A Külügyminisztérium észrevételei a HAND Szövetség évi Aid Watch jelentéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Külügyminisztérium észrevételei a HAND Szövetség 2011. évi Aid Watch jelentéséhez"

Átírás

1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály A Külügyminisztérium észrevételei a HAND Szövetség évi Aid Watch jelentéséhez A HAND Szövetség harmadik Aid Watch jelentésének előkészületei során a Külügyminisztérium és a HAND Szövetség között több alkalommal konzultációra (2011. február 14., április 14., május 3.), papíralapú és elektronikus úton történő adatátadásra (2011. április 26., június 9., július 20.) került sor. A HAND Szövetség kérése alapján a Külügyminisztérium minden rendelkezésére álló háttérinformációt megadott, a saját dokumentumain túlmenően a szaktárcák által a zárszámadási időszak után véglegesített adatokat is. A rendelkezésre bocsájtott adatok között a Külügyminisztérium és a HAND kapcsolatainak történetében idén először a Külügyminisztérium belső projektnyilvántartójában az egyes folyamatban levő projektekről található információk is szerepeltek. Minden olyan állítás, amely az adatok állítólagos visszatartására vagy a transzparencia hiányára utal, nem felel meg a valóságnak. A HAND Szövetség a jelentés véglegesítését megelőzően a Külügyminisztérium részére konzultációt nem biztosított, így észrevételeinket az alábbiakban jelezzük: 1. Általános észrevételek: - A HAND Szövetség által készített Aid Watch jelentés alapvetően a Külügyminisztérium évi NEFE-tevékenységről szóló Beszámolóját, elsősorban az ahhoz mellékelt táblázatokban szereplő adatokat elemzi és ezekkel kapcsolatban számos elvi és konkrét kritikát fogalmaz meg. Megjegyezzük, hogy a Beszámolóról július 4-én (tehát az Aid Watch jelentés által nevesített június 27-i konferenciát követően), a NEFE Társadalmi Tanácsadó Testületében (a NEFE területen tevékenykedő civil és társadalmi szervezetek, tudományos műhelyek képviselői részvételével) tartott vitán, ahol a HAND Szövetség is teljes jogú tagként vesz részt, a Szövetség semmiféle észrevételt/kritikát/kérdést stb. nem fogalmazott meg. A TTT ülése egyhangúlag támogatta a Beszámolót, egyúttal kiemelte a struktúra áttekinthetőségét és az adatok, projektleírások részletességét. 1

2 - A év lévén választási év, amelynek első felét kifizetési moratórium, a másodikat pedig a közigazgatás átszervezése, illetve szigorú költségvetési megtakarítások jellemezték a magyar NEFE-tevékenység vonatkozásában nem tekinthető tipikusnak, tartós trendek levonására alkalmasnak. Az Aid Watch jelentés a megelőző év NEFE-beszámolójáról és tevékenységéről semmiféle elemzést, értékelést nem tartalmaz, noha a HAND Szövetség által 2011 márciusában előterjesztett igény a és a évre vonatkozott. - A Külügyminisztérium illetékes főosztálya (Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály, NEFEFO) a tárgyban napvilágot látó statisztikai adatokkal kapcsolatban több ízben az Aid Watch jelentés előkészítése során a HAND Szövetségnek is hangsúlyozta, hogy noha az OECD DAC statisztikai kategorizációjának megfelelően az államigazgatás különböző szereplői külkapcsolatainak bizonyos elemei nemzetközi fejlesztési együttműködésként is elszámolhatóak a Külügyminisztérium kizárólag az általa kezdeményezett és koordinált és az általa kezelt költségvetési előirányzatból megvalósított nemzetközi fejlesztési projektekért és nemzetközi hozzájárulásokért tartozik felelősséggel. A évi Aid Watch jelentés a Külügyminisztérium által 2010-ben megvalósított NEFE-projektekkel, az éves tevékenységről készült szöveges összefoglalóval kapcsolatban semmiféle tartalmi észrevételt nem fogalmaz meg. - Megjegyezzük, hogy a KÜM NEFE-beszámolók sorában a évi az első olyan jelentés, amely az egyes végrehajtott projektekre fordított költségeket is feltünteti, ilyen módon biztosítja a közpénzfelhasználás átláthatóságát és lehetőséget nyújt az elemzésre, értékelésre. - Az Aid Watch jelentés lényegében kizárólag a szaktárcáktól az OECD felé való adatszolgáltatás céljából a Külügyminisztérium által begyűjtött, a valós tevékenységre, annak tervezésére, monitorozására, utánkövetésére és értékelésére vonatkozóan semmiféle utalást nem tartalmazó statisztikai adatokat elemzi, az Aid Watch jelentés készítője semmiféle pótlólagos információt nem szerzett be, kérdést nem tett fel az adatok mögött rejlő valóságos tevékenységgel kapcsolatban. - A HAND Szövetség kérésére a Külügyminisztérium a belső NEFE-projektnyilvántartó rendszerében tárolt adatokat is átadta, ezért az elemző számára világossá kellett volna válnia annak a ténynek amely egyébként a NEFE-tevékenység általános jellemzője is, hogy az egyes projektek végrehajtása nem feltétlenül egy-egy naptári éven belül valósul meg. Ebből következik, hogy egy-egy évben nem csupán az adott évre szóló költségvetési előirányzat összegének megfelelő értékben végezhető NEFE-tevékenység. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései ugyanis a NEFE-célú külügyminisztériumi előirányzat esetében biztosítják az adott naptári éven túlnyúló felhasználhatóságot. 2

3 1. oldal 6. oldal 2. Konkrét észrevételek: - Az elfogadott szakmai szóhasználatnak megfelelően segélypolitika helyett helyesebb lett volna a (nemzetközi) fejlesztéspolitika kifejezést használni, továbbá az egész jelentésben segély helyett támogatásról beszélni. - Az Aid Watch jelentésben szereplő adattal ellentétben, az előző évi NEFEtevékenységről készült külügyminisztériumi beszámoló bemutatására 2010-ben szintén júniusban, 2009-ben május közepén került sor. A beszámoló elkészítésének egyébként nincs határideje; az az illetékes szervezeti egység általános prioritásaitól és munkabeosztásától idén pl. az EU-elnökség jelentette feladatok sokaságától függ. A HAND saját magának kitűzött határideje e tekintetben nem irányadó. - Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a KüM évi beszámolója pedig időközben eltűnt a minisztérium honlapjáról. - Ennek oka, hogy a minisztériumi honlapok struktúrája 2011 januárjában megváltozott: létrejött az új, egységes kormányzati portál (http://www.kormany.hu), míg a régi külügyminisztériumi honlap frissítése ezzel egyidejűleg megszűnt júliusában az új kormányzati portálra is felkerült a évi Beszámoló; a korábbi beszámolók pedig továbbra is elérhetőek a régi külügyminisztériumi honlapon. 7. oldal - Tekintettel arra, hogy a magyar NEFE-statisztika meghatározó részét, több mint felét az EU részére befizetett tagdíj ODA-ként elszámolható részaránya képezi, a és évi (mivel nem volt releváns vagy teljes év a tagság szempontjából) adatokkal való összehasonlítás ennek a körülménynek az említése nélkül szakmailag teljesen megalapozatlan. - a magyar ODA nagysága, s habár 2009-ig némileg nőtt, de 2010-ben már ismét a megelőző évi alatt volt a szintje, mintegy 3,7%-kal. Ez annál is inkább sajnálatos, mivel a többi donor esetében 2010-ben már növekedés volt észlelhető az ODA nagyságát illetően. - A évet jellemző nehéz költségvetési helyzet ellenére is említésre méltó eredmény, hogy az ODA volumen nem változott szignifikánsan az előző évhez képest, a %-os csökkenést elsősorban a magasabb GNI érték okozta. - Úgy tűnik, hogy a fejlettebb donorok már túl vannak a pénzügyi, a gazdasági és segélyezési válságon, míg mi még mindig befelé tartunk. - A fejlett donorok sincsenek túl a válságon, sőt, a többségüknél szintén csökkent az ODA volumene 2010-ben. 3

4 8. oldal 9. oldal - 7. oldal, táblázat: A évi végleges ODA volumene 114,34 millió USD (OECD által szeptember 6-án visszaigazolt): o Bilaterális: 28,36 millió USD o Multilaterális: 85,98 millió USD - Az Aid Watch jelentésnek nem tárgya a év tevékenysége, költségvetése. - Magyarország költségvetésében ODA-előirányzat nem létezik, az ODA adat az OECD statisztikai adatösszesítésének eredménye. A magyar költségvetésben NEFE célú előirányzat létezik, a Külügyminisztérium költségvetésének fejezeti kezelésű előirányzatként. - mintegy 15%-os emelkedést jelentene, amelynek zöme azzal magyarázható, hogy 2011-ben már Magyarország is hozzájárul az Európai Fejlesztési Alaphoz. A Monterrey kérdőívben szereplő adatok becslések, azokat minden évben meg kell jelölni. A es növekmény valóban az EDF befizetéssel is számol. Jelezzük, hogy a tagállami EDF befizetéseket tanácsi határozat rögzíti, amelyek nyilvánosak, így a HAND Szövetség számára is elérhetőek (a HAND adatkérése erre nem vonatkozott). - A 2010-re vonatkozó, az OECD által megállapított árfolyamadatokat a HAND kérésére július 20-i üzenetünkben átadtuk. - Az ODA mennyiségének akár törvényi úton történő biztosítását elvileg jó elgondolásnak tartjuk, ugyanakkor ez nem tűnik egyelőre reálisnak, és ez nem is gyakorlat a legtöbb (különösen az EU12) donor között sem (kivételt jelent ugyankkor pl. az Egyesült Királyság, amely évi 10 milliárd EUR nagyságrendben folytat NEFEtevékenységet). - A NEFE célú ráfordítások meghatározott részaránya (EU12: 2010: 0,17% ODA/GNI, 2015: 0,33%) nem uniós elvárás, hanem politikai célkitűzés, amellyel kapcsolatban a vonatkozó Tanácsi következtetések törekvéseket nevesítenek: A Tanács május 24-i következtetései (9266/05, 4. pont): ii. Azok a tagállamok, amelyek 2002 után csatlakoztak az EU-hoz, és amelyek még nem érték el a 0,17 % ODA/GNI-t, költségvetési eljárásaikkal összhangban törekszenek ezen szint 2010-ig történő megvalósítására, míg azok, amelyek már meghaladták a fent említett szintet, erőfeszítéseik fenntartására vállalnak kötelezettséget. - Magyarország 53%-át teljesítette a célnak, vagyis öten rosszabbul, hatan pedig jobban teljesítettek nálunk. 4

5 - Ennek megfelelően hazánk a középmezőnyben teljesített, amely a pénzügyi válság körülményei között jó teljesítményt jelent. - Ugyanakkor az összegbeli lemaradás esetében Magyarország Lengyelország és Románia után a harmadik leginkább lemaradó ország a maga 73 millió eurójával. - Összegszerű lemaradást kimutató statisztikai táblázat (4. táblázat) nem szolgálhat összehasonlítási alapul az országok eltérő gazdasági fejlettsége miatt (GNI). Vagyonosabb ország volumenben kifejezve valóban többel járul hozzá a közös célokhoz, így számszerűen értelemszerűen nagyobb a vállalása is, de az ODA/GNI tekintetében minden országnak ugyanaz a mérce, így annak összehasonlítása releváns. 11. oldal - A magyar NEFE-finanszírozás szerkezete (multilaterális elem túlsúlya) az összes új EUtagállamra jellemző, tehát sem nem különleges, sem nem azokétól eltérő. Multilaterális befizetéseink (nagyrészt nemzetközi tagdíji kötelezettségeink), illetve azok esetleges növekedése, nem feltétlenül befolyásolják a bilaterális fejlesztésekre rendelkezésre álló keret összegét. Ugyanakkor azzal a jelentésben megfogalmazott állítással szemben, miszerint évről-évre zsugorodik a bilaterális komponens aránya, az Aid Watch jelentésben szereplő saját összeállítású táblázat adatai százalékokra átszámítva pont ezzel ellentétesen, 2008 és 2010 között a bilaterális komponens növekedését mutatják (14,4%, 25,3%, 25,8%). 14. oldal - A NEFE beszámoló multilaterális fejezete csak az önkéntes multilaterális befizetésekről közöl leíró információt, a kötelezően befizetett tagdíjak ODA-ként elszámolható részét a táblázatok tartalmazzák. - Az EU-s tagdíj befizetésére szolgáló előirányzat felett az NGM diszponál ben EU-s befizetésünk 6%-a számolható el ODA-ként (EU és OECD DAC megállapítás szerint). - Az Európai Unió nem fejlesztésfinanszírozási pénzügyi intézmény, hanem nemzetközi szervezet. - Elképzelhető, hogy az EU-s befizetéseink fogják az ODA-nkat dominálni, sőt alapvetően kitenni? Azt sem tudjuk, hogy az EU-s befizetéseinkből milyen magyar NEFE-tevékenységet sikerült eddig finanszírozni, ha egyáltalán. Az EU-ba és számos más nemzetközi alapba befizetett hozzájárulások célja jellemzően nem a befizetőknek való visszaosztás. A hozzájárulások egyik hazai hasznosulására azonban jó példa az európai uniós támogatással készült Aid Watch jelentés is. A Külügyminisztérium emellett jelentős erőfeszítéseket tesz a potenciális 5

6 15. oldal hazai végrehajtók bekapcsolódásának elősegítésére az EU pénzügyi eszközeinek vonatkozásában. - A Külügyminisztérium által 2010-ben végrehajtott projektek a leíró részben szerepelnek, részletes adatokkal, amelyeket a HAND Szövetség külön is megkapott. - A UNDP TF-ból 2010-ben megvalósított bilaterális projektek finanszírozása az Alap 2008-as feltöltésekor rendelkezésre bocsátott forrásokból történt, tehát ez a kifizetés még 2008-ban jelentkezett a UNDP felé, így a 2008-as évről készült statisztikában került kimutatásra. - A FAO budapesti irodájának fenntartási költségei: a Vidékfejlesztési Minisztérium már a beszámoló elkészítését követően tudott részletes kimutatást adni az összeg tételes felhasználásáról (működési költségek); a végleges OECD statisztika ezt az adatot szerepelteti. 16. oldal - Hazai donor kifejezés helyett helyesebb lett volna végrehajtó intézmény kifejezést használni. A donor szó használata jellemzően az adott országra utal. 17. oldal - Átfedés a NEFE-, valamint a nem NEFE-partnerország táblában: technikai hiba, rossz tábla került beemelésre, a kormányzati honlapon a helyes táblázat található. 29. oldal - A migráns és a menekült nem szinonima. - Az OECD statisztikában létezik a bilaterális támogatások között egy ún. unallocated kategória. Itt számolhatóak el a menekültügyi költségek, illetve az egyéb, az előző kategóriákba nem sorolt költségek pl. az adminisztratív költségek (NEFE munkatársak bére, utazás, épületfenntartási, működési költségek, NEFE tudatosságra szánt kiadások). - A bilaterális táblában szereplő tipikus összegek külföldi diákok ösztöndíj kvótái: A miniszter által adományozható ösztöndíj (megélhetési ösztöndíj) mértéke az alábbiakban szabályozott. A hallgatói normatíva összege a évi költségvetési törvény alapján 119 ezer Ft/év/fő. (Forrás: a NEFMI üzenete, amelyet szintén továbbítottunk a Szövetség részére.) 6

7 - És a tartalmi megjegyzés: 2010-ben a magyar bilaterális ODA a világ 84 (!) országába irányult, vagyis a világ országainak közel fele partnerünk volt - Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a tevékenység, amelyet a tárcák és más költségvetési szervek végeznek, nem tudatosan tervezett NEFE-tevékenység, csak a statisztikai szabályrendszer engedi meg, hogy ezen kiadások ODA-ként elszámolhatóak lehessenek. Ezen tevékenységek tervezésében a KÜM-nek nincs szerepe. A 2008-ban elfogadott partnerország-struktúra egyelőre változatlan, ahogyan ezt a évi NEFE Beszámoló szerkezete is tükrözi. 30. oldal - A jelentésben említett kínai példa szintén jól tükrözi, hogy miért kell különbséget tenni a NEFE-tevékenység és az egyébként ODA-ként elszámolható, de nem eleve fejlesztéspolitikai célokat szolgáló tevékenység között (ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés, K+F, TÉT együttműködés). Kína nem NEFE partnerországunk, így részére nem nyújtunk célzott fejlesztési támogatást, de mivel az OECD statisztikai szabályai ezt megengedik, elszámoljuk ODA-ként az egyéb jogcímű kormányzati kifizetéseket. *** Javasoljuk, hogy a HAND Szövetség által megfogalmazott ajánlások és kérdések megvitatására azok szerteágazó volta miatt a közeljövőben kétoldalú konzultáció keretében kerüljön sor. A Külügyminisztérium a továbbiakban is jó munkakapcsolat fenntartására törekszik a HAND Szövetséggel és az eddigi gyakorlatnak megfelelően változatlanul nyitott a konzultációkra, együttműködésre, kölcsönös információ-cserére. Budapest, október 28. 7

A magyar NEFE a válság éveiben

A magyar NEFE a válság éveiben Dr. Kiss Judit A HAND Szövetség Aid Watch munkacsoportjának harmadik jelentése A magyar NEFE a válság éveiben Budapest, 2011 Szerzô / Dr. Kiss Judit Szerkesztette / HAND Aid Watch Munkacsoport, Balogh

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI

A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 203. sz., 2011. szeptember Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI 1. Magyarország rendszerváltás utáni nemzetközi fejlesztéspolitikáját

Részletesebben

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT?

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? Hodosi Róbert Vezetői összefoglaló Stratégiai fordulópont előtt a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? A HAND Szövetség kiadványa Szerző / Hodosi Róbert

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 2oo7 567 8 93 Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 3 1 2 4 Szerzô: Dr. Kiss Judit Szerkesztette a hand Aid Watch Munkacsoport: Almási Judit (Civil Társadalom Fejlôdésért

Részletesebben

Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési

Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) tevékenységről és a 2006. évre tervezett

Részletesebben

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához [1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

Külügyminisztérium, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály, nefefo@mfa.gov.hu

Külügyminisztérium, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály, nefefo@mfa.gov.hu Keretstratégia készítése Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozóan Az Országgyűlés 2013.03.04-én elfogadott, H/9414. sz. határozatában arra hívta fel a Kormányt, hogy tekintettel

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 377 A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA Kiss Judit (MTA Világgazdasági Kutatóintézet) Vezetői összefoglaló Az OECD- és EU-tag Magyarországnak is kötelezettsége

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Iktatószám: 23-463/578/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból, továbbá a Finanszírozási

Részletesebben

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. október 31. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

Miért nem a hazai szegénységgel foglalkozunk? Mi közünk hozzá? Miért kellene Magyarországnak foglalkozni a nemzetközi fejlesztéssel?

Miért nem a hazai szegénységgel foglalkozunk? Mi közünk hozzá? Miért kellene Magyarországnak foglalkozni a nemzetközi fejlesztéssel? 1: 2: 3: Mi közünk hozzá? Miért kellene Magyarországnak foglalkozni a nemzetközi fejlesztéssel? Erre három egyszerû válasz adható. Magyarország akár érezzük ezt, akár nem a világ tehetôsebb országai közé

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 Tartalom SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 PACZOLAY PÉTER: Az Állami Számvevõszék helye a hatalmi ágak rendszerében

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága

A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága Összegző, helyzetfeltáró tanulmány 2008. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra

Egy lépés előre, kettő hátra Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Soltész Ágnes, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon, az Európai Unió strukturális

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Közgyűlés 2013. május 7. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben