KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére."

Átírás

1 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS Szociális támogatásban részesülhet a Kar azon államilag támogatott képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatója, aki BSc képzésben az első 9 aktív félévében (továbbiakban: a finanszírozott időszakban) van, továbbá a megadott határidőig a kiírásnak megfelelő szociális támogatás pályázatot adott le (továbbiakban: szociális támogatásra jogosult). A szociális támogatás odaítélésében kizárólag a szociális pontszám játszik szerepet. Szociális támogatásban kizárólag a fent felsorolt hallgatók részesülhetnek, így arra semmilyen körülmények között nem jogosult nem államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató. A szociális támogatás során a Hallgatói Képviselet a rendelkezésre álló keret alapján meghatározza a szociális támogatás folyósításához szükséges minimális pontszámot és az egyes pontszámokra jutó pénzösszeget. Amennyiben a pályázó kizárólag szociális támogatást szeretne igényelni, kollégiumi felvételi adatlapot nem kell csatolnia! KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok a Budapesten állandó lakhellyel nem rendelkező, alapképzésben vagy kiegészítő alapképzésben tanulmányokat folytató és államilag támogatott képzésben résztvevő, illetve ösztöndíjas külföldi hallgatók a finanszírozott időszakukban [a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 1. (3) alapján], akik a megadott határidőig a kiírásnak megfelelő kollégiumi felvételi pályázatot adtak le (továbbiakban: a kollégiumi elhelyezésre jogosultak). Ez alól kivételt képezhetnek a Hallgatói Képviselet egyedi döntése alapján a későbbiekben külön részletezett módon a helyben lakó hallgatók [TJSZ 7. (7) alapján]. A kollégiumi elhelyezés 5 hónapra szól. A kollégiumokba való beköltözés és a kollégiumokból való kiköltözés pontos menetrendje később kerül meghirdetésre. A kérvényhez leadandó: kitöltött adatlap; kitöltött szociális adatlap és igazolások; A helyhiány miatt felvételt nem nyert pályázók várólistára kerülnek. SZOCIÁLIS PONTSZÁM A 2006/2007-os tanév őszi félévében a kollégiumi felvételihez leadott igazolások alapján a szociális támogatás odaítélését a Hallgatói Képviselet és a Kollégiumi Felvételi Bizottság közösen bonyolítja le. A hallgatóknak tehát elég egyszer leadniuk a szükséges igazolásokat. A táblázatokban összefoglaltak szerint kiszámított szociális pontszám képezi alapját a felvételi besorolásnak és a szociális támogatás megítélésének..

2 Kötelezően csatolandó igazolások: rövid szöveges indoklás, az esetleges különleges körülmények részleteit kifejtve (a szociális adatlapra kell írni), vállalkozók és őstermelők esetén a bővebb szöveges indoklásban kérjük a vállalkozás vagy gazdaság részletes bemutatását; önellátó hallgató esetén a saját bevételek részletes bemutatása; települési önkormányzat által kiadott eredeti igazolás (hatósági bizonyítvány) az egy háztartásban élőkről; évi APEH által kiadott eredeti jövedelemigazolás, minden az egy háztartásban élőkről kiadott igazoláson szereplő személy esetén (a nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező, iskoláskorú vagy annál fiatalabb testvéreket, illetve a pályázót kivéve) január 1-től megváltozott az adózás rendjéről szóló törvény és a 85/A (4) szerint jövedelemigazolást nem állítanak ki azoknak, akiknek nem volt adóköteles jövedelmük és ezért nem adtak be adóbevallást. Ebben az esetben az igazolás igénylésekor az APEH a fenti paragrafusra hivatkozva írásban megtagadja az igazolás kiadását. Adóköteles jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén ezt a megtagadó APEH nyilatkozatot kérjük csatolni a jövedelemigazolás helyett; jövedelemigazolások az alábbiak szerint, nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező, iskoláskorú vagy annál fiatalabb testvéreket kivéve: alkalmazottak esetén munkáltató(k)tól származó, a pályázatot megelőző hat hónap átlagos nettó jövedeleméről szóló igazolás; nyugdíjasok esetén nyugdíjszelvény és -igazolvány (ha nem egyező a sorszámuk, akkor erről külön igazolás). A nyugdíjszelvényt helyettesítheti a nyugdíj összegét igazoló bankszámlakivonat; elvált szülők esetén bírósági végzés másolata, a gyerektartás összegének megjelölésével; ezeken túl a pontozási táblázatban feltüntetett igazolások. Minimálbért el nem érő kereset (évi bruttó 750 ezer forint) esetén mindenképpen szükségesek más igazolások, illetve a részletes indoklás csatolása. A szociális helyzet elbírálásánál minden esetben az elmúlt 6 hónapot vesszük figyelembe. A leadott igazolások - az esetleges bírósági végzés és a melléklet (1), (7), (9), (12), (13) pontjaiban meghatározott igazolások kivételével - nem lehetnek régebbiek négy hónapnál. A pályázathoz leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban, de a pótolhatatlan iratokról fénymásolatot is elfogadunk. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A pályázat hiánytalansága a pályázó felelőssége, hiányosan leadott pályázat, olvashatatlanul vagy részlegesen kitöltött adatlap alapján kollégiumi férőhely és szociális támogatás nem ítélhető meg. A Hallgatói Képviselet csak az ajánlottan feladott pályázatokért tud felelősséget vállalni. A Hallgatói Képviselet fenntartja a jogot, hogy egyértelműen nem eldönthető esetekben szóbeli elbeszélgetést kérjen a pályázótól. A kollégiumi felvételi és szociális támogatás ebben a kiírásban nem szabályozott kérdéseiről A kollégiumi felvételi és a szociális támogatás rendje című ügyrend (továbbiakban: ügyrend) rendelkezik.

3 A kollégiumi felvételi pályázatok és szociális igazolások beérkezési határideje augusztus 15. (kedd) 20 óra. A KÉRELMET erre a címre kérjük visszaküldeni: Kollégiumi felvételi és szociális támogatás: Csak Szociális támogatás: Kollégiumi Felvételi Szociális Támogatás Schönherz Zoltán Kollégium Schönherz Zoltán Kollégium 1117 Budapest 1117 Budapest Irinyi József u. 42. Irinyi József u. 42. A határidő után beérkezett pályázatokat az ügyrendben leírt módon kezeljük. Az adatlapok, a pályázati kiírás és az ügyrend letölthető a Kollégiumi Felvételi Bizottság (felveteli.sch.bme.hu) és a Hallgatói Képviselet (vik-hk.bme.hu) honlapjáról. A TJSZ letölthető a BME Diákközpont honlapjáról (www.sc.bme.hu). A kollégiumi férőhellyel és a szociális támogatással kapcsolatosan a címen lehet érdeklődni. Kollégiumi Felvételi Bizottság VIK HK Hallgatói képviselet PONTOZÁSI RENDSZER 2006/2007 ŐSZ Kategória Pontszám Első még nem iskolaköteles (1) vagy tanuló testvér (2) 9 Második még nem iskolaköteles (1) vagy tanuló testvér (2) 6 Harmadik még nem iskolaköteles (1) vagy tanuló testvértől (2) kezdve +3 Kollégista (3) vagy albérletben lakó testvér (4) +3 Egy közös háztartásban élő munkanélküli testvér (5) (6) 6 További közös háztartásban élő munkanélküli testvérek (5) (6) +3 Munkanélküli szülő (5) (6) 11 Egy évnél régebben munkanélküli (5) (6) (16) vagy háztartásbeli (5) (6) (16) 15 Fogyatékos szülő/testvér (7) 15 GYES, GYED, GYET (8) 9 Rokkantnyugdíjas szülő/testvér, a rokkantsági fok arányában (9) 3-12 Nyugdíjas szülő (10) 3 Orvosi kezelés alatt álló családtag, külön elbírálás alapján, egyénenként (11) 3-8 Félárva (12) 36 Árva (12) Saját gyermekét neveli (1) Fogyatékkal élő (7) Egyedülálló szülő neveli (13) 15 Önellátó (14) (16) külön elbírálás Akit nagyszülő nevel (16) külön elbírálás

4 Állandó lakóhely távolsága 0-50 km km km km km km 8 Egy főre jutó jövedelem forint külön elbírálás forint között, a pontszám egészrésze Külön táblázatban forint fölött Nem kaphat Egyéb körülmény, külön elbírálás alapján (15) (16) pont forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint fölött 2000 forintonként -4 pont

5 1. Születési anyakönyvi kivonat 2. Iskolalátogatási illetve a tanulmányok várható befejezésének időpontját is tartalmazó nappali hallgatói jogviszony igazolás 3. Igazolás kollégiumi elhelyezésről 4. Albérleti szerződés 5. Munkaügyi Központ igazolása a segély összegének feltüntetésével 6. Helyi önkormányzati igazolás szociális segély folyósításáról vagy annak hiányáról 7. Fogyatékosságáról szóló, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás. 8. Társadalombiztosítási kifizetőhely vagy helyi igazgatóság igazolása 9. Rokkantsági fok igazolása 10. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása (nyugdíjas igazolvány és nyugdíjas szelvény) 11. Hivatalos szakorvosi igazolás, vagy zárójelentés 12. Halotti anyakönyvi kivonat(ok), igazolás árvaellátás és özvegyi nyugdíj összegéről, melyet figyelembe veszünk az egy főre jutó havi nettó jövedelem kiszámításánál 13. Bírósági végzés másolata, a gyerektartás összegének megjelölésével 14. Az eltartók és a pályázó közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata arról, hogy a pályázó önfenntartó. A saját jövedelemről hivatalos kimutatás vagy bankszámlakivonat másolata szükséges. 15. Egyéb igazolás 16. Szöveges indoklás

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2015/16/1. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 4 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 4 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 4 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert hiányos kérelem

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ OZ TARTALOMJEGYZÉK Általános információk, a segédlet használata, a pályázat leadásának

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások

A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A 2012-2013. egyetemi tanév 1. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások

A 2012-2013. egyetemi tanév 1. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások 1 A 2012-2013. egyetemi tanév 1. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája

A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája 1 A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben