Szociális alapú ösztöndíjak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális alapú ösztöndíjak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános tájékoztató"

Átírás

1 Szociális alapú ösztöndíjak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános tájékoztató Rendszeres Szociális Ösztöndíj: Jogosult hallgatók: Szociális ösztöndíjban részesülhetnek az Egyetem azon hallgatói, akik államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben vesznek részt. A pályázat célja, a szociálisan hátrányos helyzetű államilag támogatott, nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. Nyertes hallgatók a Szociális Bizottság által meghatározott összeget kapnak havi rendszerességgel, egy szemeszter időtartamára (az összeg értéke a rászorultság mértékében kb Ft között változik). Alaptámogatás: Jogosult hallgatók: Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával leadott kérelmére jogosult, amennyiben az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatában (www.sc.bme.hu honlapon megtalálható) meghatározott két rászorultsági csoport valamelyikébe tartozik, és ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja egy megfelelő szociális ösztöndíj pályázat leadásával. (A rászorultsági csoportokról bővebb információ a Diákközpont honlapján is található, a hallgatói csoportok között.) A pályázat célja a szociálisan rászoruló államilag támogatott, nappali tagozatos elsős BSc-s, MSc-s egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes pályázók egyösszegű támogatást kapnak. Az alaptámogatás összege: teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 50%-a (jelenleg Ft), teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 75%-a (jelenleg Ft). Demján Sándor Kiegészítő Szociális Ösztöndíj: Jogosult hallgatók: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott és költségtérítéses aktív hallgatói. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.i.em.41. Hallgatói Önkormányzat Tel.: , Fax: Egyetemi Hallgatói Képviselet

2 Az ösztöndíj összege: Ft havonta, tíz hónapon (két féléven) keresztül. A szociális alapú ösztöndíjak elbírálása Az Egyetemen a szociális alapú ösztöndíjakat Kari Hallgatói Képviseletek bírálják el, egységes pontrendszer és elvek alapján, a vonatkozó törvények figyelembe vételével (Ezen pontrendszer megtalálható a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának 2. mellékletében). Szociális alapú ösztöndíjak elbírálásának végeredményét az Egyetemi Szociális Bizottság terjeszti be az Egyetemi Hallgatói Képviseletnek. Jelentkezés a szociális alapú ösztöndíjakra Szociális alapon adható juttatásokra elektronikus úton kell jelentkezni a https://szoc.sc.bme.hu honlapon! Az elektronikus jelentkezés utolsó határideje szeptember 5. éjfél! Ezen az oldalon megtalálható egy részletes kitöltési útmutató, valamint egyéb fontos tudnivalók a szociális ösztöndíjakról. A rendszer által generált - beszerzendő igazolások- listája tájékoztató jellegű, minden esetben a honlapon (illetve ezen dokumentum végén) található Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez című dokumentum alapján lesznek a pályázatok elbírálva. Ugyanakkor a kollégiumi jelentkezéshez is szükséges ezen a honlapon történő regisztráció. Hiszen a hallgatók szociális helyzetének felmérése ezen adatok alapján történik majd. Aki kollégiumba jelentkezik, annak augusztus 13. éjfél a szükséges igazolások, dokumentumok feltöltésének határideje. A kiírásnak megfelelő kollégiumi férőhely pályázatokhoz szükséges: - elektronikus jelentkezés a https://szoc.sc.bme.hu oldalon is (emellett a Kari Hallgatói Képviselet által megadott egyéb feltételeknek is eleget kell tenni) - a kiírásnak megfelelő pályázat leadása, - határidők betartása, - szükséges igazolások, dokumentumok feltöltése a honlapra. Az igazolásokat tehát NEM postai úton kell eljuttatni a megfelelő Kari Hallgatói Képviseletekhez. - A dokumentumok feltöltésének módjáról pontos tájékoztatást található a https://szoc.sc.bme.hu oldalon. A kiírásnak megfelelő szociális támogatás pályázatokhoz szükséges: - elektronikus jelentkezés a https://szoc.sc.bme.hu oldalon - a kiírásnak megfelelő pályázat leadása, - határidők betartása, - szükséges igazolások, dokumentumok feltöltése illetve leadása személyesen a megadott időpontokban megfelelő Kari Hallgatói Képviseleteknél (a pontos időpontok később kerülnek majd meghirdetésre a https:// szoc.sc.bme.hu oldalon). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.i.em.41. Hallgatói Önkormányzat Tel.: , Fax: Egyetemi Hallgatói Képviselet

3 Egyéb információ a szociális alapon adható juttatásokról További kérdésekkel az alábbi személyekhez lehet fordulni: Rozgonyi Eszter Egyetemi Hallgatói Képviselet Nagy Gábor Építőmérnöki Kar Molnár Szabina Gépészmérnöki Kar Vermes Boldizsár Építészmérnöki Kar Kovács Viktor Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Virányi Ágnes Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dudás Ferenc Közlekedésmérnöki Kar Priksz Ildikó Természettudományi Kar Gárgyán Szilvia Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Emellett minden esetben ajánljuk a https://szoc.sc.bme.hu oldal híreinek és a GY.I.K. rovat információinak elolvasását. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.i.em.41. Hallgatói Önkormányzat Tel.: , Fax: Egyetemi Hallgatói Képviselet

4 2. sz. melléklet Az Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere (1) A Szenátus állandó bizottságaként működő Szociális Bizottság javaslatára az Egyetemi Hallgatói Képviselet a Térítési és Juttatási Szabályzat 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hallgatók szociális helyzetének megítélésére az alábbi pontrendszert alkotja. (2) Egy főre jutó nettó havi jövedelem alapján a hallgató az alábbi pontokat kapja: Mettől Meddig Mennyi Mettől Meddig Mennyi n*750 n*(-1)

5 (3) A hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmei alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításakor, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó hat hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig a juttatás egyhatodát kell figyelembe venni. (4) Az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításakor nem kell figyelembe venni a következőket: családi pótlék, gyermekvédelmi támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj, oktatási intézménytől kapott ösztöndíjak. Önellátó hallgatók esetén csupán a szociális ösztöndíjak összegét nem kell figyelembe venni az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapításkor. (Önellátó az a hallgató, akinek megélhetését az eltartói semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem támogatják.) (5) Az Egyetem lakhelyétől való távolsága alapján a hallgató az alábbi pontokat kapja: -tól -ig PONT Budapest 0 0 km 50 km 2 50 km 100 km km 150 km km 200 km km 300 km km felett 7 (6) A hallgató tartózkodási helye alapján az alábbi pontokat kapja: Tartózkodási hely PONT állandó lakcím szerinti háztartás 0 kollégiumi férőhely 5 albérlet 10 (7) A hallgató a (6) bekezdés szerint az albérletre, mint tartózkodási helyre járó pontot kizárólag abban az esetben kaphatja meg, ha az elbírálást megelőző félévben elutasított kollégiumi férőhely pályázattal rendelkezik. (8) A hallgató saját helyzete alapján az alábbi pontokat kapja: a) árva hallgató esetén 20 pont; b) súlyos fogyatékkal vagy betegséggel élő hallgató esetén 20 pont; c) saját gyermek esetén 20 pont gyermekenként; d) önellátó hallgató esetén 20 pont. (9) Az (5) és (8) d) bekezdések szerinti, (8) a) és (8) d) bekezdések szerinti illetve a (8) d) és (10) a) bekezdések szerinti pontok nem adhatóak közösen.

6 (10) A hallgató a vele egy háztartásban élő személyek helyzete alapján az alábbi pontokat kapja: a) Az egyik szülő halála esetén, illetve ha a szülő ismeretlen 15 pont; b) Rokkant személy esetén személyenként a rokkantsági kategória (illetve a rokkantság foka) alapján, az alábbi táblázat szerinti pontok; Kategória/Fok PONT I./ II. / III. / 67,5 4 c) Elvált, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó esetén 8 pont. d) Köz- vagy nappali tagozaton a felsőoktatásban részt vevő személyek után személyenként az alábbi táblázat szerinti pontok; Ált iskola és fiatalabb Középiskola Felsőoktatás (levelező tagozat) Felsőoktatás (nappali tagozat) OKJ-s képzés Felsőfokú szakképzés 5 pont 7 pont 3 pont 10 pont 3 pont 8 pont e) Fogyatékos személy után személyenként 10 pont f) A hallgatóval egy háztartásban élő személy krónikus betegsége után 0-4 pont, a betegség súlyosságának függvényében (a pontszám pontos értékéről a betegség függvényében a Szociális Bizottság dönt). (11) Amennyiben a hallgató szülője/eltartója újraházasodott, vagy élettárssal él együtt, a (10) c) bekezdés szerinti pontszámra a hallgató nem jogosult. A (10) a) és c) bekezdések szerinti pontok nem adhatók közösen. (12) A hallgató saját betegsége alapján 0-7 közötti pontot kap, a betegség súlyosságának függvényében. A pontszám pontos értékéről a betegség függvényében a Szociális Bizottság dönt. (13) A hallgató saját rokkantsága alapján az alábbi pontokat kapja: Kategória PONT I. 10 II. 6 III. 4

7 (14) A (8) b), (10) b), e), és f), (12) illetve (13) bekezdések esetében adható pontok alapján maximum 20 pont szerezhető. (15) A hallgató szociális rászorultságát tükröző pontszámot a (2) - (14) bekezdések alapján megállapított pontszámok összege adja. Budapest, június 3. Keresztes Péter elnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Egyetemi Hallgatói Képviselet

8 ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATOKHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK BESZERZÉSÉHEZ A pályázatok során az elmúlt hat hónapot (2010. március augusztus 31.) vesszük figyelembe, tehát minden, ezen időszak alatt (a pályázat utolsó érvényes leadásának pillanatáig) fennállt körülményt, azaz nem csak a jelenben fennálló állapotokat köteles a pályázó igazolni. A havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén az elmúlt hat hónap átlagát, egyéb esetekben az elmúlt egy év egy hatodát vesszük figyelembe az egy főre jutó jövedelem kiszámításakor. A Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti pontrendszerben a pályázat abban az esetben értékelhető, ha a pályázathoz benyújtásra kerülnek a következő dokumentumok. Valamennyi dokumentumnak augusztus 1. utáni keltezésűnek kell lennie a következők kivételével: anyakönyvi kivonatok, bírósági határozatok, évi eredeti APEH jövedelemigazolás illetve a pályázat leadási határidején túli felülvizsgálati dátummal megállapított zárójelentések. Amennyiben a pályázat leadását megelőző hat hónapról szükséges igazolásról van szó, akkor március-április-május-június-július-augusztus, illetve február-március-április-május-június-július-augusztus hónapokról szóló, a hónapokat feltüntető igazolás fogadható el. A https://szoc.sc.bme.hu oldalon kitöltött adatlap. Figyelem! A kitöltendő adatlap több oldalból áll (körülmények és jövedelmek, igaz), mindegyik oldal kitöltése szükséges. A pályázó személyi igazolványának, és lakcím kártyája lakcímet igazoló oldalának fénymásolata. Települési önkormányzat által kiadott eredeti igazolás (hatósági bizonyítvány) az egy háztartásban élőkről. (Nem elegendő az az igazolás, melyen csak az egyháztartásban élők száma van feltüntetve, szerepelnie kell rajta a személyek neveinek is!) évi APEH által kiadott eredeti jövedelemigazolás, mindenkiről, aki az egy háztartásban élőkről kiadott igazoláson szerepel (a nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, iskoláskorú vagy annál fiatalabb testvéreket kivéve)! január 1-től megváltozott az adózás rendjéről szóló törvény és a 85./A (4) szerint jövedelemigazolást nem állítanak ki azoknak, akiknek nem volt adóköteles jövedelmük és ezért nem adtak be adóbevallást. Ebben az esetben az igazolás igénylésekor az APEH a fenti paragrafusra hivatkozva írásban megtagadja az igazolás kiadását. Adóköteles jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén ezt a határozatot kérjük csatolni a jövedelemigazolás helyett. Munkáltatói jövedelemigazolások az alábbiak szerint, a nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, iskoláskorú vagy annál fiatalabb testvéreket kivéve: o alkalmazottak esetén munkáltató(k)tól származó, a pályázatot megelőző hat hónap átlagos nettó jövedeleméről szóló igazolás; o nyugdíjasok esetén nyugdíjszelvény a pályázatot megelőző hat hónapról, VALAMINT a nyugdíjigazolvány fénymásolata (ha nem egyező a sorszámuk, akkor erről külön igazolás). A nyugdíjszelvényt helyettesítheti a nyugdíj összegét igazoló bankszámlakivonat, vagy a nyugdíjfolyósító igazgatóság által kiállított igazolás az ellátás összegéről, az ügyfél törzsszámának feltüntetésével o nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkező -nem alkalmazott, nem nyugdíjas- a pályázóval egy háztartásban élő személy esetén a munkanélküliség vagy a pályázatot megelőző hat hónapról a munkáltatótól származó jövedelem igazolása

9 Háztartásbeli családtag esetén szükséges igazolás arról, hogy az adott személy nem regisztrált munkanélküli; illetve annak igazolása, hogy az önkormányzattól nem részesül rendszeres szociális segélyben, emellett csatolandó a családtag bankszámlakivonata a pályázatot megelőző hat hónapról. Vállalkozók és őstermelők esetén külön adatlapon kérjük a vállalkozás vagy gazdaság részletes bemutatását. A részletes bemutatás adatlapja letölthető a https://szoc.sc.bme.hu oldalról. A pályázat kizárólag megfelelően kitöltött adatlappal együtt érvényes. Emellett minden olyan egy háztartásban élő személy esetén is szükséges ezen adatlap kitöltése, aki bármilyen gazdasági érdekeltséggel rendelkezik. Őstermelőktől az őstermelői igazolvány fénymásolata, mely kizárólag az igazolvány és évi (amennyiben ez már lehetséges) betétlapjával együtt fogadható el. Munkanélküliség esetén a Munkaügyi központtól származó, a munkanélküliségről valamint a munkanélküli segély összegéről/megszűnéséről kiállított igazolás ÉS az Önkormányzat által kiállított, a rendszeres szociális segélyben való részesülésről szóló igazolás fénymásolata a támogatás mértékének feltüntetésével, illetve csatolandó a családtag bankszámlakivonata a pályázatot megelőző hat hónapról. Amennyiben az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a Ft-ot és az aktív keresők jövedelme nem kizárólag munkáltató által igazolt, illetve segély/nyugdíj/ösztöndíj formájában kapott juttatásból származik, szükséges az önkormányzat által kiállított igazolás fénymásolata, a következők egyikéről: hátrányos helyzet, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, -kedvezmény, vagy, rendszeres szociális segély megítélése, ezek hiányában az önkormányzat által kiállított igazolás (környezettanulmány) a vagyoni helyzetről. Amennyiben a pályázó ezek egyikével sem rendelkezik, az eltartók bankszámlakivonatának fénymásolata, ÉS a közüzemi költségeket igazoló közüzemi számlák fénymásolata a pályázatot megelőző hat hónapról. Ez esetben az egy főre jutó nettó havi jövedelem minimális összege a közüzemi számlákon szereplő értékek figyelembevételével számolt összeg. Az egy háztartásban élő, még nem iskoláskorú személyekről születési anyakönyvi kivonat fénymásolata Az egy háztartásban élő, már iskoláskorú személyektől iskolalátogatási igazolás, illetve hallgatói jogviszony igazolásának fénymásolata a 2009/2010 tanév tavaszi félévre vonatkozóan. 2009/2010-es tanév tavaszán érettségizett személyek esetén az érettségi bizonyítvány fénymásolata is megfelelő. Amennyiben a hallgató albérletben lakik, az albérleti szerződés, vagy az érdekelt felek által két tanú előtt tett nyilatkozat fénymásolata. Egyéb nehezítő körülmények igazolása: o Árva, illetve félárva pályázó esetén halotti anyakönyvi kivonat, illetve az árvasági segély fénymásolata a pályázatot megelőző hat hónapról, a pályázóval egy háztartásban élő, árvasági segélyre jogosult személyektől is, továbbá az özvegyi nyugdíj igazolása, a nyugdíj igazolásánál leírttal egyező módon. Amennyiben az özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, úgy az erre vonatkozó határozatot is csatolni kell. o Amennyiben valamely szülő személyazonossága nem ismert, az ezt igazoló születési anyakönyvi kivonat fénymásolata. o Amennyiben a szülők külön élnek, az önkormányzat/jegyző által kiállított különélésről szóló igazolás fénymásolata, melyet helyettesít, ha az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson az önkormányzat külön igazolja a különélés tényét.

10 o Amennyiben a pályázó a szüleitől külön él (szülei nem laknak vele egy háztartásban), de nem önellátó, vagy árva, úgy szükséges a szülők (eltartók) és a pályázó közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata, arról hogy a szülők a pályázó megélhetését (lakhatási, étkezési, utazási költségeit) semmilyen formában nem támogatják. Emellett szükséges a szülők évi APEH által kiadott eredeti jövedelemigazolása. o Elvált szülők esetén bírósági végzés másolata, a gyerektartás valós összegének megjelölésével. Amennyiben a bírósági végzés nem rendelkezik a gyerektartás összegéről; vagy az adott fél által fizetett összeg azóta megváltozott, akkor erről három hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy csekkszelvény, illetve mindkét szülő írásos nyilatkozata szükséges. Amennyiben a válásról még nem született bírósági végzés, a per indításáról szóló bírósági jegyzőkönyv fénymásolata. Amennyiben az elvált szülő újraházasodott, úgy is nyilatkozni kell a gyerektartás összegéről a fenti módon. o Rokkantság esetén a rokkantság fokáról szóló érvényes határozat fénymásolata. Figyelem! A rokkantsági nyugdíj igazolása a nyugdíjjal egyező módon kötelező. o Fogyatékkal élő pályázó, illetve egy háztartásban élő hozzátartozó esetén a fogyatékosságáról szóló, a szakorvos által kiállított igazolás. o Hátrányos helyzetű pályázó esetén a szülő nyilatkozata, amennyiben az 51/2007. sz. kormányrendelet b) szerinti helyzet fenn áll, valamint: ha a hallgatót középiskolai tanulmányai során a jegyző védelmébe vette, a jegyző határozatának fénymásolata, ha a hallgató állami gondozott volt, ennek igazolása a gondozó szervtől ha a hallgató után középiskolai tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, ennek megállapításáról szóló érvényes határozat fénymásolata. o Önellátó pályázó esetén az eltartók és a pályázó közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata, arról hogy a pályázó önellátó, feltüntetve, hogy az eltartók a pályázó megélhetését (lakhatási, étkezési, utazási költségeit) semmilyen formában nem tudják, illetve nem kívánják támogatni. A nyilatkozatban szükséges a PONTOS dátum megjelölése, hogy az eltartók mióta nem tudják támogatni a pályázó megélhetését. A saját jövedelemről munkáltatótól származó hivatalos kimutatás ÉS bankszámlakivonat másolata szükséges a pályázatot megelőző hat hónapról. Amennyiben a hallgató az előző szociális pályázat során még NEM volt önellátó, úgy esetében az érvényes pályázathoz szükséges a vele egy háztartást alkotott személyekkel kapcsolatos igazolások bemutatása IS. Önellátó pályázó esetén ajánljuk a Gyakran Ismételt Kérdések elolvasását. o Amennyiben a pályázó gyermeket nevel, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata. o Amennyiben a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, ennek igazolása. o Tartós betegséggel élő pályázó, illetve egy háztartásban élő hozzátartozó esetén a betegség BNO kódjával ellátott szakorvosi igazolás, illetve kórházi zárójelentés fénymásolata. o Egyéb segélyek, támogatások igazolása a pályázatot megelőző hat hónapról: GYES, GYET, GYED, főállású anya stb.

11 o Amennyiben az egy háztartásban lévő igazoláson szerepel olyan személy, aki ténylegesen nem lakik az adott címen, azaz nem alkot a pályázóval egy háztartást, úgy szükséges az önkormányzat vagy a jegyző által kiállított igazolás ezen tényről. A Térítési és Juttatási Szabályzat 15. (7) a) és b) pontja szerinti növelt összegű rendszeres szociális ösztöndíj kizárólag abban az esetben kerül megállapításra, ha a pályázó összpontszáma eléri a nyertes pályázathoz szükséges, a Szociális Bizottság által megállapított minimális pontszámot. A pályázathoz szükséges igazolásokat a hallgatónak hiánytalanul fel kell töltenie a https://szoc.sc.bme.hu oldalra, csak így értékelhető a pályázata. Emellett a pályázatokhoz szükséges igazolásokat személyesen, a Kari Hallgatói Képviseletek által megadott helyen és időpontban köteles a pályázó bemutatni. A pályázathoz leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban. Korábbi félévek során benyújtott igazolások az eljárás során nem vehetők figyelembe. A Kari Hallgatói Képviseletek fenntartják a jogot, hogy egyértelműen nem eldönthető esetekben szóbeli indoklást, esetlegesen újabb, a fenti listában nem feltétlenül szereplő igazolást kérjenek a pályázótól, vagy megbízottjától. Amennyiben a pályázó nem jelenik meg az előre meghirdetett időpontban, s nem jelzi akadályoztatását, illetve ha a kérdéses körülményeket nem sikerül érdemileg tisztáznia, akkor a pályázata automatikusan elutasításra kerül. Akadályoztatás esetén a Kari Hallgatói Képviselettel egyeztetett módon lehetőség nyílhat az igazolások megbízott útján történő bemutatására. Amennyiben az fenti lista elolvasása során kérdések merülnek fel, úgy javasoljuk a Gyakran Ismételt Kérdések elolvasását, majd ezek után küldését a megfelelő szociális referensnek.

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2015/16/1. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 4 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 4 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 4 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014. tanév tavaszi félév Elsőéves és másodéves önköltséges hallgatók számára

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014. tanév tavaszi félév Elsőéves és másodéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2013/2014. tanév tavaszi félév Elsőéves és másodéves önköltséges hallgatók számára Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2013/2014.

Részletesebben

egyszeri jutalmat tartalmaz, úgy a munkáltató ezt jelezze a kiállított igazolás

egyszeri jutalmat tartalmaz, úgy a munkáltató ezt jelezze a kiállított igazolás R E K T O R 16/2010. (VII. 5.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról Jelen rektori utasítás célja a hallgatók szociális helyzetének megállapításához

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

jutalmat tartalmaz, úgy a munkáltató ezt jelezze a kiállított igazoláson!)

jutalmat tartalmaz, úgy a munkáltató ezt jelezze a kiállított igazoláson!) R E K T O R 17/2010. (VII. 22.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról szóló 16/2010. (VII. 5) sz. rektori utasítás módosításáról A hallgatók

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Tartalomjegyzék 1. Általános Információk 3 2. Elfogadott dokumentumok 3 2.1. Lakhatási

Részletesebben

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE 1/A. sz. melléklet A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE Ha a pályázó - vidéki és kollégista... 5 pont - vidéki és albérletben lakik...

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK

Részletesebben

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Felsőbb éves, alap- és mesterszakos szakos hallgatók kollégiumi felvételéhez 1. A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2008. évről szóló APEH

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben