KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 20-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: A KIVÜ Kft évi üzleti terve, illetve Felügyelő Bizottságának beszámolója Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! I. KIVÜ Kft évi üzleti terve Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésének értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervét az alapító képviselő-testület az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. E rendeletnek megfelelően a KIVÜ Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője január 28. napján eljutatta a Polgármesteri Hivatalba a Képviselő-testület elé benyújtandó koncepciót. A Kft. képviselőivel tartott egyeztetés során a benyújtott koncepcióval kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal a következő javaslatokkal élt: - A Kft. alaptevékenység ellátására előzetesen egyeztetett havi Ft támogatással számolt. - Az alaptevékenységgel kapcsolatban az alábbi tevékenységgel bővüljön: Nyílt árok tisztítása; Polgármesteri Hivatal gondnoka által ellátott feladatok elvégzése; Kazánkarbantartói feladatok ellátása, az Eperjesi úti volt iskola épületében, Polgármesteri Hivatal épületében, Egészségházban, miután a Kft. emberei megszerezték a kazánkarbantartói végzettséget Újonnan közterületen illetve önkormányzati ingatlanon kialakult és kialakuló játszóterek eszközeinek ellenőrzése és üzemeltetése; Raktár körúton kialakított és kialakításra kerülő járda és a Széchenyi utcán leburkolt szervizút és hozzá tartozó sétálóút takarítása, síkosság mentesítése, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése; Simándy József Általános Iskola konyháját kiszolgáló szervizút síkosság mentesítése.

2 A fentiek szerint átdolgozott évi üzleti tervet február 5. napján a Kft. eljutatta a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A koncepció második fejezetében a évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. A Kft. gazdálkodásának és működésének összehasonlíthatósága érdekében javaslom a most elkészült évi üzleti tervet a tavalyi, évi üzleti tervhez viszonyítani. A viszonyítás eredményeképpen létrejövő megállapítások az alábbiak a évi üzleti terv tartalma szerinti sorrendben: Szervezeti felépítés: - A évre tervezett alkalmazotti létszám az intézmények 9 fő takarítószemélyzettel (melyből 2 fő részmunkaidős) együtt 27 főre emelkedett. A évi szervezeti felépítéshez képest változást jelent, hogy a Műszaki igazgató alá tartozik az intézmények takarítóinak 10 fős egysége. - A Kft. 24 fő dolgozóval kezdte meg az a évet, majd ez a létszám lecsökkent 18 főre, majd növekedett 9 fő takarítószemélyzettel. A 2013 kimutatott teljes alkalmazotti létszám 24 főről 25 fő 6-8 órás teljesfoglalkoztatású illetve január és február hónapban 2 fő 4 órás foglalkoztatású márciustól 1 fő 4 órás munkavállalóra csökken - Az intézményektől átvett takarító személyzet létszámának felülvizsgálata folyik, létszámcsökkentés azonban, csak a feladatok felülvizsgálata után lesz lefolytatható. Alaptevékenység: A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához meghatározott Ft kompenzáció mellett a Kft. az alábbi tevékenységeket tudja ellátni: Közterületek, parkok, zöldfelületek karbantartása Közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése és karbantartása, közterületen keletkező kommunális hulladékok elszállítása Önkormányzati intézmények zöld felületeinek fűkaszálása Síkosság-mentesítés Közutak, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása, cseréje Nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása Intézmények és önkormányzati ingatlanok kisjavítási és karbantartási munkáinak ellátása Önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes (önkormányzati intézményi) ingatlanok karbantartása és kisjavítása Készenléti ügyelet katasztrófa helyzet esetén (telefonügyelet) Városi rendezvények biztosítása Évi egyszeri lakossági lomtalanítás megszervezése Önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátása Önkormányzati nem szilárd burkolatú utak kátyúzása Ezen tevékenységeket az Önkormányzat következő intézményeiben végzi a KIVÜ Kft.: 2

3 Polgármesteri Hivatal Egészségház Simándy József Általános Iskola Városi Óvoda Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: A KIVÜ Kft. a Hulladékgazdálkodási törvény előírása, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, és az Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete szerint végzi a közszolgáltatást, amely kiterjed a szilárd és szelektív hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, valamint hasznosításra történő átadásra. A szilárd hulladékot a KIVÜ Kft. saját hulladékszállító járművel és saját költségén (fedezete a hulladékszállítás díjbevétele) szállítja el. A KIVÜ Kft. biztosítja a szükséges feltételeit a tevékenység működéséhez. A szelektív hulladékgyűjtés esetén a Fe-Group Zrt. végzi a hulladék begyűjtését és szelektálását, valamint hasznosításra eljuttatását, és ezek a begyűjtött mennyiségek kerülnek elszámolásra az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felé a FE-Group Invest Zrt. teljesítési igazolása alapján. Egyéb vállalkozási tevékenység: A Kft. a évi adatokat figyelembe véve az idei évbe Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése és építő ipar való tevékenységek ellátásából áll. A vállalkozási tevékenységből származó bevételből a Kft. működésére, fejlesztésére kívánja felhasználni. Infrastruktúra és eszközállomány: Az Önkormányzat július 1. napján Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába évben szükséges az elhasználódott gépjármű park felülvizsgálata, mivel évben nagyon magas volt a gépjárművek javítására fordított kiadásaink összege. Likviditás biztosítása és finanszírozása: A KIVÜ Kft. működésének finanszírozása két az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés értelmében az alapító okiratban meghatározott tevékenység ellátásához támogatást biztosít, amelynek az alaptevékenység működését kell fedeznie (bér és működési költségek). A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevétel, amely a tevékenység kiadásait kell, hogy fedezze. Továbbá a szemétszállítási bevételekből kell fedeznünk a 3

4 szelektív hulladékgyűjtésből felmerülő költségeket, mert az OHÜ által adott visszatérítés nem fedezi teljes egészében a bekerülés költségét. A Kft. ügyvezetője által készített üzleti tervet az előterjesztéshez melléklejük. II. KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámoló A KIVÜ Kft. FEB-ának ügyrendje szerint a FEB évente köteles a tulajdonos önkormányzatnak tevékenységéről beszámolni. A KIVÜ Kft. FEB elnöke, Nagy Árpád elkészítette a FEB évi munkájáról szóló, az előterjesztéshez csatolt beszámolót. A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. I. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a KIVÜ Kft évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, az alábbi kitétellel: Az alaptevékenysége az alábbi tevékenységekkel bővüljön: Nyílt árok tisztítása; Polgármesteri Hivatal gondnoka által ellátott feladatok elvégzése, kazánkarbantartói feladatok ellátása az Eperjesi úti volt iskola épületében, Polgármesteri Hivatal épületében, Egészségházban; Újonnan közterületen, illetve önkormányzati ingatlanon kialakult és kialakuló játszóterek eszközeinek ellenőrzése és üzemeltetése; Raktár körúton kialakított és kialakításra kerülő járda és a Széchenyi utcán leburkolt szervizút és hozzá tartozó sétálóút takarítása, síkosság mentesítése, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése; Simándy József Általános Iskola konyháját kiszolgáló szervizútjának síkosság mentesítése. Határidő: azonnal, Felelős: Vernyik József KIVÜ Kft. ügyvezetője A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 4

5 II. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, február 7. Solymosi Sándor polgármester 5

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. február

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség V-2/2014. Nyü. 7. Ügyiratszám: 442-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, a Kht. által közszolgáltatási tevékenység

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 Ügyszám: /2015/Ó. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. február 23-án (hétfő), 18

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 26-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI (FELADAT ÁTADÁSI) SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI (FELADAT ÁTADÁSI) SZERZŐDÉS 1 mely létrejött egyrészről KÖZSZOLGÁLTATÁSI (FELADAT ÁTADÁSI) SZERZŐDÉS Balatonberény Község Önkormányzata (székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.; adószáma: 15731443-2-14; képviseli: Horváth László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/49-16/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, 16:00 órai

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Ügyiratszám: /2014. TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Ózd, 2015. július 23. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 221/2014.(XII.19.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE Készült: a költségvetés I. fordulós 2013. január 31-i megvitatásához 2 Szám: 2337/2013-F-4 Tárgy: Gyöngyös Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben