ELŐTERJESZTÉS. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. Budapest, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. Budapest, március"

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE /2013. A évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült március 1. ELŐTERJESZTÉS a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről Budapest, március készítette: Dr. Kenyéri Katalin T.: Rónai Iván T.: Sörény Edina T.: Dr. Kiss Ágnes Virág T.: látta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Dr. Oravecz Péter mb. főosztályvezető-helyettes Doncsev András sajtófőnök Hammerstein Judit helyettes államtitkár jóváhagyta: Halász János államtitkár

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai: E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon történő közzététel közigazgatási egyeztetés: március március 2. Az egyeztetésben részt vevők: 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető Jogok Biztosának Hivatala NAIH Országos Bírósági Hivatal nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2

3 3 1. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete 2. Magyar Könyvtárosok Egyesület 3. Informatikai és Könyvtári Szövetség 4. Magyar ok Szövetsége 5. Megyei Jogú Városok Szövetsége 6. Települési ok Országos Szövetsége 7. Kisvárosi ok Országos Érdekszövetsége 8. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos i Szövetsége 9. Bolgár Országos 10. Országos Roma 11. Magyarországi Görögök Országos a 12. Országos Horvát 13. Országos Lengyel 14. Magyarországi Németek Országos a 15. Országos Örmény 16. Magyarországi Románok Országos a 17. Országos Ruszin 18. Szerb Országos 19. Országos Szlovák 20. Országos Szlovén 21. Ukrán Országos 3

4 4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A kistelepülések lakosságának is biztosítani kell a kulturális esélyegyenlőség lehetőségét, amelynek egyik eszköze a megyei könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, amely korszerű könyvtári és információs szolgáltatásokat, valamint kulturált közösségi helyet nyújt a lakosság számára A kormány-előterjesztés szükségességének okai január 1-jén lépett hatályba a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) módosítása. A módosítás nyomán a megyei könyvtárak a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre) önkormányzatának fenntartásába kerültek. A jelen előterjesztés a Kultv. módosításával összhangban a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó miniszteri rendelet kiadására tesz javaslatot. A Kultv. alapján a megyei könyvtár kötelező, állami feladata, hogy korszerű könyvtári szolgáltatásokat nyújtson a kistelepülések nyilvános könyvtári ellátási feladatainak megvalósításához. E feladat ellátása a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) keretében történik. A KSZR működésének szakmai szabályait az előterjesztés mellékleteként szereplő miniszteri rendelet tervezete határozza meg Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása Az érintett közfeladat: a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. A javaslat meglévő, az önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási közfeladatának hatékonyabb, szakszerűbb ellátására irányul. A KSZR működése növeli a lakosság versenyképes tudását, segítséget nyújt a munkahelykeresés módszereinek elsajátításában, korszerű infokommunikációs eszközöket biztosít a lakosság számára, megtanítja az internet eredményes és minőségi használatát, a digitális írástudás elsajátításához eszközöket és minőségi képzéseket biztosít, az ingyenesen, a szerzői jogi szabad felhasználás szabályaival összhangban álló módon hozzáférhető művekkel és adatbázisokkal segíti a lakosság tudományos kutatási vagy tanulási folyamatait, a hátrányos helyzetű lakosság-csoportokat célirányos programokkal, rendezvényekkel segíti, 4

5 5 a lakossági igények figyelembevételével alakítja a kistelepülések könyvtári ellátását és a könyvtárhasználók elégedettségét rendszeresen méri, a szabadidő kulturált eltöltéséhez közösségi helyet biztosít. A Kultv. 64. (2) bekezdés b) pontja alapján egy település önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladatának ellátása megvalósulhat olyan módon, hogy az önkormányzat a megyei könyvtár szolgáltatásait veszi igénybe a nyilvános könyvtár fenntartása helyett. Ebben az esetben a települési önkormányzat a Kultv. 64. (3) bekezdése szerint a szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet, ahol korszerű könyvtári lehetőségek, friss olvasnivaló és internetes információs infrastruktúra várhatja a könyvtárhasználókat. A szolgáltató hely közösségi hely is egyben. Az 5000 főnél kisebb lakosságszámú települések (a továbbiakban: kistelepülések) esetében a megyei könyvtár és a kistelepülés közötti megállapodáshoz az állam költségvetési forrást biztosít (2013. évre vonatkozóan a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklet IV. fejezet 1. pont h) alpontja alapján), így alapvető fontosságú, hogy a megállapodás alapjait, a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat és a kistelepülési önkormányzat által biztosított szolgáltató helyre vonatkozó alapvető követelményeket jogszabály állapítsa meg. Ennek jogalapját a Kultv (3) bekezdés n) pontja tartalmazza, mely felhatalmazza a kultúráért felelős minisztert, hogy rendeletben szabályozza a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működését. A KSZR a megyei könyvtártól igénybe vehető szolgáltatások és a kistelepülési önkormányzat által biztosított feltételek együttese, e rendszer működésének szakmai szabályait állapítja meg a jelen tervezet. A tervezet tehát egyrészről meghatározza a kistelepülések lakossága számára a KSZR keretében elérhető könyvtári és közösségi lehetőségek sorát, másrészről pedig felsorolja, hogy ezek teljesüléséhez melyek a megyei könyvtártól igénybe vehető szolgáltatások. A tervezet rögzíti továbbá, hogy mikor alkalmas a kistelepülési önkormányzat által biztosított szolgáltató hely a megyei könyvtártól igénybe vett szolgáltatások fogadására. Előírja az ott foglalkoztatott személy legfontosabb feladatait és a szolgáltató hely minimális nyitvatartási idejét, településnagyság szerint differenciáltan. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az 500 főnél kisebb lakosságszámú kistelepülések többségén a szolgáltató hely kapcsán megállapított alkalmassági követelmények a rendelet várható hatályba lépésekor nem állnak még rendelkezésre, ezért a tervezet esetükben a teljesítésre kivételes lehetőséget nyújt, mely szerint a megyei könyvtár mobil szolgáltató eszköze közreműködhet a szolgáltató hely felől a tervezetben meghatározott követelmények teljesítésben. Ez esetben az adott kistelepülésre a mobil szolgáltató eszköz a szolgáltató hely nyitvatartási idejére biztosít a szolgáltató helyen pl. internetkapcsolatot, műszaki felszerelést stb. Abban az esetben, ha az adott megye területén mobil szolgáltató eszköz nem elérhető, a tervezet határidő kikötésének előírásával a követelmények fejlesztési folyamatban történő megvalósításának lehetőségét biztosítja. 5

6 6 A KSZR keretében nyújtott egyes szolgáltatások teljesítése során a megyei könyvtár igénybe veheti külön erre irányuló megállapodás alapján a városi könyvtárak közreműködését. Tekintettel arra, hogy a KSZR működtetése a megyei könyvtár törvényben előírt feladata, városi könyvtár közreműködését csak olyan feladat ellátására veheti igénybe, amely ezen a módon hatékonyabban és gazdaságosabban látható el és természetesen a megyei könyvtár gondoskodik a költségek fedezetéről. A megyei könyvtár szolgáltatásait külön megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott könyvtárhoz, valamint az iskolai könyvtári feladatok teljesítéséhez is igénybe lehet venni, ezek szakmai szabályait és feltételeit a felek közötti megállapodás szabadon állapítja meg. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Jelen előterjesztés miniszteri rendelet kiadására tesz javaslatot Egyéb intézkedés Nem szükséges Alternatívák Reális alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony A Kormány a kulturális értékek védelmében is érvényre juttatja a nemzeti egység akaratát és helyreállítja a közjó primátusát. Az előterjesztés e cél megvalósulását szolgálja. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a Kultv. módosításáról szóló évi CLII. törvényhez, amelynek a jelen előterjesztés tartalmához kapcsolódó rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. Az előterjesztésben foglalt rendelet kiadása mielőbb szükséges, mivel a kistelepülések számára év elejétől már működtetni kell a szolgáltató rendszert. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztésben foglalt tervezetnek Európai Uniós kapcsolódása nincs. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Nem releváns. 6

7 7 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztést az Egyeztetési lapon szereplő társadalmi szervezetekkel kívánjuk egyeztetni. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem Tárcaközlemény igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): A megyeszékhely önkormányzatának fenntartásába kerülő megyei könyvtárak 2013-tól állami feladatként nyújtanak segítséget az 5000 főnél kevesebb lakóval rendelkező települések önkormányzatai számára nyilvános könyvtári ellátási feladataikban. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet szakmai szabályokról szól, felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket minden kistelepülésen biztosítani kell a lakosság számára és meghatározza a megyei könyvtár, a kistelepülési önkormányzat feladatait, illetve a könyvtári szolgáltató hely alapkövetelményeit. A cél, hogy a kistelepüléseken élők számára biztosítva legyen az olvasnivalóhoz, információhoz, internethez és adatbázisokhoz való hozzáférésnek a lehetősége. A kistelepülések könyvtárai teret adnak közösségi rendezvényeknek, programoknak is azért, hogy a gyermekek és felnőttek kulturált helyen tölthessék el szabad idejüket. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Hammerstein Judit helyettes államtitkár 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: Tervezett időtartam: - Eszközrendszer: - Anyagi ráfordítás: az előterjesztés kommunikációja anyagi ráfordítást nem igényel 7

8 8 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A végrehajtás feltételei a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) hatályba lépésével és az abban foglalt támogatás felhasználásáról szóló miniszteri rendelet végrehajtásával rendelkezésre állnak. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások Az 5000 főnél kisebb népességű települések önkormányzatainak előnye származzon a nyilvános könyvtári ellátási kötelező feladat ellátása során. Hátrányok nem származnak az előterjesztésből. 2. Másodlagos hatások Nincsenek. III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei Az előterjesztés (illetve egyes elemei) a vállalkozások helyzetét nem módosítja. b) A háztartások pénzügyi terhei Az előterjesztés (illetve egyes elemei) a háztartások pénzügyi helyzetét (összességében és egy háztartásra jutó átlagban) nem módosítja. c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei Az előterjesztés a kistelepüléseken élők helyzetét javítja a helyben igénybe vehető korszerű nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal, információkkal, olvasnivalókkal és közösségi helyként is igénybe vehető könyvtári szolgáltató hellyel. d) Hatékonysági és versenyképességi költségek Az előterjesztés (illetve egyes elemei) a munkaerő-kereslet, a munkaerő-kínálat, a beruházás, a megtakarítás és a gazdaság alkalmazkodóképességét nem módosítja. e) Az előterjesztés adminisztratív terhei Az előterjesztéssel az adminisztratív terhek nem változnak. IV. Költségvetési hatások Az előterjesztés elfogadásából következően az előterjesztés tárgyalását megelőző és az azt követő évben (a költségvetési hatás elhúzódása esetén években) a költségvetési hatások ide értve a bevételi és kiadási összegeket, a létszámadatokat nem változnak. A Kvtv. 2. mellékletében a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról szóló IV. fejezet 1. pont 8

9 9 V. Egészségügyi hatások Nincsenek. VI. Környezeti hatások Nincsenek. d) alpontjában meghatározott 7552,2 millió forint keretösszegből a megyei könyvtári szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatokat megillető lakosonként 1140 Ft támogatás felhasználható a KSZR szolgáltatásokhoz szükséges feltételek biztosítására, valamint a h) alpontjában meghatározott 1700,0 millió Ft kiegészítő támogatás felhasználása során e rendelet szakmai szabályai figyelembe vételével kell eljárni. 9

10 10 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 41. j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) a megyei könyvtár és az illetékességi területén lévő, 5000 főnél kisebb lakosságszámú település (a továbbiakban: kistelepülés) önkormányzata (a továbbiakban: kistelepülési önkormányzat) között kötött megállapodás (a továbbiakban: kistelepülési megállapodás) alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 64. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében működő szolgáltatási rendszer a nyilvános könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati feladatának biztosításához. (2) A kistelepülési megállapodás alapján a megyei könyvtár által a nyújtott szolgáltatásokat, valamint a kistelepülési önkormányzat által a Kultv. 64. (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyre (a továbbiakban: szolgáltató hely) vonatkozó követelményeket e rendelet állapítja meg. (3) A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja. (4) A megyei könyvtár 4. (1) bekezdése szerinti szolgáltatásait a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzat is igénybe veheti megfelelő kínálatú és minőségű könyvtári szolgáltatások biztosítására irányuló fenntartói feladatainak ellátásához. 2. A KSZR működésének alapelvei: a) a könyvtári szolgáltatások korszerű és széleskörű választékának és minőségének biztosítása, b) egységes, költséghatékony dokumentum- és információs szolgáltatás megszervezése, c) teljes körű, szakszerű és pontos számítógépes nyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás, az adatok elemzése, d) a megfelelő szakismeretekkel rendelkező emberi erőforrás biztosítása, 10

11 11 e) használói elégedettség rendszeres mérése, f) a szolgáltatások színvonalas, rendszeres népszerűsítése, a lakosság sokoldalú tájékoztatása, g) a források felhasználásának átláthatósága. 3. A kistelepülési önkormányzat Kultv. 64. (2) bekezdés b) pontja szerinti feladata keretében a lakosság számára nyújtott könyvtári szolgáltatások: 1. könyvtári dokumentumok (könyvek, újságok, folyóiratok, CD, DVD, idegen nyelvű, nemzetiségi és egyéb könyvtári dokumentumok) helybeni használata, kölcsönzése, 2. elektronikus könyvtárak és adatbázisok használata, 3. egyéni információs kérések teljesítése, 4. interaktív, interneten igénybe vehető könyvtári szolgáltatások, elektronikus kérés, értesítés a kért dokumentum hozzáférhetőségéről, tájékoztatás kérése, kölcsönzés meghosszabbítása, értesítés a kölcsönzési idő lejáratáról, értesítés a rendezvényekről, programokról, 5. könyvtári dokumentumok előjegyzése, 6. az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe vétele, könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás, 7. számítógép- és internethasználat, 8. könyvtári, helyismereti, ügyintézési és egyéb információszolgáltatás, 9. tájékoztatás az információkeresés ismereteiről, a tudományos kutatás, vagy az egyéni tanulás támogatása, 10. tájékoztatás a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 11. a megyei könyvtári közös katalógus és a helyi állományfeltáró eszközök használata, 12. könyvtári szolgáltatások a fogyatékossággal élők számára, 13. fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 14. olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni és közösségi foglalkozások, 15. gyermekfoglalkozások, 16. a szabad idő kulturált eltöltésének lehetősége, 17. könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények, programok, 18. könyvtári információk elérhetősége a kistelepülési önkormányzat honlapján. 4. (1) A 3. (1) bekezdés szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében a megyei könyvtár kistelepülési megállapodás szerint igénybe vehető szolgáltatásai: 1. dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása), 2. a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése, könyvtárhasználat ismertetése, 3. tájékoztatás az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, az országos lelőhelynyilvántartás működéséről, 4. könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése, 11

12 12 5. az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségéről, 6. a szolgáltató helyre vonatkozó adatok és információk közzététele a megyei könyvtár portálján, 7. könyvtári szolgáltatásokról információk biztosítása a kistelepülési önkormányzat honlapján, kiemelten az új és az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat, továbbá a fogyatékossággal élőket és a nemzetiséghez tartozókat érintő információkat, 8. a könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból, 9. a településre és a megyére vonatkozó helyismereti információk biztosítása, digitalizálása, 10. tájékoztatás a könyvtári rendszerben elérhető adatbázisokról, 11. speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása, a fogyatékossággal élők számára, 12. a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások szervezése, 13. az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi élet támogatása, a civil önszerveződések segítése, 14. a szolgáltató hely bevonása az országos és térségi szakmai programokba, 15. a könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, 16. tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, 17. szakmai tanácsadás, 18. a statisztikai adatszolgáltatás, 19. könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése, 20. a megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás. (2) A megyei könyvtárnak rendelkeznie kell a kistelepülési megállapodás alapján vállalt, az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások teljesítéséhez szükséges berendezéssel, technikai felszereltséggel, szállítóeszközzel valamint szakképzett könyvtárossal. 5. (1) A szolgáltató hely alkalmas a KSZR keretében igénybe vett szolgáltatások fogadására, ha a) rendelkezik a könyvtári dokumentumok tárolására szolgáló eszközökkel, valamint az egyéni helyben használatot biztosító és a közösségi programok során használható bútorzattal, b) rendelkezik a 3. (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások nyújtására alkalmas műszaki felszereléssel, c) rendelkezik internet- és telefonkapcsolattal, d) a lakosság számára nyújtott könyvtári szolgáltatásokra és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas, tiszta és rendezett, e) komfortos, megfelelő fűtéssel, világítással rendelkezik, f) közterületről akadálymentesen megközelíthető és g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, 12

13 13 gb) fő közötti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, középfokú szakirányú végzettséggel, gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. (2) A kistelepülési önkormányzat - a kistelepülési megállapodás alapján - az (1) bekezdés g) pontja szerinti személy foglalkoztatása révén a) gondoskodik a szolgáltató hely nyitva tartásáról, b) rendszeresen kapcsolatot tart a megyei könyvtárral, c) javaslatot tesz könyvtári dokumentumok beszerzésére, d) javaslatot tesz a könyvtári és a könyvtárhoz kapcsolódó közművelődési programok szervezésére, e) ügyel a könyvtári dokumentumok raktári rendjének megőrzésére, f) ügyel az állomány és a szolgáltató hely rendjének megőrzésére, g) statisztikai adatokat gyűjt és határidőre továbbítja a megyei könyvtárnak, h) negyedévente legalább egy alkalommal részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját szervezésű közösségi program lebonyolításában. (1) A szolgáltató hely nyitva tartását a kistelepülési megállapodás rögzíti, de az nem lehet kevesebb az alábbi időtartamnál: a) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülés esetén heti legalább 2 napon, hetente összesen legalább 6 óra, b) fő közötti lakosságszámú kistelepülések esetén hetente legalább négy napon hetente összesen legalább 12 óra, c) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülések esetén hetente legalább négy napon hetente összesen legalább 20 óra. 6. (1) Az 500 főnél kisebb lakosságszámú kistelepülés önkormányzata a szolgáltató hely 5. (1) és (2) bekezdésében foglaltak teljesítéséhez a kistelepülési megállapodásban foglalt módon igénybe veheti a megyei könyvtár által a KSZR keretében működtetett, korszerű könyvtári szolgáltatások közvetítésére alkalmas felszereltséggel, internetkapcsolattal és könyvtárossal rendelkező mobil szolgáltató eszköz közreműködését. (2) Ha a megyei könyvtár az 500 főnél kisebb lakosságszámú kistelepülés önkormányzata számára az (1) bekezdés szerinti lehetőséget nem tudja biztosítani, a szolgáltató helyre vonatkozó, az 5. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt követelmények teljesítésére a kistelepülési megállapodás teljesítési mód meghatározásával a kistelepülési önkormányzat lehetőségeinek figyelembe vételével határidőt állapít meg. (3) A mobil szolgáltató eszköz által nyújtott szolgáltatásokat és a szolgáltató hely részére legalább kéthetente legalább 1,5 óra időtartamban történő rendelkezésre állás idejét a kistelepülési megállapodás rögzíti. 13

14 14 7. (1) A megyei könyvtár éves tervet készít a KSZR tárgyévi működésére, a kistelepülések számára nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. Az éves terv tartalmazza a KSZR szolgáltatáskínálatát, az egyes kistelepüléseken megvalósítani tervezett szolgáltatásfejlesztéseket, a megyei könyvtár által a kistelepülések számára elvégzett központi feladatokat, az alszámlán kezelt központi költségvetési támogatás feladatalapú felhasználási tervét és a szolgáltatások minőségének biztosítását megvalósító módszereket. (2) A kistelepülési megállapodás megkötése során figyelemmel kell lenni az (1) bekezdés szerinti éves tervben foglaltakra. (3) A kistelepülési megállapodás határozott vagy határozatlan időre köthető. A kistelepülési önkormányzat és a megyei könyvtár évente egyeztetnek az igénybe vett szolgáltatásokról. (4) A megyei könyvtár az (1) bekezdés szerinti éves tervet, valamint a KSZR előző évi működéséről szóló beszámolót a tárgyév március 31-ig elküldi a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). (5) A megyei könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31- ig beszámolót készít a kistelepülési önkormányzat számára. (6) A miniszter a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenőrzi az (1) (3) bekezdésben foglaltak megvalósulását. 8. (1) A megyei könyvtár az általa nyújtott KSZR szolgáltatások megszervezéséhez igénybe veheti városi könyvtár közreműködését egyes, a városi könyvtárral kötött megállapodásban rögzített feladatok ellátására. (2) A megyei könyvtár csak olyan feladatok ellátására veheti igénybe a városi könyvtár közreműködését, amelyek ellátása ezen a módon hatékonyabb és gazdaságosabb. (3) A városi könyvtár által az (1) bekezdés alapján ellátott feladatok költségeinek fedezetéről a megyei könyvtár gondoskodik. 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei könyvtár által nyújtott KSZR szolgáltatásokat. Az iskolai könyvtári feladatokhoz igénybe vett szolgáltatásokat és finanszírozásukat a megyei könyvtárral kötött külön megállapodásban kell szabályozni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 14

15 15 (2) Az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése során a kistelepülési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a többcélú kistérségi társulás mozgókönyvtári támogatásából a kistelepülés számára biztosított könyvtári állomány és egyéb ingóságok továbbra is a település nyilvános könyvtári ellátására rendelkezésre álljanak. Budapest, Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 15

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Nemzeti Fejlesztési Miniszter KIM/ / /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. június 17-én ELŐTERJESZTÉS az állami

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Közgyűjteményi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2014. február 10. A rendszer legnagyobb erőssége egyben

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Ajánlás a kistelepülési könyvtári ellátás minőségének folyamatos biztosításáért

Ajánlás a kistelepülési könyvtári ellátás minőségének folyamatos biztosításáért Ajánlás a kistelepülési könyvtári ellátás minőségének folyamatos biztosításáért Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Győr, 2014. október 27-28. A kulturális politika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Nemzeti Erőforrás Minisztérium OK-103033-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2011. április 2 E G Y E Z T E T É

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február BELÜGYMINISZTER BM-1857/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. -án ELŐTERJESZTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Kormány részére. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Kormány részére. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER 106532/2011 1 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. április 28-án ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére a muzeális intézmények látogatóit

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Iktatószám: /. /2017. NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2017. július 6-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2011. ( ) NEFMI rendelete az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló EMMI rendeletről Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 29469-3/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. június 10-én

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, július

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 18713-19/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 11-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 20518-4/2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. május 20-án ELŐTERJESZTÉS a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

Budapest, január.

Budapest, január. Nemzeti Erőforrás Miniszter IKTATÓSZÁM: 101945/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. január 20-án ELŐTERJESZTÉS az egyes művészi és művészeti munkakörökről,

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER FM/JGF/1218/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései szerint: NEM NYILVÁNOS Készült: 2015. szeptember 8-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az erdőgazdálkodási

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata 1. függelék Segesd község közösségi színterének használati szabályzata Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben