A KELER Zrt. Díjszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Díjszabályzata"

Átírás

1 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 11/2007. számú határozatával április 04. napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I. Számlanyitási és számlavezetési díjtételek 5 II. Tőzsdei ügyletek elszámolásának díja 7 III. Tranzakciós díjak 11 IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek 16 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 17 VI. Értékpapír kibocsátók részére kiszámlázásra kerülő díjak 19 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23 Törölt: 5 Törölt: 5 Törölt: 7 Törölt: 7 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 16 Törölt: 16 Törölt: 17 Törölt: 17 Törölt: 19 Törölt: 19 Törölt: 23 Törölt: 23 2

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok Díjfizetés havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. A jelen Szabályzat III. fejezete (Tranzakciós díjak) 10. pontjának, valamint az V. fejezet (Egyéb szolgáltatási díjtételek) és a VI. fejezet 18. pont díjainak a tárgyhó 25. napját követően keletkezett összegeit és az esetleges korrekciós díjtételeket a KELER a tárgyhót követő második hónap 1. munkanapján állítja ki számlán és küldi meg az Ügyfélnek. A Kibocsátó kivételével, a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg inkasszóval szedi be az esedékes díjakat. A pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél a kibocsátó kivételével esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja. A külföldi értékpapírra vonatkozó őrzési díj számításakor, a más letétkezelő által az adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB deviza középárfolyamán forintosítja, MNB deviza középárfolyam hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett Euro-hoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja. A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek ÁFA mentesek. Kivételt képeznek ez alól azon díjak, melyeknél az ÁFA külön megjelölésre kerül. 2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés A VI. fejezetben foglalt díjakat 18. pont kivételével a kibocsátó, a KELER által a szolgáltatás elvégzésének napján kiállított, eseti számla alapján fizeti. A III. fejezet 11. pontjában, valamint a VI. fejezet II./ és 19. pontjában rögzített szolgáltatások esetén a kibocsátó a díjat a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. A VI. fejezetben foglalt díjakat 18. pont, II./ és 19. kivételével a fizetés utólag, átutalással történik. Az értékpapírok társasági eseményeinek lebonyolításában a KELER jogosult a kibocsátóval, összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan, a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni. A nemteljesítési alap- és pótdíj kiszabása a tárgyhó utolsó elszámolási napján történik. A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg. A KELER a külföldi értékpapírok tranzakciós és letétkezelési díjainak esetében egyedi megállapodások alapján a jelen Díjszabályzatban megjelölt áraktól az Ügyfél számára kedvezően eltérhet. 3

4 A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak az adott szervezet általi átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően nem számol fel díjat. Ezen értékpapírok listáját a listában beállt minden változáskor a KELER közzéteszi a Magyar Tőkepiac c. lapban. E szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 10 és 11. pontjában meghatározott díjtételektől a KELER a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet. Újonnan bevezetett határidős és opciós kontraktus esetében a fizetendő klíringjutalékot a KELER határozza meg az adott kontraktus értékével arányosan. Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapír számláira vonatkozóan a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, úgy annak a KELER ügyfélköre felé történő meghirdetését, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított jutalékot és díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá. 3. Késedelmi kamat A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 4

5 I. Számlanyitási és számlavezetési díjtételek 1. Értékpapír-, pénzforgalmi-, illetve deviza nyilvántartási számla nyitása 2. Értékpapír alszámla-nyitási díj (az S000000, M kivételével alszámlánként, és értékpapíronként) 0 Ft / hó 500,-Ft 3. Értékpapír számlavezetési alapdíj Ügyfelenként: ,-Ft/hó 4. Pénzforgalmi számlavezetési alapdíj: (Az átalánydíjat a KELER minden szolgáltatást igénybevevőnek az általa nyitott pénzforgalmi főszámlák és alszámlák számától függetlenül csak egyszer számolja fel.) ,-Ft/hó 5. Devizanyilvántartási számlavezetési alapdíj Ft /hó Ügyfelenként: 6. Nyomdai úton előállított értékpapírok éves letéti díja (az éves átlagos értékpapír-állomány után) 6.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az aktuális portfolió érték alapján (a számítás alapja az értékpapír névértéke): Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft 400 Milliárd Ft között 400 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,15 ezrelék 0,12 ezrelék 0,10 ezrelék 0,08 ezrelék 6.2. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az aktuális portfolió érték alapján (a számítás alapja az értékpapírok hó végi piaci záró árfolyama)*: Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft 400 Milliárd Ft között 400 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,15 ezrelék 0,13 ezrelék 0,12 ezrelék 0,10 ezrelék 6.3. Közraktári jegy egyedi letétkezelési díja az aktuális portfolió érték alapján (a számítás alapja a közraktári jegyen feltüntetett összérték): 0,75 ezrelék 7. Dematerializált értékpapír számlavezetés és nyilvántartás éves díja: (a havi átlagos értékpapír állomány után) 7.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében (a számítás alapja az értékpapír névértéke) 5

6 Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetében, ideértve a befektetési jegyet is) (a számítás alapja az értékpapírok hó végi piaci záró árfolyama) * : Milliárd Ft között 100 Milliárd Ft 200 Milliárd Ft között 200 Milliárd Ft fölötti portfolió esetén 0,095 ezrelék 0,084 ezrelék 0,073 ezrelék ezrelék 0,11 ezrelék 0,1 ezrelék 0,09 ezrelék ezrelék Nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó kedvezmény az alábbi feltételek teljesülése esetén: a) a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a KELERrel kötött külön megállapodás, b) a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10%, az adott társaságban, c) az adott részvénysorozat a BÉT értékpapír listáján szerepel, d) a részvények piaci értékének havi átlagos állománya legalább 100 Mrd forint, e) a részvényeket az adott részvényre vonatkozó nevesített alszámlán tartja 8. Felelős őrzés Fizikai illetve dematerializált értékpapírok esetén egységesen Számításának alapja hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a névérték, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az aktuális piaci záró árfolyam 0,045 ezrelék 0,3 ezrelék 9. Külföldi értékpapír nyilvántartási díja: (A KELER által elfogadott letétkezelőnél nyilvántartott értékpapír. ) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében névértékre vetítve Egyéb értékpapír esetében piaci értékre vetítve (más letétkezelők által meghatározott piaci árfolyam alapján ) (a KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott letétkezelő egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa): ld. 1. sz. melléklet ld. 1. sz. melléklet * A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. 6

7 II. Tőzsdei ügyletek elszámolásának díja 1. Klíringelési alapdíj Alklíringtag klíringelési díja (Alklíringtag által kötött és általános klíringtag által eszámolt azonnali és derivatív üzletek klíringdíja szekciónként és alklíringtagonként) 2. BÉT azonnali ügylet klíring díja 0,-Ft/hó ,-Ft/hó 90,-Ft/tranzakció (forint és deviza alapú multilaterális nettó elvű ügylet után az eladó és a vevő által egyaránt fizetve) 3. BÉT-en kötött fix, aukciós és bruttó elvű szabadpiaci ügyletek nem T napi (nem valós időben elszámolandó) T napi (valós idejű) tranzakciók esetén 750,- Ft/elszámolási jegy 1000,- Ft/elszám. jegy Azonnali és derivatív piaci nemteljesítések esetén felszámított díjak: Derivatív piac: pótdíj (nemteljesítés esetén): Azonnali piacon: Késedelmi díj -Nemteljesítési alapdíj értékhatár szerint: millió Ft Ft 2 Mrd Ft 2 Mrd Ft fölött ,- Ft ,- Ft ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap Nemteljesítési pótdíj: Jegybanki alapkamat alapján 1 5. Kamat kontraktusok: minden típusú betéti- és hitel- kamat pozíció 1 millió forintos kontraktus méret esetén: pozíció nyitás pozíció zárás 2 MÁK kontraktus fizikai teljesítésnél további: Day trade 3 10 millió forintos kontraktus méret esetén: pozíció nyitás pozíció zárás Day trade: 3,- Ft/kontraktus 3,- Ft/kontraktus 6,- Ft/kontraktus 4,- Ft/kontraktus 30,- Ft/kontraktus 30,- Ft/kontraktus 40,- Ft/kontraktus 1 Nemteljesítés értéke x jegybanki alapkamat x nemteljesítési napok száma Pozíció zárás: minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező üzleti esemény 3 befolyásoló azonos típusú ügyletek határidős, vagy opciós eladási oldalára számolva 7

8 6. Deviza kontraktusok 4 1 hetes lejáratúak kivételével: pozíció nyitás 0,004125% pozíció zárás 0,004125% Day trade 6,- Ft/kontraktus 1 hetes lejáratú kontraktusok: pozíció nyitás 0,00135% pozíció zárás 0,00135% Day trade: 3 - Ft/kontraktus 7. Áruszekció termékei: 7.1. Gabonatermék pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade Delivery csere: elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén Fizikai szállítás igazolása: elektronikus úton beadott igazolás esetén faxon, vagy papír alapon beadott igazolás esetén Fizikai feladás: elektronikus úton beadott igazolás esetén faxon, vagy papír alapon beadott igazolás esetén 7.2. Ammóniumnitrát kontraktus pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade: 7.3. Arany kontraktus: pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade: 7.4. Közraktári jegy: közraktári jegy elszámolási díja (teljesítéssel): 175,-Ft/kontraktus 175,-Ft/kontraktus 350,-Ft/kontraktus 50,-Ft/kontraktus 0,-Ft/kontraktus 700,-Ft/kontraktus 0,-Ft/kontraktus 700,-Ft/kontraktus 175,-Ft/kontraktus 350,-Ft/kontraktus 35,- Ft/kontraktus 35,- Ft/kontraktus 70,- Ft/kontraktus 10,-Ft/kontraktus 100,- Ft/kontraktus 100,- Ft/kontraktus 500,- Ft/kontraktus 50,- Ft/kontraktus 3.500,- Ft/kötés 4 A tételes díjakat a KELER Zrt. Elszámolóházi Leiratában hirdeti meg, amelyeket évente kétszer felülvizsgál, és január 1-jével, illetve július 1-jével léptet hatályba. A számítás alapja a december 15-i és június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER Zrt. jogosult 10%-ot meghaladó ármozgás esetén soron kívül a felülvizsgálatra. A KELER Zrt. a kalkulált díjakat a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítve állapítja meg. 8

9 8. Részvény alapú kontraktusok: BUX és BUMIX: pozíció nyitás pozíció zárás Day trade: Határidős egyedi részvények klíringdíja : pozíció nyitás pozíció zárás fizikai teljesítésnél további: Day trade: 9. Opciós kontraktusok: Pozíció nyitás Pozíció zárás Opció lehívásának jutaléka: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén Day trade: 8,- Ft/kontraktus 8,- Ft/kontraktus 3,-Ft/kontraktus 8,- Ft/kontraktus 8,- Ft/kontraktus 70,- Ft/kontraktus 3,-Ft/kontraktus az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított nyitási klíringjutalékkal megegyező az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított zárási klíringjutalékkal megegyező az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított zárási klíringjutalékkal megegyező az adott ügyletkör határidős kontraktusára mindenkor megállapított zárási klíringjutalék 200 %-a 10,-Ft/kontraktus 10. Pozíció átvétel elektronikus úton beadott instrukció esetén átvett kontraktusra megállapított nyitási díj papír alapon beadott instrukció esetén átvett kontraktusra megállapított nyitási díj 200%-a 11. Pozíció átadás: Elektronikus úton beadott igazolás esetén faxon, vagy papír alapon beadott igazolás esetén 12. Pozíció zárási kérelem: Elektronikus úton beadott instrukció esetén az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj 200 %-a az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj 9

10 faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén 13. Üzletkötés allokációja: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén 14. Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén 15. PVE jellemzők módosítási kérelme: Elektronikus úton beadott instrukció esetén faxon, vagy papír alapon beadott instrukció esetén az adott ügyletkör kontraktusára megállapított zárási díj 200 %-a 0 Ft/kontraktus az adott ügyletkör kontraktusára megállapított nyitási díj 200 %-a 0,- Ft 500,- Ft/PVE 0,- Ft 250,- Ft/PVE 16. Stornó és javító üzletek: a stornó és a javító ügylet után, adott kontraktusra megállapított nyitási és zárási díj 17. A KELER Általános Üzletszabályzatában, a nettó elszámolási ciklussal történő tőzsdei elszámolás, a derivatív ügyletek, valamint az Áruszekcióban kötött azonnali ügyletek elszámolása alapján felszámított pénzforgalmi jutalék, mely esetben az ügylet egyik résztvevője bank és a KELER harmadik félként közreműködik az ügylet lebonyolításában: a bank által fizetendő jutalék számítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 18. A KELER Általános Üzletszabályzatában szereplő bruttó elvű tőzsdei ügyletek alapján felszámított pénzforgalmi jutalék, mely a KELER-nél pénzforgalmi számlával rendelkezők esetében kerül felszámításra. A jutalékszámítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 2.000,- Ft 400,- Ft 10

11 III. Tranzakciós díjak 1. Értékpapír transzfer 1 elektronikus úton beadott transzfer megbízás esetén: valós időben történő 600,- Ft/műv. feldolgozásra kézbesítő vagy titkosított fax útján beadott 1.300,-Ft/műv. transzfer megbízás esetén: értékpapír transzfer felfüggesztése: 50,- Ft/műv. értékpapír transzfer törlése: 50,- Ft/műv. 2. DVP és DVD transzferek 2.1 Bruttó elvű értékpapír tranzakció elsődleges piaci ügyletek, prompt (azonnali) ügyletek (OTC), repo ügyletek, repo hosszabbítás elektronikus úton beadott megbízás esetén kézbesítőn vagy titkosított faxon keresztül eljuttatott megbízás esetén OTC értékpapír tranzakció felfüggesztése OTC értékpapír tranzakció törlése egyedi letétkezelt értékpapír speciális transzfer díja 2.2 A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerinti DVP transzfer és Repo ügylet, elsődleges piaci ügyletek pénzoldali elszámolása pénzforgalmi számlával rendelkezők esetében: A jutalék számítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 2.3. DVD transzfer elektronikus úton beadott megbízás esetén kézbesítőn vagy titkosított faxon keresztül eljuttatott megbízás esetén tranzakció felfüggesztése tranzakció törlése 950,- Ft/elszám. jegy 2.000,- Ft/elszám. jegy 100,- Ft/műv. 100,- Ft/műv ,- Ft/megbízás 400,- Ft 2.000,- Ft/elszám. jegy 4.000,- Ft/elszám. jegy 100,- Ft/műv 100,- Ft/műv Formázott: Felsorolás és számozás 3. CO2 kvóta elszámolása 12,50,- Ft/tonna, minimum 2.500,- Ft 4. Nemzetközi elszámolás Értékpapír számla-transzfer A Clearstream, Luxembourg rendszerében 1.000,-Ft/műv. teljesített belsőköri értékpapír- és DVP transzfer: A Clearstream, Luxembourg és a Euroclear közti ún. híd (bridge) elszámolások (értékpapír- és DVP transzfer): 2.000,- Ft/műv. 1 Azonos főszámla esetén az összevont értékpapírszámla alszámlája és a tőzsdei elszámolási értékpapír számla S00000 alszámlája közötti transzferek díjmentesek. A díjmentesség vonatkozik továbbá a

12 alszámlára is a saját tulajdonú demat. papírok keletkeztetése utáni, saját számlára történő valamint a tőzsdei elszámolási értékpapírszámla saját és megbízói alszámlái közötti transzferálásokra is! Clearstream és/vagy Euroclear elszámolási körön kívüli fizikai ki-, vagy beszállítás valamint külföldi értékpapírszámlát érintő transzfer végrehajtása (országonként): XETRA Dedikált Elszámolási értékpapír alszámlán teljesített cross-border értékpapír- és DVP transzfer (CASCADE rendszerében elszámolt) XETRA Dedikált Elszámolási értékpapír alszámlán teljesített cross-border értékpapír és DVP transzfer (CREATION rendszerében elszámolt) 4.2. Értékpapír instrukció törlése az Ügyfél által, amennyiben a tranzakció KELER-en belüli feldolgozás alatt áll az Ügyfél által, amennyiben a tranzakció KELER-én kívüli (Külső számlavezető rendszerében történő feldolgozás alatt áll) KELER által történő törlés, hiányos, nem értelmezhető megbízás esetén A tranzakció törlése a Clearstream által, hiányos/nem értelmezhető megbízás miatt lsd. 2. sz. melléklet 2.000,- Ft/műv ,-Ft/műv ,- Ft 2.000,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 4.3. A Deutsche Börse-n kötött ügyletek elszámolásának díja CCP körbe bevont értékpapírokra CCP körön kívüli értékpapírokra EUREX klíringdíj továbbhárítása EUREX elszámolási instrukció díj továbbhárítása 775,-Ft/megbízás ,-Ft/elsz. tranzakció. 150,- Ft/megbízás + 0,15 bázispont (az ügylet értékére vetítve, az MNB hó végi EUR árfolyamán forintosítva) maximum 1.600,-Ft/megbízás 120,-Ft/elszámolási instrukció 5. Értékpapír zárolás / feloldás, letéti igazolás 5.1. Értékpapírra vonatkozó számlán való zárolás elektronikus úton eljuttatott önálló vagy kedvezményezetti zárolás esetén: kézbesítő vagy titkosított fax útján megküldött önálló vagy kedvezményezetti zárolási instrukció esetén: 1.000,-Ft/db ,-Ft/db 12

13 együttes zárolás esetén: KELER kedvezményezettségével: 5.2. Zárfeloldás díja: elektronikus úton eljuttatott önálló vagy kedvezményezetti zárolás-feloldás esetén: kézbesítő vagy titkosított fax útján megküldött önálló vagy kedvezményezetti zárolás-feloldási instrukció esetén: önálló vagy kedvezményezetti zárolás automatikus feloldása esetén együttes zárolás kézi feloldása esetén: ,-Ft/db 0,-Ft 1.000,-Ft/db ,-Ft/db 1.000,-Ft/db ,-Ft/db együttes zárolás automatikus feloldása: 1.000,-Ft/db KELER, illetve tőzsdei kedvezményezettséggel: 5.4. Letéti igazolás ill. zárolási kivonat kiadása egyoldalú, kedvezményezetti, illetve együttes értékpapír letéti számla zárolásról (az ügyfél kérésére, nem sorszámos) 5.5. A kibocsátó által kezdeményezett értékpapír zárolással járó társasági esemény díja Értékpapír letéti számlatulajdonos /1 zárolás: 5.6. Az Ügyfél által kért bemutatóra szóló részvényre kiadott papír alapú közgyűlési letéti igazolás, értékpapír tulajdonosonként: 5.7. Az Ügyfél által kért részvényekre bármely okból kiadott papír alapú sorszámos letéti igazolás 0,-Ft 1.000,-Ft/db 1.500,- Ft 1.000,- Ft/db 5.000,- Ft Törölt: 5.3. Törölt: GIRO / VIBER limitre történő zárolás <#>elektronikus úton beadott megbízás esetén, <#>kézbesítőn vagy titkosított faxon keresztül eljuttatott megbízás esetén, zárfeloldás. Törölt: 1.000,- Ft/db 2.000,- Ft/db ingyenes 5.8. Az Ügyfél által kért részvénykönyvi bejegyzés díja (főszámlánként és értékpapíronként) 6. Értékpapír kölcsönzés 5.000,- Ft 6.1. Pool alapú kölcsönzési díj (a kölcsönbevett értékpapír napi árfolyamán számított értéke alapján a kölcsönzés időtartamára, de minimum egy napra vonatkozóan): 6% p.a Kölcsönzés - készenléti díj (minden tőzsdei klíringtag részére felszámítva): 1.000,- Ft/hó/klíringtag 6.3. Triparty és a KELER-el kötött 2.500,- Ft 13

14 kölcsönügylet megnyitásának egyszeri díja 6.4. Triparty kölcsönügylet KELER díja (a kölcsönbevett értékpapír napi árfolyamán számított érték alapján a kölcsönzés időtartamára) 1,5 % p.a. 7. KELER-el kötött valós idejű elszámolási hitel ügylet napon belüli lejárattal T+1 napi lejárattal 5.000,- Ft a Magyar Nemzeti Bank overnight kamata szerint 8. Pénzforgalom lebonyolításának díjai 8.1. A külső köri - GIRO Rt.-t érintő kötegelt feldolgozású tartozik számlaforgalomban megjelenő bankműveletek összege alapján A jutalékszámítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek egyenkénti összege! Papír alapon beadott tranzakciós megbízások esetén további 8.2. A külső köri VIBER feldolgozású tartozik számlaforgalomban megjelenő bankműveletek alapján. A jutalék számítás alapja a pénzszámlák tartozik tételeinek darabszáma! 8.3. A belső köri forgalom: KELER-nél vezetett pénzforgalmi számlák közötti, valamint az Ügyfél saját alszámlái közötti pénzmozgás valós idejű, illetve kötegelt feldolgozású tartozik számlaforgalomban megjelenő bankműveletek alapján, 0,2 ezrelék min. 150,-Ft, max ,-ft 500,- Ft ,- Ft 0,- Ft 8.4. Pénztári tranzakciók díjai Készpénzfelvétel után felszámított díj: A felvett összeg után számított 3,0 ezrelék Törölt: A KELER pénztárában történő k Készpénzfelvétel lemondási díja A készpénzfelvételi bejelentések a tervezett felvét napján történő lemondása esetén A bejelentett, majd lemondott készpénzfelvétel után számított 1,0 ezrelék Pénztári befizetés díja A befizetett összeg után számított 0,05 ezrelék Pénzforgalmi számlatulajdonosok készpénz váltása A készpénz váltás után számított 0,3 ezrelék 9. Deviza nyilvántartás díjtételei 14

15 9.1. Deviza átutalások díjai Belsőköri (KELER) deviza utalás 500 Ft/terhelendő Ügyfél Átutalás a Clearstreamen belül (minden 2.700,- Ft devizanemben) külsőköri deviza átutalás 1. csoport* 2.700,- Ft 2. csoport 3.200,- Ft 3. csoport 3.800,- Ft 9.2. A KELER Általános Üzletszabályzatában szereplő bruttó elvű tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek alapján felszámított pénzforgalmi jutalék, mely a KELER-nél devizanyilvántartási számlával rendelkezők esetében kerül felszámításra. A jutalékszámítás alapja a devizanyilvántartási számla tartozik tételeinek darabszáma! 3.200,- Ft 9.3. Deviza avizó 1.500,-Ft 9.4. Konverziós (FX) szolgáltatás díja EUR 0 - EUR közötti összegű forint konverzió, valamint deviza-deviza konverzió esetén EUR nál nagyobb összegű forint konverzió esetén (vagy ezzel azonos összegű forint konverzió más devizanemben) Ft/konverzió Díjmentes 9.5. Kényszerkonverzió szolgáltatási díja a konverzió Ft ellenértékének 0,004%-a, de minimum ,- Ft 9.6. Törlés Clearstream által, hiányos vagy hibás adatok ,- Ft miatt 9.7. Nem vagy késedelmesen fedezett avizó Clearstream által felszámított díjak, kamatok továbbhárítása 10. Értéktári díjtételek: Értékpapír kiszállításának, kiadásának díja: Az értékpapír névértékének 2,0 ezreléke - de kiszállításonként: min ,- Ft *1. csoport: CAD, EUR, USD 2. csoport: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD 3. csoport: ARS, CZK, EEK, IDR, ILS, ISK, JPY, KWD, MXN, MYR, PHP, PLN, SKK, THB, UYU,XAU, ZAR 15

16 10.2. Kiszállítási díj közraktári jegy felszámolás, végelszámolás alatt álló, illetve, megszűnt cégek esetében valamint kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírokra, továbbá azon értékpapírokra, amelyekre vonatkozóan a KELER és a kibocsátó között nincs megállapodás: (számlatulajdonosonként és naponként) 500e Ft névérték alatt: 500e Ft és 5M Ft névérték között: 5M Ft névérték felett: díjmentes 2.000,- Ft 5.000,- Ft a Díjszabályzat III pontja szerint Formázott: Középre zárt Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér Formázott: Felsorolás és számozás A Kibocsátónál történő csere céljából az Értéktárnak átadott sérült értékpapírok kezelésének díja Szelvényvágás és visszaszállítás díja (Abban az esetben, ha az E nap után beszállított értékpapír(ok) tartalmaz(nak) E napi szelvényeket.) 11. Központi értéktári tevékenység díjtételei 1.000,- Ft/alkalom Ft/alkalom Értékpapírkód (ISIN-azonosító kiadás): ,- Ft/ISIN azonosító Kiadott ISIN kódhoz változás bejelentés díja Kibocsátó adataira vonatkozó változás bejelentése Értékpapír-sorozatra vonatkozó változás bejelentése Központi értékpapír nyilvántartás tevékenység végzése Ft/értékpapír sorozat 0 Ft 0,-Ft IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek Az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer (KIS) díjai: 1. Egyszeri csatlakozási díj: tőzsdei kereskedési joggal rendelkező 0,-Ft Ügyfél részére Bank és egyedi felhasználó részére 1. egyedi verzió: ,- Ft +ÁFA 1. hálózati verzió: ,- Ft +ÁFA 2. Havi átalánydíj egységesen: ,- Ft +ÁFA végpont/hó 3. Speciális információk lekérése esetén: egyedileg megállapított összeg 16

17 V. Egyéb szolgáltatási díjtételek 1. Kiadott kivonatmásolat az értékpapír forgalomról, valamint a tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról az Ügyfél külön kérésére 2. Kiadott kivonatmásolat az Ügyfél külön kérésére a pénzforgalomról 300,- Ft/oldal + ÁFA 300,- Ft/oldal + ÁFA 3. Derivatív tőzsdekereskedelmi 300,- Ft/oldal + ÁFA visszaigazolásról másolat kiadása klíringtag kérésére. 4. Adatszolgáltatás CD-n ,- Ft/db 3 évnél korábbi adatra vonatkozóan: ,- Ft/db 5. Duplikált riport az Ügyfél kérésére a társasági eseményekről 6. Tételsoros, egyedi kivonat készítése az Ügyfél kérésére: 7. Auditált mérleghez kért információk elkészítése - pénzforgalom: 2.000,-Ft/riport + ÁFA 500,-Ft/oldal + ÁFA ,-/alkalom + ÁFA 8. Egyszeri ISIN-azonosító állomány 0,-Ft 9. A központi értékpapír nyilvántartás adatállományának előfizetéses megrendelése: A teljes, az előfizetés KELER általi visszaigazolásakor induló adatállomány (egy darab teljes állomány): A havi változások hó végi záró adatállománya: ,- Ft +ÁFA 5.000,- Ft +ÁFA 10. A központi értékpapír nyilvántartás adatállományáról tetszőleges időpontban kért adatszolgáltatás: Alkalmi teljes adatállomány (egy darab ,- Ft +ÁFA teljes állomány): Alkalmi adatállomány, értékpapíronként: 1.000,- Ft +ÁFA Alkalmi lista, papíron - értékpapíronként: 2.000,- Ft +ÁFA 11. Külföldi értékpapírhoz kapcsolódó társasági események díjtételei: Osztalék/Kamat jóváírás 200,- Ft /alszámla/ esemény 1.000,-Ft/dedikált USA alszámla/esemény 17

18 Lejárat 400,- Ft /alszámla/esemény 2.400,-Ft/dedikált USA alszámla/esemény Részvény osztalék 400,- Ft /alszámla/esemény 2.400,- Ft/dedikált USA alszámla/esemény Egyéb kötelező esemény (részvénycsere, merger, stock split) 1.500,-Ft /alszámla/ esemény 7.000,-Ft/dedikált USA alszámla/esemény ,-Ft/instrukció Önkéntes események (jegyzés, choice dividend, dividend reiny, vételi ajánlat) Jogok vétele, eladása (automatikus eladás ,- Ft/instrukció esetén is!) Részvény regisztráció 5.500,-Ft/instrukció 12. Kedvezményes amerikai adózáshoz kapcsolódó díjtételek: Számlafenntartási díj ,-Ft/számla/hó Minimum őrzési díj ,-Ft/számla/hó 1042-S riport 15.00,-Ft/riport/év W-8BEN változtatás ,-Ft/instrukció 13. Adóvisszaigénylések díjai: Adó-dokumentumok feldolgozása 5.000,Ft/alkalom (illetőségi igazolás, haszonhúzói nyilatkozat) Adó-visszaigénylések feldolgozása ,-Ft/alkalom Allokációk, megfeleltetések feldolgozása 5.000,-Ft/alkalom 18

19 VI. Értékpapír kibocsátók részére kiszámlázásra kerülő díjak I. Nyomdai úton előállított értékpapír 1. Értékpapír befogadási díj Egy értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja (a díj felszámításra kerül az értékpapír-sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is): ,- Ft 2. Értékpapír csere díja A forgalomból kikerülő értékpapírra vonatkozóan: 10,- Ft/db A forgalomba bekerülő értékpapírra vonatkozóan 1 Millió Ft alatti címlet esetén 20,- Ft/db 1-10 Millió Ft közötti címlet esetén 5,- Ft/db 10 Millió Ft-os vagy a feletti címlet esetén: 0 3. Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez A felülbélyegzett értékpapír után: 5,- Ft/db Min. 1000,- Ft Max ,- Ft 4. A forgalomból kivont értékpapír érvénytelenítése: 50 ezer fizikai db alatt: 5,-Ft/db 50 ezer fizikai db fölött: ,-Ft/alkalom Megsemmisítése, amely a közjegyzői díjat nem tartalmazza: 5 Ft/db 5. Értékpapír lebélyegzési díj: 5.- Ft/db 6. Amennyiben a kibocsátó E nap előtt kéri a szelvények átadását A szelvényvágás díja 10,- Ft/db A szelvény átadás díja 5,- Ft/db min ,- Ft max ,- Ft 7. Amennyiben a kibocsátó E nap után a KELER-rel egyeztetett későbbi időpontban kéri a szelvények átadását: A szelvényvágás díja 5,- Ft/db A szelvény átadás díja 5,- Ft/db min ,- Ft max ,- Ft 19

20 8. Amennyiben a kibocsátó nem kéri a szelvények átadását (azaz kizárólag a kiszállításra kerülő értékpapírokról történik a szelvények levágása): A szelvényvágás díja 0,-Ft 9. Amennyiben a kibocsátó nem kéri a szelvények átadását, de kéri a teljes értéktári mennyiségről történő szelvényvágást: A szelvényvágás díja 5,- Ft/db 10. A KELER által vágott szelvényekre vonatkozóan a szelvény érvénytelenítés és megsemmisítés együttes díja (a megsemmisítés megtörténte után fizetendő): 10,- Ft/db 11. Érvénytelenített értékpapír kiadási díja 10,- Ft/db 12. Érvénytelenített értékpapír éves őrzési díja (a névértékre vetítve) 13. Társasági eseménynél a tulajdonosi megfeleltetés díja (közgyűlés, osztalékfizetés, részvénykönyv aktualizálás) 0,1 ezrelék Ft/értékpapír sorozat/esemény 14. Kifizetési diszpozíció kiadásának díja ,- Ft/értékpapír sorozat/esemény II. Dematerializált értékpapír 15. Értékpapír keletkeztetési és rábocsátási 1 díj egy sorozat esetén (befektetési jegyeket kivéve) 100 Millió Ft össznévérték alatt: ,- Ft/sorozat 100 Millió Ft, vagy afelett : ,- Ft/sorozat 16. Értékpapír keletkeztetési és rábocsátási 2 díja több sorozat esetén (egy kibocsátó részére egyazon értéknapon keletkeztetett értékpapírokra, befektetési jegyeket kivéve) 100 Millió Ft össznévérték alatt ,- Ft/sorozat 100 Millió Ft, vagy a felett ,- Ft/sorozat 1 Egy értékpapír sorozatra vonatkozóan, az adott emelés nagysága szerint az okirat-csere díját is tartalmazza 2 Egy értékpapír sorozatra vonatkozóan, az adott emelés nagysága szerint az okirat-csere díját is tartalmazza 20

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 41/2012. sz. határozatával 2012. szeptember 03. napján 54/2012. sz. határozatával 2012. október 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 39/2013. sz. határozatával 2013. június augusztus 280. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:.../2013. sz. határozat 2013...napján A KELER

Részletesebben

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 31/2012. számú határozatával 2012. június 27. napján A PSZÁF jóváhagyás száma H-EN-III-1067/2012. sz. határozat és kelte: 2012. augusztus 01. Általános

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 34/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-57/2014 sz. határozatával 2014. július 30. napján

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 62/2014. számú határozatával 2014. december 10. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-146/2014 sz. határozatával 2014. december

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata * A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 9/2014. számú határozatával 2014. március 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-14/2014 sz. határozatával 2014. április 25.

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján

A KELER Zrt. Díjszabályzata. 2011. október 26. napján A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 52/2011. számú határozatával 2011. október 26. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-50240/2011 2011. december 15. napján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

D Í J J E G Y Z É K E

D Í J J E G Y Z É K E A Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: 2016. december 15. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen jegyzék a Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Díjstruktúránk - Értéktári szolgáltatások

Díjstruktúránk - Értéktári szolgáltatások Díjstruktúránk - Értéktári szolgáltatások Tranzakció megnevezése Részvények letétlkezelése Alszámla vezetés az Equitas Rt-nél Díj, jutalék mértéke Letéti / alszámla nyitás a Keler-nél 1 000 Ft Alszámlánként

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Törölt: 9 Törölt: március 29. Törölt: 38 Törölt: június 27. Törölt: H-EN-III-1066 Törölt: 2012. augusztus 01 A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta:../2012. sz. határozatával 2012. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 1.BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. Érvényben: 2015. április 1-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.04.01-től kedvezményes

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2014. 09.10. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 33/2012. sz. határozatával 2012. szeptember 03. napján és 41/2012. sz. határozatával 2012. november 21. napján A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-1164/2012.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata Formázott: Alcím, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Jobb: 0 cm A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 41/2013. sz. határozatával 2013. november 06. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-73/2013.

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az MB Consult Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A Budapesti

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2012.01.20-től

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2012.01.20-től DÍJTÉTELEK Érvényes: 2012.01.20-től SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

Kondíciós Lista. Érvényes: december 15. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke)

Kondíciós Lista. Érvényes: december 15. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) Kondíciós Lista Érvényes: 2016. december 15. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és

Részletesebben

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000, Ft 400, Ft Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320, Ft Takarék kiváltó hitel számla 255, Ft Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft fogadása 0,17% + 100,- Ft +0,3% Rendszeres

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A Központi Szerződő Fél Zrt. szabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 42/20145. számú határozatával 20145. november 5augusztus 26. napján Az MNB jóváhagyás: H-EN-III-116/20145. sz. határozatával 20145. november

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011. 04. 14.-tól

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011. 04. 14.-tól DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011. 04. 14.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2008. március 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft 0,17% + 100,- Ft +0,3%

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben