IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz"

Átírás

1 IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati igazolást vagy (2) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyek státusz- illetve jövedelemigazolásait Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén kérünk mellékelni környezettanulmányt vagy a megélhetési források feltüntetését és igazolását. Külföldi hallgatók esetében kérjük az igazolások (akár a hallgató által történő) magyar nyelvre fordítását. 1

2 Önkormányzati igazolás Az illetékes önkormányzat nem kérhet ellenszolgáltatási díjat a kiállításáért (2004. évi CXL. törvény 84 ). Külföldi hallgatók esetében kizárólag akkor, ha az illetékes hatóság nem ad ki ilyen igazolást elfogadjuk az egy háztartásban élők fényképes igazolványának és lakcímkártyájának másolatát. cím Ide érkezik meg az értesítés az elbírálásról, ezért különösen fontos, hogy olvasható legyen. A lakhely és Budapest távolsága Igazolható menetjeggyel. 1 Naponta történő bejárás Maximum két hónapos helyközi bérlettel igazolható Albérlet Bérleti szerződés fénymásolata (gépelt, két tanúval hitelesített), egyértelműen feltüntetetett egy főre jutó lakhatási költségekkel (rezsi+lakbér) VAGY közüzemi számlákkal. Kollégiumi elutasító levél Ha van, kérjük csatolni! 1 Ha nincs menetjegy, a Bizottság tagjai a Google Maps segítségével számolnak légvonalbeli távolságot. 2

3 Nem ELTE kollégium igazolása Bentlakásról, vagy befizetésről szóló 1 hónapnál nem régebbi igazolás és/vagy felvételi határozat, mely tartalmazza a kollégiumi díjat. Árva Az a hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. Igazolástípus: Halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk! kezdetű irat). Fogyatékossággal élő hallgató - fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy - munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. Igazolástípus: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás vagy a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása 3

4 Rokkant hallgató Igazolástípus: rokkantsági határozat (csak a legalább III. csoportba tartozó illetve legalább 50%-os rokkantságot fogadjuk el), valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk! kezdetű irat). Nagycsaládos - legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy - eltartóin kívül legalább két, vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy - legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. Igazolástípus: eltartott testvér: az iskolaköteles gyermekekről iskolalátogatási igazolás, a felsőoktatásban tanulókról hallgatói jogviszony igazolás, a még nem iskolaköteles gyermekekről pedig születési anyakönyvi kivonat. A munkanélküli testvérről a munkaügyi központ igazolása, valamint a munkanélküli segélyről szóló igazolás, amennyiben ellátás nélküli a munkaügyi központ igazolása, vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata; saját gyermek: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat; nem éri el a minimálbér összegét: jövedelemigazolások; gyámság: igazolás a gyámság alá vételről. Családfenntartó - akinek legalább egy gyermeke van, vagy - aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult. Igazolástípus: Gyermekenként születési anyakönyvi kivonat, vagy az ápolás tényéről szóló igazolás 4

5 Halmozottan hátrányos helyzetű - akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak és szülei legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be tanulmányaikat. Igazolástípus: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről, és a szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be. Vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt Meghatározás és igazolás: lásd Árva Tartós nevelésbe vett Igazolástípus: A tartós nevelésbe vételről vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás. Félárva Az a hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. Igazolástípus: Halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk! kezdetű irat) 5

6 Hátrányos helyzetű Akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. 25 éves korig! Igazolástípus: Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a (középiskolai tanulmányok alatti szociális alapon történő) védelembe vétel tényéről. Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Igazolás típusa: A gyámság megszüntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat. Tartósan beteg Igazolás típusa: Kórházi zárójelentés és kontrollpapír, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját + illetékes gyógyszertártól igazolás a gyógyszerköltségekről Öneltartó Igazolás típusa: Szülők illetve saját, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, mely szerint nem támogatják a hallgatót, illetve megélhetési források igazolása. 6

7 Munkanélküli Igazolástípus: Munkaügyi központ 2 hónapnál nem régebbi igazolása jelenleg is aktív munkanélküli/munkakereső státuszról, valamint a munkanélküli segélyről szóló igazolás. A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni. Háztartásbeli Igazolástípus: A területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról (eredetiben), hogy az adott évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges. Gyermekét egyedül neveli, mert elvált Igazolástípus: Válási határozat Gyermekét egyedül neveli, mert külön élnek Igazolástípus: Önkormányzati igazolás vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat a külön élés tényéről. Rokkantnyugdíjas Igazolástípus: (50%, vagy ennél nagyobb leszázalékolás esetében) Rokkantsági határozat, valamint a Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk! kezdetű nyugdíjigazolás 7

8 Öregségi nyugdíjas Igazolástípus: Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű Tisztelt Ügyfelünk! kezdetű nyugdíjigazolás, ennek hiányában: nyugdíjas igazolvány és a kifizetésről szóló csekkszelvény, melyen szerepel a nyugdíjas azonosító. Tartósan beteg Igazolástípus: Kórházi zárójelentés és kontrollpapír, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját + illetékes gyógyszertártól igazolás a gyógyszerköltségekről. Tanuló és/vagy kiskorú testvér Igazolástípus: Az iskolaköteles gyermekekről iskolalátogatási igazolás, a felsőoktatásban tanulókról hallgatói jogviszony igazolás, a még nem iskolaköteles gyermekekről pedig születési anyakönyvi kivonat. Munkanélküli testvér Igazolástípus: A munkaügyi központ igazolása, valamint a munkanélküli segélyről szóló igazolás, vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata. Élettárs-házastárs Igazolástípus: Házassági anyakönyvi kivonat; közjegyző előtt hitelesített együttélési nyilatkozat vagy illetékes hatóság által kiadott igazolás 8

9 Felsőoktatásban tanulmányokat folytató élettárs-házastárs Igazolástípus: Jogviszony igazolás aktív státuszról Fogyatékkal élő hozzátartozó Igazolástípus: A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása. Jövedelemigazolások Igazolástípusok: önkormányzati igazoláson feltüntetett személyek 2 hónapnál nem régebbi, az utolsó legalább 3 hónap nettó átlagjövedelmét igazoló kereseti igazolása, vállalkozók esetében NAV igazolás az előző évi jövedelemről. Családi pótlék, GYES, GYED stb. nem beleszámítandó. 9

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2014/2015-ös tanév őszi félév Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA Szociális rászorultságodat igazolnod kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások

A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások A 2010-2011. egyetemi tanév 1. félévi állandó szociális ösztöndíj támogatás pályázati eljárás során elfogadható igazolások I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

Igazoláslista. A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazoláslista. A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazoláslista A 2015-2016. egyetemi tanév I. félévi általános szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1. Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 77 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 244 2. (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A 2012-2013. egyetemi tanév 1. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások

A 2012-2013. egyetemi tanév 1. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások 1 A 2012-2013. egyetemi tanév 1. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája

A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája 1 A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok

Részletesebben

A 2015/2016 I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája

A 2015/2016 I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája A 2015/2016 I. félévre vonatkozó általános szociális helyzetfelmérő adatlaphoz elfogadható igazolások (egyszerűsített) listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert hiányos kérelem

Részletesebben

szülő(k) bejelentett lakcímével, abban az esetben a hallgatónak igazolnia kell a szülő(k) státuszát, 5. Szociális adatok a, Saját adatok:

szülő(k) bejelentett lakcímével, abban az esetben a hallgatónak igazolnia kell a szülő(k) státuszát, 5. Szociális adatok a, Saját adatok: Kitöltési útmutató 1, A jelenlegi (2013 tavasz) felsős felvételi eljárás még az EKIF rendszerén keresztül kerül lebonyolításra. A kollégiumi elhelyezésedet tehát a következő tanévre a www.kollegium.elte.hu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Felsőbb éves, alap- és mesterszakos szakos hallgatók kollégiumi felvételéhez 1. A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben