Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*"

Átírás

1 iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem _Egészségtudományi Kar Postára adási illetve személyes leadási határidő: szeptember 17. Beküldési cím: 7621 Pécs Szepesy Ignác u. 1/315 Beérkezés időpontja: Bírálást végző DJKB tag neve: DJKB Tölti ki Pontszám: DJKB tag aláírása: Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* I. A pályázó személyes adatai*: Név: EHA-kód: Állampolgárság: Anyja leánykori neve: Születési helye: Születési ideje: év hónap nap Telefonszám: cím: A település ahol állandó lakcímmel rendelkezik: (település neve) A település távolsága a képzési helytől: helyben km Kar: Szak: II. A pályázó képzési adatai*: ÁJK ÁOK BTK Pécs ETK FEEK IGYK Képzés Szekszárd KTK MK PMMIK helye: Zalaegerszeg TTK Szemeszter: Kaposvár Szombathely Képzési forma: Államilag finanszírozott Állami ösztöndíjas Részösztöndíjas Költségtérítéses Önköltséges Képzési munkarend: Nappali tagozat Levelező tagozat Egyéb: A képzés szintje: Osztatlan BSc; BA MSc; MA FSZ Phd, DLA Felsőoktatási szakképzés *a pályázat szempontjából a mező megfelelő kitöltése kötelező

2 III.-1. Pályázó családi körülménye Két vagy több eltartó Egy eltartó Házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban él Nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatban él Önfenntartó Egyéb 2 : III.-2. Pályázó szociális körülményei Árva Félárva Nagycsaládos Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos Családfenntartó helyzetű Gyámsága nagykorúsága miatt Fogyatékossággal élő vagy Külföldi állampolgárok szűnt meg egészségi állapota miatt miniszteri ösztöndíjában rászorult részesül A pályázó gyermeket vár Házas/ élettárs gyermeket vár A pályázó gyermekeinek a száma: IV.-1. A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak, beleértve a pályázót is: Név Rokoni fok Foglalkozás IV.-2. A pályázóval egy háztartásban élő eltartók (illetve eltartó hiányában a pályázó saját adatai): Név Rokoni fok Foglalkozás Munkaviszonyból származó (havi nettó) jövedelem Nem jövedelemből származó bevétel (pl. nyugdíj) Egyéb (pl. ösztöndíj, tartásdíj, családi pótlék) IV.-3. A pályázóval egy háztartásban élő egyéb, tartásra nem kötelezett személyek Név Rokoni fok (ha van) Foglalkozás Jövedelem

3 IV.-4. Eltartókra vonatkozó adatok 1. Eltartó 2. Eltartó Munkanélküli ellátással Munkanélküli ellátással Munkanélküli ellátás nélkül Munkanélküli ellátás nélkül Szolgálati nyugdíjas Szolgálati nyugdíjas Öregségi nyugdíjas Öregségi nyugdíjas Rokkantnyugdíjas: Rokkantnyugdíjas: IV. Kategória IV. Kategória III. Kategória III. Kategória II. Kategória II. Kategória I. Kategória I. Kategória Háztartásbeli Háztartásbeli Tartósan táppénzen van Tartósan táppénzen van Egyéb 1 Egyéb 1 3. Eltartó 4. Eltartó Munkanélküli ellátással Munkanélküli ellátás nélkül Szolgálati nyugdíjas Öregségi nyugdíjas Rokkantnyugdíjas: IV. Kategória III. Kategória II. Kategória I. Kategória Háztartásbeli Tartósan táppénzen van Egyéb 1 Munkanélküli ellátással Munkanélküli ellátás nélkül Szolgálati nyugdíjas Öregségi nyugdíjas Rokkantnyugdíjas: IV. Kategória III. Kategória II. Kategória I. Kategória Háztartásbeli Tartósan táppénzen van Egyéb 1 V. A pályázó súlyos beteg. A pályázó mozgássérült, vagy fogyatékkal élő. Igen Nem Igen Nem A pályázóval egy háztartásban élő családtagja súlyos beteg. Igen (családtag neve: ) Nem A pályázóval egy háztartásban élő családtagja mozgássérült, vagy fogyatékkal élő. Igen (családtag neve: ) Nem Gyógyszerköltség: Ft/ hónap. VI. Egyéb méltányolható szociális körülmény: 1 Egyik kategóriába sem tartozik az eltartó

4 VIII. Csatolt mellékletek: Összesen: db Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a DJKB jelen pályázatom során megadott személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és nyilvántartsa. Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést az ETR-ben megadott címemre postázzák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom. Tudomásul veszem továbbá, hogy az esetleges fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség...év hónap nap.. Pályázó aláírása A pályázat aláírása kötelező ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra

5 A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 2/2. sz. mellékletéhez a Rendszeres Szociális támogatás és Alaptámogatás pályázati űrlapjához szükséges pontszámítási rendszer államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók részére 1. A pályázó személyi adatai (az űrlap I. pontjához) A település távolsága a képzési helytől igazolás hiányában a mindenkori közúton mért földrajzi távolság. helyben 0 pont 1-50 km 1 pont km 2 pont km 3 pont km 5 pont 350 km felett 7 pont 2. Pályázó családi adatai (az űrlap III. -1. pontjához): Két vagy több eltartó 0 pont Egy eltartó 4 pont Házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban él 2 pont Élettársi kapcsolatban él 1 pont Önfenntartó 4 pont Egyéb 0-8 pont 3. Pályázó szociális körülményei (az űrlap III.-2. pontjához) Árva 6 pont Nagycsaládos 6 pont Családfenntartó 6 pont Halmozottan hátrányos helyzetű 6 pont Fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult 6 pont Félárva 4 pont Hátrányos helyzetű (25 év alatt) 4 pont Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 4 pont Külföldi állampolgárok miniszteri ösztöndíjában részesül 4 pont Pályázó gyermeket vár 2 pont Házastárs/élettárs/pályázó gyermeket vár 2 pont Pályázó gyermekeinek száma 2 pont/gyermek, de legfeljebb 6 pont 4. A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak, beleértve a pályázót is (az űrlap IV.-1. pontjához): Eltartottanként 2 pont 5. A pályázó háztartásában az egy főre jutó munkaviszonyból és a nem jövedelemből származó havi nettó bevételek alapján (az űrlap IV.-.2. pontjához): 1 főre jutó összeg Pontszám Igazolás Ft alatt Ft Ft 12 Folyó évi NAV jövedelemigazolás és/vagy Ft 9 havi munkáltatói Ft 6 jövedelemigazolás Ft Ft felett 0

6 6. Eltartókra adható pontok (az űrlap IV.-4. pontjához): Munkanélküli ellátással 6p Munkanélküli ellátás nélkül 8p Szolgálati nyugdíjas (az a szolgálati nyugdíjra jogosult személy, aki az öregségi nyugdíj korhatárát még nem érte el) 1p Öregségi nyugdíjas 3p Rokkantnyugdíjas: Kategória IV. Kategória III. Kategóriába II. Kategóriába december 31. előtti határozat Rokkant, de nem teljesen munkaképtelen. Teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul január 1. utáni határozat Az Rjtv. 1. a) pontjában meghatározott egészségkárosodás 50-79%-os mértékű, ezzel összefüggésben jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, a rehabilitáció azonban nem javasolt. Az Rjtv 1. a) pontjában meghatározott egészségkárosodás 79%- ot meghaladó mértékű, mások gondozására nem szorul január 1. utáni határozat A évi CXCI. törvény 2. (2) bekezdés ba) pontjában meghatározott egészségkárosod ás mértéke 40-49%. (egészségi állapot: 51-60%) A évi CXCI. törvény 2. (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott egészségkárosod ás mértéke 50-69%. (egészségi állapot: 31-50%) A évi CXCI. törvény 2. (2) bekezdés bc) pontjában meghatározott egészségkárosod ás mértéke 62-99%. (egészségi állapot: 1-38%) és önellátásra képes. Pontszám 5 pont 6 pont 7 pont I. Kategóriába Teljesen munkaképtelen, és mások gondozására szorul. Az RJTV 1. a) pontjában meghatározott egészségkárosodás 79%- ot meghaladó mértékű, mások gondozására szorul. A évi CXCI. törvény 2. (2) bekezdés bd) pontjában meghatározott egészségkárosod ás mértéke 62-99%. (egészségi állapot: 1-38%) és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. 8 pont

7 Háztartásbeli 4p Tartósan táppénzen van 1p Egyéb 0p 7. A pályázó illetve a háztartásában élő igazoltan súlyos beteg, mozgássérült vagy, fogyatékkal élő családtag szakorvosi igazolás esetén (az űrlap V. pontjához): Súlyos betegség: o Pályázóra vonatkozóan 4 pont o Családtagok esetén 2 pont Mozgássérült vagy fogyatékkal élő személy o Pályázóra vonatkozóan 6 pont o Családtagok esetén 3 pont Gyógyszerköltség/ súlyos betegség ápolási költség 2500 Ft-onként 1 pont, de legfeljebb 8 pont. 8. Egyéb méltányolható szociális körülmény (az űrlap VI. pontjához): Egyéb méltányolható szociális körülményekre a DJKB mérlegelése alapján adható 0-5 pont

8 Értelmező segédlet Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki ga) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. Amit érdemes tudni a rendszeres szociális támogatással kapcsolatban: A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás, melynek legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 5 %-a. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű, c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató külföldi állampolgárok, valamint a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok nem a részképzés idejére adományozott miniszteri ösztöndíjában részesül. Amit érdemes tudni az alaptámogatással kapcsolatban: Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával kérelemre az éves hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 20. (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 20. (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

9 Kitöltési útmutató: I. ponthoz Minden mező kitöltése kötelező! III.-1. ponthoz csatolandó dokumentumok: Minden mező kitöltése kötelező! Népességnyilvántartó Hivatalban - a települési Polgármesteri Hivatalnál - kiállított hivatalos igazolás az egy lakcímen élőkről EREDETI IGAZOLÁS (Ha a lakcímnyilvántartásban feltüntetett személyek köre különbözik az egy háztartásban élők körétől, akkor erre vonatkozóan a pályázónak vagy az érintett személynek külön nyilatkozatot kell tennie. Amennyiben a háztartáshoz nem tartozó személy rendelkezik bejelentett (ideiglenes) tartózkodási hellyel, úgy a lakcímkártya másolatát is mellékelni szükséges.) Amennyiben a szülő nem szerepel az egy lakcímen élőkről szóló igazoláson, illetve nem a szülő a hivatalos eltartó, úgy szülői nyilatkozat csatolása szükséges arról, hogy a hallgatót anyagilag nem támogatja! Elvált szülő(k) esetén: válási okiratok másolata (többszöri válás esetén, mindegyikről Bármely szülő elhalálozása esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata Ha a pályázó házas, vagy bejegyzett élettársa van: házassági anyakönyvi kivonat, illetve bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat másolata Ha a pályázó nyilvántartott élettársi kapcsolatban él: hatósági bizonyítvány másolata az élettársi kapcsolatról Önfenntartó: minden olyan hallgató, aki egyedül él egy lakcímen vagy tartásra nem köteles személlyel él és a szülő nyilatkozik arról, hogy nem eltartója a hallgatónak. Továbbá az önfenntartó hallgatónak igazolnia kell bevételét (munkából származó jövedelem, ösztöndíj stb.), kiadásait (közüzemi kiadások, lakhatás igazolása) és a bevételnek meg kell haladnia a kiadásait. Csatolandó dokumentumok: szülői nyilatkozat- EREDETI, bevételről szóló igazolás (pl. jövedelem, ösztöndíj, diákhitel)- EREDETI IGAZOLÁS, albérleti szerződés vagy egyéb lakhatást igazoló okirat másolata, közüzemi számlák másolata (fűtés, víz, villany, gáz) Egyéb kategória: Amennyiben a hallgató egyik fenti kategóriába sem tartozik (ebben az esetben a hallgatónak igazolnia kell az egyéb helyzetre jogosító adatait). III.-2. ponthoz csatolandó dokumentumok: Árva, félárva: bármely szülő elhalálozása esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata. Hátrányos helyzetű: igazolás másolata a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról a középiskolai tanulmány idejére vonatkozóan. Halmozottan hátrányos helyzetű: igazolás másolata a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról a középiskolai tanulmány idejére vonatkozóan ÉS amennyiben az előbb felsorolt igazolás nem tartalmazza, úgy szülői nyilatkozat arról, hogy a szülő legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik VAGY igazolás arról, hogy a hallgatót tartós nevelésbe vették. Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: határozat másolata a gyámság megszűnéséről. Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult: megfelelő intézményi, illetve szakorvosi igazolás másolata. Külföldi állampolgárok miniszteri ösztöndíjában részesül: igazolás másolata a külföldi állampolgárok miniszteri ösztöndíjáról. Családfenntartó: gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata vagy igazolás az ápolási díjról. Nagy családos: külön dokumentum beadása nem szükséges Ha a pályázónak, illetve házas- vagy élettársának gyermeke van vagy gyermeket vár: a gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának (iskolalátogatási igazolásának) másolata, illetve kismama könyv másolata IV.-1. ponthoz csatolandó dokumentumok: óvodásnál fiatalabb, óvódás vagy koránál fogva tankötelezett testvér/eltartott esetén: születési anyakönyvi kivonat másolata iskolás testvér/eltartott esetén: iskolalátogatási igazolás- EREDETI IGAZOLÁS Egyetemi, főiskolai hallgató testvér/eltartott esetén: hallgatói jogviszony igazolás- EREDETI IGAZOLÁS munkanélküli testvér/eltartott esetén: Munkaügyi Központ igazolása, akkor is, ha nem részesül ellátásban ÉS NAV igazolás az előző évi jövedelemről - EREDETI IGAZOLÁS

10 jövedelemmel nem rendelkező házas- ill. élettárs esetén: pályázati kitöltési útmutató egyéb pontjaiban rögzített megfelelő hivatalos igazolás- EREDETI IGAZOLÁS IV ponthoz csatolandó dokumentumok: Eltartó = szülő, szülő hiányában nagyszülő Eltartott = Jövedelemmel nem rendelkező testvér, maga a pályázó is Tartásra nem kötelezett személy = Az eltartókon és eltartottakon kívül minden más jövedelemmel rendelkező személy szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása - EREDETI IGAZOLÁS vállalkozók esetén: NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről - EREDETI IGAZOLÁS amennyiben az egyik szülő/eltartó vele egy lakcímen élő személy vállalkozásának alkalmazottja: eredeti NAV jövedelemigazolás a pályázat tanévét megelőző évről - EREDETI IGAZOLÁS Őstermelők esetén: az őstermelői igazolvány másolatát ÉS a hozzátartozó betétlap másolatát, VALAMINT eredeti NAV igazolás Munkanélküli ellátással kategóriába tartozó eltartó esetén: Munkaügyi Központ igazolása, EREDETI IGAZOLÁS Munkanélküli ellátás nélkül kategóriába tartozó eltartó esetén: Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy aktív álláskereső ÉS EREDETI NAV igazolás az előző évi jövedelemről háztartásbeli eltartó esetén: - Amennyiben a szülő GYES/GYED-re jogosult: az erről szóló igazolószelvény (pl. bankszámlakivonat, csekk fénymásolata) - Amennyiben 3, vagy több gyermekkel van otthon: a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy nem aktív álláskereső, ÉS a helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás, arról, hogy nem részesül semmilyen juttatásban, TOVÁBBÁ NAV igazolás az előző évi jövedelemről öregségi nyugdíjas és szolgálati nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány ÉS az utolsó havi nyugdíjszelvény/ bankszámlára utalás esetén bankszámlakivonat másolata (vagy egyéb olyan dokumentum, amelyekből a nyugdíjszelvény szám, a nyugdíj összege, illetve a jogosult személy egyértelműen megállapítható, tehát ezek egy közhiteles dokumentumon szerepelnek) Rokkantnyugdíjas szülő/ eltartó esetén: az Országos Rehabilitációs és Szakértői Intézet szakhatósági állásfoglalását, avagy a nyugdíjjogosultságot megállapító/ elutasító határozat amennyiben tartalmazza a rokkantság fokát (kategória szerint). (vagy egyéb olyan dokumentum, amelyekből a nyugdíjszelvény szám, a nyugdíj összege, illetve a jogosult személy egyértelműen megállapítható, tehát ezek egy közhiteles dokumentumon szerepelnek) ha a pályázó házas- ill. élettársa keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén: NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről és egyéni jövedelembevallás) - EREDETI IGAZOLÁS kereső testvér esetén: munkáltatói jövedelemigazolás (vállalkozó esetén NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről, amennyiben munkanélküli, a Munkaügyi Központ igazolása) - EREDETI IGAZOLÁS V. ponthoz szükséges dokumentumok: - betegség, fogyatékkal élő hallgató/ családtag esetén: megfelelő intézményi ill. szakorvosi igazolás szükséges - rendszeres gyógyszerköltség/ speciális költség esetén: orvosi vagy szakorvosi vagy gyógyszertári igazolás szükséges VI. ponthoz csatolandó dokumentumok: - egyéb indokokra való hivatkozás esetén: a hivatkozást alátámasztó hivatalos okiratok másolata. VIII. ponthoz csatolandó dokumentumok: - Fel kell tüntetni a pályázat benyújtásához csatolt összes mellékletet.

11 Figyelem! Az alábbi csatolt igazolások három hónapnál régebbiek nem lehetnek: - Hivatalos igazolás az egy lakcímen élőkről - Jövedelemigazolás (kivéve: NAV jövedelemigazolás) - Iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás A III., III.-1., III.-2. ponthoz szükséges igazolások hiánya esetén a pályázat nem értékelhető (0 pont). Kötelezően kitöltendő részek hiányos vagy nem megfelelő kitöltése a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után! Amennyiben a pályázat elbírálásához szükséges valamely tény, illetve körülmény a pályázathoz csatolt dokumentumokból nem állapítható meg egyértelműen, vagy a dokumentumokból levonható következtetés a valósággal nem egyezik, úgy ezek vonatkozásában a pályázónak vagy az érintett személynek nyilatkozatot kell tennie! A nyilatkozat formai követelményeire a teljes bizonyító erejű magánokirat formai követelményei az irányadóak, melyek a következők: Az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, feltéve, ha 1. a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy 2. két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító az okiratot előttük írta alá vagy az aláírást magáénak ismerte el (az aláírás mellett a tanúk lakcímét is fel kell tüntetni) 3. a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróság vagy közjegyző által hitelesítve van 4. a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták. 5. ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 6. az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. Kizárólag a pályázati űrlapon feltüntetett, és leadott dokumentumokért vállalunk felelősséget! A hallgató által kitöltött nem megfelelő pályázatért nem vállalunk felelősséget! Késve leadott pályázatokat, illetve igazolásokat nem fogadunk el! A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb költségkedvezmény szociális alapon, éspedig: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A. Személyes adatok

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

A) lap. I)Személyi adatok

A) lap. I)Személyi adatok Makói Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) PTR Etikett helye F O R M A N Y O M T A T V Á N Y rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben