÓ INFORMATIKAI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Mobilitás-utazási módok

Mobilitás-utazási módok Mobilitás-utazási módok Utazási igények oka. Területi munkamegosztás Fajlagos utazási igény Utazásra fordított idő-megtett távolság Mobilitás alakulása Utazási módok Egyéni közlekedés Időpont és útvonal

Részletesebben

Parkolási módok informatikai jellemzői; célok, funkciók

Parkolási módok informatikai jellemzői; célok, funkciók Parkolási módok informatikai jellemzői; célok, funkciók városi és autópálya menti parkolás truckparkingeurope.com Közúti forgalmi menedzsment: haladó forgalom "álló forgalomra" és "parkolóhely-kereső forgalom"

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 5. számú melléklet A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 1. Utazási igazolványok érvényessége 1.1. A havi és negyedéves bérletek

Részletesebben

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu

Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben. Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu Modern technológiák alkalmazása a hulladékszállítási rendszerben Fehér Zsolt zsolt.feher@psion.hu 2011.06.23. 2 Tartalom A PSION Rendszerház Kft-ről Termékválasztékunk, mobil megoldásaink BIP 1300 és BIP

Részletesebben

VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA

VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 117 VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 1. Fejezet Közös szabályok 1.1. Menetjegyek, bérletjegyek, egyéb utazásra jogosító okmányok, árusítása a Szolgáltató jegy- és bérletpénztáraiban, egyes más utasforgalmi

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz Felhasználói tájékoztató a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz 1 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 3 A tájékoztató célja...

Részletesebben

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE Elektronikus aláírás A papír alapú aláíráshoz hasonlóan: dokumentumot hitelesít Viszont szigorúan véve nem a dokumentumot írjuk alá, hanem

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Szabványos adatstruktúra a közösségi közlekedés számára

Szabványos adatstruktúra a közösségi közlekedés számára Szabványos adatstruktúra a közösségi közlekedés számára www.cdata.hu CBC-TRANSPLAN, Szeged, 2013 július 3 EU adatszabványok a közlekedésben Data Referential Data Model Dictionnary Localisation Public Transport

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

V. CÍM DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás

V. CÍM DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 62 V. CÍM DÍJSZABÁS A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat, azok kiszámításának

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek

Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligens beléptetõ rendszerek - RFID hengerzárárbetétek Intelligent Key Entry Önálló mûködésû (stand alone) RFID zárbetétek Általános tudnivalók Az IK-EC8/EC8K/EC8U nagy precíziós, jó minõségû rozsdamentes

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben