~ti'< Farkas IJ:;;; Polgannester. Meghivo. Napirend: 1.1 Koltsegvetes III. negyedevi zarasa. Eload6: Farkas Janos polgannester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ti'< Farkas IJ:;;; Polgannester. Meghivo. Napirend: 1.1 Koltsegvetes III. negyedevi zarasa. Eload6: Farkas Janos polgannester"

Átírás

1 Tordas Kozseg Polgannestere Tordas, Szabadsag 1.It 87. Tel.(fax): , Meghivo Ertesitem, hogy k6pviselotestiiletiink november 4-en (kedden) 15 6rakor tartja iileset. Az tiles helye: Kozseghaza Napirend: 1.1 Koltsegvetes III. negyedevi zarasa. Eload6: Farkas Janos polgannester evi koitsegvetesi koncepci6 osszeallitlisa. Eload6: Farkas Janos polgannester 3.1 Bejelentesek, javaslatok melynek targyalasahoz meghivom. Kerem a testiileti iilesen val6 feltetlen megjeleneset. Tor d a s, okt6ber 27. ~ti'< Farkas IJ:;;; Polgannester

2 Jelenteti IV a ev november 4. napjan megtartott kepviselotestiileti iilesrol 1./ Botta Zsoltne 2./ Cifka Janos 3./ Farkas Janos 4./ Farkas Jeno 5./ Farkas Istvanne 6./ Fabian Janosne 7./ Kunsagi Laszlo 8./ Milichovszkine Szalai Ilona 9./ Racz Jozsef 10./ Toman Jozsef 11./ Mlirki Ferenc jegyzo...:!..:!/\..;~af~>.... ~..k ~~,VAU.y(...q.~...T.~.rt..C!:! 1~.~~~......T0.:.~ ~~ J:i.~.~:.. ~~l1r K. \,.,.,..1. ",,; f~.'~l,.-,v.d {"\I.i.:.<.V\VJ 1"", """" } ")y'"... ~E Meghlvottak:.:I9..I\:. ::TIA(~.\.

3 Jegyzokonyv Keszlllt: Tordas Ki:lzseg Kepviseliltestllletenek november 4-en megtartott llleseril1. Az iiles helye: Polgannesteri Hivatal Jelen vannak: Cifka Janos, Farkas Janos, Farkas Jenil, Farkas Istvanne, Fabian Janosne, Kunsligi Laszl6, Milichovszkine Szalai Ilona, Rlicz J6zsef, Toman J6zsef kepviselilk, Marki Ferenc jegyzo T6th Zoltanne gazdaikodasi elilad6 Igazoltan tlivol: Botta Zsoltne kepviselo. Farkas Janos polgannester iidvozli a megjelenteket. MegaIlapiga, hogy az iiles hatlirozatkepes, javaslatot tesz a napirendi pontokra. Napirend: 1.1 Kliltsegvetes III. negyedevi zarasa. Eload6: Farkas Janos polgannester evi ki:lltsegvetesi koncepci6 osszeailitlisa Eload6: Farkas Janos polgannester 3.1 Bejelentesek, javaslatok A napirendekre tett javaslatot a kepviselotestiilet egyhangfum (9 igen szavazattal) elfogadta. I. Napirend tlirgyalasa 1.1 Koltsegvetes Ill. negyedevi zarasa. Az Irasos eioterjesztesek melh:kelve Hozzasz6lasok: Farkas Istvanne - mimi ad6dik az ipariizesi ad6 kiesese? Fabian Janosne - a bevetel es kiadlisok tekinteteben szlizalekosan elemezte a III. negyedevi teljesitest. A legrosszabb az ipariizesi ad6 teljesitese. Citka Janos - vizsgaiva a penziigyi teljesitest megailapithat6, hogy gyakran kiizd a kliltsegvetes financiaiis gondokkal. Egy-egy nagyobb osszegii kifizetes (felujitlis, beruhazas) megrende!ese erosen fiigg a szamlan!evil penzzel. A koltsegvetes teijes osszege nem egyszerre ail rendelkezesre. Ennek kikiiszi:lbi:llesere valamilyen format kell talaini. Mindezek ellenere a feladatok teljesiteset vizsgaiva az aiiapithat6 meg, hogy elmaradt egy olyan munka, amelynek szok:segessege siirgetobb, mint barmi mas fejlesztes. Ez a munka az iskola elotti arok helyen kialakitand6 jarda megepitese.

4 2 Javasolja, hogy az 6voda karnra es a tlincterem felujitisa ne koitseghelyre kerilljon atcsoportositasra, hanem a felujitas, beruhazasra szant penzeszkozokhoz. A koltseghelyen ez az osszeg blizis szlimot kepez, amelybol a tervezesnel minden inrezmeny kiindul a koltsegvetese tervezesenel. Farkas Jeno - nem egy olyan jelentos feladat az iskola elotti jarda megepftese. Ossze kell fognunk, es nehanyan tarsadalmi munkaban megepithetjiik ezt a jardaszakaszt. Penziigyi sziikseglete csupan az anyagkoltseg, amire viszont lenni kell meg penznek. Marki Ferenc jegyzo elrnondja, hogy az ipariizesi ad6ban szereplo nagy kieses oka egyreszt egyes vlillalkoz6k fizeteskeptelensege, masreszt pedig az, hogy a III. negyedev zlirasa utlln tortentek befizetesek. Az ipariizesi ad6 teljesitesere evvegeig varhatoan sor keriil. A felujitasi osszegek atcsoportositasanak konyvelesi formaja javaslatlival egyetert, annak kiilonosebb akadaly nines, a rendelet tervezet ilyen m6don vliltozhat. Farkas Janos polgarmester osszefoglal6jaban elrnondja, hogy a telepules koitsegvereseben a fenntartas az els6dlegessege nem vliltozott. Fejlesztesi feladataink tekinteteben az idojaras fiiggvenyeben meg elvegezheto a jarda kialakitasa es megepirese az iskola elott. Ez val6ban elsodlegesen vegrehajtand6 feladat kellett volna legyen ebben az evben. Javasolja a testuietnek a koltsegveres III. negyedevi zlirasanak es a koltsegvetes m6dositasanak elfogadasat a javasolt m6dosftassal. Tobb hozzasz61as nem volt a kepvisel6testuiet egyhangulag (9 igen szavazattal) az alabbi (XI. 4.) sz. hatlirozat Tordas Kozseg Kepviselotestlllete a 2003 evi koltsegvetese III. negyedevi zarasat j6vahagyja. Sziiksegesnek tartja, hogy a koltsegvetes vegrehajtasliban ev vegeig meg hatralevo idoben az iskola elotti jarda epitese tortenjen meg. Felelos: polgarmester, Hatarido: december 15. Tordas Kozseg Kepviselotestiilete egyhangulag (9 igen szavazattal) megalkotta a 9/2003. (XI. 5.) sz. rendeletet a 2003 evi penziigyi terv es kliltsegveteserol szolo 1/2003. (II. 19.) sz. rendelete miidositlislirol evi koltsegvetesi koncepci6 osszelillitasa Az irasos elotejjesztes mellekelve Hozzasz6lasok: Citka Janos a Gazdasagi es Vlillalkozasi Bizottsag e1nokekent elmondja, hogy a koncepci6t a bizottsag megtlirgyalta, azt jonak tartja es javasolt elfogadasat.

5 3 Javasolta azonban a bizottsag, hogy keriiljon be a koncepci6ba az umas temeteshez sziikseges feltetelek kialakitasa, valamint a sporttelepen egy olyan we, vizesblokk epitese, amely kepes a kozseg rendezvenyeinek is megfelelni. Milichovszkine Szalai Ilona e1mondja, hogy a karbantart6 brigad reszere most mar ki kellene alakitani az oltozot es a resziikre sziikseges kommuruilis helyiseget is. Beveteleink novelese erdekeben milyen ingatlanokat lehetne ertekesiteni? Kunsligi Laszl6 - a koncepci6ban foglalt celkitiizesek megfele1nek a kepviselotestiilet ciklus idejere kitiizott celkitiizeseinek. A megval6sitas reszteleit akkor tudjuk megvitatni, ha pontosan ismejjtik a penzilgyi lehetosegeinket. Javasolja a koncepci6 elfogadasat. Marki Ferenc jegyzo elmondja, hogy a bevetelek noveiese erdekeben elad6 hazingatlannal nem rendelkeziink. Ami meg ertekesitheto az egy-egy z3rtkerti f6lddarab. Farkas Jeno - kel10 osszefogassal, odafigyeiessel sok mindent meg tudunk val6sitani. Farkas Janos polgarmester koszoni a hozzasz6lasokat, amelyek a koncepci6ban is rogzitettek tamogatasat celozza. A celkitiizesek meg valtozhatnak a kozmeghal1gatason elhangzott javaslatokkal. Keri a koncepci6 tamogatasat es elfogadasat a hatarozati javaslatnak megfele1oen. Tobb hozzasz61as nem volt a kepviselotestillet egyhangulag (9 igen szavazattal) az alabbi (XI. 4.) sz. hatarozat Tordas Kozseg Kepviselotestiilete a 2004 evi koltsegveresi koncepci6t az alabbiakkal fogadja el: - a helyi bevetelek novelese erdekeben a helyi ad6kat nem emeli 2004-ben, - az egyeb dijak emelese eseteben javaslatot kel1 kidolgozni annak m6dositasara (szem6tszallitasi dij, helyisegek berleti dija, kozterlliet hasznalati dij stb.) - kiadasok tervezesenel a kotelezoen ellatand6 fe1adatok legyenek az elslldlegesek, az intezmenyek fenntartasi szin~enek megtartasaval, lehetoseg szerinti eme1esevel. - beruhazasok tekinteteben kapjon elsodlegesseget, a negy te1epiilest erinto szennyviz-csatomazasi rendszer kiepirese, - a koncepci6ban szereplo fe1adatok rangsorolasara a koltsegvetesi terv bevetelei ismereteben keriiljon sor. Felelos: polgarmester Hatarido: egyeb dijak emelesere december 16, es a 2004 evi koltsegvetes elfogadasa.

6 4 II. Napirend utan Bejelentesek, javaslatok 1.1 Vezetok bejelentesei Marki Ferenc jegyz6 ismertette Pulay Andcis es felesege, valamint gyermekllk Pulay Andras kere!met a tordasi 257/53 hrsz-u epiresi telek beepitesi kotelezettseg ket evvel torten6 meghosszabbitaslira, es ajandekozas hozzajilrulasam vonatkoz6an. Kerelmewk az epitkezest elkezdtek, az epillet szerkezetkesz i111apotban van, javasolja a beepitesi kotelezettseg meghosszabbitilsilt es a gyermek reszere torteno ajandekozilshoz torteno hozzajilruliis megadasat. Hozzilsz6las nem volt a kepviselotestiilet egyhangillag (9 igen szavazattal) az alilbbi hatlirozatot hozta: 50/2003. (IX. 2.) sz. hatarozat Tordas Kozseg Kepviselotestiilete a tordasi 257/53 hrsz-ti epitesi telekre telepillesi telekre el6irt beepitesi kotelezettseget ujabb ket evve! meghosszabbiga, egyben hozzajilrul a sziilok es a gyermekiik, Pulay Andras kllzlltt letrejlltt ajandekozasi szerzodeshez. Hatarid6: november 5. Felelos: polgarmester A tovilbbiakban ismertette Koltai Peter kerelmet, amely a tordasi 257/73 hrsz-u ingatianra eloirt beepitesi klltelezettseg ket ewel torteno meghosszabbitilsara iranyul. Az epitesi telekre kozidiivek nem epiiltek, epiresi engedely irant kerelmet nem nytijtottak be, a telekkel kiilllnosebben oem foglalkoztak. Hozzilsz6lasok: Citka Janos - eddigi gyakorlatunknak megfelel6en a beepitesi kotelezettseg meghosszabbitilsilt a testiilet csak akkor adta meg, ha a tulajdonos epitesi engedellyel rendelkezik, az epitkezest elkezdte, temt nyoma van annak, hogy az epitkezest komolyan is gondolta. Jelen esetben ebbol semmi sem liltszik, nem ert egyet a beepitesi kotelezettseg meghosszabbitilslival, ezert az adilsveteli szerzodesben foglaltak szerintj{ujunk el. Tllbb hozzilsz6lils nem volt a kepvise!otestillet egyhangu.lag (9 igen szavazattal) az alilbbi hatlirozatot hozta: (IX. 2.) sz. hatarozat Tordas Kllzseg Ktlpviselotestillete a tordasi 257/73 hrsz-u epitesi telekre eloirt betipitesi kotelezettseget ujabb ket evvel nem hosszabbitja meg, mert az epitesnek meg a szilndeka sem llitszik a kerelmew eseteben.

7 5 Az epitesi telek visszavasarlasa tekinteteben az adasveteli szerz6desben foglaltak szerint intezkedni kell. Fele16s: polgannester liauuid6: A tovabbiakban ismertette, Robotka Annamana es Robotka Matyas tordasi lakosok kerelmet, amelyben a tulajdonukban Iev6 epitesi telek elidegenitesehez hozzaj3rulast kerik. liozzasz6las nem volt a kepvise16testiilet egyhanglliag (9 igen szavazattal) az alabbi (IX. 2.) sz. hatarozat Tordas Kilzseg Kepvise16testiilete a tordasi 257/75 es a 257/76 hrsz-u ingatlanokra vonatkoz6an az alabbi feitetelekkel hozzlijarul az elidegenitesi tilalom feloldasahoz es a beepitesi kiltelezettseg teljesitesenek tilrlesehez. A kerelmez6k a kerelmuknek megfelel6en, a telek ertekesitese utlin a vasarlliskor befizetett ilsszeg es a jelen ilnkorrruinyzati telekar (2500 FtJrn2) kilziltti kil1ilnbilzetet kilteles az ilnkormanyzat szamlajara befizetni. Felel6s: polgannester liatarid6: A tovabbiakban ismertette Czoma Lajos kerelmet, aki a tordasi 1440 hrsz-u ingatlan ilnkormanyzati Yz-d resztulajdonat szeretne megvasarolni. Kerelmez6 a ilildterillet masik felenek tulajdonosaval megallapodott a vetelt illet6en. Az ilnkormanyzati f6ldteriilet erlekesiteset javasolja a masik ilildtulajdonossal kialkudott 260 FtJm2 ar meghatarozasaval. liozzasz6las- nem volt a kepvise16testulet egyhangulag (9 igen szavazattal) az alabbi (XI. 4.) sz. hatarozat Tordas Kozseg Kepvise16testiilete a tordasi 1440 hrsz-u resztulajdoni illetekessegii f6ldteriiletet 260 Ft/rn2 arert ertekesiti. Fele16s: polgannester liauuid6: november 15. Farkas Janos polgannester ismertette a polgar6rseg kerelmet, amelyben ,- Ft p6ttamogatas es Ft tartalek biztositasat kerte 2003 evi mukildesukhilz. Javasolja Ft tlimogatas biztositasat, ha szukseges es indokolt az ev meg ket honapjara tovabbi tarnogatas is biztosithat6.

8 6 Hozzasz6las nem volt a kepviselotestillet egyhangulag (9 igen szavazattal) az ahibbi 2.1 Kepvise16k bejelentesei 54/2003. (Xl. 4.) sz. batarozat Tordas Kozseg Kepviselotestillete a Tordasi Polgarorseg mftkmesi koltsegeinek biztositasllhoz 2003 evre Ftp6tkeretet biztosit. Az atcsoportositashoz, a koltsegvetesi rendelet m6dositasllhoz a sziikseges intezkedeseket meg kell tenni. Felelos: polgarmester Hatarido: 2003 december 16. KunsAAi Laszl6 - a foteren levis racsos ateresz mar balesetveszelyesen megsllllyedt. Javitasat kezdemenyezi. Toman J6zsef - Dudas Fen blicsi, a citeratanar, 10 eve tanit Tordason. E celb61 rendezett koncertjen javasolja az Onkormanyzat neveben is koszonteni, reszere valamilyen virligot, ajandekot venni. Fabilin Janosne ken, hogy az iskola c!pllletere mashoz szereljllnk fel zaszl6tartot, hogy abbl a zaszl6t el ne lophasslik. A regi iskolan levo regi eimer leszereleset ken. Farkas Janos polgarmester vlilaszliban elmondja, hogy a keresek teljesithetok, ezert a szllkseges intezkedeseket megteszi. Tobb bejelentes nem volt a polgarmester az iilest befejezetnek nyilvamtotta. Kmf. ~L 'f ~kasj~ Polgarmester

~~ij polgármester. Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655

~~ij polgármester. Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghívó Értesítem, hogy képviselőtestületünk 1997. május 12-én (hétfon) 15 órakor ülést tart. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Meghiv6. Ertesitem, hogy kepvisel6testuletiink 2002. junius 25-en (kedd) 15 6rakor tartja iiieset.

Meghiv6. Ertesitem, hogy kepvisel6testuletiink 2002. junius 25-en (kedd) 15 6rakor tartja iiieset. Tordas Kozseg Polgarmestere 2463. Tordas, SzabOOslig lit 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghiv6 Ertesitem, hogy kepvisel6testuletiink 2002. junius 25-en (kedd) 15 6rakor tartja iiieset. Az iilils helye:

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el.

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el. SAJOSZENTPETER VAROSIONKORMANYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 15., 16., 17., 18. d.) hatarozatai: 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149.,

Részletesebben

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke,

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke, SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMAN\'ZAT Ke pvisei o-testiii etenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 21.,22.,23. d.) hatarozatai: 190., 191., 194., 195., 196., 197., 198., 199.,200.,201.,202.,203.,204.

Részletesebben

Meghívó. FarkasJán~ polgármester. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655

Meghívó. FarkasJán~ polgármester. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghívó Értesítem, hogy képviselőtestületünk 1997. december 2-án (kedden) 15 órakor ülést tart. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --..

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --.. FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt. szam: 364-8/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol w.- --.. \ ' ~t:~ -! \

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-5/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 3/2014. (III.27.)

Részletesebben

Bizottsag elnoke. aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto

Bizottsag elnoke. aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMANYZAT Kepviselo-testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 24., 25. d.) hatarozatai: 207.,208.,209.,210.,211.,212.,213., 124.,215.,216.,217.,218.,219.,220.,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester Önkormányzati Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én (pénteken)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZOKONYV. iiles vegen

JEGYZOKONYV. iiles vegen SAJOSZENTPETER VA.ROSI ONKORMA.NYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 10., 11., 12., 13. d.) hatarozatai: 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. 120., 121.,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

2013. marcius 18-an tartott

2013. marcius 18-an tartott JU'I'A KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TRSTULKl'l < 2013. marcius 18-an tartott rcndkiviili iilcsenek j egyzo konyve JEGYZOKONYV Kesztilt Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testtilete 2013. marcius 18.

Részletesebben

JEGYZOKONYV FEJERMEGYE BODMER KOZSEG

JEGYZOKONYV FEJERMEGYE BODMER KOZSEG FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-11/2014. JEGYZOKONYV 61/2014. (VI.25.) hatarozat- 62/2014. (VI.25.) hatarozat- 63/2014. (VI.25.) hatarozat- 64/2014. (VI.25.) hatarozat- Bodmer Kozseg Onkormanyzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

2014. marcius 3 -an (hetfon) 18 orara

2014. marcius 3 -an (hetfon) 18 orara Kiskorpad Kozseg Onkormanyzatanak Polgarmestere 7524 Kiskorpad, Petofi u. 20. MEGHIVO Kiskorpad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselotestiiletet osszehivom nyilvanos testiileti iilesre az onkormanyzat emeleti

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2013. február 7-én megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester

Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester Tordas Község Polgármestere Meghiv6 Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Az ülés helye: Községháza N a p i r e n d : 1./ Vizmü átalakulásával kapcsolatos

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben