eves k o r m á n y z ó i jubileumot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eves k o r m á n y z ó i jubileumot"

Átírás

1 II. v f o l y m 10. z á m. Á 20 fll. Komáom m á c u 8. 4 * ELŐFIZETÉSI v Flv 10 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Ngydv 250 P. 5 P. E g y zám á 20 f ü l. Mgjl m d z o m b t o. Fllő zztő: BECSKÖ JÓZSEF É S KIADÓHIVATAL: K o m á o m I g m á d - u t 12. T l f o 61. Hdt á d í j z b á zt. Kztot m du vz. A z gyttt v á m g y t ö v y h t ó á g dízözgyűll üplt v o m á y z ó jublumot S z o m b t o dllőtt z gy íttt vmgy z h l y Ez tgomb md üplőb öltözött. A o m á y z ó t z v j u b l u m l l m á v l zt z o z á g b gy z v d o b b á l üplt m d. Komáom E z t g o m gyttt v á m tövyhtóág bzottág -/özgyűll hódolt z ő g l ő m b g y ü p. Dllőtt 10 ó o b l váo t m p l o m b Mátffy V to ppot-plbáo ozágl pvlő T Dumo dzmt m o d o t t mly utá vámgyház gytmb v o ult fl z üplő ö z ö g. A ö z g y ű l tm z ú f o g mgtlt Kpvlttt m gut z ö z h t ó á g o > l u l t o dz g c á gyúlt h t f y m o bát Huzá A l d. f ő p á M g y H z gy l m o d á utá m g y t o t t dízözgyűlt. A főpá mldtt hgú bzdb mlttt vtz g y b á y Hothy Mló omáyzót mt t Godvl dott zgy m g coított h z á. V z t t t t tz v lőtt dő. A o úgy állt z o hogy f o d l m utá lvzttt ölc jt t z őült zt vztv ját tácát. Eo lgőb b m g t o p t d d t gy mb gy m g y t o odállt f l l ő g tud táb h c o l v vzdt m gyág llt öbzlmát. H c zt ttt v o l o m á y z ó o b l v t v o l vt töölhttlül t ö t l m b. vtz bcült d v zzl vló vzt l t z ü g lt. Ezutá Schmdt S á d o m.. báyügy főtáco b á ygzgtó m o d o t t l mül flpíttt g o d o l t o b ülö lg g z d g g y h t á ú b zdt mly utá d í z ö z g y ű l m d gy tgj f l állv zúgó t p v h l tütttt j u b l á l ó o m á y z ó mlltt. A g y ö y ö ű b z d t zózt t t dju : Mdő C o v á m g y d gz á b tpot zgy hzá ö t t h t ö z p j ö z m gy üpt t t u h o g y z l ő mgy mb 10 v o m á y z á á ó l lttvló h ű g gl m g m l z z ü úgy zm h o g y z d ugáz d í z ö z g y ű l g tztlt t g j z m b ő l f l m : vájjo h o mítm bátoágot h h o z hogy m t t ö v y h tóág bzottág gyzű z y tgj m d y u v b íváo z l m fjzt d. M l tóz t mggd thát; hogy löljáób d zzl fllh h o g y tüttő m g b í z á v á l l l á á h o z bátoágot d : z z lttvló htátl g z o d á ztt mly btölt z v : t - l! m t f ő m l tóágú K o m á y z ó U u át flttl hűggl ; z z l á z t o fú g g o d l o m m l l y l lú ovd ítlt z bjjl vgődő h zá xpotját mgy l á mgzmlyítőt mdp mámb fogllom ; d b á t o á g o t d z ü l ő f ö l T z v ött z mzt d m m d tőlü l b o l t lgmgvtttbb v o l t d m m á zt m mly mgl új l l m t fővl tthtü v d v o b á c o l j á fl z f láthtj E u ó p hogy l z mzt m t tt gyűlölt v g y b. j z z á á l á md dultát ll tztít m lht. A o mb vlháyzo Fömltomáyzó mgttt Szchy águ U u gybáy" lő góf gy m o d á á t h o g y z t v cdül mg fülmb ; m t t c vzzl lht vgül b á t o á g o t vz vzt. L z mzt lg b b ó l htből f t u zt gyobb c l d t p báto mggyőződmből hogy z lő m g y mb b á m m g z o z á g á b o c á h o z ötözv v gődv z á o t t b l ct d hzztt m gb t ö ő lágjától m g z b d u l ötltől b l c t ltöv tűz zt lobogót K á p á t o dl y u g t vg o m! J u z á l m puztulá utá zt Kálvá hgy J u p t v u t m p l o m o t pít ttt óm N g y C o t t lltt j ö d Ayjávl h o g y t m p l o m o t bálváyot l o m b o l v o m o lól á K z t u U u ztfáját mgváltá z öö z m b ó l u m á t mg mlj. T Ily o m o öz ztt f o d l m utá mzt h d g ü l H o t h y M l ó f ő vzü h o g y z dg vlágcló áltl á b t p o t t tlytztlt vllá hzztt tztg bcült o m j lól á mg mlj t tő p o t o l ztt zt m d m g y zvt-lít á t htó ugázáávl állít m mgy álváá c ú c á. Ez p o t o l zt fy b d m d thvl gyütt duí m g 10 zt dő pítő mu mly o m o ltítá utá t f l dt v o l t : fgylmztt m zt hdg mgtmt m u d v fllzt. Md t fldt tljít z o b lghzbb dályob üt özött. Az lő z ozág t t gy zt l b l ó v o c o t fltő llg flty tltozá zbott h tát má c o h záb lőtmthtő m u l lom l g t l g vt gátt z áthdlhttl hzg d cá ott áll z o z á g omá yá:':'! zlád tlv lő h t t. b z l o m m l myl M gyozág Komáyzój. Éz t u d j hogy ttő f l d tó; m g l o l d m t ő lül m lht boldogul c m u vlág ugy tl v j o g t l á g g l d tl v z ő tztltvl. A gy P o h á z z t h d g lül állm f g y l mztl tömg p d á j m d z o m z d tölő p o ó c m d czmá. M o juzálm tm p l o m o t píttt váot ö ü l fogó l l g mtt m d g y z b d máb voló ál v o l t. U g y ú g y á l l o t t z lő m g y mb 10 v ltt zt lhttll üzdv. Az lő fldt t l j í t hz gy mzt hdg píthz háyzott z m b y g v l á g - g b y dcőgt zztt dly m g y á g flvd y u g t dl z y tüzpóbát állott h ű g toáj. A m u l l m mgt mt l g l m b b ltzü glt : z c fá ó lbláávl y y g háyáb m volt lhtg m o gyúttl fogyztát b z toító tült háyoz. Kc Kolozvá Ad K Pozoy fütölgő g y á my fl dg vztő ltt d g muáág tódul z lbolt földbtoo d g b o c o o o t tlpít. É m g : z gy fl dt m g v o l d v z hz g özött lhttl üzdlm áá bá d mzt h d gü át fogj mgát vág öyző blóvlágo mt H o t h y M l ó gy zb d v m t vgtl ó c á o o t u d o t t bzto c p á t tlál vgzt m b mzt o o tg b z to utt f o g tlál ü. A má fldt m g o l d á áb zob mdyu ö z ll f o g flzv z lő mgy m b t g t m mő c á zt h t t l lhtáozáá! l m g g d u m u zzámt t t ó

2 4 2. oldl. Komáomgy Hílp mácu 8. má ját özfogv ll áthdlju hzgt yhít oul özfűzött lülhttl yomot zgygt. Mutá pdg mgyöződm hogy m vámgy md tgj óhjtj v gítgből zt mltózt mggd ámutt gy lhtőg mllyl hbájuo vül mulhtőghz m jutó zgy gít vl hogy mgzto üpü üp lh z ozág md lójá. Főmltóágu gy Uu pc hogy md üplt mllőzzü m yg áldozottl já. c m lhtáozát zt át doog báymuáág mo vztőgvl gyütt lhtáozt hogy m pot zoglm muáb tölt z c p ő gz tt z ozág zgy mu lül ylődő flgt jálj fl tt fömtóágu Azoyu vzt ltt álló yomoyhtő có jv bfzt b Huyd Jáo höllü fcd bát Kpztá Szt jáo gítgvl Nádofhvá lól lűzt töööt. E gyzű vlágtötlmb zt pátl hdtyt óm páp úgy t z gz zty vlág öö mlb v hogy z gz vlágo ldlt mzt mgy győzlm ml md zty tmplomb dlb má zóíjo mg hg. M m yomoúágub m tudu yomáb lp mgzto ltozá zob ugy zm hogy doog 4000 mb m md cááy-üt gy-gy hgzó mly gyütt zj ll hogy z ő Eztgom vámgyből z ozág md muhly fl zálljo pldá övt zóltvá fl md mbt m p muához yhz jutott. S h z ozág md dolgozój z áldozto zggl jáuí így m p mgztlhz o hzm hogy mgy lá mgy özttá mgy jövőb vló dültl ht mgy áldozto zg mt vlág özz hgj mgdítő bugá jut bud ály vá foá őt álló ő mgy mbhz z áltl áott flmlt potol zt lőtt lboulv fog hálát d mgyo It hogy muáj md p foház dmy ltt mt h bb pb v ő mgpóbálttáob o lz ő gy mgy fltámdáb! Tz vvl zlőtt ztltü gy mgy főppu: Poház Ottoá gubáto hvtááól" ttott bzdt. Mltózt mggd hogy bfjző zvvl zájm l bzdmt: Julu Czáól bzl hogy tg átlv zt modt hjóá: Vgyázz Czt vzd zcjt!" Oly őt dott z tlm hjó hogy vho özött yugodlm vb vtt gályát. Hothy Mló zt úgj Mgyozág guz : Hoty Mló Mgyozágot vzd z ő zcjt! Tudod zt Hothy Mló z lg ü. Kj utdo mgy gzág mgy myg íj vg pdő vágy lő dcőült mgyo öyy óhjtá foó mádág j z ozág Ngyzoyá zm zv y godj zázdo hvg oltlm j mgágo It ő áldó jobbj! Ez utá ttt dízözgyűl tztlttl v zcm dítváyoz hogy fömtóágu Komáyzó Uu áldáo áldozto muáját dmt jgyzőöyvüb ööítü mg mgu ő uoá pül cpt vámgy táctm z ftü mg. A bzd mdt mgávl gdott mt mggyőződ zóo zpg htlm jt átplátált zóo llb. Az dítváyt lldl ttt mgává özgyűl mly utá Ghyczy Elm flőház tg dítváyá özgyűl lhtáozt hogy Schmdt Sádo htlm üp bzdt főpá mgytót gz tjdlmb jgyzőöyvb tá. Plovc Lázló lpá mghtódott hgo olvt fl zutá dízözgyűl htáozt jvltát mly t hgz : M m Komáom Eztgom Hzá zomoú mgtpttg dj gyttt Vámgy Közög z Uá ztdjb mác'.'. hvá 1-ő pjá zhlyüö bztgom zb.. mgy vob Mltóágo Bát Huzá Aldá Főpá U lölt ltt ttott'üp özgyűlüből öö mlztül dju tudtá lőt Fömtóágu Vtz Ngybáy Hothy Mló Uu Ozágu Kgylm Komáyzó Uá zutá pdg Mdb t llt mt lhtáoztu hdttü mt z övtz : Mdhtó füzhttl tából dtott mg ü hogy zgy mgtpt Hzá zdt háboú fodlm zot övtő válágo dő mgpóbálttát átlv mgltü zt 10 v vfodulót mly Fömtóágu Vtz Komáyzó Uu áldáo ozágláá lő htáöv. É m zvüb g lülözött üp ztől áthtott üzdlm ltü ohó odá dcá tt mgállu gy pllt hogy mlyg hódolttl hűggl oh l m múló hálávl özötü Őt mggthttl lljvl bölcgvl jobb jövőb vló tátoíthttl htvl bzto vzt Nmztt zo álváá hz úto mly Ngymgyozág mgváltáá dcőg fy gy özlbb gyog fl. hgyju ldljü hogy Vtz Ngybáy Hothy Mló Fömtóágu Uu pmá m üpü mlzt vlmt uoá tulágá özgyűl tmü z mgft. M utá dzülüt zzl záju hogy : áldott lgy Vz Kb Nmzt új l hz ml győz fog! A htáoz-t jvltot dízözgyűl lldl fogd. A főpá vgül bjlttt hogy özgyü üp htáoztát z öz vámgy özö lhtáozáából gy dízlbumb öt mácu 15- djá át omáyzó. Ebb z átdó üldöttgb md tövyhtóág t tgot dlgál. Kmodott özgyűl hogy Komáom Eztgom vámgy tövyhtóág bzottág Báthy Lázló góf Dgfld-Schombug Ottó bzottág tgot üld üldöttgb vló mgjl. A dízözgyűl zutá Hmuz llvl omáyzó ll üplv! t vgt. Bc Káoly ltt z pttült llö. Ptőcz Jáo ztlomt pttült lö tött mgválztáávl mgüdtt z llö z z pttültb. Kdd t ttott z pttült löljáóág ült mly gy foto potj z llöválztá volt. Az gyhgúlg mgválztott llö : Bc Káoly g toáj z pttült ddg öztl muáj bztoít zv hogy z özttá ölcöö mgbcül ztt özö po ob ő fog fjlőd. Az új llööt Ptőcz jáo lö üdvözölt m Bc Koly tl zvl válzolt fjttt hogy ő mu gytt jlzvát tűzt zázlójá. Pogmot m d mt m c gy pogmj ht md ttült vztő z pdg z özttá átl vló pojólt mgtmt z pttült md tgjá támogtáávl lhtő vágzó omáom p. Az löljáóág ül több bb ügyt tágylt l mg ll hgultb lgtljbb gyttb t vgt. Ttó jó olcó lgá Váp gy Mdz átzb mg- tzltt tt hlybl dő mly z O. M. K. E. üldöttj fog tájozttát yújt z tuál dő poblmáól. A Komáom Kdő Táult lthváá gy g foto pjához z l váou dő tádlm. A Táult lthvó gy ál z özttáb vttt töhttl bzlomml lítottá mg zt z gyültt töz hogy gzdág ultuál t lgmzbbmőt yújtá tgj. Váp d.. fl 11 óo z pttült zház gytmb dlm özlől tő özgzdág db tzltt tt dő mly z Ozágo Mgy Kdlm Együl Ttá : V Aul d. tt lődát. Az tzlt mghívát y htóágo hvtlo z poág mt bzoyo db utóbb zt dlt. Az tzltt poto zd l zt z dlődőt f vztőg poto mgjl. Rmljü hogy váou dő po gy zámb fog mgjl z tzlt hogy zzl doumtáljá gzdág t vló özttát z l át. A budpt üldött ozágo hü lődó lődá mdt d pcál hly jllgű db tájozottággl dlz. A mgu zől öömml üdvözöljü dő gltáát m tövt mt dlm mgőödü gyúttl vo tovább fjlődt mgávl hozz. Má pdg mgcotottágub mdmű m özttát mg l hogy bcüljü mt c zzl őödhtü dmlhtjü otól g htát mly lül v üzdlm z lt md mgy mb. Ktygo dóthálló tühuzl cobolum gzdág c lgolcóbb p áo phtó K0SCH ARNOLD cpó c Btttm Győött. KOMÁROM^ÍGMÁN^NÜT" 9. Illtz ozmt c ff- ő dvtülölgg yő játáu váló mőgb JELINEK ARANKÁNÁL Komáom Igmád-út 19.

3 1930. mácu 8. Komá mmgy Fy ült KFC. jlmz tác multág A hozú fg lgtbb b á l j á o l y h t l m t ö mg gyülztt z o m b t o t z pttült gytmb hogy z c b z o y u l t. A K. F. C. z o á o j l m z b á l j dgvl tölt lő zítvl f l ü l m u l t z ö z d t á c m u l t á g o t. Az Ízl dízíttt c vlágított táct m b jlmz tly u h á h ö l g y z l gyütt t z t ö m g g o l v d t ö z. Igz t á c ó l m l httt z ó á b b z lyo ját A lgzbb ő jlmz d Szttyl Ilu yt zpgvy máod Dózghy J o l á ült. mg hly * Külö m y volt z t z t o á dz f o g d t t á mly z p t t ü lt f o l y o ó tött fl 11 ó o Ztz G u z t á v ttvl vztő z o t Ko Dző vglm lö üdvözölt háy tl z ó v l. Ez ty ttvl vztő válz myt yújt h o g y K. F. C. L vt E g y ü l t j ö v ő b v á l l vttt muávl vz lő h l y b l p o t ügyt. * A d z ő g övt ző hölgy vt ült tljgyz. lmdhttl móá dly oztllozoból f Azoyo: Aáy A l d á dó h u m o j ó d v m o o l y Bjz P á l B l o g R z ő ulodott m d. A bál Bc Káoly Blltz Jő jlmz f l v o u l á á v l z d ő Ch J ő Fczó Jáo dött fltofy vító Fj G z á G ü b g J ó gáb) tált l ö z ö z f Hláz J á o Hjl g lőtt. O z á özv. d. Hováth Má o mgállpítottu Á d á m d. J u B ő J h o g y z m u l t á g o m zzy P á l d. K L j o c jlmz ttt m K L j o Kály M gut h m z tly u h á ló Kálmá A d o K o v á c hölgy z ú j h o z ú Ed Ko Dző Koch uh dvtját vtt tölt A o l d Ko F c Kd d l. Ez v o l t b á l ülö m Fc Kuthy Jáo mglpt. Sült gy-t Ló F c Luptá B l á hölgy uháját muttób flj Mc Ed Mó Fc gyz. Bjz P á l á g p M á t y á F c M h l o v c h ő 11 u h á j. Blog Rző Blá Ngy tvá Pp bázt] p zt u h á j. Ozá d. Páh jáo Ko D z ő ft p z o - P t P á l P y I v á zl uháj mltá lttt f l Ptá Adá Pothozy tűt. E z l z l g á u Jáo Rbu Józf R ü hál vtdt láyo d g V l m o Slmczy G y ö g y mot m u t t o z t b l ő Sulc L j o d. S u l zö z új h o z ú u h á b. így c Lázló Su Józf Aáy E z Hováth Kt Szttyl Fc Wz J ó Ry B ö Szdlá G b. á W l f g Káoly. t b. gyzt j ó l áll z új tb. dvt m á z t p d g zp u Láyo: Aáy E z c á j u l lttt fltűt. K ü B h B ö z Blltz Tc löálló dv jlg volt Száll Któ m g y u h á j á b. B o g á A u Ch Róz P Cc M g t Dózghy D tudá flool Jol l Mc Fz Jul zp uhát hz K o m á o m Fodo Ez Gláz T b öy o l y o b á Gób T Gübg Józ j o hölgy v h o g y z m b Hováth B ö z Kt. H c h l zt m t u d j h m j á b h o g y Au Jóy Böz Kálmá m l y u h v gy-gy b á Il Kll Klá M g d jo h ö l g y ö. O l g K T u Ko B ö z Ilu Kühl E z b t Kül A b á l d z ő g z gy J ó z Ló M c. Mjoovch vy zp djt tűzött G z L Mátyá B ö z. K. F. C. v z t ő g g Mc Mó Gz Böz zá l l m m g l p t b Mzáo Ilo Mócz Im Nyá I l u Páh M g ó B ö z z í t t t ö z ö g t mt d Ptá Böz Pt Vlm dg gy b l o m v o l t l y Ry Ez Rbu Ilo t zp dj. S u l c I l o G b St A l g ö t l t b b ő j l m z Il B ö z S u L S á d j t Tóth I l u ( t u l ó í h Komá I S z á l l Któ S z t t y l I l u om) yt vzoy jlm Böz Szdlá G b T m á z v. D u c T ó t h I l u W z S á A l g ö t l t b b ff j l m z Róz S z d W l f g M c dját Schmdt R z ő y t K F C. Olg Zowtz M d tb. jlmzvl. Itt hz vot válz t mt p o t b l o p t j * mzzl m d g g y í lht A dzőg l Ko l b ztü z t D z ő v g l m löl m d t t u l t b b jlmz v o l t Gü- lövttt h g u l t d b. bg J ó z N o v " jlmz A b l m d z ö ő lül á b b mt bál j ó h g u l t b ' m á f o l y t l K o m á y z ó 10 v jublu " g g l óáb távozó m p j á v o l t. A dött c o p o t o gy llm bál t j g m g y u g v á l fogdtu z mlv; tt hz. A mt Gübg J ó z á o d z ő g z v t o t t ötlt má djt ttogtott: ő ltt M m u á j pldt állht m f t K. F. C. őt o o á z t m g d cczögác lőtt. Sulc L j o gyült lö zp b z d t b. Hlp. 3. oldl. M o t h o g y fg vg m mulzthtju l h o g y z pttült v z t ő g lőzygől Auth Lpót vdglő fádágot m mő g l zzű llátááól mlzzü m g. A tm dízít Ozt M ó á p t o művztt d c mg vlágítá ötltg Ngy Í t v á vllyzl z üzlt váló m u á j v o l t. U- ő d v t c poztó zövt vázo övdáu vlmt md zmáb vágó c lgolcóbb phtó 25 v fálló Mgjlt J Mt'' Voc mgy lmzujdoág. Otthoáb bllhtj: Huby Jő Btó Bl Doháy Eő Ody Ápád Ngy Ed Bld Má Ngy Ed Rll Gbll Plló Im Budpt Có Bl Cly Józf Szdő Mló Sáoy Mhály Bffy-voclquttt 2. h. gy.. z gyvád Bu Sádo Kocz Atl h Kmz flvtlt. Lmzt P. Ozá phtó Th Gmopho Ltd. cgl Komáom Igmád-ut bdz cgő Rtáo tt: vllmo főződyt vllyvlót pozívót clláot továbbá Phlp" Stdd" Tlfu" dzű ádót (zlt ) lctotch Fc ádó z üzlt KOMÁROM Váo Igmád-út 17. flmzíház \ Komáom. Mácu 9 - váp 4 6 % 9 óo Vlc jzá dám 10 f l v o á b. É ő Mácu műo. 13-á cütötöö 6 fl 9 ó o z m ű o z t j t m g f o őítő b d z zolgálttj Fllm d ö b b t dám 11 flv. Kő müof. mgyozág vzpvlő gl Budpt IV. Któf-t 3. Kj ájgyzt! zlt Km Comp. m d j o b b züzltb Elváll vllyvlágítá 6.50-től Cuoválág. A N p z ö v t g több m ztöz o f c á t lvotí gyb hogy ádcuo lőtö folytá bövtztt cuovál ágot vlmpp m g o l d j. Ez t á c o z á o o u m ly G f b B ü z l b A m t d m b f o l y t z ó volt cuotml olátozááól fogyztá m l ü l ö böző módjól c u o vlágtllől t b. A t á c o z á o o z gy á l l m o h j l d ó m u t t o z t mztöz gyzmyhz hozzájául gydül Jv utított l c u oválág mgoldáá hozott gyzmyt záózott l íllhz vló ctlozától. Elfogv mztöz o f c dmytlül vgző dött zót c u o ááb álldó tovább ülyd m u t t o z úgy h o g y l o d o c u o p c o m á c. h ó b fh c u o q-t c h l l g tt. A c u o v á l á g ll M g y o z á g m hlyzt m gd m g hogy c u o p tmlt cuogyátát olátozzu. A c u o p l cuoptmll ugy o l y o öz- mgágzdág zmpot függ öz mly f l ttlül c u o cuop t mlü tovább fttáát íváj. A ll zob t ö d úgy gzdá mt gyá h o g y t m l l ltv gyátá ml o l c ó b b l g y. D o l g o z z t l z p Szzgyá cuopát m t t m m z ü g c h o g y cgy zzgyátá clj.-.ü.ü-.ö hozzu b y g o t.

4 4. oldl. Komáommtívc Hp. ^Ü^J^S^Jl HÍREK. Ktütt. A Komáyzó mggdt hogy vtz Bcy Bl máv. mö föld Komáomvámgy öztztltb állott h tzt főovo: Bcy Lázló d. fá özlt dm tvygt lm tudtul d. Lhá Fc omáom zámzáú váló zzző zült 60. fodulóját zül mgüpl tűlóíl Komáom özög. Lhá Fc tudvlvő Komáomb ápl 30-á zülttt mt \ omáom to mt f. Hlálozá. Lgyl Máto g omáom lo hó 3-á hozú zvd utá 50 v oáb lhuyt. Tmt hó 5- gy zvt mlltt mt vgb. Üp ttztlt z zlt tmplomb. Komáyzó tz v jublum llmából hlybl zlt tmplomb zombto dllőtt üp ttztltt ttott mly váo htóágo hvtlo pvlttt mgut. Az üp bzdt Fodo Fc bb modott zp flpíttt holtob gzdg bzddl mlttt vtz gybáy Hothy Mló dmt. Ujtá mooto oláb. Tóth Kálmá Jáo mooto tító ádóját bvztt ttmb hol mdlutáot vlmt pművl lődáot hllgthtjá vgg lm oláo. Ez z újítá fgylm mltó dc mooto ol váló tőt. Bc Bát F zgd gőzmlmá özt pvlt tá Komáom U-utc 2. Kdő bálj Kb. Szombto t ttott b dő fg tácmultágut mly fy ült. Elgázolt vot gy lovt z lmáfüztö állomáo. Zp Ljo dulmá dő gyfogtú ocj fbuá 28-á ggl bojut zállított z álmáfüztő állomá. Mözb boju báávl bíblődött mgá mdt ló ldult Komáom flől bobogó motovot záguldott mly úgy lovt mt oct lgázolt. Kultút Kb. A b Npművl Bzottág dd t mtlt mg gyű ultútjt. Az lődá dz Holló Bl potocolá gzgtó Jtc Fc lm ol gzgtó zvtottágát átm. Zúyt házütmyt tptő pogácát (ülöö vdglő z) üt zállít Rüdg Vlmo fomütődj Komáom. Eüvő. Htfő dlutá fy üvő volt hlybl óm tholu tmplomb hol Kömdy Kálmá dótzt Páh Ezbt üdt gymá öö hűgt. Az üvő lőlő özög vtt zt hlmozt l jóíváágvl ftl pát. Élő- művág coo ozoú vlmt llm dízít vágo lgjutáyobb c övz. Kípovzy józfl Komáom Gyá-u. 17 Tdlutá. A Szocál Mzó hly copotj htfő ttott tdlutáját Táö hlygb mly gyúttl fgzáó multág volt. A Mzó ddg tá fy ült d z mot mgyt flülmult hgult tttb. A dzőg dv mglptt zíttt lő mgjlt z myb md ztvvő gy zámot pott oolá utjá ymy ltt oztv. Alg volt táág mly gy pá tgj pott vol jádot lv z jádo lggyobb z m zmy dű: hgult foozott tmpób mldtt. Az lgá hölgy u övd tácol zdt bzoy hjl óáb állt multág jódv fgtól vló búcúzá utoló plltb. A hozú fg lmúlt. Szp volt bfjz z ml llm zt v md llb. A vló dzőg md gy tgját lgmzbbmő dct llt zt o jót zpt m lgfotobb mlggt mlyt vdg yújtott. A övtző hölgy vt ült fljgyzü: Azoyo: Acy Józf d. By Sádo Budpt Bcő Józf d. Both Kol Cz Im d. Cázá Sámul Cmá Rző Cob Lázló Dy Blá Budpt Fll Itvá Folluz Ápád Gáz Káoly Hjgo Ado Hováth Itvá Jóy Ljo. Klt Józf K. Hofím Gz Lgyl Káoly My Sádo Mc Ed d. Mtztz Gyulá Öhchläg Itvá Pá - m Sádo Ruzl Jozf Py Ivá Sovozy Józf özv. Somló Sádo. Sulyo Józf d. Szbó Sádo Szuyogh Itvá vtz Táty Ljo özv. d. Toóth Zgmod Ugád Blá Vzy Gyulá Cm Vbőczy Vdl Vm Ljo d. Vzlty Sdo d. Vdát Jáo Wz Gyulá Zovtz Itvá. Láyo: Ágoto Mgt Szőy Cuá I Bl puzt Gl Kmll Hováth Böz Kt Jl A Kálmá Il Klt Mc Ldt Fc Mld Emm Pám Mc Pogácz Gz Klá Rchtz Má Sulc Gb Sulyo Mc Má Stzg Olg Száll Któ Tgl Ac Mgd Má Vbőczy Má Vzpm KtóZohm Lujz Zowtz Lujz Má. Mc zd vtgbl tu gyomobj puffdá vtolódá ágág y comó cpőfájá tb tmzt Fc Józf" űvíz ggl t gy-gy pohál bvv dívül bc házz. Kl mgfgyl túág zt Fc Józf vz mg gly blü btgl fájdlom lül ht. A Fc Józf űvíz gyógyztáb dogáb füzüzltb phtó. Szbóp állítá. A Bo Szövtg zbózoztály mácu pj Nmzt Szlo tmb (V. Ezbt t.) zbóp állítát dz mly állítdó ffuhá mc zövt hm z öz hozzávló (bl gomb c tb.) záólg mgy gyá zműp áltl lőállított áuból zül. A állítát mácu 14- dllőtt Bud Jáo dlmügy mzt ytj m y Hlálozá. Hoffy Ljo g omáomvámgy Ógyll mjd Nzvd gyözg yuglmzott főjgyzőj vmgy tövyhtóág bzottágá vtzd át volt tgj Komáomvámgy udvd jáá jgyzőgylt volt lö yolcvgyv oáb ujváott mghlt. Hothy Mló omáyzó jublumá üpl Dulmáo. Dz t özött üplt mg Dulmá özög vtz gy ty Hothy Mló omáyzó tíz v jublumát. A özg pvlőttült üply dízözgyűlt ttott mly Ngy Kol f. llz mg zyló bzdb mlttt omáyzó dívül dmt. Utá úgy Blogh D ávházb mt í. oláb zvlto hzf dlo övtzt Pp-ovách Eml f. tító ldült zvl mlzt mg p jltőgől vgül pdg hlybl f. őgylt tgj Fgy Kol llz j zdm m y z ü t m. y l dgl vdgltm< mg z öz jllvő gymt. Mg vgyu "'ól győződv hogy h omáyzó z po z őömtől gyogó dv gymcot láthtt vol jobb mg ltt vol lgdv zzl z üpll mt zámo t átz6 j áod 1. Hugá dótfoto lggyobb válztb lgolcóbb Gylóy vdb phtó. Álco bál Dulmáo. Jól ült álco blt dztt Dulmá Lvtgyült potozíály. Ttttl hogy özgb mg ffjt multág m volt t-b jlmz újdoágt htott jllvő lggyobb z gy md jól multott. Pzt tít mg h fűz- cmg-áú zügltt Splm Im fűz- cmgdő! zz b. Komáom ígmád-út. Tj vj luxu ütmy lődű ház y zül PAPP ütödjb ERNŐ Komáom Igmád-út 12. Ktütt huzoöt v zolgálttl dlző dőőöt. Abból clból hogy z ozág dőgzdágb llmzott zpztt ltzt tő pld yújtá hogy z áltlu hz öülmy özött bcülttl hűggl tljíttt o tb ltvzllyl jáó zolgált ölc lmb züljö z oly zvzgázott dőőö lglább 25 vt zoglm hű zolgált m.. földmüvlügy mztum lmő ovlt v domáyoz tlg őt má tüttb zít. A zolgált dő zámítááál tljíttt to zolgált dj bzámttt. A zolgáltdó ötl tütt dmt hó 25-g z lpá hvtl bjlt. A bjlthz ctoldó omáyo tttb özg löljáóágo yújt flvlágoítát. Jublum üpg Kb. Vtz gybáy Hothy Mló tíz v omáyzó jublum llmávl b dő poo muzütt ttott. Az üpg ggl 8 óo zdődött mo özg löljáóág pvlőttült ttott dízözgyűlt mly Pálm Józf főjgyző mgzáylú bzdb mlttt omáyzó dmt. Klc óo z poo dő ttott gyütt dzgyűlt Kdő Kö hlygb mly özg pvlőttült tlj zmbá zt vtt. A gyűlt Hftl Gyul ytott mg ft Száz Fc pttült jgyző z üp bzd mgttá. Az üp zóo ldült htáo bzdb vot páhuzmot z zv Mgyozág tz v gy töt mot tz v özött mgállpított hogy Hothy Mló zltt tz ztdő tt olyt poduált m páj c tötlmüb. A gy ttzl fogdott bzd utá Hftl Gyul lö dítváyá modott dzgyül hogy omáyzót távtlg üdvözl jublum llmából. Tz óo óm tholu tmplomb üp ztm volt mjd utá 11 óo z zlt tmplomb ttott ttztltt mly Moovtz Lázá bb ttott áldát ő gyöyöű zp bzdt. Mdt ttztlt hlybl dlád műödött öz. Tchu Smu cgt. Tjá Ttv Komáom. Szvíz hűítő tlo gyá. Elmt poto gyo zolgálá.

5 1930. mácu 8. A Kb Dlgylt mu l t á g. V á p t t t o t t Kb Dlgylt tácmult á g á t m l y flvttá d b c d l o v y y t lgt. A zpzámú özög áhítttl h l l g t t vgg Pozt Igác győ httá flvtó b zdt m l y o l y z p m gzyláu volt hogy h t á oág l l b m d t hz f l m l g d ő b htlm t p o á l ü p l t. Gulyá J ó z f d lö m o dott özött zóo ht v l távol K b t ő l d zv m g vzhúzz bb özgb hol mídz< 3 vg v o l t áplá. Ezutá flolvt Rvczy Itvá f ő z o l g b í ó lvlt c l á d g y á m tt m vhttt zt z üpg m j d p d g átdt dlád tgj jádát Jtc Sádo gy. Az züt o z o ú g y lvl z < cült v z t ő g t g j vt vt b. Pálm J ó z f f ő j g y z ő Jtc S á d o b z d utá z á zdíttt gy o p o g ó c á d á mllyl m g z d ő d ö t t b á l lgjobb hgultb gglg t t o t t. Ez b á l v o l t Kb fg gy lgjobb ült t á c m u l t á g m l y gy l c l ö ö z ö g vtt z. A bálól Pozt Igácz mg jfl :: ltávozott Hováth J á o á p l b á o táágáb vdgztő házáb zált m g. T á v o z á o b á l özög ll üplb /ttt v o l t b áplát t m g m g y o zt özg loág. zt m g h t ó tágyú öltmyt. H t á o t ó volt z o b ő j á ó ö z ö g z ö g mllyl zvlót z v t. U t á t h. g y h á z ö z g új g y Bchoff G z m u t t o z o t t b o máom özög. Kllm btojávl háy m g y dlt lt m l y l h l l g t ó á g ő z t ttzylváítáát v v t mgá. A zogo í tt Mohácy G y u l tító látt l től m g z o o t t u t l. E z utá Wz Sá zvlt l z p l Győ V l m o : A m á o d z o y " c. öltmyt. M j d Ry G y u l gzgtó-ttó t tott m g t t l m t lődáát hzá flzí lulááól. E l ő d á á m g l á t zott z l p o flzültg. A özög z d lődát mdvgg fzült fgylmml h l l g t t. Ezutá g y m m d p hllhtó zvlt ö v t ztt. Mohácy Ljo z dm ö v d gz müvztt l d t lő Po E d g á d : A h o l l ó " c. öltmyt. S z p bzu h g j á v l g y ö y ö ű öltmy l g b b zlm áyltt domboított. Ká hogy ö z ö g özt m g m d g dt g y - t tl uhc l g m g h t ó b b zl v t g ll ö z b z ó l á l zvt zvlót. A műo bfjzl Bchoff G z özívát m g - gyz z í p d lptt hogy háy z p d l l l v l g y ö y ö ö d t hllgtóágot. Ezzl zp ült t vgt t. A m ű o o bígt z í d b hlylpu zztőj Bcő J ó z f : T ö v y lőtt" cmü gy f l v o á o vígját t z p l ő btgg mtt m ült l ő d á. K. G y. S t o. Hílpu z dmyz Polgá V ut T á ö b h ó vg A z Altzt Kzó jl gy t o z d ő d. A to mztj. Szombto ttott cíj lt flldít fy ű jlmztjt T á ö blb o hlyőg A l t z t K z ó m ^lítá l. A tűzött ly l g z b b j l m z dját ht cl íj özött v z p g d j Szpo I yt gyázoló mlyt z p t o á Hugá j l m z v l. A dz zű d ö t lpjá lg t ö l t g Mto Jáo zllmbb játot vztt. Szpo G y u l ő m t Jltz tt Tá dm. öb lht hol z ö z f l ttl m g t u d h t ó B u d y K á l Ko ű lgjobb fjo má p o l g.. táál ból v l ó ő z b c f oltvá t o m g z v z t v z t yo ül ldá. t válllt. K j ü z úto Sö f l l d b j. t. o l v ó t h o g y toá Édlőd lht: ml zámobb vgy zt. Szlöcz Józfl Tt Kzt-utc 2 zám ltt vgy Tvz büöymg Mohmg K o m á o m á l l o m á I I. z. b ó d. Szmlyzooág gzolváyo phtó: Hc Dző öyvdb. mmmm 6.I2ÍI8 HAVI A omáyzó jublum ü p g T á á y b. Vtz g y b y Hothy M l ó o máyzó t z v omáyzó jublumát Tááy özgb mgüplt. Szombto dllőtt üp ttztlt v o l t óm t h o l u t m b l o m b mly ttültlg vtt zt özg löljáóág pv lőttült. A z üp t t z tlt fyt mlt lvt dz-zz m l y Cz Pál. ü. j g y z ő vztvl voult fl m ü l ö b zp fl uházott ö t tűzoltó Vd D z ő l p c o l z l vtt zt z t t z tlt. A z ttztlt utá özgházá dízözgyűl volt m l y z üp bzdt Smmlv N á d o f ő j g y z ő mo dott. Et óm tho lu oláb ol ü pgt ttott m l y z üp b z d t K Jáo ttó m o d o t t. T á á y ö z g üp dzt öltött z p o hogy mltó ü p l h tz v o m á y z ó j u b l u m o t. l d j bvt özl flmll óvl. A ttzt z á m o l m c u p á zámbllg h m l o á g áyát vv í Uj Szovjtoozozág v zt. Ez öülmy b b l l mgyáztát h o g y Szovjt tudvlvőlg y l g y z űíttt" h á z á g ö t l p colto h v t l o ljáát h o g y válllozózllmü tov" (lvtá) á t h á z á g l j á át lboyolítht gy p ltt pz bltv ö z b ő válópöt. A t o v á b b ttzt d t o zt t m z t l o á g z á m á y á t v v l p u l B l g u m o t l l t m á o d hly míg h m d o b C o m g y o z á g övtz z utáu j ö v ő hly p d g Bul gáát l l t m g. S v d o z á g Novg hmttztáj m u ttj lgdvzőtlbb á y zámot. Mgyozág hmd hly áll házág ttz t á b. Áltláo hdlm h o g y háboúlött á y z á m o t ttv m jóvl vbb h á z á g o t öt E u ó p o z á gb m t 1914-t mgőző ztdőb. Ez fltv z o b mgdől h z b v z ü z uóp g z d á g tádlm hyztőj zült ttztát dtt özholítju h á b o ú t mglőző dőz t tztájávl. Kdül zből z d t o b ó l h o g y E u ó p tült vt háommlló házágot öt z zám p d g flülh- műhlyvl. M g y o z á g o v válllozó d t m g d d g vlód művz vtlű p o cllá ftztt podu. Ez válllozá gy y g áldoztot ő ttát b zoyo f t u h t gyl. Igz művzt d m hz gzdág v z o y o özött zt á l d o z t o t h o z tág. Bobly G u z t á v műhlyb t pcál poclágtő mc áll váj h o g y f ttt p o c l l o bl ülj. M á poduált zpt z ftőműhly mltó fltűt lttt hozzátő özött. A t u l j d o o m o t ő zül budpt mztöz váá m o úgy mgy m t ülföld dől m g mttht tgdhttlul ú j zű művz vtlű tágyt. K ü l ö b ö z ő zlt b o b o í pcál vtcz o o z má f l z állvá y o o mljü hogy t ö vő t u l j d o o lz y j hogy vlághíűv tgy omáom poclláftztt. E v á l l l o z á f o toágá lgözlbb vz tü m g. TmáycuopHg (Subtc) cyb Kb Poto! Olcó! Gyo! phtó Mbto Igzgtóágáál. F U V A R O Z Á S T A omáom Npművl Bzottág f. h ó 4 - d d t dzt X V. Kultútjt Váo M o z g ó b. A z tt V á d y A t l : Az u t o l ó o " c. ö l t myvl Guzly V l m y t o t t mg. N g y o ü g y zvlt Mdmű mgá pítzhz vló f u vozát öltözöd t ugy hlyb mt vd vlmt m ztöz vzoyltb! jutáyo át vál llo. V Á L L A L ^ 4 * RÉSZLETRE* M\ * O L E N G Y E L SÁNDOR fuvozá válll ozó K o m á o m Ozág-út 7. z. (Szpo-ház.) Poclláftő műhly K o m á o m b. Egy md t ttb dctmltó v á l l l o zá gzdgítj váou pát Bobly Guztáv poclláftő Tyztojáo bzz. A G y ő v á o Mgy

6 6. oldl. Komáommgy Hlp mácu 8. Házyúl- Bomf- Glmbtyztő Egyült" mttlp fjtzt mg tojáhozmu fhhm gümöotól mt Rhod Ild Fh-Lgho tyztoját mácu ápl hváb budpt 1 P-ö ál zmb gyült tgo 30fll. m tgo dbot 40 fll áb phtjá. Mgdl z Egyült löghz Győ tózdő. Műdvlő zlődá Komáomb. A omom Ipttült műdvlő gádáj mácu 15- zombto t 8 ó zdttl 16-á váp t 8 ó zdttl lődj Zlhy Ljo Süt p" cmü 3 flvoáo zímüvt. Ttttl hogy g mlt hlyá lz zdb át gy z dlőd táco jgyt lő mgvált mly zdától zdv Hc Dző ppdb phtó. A H Mt' Voc" vlághü gmofogyá zt m clt tűzt mg l hogy mgy mzt vlágvzoyltb lőgú z válóágt z utóo zámá mgööít. E cl :gvlótá db tött mult vb gyzbáú mgy lmzoozt lő flvtl. Nm bb művz mt Btó Bl Doháy Eő Huby Jő Ody Ápád Bld Má mgy z lt válóág lpt flvvő mofoj l hogy hd z gz vlágo mgy mzt ullöbbgt. Ez tölt poducób zült lmz m má mdütt óhto. Egy omáom ftlmb mgzöött z dg lgóból. Mtovc Lázló omáom zültű ftlmb pob ztt hz z dg ' lgóból. Tpztltól lmyől zóló cksooztut jövő zámub zdjü özöl. Sügő tzd züg gboácö mgdályozáá. A gboá álldó cö gy ldt vált gzdából mly llúlyozáá ly tzd v züg. A gzdözög fl l v hcot mgy gbo tlj lttld vzdlmvl zmb lgügőbb oly.goldát ll tlál mllyl gyo dmyt t lht l. Egytl fogllozá ág m íváhtj z ozág gzdözögtől zt hogy muáágá lltv tmlc álldó ly gymtb áfz. Ott hol tml m tábl foldmvl vgül c yt fog tml Egy gyo lg hzált zü zp flölt') mg őbb ff gy áj íí puh lp ldó. Édlőd ht dób. myt ját züglt llátáá váto. A özd zob mzt d zt íváj hogy gbotml mg jllg tl jltőbb mtt öltö omáy md dlz álló zözöl támogt ll bb hz üzdlmb mgy gzdát. Kváto thát özth ml tfál gdmy tovább fjlzt. Az p dlm dpvlt dóág ovtálá AZ pttült ülööp pdg vd y l v dóodv zház otthoo pítv! hogy m hz vzoyo özött m tud lgt t ötlzttg. Ezhz z pítzhz gyzt hly botól htlt vtt fl bo c úgy volt hjldó bbl- mlltt ölcöt d h vbb poo zvtoágot válllt. Az pttült mot má támogtáávl cót dított hogy z z dóágo ovtált. Az gz ttozá mtgy 4 mlló pgő zt ll hozbb ljátú olcó ölö változtt. A gyb - mly zt v állm gcát yújtá thtőbb poo. Holó có zül dlm dpvlt mly mot íjá öz hogy mly th v. Ttózodó tmlő fölö zlt áubbocátáá áh Ugy Mgyozágo mt >\ :öbb gümob tmlő mghtö ttózod ymgv áubbocátától m á mlltt c zo tmlő dobjá pc fölö zltt flttlül áyzült. Mot m m állht f z z t hogy holp tlg mg lcoybb o lz ytl tmlő áub bocájí tmyt mt m á md tgt záó mlyzt mozog. Átmtlg ugy c záv hogy mg vlmly vz z lcoy á l b övtzz d z tlg övd dg ttó tovább ácö má c záólg tőzdmpulácó lht m ttht oág. SZÍNHÁZ. A ült zház ttá zdá zdt mg váoub bltzt mly ddg zp dmyt hozott. Ugylátz özögü mgz hogy t dm támogt. A mgu zől mgállpíthtju hogy mot jövő ült zház gyütt váló zíz pgl dlz műoá lgújbb dbot fogj bmutt tűő lődáo tb. Étül zt ült zítáult dt bmuttóvl fog dvd özög mgpdg hly zzőtől fog gy optt bmutt. Tmzt c máju l ülht > mt bmuttó gy lől zültt gyl. A ő vzdlm mulülg. A ff hc ől. Kdáb hdt üzt ő. A ő vzdlm Npzövtg l ül. Máfl vtzd ltt zpg ő m codálto t futott mg vlágháboú jóvoltából ; ő mcpálódt ldötött z vyülüt dályozó olátot. E máfl vtzd övd dj ltt ő godolozá codálto változáo mt át; modhtju mt poto áll : ő godolozá ujjá zülttt ő m lőhco mdg lztt cgot gol uffgtt ltt gzu. Cly vtlll md pály mgyílt ő lőtt l zzl jogul mdjobb zpood z öállóág tövő ő zám c vtl tb mod l ól vz b házág vb. Igztl l zt mod hogy ő lggyobb z z új hlyztb m állj mg hlyt. Sőt! V oly fogllozá ág hol ő gy flülmúljá fft. Az ty hogy tudomáyo pályáo ő gyo ő vytá gyzű zoglmt zívóágot mutt. A ő mcpálódáá zob úlyo övtzmy v mt m ff hm ő állpított mg lglőzö z mgállpítá övtzmyb htlm zt lüzdhttü tjd mdjobb jltz mulülgb! A mulülg m má mc uóp d m vzdlm! A má : gzdág válág tml fogyztá válág mly zv pcoltb v ő gyo mcpálódáávl. E ty mgu úlyo vlóágáb c o SPORT Váp dlutá fl 4 ó zdttl bjo mőzt játz KFC. győ NSC. gyüttvl. A zzo gy lgdbb lghvbb üzdlm lz z mőz így mltá mgdml lggyobb dlődt. A KFC. lgyg ő flzült mőz győzlm myvl vz fl üzdlmt. Ny E ovt ltt özlottvt m fllőgt zto^. Ttt D. Pyb Kálmá ú ügyvd válll Hlyb Tudomáu jutott hogy Ö gy fllbbz bdváyáb z poág lcylő fjzt hzált. Az Ipttült löljáóág lghtáozottbb vzutítj zot dül h blmlydü d vzgálááb. Mot c tb c futólgo muttu á hogy ttzt dto zt vőlv md több ő fogllj l ff hlyt övl gyzt mulülgt zlt tml fogyztá válágát m zólvá ól hogy mulülg gy tht vzdlmt jlt z állmo. A özlmúlt pob z uóp jtót gy hí ját b z lő fc mly ól zólt hogy z gy m állm tövyhozá má tövyt hozott modvá hogy állm llmzáb c lgvtlbb tb lht ő; ugyz tövy mgágzdágb ülöfl tllomfát állt fl ő z. így pldául z mgácg mly túlyomó zb őt llmz z dójá tzt fzt. A zpm ll thát mgdult hc í É bzoyo hogy z m pld gyo gyo áttjd v Euópá mly gzdág válág htlm ütmb zpoodó mulül tömg fogjá yzít omáyot hogy lpítv" vlágháboút tf db zoo tövyhozág godoodj. Éd mg mgmlít hogy Npzövtg gzdág bzottág foglloz zd má dl?: l.^z thát mglpt h gy zp po táult.yb Htlm tác modj vdtjt ő m ll. D vájjo mt zól mdzhz hölgy? Mo. ttlt mlyl Ö z poágot poztofált. Az poág mt ly mgtlálj vdz módját mgbcüít. Komáom mácu 6. Az pttült Elöljáóágá vb : hogy zműp mdo Ptőcz lö. Fgylmztt. Czh Bl vű gdmt zol htállyl Jáo lbocájtottm gy flhívom özög fgylmt hogy vztt tőlm mmfl mgbzát m pvá cgm vb mmfl tzdt m tht Komáom mácu Bobly Guztáv üvg pocl'á ft dő.

7 930. mácu 8. Ngyváá Közötylváytá.. M d z o dv jó láyom ttvü R á d ó c M hv zlt. Lgolcóbb f. h ó 3 - á v g b m t t m. ztvtt vgy z g y b u t o f j z t dt zúto m o du hálá özött. Komáom m á c. 7. o vló tá. tyztm b R h o d - I l d olzlgho tyúo tojá t o v á b b á óá pg Kh-Cmbl tt Stöc phtó. Káoly Ozág-ut 6. HANZMANN JÓZSEF m z á o ht KOMÁROM. Tlfo: 03. Npot f vágott l ő d ű mhhú thú bojúhú p h t ó. M d f l ht áu flvágott zgd Pczlám. F o m pácolt mgy p á c o l t m h y l v y főtt p h t ó. óáj tüzt mo bíólg lfog llt bdz gyb góágo lgtöbbt Ígő zpzfzt ml ltt züg t bcáo lul l fog dt. Flhvt mdzo z l ávzdő góágo vtláából vghjttó övtlt mglőző lgttthz jogot tt hogy myyb zü fogllá oább zözöltttt vol z vghj tá jgyzőöyvből m tű lőbb g bjltt z áv mgz dg lulí üldöttl íáb vgy pdg zóvl bjlt l mulzá. A tövy htádő hdt my bíóág táblájá tött függztt övtő ptól zámíttt. Klt Komáom v fbuá hó 13-á. B o t z y Lázló. bí. vghjtó. Foglomb ült lgújbb ó gyátá t c h Fgylj mg á á l Vlód Vlód Vlód Vlód Vlód vc Dox zbó á P 26-tól vc zbóá 4-től 14 áto y ő óá 20-tól 14 áto y gyüc 6-tól pm mőgű 53 db. Alpcc vózlt tol 90-töl Vlód ch züt doháyzó z lt tálc gvufttó hmuttó üvgbtttl lám á 15 P-töl. Ezvül jálom mt gy tá mt mly md gyt lgt. Elő dű ó- zjvtó műhly. 24 pgő vááláál Komáomból votjgyt mgtítm. S-A-S óá- zz. Győ Dá-u. 6. zmly- ygujflu- Itvá Gpw t. Itubá: 36. tgl odáj. pvlt. Tüzlőygt vzt: tűő mőgű t t z t t t b ttt pooz álo p m zt coot tűzfát g z pított á l l p o t b u g y w g g o t t l b m t cb. Építz ygt: MÁK gyzládágú potld Az u] * V o újl btcmtpl A gyz hzált md jálj A ***.o újl b t c m t p l mőglg flülmúlhttl. A * * * - o újl b t c m t p l ttóág olátl. A **-o újl b t c m t p l tűz fgy vh tölt lltáll. A. '. - o újl b t c m t p l zht md zíb gyöyö vyül. Ájálttl fd öltgvtl zolgál: Ngybátoy-Ujl" cmtt gyo flőg fh m z t b t o - v b t o pítzhz duvcot fltglát t t ő c p t Stutu gpzt. Pm gpz t á g y. Pm gpz tágy. Hjózát válllu u g y ttlb moto- mt uzályomá yob. N üljö fl mm lám! Md dvtáúct mgp lgolcóbb áo Fch Gyul Komáom. áuházb Ác. Mőgb olcóágb utolhttl Tzt gyg zpmt vbtomuához llm Duvcot Duhomoot SZállt ' z ozágzt lmt zládágú ÚJLAKI" hoyolt hódfú Ttőcp Köyű llálló! Szp lzü! Szállítj: Ngybátoy-Ujl" Egyült Ipmüv Rzvytáág Budpt v. Vlmo cázá ut 32. Komáommgy vzpvlt: F R I E D K Á L M Á N É S F I A cg Komáom. Tlfo 29. ötő l g t ű ő b b C I T A D U R " vdjgyű b u x t cmtt p m tm E g y ü l t I p m ű v R. T. B u d p t vzpvlt.. Ajálju : hdtmy. 3-zo htt f vágott mh- bojúhúo. őzbáy I góf E z t h á z y B u d p t - S z t l ő c tt Otchch v m á c u 11.- d. u.fl 1 l áltláo g y á özpot ldá ÖZV. Lgyl Máto gym. c tojáo Tlfo: 29. Alulíott üldött. bóá.u vghjtó zl özhí tz hogy gygmád. jáábíóág P z. vgz folytá d. Smoovc Pál d. Bláz Dző d. Vjd Ptu ügyvd áltl pvlt Wol Lázá Kálmá Eő Köyvtm vghjttó z gy vghjtát zvdtt ll P. töövtl öltg jg ldlt lgt vghj tá folytá lptől lfogllt 1924 pgő bcült góágo gyg mád. jáábíóág P. 2914)1929. z. vgzvl z áv ldlttv oább vgy flülfogllttő övtl jg myb zo tövy zálogjogot yt vol lpl Ázáo ldő mgttáá htádőül K o m á o m m á c. 7. mgbízhtó őtl földmvolát vgztt háy v gyolttl bó gy gzdág md á g ztáb ját. C m dó hvtlb. vzpvlt zám vgh. f. ho 5- v g b m t t mt ztvtt v g y zvtü g y b úto fjzt d t zúto m o d u hálá ö z ö l t Hílpot! Mgy d. Áv Ko Ktt Fd Kálmá F tölt. (Mjoovch-házb) MÁRTON mdütt máommgy Accumulátoo műz M d z o z ttt j ó fjm lltv dpá Kj vlly Ngy Itvá Közötylváítá. Fjbomf M O N O S T O R O N házt gy ttl lglább gyzögölt. íábl jáltot f zt ílttl mgjlölvl dó hvtlb MONOSTOR" jlg. clá- gy zzű gym Apóhdt. ltomo fő ződy Cugó Pál LENGYEL 7. oldl. Komáommgy Hlp. Itubá Komáom 36.

8 1930. mácu 8. Komáommgy Htlb R. T. Komáom-Újváo. Alptö ttllp: 200 z P. Komáom Igád-ít 6. zám. A b műöd tjd bzm md ágztá: btt; bttöyvc folyózámlá. Étppío vtl ldá. Tőzd mgbzáo lboyolítá budpt ülföld tőzd. Kűl- blföld c dlm utlváyo bhjtá. Átutláo mghtlz bl- ülföld. Külföld pz bváltá mdo hvtlo p áfolymo. Mgy-Fc Bztoító Rzvytáág Koáomgy Vzügyög. dl Jáo! lp. t.! Komáom tlfo 81. J Lztő- foó- zövő- mpgáló- c-gy. - Somogycugó j Fótlp : Bbc lztő tlp. Gyátmáyo: lztő foógyá. mdmű y fhíttt lfol lcá ftv fhítv. Mdmű láu záo poyvá. I Mtjgyod fój ARÁNYI ALADÁR zállító tüzlő- pítz yg dő MÁV. zződ zállítój. Komáom Iol-utc 6. Tlfo 21. Elválll mdmű fuvozát zállítmáyozát öltözöd! btáozát áúloztát tztlát lvámolát Du-átodát. Rtáo tt házhoz zállít lgmltbb áo váló mőgű pooz- hz- p zt vlód tot fzt ozot tűzfát tglát dbo- ojtott mzt cmtt volt öpot. Gyát útgyüüt cövt ttővlyut cmtádt tb. E HACKER DEZSŐ öyvyomdáj öyv ppd KOMÁROM ígmáü-út 12. Tlfo 61. Köyvyomdámb jutáyo á mlltt Ízl vtlb zül: ljgyz átyá üvő- bál özgyűl mghívó üzlt hvtlo lvlppío boíto özgzgtá gyház ügyvd yomttváyo vjgy özöőátyá gyázjlt tb. Köyvdmb phtó: bl- ülföld dvtlpo ottá Íóz ol c lvlppío ft jzlpo főöyv ppzlvttá plpo ptá md gyb ppíáu c. Köyv ött válllj jutáyo áb. Közpot od : Budpt V. Nádo-ucc 14. Tlfo: Lpót Özv. Mlch E.- Mlch IV. Komáom. Gőzmlom Fd. Szálít pültfát ztlo-áut puh- ttyfáb HAJÓPALLÓT mdmű pít ygot: HER A K L I T-ot gyzű bvált pt ygot ETERNIT-t CSERÉPZSINDELY-t zgtlő-ygot. J SÍKURIT Mgy Kmyfp Rzvytáág KOMÁROM Gözfüz ftml. Szállít gyb mdmű myfát tlpfát tűzfát. PORTER SÖR lgtűőbb öülölgg Nyomtott Hc Dző öyvyomdájáb Komáom Igmád-ut 12. Fllő dó : Hc Dző.

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

nal leszállt a kék s z a l o n k o c s i b ó l és mosolygó arccal üdvözölte a komaromiakat. A k ö l c s ö n ö s üdvözlés után

nal leszállt a kék s z a l o n k o c s i b ó l és mosolygó arccal üdvözölte a komaromiakat. A k ö l c s ö n ö s üdvözlés után VI. évfolym 6. z á m. ELŐIZETÉSI - vf o p. 5 P;, 20 fllé. K o m á o m, 1934. f b u á Á : SZEKESZTŐSÉG Ngydév 2*50 P Egy zám PTHÓ m v u tlpíttt bzéhgultklt céljából ü, ttztő jlz... tömgkél z légtégt ztá:,

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

N e m c s a k a z a fontos, hogy a g a z d á k e g y m á s t

N e m c s a k a z a fontos, hogy a g a z d á k e g y m á s t V I I I. vfly 22. zá. ELŐFIZETÉSI Egz v Flv 10 P. 5 P. I R Ngydv Egy zá á Mgjl d Ká, 1936. á j u 30. SZERKESZTŐSÉG 250 20 P. fll. Fllő zző: PTHÓ zb.. lü jb dd T ó z lzgyd, l lá zú ü ú lj. Éláu fgy l jgj

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 11. 16-12. 20. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 pv@m.hu Kpvá, Gub S. u. 51/. T.: 30/478-6954 p@m.hu Pc, Lgzzgyá u. 19. T.: 30/216-0723

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Felelős szerkesztő: dicsőséggel, a mával? Nem. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója

Felelős szerkesztő: dicsőséggel, a mával? Nem. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója . évfolym 35. zám. Ár 20 fllér. Komárom, 1930. uguztu 30. ELŐFZETÉS ÁR Egz év r 10 P. Ngydévr 2-50 P. Félévr 5 P. Egy zám ár 20 fll. Mgjlk md zombto. Fllő zrkztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG ES KDÓHVTL:

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú

ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú ľ ľ ř ł óĺ őľ ő ě ö ĺ ú ľ ľ ő ĺ ĺ ľ ľő ő ő ĺ ľ ó ľó

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk meg rádiós műsor keretében, melyet a 7.a osztály tanulói adtak elő, Király Laci bácsi irányításával.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk meg rádiós műsor keretében, melyet a 7.a osztály tanulói adtak elő, Király Laci bácsi irányításával. 2 0 1 5. ó b S ul - H Á v á ó l v j R V ívá l j Él á l ó ó l b B l í ő A uá l á A l p í v á L b l I ül lpívá vc, l v ülő vá l póu. Sólj há ül, bul jó,,, áclj! A blpő á: 3500 F / fő A bjövő ö lá, bő p v,

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL ó má 8 IMÁDOK ÚRÁZN I M IN MOLNÁRDN IL ZÖNINRPORCPÁBÓL P ő j p ó ád ű K d ú ő Bő md Nő d C d d d K ű őá 0 000mm á ó á á ó ő xp mm á Rd ü [5 8 ó á ó á ő L já ó m P ú pő K m ő pő m á m jó pdó m pp [3 0303

Részletesebben

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER Vdgó, Kdõ 2014. 10. 13-11. 15. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-118 30/478-6954 Pc, Lgzzgy u. 19. T.: 72/324-332

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

kedvezmény egy szabadon választott termék árából!

kedvezmény egy szabadon választott termék árából! 6 ÉVE GYŐRBEN! á d 00,-** 25. -23%, 0 0. 1 ú g k So m u Sokgú Lo, fhé xő/szük szöv, ugós áámszáss, ágyfukcóv, 2 áíhó kámáv, sokmé: k. 15/273cm, fá é más szöv s dhő 00,- (23070012/01,,02) 2015.10.16-17-é

Részletesebben

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ľ É ľó ó ľ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ľ íĺ ľ ĺ ľ ö ľ ľ íĺľ Íĺ ö ľ í ü ö É Í É ĺ ĺ É É É ł É Í Ü ĺ É ó É Ü É Á ł É ł Ň ĺá ľ ľ ľ Ę ź ľ Ĺ ý ü ę ĺ ĺ ź ź ó ó ó ö ó ü ó í ű ó ĺ ű ű ĺ ľ ó Ą ö í ó Ť Ą ĺ ŕ í ü ľ ä ľ Á íą Üĺ Á

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

20 fillér. a MÁV. menetrend megváltoztatásáért. H a v i jelentések a K B. augusztus havi rendes ülésén.

20 fillér. a MÁV. menetrend megváltoztatásáért. H a v i jelentések a K B. augusztus havi rendes ülésén. 1 X. vflym 33. zám. Kmám, 1938. uguzu 13. 20 fll. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz v 10 P. Flv 5 P. Ngydv E g y zám á Mgjl md g y g ó pjá m m g y ő z v b ülööpp ü pljü. Llü bőg mgl hglód p, h

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

Egy rendszerben a régiótól a telekig

Egy rendszerben a régiótól a telekig r. zaló Pétr trültfjlsztési és építésügyi szakállatitkár. z rszágos Trültfjlsztési Koncpciótól az opratív prograokig 2007. 05. 08.. Egy rndszrbn a régiótól a tlkig Trültfjlsztés Trültrndzés Tlpülésfjlsztés

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

ó áľ á ő ü á á ő ľ ő ó ľ ĺ á ü ő ő ĺ ő ó ľ áľ ő ó ű á á á ő á á ĺ á ľó ó ó ľ á á ĺó á á ľá ľ Í ó ľ á ĺ á áľ ľ ĺáľ ź á źů ľ ĺ ő É Í ľ ľ É Í ľľ Á Ü ľ ř É Ü É Á Á ó Á Í ĺ Á ľ ĺ ľé ľ Á ĺ áľ á á ĺ ĺ á á á á

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 1100 L LP GÓSZ N L L I P W t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 5-től 200 mm-i Kimák PN10 0 C 0 C 10 b DN 125-i 7 álláú ki k Wf típu Io 5211 hjtómű illtőpm há n.hu v l. n.hu v l.

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

A ra 50 fillé r. á ll a m i g a zd a stu j, á tla g o s t e j e s i tm é n y e 3 1 6 s z á z a lé k v o lt. A második helyre a 180 százalé

A ra 50 fillé r. á ll a m i g a zd a stu j, á tla g o s t e j e s i tm é n y e 3 1 6 s z á z a lé k v o lt. A második helyre a 180 százalé Béé gy* égy li, bh l dát béécbi Eéhtl bé bittág lát hc góítj ü dlgóit J!).'*«NOVEM BER 50 fillé 17., P É N T E K Fgyiiw ijt pitlit tádl i föl it jtó jltőégét. E» «gyát, hgy i pilit állb áltláb gy tőé htl,

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

Komárom a nagy átalakulás napjaiban!

Komárom a nagy átalakulás napjaiban! Kvgy K V ö ő : Egc Egyl K v g y z? v 4 K 30 K, Ü K Tuzlózövg BRNYY ZLHY hvl Spz Sd öyv- JÓZSEF ó K, Nd uc 29 Főu: fll hlp lpj HZP»»zőg ölvl: zző: Fllő 4 K flv ugyu Egy Kz d vü ööö Mgjl Előfz v dű dl, ö

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 04. 15-05. 31. Igyd Rdj pz áábó! AZ INTERNETEN ÁRJEGYZÉKÜNKBÔL BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, EGYSZERÛEN, ÖSSZEÁLLÍTHATJA RENDELÉSÉT. Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

Ö ü ź ü Ő Ű Ü ü ú ĺ ü ü í í ö ú ö ĺ í ü ĺ Ú Ö Ü ü ü í í ĺ Ü í ö í í Ü ź ö íĺ ö í ĺ ĺ í í ĺ ź ö ą ö í í ĺ ĺ Í í í í ĺ ĺ ö í ĺ ą ü ö í í í ĺ ĺĺ í í ű ź í í ĺ ź ĺ ĺ í í ĺ ĺ ĺ ü ĺ í ź ö í ĺ ö ö ü í ö ö ú Í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ĺ ĺ Á ü ĺ ĺ ĺ ń ü ú ü ü ú ü ü ü ü ü ę ĺ ü Ę É ę ď ę ü ü ü ü ü ü ú ę ü ü ĺ ű ű ü ű ź ś ź ä ć ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ü ű ĺ ü ę ü ĺ Á ĺ ź ź ę ű ę ü ü ü ü ű Á ü Ö ü ű ü ę Ę ĺ ú Á É Á Á Ż Á ę ű ú ü ĺ ú ĺ ĺ ę ĺ ĺ ú ü ź ę

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

HANGYA. Ünnepi nagygyűlés. K o m á r o m b a n a k e t t ő s szentévet. évfolyam 22. szám. Ara. 20 fillér. Komárom, 1937. május 29.

HANGYA. Ünnepi nagygyűlés. K o m á r o m b a n a k e t t ő s szentévet. évfolyam 22. szám. Ara. 20 fillér. Komárom, 1937. május 29. IX. évfy 22. zá. 20 fié. Ká, áju 29. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz Féév év 10 P. I 5 P. Ngydév E g y z á Mgji id M i d é v b z ü gy p, áju hó uó vápjá, h g y é d zép hzáé v i ághábú végigüzdö

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

BUDAPEST, 1930 FEBRUÁR 10.

BUDAPEST, 1930 FEBRUÁR 10. BUDPEST 1930 FEBRUÁR 10 j á! 12 09 - ó /1! FŐSZERKESZTÖ SEGÉDSZERKESZTÖ MHÁCS LJOS PNCZÉS ZOLTÁN zázdos MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KDÓHVTL BUDPEST! ORSZÁGHÁZ UTC 30 SZÁZDOS SZ xx évfoy

Részletesebben