J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre"

Átírás

1 J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, január 15.

2 A Belügyminisztérium december 30-án elindította a évi kistérségi programok előkészítésének folyamatát, amelyhez a minisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága elkészítette a tervezés elősegítését szolgáló tájékoztatóját, mint tervezési segédletet (a továbbiakban: segédlet). E segédlet az általános szempontok ismertetésénél rögzíti azon kitételt, melynek értelmében kistérségi (járási) mintaprogramot / ráépülő programot helyi önkormányzat indíthat. Indokolt esetben mintaprogramot / ráépülő programot az önkomrányzat által létrehozott 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdálkodó szervezet, vagy helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása is indíthat, amely minden esetben alapos indoklást és egyedi döntést igényel. Fontos kiemelni, hogy a korábbi évek startmunka program kérelmek beadásánál a pályázókra vonatkozó fenti különbségtétel nem szerepelt, továbbá azt is, hogy az ózdi járás tekintetében Ózdon kívül minden más település esetében korábban is az adott települési önkormányzat volt a pályázó. A Belügyminisztérium kezdeményezésére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség) koordinálásával január 8-án személyes konzultációra került sor a térségi startmunka programokat benyújtó önkormányzatok számára. A Belügyminisztérium két szakmai koordinátora segítsége révén volt lehetőség a segédletben szereplő változásokból eredő pontosítások tisztázására. Itt vált nyilvánvalóvá, hogy ugyan az önkormányzat által létrehozott 100 százalékban önkormányzati tulajdonú közfoglalkoztatók is benyújthatják pályázataikat, ugyanakkor évben egyértelmű prioritást élveznek a pályázatot benyújtó települési önkormányzatok a helyi önkormányzatok által létrehozott 100 százalékban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet által benyújtott pályázatokhoz képest, még akkor is, ha feladata nagy részben, avagy akár teljesen is a közfoglalkoztatási feladatok szervezése, végrehajtása. Ebből adódóan egyértelmű, hogy Ózd város startmunka programjaihoz kapcsolódó kérelmeket a korábbi gyakorlattól eltérően -valamennyi programra vonatkozóan- Ózd Város Önkormányzatának kell benyújtania. Ózd város az előző években a startmunka programok valamennyi programelemére pályázott, így a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7/B. (1) bekezdés szerint mintaprogramok benyújtására évben már nem jogosult. A Kormányrendelet 7/B. (3) bekezdése szerint ún. ráépülő program benyújtására a mintaprogram lezárását követően, mint az adott tevékenységre ráépülő program indítására van lehetőség, indokolt esetben több alkalommal is, amennyiben azt a programterv megfelelően alátámasztja, azaz a korábbi tevékenységet új elem bővülése gazdagítja, melynek megvalósításához jelentős összegű beruházási költségre nyújt be igényt a pályázó. Jelenleg a évi startmunka programok ugyan megvalósítás alatt vannak, ugyanakkor a évi programok indulásáig azok lezárásra kerülnek, így ezen kitétel is teljesíthető. A programok tervezése során alapvetően a korábbiak során alkalmazott Ft/fő/hó maximális fejkvótával van lehetőség számolni, tekintettel a segédlet iránymutatására. Valamennyi benyújtásra váró program esetében igaz az, hogy a) a programok legkorábban március 1-jén indulhatnak; b) a személyi kiadások 100 százalékos támogatásban részesülhetnek, és a programokban résztvevők határozott idejű, napi 6-8 órás, rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása esetén 4-8 órás munkaidőben kerülhetnek foglalkoztatásra közfoglalkoztatási jogviszony alapján; c) a közfoglalkoztatási programok támogatási időszaka legfeljebb 12 hónap lehet, azaz a programok (szükség esetén) február 29-ig tervezhetőek;

3 d) a dologi, beruházási költségek számításánál új szempontrendszer szerint van mód a támogatható mérték kiszámítására. A startmunka programok támogatási mértéke egyrészt a Kormányrendelet 4. (3) bekezdése szerint a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet, másrészt a Kormányrendelet 7/B. (2) bekezdése szerint a programok beruházási és dologi költségei tekintetében új, ún. sávos támogatási formát vezetett be. Mindez annyit jelent, hogy a beruházási és dologi költségek számításánál fontos szempont a foglalkoztatni tervezett létszám nagysága, amely konkrétan azt jelenti, hogy a programhoz kalkulált közfoglalkoztatotti létszám beruházási és dologi költsége 15 főig 100 százalékban; 15 főnél több, de legfeljebb 45 főig (azaz maximum további 30 fő esetében) 90 százalékban; 45 főnél több, de legfeljebb 135 főig (azaz maximum további 90 fő esetében) 80 százalékban; valamint 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló programok tekintetében a 135 fő feletti létszámra vonatkozóan a támogatás legfeljebb 70 százalékban támogatható. Fontos megjegyezni, hogy azonos tevékenységi kört tartalmazó programok nem darabolhatóak szét tekintettel a jogszabályváltozásra- azért, hogy a támogatás intenzitása magasabb legyen. Mindezekre figyelemmel Ózd Város Önkormányzata által benyújtható programok a következőek lehetnek minden esetben ráépülő programként: Bio- és megújuló energiafelhasználást célzó projekt: - energiaültetvény feladatainak végrehajtása; - Drótos-tetőn elvégzendő munkák; Mezőgazdasági program megvalósítását célzó projekt: - erdő, csemetekertészet; - dísznövénykertészet, falkertészet, fóliasátor, gyümölcsös, szőlő, levendula; - tyúktartás, tyúktakarmány termesztés; Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt: - szociális alapú tüzelőanyag ellátás; - kerti bútor készítése; - önkormányzati ingatlanok felújítási feladatatainak, komposztáló üzem, ill. tanösvény kialakítás feladatainak végrehajtása; Közúthálózat karbantartását célzó projekt: - közút karbantartási feladatai végrehajtása; - betonelem gyártó üzem létrehozása, működtetése. Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projekt: - mezőgazdasági utak rendbetétele; - elbontásra váró anyagok méretre történő darálása, újrahasznosítása, ill. beépítése a mezőgazdasági utakba. Ózd Város Önkormányzata a fenti startmunka elemek révén tervei szerint március 1. és február 29. között 844 fő közfoglalkoztatott munkalehetőségének biztosítását tervezi. A programok támogatásáról a Belügyminisztérium január végén, február elején dönt. Ezen döntésig rendelkezésre álló idő alatt az Önkormányzatnak a programok megvalósításához szükséges végrehajtást elősegítő intézkedéseket is meg kell tenni. A korábbi évek starmunka mintaprogramjaiban végzett feladatok azon eseteiben, ahol a végrehajtandó feladatokhoz nem társul feladatbővülés, ill. nem került tervezésre további beruházás végrehajtása, úgy azon

4 programok évtől már csak hagyományos, ún. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás révén, a Belügyminisztérium decentralizált keretéből lesznek megoldhatóak, támogathatóak (pl. belvízelvezetési program, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása), mely keret nagysága az egész éves közfoglalkoztatásra szánt országos keret startmunka programokról, továbbá az országos programokról történő döntések után alakul ki. A Startmunka program keretében a bio- és megújuló energiafelhasználás, a mezőgazdasági program feladatai, a helyi sajátosságokra épülő programok, a közúthálózat rendbetétele, ill. a mezőgazdasági utak felújítása projektek megvalósulása során az önkormányzati pályázatok eredményeként a jelenlegi tervek alapján összesen 844 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyílik lehetőség 1,041 Mrd Ft támogatás igénylésével, ill. felhasználásával. Tisztelt Képviselő-testület! A kérelmek benyújtása tekintetében előírás, hogy azokat programelemenként szükséges benyújtani a Munkaügyi Kirendeltségre, ezért ajánlott a támogatásról projektenként dönteni és az erről szóló határozatot meghozni. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fentiek figyelembevételével a határozati javaslatok elfogadását. I. (Bio- és megújuló energiafelhasználást célzó projekt) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: támogatás iránti kérelemet a Bio- és megújuló energiafelhasználást célzó projekt témában Ózd Város

5 II. (Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projekt) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: támogatás iránti kérelemet a Mezőgazdasági program megvalósulását célzó projekt témában Ózd Város III. (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: támogatás iránti kérelemet a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást célzó projekt témában Ózd Város

6 IV. (Közúthálózat karbantartását célzó projekt) támogatás iránti kérelemet a Közúthálózat karbantartását célzó projekt témában Ózd Város V. (Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projekt) támogatás iránti kérelemet a Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó projekt témában Ózd Város

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére. 1.

2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére. 1. 2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére Tárgy: 2014. évi Közfoglalkoztatási Terv készítése Előterjesztő: Figler János polgármester

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07.

Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07. Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07. 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 317-397 Fax: (32) 310-327 e-mail: nogradkh-mk@lab.hu honlap:

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei Iktatószám: JN-02M/01/22025-1/2014 Ügyintéző: Boros Katalin telefon: 57/506-660 Gépi azonosító: 61602/30/00078 Tárgy: kistérségi startmunka mintaprogram támogatása hatósági szerződés HATÓSÁGI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-6/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

2. KÖZMUNKA MAGYARORSZÁGON

2. KÖZMUNKA MAGYARORSZÁGON Közelkép 2. KÖZMUNKA MAGYARORSZÁGON 2.1. A KÖZFOGLALKOZTATÁS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Bördős Katalin Ez az alfejezet a rendszerváltás óta az egyes időszakokban érvényben lévő közfoglalkoztatási

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések ELŐTERJESZTŐ: Pohl Marietta,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

Előterjesztés. BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T e rv e z e t

Előterjesztés. BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T e rv e z e t Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.04.17-i ülésére (6. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.04.17.-i

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2012-2014) Szolnok,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 24/2012. (V.11.), 28/2012. (VI.08.), Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben