EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2014/2015-ös tanév őszi félév Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2014/2015-ös tanév őszi félévére. A pályázat feltételei: a pályázó egyszerre vesz részt az Egyetemen aktív államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses/önköltséges korábbi rendszerű egyetemi vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében, a pályázó sem az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, sem a költségtérítéses/önköltséges képzésén aktív hallgatói jogviszonyban nem haladta meg a félévekben számolt képzési időt, a pályázó a költségtérítéses/önköltséges képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé Pályázni csak ezen feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges! A támogatási összegek meghatározása során figyelembe vesszük a pályázó szociális helyzetét, és előző féléves tanulmányi eredményét a kiírásban foglaltak szerint. Az ezek igazolására vonatkozó dokumentumokat a kérvényhez (annak leadása előtt) kell digitalizált formában csatolni a pályázati határidőig. Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudjuk figyelembe venni! A pályázó képzését és átlagát illetően a Neptun adatait vesszük alapul. Az egyéb tanulmányi és szociális szempontokat a kérvényhez csatolt igazolások szerint állapítjuk meg. A szükséges igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza. Ezektől eltérő igazolás csak indokolt esetben, az EHÖK szociális alelnökével való egyeztetés szerint fogadható el. Aki a 2014/2015-ös tanév őszi félévében adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, melyben a jelen pályázati kiírásban figyelembe vett szociális kategóriákat ennek megfelelően igazolta, az alábbi oldalról letölthető nyilatkozat feltöltése szükséges (http://ehok.elte.hu/parhuzamos-kepzes-kompenzacioja). Szociális helyzetének felmérésekor így a rendszeres szociális támogatás kérelméhez feltöltött dokumentumokat vesszük figyelembe. 1 Pályázat benyújtásának helye: Neptun (Ügyintézés/Kérvények menüpont) Pályázatok benyújtásának ideje: A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!

2 Szociális helyzetre járó pontszámok: Egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) pontszám pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont A pályázóra vonatkozó körülmények: 2 Fogyatékossággal élő Halmozottan hátrányos helyzetű Családfenntartó Nagycsaládos Árva aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázatban található betegségek esetén érvényes) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül a) akinek legalább egy gyermeke van b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult a) akinek legalább két, vele egy háztartásban élő eltartott (még nem iskoláskorú/ nappali tagozatos aktív tanuló/ -hallgató / munkanélküli) testvére van b) akinek legalább három gyermeke van c) akinek szülein(eltartóin) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbért d) aki legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja a) akinek mindkét szülője elhunyt és nem fogadták örökbe b) akinek a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt 10 pont

3 Hátrányos Helyzetű Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül 7 pont Félárva akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe Tanulmányi eredményre járó pontszámok: Átlag Pontszám 4,4-4, ,49 0 4,5-4, ,5-3,59 2 4,5-4, ,6-3,69 4 4,7-4, ,7-3,79 6 4,8-4, ,8-3,89 8 4,9-4, ,9-3, , , ,1-5, ,1-4, ,2-5, ,2-4, ,3-5, ,3-4, ,4-30 OTDK Pontszám 1. hely hely hely 9 Különdj 6 Részvétel 4 Publikáció 5 pont Az átlag az alábbi függvény alapján kerül meghatározásra a Neptun tanulmányi rendszer adatai szerint. 3 Magyarázat a függvény értelmezéséhez: TÁ: súlyozott/halmozott tanulmányi átlag: TI: Teljesítményindex:, másképp: TÁ X teljesített kredit Átl sz: szakos átlag Egyazon számok az alsóindexben a hallgató szakjait jelölik. Minden hallgató az általa befizetendő, a Neptunban rögzített költségtérítés(ek) összege után részesül a Bizottság által meghatározott mértékű visszatérítésben. Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 %-át kaphatja vissza. A támogatás kifizetésére kizárólag a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése után kerül sor. A beadott pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság bírálja el. A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén. (kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).

4 A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK: Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudjuk figyelembe venni! Tanulmányi eredményre vonatkozóan: OTDK helyezés/részvétel: OTDK oklevél publikáció: Igazolásként feltöltendő a kiadvány azon részei melyből egyértelműen kiderül, hogy a publikáció mely folyóiratban jelent meg, és hogy a folyóirat ISSN számmal rendelkezik. Ha ez nem lehetséges, akkor jutassa el a kiadvány egy példányát az EHÖK irodába, vagy írasson egy hiteles (pecséttel és aláírással ellátott) igazolást a kiadvány főszerkesztőjével. Az átlag kiszámításához nem szükséges mellékletként igazolásokat feltölteni, ezeket központilag kikérjük. Az előző olyan félév eredményei számítanak, amelyben legalább egy képzésén aktív volt a hallgató. Szociális helyzetre vonatkozó igazolások (amennyiben a hallgató nem adott le rendszeres szociális ösztöndíj kérelmet): Egy főre eső jövedelem megállapításához: 3 hónapnál nem régebbi önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről (amennyiben ezen a háztartásban élők nevei és születési dátumai nincsenek feltüntetve, az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyája is szükséges) Ft alatti egy főre eső jövedelem esetén Környezettanulmány/a megélhetési források (nem adóköteles jövedelmek, családi bevételek) igazolása szükséges! Egy főre eső jövedelem kiszámítása: A közös háztartásban élő családtagok összes havi nettó jövedelme osztva a közös háztartásban élők számával. Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, a gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás díj, ápolási díj, GYED, munkanélküli segély összege továbbra is figyelembe veendő. Minden, az önkormányzati igazolás alapján a kérelmezővel egy háztartásban élő személy státuszát igazolni kell az alábbiak szerint: Alkalmazott: 3 hónapnál nem régebbi, az utolsó 3 hónap átlagáról szóló kereseti igazolás Vállalkozó: NAV igazolás a 2013-as évről Nyugdíjas: Nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat). Munkanélküli: Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása. ( A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni). Még nem iskolás korú/16 éven aluli tanuló: születési anyakönyvi kivonat Tanuló/hallgató: jelen félévre szóló, nappali tagozatos, aktív tanulói/hallgatói jogviszony igazolás Amennyiben valamely családtag státusza nincs megfelelően van igazolva, az egy főre eső jövedelemre nem adható pontszám!

5 A kérvényezőre vonatkozó státuszok igazolása: Fogyatékossággal élő Halmozottan hátrányos helyzetű Családfenntartó Nagycsaládos Árva Hátrányos Helyzetű Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ* vagy NRSZH* által kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy fogyatékosság típusa szerint illetékes szakorvos igazolása. Az igazolás nem lehet régebbi 3 hónapnál és tartalmaznia kell a fogyatékosság BNO kódját a 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján. jegyző igazolása a halmozottan hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról a) legalább egy gyermeke van gyermek születési anyakönyvi kivonata b) évi III. törvény alapján ápolási díj megállapításáról szóló határozat ápolási díjra jogosult a) legalább két, vele egy még nem iskoláskorú testvér: születési anyakönyvi kivonat, tanuló testvér: adott tanévre szóló háztartásban élő eltartott (még iskolalátogatási igazolása, hallgató testvér: adott félévre szóló hallgatói jogviszony igazolás, nem iskoláskorú/ nappali munkanélküli testvér: munkaügyi központ igazolása (,,nyilvántartásunkban álláskeresőként nem tagozatos aktív tanuló/ munkanélküli) testvére van szerepel jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni) b) legalább három gyermeke van gyermekek születési anyakönyvi kivonata c) szülein (eltartóin) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, két hónapnál nem régebbi, az utolsó három hónapot kimutató kereseti igazolás hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbért d) legalább két kiskorú gyámja gyámsági igazolás a) mindkét szülője elhunyt és nem fogadták örökbe b) a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt jegyző igazolása a hátrányos helyzet jelenlegi fennállásáról Gyámság megszűnéséről szóló határozat halotti anyakönyvi kivonatok, valamint a Nyugdíjfolyósító igazolása (Az év elején kiküldött zölddel nyomtatott "Tisztelt ügyfelünk!" megszólítású papír) az árvaellátás összegéről halotti anyakönyvi kivonat és hajadonság, nőtlenség, válás igazolása halotti anyakönyvi kivonat, valamint a Nyugdíjfolyósító igazolása (Az év elején kiküldött zölddel nyomtatott "Tisztelt ügyfelünk!" megszólítású papír) az árvaellátás összegéről

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

szülő(k) bejelentett lakcímével, abban az esetben a hallgatónak igazolnia kell a szülő(k) státuszát, 5. Szociális adatok a, Saját adatok:

szülő(k) bejelentett lakcímével, abban az esetben a hallgatónak igazolnia kell a szülő(k) státuszát, 5. Szociális adatok a, Saját adatok: Kitöltési útmutató 1, A jelenlegi (2013 tavasz) felsős felvételi eljárás még az EKIF rendszerén keresztül kerül lebonyolításra. A kollégiumi elhelyezésedet tehát a következő tanévre a www.kollegium.elte.hu

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Igazoláslista. A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazoláslista. A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazoláslista A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1. Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2015/16/1. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 4 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 4 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 4 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ OZ TARTALOMJEGYZÉK Általános információk, a segédlet használata, a pályázat leadásának

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert hiányos kérelem

Részletesebben