Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló II. A cég bemutatása III. Marketing terv IV. Humánerőforrás gazdálkodás V. Működési bevétel Saját piac tevékenység Költségvetés által finanszírozott bevétel KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK (a) Zöldfelület fenntartás (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (c) Egyéb városüzemeltetési feladatok (d) Közutak, hidak fenntartása (e) Csapadék és belvízelvezetés (f) Közfoglalkoztatás (g) Állategészségügy (h) Közvilágítás (i) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok (j) Települési vízellátás (k) Parkolási tevékenység ÜZEMELTETÉSI FELADATOK (a) Lakóingatlan kezelés (b) Lakásfelújítás (c) NLC ingatlanok (Hősök tere 9, Tokaji u.3, Bencs Villa) (d) Szigligeti Gyermeküdülő (e) Sportlétesítmények (f) Ózon Panzió és Vadászház (g) Tanműhelyek Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel

8 VI. Működési kiadások a. Anyagjellegű ráfordítások b. Személyi jellegű ráfordítások c. Értékcsökkenési leírás d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás VII. Mellékletek Összesített eredmény terv 2. Összesített költség terv 3. Közbeszerzési terv 3

9 I. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől el gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltetjük. A évi Üzleti tervünket fentiek szellemében állítottuk össze, figyelembe véve az elkövetkezendő évek megoldandó feladatait, a szükséges fejlesztéseket. Ennek érdekében lépésről lépésre haladva tervezzük feladatainkat. Az elmúlt években a közterület fenntartást egy magasabb színvonalra emeltük, amelyet igyekszünk továbbra is fenntartani. A városi fejlesztések, beruházások nyomán megszépült tereinket, városrészeinket hosszú távon kell megőriznünk, amit kizárólag szakszerű és rendszeres, tervszerű karbantartással lehet megvalósítani. A karbantartási költségek visszaszorítása csak átmeneti költségcsökkentő hatással bír, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy sokszorosan többe kerül az idejében el nem végzett karbantartásokat követő helyreállítás. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás kerülnek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épülnek városszerte januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. Az új Gyepmesteri telep egy teljesen új, modern körülmények között, más feltételekkel működő telephely lesz, mely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban, jelentősen eltér majd a korábbi telep üzemeltetésétől. A működtetéssel kapcsolatos pontos költség tapasztalat hiányában még nem ismert évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 906 fő éves közfoglalkoztatotti átlaglétszámmal tervezünk. A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram indítását tervezi, melynek előkészítésében Társaságunk is részt vett. Amennyiben a beadott programtervezet pozitív elbírálásban részesül, úgy március 16-tól 24 fő hajléktalan képzését, foglalkoztatását valósítanánk meg. Az igényelt támogatás összege e Ft, melyhez nem szükséges saját erőforrást biztosítani és teljes mértékben fedezet nyújt a bér és közteherre, 21 fő képzésére, illetve a megvalósításhoz szükséges beruházási és dologi költségekre. Az üzleti évben an az NYVSC sportpálya üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Folyamatban van az üres bérlakások felmérése, állapot rögzítése és a további hasznosításra vonatkozó karbantartási koncepció tervének elkészítése, melyet a vonatkozó javaslatainkkal együtt átadunk a tulajdonos Önkormányzat részére. A évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként 2015.évben megvalósítjuk a csarnok szabad piaci lefedett részének térburkolását. 4

10 Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében vállalt évben kivitelezői feladatokat, befejezési határidő: május évben a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft- től megszereztük a Nyíregyháza V.- homok védnevű bányatelek bányászati jogát. A bányászati jog átruházásához a Miskolci Bányakapitányság az MBK/1411-5/2013. számú határozatában hozzájárult. Az előző időszakban szüneteltetési műszaki üzemi terv volt érvényben a bányatelekre, azonban a szüneteltetési idő alatt is a Bányakapitányság felé jelentéseket kell küldeni, amelyhez megfelelő jogosultsággal rendelkező bányaüzemi felelős alkalmazása szükséges. Elkészíttetjük a bánya évre vonatkozó kitermelési üzemi tervét és ez alapján megkérjük a kitermelési engedélyt. Az engedély beszerzése folyamatban van, az engedélyezést követően értékesítésre kerülhet az ott lévő (~ m 3 ) ásványvagyon. A NYÍRVV Nonprofit Kft legfontosabb célja, hogy növeljük a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. Stratégiánk legfőbb szempontja továbbra is likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése. Társaságunk jelentős mértékben alkalmaz közfoglalkoztatottakat, akiknek létszáma programtól függően változó. A programok utófinanszírozottak, ezért Társaságunk működéséhez, alapfeladatainak zavartalan ellátásához an hitel igénybevételére lesz szükség. A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 5

11 II. A cég bemutatása Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: e Ft OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt UniCredit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u

12 III. Marketing terv A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi infrastruktúrát közszolgáltatások nyújtásával tartja fenn, a marketingtevékenység legfontosabb célja ennek megfelelően a szolgáltató szemlélet érvényesítése, a városlakók elégedettségének növelése, a társaságunk iránti bizalom fenntartása, erősítése. Együttműködésünk a sajtó képviselőivel zökkenőmentes és hatékony, így cégünktől releváns információk jutnak el a célközönséghez a médián keresztül. Nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk, mellyel igyekszünk javítani a kapcsolattartást a városlakókkal. Ennek jegyében pontos és gyors válaszokat adunk a sajtón keresztül érkező lakossági megkeresésekre, valamint az idei évben is folytatjuk az olyan programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítja, és bővíti tematikus Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. Az akció kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért az idei évben is új kategóriával legszebb konyhakert- bővítjük a jelentkezési lehetőségeket, a kiírással egyúttal csatlakozunk a legszebb konyhakertek országos versenyéhez is. Új programelem az Ökosuli program, mely során társaságunk igény szerint bekapcsolódik az oktatási intézmények környezeti nevelésébe. A program célja tevékenységünk bemutatásán és népszerűsítésén túl, a helyi környezeti értékek megismertetése és megőrzése. Szeretnénk megrendezni a Városüzemeltetők napját, mely során a városlakók változatos programokon keresztül ismerhetnék meg tevékenységünk sokszínűségét és eredményeinket. Folytatódik a tavalyi évben indított Újélet-fa akció, valamint a korábbi évekből jól ismert, és népszerű füvesítési és balkonföld akciót is megrendezzük 2015-ben. 7

13 Programterv PROGRAM A szomszéd fűje mindig zöldebb! - füvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Ökosuli program Városüzemeltetők napja Újéletfa-akció I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Marketingkommunikáció Tervszerű, folyamatos kommunikációs munkával nyújtunk tájékoztatást tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A fizetett megjelenések helyett elsősorban rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz pozitív üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot érintő bármilyen változással járó feladatainkról hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztatjuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk társaságunk üzleti tevékenységeit pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor megismertesse és népszerűsítse is a fejlesztést. Külső kommunikáció A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk a bejelentések, panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról. Az online kommunikáció egyre növekvő jelentőségének megfelelően honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, gyakran frissülő, színes hírekkel, fotókkal, videókkal látogatott, értékes információs felületté kívánjuk alakítani. A közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást segíti társaságunk facebook oldala. Tevékenységünket és kommunikációs céljainkat integráltan kezeljük, hogy egymást erősítve a legjobb eredményt hozzák. 8

14 IV. Humán erőforrás gazdálkodás Az emberi ező felértékelődött a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erőforrás. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részéről. Törekszünk arra, hogy dolgozóink elkötelezettek legyenek, hiszen ha társaságunk dolgozói elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti, strukturális változásokhoz. A szolgáltatási gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcsezőnek tekintjük a munkatársaink szakmai tudását, ezért biztosítjuk számukra a szakmai továbbképzéseken való részvételt. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 4%. Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. Cafetéria összege: Ft/fő/év Elemei: Erzsébet utalvány Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás Lakáscélú munkáltatói támogatás Új elemként jelenik meg a lakáscélú munkáltatói támogatás választási lehetősége, mely alapján a munkáltató adómentes támogatást adhat munkavállalójának a hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez. 9

15 V. Működési bevételek Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. A évre tervezett árbevételünk 5,11 %- al alacsonyabb az előző év árbevételéhez képest. évi nettó árbevétel (e Ft) évi tervezett nettó árbevétel (e Ft) Index ,89% melyből évi vállalkozási évi vállalkozási tevékenységből tevékenységből származó származó tervezett Index árbevétel (e Ft) árbevétel (e Ft) ,71% évi kifizetett kompenzáció költségvetési rendelet szerint (e Ft ) évi előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint (e Ft ) Index ,70% A évre tervezett egyéb bevételünk 2,06 %- al alacsonyabb az előző év egyéb bevételéhez képest. évi egyéb évi tervezett egyéb Index bevétel (e Ft) bevétel (e Ft) ,94% melyből évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel (e Ft) évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett egyéb bevétel (e Ft) Index ,65% évi egyéb évi tervezett Index bevétel (e Ft) egyéb bevétel (e Ft) ,52% A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik. 10

16 A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Közterület-fenntartási ,74 104,39 103,97 Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,60 107,16 107,51 Köztisztasági tevékenység ,62 115,94 114,37 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység ,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység ,83 82,23 80,67 Közterület-kezelési és Közl ,22 96,23 91,09 Útkezelési tevékenység ,00 99,36 98,36 Csapadék és belvízelvezetési tevékenység ,00 80,13 80,02 Parkolás és közterület-használat ,08 0,00 106,08 Borbánya rekultiváció ,37 0,00 52,37 Közfoglalkoztatási csoport ,73 132,79 98,81 Közfoglalkoztatási tevékenység ,34 134,93 98,65 Állategészségügyi tevékenység ,99 119,33 102,38 Műszaki ,70 89,13 88,62 Energiaellátás ,13 93,50 93,64 Közvilágítás ,00 88,78 88,78 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,13 102,46 101,51 Települési vízellátás ,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás ,00 120,00 120,00 Lakóingatlan kezelés ,70 80,80 79,30 Lakóingatlan kezelés ,70 81,90 80,31 Lakás felújítási tevékenység ,00 0,00 0,00 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok ,51 118,66 101,73 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) ,11 166,67 154,47 Szigliget gyermeküdülő ,50 100,00 100,29 Sportlétesítmények ,22 87,80 78,86 Kert köz ,00 0,00 0,00 Ózon panzió üzemeltetés ,07 266,67 151,62 Tanműhelyek ,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok ,70 98,70 Tüzér u és Népkert u ,00 100,00 Szabadtéri Színpad ,82 84,82 Piac és Vásártér Üzemeltetési ,50 0,00 104,50 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési terv (nettó eft) évi (nettó eft) terv előirányzat (nettó eft) 2015 terv index / saját % önkor m. % ,08 95,08 Árbevételek : ,12 101,61 95,85 Egyéb bevételek ,52 90,52 Céltartalék felhasználás ,00 0,00 Visszaírt értékvesztés ,00 0,00 Pénzügyi műveletek bevételei ,49 99,49 Rendkívüli bevételek ,57 97,57 össz: % Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés nélkül): ,24 101,61 95,73 Társasági bevételek mind (céltartalék felhaszn.-sal, visszaírt értékvesztéssel): ,24 101,61 95,73 11

17 1. Saját piaci tevékenység árbevétele A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az árbevétel tervezésnél az előző évek során tapasztalt fogyasztói igényeket és szokásokat vettük figyelembe. a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket e Ft összegben terveztük. Szolgáltatásaink: Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek, fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. Tervezett összeg: 3790 e Ft Járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás. Tervezett összeg: e Ft Önkormányzat által külön szerződésben megrendelt szolgáltatások Tervezett összeg: e Ft Állati eredetű termékek megsemmisítése Tervezett összeg: e Ft A kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák üzemeltetőinek almérői fogyasztásnak megfelelően évben an kWh villamos energia díj áthárítása. Tervezett összeg: e Ft Parkolási tevékenység A parkolók üzemeltetésénél díjemeléssel nem terveztünk. Forgalomszabályozási szempontokat maximálisan szem előtt tartva vizsgáljuk új területek fizetős zónákba történő bevonásának lehetőségét. Tervezett összeg: e Ft b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok évi tervezett saját árbevétele e Ft Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. Tervezett összeg: e Ft Szigligeti Gyermeküdülő Az üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk június 16-tól augusztus 29-ig, utazás és programok biztosításával. Az étkeztetéshez új szerződés megkötése szükséges. Tervezett árbevétel: e Ft Ózon Panzió és Vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház 2015-ös árbevételi terve az elmúlt év tapasztalatai alapján és az erre az évre már megkötött és még szerződésekre alapozva lett tervezve, kiegészítve a kitelepülésekből, karácsonyi forgatagból származó 12

18 bevételekkel évben legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztásnak a növelése. A szállodai szolgáltatás tervezett árbevétele: e Ft A vendéglátásból származó tervezett árbevétel: e Ft Egyéb( bérleti díj,használt zsíradék): e Ft Sportlétesítmények Bevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezett árbevétel: e Ft NLC ingatlanok Tervezett árbevétel: e Ft c. Saját piaci tevékenység évi tervezett árbevétele e Ft Saját ingatlanok A saját ingatlanok bérleténél bázis összeggel terveztünk. Tervezett összeg: e Ft Piac és Vásártér Társaságunk által a korábbi években kialakított, a piacokat és a piacok árusait népszerűsítő, városi rendezvényeken való részvételt, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk évben piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeinek vonatkozásában az előző évekre kialakult növekedési szintet tervezzük megtartani, az általános díjtételeket érintő áremelés nélkül. Piacaink bevételét az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban Megnevezés évi 2015.évi terv Index terv/ Piaccsarnok ,83% Vásártér ,37% Család utcai piac ,56% Profi piac ,43% Helyi termelői piac ,00% Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) ,94% Összesen: ,50% A piaci tevékenység összes közvetlen költsége tekintetében törekszünk fenntartani a évi szintet annak érdekében, hogy évi fejlesztési és beruházási terveink megvalósuljanak. A piaci tevékenység általános, napi szintű üzemeltetésének költségein és a fejlesztő karbantartási munkálatokon túl, beruházási terveink között szerepel évben a 13

19 Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci lefedett rész térburkolása. A Búza téri Piaccsarnokban tejtermék és bontott csirke árusításához hűtőpultok beszerzése szükséges. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve terveink között szerepel a szociális blokkok és a Társaságunk iroda épületének karbantartási és rekonstrukciós munkálatainak elvégzése. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési dolgozói létszámának bővítését tervezzük 1 fő ellenőr felvételével, a évben bevezetésre váró, szakhatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatok maradéktalan elvégzése céljából. Piacaink üzemeltetése során a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását úgy az adminisztráció, mint a köztisztasági munkálatok területén, évben is tervezünk. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység Az a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat március 1-től a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásnál nettó Ft-os óradíjat érvényesítünk évben díjtételemelést nem terveztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken e Ft. A teljes árbevétel: e Ft. évben az a külsős javítások tekintetében elsődleges célúl tűzte ki, hogy új magánszemélyeket és új flottával rendelkező partnereket nyerjen meg a profitorientált üzletág tervezett bevételeinek fedezésére. évben megnyert flottával rendelkező cégek: BOKSZ Kft EAST MILK Kft GP Festék Kft Imbrex Kft Nyírdecor-Tech Kft R.É.V alapítvány Roto- Air kft Szent Lukács Görögkatólikus Egyház Szűcs Bútor Kft Trade Company Kft Zeli Clean Kft évre elsődleges feladatunknak tekintjük a több gépjárművel rendelkező vállalkozások és intézmények megnyerését. Tárgyévre vonatkozóan a következő intézmények és flottával rendelkező cégek ak: Nyírfa Árnyékolástechnika ELIM KÖZIM Múzeum 14

20 Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett árbevétel anyag és munkadíj szegmenseit: adatok e Ft-ban évi terv Anyag Munkadíj Egyéb Összes Külső javítás Intézményi javítás Önkormányzati jav Összesen: Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett társüzemi szolgáltatásként áthárított összeg összetételét: adatok e Ft-ban évi terv Anyag Munkadíj Egyéb Összes Saját járműjavítás Saját kisgépjavítás Összesen: A szakmai munkát 4 autószerelő, 2 gépszerelő, 1 karosszérialakatos végzi. A munkák elvégzését 3 fő közfoglalkoztatott is segíti. Tervezett összeg: e Ft Társaságunk mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében és évben vállalt kivitelezői feladatokat. Tervezett befejezési határidő május 31. A NYÍRVV Nonprofit Kft. által 2015 évben elvégzendő feladatok a következőek: - Vízkezelő rendszer rendes üzemeltetése: a projekt részeként évben elkészült a vízkezelő rendszer, melynek üzemeltetését szeptember 01-től alvállalkozó bevonásával Társaságunk végzi. Az üzemeltetési feladatokat előreláthatólag május 31-ig kell ellátni. - Fitoremediáció: évben el kell végezni a növénytelepítés II. ütemét, amelynek része a növénybeszerzés, folytatni kell az üzemeltetéshez szükséges öntözőhálózat csővezetékeinek a kiépítését és a rendszer üzemeltetését. Továbbra is szükséges a terület energiaellátásának biztosítása, illetve a projekt megvalósításának érdekében a tárgyi (szociális létesítmények) és személyi (építésvezető, karbantartó személyzet stb.) feltételek megteremtése. Tervezett összeg: e Ft 15

21 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel 2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban Közszolgáltatási feladatok évi közszolgáltatási feladatok évi terv beruházás, felújítás Index terv/ Zöldfelület-fenntartás ,16% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok ,67% Közutak, hidak fenntartása ,05% Csapadék és belvízelvezetés ,13% Közfoglalkoztatás ,93% Állategészségügy ,33% Közvilágítás ,78% Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,46% Települési vízellátás ,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,49% Az alábbi rész részletesen tartalmazza az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási feladatokat. a. Zöldfelület fenntartás Zöldfelület fenntartás évi közszolgáltatási feladatok beruházás, felújítás adatok e Ft-ban évi terv Index terv/ Parkok zöldfelület fenntartás ,89% Utcai sorfák fenntartása ,00% Növényvédelem ,99% Parlagfűmentesítés ,52% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése ,14% Szökőkutak üzemeltetése ,00% Erdőfenntartás ,73% Erdei tornapálya fenntartása ,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint ,16% Parkok, zöldfelület fenntartás: Kezelendő felület nagysága: m 2. Számottevő fejlesztések zajlottak évben, amelyek érintették a zöldfelület fenntartást (Érkerti projekt, Jósaváros, Örökösföld, Elektrolux sétány). Egyrészt növekedett a felület nagysága, másrészt a növényanyag összetétele miatt évben a fenntartás költségesebb, - mind technikailag, mind személyi területen- beavatkozást igényel. 16

NYIRVV Nonprofit Kft.

NYIRVV Nonprofit Kft. , NYIRVV Nonprofit Kft. ÉVI ÜZLETI TERVE Nyíregyháza, április 16. ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. A társaság tevékenységének bemutatása 7 3. Marketing 10 4. Működési bevételek 11

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási Iktatószám: 33310-2/2012.x. Ügyintéző: Bongár Viktória NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii: gazdalpolg@nviregyhaza.hu

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014.

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. Tárgyalja: mindegyik bizottság Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. I. fejezet: Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (6) és(7) bekezdésének rendelkezése

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja EDELÉNY 2015. ÁPRILIS 22. Tartalomjegyzék I. JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Melléklet a 11.924/2009/05. számú előterjesztéshez H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2009. (II.16.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2020 Polgár, 2015. június 1. k 1 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 4 3. Vezetői összefoglaló... 4 3.1. Öt év alatt öt kiemelt jelentőségű komplex

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám 1-19/ 2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden cikluszárás előtt számot ad az elvégzett munkáról, és felvázolja a következő négy év feladatait.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden cikluszárás előtt számot ad az elvégzett munkáról, és felvázolja a következő négy év feladatait. ELŐSZÓ Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden cikluszárás előtt számot ad az elvégzett munkáról, és felvázolja a következő négy év feladatait. Izgalmas, sikerekkel teli

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Témafelelős: Szűcs Szabolcs Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ikt.sz.: 012/2015/4 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: 2 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-500 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszá m :VFEJ L/ 2 79-1/2015.

Részletesebben