A KELER Zrt. Díjszabályzata október 26. napján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján"

Átírás

1 A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 52/2011. számú határozatával október 26. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-50240/ december 15. napján

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek 5 II. Szabályozott piaci ügyletek, gázpiaci ügyletek és árampiaci ügyletek elszámolási díjtételei 8 Gázpiac 12 Árampiac 13 III. Tranzakciós díjtételek 16 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 23 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 24 VI. Kibocsátói díjtételek 25 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. melléklet sz. melléklet 31 A KELER Zrt. Díjszabályzata 2/32

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER) által alkalmazott sávos díjkedvezmények (discounts) és azok feltételei jelen Szabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre. A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates). Díjfizetés havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon történik. A nemteljesítési alapdíjat a nemteljesítést követő 3 elszámolási napon belül a II. 4. pont szerint számlázza a KELER. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER és a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban: KELER KSZF) által teljesített szolgáltatást a 2. pontban külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik. A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 napon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámítja. A Kibocsátó kivételével, a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER és a KELER KSZF esedékes díjaival. A pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél a kibocsátó kivételével esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja. A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű. A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%) 2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés A VI. fejezet 14, valamint pontjában rögzített szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról- amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható a KELER előlegszámlát állít ki. A VI. fejezet 1 13 és pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által a szolgáltatást követő hónap első munkanapján kiállított számla alapján fizeti ki. Az értékpapírok társasági eseményeinek lebonyolításában a KELER jogosult a kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni. A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg. A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően nem számol fel díjat. Az értékpapírok listáját a listában beállt minden változáskor a KELER közzéteszi a honlapon. A KELER e szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 11. pontjában meghatározott díjtételektől a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet. Újonnan bevezetett határidős és opciós kontraktus esetében a fizetendő díjat a KELER határozza meg az adott kontraktus értékével arányosan. Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást, vagy a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá. Amennyiben a Kibocsátó megszűntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetésképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését. A KELER Zrt. Díjszabályzata 3/32

4 3. Késedelmi kamat A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 4. A KELER KSZF garanciavállalási díja A KELER, a KELER KSZF által garantált ügyletek után kiszámlázott és beszedett közvetített szolgáltatási díjakat havonta továbbutalja a KELER KSZF-nek, a KELER és a KELER KSZF között létrejött együttműködési megállapodás alapján. A KELER Zrt. Díjszabályzata 4/32

5 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti ésnyilvántartási díjtételek Számlanyitás Számlanyitási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 1. Értékpapírszámla Díjmentes Pénzforgalmi számla-nyitás Devizaszámla Egyedi értékpapír számla Ft kézi 2. Értékpapíralszámla-nyitás 500 Ft/ISIN/alszámla Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír (ISIN) valamely alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra. A díjtétel nem vonatkozik az S00000 és M00000 jelölésű alszámlákra. Számlavezetés Számlavezetési szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 3. Értékpapírszámla-vezetés Ft/főszámla/hó 5.3. A9 4. Pénzforgalmi számlavezetés Ft/ügyfél/hó Devizaszámla-vezetés Ft/ügyfél/hó 5.7. N25 Értékpapír-letétkezelés és -nyilvántartás A díjszámításhoz használt képlet: Fizetendő havi díj = Átlagos napi portfólió érték a tárgyhóban * a napok számával a tárgyhó során * (sáv szerinti) díjtétel 365 Megjegyzés: A KELER az értékpapír, díjszámításhoz és sáv szerinti besoroláshoz használt átlagos napi portfólió értékének meghatározásakor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a névértéket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírra a hó végi piaci záróárfolyamot, illetve közraktári jegy esetében a közraktári jegyre feltüntetett összértéket alkalmazza. A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja: a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam; befektetési jegyekre az Alap által a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték; az OTC-piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke; külföldi (BÉT-re be nem vezetett) értékpapírra a (külföldi) számlavezető által meghatározott piaci árfolyam érvényes. Külföldi értékpapír esetében, a (külföldi) számlavezető által egy adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot, vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB deviza-középárfolyamán forintosítja, illetve MNB ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja. A portfólióérték-alapú sávokban feltüntetett, nyomdai úton előállított értékpapír letéti, illetve dematerializált értékpapír nyilvántartási díjtételeinek alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfolióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díjtétel(eke)t veszi figyelembe. Például egy átlagos napi 250 Mrd Ft értékű dematerializált részvényportfólió esetén 100 Mrd Ft erejéig a legalsó sávnak megfelelő, legmagasabb díjtételt; újabb 100 Mrd Ft erejéig az eggyel magasabb sávnak megfelelő, eggyel kedvezőbb díjtételt; végül a fennmaradó 50 Mrd Ft erejéig a még további eggyel magasabb sáv szerinti még kedvezőbb díjtételt alkalmazza a számítás során. A KELER Zrt. Díjszabályzata 5/32

6 Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 6. Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés AA 6.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ft 100 Mrd Ft 1,50 bp/év+ áfa AB 100 Mrd Ft 200 Mrd Ft 1,20 bp/év+ áfa AC 200 Mrd Ft 400 Mrd Ft 1,00 bp/év+ áfa AD 400 Mrd Ft fölött 0,80 bp/év+ áfa AE 6.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 4.1. AF 0 Ft 100 Mrd Ft 1,50 bp/év+ áfa AG 100 Mrd Ft 200 Mrd Ft 1,30 bp/év+ áfa AH 200 Mrd Ft 400 Mrd Ft 1,20 bp/év + áfa AI 400 Mrd Ft fölött 1,00 bp/év+ áfa AJ 6.3. Egyedi letétkezelés 1,50 bp/év+ áfa DA 7. Dematerializált értékpapír nyilvántartás AK 7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ft 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AM 100 Mrd Ft 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AN 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AO 7.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 3.4. AP 0 Ft 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AR 100 Mrd Ft 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AS 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AU Nagyrészvényes részvénytulajdon 0,45 bp/év 3.4. FA Megjegyzés: A KELER a nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjtételt (7.2.1.) az alábbi feltételek mellett alkalmazza: a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a felek a KELER-rel külön megállapodást kötnek a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban a részvénysorozat(ok) a BÉT értékpapírlistáján szerepel(nek) a portfólió átlagos napi értéke a tárgyhó során részvényenként legalább 100 Mrd Ft az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített alszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás 8. Felelős őrzés Díj ÁÜSZ Kód Dematerializált értékpapír felelős őrzése 3 bp/év FC 8.2. Nyomdai úton előállított értékpapír felelős őrzése 3 bp/év+áfa AW 9. Külföldi értékpapír nyilvántartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet 45/BB/BC/ BD/BE/BF/ BG/BH/ BI/BJ/BK 9.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet 46/BL/BM/ BN/BO/BP/ BR/ BS BT/BU/BV Megjegyzés: A KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa. A KELER Zrt. Díjszabályzata 6/32

7 Példa Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási díjak számítása Egy értékpapír (al)számlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő: Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír Ebből nagyrészvényes részvénytulajdon 250 Mrd Ft 250 Mrd Ft 100 Mrd Ft Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj: Ft Példa Állomány Díjtétel Fizetendő díj Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 100 Mrd Ft 0,85 bp / év Ft 150 Mrd Ft 0,65 bp / év Ft Összesen 250 Mrd Ft Ft Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 100 Mrd Ft 0,85 bp / év Ft 50 Mrd Ft 0,65 bp / év Ft Nagyrészvényes részvénytulajdon 100 Mrd Ft 0,45 bp / év Ft Összesen 250 Mrd Ft Ft Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft 2,50 bp / év Ft Összesen 20 Mrd Ft Ft Értékpapír nyilvántartás összesen Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 7/32

8 II. Szabályozott piaci ügyletek, gázpiaci ügyletek és árampiaci ügyletek elszámolási díjtételei KLÍRING DÍJAK Azonnali piac, BÉTa piac és MTS piac 1. Azonnali piaci, BÉTa piaci és MTS piaci Díj ÁÜSZ Kód szolgáltatás 1.1. Multinet ügylet klíringdíja* 23 Ft/tranzakció 6.5. E17/E BÉT fix és aukciós ügylet elszámolás Nem T napon (- valós időben) elszámolandó ügylet 750 Ft/tranzakció BA/C0 Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. *Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Példa Azonnali piaci, BÉTa piaci és MTS piaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező Ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Multinet ügylet BÉT fix és aukciós (nem valós időben elszámolandó)ügylet Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolás 1000 db (MOL eladás) 4 db (3 vétel + 1 eladás) 3 db Multinet értékpapír nemteljesítés (SD napon11:30-kor indult és SD+1 nap kor fejeződött be, ezért az Értékpapír nemteljesítési alapdíj és az Értékpapír nemteljesítési pótdíjat 2 napra került kiszámításra) 1 db (1 Mrd Ft értékben) Az Ügyfél által fizetendő díj számítása (550,00 bp / év MNB-alapkamat mellett): Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Multinet ügylet klíring 1000 db 23 Ft / tranzakció Ft Multinet ügylet értékpapír settlement 1 db 600 Ft /tranzakció 600 Ft BÉT fix és aukciós (nem valós időben elszámolandó) 4 db 750 Ft / tranzakció Ft ügylet elszámolása Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása (II.14. pont szerint) 3 db 430 Ft / tranzakció Ft Multinet értékpapír nemteljesítés 1 db Ft / alkalom Ft 1 db Értékpapír 2*500000= nemteljesítési Ft / nap + Ft alapdíj 1 db Értékpapír nemteljesítési pótdíj 550,00 bp / év ( *0,55%*2)/365= ,9 Ft Költség összesen Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 8/32

9 Derivatív piac Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A day trade díjtételek a KELER ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú határidős vagy opciós ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 2. Kamatkontraktusok Pozíciónyitás 0,74 Ft/kontraktus D40/D37 Pozíciózárás 0,74 Ft/kontraktus D51/D38 MÁK-kontraktus fizikai teljesítése 2,23 Ft/ kontraktus E13 Day trade 1,52 Ft/kontraktus D53/D41 Megjegyzés: A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 3. Devizakontraktusok Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus Pozíciónyitás 0,102 bp/kontraktus D55 Pozíciózárás 0,102 bp/kontraktus D57 Day trade 1,52 Ft/kontraktus D59 1 hetes lejáratú kontraktusok Pozíciónyitás 0,033 bp/kontraktus D92 Pozíciózárás 0,033 bp/kontraktus D94 Day trade 0,762 Ft/kontraktus D93 Megjegyzés: A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER félévente, január 1-i, illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Elszámolóházi leiratban hirdeti meg. A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával a kerekítés általános szabályai szerint (egy tizedesre kerekítve kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 4. Áruszekció , Határidős gabona kontraktusok Pozíciónyitás 43 Ft/kontraktus D22 Pozíciózárás 43 Ft/kontraktus D23 Fizikai teljesítés ( ) 393 Ft/ D24 kontraktus Day trade 19 Ft/kontraktus D Ammóniumnitrát kontraktusok Pozíciónyitás 9 Ft/kontraktus D99 Pozíciózárás 9 Ft/kontraktus D99 Fizikai teljesítés (9 +70) 79 Ft / D99 kontraktus Day trade 3,8 Ft/kontraktus D99 A KELER Zrt. Díjszabályzata 9/32

10 5. Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok BUX és BUMIX Pozíciónyitás 2 Ft/kontraktus D30 Pozíciózárás 2 Ft/kontraktus D31 Day trade 1,14 Ft/kontraktus D32 Egyedi részvény Pozíciónyitás 2 Ft/kontraktus D33 Pozíciózárás 2 Ft/kontraktus D34 Fizikai teljesítés (2+28) 30 Ft/ kontraktus D35 Day trade 1,14 Ft/kontraktus D36 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 6. Opciós kontraktusok Adott ügyletkör határidős Pozíciónyitás kontraktusára megállapított pozíciónyitási díj Adott ügyletkör határidős Pozíciózárás kontraktusára megállapított pozíciózárási díj Adott ügyletkör határidős Opciólehívás kontraktusára megállapított pozíciózárási díj Day trade 3,8 Ft/kontraktus D64/D66 D67/D87 D68/D70 D71/D88 D74/D75 D89/D72 D78/D79 D90/D76 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 7. Stornó és javítóügyletek Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási és E11 zárási díj Egyéb, elektronikusan benyújtott 8. instrukció alapján végzett klíringszolgáltatások 8.1. Delivery csere 350 Ft/kontraktus D Fizikai szállítás igazolása 350 Ft/kontraktus D Fizikai feladás 350 Ft/kontraktus E Pozíció átvétel 8.5. Pozícióátadás Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj D80 D82/D83/D84 D85/D86 D51/D57/D94 D23/D99/D27 D31/D34/D68 D70/D71/D88 D38 A KELER Zrt. Díjszabályzata 10/32

11 Derivatív piaci szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 8.6. Pozíciózárási kérelem Adott kontraktusra megállapított E07 pozíciózárási díj 8.7. Üzletkötés-allokáció Díjmentes Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás 124 Ft E Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás 62 Ft E09 9. Faxon vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével 9.1. Faxon vagy papíralapon beadott allokálás az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj 300 %-a E02 D96/D98/D01 D06/E04/E06 E08/E10/D04 D03/D05/D02 D31/D34/D68 D70/D71/D88 D38/D51/D57 D94/D23/D99 D27 Példa - Derivatív piaci elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: A napi nettó árkülönbözet pozitív, így a jóváírás után pénzügyi settlement díj fizetési kötelezettség nincs. Üzletkötések (pozíciónyitás): H.EUR/PLN 5 kontraktus H.BUX 2 kontraktus H.KUKORICA 3 kontraktus O.OTP 2 kontraktus Pozíció átadás másik taghoz (pozíciózárás): H.EUR/PLN 2 kontraktus H.BUX 1 kontraktus O.OTP 1 kontraktus Önkötés (day-trade): H.EUR/PLN 3 kontraktus H.BUX 10 kontraktus O.OTP 4 kontraktus Opció lehívás: O.OTP 2 kontraktus Delivery sorsolás (fizikai teljesítés+pozíciózárás) H.KUKORICA 4 kontraktus Az ügyfél által fizetendő díj számítása: Példa Kontraktus Díjtétel Fizetendő díj Devizakontraktusok Nem 1 hetes lejáratú kontraktus pl. H.EUR/PLN (EUR árfolyam: 275,-) Pozíciónyitás 5 0,102 bp/kontraktus (2,8 Ft/kontraktus) 14 Ft Pozíciózárás 2 0,102 bp/kontraktus (2,8 Ft kontraktus) 5,6 Ft Day-trade 3 1,52 Ft/kontraktus 4,56 Ft Összesen 10 24,16 Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 11/32

12 Határidős részvény/h.bux Pozíciónyitás 2 2 Ft/kontraktus 4 Ft Pozíciózárás 1 2 Ft/kontraktus 2 Ft Day-trade 10 1,14 Ft/kontraktus 11,4 Ft Összesen 13 17,4 Ft Áruszekció/H.KUKORICA Pozíciónyitás 3 43 Ft/kontraktus 129 Ft Pozíciózárás 4 43 Ft/kontraktus 172 Ft Fizikai teljesítés 4 (43+350) 393 Ft/kontraktus 1400 Ft Összesen Ft Opciós kontraktusok (részvény)/o.otp Pozíciónyitás 2 2 Ft/kontraktus 4 Ft Pozíciózárás 1 2 Ft/kontraktus 2 Ft Opció lehívás 2 2 Ft/kontraktus 4 Ft Day-trade 4 3,8 Ft/kontraktus 15,2 Ft Összesen 9 25,2 Ft Összesen ,76 Ft Gázpiac Szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 10. Egyszeri belépési díj ,- Ft /klíringtag/ szolgáltatás igénybevételét megelőzően 7.1. G Forgalmi díj* 0,0011 Ft/MJ G01 G03 G05 G07 Megjegyzés: a forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően KELER által kiállított számla alapján történik. *Megjegyzés: A díjtételeket a KELER a gázpiaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámolja Példa Gázpiaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy gázpiaci klíringtag egy gázhónapra az alábbi ügyleteket köti a gázpiacon, és a KELER által létrehozott egyensúlytalansági ügyletei keletkezik: Ügyletkötések: MGP eladás MJ KAP vétel MJ HEG eladás MJ MGPEGY vétel MJ MGP eladás MJ MGPEGY vétel MJ Összesen: MJ Gázpiaci ügylet pénzügyi elszámolása Gázpiaci pénzügyi nemteljesítés 2 db 1 db A KELER Zrt. Díjszabályzata 12/32

13 Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók értéke / száma Díjtétel Fizetendő díj Forgalmi díj MJ 0,0011 Ft/MJ 1 185,8 Ft Gázpiaci ügylet pénzügyi settlement díja 2 db 600 Ft/ tranzakció Ft Nemteljesítési alapdíj 1 db Ft / tranzakció Ft Késedelmi díj 1 db Ft / alkalom Ft Költség összesen ,8 Ft Árampiac Szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 12. Forgalmi díj a másnapi piacon 1,7 Ft/MWh 7.2 kézi számla Forgalmi díj a határidős fizikai piacon 0,85 Ft/MWh 7.2 kézi számla Fizikai határidős árampiaci termékek fizikai teljesítése* 1,7 Ft/MWh 7.2 kézi számla Megjegyzés: A díjtételeket a KELER KSZF az árampiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. Példa Árampiaci elszámolási és nemteljesítési díjak számítása Egy árampiaci alklíringtag egy napra az alábbi ügyleteket köti a másnapi árampiacon: Ügyletkötések: Day-ahead auction eladás 150 MWh Day-ahead auction vétel 200 MWh Összesen: Árampiaci ügylet pénzügyi elszámolása Árampiaci pénzügyi nemteljesítés 350 MWh 1 db 1 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók értéke / száma Díjtétel Fizetendő díj Forgalmi díj 350 MWh 1,7 Ft/MWh 595 Ft Árampiaci ügylet pénzügyi settlement díja 1 db 600 Ft/ tranzakció 600 Ft Késedelmi díj 1 db Ft / alkalom Ft Költség összesen Ft Egy árampiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős árampiacon: Ügyletkötések: Base load eladás 2 kontraktus Base load 2011 Q4 vétel 3 kontraktus Összesen: MWh MWh = MWh Díjterhelés: MWh 0,85 Ft/MWh = Ft Fizikai határidős termék fizikai teljesítése: Base load eladás 2 kontraktus (első szállítási nap: ) A már leszállított mennyiségek alapján: én (07.01-i szállítás pénzügyi teljesítése): Kontraktusok száma napok száma órák száma, azaz = 48 MWh Díjterhelés én: 48 MWh 1,70 Ft/MWh = 81,60 Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 13/32

14 SETTLEMENT DÍJAK Settlementhez kapcsolódó szolgáltatások Díj ÁÜSZ Kód 13. Derivatív ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció N Multinet ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció N27 Multinet ügylet értékpapír settlement 15. díja 600 Ft/ tranzakció LB 16. Gázpiaci ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció GT 17. Árampiaci ügylet pénzügyi settlement díja 600 Ft/ tranzakció A15 A pénzügyi és értékpapír settlement díj, csak a tartozik tételek után kerül felszámításra. NEMTELJESÍTÉS Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 18. Derivatív piaci nemteljesítés késedelmi díj Ft/alkalom E20 Derivatív nemteljesítési alapdíj Ft/alkalom kézi bizonylat KGA javára 19. Multinet nemteljesítés Késedelmi díj Ft/alkalom E19 Értékpapír nemteljesítési alapdíj M Ft alatt Ft/nap 500 M+1 Ft 2 Mrd Ft Ft/nap 2 Mrd Ft vagy a fölötti Ft/nap Értékpapír nemteljesítési pótdíj MNB alapkamat/év Gázpiaci nemteljesítés Késedelmi díj Ft/alkalom G11 Nemteljesítési alapdíj Ft/alkalom kézi 21. Árampiaci nemteljesítés Kézi bizonylat TEA javára Kézi bizonylat Késedelmi díj Ft/alkalom kézi számla A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíjból levont költségek után 100 %-a a kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) illeti. A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100 %-ban a vétlen vevőt illeti. A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj 100%-ban a GKGA alapot illeti. Megjegyzés: Multinet nemteljesítés esetén: az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a teljesítés napot megelőző (SD-1) napi záróár közül a magasabb, szorzata határozza meg az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER mindig a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD 11:30 óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap) az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint: Nemteljesítés értéke * MNB-alapkamat * napok száma Értékpapír nemteljesítési pótdíj = 365 A KELER Zrt. Díjszabályzata 14/32

15 22. Megjegyzés: Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj /BT, A8 A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg. 23. Egyéb tőzsdei szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód Nem a KELER-en keletkeztetett, BÉT elszámolásra befogadott értékpapír regisztrációs díja Ft/sorozat / Kézi számla A KELER Zrt. Díjszabályzata 15/32

16 III. Tranzakciós díjtételek Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 1. Értékpapírtranszfer (FoP) elszámolás Elektronikus instrukció főszámlák között 600 Ft/tranzakció ,/,/DJ/IB Elektronikus instrukció azonos főszámlán belüli alszámlák között 430 Ft/tranzakció ID KID-en ERE tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) felfüggesztés 50 Ft/tranzakció ES Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 50 Ft/tranzakció ER Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer 2 000Ft/tranzakció+ áfa ST (FoP) elszámolás Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindig csak az átadó fél terhére számítja fel. Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 2. Értékpapír-transzfer (DVP, DVD) elszámolás Értékpapír-transzfer ( DVP) elszámolás 900 Ft/tranzakció B8 Elektronikus instrukció Értékpapír-transzfer (DVP) felfüggesztés 100 Ft/tranzakció EP Értékpapír-transzfer (DVP) törlés 100 Ft/tranzakció EN Megjegyzés: Az elszámolási díjtétel az elsődleges piaci, a prompt (OTC), a repo, valamint a repo hosszabbítástípusú tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Repo törlése esetén a KELER nem számol fel díjat. Az elszámolási díjtételt a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 2.2. Értékpapír-transzfer pénzügyi elszámolása Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg. Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 2.3. Értékpapír-transzfer (DVD) elszámolás Ft/tranzakció ET Értékpapír-transzfer (DVD) felfüggesztés 100 Ft/tranzakció Kézi számla Értékpapír-transzfer (DVD) törlés 100 Ft/tranzakció EU Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindkét fél terhére egyaránt felszámítja. 3. Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód Faxon vagy papíralapon beadott transzfer az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a /FE/IC/IE 21 A KELER Zrt. Díjszabályzata 16/32

17 Példa Értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) törlés Értékpapírtranszfer (DVP) Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés Értékpapírtranszfer (DVP) törlés 80 db 20 db 5 db 250 db 200 db 200 db 10 db 5 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tip.tranzakció 80 db 600 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tip.tranzakció 20 db 430 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 5 db 50 Ft / tranzakció 250 Ft Értékpapírtranszfer (DVP) 250 db 900 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer 200 db 900 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás 200 db 430 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer (DVP felfüggesztés 10 db 100 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer (DVP törlés 5 db 100 Ft / tranzakció 500 Ft Tranzakciós díj összesen Ft További tranzakciós díjtételek Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 4. CO 2-kibocsátási egység elszámolás 5000 Ft/tranzakció 7.6. FD Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint és deviza alapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Tranzakciós díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 5. Nemzetközi (cross-border) elszámolás Clearstream Luxembourg belső köri 1500 Ft/tranzakció C01 értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás 5.1. valamint a Clearstream Luxembourg és Euroclear Bank közötti (bridge) értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás Helyi piaci értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolás 2. sz. melléklet C02 XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás Ft/tranzakció C09 (CASCADE) XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás Ft/tranzakció C11 (CREATION) 5.2. Értékpapír-elszámolási instrukció törlése Ügyfél által kért, vagy hiányos / nem Ft/tranzakció C05 értelmezhető tartalom miatt Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az instrukciót benyújtó számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (indítás vagy fogadás) A KELER Zrt. Díjszabályzata 17/32

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 11/2007. számú határozatával 2007. április 04. napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 64/2006. számú határozatával 2006. november 22.

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2012. számú Határozatával 2012. napján és Törölt: 6 Törölt: február 28. Törölt: 13/2012. számú Határozatával 2012. április 11. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 29/2008. számú határozatával 2008. április 30.napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 11

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke Hatályos: 2013. augusztus 15-től I. Számlanyitási-

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2015. június 26-tól 1 A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET

Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2015. augusztus 13-ától ELSŐ FEJEZET Számítás alapja 1 Standard Mérték/összeg I. Összevont értékpapírszámla

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 8-TÓL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY azon 200 millió Ft éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozás vagy társadalmi szervezetek részére, amelyek 2015. március 8. napján Bankszámlával

Részletesebben

Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2.

Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2. KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2014. március 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 14. I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Számítás alapja

Részletesebben

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1.

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. HIRDETMÉNY A mikro és kisvállalati ügyfélkör forint és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott.

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott. HIRDETMÉNY a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott Takarék Business számlacsomaghoz Módosítással érintett rész: Az üzleti bankkártyák

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben