T á j é k o z t a t á s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t á s"

Átírás

1 T á j é k o z t a t á s A UPC Magyarország Kft. (továbbiakban UPC ), a Monor Telefon Társaság jogutódjaként a Nemzeti Hírközlési Hatóság DH-23398_31/2007. (a továbbiakban: 12-es piaci határozat) határozatában el írt, az egyenl elbánásra vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából az alábbiakban nyilvánosságra hozza a nagykereskedelmi szélessávú országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatások* tényleges min ségi jellemz it és azok számításának módját. * szélessávú országos IP bitfolyam szolgáltatás az ADSL szolgáltatást jelenti. Szolgáltatások min ségi jellemz i évi adat: Min ségi mutató megnevezése Mért érték 1) Új szolgáltatás létesítési ideje 8 nap 2) Min ségi panaszok hibaelhárítási határideje 54,27 óra 3) Számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje n.é.** 4) Szolgáltatás rendelkezésre állása 99,83 % 5) A szolgáltatási terület egészét érint szünetelés 0 perc 6) Garantált le- és feltöltési sebesség (solo (Kbit/s) termékek esetében is): - ADSL minimum - ADSL medium - ADSL extreme - ADSL professional - ADSL start - ADSL bronze - ADSL silver - ADSL gold - ADSL platinum - ADSL Explorer - ADSL Navigátor - ADSL Enterprise - ADSL Enterprise + - ADSL Enterprise / / / / / / / / / / / / / / ) Bit hibaarány hozzáférési vonalanként n.é.** ** n.é.: nem értelmezhet. A min ségi mutatók számítási módjának bemutatása: A UPC Magyarország Kft. a min ségi mutatókat a 12-es piaci határozatban foglaltaknak megfelel en a 229/2008. (IX. 12.) Kormányrendeletben foglalt és a 1

2 UPC Magyarország Kft. munkautasításaiban meghatározott min ségi mutatók el állítására vonatkozó rendelkezések alapján számította ki. 1) Új szolgáltatás létesítési ideje min ségi mutató meghatározása: a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80 %-ában teljesített határideje [megkezdett naptári nap]. Új hozzáférés létesítésnek min sül az els hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az el fizet nél további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött el fizet i hozzáférés igénybevétele esetén. A létesítési id re vonatkozó méréseket havonta kell elvégezni az el z hónapban lezárt munkalapok és beüzemelt szolgáltatásokból úgy, hogy a létesítési id szerint növekv sorrendbe rendezett esetek darabszám szerinti alsó 80 %-a alapján meghatározásra kerül az id beli fels korlát. 2) Min ségi panaszok hibaelhárítási ideje min ségi mutató meghatározása: a min ségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje [megkezdett óra]. Min ségi panasznak min sül a UPC hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásmin séggel összefügg hibákra vonatkozó el fizet i bejelentés (hibabejelentés). A hibabejelentésnek számít minden olyan bejelentés, amely a szolgáltatás igénybe vételének hiányáról vagy csökkent min ségér l szól. A hibabejelentést az el fizet teszi és a UPC által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközl hálózatnak, illet leg annak meghibásodásának tulajdonítható. A min ségi panaszok hibaelhárítási idejére vonatkozó mérések az adatgy jtési id szakban a szolgáltató hálózatában vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban a UPC-t terhel hibák kijavítási idejét jelentik, amely a hibafelvételt l a szolgáltatás megfelel min ség ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma. Ezen min ségi mutató származtatása számítással történik úgy, hogy a hibaelhárítási id szerint növekv sorrendbe rendezett esetek darabszám szerinti alsó 80 %-a alapján meghatározásra kerül az id beli fels korlát. 3) Számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje min ségi mutató A mutató a UPC ADSL-szolgáltatásaira nem értelmezhet, miután a társaság forgalomkorlátos szolgáltatást nem nyújt. 4) Szolgáltatás rendelkezésre állása min ségi mutató meghatározása: A UPC szolgáltatási területén a szolgáltatás-igénybevehet ség tényleges id tartamának aránya az adatgy jtési id szak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest [százalék]. A szolgáltatás igénybevehet ség id tartama az az id szak, amikor az el fizet k a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes el fizet k érzékelték-e. 2

3 Ezen min ségi mutató származtatása úgy történik, hogy az adatgy jtési id szakban a szolgáltatás-kiesés teljes id tartama és a teljes elvi szolgáltatási id tartam hányadosát ki kell vonni 1-b l és az eredményt 100-zal meg kell szorozni. 5) A szolgáltatási terület egészét érint szünetelés min ségi mutató meghatározása: a UPC 29-es Monor Primer körzet szolgáltatási területének egészét érint váratlan meghibásodásból fakadó szolgáltatás-kiesések teljes id tartama percben meghatározva. 6) Garantált fel- és letöltési sebesség min ségi mutató az Internet kapcsolat mér rendszerrel végzett mérése, amely az átlagos el fizet i szám 1 %-ánál mért hozzáférési sebesség szolgáltatásonként. 7) Bit hibaarány hozzáférési vonalanként min ségi mutató meghatározása Ez a mutató a UPC Internet szolgáltatásaira nem értelmezhet. A min ségi mutatókhoz kapcsolódó alapadatok forrásának bemutatása: 1) Új szolgáltatás létesítési ideje min ségi mutató el állításához szükséges adatokat az OSS számlázási rendszerb l a UPC Ügyfélszolgálatának riportolással foglalkozó munkatársa válogatja le az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett id szakra vonatkozóan. A UPC szolgáltatásonként tárolja az adatokat. 2) Min ségi panaszok hibaelhárítási ideje min ségi mutató el állításához szükséges adatok legy jtése a UPC Informatikai Osztálya Jelentéskészít csoportja által az ügyfélkezelési rendszer hibamoduljából lekérdezett alap hibaelhárítási adatokból történik. 3) Számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje min ségi mutató el állítása a beiktatott számlapanaszok darabszáma, illetve a hozzárendelt kimen iktatószám között eltelt napok (kivizsgálási id ) száma alapján történik. 4) Szolgáltatás rendelkezésre állása min ségi mutató el állításához szükséges adatok forrása a UPC hiba-nyilvántartó rendszere és a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti napló. 5) A szolgáltatási terület egészét érint szünetelés min ségi mutató el állításához szükséges adatokat a UPC nyilvántartó rendszere tartalmazza, valamint a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti napló. 6) A garantált fel- és letöltési mutató el állítása a reprezentatív el fizet i körnél a helyszínen történik úgy, hogy a UPC méréssel megbízott technikusa a mér rendszer segítségével elindítja a mér -alkalmazást és méri az adott id egység alatt le- és feltöltött adatmennyiséget. A le- és feltöltött adatmennyiség és a letöltési id felhasználásával kerül meghatározásra a sebesség értéke. 3

4 7) Miután a Bit hibaarány hozzáférési vonalanként min ségi mutató nem értelmezhet, ezért a ehhez a mutatóhoz alapadatforrás nem értelmezhet. 4

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben