Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL"

Átírás

1 Szerelés és karbantartás útmutató szakemberek számára Gázüzemû kondenzácós hõközpont CERASMARTMODUL $ % $ $ 4 ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA HU (05.09) OSW

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bztonság utasítások 4 A szmbólumok magyarázata 4 Informácók a készülék dokumentácójához 5 1 A készülék mûszak adata Rendeltetésszerû használat EU-típusbzonyítvány konformtás tanúsítvány Típusáttekntés Típustábla A készülék mûszak leírása Szállítás terjedelem ZBS és ZBS Szállítás terjedelem ZBS Tartozékok (lásd még: Árlsta) Méretek és legksebb távolságok ZBS 16/83S Méretek és legksebb távolságok ZBS 22/120S Méretek és legksebb távolságok ZBS 30/150S A készülék felépítése Mûködés séma Elektromos kapcsolás rajz Technka adatok 17 2 Elõírások 20 3 Összeszerelés ZBS 30/150S Telepítés Fontos utasítások A felszerelés helyének kválasztása Gáz/víz oldal csatlakoztatás Szerelje a csatlakozókat balra Helyezze át az elõlap ütközõjét balról jobbra A tartozékok szerelése A füstgáz tartozékok csatlakoztatása A csatlakozások ellenõrzése A fedõlapok eltávolítása 28 6 Üzembehelyezés Üzembehelyezés elõtt A készülék be- és kkapcsolása Bekapcsolás Kkapcsolás A fûtés bekapcsolása Fûtésszabályozás A melegvíz-hõmérséklet beállítása Üzembehelyezés után Nyár üzemmód (csak melegvíz készítés) Fagyvédelem Üzemzavarok Szvattyú beragadás ellen védelem 34 7 Egyén beállítások Mechankus beállítások A tágulás tartály méretének ellenõrzése Az elõremenõ hõmérséklet beállítása A fûtõszvattyú jelleggörbéjének módosítása (csak ZBS vagy ZBS 22...) A Bosch Heatronc beállítása A Bosch Heatronc kezelése A fûtõüzem szvattyúkapcsolás módjának kválasztása (2.2 szervzfunkcó) (ZBS és ZBS 22...) A mûködés szünetek beállítása (szervz funkcó 2.4) A maxmáls elõremenõ hõmérséklet beállítása (szervz funkcó 2.5) A kapcsolás különbség beállítása (szervz funkcó 2.6) Automatkus üzemszünet (2.7-es szervz funkcó) A fûtésteljesítmény beállítása (szervz funkcó 5.0) Szvattyú jelleggörbe (7.0 szervzfunkcó) (ZBS 30...) Szvattyúfokozat (7.1 szervzfunkcó) (ZBS 30...) Légtelenítõ funkcó (7.3-as szervz funkcó) Szfontöltõ program (8.5-ös szervz funkcó) A beállított értékek kolvasása a Bosch Heatronc-ból 44 5 Elektromos csatlakoztatás A készülék csatlakoztatása Fûtésszabályozó, távszabályozók vagy kapcsolóórák csatlakoztatása TB 1 hõmérsékletõr csatlakoztatása padlófûtés elõremenõ ágától 30 8 A gáz típusának beállítása A gáz-/levegõarány (O 2 ) beállítása Égéshez szükséges levegõ / füstgáz mérés a beállított fûtés teljesítménnyel O 2 vagy CO 2 mérés az égéshez szükséges levegõben CO és CO 2 mérés a füstgázban 48 9 A kerület kéményseprõ által végzett ellenõrzés (05.09)

3 Tartalomjegyzék 10 Környezetvédelem Karbantartás A különbözõ karbantartás munkálatok részletes leírása Az utolsó tárolt hba (szervzfunkcó.0) Az onzácós áram ellenõrzése, szervzfunkcó Lemezes hõcserélõ Fûtõegység Égõ Membran a keverõegységben Kondenzvízszfon Tágulás tartály A fûtõrendszer töltõnyomása Védõanód A tároló bztonság szelepe Az elektromos huzalozás ellenõrzése Ellenõrzõ lsta a karbantartáshoz (karbantartás jegyzõkönyv) Függelék Üzemzavarok A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS / A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS / A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS / A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS Üzembehelyezés jegyzõkönyv (05.09) 3

4 Bztonság utasítások Bztonság utasítások Gázszag esetén B Zárja el a gázcsapot (lásd 31. oldal). B Nyssa k az ablakokat. B Ne használjon elektromos kapcsolókat. B A nyílt lángokat oltsa el. B A helységen kívülrõl értesítse a gázszolgáltatót és jelezze a hbát egy a JUNKERS által feljogosított márkaszervznek. Füstgázszag esetén B Kapcsolja k a készüléket (lásd 32. oldal). B Nyssa k az ablakokat és az ajtókat. B Jelezze a hbát egy a JUNKERS által feljogosított márkaszervznek. Felállítás, átszerelés B A készüléket csak arra jogosult márkaszervz helyezhet üzembe vagy szerelhet át. B Ne változtassa meg a füstgázelvezetõ részeket. B Ha a készülék mûködése a helység levegõjétõl függ: Az ajtók, ablakok és falak levegõztetõ- és légtelenítõ nyílásat ne zárja el és ne s szûkítse le. Ha olyan ablakokat építenek be, amelyeknek hézagat eltömítették, gondoskodjon az égéshez szükséges levegõ bejutásáról. B A tárolót kzárólag melegvíz melegítésére használja. B Semmképp se zárja el a bztonság szelepeket! Melegítés közben a víz a tároló bztonság szelepén át távozk. Az Ügyfél nformálása B Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék mûködés mechanzmusáról és smertesse vele a használatát. B Fgyelmeztesse az Ügyfelet arra, hogy a készüléken semmlyen változtatást ne végezzen. A szmbólumok magyarázata Jelzõszavak mutatják a károk csökkentése érdekében szükséges utasítások be nem tartásának következtében fellépõ veszély fokozatat. A Vgyázat szó azt jelent, hogy ksebb anyag kár keletkezhet. A Fgyelem szó azt jelent, hogy enyhébb személy sérülések vagy súlyos anyag kár veszélye forog fenn. A Veszély szó azt jelent, hogy súlyos személy sérülésekre, különösen súlyos esetekben akár életveszélyre s számítan kell A szövegben a bztonság utasításokat fgyelmeztetõ háromszöggel és szürke alnyomattal jelöltük meg. A szövegben az utasításokat az tt látható szmbólummal jelöltük meg. Ezt a szmbólumot a szövegben egy vízszntes vonal alatt vagy felett helyeztük el. Az utasítások olyan esetekre s fontos nformácókkal szolgálnak, mkor az ember élet vagy a készülékek mûszak állapota nncs veszélyben. A tároló termkus fertõtlenítése B Leforrázásveszély! A 60 C felett hõmérsékleten történõ üzemelést feltétlenül ellenõrzn kell. Karbantartás B Javasoljuk az Ügyfélnek: kössön karbantartás szerzõdést a JUNKERS által feljogosított szervzzel, és évente végeztesse el a karbantartás munkálatokat. B A készülék bztonságáért és az okozott környezet károkért a készülék üzembentartója felel. B Csak eredet gyár alkatrészeket használjon! Robbanékony és gyúlékony anyagok B Gyúlékony anyagokat (papír, hígító, festékek, stb.) ne használjon vagy tároljon a készülék közelében. Az égéshez szükséges levegõ/helységlevegõ B Az égéshez szükséges levegõt/helységlevegõt ne szennyezze agresszív anyagokkal (pl. halogénszénhdrogénekkel, melyek klór vagy fluorkötéseket tartalmaznak). Így elkerülhet a készülék korrózós tönkremenetelét (05.09)

5 Informácók a készülék dokumentácójához Informácók a készülék dokumentácójához Az útmutatóval kapcsolatos tudnvalók Ha Ön... A felszerelést, az elektromos csatlakoztatást, a gáz- és füstgázoldal csatlakoztatást, valamnt az üzembehelyezést kzárólag a gáz- és más energaszolgáltatók által elfogadott szerelõ vagy cég végezhet.... a készülék engedélyezésére, felépítésére és mûködésére kíváncs, olvassa el az 1. fejezetet. Itt találja a mûszak adatokat s.... tudn szeretné, hogy a készülék üzembe helyezésekor mlyen elõírásokat kell fgyelembe venn, olvassa el a 2. fejezetet.... tudn szeretné, hogy a készüléket hogyan nstallálják, csatlakoztatják és helyezk üzembe, olvassa el a fejezeteket.... tudn szeretné, hogy a Bosch Heatronc szervzfunkcó hogyan állíthatók be, olvassa el a 7. fejezetet.... tudn szeretné, hogyan állítható be a gáz/levegõ arány, és hogyan történk az égést tápláló levegõ és a füstgáz mérése, olvassa el a 8. fejezetet.... tájékozódn szeretne a területleg lletékes kéményseprõ által végzett ellenõrzésekrõl és a környezetvédelemrõl, olvassa el a 9. és a 10. fejezetet.... tudn szeretné, hogyan végzk a legfontosabb karbantartás munkálatokat, olvassa el a 11. fejezetet. Itt található a karbantartással kapcsolatos ellenõrzõ lsta s.... ha az üzemzavarjelzésekrõl és a fûtõ- /melegvízteljesítmény beállításának értékerõl szeretne áttekntést kapn, olvassa el a 12. fejezetet. Tovább anyagokat a készülékkel együtt szállítanak. Kezelés útmutató Ellenõrzés és karbantartás szerzõdés A Bosch Heatronc beállítása felratú matrca Kegészítõ anyagok szakemberek számára (a szállítás terjedelem nem tartalmazza) A mellékelt nyomtatott nformácós anyaghoz a következõ anyagokat lehet kérn: Alkatrészlsta Szervzfüzet (hbakereséshez és a mûködés vzsgálatához) Ezek az anyagok a JUNKERS nformácós szolgálatnál gényelhetõk. A cím ennek a szerelés útmutatónak a hátoldalán található (05.09) 5

6 A készülék mûszak adata 1 A készülék mûszak adata A ZBS készülékek fûtésre és melegvíz készítésre alkalmas kondenzácós készülékek beépített rétegtárolóval. 1.1 Rendeltetésszerû használat A készüléket az MSZ EN szernt csak zárt melegvíz-fûtés rendszerekbe szabad beszereln. B A tároló kzárólag melegvíz melegítésére használható. Egyéb felhasználás nem megengedett. A gyártó az ebbõl adódó károkért nem vállal felelõsséget. 1.2 EU-típusbzonyítvány konformtás tanúsítvány Ez a készülék megfelel a 90/396/EWG-ben, a 92/42/EWG-ben, a 73/23/EWG-ben és a 89/336/EWG-ben meghatározott európa rányelveknek és az EU-típusbzonyítványban leírt mnta-típusnak. A készülék megfelel a fûtõberendezésekre vonatkozó rendeletben a kondenzácós kazánokkal szemben támasztott követelményenek. A Környezet Hatásvédelm Szövetség Törvény 7, 2.1 bekezdésének újrafogalmazott elsõ és megváltoztatott negyedk rendelkezése értelmében a DIN 4702, 8. fejezet, márcus kadásban meghatározott vzsgálat körülmények között a füstgáz ntrogénoxd tartalma nem haladja meg a 80 mg/kwh-t. A készüléket az EN 677 szernt bevzsgáltuk. Termékazonosító szám CE-0085 BL Típusáttekntés ZBS 16/83S-2 MA.. A 23 ZBS 22/120S-2 M A 23 ZBS 30/150S-2 M A tábl. Z Központ fûtés készülék B Kondenzácós technka S Tároló-csatlakozó 16, 22 fûtõteljesítmény max. 16 kw, 22 kw kw fûtõteljesítmény 83 Tároló-ûrtartalom kb. 83l 120 Tároló-ûrtartalom kb. 120l 150 Tároló-ûrtartalom kb. 150l S Tároló -2 Változat M Modul A Áramlásbztosítás nélkül, ventllátoros készülék 23 Földgáz H Fgyelmeztetés: A készülékek PB-gázzal s üzemeltethetõk. A kódszám a gázcsoportot az EN 437-nek megfelelõen adja meg: Kódszám Wobbe-szám (15 C) Gázfajta 21 36,3-41,6 MJ/m 3 Földgáz, 2S 23 45,7-54,8 MJ/m 3 Föld- és kísérõ földgáz, 2H csoport 31 72,9-87,3 MJ/m 3 Bután/Propán 3B/P 3. tábl. Kategóra Készülékfajta 1. tábl. II 2HS3B/P C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, B 23, B Típustábla A típustábla (418) a tároló elején fent vagy a készülék hátoldalán található ( 6. ábra). Ezen vannak feltüntetve a készülék teljesítményével kapcsolatos adatok, a rendelés szám, az engedélyezés adatok és a ttkos gyártás szám (05.09)

7 A készülék mûszak adata 1.5 A készülék mûszak leírása A kéménytõl és a helység nagyságától független álló készülék ZBS Szvattyú jelleggörbe (teljesítményvezérelt): 2 arányos nyomás jelleggörbe 3 állandó nyomás jelleggörbe 6 állítható fokozat Szárazjárat-védelem, blokkolásgátló funkcó és légtelenítõ kapcsoló Csatlakozókábel hálózat csatlakozódugóval A földgázzal mûködõ készülékek a Hannover Támogató Program ll. a kondenzácós készülékekre vonatkozó környezet smérvek követelményenek teljesen megfelelnek Többfunkcós kjelzõ Buszvezérléshez s használható Bosch Heatronc Automatkus gyújtás folyamatosan szabályozott teljesítmény Tökéletes bztonság a Heatronc onzácós lángfgyelésnek és az EN 298 szernt mágnesszelepeknek köszönhetõen Jobbra és balra s csatlakoztatható Nncs mnmálsan elõírt vízmennység kerngetés Padlófûtéshez s használható Kettõs csõ a frss levegõ és a füstgáz részére, O 2 /CO mérés ponttal fordulatszám-szabályozott fúvóventlátor Elõkeveréses égõ Hõmérséklet érzékelõ és szabályozó a fûtéshez Hõmérséklet érzékelõ a fûtés elõremenõ körben Hõmérséklet határoló a 24 V-os áramkörben ZBS 16..., ZBS három fokozatú fûtõszvattyú Bztonság szelep fûtéshez, manométer, automatkus légtelenítõ, tágulás tartály Füstgázhõmérséklet határoló (120 C) Melegvíz elõnykapcsolás Váltószelep motorja Lemezes hõcserélõ Rétegtároló 2 tárolóvízhõmérséklet-érzékelõvel (NTC 1 és NTC 2) és ürítõcsappal A DIN 4753, 1. rész, fejezetben elõírt zománcozott tárolótartály a B csoportnak megfelelõen a DIN 1988, 2. rész szernt Nemesacél hdeg-/melegvízvezeték A tároló mnden oldalon FCKW/FKW mentes keményhabbal hõszgetelt. kívülrõl ellenõrzhetõ magnézum védõanód Tárolótöltõ szvattyú 1.6 Szállítás terjedelem ZBS és ZBS ábra O 1 Gázüzemû kondenzácós hõközpont 2 Csõblncs az égéstermék-tartozék rögzítéséhez 3 4 csatlakozó csõcsonk 3/4" 2 csatlakozó csõcsonk 1/2" 6 tömítések 4 Nyomtatott készülékdokumentácó (05.09) 7

8 A készülék mûszak adata 1.7 Szállítás terjedelem ZBS O 2 ábra ZBS 30/ Gázüzemû kondenzácós készülék 2 Csõblncs az égéstermék-tartozék rögzítéséhez 3 4 csatlakozó csõcsonk 3/4" 2 csatlakozó csõcsonk 1/2" 6 tömítések 4 Lemezcsavarok, tömítések, rögzítõ csavarok 5 Nyomtatott készülékdokumentácó 7 Rétegtároló 8 Fûtés elõremenõ csõ 9 Gázcsõ 10 Fûtés vsszatérõ csõ 11 Elülsõ takarólemez 12 Felsõ takarólemez 13 Baloldal oldalfal 14 Jobb oldal oldalfal (05.09)

9 A készülék mûszak adata 1.8 Tartozékok (lásd még: Árlsta) Füstgáz tartozékok Idõjárás függvényében vezérelt szabályozók pl. TA 211 E, TA 250, TA 270, TA 300 Helységhõmérséklet-szabályozó pl. TR 100, TR 200, TR 220 Beépített kapcsolóóra pl. DT 1/2 TF 20 és TW 2 távvezérlõ KP 130 (kondenzátum átemelõ szvattyú) NB 100 (semlegesítõ doboz) 429. és 430. számú tartozékok (bztonság szerelvények) 862. sz. tartozék (szervzcsomag karbantartás csapok) 885. sz. tartozék (lefolyó-készlet kondenzátumhoz és bztonság szelepekhez) sz. tartozék crkulácós szvattyú sz. tartozék 18 lteres kegészítõ tágulás tartály a készülékre történõ szereléshez sz. tartozék függõleges csatlakozó-készlet sz. vízszntes csatlakozó-készlet sz. melegvzes tágulás tartály (05.09) 9

10 A készülék mûszak adata 1.9 Méretek és legksebb távolságok ZBS 16/83S max 500 8, O 3 ábra 14 DN 50 tölcséres szfon a 885. sz. tartozékból 15.1 A bztonság szelep tömlõje 43 G 3/4 fûtés elõremenõ 44 G 3/4 melegvíz 45 G 1/2 gáz 46 G 3/4 hdegvíz 47 G 3/4 fûtés vsszatérõ 103 Elõlap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 426 Hálózat csatlakozás 230 V 475 Kerngetõ csatlakozó G 1/ (05.09)

11 A készülék mûszak adata 1.10 Méretek és legksebb távolságok ZBS 22/120S max 700 8, O 4 ábra 14 DN 50 tölcséres szfon a 885. sz. tartozékból 15.1 A bztonság szelep tömlõje 43 G 3/4 fûtés elõremenõ 44 G 3/4 melegvíz 45 G 1/2 gáz 46 G 3/4 hdegvíz 47 G 3/4 fûtés vsszatérõ 103 Elõlap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 426 Hálózat csatlakozás 230 V 475 Kerngetõ csatlakozó G 1/ (05.09) 11

12 A készülék mûszak adata 1.11 Méretek és legksebb távolságok ZBS 30/150S ,5 max R 5 ábra 14 DN 50 tölcséres szfon a 885. sz. tartozékból 15.1 A bztonság szelep tömlõje 43 G 3/4 fûtés elõremenõ 44 G 3/4 melegvíz 45 G 1/2 gáz 46 G 3/4 hdegvíz 47 G 3/4 fûtés vsszatérõ 103 Elõlap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 426 Hálózat csatlakozás 230 V 475 Kerngetõ csatlakozó G 1/ (05.09)

13 A készülék mûszak adata 1.12 A készülék felépítése ábra A jelmagyarázatot lásd a 15. oldalon O (05.09) 13

14 A készülék mûszak adata 1.13 Mûködés séma ϑ ECO 84 M E max max ϑ V ϑ ϑ O 7 ábra A jelmagyarázatot lásd a 15. oldalon (05.09)

15 A készülék mûszak adata Jelmagyarázat a 6. és 7. képhez: 4 Heatronc elektronka 6 Hõmérséklet határoló 6.1 Melegvíz-NTC 7 Gázcsatlakozás nyomás mérõcsonk 8.1 Manométer 9 Füstgázhõmérséklet határoló 15 Bztonság szelep (fûtés kör) 15.1 A készülék bztonság szelepének tömlõje 18 Fûtésszvattyú 18.1 Szvattyú-fordulatszám kapcsoló (ZBS és ZBS 22...) 20 Tágulás tartály 26 Ntrogén töltõ szelep 27 Automatkus légtelenítõ 29 Elõkeverõ 29.1 B-metál az égéshez szükséges frss levegõ kompenzácójához 29.2 Szívócsõ (csak ZBS 22...) 30 Égõ 32 Ionzácós elektróda 32.1 Elektróda készlet 33 Gyújtó elektróda 35 Hõcserélõ hûtött égéstérrel 36 Elõremenõ hõmérséklet érzékelõ 43 Fûtés elõremenõ 44 Használat melegvíz 45 Gázcsatlakozás 46 Hdegvíz csatlakozás 47 Fûtés vsszatérõ 52 Bztonság mágnesszelep Bztonság mágnesszelep 2 55 Szûrõ 56 Gázarmatúra 57 Fõszeleptányér 61 Hbajelzõ és hbaelhárító gomb 63 Beállítható gáz fojtószelep 64 Beállító csavar a mnmáls gázmennységhez 66 Fojtó 69 Szabályozó szelep 84 Váltószelep motorja 88 Váltószelep 102 Ellenõrzõ ablak 185 Vsszacsapó szelep 190 Légtelenítõ szelep 221 Kettõs csõ Égéshez szükséges frss levegõ beszívás 226 Ventllátor 229 Zárt égéstér 234 Füstgáz mérõcsonk Égéshez szükséges frss levegõ mérõcsonk 295 Készüléktípus-felrat 317 Többfunkcós kjelzõ 355 Lemezes hõcserélõ 358 Kondenzvíz szfon Ürítõcsap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 415 A tsztítónyílás fedele 416 Kondenzvíz tároló 418 Típustábla 426 Hálózat csatlakozás 230 V 429 Tároló 430 Tárolótöltõ szvattyú 431 Állítható lábak 432 NTC1 433 NTC2 434 Védõanód 443 Membrán 475 Kerngetõ csatlakozó (05.09) 15

16 A készülék mûszak adata 1.14 Elektromos kapcsolás rajz ECO V/25 V 230 V V/AC L N Ns Ls LR M L N M 18 M ZBS 16 ZBS 22 M M 18 M 226 M ábra 4.1 Gyújtástrafó 6 Hõmérséklet határoló 6.1 Melegvíz-NTC 9 Füstgázhõmérséklet határoló 18 Fûtésszvattyú 32 Ionzácós elektróda 33 Gyújtó elektróda 36 Elõremenõ hõmérséklet érzékelõ 52 Bztonság mágnesszelep Bztonság mágnesszelep 2 56 Gázarmatúra 61 Hbajelzõ és hbaelhárító gomb 84 Váltószelep motorja 135 Fõkapcsoló 136 Elõremenõ fûtés hõmérséklet beállító gomb 151 Bztosíték T 2,5 A, AC 230 V 153 Transzformátor 161 Híd 226 Ventllátor 300 Kódoló csatlakozó 302 Védõvezeték csatlakozó 310 Hõfokszabályozó a használat melegvíz számára 312 Bztosíték T 1,6 A 16 ZBS O 313 Bztosíték T 0,5 A 314 Csatlakozó a TA 211 E beépíthetõ dõjárásfüggõ szabályozóhoz vagy a busz-modulhoz 315 Csatlakozó a helység hõmérséklet érzékelõhöz 317 Többfunkcós kjelzõ 318 Csatlakozó a DT 1/2 beépíthetõ kapcsolóórához 328 Váltóáram csatlakozó Csatlakozó a 230 V-os fûtésszabályozóhoz (az L S /L R hdat k kell venn) 329 LSM csatlakozó 363 Égõmûködést jelzõ LED 364 Bekapcsolt hálózat feszültség vsszajelzõ lámpa 365 Kéményseprõ gomb 366 Szervz gomb 367 ECO gomb 426 Hálózat csatlakozás 230 V 430 Tárolótöltõ szvattyú 432 NTC1 433 NTC (05.09)

17 A készülék mûszak adata 1.15 Technka adatok Egység ZBS ZBS Földgáz (ˆ2H / ˆ2S ) Propan 1) Földgáz (ˆ2H / ˆ2S ) Propan 1) Max. névleges hõteljesítmény 40/30 C kw 16,1 16,1 21,8 21,8 Max. névleges hõteljesítmény 50/30 C kw 15,9 15,9 21,6 21,6 Max. névleges hõteljesítmény 80/60 C kw 14,7 14,7 20,6 20,6 Max. névleges fûtés hõterhelés kw 15,0 15,0 20,8 20,8 Mn. névleges hõteljesítmény 40/30 C kw 4,3 6,4 8,6 11,6 Mn. névleges hõteljesítmény 50/30 C kw 4,2 6,3 8,6 11,4 Mn. névleges hõteljesítmény 80/60 C kw 3,8 5,6 7,6 10,5 Mn. névleges fûtés hõterhelés kw 3,9 5,8 7,8 10,8 Max. névleges hõteljesítmény (Melegvíz) kw 15,1 15,1 26,1 26,1 Max. névleges hõterhelés (Melegvíz) kw 15,0 15,0 26,0 26,0 Gáz-hálózat fogyasztás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) m 3 /h 1,6/1,8-2,7/3,2 - Propán (G 31) kg/h - 1,1-2,0 Megengedett csatlakozás gáznyomás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) mbar Propán (G 31) mbar Tágulás tartály Elõnyomás bar 0,75 0,75 0,75 0,75 Teljes ûrtartalom l A keresztmetszet kszámítás számított értéke a DIN 4705 szernt Égéstermék-tömegáram max../mn. névleges hõt. g/s 7,2/1,7 6,7/2,7 12,4/3,7 11,7/4,3 Égéstermék-hõmérséklet 80/60 C max./mn. hõt. C 67/54 67/54 96/60 96/60 Égéstermék-hõmérséklet 40/30 C max./mn. hõt. C 49/30 49/30 72/32 72/32 Maradék szállítómagasság Pa O 2 max. névleges hõteljesítmény esetén % 5,2 4,5 5,2 4,5 O 2 mn. névleges hõteljesítmény esetén % 5,6 5,0 5,6 5,0 Égéstermékérték-csoport G 636 szernt G 61 /G 62 G 61 /G 62 G 61 /G 62 G 61 /G 62 NO x -osztály Kondenzvíz Max. kondenzvízmennység (t R = 30 C) l/h 1,2 1,2 2,2 2,3 ph-érték kb. 4,8 4,8 4,8 4,8 Általános tudnvalók Elektromos feszültség AC... V Frekvenca Hz Max. teljesítményfelvétel fûtõüzem W Max. teljesítményfelvétel melegvízüzem W EMV- határérték-osztály - B B B B Hangnyomássznt db(a) Védettség mód IP X2D X2D X2D X2D Max. elõremenõ hõmérséklet C kb. 90 kb. 90 kb. 90 kb. 90 Max. megeng. üzem nyomás (fûtés) bar Megengedett környezet hõmérséklet C Névleges ûrtartalom (fûtés) l 3,5 3,5 3,5 3,5 Súly (csomagolás nélkül) kg tábl. 1) A PB-gáz standard értéke max l ûrtartalmú rögzített tartályoknál (05.09) 17

18 A készülék mûszak adata Max. névleges hõteljesítmény 40/30 C Max. névleges hõteljesítmény 50/30 C Max. névleges hõteljesítmény 80/60 C Egység ZBS ZBS Földgáz (ˆ2H / ˆ2S ) Propan 1) Max. névleges fûtés hõterhelés kw 29,5 29,5 Mn. névleges hõteljesítmény 40/30 C Mn. névleges hõteljesítmény 50/30 C Mn. névleges hõteljesítmény 80/60 C Mn. névleges fûtés hõterhelés kw 7,6 10,8 Max. névleges hõteljesítmény (Melegvíz) kw 32,2 32,2 Max. névleges hõterhelés (Melegvíz) kw 32,5 32,5 Gáz-hálózat fogyasztás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) m 3 /h 3,4/4,0 - Propán (G 31) kg/h - 2,5 Megengedett csatlakozás gáznyomás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) mbar 25 - Propán (G 31) mbar - 30 Tágulás tartály Elõnyomás bar 0,75 0,75 Teljes ûrtartalom l A keresztmetszet kszámítás számított értéke a DIN 4705 szernt Égéstermék-tömegáram max../mn. névleges hõt. g/s 15,5/3,7 14,2/4,9 Égéstermék-hõmérséklet 80/60 C max./mn. hõt. C 75/55 75/55 Égéstermék-hõmérséklet 40/30 C max./mn. hõt. C 52/30 52/30 Maradék szállítómagasság Pa O 2 max. névleges hõteljesítmény esetén % 5,2 4,5 O 2 mn. névleges hõteljesítmény esetén % 5,6 5,0 NO x -osztály 5 5 Kondenzvíz Max. kondenzvízmennység (t R = 30 C) l/h 2,8 2,8 ph-érték kb. 4,8 4,8 Általános tudnvalók Elektromos feszültség AC... V Frekvenca Hz Max. teljesítményfelvétel fûtõüzem W Max. teljesítményfelvétel melegvízüzem W Hangnyomássznt db(a) Védettség mód IP X2D X2D Max. elõremenõ hõmérséklet C kb. 90 kb. 90 Max. megeng. üzem nyomás (fûtés) bar 3 3 Megengedett környezet hõmérséklet C Névleges ûrtartalom (fûtés) l 3,5 3,5 Súly (csomagolás nélkül) kg tábl. 1) A PB-gáz standard értéke max l ûrtartalmú rögzített tartályoknál kw kw kw kw kw kw 31,2 30,9 29,2 8,4 8,3 7,4 31,2 30,9 29,2 11,6 11,4 10, (05.09)

19 A készülék mûszak adata ZBS 16/83 ZBS 22/120 ZBS 30/ Rétegtároló tároló: Hasznos tartalom l Klépés hõmérséklet C Max. térfogatáram l/mn ,5 Készenlét energafelhasználás (24h) DIN rész szernt 1) kwh/d 1,1 1,2 1,2 Max. üzem nyomás bar Max. tartós teljesítmény - t V = 75 C és t Sp = 45 C DIN 4708 szernt - t V = 75 C és t Sp = 60 C l/h l/h Mn. felfûtés dõ t K = 10 C-ról t Sp = 60 C-ra t V = 75 C-vel Teljesítmény-jellegszám 2) a DIN 4708 szernt t V = 75 C esetén (max. tárolótöltõ teljesítmény) Mn N L 1,6 3,8 5,0 A bztonság szelep méretezése DN tábl. 1) Szabvány szernt összehasonlító érték, a tárolón kívül elosztás veszteségek nélkül. 2) A N L teljesítmény-jellegszám az ellátandó, 3,5 személyes, egy normál fürdõkáddal és két másk csapolás hellyel rendelkezõ lakások számát mutatja. A N L értékét a DIN 4708 szernt t Sp = 60 C, t Z = 45 C, t K = 10 C estén és max. átvtel teljesítmény alapján állapították meg. t V t Sp t K = elõremenõ hõmérséklet = tároló hõmérséklet = bejövõ hdegvíz hõmérséklet Kondenzvízelemzés mg/l Ammonum 1,2 Nkkel 0,15 Ólom 0,01 Hgany 0,0001 Kadmum 0,001 Szulfát 1 Króm 0,005 Cnk 0,015 Halogén szénhdrogének 0,002 Szénhdrogének 0,015 Ón 0,01 Vanadum 0,001 Réz 0,028 ph-érték 4,8 7. tábl (05.09) 19

20 Elõírások 2 Elõírások A következõ rányelveket és elõírásokat be kell tartan: Országos építésügy rendelet Az lletékes gázszolgáltató vállalat rendelkezése Illetékes kéményseprõpar vállalat rányelve Hely vízszolgáltató elõírása GOMBSZ elõírása MSZ 1600 telepítésre vonatkozó elõírása EnEG (Az energatakarékosságról szóló törvény) EnEV (Rendelet az energatakarékos hõszgetelésrõl és az épületek energatakarékos gépészet berendezéserõl) A szövetség államok tüzelõtérre vonatkozó rányelve ll. építésügy szabályzata, a központ tüzelõterek valamnt azok tüzelõanyagtároló terenek beépítésére vonatkozó rányelvek Beuth Kadó Kft - Burggrafenstraße Berln DVGW, Gazdaság- és kadótársaság, Gáz- és víz kft - Josef-Wrmer-Str Bonn TRGI G 600 munkalap (A gázszerelés technka szabálya) G 670 munkalap (Tüzelõhelyek kalakítása mechanka szellõztetõ készülékkel ellátott helységekben) TRF 1996 (Folyékony gázra vonatkozó technka szabályok) Gazdaság- és kadótársaság, Gáz- és víz kft - Josef-Wrmer-Str Bonn DIN-normák, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berln DIN 1988, TRWI (Az vóvíz telepítéssel kapcsolatos mûszak normák), DIN VDE 0100, 701-es ckkely (1000 V-nál alacsonyabb feszültségû erõsáramú berendezések telepítése káddal vagy zuhanyozóval felszerelt helységekben), DIN 4751, (Fûtõberendezések; legfeljebb 110 C elõremenõ hõmérsékletû melegvíz fûtés rendszerek bztonságtechnka felszerelése), DIN 4807 (Tágulás tartályok) (05.09)

21 Összeszerelés ZBS 30/150S Összeszerelés ZBS 30/150S-2.. B Vegye le a rétegtároló elülsõ takarólemezét B Távolítsa el a csavart és fordítsa a kapcsoló dobozt jobbra O R 9 ábra B Távolítsa el a készülék fûtés vsszatérõ és fûtés elõremenõ csövérõl a zárókupakokat. B Húzza k a lemezes hõcserélõn lévõ kapcsokat. B Állítsa a készüléket a rétegtárolóra. B Tolja a készüléket a fûtés vsszatérõ és fûtés elõremenõ csõvel a lemezes hõcserélõbe és rögzítse a kapcsokkal. B Rögzítse a készüléket a négy mellékelt lemezcsavarral. 11 ábra B A lemezcsavarral rögzítse a készüléket R ábra B Helyezze a dugós csatlakozót a melegvíz-ntc-hez R 10 ábra (05.09) 21

22 Összeszerelés ZBS 30/150S-2.. B Vegye le a készülék jobb oldalán lévõ kábelt a szvattyúcsatlakozóval, rakja a helyére a kábelt és a csatlakozót kösse a tárolótöltõ szvattyúhoz R 13 ábra B Távolítsa el a rétegtárolón lévõ NTC-csatlakozók hõszgetelését. B Vegye le a készülék jobb oldalán lévõ kábelt a két NTC-dugós csatlakozóval, rakja a helyére a kábelt, rögzítse bztonság kapcsokkal, helyezze vssza a dugós kapcsolókat és tegye vssza a hõszgetelést. 15 ábra O A csatlakozókat balra kell átszereln? B Lásd a 26. oldalon. B Távolítsa el a bztonság lapot O 14 ábra NTC 2 NTC R 16 ábra B Szerelje a fûtés vsszatérõ, a fûtés elõremenõ és a gázcsövet mndg tömítéssel. B Helyezze a bztonság szelep és a kondenzvíz tömlõjét a megfelelõ nyílásba és szerelje vssza a bztonság lapot (05.09)

23 Összeszerelés ZBS 30/150S B Rögzítse a jobb oldal fedõlapot három lemezcsavarral R 17 ábra B Húzza meg jól a csavarokat. B Rögzítse a felsõ fedõlapot két lemezcsavarral R 20 ábra B Tegye a fedõlapot elõl fent a helyére, alul pattntsa be, és rögzítse a mellékelt csavarral, hogy nehogy véletlenül knyíljon R 18 ábra B Rögzítse a baloldal elõlapot három lemezcsavarral R 21 ábra R 19 ábra (05.09) 23

24 Telepítés 4 Telepítés Veszély: Robbanásveszély! B Gázoldal alkatrészek megbontása elõtt a gázcsapot el kell zárn. A felszerelést, az elektromos csatlakoztatást, a gáz- és füstgázoldal csatlakoztatást, valamnt az üzembehelyezést kzárólag a gáz- és más energaszolgáltatók által elfogadott szerelõ vagy cég végezhet. 4.1 Fontos utasítások A készülékek 10 lternél kevesebb vzet tudnak befogadn, am a gõzkazánokra vonatkozó rendelet 1- es csoportjának felel meg. Ezért nncs szükség típusengedélyre. B Telepítés elõtt szerezze be a gázszolgáltató és kéményseprõ cégek állásfoglalását. Nytott fûtõberendezések A nytott fûtõberendezéseket építse át zárt rendszerekké. Önálló fûtésí körök A készüléket szapleválasztóval ellátott hdraulkus váltón át csatlakoztassa a meglévõ csõhálózatra. Fagyálló A következõ fagyállók használata engedélyezett: Gyártó Megnevezés Koncentrácó Ondeco Nalco Vardos FSK % Alpha Metals Alph - 11 BASF Glythermn NF % 8. tábl. Korrózóvédõ A következõ korrózóvédõk használata engedélyezett: Gyártó Megnevezés Koncentrácó Ondeco Nalco Nalco % Betz Dearvorn Sentnel X 100 1,1 % Alpha Metals Copal 1 % 9. tábl. Tömítõszer Tapasztalatunk szernt problémákhoz (a hõblokkban lerakódásokhoz) vezethet, ha tömítõszereket adnak a fûtõvízhez. Ezért nem tanácsoljuk a tömítõszerek használatát. Padlófûtések Vegye fgyelembe a sz. tájékoztatót, amely a JUNKERS gázkészülékek padlófûtõ berendezésekben történõ használatáról szól. Horganyzott fûtõtestek és csõvezetékek Ne használjon horganyzott fûtõtesteket és csõvezetékeket, nehogy gáz képzõdhessen. Semlegesítõ berendezés Ha az építésügy hatóság semlegesítõ berendezés beépítését írja elõ, az NB 100 semlegesítõbox alkalmazható. Helységhõmérséklet-szabályozó használata Az elsõ helység fûtõtestén ne építsen be termosztátos fûtõtest szelepet (05.09)

CERAPURMAXX. Kondenzációs gázkazán ZBR 65-1 A 23/21 ZBR 90-1 A 23/21. Telepítési és karbantartási utasítás szakemberek számára

CERAPURMAXX. Kondenzációs gázkazán ZBR 65-1 A 23/21 ZBR 90-1 A 23/21. Telepítési és karbantartási utasítás szakemberek számára Telepítés és karbantartás utasítás szakemberek számára Kondenzácós gázkazán CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23/21 ZBR 90-1 A 23/21 OSW 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bztonság utasítások 4

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... 6 70 66 96 HU (008/05) OSW 6 70 66 96 (008/05)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 70 63 303-00.O Kondenzációs fali gázkazán Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 4-3 A... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz Akkumulátoros segédndító 12 voltos hálózatokhoz BAT 250 HU 2 BAT 250 HU 3 Tartalom Magyar nyelven...4 BAT 250 HU 4 Tartalomjegyzék 1. Felhasználó nformácók... 5 1.1 Fontos utasítások... 5 1.2 Bztonság

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Kondenzációs fali gázkazán. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 63 303-00.O Kondenzációs fali gázkazán Condens 3000 W ZSB 4-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 281 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 281 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA ZWSE 24-6 MFK ZWSE 28-6 MFK 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített rétegtárolóval GAZ 7000 WT ZWSE 4- MFA ZWSE 8- MFA ZWSE 35- MFA ZWSE 4- MFK ZWSE 8- MFK Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

Bosch Condens 5000 W ZBR-65 ZBR-98. Csatlakozó szerelvénycsoport. Szerelési utasítás szakemberek számára 6 720 641 596 (2010/05) HU

Bosch Condens 5000 W ZBR-65 ZBR-98. Csatlakozó szerelvénycsoport. Szerelési utasítás szakemberek számára 6 720 641 596 (2010/05) HU 6 720 64 59-000.TD Csatlakozó szerelvénycsoport Bosch Condens 5000 W ZBR-65 ZBR-98 Szerelési utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és a biztonsági

Részletesebben

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT 70 3 085-00.O ZWE 4-5 MFK... 70 4 5 HU (007/0) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS

Gázkazán OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 6 720 608 XXX HU (06.10) JS Gázkazán OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 OS 23-1 KE 31 OW 23-1 KE 31 HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Ceraclass acu

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Ceraclass acu Kezelési utasítás Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Ceraclass acu 707-05-C ZWSE 4/8-5 MFK ZWSE 4/8-5 MFA Kedves Ügyfelünk! Meleg egy életen át - ez a mottó nálunk már hagyomány. A meleg az ember

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZW/ZS 18/24-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 417 HU (07.02) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

A szakembernek. A világ legkisebb gáz-központi fûtõberendezése* EUROLINE. * teljesítményéhez képest kéményes és turbós változatban.

A szakembernek. A világ legkisebb gáz-központi fûtõberendezése* EUROLINE. * teljesítményéhez képest kéményes és turbós változatban. A világ legkisebb gáz-központi fûtõberendezése* EUROLINE A szakembernek * teljesítményéhez képest kéményes és turbós változatban Az otthon melege BEVEZETÕ A mi kicsink nagy esélyt kínál az Ön sikeres projektjeihez

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz. Füstgáz elvezető rendszer. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZS 12-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a ZS 12-2 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz 6 720 608 482 HU (07.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános

Részletesebben

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 70 3 303-00.O Gáz falikazán Gaz 7000 W ZSC 4/8/35-3 MFA... ZWC 4/8/35-3 MFA... Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K. Kondenzációs fali gázkazán.

Kezelési útmutató. Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K. Kondenzációs fali gázkazán. Kezelési útmutató Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 6 720 617 222 HU

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 24/28-5 MFK ZWSE 24/28-5 MFA 6 720 641 421 (2009/09) HU.

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 24/28-5 MFK ZWSE 24/28-5 MFA 6 720 641 421 (2009/09) HU. 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 4/8-5 MFK ZWSE 4/8-5 MFA HU Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata...

Részletesebben

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Elektronikus kazánköri szabályozó Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 18. fejezet VITOTRONIC

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT Kezelési útmutató Kondenzációs fali gázkazán CERAPURCOMFORT 70 3 085-00.O ZSR 8-3 A... ZWR 35-3 A... ZR 4-3 A... 70 97 HU (008/05) OSW Kedves Ügyfelünk! Meleg egy életen át - ez a mottó nálunk már hagyomány.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT Kezelési útmutató Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT 70 3 085-00.O ZWE 4-5 MFA... ZWE 8-5 MFA... ZWE 4-5 MFK... 70 4 50 HU (007/0) OSW Kedves Ügyfelünk! Meleg egy életen át - ez a mottó nálunk már hagyomány.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer a OW/OS 23-1 AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz HU (06.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1 Használat 3 1.1 Általános leírás

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

6 720 641 597-001.1TD. Kaszkád-egység. Bosch Condens 5000 W ZBR -65 ZBR -98. Szerelési utasítás szakemberek számára. 6 720 641 601 (2010/05) hu

6 720 641 597-001.1TD. Kaszkád-egység. Bosch Condens 5000 W ZBR -65 ZBR -98. Szerelési utasítás szakemberek számára. 6 720 641 601 (2010/05) hu 6 720 641 597-001.1TD Kaszkád-egység Bosch Condens 5000 W ZBR -65 ZBR -98 Szerelési utasítás szakemberek számára hu 2 Tartalomjegyzék hu Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Fali gázkazán Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C...

Fali gázkazán Condens 3000 W ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... 70 3 303-00.O Fali gázkazán Condens 3000 W ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... ZWB 8-3 C... HU Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások... 3. Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 Szerelési segédlet 8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 413 U (2006.11) SM Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx

Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx Alkalmazás FHM-C1 hidraulikus blokk (Alpha+ szivattyú) FHM-C/ FHM-C hidraulikus blokk (Alpha+ szivattyú) FHM-C hidraulikus blokk (UPS szivattyú)

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Condens 5000 FM ZBS 14/100 S-3 MA... ZBS 22/100 S-3 MA... ZBS 30/150 S-3 MA...

Condens 5000 FM ZBS 14/100 S-3 MA... ZBS 22/100 S-3 MA... ZBS 30/150 S-3 MA... 6 720 619 305-00.1O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS 14/100 S-3 MA... ZBS 22/100 S-3 MA... ZBS 30/150 S-3 MA... Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fali gázkazán CERAPURSMART

Fali gázkazán CERAPURSMART Kezelési útmutató Fali gázkazán CERAPURSMART 70 3 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... ZWB 8-3 C... 70 5 70 HU (008/05) OSW Kedves Ügyfelünk! Meleg egy életen át - ez a mottó nálunk már hagyomány. A meleg

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28T Logamax U054-24/28T fali gázkazán. 6 720 612 987 08/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28T Logamax U054-24/28T fali gázkazán. 6 720 612 987 08/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 987 08/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28T Logamax U054-24/28T fali gázkazán 6 720 613 0-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Kedves Ügyfelünk! Kedves Ügyfelünk!

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logatherm AW C. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység. A kezelő részére. A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni.

Kezelési útmutató. Logatherm AW C. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység. A kezelő részére. A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. Kezelési útmutató Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D Logatherm AW C A kezelő részére A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. 6 720 614 462 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban .1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 612 773 10/2008 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazán MGK

Kondenzációs álló gázkazán MGK Kondenzációs álló gázkazán MGK Kondenzációs gáztüzelésû kazán fûtésre és HMV készítésre az EN 437/EN 483/EN 677 valamint az érvényben lévõ és vonatkozó EU elõírásoknak megfelelõen. Engedélyezett gázfajta:

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

NE1.1. Semlegesítő berendezés. Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE1.1 Kondenzációs gázkazánokkal való használathoz 6 720 801 640 (2010/01) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.........................

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 612 777 07/2006 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1 Szerelés útmutató... 3 1.1 A dokumentácó... 3 2 CE jel... 3 FELSZERELÉS 3 A készülék felszerelése...

Részletesebben

TA 271 6 720 610 307-00.1O 6 720 611 961 HU (04.08) OSW

TA 271 6 720 610 307-00.1O 6 720 611 961 HU (04.08) OSW TA 271 6 720 610 307-00.1O OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bztonság utasítások 3 A szmbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszak adata 4 1.1 Szállítás terjedelem 4 1.2 Technka adatok 4 1.3 Tartozék

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-E VITOCELL 100-E

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-E VITOCELL 100-E VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Fűtővíz puffertárolók 200 1000 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 17. fejezet

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 2 VICTRIX SUPERIOR kw KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval CERAPURACU

Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval CERAPURACU Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval CERAPURACU 6 70 6 090-00-O ZWSB /8-3 A... 6 70 65 43 HU (008/0) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gáz falikazán Gaz 7000 W. Kezelési útmutató 6 720 640 925 (2009/09) HU

Gáz falikazán Gaz 7000 W. Kezelési útmutató 6 720 640 925 (2009/09) HU 70 3 303-00.O Gáz falikazán Gaz 7000 W ZSC 4/8/35-3 MFA... ZWC 4/8/35-3 MFA... ZSC 4/8-3 MFK... ZWC 8/4/8-3 MFK... HU Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és a biztonsági

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

ZSC 24/28-3 MFK... ZWC 18/24/28-3 MFK... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

ZSC 24/28-3 MFK... ZWC 18/24/28-3 MFK... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 70 3 303-00.O Gáz falikazán Gaz 7000 W ZSC 4/8-3 MFK... ZWC 8/4/8-3 MFK... Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és a biztonsági

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURSMART

Kondenzációs fali gázkazán CERAPURSMART Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Kondenzációs fali gázkazán CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB -3 C... ZWB 8-3 C... 6 70 65 709 HU (008/05) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 70 64 7-00-O Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval Condens 7000 WT ZWSB /8-3 A... Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelés kézkönyv és üzemeltetés útmutató Gázüzemű vízmelegítők mnmaxx WRD 11-2.G.. WRD 14-2.G.. WRD 18-2.G.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bztonság nformácók 3 Jelmagyarázat 3 1 Mûszak

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő.

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő. VIESMANN VITOMAX 200 HS Nagynyomású gőzfejlesztő Háromhuzamú kazán Gőzteljesítmény 0,5 3,8 t/h Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 22.

Részletesebben

Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl

Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl Gázkészülék árlista Érvényes: 2007. március 1-tõl TERMO Öv Color N (õrlángos) alapkivitelû gázkazán melegvizes központifûtésre. TCN2V TCN3V TCN4V TCN5V TCN6V TCN7V Termoelektromos 2v 114.140,- 3v 128.500,-

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez Alkalmazás FHM-C5 keverőblokk (UPS szivattyú) FHM-C6 keverőblokk (UPS szivattyú) FHM-C7 keverőblokk (Alpha2 szivattyú) A Danfoss kompakt keverőblokk feladata a hidronikus

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00

Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás 1187 00 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFK ZWSE 28-5 MFK ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFK ZWSE 28-5 MFK ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 4-5 MFK ZWSE 8-5 MFK ZWSE 4-5 MFA ZWSE 8-5 MFA Felszerelési és karbantartási útmutató szakembereknek HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R TERMÉKLEÍRÁS FS/2R Napkollektoros frissvíztároló két regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült kiváló minőségű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben