Munkaanyag a GMO- val kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaanyag a GMO- val kapcsolatban"

Átírás

1 Munkaanyag a GMO- val kapcsolatban A munkaanyag az alábbi célokból készült: hogy a GM témában történt újabb fejlesztésekrıl nyújtson tájékoztatást, fıként az EUban hogy hangsúlyozza azokat a témákat, melyek a COPA-COGECA nézete szerint nyitva maradtak, például a gazdálkodók, illetve szövetkezeteik álláspontja hogy kikövezze az utat a szektorok közötti vitához a COPA-COGECA-ban, felkészülésként a jövıbeni határidıkre. A munkaanyag rendszeresen frissítésre és/ vagy kiegészítésre kerül, ahogy további változások megkívánják. 1. Újabb Fejlesztések 1.1. Világszerte: Termesztés és engedélyezés: Világszerte növekszik a termesztı terület: 2007-ben millió ha ban az összesen 102 millió hektárból 70 millió ha-on (majdnem 70%) herbicid toleráns GM növényeket termesztettek, 19 millió ha-on rovarölı szer toleráns GM növényeket, 12,9 millió ha-on a kettı kombinációját, és 0,1%-on vírusrezisztens fajtákat. Fıként kukorica, szója, repce és gyapot, de cukkíni, lucerna, papaya, paradicsom, burgonya, dohány, paprika és szegfő is termesztésre került. Az ipar igényeihez igazodva fajtát engedélyeztek világszerte. Ez a szám évente 20 új fajtával nı, nem számítva a kísérleteket és az új tulajdonságokat. Kérdés: Várhatóan mikorra lesznek új GMO típusok (különféle jelleggel, más tulajdonságokkal)? Mi lesz ezek hatása? 1.2. EU-szinten Termelés: Az Európai Unióban a 27 tagországból 6-ban termesztenek GMO-t: három kukoricatípust engedélyeztek 1997/1998-ban termesztésre (Bt176, T25, és a MON 810, melyet egyedüliként használnak szántóföldön). Azóta nem engedélyezett GMO-t termesztésre az EU elején 51 MON 810 eredető fajtát vettek fel a Közös Katalógus mezıgazdasági növényfajai közé. Import: Az 1829/2003. Rendelet keretében 50 igénylés érkezett, majdnem mind EU-ba történı importra irányult: 8 kérelmet pozitívan véleményezett az EFSA, a többi továbbra is várakozik, illetve kockázat elemzéseken megy keresztül. Az EU rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van növényi fehérje behozatal szempontjából (közel 75% import). Az import leginkább Brazíliából, Argentínából, és az USA-ból érkezik. Ezekben az országokban jelentıs a GMO szója arány, a szójatermesztı terület 60%, 98%, illetve 90%-a. Kérdés: Az európai vásárlók miért részesítik elınyben az import GMO termékeket, illetve a GMO alapú termékeket? Jogi háttér:

2 2001. óta az EU új jogszabályokat sorakoztatott fel annak érdekében, hogy a GMO termékek bekerülhessenek a piacra (2001/18. Direktíva, rendeletek: 1830/2003; 1829/2003 ) Az arzenál azonban nem teljes. Néhány eldöntendı kérdés maradt: 1. A GMO véletlen jelenléte (AP) a konvencionális vetımagban 2. A speciális koegzisztencia feltételek kidolgozása a különbözı EU tagországokban. Kockázatelemzésekbıl kiderül, hogy az import GMO-ra vonatkozó toleráns határérték hiánya tovább súlyosbítja a hús szektor helyzetét, különösen a sertéshús esetében, mely erıs import- függısége miatt krízishelyzettel néz szembe WTO Panel szeptember 29-én a WTO közzétette jelentését az USA, Kanada és Argentína vitájáról az EU-val, felidézve, hogy a közösségi GMO szabályozás az SPS (Egészségügyi- és Növény egészségügyi)-egyezmény hatálya alá tartozik. A következtetések az alábbiak voltak: 1999 júniusa és 2003 augusztusa között a de facto moratórium alkalmazásával 21 rendelkezésnél a 258/97-es rendelet tárgyában és a biztonsági intézkedések fenntartásával 6 országban (Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Görögország, Ausztria), mely intézkedések tudományosan megalapozatlanok, az EU megszegte az SPS megállapodást. Jelenleg az érintett felek azt szeretnék, ha az EU kiterjesztené a panel ún. ésszerő alkalmazási periódusát (Argentinára és Kanadára május, vagy június), illetve élnének a fellebbezési jogukkal. Az amerikaiak elfogadtak egy pótlólagos idıpontot január 11-én túl, azonban a pontos dátumot nem nevezték meg. A határidı kiterjesztésével további négy kérelem érkezik az EU-hoz, annak ellenére, hogy a panel ülése óta az EU megváltoztatta a GMO piacra kerülésével kapcsolatos szabályzást, illetve jogi hátteret. Információk lekérése a jelenlegi kérelmekrıl táblázatos formában a Bizottságtól Az EFSA stratégiáját átvenni annak érdekében, hogy sikeres legyen a sok hosszú távú dosszié feldolgozása A konvencionális növények vetımagjának esetében a GMO határérték megállapítása Átmeneti tolerancia azokban az esetekben, ahol az import kérelem pozitív elbírálásban részesült Mindeközben az amerikaiak nyilvános egyeztetéseket kezdeményeztek annak érdekében, hogy kialakításra kerüljön egy olyan lista, mely azon európai termékeket tartalmazná, melyek kereskedelmi megtorló intézkedés alá kerülhetnek. Kérdés: amennyiben az EU nem tesz leget a Bizottság javaslatainak, mik lesznek a következményei? Fellebbezés; kereskedelmi megtorlás a magas hozzáadott értékkel rendelkezı Európai termékek exportjára (bor, sajt, stb.); az EU kötelezése új nyersanyag beszállítók keresésére, amennyiben hagyományos partnereik más piachoz pártolnak át; milyen áron?

3 1.4. A Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) és a GMO véletlen jelenlét (AP) a takarmányokban, a biotechnológiai úton módosított élelmiszerekkel kapcsolatos ad- hoc kormányközi megbeszélés keretében Folyamatban vannak a megbeszélések egy 2009-ben alkalmazandó mellékletrıl, a takarmány biztonságosságának kiértékelésérıl a növényi alapanyag nagyon alacsony GM tartalma esetén. Ez a tervezet világszerte figyelemmel kíséri az aszinkronban lévı GMO szabályozások közül azokat, melyek teljes egészségügyi ellenırzésen mentek keresztül. Kérdés: Hogyan lehet azokat a GM szervezeteket leleplezni nemzetközi szinten, melyek nem mentek keresztül teljes egészségügyi ellenırzésen, illetve negatív elbírálásban részesültek? 2. Vitás elemek 2.1. Az EU GMO-val kapcsolatos állásfoglalásának hatása az európai gazdákra Bizalmat ébreszt a vásárlókban a magas színvonalú európai mezıgazdaság irányába A bio gazdálkodók és a mézszektor aggodalmukat fejezték ki szektoraik fejlıdése, jövedelmezısége, valamint a vásárlók termékeikbe vetett bizalma iránt, ezért tiltották be a GMO tartalmú termékek használatát. Az EU-ban a GMO termékek bevezetésével kapcsolatban a legnagyobb félelem az, hogy aláássa a gazdálkodók azon törekvéseit, hogy a fogyasztókat a minıségi európai termékek felé tereljék. Idevágó példa a Kínából és az USA-ból engedély nélkül importált GM rizs hatása az EU rizspiacára Versenyelınyök A COPA- COGECA szántóföldi növények csoportja is megfogalmazta számos okból fakadó félelmeit. Hogyan lehetséges a szektor számára, valamint közvetetten a hús szektor számára (az EU-ban megtermelt gabona 2/3-a állati takarmányként hasznosul) a versenyképesség megtartása, ha nem áll rendelkezésükre a termelés növelésének az az eszköze, mely a versenytársak részére adott? Nagyobb kockázat azon szektorokra nézve, melyek erısen és strukturálisan a GMO importtól függenek A sertéshús krízis arra késztette a COPA- COGECA-t, hogy állást foglaljon azon GMO-kal kapcsolatban, melyek hivatalos engedéllyel nem rendelkeznek, azonban velük kapcsolatban az EFSA kedvezı véleményt fogalmazott meg. A DG AGRI által kibocsátott tanulmány szerint az import, valamint az állati fehérjék elérhetısége ellehetetlenülhet amennyiben továbbra sem engedélyezik GM takarmánynövények termesztését.

4 Kérdés: A versenyképesség a GMO engedélyezését, vagy teljes kizárását jelenti szektortól és ágazattól függıen, hogyan lehetséges az egyes szektorok egymással párhuzamos tevékenységeit megvalósítani figyelemmel azok egyéni megszorításaira? 2.2. Hogyan lehet ezekben a kérdésekben elırehaladni a vásárlói bizalom kockáztatása nélkül? Koegzisztencia A Bizottság a tagországokra hagyta a döntést, valamint az alkalmazás mértékét októberéig 15 tagállam tett bejelentést koegzisztencia törvénytervezetrıl (Ausztria, Belgium, Csehország, Németország, Dánia, Magyarország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia) 7 tagország tett lépéseket (Ausztria, Csehország, Németország, Dánia, Magyarország, Szlovákia, Románia belépés elıtt) A nemzeti lépések tükrözik a tagországok politikai nézeteit, egyes tagországok a Közösségi jogot is megsértették olyan biztonsági záradékok bevezetésével, melyek a Közösségi jogban alaptalannak bizonyulnak (Németország, Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Görögország, Luxemburg) A legtöbb országban, ahol intézkedések történtek, a GMO termelıjét teszik felelıssé a koegzisztencia betartásáért, illetve az általa okozott esetleges gazdasági károkért. A COEXTRA program keretében elkészült egy tanulmány a tagországokban található felelısségi rendszerekrıl, mely jól tükrözi, hogy mennyire eltérıek a nemzeti szabályozások. Jelenleg nincs biztosítás GMO kockázatok ellen. Nem valószínő, hogy a jövıben lesz. A Közös Kutatási Központ kezdeményezésére az Európai koegzisztencia iroda megvalósítása folyamatban van. A Bizottságnak 2008-ban készítenie kell egy felmérést a koegzisztencia dossziék végrehajtásáról. Emlékeztetı: a COPA-COGECA álláspontja az, hogy a mezıgazdasági szektorok szabadon dönthessenek a termeszteni kívánt növény típusáról (GM, nem GM, organikus) és az ehhez szükséges jogi háttér elengedhetetlen a helyes döntés meghozatalához. Kérdés: Hogyan lehet a specifikus koegzisztencia intézkedéseket végrehajtani úgy, hogy az garantálja minden szektor hosszú távú kül- és belföldi életképességét? GMO határérték a konvencionális vetımag tételekben A kérdés 1999 óta vita tárgyát képezi. Politikai okokból kifolyólag nem született még döntés, nem valószínő, hogy a jelenlegi Bizottság alatt döntés születik. Emlékeztetıül: a Mezıgazdasági Tanács május 22-én érthetı véleményt tett a Bizottság elé, mely még nem került végrehajtásra: Javaslat: a Bizottság, amint lehetséges, állapítson meg olyan vetımag

5 jelölést, mely alkalmazkodik a végtermék jelölt határértékéhez. Ezen határértékek szintje az élelmiszerlánc minden szereplıjének szabadságot biztosít, nem hárít aránytalan terheket egyik szereplıre sem. Ebben az évben a DG ENVI várhatóan közzé tesz egy tanulmányt ebben a témában januárjában a Közös Kutatási Központ közétett egy tanulmányt a különbözı határértékek betartásának áráról. A technológiai platformokon való részvétel, mint például: Növények a jövıért A COPA COGECA hátteret kíván nyújtani olyan platformoknak, melyek megteremtik a kutatás feltételeit a növények együtt termesztéséhez az EUban, valamint a klasszikus nemesítéssel és genetikai mérnökséggel elıállított új fajták alkalmazásához. A COPA COGECA részt vesz, összefüggésben a 6. keretprogrammal, a COEXTRA programban, a koegzisztencia szabályozási bizottság munkájának eredményeit júniusában, Párizsban hozzák nyilvánosságra. GM kukorica termesztés az EU-ban (ha) 2006 Spanyolország Franciaország Csehország Portugália Németország 950 Szlovákia Spanyolország Franciaország Csehország Portugália Németország Szlovákia 900

6 Melléklet: A szántóföldi növény szektor álláspontja A gabona, olajos- és fehérjenövény szektor állásfoglalása a Közös Agrár Politika jövıjének megvitatására (kivonat) GMO: versenyképességi tényezı Szembesülve azon félelmekkel, hogy a GMO széleskörő bemutatása az EU-ban akadályozni fogja az EU termelését, nem mellızhetı a tény, hogy az EU-n belül és világszerte is növekszik a genetikailag módosított növények termesztése: Sok ország felismeri, hogy nem okoz egészségügyi és környezeti károkat, illetve a világ számos pontján termeszthetı. Versenytársaink gazdaságilag érdekeltek, illetve versenyképességük megerısítésének lehetıségét látják benne. Kukoricatermelıink kiváló lehetıségnek tartják a különbözı mikotoxinok elleni küzdelemben, melyek jelenléte szigorúan szabályozva van a közösségi irányelvekben a fogyasztók védelmének érdekében. Nagymértékő a növényi fehérjeforrás függésünk olyan országoktól, melyek nagyrészt GMO növényeket termesztenek, e gyenge pontok megszüntetésével az állati termék elıállításunk független lehetne. Az EU piacára való bekerülés feltételeinek megváltozásával a kereslet megszakadhat, mely visszafordíthatatlan következményekkel járna bizonyos termékekre. Véleményünk szerint egy EU fehérje terv kialakítása idıszerőbb, mint valaha. A befejezetlen EU szabályozás a GMO-ra (továbbra is hiányzik a GMO véletlen jelenlét határérték meghatározása vetımagnál) akadályt hárít az új növényfajták termelése elé. Az EU termelıinek versenyképességét aláaknázza az a tény, hogy az EU által engedélyezett GMO szinte kizárólag import, illetve feldolgozott termék. Ezzel egy idıben más kontinensek termelıi a technológia alkalmazásával csökkenteni tudják költségeiket, alacsonyabb áron kínálják termékeiket és a piac egyes részein nyereséget termelnek. Ez torzítja a termelık versenyét az EU-ban. Végezetül fontos újra kiemelni az új növény fajták rendszeréhez (UPOV egyezmény) való ragaszkodásunkat, mely garantálja a termelık kiváltságait. Kerülni kell az olyan módosításokat, melyek esetében a fajtaelismerés szabadalmat biztosíthat.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Jancsa-Pék Judit 1 Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Az általános forgalmi adóztatás Európai Uniós szinten harmonizált jogrendszeren alapul, amelytől hazánk sem térhet el. Érdemes

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V.

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. számára ** Jogilag nem kötelezı érvényő angol nyelvő fordítás.

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Kacsirek László. 106 fordulat 8

Kacsirek László. 106 fordulat 8 Kacsirek László Az EU USAbanánvita és ami mögötte van 106 fordulat 8 Bevezetés A banán kecsesen görbülő, sárga, ízletes trópusi gyümölcs. A banán, amely jelen van a hipermarketek polcain, a kisboltok pultjain

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból 717 TA NULMÁNY A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: EU Közös Agrárpolitika, nemzeti agrárstratégia, versenyképesség, közjavak. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

ZÁMBÓ KATALIN A SCHENGENI EGYEZMÉNY JELENE ÉS JÖVİJE. MEDDIG HÚZZUK MÉG HATÁROK NÉLKÜL? Bevezetı gondolatok történeti áttekintés

ZÁMBÓ KATALIN A SCHENGENI EGYEZMÉNY JELENE ÉS JÖVİJE. MEDDIG HÚZZUK MÉG HATÁROK NÉLKÜL? Bevezetı gondolatok történeti áttekintés ZÁMBÓ KATALIN A SCHENGENI EGYEZMÉNY JELENE ÉS JÖVİJE. MEDDIG HÚZZUK MÉG HATÁROK NÉLKÜL? Bevezetı gondolatok történeti áttekintés A Római Szerzıdésben 1957-ben célként megfogalmazott négy alapvetı szabadság

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

A transzgénikus (GM) fajták termesztésbiztonsági kockázatai (2): rizikótényezők a technológia egyes fázisaiban

A transzgénikus (GM) fajták termesztésbiztonsági kockázatai (2): rizikótényezők a technológia egyes fázisaiban BIOTECHNOLÓGIA O I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus A GM-fajtákkal kapcsolatos összes kockázat közül beleértve az élelmiszer-biztonságit is a termesztésbiztonsági kockázatok jelentik az igazi

Részletesebben