Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló II. A cég bemutatása III. Marketing terv IV. Humánerőforrás gazdálkodás V. Működési bevétel Saját piac tevékenység Költségvetés által finanszírozott bevétel KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK (a) Zöldfelület fenntartás (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (c) Egyéb városüzemeltetési feladatok (d) Közutak, hidak fenntartása (e) Csapadék és belvízelvezetés (f) Közfoglalkoztatás (g) Állategészségügy (h) Közvilágítás (i) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok (j) Települési vízellátás (k) Parkolási tevékenység ÜZEMELTETÉSI FELADATOK (a) Lakóingatlan kezelés (b) Lakásfelújítás (c) NLC ingatlanok (Hősök tere 9, Tokaji u.3, Bencs Villa) (d) Szigligeti Gyermeküdülő (e) Sportlétesítmények (f) Ózon Panzió és Vadászház (g) Tanműhelyek Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel

8 VI. Működési kiadások a. Anyagjellegű ráfordítások b. Személyi jellegű ráfordítások c. Értékcsökkenési leírás d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás VII. Mellékletek Összesített eredmény terv 2. Összesített költség terv 3. Közbeszerzési terv 3

9 I. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől el gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltetjük. A évi Üzleti tervünket fentiek szellemében állítottuk össze, figyelembe véve az elkövetkezendő évek megoldandó feladatait, a szükséges fejlesztéseket. Ennek érdekében lépésről lépésre haladva tervezzük feladatainkat. Az elmúlt években a közterület fenntartást egy magasabb színvonalra emeltük, amelyet igyekszünk továbbra is fenntartani. A városi fejlesztések, beruházások nyomán megszépült tereinket, városrészeinket hosszú távon kell megőriznünk, amit kizárólag szakszerű és rendszeres, tervszerű karbantartással lehet megvalósítani. A karbantartási költségek visszaszorítása csak átmeneti költségcsökkentő hatással bír, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy sokszorosan többe kerül az idejében el nem végzett karbantartásokat követő helyreállítás. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás kerülnek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épülnek városszerte januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. Az új Gyepmesteri telep egy teljesen új, modern körülmények között, más feltételekkel működő telephely lesz, mely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban, jelentősen eltér majd a korábbi telep üzemeltetésétől. A működtetéssel kapcsolatos pontos költség tapasztalat hiányában még nem ismert évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 906 fő éves közfoglalkoztatotti átlaglétszámmal tervezünk. A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram indítását tervezi, melynek előkészítésében Társaságunk is részt vett. Amennyiben a beadott programtervezet pozitív elbírálásban részesül, úgy március 16-tól 24 fő hajléktalan képzését, foglalkoztatását valósítanánk meg. Az igényelt támogatás összege e Ft, melyhez nem szükséges saját erőforrást biztosítani és teljes mértékben fedezet nyújt a bér és közteherre, 21 fő képzésére, illetve a megvalósításhoz szükséges beruházási és dologi költségekre. Az üzleti évben an az NYVSC sportpálya üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Folyamatban van az üres bérlakások felmérése, állapot rögzítése és a további hasznosításra vonatkozó karbantartási koncepció tervének elkészítése, melyet a vonatkozó javaslatainkkal együtt átadunk a tulajdonos Önkormányzat részére. A évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként 2015.évben megvalósítjuk a csarnok szabad piaci lefedett részének térburkolását. 4

10 Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében vállalt évben kivitelezői feladatokat, befejezési határidő: május évben a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft- től megszereztük a Nyíregyháza V.- homok védnevű bányatelek bányászati jogát. A bányászati jog átruházásához a Miskolci Bányakapitányság az MBK/1411-5/2013. számú határozatában hozzájárult. Az előző időszakban szüneteltetési műszaki üzemi terv volt érvényben a bányatelekre, azonban a szüneteltetési idő alatt is a Bányakapitányság felé jelentéseket kell küldeni, amelyhez megfelelő jogosultsággal rendelkező bányaüzemi felelős alkalmazása szükséges. Elkészíttetjük a bánya évre vonatkozó kitermelési üzemi tervét és ez alapján megkérjük a kitermelési engedélyt. Az engedély beszerzése folyamatban van, az engedélyezést követően értékesítésre kerülhet az ott lévő (~ m 3 ) ásványvagyon. A NYÍRVV Nonprofit Kft legfontosabb célja, hogy növeljük a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. Stratégiánk legfőbb szempontja továbbra is likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése. Társaságunk jelentős mértékben alkalmaz közfoglalkoztatottakat, akiknek létszáma programtól függően változó. A programok utófinanszírozottak, ezért Társaságunk működéséhez, alapfeladatainak zavartalan ellátásához an hitel igénybevételére lesz szükség. A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 5

11 II. A cég bemutatása Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: e Ft OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt UniCredit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u

12 III. Marketing terv A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi infrastruktúrát közszolgáltatások nyújtásával tartja fenn, a marketingtevékenység legfontosabb célja ennek megfelelően a szolgáltató szemlélet érvényesítése, a városlakók elégedettségének növelése, a társaságunk iránti bizalom fenntartása, erősítése. Együttműködésünk a sajtó képviselőivel zökkenőmentes és hatékony, így cégünktől releváns információk jutnak el a célközönséghez a médián keresztül. Nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk, mellyel igyekszünk javítani a kapcsolattartást a városlakókkal. Ennek jegyében pontos és gyors válaszokat adunk a sajtón keresztül érkező lakossági megkeresésekre, valamint az idei évben is folytatjuk az olyan programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítja, és bővíti tematikus Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. Az akció kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért az idei évben is új kategóriával legszebb konyhakert- bővítjük a jelentkezési lehetőségeket, a kiírással egyúttal csatlakozunk a legszebb konyhakertek országos versenyéhez is. Új programelem az Ökosuli program, mely során társaságunk igény szerint bekapcsolódik az oktatási intézmények környezeti nevelésébe. A program célja tevékenységünk bemutatásán és népszerűsítésén túl, a helyi környezeti értékek megismertetése és megőrzése. Szeretnénk megrendezni a Városüzemeltetők napját, mely során a városlakók változatos programokon keresztül ismerhetnék meg tevékenységünk sokszínűségét és eredményeinket. Folytatódik a tavalyi évben indított Újélet-fa akció, valamint a korábbi évekből jól ismert, és népszerű füvesítési és balkonföld akciót is megrendezzük 2015-ben. 7

13 Programterv PROGRAM A szomszéd fűje mindig zöldebb! - füvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Ökosuli program Városüzemeltetők napja Újéletfa-akció I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Marketingkommunikáció Tervszerű, folyamatos kommunikációs munkával nyújtunk tájékoztatást tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A fizetett megjelenések helyett elsősorban rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz pozitív üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot érintő bármilyen változással járó feladatainkról hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztatjuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk társaságunk üzleti tevékenységeit pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor megismertesse és népszerűsítse is a fejlesztést. Külső kommunikáció A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk a bejelentések, panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról. Az online kommunikáció egyre növekvő jelentőségének megfelelően honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, gyakran frissülő, színes hírekkel, fotókkal, videókkal látogatott, értékes információs felületté kívánjuk alakítani. A közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást segíti társaságunk facebook oldala. Tevékenységünket és kommunikációs céljainkat integráltan kezeljük, hogy egymást erősítve a legjobb eredményt hozzák. 8

14 IV. Humán erőforrás gazdálkodás Az emberi ező felértékelődött a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erőforrás. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részéről. Törekszünk arra, hogy dolgozóink elkötelezettek legyenek, hiszen ha társaságunk dolgozói elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti, strukturális változásokhoz. A szolgáltatási gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcsezőnek tekintjük a munkatársaink szakmai tudását, ezért biztosítjuk számukra a szakmai továbbképzéseken való részvételt. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 4%. Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. Cafetéria összege: Ft/fő/év Elemei: Erzsébet utalvány Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás Lakáscélú munkáltatói támogatás Új elemként jelenik meg a lakáscélú munkáltatói támogatás választási lehetősége, mely alapján a munkáltató adómentes támogatást adhat munkavállalójának a hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez. 9

15 V. Működési bevételek Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. A évre tervezett árbevételünk 5,11 %- al alacsonyabb az előző év árbevételéhez képest. évi nettó árbevétel (e Ft) évi tervezett nettó árbevétel (e Ft) Index ,89% melyből évi vállalkozási évi vállalkozási tevékenységből tevékenységből származó származó tervezett Index árbevétel (e Ft) árbevétel (e Ft) ,71% évi kifizetett kompenzáció költségvetési rendelet szerint (e Ft ) évi előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint (e Ft ) Index ,70% A évre tervezett egyéb bevételünk 2,06 %- al alacsonyabb az előző év egyéb bevételéhez képest. évi egyéb évi tervezett egyéb Index bevétel (e Ft) bevétel (e Ft) ,94% melyből évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel (e Ft) évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett egyéb bevétel (e Ft) Index ,65% évi egyéb évi tervezett Index bevétel (e Ft) egyéb bevétel (e Ft) ,52% A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik. 10

16 A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Közterület-fenntartási ,74 104,39 103,97 Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,60 107,16 107,51 Köztisztasági tevékenység ,62 115,94 114,37 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység ,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység ,83 82,23 80,67 Közterület-kezelési és Közl ,22 96,23 91,09 Útkezelési tevékenység ,00 99,36 98,36 Csapadék és belvízelvezetési tevékenység ,00 80,13 80,02 Parkolás és közterület-használat ,08 0,00 106,08 Borbánya rekultiváció ,37 0,00 52,37 Közfoglalkoztatási csoport ,73 132,79 98,81 Közfoglalkoztatási tevékenység ,34 134,93 98,65 Állategészségügyi tevékenység ,99 119,33 102,38 Műszaki ,70 89,13 88,62 Energiaellátás ,13 93,50 93,64 Közvilágítás ,00 88,78 88,78 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,13 102,46 101,51 Települési vízellátás ,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás ,00 120,00 120,00 Lakóingatlan kezelés ,70 80,80 79,30 Lakóingatlan kezelés ,70 81,90 80,31 Lakás felújítási tevékenység ,00 0,00 0,00 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok ,51 118,66 101,73 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) ,11 166,67 154,47 Szigliget gyermeküdülő ,50 100,00 100,29 Sportlétesítmények ,22 87,80 78,86 Kert köz ,00 0,00 0,00 Ózon panzió üzemeltetés ,07 266,67 151,62 Tanműhelyek ,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok ,70 98,70 Tüzér u és Népkert u ,00 100,00 Szabadtéri Színpad ,82 84,82 Piac és Vásártér Üzemeltetési ,50 0,00 104,50 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési terv (nettó eft) évi (nettó eft) terv előirányzat (nettó eft) 2015 terv index / saját % önkor m. % ,08 95,08 Árbevételek : ,12 101,61 95,85 Egyéb bevételek ,52 90,52 Céltartalék felhasználás ,00 0,00 Visszaírt értékvesztés ,00 0,00 Pénzügyi műveletek bevételei ,49 99,49 Rendkívüli bevételek ,57 97,57 össz: % Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés nélkül): ,24 101,61 95,73 Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel): ,24 101,61 95,73 11

17 1. Saját piaci tevékenység árbevétele A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az árbevétel tervezésnél az előző évek során tapasztalt fogyasztói igényeket és szokásokat vettük figyelembe. a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket e Ft összegben terveztük. Szolgáltatásaink: Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek, fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. Tervezett összeg: 3790 e Ft Járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás. Tervezett összeg: e Ft Önkormányzat által külön szerződésben megrendelt szolgáltatások Tervezett összeg: e Ft Állati eredetű termékek megsemmisítése Tervezett összeg: e Ft A kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák üzemeltetőinek almérői fogyasztásnak megfelelően évben an kWh villamos energia díj áthárítása. Tervezett összeg: e Ft Parkolási tevékenység A parkolók üzemeltetésénél díjemeléssel nem terveztünk. Forgalomszabályozási szempontokat maximálisan szem előtt tartva vizsgáljuk új területek fizetős zónákba történő bevonásának lehetőségét. Tervezett összeg: e Ft b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok évi tervezett saját árbevétele e Ft Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. Tervezett összeg: e Ft Szigligeti Gyermeküdülő Az üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk június 16-tól augusztus 29-ig, utazás és programok biztosításával. Az étkeztetéshez új szerződés megkötése szükséges. Tervezett árbevétel: e Ft Ózon Panzió és Vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház 2015-ös árbevételi terve az elmúlt év tapasztalatai alapján és az erre az évre már megkötött és még szerződésekre alapozva lett tervezve, kiegészítve a kitelepülésekből, karácsonyi forgatagból származó 12

18 bevételekkel évben legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztásnak a növelése. A szállodai szolgáltatás tervezett árbevétele: e Ft A vendéglátásból származó tervezett árbevétel: e Ft Egyéb( bérleti díj,használt zsíradék): e Ft Sportlétesítmények Bevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezett árbevétel: e Ft NLC ingatlanok Tervezett árbevétel: e Ft c. Saját piaci tevékenység évi tervezett árbevétele e Ft Saját ingatlanok A saját ingatlanok bérleténél bázis összeggel terveztünk. Tervezett összeg: e Ft Piac és Vásártér Társaságunk által a korábbi években kialakított, a piacokat és a piacok árusait népszerűsítő, városi rendezvényeken való részvételt, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk évben piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeinek vonatkozásában az előző évekre kialakult növekedési szintet tervezzük megtartani, az általános díjtételeket érintő áremelés nélkül. Piacaink bevételét az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban Megnevezés évi 2015.évi terv Index terv/ Piaccsarnok ,83% Vásártér ,37% Család utcai piac ,56% Profi piac ,43% Helyi termelői piac ,00% Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) ,94% Összesen: ,50% A piaci tevékenység összes közvetlen költsége tekintetében törekszünk fenntartani a évi szintet annak érdekében, hogy évi fejlesztési és beruházási terveink megvalósuljanak. A piaci tevékenység általános, napi szintű üzemeltetésének költségein és a fejlesztő karbantartási munkálatokon túl, beruházási terveink között szerepel évben a 13

19 Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci lefedett rész térburkolása. A Búza téri Piaccsarnokban tejtermék és bontott csirke árusításához hűtőpultok beszerzése szükséges. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve terveink között szerepel a szociális blokkok és a Társaságunk iroda épületének karbantartási és rekonstrukciós munkálatainak elvégzése. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési dolgozói létszámának bővítését tervezzük 1 fő ellenőr felvételével, a évben bevezetésre váró, szakhatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatok maradéktalan elvégzése céljából. Piacaink üzemeltetése során a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását úgy az adminisztráció, mint a köztisztasági munkálatok területén, évben is tervezünk. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység Az a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat március 1-től a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásnál nettó Ft-os óradíjat érvényesítünk évben díjtételemelést nem terveztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken e Ft. A teljes árbevétel: e Ft. évben az a külsős javítások tekintetében elsődleges célúl tűzte ki, hogy új magánszemélyeket és új flottával rendelkező partnereket nyerjen meg a profitorientált üzletág tervezett bevételeinek fedezésére. évben megnyert flottával rendelkező cégek: BOKSZ Kft EAST MILK Kft GP Festék Kft Imbrex Kft Nyírdecor-Tech Kft R.É.V alapítvány Roto- Air kft Szent Lukács Görögkatólikus Egyház Szűcs Bútor Kft Trade Company Kft Zeli Clean Kft évre elsődleges feladatunknak tekintjük a több gépjárművel rendelkező vállalkozások és intézmények megnyerését. Tárgyévre vonatkozóan a következő intézmények és flottával rendelkező cégek ak: Nyírfa Árnyékolástechnika ELIM KÖZIM Múzeum 14

20 Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett árbevétel anyag és munkadíj szegmenseit: adatok e Ft-ban évi terv Anyag Munkadíj Egyéb Összes Külső javítás Intézményi javítás Önkormányzati jav Összesen: Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett társüzemi szolgáltatásként áthárított összeg összetételét: adatok e Ft-ban évi terv Anyag Munkadíj Egyéb Összes Saját járműjavítás Saját kisgépjavítás Összesen: A szakmai munkát 4 autószerelő, 2 gépszerelő, 1 karosszérialakatos végzi. A munkák elvégzését 3 fő közfoglalkoztatott is segíti. Tervezett összeg: e Ft Társaságunk mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében és évben vállalt kivitelezői feladatokat. Tervezett befejezési határidő május 31. A NYÍRVV Nonprofit Kft. által 2015 évben elvégzendő feladatok a következőek: - Vízkezelő rendszer rendes üzemeltetése: a projekt részeként évben elkészült a vízkezelő rendszer, melynek üzemeltetését szeptember 01-től alvállalkozó bevonásával Társaságunk végzi. Az üzemeltetési feladatokat előreláthatólag május 31-ig kell ellátni. - Fitoremediáció: évben el kell végezni a növénytelepítés II. ütemét, amelynek része a növénybeszerzés, folytatni kell az üzemeltetéshez szükséges öntözőhálózat csővezetékeinek a kiépítését és a rendszer üzemeltetését. Továbbra is szükséges a terület energiaellátásának biztosítása, illetve a projekt megvalósításának érdekében a tárgyi (szociális létesítmények) és személyi (építésvezető, karbantartó személyzet stb.) feltételek megteremtése. Tervezett összeg: e Ft 15

21 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel 2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban Közszolgáltatási feladatok évi közszolgáltatási feladatok évi terv beruházás, felújítás Index terv/ Zöldfelület-fenntartás ,16% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok ,67% Közutak, hidak fenntartása ,05% Csapadék és belvízelvezetés ,13% Közfoglalkoztatás ,93% Állategészségügy ,33% Közvilágítás ,78% Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,46% Települési vízellátás ,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,49% Az alábbi rész részletesen tartalmazza az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási feladatokat. a. Zöldfelület fenntartás Zöldfelület fenntartás évi közszolgáltatási feladatok beruházás, felújítás adatok e Ft-ban évi terv Index terv/ Parkok zöldfelület fenntartás ,89% Utcai sorfák fenntartása ,00% Növényvédelem ,99% Parlagfűmentesítés ,52% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése ,14% Szökőkutak üzemeltetése ,00% Erdőfenntartás ,73% Erdei tornapálya fenntartása ,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,16% Parkok, zöldfelület fenntartás: Kezelendő felület nagysága: m 2. Számottevő fejlesztések zajlottak évben, amelyek érintették a zöldfelület fenntartást (Érkerti projekt, Jósaváros, Örökösföld, Elektrolux sétány). Egyrészt növekedett a felület nagysága, másrészt a növényanyag összetétele miatt évben a fenntartás költségesebb, - mind technikailag, mind személyi területen- beavatkozást igényel. 16

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2013. szeptember 27.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA. 2013. szeptember 27. A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2013. szeptember 27. Bocskai Péter ügyvezető A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről

Részletesebben

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: VAGY..../2014 Ügyintéző:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF., al. TElEFON, +l6 42 5>'K00 FAXo +36 42 52'K01 E>MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám; VAGY/26/2016 Ügyintéző;

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 165/2008.(V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 165/2008.(V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 165/2008.(V.26.) számú h a t á r o z a t a a közlekedést (út járda parkoló) csapadék belvíz elvezetést, hibaelhárítást érintő tervezett feladatokról A Közgyűlés

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Cégbemutatás... 4. A Társaság alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Cégbemutatás... 4. A Társaság alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. Cégbemutatás... 4. A Társaság alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. I. Marketing terv... 9. II. Humánerőforrás gazdálkodás... 11. III. Saját forrásból megvalósult beruházás...

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Társaság elvevezése: BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám: 11707/2014. J a v a s l a t a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtására Tisztelt Közgyűlés! 1. A Salgótarján

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1. J a v a s l a t az ózdi Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ program 1. ütemében tervezett projektekhez szükséges parkolók megépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/26/2016 Ügyintéző:

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV KISVÁROS Városüzemeltetési Cgj.szám: 02-09-074232 Közhasznú Nonprofit Kft Adószám: 21959370-2-02 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2010.január

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

JAVASLAT. a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására. Előterjesztő: Polgármester

JAVASLAT. a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására. Előterjesztő: Polgármester JAVASLAT a közterületi autóbuszvárók felújítására, karbantartására vonatkozó ajánlat elbírálására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Tájékoztató. Ózd Város Önkormányzata, gazdasági társaságai és intézményei 2014. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól

Tájékoztató. Ózd Város Önkormányzata, gazdasági társaságai és intézményei 2014. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól Tájékoztató Város Önkormányzata, gazdasági társaságai és intézményei 2014. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Tartalomjegyzék. A vállalkozás alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. Tartalomjegyzék A vállalkozás alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. I. Marketing terv... 9. II. Humánerőforrás gazdálkodás... 11. III. Saját forrásból megvalósult beruházás...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV KISVÁROS Városüzemeltetési Cgj.szám: 02-09-074232 Közhasznú Nonprofit Kft Adószám: 21959370-2-02 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2011. január

Részletesebben

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű ek közzététele A t kötő értéke kötött A Lenti, Bánffy u. és Bottyán u. burkolat-felújítási munkálatainak elvégzése LE- 7.615.836 Ft + ÁFA 2005.07.26-2005.09.30

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2014. március 24-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2014. március 24-én megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2014. március 24-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

NYIRVV Nonprofit Kft.

NYIRVV Nonprofit Kft. , NYIRVV Nonprofit Kft. ÉVI ÜZLETI TERVE Nyíregyháza, április 16. ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. A társaság tevékenységének bemutatása 7 3. Marketing 10 4. Működési bevételek 11

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság KŐKÉRT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Kerületgondnoksági és Ijj ^jj 3g/-&oog. Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

~t~. számú előterjesztés

~t~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2011. március 22.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE. 2011. március 22. A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 2011. március 22. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint a többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VB: 83.390/2006 J A V A S L A T 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül parkfenntartás városüzemeltetési feladat közbeszerzési pályáztatásának

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a./2013. (IV.24.) határozathoz A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - Központosított előirányzatok maradványából

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Samu Jánosné ügyintéző Ilyés Péter ügyvezető Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Véleményező

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben