ELŐTERJESZTÉS. a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendeletről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendeletről"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE /2014 A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült május 20-án ELŐTERJESZTÉS a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendeletről Budapest, május készítette: látta: jóváhagyta: Sörény Edina Varga Noémi Dr. Kenyéri Katalin Dr. Telkes Andrea Dr. Páskuly Lilian Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár Andrási Kata sajtófőnök Halász János kultúráért felelős államtitkár Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár

2 1. Az egyeztetés alapadatai E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Legfőbb Ügyészség Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Központi Statisztikai Hivatal Országgyűlés Hivatala Magyar Tudományos Akadémia Magyar Művészeti Akadémia Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2.3. Civil szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Országos Közgyűjtemények Szövetsége Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Tájház Szövetség Magyar Könyvtárosok Egyesület Informatikai és Könyvtári Szövetség Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyházi Könyvtárak Egyesülése Könyvtárostanárok Egyesülete Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége Magyar ok Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Megyei ok Országos Szövetsége Települési ok Országos Szövetsége Budapesti Kerületek Szövetsége Kisvárosi ok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos i Szövetsége Fővárosi Főpolgármesteri

4 Hivatala Bolgár Országos Országos Roma Magyarországi Görögök Országos a Országos Horvát Országos Lengyel Magyarországi Németek Országos a Országos Örmény Magyarországi Románok Országos a Országos Ruszin Szerb Országos Országos Szlovák Országos Szlovén Ukrán Országos Országos Katolikus Gyűjteményi Központ Evangélikus Gyűjteményi Tanács Magyar Református Egyház Egyházi Muzeológusok Egyesülete

5 1. Az előterjesztés célja V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1.1. Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az utóbbi évek változásai Európa-szerte és így Magyarországon is sajátos kulturális intézménnyé formálták a múzeumokat és a könyvtárakat. Olyan intézményekké, amelyek képesek arra, hogy társadalomformáló erővé váljanak és akár közvetlenül is befolyásolják az életminőséget. Amint azt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) évi, illetve évi módosítása során is hangsúlyoztuk, kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a közgyűjteményekben megőrzött szellemi és tárgyi, valamint természeti kulturális örökség védelme, gyarapítása, tudományos feldolgozása és közkinccsé tétele a minél szélesebb körű társadalmi hasznosítás érdekében történjen, azzal a céllal, hogy a legteljesebb mértékben hozzájáruljon az életminőség javításához, a társadalmi jólét biztosításához. E kiemelt cél szem előtt tartásával nagy felelősség hárul a közgyűjteményi feladatellátásban érintett intézményrendszerre. Alapvető feladat, hogy megfelelően határozzuk meg a kulturális örökség társadalmi hasznosítása érdekében közfeladatokat ellátó intézmények tevékenységét, de ezzel egyidejűleg a szakmai teljesítmény szintjének meghatározására alkalmas mutatók kidolgozására is szükség van. Ez összhangban van az EU 2020 stratégia mérhető növekedés prioritásával is. A közgyűjteményi hálózat fejlesztéséhez új megközelítésre van szükség; olyan átfogó stratégiai gondolkodásra, amely felül tudja vizsgálni és újra tudja gondolni a múzeumok és a könyvtárak küldetését, szolgáltatási modelljét, hagyományos munkakultúráját és kapcsolatrendszerét. Az éves munkaterv alapjául szolgáló szakmai mutatók jogszabályi meghatározása ezt segíti elő. A mutatók minden esetben levezethetők a fogalmakból, szorosan illeszkednek az adott tevékenységhez, mivel az adott tevékenység mérésére szolgál. A szakmai mutatók az egyes intézménytípusokra jellemző feladatokra figyelemmel kerültek meghatározásra, ezért a mutatók mind múzeumszakmailag, mind könyvtárszakmailag pontosan definiáltak Az előterjesztés szükségességének okai A közgyűjteményi intézményrendszer átfogó korszerűsítése megköveteli, hogy a szakmai hierarchia minden szintjét elérje a megújulás. Ennek részeként a múzeumok, illetve az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak éves munkatervüket a Kultv. 95/B. (9)- (10) bekezdése alapján meghatározott mutatók szerint készítik el. Az intézményi munkaterv legfontosabb funkciója, hogy a tárgyévre kijelölt stratégiai célokat konkrét tevékenységekre bontsa le. A megfelelően tervezett munkaterv kiszámíthatóvá teszi a feladatellátást, támogatja a vezetői funkciók ellátását és megkönnyíti a főbb feladatok teljesítésének nyomon követését. A munkatervet megalapozó szakmai mutatók meghatározása révén a múzeumok, illetve az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak egységes szempontok mentén tervezik meg

6 éves munkájukat, ezáltal lehetővé válik a kapacitások hatékonyabb kihasználása. Ez a közgyűjteményi területen módszertanában újszerű megközelítésű tervezési szemlélet elősegíti az intézmények év végi értékelését, teljesítményük és hatékonyságuk összehasonlítását, emellett a tervezett jogszabály révén mód nyílik arra is, hogy a kidolgozott mutatók összehangolják az éves szakmai és pénzügyi tervezést. A jelenlegi finanszírozási rendszerben is fontos hangsúlyt kapnak azok a teljesítménymutatók, amelyek döntő hányada az OSAP statisztikai adatokra épít. A feladatrendszer összetettsége, az eltérő helyi viszonyok ugyanakkor szükségessé teszik, hogy a statisztikai kérdéseken túlmenően is vizsgáljuk és ösztönözzük az intézmények szakmai munkáját olyan szakmai mutatók meghatározásával, amelyek nehezebben számszerűsíthetőek, de alkalmasak arra, hogy a társadalmi szerepvállalás mértékét tükrözzék. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. Az érintett közfeladatok: A Kultv.-ben szabályozott nyilvános könyvtári ellátás minőségének fejlesztése és a múzeumokban, könyvtárakban őrzött kulturális javak védelme, hozzáférhetővé tétele, a kulturális javak tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon és más formában történő bemutatása. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás A Kultv. 95/B. (9) bekezdése alapján a múzeum éves munkatervét a szolgáltatási feladatokkal, a kiállítási tevékenységgel, a gyűjtemények gyarapításával és nyilvántartásával, a tudományos kutatással és a műtárgyvédelemmel kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el. A Kultv. 95/B. (10) bekezdése alapján az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervét a szolgáltatási feladatokkal, a gyűjteményfejlesztéssel, a gyűjteményfeltárással, a tudományos kutatással, a rendezvénnyel, kiállítással és az állományvédelemmel kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el. A Kultv (3) bekezdés b) pontja alapján felhatalmazást kapott a kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat. Jelen előterjesztés e felhatalmazó rendelkezésnek tesz eleget egy új miniszteri rendelet megalkotásával. Jelen EMMI rendelet kihirdetésének halaszthatatlansága nem indokolt a Kormány ügyvezető időszaka alatt Egyéb intézkedés Nem szükséges.

7 2.3. Alternatívák A választott megoldással szemben alternatíva nem merült fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik a Kormányprogramhoz, de a Nemzeti Együttműködés Programjának azon célját szolgálja, amely szerint a Nemzeti Ügyek Kormánya a kulturális értékek védelmében is érvényre juttatja a nemzeti egység akaratát és helyreállítja a közjó primátusát. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a Kultv január 1-jén hatályba lépett módosításához, az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXVII. törvényhez, valamint a vidéki közgyűjteményi hálózat tevékenységének megújulásához. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztésnek európai uniós kapcsolódása nincs. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Nem releváns. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztést a közigazgatási egyeztetéssel párhuzamosan a 2.3. pontban meghatározott társadalmi szervezetekkel kívánjuk egyeztetni. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja Budapest, május Balog Zoltán miniszter

8 1. melléklet a /2014. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A szakmai mutatókat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 95/B. (9)-(10) bekezdéseiben meghatározott feladatokhoz tartozó, e rendeletben felsorolt tevékenységek figyelembe vételével kell alkalmazni az éves munkatervben. (2) E rendelet a) 1. melléklete alkalmazásában: 1. gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: a kulturális javak a) folyamatos gyarapítása, b) feldolgozása, meghatározása, hitelesítése, c) nyilvántartásba vétele, revíziója, rendezése és gondozása, valamint d) digitalizálása; 2. kiállítási tevékenység: a kulturális javakra alapozott a) hazai vagy külföldi állandó, időszaki vagy vándorkiállítások, szervezése, rendezése, b) virtuális kiállítások rendezése, valamint c) látványraktárak kialakítása; 3. műtárgyvédelem: a kulturális javak raktári megőrzése, megelőző állagvédelme, aktív restaurálása és konzerválása. 4. szolgáltatási feladatok: a) a kiállításhoz vagy a gyűjteményhez kapcsolódó, látogatókat bevonó tevékenység, b) a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését, befogadását, a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó tanulást elősegítő tevékenység, c) tárgykatalógusok, múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő és egyéb kiadványok megjelentetése, d) PR- és marketingtevékenység, médiakapcsolatok, e) kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások, valamint f) akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel;

9 5. tudományos kutatás: a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység, b) az így született eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététele, valamint c) tudományos konferenciákon való részvétel, konferenciák szervezése, az eredmények népszerűsítése; b) 2. melléklete alkalmazásában: 1. állományvédelem: a könyvtári állomány megőrzése és védelme, a könyvtári dokumentumok megfelelő tárolása, rendezése és gondozása; a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységek, és eszközök telepítése, muzeális könyvtári dokumentumok megelőző állagvédelme, aktív restaurálása és konzerválása, hosszú távú megőrzése; 2. gyűjteményfejlesztés: a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott könyvtári dokumentumok folyamatos, tervszerű gyarapítása és apasztása, a könyvtár állományába került dokumentumok szabályos nyilvántartásba vétele, a könyvtári állomány ellenőrzése; 3. gyűjteményfeltárás: a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből katalógus készítése; 4. szolgáltatási feladatok: a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása, a könyvtári tájékoztatás, a könyvtárhoz kapcsolódó, a könyvtárhasználókat érintő bármely tevékenységforma, továbbá a könyvtár által nyújtott helybeni vagy elektronikus szolgáltatások, a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatai, az intézmény kommunikációs tevékenysége és a formális, nem formális és informális képzésekben, továbbképzésekben való részvétele; 5. tudományos kutatás: a könyvtári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó, rendszerező tevékenység, továbbá a kutatási eredmények közzététele, tudományos konferenciákon való részvétel, tudományos konferencia szervezése; 6. rendezvény, kiállítás: hazai időszakos vagy vándorkiállítások, könyvtári dokumentumok időszaki vagy virtuális kiállítása, egyéb közösségi rendezvények, konferenciák szervezése; 2. (1) A múzeum éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. (3) A munkatervében szereplő szakmai mutatók teljesítését a múzeum az éves szakmai munkajelentésében, az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár az éves beszámolójában mutatja be. (4) Amennyiben a múzeum az 1. mellékletben, az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár a 2. mellékletben szereplő valamely mutatóhoz kapcsolódó tevékenységet a tárgyévben indokoltan nem végzi, a munkaterv készítésekor e szakmai mutatóra nem kell mérőszámot meghatározni.

10 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. (2) Az e rendeletben meghatározott szakmai mutatókat a évi munkatervben kell először alkalmazni.

11 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók I. Szolgáltatási feladatok 1. Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma 2. Múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma 3. Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma 4. A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma 5. A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását segítő programok és a programok résztvevőinek száma 6. Az egész életen át tartó tanulást megvalósító programok (beleértve az ismeretterjesztő programokat is) és a programok résztvevőinek száma 7. A fogyatékkal élőket a társadalmi folyamatokba bevonó, az együttműködést erősítő programok és a programok résztvevőinek száma 8. A hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok és a programok résztvevőinek száma 9. A kulturális értékekhez való általános hozzáférés javítása érdekében a hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkóztatását elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma 10. Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma 11. Felsőoktatási tevékenységben résztvevő munkatársak száma 12. Felnőttoktatásban résztvevő munkatársak száma 13. Akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma 14. Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma 15. Iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az iskolai közösségi szolgálat keretében eltöltött órák száma 16. Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma 17. Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók száma 18. Kutatási alkalmak száma 19. Múzeumban működő könyvtár könyvtárhasználóinak száma 20. Múzeumi könyvtárlátogatások száma 21. Honlap-látogatások száma 22. Múzeumpedagógiai kiadványok száma 23. Egyéb közművelődési kiadványok száma 24. Ismeretterjesztő kiadványok száma 25. Tárgykatalógusok száma magyar nyelven 26. Tárgykatalógusok száma idegen nyelven 27. Gyűjteményre, kiállításokra alapozott, világhálón hozzáférhető múzeumpedagógiai programok és kapcsolódó segédanyagok száma 28. Múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő, valamint egyéb közművelődési kiadványokból hasznosított példányok száma 29. Tárgykatalógusból eladott példányok száma 30. Akadálymentesített helyiségek (m 2 )

12 II. Kiállítási tevékenység 1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma 7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 9. A kiállítási katalógusból és vezetőből hasznosított példányok és a remittenda aránya (%) III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 1. Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m 2 ) 2. Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma 3. A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint) 4. A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint) 5. Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma 6. Ajándékozással bekerült tárgyak száma 7. Vétellel bekerült tárgyak száma 8. Egyéb gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma 9. Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma 10. Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma 11. Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma 12. A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%) 13. Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 14. Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 15. Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 16. Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) IV. Tudományos kutatás 1. Magyar nyelvű tudományos kiadványok száma 2. Idegen nyelvű tudományos kiadványok száma 3. Magyar nyelvű publikációk száma 4. Idegen nyelvű publikációk száma 5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 6. Kiállítási forgatókönyvek száma

13 7. Konferencián tartott előadások száma 8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma és a remittenda aránya (%) V. Műtárgyvédelem 1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma 2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma 3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma 4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma 5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%)

14 2. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók I. Szolgáltatási feladatok 1. Nyitvatartási napok és órák száma 2. Könyvtári szolgáltatásokat helyben igénybe vevők száma 3. Személyes látogatások száma 4. Regisztrált könyvtárhasználók száma 5. Regisztrált 14 év alatti könyvtárhasználók száma 6. Könyvtári honlap-látogatások száma 7. A könyvtár honlapja hány nyelven érhető el 8. A könyvtár honlap tartalomfrissítésének száma 9. Információkeresési ismereteket nyújtó foglalkozások száma és a foglalkozásokon résztvevők száma 10. Olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma és a képzéseken résztvevők száma 11. Digitális kompetenciafejlesztést támogató nem formális képzések száma és a képzéseken résztvevők száma 12. A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma, és azokon résztvevők száma 13. A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 14. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként 15. Könyvtárközi kölcsönzést keretében szolgáltatott dokumentumok száma 16. Oktatást/képzést/könyvtári tevékenységeket támogató kiadványok tervezett száma 17. A könyvtár infokommunikációs eszközeinek száma 18. Web 2.0 szolgáltatások száma, a szolgáltatásokat igénybevett használók száma 19. A könyvtárban elektronikusan elérhető kutatási eredmények száma 20. A könyvtárban használható adatbázisok száma 21. Hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok és a programok résztvevőinek száma 22. Nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma és azokon résztvevők száma 23. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma és azokon résztvevők száma 24. Fogyatékossággal élő könyvtárhasználók a tárgyévben 25. Gyermek és ifjúsági korosztály számára egyéb programok, foglalkozások száma, és azokon résztvevők száma 26. Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma 27. A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma 28. Idős korosztály számára egyéb programok, képzések száma, és azokon résztvevők száma 29. Könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) 30. Könyvtári hírlevél száma 31. A könyvtári programok és rendezvények médiában való megjelenésének száma

15 32. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 33. Beérkezett referensz kérdések/kérések száma 34. A használói elégedettségmérés keretében nyilatkozók száma 35. A minőségügyi munkacsoportban résztvevő dolgozók száma 36. Iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma, és szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma 37. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 38. Együttműködő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma 39. A megyei könyvtár esetében az 1 lakosra jutó könyvtári dokumentum száma (dokumentumok száma/megyei lakosság száma) 40. A megyei könyvtár esetében a könyvtáros szakemberrel történő ellátottság (könyvtáros/ a megye lakossága) 41. A megyei könyvtár esetében a lakosság számítógéppel való ellátottsága (számítógép/a megye lakossága) 42. A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma 43. A megyei könyvtár által nyújtott szakmai tanácsadások száma 44. A megyei könyvtár által a kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma II. Gyűjteményfejlesztés 1. Könyvtári állomány gyarapodása dokumentumtípusonként 2. Gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként 3. Tárgyévben digitalizált dokumentumok száma 4. Kötelespéldányként kapott dokumentumok száma 5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 8. Tárgyévben nyílt hozzáférésű publikációként elérhető dokumentumok száma 9. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma III. Gyűjteményfeltárás 1. Épített elektronikus katalógusokban / adatbázisokban rögzített rekordok száma 2. Retrospektív konverzióval feldolgozott dokumentumok száma 3. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 4. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek száma 5. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma 6. Feldolgozás gyakorisága (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 7. Beérkező új dokumentumok hozzáférése (a beszerzett dokumentum olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve) 8. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága %-ban 9. A tárgyévben formailag feltárt dokumentumok száma 10. A tárgyévben tartalmilag feltárt dokumentumok száma

16 IV. Tudományos kutatás 1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 2. Tudományos kutatások száma 3. A könyvtár szakemberei által készített tudományos publikációk száma 4. Idegen nyelvű publikációk száma 5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 6. A könyvtár által kiadott tudományos-ismeretterjesztő- módszertani kiadványok száma 7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma 9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma 10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma 11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma V. Rendezvény, kiállítás 1. Tárgyévben szervezett időszaki kiállítások száma és látogatóinak száma 2. Tárgyévben szervezett közösségi programok, rendezvények száma 3. Tárgyévben szervezett konferenciák száma és azokon résztvevők száma 4. Tárgyévben szervezett virtuális kiállítások száma és látogatóinak száma 5. Tárgyévben a családi rendezvények száma és azokon résztvevők száma 6. A könyvtár által tárgyévben szervezett országos vagy megyei rendezvény száma és az azon részt vettek száma 7. Tárgyévben a megyei könyvtár által ellátott kistelepülésen szervezett rendezvények száma és az azokon részt vettek száma 8. Egyéb közönség rendezvényeken részt vettek száma VI. Állományvédelem 1. Tárgyévben aktív állományvédelmi intézkedésben (így különösen: fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás, stb.) részesült dokumentumok száma 2. Muzeális dokumentumok száma 3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 4. Elektronikusan archivált dokumentumok száma 5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló eszközök száma

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló EMMI rendeletről Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 29469-3/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. június 10-én

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. Budapest, március

ELŐTERJESZTÉS. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. Budapest, március Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4998-3/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése rendelkezései

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Nemzeti Fejlesztési Miniszter KIM/ / /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. június 17-én ELŐTERJESZTÉS az állami

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Közgyűjteményi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2014. február 10. A rendszer legnagyobb erőssége egyben

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

2) Az intézmény telephelyei: 1) Napköziotthonos Óvoda 5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. Hrsz.: 204

2) Az intézmény telephelyei: 1) Napköziotthonos Óvoda 5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. Hrsz.: 204 1.sz.melléklet Alapító okirat módosítása (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési Központ 2013. január 30.-án elfogadott Alapító okiratát

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Széchenyi2020 kulturális fejlesztési lehetőségek Sörény Edina főtanácsos Kulturális Kapcsolatok Főosztály

Széchenyi2020 kulturális fejlesztési lehetőségek Sörény Edina főtanácsos Kulturális Kapcsolatok Főosztály Kultúráért Felelős Államtitkárság Széchenyi2020 kulturális fejlesztési lehetőségek Sörény Edina főtanácsos Kulturális Kapcsolatok Főosztály Tartalom Könyvtári aktualitások Uniós fejlesztések 2 1997. évi

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015 A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015 Alapelvek A közgyűjtemények a kulturális értékek, információk megőrzésének, gyarapításának és közvetítésének (feldolgozásának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Az Intercisa Múzeum munkaterve a 2016-os évre

Az Intercisa Múzeum munkaterve a 2016-os évre Az Intercisa Múzeum munkaterve a 2016-os évre Munkatervünket az emberi erőforrások minisztere 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelete a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéről

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 1 Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék 84/2015. (IV. 2.) Korm. rendelet A GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Nyíregyháza Csontosné Maleczki Ilona 2015. február 28. BEVEZETŐ A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár elsődleges és alapvető célja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Nemzeti Erőforrás Minisztérium OK-103033-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2011. április 2 E G Y E Z T E T É

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, július

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 18713-19/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 11-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t. Muzeális intézmények szakmai besorolás a. Múzeumo k

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t. Muzeális intézmények szakmai besorolás a. Múzeumo k Országgyűlési képvisel ő I i OITta inys7.:t 1.:?] ', k Érkezett : 2012 CT 1 O. Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei

A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális Kapcsolatok Főosztály Sörény Edina vezető tanácsos Budapest, 2015.

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Szolnok, 2014. november 17.

Szolnok, 2014. november 17. Kulturális fejlesztési lehetőségek 2014-2020 Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Sörény Edina vezető tanácsos Szolnok, 2014. november 17. Tartalom

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben