J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való és közötti - részvételhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez"

Átírás

1 J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való és közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, február 21.

2 A Belügyminiszter mint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter döntése alapján az Ózdi Kistérség településein Startmunka program keretében a korábbi évek projektjei folytatásának előkészítésére, ill. új projektek tervezésére került sor augusztus-november hónapok között. Az elmúlt két évben megvalósított programok tervezéséhez hasonlóan a projektek kidolgozását megelőzően a támogatás feltételeiről a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának képviselője, valamint a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban: Megyei Munkaügyi Központ) képviselője adott részletes tájékoztatást a projekttel érintettek számára, illetve pontosításra kerültek a pályázható tevékenységek. Az előzetesen elkészített 12 programterv közül a november 26-án Ózdon megtartott tervtárgyaláson 10 pályázat kapott programtovábbításra lehetőséget, amelyekből 8 pályázat kapott támogatást az alábbiak szerint. Kérelmet nyújthat be a Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK), a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (a továbbiakban: VSI), az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény. Az önkormányzat intézményei és gazdasági társasága által az alábbi témakörökben kerültek programok megtervezésre és benyújtásra: 1) Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek (Ózdszolg Nonprofit Kft.) a. energiaerdők és hagyományos erdők gondozása, b. szociális tüzép működtetése, és c. elhanyagolt önkormányzati területek rendezése; 2) Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek (VSI/1.) a. zöldfelület gazdálkodás-komposztálás; 3) Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek (VSI/2) a. önkormányzati ingatlanok felújítása; 4) Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek (GEK) a. Ózd város oktatási intézményeiben energia megtakarítást, b. épületek állagmegóvását eredményező feladatok végrehajtása; 5) Egyéb közfoglalkoztatást célzó projektek a. mezőgazdasági földutak rendbetétele (VSI/3) b. belvízelvezetés (VSI/4) c. közúthálózat javítása (VSI/5) d. illegális hulladéklerakó felszámolása (VSI/6) A benyújtott projektek a Megyei Munkaügyi Központ döntése alapján az alábbiak szerint részesülnek támogatásban: a) a Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek [az 1) - 4) pontokban] személyi és dologi kiadásai 100%-os támogatásban részesülnek, és a programokban résztvevők 8 órás munkaidőben, hónapig foglalkoztathatóak; b) az egyéb közfoglalkoztatást célzó projektek [az 5) pontban] személyi kiadásai 100%-os támogatásban részesülnek, a dologi kiadások a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási tematikában alkalmazottakhoz hasonlóan a személyi kiadások mértékének 20%-áig lesznek

3 2 támogatva, és a programokban résztvevők 6 órás munkaidőben, maximum 5 hónapig foglalkoztathatóak. A kérelmeket február 13-ig kell benyújtani, majd döntést követően a Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást célzó projektek megvalósítása március 1-jétől kezdődhet, míg az egyéb közfoglalkoztatást célzó projekteket március 1-je és szeptember 1-je között szükség szerint lehet indítani. A Startmunka program keretében Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási projektek, és az egyéb közfoglalkoztatást célzó projektek megvalósulása során Ózd városban és között a) önkormányzati pályázatok megvalósítása keretében 568 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, Ft támogatás felhasználásával, b) társulási pályázatok megvalósítása keretében 41 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, Ft támogatás felhasználásával. Tisztelt Képviselő-testület! A pályázati kérelemhez kötelező mellékletként kell egyebek mellett csatolni a pályázó felügyeleti szervének hozzájárulását a támogatási igény benyújtásához. (A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény kérelmének benyújtásához szükséges hozzájárulásról a Társulás Társulási Tanácsa dönt.) Tekintettel arra, hogy minden foglalkoztatónak a kérelméhez csatolnia kell az önkormányzati hozzájárulás megadásáról szóló határozatot, ezért a támogatásról projektenként kell dönteni. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fentiek figyelembevételével a határozati javaslatok elfogadását.

4 I.../ (II.21.) határozata keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás (VSI/1) elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: a) az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek és elhanyagolt, elgazosodott belterületek tisztítása, b) az a) pontban meghatározott feladat végrehajtása során keletkező zöldhulladék kezelése érdekében önkormányzati tulajdonban lévő területre építendő komposztáló üzem terveztetése és engedélyeztetése, valamint a terület kialakítása és a közművek kiépítése. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

5 II..../ (II.21.) határozata A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózd Város Önkormányzata által alapított ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (Ózd, Zrínyi út 5.) a Startmunka program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Bio- és megújuló energiafelhasználás elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: a) energiaerdők és hagyományos erdők gondozása, b) szociális tüzép működtetése, c) elhanyagolt önkormányzati területek, ún. nadrágszíj parcelláinak kezelése. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért Ózdszolg Nonprofit Kft.

6 III..../ (II.21.) határozata keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Közúthálózat karbantartása (VSI/2) elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: a) sérült, hiányos aszfalt javítása, kátyúzása, b) útpadkák rendezése, járda szegélyek pótlása, c) a repedéses utak kezelése a kátyusodás elkerülése érdekében, d) zárt csapadék vízelvezető csatornák tisztítása. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

7 IV..../ (II.21.) határozata keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Belvízelvezetés (VSI/3) elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: a) patak medrek helyreállításának folytatása, b) egyes patak meder aljának betonozása, c) a patak medrekben keletkező hordalék folyamatos takarítása, nagyrészt kézi erővel történő iszapmentesítése, a növényzet eltakarítása. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

8 V..../ (II.21.) határozata fenntartott Gazdasági Ellátó Központ (Ózd, Október 23. tér 1.) a Startmunka program keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: Ózd város oktatási intézményeiben a) energiamegtakarítást, épület állagmegóvást eredményező feladatok végrehajtása (az intézmények vizesblokkjainak, villamosrendszerének, csapadékvíz elvezetésének, kerítéseinek felújítása), továbbá b) vagyonvédelem. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Gazdasági Ellátó Központ

9 VI.../ (II.21.) határozata keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás (VSI/4) elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: a) egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi rendelő épületének felújítása, b) az Ózdi Tekecsarnok vizesblokkjának felújítása, a tekecsarnok kopolit üvegablakainak befalazása, c) a Református Egyház Imaház homlokzatának külső hőszigetelése és vakolása. Felelős: A támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

10 VII.../ (II.21.) határozata keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása (VSI/5) elnevezésű projekt keretében az alábbi feladatok ellátására: a) az illegális hulladéklerakó területek felszámolása, újak kialakulásának megelőzése és a település tiszta környezetének megőrzése. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

11 VIII.../ (II.21.) határozata keretében közfoglalkozatási támogatás iránt kérelmet nyújtson be Mezőgazdasági földutak rendbetétele (VSI/6) elnevezésű projekt keretében tervezett alábbi feladatok ellátására: a) mezőgazdasági utak javítása, karbantartása. Felelős: a támogatási igény benyújtásáért a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

BESZÁMOLÓ. a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője Ózd, 2014. április 30. I. Gazdálkodás

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT BESZÁMOLÓ a 2014. évi közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról Készítette: Tóth Imre városgondnoksági csoportvezető 1 BESZÁMOLÓ a közfoglalkoztatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben