megfeleloseg igazolasahoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "megfeleloseg igazolasahoz"

Átírás

1 , VIZSGALATI TERV I nternet-szolga Itatas megfeleloseg igazolasahoz InterEuro Computer Kft J6vahagyta: L6ranth Imre ugyvezeto

2 A szolgaltat6 neve: Cegjegyzekszama: Szekhelyenek dme: Telefonszam: Telefaxszam: InterEuro Computer Kft Buda6rs, Budapesti ut (30) (1) Ugyfelszolgalat Telefonszam: Telefaxszam: helye: 1145 Budapest, T6r6k6r u (30) (1) A Vizsgalati terv targya, hatalya Jelen dokumentum a 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerint az alabbi szolgaltatasok megfelel6seget igazolja: SZJ Internet es egyeb adatatv. szolgaltatasa A Szolgaltat6 altai alkalmazott szabvanyok Wireless Fidelity (WIFI) MSZ : 1997 MSZ EG

3 MIKROHULLAMU HALOZATOKON TORTENO INTERNETSZOLGALTATAs(WIFI) A szolgaltatas altalanos elemei megegyeznek a kapcsolt vonali szolgaltatasnal lefrtakkal, azzal, hogy a mikrohullamu hal6zaton nyujtott internet-hozzmeresi szolgaltatas eseten a Szolgaltat6 garantalt minimum 384 kbps maximum kbps letoltesi es garantalt minimum 64 kbps maximum kbps feltoltesi sebesseget biztosft a hal6zat telftettsege fliggvenyeben. A mikrohullamu hal6zatokon nyujtott internet szolgaltatast a Szolgaltat6 meghatarozott, hal6zati szerz6desekkel lefedett helyeken biztosftja, amelyekr61 az ligyfelszolgalaton tajekoztatast ad. Az El6fizet6/hasznal6 a Szolgaltat6 altai kiepftett osszekottetesen keresztlil internet kapcsolatot letesft a Szolgaltat6 IP gerinchal6zataval. Csomagonkent a rendelkezesre all6 legnagyobb lehetseges adatatviteli sebessegeket a tavkozlesi Szolgaltat6k termekei hatarozzak meg, ezeket a Szolgaltat6 ligyfelszolgalatan kozzeteszi, a szolgaltatas-csomagokban feltlinteti, e min6segi ertekek: legkisebb garantalt letoltesi sebesseg: 384 kbit/s-t kbit/s-ig terjednek, mfg a legnagyobb feltoltesi sebesseg: 64 kbit/s-t kbit/s-ig terjednek. A fenti ertekek a legkisebb adatatviteli sebesseggel rendelkez6 Internet hozzmeresi csomag minima lis Ie es feltoltesi sebesseget, valamint a legnagyobb adatatviteli sebesseggel rendelkez6 csomag maximalis fel es letoltesi sebesseget jelolik, a konkret atviteli sebesseget az adott szolgaltatas csomag el6fizet6i szerz6dese tartalmazza. A Kabelnet szolgaltatast a Szolgaltat6 meghatarozott, a hal6zataval lefedett helyeken biztosftja, melyekr61 az ligyfelszolgalaton tajekoztatast ad. A Szolgaltat6 szamlat bocsat ki az EI6fizet6 szamara, amely tartalmazza az el6fizetesi es/vagy forgalmi es/vagy egyszeri dfjakat. A szamlat az EI6fizet6 a szamlan feltlintetett fizetesi hatarid6n bellil koteles kiegyenlfteni. A szamlak kiklildese postai uton, a fizetesi hatarid6t legalabb 10 nappal megel6z6en tortenik. A Szolgaltat6 a jelen az ASZF 2. melleklet 7. pontja alapjan h6nap kozben is kerheti a felmerolt dfjak kiegyenlfteset. Amennyiben az EI6fizet6 a szamlat az el6fizet6i szerz6desben megjelolt szamlazasi id6szakot kovet6 15 napon beloi nem kapja kezhez, ugy ezt 5 napon bellil az ligyfelszolgalatnal koteles jelezni. Ha az EI6fizet6 altai megadott dmadatok megegyeznek a Szolgaltat6 altai nyilvantartott es a szamlan levelezesi dmkent feltlintetett dmmel, ugy a Szolgaltat6 a szamlat annak kiklildeset kovet6 5. munkanapon kezbesftettnek tekinti.

4 A Szolgaltato az el6fizet6nek kiallftott forgalmi szamlan szerepl6 egyenleget elfogadottnak tekinti, amennyiben az EI6fizet6 a szamla ellen nem nyujt be reklamaciot az ASZF 13.1 pontban foglaltaknak megfelel6en Hozzaferes letesltese, a szerzodes teljesltese Celertek: 30 nap A szerz6des targyat kepez6 szolgaltatas igenybevetele~t a Szolgaltato az egyes fuggelekekben meghatarozott esetek kivetelevel a felek elter6 megallapodasa hianyaban legfeljebb az igenybejelentest61 szamftott 30 napon belul, de a lehet6 legrovidebb id6n belul teszi elerhet6ve. Amennyiben a hozzmeresi szolgaltatast a Szolgaltato a hozza beerkezett megrendelest61 szamftott 30 napon belui - muszaki okok miatt - nem letesfti, vagy a megrendeles joghatas kivaltasara nem alkalmas, ugy err61 a Szolgaltato a megrendeles beerkezeset61 szamftott 30 napon belui az el6zetes vagy a helyszfni felmeres alapjan ertesftest ad. A felmeresi id6 az EI6fizetevei torten6 egyeztetes alapjan - az EI6fizet6 kfvansagara - tullepheti a 30 napos hatarid6t. Teljesltes ellenorzesenek meresi medszere: Az adott hozzmeresre vonatkozo teljes eves Uzemid6 (365*24 ora) es az egy evre vonatkozo osszes kiesesi ide hanyadosa szazalekban kifejezve. Az eves rendelkezesre alias csak teljes naptari evre vonatkozik, toredek szolgaltatasi ev eseten az adott naptari ev rendelkezesre allasat kell figyelembe venni Minosegi panasz hibaelhadtasi ideje Celertek: 72 era Az EI6fizet6 a hibat az Ugyfelszolgalati helyeken, dmeken, telefonszamokon es dmen jelentheti be. A Szolgaltato a hiba bejelentese utan haladektalanul megkezdi a hibabehatarolast. A Szolgaltato koteles az EI6fizet6 altai bejelentett, a hibabehatarolo eljarasa eredmenyekent valosnak bizonyult hibat annak bejelenteset611egfeljebb 72 oran belui kijavftani. A minosegi mutate szarmaztatasa: Az adott hozzmeresre vonatkozo teljes eves Uzemid6 (365*24 ora) es az egy evre vonatkozo osszes kiesesi id6 hanyadosa szazalekban kifejezve. Az eves rendelkezesre alias csak teljes naptari evre vonatkozik, toredek szolgaltatasi ev eseten az adott naptari ev rendelkezesre allasat kell figyelembe venni.

5 MIKROHULLAMU HALOZATOKON TORTENO INTERNETSZOLGALTATAs (WIFI) Ceh!rtek: 95% A Szolgaltato biztositja az EI6fizet6 reszere a szolgaltatas eves szinten 95 % rendelkezesre allasat. Azaz a Szolgaltato az EI6fizet6 szamara az el6fizet6i szolgaltatas-hozzmeresi pont tekinteteben adott evre vonatkozoan a teljes lehetseges uzemid6 95%-aban biztositja az intern et -szolga Itatast. A szolgaltatasi terulet egeszet erint6 atmeneti szuneteles egy evben osszesen maximum 48 ora (2880 perc). Az el6fizet6k legalabb 10%-at erint6 atmeneti szuneteles egy evben osszesen maximum 48 ora (2880 perc). Bit hibaarany hozzmeresi vonalankent: 4*10(-2) Az alapadatok forrasa, szarmaztatasok: nyilvantartasok, DUDE - rendelkezesre allast figyel6 alkalmazas adatai. A Szolgaltato biztositja az EI6fizet6 reszere a szolgaltatas eves szinten 99 % rendelkezesre allasat. Azaz a Szolgaltato az EI6fizetO szamara az el6fizet6i szolgaltatas-hozzmeresi pont tekinteteben adott evre vonatkozoan a teljes lehetseges Uzemid6 99%-aban biztositja az inte rnet -szo IgaItata st. A szolgaltatasi terulet egeszet erint6 atmeneti szuneteles egy evben osszesen maximum 48 ora (2880 perc). Az el6fizet6k legalabb 10%-at erint6 atmeneti szuneteles egy evben osszesen maximum 48 ora (2880 perc). Bit hibaarany hozzmeresi vonalankent: 4*10(-2) Az alapadatok forrasa, szarmaztatasok: nyilvantartasok, DUDE - rendelkezesre allast figyel6 alkalmazas adatai A szolgaltatas egeszet erinto szuneteltetes Celertek: 2880 perc/ev Azon id6tartam, amely alatt az adatgyujtesi id6szakban a szolgaltatas a szolgaltatasi terulet egeszet erint6en az el6fizet6k szamara varatlan szolgaltatas-kieses miatt nem volt igenybe vehet6. (perc) E mutato eseten csak a rendellenes (varatlan) szolgaltatas-kiesest merjuk.

6 Szolgaltatas kieses: a szolgaltatasi terulet valamennyi a szolgaltatas igenybeveteleben. el6fizetoje egy id6ben akadalyozva van Alapadatok forrasa: nyilvantart6 rendszer, napl6k. A minosegi mutate szarmaztatasa: az id6szakban bekovetkezett - a szolgaltatasi terulet egeszet erint6 - szolgaltatas kiesesek id6tartamanak osszege percben Az elofizetok legalabb 10%-at erinto szuneteltetes Celertek: 2880 perc/ev Azon id6tartam, amely alatt a szolgaltatas az el6fizet6k legalabb 10%-a szamara varatlan szolgaltatas kieses miatt nem volt igenybe vehet6 (perc) Alapadatok forrasa: nyilvantart6 rendszer, napl6k. A mutat6 szarmaztatasa: az id6szakban bekovetkezett, az el6fizet6k legalabb 10%-at erint6 szolgaltatas kiesesek id6tartamanak osszege percben Garantalt le- es feltoltesi sebesseg Celertek: Lan Net 384/64 kbit/s, Wifi: 128/32 kbit/sec Az az atlagos le- illetve feltoltesi sebesseg, amelyet a szolgaltat6 az el6fizet6k szamara a szolgaltatas igenybevetele eseten a vizsgalt esetek 90%-aban garantal. Alapadatok forrasa: tesztrendszer A minosegi mutate szarmaztatasa: Az egyes mintavetelek soran mert ertekeket sebesseg szempontjab61 csokken6 sorrendbe allftva az esetek 90%-aban elert, illetve meghaladott ertek. A sorrendbe allftaskor az osszes mert erteket figyelembe kell venni. A mintanak reprezentatfvnak kell lennie, a vizsgalathoz felhasznalt minimalis tesztmeres darabszama: az atlagos el6fizet6i letszam 1%, legfeljebb 50 db Bithiba arany hozzaferesi vonalankent Celertek: 0 A hibasan atvitt bitek szamanak aranya az osszes bitek szamahoz kepest. A bithibat az eszkozok automatikusan javftjak, az ebb61 ad6d6 veszteseg savszelesseg csokkeneset okozhatja. A bels6 hal6zat kapacitasa minden esetben lenyegesen nagyobb az el6fizet6 szamara meghatarozott savszelessegnel, es mivel a korlatozas a szolgaltat6 a fels6 szolgaltat6 el6tti utols6 szerveren tartenik es az esetlegesen elveszett csomagokat a rendszer nem szamolhatja, ezert a felhasznal6 oldalar61 nem jelent csokkent savszelesseget.

7 2.8. Elofizetoi panaszok szama Celc~rtek: 28 Az adatgyujtesi id6szakban bejelentett el6fizet6i panaszok szama az atlagos el6fizet6i letszamra vetitve (dbjei6fizet6), mivel az el6fizet6k szama nem eri el az 1000 f6t. Alapadatok forrasa: a bejelentett panaszokr61 vezetett nyilvantartasok. A minosegi mutat6 szarmaztatasa: bejelentett el6fizet6i panaszok szama es az osszes el6fizet6 hanyadosa Minosegi panaszok szama Celertek: 19 A min6segi panaszok szama az atlagos el6fizet6i letszamra vetitve (dbjei6fizet6), mivel az el6fizet6k szama nem eri el az 1000 f6t. Min6segi panasz: az ASZF -ben meghatarozott min6segi mutat6k teljesitesere, vagy a szolgaltatas min6seggel osszefugg6 hibakra vonatkoz6 el6fizet6i bejelentes. Alapadatok forrasa: a szolgaltat6 nyilvantartasa. A minosegi mutat6 szarmaztatasa: a min6segre vonatkoz6 el6fizet6k szamanak hanyadosa. panaszok szamanak es az atlagos Jogos minosegi panaszok szama Celertek: 15 Az adott id6szakban jogosnak elismert min6segi panaszok szama az atlagos el6fizet6i letszamra vetitve (dbjei6fizet6), mivel az el6fizet6k szama nem eri el az 1000 f6t. Alapadatok forrasa: a szolgaltat6 nyilvantartasa. A minosegi mutat6 szarmaztatasa: a jogosnak itelt elismert panaszok szamanak es az el6fizet6k atlagos szamanak hanyadosa Az ugyintezes elleni panaszok szama Celertek: 5 Az ugyintezes elleni panaszok szama az el6fizet6k atlagos szamahoz viszonyitva. Az ugyintezes eljarasaval, illetve az eljar6 munkatars szemelyevel kapcsolatban felmerult el6fizet6i elegedetlenseg szolgaltat6 fele torten6 kinyilvanitasa (kiveve a szamlapanaszokat es a min6segi panaszokat).

8 A minosegi mutate szarmaztatasa: az ugyintezes elleni panaszok szamanak es az atlagos elofizet6k szamanak hanyadosa. 3. Vizsgalati terv, felhasznalt forrasadat Az InterEuro Computer Kft. az altala nyujtott internet szolgaltatas megfelel6seget folyamatos nyilvantartassal, illetve napl6zassal ellen6rzi. A min6segi mutat6k megfelel6sege erdekeben minden evben legalabb egy alkalommal meresi jegyz6k6nyvet keszit. A merest az el6fizet6i vegpontnal merjuk, a vizsgalathoz felhasznalt minimalis tesztmeres darabszama: az atlagos el6fizet6i letszam l%-a, legfeljebb 50 db. A meresek eredmenyet internetes honlapjan k6zzeteszi. A felhasznalt forrasadatok a 2. pontban minden egyes min6segi mutat6ra vonatkoz6an meghatarozasra kerultek. Az alapadatok szamit6gepes adatbazisban, illetve papir alapon allnak rendelkezesre, melyek a szolgaltat6 telephelyen, illetve az ott lev6 szamit6gepeken vannak tarolva. 4. Vizsgalati jegyzokonyvek, kiertekeles, szarmaztatott eredmenyek, szarmaztatas medja A vizsgalati tervben meghatarozott adatok az Internet szolgaltatas min6segi mutat6inak meghatarozasahoz a meghatarozott pontokon meresekkel nyerhet6k. A meresek eredmenyei nyilvantartasi allomanyokba (jegyz6k6nyvekbe) kerulnek. A szarmaztatas m6dja a 2. pontban lefrtak szerint t6rtenik minden egyes min6segi mutat6ra vonatkoz6an. 5. Elteres eseten tett intezkedesek, ismetelt ellenorzesek Az id6szakos, vagy hibajelzes eseten mert ertekek min6segi mutat6kb61 val6 elterese eseten a tenyleges hiba feltarasat es elharftasat k6vet6en ujabb mereseket kell vegezni. Amennyiben az ujabb meresek eseten is van elteres a vallalt ertekhez kepest, a hibaelharitast addig kell folytatni, amfg a vallalt min6segi mutat6k a meresek soran nem teljesulnek. 6. Kozzetetelek A szolgaltat6 hatalyos Altalanos Szerz6desi Felteteleit, jelen Vizsgalati terv szerinti meresek eredmenyet illetve a szolgaltatas Megfelel6segi nyilatkozatat Ugyfelszolgalatan es internetes honlapjan k6zzeteszi.

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: WIFISECURITY KFT. Cégjegyzékszáma: 09-09-015683 Székhelyének

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV. Inte rne t - szo lgá l t a t á s megfe l e l ő s é g igazo l á s ához. Jóváhagyta: Radics Krisztián ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Inte rne t - szo lgá l t a t á s megfe l e l ő s é g igazo l á s ához. Jóváhagyta: Radics Krisztián ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Inte rne t - szo lgá l t a t á s megfe l e l ő s é g igazo l á s ához Jóváhagyta: Radics Krisztián ügyvezető Dokumentum száma: 2008/D002 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: KLK

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18-án Legutóbb módosítva: 2006. 01. 04-én 1/45 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2. Kelt: 2011.06.10.

Műszaki dokumentáció. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2. Kelt: 2011.06.10. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2 Kelt: 2011.06.10. A részei, aldokumentumai: Dokumentum Dokumentum száma Dokumentum kelte Szolgáltatási leírás, számlázási rendszer INT-MD11-v1-1 2011.01.01.

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük Iktatószám: MM/2015 Internet Új hozzáférés létesítési idő Belső utasítás A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Műszaki dokumentáció Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD05-v2 Kelt: 2005.12.31 A műszaki dokumentáció részei, aldokumentumai: Dokumentum Dokumentum száma Dokumentum kelte Szolgáltatási leírás, számlázási

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Syscon-Informatika Kft Balassagyarmat Módosítás dátuma: 2008 december 1. Érvénybelépés napja: 2009 január 1. TARTALOMJEGYZÉK Fejezet címe Oldalszám 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ídabasnet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ( KIVONAT ) Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. január 1. Módosítva: 2015.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva: 2013.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Készült: 2011. június 30. Utolsó módosítás: 2012.07.18. Hatályba lépés kelte: 2012. augusztus

Részletesebben

VIPNET BT. ----------------------------------------------------------------

VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- Székhely: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88 Telefon: +36/40/111 004; Fax.: +36/22/200-028; E-mail: info@vipnet.hu; Honlap:

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. december 4. 1/72 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről 345/2004 (XII 22) Korm rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C törvény (a

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2014. február

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2012. április 1.

Részletesebben