Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A MEVACO Kft. vagyoni-, pénzügyi és jövedelmez2ségi helyzetének értékelése a beszámoló alapján Küls szakmai konzulens: Berczeliné Hanol Teréz Operatív konzulens: Loós Attila Fritschi Mária Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A VÁLLALKOZÁS LÉTREJÖTTE, FEJL-DÉSE Ahonnan a perforált lemezgyártás elindult A Rostalemezgyár áttelepítése Dunaújvárosba Újabb fejl$dési szakasz A CÉG TEVÉKENYSÉGI KÖRE A szolgáltatások ismertetése, lyukasztási típusok Lyukasztható alapanyagok és azok min$sége A perforálás technológiája A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A MEVACO KFT. PIACI HELYZETE A VÁLLALKOZÁS SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK ISMERTETÉSE A GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA A KOMPLEX GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA PARCIÁLIS HATÉKONYSÁG ELEMZÉSE Eszközhatékonyság és igényesség vizsgálata Készletgazdálkodás vizsgálata Bérhatékonyság és bérigényesség vizsgálata ANYAGI, VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA VAGYONSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA VAGYONFEDEZETTSÉG, ESZKÖZMEGTÉRÜLÉSI MUTATÓ SAJÁT T-KE MUTATÓI PÉNZÜGYI, LIKVIDITÁSI HELYZET BEMUTATÁSA LIKVIDITÁSI MUTATÓK VEV--SZÁLLÍTÓI FUTAMID-K ELEMZÉSE A VÁLLALKOZÁS ELADÓSODOTTSÁGÁNAK (ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK) ELEMZÉSE CASH FLOW KIMUTATÁS

4 7. JÖVEDELMEZSÉGI HELYZET JELLEMZÉSE JÖVEDELMEZ-SÉG KÖZVETLEN MUTATÓI JÖVEDELMEZ-SÉG KÖZVETETT MUTATÓI EXPORTHÁNYAD, BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉSI HÁNYAD ÖSSZEFOGLALÁS A VAGYONI-, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZ-SÉGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE JÖV-BENI KILÁTÁSOK IRODALOM JEGYZÉK TÁBLÁZATOK ÉS GRAFIKONOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

5 1. Bevezetés Hazánkban az utóbbi években megváltozott politikai viszonyok, gazdasági, társadalmi helyzet miatt, valamint a felgyorsult gazdasági, pénzügyi folyamtatok hatására szükségszernvé vált az egyes vállalkozások vagyoni, pénzügyi jövedelmezségi helyzetének megállapítása, elemzése és értékelése mind a tulajdonosok, mind küls érdekeltek számára, hogy döntéseik megalapozása érdekében objektív információk álljanak rendelkezésre. Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók alapján kerül sor. A számviteli beszámoló célja, hogy megbízható és valós képet nyújtson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetérl. A beszámoló szükségességét a különböz rétegn piaci résztvevk információigénye támasztja alá: tulajdonosok hitelezk meglév és leend partnerek a vállalkozás környezetének makrogazdaságának a vállalkozás vezetink és dolgozóinak igénye. Az elemzési-értékelési lehetségeket befolyásolja a beszámoló formája. A Mevaco Kft. éves beszámolót köteles készíteni, melynek f részei: mérleg eredménykimutatás kiegészít melléklet Az üzleti jelentés év január 1-jétl nem része a beszámolónak, de azt továbbra is kell készíteni. Az adott üzleti évrl ez a beszámolófajta tekinthet a legrészletesebbnek, 4

6 hiszen a mérleg és az eredménykimutatás a leginkább tagolt, a kiegészít melléklet kötelez tartalmi elírásai a legbvebbek. Az éves beszámoló elemzésének feladata az adatok megfelel felbontása és csoportosítása. Az adatok ilyen formában történ értékelését és bemutatását mutatószámok segítségével tehetjük meg. A jól megválasztott mutatószámok jelentik tehát az éves beszámoló elemzésének eszköztárát. A mutatószámok csoportosítják és tömörítik sokatmondó információkká az éves beszámoló adathalmazát. A mutatók idbeli összehasonlításával, vagy éppen a tényadatok és az üzletági adatok egybevetésével is ellenrizhet és értékelhet, hogy a vállalkozás miként fejldött az elmúlt idszakban. Ugyan a mutatószámok a múltra vonatkoznak, de a vállalkozás stratégiájával együtt vizsgálva a jövbeni fejldés iránya is meghatározható. A vállalati gazdálkodás sokoldalú elemzése, a gazdasági helyzet reális és tárgyilagos értékelése alapján meghatározhatók a tevékenység kritikus pontjai, azok a gazdasági területek, amelyek megfelel mnszaki szervezi és fejlesztési intézkedések kidolgozását, illetve döntések meghozatalát igénylik. A tervezés és a vállalati döntések kidolgozása pedig a tényleges gazdasági helyzet reális és kritikus értékelése alapján történik. 5

7 2. A vállalkozás bemutatása 2.1 A vállalkozás létrejötte, fejldése Ahonnan a perforált lemezgyártás elindult A cég eredete az 1950-ben a Stahel és Lenner cég államosításával létrejött budapesti Rostalemezgyárra vezethet vissza. Ez egy monopol helyzetn gyár volt, mintegy ft foglalkoztatott. A rostalemezgyár rendelkezésére körülbelül 20 darab perforáló gép tartozott. Ezek általában primitív jellegn kisgépek voltak, nélkülözve minden biztonsági mnködést. Az 50-es évek közepétl került sor bvítésekre; újcsarnok, 2 darab perforáló gép, a szerszámkészítés, a raktározás, a csomagolás stb ban az expandált lemez gyártása is megkezddött, mely egy hulladék nélküli, táblalemezbl gyártott dróthálószern gyártmányt jelentett. Ez az új termék amellett, hogy a termékskálát bvítette új piacokat is teremtett A Rostalemezgyár áttelepítése Dunaújvárosba A Mezgazdasági és Gépipari Minisztériumban belátták, hogy a perforált lemez hiány sok ipari és mezgazdasági ágazatot visszatart, tehát valamit tenni kell ben született meg a döntés, hogy a Rostalemezgyárat az ország súlyozott közepe irányába, az alapanyagot, fejlesztést és munkaert biztosítani tudó nagyvállalathoz a Dunai VasmNbe kell telepíteni Dunaújvárosba. A sor és széles perforáló gépekkel vízmnveknek sznrket, szénbányáknak osztályozókat, valamint más vállalatok számára szellzrácsot, feljáró vonatlépcst, gabonasilókhoz, osztályozókhoz, szárítókhoz, gyümölcscentrifugákhoz, konvektorokhoz, gázkazánokhoz állítottak el termékeket. 6

8 2.1.3 Újabb fejl2dési szakasz Az 1985-ben pályázat kiírására került sor a Rostalemezgyár kihelyezésére. A nyertes a szekszárdi Mezgép lett (késbbi nevén (1987-tl) AGRAM Gépipari Vállalat Szekszárd). A cég az elkövetkez idszakban rendkívüli fejldési pályát futott be ben egy új CNC vezérlésn széles perforáló gépet szereztek be. A Dunai VasmN Lemezfeldolgozó Gyáregysége és a Szekszárdi Mezgép január 1-tl betéti társaság formájában mnködtették tovább a perforáló üzemet július 1-tl szekszárdi telephellyel megalakult a PERFAG (Perforált Lemez Gyártó Kft), amely újjáalakult cég 62 %-a a német Siedl-Mayer tulajdonában van, a magyar AGRAM Szekszárd 23 %-ban részesedik, míg magyar Dunai VasmN 15 % tulajdonrészt szerzett magának.1994-ben a Seidl-Mayer cég az AGRAM részét kivásárolta, késbb a Kft. 100 %-a a tulajdonába került. Ettl kezdve fokozott minségi követelmények kerültek eltérbe, dinamikusan fejld vállalattá vált. Sikeresen legyzte a 1990-es évek elején lesznkült piaci lehetségek okozta nehézségeket, amelyet a megjelen külföldi versenytársak okoztak ban a folyamatosan, lendületesen fejld és egyben ersöd cég 3 leányvállalatot hozott létre külföldön: LENGYELORSZÁG -- Perforblach ( Krakkó ) CSEHORSZÁG -- Semabohemia ( Brnó ) ROMÁNIA -- Stantobanat ( Temesvár ) Ezen kívül természetesen belföldi kirendeltségekkel is rendelkezett a PERFAG Kft. : SZEKSZÁRD (központ) BUDAPEST DEBRECEN SZEGED SZOMBATHELY 7

9 Magyarországon a PERFAG Kft. perforált lemez termelésben elfoglalt piaci részesedése 70 % ben a Gabo-Sema és a Perfag Kft. összeolvadt, továbbra is szekszárdi központtal. A PERFAG Kft ban megkapta az ISO 9002 minségtanúsítványt ben a két legnagyobb német perforált lemezgyártó cég fuzionált január 1-tl pedig Perfag névrl a német Holdinggal való egységes kép kialakítására törekedve a MEVACO nevet vették fel, 2001-tl a leányvállalatai is. Tehát innentl kezdve már egy világszínvonalú Holding közép és kelet-európai régió képviseljérl, a MEVACO Kft.-rl beszélhetünk. 2.2 A cég tevékenységi köre A szolgáltatások ismertetése, lyukasztási típusok A Mevaco Kft. szolgáltatásait a perforált termékek és azok továbbfeldolgozási lehetségei jelentik. A perforált termékek közül is kiemelkedik, mint legfbb termék a perforált lemez. A perforált lemez egy DIN normák szerinti lemez (tábla), amit azonos lyukakkal, szabályos elrendezésben sajtolással, kivágással stb. készítenek. A perforált lemezek nagyon sokfélék lehetnek. Eltérhetnek többek között a lyukasztás típusa, mintázat alapján. Az átereszt felületek jelenlegi maximális lehetsége kb. 70 %. Átereszt$ felületnek a lyukak és a ki nem lyukasztott felületek arányát nevezzük a perforált területen belül. Jelentsége az átfolyások illetve a statikus terhelések számításánál van. Lehetség van a lyukformákat, lyukelrendezéseket, lemezméretek, valamint a perforált mez méretét és nagyságát illeten egyedi igények kielégítésére is. 8

10 2.2.2 Lyukasztható alapanyagok és azok min2sége Az alapanyagok kiválasztása a perforálás eltt nagyon fontos tényez, mivel ez a késztermékben, félkész termékben min$ségként jelenik meg. A legyártott termék színvonala pedig minsíti a vállalatot. A fémek változatos tulajdonságai dönt jelentségnek lehetnek. Nem mindegy mi lesz a lemez rendeltetése, hol kerül felhasználásra, esetleg milyen igénybevételeknek kell megfelelnie. Így az anyagok lehetnek: Acél, natúr: jó hajlítási tulajdonságok jellemzik, fényes felületn lemez Horganyzott acél: lyukasztási folyamat során a horganybevonat egy része kendik fel a lyuk vágott felületére, ezért kültéri használat esetén utólagos felületkezelési eljárás tanácsolt Rozsdamentes acél: hosszú élettartamú, nehezebben megmunkálható, könnyen tisztítható Alumínium: félkemény, hegeszthet felület, galvanizálható, korrózióálló, jól megmunkálható Réz: jól megmunkálható, vasat nem tartalmazó, jó idjárásálló tulajdonságokkal rendelkezik Titáncink: kiindulási anyag cink, szilárdságit és a megmunkálási tulajdonságokat réz vagy titán hozzáadásával javítják A lemezek vastagsága 0,5 mm-tl 10 mm-ig terjedhet. A lemezek mérete is sokféle lehet A perforálás technológiája A perforálás egy nagyon összetett technológia mely nagy összpontosítást és figyelmet követel. A perforált lemezgyártás technológiája alapveten három részre osztható: 9

11 1, Sorperforálás Néhány lyukasztóval a gép sávonként végzi el a lemez teljes felületének lyukasztását egy osztószerkezettel ellátott asztal segítségével. Maximális méret 1500 x 3000 mm. Elnye: a rendkívül sokfajta lyukméret gyártásához viszonylag alacsony a szerszámozási költsége. Hátránya: hosszú technológiai id. 2, Széles perforálás A lyukasztás a lemez teljes szélességében egy lépésben történik. Maximális méret 1500 x 4000 mm, illetve visszatekercselve a szalag. Elnye: rövid technológiai id, magas termelékenység, egységesebb a lyukasztás. Hátránya: magas szerszámozási költség. 3, Számítógéppel vezérelt lemezmegmunkáló központ A lyukasztás maximum néhány lyukasztóval történik tetszleges elrendezésben. Maximális méret 1250 x 2500 mm (átfogással maximum 3500 mm). Elnye: speciális lyukelrendezés, változatos formájú kivágások, bonyolult alakzatok, kiemelkeden magas pontosság, kiváló minség, többféle szerszám automatikus, gyors cseréje, alacsony szerszámköltség. Hátránya: viszonylag hosszú megmunkálási id. 2.3 A társaság szervezeti felépítése A MEVACO Kft. szervezetileg 3 területbl tevdik össze. Ezek az értékesítés, a mnszaki terület és a logisztika. Természetesen ezek a területek is szétbonthatóak részegységekre. Az értékesítés élén természetesen az értékesítés ügyvezetje áll, míg alatta a marketing, a belföldi raktári értékesítés, a leányvállalati raktári értékesítés és a konstrukciós termékek raktári értékesítése található. A marketing hatáskörébe tartozik a 10

12 reklám, ügyintézés és a termékfejlesztés. A belföldi raktári értékesítés felel a magyarországi kirendeltségekért (Szekszárd, Szeged, Budapest, Szombathely, Debrecen), illetve a kirendeltség vezetkön keresztül az ott folyó munkáért. A leányvállalati raktári értékesítés felels a külföldi leányvállalatok (Lengyelország, Csehország) értékesítési munkájáért. A konstrukciós termékek (a továbbiakban KT) értékesítésének vezetje tartja a kapcsolatot a KT értékesítkkel, illetve a leányvállalatoknál folyó KT értékesítéssel. A mkszaki terület a legtöbb dolgozót foglalkoztató terület. Ehhez a területhez kapcsolható a gazdasági részleg is, a fkönyvel, a kontroller és a számítástechnikai csoport. A mnszaki terület ügyvezetje Frei István, aki a cég megalakulása óta a vállalat élén dolgozik. Alatta helyezkednek el a vállalati hierarchiában a mnszaki vezetés, úgy mint a perforálás, karbantartás, továbbfeldolgozás mnszaki vezeti, illetve a minségbiztosítási vezet. A mnszaki vezetés felügyelete alá tartozik az üzemvezetés, úgy mint a perforálási termelés vezet, anyagelkészítés csoport vezet, karbantartás vezet, továbbfeldolgozás vezet valamint a mnszaki fejleszt és a gyártáselkészít. A perforálási termelés vezet felel a perforálási csoport vezetk (az beosztottjaik a gépkezelk), és a szerszámelkészítési csoportvezet (az beosztottjai a szerszámelkészítk) munkájáért, míg az anyagelkészítési csoport vezet az anyagelkészítk munkájáért felel. A karbantartás vezet felügyelete alá tartoznak a karbantartók, míg a továbbfeldolgozás vezet felügyelete alá tartoznak a továbbfeldolgozás gyártás elkészít, a továbbfeldolgozás anyagelkészít kooperátor, és a gépkezelk. A fenti leírásból érzékelhet, hogy a mnszaki terület egy nagyon összetett és bonyolult részleg, ahol közvetve minden dolgozó kapcsolatban áll egymással. A következ nagy terület a logisztika. Itt is mint mindenütt, az ügyvezet felels az osztályon folyó munkáért. Az beosztottjai a humán erforrás vezet, a központi raktárvezet, valamint a beszerzési osztály. Egyik f területe a rendeléskezel központ, melynek feladatai: -intézi a testvérvállalati, leányvállalt értékesítést, -kezeli a reklamációkat, -gyártás programozás, -logisztika. A beszerzés részei a készletgazdálkodás, fuvarszervezés, vámügyintézés. A központi raktár vezet felügyelete alá tartoznak a raktárosok és a logisztikai ügyintéz. 11

13 2.4 A Mevaco Kft. piaci helyzete Minden vállalat mieltt elkezdené üzleti tevékenységét, termékeinek piacát, a piacának szerkezetét fel kell térképeznie. A piacról a lehet legtöbb információt kell megszereznie. Meg kell tudnia kik a vevi és azok lehetséges magatartását fel kell mérnie, hogy megismerje a piac vevi oldalának jellemzit. Másrészrl a kínálati oldalt, versenytársakat sem hagyhatja ki a vizsgálatból, tehát a piac sajátos adottságaival kell foglalkozzon. A Mevaco Kft. iparágban elfoglalt helyzete szerint domináns és ers vállalat (nemcsak Magyarországon, hanem Kelet-közép Európában is), kb. 70%-os részesedéssel. Ez azt jelenti, hogy a MEVACO ellenrizni tudja a versenytársak viselkedését, stratégiai döntéseiket széles körbl választhatják ki, a versenytársak reagálásától függetlenül önálló akciókba kezdhet anélkül, hogy az hosszútávon pozícióját veszélyeztetné. A cég a legnagyobb piacrészesedéssel bír, és általánosságban képes arra, hogy a többieknek diktálja az árakat. Egyenlre még érvényesíteni tudja dominanciáját az egész iparágban, még a MEVACO jelenti a viszonyítási pontot a versenytársakhoz képest.. A versenytársak azonban állandó kihívást jelentenek, figyelik a cég gyenge pontjait, azokat akarják ellenük kihasználni. Ilyen gyenge pontja például a vállaltnak az új termék bevezetése, az áruterítés szélessége és a promóciók hatékonysága. Ezek a területek jelenleg fejlesztés alatt állnak, de még több területen is szükség van ilyen fejlesztésekre, javításokra. Ahhoz, hogy a vállalt vezet helyét meg tudja tartani: meg kell találni a piac bvítésének módját a megfelel defenzív és offenzív akciókkal a piacrészesedést meg kell védeni a részarány emelését akkor is meg kell próbálni, ha a piac mérete már nem növelhet. 12

14 3. A vállalkozás számviteli politikájának ismertetése A számviteli politika kialakításának elsdleges célja, hogy annak alapján olyan számviteli rendszer kialakítására kerüljön sor, melynek mnködése biztosítja a megbízható valós adatokat az éves beszámoló összeállításához valamint megfelel információt szolgáltat a vezeti döntések meghozatalához. A kialakításánál körültekinten kell eljárni, mivel gyakori változtatása sérti a számviteli alapelveket. A számviteli politika kialakítását -mely kollektív feladat- majd további karbantartását a Mevaco Kft. fkönyvelje hangolja össze. A számviteli politikát a Mevaco Kft-nél mnköd vezeti csoport fogadja el, és az ügyvezet igazgató írja alá. A társaság számviteli politikája a számviteli törvény végrehajtására vonatkozóan a következ témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elírásokat: beszámolási és könyvvezetési forma, alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása, a maradványérték meghatározása, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai, az 50 ezer Ft egyedi beszerzési, érték alatti tárgyi eszközök elszámolási módjának a meghatározása, az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere, az értékpapírok forgóeszközként, illetve pénzügyi befektetésként történ számbavétele, az eredmény-kimutatás formájának megválasztása, a rendkívüli és szokásos események minsítése, a kiegészít melléklet tartalma, szerkezete, a céltartalék képzés szabályai, az idbeli elhatárolás rendje, a számviteli elszámolás szempontjából lényeges nek minsített információk, az ellenrzés, az önellenrzés során jelentsebb összegn hibák, 13

15 a számviteli elszámolás szempontjából nem jelents -nek minsített árfolyamváltozások, a bizonylatok könyvekben történ rögzítésének rendje, az éves beszámoló elkészítésének idpontja, a beszámolóért való felelsség, könyvvizsgálati kötelezettség. A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes elírásait külön szabályzatok rögzítik. A Számviteli törvényben foglalt elírások alapján a Mevaco Kft. éves beszámoló készítésére, valamint a beszámolási formához igazodóan ketts könyvvezetésre kötelezett. Az adott naptári évrl az éves beszámolót december 31.-i fordulónappal kell elkészíteni, a mérlegkészítés idpontja január 31, és ezeket legkésbb a tárgyévet követ május 31-ig kell a cégbíróságnál letétbe helyezni. A társaság összköltség eljárással készíti eredmény-kimutatását. A törvény adta lehetségnek megfelelen a Mevaco Kft. nullának tekinti a maradványértékét minden 500 ezer forint alatti tárgyi eszköznek. A rendkívüli események eredményre gyakorolt hatása független a vállalkozás tevékenységétl, a cég rendes üzletmenetén kívül esnek, a vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolására -a szellemi termékek kivételévela számviteli törvény kötelezen betartandó idkorlátokat állapít meg. A szellemi termékek értékcsökkenésének megállapítása lineáris módszerrel történik, amely mértéke 33 %. A tárgyi eszközök esetében is a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel történik az elszámolásra kerül értékcsökkenés meghatározása, de a leírási kulcs nagysága mérlegtételenként eltér. [5] 14

16 4. A gazdasági hatékonyság vizsgálata A gazdasági tevékenység célja mindig valamilyen eredmény elérése, s annak érdekében valamilyen ráfordítások szükségesek. (Az eredmény és a ráfordítás fogalmakat itt nem számviteli, hanem közgazdasági értelemben használjuk.) Az eredmény (hozam) és a ráfordítás (erforrás-felhasználás) viszony határozza meg a tevékenység gazdaságosságát. Javul a gazdaságosság, ha az eredményt kisebb ráfordítással érjük el, vagy adott ráfordítással nagyobb eredményhez jutunk. A gazdasági hatékonyság a tevékenység gazdaságosságát fejezi ki. Gazdasági hatékonyságon az összes termelési tényez (erforrás) együttes eredményességét értjük. A hatékonyság relatív fogalom, ami azt jelenti, hogy mindig több változatot kell összehasonlítanunk, s akkor megállapíthatjuk, hogy melyik változat a gazdaságosabb (hatékonyabb). A tevékenységek gazdaságosságának vizsgálatához és összehasonlító elemzéséhez olyan gazdasági mutatókra van szükség, amelyek sokoldalúan jellemzik a gazdálkodás hatékonyságát és vállalkozási szemléletn jövedelmezségét. A hatékonyságot nem lehet egyetlen mutatóval mérni, annak színvonalára, fejldésére csak a mutatók rendszere adhat jó megközelítést. Ezért a hatékonyság a felhasznált erforrások egységnyi mennyiségére jutó hozammal, vagy ennek reciprokával, az egységnyi hozamhoz szükséges erforrások mennyiségével mérhet. A jövedelmezség csak pénzértékben mérhet, míg a gazdaságosság mérésénél ezen kívül naturális és vegyes mértékegységek is alkalmazhatók. A hatékonyság vizsgálható a nemzetgazdaság szempontjából és a vállalkozás szempontjából, st a vállalkozáson belüli egységek szintjén is.[3] A komplex hatékonyság mérésének mutatóit a Pénzügyminisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal dolgozta ki. Ezek a mutatók a nemzetgazdasági szemléletn, de vállalati szinten számított hozammutatók segítségével mérik a gazdálkodó egységek hatékonyságát, melyek közül a fontosabbak: 15

17 bruttó termelési érték: a bruttó termelési érték a vállalkozás tárgyidszaki teljes hozamértékét jelenti. Vagyis az értékesítés nettó árbevételét csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékével. Figyelembe kell vennünk olyan hozamokat is, amely egy lassúbb folyamat eredményeként jelenik meg a következ évek ráfordításaiban. E körbe tartozik a saját elállítású eszközök értéke. (+ saját elállítású eszközök aktivált értéke, +(-) saját termelésn készletetek állományváltozása) anyagmentes termelési érték: a bruttó termelési értékbl kiindulva számítható az anyagjellegn ráfordítások összegével csökkentve azt. Itt az anyagköltséget és az igénybevett szolgáltatások értékét kell levonni. nettó termelési érték: közelítleg a vállalkozásnak a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulását méri. A hatékonyságvizsgálat és a munkatermelékenység elemzés egyik legfontosabb mutatója, miután a vállalkozás által létrehozott új értéket számszernsíti. Számítási módja: az anyagmentes termelési értékbl kell kiindulni, és azt csökkentve az értékcsökkenési leírás összegével kapjuk meg a mutató értékét. tiszta jövedelem: e mutatót a nettó termelési értékbl kiindulva számoljuk, vagyis csökkentjük a bruttó munkajövedelemmel. A bruttó munkajövedelem magába foglalja a bérköltséget, és a személyi jellegn egyéb kifizetéseket. [3] A hozammutatók alakulása a Mevaco Kft-nél 1. sz. grafikon eft év bruttó termelési érték nettó termelési érték anyagmentes termelési érték tiszta jövedelem 16

18 A bruttó termelési érték évrl évre növekedett, ami az érétkesítés nettó árbevételének folyamatos jelents emelkedésével magyarázható. Az anyagmentes termelési érték mutató nagysága 2000-ben egy kissé visszacsökkent, aminek az az oka, hogy az anyag költség és az igénybe vett szolgáltatások költsége nagyobb mértékben növekedett, mint a bruttó termelési érték. A nettó termelési érték és a tiszta jövedelem mutató is ugyanazt a tendenciát mutatja, mint az anyagmentes termelési érték. Tehát 2000-ben visszaesik a mutató értéke, majd 2001-ben növekedést láthatunk 1999-hez, és 2000-es évhez képest is. 4.1 A komplex gazdasági hatékonyság vizsgálata A komplex hatékonyság mérésének két fontos mutatója van: lekötött termelési tényez2k hatékonysága mutató, mely megmutatja, a 100 Ft súlyozott lekötött termelési tényezre jutó nettó termelési értéket. Kiszámítása: a nettó termelési értéket osztjuk az összes eszköz 0,2-szeresének és az összes kifizetett bér 1,8-szorosának összegével, majd megszorozzuk 100-zal. ráfordítás-hatékonyság, amely a 100 Ft él és holtmunka ráfordításra jutó tiszta jövedelmet mutatja. Megnevezés 100 Ft súlyozott lekötött termelési tényezre jutó nettó termelési érték 100 Ft él és holtmunka ráfordításra jutó tiszta jövedelem A komplex gazdasági hatékonyság alakulása Ft-ban Mevaco Kft ,4 70,9 75,4 14,1 6,5 7,0 1. sz. táblázat 17

19 A lekötött termelési tényezk hatékonysága mutató mértéke akkor jó, ha 100 feletti. Magyarországon az iparvállalatok nem érték el ezt a 100 Ft-os normát, így az átlag hazánkban e területen Ft körül mozog. A Mevaco Kft ben mnködött a leghatékonyabban, mivel ebben az évben az erforrás-hatékonyságmutató elérte a 100 Ft-os határt, és az él és holtmunkára jutó tiszta jövedelem is ebben az évben volt a legmagasabb. A 2000-es év a vállalat szempontjából kevésbé volt hatékony, míg a 2001-es évre vonatkozóan javuló tendencia mutatkozik. 2. sz. grafikon A komplex gazdasági hatékonyság mutatóinak alakulása 120,0 100,0 80,0 Ft 60,0 40,0 20,0 0, év 100 Ft súlyozott lekötött termelési tényez%re jutó nettó termelési érték 100 Ft él% és holtmunka ráfordításra jutó tiszta jövedelem 4.2 Parciális hatékonyság elemzése Eszközhatékonyság és igényesség vizsgálata Eszközhatékonyság Az eszközhatékonyság mutatói a lekötött tárgyi és forgóeszközök (illetve készletek) révén elállított új érték-képzdést fejezik ki szorzószám formájában. Az eszközhatékonyság mutatóit úgy számoljuk ki, hogy a nettó termelési értéket osztjuk a megfelel eszközzel, majd megszorozzuk 100-zal. 18

20 Az eszközhatékonyság alakulása Ft-ban Megnevezés 100 Ft aktivált tárgyi eszközre jutó nettó termelési érték 100 Ft készletre jutó nettó termelési érték 100 Ft "összes" eszközre jutó nettó termelési érték Mevaco Kft ,3 93,2 116,6 351,5 279,6 341,3 124,3 69,9 86,9 2. sz. táblázat Az aktivált tárgyi eszköz és az összes eszköz hatékonyság mutató akkor jó, ha minél jobban eltér száztól felfelé. Így e két mutató alapján a Mevaco Kft ben volt a leghatékonyabb, majd 2000-ben egy nagy visszaesés mutatkozik ben javult a vállalkozás hatékonysága, de az összes eszköz hatékonyság mutató esetében nem éri el a 100 Ft-os kedvez határt, míg a másik arányszám esetén megfelel a mutató nagysága, ami alapján a társaság helyzetét hatékonynak tekinthetjük. A készlethatékonyság mutató akkor kedvez, vagyis abban az esetben nevezhetjük a vállalatot hatékonynak mnködnek, ha mértéke 200 felett van és minél jobban eltér ettl felfele. E mutató ingadozik, de mindhárom évben a mutató mértéke jónak mondható Eszközigényesség Az eszközigényesség mutatók az eszközhatékonysági mutatók reciprokai. Vagyis úgy számoljuk ki, hogy az aktivált tárgyi eszközt, a készletet, az összes eszközt különkülön osztjuk a nettó termelési értékkel, majd szorozzuk százzal. 19

21 Az eszközigényesség alakulása Ft-ban Megnevezés 100 Ft nettó termelési érték elállításához szükséges tárgyi eszköz 100 Ft nettó termelési érték elállításához szükséges készlet 100 Ft nettó termelési érték elállításához szükséges összes eszköz Mevaco Kft ,0 107,3 85,8 28,4 35,8 29,3 80,4 143,1 115,1 3. sz. táblázat E mutatók akkor tekinthet kedvez tendenciájúnak, ha csökkenést mutat, vagyis minél jobban eltér 100-tól lefelé, annál kedvezbb a mutató értéke. A tárgyieszközigényesség mutató alapján a Mevaco Kft. helyzete 1999-ben és 2001-ben kedvez, míg 2000-ben kissé átlépi a 100-as határt, ami a nettó termelési érték csökkenésével magyarázható, illetve a már megkezdett nagy gép beruházással. A nettó termelési értékre sok tényez hat. (E mutatóra ható tényezk egy részét már a 4-es pont els részében bemutattam.) A második mutató alapján a vállalkozás helyzete jónak mondható, mivel mindhárom évben nagy mértékben eltér 100-tól lefelé, bár 2000-ben kissé megnövekedett a viszonyszám értéke, de még az is elfogadható, és 2001-re további csökkenés mutatkozik. Az összes eszköz igényesség arányszám csak 1999-ben elfogadható, a másik két évben átlépi a korlátot ben a magas mutatószám ellenére javuló tendenciát láthatunk hiszen csökkent a viszonyszám nagysága. 20

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI!

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! 11. A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! 1 TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! 2 1 1 ELEMZÉSSEL DÖNTÉSEINK KIMENETELÉT KÖVETHETJÜK 2 EGÉSZSÉGES VAGY BETEG? 3 GYORSDIAGNÓZIS 3 1 ELEMZÉSSEL

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben