A KELER Zrt. Díjszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Díjszabályzata"

Átírás

1 A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 39/2013. sz. határozatával június augusztus 280. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:.../2013. sz. határozat napján A KELER Zrt. Díjszabályzata 1/29

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 43 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek 65 II. Elszámolási díjtételek 98 III. Tranzakciós díjtételek 109 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 1716 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 1817 VI. Kibocsátói díjtételek VII. WARP szolgáltatások díjai * 2524 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. melléklet sz. melléklet 2827 TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek 5 II. Elszámolási díjtételek 8 III. Tranzakciós díjtételek 9 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 16 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 17 VI. Kibocsátói díjtételek 18 VII. WARP szolgáltatások díjai * 23 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. melléklet sz. melléklet 26 TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek 5 II. Elszámolási díjtételek 8 III. Tranzakciós díjtételek 9 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 15 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 16 VI. Kibocsátói díjtételek 17 VII. WARP szolgáltatások díjai 22 A KELER Zrt. Díjszabályzata 2/29

3 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK sz. melléklet sz. melléklet 24 A KELER Zrt. Díjszabályzata 3/29

4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER) által alkalmazott sávos díjkedvezmények (discounts) és azok feltételei jelen Szabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre. A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates). Díjfizetés havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER által teljesített szolgáltatást a 2. pontban külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik. Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a KELER a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számlát, amely fokozott biztonsági aláírással ellátott, a KELER útján küldi meg az Ügyfél részére. A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 munkanapon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámítja. A Kibocsátó kivételével, az Ügyfél tulajdonát képező pénzeszközök nyilvántartására szolgáló, saját pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER esedékes díjaival. A saját pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél a kibocsátó kivételével esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja. A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű. A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%). 2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés A VI. fejezet 1., valamint pontjában rögzített szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható a KELER előlegszámlát állít ki. Az eisinen és az edemat-on igénybevett szolgáltatás bankkártyával fizetendő. A VI. fejezet pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó, a szolgáltatásvégzést követő hónap első munkanapján kiállított számla alapján fizeti ki, amennyiben más kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele miatt előrefizetés nem történt. Az értékpapírok esetében a társasági események lebonyolítására vonatkozóan a KELER jogosult a kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni. A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg. A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően nem számol fel díjat. Az értékpapírok listáját a listában beállt minden változáskor a KELER közzéteszi a honlapon. A KELER e szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 11. pontjában meghatározott díjtételektől a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet. A KELER Zrt. Díjszabályzata 4/29

5 Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást, vagy a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá. Amennyiben a Kibocsátó megszűntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetésképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését. 3. Késedelmi kamat A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A KELER Zrt. Díjszabályzata 5/29

6 I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek Számlanyitás Számlanyitási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 1. Értékpapírszámla Díjmentes Pénzforgalmi számla-nyitás Devizaszámla Egyedi értékpapír számla Ft kézi 2. Értékpapíralszámla-nyitás 500 Ft/ISIN/alszámla Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír (ISIN) valamely alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra. A díjtétel nem vonatkozik az S00000 és M00000 jelölésű alszámlákra. Számlavezetés Számlavezetési szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 3. Értékpapírszámla-vezetés Ft/főszámla/hó 5.3. A9 4. Pénzforgalmi számlavezetés Ft/ügyfél/hó Devizaszámla-vezetés Ft/ügyfél/hó 5.7. N25 Értékpapír-letétkezelés és -nyilvántartás A díjszámításhoz használt képlet: Fizetendő havi díj = Átlagos napi portfólió érték a tárgyhóban * a napok számával a tárgyhó során * (sáv szerinti) díjtétel 365 Megjegyzés: A KELER az értékpapír, díjszámításhoz és sáv szerinti besoroláshoz használt átlagos napi portfólió értékének meghatározásakor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a névértéket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírra a hó végi piaci záróárfolyamot, illetve közraktári jegy esetében a közraktári jegyre feltüntetett összértéket alkalmazza. A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja: a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam; befektetési jegyekre az Alap által a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték; az OTC-piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke; külföldi (BÉT-re be nem vezetett) értékpapírra a (külföldi) számlavezető által meghatározott piaci árfolyam érvényes. Külföldi értékpapír esetében, a (külföldi) számlavezető által egy adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot, vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB deviza-középárfolyamán forintosítja, illetve MNB ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja. A portfólióérték-alapú sávokban feltüntetett, nyomdai úton előállított értékpapír letéti, illetve dematerializált értékpapír nyilvántartási díjtételeinek alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfolióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díjtétel(eke)t veszi figyelembe. Például egy átlagos napi 250 Mrd Ft értékű dematerializált részvényportfólió esetén 100 Mrd Ft erejéig a legalsó sávnak megfelelő, legmagasabb díjtételt; újabb 100 Mrd Ft erejéig az eggyel magasabb sávnak megfelelő, eggyel kedvezőbb díjtételt; végül a fennmaradó 50 Mrd Ft erejéig a még további eggyel magasabb sáv szerinti még kedvezőbb díjtételt alkalmazza a számítás során. A KELER Zrt. Díjszabályzata 6/29

7 Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 6. Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés AA 6.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ft 100 Mrd Ft 1,50 bp/év+ ÁFA AB 100 Mrd Ft 200 Mrd Ft 1,20 bp/év+ ÁFA AC 200 Mrd Ft 400 Mrd Ft 1,00 bp/év+ ÁFA AD 400 Mrd Ft fölött 0,80 bp/év+ ÁFA AE 6.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 4.1. AF 0 Ft 100 Mrd Ft 1,50 bp/év+ ÁFA AG 100 Mrd Ft 200 Mrd Ft 1,30 bp/év+ ÁFA AH 200 Mrd Ft 400 Mrd Ft 1,20 bp/év + ÁFA AI 400 Mrd Ft fölött 1,00 bp/év+ ÁFA AJ 6.3. Egyedi letétkezelés 1,50 bp/év+ ÁFA DA 7. Dematerializált értékpapír nyilvántartás AK 7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ft 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AM 100 Mrd Ft 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AN 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AO 7.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 3.4. AP 0 Ft 100 Mrd Ft 0,85 bp/év AR 100 Mrd Ft 1000 Mrd Ft 0,65 bp/év AS 1000 Mrd Ft fölött 0,6 bp/év AU Nagyrészvényes részvénytulajdon 0,45 bp/év 3.4. FA Megjegyzés: A KELER a nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjtételt (7.2.1.) az alábbi feltételek mellett alkalmazza: a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a felek a KELER-rel külön megállapodást kötnek a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban a részvénysorozat(ok) a BÉT értékpapírlistáján szerepel(nek) a portfólió átlagos napi értéke a tárgyhó során részvényenként legalább 100 Mrd Ft az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített alszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód 8. Felelős őrzés Dematerializált értékpapír felelős őrzése 3 bp/év FC 8.2. Nyomdai úton előállított értékpapír felelős őrzése 3 bp/év+áfa AW 9. Külföldi értékpapír nyilvántartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet 45/BB/BC/ BD/BE/BF/ BG/BH/ BI/BJ/BK 9.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 1. sz. melléklet 46/BL/BM/ BN/BO/BP/ BR/ BS BT/BU/BV Megjegyzés: A KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa. A KELER Zrt. Díjszabályzata 7/29

8 Példa Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási díjak számítása Egy értékpapír (al)számlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő: Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír Ebből nagyrészvényes részvénytulajdon 250 Mrd Ft 250 Mrd Ft 100 Mrd Ft Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj: Ft Példa Állomány Díjtétel Fizetendő díj Dematerializált értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 100 Mrd Ft 0,85 bp / év Ft 150 Mrd Ft 0,65 bp / év Ft Összesen 250 Mrd Ft Ft Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 100 Mrd Ft 0,85 bp / év Ft 50 Mrd Ft 0,65 bp / év Ft Nagyrészvényes részvénytulajdon 100 Mrd Ft 0,45 bp / év Ft Összesen 250 Mrd Ft Ft Külföldi értékpapírok Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft 2,50 bp / év Ft Összesen 20 Mrd Ft Ft Értékpapír nyilvántartás összesen Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 8/29

9 II. Elszámolási díjtételek 1. Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci szolgáltatás 1.1. BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált ügylet elszámolás Nem T napon (- valós időben) elszámolandó ügylet 750 Ft/tranzakció BA/C0 Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Példa Elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező Ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Multinet ügylet 1 db ügylet BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált (nem valós 4 db (3 vétel + 1 eladás) időben elszámolandó) ügylet Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolás 3 db Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Multinet ügylet értékpapír elszámolás 1 db 600 Ft /tranzakció 600 Ft BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált (nem valós időben elszámolandó) 4 db 750 Ft / tranzakció Ft ügylet elszámolása Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása (II.7. pont szerint) 3 db 275 Ft / tranzakció 825 Ft Költség összesen Ft KIEGYENLÍTÉSI DÍJAK Kiegyenlítéshez kapcsolódó szolgáltatások Díj ÁÜSZ Kód 2. Derivatív ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja 600 Ft/ tranzakció N28 3. Multinet ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja 600 Ft/ tranzakció N27 4. Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítési díja 600 Ft/ tranzakció LB 5. Gázpiaci ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja 600 Ft / tranzakció GT 6. Energiapiaci ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja 600 Ft / tranzakció A15 Megjegyzés: NEMTELJESÍTÉS 7. Megjegyzés: A pénzügyi és értékpapír kiegyenlítési díj, csak a tartozik tételek után kerül felszámításra. Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj /BT, A8 A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg. 8. Egyéb tőzsdei szolgáltatás Díj ÁÜSZ Kód Nem a KELER-en keletkeztetett, BÉT elszámolásra befogadott értékpapír regisztrációs díja Ft/sorozat Kézi számla A KELER Zrt. Díjszabályzata 9/29

10 III. Tranzakciós díjtételek 1. Értékpapírtranszfer (FoP) elszámolás Elektronikus instrukció főszámlák között 600 Ft/tranzakció DJ/IB Elektronikus instrukció azonos főszámlán belüli alszámlák között (KID-en értékpapír pozíciórendezés, ERE 430 Ft/tranzakció ID tranzakció) Értékpapírtranszfer (FoP) felfüggesztés 50 Ft/tranzakció ES Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 50 Ft/tranzakció ER Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer (FoP) elszámolás 2 000Ft+ÁFA /tranzakció ST Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindig csak az átadó fél terhére számítja fel. 2. Értékpapír-transzfer (DVP, DVD) elszámolás Értékpapír-transzfer (DVP) elszámolás 900 Ft/tranzakció B8 Elektronikus instrukció Értékpapír-transzfer (DVP) felfüggesztés 100 Ft/tranzakció EP Értékpapír-transzfer (DVP) törlés 100 Ft/tranzakció EN Megjegyzés: Az elszámolási díjtétel az elsődleges piaci, a prompt (OTC), a repo, valamint a repo hosszabbítástípusú tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Repo törlése esetén a KELER nem számol fel díjat. Az elszámolási díjtételt a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. Befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetése és Ft/tranzakció J8, J9 és törlése Megjegyzés: A tranzakciótípus a WARP-on rögzített instrukciók elszámolása során használható, melynek díja vevőre és eladóra egyaránt vonatkozik. Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak Értékpapír-transzfer pénzügyi elszámolása felszámított, VIBER-ben (HUF esetén) feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra a 2.1 és 2.2. pontok alatt szereplő tranzakciókhoz kapcsolódóan Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer (DVP) deviza Ft/tranzakció N24 elszámolása Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. (vevő részére) 2.5. Befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetéséhez és törléséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás díja 500 Ft/tranzakció N30 HUF-tól eltérő devizanem esetén Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. (vevő részére) Értékpapír-transzfer (DVD) elszámolás Ft/tranzakció ET Értékpapír-transzfer (DVD) felfüggesztés 100 Ft/tranzakció Kézi számla Értékpapír-transzfer (DVD) törlés 100 Ft/tranzakció EU Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindkét fél terhére egyaránt felszámítja. A KELER Zrt. Díjszabályzata 10/29

11 3. az elektronikusan Faxon vagy papíralapon beadott transzfer felára beadott instrukcióra FE/IC/IE (elektronikusan benyújtott megbízás díján felül) megállapított díj %-a A KELER Zrt. Díjszabályzata 11/29

12 Példa Értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolási díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) törlés Értékpapírtranszfer (DVP) Értékpapírtranszfer Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés Értékpapírtranszfer (DVP) törlés 80 db 20 db 5 db 250 db 200 db 200 db 10 db 5 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT 80 db 600 Ft / tranzakció Ft tip.tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE 20 db 430 Ft / tranzakció Ft tip.tranzakció Értékpapírtranszfer (FoP) törlés 5 db 50 Ft / tranzakció 250 Ft Értékpapírtranszfer (DVP) 250 db 900 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer 200 db 900 Ft / tranzakció Ft Értékpapírtranszfer 200 db 430 Ft / tranzakció Ft pénzügyi elszámolás Értékpapírtranszfer (DVP 10 db 100 Ft / tranzakció Ft felfüggesztés Értékpapírtranszfer (DVP törlés 5 db 100 Ft / tranzakció 500 Ft Tranzakciós díj összesen Ft További tranzakciós díjtételek 4. CO 2-kibocsátási egység elszámolás 5000 Ft/tranzakció 6.5. FD Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint és deviza alapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. 5. Nemzetközi (cross-border) elszámolás Clearstream Luxembourg vagy Euroclear Bank 1500 Ft/tranzakció C01 számlákon történő (FoP,DVP) elszámolás Helyi piaci értékpapír-transzfer (FoP, DVP) 2. sz. melléklet C02 elszámolás XETRA dedikált ép. alszámlán, Ft/tranzakció C09 értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás (CASCADE) XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer Ft/tranzakció C11 (FoP, DVP) elszámolás (CREATION) 5.2. Értékpapír-elszámolási instrukció törlése Ft/tranzakció C05 Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az instrukciót benyújtó számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (indítás vagy fogadás) 5.3. Deutsche Börse-ügyletek elszámolása Megjegyzés: CCP-ügylet 950 Ft/megbízás C06 Nem CCP-ügylet 2300 Ft/teljesítés C07 Eurex klíring 170 Ft/megbízás, C08 0,15 bp max Ft/megbízás Eurex elszámolási instrukció 150 Ft/teljesítés C31 Az Eurex klíring díj bp-ban feltüntetett része, a díjtételnek a megbízás értékére történő alkalmazásával, az MNB hó végi EUR árfolyama alapján, a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítve kerül meghatározásra a megbízást benyújtó ügyfélnek. A KELER Zrt. Díjszabályzata 12/29

13 Példa Nemzetközi (cross-border) tranzakciók elszámolási díjainak számítására Clearstream Luxembourg belső köri értékpapír transzfer RECFOP részvény (receive free of payment) 2 db DELFOP kötvény (deliver free of payment) 2 db RECAPMT kötvény (receive against payment) 2 db DELAPMT részvény (deliver againt payment) 2 db Bridge tranzakciók (Clearstream-Euroclear) RECFOP kötvény (receive free of payment) 3 db DELFOP részvény (deliver free of payment) 3 db RECAPMT részvény (receive against payment) 3 db DELAPMT kötvény (deliver againt payment) 3 db Helyi piacos tranzakció Austria RECFOP kötvény (receive free of payment) 3 db Austria DELAPMT részvény (deliver againt payment) 1 db Csehország RECFOP kötvény (receive free of payment) 1 db Csehország DELAPMT részvény (deliver againt payment 2 db USA RECFOP kötvény (receive free of payment) 2 db USA DELAPMT részvény (deliver againt payment) 1 db Tranzakció törlése Kötelező érvényű társasági esemény (osztalékfizetés) Kötelező érvényű társasági esemény (lejárat) Kötelező érvényű társasági esemény (merger) Önkéntes társasági esemény (dividend reinvestment plan) USA allokáció kedvezményes adókulcs igénybevételéhez W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése) XETRA ügylet (CASCADE)W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése) 1 db DB ügylet CCP körbe bevont értékpapírokra DB EUREX elszámolás EUREX klíring díj továbbhárítása DB ügylet CCP körön kívüli értékpapírokra 8 db 12 db 10 db 3 db 12 db 7 db 2 db 1 db 5 db 1 db 217 db 217 db 217 db 10 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók száma (db) Díjtétel Ft / tranzakció Fizetendő díj Ft F_CBL_REC_FOP_WM_MAN_SHS F_CBL_DEL_FOP_WM_MAN_FMT F_CBL_REC_A_P_WM_MAN_FMT F_CBL_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_EOC_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_EOC_DEL_FOP_WM_MAN_SHS F_EOC_REC_A_P_WM_MAN_SHS F_EOC_DEL_A_P_WM_MAN_FMT F_AUT_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_AUT_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_CZE_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_CZE_DEL_A_P_WM_MAN_SHS F_USA_REC_FOP_WM_MAN_FMT F_USA_DEL_A_P_WM_MAN_SHS CANCEL_EXTERNAL CORP_DIVIDEND CORP_REDEMPTION CORP_MAND_EVENT CORP_OPTION_EVENT ALLOCATION_OWNERSHIP W-8BEN_CHANGE XETRA_NON_EXCHANGE DB_CCP_BELUL DB_EUREX_ELSZ DB_EUREX_KLIRING Ft/megbízás+0,15 bp DB_CCP_KIVUL Tranzakciós díj összesen Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 13/29

14 Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás Értékpapír-zárolás elektronikusan benyújtott instrukció esetén Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás Ft/tranzakció B2/B3/B6/EF/18/ L7/L8 Együttes zárolás papír alapon benyújtott instrukcióval Ft/tranzakció /75 Értékpapír-zárfeloldás elektronikusan benyújtott instrukció esetén Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejárat előtti feloldása, elektronikus instrukció Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása Egyoldalú, együttes, valamint kedvezményezetti zárolás fax vagy papír alapon benyújtott instrukcióra, illetve lejárat előtti kézi feloldás Egyoldalú, kedvezményezetti vagy együttes zárolásról szóló letéti igazolás Egyoldalú, kedvezményezetti, vagy együttes zárolási kivonat kiadása A kibocsátó által kezdeményezett társasági esemény miatti zárolás Ft/tranzakció Ft/tranzakció Ft/tranzakció B Ft/tranzakció Ft+ÁFA /tranzakció B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA 20/26/27 29/EE 15/ FF/ Ft/tranzakció EI/ Ft/tranzakció Közgyűlési letéti igazolás kiadása Ft+ ÁFA /tranzakció 6.9 (Sorszámos) letéti igazolás kiadása Ft+ ÁFA /tranzakció Részvénykönyvi bejegyeztetés Ft/tranzakció Értékpapír-kölcsönzés Pool-alapú kölcsönzés 600,00 bp/év Kölcsönzési készenlét Ft/ klíringtag/ hó Triparty és KELER-rel kötött kölcsönügylet nyitás Ft/tranzakció K1/E Triparty-kölcsönzés (KELER díj) 150,00 bp/év Kézi számla Megjegyzés: A bp-ban feltüntetett pool alapú illetve triparty kölcsönzési díjtételeket a KELER, a kölcsön tárgyát képező értékpapírok napi árfolyam alapján számított értékére vonatkozóan, a kölcsön ügylet időtartamát figyelembe véve alkalmazza. Példa Értékpapír zárolás/feloldás/letéti igazolás miatti díjak számítása Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Értékpapír egyoldalú zárolása elektronikus instrukcióval Értékpapír kedvezményezeti zárolás elektronikus instrukcióval Értékpapír együttes zárolása papíros alapú megbízással Együttes zárolás automatikus feloldással Egyoldalú zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolás papír alapon történő feloldása Kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása Együttes zárolási kivonat 5 db 10 db 3 db 1 db 5 db 2 db 10 db 3 db Az Ügyfél által fizetendő díj számítása: Tranzakció típusa Tranzakciók száma Díjtétel Fizetendő díj Ép. egyoldalú zárolása elektr.tr. 5 db 1000 Ft / tranzakció 5000 Ft Ép.kedvezményezetti zárolása elektr. tr. 10 db 1000 Ft / tranzakció Ft Ép. együttes zárolása papíros alapon 3 db 10000Ft / tranzakció Ft Együttes zárolás automatikus lejáratkori feloldása 1 db 1000 Ft / tranzakció 1000 Ft Egyoldalú zárolás automatikus lejáratkori feloldása 5 db 1000 Ft / tranzakció 5000 Ft Együttes zárolás papíros alapú feloldása 2 db Ft / tranzakció Ft A KELER Zrt. Díjszabályzata 14/29

15 Kedvezményezetti zárolás automatikus lejáratkori felodása 10 db 1000 Ft / tranzakció Ft Együttes zárolási kivonat 3 db 1000 Ft / tranzakció 3000 Ft Tranzakciós díj összesen Ft 8. Pénzforgalom ,00 bp, min. 150 Külső köri (GIRO) kötegelt feldolgozású Ft/tranzakció, max. pénzforgalom elektronikus megbízással Ft/tranzakció Külső köri (GIRO) kötegelt feldolgozású pénzforgalom fax vagy papír alapon Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom elektronikus megbízással Külső köri (GIRO) kötegelt és napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom felára fax vagy papír alapon történő benyújtás esetén (elektronikus megbízás díján felül értendő) Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalmi megbízás visszahívásának díja 2,00 bp, min. 150 Ft/tranzakció, max Ft/tranzakció Ft/tranzakció 4,00 bp., min. 150 Ft/tranzakció, max Ft/tranzakció , G G Ft/tranzakció , G Ft/tranzakció G3 Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek egyenkénti összegeire vonatkozóan kerül felszámításra Külső köri (VIBER) pénzforgalom Ft/tranzakció D5 Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra Belső köri (KELER) pénzforgalom Díjmentes D1, D3 Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben vezetett pénzforgalmi számlák közötti, valamint az ügyfél-alszámlák közötti pénzforgalomra vonatkozik Pénztári tranzakciók 5.6. Készpénzkiszállítás 30,00 bp, de minimum Ft 78 Készpénzfelvétel lemondása 10,00 bp A6 Pénztári befizetés 5 bp 51 Pénztári nagy darabszámú forint befizetés (1000 db HUF-bankjegy feletti darabszámú készpénz 20,00 bp befizetés esetén, a teljes összegre) Megjegyzés: A pénztári tranzakciók díjtételei a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, az adott tranzakció tárgyát képező összegre vonatkozóan kerülnek felszámításra. 9. Devizaszámla-vezetés Devizaátutalás Belső köri (KELER számlák közötti) deviza átutalás 500 Ft/tranzakció N11 Külső köri deviza átutalás 3900 Ft/tranzakció N Deviza avizó Ft/tranzakció N Konverzió (FX) Díjmentes Kényszerkonverzió Ft/tranzakció pontja N29 Megjegyzés: A KELER Általános Üzletszabályzatában kapott felhatalmazása alapján a devizában végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, valamint kényszerintézkedés keretében végez a KELER kényszerkonverziót. A kényszerkonverziós díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére kerül felszámításra. A KELER Zrt. Díjszabályzata 15/29

16 9.56. Instrukció törlése (külföldi) számlavezető által Külföldi számlavezető hiányos vagy hibás tartalom miatt által felszámolt összeg Deviza avizó nem- vagy késedelmes teljesítése Külföldi számlavezető által felszámított összeg Értéktári szolgáltatások Értékpapír-kiszállítás, kiadás 20,00 bp, min Ft/ tranzakció+ ÁFA Megjegyzés: Az értékpapír-kiszállítás bp-ban feltüntetett díjtételei a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékére vonatkozóan kerülnek felszámításra. Az értékpapír-kiszállítás értékalapú sávokban feltüntetett díjtételeinek alkalmazásakor, a KELER mindig a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékének megfelelő sáv szerinti díjtételt veszi figyelembe Kedvezményes kiszállítás Ft+ÁFA 0 Ft 0,5 M Ft 11 /tranzakció Ft+ÁFA 0,5 M Ft 5 M Ft 12 /tranzakció 20,00 bp, de min. 5 M Ft vagy afölött Ft/ Tranzakció + 13 ÁFA Megjegyzés: Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló, illetve megszűnt társaságok által kibocsátott értékpapírok, kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok és KELER-rel kötött megállapodással nem rendelkező társaság által kibocsátott értékpapírok esetén alkalmazandó. A KELER Zrt. Díjszabályzata 16/29

17 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, KELER SWIFT-szabálykönyv szerinti üzenetek) Elektronikus kommunikációs díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 1. KID 1.1. (Egyszeri) csatlakozás valamelyik szabályozott piacon kereskedési joggal rendelkező ügyfél részére Díjmentes Szabályozott piacon kereskedési joggal nem rendelkező ügyfél részére Egyedi verzió Ft + ÁFA Hálózati verzió Ft + ÁFA Megjegyzés: Az egyszeri díjak a vastagklienses KID-re vonatkoznak, ekid esetén a KELER nem számít fel csatlakozási (telepítési) díjat az Ügyfél részére Ft + / ÁFA 1.2. Felhasználói díj , 67 végpont/hó Megjegyzés: Mind vastagklienses, mind ekid esetén alkalmazandó díjtétel. (Mindkét verzió használata esetén is csak egyszer esedékes) 2. KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek 2.1. (Egyszeri) csatlakozás Díjmentes Felhasználói díj Ft/hó + ÁFA Üzenet díj reporting típusú SWIFT-üzenet MT941 MT950 MT535 MT536 MT537 non-reporting típusú üzenet MT900 MT910 MT196 MT996 MT544 MT545 MT546 MT Ft/ üzenet+ 0 Ft /tételsor 100 Ft /üzenet + 0 Ft /tételsor R R05 MT Státusz üzenetek 60 Ft/üzenet R06 MT Tőzsdekivonatok.xml formátumban Ft/hó Speciális információ lekérés Egyedileg megállapítva A KELER Zrt. Díjszabályzata 17/29

18 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek Egyéb szolgáltatási díjtételek Díj ÁÜSZ Kód 1. Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás pénz- és értékpapír-forgalomról Ft+ÁFA/oldal 56/I6, D6/D8 2. Adatszolgáltatás (elektronikusan) Ft+ÁFA /kivonat/nap 3. Duplikált riport társasági eseményről Ft+ÁFA/oldal F5 4. Bankinformáció kiadás (auditált mérleghez, pályázathoz stb.) Ft/alkalom + áfa Külföldi értékpapírhoz kapcsolódó társasági esemény feldolgozás Osztalék/kamatjóváírás/lejárat 700 Ft/esemény/ép alszámla C Ft/esemény/ép Egyéb kötelező esemény alszámla, (részvénycsere, merger, stock split) C19 Önkéntes események (jegyzés, choice dividend, dividend reinvestment, vételi ajánlat) Jogok vétele, (automatikus) eladása 6. Kedvezményes USA adózás Ft/instrukció C Ft/instrukció/alszámla C22 W-8BEN nyomtatvány kezelése Ft/instrukció C27 7. Adó-visszaigénylés Dokumentumok feldolgozása (illetőségi igazolás, haszonhúzói nyilatkozat) Ft/tranzakció C28 Adó-visszaigénylés feldolgozása Ft/tranzakció C29 Allokációk, megfeleltetések feldolgozása Ft/tranzakció C30 8. Harmadik fél részére végzett biztosíték értékelés Ft/hó 8.5. Kézi számla 9. Harmadik fél részére végzett fedezetvizsgálat Ft/hó 8.5. Kézi számla A KELER Zrt. Díjszabályzata 18/29

19 VI. Kibocsátói díjtételek Valamennyi értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások F7 1. ISIN azonosító kiadása eisin alkalmazáson beadott kérelem esetén Ft/sorozat 1.2. Nyomtatott formában beadott kérelem esetén Ft/sorozat Kibocsátó hibája miatt meghiúsult ISIN kód kiadás költsége Ft/sorozat 1.3. Értékpapír adat változás bejelentés Díjmentes 1.4. Központi értékpapír nyilvántartás Díjmentes Kibocsátó kérésére értékpapírhoz kapcsolódó dokumentumokról papír alapú másolat kiadása: Kibocsátó kérésére központi értékpapír állomány egyenlegről papíralapon kiadott kivonat Ft + ÁFA /oldal Ft + ÁFA /sorozat Formázott táblázat 4. Tulajdonosi megfeleltetés Nyilvánosan kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón történő átadással Ft /ép.sorozat 4.2. Zárt körben kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón történő átadással Ft /ép.sorozat 4.3. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés alkalmanként, adathordozón történő átadással Ft /ép.sorozat 4.4. Papír alapon történő átadással további Ft /oldal Megjegyzés: A díjtétel a közgyűlés, osztalékfizetés, részvénykönyv-aktualizálás miatt igényelt, illetve a visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkozik. A tulajdonosi megfeleltetés a KELER székhelyén kerül átadásra. Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódóan a 4. pontban szereplő díjtételek ÁFA kötelesek. 5. Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként Ft Elektronikus úton, KID-en keresztül ÁFA/ép.sorozat Ft Papíralapon, KELER székhelyén történő átadással ÁFA/ép.sorozat Papíralapon, Budapest területén futárral történő Ft kiküldéssel ÁFA/ép.sorozat Megjegyzés: Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódóan az 5. pontban szereplő díjtételek ÁFA kötelesek. A KELER Zrt. Díjszabályzata 19/29

20 Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások 6. Értékpapír-sorozat befogadása Ft+ ÁFA Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja mely felszámításra kerül az értékpapír-sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is. 7. Értékpapírcsere Forgalomból kikerülő értékpapír kiadása 10 Ft+ÁFA/db Forgalomba bekerülő értékpapír bevételezése 1 M Ft alatti címlet 20 Ft+ÁFA/db 1 M Ft 10 M Ft közötti címlet 5 Ft+ÁFA /db 10 M Ft-os vagy afeletti címlet Díjmentes 8. Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez 5 Ft+ÁFA/db min Ft+ÁFA áfa/ alkalom, max Ft+ÁFA/ alkalom 9. Forgalomból kivont értékpapír érvénytelenítése ezer fizikai db alatt 5 Ft+ÁFA/db 50 ezer fizikai db fölött Ft+ÁFA áfa/alkalom 10. Forgalomból kivont értékpapír megsemmisítése 5 Ft+ÁFA/db 4.3. Megjegyzés: A megsemmisítés díja a közjegyzői díjat nem tartalmazza. 11. Értékpapír-lebélyegzés 5 Ft+ÁFA/db Szelvényvágás Szelvényvágás 10 Ft+ÁFA /db 13. Szelvényátadás érvénytelenítés nélkül 5 Ft+ÁFA/db min Ft+ÁFA / alkalom, max Ft+ÁFA / alkalom Megjegyzés: Megjegyzés: Ha a kibocsátó nem kéri a teljes letétbe helyezett értékpapír-mennyiségről a szelvényvágást. 14. A KELER által vágott szelvények érvénytelenítése és megsemmisítése 10 Ft+ÁFA/db 4.3 Megjegyzés: A díj a megsemmisítés megtörténte után fizetendő. 15. Érvénytelenített értékpapír kiadása 10 Ft+ÁFA /db Érvénytelenített értékpapír őrzése 1,00 bp/év+ ÁFA Megjegyzés: A díjtétel az értékpapírok névértékére vonatkozóan időarányosan kerül felszámításra, (az értékpapír letétkezelés és nyilvántartás díjainak számításához használt képlet szerint.) A KELER Zrt. Díjszabályzata 20/29

21 Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások edemat rendszeren igénybe vett szolgáltatás - edemat rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és elektronikusan aláírt okirattal (ÁÜSZ pontja) Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, ill több ép. sorozat esetén KKEDELN M Ft össznévérték alatt Ft/sorozat RKEDELN Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam KKEDELS Ft/sorozat igénylése esetén RKEDELS KNEDELN M Ft össznévérték vagy afelett Ft/sorozat RNEDELN Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat 18. Értékpapír-sorozat teljes törlése Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése Díjmentes Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése Ft/sorozat Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)sorozat össznévértékét nem érintő, a sorozat egyéb adatainak változása miatt Ft/sorozat Kibocsátó adatainak változása miatt Ft/sorozat Adatváltozás nélkül egyéb okból Díjmentes Megjegyzés: KNEDELS RNEDELS ETEDELN ETEDELS OCSPEDELN OCSPEDELS OCSKEDELN OCSKEDELS A fenti díjtételek bankkártyával fizetendőek. Amennyiben a nyomtatott formában, vagy az -ra érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan a KELER a jelen szabályzat VI. fejezet számú Kibocsátói díjtételekből az eseménynek megfelelő, személyes vagy távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül at számlázásra.olja fel. edemat rendszeren igénybe vett szolgáltatás - edemat rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és nem elektronikusan aláírt okirattal (ÁÜSZ pontja) 20. Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, ill. több ép. sorozat esetén M Ft össznévérték alatt Ft/sorozat Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat M Ft össznévérték vagy afelett Ft/sorozat Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat Értékpapír-sorozat teljes törlése Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése Ft/sorozat Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése Ft/sorozat 22. Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)sorozat össznévértékét nem érintő, a sorozat egyéb adatainak változása miatt Ft/sorozat Kibocsátó adatainak változása miatt Ft/sorozat Adatváltozás nélkül egyéb okból Díjmentes KKEDPAN RKEDPAN KKEDPAS RKEDPAS KNEDPAN RNEDPAN KNEDPAS RNEDPAS TLEDPAN TEEDPAS ETEDPAN ETEDPAS OCSPEDPAN OCSPEDPAS OCSKEDPAN OCSKEDPAS A KELER Zrt. Díjszabályzata 21/29

22 Megjegyzés: A fenti díjtételek bankkártyával fizetendőek. Amennyiben nyomtatott formában, vagy az ra érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, KELER a jelen szabályzat VI. fejezet számú Kibocsátói díjtételekből az eseménynek megfelelő, személyes vagy távolról irányított eljárásra vonatkozó díjat kerül számlázásra.olja fel. A KELER Zrt. Díjszabályzata 22/29

23 KID rendszer használatával, nyomtatott formában, vagy az címre küldött dokumentumokkal (ÁÜSZ pontja) 23. Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén M Ft össznévérték alatt Ft/sorozat HD/HP Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam Ft/sorozat Kézi számla igénylése esetén M Ft össznévérték vagy afelett Ft/sorozat HE/HR/HA Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat Kézi számla 24. Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén M Ft össznévérték alatt Ft/sorozat HJ/HZ Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam Ft/sorozat Kézi számla igénylése esetén M Ft össznévérték vagy afelett Ft/sorozat HK/HX/HG Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat Kézi számla 25. Értékpapír-sorozat teljes törlése Lejárat miatt Ft/sorozat J1/J2Kézi számla Megszűnés, vagy egyéb ok miatt Ft/sorozat IA/I8 Nyomtatott formában, vagy az címre küldött dokumentumokkal, személyesen vagy távolról irányítottan végezhető események (ÁÜSZ és pontja) 26. Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén M Ft össznévérték alatt Ft/sorozat Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat M Ft össznévérték vagy afelett Ft/sorozat Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat Kézi számla KKPVSZE RKPVSZE KKPVELN RKPVELN Kézi számla KKPVSZES RKPVSZES KKPVELS RKPVELS Kézi számla KNPVSZE RNPVSZE KNPVELN RNPVELN Kézi számla KNPVSZES RNPVSZES KRNPVELS RNPVELS 27. Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép sorozat esetén M Ft össznévérték alatt Ft/sorozat KKTPVSZE RKTPVSZE Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat M Ft össznévérték vagy afelett Ft/sorozat Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén Ft/sorozat KKTPVSZES RKTPVSZES KNTPVSZE RNTPVSZE KNTPVSZES RNTPVSZES A KELER Zrt. Díjszabályzata 23/29

24 28. Értékpapír-sorozat teljes törlése Személyes jelenléttel Lejárat miatt Ft/sorozat TLPVSZE Megszűnés, vagy egyéb ok miatt Ft/sorozat TEPVSZE Távolról irányított Lejárat miatt Ft/sorozat TLPVINS LTPVELN LTPVELS Megszűnés, vagy egyéb ok miatt Ft/sorozat TEPVINS ETPVELN ETPVELS Megjegyzés: Az értékpapír-sorozatok átalakításából adódó sorozat teljes törlése esetén is fizetendő díj. A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 napon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámolja. 29. Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként Személyes jelenléttel Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)sorozat össznévértékét nem érintő, a sorozat egyéb adatainak változása miatt Ft/sorozat Kibocsátó adatainak változása miatt Ft/sorozat Adatváltozás nélkül egyéb okból Díjmentes Távolról irányított Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (Ssorozat össznévértékét nem érintőváltozása nélkül), a sorozat egyéb adatainak változása miatt Ft/sorozat Kibocsátó adatainak változása miatt Ft/sorozat OCSPPVSZE OCSPPVPAN OCSPPVPASOCS PPVELN/ OCSPPVELS OCSKPVSZE OCSKPVPANOCS KPVELN/ OCSKPVELS OCSPPVINS OCSPPVELN OCSPPVELS OCSKPVINS OCSKPVELN OCSKPVELS Adatváltozás nélkül egyéb okból Díjmentes 30. Befektetési jegyek átalakítása Ft/sorozat Befektetési jegyek folyamatos (napi) keletkeztetése * 350 Ft/tranzakció DG 32. Befektetési jegyek folyamatos (napi) törlése * 350 Ft/tranzakció DH 33. Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás) Kézi számla Ft/sorozat Értékpapír-kiszorítás lebonyolítása eseményenként (A díjtétel magában foglalja a részleges törlés, illetve a Ft/sorozat rábocsátás díját) 35. Értékpapír átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával (A díjtétel magában foglalja a jogelőd sorozat törlését és a jogutód sorozat keletkeztetését/rábocsátását és a Ft/sorozat számla jóváírási adatokat tartalmazó kibocsátói utasítás elkészítésének díját) Megjegyzés: * A DVP elvű napi keletkeztetés és törlés tranzakció díja a III. Tranzakciós díjtételek / 2.2. pontja alatt található A KELER Zrt. Díjszabályzata 24/29

25 VII. WARP szolgáltatások díjai * WARP díjak Díj ÁÜSZ Kód 1. Egyszeri díjak Csatlakozási díj Ft+ÁFA W01 Megjegyzés: Minden WARP-partner létrehozásakor esedékes, egyszeri díj 1.2 ISIN aktiválási díj Ft+ÁFA / ISIN W02 Megjegyzés: Alapkezelő által fizetendő díj, mely a befektetési jegy(ek) WARP-ban történő aktiválása után esedékes. (Aktiv ISIN kódok forgalmazhatók a rendszerben) 2. Rendszer elérési díjak havonta Alapkezelő - A díjcsomag (3 db ISIN elérését forgalmazását teszi lehetővé, további alapok díjkötelesek) Alapkezelő - B díjcsomag (10 db ISIN elérését forgalmazását teszi lehetővé, további alapok díjkötelesek) Alapkezelő - C díjcsomag (50 db ISIN elérését forgalmazását teszi lehetővé, további alapok díjkötelesek) Ft+ÁFA W03 minden további ISIN után fizetendő díj: Ft+ÁFA W Ft+ÁFA W05 minden további ISIN után fizetendő díj: Ft+ÁFA W Ft +ÁFA W07 minden további ISIN után fizetendő díj: Ft+ÁFA W Megjegyzés: 3. Megjegyzés: Elszámoló Fél (Befektetési jegyek napi keletkeztetésére és törlésére jogosult számlatulajdonos) Forgalmazási díj Ft+ÁFA (WARP-partnerhez rendelt alapkezelői kapcsolatok, illetve ISIN-ek számától függetlenül egységes díj) A díjak az ISIN kódok aktiválásától kezdve, az adott partner-szerepkörök betöltése alapján időarányosan fizetendők. Amennyiben egy WARP-partner egyszerre több szerepkört is ellát, úgy a díjak partnerszerepkörönként fizetendők (Sávos díjszabás a WARP rendszerbe beadott instrukciók havi darabszámától függően) db: 500 Ft+ÁFA /db db: 125 Ft+ÁFA /db 1001 db felett: 10 Ft+ÁFA /db W W W W13 Forgalmazó által fizetendő díj, amely minden, Forgalmazó által létrehozott és elszámolt státuszú instrukcióra felszámításra kerül. Pl. egy Forgalmazó által beadott havi 850 db instrukció esetén fizetendő díj: 200x500 Ft + 650x125 Ft = Ft (+ÁFA) 4. Forgalmazási minimumdíj Ft+ÁFA/ hó 8.6. W10 Megjegyzés: Forgalmazó által fizetendő díj. Amennyiben az adott hónapban a 3. pontban feltüntetett díjainak összege nem éri el a Forgalmazási minimumdíj összegét, akkor a minimumdíj és a tényleges havi forgalmi díjak összege közötti különbözet felszámításra kerül. 5. Trailer fee riportok díja Ft+ÁFA/ISIN /hó W14 Megjegyzés: Alapkezelő által fizetendő díj, amely az Alapkezelő által a rendszerben megjelölt ISIN kódok után kerül felszámításra. 65. Egyedi információ- és adatszolgáltatások díja Egyedi megállapodás alapján 8.6. Megjegyzés: Egyedi paraméterek szerinti adatlekérdezések, audit riportok, információszolgáltatások stb. díja A KELER Zrt. Díjszabályzata 25/29

26 * A díjakra a KELER Zrt október 31-ig 90 %-os bevezetési díjkedvezményt biztosít. (A WARP-on keresztül indított elszámolási tranzakciók díjazása a Díjszabályzat III./1., III./2.2., III./2.3. és VI./31. pontjai szerint történik) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szabályzat a Felügyelet jóváhagyását követően, a KELER honlapján meghirdetett időpontban lép hatályba. A KELER Zrt. Díjszabályzata 26/29

27 1. sz. melléklet Piaconként megállapított külföldi értékpapír nyilvántartási díjtételek ISIN szerinti ország Csoport ISIN Kötvény Részvény Dél-Afrika ZA Spanyolország ES Ausztria AT Franciaország FR Nemzetközi piacok XS Olaszország IT Hollandia NL Egyesült Királyság Standard csoport GB 2,50 bp / év 3,50 bp / év Amerikai Egyesült Államok US Svájc CH Kanada CA Írország IE Belgium BE Málta MT Luxemburg LU Egyéb Németország I. csoport DE 2,00 bp / év 2,50 bp / év Dánia Svédország Japán II. csoport DK SE JP 2,50 bp / év 4,50 bp / év Finnország Portugália Norvégia III. csoport FI PT NO 5,50 bp / év 5,50 bp / év Szingapúr Ausztrália Hongkong IV. csoport SG AU HK 3,00 bp / év 8,50 bp / év Észtország Új-Zéland Törökország Indonézia Csehország Argentína Uruguay Mexikó Szlovénia Dubai Brazília Bulgária Lettország Litvánia V. csoport EN NZ TR ID CZ, CS AG UY MX SLO BR BG LV LT 15,00 bp / év 17,00 bp / év Thaiföld Malajzia Szlovákia Dél-Korea Izland VI. csoport TH MY SK KR 25,00 bp / év 26,00 bp / év Lengyelország VII. csoport PL 30,00 bp / év 40,00 bp / év Görögország Ciprus Kína VIII. csoport GR CY CNE 7,50 bp / év 48,00 bp / év Oroszország Románia IX. csoport RU RO 13,00 bp / év 78,00 bp / év - Horvátország X. csoport HR 70,00 bp / év 75,00 bp / év A KELER Zrt. Díjszabályzata 27/29

28 2. sz. melléklet Helyi piaci értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás díjtételei Ország Értékpapír típus DFoP/RFoP/DVP/ Argentína Ausztrália Ausztria Belgium Brazília Bulgária Ciprus Csehország Dánia Észtország Dél-Afrika Dél-Korea Dubai Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Hongkong Horvátország Indonézia Írország Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció, warrant-ok Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Ft / tranzakció Izland Ft / tranzakció Japán Ft / tranzakció Ft / tranzakció Kanada Ft / tranzakció Ft / tranzakció A KELER Zrt. Díjszabályzata 28/29

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 41/2012. sz. határozatával 2012. szeptember 03. napján 54/2012. sz. határozatával 2012. október 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 2015. október 02. napján. A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 2015. október 02. napján. A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 42/2015. számú határozatával 2015. október 02. napján A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 62/2014. számú határozatával 2014. december 10. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-146/2014 sz. határozatával 2014. december

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 34/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-57/2014 sz. határozatával 2014. július 30. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. szolgáltatási térképe:

A KELER Zrt. szolgáltatási térképe: A KELER Zrt. szolgáltatási térképe: Szolgáltatások ÁÜSZ hivatkozás Kondíciós lista hivatkozás Értéktári leirat hivatkozás I. SZÁMLANYITÁSI, SZÁMLAVEZETÉSI, ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTI ÉS-NYILVÁNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata * A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 9/2014. számú határozatával 2014. március 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-14/2014 sz. határozatával 2014. április 25.

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 34/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-57/2014 sz. határozatával 2014. július 30. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 4/2017/2. számú határozatával 2017. június 15. napján H-EN-III-212/2017. sz. határozat 2017. július 17. Hatályba

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 8/203. számú határozatával 203. december 8. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 4457-/204 sz. határozatával 204. január 5. napján Hatályba

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 64X/20167/3X2. számú határozatával 20162017. december június 12514. napján HHX-ENXXEN-IIIXXXIII-1800212/2017.

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata. 2013. január 30. napján

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata. 2013. január 30. napján A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 2/2013. sz. határozatával 2013. január 30. napján A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte:./2013. sz. határozat 2013. napján Általános rendelkezések A Központi Szerződő

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 39/2013. sz. határozatával 2013. június 20. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-49/2013. sz. határozat 2013. augusztus 15. napján

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: november 30.

Hatálybalépés dátuma: november 30. Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 2018. május 11. 3/2018/12. határozatszámmal, 2018. július 30. (faxos) 2018.07.30./2. határozatszámmal, 2018. szeptember 18. (faxos) 2018.09.18./1.

Részletesebben

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től Pénzforgalmi forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számlanyitás díja (kivéve az elkülönített betét) 1.500 Számlavezetési díj /Zárlati költség/ (havi) Internetbank

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Törölt: 9 Törölt: március 29. Törölt: 38 Törölt: június 27. Törölt: H-EN-III-1066 Törölt: 2012. augusztus 01 A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta:../2012. sz. határozatával 2012. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján

A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 52/2011. számú határozatával 2011. október 26. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-50240/2011 2011. december 15. napján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt:

A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 2018. május 11. 3/2018/12. határozatszámmal, 2018. július 30. (faxos) 2018.07.30./2. határozatszámmal, 2018. szeptember 18. (faxos) 2018.09.18./1.

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A Budapesti

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

2015. december 25-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2015. december 25-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 2015. december 25-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 1) BÉT bizományosi díj 1 A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2010. 06. 11. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2010. 06. 11. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2010. 06. 11. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től I. Általános feltételek A jelen Kondíciós lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. február 18. napján Hatályos: 2016. február 19től Erste Silver Bankszámlát külföldi vagy belföldi illetőségű

Részletesebben

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig 1. Értékpapír letéti számlavezetés 2 2. Alapkezelő befektetési jegyei 4 2.1 Nyiltvégű, határozatlan futamidejű, forint

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1 Vállalati és Önkormányzati hitel HIRDETMÉNY 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2014.03.01-től 1. NEM TÁMOGATOTT HITELEK... 4 1.1. Beruházási hitel... 4 1.2. Forgóeszköz hitel... 5 1.3. Rulirozó hitel... 6 1.4.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2016. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JELZÁLOGHITELEKEN KÍVÜLI FOGYASZTÓI DEVIZAHITELEK FORINTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SPOT SVÁJCI FRANK ELADÁSI TENDEREK FELTÉTELEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JELZÁLOGHITELEKEN KÍVÜLI FOGYASZTÓI DEVIZAHITELEK FORINTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SPOT SVÁJCI FRANK ELADÁSI TENDEREK FELTÉTELEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A JELZÁLOGHITELEKEN KÍVÜLI FOGYASZTÓI DEVIZAHITELEK FORINTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SPOT SVÁJCI FRANK ELADÁSI TENDEREK FELTÉTELEIRŐL A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. június 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. június 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. június 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. február 1-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. január 1-től hatályos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

Tájékoztató a preferenciális betételhelyezési lehetőség feltételeiről

Tájékoztató a preferenciális betételhelyezési lehetőség feltételeiről Tájékoztató a preferenciális betételhelyezési lehetőség feltételeiről I. Az ügylet leírása, az igénybevétel feltételei A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a hitelezési kockázatok csökkentése és a gazdasági növekedés

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi bankszámlatulajdonosok részére 2009. augusztus 1-jétıl fizetett kamatok, illetve a

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben