NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ"

Átírás

1 NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja meg, amelyen jogosult lehet pénzbeli vagy természetbeni juttatásra!) Beiratkozott félévek száma:... (Tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében 0.) Születési hely, idő:... Állandó lakcím : irsz:... település:... Közterület neve, jellege, házszám:... Mobil telefonszám:... cím:... Képzés helye (megfelelőt kérjük aláhúzni): Eger - Sárospatak KÓD Átvette: Érkezett (év/hó/nap): Javította: Ellenőrizte: Mellékletek száma: PONT FIGYELEM! A nyomtatvány kitöltése előtt az alábbiakat figyelmesen olvassa végig! A Nyomtatvány segítségül szolgál az Eszterházy Károly Főiskola számára a szociális alapon nyújtható támogatások és kedvezmények elbírálásához. A Nyomtatvány önmagában kérelemnek nem minősül. A szociális helyzet megállapítása összetett és bonyolult feladat, ezért kérjük a Nyomtatvány bizonyos részeinél látható indexekhez tartozó kitöltési segédlet megfelelő részét tekintse át! Csak a kitöltési segédletben feltűntetett igazolásokat tudjuk figyelembe venni. A hiányos, vagy nem megfelelő igazolás esetén az adott pályázatot érvénytelenítjük. A Nyomtatvány aláírásával a pályázó elismeri, hogy a szociális helyzet felmérésére vonatkozó törvényi előírásokat és intézményi szabályokat megismerte, elfogadta. A pályázó hozzájárul, hogy az abban szereplő adatokat az Eszterházy Károly Főiskola felhasználja a pályázó szociális helyzetének megállapításához.. Igazolás a hallgató állandó lakcíméről és a vele közös háztartásban élők nevéről 2. Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő személyek számát! A szürke mezőkbe ne írjon! Közös háztartásban élők Szülő Testvér 8 év alatt Testvér 8 év felett hallgató/diák Testvér 8 év felett Egyéb személy 8 év alatt (pl.: unoka) Egyéb személy 8 év felett hallgató/diák Egyéb személy 8 év felett (pl.: nagyszülő) jövedelemmel fő 3 fő 6 fő 8 fő 0 fő 3 fő 5 fő 7 munka nélkül, jövedelemmel fő 4 fő fő 8 munka nélkül, jövedelem nélkül fő 5 fő 2 fő 9 jövedelem nélkül fő 7 fő 9 fő 4 fő 6 Közös háztartásban élő személyek száma összesen: Eltartottak száma összesen: fő fő

2 Félárva 22 Halmozottan hátrányos helyzet* (kód: 20) Árva 28 Eszterházy Tehetséggondozó Program (kód: 50) 2. Igaz-e önre az alábbi állítások közül valamelyik? Kérjük a megfelelőt beikszelni! Hátrányos helyzet* (kód: 0) Hátrányos helyzetű 20 Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 2 Fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló hallgató 24 Halmozottan hátrányos helyzetű 25 Családfenntartó 26 Nagycsaládos 27 Arany János Tehetséggondozó Programban részt vett A hallgató családi helyzete Kérjük a megfelelőt beikszelni! A szürke mezőkbe ne írjon! pont A hallgató egy eltartóval él együtt 29 (5) A hallgató egyik/mindkét eltartója munkanélküli 30 (3/6) A hallgatónak nincs eltartója 3 (6) Saját gyermekek száma 32 (2-2) A hallgató egyik/mindkét szülője elhunyt 33 (3/6) A hallgató korábban állami gondozott volt 34 (8) 4. A hallgató és a vele közös háztartásban élők jövedelmi helyzete Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő személyek adatait! A szürke mezőkbe ne írjon! Jövedelem típusa(i) 35 Összes nettó Név Születési idő Rokonsági fok (típusok a kitöltési jövedelem segédletben, -0) 0 Minta Szülő apa, Ft Rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás Összesen: Kérjük a táblázatban értelemszerűen feltüntetni a hallgatóval közös háztartásban élő személyek adatait! A szürke mezőkbe ne írjon! Név Születési idő Rokonsági fok Kiadás típusa(i) 36 Összes kiadás Összesen: 2

3 6. Család egy főre jutó havi nettó jövedelme A javító bizottság tagja tölti ki az. 4. és 5. pontokban megadott adatok alapján. A szürke mezőkbe ne írjon! Egy főre jutó összeg: Ft (4 pont) Ft alatt (8 pont) Ft (3 pont) Ft (7 pont) Ft (2 pont) Ft (6 pont) Ft ( pont) Ft (5 pont) Ft fölött (0 pont) 7. A képzés helyszíne és az állandó lakhely közti távolság, lakhatási körülmények Kérjük a távolságra vonatkozó adat megadását és a megfelelőt beikszelni! A szürke mezőkbe ne írjon! pont Eger lakóhely (0,5pont/50km) 37 km Sárospatak lakóhely (0,5pont/50km) 37 km Lakhatási körülmények Bejáró vagyok ( pont) Albérletben élek (2 pont) 38 Kollégiumban élek (0 pont) Szívességi lakáshasználó vagyok (0 pont) 8. Egyéb, az igazolásokat kiegészítő körülmények... pont pont Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén, ellenem fegyelmi eljárás indítható. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak alapján megállapított szociális pontszám felhasználható lesz minden a 205/6-os tanévben szociális alapon elbírálásra kerülő pályázat esetében....,... év... hó... nap hallgató aláírása 3

4 Kitöltési segédlet Lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő állandó lakcím. 2 Önkormányzat vagy Népesség-nyilvántartó iroda által kiállított eredeti Igazolás/Hatósági Bizonyítvány a hallgató állandó lakcíméről és a vele azonos címen lakók nevéről. Amennyiben a Hatósági Bizonyítványon csak létszám szerepel szükséges az ott lakók közjegyző vagy jegyző által hitelesített lakcímkártyájának másolata. Amennyiben a pályázó önfenntartó vagy több háztartás van az állandó lakcímen vagy egyéb egyedi eset áll fenn, közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. FIGYELEM: A közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozatban valótlan adatok állítása közokirat hamisításnak minősül. A közjegyző általi névaláírás hitelesítés nem elegendő igazolás, minden esetben közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozatot kérünk! 3 Alkalmazottaknál 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás vagy, NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; vállalkozóknál a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről kiállított eredeti NAV-igazolás(nem adóbevallás!) 4 Eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; munkanélkülieknél az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes önkormányzat eredeti igazolása; nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közjegyző, vagy jegyző által hitelesített igazolás másolata. 5 Munkaügyi központ eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll módunkban elfogadni. 6 Eredeti jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás az tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről. 7 Születési anyakönyvi kivonat(ok) közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti iskolalátogatási igazolás. 8 Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás, valamint jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről. 9 Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás. 0 Alkalmazottaknál 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; vállalkozóknál a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről kiállított eredeti NAV-igazolás (nem adóbevallás!). Eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; munkanélkülieknél az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes önkormányzat eredeti igazolása. 2 Munkaügyi központ eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll módunkban elfogadni. 3 Jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás az tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről. 4 Születési anyakönyvi kivonat(ok) közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti iskolalátogatási igazolás. 4

5 5 Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás, valamint jövedelmet igazoló 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről. 6 Eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás. 7 Alkalmazottaknál 3 hónapnál nem régebbi eredeti munkáltatói igazolás, vagy eredeti NAV-igazolás az tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; vállalkozóknál a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről kiállított eredeti NAV-igazolás(nem adóbevallás!). 8 Eredeti NAV-igazolás a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről; munkanélkülieknél az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes önkormányzat eredeti igazolása; nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közjegyző, vagy jegyző által hitelesített igazolás másolata. 9 Az illetékes munkaügyi központ, vagy az illetékes önkormányzat eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A nyilvántartásunkban nem szerepel tartalmú igazolást nem áll módunkban elfogadni. 20 Eredeti önkormányzati igazolás a hátrányos helyzetről. 2 Gyámhivatal által kiállított, a gyámság megszűnéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata. 22 Önkormányzat által kiállított eredeti igazolás a félárvaság fennállásáról, vagy halotti anyakönyvi kivonat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy az árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata. 23 Középfokú oktatási intézmény által kiállított eredeti igazolás a hallgató részére az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről. 24 A rokkantságot megállapító határozat, valamint a rokkantsági nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közjegyző, vagy jegyző által hitelesített igazolásának másolatával, a fogyatékosságról, tartós betegségről szóló hivatalos szakorvosi igazolás/határozat. 25 Eredeti önkormányzati igazolás a halmozottan hátrányos helyzetről. 26 Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata. 27 Ha a Pályázó nagycsaládos, szükséges csatolni a legalább két eltartott testvére születési anyakönyvi kivonatának közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolatát, illetve ha a Pályázó azon a jogcímen nagycsaládos, hogy eltartóján (eltartóin) kívül legalább két, vele egy háztartásban élő személy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét az ő jövedelmüket is igazolni kell, vagy eredeti iskolalátogatási igazolás, eredeti hallgatói jogviszony igazolás. 28 Önkormányzat által kiállított eredeti igazolás az árvaság fennállásáról, vagy halotti anyakönyvi kivonatok közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy az árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata. 29 Elvált szülők esetében a válásról készült Bírósági végzés közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata; félárvaság esetén önkormányzat által kiállított eredeti igazolás a félárvaság fennállásáról, vagy halotti anyakönyvi kivonat közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata. 30 Munkaügyi központ eredeti igazolása a munkanélküliség fennállásáról FIGYELEM: A "nem szerepel a nyilvántartásban" tartalmú igazolást nem áll módunkban elfogadni. 3 Amennyiben a pályázó önfenntartó közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. FIGYE- LEM: A közjegyző előtt tett közokiratba foglalt nyilatkozatban valótlan adatok állítása közokirat hamisításnak 5

6 minősül. A közjegyző általi névaláírás hitelesítés nem elegendő igazolás, minden esetben közokiratba foglalt nyilatkozatot kérünk! 32 Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata 33 Önkormányzat vagy Gyámhivatal által kiállított igazolás a félárvaság/árvaság fennállásáról, halotti anyakönyvi kivonat(ok) közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy az árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata. 34 Gyámhivatal által kiállított, a gyámságot igazoló határozat vagy annak közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata. 35 Jövedelem típusok (kérjük a táblázatba a jövedelemtípus számának/számainak a feltűntetését):. munkabér (3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás vagy NAV-igazolás, a tárgyévet megelőző évi adóköteles jövedelemről). 2. nyugdíj/rokkantsági nyugdíj (az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság igazolása) - munkanélküli ellátás (az illetékes munkaügyi központ vagy az illetékes önkormányzat igazolása a folyósítandó munkanélküli ellátás összegéről). 3. szociális segély/támogatás (az illetékes önkormányzat igazolása a folyósítandó szociális segély/támogatás összegéről). 4. fogyatékossági támogatás (a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás/igazolvány a folyósított támogatás összegéről). 5. ápolási díj (az illetékes önkormányzat által kiállított igazolás az ápolási díj folyósításáról) - társadalombiztosítási ellátások esetén; családi pótlék, GYES, stb. (a folyósító szerv, vagyis a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás a folyósított összegről). 6. árvaellátás (a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított igazolás az árvaellátás összegéről) 7. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a folyósító szerv által kiállított igazolás a folyósított összegről). 8. elvált szülők esetén tartásdíj (a válásról készült Bírósági végzés közjegyző vagy jegyző által hitelesített másolata amennyiben tartalmazza a tartásdíj összegét, vagy munkáltatói igazolás melyen feltüntetésre kerül a jövedelemből levont tartásdíj összege, vagy 3 hónapnál nem régebbi bankszámla kivonat, melyen egyértelműen látható a tartásdíj). 9. egyéb (az egyéb bármely bevételi forrást igazoló hivatalos dokumentum). 36 Tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, valamint a rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadás szakorvosi igazolása (pl.: gyógyszer, gyógyászati segédeszközök és egyéb tartós és nem tartós gyógyászati célú fogyasztási cikkek, gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg és egynapos ellátás, járóbeteg-ellátás) és az ezeket igazoló névre szóló gyógyszertári/gyógyászati segédeszköz szaküzleti számla a havi gyógyszer adagról, gyógyászati célú fogyasztási cikkről. 37 Google térkép áltál mért távolság közúton. 38 Albérleti szerződés eredeti példánya, vagy közjegyző, vagy jegyző által hitelesített másolata. * A 20. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, a 5/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről és ezekkel összhangban az Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata alapján. 6

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Temetési segély kérelem

Temetési segély kérelem Temetési segély kérelem 1. Kérelmező neve: Születési neve: TAJ szám: Adóigazolvány száma: 2. Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Családi állapota: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Telefonszám

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimrôl, családom és velem közös háztartásban

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben