Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához"

Átírás

1 Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: január 01. napjától december 31. napjáig a. A szolgáltatás leírása: Vezetékes műsorelosztás, Internet hozzáférés és egyéb adatátviteli szolgáltatás 1. Szolgáltatásminőségi követelmények: A szolgáltatási képességekkel kapcsolatos minőségi mutatókra vonatkozóan a szolgáltató általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott olyan célértékek, amelyek mindegyikének teljesülése vagy túlteljesülése esetén a jogkövetkezmények tekintetében a szolgáltatás megfelelőnek minősül, illetve bármelyikük alulteljesülése esetén csökkent értékűnek minősül a szolgáltatás az alulteljesülés időszakában. 2. Az ellenőrzések száma: Az ellenőrzött szolgáltatásra vonatkozó területeken HFC hálózat esetében minden optikai ellátási területen (ONU) legalább 1 db mérést kell végezni. A tisztán koaxiális hálózattal szolgáltatott területeken minden 1000 db előfizető után 1 db mérést kell végezni.

2 3. Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálati időszakban bármikor végezhető, lehetőleg a legforgalmasabb időszakokban a területileg felelős műszaki vezetők elrendelésére, felügyeletükkel és az irányításuk alapján. 4. A mérés helye: Az összes minőségi mutató vizsgálata vonatkozzon előfizetői hozzáférési pontra (végpontra). Elvileg a mérést, vizsgálatot ahol lehetséges indokolt lenne a felhasználó helyiségein belül, a hálózat előfizetői átadási pontján végrehajtani. Ez azonban megkövetelné a felhasználók együttműködését, és erőteljesen beavatkozó jellegű lenne, mert több kiszállást tenne szükségessé a felhasználó helyiségeibe. E helyett azonban praktikusan a helyi központ, előfizetői leágazó pont, csillagpont előfizetői pontján végzett mérések, vizsgálatok végzése javasolt, melyek általában megfelelően képviselik azt a minőséget, amely az előfizetői hozzáférési ponton (végponton) lennének észlelhetők. A mérési helyeket szolgáltatás fajtánként az eltérő műszaki specifikációjú szolgáltatások (szolgáltatási csomagok) arányában kell véletlen szerűen a műszaki vezetőknek kijelölni. A vezetékes műsorelosztás mérési helyeit az 1. melléklet tartalmazza Internet hozzáférés és egyéb adatátviteli szolgáltatás mérési helyeit a 2. melléklet tartalmazza 5. Mérési helyenként a mérések száma: Mérési helyenként 3 mérést kell végezni, és a leggyengébb eredményt kell az adott helyre figyelembe venni. 6. A méréshez felhasznált műszer: A mutatók mérése a mérésügyi törvény szerinti joghatással járó mérésnek minősül, hiszen a mérés eredménye minőségtanúsításra, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására szolgál. Joghatással járó mérést csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel végezhető.

3 7. A felhasznált forrásadatok: A szolgáltató folyamatosan működő belső, rendszeres jelentési rendszeréhez igazodva, a követő időszakban, a tárgyidőszakra vonatkozó összesített adatokból képzett jelentések, vagy a folyamatos szolgáltatás érdekében végzett üzemviteli tevékenysége során nyert adatok, mérési eredmények alapján és az elektronikus nyilvántartásaiból származtatott adatok felhasználásával. 8. A vizsgálati jegyzőkönyvek, azok kiértékelése, a származtatott eredmények, a származtatás módjának leírása: A mutatók képzésekor figyelmen kívül kell hagyni azokat az eseteket nem szabványos szolgáltatásminőségi szinteket, ahol az ügyfél úgy dönt, hogy többet fizet a magasabb szolgáltatásminőségért, vagy kevesebbet az alacsonyabb szolgáltatásminőségért. Ezek azok az esetek, ahol a szolgáltató és az előfizető közötti szolgáltatási szerződés az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) foglaltaktól eltérő megállapodás alapján jön létre. 9. Nem megfelelőség esetén a minőség helyreállítása érdekében tett intézkedések leírása, és a megismételt ellenőrzés eredményéről készült jegyzőkönyvek: Amennyiben a szolgáltatás évközben nem-megfelelő, a minőség helyreállítása végett haladéktalanul intézkednie kell. A helyreállítási munka végeztével a korábban alulteljesített mutató ellenőrzését meg kell ismételni és a mérési jegyzőkönyvet a mérési helyre vonatkozóan meg kell őrizni b. A szolgáltatás leírása: Helyhez kötött telefonszolgáltatás 1. Szolgáltatásminőségi követelmények: A szolgáltatási képességekkel kapcsolatos minőségi mutatókra vonatkozóan a szolgáltató általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott olyan célértékek, amelyek mindegyikének teljesülése vagy túlteljesülése esetén a jogkövetkezmények tekintetében a

4 szolgáltatás megfelelőnek minősül, illetve bármelyikük alulteljesülése esetén csökkent értékűnek minősül a szolgáltatás az alulteljesülés időszakában. 2. Az ellenőrzések száma: A vizsgálóhívások száma a szolgáltató választása szerint legalább az átlagos előfizetői szám 1%-a, maximálisan db. 3. Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálati időszakban bármikor végezhető, lehetőleg a legforgalmasabb időszakokban a területileg felelős műszaki vezetők elrendelésére, felügyeletükkel és az irányításuk alapján. 4. A mérés helye: A mérések a Vidanet több telephelyén kerülnek elvégzésre. A mérőberendezés a telephelyen létrehozott előfizetői hozzáférési pontra csatlakozik. 5. Mérési helyenként a mérések száma: A vizsgálóhívások száma az átlagos előfizetői szám 1 %-a, maximálisan db, az egyes mérési helyeken 20, 40 és 60 másodperces teszt hívásokkal. 6. A méréshez felhasznált műszer: A méréseket a Magyar Telekom Nyrt. végzi a Szolgáltatási szerződés a Magyar Telekom Nagykereskedelmi kábeltelefon szolgáltatásának igénybevételére (Szerződés szám: 1330T /2008.) alapján. A mérést a Magyar Telekom Nyrt. a saját fejlesztésű műszerével végzi. 7. A felhasznált forrásadatok: A szolgáltató folyamatosan működő belső, rendszeres jelentési rendszeréhez igazodva, a követő időszakban, a tárgyidőszakra vonatkozó összesített adatokból képzett jelentések, vagy a

5 folyamatos szolgáltatás érdekében végzett üzemviteli tevékenysége során nyert adatok, mérési eredmények alapján és az elektronikus nyilvántartásaiból származtatott adatok felhasználásával. 8. A vizsgálati jegyzőkönyvek, azok kiértékelése, a származtatott eredmények, a származtatás módjának leírása: Sikertelen hívások aránya A vizsgált időszakban a megfigyelt forgalom vonatkozásában a sikertelen hívások száma osztva a megkísérelt összes hívás számával és szorozva 100-zal. (%) Sikertelen hívások száma (SH) Megkísérelt összes hívások száma (ÖH) A hívásfelépítés ideje Az adatgyűjtési időszakban végzett teszthívások közül a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje. 9. Nem megfelelőség esetén a minőség helyreállítása érdekében tett intézkedések leírása, és a megismételt ellenőrzés eredményéről készült jegyzőkönyvek: Amennyiben a szolgáltatás évközben nem-megfelelő, a minőség helyreállítása végett haladéktalanul intézkednie kell. A helyreállítási munka végeztével a korábban alulteljesített mutató ellenőrzését meg kell ismételni és a mérési jegyzőkönyvet a mérési helyre vonatkozóan meg kell őrizni Készült: Győr,

6 Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltató címe: 9024 Győr, Orgona u.10. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás megnevezése és SZJ száma: A szolgáltatás megnevezése az ÁSZF szerint: az NHH osztályozása szerint: A szolgáltatás KSH szerinti SZJ száma: Vezetékes műsorjel elosztás Televízió-műsorelosztás Adatátviteli szolgáltatás Nyilvánosan elérhető helyhez kötött telefonszolgáltatás. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás Helyhez kötött telefonszolgáltatás A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó előírások (pl. gyártói előírások, ITU-T ajánlások, ETSI útmutatók) felsorolása: MSZ 11458/2-87, MSZ-EN , MSZ-EN :2000, ISO/IEC :2000 IT, EuroDOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 2.0, PacketCable 1.1 Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot a következő dokumentumok támasztják alá: 1. Szolgáltatás megnevezése, a szolgáltatásminőségi követelmények leírása, értelmezése, az ellenőrzések módszere: Dokumentum száma Kelte Címe ÁSZF 2. A számlázási rendszer leírása forgalommérésen alapuló számlázás esetén: Dokumentum száma Kelte Címe A számlázási rendszer leírása 3. A szolgáltatásminőségi célértékek, és az erre vonatkozó teljesítési értékek, belső vizsgálati módszer, felhasznált forrásadatok azonosítása: Dokumentum száma Kelte Címe 4. Vizsgálati terv: 01/ Vezérigazgatói Utasítás Dokumentum száma Kelte Címe VT1/ Vizsgálati terv

7 5. Vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, kiértékelés, származtatott eredmények, származtatás módja: Dokumentum száma Kelte Címe V.01/ Jegyzőkönyv 6. Eltérés esetén tett intézkedések, ismételt ellenőrzések: Dokumentum száma Kelte Címe A szolgáltatás minőségével kapcsolatos tájékoztatók, közzétételek, hatályos ÁSZF: Dokumentum száma Kelte Címe ÁSZF 8. Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISO minőségirányítási rendszer tanúsítás dokumentuma is): Dokumentum száma Kelte Címe Kiadás helye, kelte: Győr, február

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága:

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. január 1. Módosítva: 2015.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva: 2013.

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15., 2014.04.15 Hatályos: 2014.09.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2014. november 01-től 1. oldal Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2. Kelt: 2011.06.10.

Műszaki dokumentáció. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2. Kelt: 2011.06.10. Integranet Kft. Dokumentumszám: INT-MD11-v2 Kelt: 2011.06.10. A részei, aldokumentumai: Dokumentum Dokumentum száma Dokumentum kelte Szolgáltatási leírás, számlázási rendszer INT-MD11-v1-1 2011.01.01.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek) Hatályos

Részletesebben

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Utolsó módosítás időpontja: 2012. október 24. A módosítás megfelel a módosítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így az elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft.

Részletesebben

Vitech Uno Kft szolgáltató

Vitech Uno Kft szolgáltató Vitech Uno Kft szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Ácsteszér, Bakonysárkány,

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás,Valkó,

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Alsópáhok, Balatonszentgyörgy,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek műholdas műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Hatályba lépés

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csobánka község területén Hatályba lépés kelte: 2009.01.01.

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási

Részletesebben

VIPNET BT. ----------------------------------------------------------------

VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- Székhely: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88 Telefon: +36/40/111 004; Fax.: +36/22/200-028; E-mail: info@vipnet.hu; Honlap:

Részletesebben

QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató

QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató [ a tagja ] Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2014. február

Részletesebben