Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltunk és jövőnk a Naprendszerben"

Átírás

1 Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Holl András MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Vetített változat: Az emberiség a Naprendszerben született, s talán itt is tűnik majd el ha nem vigyázunk, a kelleténél hamarabb. A Földre, a földi életre leselkedő veszélyek közül a legfenyegetőbbek valószínűleg emberi eredetűek környezetszennyezés, háború ám nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a legalapvetőbb feltételek, korlátok természeti eredetűek. Ezek közül is az elsődlegesek ha nem is a legfontosabbak csillagászatiak. Hogyan keletkezett a Föld, hogy jött létre az a csillagászati környezet, ami az élet lehetőségét biztosította, és mennyi ideig marad változatlan? Milyen csillagászati hatások alakították bolygónkat, milyen veszélyek fenyegetnek bennünket? A Föld múltjának és jövőjének megismerését a Naprendszer kialakulásánál kezdjük. Mint egyes alumínium izotópok előfordulási gyakoriságából tudjuk, a Naprendszer kialakulását rövid időn belül (néhány millió év) szupernóvarobbanás előzte meg. Ez a szupernóva nemcsak a szoláris köd nehéz elemekkel való dúsításához járulhatott hozzá, de szerepe lehetett az összehúzódás elindításában is. Az összehúzódó ősködben középen kialakult a Nap, hozzá közel, a melegebb régióban a kőzetbolygók, távolabb a gázóriások. A bolygók Naptól való távolságát égi mechanikai hatások a már összeállt nagyobb ősbolygók és az apróbb bolygócsírák keringési rezonanciái, illetve az apró égitestek kiszórása a nagyok által határozták meg. Rengeteg ütközés is történhetett puha ütközésekkel növekedhettek a bolygók, később pedig a már nagyobb kőzetbolygók ütközései is előfordultak: az Ősföld és egy Mars méretű égitest ütközéséből alakulhatott ki a Föld Hold rendszer, és a Merkúr jelenleg megfigyelhető szerkezete is egy ilyen nagy ütközés során alakulhatott ki. Nézzük meg, milyen nagyobb események befolyásolhatták a múltban a Földet (és az időközben rajta kialakult életet), és mi történhet bolygónkkal a jövőben? *

2 Nagyobb égitest becsapódása A Hold medencéinek korát vizsgálva azt láthatjuk, hogy nagyjából 4 milliárd évvel ezelőtt rengeteg becsapódás történt, utána pedig ezek száma jelentősen lecsökkent. Kráterekkel borított a Merkúr, a Jupiter Ganümédész holdja, és minden olyan égitest, ahol a kráterek hosszú ideig megmaradhatnak. A becsapódások krátereinek nyomai megtalálhatók a Földön is. A feltevések szerint 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok kihalását is egy becsapódás okozhatta. Ismerünk viszonylag fiatal krátereket, mint az arizonai Barringer kráter, közismert a Tunguz meteor esete és évről évre megfigyelik apró, néhány kilogrammos meteoritok hullását. Néhányszor tíz méteres égitest becsapódása már nagy pusztítást végezhet az adott helyen, egy több kilométeres égitesttel való ütközés pedig globális katasztrófát okozhat. A veszélyesség bemutatására dolgozták ki a Torinói skálát. Az úgynevezett Földsúroló kisbolygók közel kerülhetnek hozzánk. A NASA NEO programjának nyilvántartása szerint jelenleg közel 1100 veszélyes égitestet ismerünk ben fedezték fel az Apophis kisbolygót (99942, 2004 MN 4 ). Egy ideig a Földdel való ütközés veszélye a Torinói skálán a 2 es értéket érte el, 2029 es ütközéstől tartottak később ez 0 ra csökkent ban újabb találkozás történik, mely során kis eséllyel úgy módosulhat a pályája, hogy egy következő találkozáskor összeütközhet velünk. A veszélyes égitestek felderíthetők már eddig is sok program foglalkozott a felfedezésükkel (pl. Catilina Sky Survey), és a jövőben még ambiciózusabb programok várhatók (Pan STARRS és a Large Synoptic Survey Telescope). Vajon ha felfedezünk egy ütközési pályán lévő égitestet, tudunk tenni valamit? A kérdés az, mennyivel az ütközés előtt fedezzük fel. A pálya pontos meghatározásával, és hosszú idő alatt csekély ráhatással az ütközés megelőzhető. Pályastabilitás A Naprendszerben a bolygók nem mindig ott keringtek, mint ma: az óriásbolygók vándoroltak keletkezésük után, ezt már tudjuk. Az Uránusz és a Neptunusz jelentősen közelebb keletkezett a Naphoz, mint ahol jelenleg keringenek. A vándorlás legvalószínűbb oka az apró égitestekkel való kölcsönhatás, a nagyobb égitest egy közeli találkozás során kilövi a kisebbet, miközben saját pályája is módosul csekély mértékben. Sok ilyen esemény már jelentős pályamódosulást okozhat persze ehhez az kell, hogy sok apró égitest keringjen a bolygó közelében. A mai helyzetben ez nem áll fenn. A számítások szerint a Naprendszer a következő egy két milliárd évre stabil. A becsapódások ritkasága az elmúlt néhány milliárd évben szintén erről tanúskodik. Periodikus pályaelem változások

3 Milutin Milankovics szerb mérnök az első világháború kitörésekor Magyarországon rekedt, internálták. Engedélyt kért, és kapott arra, hogy az MTA Könyvtárában dolgozzon. Internálása során dolgozta ki elméletét, mely szerint a Föld pályaelemeinek és forgástengelyének irányának változásai okozzák a jégkorszakokat. A Földre jutó összes napsugárzás nem változik, de annak időbeli és felszíni eloszlása igen. Hosszú, enyhe, de csapadékos telek, hűvös nyarak eljegesedéshez vezethetnek. Milankovics elméletét Bacsák György finomította, javította, magyarázta. Mai ismereteink szerint a 100 ezer éves pályaexcentricitási és a 40 ezer éves tengelyhajlásváltozási ciklusok valóban kimutathatóak (az antarktiszi fúrómagokban), de nem egyedüli okai a klímaváltozásnak, jelentősebb, más eredetű hatások is vannak. Napállandó A Nap sugárzás erősségének változása is nyilvánvalóan befolyásolja a Földi klímát. Hosszú, milliárd éves távlatban a Nap fejlődésével a sugárzás erőssége is változik. A Nap, mint törpecsillag, milliárd éveken keresztül a Fősorozaton tartózkodik, sugárzása csak kis mértékben és nagyon lassan változik. 4 5 milliárd év múlva, amikor vörös óriás lesz belőle, jelentősen felfúvódik majd, és alighanem felperzseli a Földet. Napaktivitás A naptevékenység a felszínen megjelenő foltok, fáklyák, a flérek (napkitörések) befolyásolják az időjárást. A 11 éves napciklust ki lehet mutatni a fák évgyűrűiben. Ez az időjárási hatás az auróra övben a legerősebb, ez az összekapcsolódás helye: a mágneses tér szerkezete miatt itt hatolhatnak be a Napból érkező töltött részecskék. A középkor során tapasztalt elhidegedést (kis jégkorszak, ~ ) összefüggésbe lehet hozni a Maunder minimummal ( ): a Nap felszínén megfigyelhető foltok alacsony számával. (Korábbi minimumok is lehettek a fák évgyűrűinek tanúsága szerint pl. Spörerminimum.) Az európai festészetben megfigyelhető a téli tájképek gyakori ábrázolása ebben az időszakban (mint az idősebb és a fiatalabb Pieter Brueghel által megfestett Téli táj madárcsapdával ). Mágneses pólusváltás A mágneses dipóltér eltűnése, majd fordított polaritású visszatérése geofizikai jelenség. Csillagászati analógiája a 11 éves napciklushoz tartozó pólusváltás. A földön véletlenszerűen, átlagosan negyed millió évenként történik. A pólusváltás maga viszonylag gyorsan, néhány száz, vagy ezer év alatt megy végbe. Hogy veszélyes e? A mágneses tér véd minket a kozmikus sugárzástól és a Napból származó töltött részecskéktől ezért került a kozmikus veszélyforrások közé. De mint az elmúlt pólusváltások geológiai nyomai mutatják, nem jár

4 nagy katasztrófával. Talán valamilyen maradványtér vagy indukált tér akkor is marad, amikor a dipóltér eltűnik. Amióta a mágneses teret mérjük, az intenzitása csökken talán egy néhány ezer éven belül bekövetkező pólusváltás előtt állunk? (Az utolsó pólusváltás már több, mint 700 ezer éve volt...) A Föld forgássebességének változása Ez a hatás rendkívül lassú, és egyáltalán nem veszélyes. Geológiai időskálán játszódik le, évszázadonként 1.7 milliszekundummal rövidül a nap hossza. (A Devon korban nap volt egy évben.) A lassulás oka a Hold által keltett dagálypúp okozta súrlódás. A Nap keringése a Tejútrendszerben A Nap kb. 230 millió évenként tesz meg egy fordulatot a Tejútrendszer középpontja körül, közben spirálkarokon halad át. A spirálkatokban megnövekszik a csillagokkal, óriás molekulafelhőkkel, porfelhőkkel való találkozás gyakorisága, nagyobb az esélye egy közelben robbanó szupernóvának. A közeli találkozások gravitációs hatása megzavarhatja az Oortfelhő üstököseit, melyek a Naprendszer belső terébe jutva megnövelhetik az ütközések valószínűségét. Találkozás egy másik csillaggal Nem az ütközés a veszély ennek nincsen számottevő valószínűsége hanem a már említett perturbáló hatás. Nem csak a spirálkarokon való áthaladáskor történhet meg, akkor csupán valószínűbb. Felmerült az ötlet, hogy a Napnak egy nagyon távoli kísérője erősen elnyújt pályán keringve periodikusan zavarhatná meg az Oort felhőt (ez lett volna a Nemesis), de erre semmilyen komoly bizonyíték nincs. A Gliese 710 jelű csillag jelenleg 63 fényévre van, 1 millió év múlva 0.75 fényév távolságban halad el mellettünk. Szerencsére nagyon gyorsan elszáguld mellettünk, talán kevéssé zavarja meg az Oort felhőt. Közeli szupernóva Egy közeli szupernóva robbanás bizonyára okozhatna jelentős pusztulást a Földön, A számítások szerint galaxisunkban évente történik szupernóvakitörés. Szerencsére egy II. típusú szupernóva csak kb. 10 parszeken belül lenne veszélyes, és ilyen távolságban nem számíthatunk rá. A nagyobb energiafelszabadulással járó, I. típusú kitörés már egy nagyságrenddel messzebbről is veszélyes lehetne. Talán egy gammakitörés? (Szupermasszív csillag összeomlása vagy két neutroncsillag összeolvadása.) Szerencsére a valószínűség kicsi. A Tejútrendszerben talán millió évente lehet számítani egyre, és mivel a sugárzásuk erősen nyalábolt, annak igen kicsi a valószínűsége hogy a Naprendszer felé irányuljon.

5 Galaxisütközés Úgy két milliárd év múlva a Tejútrendszer összeütközik az Androméda köddel. A csillagok nem ütköznek össze, sokkal sokkal kisebb az esélye egy ütközésnek mint golyós puskával találomra madárrajba lőve eltalálni egy madarat. A csillagok eloszlása persze megváltozik, a Nap kikerülhet egy, a galaxisközi térbe kihúzódó csóvába. A galaxismagok fekete lyukainak összeolvadása aktív galaxismagot hoz létre valószínűleg de ez a magoktól várhatóan távolabb maradó Naprendszert nem nagyon érinti majd remélhetőleg. * Bármilyen veszélyeket jelent csillagászati környezetünk, megnyugtathat bennünket a geológiai múlt bizonysága: kihalások, katasztrofális események csak ritkán történtek és szerencsére a Föld, az élővilág egésze akkor sem pusztult el. Nagy kihalási események között évszázmilliók teltek el. Nem csupán veszélyeket jelent a Földre nézve a csillagászati környezet. Lehetőségeket is: a Nap felfúvódásakor talán kiköltözhet az emberiség a Jupiter vagy a Szaturnusz valamelyik holdjára. Addig pedig az űrkutatás számára nyersanyagokat bányászhatunk a kisbolygókon vagy üstökösökön...

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék)

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) Bevezetés A lakott világok sokaságának első kimondásáért még máglyahalál

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy a világról szerzett ismereteinket gyökeresen más nézőpontból kell megközelíteni, és ennek következtében újra is kell értelmezni azokat.

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Az atomoktól a csillagokig Előadássorozat az ELTE Természettudományi Kar Fizika Intézetében ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Forgácsné dr. Dajka Emese Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet

Részletesebben

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Napfogyatkozás napkeltekor Rainer Klemm (Németország) felvétele Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Merkúr-átvonulás - 1973 A szerzõ és barátja a kivetített képet

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

2012! Tényleg itt a vég?

2012! Tényleg itt a vég? Felfedezések füzetek Rácz Attila 2012! Tényleg itt a vég? Advent Kiadó Felfedezések Alapítvány Budapest, 2009 2012_beliv.indd 1 2009.11.01. 11:22:22 Felfedezések füzetek Copyright 2009 by Advent Kiadó

Részletesebben

ANDRÉ BRAHIC A NAP GYERMEKEI

ANDRÉ BRAHIC A NAP GYERMEKEI A NAP GYERMEKEI ANDRÉ BRAHIC A NAP GYERMEKEI Eredetünk története Typotex Kiadó Budapest 2001 Drága szüleim emlékének Tartalom Előszó..................................... 1 Teremtés vagy örökkévalóság?

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

Hogyan működik a VLBI? A Föld felszínén egymástól messze, akár interkontinentális

Hogyan működik a VLBI? A Föld felszínén egymástól messze, akár interkontinentális Alappontok az égen Dr. Frey Sándor Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium MTA-BME-FÖMI Fizikai Geodéziai és Geodinamikai Kutatócsoport A csillagászok számára a nagyon hosszú

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél

A NAP FIAI. Ponori Thewrewk Aurél. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél A NAP FIAI Ponori Thewrewk Aurél A NAP FIAI A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél... mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt

Részletesebben

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM Borza Tibor 2010 1 TARTALOM Előzetes... 3 Kell egy (de inkább két) obszervatórium!... 11 Mi várható az űrkutatástól?... 13 Geodéziai vonatkozások, lézeres mérések...

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN. Ha jövõ, akkor világûr

ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN. Ha jövõ, akkor világûr ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN Ha jövõ, akkor világûr ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN Ha jövõ, akkor világûr Gondolatok az emberiség jövõjérõl, világûrrõl, kozmikus hatásokról és kapcsolatokról Budapest, 2007

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember Tartalom V. ROSSZ TAPASZTALATOK ÉS ÁRTALMAK... 2 Rossz élmények az egyes

Részletesebben