Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata."

Átírás

1 Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: TŐL Kelt: Szeptember 26. Közzététel: Vállalkozó

2 Bevezetés Fogalmak A szerződésben az itt felsorolt fogalmakat a következő értelemben kell használni: Előfizető: Az a szerződő Fél, aki az előfizetői szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi, és annak díját megfizeti. Előfizető lehet magánszemély (természetes személy) és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet. Szolgáltató: Ludányi János vállalkozó amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtja. Szolgáltatás: Internet szolgáltatás a jelen vállalkozási feltételek és mellékleteiben definiáltak szerint. Szolgáltatás-hozzáférési pont : Mellékletek: A szerződés elválaszthatatlan részét képezik

3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei Ludányi János Egyéni Vállalkozó Székhelyének címe: Apátfalva Templom u Telephelye címe: Apátfalva Templom u Ügyfélszolgálat elérhetősége: A primer (elsődleges) telefonszámon (0662/ )a hívások minőségbiztosítási okok miatt rögzítésre kerülnek. Az egyéb (másodlagos) telefonszámokon érkezett hívások alkalmával visszahívás kérhető. Hibabejelentés vagy reklamáció esetén az összes telefonos beszélgetés minőségbiztosítási okok miatt rögzítésre kerül. Lecvélcím Telephely Címe Nyitva tartás Telefonszám, Apátfalva 6931 Templom u Apátfalva Templom u H-P de du Sz: / (62-es körzetből helyi hívással hívható) Fonio-voip belső hálózaton ingyenesen hívható (3082) Helyi hívással elérhető 06/40/ mobil: 20/ A primer telefonszám elérhetetlensége idején a hívás automatikusan a szolgáltató költségén a szolgáltató mobil telefonszámára kerül átirányításra, vagy üzenet rögzítőre. Ügyfél fogadás, egyéb időpontban: időpont egyeztetés után. Egyéb adatok: Szolgáltatás SZJ száma: Telefonszáma: 20/ Webcím: címe: Adószáma: Vállalkozás szervezeti formája: Egyéni vállalkozó Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: ES Tevékenységi kör: Internet hozzáférés biztosítása vezeték nélküli távközlés

4 2. Szolgáltatások meghatározása: 1.számú melléklet. 3. A szerződés létrejötte 3.1. Megrendelés 3.2. Szerződéskötés 3.3. A szolgáltatás igénybevételének feltételei A szolgáltatás: Apátfalva és Magyarcsanád kül és bel-területére terjed ki. Földrajzi Igénybevehetőségének területe a mindenkori lefedettség függvényében Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése Egyedi feltételek: 4. A szerződés időtartama 5. A szolgáltatások minőségi célértékei 6. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 7. Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei 8. A szolgáltatás szünetelése 9. Az előfizetői szolgáltatás, forgalom korlátozásának, csökkentésének az esetei és feltételei 10. Az előfizető jogai 11. Az előfizető kötelezettségei 12. A szolgáltató jogai 13. A szolgáltató kötelezettségei 14. Szerződés felmondása, megszűnése Határozott idejű szerződés megszűnése Határozatlan idejű szerződés megszűnése Díj visszatérítési kötelezettség 15. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete

5 16. Az ügyfélszolgálat működése A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe A primer számon történt hívások minőségbiztosítási okok miatt rögzítésre kerülnek. Cím Nyitva tartás Telefonszám, Apátnet Központi Ügyfélszolgálat Apátfalva 6931 Templom u H-P Sz: / (Apátfalva) 20/ Helyi hívással elérhető Előfizetői végberendezés (készülékek) csatlakoztatásának feltételei A rendszerben használt eszközöknek meg kell, felelnie az IEEE (b,g,a) szabványnak 18. Díjak 19. Díjkedvezmény 20. vis maior 1. sz. Melléklet Vezeték nélküli hálózaton nyújtott Internet szolgáltatás vírus és kártevő-védelemről A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök: Minőségi célértékek teljesülése mérésének módszere: Minőségi mutató megnevezése Minőségi minimál és célértékek: Vállalt célérték Vállalt minimál garantált érték A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek vállalási határideje 15 nap 30 nap A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje 48 óra 72 óra A szolgáltatás rendelkezésre állása 96% 95% A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése a) A szolgáltatási terület egészét érintő átmeneti szünetelés 1 évben összesen b) Az előfizetők legalább 10%-át érintő átmeneti szünetelés 1 évben összesen Le/Feltöltési sebesség (Home csomag) Megabit/sec Le/Feltöltési sebesség (Home-Takarék csomag) Megabit/sec Le/Feltöltési sebesség (Mini-Mail csomag) Megabit/sec 1440 perc 4320 perc 2880 perc 5760 perc 3M / 0,3M 1M / 0,1M 1M / 0,2M 0,5 M / 0,1M 0,5M / 0,1 M 0,1M / 0,06M Bit hibaarány hozzáférési vonalanként 0 0 Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje 0 0

6 Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő: Kizárt esetek: A mért jellemzők: Az alapadatok forrása: Minőségi mutató származtatása: 2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje: 3. A szolgáltatás rendelkezésre állása: [%] A szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik: Minőségi mutató (RA) származtatása: 4. A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés: 5. Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés: 6. A garantált le- és feltöltési sebesség: 8. Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje: 2. sz. Melléklet Hibabejelentő szabályzat. 1. A hiba bejelentése: sz. Melléklet Díjszabás 1. A díjazás és számlázás alapelvei 2. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja 3. Előfizetési díjak 4. Forgalmi Díjak

7 5. Egyszeri díjak 6. Kedvezmények 7. A számlázási időszak módosítása 8. Késedelmi kamat 9. Feltételes kedvezmény 10. Díjak Szolgáltatási árak Szolgáltatási díjak: Díjkedvezmény: Az árak aktuális akció függvényében csökkenhetnek. 4.sz. Melléklet Internet etikett. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatott, és a Szolgáltató által meghirdetett hálózathasználati irányelvek 1. A hálózathasználati irányelvek szerepe 2. A hálózathasználati irányelvek alapelve 3. Általános hálózathasználati irányelvek 4. Az elektronikus levelezésre vonatkozó irányelvek 5. A kapcsolattartás irányelvei 6. Az osztott erőforrásokra vonatkozó irányelvek 7. Fájl megosztó programok használata a hálózaton 8. A hálózathasználati irányelvek módosítása

8 5.sz. Melléklet Adatbiztonsági szabályzat adatkezelés 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere 2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük Személyes adat: Adatkezelés: a Adatfeldolgozás: Adattovábbítás: Nyilvánosságra hozatal: ha az adatok bárki számára hozzáférhetővé teszik. Adatkezelő: Adatfeldolgozó: Adattörlés: Közvetlen üzletszerzés: 3. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama 4. A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai szabályzatban foglalt rendelkezések szerint jár el. 5. A Szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata A szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli. a) Előfizetői szerződések megkötése tárolása, őrzése b) Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése c) Szerződésmódosítás d) Reklamációkezelés / Hibabejelentés e) Követelés behajtása f) Piackutatás g) Közös adatállomány (feketelista) h) Előfizetői címtár Az adatvédelmi felelős A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy

9 Felügyeleti szervek elérhetősége (1) A Szolgáltató tevékenysége felett a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa gyakorolja, e hatóság szervezetei és elérhetőségük az alábbi A) pontban találhatók, honlapjának címe: (2) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szerveinek felsorolását és azok elérhetőségét az alábbi B) pont tartalmazza. A) A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervei és azok elérhetőségei Honlap: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75. Telefon: (06 1) Telefax: (06 1) cím: Média és Hírközlési Biztos Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 75. Telefon: (06 1) Telefax: (06 1) Médiatanács Cím: 1088 Budapest; Reviczkyutca 5. Tel.: , Fax : A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ügyfélszolgálati irodáinak címei, telefonszámai és nyitva tartása: Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. Telefon: (06 1) (központi ügyfél tájékoztatási vonal) Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (06 62) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00-12:00 Szerda: 13:00-16:00 Péntek: 08:00-12:00 Az ügyfélszolgálati telefonszámok elérhetőségének ideje:hétfő -Csütörtök: 08:00-16:30 Péntek 08:00-14:00 B) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szervei és azok elérhetőségei Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20 Honlap: NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 6722 Szeged, Rákóczi tér Szeged, Pf. 12. Tel.: 62/ ; Fax: 62/ sz. Melléklet EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 7.számú melléklet Akciós Hűségnyilatkozat 8. számú melléklet. Üzemeltetési Útmutatás: 9. számú melléklet Ügyfélszolgálati hiba bejelentő és javítási lap 10. számú melléklet Internet Előfizetés Megrendelés INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE