eves k o r m á n y z ó i jubileumot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eves k o r m á n y z ó i jubileumot"

Átírás

1 II. v f o l y m 10. z á m. Á 20 fll. Komáom m á c u 8. 4 * ELŐFIZETÉSI v Flv 10 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Ngydv 250 P. 5 P. E g y zám á 20 f ü l. Mgjl m d z o m b t o. Fllő zztő: BECSKÖ JÓZSEF É S KIADÓHIVATAL: K o m á o m I g m á d - u t 12. T l f o 61. Hdt á d í j z b á zt. Kztot m du vz. A z gyttt v á m g y t ö v y h t ó á g dízözgyűll üplt v o m á y z ó jublumot S z o m b t o dllőtt z gy íttt vmgy z h l y Ez tgomb md üplőb öltözött. A o m á y z ó t z v j u b l u m l l m á v l zt z o z á g b gy z v d o b b á l üplt m d. Komáom E z t g o m gyttt v á m tövyhtóág bzottág -/özgyűll hódolt z ő g l ő m b g y ü p. Dllőtt 10 ó o b l váo t m p l o m b Mátffy V to ppot-plbáo ozágl pvlő T Dumo dzmt m o d o t t mly utá vámgyház gytmb v o ult fl z üplő ö z ö g. A ö z g y ű l tm z ú f o g mgtlt Kpvlttt m gut z ö z h t ó á g o > l u l t o dz g c á gyúlt h t f y m o bát Huzá A l d. f ő p á M g y H z gy l m o d á utá m g y t o t t dízözgyűlt. A főpá mldtt hgú bzdb mlttt vtz g y b á y Hothy Mló omáyzót mt t Godvl dott zgy m g coított h z á. V z t t t t tz v lőtt dő. A o úgy állt z o hogy f o d l m utá lvzttt ölc jt t z őült zt vztv ját tácát. Eo lgőb b m g t o p t d d t gy mb gy m g y t o odállt f l l ő g tud táb h c o l v vzdt m gyág llt öbzlmát. H c zt ttt v o l o m á y z ó o b l v t v o l vt töölhttlül t ö t l m b. vtz bcült d v zzl vló vzt l t z ü g lt. Ezutá Schmdt S á d o m.. báyügy főtáco b á ygzgtó m o d o t t l mül flpíttt g o d o l t o b ülö lg g z d g g y h t á ú b zdt mly utá d í z ö z g y ű l m d gy tgj f l állv zúgó t p v h l tütttt j u b l á l ó o m á y z ó mlltt. A g y ö y ö ű b z d t zózt t t dju : Mdő C o v á m g y d gz á b tpot zgy hzá ö t t h t ö z p j ö z m gy üpt t t u h o g y z l ő mgy mb 10 v o m á y z á á ó l lttvló h ű g gl m g m l z z ü úgy zm h o g y z d ugáz d í z ö z g y ű l g tztlt t g j z m b ő l f l m : vájjo h o mítm bátoágot h h o z hogy m t t ö v y h tóág bzottág gyzű z y tgj m d y u v b íváo z l m fjzt d. M l tóz t mggd thát; hogy löljáób d zzl fllh h o g y tüttő m g b í z á v á l l l á á h o z bátoágot d : z z lttvló htátl g z o d á ztt mly btölt z v : t - l! m t f ő m l tóágú K o m á y z ó U u át flttl hűggl ; z z l á z t o fú g g o d l o m m l l y l lú ovd ítlt z bjjl vgődő h zá xpotját mgy l á mgzmlyítőt mdp mámb fogllom ; d b á t o á g o t d z ü l ő f ö l T z v ött z mzt d m m d tőlü l b o l t lgmgvtttbb v o l t d m m á zt m mly mgl új l l m t fővl tthtü v d v o b á c o l j á fl z f láthtj E u ó p hogy l z mzt m t tt gyűlölt v g y b. j z z á á l á md dultát ll tztít m lht. A o mb vlháyzo Fömltomáyzó mgttt Szchy águ U u gybáy" lő góf gy m o d á á t h o g y z t v cdül mg fülmb ; m t t c vzzl lht vgül b á t o á g o t vz vzt. L z mzt lg b b ó l htből f t u zt gyobb c l d t p báto mggyőződmből hogy z lő m g y mb b á m m g z o z á g á b o c á h o z ötözv v gődv z á o t t b l ct d hzztt m gb t ö ő lágjától m g z b d u l ötltől b l c t ltöv tűz zt lobogót K á p á t o dl y u g t vg o m! J u z á l m puztulá utá zt Kálvá hgy J u p t v u t m p l o m o t pít ttt óm N g y C o t t lltt j ö d Ayjávl h o g y t m p l o m o t bálváyot l o m b o l v o m o lól á K z t u U u ztfáját mgváltá z öö z m b ó l u m á t mg mlj. T Ily o m o öz ztt f o d l m utá mzt h d g ü l H o t h y M l ó f ő vzü h o g y z dg vlágcló áltl á b t p o t t tlytztlt vllá hzztt tztg bcült o m j lól á mg mlj t tő p o t o l ztt zt m d m g y zvt-lít á t htó ugázáávl állít m mgy álváá c ú c á. Ez p o t o l zt fy b d m d thvl gyütt duí m g 10 zt dő pítő mu mly o m o ltítá utá t f l dt v o l t : fgylmztt m zt hdg mgtmt m u d v fllzt. Md t fldt tljít z o b lghzbb dályob üt özött. Az lő z ozág t t gy zt l b l ó v o c o t fltő llg flty tltozá zbott h tát má c o h záb lőtmthtő m u l lom l g t l g vt gátt z áthdlhttl hzg d cá ott áll z o z á g omá yá:':'! zlád tlv lő h t t. b z l o m m l myl M gyozág Komáyzój. Éz t u d j hogy ttő f l d tó; m g l o l d m t ő lül m lht boldogul c m u vlág ugy tl v j o g t l á g g l d tl v z ő tztltvl. A gy P o h á z z t h d g lül állm f g y l mztl tömg p d á j m d z o m z d tölő p o ó c m d czmá. M o juzálm tm p l o m o t píttt váot ö ü l fogó l l g mtt m d g y z b d máb voló ál v o l t. U g y ú g y á l l o t t z lő m g y mb 10 v ltt zt lhttll üzdv. Az lő fldt t l j í t hz gy mzt hdg píthz háyzott z m b y g v l á g - g b y dcőgt zztt dly m g y á g flvd y u g t dl z y tüzpóbát állott h ű g toáj. A m u l l m mgt mt l g l m b b ltzü glt : z c fá ó lbláávl y y g háyáb m volt lhtg m o gyúttl fogyztát b z toító tült háyoz. Kc Kolozvá Ad K Pozoy fütölgő g y á my fl dg vztő ltt d g muáág tódul z lbolt földbtoo d g b o c o o o t tlpít. É m g : z gy fl dt m g v o l d v z hz g özött lhttl üzdlm áá bá d mzt h d gü át fogj mgát vág öyző blóvlágo mt H o t h y M l ó gy zb d v m t vgtl ó c á o o t u d o t t bzto c p á t tlál vgzt m b mzt o o tg b z to utt f o g tlál ü. A má fldt m g o l d á áb zob mdyu ö z ll f o g flzv z lő mgy m b t g t m mő c á zt h t t l lhtáozáá! l m g g d u m u zzámt t t ó

2 4 2. oldl. Komáomgy Hílp mácu 8. má ját özfogv ll áthdlju hzgt yhít oul özfűzött lülhttl yomot zgygt. Mutá pdg mgyöződm hogy m vámgy md tgj óhjtj v gítgből zt mltózt mggd ámutt gy lhtőg mllyl hbájuo vül mulhtőghz m jutó zgy gít vl hogy mgzto üpü üp lh z ozág md lójá. Főmltóágu gy Uu pc hogy md üplt mllőzzü m yg áldozottl já. c m lhtáozát zt át doog báymuáág mo vztőgvl gyütt lhtáozt hogy m pot zoglm muáb tölt z c p ő gz tt z ozág zgy mu lül ylődő flgt jálj fl tt fömtóágu Azoyu vzt ltt álló yomoyhtő có jv bfzt b Huyd Jáo höllü fcd bát Kpztá Szt jáo gítgvl Nádofhvá lól lűzt töööt. E gyzű vlágtötlmb zt pátl hdtyt óm páp úgy t z gz zty vlág öö mlb v hogy z gz vlágo ldlt mzt mgy győzlm ml md zty tmplomb dlb má zóíjo mg hg. M m yomoúágub m tudu yomáb lp mgzto ltozá zob ugy zm hogy doog 4000 mb m md cááy-üt gy-gy hgzó mly gyütt zj ll hogy z ő Eztgom vámgyből z ozág md muhly fl zálljo pldá övt zóltvá fl md mbt m p muához yhz jutott. S h z ozág md dolgozój z áldozto zggl jáuí így m p mgztlhz o hzm hogy mgy lá mgy özttá mgy jövőb vló dültl ht mgy áldozto zg mt vlág özz hgj mgdítő bugá jut bud ály vá foá őt álló ő mgy mbhz z áltl áott flmlt potol zt lőtt lboulv fog hálát d mgyo It hogy muáj md p foház dmy ltt mt h bb pb v ő mgpóbálttáob o lz ő gy mgy fltámdáb! Tz vvl zlőtt ztltü gy mgy főppu: Poház Ottoá gubáto hvtááól" ttott bzdt. Mltózt mggd hogy bfjző zvvl zájm l bzdmt: Julu Czáól bzl hogy tg átlv zt modt hjóá: Vgyázz Czt vzd zcjt!" Oly őt dott z tlm hjó hogy vho özött yugodlm vb vtt gályát. Hothy Mló zt úgj Mgyozág guz : Hoty Mló Mgyozágot vzd z ő zcjt! Tudod zt Hothy Mló z lg ü. Kj utdo mgy gzág mgy myg íj vg pdő vágy lő dcőült mgyo öyy óhjtá foó mádág j z ozág Ngyzoyá zm zv y godj zázdo hvg oltlm j mgágo It ő áldó jobbj! Ez utá ttt dízözgyűl tztlttl v zcm dítváyoz hogy fömtóágu Komáyzó Uu áldáo áldozto muáját dmt jgyzőöyvüb ööítü mg mgu ő uoá pül cpt vámgy táctm z ftü mg. A bzd mdt mgávl gdott mt mggyőződ zóo zpg htlm jt átplátált zóo llb. Az dítváyt lldl ttt mgává özgyűl mly utá Ghyczy Elm flőház tg dítváyá özgyűl lhtáozt hogy Schmdt Sádo htlm üp bzdt főpá mgytót gz tjdlmb jgyzőöyvb tá. Plovc Lázló lpá mghtódott hgo olvt fl zutá dízözgyűl htáozt jvltát mly t hgz : M m Komáom Eztgom Hzá zomoú mgtpttg dj gyttt Vámgy Közög z Uá ztdjb mác'.'. hvá 1-ő pjá zhlyüö bztgom zb.. mgy vob Mltóágo Bát Huzá Aldá Főpá U lölt ltt ttott'üp özgyűlüből öö mlztül dju tudtá lőt Fömtóágu Vtz Ngybáy Hothy Mló Uu Ozágu Kgylm Komáyzó Uá zutá pdg Mdb t llt mt lhtáoztu hdttü mt z övtz : Mdhtó füzhttl tából dtott mg ü hogy zgy mgtpt Hzá zdt háboú fodlm zot övtő válágo dő mgpóbálttát átlv mgltü zt 10 v vfodulót mly Fömtóágu Vtz Komáyzó Uu áldáo ozágláá lő htáöv. É m zvüb g lülözött üp ztől áthtott üzdlm ltü ohó odá dcá tt mgállu gy pllt hogy mlyg hódolttl hűggl oh l m múló hálávl özötü Őt mggthttl lljvl bölcgvl jobb jövőb vló tátoíthttl htvl bzto vzt Nmztt zo álváá hz úto mly Ngymgyozág mgváltáá dcőg fy gy özlbb gyog fl. hgyju ldljü hogy Vtz Ngybáy Hothy Mló Fömtóágu Uu pmá m üpü mlzt vlmt uoá tulágá özgyűl tmü z mgft. M utá dzülüt zzl záju hogy : áldott lgy Vz Kb Nmzt új l hz ml győz fog! A htáoz-t jvltot dízözgyűl lldl fogd. A főpá vgül bjlttt hogy özgyü üp htáoztát z öz vámgy özö lhtáozáából gy dízlbumb öt mácu 15- djá át omáyzó. Ebb z átdó üldöttgb md tövyhtóág t tgot dlgál. Kmodott özgyűl hogy Komáom Eztgom vámgy tövyhtóág bzottág Báthy Lázló góf Dgfld-Schombug Ottó bzottág tgot üld üldöttgb vló mgjl. A dízözgyűl zutá Hmuz llvl omáyzó ll üplv! t vgt. Bc Káoly ltt z pttült llö. Ptőcz Jáo ztlomt pttült lö tött mgválztáávl mgüdtt z llö z z pttültb. Kdd t ttott z pttült löljáóág ült mly gy foto potj z llöválztá volt. Az gyhgúlg mgválztott llö : Bc Káoly g toáj z pttült ddg öztl muáj bztoít zv hogy z özttá ölcöö mgbcül ztt özö po ob ő fog fjlőd. Az új llööt Ptőcz jáo lö üdvözölt m Bc Koly tl zvl válzolt fjttt hogy ő mu gytt jlzvát tűzt zázlójá. Pogmot m d mt m c gy pogmj ht md ttült vztő z pdg z özttá átl vló pojólt mgtmt z pttült md tgjá támogtáávl lhtő vágzó omáom p. Az löljáóág ül több bb ügyt tágylt l mg ll hgultb lgtljbb gyttb t vgt. Ttó jó olcó lgá Váp gy Mdz átzb mg- tzltt tt hlybl dő mly z O. M. K. E. üldöttj fog tájozttát yújt z tuál dő poblmáól. A Komáom Kdő Táult lthváá gy g foto pjához z l váou dő tádlm. A Táult lthvó gy ál z özttáb vttt töhttl bzlomml lítottá mg zt z gyültt töz hogy gzdág ultuál t lgmzbbmőt yújtá tgj. Váp d.. fl 11 óo z pttült zház gytmb dlm özlől tő özgzdág db tzltt tt dő mly z Ozágo Mgy Kdlm Együl Ttá : V Aul d. tt lődát. Az tzlt mghívát y htóágo hvtlo z poág mt bzoyo db utóbb zt dlt. Az tzltt poto zd l zt z dlődőt f vztőg poto mgjl. Rmljü hogy váou dő po gy zámb fog mgjl z tzlt hogy zzl doumtáljá gzdág t vló özttát z l át. A budpt üldött ozágo hü lődó lődá mdt d pcál hly jllgű db tájozottággl dlz. A mgu zől öömml üdvözöljü dő gltáát m tövt mt dlm mgőödü gyúttl vo tovább fjlődt mgávl hozz. Má pdg mgcotottágub mdmű m özttát mg l hogy bcüljü mt c zzl őödhtü dmlhtjü otól g htát mly lül v üzdlm z lt md mgy mb. Ktygo dóthálló tühuzl cobolum gzdág c lgolcóbb p áo phtó K0SCH ARNOLD cpó c Btttm Győött. KOMÁROM^ÍGMÁN^NÜT" 9. Illtz ozmt c ff- ő dvtülölgg yő játáu váló mőgb JELINEK ARANKÁNÁL Komáom Igmád-út 19.

3 1930. mácu 8. Komá mmgy Fy ült KFC. jlmz tác multág A hozú fg lgtbb b á l j á o l y h t l m t ö mg gyülztt z o m b t o t z pttült gytmb hogy z c b z o y u l t. A K. F. C. z o á o j l m z b á l j dgvl tölt lő zítvl f l ü l m u l t z ö z d t á c m u l t á g o t. Az Ízl dízíttt c vlágított táct m b jlmz tly u h á h ö l g y z l gyütt t z t ö m g g o l v d t ö z. Igz t á c ó l m l httt z ó á b b z lyo ját A lgzbb ő jlmz d Szttyl Ilu yt zpgvy máod Dózghy J o l á ült. mg hly * Külö m y volt z t z t o á dz f o g d t t á mly z p t t ü lt f o l y o ó tött fl 11 ó o Ztz G u z t á v ttvl vztő z o t Ko Dző vglm lö üdvözölt háy tl z ó v l. Ez ty ttvl vztő válz myt yújt h o g y K. F. C. L vt E g y ü l t j ö v ő b v á l l vttt muávl vz lő h l y b l p o t ügyt. * A d z ő g övt ző hölgy vt ült tljgyz. lmdhttl móá dly oztllozoból f Azoyo: Aáy A l d á dó h u m o j ó d v m o o l y Bjz P á l B l o g R z ő ulodott m d. A bál Bc Káoly Blltz Jő jlmz f l v o u l á á v l z d ő Ch J ő Fczó Jáo dött fltofy vító Fj G z á G ü b g J ó gáb) tált l ö z ö z f Hláz J á o Hjl g lőtt. O z á özv. d. Hováth Má o mgállpítottu Á d á m d. J u B ő J h o g y z m u l t á g o m zzy P á l d. K L j o c jlmz ttt m K L j o Kály M gut h m z tly u h á ló Kálmá A d o K o v á c hölgy z ú j h o z ú Ed Ko Dző Koch uh dvtját vtt tölt A o l d Ko F c Kd d l. Ez v o l t b á l ülö m Fc Kuthy Jáo mglpt. Sült gy-t Ló F c Luptá B l á hölgy uháját muttób flj Mc Ed Mó Fc gyz. Bjz P á l á g p M á t y á F c M h l o v c h ő 11 u h á j. Blog Rző Blá Ngy tvá Pp bázt] p zt u h á j. Ozá d. Páh jáo Ko D z ő ft p z o - P t P á l P y I v á zl uháj mltá lttt f l Ptá Adá Pothozy tűt. E z l z l g á u Jáo Rbu Józf R ü hál vtdt láyo d g V l m o Slmczy G y ö g y mot m u t t o z t b l ő Sulc L j o d. S u l zö z új h o z ú u h á b. így c Lázló Su Józf Aáy E z Hováth Kt Szttyl Fc Wz J ó Ry B ö Szdlá G b. á W l f g Káoly. t b. gyzt j ó l áll z új tb. dvt m á z t p d g zp u Láyo: Aáy E z c á j u l lttt fltűt. K ü B h B ö z Blltz Tc löálló dv jlg volt Száll Któ m g y u h á j á b. B o g á A u Ch Róz P Cc M g t Dózghy D tudá flool Jol l Mc Fz Jul zp uhát hz K o m á o m Fodo Ez Gláz T b öy o l y o b á Gób T Gübg Józ j o hölgy v h o g y z m b Hováth B ö z Kt. H c h l zt m t u d j h m j á b h o g y Au Jóy Böz Kálmá m l y u h v gy-gy b á Il Kll Klá M g d jo h ö l g y ö. O l g K T u Ko B ö z Ilu Kühl E z b t Kül A b á l d z ő g z gy J ó z Ló M c. Mjoovch vy zp djt tűzött G z L Mátyá B ö z. K. F. C. v z t ő g g Mc Mó Gz Böz zá l l m m g l p t b Mzáo Ilo Mócz Im Nyá I l u Páh M g ó B ö z z í t t t ö z ö g t mt d Ptá Böz Pt Vlm dg gy b l o m v o l t l y Ry Ez Rbu Ilo t zp dj. S u l c I l o G b St A l g ö t l t b b ő j l m z Il B ö z S u L S á d j t Tóth I l u ( t u l ó í h Komá I S z á l l Któ S z t t y l I l u om) yt vzoy jlm Böz Szdlá G b T m á z v. D u c T ó t h I l u W z S á A l g ö t l t b b ff j l m z Róz S z d W l f g M c dját Schmdt R z ő y t K F C. Olg Zowtz M d tb. jlmzvl. Itt hz vot válz t mt p o t b l o p t j * mzzl m d g g y í lht A dzőg l Ko l b ztü z t D z ő v g l m löl m d t t u l t b b jlmz v o l t Gü- lövttt h g u l t d b. bg J ó z N o v " jlmz A b l m d z ö ő lül á b b mt bál j ó h g u l t b ' m á f o l y t l K o m á y z ó 10 v jublu " g g l óáb távozó m p j á v o l t. A dött c o p o t o gy llm bál t j g m g y u g v á l fogdtu z mlv; tt hz. A mt Gübg J ó z á o d z ő g z v t o t t ötlt má djt ttogtott: ő ltt M m u á j pldt állht m f t K. F. C. őt o o á z t m g d cczögác lőtt. Sulc L j o gyült lö zp b z d t b. Hlp. 3. oldl. M o t h o g y fg vg m mulzthtju l h o g y z pttült v z t ő g lőzygől Auth Lpót vdglő fádágot m mő g l zzű llátááól mlzzü m g. A tm dízít Ozt M ó á p t o művztt d c mg vlágítá ötltg Ngy Í t v á vllyzl z üzlt váló m u á j v o l t. U- ő d v t c poztó zövt vázo övdáu vlmt md zmáb vágó c lgolcóbb phtó 25 v fálló Mgjlt J Mt'' Voc mgy lmzujdoág. Otthoáb bllhtj: Huby Jő Btó Bl Doháy Eő Ody Ápád Ngy Ed Bld Má Ngy Ed Rll Gbll Plló Im Budpt Có Bl Cly Józf Szdő Mló Sáoy Mhály Bffy-voclquttt 2. h. gy.. z gyvád Bu Sádo Kocz Atl h Kmz flvtlt. Lmzt P. Ozá phtó Th Gmopho Ltd. cgl Komáom Igmád-ut bdz cgő Rtáo tt: vllmo főződyt vllyvlót pozívót clláot továbbá Phlp" Stdd" Tlfu" dzű ádót (zlt ) lctotch Fc ádó z üzlt KOMÁROM Váo Igmád-út 17. flmzíház \ Komáom. Mácu 9 - váp 4 6 % 9 óo Vlc jzá dám 10 f l v o á b. É ő Mácu műo. 13-á cütötöö 6 fl 9 ó o z m ű o z t j t m g f o őítő b d z zolgálttj Fllm d ö b b t dám 11 flv. Kő müof. mgyozág vzpvlő gl Budpt IV. Któf-t 3. Kj ájgyzt! zlt Km Comp. m d j o b b züzltb Elváll vllyvlágítá 6.50-től Cuoválág. A N p z ö v t g több m ztöz o f c á t lvotí gyb hogy ádcuo lőtö folytá bövtztt cuovál ágot vlmpp m g o l d j. Ez t á c o z á o o u m ly G f b B ü z l b A m t d m b f o l y t z ó volt cuotml olátozááól fogyztá m l ü l ö böző módjól c u o vlágtllől t b. A t á c o z á o o z gy á l l m o h j l d ó m u t t o z t mztöz gyzmyhz hozzájául gydül Jv utított l c u oválág mgoldáá hozott gyzmyt záózott l íllhz vló ctlozától. Elfogv mztöz o f c dmytlül vgző dött zót c u o ááb álldó tovább ülyd m u t t o z úgy h o g y l o d o c u o p c o m á c. h ó b fh c u o q-t c h l l g tt. A c u o v á l á g ll M g y o z á g m hlyzt m gd m g hogy c u o p tmlt cuogyátát olátozzu. A c u o p l cuoptmll ugy o l y o öz- mgágzdág zmpot függ öz mly f l ttlül c u o cuop t mlü tovább fttáát íváj. A ll zob t ö d úgy gzdá mt gyá h o g y t m l l ltv gyátá ml o l c ó b b l g y. D o l g o z z t l z p Szzgyá cuopát m t t m m z ü g c h o g y cgy zzgyátá clj.-.ü.ü-.ö hozzu b y g o t.

4 4. oldl. Komáommtívc Hp. ^Ü^J^S^Jl HÍREK. Ktütt. A Komáyzó mggdt hogy vtz Bcy Bl máv. mö föld Komáomvámgy öztztltb állott h tzt főovo: Bcy Lázló d. fá özlt dm tvygt lm tudtul d. Lhá Fc omáom zámzáú váló zzző zült 60. fodulóját zül mgüpl tűlóíl Komáom özög. Lhá Fc tudvlvő Komáomb ápl 30-á zülttt mt \ omáom to mt f. Hlálozá. Lgyl Máto g omáom lo hó 3-á hozú zvd utá 50 v oáb lhuyt. Tmt hó 5- gy zvt mlltt mt vgb. Üp ttztlt z zlt tmplomb. Komáyzó tz v jublum llmából hlybl zlt tmplomb zombto dllőtt üp ttztltt ttott mly váo htóágo hvtlo pvlttt mgut. Az üp bzdt Fodo Fc bb modott zp flpíttt holtob gzdg bzddl mlttt vtz gybáy Hothy Mló dmt. Ujtá mooto oláb. Tóth Kálmá Jáo mooto tító ádóját bvztt ttmb hol mdlutáot vlmt pművl lődáot hllgthtjá vgg lm oláo. Ez z újítá fgylm mltó dc mooto ol váló tőt. Bc Bát F zgd gőzmlmá özt pvlt tá Komáom U-utc 2. Kdő bálj Kb. Szombto t ttott b dő fg tácmultágut mly fy ült. Elgázolt vot gy lovt z lmáfüztö állomáo. Zp Ljo dulmá dő gyfogtú ocj fbuá 28-á ggl bojut zállított z álmáfüztő állomá. Mözb boju báávl bíblődött mgá mdt ló ldult Komáom flől bobogó motovot záguldott mly úgy lovt mt oct lgázolt. Kultút Kb. A b Npművl Bzottág dd t mtlt mg gyű ultútjt. Az lődá dz Holló Bl potocolá gzgtó Jtc Fc lm ol gzgtó zvtottágát átm. Zúyt házütmyt tptő pogácát (ülöö vdglő z) üt zállít Rüdg Vlmo fomütődj Komáom. Eüvő. Htfő dlutá fy üvő volt hlybl óm tholu tmplomb hol Kömdy Kálmá dótzt Páh Ezbt üdt gymá öö hűgt. Az üvő lőlő özög vtt zt hlmozt l jóíváágvl ftl pát. Élő- művág coo ozoú vlmt llm dízít vágo lgjutáyobb c övz. Kípovzy józfl Komáom Gyá-u. 17 Tdlutá. A Szocál Mzó hly copotj htfő ttott tdlutáját Táö hlygb mly gyúttl fgzáó multág volt. A Mzó ddg tá fy ült d z mot mgyt flülmult hgult tttb. A dzőg dv mglptt zíttt lő mgjlt z myb md ztvvő gy zámot pott oolá utjá ymy ltt oztv. Alg volt táág mly gy pá tgj pott vol jádot lv z jádo lggyobb z m zmy dű: hgult foozott tmpób mldtt. Az lgá hölgy u övd tácol zdt bzoy hjl óáb állt multág jódv fgtól vló búcúzá utoló plltb. A hozú fg lmúlt. Szp volt bfjz z ml llm zt v md llb. A vló dzőg md gy tgját lgmzbbmő dct llt zt o jót zpt m lgfotobb mlggt mlyt vdg yújtott. A övtző hölgy vt ült fljgyzü: Azoyo: Acy Józf d. By Sádo Budpt Bcő Józf d. Both Kol Cz Im d. Cázá Sámul Cmá Rző Cob Lázló Dy Blá Budpt Fll Itvá Folluz Ápád Gáz Káoly Hjgo Ado Hováth Itvá Jóy Ljo. Klt Józf K. Hofím Gz Lgyl Káoly My Sádo Mc Ed d. Mtztz Gyulá Öhchläg Itvá Pá - m Sádo Ruzl Jozf Py Ivá Sovozy Józf özv. Somló Sádo. Sulyo Józf d. Szbó Sádo Szuyogh Itvá vtz Táty Ljo özv. d. Toóth Zgmod Ugád Blá Vzy Gyulá Cm Vbőczy Vdl Vm Ljo d. Vzlty Sdo d. Vdát Jáo Wz Gyulá Zovtz Itvá. Láyo: Ágoto Mgt Szőy Cuá I Bl puzt Gl Kmll Hováth Böz Kt Jl A Kálmá Il Klt Mc Ldt Fc Mld Emm Pám Mc Pogácz Gz Klá Rchtz Má Sulc Gb Sulyo Mc Má Stzg Olg Száll Któ Tgl Ac Mgd Má Vbőczy Má Vzpm KtóZohm Lujz Zowtz Lujz Má. Mc zd vtgbl tu gyomobj puffdá vtolódá ágág y comó cpőfájá tb tmzt Fc Józf" űvíz ggl t gy-gy pohál bvv dívül bc házz. Kl mgfgyl túág zt Fc Józf vz mg gly blü btgl fájdlom lül ht. A Fc Józf űvíz gyógyztáb dogáb füzüzltb phtó. Szbóp állítá. A Bo Szövtg zbózoztály mácu pj Nmzt Szlo tmb (V. Ezbt t.) zbóp állítát dz mly állítdó ffuhá mc zövt hm z öz hozzávló (bl gomb c tb.) záólg mgy gyá zműp áltl lőállított áuból zül. A állítát mácu 14- dllőtt Bud Jáo dlmügy mzt ytj m y Hlálozá. Hoffy Ljo g omáomvámgy Ógyll mjd Nzvd gyözg yuglmzott főjgyzőj vmgy tövyhtóág bzottágá vtzd át volt tgj Komáomvámgy udvd jáá jgyzőgylt volt lö yolcvgyv oáb ujváott mghlt. Hothy Mló omáyzó jublumá üpl Dulmáo. Dz t özött üplt mg Dulmá özög vtz gy ty Hothy Mló omáyzó tíz v jublumát. A özg pvlőttült üply dízözgyűlt ttott mly Ngy Kol f. llz mg zyló bzdb mlttt omáyzó dívül dmt. Utá úgy Blogh D ávházb mt í. oláb zvlto hzf dlo övtzt Pp-ovách Eml f. tító ldült zvl mlzt mg p jltőgől vgül pdg hlybl f. őgylt tgj Fgy Kol llz j zdm m y z ü t m. y l dgl vdgltm< mg z öz jllvő gymt. Mg vgyu "'ól győződv hogy h omáyzó z po z őömtől gyogó dv gymcot láthtt vol jobb mg ltt vol lgdv zzl z üpll mt zámo t átz6 j áod 1. Hugá dótfoto lggyobb válztb lgolcóbb Gylóy vdb phtó. Álco bál Dulmáo. Jól ült álco blt dztt Dulmá Lvtgyült potozíály. Ttttl hogy özgb mg ffjt multág m volt t-b jlmz újdoágt htott jllvő lggyobb z gy md jól multott. Pzt tít mg h fűz- cmg-áú zügltt Splm Im fűz- cmgdő! zz b. Komáom ígmád-út. Tj vj luxu ütmy lődű ház y zül PAPP ütödjb ERNŐ Komáom Igmád-út 12. Ktütt huzoöt v zolgálttl dlző dőőöt. Abból clból hogy z ozág dőgzdágb llmzott zpztt ltzt tő pld yújtá hogy z áltlu hz öülmy özött bcülttl hűggl tljíttt o tb ltvzllyl jáó zolgált ölc lmb züljö z oly zvzgázott dőőö lglább 25 vt zoglm hű zolgált m.. földmüvlügy mztum lmő ovlt v domáyoz tlg őt má tüttb zít. A zolgált dő zámítááál tljíttt to zolgált dj bzámttt. A zolgáltdó ötl tütt dmt hó 25-g z lpá hvtl bjlt. A bjlthz ctoldó omáyo tttb özg löljáóágo yújt flvlágoítát. Jublum üpg Kb. Vtz gybáy Hothy Mló tíz v omáyzó jublum llmávl b dő poo muzütt ttott. Az üpg ggl 8 óo zdődött mo özg löljáóág pvlőttült ttott dízözgyűlt mly Pálm Józf főjgyző mgzáylú bzdb mlttt omáyzó dmt. Klc óo z poo dő ttott gyütt dzgyűlt Kdő Kö hlygb mly özg pvlőttült tlj zmbá zt vtt. A gyűlt Hftl Gyul ytott mg ft Száz Fc pttült jgyző z üp bzd mgttá. Az üp zóo ldült htáo bzdb vot páhuzmot z zv Mgyozág tz v gy töt mot tz v özött mgállpított hogy Hothy Mló zltt tz ztdő tt olyt poduált m páj c tötlmüb. A gy ttzl fogdott bzd utá Hftl Gyul lö dítváyá modott dzgyül hogy omáyzót távtlg üdvözl jublum llmából. Tz óo óm tholu tmplomb üp ztm volt mjd utá 11 óo z zlt tmplomb ttott ttztltt mly Moovtz Lázá bb ttott áldát ő gyöyöű zp bzdt. Mdt ttztlt hlybl dlád műödött öz. Tchu Smu cgt. Tjá Ttv Komáom. Szvíz hűítő tlo gyá. Elmt poto gyo zolgálá.

5 1930. mácu 8. A Kb Dlgylt mu l t á g. V á p t t t o t t Kb Dlgylt tácmult á g á t m l y flvttá d b c d l o v y y t lgt. A zpzámú özög áhítttl h l l g t t vgg Pozt Igác győ httá flvtó b zdt m l y o l y z p m gzyláu volt hogy h t á oág l l b m d t hz f l m l g d ő b htlm t p o á l ü p l t. Gulyá J ó z f d lö m o dott özött zóo ht v l távol K b t ő l d zv m g vzhúzz bb özgb hol mídz< 3 vg v o l t áplá. Ezutá flolvt Rvczy Itvá f ő z o l g b í ó lvlt c l á d g y á m tt m vhttt zt z üpg m j d p d g átdt dlád tgj jádát Jtc Sádo gy. Az züt o z o ú g y lvl z < cült v z t ő g t g j vt vt b. Pálm J ó z f f ő j g y z ő Jtc S á d o b z d utá z á zdíttt gy o p o g ó c á d á mllyl m g z d ő d ö t t b á l lgjobb hgultb gglg t t o t t. Ez b á l v o l t Kb fg gy lgjobb ült t á c m u l t á g m l y gy l c l ö ö z ö g vtt z. A bálól Pozt Igácz mg jfl :: ltávozott Hováth J á o á p l b á o táágáb vdgztő házáb zált m g. T á v o z á o b á l özög ll üplb /ttt v o l t b áplát t m g m g y o zt özg loág. zt m g h t ó tágyú öltmyt. H t á o t ó volt z o b ő j á ó ö z ö g z ö g mllyl zvlót z v t. U t á t h. g y h á z ö z g új g y Bchoff G z m u t t o z o t t b o máom özög. Kllm btojávl háy m g y dlt lt m l y l h l l g t ó á g ő z t ttzylváítáát v v t mgá. A zogo í tt Mohácy G y u l tító látt l től m g z o o t t u t l. E z utá Wz Sá zvlt l z p l Győ V l m o : A m á o d z o y " c. öltmyt. M j d Ry G y u l gzgtó-ttó t tott m g t t l m t lődáát hzá flzí lulááól. E l ő d á á m g l á t zott z l p o flzültg. A özög z d lődát mdvgg fzült fgylmml h l l g t t. Ezutá g y m m d p hllhtó zvlt ö v t ztt. Mohácy Ljo z dm ö v d gz müvztt l d t lő Po E d g á d : A h o l l ó " c. öltmyt. S z p bzu h g j á v l g y ö y ö ű öltmy l g b b zlm áyltt domboított. Ká hogy ö z ö g özt m g m d g dt g y - t tl uhc l g m g h t ó b b zl v t g ll ö z b z ó l á l zvt zvlót. A műo bfjzl Bchoff G z özívát m g - gyz z í p d lptt hogy háy z p d l l l v l g y ö y ö ö d t hllgtóágot. Ezzl zp ült t vgt t. A m ű o o bígt z í d b hlylpu zztőj Bcő J ó z f : T ö v y lőtt" cmü gy f l v o á o vígját t z p l ő btgg mtt m ült l ő d á. K. G y. S t o. Hílpu z dmyz Polgá V ut T á ö b h ó vg A z Altzt Kzó jl gy t o z d ő d. A to mztj. Szombto ttott cíj lt flldít fy ű jlmztjt T á ö blb o hlyőg A l t z t K z ó m ^lítá l. A tűzött ly l g z b b j l m z dját ht cl íj özött v z p g d j Szpo I yt gyázoló mlyt z p t o á Hugá j l m z v l. A dz zű d ö t lpjá lg t ö l t g Mto Jáo zllmbb játot vztt. Szpo G y u l ő m t Jltz tt Tá dm. öb lht hol z ö z f l ttl m g t u d h t ó B u d y K á l Ko ű lgjobb fjo má p o l g.. táál ból v l ó ő z b c f oltvá t o m g z v z t v z t yo ül ldá. t válllt. K j ü z úto Sö f l l d b j. t. o l v ó t h o g y toá Édlőd lht: ml zámobb vgy zt. Szlöcz Józfl Tt Kzt-utc 2 zám ltt vgy Tvz büöymg Mohmg K o m á o m á l l o m á I I. z. b ó d. Szmlyzooág gzolváyo phtó: Hc Dző öyvdb. mmmm 6.I2ÍI8 HAVI A omáyzó jublum ü p g T á á y b. Vtz g y b y Hothy M l ó o máyzó t z v omáyzó jublumát Tááy özgb mgüplt. Szombto dllőtt üp ttztlt v o l t óm t h o l u t m b l o m b mly ttültlg vtt zt özg löljáóág pv lőttült. A z üp t t z tlt fyt mlt lvt dz-zz m l y Cz Pál. ü. j g y z ő vztvl voult fl m ü l ö b zp fl uházott ö t tűzoltó Vd D z ő l p c o l z l vtt zt z t t z tlt. A z ttztlt utá özgházá dízözgyűl volt m l y z üp bzdt Smmlv N á d o f ő j g y z ő mo dott. Et óm tho lu oláb ol ü pgt ttott m l y z üp b z d t K Jáo ttó m o d o t t. T á á y ö z g üp dzt öltött z p o hogy mltó ü p l h tz v o m á y z ó j u b l u m o t. l d j bvt özl flmll óvl. A ttzt z á m o l m c u p á zámbllg h m l o á g áyát vv í Uj Szovjtoozozág v zt. Ez öülmy b b l l mgyáztát h o g y Szovjt tudvlvőlg y l g y z űíttt" h á z á g ö t l p colto h v t l o ljáát h o g y válllozózllmü tov" (lvtá) á t h á z á g l j á át lboyolítht gy p ltt pz bltv ö z b ő válópöt. A t o v á b b ttzt d t o zt t m z t l o á g z á m á y á t v v l p u l B l g u m o t l l t m á o d hly míg h m d o b C o m g y o z á g övtz z utáu j ö v ő hly p d g Bul gáát l l t m g. S v d o z á g Novg hmttztáj m u ttj lgdvzőtlbb á y zámot. Mgyozág hmd hly áll házág ttz t á b. Áltláo hdlm h o g y háboúlött á y z á m o t ttv m jóvl vbb h á z á g o t öt E u ó p o z á gb m t 1914-t mgőző ztdőb. Ez fltv z o b mgdől h z b v z ü z uóp g z d á g tádlm hyztőj zült ttztát dtt özholítju h á b o ú t mglőző dőz t tztájávl. Kdül zből z d t o b ó l h o g y E u ó p tült vt háommlló házágot öt z zám p d g flülh- műhlyvl. M g y o z á g o v válllozó d t m g d d g vlód művz vtlű p o cllá ftztt podu. Ez válllozá gy y g áldoztot ő ttát b zoyo f t u h t gyl. Igz művzt d m hz gzdág v z o y o özött zt á l d o z t o t h o z tág. Bobly G u z t á v műhlyb t pcál poclágtő mc áll váj h o g y f ttt p o c l l o bl ülj. M á poduált zpt z ftőműhly mltó fltűt lttt hozzátő özött. A t u l j d o o m o t ő zül budpt mztöz váá m o úgy mgy m t ülföld dől m g mttht tgdhttlul ú j zű művz vtlű tágyt. K ü l ö b ö z ő zlt b o b o í pcál vtcz o o z má f l z állvá y o o mljü hogy t ö vő t u l j d o o lz y j hogy vlághíűv tgy omáom poclláftztt. E v á l l l o z á f o toágá lgözlbb vz tü m g. TmáycuopHg (Subtc) cyb Kb Poto! Olcó! Gyo! phtó Mbto Igzgtóágáál. F U V A R O Z Á S T A omáom Npművl Bzottág f. h ó 4 - d d t dzt X V. Kultútjt Váo M o z g ó b. A z tt V á d y A t l : Az u t o l ó o " c. ö l t myvl Guzly V l m y t o t t mg. N g y o ü g y zvlt Mdmű mgá pítzhz vló f u vozát öltözöd t ugy hlyb mt vd vlmt m ztöz vzoyltb! jutáyo át vál llo. V Á L L A L ^ 4 * RÉSZLETRE* M\ * O L E N G Y E L SÁNDOR fuvozá válll ozó K o m á o m Ozág-út 7. z. (Szpo-ház.) Poclláftő műhly K o m á o m b. Egy md t ttb dctmltó v á l l l o zá gzdgítj váou pát Bobly Guztáv poclláftő Tyztojáo bzz. A G y ő v á o Mgy

6 6. oldl. Komáommgy Hlp mácu 8. Házyúl- Bomf- Glmbtyztő Egyült" mttlp fjtzt mg tojáhozmu fhhm gümöotól mt Rhod Ild Fh-Lgho tyztoját mácu ápl hváb budpt 1 P-ö ál zmb gyült tgo 30fll. m tgo dbot 40 fll áb phtjá. Mgdl z Egyült löghz Győ tózdő. Műdvlő zlődá Komáomb. A omom Ipttült műdvlő gádáj mácu 15- zombto t 8 ó zdttl 16-á váp t 8 ó zdttl lődj Zlhy Ljo Süt p" cmü 3 flvoáo zímüvt. Ttttl hogy g mlt hlyá lz zdb át gy z dlőd táco jgyt lő mgvált mly zdától zdv Hc Dző ppdb phtó. A H Mt' Voc" vlághü gmofogyá zt m clt tűzt mg l hogy mgy mzt vlágvzoyltb lőgú z válóágt z utóo zámá mgööít. E cl :gvlótá db tött mult vb gyzbáú mgy lmzoozt lő flvtl. Nm bb művz mt Btó Bl Doháy Eő Huby Jő Ody Ápád Bld Má mgy z lt válóág lpt flvvő mofoj l hogy hd z gz vlágo mgy mzt ullöbbgt. Ez tölt poducób zült lmz m má mdütt óhto. Egy omáom ftlmb mgzöött z dg lgóból. Mtovc Lázló omáom zültű ftlmb pob ztt hz z dg ' lgóból. Tpztltól lmyől zóló cksooztut jövő zámub zdjü özöl. Sügő tzd züg gboácö mgdályozáá. A gboá álldó cö gy ldt vált gzdából mly llúlyozáá ly tzd v züg. A gzdözög fl l v hcot mgy gbo tlj lttld vzdlmvl zmb lgügőbb oly.goldát ll tlál mllyl gyo dmyt t lht l. Egytl fogllozá ág m íváhtj z ozág gzdözögtől zt hogy muáágá lltv tmlc álldó ly gymtb áfz. Ott hol tml m tábl foldmvl vgül c yt fog tml Egy gyo lg hzált zü zp flölt') mg őbb ff gy áj íí puh lp ldó. Édlőd ht dób. myt ját züglt llátáá váto. A özd zob mzt d zt íváj hogy gbotml mg jllg tl jltőbb mtt öltö omáy md dlz álló zözöl támogt ll bb hz üzdlmb mgy gzdát. Kváto thát özth ml tfál gdmy tovább fjlzt. Az p dlm dpvlt dóág ovtálá AZ pttült ülööp pdg vd y l v dóodv zház otthoo pítv! hogy m hz vzoyo özött m tud lgt t ötlzttg. Ezhz z pítzhz gyzt hly botól htlt vtt fl bo c úgy volt hjldó bbl- mlltt ölcöt d h vbb poo zvtoágot válllt. Az pttült mot má támogtáávl cót dított hogy z z dóágo ovtált. Az gz ttozá mtgy 4 mlló pgő zt ll hozbb ljátú olcó ölö változtt. A gyb - mly zt v állm gcát yújtá thtőbb poo. Holó có zül dlm dpvlt mly mot íjá öz hogy mly th v. Ttózodó tmlő fölö zlt áubbocátáá áh Ugy Mgyozágo mt >\ :öbb gümob tmlő mghtö ttózod ymgv áubbocátától m á mlltt c zo tmlő dobjá pc fölö zltt flttlül áyzült. Mot m m állht f z z t hogy holp tlg mg lcoybb o lz ytl tmlő áub bocájí tmyt mt m á md tgt záó mlyzt mozog. Átmtlg ugy c záv hogy mg vlmly vz z lcoy á l b övtzz d z tlg övd dg ttó tovább ácö má c záólg tőzdmpulácó lht m ttht oág. SZÍNHÁZ. A ült zház ttá zdá zdt mg váoub bltzt mly ddg zp dmyt hozott. Ugylátz özögü mgz hogy t dm támogt. A mgu zől mgállpíthtju hogy mot jövő ült zház gyütt váló zíz pgl dlz műoá lgújbb dbot fogj bmutt tűő lődáo tb. Étül zt ült zítáult dt bmuttóvl fog dvd özög mgpdg hly zzőtől fog gy optt bmutt. Tmzt c máju l ülht > mt bmuttó gy lől zültt gyl. A ő vzdlm mulülg. A ff hc ől. Kdáb hdt üzt ő. A ő vzdlm Npzövtg l ül. Máfl vtzd ltt zpg ő m codálto t futott mg vlágháboú jóvoltából ; ő mcpálódt ldötött z vyülüt dályozó olátot. E máfl vtzd övd dj ltt ő godolozá codálto változáo mt át; modhtju mt poto áll : ő godolozá ujjá zülttt ő m lőhco mdg lztt cgot gol uffgtt ltt gzu. Cly vtlll md pály mgyílt ő lőtt l zzl jogul mdjobb zpood z öállóág tövő ő zám c vtl tb mod l ól vz b házág vb. Igztl l zt mod hogy ő lggyobb z z új hlyztb m állj mg hlyt. Sőt! V oly fogllozá ág hol ő gy flülmúljá fft. Az ty hogy tudomáyo pályáo ő gyo ő vytá gyzű zoglmt zívóágot mutt. A ő mcpálódáá zob úlyo övtzmy v mt m ff hm ő állpított mg lglőzö z mgállpítá övtzmyb htlm zt lüzdhttü tjd mdjobb jltz mulülgb! A mulülg m má mc uóp d m vzdlm! A má : gzdág válág tml fogyztá válág mly zv pcoltb v ő gyo mcpálódáávl. E ty mgu úlyo vlóágáb c o SPORT Váp dlutá fl 4 ó zdttl bjo mőzt játz KFC. győ NSC. gyüttvl. A zzo gy lgdbb lghvbb üzdlm lz z mőz így mltá mgdml lggyobb dlődt. A KFC. lgyg ő flzült mőz győzlm myvl vz fl üzdlmt. Ny E ovt ltt özlottvt m fllőgt zto^. Ttt D. Pyb Kálmá ú ügyvd válll Hlyb Tudomáu jutott hogy Ö gy fllbbz bdváyáb z poág lcylő fjzt hzált. Az Ipttült löljáóág lghtáozottbb vzutítj zot dül h blmlydü d vzgálááb. Mot c tb c futólgo muttu á hogy ttzt dto zt vőlv md több ő fogllj l ff hlyt övl gyzt mulülgt zlt tml fogyztá válágát m zólvá ól hogy mulülg gy tht vzdlmt jlt z állmo. A özlmúlt pob z uóp jtót gy hí ját b z lő fc mly ól zólt hogy z gy m állm tövyhozá má tövyt hozott modvá hogy állm llmzáb c lgvtlbb tb lht ő; ugyz tövy mgágzdágb ülöfl tllomfát állt fl ő z. így pldául z mgácg mly túlyomó zb őt llmz z dójá tzt fzt. A zpm ll thát mgdult hc í É bzoyo hogy z m pld gyo gyo áttjd v Euópá mly gzdág válág htlm ütmb zpoodó mulül tömg fogjá yzít omáyot hogy lpítv" vlágháboút tf db zoo tövyhozág godoodj. Éd mg mgmlít hogy Npzövtg gzdág bzottág foglloz zd má dl?: l.^z thát mglpt h gy zp po táult.yb Htlm tác modj vdtjt ő m ll. D vájjo mt zól mdzhz hölgy? Mo. ttlt mlyl Ö z poágot poztofált. Az poág mt ly mgtlálj vdz módját mgbcüít. Komáom mácu 6. Az pttült Elöljáóágá vb : hogy zműp mdo Ptőcz lö. Fgylmztt. Czh Bl vű gdmt zol htállyl Jáo lbocájtottm gy flhívom özög fgylmt hogy vztt tőlm mmfl mgbzát m pvá cgm vb mmfl tzdt m tht Komáom mácu Bobly Guztáv üvg pocl'á ft dő.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

47. szám. I L o m á r o m, 1918. n o v e m b e r 2 3 F. buzognia, Erősebben, erősen sokkal erősebben, Magyarországnak. kell

47. szám. I L o m á r o m, 1918. n o v e m b e r 2 3 F. buzognia, Erősebben, erősen sokkal erősebben, Magyarországnak. kell HGíld éfoly «J L o á o, 98 o b 2 3 F -f-g^,: f 47 zá \ * pü y \, j M ^ > -J o : -uí fc 7 f 99 &3 KOMROMMEOYE EÜSzl híy? c dó: *** *w 6 K Í:«'VV K Ngyd 4 K Egy zá \ BQ fllé M ^jl d zobo Pol: lgyé o d '

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

world peace summit 2009

world peace summit 2009 S Swm Mv Wl P Cl wl mmt 2009 I P t Aw t Wl Cflt g Otb 2-4. Ag Mûvlôé é Stáz Szmbtl W l wl l mmt 2009 g S Swm Mv Wl P Cl T S Swm Mv Wl P Cl (SMWPC) w f b H Hl Vwg Mmlw Pm Swm Mwj wt tgt tt: Ut vt v. W ll

Részletesebben

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS

KÉTSZÁZ HOLD SZAMÁRTÖVIS Hthmd é fo ym 50 áx Szombt 942 decembe 2 Pot, tádm é özgzdág, p _ A Vámegye Tűzotózöetég, Vámegye Doeüet " \ \ é Égé e pegő, féée pftf egyedée 5$ pego pédá} S2S pego Vptot éh FeeS zeezt SmeztH DHL "mutá

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek."

Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek. V. évfly 47. zá. Ár 20 fillér. Kár, 19. nvbr 25. LŐFIZTÉSI AH : géz évr 10 P. I gydévr 2*50 P. Félévr 5 P. gy zá r 20 fill. Mgjlni indn zbtn. Fli6 SZtrzt: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Kár,

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)...

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)... G Y R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó J A T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. B E V E Z E T..............................................................

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

XII. Dental World nem éppen egy a tucatból

XII. Dental World nem éppen egy a tucatból Dl Wold FR Ö vl www.dlwold.hu dé m mobilo i! Kjo! Fogi Kdlmi Svô Solgló Kf. www.hbod.hu S 9 miôí X. Dl Wold m épp gy ucból Hom po logó, modhi, fogi m pj-gyj ölö b Sym Co illíi dol úfol 8 égymé illíóé,

Részletesebben

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám nt. Koo Uj B I9lt>. jnu 27. I Koo, 96 febu 3 XVI. évfoly 5. z K o o v e g y e é v o é d e k ű t d l, k ö z g z d g h e t l p A Koo VöÖ X?ezt Egylet é K o o v e g y t Tüzoltózövetégének hvtlo lpj. Kőf hulldék

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS. Komáom 97. októbe X V. évfolym Komáomvámegye és váos > Komom. Megjelenk Voos K esst Egylet é» mnden csütötökön, DÜhstétl á gész Komáomván.ccye s lám 2 á D flle. nemzetközség dbont vtéze ugy láts z k. elé

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

4/2012 www.soselectronic.hu

4/2012 www.soselectronic.hu 4/2012 wwwl 1 NYÁK-, bzb gy DIN zlő l 4 60 W lyy K, l z űyg z Szl, ő z ű Uzl b: 85-264 VAC, 47-440 Hz Kő zgl Egzgügy bzg ől lző z UL508 UL60950-1 z ő Röz úll l EMC (lg bl) zból gfll l, ló öyzb öő flzl

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

Energiahatékony megoldások most és a jövőben. Gratulálunk, Trollhättan! Lindab Rainline Center. Középpontvab a vevő.

Energiahatékony megoldások most és a jövőben. Gratulálunk, Trollhättan! Lindab Rainline Center. Középpontvab a vevő. Liddirct Lid gi: öéppt gyrű építéi gldá Prfil Vtiláció Buildig Syt 2011. júiu Ergihtéy gldá t é jövő Grtulálu, Trllhätt! új Lid fiótlp Svédrág Köépptv vvő ölég, új pic, tré Lid Rili Ctr öl, gyr Plu-rgi

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

2-50 PATHÓ G Y U L A. sára v a n szükség a nagy. f o l y t le j a n u á r h ó 2 2 - é n, s z o m. értelmében az e g y e s í t é s r e v o n a t

2-50 PATHÓ G Y U L A. sára v a n szükség a nagy. f o l y t le j a n u á r h ó 2 2 - é n, s z o m. értelmében az e g y e s í t é s r e v o n a t . é v f l y m 6. z á m. r 20 f l l é r Kmárm, 98. f e b r á r 5. f Ü f klöf/.rrf á r fész évre 0 P. we 5 P. SZKSZŐSÉG eyet ev y e /.m r 2-50 r*ru:l íll PHÓ G Y U L Győrött. z. B r t 27.. W e e J e ő -

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben

X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő:

X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő: 0. X. évfoym 38. szám. r Komárom, szptmbr 17. 20 f i é r. E L Ő F I Z E T É S I R Egz évr Féévr 10 P. Ngydévr 250 5 P. Egys s z á m á r 20 íi Mgji mid i 1 V. í p ibó tt omá937. s z. ) budtriszti végr st

Részletesebben

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval AZ ALPOKALJA-ONLINE (WWW.ALON.HU) IDŐSZAKI KIADVÁNYA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR A jövő már boltokb v Tulás flőtt fjjl Esküvői trdk Tél is sportolhtuk szbdb Az é llkm kisvárosi mrd Bszélgtés Für

Részletesebben