CSILLAGÁSZAT A NAPRENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSILLAGÁSZAT A NAPRENDSZER"

Átírás

1 CSILLAGÁSZAT A NAPRENDSZER ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS A Naprendszer kifejezés, mint ahogyan azt a két szó összetétele is mutatja, központi csillagunkhoz: a Naphoz tartozó égitestek rendszerét jelenti. A Nap kitüntetett helyet foglal el benne, gravitációs hatása és sugárzása uralja a rendszert. A Naprendszerhez tartozó objektumokat a Nap, hatalmas tömegéből származó erős gravitációs terével tartja maga körül záródó pályán. A Naprendszer égitesteinek nagyrésze egy sík közelében, ugyanabban az irányban kering. (Ez a Föld északi pólusa felől nézve az óramutató járásával ellentétes irány, amelyet direkt iránynak neveznek, az ezzel ellenkezőt pedig retrográdnak.) A Naprendszer határát ugyanúgy nehéz meghúzni, mint pl. a Föld légkörének határát. Általában a Naprendszerhez tartozó égitestnek szoktuk tekinteni azt az objektumot, amely a Naptól mért két fényéves távolságon belül helyezkedik el. Kialakulása: - Nap+bolygók egyidejűleg - ~ 5 milliárd éve - valószínűleg egy kvazárrobbanás miatt keletkezett egy nagy anyagfelhő, ebben a nehéz elemek is benne voltak - a felhő sűrűsödött perdülete van (forog) anyagcsomók leválnak bolygóvá válnak Tagjai: - Nap (a N. tömege 750-szer nagyobb, mint a többi bolygóé összesen) - 9 bolygó - kb kisbolygó - üstökösök, meteorok - csillagközi anyag Föld típusú bolygók (belső bolygók): Merkúr, Vénusz, Föld, Mars: Közel vannak a Naphoz, kisebbek, sűrűbbek, szilárd felszínnel rendelkeznek, csak a nehéz elemek maradtak bennük, magas olvadáspontú anyagokból állnak (ionos, kovalens kötések) Jupiter típusú bolygók (külső bolygók): Jupiter, Szaturnusz: Óriásbolygók, nagy tömeggel, H és He keverékéből állnak, kevés C, N, O, egyéb, nincs szilárd felszínük (gáz+folyadék keverékek) Uránusz, Neptunusz: Az előző kettőnél kicsit kisebb a tömegük, ezért a hidrogént és héliumot nem tudták megtartani (hőmozgás!) CH 4, NH 3, H 2 O, de főleg fagyott állapotban Habár a Plútó külső bolygó, de igazán mégsem sorolható egyik csoportba sem. Anyaga és mérete szerint Föld típusú, de biztosan nem azokkal együtt alakult ki. Jellemzésénél kitérünk erre a problémára is. A Naprendszer bolygói a Naptól való távolság sorrendjében: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó A NAP Működése Önszabályozó magfúzió: 1 s alatt 600 millió tonna hidrogén alakul át héliummá, miközben 4 millió tonnával kisebb lesz a tömege, mivel energiaként (hő, fény) szétsugárzódik a világűrbe az E=mc 2 értelmében. A XX. századig nem tudták elképzelni, hogy mi fűti a Napot!! Forog a saját tengelye körül (25 földi nap), differenciális rotáció Szerkezete Belseje: Mag: 15 millió kelvin fokos hőmérséklet Felszín: 6000 kelvin körüli hőmérséklet innen jut a fény a szemünkbe.

2 A BOLYGÓK JELLEMZÉSE Merkúr - a Holdéhoz hasonló kráteres felszín - kis tömege és napközelsége miatt alig van légköre (a kevés He cserélődik) - 1 nap = 59 földi nap, 1 év = 88 földi nap - lassú tengelyforgása miatt nagy a hőmérsékletkülönbség az éjszakai és a nappali oldala között: A +440 C és 170 C közötti ingadozás rekord a Naprendszerben - holdja nincs Vénusz - Esthajnalcsillag! - 1 nap = 243 földi nap, 1 év = 225 földi nap! (egy nap hosszabb, mint egy év ) - magas légköri nyomás (a földi 90-szerese), egyenletesen magas hőmérséklet (490 C körül), erős szelek, porviharok (akár 300 km/h körüli sebességű) - légköre 96 % CO 2, 3,4 % N 2, a felhők kénsav és sósav tartalmúak: az üvegházhatás jelentős! - felszíni formák alig vannak: a maximális szintkülönbség 100 m körüli - holdja nincs Föld - az egyetlen bolygó a Naprendszerben, ahol élet fejlődött ki (szerencsés távolságban vagyunk a Naptól!) - egy holdja van (de van egy porholdja is!) - tengelydőlése miatt évszakok vannak Mars - kicsi tömege (1/10 Föld) miatt ritka a légkör a ritka légkör miatt viszont kicsi légnyomás (a földi 0,7 %-a) erős az UV-sugárzás,a felszíntől emelkedve gyorsan csökken a hőmérséklet - a légkör összetétele: CO 2 95 %, N 2 2,7 %, Ar 1,6 % - jellegzetes felszíni alakzatok: pajzsvulkánok (pl. Olympos Mons: 22 km magas, 600 km átmérőjű, a Naprendszer legnagyobb vulkánja! Kiszáradt folyóvölgyek, kiszáradt tengeralapzatok, az egykori élet feltételeit biztosíthatták kráterek (vulkáni és meteor), portengerek (FeO tartalmú, ez adja a Mars jellegzetes vörös színét) - holdjai: Phobos és Deimos Uránusz március 3.. Herschel fedezte fel - szinte fekszik. A keringési síkjával 8 -ot zár be a forgástengelye - vékony gyűrűje van - 82 éves keringési periódus - 5 nagy holdja: Ariel, Umbriel, Titánia, Oberon (Shakespeare!) + kicsik Jupiter - nincs szilárd felszíne: gázok és folyadékok alkotják (90 % H, 10 % He, + egyéb egyszerűbb vegyületek) - kicsi a sűrűsége csíkos, párhuzamos szerkezetű felhőzet, örvények (pl. Nagy Vörös Folt) - 1,7-szer több energiát sugároz, mint amennyit elnyel: saját energiatermelése van! (emiatt nincsenek évszakok sem, pedig 30 -os tengelydőlése van) - gyűrűje van (vékonyabb, halványabb, mint a Szaturnusznak) földtömegű - 16 holdját ismerjük, a négy legnagyobb a Galilei féle holdak. Io, Europa, Ganymedes, Callisto Szaturnusz - 95 földtömegű - jellegzetes gyűrűrendszere van: általában koncentrikusak, milliméterestől a méteres nagyságrendig terjedő kavicsok alkotják, nagyon vékony (kb. 15 km) - gyors tengely körüli forgás (10 óra 14 perc lapultság) - 11 holdja van, a legnagyobb: Titán Neptunusz szept. 23. Galle - gyűrűje van - 2 nagy holdja: Triton, Nereid + kicsik Plútó febr. 18.: Clyde Tombough (Parsival Lowell!) - a Föld tömegének 5 százaléka (nagyon kicsi) év keringési idő : a Neptunusz a legkülső bolygó! - holdja. Charon KISBOLYGÓK A kisbolygó elnevezéssel azokat az égitesteket szokták illetni, amelyek a Föld-típusú bolygókhoz hasonló összetétellel rendelkeznek, de mégsem tartoznak ebbe az osztályba. Méretük a deciméteres, méteres nagyságtól a néhány száz km-es átmérőig terjed. Legnagyobb képviselőik alakja közel gömbszimmetrikus, a kisebbeké szabálytalan. Többségük a Mars és a Jupiter pályája közötti térségben található, ezt nevezik kisbolygó- vagy aszteroidaövnek. Pályájuk általában elnyúltabb és nagyobb pályahajlású, mint a nagybolygóké, de azért az ekliptika síkjában mutatnak koncentrációt. Tengelyforgási idejük többnyire 4-20 óra közötti. Kis tömegük miatt légkörrel nem rendelkeznek, felszínüket kráterek borítják. Az eddig legalább egy alkalommal észlelt kisbolygók száma tízezer körüli, teljes számuk milliós nagyságrendű. Kb db (néhány méterestől a pár száz kmig); összeütközéskor mindenképpen aprózódnak! Sok magyar felfedezésű és magyar nevű van (emberekről nevezik el őket) Az egyértelműen azonosított kisbolygók először általában kódszámot kapnak (pl. B-612) ÜSTÖKÖSÖK Az üstökösök a Naprendszer egyik leglátványosabb égitesttípusát alkotják. Annak ellenére, hogy időnként rendkívül feltűnőek, valójában kisméretű, nehezen megfigyelhető, sötét objektumok. Csak a Nap közelében tündökölnek látványosan, központi csillagunktól távol az észrevétlenség homályába burkolóznak. Az üstökös lelke az üstökösmag. Ez egy km-es, néhány tíz-száz méteres objektum, szén, szilikát és egyéb szilárd szemcsékből áll, melyeket nagy mennyiségben jelenlévő fagyott gázok ragasztanak össze (főleg vízjég, ammónia, metán, széndioxid, szénmonoxid). Több szempontból is a kisbolygókra hasonlítanak,

3 azoktól csak naptávolságban és összetételben különböznek. (A kisbolygók tulajdonképpen a Naprendszer belső területén kialakult "száraz üstökösmagoknak" tekinthetők. A Nap körül keringenek ellipszis pályán Hosszú periódusúak: akár 1 millió éves visszatérésű is lehet (kb. 600-at ismerünk) Rövid periódusúak: 200 éven belül visszatérnek (2120-at ismerünk, ők is hosszúper-ként kezdték ) Az óriásbolygók befolyásolhatják a pályáikat. Felépítés: piszkos hógolyó : napközelben felolvad, párolog Mag: néhány km-es, szilárd Kóma: gázfelhő, az olvadás-párolgás eredménye Halley-üstökös: 76 évenként, (1986) Hale-Bopp: 3200 évenként (1997) METEOROK Kialakulás: Az üstökösök magjából a fagyott anyag elpárolog, csak a por és kőzetek maradnak A kavicsok széthúzódnak az egykori üstökös pályáján: meteorraj Általában néhány köbcentisek, ritkán nagyobbak km/s sebességűek Csóva: a napszél és a fénynyomás lefújja a kómát (por és ion csóva) több tíz millió km-es is lehet, de nagyon ritka a Nappal ellentétes irányú: tolhatja a csóvát Hullócsillag : a Föld keresztezi a meteorraj pályáját: akkor a légkörben súrlódás, fékeződés, felizzás fény, hő, ionizálás (az 1 milligrammos már nyomot hagy az égen) Bolygóközi anyag A bolygóközi (interplanetáris) anyag kifejezés alatt azt a ritka anyagot értjük, amely a Naprendszerben a bolygók közötti térségben található. Két fő összetevőre bontható: bolygóközi gázra és porra. Bolygóközi gáz: főleg ionizált hidrogénből és héliumból, azaz protonok, elektronok és alfa részek elegyéből áll. Ennek fő forrása a Nap, ahonnan nagysebességgel áramlanak kifelé. A gáz nagy része ionizált állapotban van, ezt szokták napszélnek nevezni, amelynek intenzitása a Nap aktivitásának megfelelően változó. A plazma elektromos vezetőképessége révén mágneses teret is visz magával, ez hozza létre az interplanetáris mágneses teret. Bolygóközi por: nagy, lapult ellipszoid alakban veszi körül a Napot, szimmetriasíkja az ekliptika. Tulajdonképpen a kisbolygók, üstökösök és a kis porszemek között folyamatos az átmenet, a méretskála minden részén találunk szilárd testeket, ez a porfelhő főleg 0,1-0,001 mm-es szemcsékből áll. A porszemcséken szóródó napfényt szabad szemmel is meg lehet figyelni, mint halvány derengést az ekliptika síkjában, ezt nevezik állatövi fénynek. A Tejútrendszer A csillagok nem egyenletesen elszórva találhatók a Világegyetemben, hanem hatalmas formációkba csoportosulnak, amelyeket relatíve üres térségek választanak el egymástól. Az ilyen csillagcsoportosulásokat nevezzük galaxisoknak, ezek tagjai nemcsak térben, hanem származásukat tekintve is egységet alkotnak. A galaxisokat tagjaik egymásra kifejtett gravitációs vonzóereje tartja össze. Minden egyes csillag önálló pályán kering a galaxis középpontja körül. (A csillagok mozgásának kiszámítása nem könnyű feladat, mivel nemcsak a galaxis centrumának gravitációs ereje hat rájuk, hanem a környezetükben lévő többi csillag és egyéb objektumok is.) Azt a galaxist, amelynek a mi Napunk is tagja, Tejútrendszernek nevezzük. Ez típusát tekintve spirális galaxis, kora nagyságrendileg milliárd év. (Egyelőre nem tudjuk megállapítani, hogy horgas vagy normális spirális galaxis-e.) Érdemes megjegyezni, hogy kölcsönható galaxis, erről bővebben a "Lokális Halmaz" című fejezetben olvashatunk. Tejútrendszerünkben a látható anyag tömege nagyságrendileg naptömeg, míg a láthatatlan anyag mennyisége ennek kb. 10- szerese milliárd csillagot tartalmaz, melyek eloszlása nem egyenletes. AZ UNIVERZUM KIALAKULÁSA A Világegyetem kb. 15 milliárd évvel ezelőtt egy ősrobbanásból született meg. A hirtelen tágulással a hőmérséklet csökkent, a mérete nőtt. A gravitáció miatt az ősi gázokból álló felhők galaxisokká csomósodtak. Egy ilyen galaxis a Tejútrendszer, mely több milliárd csillagot (1011 ) tartalmaz. A tejútrendszer oldalról nézve egy diszkoszhoz hasonlít, felülről nézve spirálkarok láthatók. Átmérője kb. 100 ezer fényév. Egy ilyen spirálkarban van a Naprendszer. A Naprendszer kb. 5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki az örvénylő nehezebb elemekkel szennyezett gázból és porból a gravitációs összehúzódás hatására. A nehezebb elemek egy korábbi szupernóva robbanásból származtak. A Naprendszer az a tartomány, ahol a Nap gravitációs hatása erősebb, mint a többi csillagé. Sugara 2 fényév. -A Naprendszer tömegének 99,8%-a a Napban összpontosul. A Naprendszer központi égiteste a

4 Nap. Egy közepes méretű csillagnak számít. Saját fénnyel rendelkezik. Nagy része hidrogén, mely fúzióval héliummá alakul, miközben energia szabadul fel. A Napban találhatók még a héliumon kívül kis százalékban nehezebb elemek is. Életének a felénél tart, vagyis életének milliárd évéből kb. 4-5 milliárd év van még hátra. Anyaga plazma. -A Nap is forog saját tengelye körül, de középen ez a forgás gyorsabb, mint a sarkoknál. -A Napnak is van mágneses tere. Az elektromágneses sugárzás minden fajtáját kibocsátja. -A Napot elhagyó, többnyire protonokból, elektronokból és héliumatommagokból álló részecskeáram a napszél. -A Napból egy fénysugár kb. 8 perc alatt ér el a Földre. Amíg csak a hagyományos távcsővel lehetett megfigyelni a Napot, addig közvetlenül nem lehetett tanulmányozni, hiszen akár rövid időn át történő Napba nézés is súlyos szemkárosodást, esetenként vakságot is okozhat. Ezért a korábbi megfigyeléseket úgy végezték, hogy a távcsővel előállított képet fehér ernyőre vetítették, és azt tanulmányozták. Ma már a távcső optikájába épített szűrők segítségével közvetlen megfigyelések is végezhetők. A Nap sugárzása az élet szempontjából elsődleges fontosságú. Korábban úgy gondolták, hogy a Nap által kisugárzott óriási energia a saját gravitációs mezője hatására történő összehúzódásból származik. Csak a XX. Század fizikája tudott válaszolni pontosan a Nap energiájának termelődésére. A Nap energiája a fúziós reakcióktól származik. A Nap külső alacsonyabb hőmérsékletű részeiben a hidrogén héliummá alakulása biztosítja az energiát. A Napban másodpercenként mintegy 600 millió tonna hidrogén alakul át héliummá. Az átalakulást a 2 E= m c egyenlet alapján kísérő tömegdefektus kb. 4 millió tonna. A Nap mélyebb, magasabb hőmérsékletű részeiben, a szén-nitrogén ciklusban végbemenő fúzió a számottevő. Ebben a folyamatban a szénatom magjába egymást követő lépésekben beépül 4 proton. Az így elkészült héliummag kisugárzódik, mint a fúzió végterméke. Ebben a folyamatban a szén katalizátorként jelenik meg, a folyamat végén teljes egészében visszakapjuk. A hidrogén csökkenésével és a hélium növekedésével nagyobb rendszámú elemek is képesek keletkezni. A vizsgálatok azt mutatják, hogy külső rétegei 73% hidrogénből és 25% héliumból állnak. A maradék 2%-ban találhatók a nehezebb elemek, mint a szén, titán, magnézium, kalcium, alumínium. A Nap belsejében 10 -szer nagyobb a nyomás, mint a normál légköri nyomás. Ez az óriási nyomás arra törekszik, hogy a Nap anyagát szétszórja a gyakorlatilag nulla nyomású világűrbe. Ezt a szétszóró hatást erősíti a fénynyomás is. Ez ellen a szétszóró hatás ellen működik a gravitáció. A fogyatkozások kialakulása Holdfogyatkozás akkor következik be, ha a Hold a Föld árnyékkúpjába kerül. Ha a Hold az árnyékkúp tengelyén halad át, mindig teljes holdfogyatkozás lép föl. Ha a Hold holdtöltekor csak részben kerül a Föld árnyékkúpjába, részleges holdfogyatkozás jön létre. A holdfogyatkozás a napfogyatkozással ellentétben bárhonnan megfigyelhető. Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a Nap és a Föld közé kerül és a Hold árnyékkúpjának egy - legfeljebb 264 km átmérőjű - foltja a Föld felszínére vetődik. 10 Amikor a Hold földközelben, a Föld pedig naptávolban jár (nyár), a Hold látszólagos átmérője nagyobb a Napénál. Ekkor jöhet létre teljes napfogyatkozás. A jelenség maximális időtartama 7.5 perc lehet. A teljes fogyatkozás zónáján kívül részleges fogyatkozás figyelhető meg. Amikor a Hold földtávolban, a Föld napközelben van (tél), a Nap látszólagos átmérője nagyobb a Holdénál, így a Hold nem tudja az egész napkorongot eltakarni, és gyűrűs napfogyatkozás jön létre. Maximális időtartama 12.5 perc. Napfogyatkozáskor megfigyelhetővé válnak a protuberanciák, a napkorona.

5 A csillagok nagy tömegű, saját fénnyel rendelkező égitestek. A legközelebbi ezek közül a Nap. Nem egyenletesen oszlanak el a térben, hanem galaxisokba tömörülnek. A világegyetemben mindenütt megtalálható hidrogénfelhők gravitációs összehúzódásából jönnek létre.életük legnagyobb részében ezt a hidrogént fogyasztják a magban lejátszódó és energiát felszabadító fúziós reakciók során. Ezt az energiát elsősorban a fotonok szállítják a csillag felszíne felé. A csillag belseje azonban annyira sűrű, hogy a fotonok gyakran összeütköznek egy-egy atommaggal. Emiatt a fotonok kifelé nyomják a csillag anyagát (sugárnyomás). A csillagok fejlődését az összetömörült hidrogén tömege határozza meg. A csillagok tömege 0,1 és 30 Naptömeg között van. Ha a csillag kezdeti tömege 0,1 Naptömegnél kisebb, akkor a gravitációs összehúzódás okozta felmelegedés nem elegendő ahhoz, hogy a hidrogénfúzió elinduljon. Az ilyen csillag a BARNA TÖRPE. Csak halványan izzik, majd kihűl, és FEKETE TÖRPÉVÉ válik. Ha a csillag kezdeti tömege 0,1 és 0,8 Naptömeg között van, akkor a gravitációs összehúzódás okozta felmelegedés hatására, megindul a hidrogén hélium fúzió. Ha a hidrogént elhasználja, akkor a gravitáció Föld méretűre összeroppantja a csillagot, az felizzik, a csillagból FEHÉR TÖRPE lesz, és lassan kihűl. Ha a csillag kezdeti tömege 0,8 és 1,4 Naptömeg között van, akkor a gravitációs összehúzódás okozta felmelegedés hatására a megindul a hidrogén hélium fúzió. Ha a belsejében elfogy a hidrogén, akkor az összehúzódáskor keletkező hő felmelegíti a csillag külső részeit, ahol elegendő hidrogén van a hidrogén hélium fúzióhoz. A csillag külső része felfúvódik, nagy felületen sok energiát sugároz ki, a felszíne lehűl és VÖRÖS ÓRIÁS lesz.(a Nap ebbe az állapotba 5 milliárd év múlva jut) Eközben a csillag belsejében az összehúzódás miatt 100 millió fokra is megnő a hőmérséklet, újabb fúziós folyamatok indulnak be, kialakulnak a közepes rendszámú elemek. Végül, amikor minden energiája elfogy FEHÉR TÖRPÉVÉ, zsugorodik össze. Ha a csillag kezdeti tömege 1,4 és 10 Naptömeg között van, akkor a VÖRÖS ÓRIÁS állapotot követően a gravitációs összehúzódás miatt olyan magas hőmérséklet alakul ki, hogy a fúziós folyamatokban nehezebb elemek atommagjai is kialakulnak, amíg a csillag magja teljen egészében vassá nem alakul. Ekkor a vörös óriás belseje összeomlik, felmelegszik a csillag belső része, a vasnál nagyobb rendszámú atommagok is kialakulnak, de ez már energiaelnyeléssel jár. A csillag, anyagának jelentős részét kilöki a csillagközi térbe. Ez a jelenség a SZUPERNOVA-ROBBANÁS. A kidobódott magasabb rendszámú elemek bejuthatnak egy hidrogénfelhőbe, melyből később újabb csillagok képződhetnek. (Ilyen szennyezett hidrogénfelhőből jött létre a Naprendszer is.) A csillagból visszamaradt központi részben az elektronok és a protonok neutronná egyesülnek. Az összehúzódás addig folytatódik, amíg a csillag sűrűsége el nem éri az atommag sűrűségét. A végén egy kb km átmérőjű NEUTRONCSILLAG lesz. Ha a csillag kezdeti tömege 10 Naptömegnél nagyobb, akkor a SZUPERNOVA-ROBBANÁS után a NEUTRONCSILLAG összehúzódása nem áll le. A csillag olyan kicsivé húzódik össze, hogy a környezetéből a fény már nem tud távozni, FEKETE LYUK keletkezik. A gravitáció mindenek felett A gravitáció a legfontosabb kölcsönhatás a Világegyetem nagyléptékű szerkezetének vizsgálatakor, így érthető, hogy a csillagászati tananyagban is kiemelt szerephez jut. A gravitáció következtében léteznek égitestek, ez az ami a különböző objektumok anyagát összetartja. A gravitációs erő hatására kering a Hold a Föld körül, a bolygók a Nap körül, a csillagok a galaxisok középpontja körül, a galaxisok egymás körül, stb. A gravitációs erő hatására nehezednek a csillagok külső rétegei olyan nagy nyomással belsejükre, hogy ott akkora hőmérséklet és sűrűség uralkodjon, ami kedvez a termonukleáris fúziós reakciók lezajlásának. A Nap és az összes csillag energiatermelő folyamatai bizonyos értelemben a gravitáción alapulnak. A gravitáció határozza meg a Világegyetem jelenét és jövőjét.

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky István (elektronikus változat) Magyar Csillagászati Egyesület Tartalom Égi mozgások A nappali égbolt Az éjszakai

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) OTDK 2008 Az Univerzum születése Rédecsi Mónika [www.space-time.info] Orosháza Város Általános Iskolája Vörösmarty Mihály Tagintézmény 5900 Orosháza, Vörösmarty u.4. Tartalomjegyzék OTDK...1 2008...1 Az

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

Mindennapok tudománya

Mindennapok tudománya A borítón látható képek: Abráziós kapuk az Atlanti-partvidéken (Algarve, Portugália); Csillagászati óra, Orloj részlete (Prága, Csehország); Matterhorn (Pennini-Alpok Svájc és Olaszország határán); Nagy-Korallzátony

Részletesebben

A világnak egyetlennek kell lennie. Nem létezhetnek más világok. Arisztotelész, i.e. IV. század

A világnak egyetlennek kell lennie. Nem létezhetnek más világok. Arisztotelész, i.e. IV. század Mennyire egyedi jelenség az Univerzumban az élet, a tudat, az értelem és az intelligencia? Vannak-e rajtunk kívül más lakott világok, emberiségek? Ez a kérdés az ókor óta foglalkoztatta az embereket. Végtelen

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék)

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) Bevezetés A lakott világok sokaságának első kimondásáért még máglyahalál

Részletesebben

A Napészlelés kézikönyve

A Napészlelés kézikönyve Pápics Péter István & Iskum József A Napészlelés kézikönyve Magyar Csillagászati Egyesület 2006. A Nap mint égitest A Nap a csillagok között fizikai tulajdonságaival nagyjából az átlagot képviseli. Távolságából,

Részletesebben

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél, A Föld mágneses tere A földi mágneses tér eredetét a magas vas és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak a szilárd Földhöz viszonyított forgásában kereshetjük. A mag áramlásai révén örvényáramok keletkeznek,

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A litoszféra és a talaj, mint erőforrás és kockázat. Dávid Árpád

A litoszféra és a talaj, mint erőforrás és kockázat. Dávid Árpád A litoszféra és a talaj, mint erőforrás és kockázat Dávid Árpád 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 1. A Föld keletkezése, felépítése, szerkezete... 7 1.1. A Föld keletkezése... 7 1.2. A Föld alakja...

Részletesebben

Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag - 2002. szeptember

Visszatér Marduk csillaga? Kutatási anyag - 2002. szeptember "Az ókoriak hívták ezt a szörnyeteget a 12. bolygónak, és amint elhalad, ez a mágneses óriás az északi és déli pólusok 90 fokos elfordulását fogja kiváltani. Az elmozduló pólusok magukkal ragadják a Föld

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

MCSE 2013/7 8. meteor.mcse.hu. A Gyûrûs-köd

MCSE 2013/7 8. meteor.mcse.hu. A Gyûrûs-köd MCSE 2013/7 8 meteor.mcse.hu A Gyûrûs-köd A PANSTARRS-üstökös és az M31 együttállása április 4-én. Pável Szmilik felvétele Komiföldön készült, 60 km-re Sziktivkartól tartalom meteor A Magyar Csillagászati

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak

Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék Kísérleti fizika szakirányú pedagógus továbbképzési szak S ZAKDOLGOZAT A csillagászat, mint új középiskolai tantárgy és érettségi

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Az atomoktól a csillagokig Előadássorozat az ELTE Természettudományi Kar Fizika Intézetében ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Forgácsné dr. Dajka Emese Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet

Részletesebben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Holl András MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Vetített változat: http://www.konkoly.hu/staff/holl/petofi/nemesis.pdf Az emberiség a Naprendszerben

Részletesebben

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán A Föld és az élet fejlődése a keresztény természetbölcseletben speciális kollégium segédanyaga 1999 Kedves

Részletesebben

HOLDUTAZÁS VERNE GYULÁVAL

HOLDUTAZÁS VERNE GYULÁVAL A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17.

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17. TERMÉSZETTAN Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2014. november 17. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Szinte valamennyi munkanapon lesz vizsga, a Neptunon kell jelentkezni.

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja 1. A Föld, mint égitest Az Idő epochában a Földet, mint egyet a kilenc (tíz) bolygó közül érintettük. Kiderült, hála Keplernek, hogy ellipszis pályáján keringi körbe csillagunkat, hogy kicsivel gyorsabb,

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK ÁTTEKINTÉSE SZAKDOLGOZAT Készítette: Szabó Zsuzsanna V.

Részletesebben

MARTIN REES CSAK HAT SZÁM AZ UNIVERZUMOT KIALAKÍTÓ ERŐK

MARTIN REES CSAK HAT SZÁM AZ UNIVERZUMOT KIALAKÍTÓ ERŐK MARTIN REES CSAK HAT SZÁM AZ UNIVERZUMOT KIALAKÍTÓ ERŐK A mű eredeti címe: Just Six Numbers. The Deep Forces that Shape the Universe. Copyright 1999 Martin Rees A fordítás a Weidenfeld & Nicolson, The

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben