Tel.: 63/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tel.: 63/"

Átírás

1 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Tel.: 63 / Fax: 63 / Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől, Társulás törvényességi felelősétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Tel.: 63/ /2015. az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának márciusi ülésére Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények évi költségvetése módosítása (előirányzat véglegesítése) jóváhagyása Tisztelt Társulási Tanács! Az Önkormányzati Társulásba integrált feladatok tekintetében elvégeztük a Társulás elmúlt évi költségvetése II. félévére vonatkozó indokolt előirányzat változásokat. Ezzel gyakorlatilag megtörtént a Társulás évi költségvetése módosított előirányzatainak véglegesítése. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek részletesen tartalmazzák az egyes tagintézményeket érintő indokolt előirányzat változásokat, a május végéhez viszonyított állapothoz képest külön-külön a bevételi és kiadási tételekre irányadóan. Az előirányzat módosítások alapvetően az alábbiakban részletezett kiemelt előirányzatokat érintik. Bevételi oldalon - az állami támogatásokban bekövetkezett évközi változások (kiegészítő támogatások, kereset iegészítések, ágazati pótlék többletek), - az évközi önkormányzati kiegészítő támogatások többletei (működési-fejlesztés), - egyéb államháztartáson belüli pénzeszköz átvételek többletei, - működési (helyi) bevételek előirányzat változásai, - pályázati támogatások (TÁMOP, IPR) többleteinek beépítése. Kiadási oldalon - a bevételi előirányzat változásokkal összhangban (forrásfedezetek felosztása), - a bér + járulék költségek változásai, - dologi kiadások változásai, előirányzat alcsoportokon belüli átcsoportosítások, - a Társulás és a tagintézmények közötti finanszírozás változások elszámolása, - az önkormányzati kiegészítő támogatásokkal összefüggő beruházási és felújítási kiadás előirányzatok módosítása. A jelenlegi költségvetési határozattal megerősített előirányzat módosítások április 1-jén lépnek hatályba, melynek rendelkezéseit június 1-jétől kell alkalmazni. Tisztelt Társulási Tanács!

2 Indítványozzuk az előterjesztés és mellékletei megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. C s a n y t e l e k, március 16. Tisztelettel: Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője társulási törvényességi felelős./2015. (III...) Atmöt határozat Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények évi költségvetése módosítása (előirányzat véglegesítése) jóváhagyása Határozati j a v a s l a t 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a Társulás évi módosított költségvetését a) bevételi oldalon Ft bevételi főösszeggel, míg b) kiadási oldalon Ft kiadási főösszeggel, a határozathoz csatolt mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a tagönkormányzatok által a közös költségek fedezetére vonatkozó forráskereteket változatlanul Ft-ban hagyja jóvá a határozathoz csatolt 11. mellékletben részletezettek szerint. 3.) A Társulás évi költségvetése intézményi és tagintézményi (összesített) előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a határozat 12. melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 4.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladatainak előirányzat részletezését bevételi és kiadási bontásban, a határozathoz csatolt 13/a és 13/b mellékletek szerint hagyja jóvá. 5.) A évi költségvetési előirányzatok módosításáról szóló jelen határozat április 1- jén lép hatályba, melynek rendelkezéseit június 1-jétől kell alkalmazni. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje: azonnal és folyamatos Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa a Társulás tagintézményeinek vezetői végrehajtást követő Társulási ülés Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, törvényességi felelős (Feladat-ellátó) (Helyben) - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) - Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) - Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) - Irattár

3 1. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/ Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) 09/ Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) 09/ Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/ Működési célú támogatás Felgyői önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/ Működési célú támogatás a Felgyői önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/ Pályázati támogatások 09/ TÁMOP pályázati támogatás E.E.M.-tól 09/ IPR pályázati támogatás E. E. M.-tól 09/ Egyéb működési célú tám. Munkaügyi 09/161.6 Központ Egyéb támogatás önkormányzattól 09/ Pénzmaradvány finanszírozási különbözetek normatíva elszámoláshoz Felhalmozási célú támogatások 09/2 államháztartáson belülről DAOP program támogatása 09/ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz önkormányzattól Működési bevételek 09/ Áru- és készletértékesítés bevétele 09/ Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/ Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/ államháztartáson belülre Intézményi ellátási díj 09/ Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/ Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/ Kamatbevétel 09/ Működésre átvett pénzeszköz 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány 09/ igénybevétele (tervezett) Intézmény finanszírozások 09/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott) 09/

4 5. Belső finanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6. (Halmozódás mentes) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányza Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok t előirányzat előirányzat rovatrend 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Béren kívüli személyi juttatások 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Rehabilitációs hozzájárulás 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Egyéb működési célú kiadások (támogatás tartalék) 05/ Beruházások és felújítások (Áfa-val) 05/ Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/ Önerő visszautalás DAOP program 6.1. Csanytelek önkormányzatának (Baross Gábor 05/ utcai felújítás) 7. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/ Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/ Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/ Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/

5 1.-7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 05/ Belső finanszírozás kiszűrése: KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához A Társulás évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Működési célú támogatás 09/161.6 Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel 1.2. tagönkormányzatoktól (közös 09/ költségekre) 1.3. Önkormányzattól átvett támogatás (normatíva elszámolási többlet) 09/ Tagóvodáktól pénzeszköz átvétel 1.4. (normatíva visszafizetés kötelezettség fedezete) 1.5. Egyéb támogatás önkormányzatoktól 09/ Működési bevételek Közvetített szolgáltatások Kamatbevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/ DAOP program támogatása 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

6 4. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához A Társulás évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesíté Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat s 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Iktató program használati díj 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Fénymásoló használat éves díja 05/ Bankköltség 05/ Belső ellenőri díj 05/ Szállítás Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Működési célú támogatások egyéb kiadások 05/ Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatának 05/ Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára 05/ Működési célú támogatás önkormányzatnak ( két óvoda normatíva visszafizetési kötelezettség) 05/ Működési célú támogatás társulási 4.4. tagintézményeknek (szociális intézmények 05/ normatíva elszámolási többlete) 5. Beruházások 05/ Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 05/ Beruházások áfája 05/ Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/ Önerő visszautalás DAOP program 6.1. Csanytelek Község Önkormányzatának ( Baross 05/ Gábor utcai felújítás) 7. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/

7 7.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/ Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/ Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/ melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/ Működési célú támogatás a Felgyői Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/ Előző évi alulfinanszírozás elszámolása 09/161.7 Felgyői- tagóvodának TÁMOP- pályázati támogatás Csanyteleki- tagóvodához IPR pályázati támogatás Emberi 09/ Erőforrás Minisztériumtól Közcélú munka bevétele Elkülönített 09/ Állami Pénzalapoktól Működési bevételek 09/ Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/ államháztartáson belülre 4.2. Intézményi ellátási díjak 09/ ÁFA bevétel 09/ ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/ Kamatbevétel 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/ / BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

8 5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Felgyő) évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői 09/161.6 Önkormányzattól a Felgyői Óvodának Előző évi alulfinanszírozás elszámolása 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/ / BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

9 /b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői 09/161.6 Önkormányzattól TÁMOP pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól 09/ IPR pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól 09/ Közcélú munka bevétele Elkülönített Állami Pénzalapoktól 09/ Működési bevételek 09/ Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/ államháztartáson belülre 4.2. Intézményi ellátási díjak 09/ ÁFA bevétel 09/ ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/ Kamat bevétel 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/ / BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

10 6. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 05/ Külső személyi juttatás 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Egyéb működési célú kiadások 05/ Csanyteleki tagóvodának támogatás Felgyőtől 4.1. (óvodavezetői és dolgozói bérköltség 05/ hozzájárulás) 4.2. Előző évi túlfinanszírozás beutalás Társulásnak (Csanyteleki óvoda túlfinanszírozás rendezése) 05/ Normatíva visszafizetés rendezés Atmöt-nek (Csanyteleki és Felgyői tagóvodáktól) Elvonások és befizetések Beruházások Áfá-val 05/ Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/ Beruházások Áfája 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

11 6/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Más rovaton nem szerepeltethető e. dologi Egyéb működési célú kiadások 05/ Csanyteleki tagóvodának támogatás (vezetői és bérköltség hozzájárulás) Normatíva visszafizetési kötelezettség elszámolása Társulásnak 05/ / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

12 6/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 05/ Egyéb külső személyi juttatás 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Egyéb működési célú kiadások 05/ Előző évi túlfinanszírozás rendezése (átutalása Felgyői Óvodának) Normatíva elszámolási különbözet beutalás Atmöt-nek 05/ / Elvonások és befizetések 05/ Beruházások Áfá-val 05/ Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/ Beruházások Áfá-ja 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

13 7. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (....) határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 09/ év) 1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei 09/ Közhatalmi bevételek 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Áru- és készletértékesítés bevétele 09/ Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/ bevétel Intézményi ellátási díj 09/ Áfa bevétel 09/ Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/ Kamat bevétel Működésre átvett pénzeszköz lakosságtól Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről önkormányzattól 7. Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások Központi irányító szervi fejlesztési célú támogatások 09/ / / / /

14 1.-7. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

15 8. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (....) határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Béren kívüli juttatás 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Egyéb működési kiadások Működési tartalék Beruházások 05/ Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás 05/ Beruházások Áfá-ja 05/ Felújítások 05/ Ingatlanok felújítása 05/ Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

16 9. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 09/1 --- Államháztartáson belülről Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 09/ év) 1.2. Támogatás Önkormányzattól 09/ Közhatalmi bevételek 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Árú és készletértékesítés bevétele 09/ Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/ bevétel Intézményi ellátási díj 09/ Áfa bevétel 09/ Kamatbevétel 09/ Működési célú átvett pénzeszköz 09/ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/ / BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

17 10. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Béren kívüli juttatások 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Rehabilitációs hozzájárulás 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 05/ Egyéb működési kiadások 05/ Működési tartalékok 0/ Beruházás 05/ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 05/ Beruházások Áfa-ja 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

18

19 11. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségei várható alakulása évben A B Közös költségek éves Közös költségek megnevezése összege forintban 1. Dologi kiadások Iktató program használati díja Fénymásoló használat éves díja Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak) Belső ellenőri díj (esetenkénti összege) Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek Működési célú pénzeszköz átadás Csanytelek Község Önkormányzata (Társulástól Önkormányzatra átterhelődött bér- és járulék költségei) Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint Közös költségek összesen: A közös költségek összege felosztása évben a kiegészítő állami támogatás arányában A B C D Kiegészítő Közös költségekre Atmöt-nek átadott Tagönkormányzat támogatás támogatás összege megnevezése éves összege forintban %-ban forintban 1. Csanytelek Község ,2 2. Felgyő Község ,4 3. Tömörkény Község ,4 4. Összesen: melynek összege kiegyenlítése negyedévet követő hónap 10. napjáig kivéve az utolsó negyedévet, amely az év utolsó napjáig esedékes - az Atmöt számlájára való átutalássál történik A közös költségek összege teljesítése évben A B B időpontja Tagönkormányzat megnevezése év, hónap, nap összege negyedévente (Ft-ban) 1. Csanytelek Község Felgyő Község április 10.; július 10.; október 10.; december Tömörkény Község összesen: negyedévente A tagönkormányzatok közös költségének negyedéves összegének teljesítése az Atmöt számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a hivatal számlájára, a felmerülő költségek fedezetének egyenletes elosztása érdekében

20

21 12. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (..) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban) Sor- F G H I J K L M N szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző havi záró (januártól) Működési bevételek Támogatások államháztartáson belülről 1.3. Finanszírozási bevételek * Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata. 2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bér + járulék költség Dologi és egyéb működési kiadások 2.3. Beruházások, felújítások Felhalmozási célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás 2.6. Maradvány

22 13/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) Megnevezés Intézményi működési és közhatalmi bevétel Támogatásérték ű és átvett pénzeszköz Állami támogatások (általános, kötött és egyéb) Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen (halmozódás nélkül) F G Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Kötelező közfeladatai: Köznevelési feladatok Óvodai étkeztetés Szociális alapszolgáltatási Társulások elszámolásai Önként vállalt feladatok: Szociális szakellátás (bentlakásos szociális Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér

23 13/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2015. (. ) határozatához évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) Megnevezés Személyi juttatás Munkaad ót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Működés Működés Működés Működés Működés Beruházás Felújítás Egyéb felhalmo zási kiadás Működés Összes kiadás Felhalmoz ás Összesen Sorsz ám F G H I J K L Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Kötelező ebből közfeladatai: Köznevelési feladatok Óvodai étkeztetés Szociális alapszolgáltatási feladatok Társulás elszámolása Önként vállalt feladatok: ebből Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)

24 24

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának szeptemberi ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának szeptemberi ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 13-án (pénteken) de. 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 13-án (pénteken) de. 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének 1/2015. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 13-án (pénteken) de. 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1.) Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ;   honlap: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi BEVÉTELEK KIADÁSOK terv mód.ei. terv mód.ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 114 10 837 Személyi juttatások 510 038 515 300 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

1. melléklet a. önkormányzati rendelethez. Szőc község Önkormányzata évi mérlege Adatok ezer Ft-ban Megnevezés A B C D. Eredeti Előirányzat

1. melléklet a. önkormányzati rendelethez. Szőc község Önkormányzata évi mérlege Adatok ezer Ft-ban Megnevezés A B C D. Eredeti Előirányzat 1. melléklet Szőc község Önkormányzata 2016. évi mérlege Megnevezés A B C D Bevétel Eredeti Előirányzat Kiadás Eredeti Előirányzat 1 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről 22 734 K1. Személyi juttatások

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben