Felelős szerkesztő: dicsőséggel, a mával? Nem. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: dicsőséggel, a mával? Nem. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója"

Átírás

1 . évfolym 35. zám. Ár 20 fllér. Komárom, uguztu 30. ELŐFZETÉS ÁR Egz év r 10 P. Ngydévr 2-50 P. Félévr 5 P. Egy zám ár 20 fll. Mgjlk md zombto. Fllő zrkztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG ES KDÓHVTL: Komárom, gmád-ut 12. Tlfo 61. Hrdtk ár díjzbá zrt. Kézrtokt m duk vz. Egy pár p múlv hrzáju k cpők kopogá vrj mg z koltrmk fár álmát lzártzmű blkok mét flytják zmpllákt. tmplomok tömtö cdjéb üd, ftl őzt zvk trékytő zt ék cdül z ég flé : V Sct Sprtu. trmzt őz z kol év tvz. Sokok tító, tár, mdmgy mgvtő t mukár, kprult gyrmkrcokt látok z utcáko, hóuk ltt köyvcomg, új, fr, ftékzgu köyvk. K cpők gy cpők tő kopogááb üp rtmu, cllogó zmkb boldog üpég. Tudom, hogy mdz kőbb zürkér fkul, uottá válk, hogy kzdt üppj utá ok-ok hétközp vrjték pj kövtkzk, d z ccogó, zbogó hd, mly llp, élttl vlóággl tölt mg z kolákt, mot kzdt-kzdté tudtl örömml élz gymá rcát, vé tálkt, tulópdokt mdt, m z kolához trtozk. lg láttm még kbúult dákrcot V Scté z z öröm mdg mglptt, mghtott, gyüttérzővé ttt, blzátott z é llkmb gy ttok ltétméyék érztm mgmt úgy ltm gyrmkrgt, mth ép gy ttok ut óvárogv fkd k rcuko z öröm láz. Vlób gy ttok! Md kol ttkok tárház. Ngy zvk jut z zmb. Ht, hz, tudoráy! Oh mly zvk! My rjogójuk volt my árulójuk. Md gyk ttkok-ttkák z özég, mlyt léprőllépr, oztáyról-oztályr ott botogtk k fhérr mzlt flk között hvő gyrmk llkk lőtt. Mgfog-, hoz- gyümölcöt, hogy lkítj k gyrmk gyéég puh vzát? Vzézk! Ott gy zvk bcült vlágáb kméy, grc mzdék vlődö. Mjd hllok uj zvkt. Uj ht, új hz, új tudomáy k!!. É háy hullottk lá zédülő fjj! rég gy vzérzvk krfától mgfoztott kol hídról z kolából kkrült mzdék mly üppdő tljr tlált z éltb! V Sct Sprtu! Rég zmml ézk, rég látál látok gy várkozáoktól hvtő, rőzko, gőgö, tttkt hzokt hjzoló vlágb mgyr llkk flévl mádkozom : Jöjj l Sztlélk t, rzd rák kgy myből féyégdt... ozd k ég kcdt", hogy mgyr gyrmkzmk, óvárgó zmk tüz lgy örg zvro, lgy zvük lüktt btg zggtott, zzáuk, llkdzük, hrcuk, hvülük k robbá lgy mérgző rkotkum gőz orvz gy tttkr hvtott új mgyr llkkt. gyrmkk koláb mk m kvül mrduk! Bzárul mögöttük z jtó, mgkzdődk ttokzto muk. Sok ok hópjá z évk, pok órák orá htk mgot kcy vérk llkéb. Fogékoy gyukb új új képztk zültk, vlődk vló élt rtá zmr. Mv lz z rtá mly zámvt? Mgállk- ők mjd kméy mgyr grccl, htbl buzgóággl örök gzk mlltt, vgy rglkuzk hzol, dcőéggl, mávl? Nm kérdm tovább. Máoko or! V Sct! Hogy ck jó tzt mgot vk mgvtők. Hogy k tzt gyrmkkét mtk b, tzt ztmr fjkkt jöjjk vz. Suráy Frc pátplébáo. Horthy Mkló kormáyzó Ttbáyá. Htlm llkdl fogdt z állmfőt Vtéz gybáy Horthy Mkló, Mgyrorzág kormáyzój cütörtökö rggl Ttbyár érkztt, hol báytlpt flőgll cmtgyárt tkttt mg. kormáyzó z éjzkát bck állomáo töltött zlokocjáb. Ttbáyá, z állomáo üpély fogdtk kormáyzót. báytlp lkoág báyázjlvéykkl mztzíű lobogókkl fldízíttt ddlkpu körül gyűlt öz. báyáz-ékkr Hmuzl fogdt kormáyzót, kt Vd Jő flőház tg, M. Á. K. vzérgzgtój üdvözölt. ddlkpuál Rhlg Korád báygzgtó llk zvkkl közötött kormáyzót, mjd pdg Krk Mhály báyáz modott tár véb zép bzédt, mlyk végé flhrt byázközötö : Jó zrcét! u kormáyzó mghtott válzolt llk üdvözlő zvkr. Bzédéb kfjttt, hogy trmlő muk zvrtl mt mukdók mukák gyformá érdk. Ek lőfltétl rd. gzdág hlyzt mot z gz vlágo héz, d zo m lht utc tüttkkl gít. Jól tudj, hogy Ttbáy drék muká mdmű zélőég törkvk lltállk. kormáyzót, bzéd utá hoz llk mgéljzték, mjd ddlmtb voult b cmtgyártlpér, mlyt Spgl Bél közpot gzgtó vztévl tkttt ttbáy mukáág. mg. Mjd mukáotthob mt z állmfő, hol dízruhá báyázok véb Gápár Józf báymuká üdvözölt. ktoá, íogdlomzrü üdvözlr, kormáyzó közvtl hgo válzolt moolyogv jgyzt mg, hogy báyázok között úgy látzk mdk zóok. Mjd kjlttt, hogy mg lhtk győződv rról, hogy vl gyütt lzk boldogok, vgy mdy boldogtlok. Hoztrtó éljz kövtt közvtl zvkt kormáyzó folyttt zmlútját. báytlp bmuttá orá kormáyzó mgtkttt z új tmplomot, hol Sdoch Károly prlátu fogdt. Ezutá kormáyzó mglátogtott lkáá gy báymukát, kk flégévl lbzélgttt. Délb tztkzób béd volt, mly mukáág képvlő rztvttk. Ebéd utá kormáyzó mgkozorúzt hő mlékzobrot, mjd mgtkttt kórházt, trdfürdőt, végül pdg mtőállomát. z állmfő déutá fél 5 órkor zmélyvottl utzott vz fővárob. Horthy Mkló kormáyzók ttbáy látogtá mély yomokt hgyott báymukáok llkéb, kk mdvégg llk üplték őt. Komárommgy Hírlp polgároké í Fz thát lő mdk lpukr.

2 2. oldl. Porclláftő égtő műhly (Eldá kcyb gyb.) Véd B Komárom, Orzág-út 20. Tl. 49. h) ] (Háyo zrvzk pótlá.) Spcál, tüvz kvtlű étzrvzk vtrtárgyk lgjobb lgolcóbb bzrz forrá. Borbély Guztáv Egy láy gy fu tock flvéttk. Vlláo t rformátu tmplomb. Várp rformátu tmplomb élék érdklőd mlltt vlláo télyt trtottk. z tély mgrdzér külöö lklmt zolgálttott z körülméy, hogy páp thologák gyk jl övdék, Fj Sádor po járt vároukb z épülő páp rformátu tmplom gyűjték zolgáltáb, zkívül vároukb trtózkodott Sulck Zoltá, blgyrmt rf. llkz, k zülő házb yár zbdágát töltött. vlláo tély gyülkzt ékévl kzdődött, mly utá Sár mr llkz mély, godoltokb gzdg mádággl vztt llkkt z gk Urához. Utá Sulck Zoltá trtott lődát kálvzmu fégéről. Mghtó volt vzmlékz túloldl gytmplomk lélkb vődött mlékéről, mlyt o m lht ktöröl. * Bzélt rról, hogy kálvzmu m vlágb úgy él, hogy rjék külő mgylváulá ok kvá vlót hgy mg ut, d z téy, hogy ok fél mbr, m változtt zo vlóágo, hgy kálvzmuk gz gzág vk. Ezk z gz gzágok dják mg kálvzmu blő trtlmák fégét. prdztácó, z t zuvrtá, z örökkévlóág látózögéből vló vlágzmlélt dj mg kálvzmu blő trtlmát, mly Sol D Glór (gydül té dcőég) lvéhz vzt. több mt félórá lődát jllvők gy áhítttl hllgtták. z lődá utá Fj Sádor mgyrázott bblát, mjd gyülkzt ék fjződött b vlláo tély. Ur- ő dvtckkk, poztó, zövt, vázo rövdáruk, vlmt md zkmáb vágó ckkk kphtók lgolcóbb fálló 25 év Hjl Ozkár cégél Komárom, gmád-ut 18. Uj z. gy vlágégt kövtő dőb zéb mt md tér áj, kük tlj dg ármlt dult mg. Ez z új z, mlyt trjztő, kkk kétégkívül jó üzltt hozott, modr zék" vztk. Még m k vzk, m mth oly gyo modr l, hm kább, mrt m értk mg. Ez z tlj htlmáb kríttt vlágot, m m cod, hz háború utá modr, xtát llkültű grácók md fölég volt művztb, mt újk vztk. bárokb, lokáokb hőködő pzgő kojukturlovgok dgölő, érzékkt végőkg flcgázó vd égr jzz-r tácoltk hmmít chrltot vlóággl bálváytmádv borultk l jzz-krlyok, Pul Whtm-k, Jck Schmdt-k lőtt, m törődv zzl, hogy z évzázdo írdcók örvdő komoly z hlhttlj kíjukb tlg mgfordulk írukb. Lkét ztá z z bvotát z oprttb lt uoí lt z oprrodlomb. Ez már, úgy látzk flébrzttt éháy jobb érzü komoly zz: jzz-opr mgbukott. közlmúltb zob ó Pltr, ó Bch! z gyk goorzág tmplomb gy klzku rég mét égy xophol kbővítv dtk méltó mgbotrákozáár komoly zztácllomk. Ez már több okál. xoph. mt hgzr m m lhttl formájáb ugy, d mgvolt már XV-k zázdb. zob z már égbkáltó profzálá lgrégbb klzku zét gvdü képvlő gyház zék, hogy zt hgzrt, mllyl lokálok vd orgár céplk z dgrdzrt, zt flk közé vzk. Oh, hogyh hlhttlok ck gy pr fltámdák! Mpág, h vlk komoly zét zrzz, hópokg klclht kdótól-kdóg végül mdütt lutítv lmodó hlyz fók mélyér, vgy épp tűzr; llb rjo vlk gy lágrt, jövdlméből házt vz Budpt Rákócz-úto. Ez modrég zéb. H gy zülő gyrmkét hgzrr ttttj, lg várj már, hogy mkor játzk gyrk gy új foxtrottot, vgy gy gyöyörű tgót, mrt hz mk z Bthov, mk z Mozrt, rokoág kvt, h gyrmk Lzt-rpzódát játzk. Ez modrég. É még z mbr zt hz, hogy hld tuk. Vz tük! Vz z frk őrdőkb hol porb vogló égrk járják hrc táckt bdzór tm-tmr. Hol v X-k zzd? Hol z uróp cvlzácó? Hát m vzb zok égrk domálk flttük, kkt y évzázd ót lyomott fhér?! Ngypók, gyy!:! zt kérdm tőltk, m volt- zbb, mkor gyrmktk kz ltt lágy cgtk, vgy zgő kkordokb zúglk clcu z gyögy_ mkor md gyrmk tudt k volt Bthov, Lzt, Wgr?! pák, yák! Ttkt klégít z, h gyrmktk ö ;zvz cpkodv dg éklk zogor mlltt, hogy Kcud mg ' mg, hogy Nvt 4 Róth?"... Ttzk z ktk? Vgy tlá félrvoultok, hogy g) köyt morzoljtok zét zmtkb? Nc mgállá! Mdp ok zr lágr hgyj kdót, mdp pár zr xltáít mbr lz ögylko. z örg bud házk udvrá már vrkl lágrt, foxot fütyül. Hov fog z vzt? Komoly mukár oh, ck z éltt mmk vvő léh, zmokgo cvrgogr. Ez kötlég? Ez cél? E modrk cúfolt z térhódítáák útját kl vág. Nkük mgyrokk ápol, fjzc kl zművztükt, d z lgy vgy mgyr, vgy clcu. S tt lőorb zülőkr hám fldt, hogy gyrmkké: ííták komoly zér tűrjék, hogy gyrmkk klzku zét profzálják. Bchoff Géz z új mozgóképzíház kpuytá. Flépült z új mozgóképzíház brdz lkzült. bzottág zombto fogj flülvzgál rdzt tűzrdzt! zmpotból zt modr flmzíház. mozgóképzíház építét Hjgo Soukl cég végzt, míg blő zépít mukáltok Gübrgr Józf zobftő mázoó kváó ízlt dcérk. z új mozgóképzíház kéylm modr brdzű. Mg z épült mpozá, zép tílub mgoldott. z lő lődát, mly gyúttl cd mgytó lz, zptmbr 3.-á, zrdá trtj Mlkovc Mhály tuljdoo, kk zkmrt áldoztkzég vtá flül áll. Rögtö z lő lődáo mgmuttj közöégk, hogy mly krtk között óhjtj flmzíházt vzt, mrt gykrű flmt mutt b. flm: Már Tréz" c. gy rgy törtét flm két rzből á főzrpt Ll Dgovr, Vr Mlovkj Ptrovc Szvtzláv lkítják. flmt zép mgyr muzk élékít, többk között oyr, rég mgyr dlok, mlykk fllvít külö érdkégt kölcööz külöb gyzrű flmk. Kíváck vgyuk, hogy mozgóképzíház tulj ooák külöö gykzt mly látogtál hoorálj komárom közöég. Rméljük, hogy mozgóképzíház közpotfkvéél fogv álldó zúfolt ézőtér lőtt log játz. * Vt dult mg. hogy my Rvt djk z UJ flmzházk. Szrtük z gydül fogdhtó év Jók flmzíház* l, mrt vrouk vlághírű íróják vévl mg kll tztlük Komárom gydü kultúrrokát. Lhtk oly llérvk, hogy gy mozgóképzíház üzlt válllkozá lévé m érdml ly lőklő vt, mlyt ldő komárom zíház' rzér kl ftrt. Szrtük zob z hlytl állápot. Lgyrzt zért hlytl, mrt zíházuk bláthtó dő blül m lz, márzt pdg zért, mrt p. kkőrö flmzíház v : Ptőf mozgó", gykőrö : ry Jáo mozgóképzíház*, ^áp v gj Jók főzgójí így thát m komáromk lőorb Jő.: : Mór íu-véro vzhtjük l gydül: k u t úrcr o kukát. jjíuk thát z lltékk fgylm), zt körülméyt rméljük, hogy flmzíház krztléé m lzx éztltérk. krztpágot pdg yugodt llkmrttl vállltuk. Pézt tkrít mg, h fűzr- cmg-árt zükégltét Splm mr fűzr- cmgkrkdöé zrz b. Komárom, ígmdít. l. tvj, kcm, ro>dour gróy jt ó- ujbor, fltégl, horyolt grccrép, gybj*, kcyb jutáyo áro kphtó Kbér M. kr. Mébrtok gzgtóágáál Pot, vút: Kbér Tlfo : Kbér 1.

3 1930. uguztu 30. ÓRÁK, ÉKSZEREK, LKLM ÉS NÁSZJÁNDÉKOK, SPORT ÉS VERSENYDJK, EVŐESZ KÖZÖK ÁLLNDÓN NGY VÁLSZTÉKBN. z Morr Oxford Sx HÍREK. É K z E R É Püpök látogtá. Dr. tl Géz duátúl rformátu püpök átutzób, cütörtökö d. u. vroukb érkztt Mgálátogtáávl ck zrttét, mg érdklődét muttj cok-vrouk rát. Nm mulztj l oh, ogy k zálljo Komáromb, rég gyházközégét, hívt mg látog. Pétk rggl útját folyttt, hogy drégypják gy házm gyé b látogtáát mgtgy. Névp üplk. héttő Ljo-p lklmávl Komárom tárdlmák md rétg mgmozdult, hogy üplj két kváló Ljoát. Pugor Ljo y. máv. flügylőt várp t 8 órkor lmpoo zráddl tztlt mg Szé mr dlkör, mt z gyült zrtv tztlt dzlökét. Üdvözlő dl" lékl utá Ch Géz, dlkör ttkár trtlm üdvözlő zvkkl tolmácolt z gyült zrttét, rgzkodáát jó kváltágt, mt z üplt mghtó zvkkl közöt mg. Utá még több dlt éklt l dlkör dzlökék blkáál, mly utá brátágo évtélyr hvt házáb dlookt z üplt. gyültk, tárdlom vztőég, jóbrátok, tztlők rg krt fl zrttt Ljo báct", hogy tárdlm vztőjükt, gy mbr-brátot é* üpé közöthék. Várp t üplt Komárom Rformátu fjúág Egyült lökét: Sulck Ljo p. ü. zámv. főtácot évüpé z Ác-fél vdéglő külötrméb. rformátu gyház fjúág gyült rzéről, brátk, tztlők gy táborából zámo jltk mg, hogy z gl lököt, kváló főtztvlőt, gz brátot zrtttl üdvözöljék. z mlkdtt hgultú té lőzör Szbó Dál p. ü. zámv. Szold árk. Poto kzolgálá. Látzrk álldó rktáro! Vztm ltt álló lőrdű ór- ékzr jvtómlly. lglklmbb mléktárgy mmt& z ékzr mrt: M R Jólétb Szükégb ékt kgít". Komárom, lgmád-út 12. Fók: Hjmákér. táco közötött z üpltt, mjd Sár mr rf. llkz mélttt Sulck Ljo gy rdmt. Sulck Ljo mghtott közöt mg mlg jókíváágokt, tovább rő mukárttt Ígértt. tárvcor rztvvő jó hgultb okág mrdtk gyütt. Kv tudják, hogy yáro v Józf, mégpdg kzlozó Józf. Szrdá, klzt zt Józf pjá trtott Klt Józf álltgzégügy főflügylő évüpét. Nzmly, k fkvű, gyöyörű zép vllájáb zámo krték fl z üpltt, hogy zrttükről, rgzkodáukról túágot tgyk. mgy Komárom váro gyk lgépzrűbb, lggyobb zrttk, tztltk örvdő tárdlm ktűőégét üpltk kzlozó Józf po. Szbdágr. Sághy mr dr. kr. tflügylő zptmbr 2.-á kzd mg zbdágát. Mtztz Gyul dr. rdőrkptáy, m. kr. állmrdőrég komárom kptáyágák vztőj zptmbr 3.-á kzd mg zbdágát. zbdág trtmár kptáyág vztét öhlchlägr tvá rdőrkptáy vz át. Szbdágról. Hjdú Jő váro főmérök zptmbr 2.-á voul b zbdágáról vz át mérök hvtl vztét. Brbur Lázló m. kr. álltorvo zbdág ljárt. Áthlyz. Vldár polgár kol tárőt Győrből Komáromb hlyzték át. Hbgzítá. Lgutóbb zámukb rtuk gy ckkt Lvt fjúág Lbdrugó Szövtég" lkítááról. Ebb ckkb gy jtóhb cúzott b, mlyt zúto korrgáluk. ckkb Mrty Zoltá hlytt tév Mrty Gyul év krült. hly év thát: Mrty Zoltá. Ráduljuk Dulmár. k várp hthgr kétltrk lgjobbj. Fgr typ cotroll, hydrulku fékk, trplx üvgz tb. Árk, htlfltétlk Kérj flvlágoítát, lgjutáyobbk. jáltot: Morr utók Képvlt Budpt, V. dráy-út 28. pézügy bzottág ül. Hétfő pézügy bzottág ült trt. Áz ül döt vámházk épít ügyéb bérkztt pályáztok fltt, vlmt ró. kth. lm láykol lőtt gylogjáró képít ügyéb. Htvötödk év hogy pppá ztlték. Jky Ed y. róm. kth. pr, tóváro lko f. hó 24-é, várp plt flztlék 65-k évfordulóját, mly lklomml v-méjét" trtott Távároo, kpucu tyák tmplomáb. E rtk jublumo tztlők z ájtto hívkk gy tömg, hogy z üp mét mlékzté tgy jlt mg. krkdőgédk zol lbocáthtók, h m potok. mkolc krkdlm prkmr lv jltőégű álláfogllá zrt, h krkdőgéd többzör rély fgylmztt utá pottlul jlk mg mukhlyé, flmodá élkül zol lbocáthtó. z lbocáták géd mukhlyé vló kő mgjlkor zol mg kll törté, mrt géd tovább fogllkozttá gyértlmű flmodá élkül zol lbocátá jogáról vló lmodál. Járdépít. Horthy Mkló út dél oldlá építdő gylogjáró épít ügyéb krt vrytárgylát mgtrtották z jáltok átzámítá folymtb v. váro vztőég mukát rövd kdj, hogy záltl yhít mukélkülégt. budpt győr új állm út. Egy zb már hrt dtuk budpt-győr új állm út mgytááról. budpt lpokb ftztku hírdáok jltk mg z út mgytáávl kpcolto, mért közöljük, hogy Budpt Vék között átdták már z új utt forglomk. vék cárdáál gyztjáo útr kll ktér zo kll hld Győrg. z út tlj mgytá mt zt már jlztük zptmbr közpér várhtó. Srlgvtá. Tóváro Krztéy Polgár Kör dlárdáj z ztrgom dloüpély kpott yrméytárgyát, htlm züt kupát f. hó 30.-á fogj rlgvtó üpély krtéb flvt. Mghlt koppáy-mootor pát. Mootor zöllőhgyük gykor bc pátág volt. koppáy-mootor pátág törtélm múltjár m már ck gy gyház méltóág, gy címzt pát rg mlékztt. Pozoyból kptuk hírt rról, hogy koppáy-mootor pátág mgürdtt. Kzcy Árpád dr. pozoy kook-plépáo vlt komárom pátág cmét, k zrdá vártlul lhuyt. címzt pátágot győr püpök jogoult domáyoz, mt kk trülté fkzk z pátág. yköyv hrk uguztub. Szültk: Korchr Frc Józf r. kth., Molár Jáo r. kth., Krz tl r. kth., Némth tvá Pál r. kth., Cor Lázló r. kth., Szd Tréz r. kth., Komk lo Tréz Rozál r. kth., Pálfy Etl r. kth., Mjor tvá r. kth. Szkr Már r. kth., Mkr Tréz r. kth., Szűr Mhály rf. Hlálozáok: Dobrovzky Józfé zül. Borchtzky Joh r. kth. 78 év, Sk Vr r. kth. 4 év, Némth tvá Pál r. kth. 15 po, Cor Lázló r. kth. 21 po. Házágkötk: Tkác Frc r. kth. Sádor Róz r. kth., Frk Sádor r. kth. Mrkó Ktl rf., Buz tvá r. kth. Pp ré r. kth., Moptr Mhály róm. kth. Cok Etl r. kth., Kpr ljo r. kth. Vrg ré r. kth., Ptrá drá r. kth. Fkr Jul r. kth., Hrbzt Jáo r. kth. Bdc Rozál r. kth., Vágó Józf r. kth. Völgy Erzébt r. kth. Szürt multág. Szptmbr 7-é Tárkor krthlyégb rdz z Ökét Tűzoltóttült Fdlrgyár Tűzoltó Ttült gyütt zürt tácmultágát. Gyógyul, üdül, Dulmáo. Tköyvk, mköyvk, tákák, H C K E R zórkozk kolzrk, kphtók DESZÖ ppt krkdéb KOMÁROM, lgmád-út 12. : Tlfo 61.

4 Komárommgy 4.^oldL Á t h l y z é. Máv ö t l t v z t ő é g k o m á r o m fűtőházf ő ö k é g t ő l Lchr J á o m o z doyflvgyázót lgótrjá fűtőházhoz hlyzt át z fűtőház vztévl mgbízt. Ez ttüttő m g b í z t á v á r o u k gyrbcült képvlőttült tgják, gy zg-vérg vut polgártáruk hozú, példá zolgálták méltó jutlm. Lchr J á o fütöházvztő új hvtlát júlu hó 18.-á már l f o g l l t. Sok z r c é t kívá u k k új álláához. Lchr p ó t l á á u l z gydjűlg mg zütttt báhd fűtőház vztőjét, Ptky gác m o z d o y flvgyázó hlyzték K o m á r o m b. Ugyck báhd fűtőháztól hlyztttt d Horőczy rtúr r o d t z t. Hlálozá. Mgrdítő gyáztről kptuk hírt. Szt mr ü p é g k r z rdély zrádokokkl Mgyrorzágr jött Horváth J ó z f y u g. Máv. flügylő. Útjáb Komáromb llátogtott fához, Horváth tvá vámfőtzthz; boldog clád gyütt gy rttt trgédávl végződött. z g é z é g 59 év Horváth Józf hrtl tüdöobot kpott b t g é g 48 ór ltt végztt btggl. N g y rzvét mlltt pétk d. u. 5 ó r k o r kérték utoló útjár z r á d o k o t, k Erdély földjéről jött, mot t t luz örök álmát m g v r földö. m g b o l d o g u l t b Horvéth ltvá vámfőtzl édtyját gyázolj. Pótbrtáok z l m k o l á k b. r o m. kth. l m Blto krádulá. Tár fúkolákb, v l m t róm. gylá f o l y k gy 1-2 po b k t h. lm l á y k o l á k b l t o kráduláról, mlyt zp pótbrtáok zptmbr hő t m b r 7.-é vgy 8. - á r d z á lzk d , k mg. Rzlt tájékozttá d. u órág. S z r p t. hó 6-á hrdtméy útjá f o g r d üpély Y Sct". zőég d. rformátu l m épkoláb Orzágo váár Ttá. pótbrtokt zptmbr K d d v o l t z álltváár Ttá, hó á trtják. Kálvár-tér lvő váártér, H l á l o z á. Rzvéttl é r zrdá p d g k r k o d ó v á á r tülük, hogy Ovld Kálmá, K o u t h - t é r. z álltváárál v o l t p á c z k á l l rf. llkz,, fltűt gy flhjtá, k r f ö l d b r t o k o, élték 5'J-k évé k o d ó v á á r á l pétg gy f o r b hoz kío z v d é g l o m, mly tt v z o y l t utá l h u y t. mgboldogult b g élékk m o d h t ó. k o l t á r v o l t Schöpfl l Földmér mukákt dárk, kváló ztétkuk válll o k. m g á m é r ö k. É r d é írók, k v l mlg b r á t á kltkk flvlágoítát d ÁCS g o t trtott f. m g b o l d o g u l t L j o vdéglőd K o m r o m, v mgyr r o d l o m b m k o l - u t c 8. volt mrt, m r t vr jl Bírtáokál kk tk m g z U j dőkb m kll érdklőd, h o g y mly Várp Ú j á g b, őt Öálló tköyvkr v tulók kött mgjlt S z v á r v á y * zükég. Kzég d flv cím ltt. L g h í r b b muká lágoítát tköyvkkl l z o b m é g műfordítá v o l látj Hckcr D z ő köyv, ppír tk. Lgrlöf Z l m á k több r r ó z r k r k d ő. Vdék m g géyét l b z é l é é t fordított rdlt z o l p o t o l vlük htlm k r t ért ltéz. T l f o 6 1. l. z lhuytt k t r j d t r o k o P l é b á o k v z é. Flág g y á z o l j, kk között ott r tl m g y é p ü p ö k Véghly v Bry J ó z f d r., K o J ó z f cázár g é d l l k é z t p l é márom L p o k z r k z t ő j. b á o á vzt k. m g b o l d o g u l t tmt l ő k lő r o k o á g m r ő ö k r é z Tlált péztárc. ko vétl mlltt kdd mt v é g b. m á r o m búcú lklmávl, Szt Ttóválztá. Eztr tvá pjá z k o l utcáb gom zb. k r. mgy v á r o 1 d r. péztárcát, b pró k o l z é k Nyár Lázló d u pézzl, tláltk. gzolt t u l j d o lmá kátortítót lvt o r d ő r k p t á y á g o h íöoktlót ztrgom títóvá vtlo órák ltt átvht. mgválztott. Nyár tító Mgürült dulmá D u l m á t á r d l m á k gyk j g y z ő á l á. Nm t l T ó l g g l b b tgj v o l t. távozáát, váror törtét mgválztá /, gz fájllj. Közélt hz folytá d u l m á jgyző á l o t v é k y é g é k rdméy, lá vár b t ö l t é r. M t é r t ü hogy z gy t r ő flu k o l ü k : k ö z é g lkoág vtéz Bözörméy Ödö, tóváro l lából E z t r g o m v á r o á b krült. jgyző kíváj mgválzt, Volt már dulmá k g y k o r zmély m ű k ö d é kéfürdőb? folytá áltláo köztztltk, Tűzoltó bmuttó üp zrttk ö r v d. ég Ttá. tűzoltó kz r X " ;o r C/l 5 CD c -t cg C/l?r > O>-«-, c p r P. CfQ o»< * c 1» N ~ kfl :B -c ~ C PW :-z -~ N / N J 1» N ; *.* "» N -» * - f > LÓ KY láro 1, crq * Vrc- gükről, gy tudáukról, rátrmt&égükrö üpég k rtéb tttk túágot tt ökét tűzoltók Várp, folyó hó é d.. 11 ó r k o r d r. Gbr J á o gl f ő p r c o k v z t é ltt b m u tttk t ö b b tűzoltó gykorltot g z é p r d m é y l. Crfő Troykó Bél f ő z o l g b í r ó élék fgylmml kíért tűzoltók zép tljítméyét, l g j o b b r d m é y t lért tűzoltók jutl mzáár zát d j k [koztááál l g g y o b b l m r é m k dott kfjzt Hrlp. E p k ő -, vkő- hól y g k ö b t g k, vlmt zok, kk húgyv ók túlzporod á á b k ö z v é y b z v d k, trmzt Frc Józf,, krűvíz hzált mlltt állpotuk y h ü l é é t é r htk l. z o r v o gykorlt z á m o kváló férf h o z ú m g fgyl l p j á mgállpított, h o g y F r c J ó z f víz b z to é rdkívül kllm h hjtó zért érvbjokál p r o t b t g é g k é l j á l j á k. Frc Józf krűvíz gy ógy zrtá rákb. 11 r o g é r á k h é fzrüzltkb kphtó. Tácmultág*. Tokod tlétk C l u b f. hó é t 7 ór kzdttl T o k o d o M o l á r fél v d é g l ő b yár t á c m u ltág.! rdz. multág rát, m l y z é t M t u k é ktűő z k r z o l g á l t t j, g gy z é r d k l ő d é. Hol árp? tlálkozuk v Dulmáo. jvítóvzgítok pót brtáok polgár kolá b. k o m á r o m p o l g á r íú láykoláb zptmbr 1.-é trtjk m g j v í t ó v z g á k t. Szptmbr 2. - á lzk pótbráok, 3. - á z ü pély mgytá é 4. - é r d ttá kzdt. B r t á o k z prot o c k o l á b. Flhívj z p r o t o c k o l g z g t ó á g z z promtrk fgylmét, hogy t o c k t zptmbr á d. u. 6-8 ór között í r á k b tockoláb. Uj tocok t o c z r z ő d é t, régk l t ö r z ö k ö y v c k é j k t hozzák mgukkl brtár. Nm zbd köyvkt, tzrkt kol lklm z o t t k k á r u í t. kr kdlmügy mztr rdl tt d o t t k, m l y k értlmé b m g t l t o t t köyvkk tzrkk z kolá okttók k o l l k l m z o t t k rzéről vló á r u í t á á t. k r k d l m ügy m z t r tézkdtt rról hogy zt rdltt z g y ház f ő h t ó á g o k révé fl kzt kolák m g k p j á k. rdlt tuljdokép c é l j z, h o g y k r k d ő k k zbd vryt bztoít, m l y k gítégévl lhtővé tgy t zrkk kdvzőbb áro tör téő b z r z é é t. r d l t k ml hgúlyozz, hogy mck tköyvkr Író zrkr Votkozk z r d l kz, hm példá! kéz m u k ygokr, t o r z r k r t b. k t r j d. krkdlm p r k m r k kövtkz téb átrtot téztt z ö z kolákhoz téztkhz, hogy zkt rdlkzkt p o t o trták b k ü l ö ö f l hívt fgylmükt r r, h o g y kézmuk t o r k l l é k k áruítá r d l k z é lá k. Egy ő krékpár jutáyo áro l d ó Mgtkthtő vároházá házmtrél. uguztu 30. Strdmultág. k bér állm m é b r t o k r t u l j v á r p, f. hó é métl m g f. hó 3. - á, gy ő mtt lmrdt trdmultágt. rdzőég godokodott r ról, h o g y ő té jól mu l t h o k ö z ö é g, m r t víz mt p o y v á k b ó l cálttott mgfllő átrkt t r d r. t r d m u l t á g délutá 3 ó r k o r k z d ő d k. S z é p é g v r y, zr p t é c o f t t ct, t p d g l m p o o kvlágítá tűzjáték élvzt kzít lő hjlg trvztt t á c r j ó h g u l t o t. kváló r d z ő é g o l y ok kllm mglptt k é z t lő v d é g k rzér, h o g y méltá t k t gy é r d k lődl z gz mgy úr k ö z ö é g m u l t á g lé. É r t ülük z r t K o m á r o m b ó l gy gyobb tárág utzk K b é r r, h o g y gykrűk í g é r k z ő multágo rzt v g y. t H r d t m é y. K o m á r o m Eztrgom közgzgtálg gy lőr gyttt v á r m g y é k k ö zöég pályáztot hrdt z kol évr z fcd k g y zá,:;u htároztávl, béc Collgum Hugrcumb lpított gy lpítváy h l y r, t o v á b b á z ugyck ft htároztávl pár gytm v é g z d ő t umáyok céljár l p í t o t t pgő öztödíjr. z lpít v á y o k célját mgyr, lőor b z o b z gyíttt v á r m g y é b ő l z á r m z ó fjk rz*, z k t u l m á y k b vló t o v á b b k é p z é v l m l y y u g t uróp vlágylv l j á t í t á á k lhtővé tétl képz. Pá lyázt fltétlk z l ö l j á r ó á g o k á l tudhtók m g. dulmá ké gyógy- fürdő h t á pártl. Polgár lövzgylt l k u l á. T o k o d Polgár Lövz gylt z lmúlt htkb t r t o t t l k u l ó gyűlét v á r p f. hó é t r t o t t l ő lövz pját. Bllu B é l közég fő jgyző zép bzéd kíértéb dt át lőpályát r d l t t é é k. z új löpályá z l ő lövt Kopflr lzrd, ttvl flügylőég kküldött dt l. l ö v é z p o t z E r z é b t - l g t b u z o kövtt. Lkbrdz kállítá B u d p t. L g u t ó b b m á r hírt d t u k rról, h o g y hó 30.-á ytják m g b u d p t l k b r d z é kállítát. kállítáo 292. z. fülk rát m u t t k o z k k o m á r o m k között é r d k l ő d é, mrt bb fülkéb állítj k Borbély Guztáv porclláftő műhly z b b é l - z b b p o r c l lá tárgyt kzltt. Krékpárt, Írógépt, vrrógé pt g r m o f o t zkzrű, olcó poto ck Sóflvy műhlyéb lht jvít. Új krékpárok, mdfél l ktrzk, g u m m k lg gyobb válztékb. Krékpárok kölcö md dőb kphtók. Sóflvy Komárom, Károly E r z é b t - t é r 8. zám Mu Tok 20-; bá üm yá: boy E l tttá mg Kl Lucl M Kj Zgl ktü: utá! m r<j orz; lr ujtáj cot. Mor htőzám t pg) m véd zál zűk hly< ügyv rzül uk g guk; r k z pr ró fölzd hogy kt { így j kéy: mb my Ugy kdd. Ml közöl cpőál ztö cl vgy váár cpőt hogy c:;v m bojko roá juk p; tét. mgl Smth,

5 1930. uguztu 30. Báyáz búcú. Tokod Mukáottho Egyült rokod tlétk Club ug. hó m közö rdzték mg báyáz búcút progrm zép változto volt. Délutá épüpélyt trtottk, mt bák prook között old boy futbllmérkőz kövttt Et mükdvögrd zórkozttt közöégt, tréfák, kuplék, mgázámok krültk zr: Klmár Vlm. Wlzák Z, Luch Mgd, Spklhur Gz, Mchr György, Horváth zdor, Kzr Bált. Mórcz Jáo, Zgó Frc Hjd Ljo ktüő lkítááb. z lődá ut tácmultág vtt kzdtét, mly lgktűőbb hgultb rggl órákb ért végt. Morr utók mgyrorzág képvlt, Joh Fowlr Co. budpt cég érdk újítál lpt mg z utópct. Hogy m már vlághírű Mórrá Mor kutót hozzáférhtővé tgy gyközöég zmár, ckély özg lfzté utá, p körülblül 14 pgő törlztr, mly özg m több, mt gy orvo, ügyvd p tx költég mlltt zállítj zt vvők. zt hzzük képvlt mgtlált hly utt rr, hogy orvook, yyvédk, ügyökök, m már kr prkzuk, fogllkozáuk Qzéhz fltétlül zükég járművt bzrzhék mgukk. Nm fogdk l jvítár külföld cpőt opro z gr cpzk. mgyr pr pártolá érdkéb, opro prttült lgutóbb ülé fölzólítottk cpztgokt, hogy külföld gyártmáyú cpőkt fogdjk l jvítár, így krjk közöégt rr kéyzrít, hogy mgyr mgyr műhly kzítméyt váárolj hzálj..mly állápotr hlyzkdtt z gr cpzzkoztály. Mg krják értt váárlóközöéggl, hogy mgyr rú vlágvryb vztő hlyt tölt b rozul clkzk z, k olcóbb ch, vgy gyéb külföld cpőkt. tárol. Mármot k külföld cpőt váárol, z zámoljo zzl, hogy zt m opro, m gr cpz mg m tlplj, mg m rklj. külföld cpők bojkottjához több váro proág ctlkoz fog. Várjuk prttültük zíráyu dötét. Egy mrk újágíró mglpő kjlt. rthur B. Smth, Nw-York gyk lgmrtbb publctáj, éháy ppl zlőtt Budpt' tulmáyozt mgyr ujágkdá vzoyokt. Flhívták fgylmét rr, hogy lgrégbb lggyobb mgyr képlp zptmbr 3.- zámától kzdv, árát 60 fllérről 24 fllérr zállított l. Ez lp Tol Vláglpj. z mrk újágíró zt kjltt ttt, hogy mrkáb z ly gy mértékű árlzállítá mrtl vlm lhttlk trtott, hogy lg öt ctért gy komoly, trjdlm trtlm képlpot lh d. mkor zutá kzéb vtt Tol Vláglpj lgújbb zámát, zt mglpő kjltt ttt, hogy él zbb olcóbb lpot mg mrkáb, korlátl lhtőégk hzájáb m lht tlál. z zrc modt vtv. B. Smth, hogy Tol Vláglpj m mrkáb jlk mg... K olvá kkor több mrk lpokt? Z mrk újágíró, mkor zt kjltt ttt m tudt zt, hogy Tol Vláglpj, mly több, mt hrmc év múltr tkt vz, z lmúlt három évtzd ltt mdg mglptt zrztt olvók, hzo jóból lgjobbt árb lgolcóbbt dt. Tol Vláglpj 60 fllérről 24 fllérr zállított l lp gy zámák árát, d trtlm mmt m változott, őt jobb ltt ztúl két gyzrű folyttáo rgéyt közöl z ddg külö bkötött rgéymlléklt hlytt. volt 26-ook zrdmléküp. volt c. kr. 2ö. gy év zptmbr hó 7.-é, várp trtj mg Eztrgomb zrdmléküpét: 10 órkor ztm blváro plébá-tmplomb, 11 órkor hőök mlékzobrák mgkozorúzá, háromgyd 1 órkor tár béd Mgyr Krály zállób. ztm; főmgágű bíborok h rc g - prímá Ur mcáj potfkálj. Ez mléküpélyr z öz 26-ook z úto hvtk mg. z béd vló rzvétl Mgyr Krály zló cm ltt zpt. 3-g bjltdő, vlmt z. h zállá bztoítdó. Rdzőég. Flhívá lgylorzág volt mgyr zbdcptok j tgjhoz. Lgylorzágb b mgyr zbdcptok lkultk oly célból, hogy ott gítégér lgyk lgylégk z oroz zovjt ll hrcb kézél lgyk mgyr törkvk zolgáltár Szállít gyb kcyb mdmű kméyfát, tlpfát, tűzfát bogárfát.. Kértk mdzok, kk z zbdcptok tgj vgy zrvző voltk záltl zolgló mgyr ügyk mgyr lgyl* brátágk, küldjék b címkt gyéb dtkt volt zbdcptk gy zrvztb vló tömörít végtt, Budpt, X. Szbóky-u. o8. z. címr, Mkló Frdád Lóhoz. Ugytt jltkzzk zok, kk vlágháború ltt lgyl légób zolgáltk, még m tgj Légoták Tárágák." Frommr pztolyát mutogtt gyo lőtt vl gy láyt. Somogy Rudolf offőr mult év dcmbr 6.-á Flőglá bmt füzrüzltb ott Frommr pztolyát mutogtt Schlkhmmr Márák. Közb fgyvr lült golyó zrcétl láy tüdjéb fúródott, úgyhogy, z rövd dő ltt kzvdtt. Somogy ll godtlágból okozott mbröl mtt dult mg z ljárá törvéyzék 6 hv fogházr ítélt. Mot fogllkozott zzl z üggyl győr ítélőtábl zü- t tác. z lök tőb- bk között flolvt gy tú- k vllomáát do-, k logb zádékoágot látott, Frk Bél dr. ügyvéd védő bzéd utá zoo tábl rogdt z lő bíróág téymállptáát z ítéltt hlybhgyt. jlvéyt kpk hdrokktk. Többzör lhlztá ut mot végr rövd koztják rokktjlvéykt. jlvéy koztáák kdlm zét z okozt, hogy több mztérum htáköréb trtozk jlvéy kérd úgyvztt tárcköz mgállpodát klltt köt. blügy hovédlm kormáyok már hozzájárultk jl véy ügy mkét rdzéhz. jlvéy céljául zt jlölték mg, hogy lőmozdíták hddrokktk tárdlm mgbcülét tztltét. hdrokkt-jlvéy zámozv lz, mt vtéz jlvéy. jlvéykt üpély krtk között Hoz hly coportjk közrműködévl fogják kozt. jlvéy m lz örökölhtő. Schutzgl Frc 5. oldl. rom. Gzdág tfolymok. földmvlügy mztr körlrtb értttt vármgyék ípájt, hogy kgzdtárdlom tgjk okttá, földhöz jutottk gzdág ráyú okttá, továbbá bkttott vtézk gzdálkodáák llőrzévl mgbízt gyb mgküldött zóbforgó gzdág zkokttók évorát zzl flhívál, hogy kküddő zkközgk ál trtdó gzdág tfolymokt, lődáokt mél zélbb körb hrdék mf. SPORT. Győr-Révflu. C K.F.C. 2:1 (1:1) Bíró : Wlhm. K. F. C. o bjok mérkőzét várp játzott l Győrött, ktfí Gy". R.. C. lgéyégévl. K. F. C. többt támdott z 1. féldőb már 6.-k prcb Sulck zép gót lőtt. féldő végé krült győrkk mvc révé kgylít. z gylítő gól utá mzőyjáték tku kí, mlyk orá győr cpt volt vzélybb.. féldőt K. F. C. támdáok vztték b. cpt gyo bírt z rmot, d gy védlm hbából tt tpku potygól" kdvét zgt játékookk gy orozto támdáuk rdméytl mrdt. cptból gydül Sulck Wlfgr játék mlhtő k, többk trégjük ljé trtttk, d már mgpő jól bírják z rmot. Llkmrt mukávl cpt z évb tvlyál zbb rdméykt fog lér. Wlhm bíró jól vztt mérkőzt. Üzlt áthlyz. Értítm m. t. közöégt, hogy Komromb, gmádúto lvő háztrt, bádog, zomádéy üzltmt vlmt bádogo zrlő üzmmt Orzág-út 30. zám lá hlyzm át. Ez áthlyz folytá áruckkmt jutáyoá lzátott árb áruítom. Tlj tztlttl JELL1NEK BÉL bádogo zr. Kérj mdütt Komárommgy Hrlpot! Szméyzo oág gzolváyok kphtók: Hckr Dző köyvkrkdéb.

6 -' 6. oldl. Komárommgy Hrlp uguztu 30. Wodr codkrékpárok ESZTERGOMBN Kouth Ljo utc 4. z. ltt Három Szrc 4 4 vdéglő éttr, vármgy glkl- mbb tlálkozóhly. z gyíttt Mgyr koyh. Szold polgár árk. Fjborok. KEGYELET. 0 FEJE GÉZ Győr-utc 4. z. Elő komárom tmtkz vállltát újo flzrlt. Ngy válzték lgújbb kvtlű zmfdlkböl, érc-, puh- kméyf koporókból, vlmt rkozorúk zlgokból. Exhumálá *u!lzálltá bl- külföldr. jutáyo árk. Poto kzolgálá. Komárommgy Htlbk R. T. Komárom-Újváro. lptők trtléklp: 200 zr P. Komárom, gmád-úí 6. zám. bk működ ktrjd bkzkm md ágztár: btétk; btétköyvckékr folyózámlákr. Értékppírok vétl ldá. Tőzd mgbízáok lboyolítá budpt külföld tőzdék. Kül- blföld ckkk krkdlm utlváyok bhjtá. Átutláok mghtlzk bl- külföldr. Külföld pézk bváltá mdkor hvtlo p árfolymo. Mgyr-Frc Bztoító Rzvéytárág Komárommgy Mtjgyrod Vzérügyökég. fókj. r Fd ( o lpr r. í. Komárom, tlfo 81. Lkkztő-, foó-, zövő-, mprgáló- cérgyár. Fóktlpk : Gyártmáyok: Sorogycurgó, lkkztő foógyár. Brbc, lkkztő tlp. mdmű yr fhéríttt lfolk, lcérák ftv fhérítv. Mdmű láruk, zákok poyvák. Közpot rod: Budpt, V., Nádor-ucc 14. Bortzky Lázló bír. végrhjtótól Komáromb *30. zám. Árvr hrdtméy. lulírott br. végrhjtó közhírré tz, hogy győr kr. törvéyzékk, mt cődbíróágk C zámú végz folytá dr. Ngy tl cődtömggodok kérlmér vgyobflkotl Ltr Jozt volt kbér krkdő cődügyéb cödltárb fogllt gókr, vzt üvg, porcllá, fték fűzrárukr z árvrt k tűz k mgtrtáául vgyobukott üzltéb Kbér kdő mgtrtáák htárdőül év zpt. hó 9-é d.. 8 órá ktüztk zzl, hogy myb tétlkét ldáál z árvr t 8 órág b m fjzttk, ugy z 10-é déllőtt 8 órkor, tlg zükég té 11-é déllőtt 8 órkor folytttt fog, mkor lltárb fogllt 9313 P. 21 fllérr bcült góágok lgtöbt Ígérők kzpéz fzt mlltt zükég té bcáro lul lfogk dt. cödíltrb fogllt gók vgy gy létb vgy tétlkét códtömgodök blátá zrt, fogk lárvrztt. Klt Komárom, év ug. hó 23. pjá. Bortzky Lázló kr. br. végrhjtó. Tlfo: Lpót J Forglomb krült lgújbb gyártá tchk trmék z uj *Vo újlk btcmtpl k gyzr hzált, mdkk jálj %.o újlk btcmtpl mőéglg flülmúlhttl. -o újlk btcmtpl trtóág korlátl. *V>OS újlk btcmtpl tűzk, fgyk, vhrk tökélt lltál!. ***-o újlk btcmtpl zhtá md zb gyöyö rü érvéyül. Árjálttl fd költégvtl zolg: Ngybátoy-Ujlk" Egyült prművk R. T. Budpt, vzérképvlt. Tlfo : 29. Frd Kálmá F Mgyr áltláo közébáy r. t. vzérképvlt. gróf Eztrházy, Budpt-Sztlőrc, tt, zmély-, yrgujflu-, tvá téglgyárk közpot ldá rodáj. Ötrrchch Qpwrk képvlt. jáljuk : Tüzlőygkt vzt: ktűő mőégű tt zt, tt brkttt, poroz álo prm zt, cokot, tűzfát gz prított állpotb, ugy wggotétlb, mt kcb. Építkz ygkt: MÁK gyzlárdágú portld cmtt, gyor kötő lgktűőbb CTDUR" védjgyű buxt cmtt, prm flőgll fhér mzt, bto- vbto építkzhz dukvcot, fltéglát, ttőcrpt, Stukktur gpzt. Prm gpz trágy. Prm gpz trágy. Hjózát trurbá : 36. vállluk ugy k tétlkb motor-, mt uzályrkomáyokb. Mőégb Tzt gyg zpmt vbtomukához lklm Dukvcot Duhomokot zállít: utolérhttl z orzágzrt zlárdágú olcóágb lmrt ÚJLK" horyolt hódfrkú Ttőcrép Köyű llálló! Szép élékz! Szállítj: Ngybátoy-Ujlk" Egyült prmüvk Rzvéytárág, Budpt, v. Vlmo czár-ut 32. Komárommgy vzérképvlt: FRED KÁLMÁN ÉS F cég Komárom. Tlo 29. trurbá Komárom 36. N) ortot Hckr Dző köyvyomdájáb Komárom, Ígmád-utl2. Fllő kdó: Hckr Dző

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

nal leszállt a kék s z a l o n k o c s i b ó l és mosolygó arccal üdvözölte a komaromiakat. A k ö l c s ö n ö s üdvözlés után

nal leszállt a kék s z a l o n k o c s i b ó l és mosolygó arccal üdvözölte a komaromiakat. A k ö l c s ö n ö s üdvözlés után VI. évfolym 6. z á m. ELŐIZETÉSI - vf o p. 5 P;, 20 fllé. K o m á o m, 1934. f b u á Á : SZEKESZTŐSÉG Ngydév 2*50 P Egy zám PTHÓ m v u tlpíttt bzéhgultklt céljából ü, ttztő jlz... tömgkél z légtégt ztá:,

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171]

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171] ó á C V MO NŐ FÉRF OUOOR ÓLÓ d á m ó á m ó ó h ó á m h ő d á őd á m d 5 555 OFHLL NŐ FÉRF ÚRC Ő V ő h ő m á 5 Nő óó übő md 5 5 Nő mődá m % m mődá b bő báhó 5 NO d C bddőő NO ú óábó md dá 5 Mx ő bddőő m

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U 99103 Kéu digiái cpp 1/4 ckoókk bmuj pjik é A Mrcoo gfjbb mid mpobó digiái cppé. E fháó brá cpp gy gy, köy ovhó LCD kij gíégév ájékoj háójá mid foo mér dró. 65 küöbö hûkögg kmhó. A kigéí brdé hmérékk gíégév

Részletesebben

Ó é ü ú á á á á Í ő é á é ú á á á é é ü á é á á ľ á óľ ľ Ó ő ł ĺ á ü é éľ ü é ú á á á á ľ á á á ű é á é Ę ú á á ö á á ö á é é ó ó á á á é é á é á á ö á é á é á á á í á áĺ Íá á á ľ ő ó á é ő é é é á ő á

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olto m. Törk rr, oy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

KOMÁROMMEGYEI KÖZLÖN V. Kirdetóa&i. Megjelelik minden szombaton. HyitttéfJ knz!» m«i.y»'. f.^ ite. r ti. '»: K i s s Gyula d r - «ài

KOMÁROMMEGYEI KÖZLÖN V. Kirdetóa&i. Megjelelik minden szombaton. HyitttéfJ knz!» m«i.y»'. f.^ ite. r ti. '»: K i s s Gyula d r - «ài Hmcklcdk éolym 23 Ko'o, 9 8 ( J u u zá KOMÁROMMEGYE KÖZLÖN V Polk ( YES SZÁMOK KVU Spz Sá»u!o» \ k kdàì ELŐFZETÉS ÀB Hlyb dék 8»»8» ég Bch 'V «k " K >» ò Mgjllk md zombo b»!, bo hc'gs'dk (? lò, k ^oh'j,!

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olhto m. Törk rr, hoy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben