Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL"

Átírás

1 Szerelés és karbantartás útmutató szakemberek számára Gázüzemû kondenzácós hõközpont CERASMARTMODUL $ % $ $ 4 ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA HU (05.09) OSW

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bztonság utasítások 4 A szmbólumok magyarázata 4 Informácók a készülék dokumentácójához 5 1 A készülék mûszak adata Rendeltetésszerû használat EU-típusbzonyítvány konformtás tanúsítvány Típusáttekntés Típustábla A készülék mûszak leírása Szállítás terjedelem ZBS és ZBS Szállítás terjedelem ZBS Tartozékok (lásd még: Árlsta) Méretek és legksebb távolságok ZBS 16/83S Méretek és legksebb távolságok ZBS 22/120S Méretek és legksebb távolságok ZBS 30/150S A készülék felépítése Mûködés séma Elektromos kapcsolás rajz Technka adatok 17 2 Elõírások 20 3 Összeszerelés ZBS 30/150S Telepítés Fontos utasítások A felszerelés helyének kválasztása Gáz/víz oldal csatlakoztatás Szerelje a csatlakozókat balra Helyezze át az elõlap ütközõjét balról jobbra A tartozékok szerelése A füstgáz tartozékok csatlakoztatása A csatlakozások ellenõrzése A fedõlapok eltávolítása 28 6 Üzembehelyezés Üzembehelyezés elõtt A készülék be- és kkapcsolása Bekapcsolás Kkapcsolás A fûtés bekapcsolása Fûtésszabályozás A melegvíz-hõmérséklet beállítása Üzembehelyezés után Nyár üzemmód (csak melegvíz készítés) Fagyvédelem Üzemzavarok Szvattyú beragadás ellen védelem 34 7 Egyén beállítások Mechankus beállítások A tágulás tartály méretének ellenõrzése Az elõremenõ hõmérséklet beállítása A fûtõszvattyú jelleggörbéjének módosítása (csak ZBS vagy ZBS 22...) A Bosch Heatronc beállítása A Bosch Heatronc kezelése A fûtõüzem szvattyúkapcsolás módjának kválasztása (2.2 szervzfunkcó) (ZBS és ZBS 22...) A mûködés szünetek beállítása (szervz funkcó 2.4) A maxmáls elõremenõ hõmérséklet beállítása (szervz funkcó 2.5) A kapcsolás különbség beállítása (szervz funkcó 2.6) Automatkus üzemszünet (2.7-es szervz funkcó) A fûtésteljesítmény beállítása (szervz funkcó 5.0) Szvattyú jelleggörbe (7.0 szervzfunkcó) (ZBS 30...) Szvattyúfokozat (7.1 szervzfunkcó) (ZBS 30...) Légtelenítõ funkcó (7.3-as szervz funkcó) Szfontöltõ program (8.5-ös szervz funkcó) A beállított értékek kolvasása a Bosch Heatronc-ból 44 5 Elektromos csatlakoztatás A készülék csatlakoztatása Fûtésszabályozó, távszabályozók vagy kapcsolóórák csatlakoztatása TB 1 hõmérsékletõr csatlakoztatása padlófûtés elõremenõ ágától 30 8 A gáz típusának beállítása A gáz-/levegõarány (O 2 ) beállítása Égéshez szükséges levegõ / füstgáz mérés a beállított fûtés teljesítménnyel O 2 vagy CO 2 mérés az égéshez szükséges levegõben CO és CO 2 mérés a füstgázban 48 9 A kerület kéményseprõ által végzett ellenõrzés (05.09)

3 Tartalomjegyzék 10 Környezetvédelem Karbantartás A különbözõ karbantartás munkálatok részletes leírása Az utolsó tárolt hba (szervzfunkcó.0) Az onzácós áram ellenõrzése, szervzfunkcó Lemezes hõcserélõ Fûtõegység Égõ Membran a keverõegységben Kondenzvízszfon Tágulás tartály A fûtõrendszer töltõnyomása Védõanód A tároló bztonság szelepe Az elektromos huzalozás ellenõrzése Ellenõrzõ lsta a karbantartáshoz (karbantartás jegyzõkönyv) Függelék Üzemzavarok A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS / A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS / A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS / A fûtõteljesítmény értékbeállítása ZBS Üzembehelyezés jegyzõkönyv (05.09) 3

4 Bztonság utasítások Bztonság utasítások Gázszag esetén B Zárja el a gázcsapot (lásd 31. oldal). B Nyssa k az ablakokat. B Ne használjon elektromos kapcsolókat. B A nyílt lángokat oltsa el. B A helységen kívülrõl értesítse a gázszolgáltatót és jelezze a hbát egy a JUNKERS által feljogosított márkaszervznek. Füstgázszag esetén B Kapcsolja k a készüléket (lásd 32. oldal). B Nyssa k az ablakokat és az ajtókat. B Jelezze a hbát egy a JUNKERS által feljogosított márkaszervznek. Felállítás, átszerelés B A készüléket csak arra jogosult márkaszervz helyezhet üzembe vagy szerelhet át. B Ne változtassa meg a füstgázelvezetõ részeket. B Ha a készülék mûködése a helység levegõjétõl függ: Az ajtók, ablakok és falak levegõztetõ- és légtelenítõ nyílásat ne zárja el és ne s szûkítse le. Ha olyan ablakokat építenek be, amelyeknek hézagat eltömítették, gondoskodjon az égéshez szükséges levegõ bejutásáról. B A tárolót kzárólag melegvíz melegítésére használja. B Semmképp se zárja el a bztonság szelepeket! Melegítés közben a víz a tároló bztonság szelepén át távozk. Az Ügyfél nformálása B Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék mûködés mechanzmusáról és smertesse vele a használatát. B Fgyelmeztesse az Ügyfelet arra, hogy a készüléken semmlyen változtatást ne végezzen. A szmbólumok magyarázata Jelzõszavak mutatják a károk csökkentése érdekében szükséges utasítások be nem tartásának következtében fellépõ veszély fokozatat. A Vgyázat szó azt jelent, hogy ksebb anyag kár keletkezhet. A Fgyelem szó azt jelent, hogy enyhébb személy sérülések vagy súlyos anyag kár veszélye forog fenn. A Veszély szó azt jelent, hogy súlyos személy sérülésekre, különösen súlyos esetekben akár életveszélyre s számítan kell A szövegben a bztonság utasításokat fgyelmeztetõ háromszöggel és szürke alnyomattal jelöltük meg. A szövegben az utasításokat az tt látható szmbólummal jelöltük meg. Ezt a szmbólumot a szövegben egy vízszntes vonal alatt vagy felett helyeztük el. Az utasítások olyan esetekre s fontos nformácókkal szolgálnak, mkor az ember élet vagy a készülékek mûszak állapota nncs veszélyben. A tároló termkus fertõtlenítése B Leforrázásveszély! A 60 C felett hõmérsékleten történõ üzemelést feltétlenül ellenõrzn kell. Karbantartás B Javasoljuk az Ügyfélnek: kössön karbantartás szerzõdést a JUNKERS által feljogosított szervzzel, és évente végeztesse el a karbantartás munkálatokat. B A készülék bztonságáért és az okozott környezet károkért a készülék üzembentartója felel. B Csak eredet gyár alkatrészeket használjon! Robbanékony és gyúlékony anyagok B Gyúlékony anyagokat (papír, hígító, festékek, stb.) ne használjon vagy tároljon a készülék közelében. Az égéshez szükséges levegõ/helységlevegõ B Az égéshez szükséges levegõt/helységlevegõt ne szennyezze agresszív anyagokkal (pl. halogénszénhdrogénekkel, melyek klór vagy fluorkötéseket tartalmaznak). Így elkerülhet a készülék korrózós tönkremenetelét (05.09)

5 Informácók a készülék dokumentácójához Informácók a készülék dokumentácójához Az útmutatóval kapcsolatos tudnvalók Ha Ön... A felszerelést, az elektromos csatlakoztatást, a gáz- és füstgázoldal csatlakoztatást, valamnt az üzembehelyezést kzárólag a gáz- és más energaszolgáltatók által elfogadott szerelõ vagy cég végezhet.... a készülék engedélyezésére, felépítésére és mûködésére kíváncs, olvassa el az 1. fejezetet. Itt találja a mûszak adatokat s.... tudn szeretné, hogy a készülék üzembe helyezésekor mlyen elõírásokat kell fgyelembe venn, olvassa el a 2. fejezetet.... tudn szeretné, hogy a készüléket hogyan nstallálják, csatlakoztatják és helyezk üzembe, olvassa el a fejezeteket.... tudn szeretné, hogy a Bosch Heatronc szervzfunkcó hogyan állíthatók be, olvassa el a 7. fejezetet.... tudn szeretné, hogyan állítható be a gáz/levegõ arány, és hogyan történk az égést tápláló levegõ és a füstgáz mérése, olvassa el a 8. fejezetet.... tájékozódn szeretne a területleg lletékes kéményseprõ által végzett ellenõrzésekrõl és a környezetvédelemrõl, olvassa el a 9. és a 10. fejezetet.... tudn szeretné, hogyan végzk a legfontosabb karbantartás munkálatokat, olvassa el a 11. fejezetet. Itt található a karbantartással kapcsolatos ellenõrzõ lsta s.... ha az üzemzavarjelzésekrõl és a fûtõ- /melegvízteljesítmény beállításának értékerõl szeretne áttekntést kapn, olvassa el a 12. fejezetet. Tovább anyagokat a készülékkel együtt szállítanak. Kezelés útmutató Ellenõrzés és karbantartás szerzõdés A Bosch Heatronc beállítása felratú matrca Kegészítõ anyagok szakemberek számára (a szállítás terjedelem nem tartalmazza) A mellékelt nyomtatott nformácós anyaghoz a következõ anyagokat lehet kérn: Alkatrészlsta Szervzfüzet (hbakereséshez és a mûködés vzsgálatához) Ezek az anyagok a JUNKERS nformácós szolgálatnál gényelhetõk. A cím ennek a szerelés útmutatónak a hátoldalán található (05.09) 5

6 A készülék mûszak adata 1 A készülék mûszak adata A ZBS készülékek fûtésre és melegvíz készítésre alkalmas kondenzácós készülékek beépített rétegtárolóval. 1.1 Rendeltetésszerû használat A készüléket az MSZ EN szernt csak zárt melegvíz-fûtés rendszerekbe szabad beszereln. B A tároló kzárólag melegvíz melegítésére használható. Egyéb felhasználás nem megengedett. A gyártó az ebbõl adódó károkért nem vállal felelõsséget. 1.2 EU-típusbzonyítvány konformtás tanúsítvány Ez a készülék megfelel a 90/396/EWG-ben, a 92/42/EWG-ben, a 73/23/EWG-ben és a 89/336/EWG-ben meghatározott európa rányelveknek és az EU-típusbzonyítványban leírt mnta-típusnak. A készülék megfelel a fûtõberendezésekre vonatkozó rendeletben a kondenzácós kazánokkal szemben támasztott követelményenek. A Környezet Hatásvédelm Szövetség Törvény 7, 2.1 bekezdésének újrafogalmazott elsõ és megváltoztatott negyedk rendelkezése értelmében a DIN 4702, 8. fejezet, márcus kadásban meghatározott vzsgálat körülmények között a füstgáz ntrogénoxd tartalma nem haladja meg a 80 mg/kwh-t. A készüléket az EN 677 szernt bevzsgáltuk. Termékazonosító szám CE-0085 BL Típusáttekntés ZBS 16/83S-2 MA.. A 23 ZBS 22/120S-2 M A 23 ZBS 30/150S-2 M A tábl. Z Központ fûtés készülék B Kondenzácós technka S Tároló-csatlakozó 16, 22 fûtõteljesítmény max. 16 kw, 22 kw kw fûtõteljesítmény 83 Tároló-ûrtartalom kb. 83l 120 Tároló-ûrtartalom kb. 120l 150 Tároló-ûrtartalom kb. 150l S Tároló -2 Változat M Modul A Áramlásbztosítás nélkül, ventllátoros készülék 23 Földgáz H Fgyelmeztetés: A készülékek PB-gázzal s üzemeltethetõk. A kódszám a gázcsoportot az EN 437-nek megfelelõen adja meg: Kódszám Wobbe-szám (15 C) Gázfajta 21 36,3-41,6 MJ/m 3 Földgáz, 2S 23 45,7-54,8 MJ/m 3 Föld- és kísérõ földgáz, 2H csoport 31 72,9-87,3 MJ/m 3 Bután/Propán 3B/P 3. tábl. Kategóra Készülékfajta 1. tábl. II 2HS3B/P C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, B 23, B Típustábla A típustábla (418) a tároló elején fent vagy a készülék hátoldalán található ( 6. ábra). Ezen vannak feltüntetve a készülék teljesítményével kapcsolatos adatok, a rendelés szám, az engedélyezés adatok és a ttkos gyártás szám (05.09)

7 A készülék mûszak adata 1.5 A készülék mûszak leírása A kéménytõl és a helység nagyságától független álló készülék ZBS Szvattyú jelleggörbe (teljesítményvezérelt): 2 arányos nyomás jelleggörbe 3 állandó nyomás jelleggörbe 6 állítható fokozat Szárazjárat-védelem, blokkolásgátló funkcó és légtelenítõ kapcsoló Csatlakozókábel hálózat csatlakozódugóval A földgázzal mûködõ készülékek a Hannover Támogató Program ll. a kondenzácós készülékekre vonatkozó környezet smérvek követelményenek teljesen megfelelnek Többfunkcós kjelzõ Buszvezérléshez s használható Bosch Heatronc Automatkus gyújtás folyamatosan szabályozott teljesítmény Tökéletes bztonság a Heatronc onzácós lángfgyelésnek és az EN 298 szernt mágnesszelepeknek köszönhetõen Jobbra és balra s csatlakoztatható Nncs mnmálsan elõírt vízmennység kerngetés Padlófûtéshez s használható Kettõs csõ a frss levegõ és a füstgáz részére, O 2 /CO mérés ponttal fordulatszám-szabályozott fúvóventlátor Elõkeveréses égõ Hõmérséklet érzékelõ és szabályozó a fûtéshez Hõmérséklet érzékelõ a fûtés elõremenõ körben Hõmérséklet határoló a 24 V-os áramkörben ZBS 16..., ZBS három fokozatú fûtõszvattyú Bztonság szelep fûtéshez, manométer, automatkus légtelenítõ, tágulás tartály Füstgázhõmérséklet határoló (120 C) Melegvíz elõnykapcsolás Váltószelep motorja Lemezes hõcserélõ Rétegtároló 2 tárolóvízhõmérséklet-érzékelõvel (NTC 1 és NTC 2) és ürítõcsappal A DIN 4753, 1. rész, fejezetben elõírt zománcozott tárolótartály a B csoportnak megfelelõen a DIN 1988, 2. rész szernt Nemesacél hdeg-/melegvízvezeték A tároló mnden oldalon FCKW/FKW mentes keményhabbal hõszgetelt. kívülrõl ellenõrzhetõ magnézum védõanód Tárolótöltõ szvattyú 1.6 Szállítás terjedelem ZBS és ZBS ábra O 1 Gázüzemû kondenzácós hõközpont 2 Csõblncs az égéstermék-tartozék rögzítéséhez 3 4 csatlakozó csõcsonk 3/4" 2 csatlakozó csõcsonk 1/2" 6 tömítések 4 Nyomtatott készülékdokumentácó (05.09) 7

8 A készülék mûszak adata 1.7 Szállítás terjedelem ZBS O 2 ábra ZBS 30/ Gázüzemû kondenzácós készülék 2 Csõblncs az égéstermék-tartozék rögzítéséhez 3 4 csatlakozó csõcsonk 3/4" 2 csatlakozó csõcsonk 1/2" 6 tömítések 4 Lemezcsavarok, tömítések, rögzítõ csavarok 5 Nyomtatott készülékdokumentácó 7 Rétegtároló 8 Fûtés elõremenõ csõ 9 Gázcsõ 10 Fûtés vsszatérõ csõ 11 Elülsõ takarólemez 12 Felsõ takarólemez 13 Baloldal oldalfal 14 Jobb oldal oldalfal (05.09)

9 A készülék mûszak adata 1.8 Tartozékok (lásd még: Árlsta) Füstgáz tartozékok Idõjárás függvényében vezérelt szabályozók pl. TA 211 E, TA 250, TA 270, TA 300 Helységhõmérséklet-szabályozó pl. TR 100, TR 200, TR 220 Beépített kapcsolóóra pl. DT 1/2 TF 20 és TW 2 távvezérlõ KP 130 (kondenzátum átemelõ szvattyú) NB 100 (semlegesítõ doboz) 429. és 430. számú tartozékok (bztonság szerelvények) 862. sz. tartozék (szervzcsomag karbantartás csapok) 885. sz. tartozék (lefolyó-készlet kondenzátumhoz és bztonság szelepekhez) sz. tartozék crkulácós szvattyú sz. tartozék 18 lteres kegészítõ tágulás tartály a készülékre történõ szereléshez sz. tartozék függõleges csatlakozó-készlet sz. vízszntes csatlakozó-készlet sz. melegvzes tágulás tartály (05.09) 9

10 A készülék mûszak adata 1.9 Méretek és legksebb távolságok ZBS 16/83S max 500 8, O 3 ábra 14 DN 50 tölcséres szfon a 885. sz. tartozékból 15.1 A bztonság szelep tömlõje 43 G 3/4 fûtés elõremenõ 44 G 3/4 melegvíz 45 G 1/2 gáz 46 G 3/4 hdegvíz 47 G 3/4 fûtés vsszatérõ 103 Elõlap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 426 Hálózat csatlakozás 230 V 475 Kerngetõ csatlakozó G 1/ (05.09)

11 A készülék mûszak adata 1.10 Méretek és legksebb távolságok ZBS 22/120S max 700 8, O 4 ábra 14 DN 50 tölcséres szfon a 885. sz. tartozékból 15.1 A bztonság szelep tömlõje 43 G 3/4 fûtés elõremenõ 44 G 3/4 melegvíz 45 G 1/2 gáz 46 G 3/4 hdegvíz 47 G 3/4 fûtés vsszatérõ 103 Elõlap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 426 Hálózat csatlakozás 230 V 475 Kerngetõ csatlakozó G 1/ (05.09) 11

12 A készülék mûszak adata 1.11 Méretek és legksebb távolságok ZBS 30/150S ,5 max R 5 ábra 14 DN 50 tölcséres szfon a 885. sz. tartozékból 15.1 A bztonság szelep tömlõje 43 G 3/4 fûtés elõremenõ 44 G 3/4 melegvíz 45 G 1/2 gáz 46 G 3/4 hdegvíz 47 G 3/4 fûtés vsszatérõ 103 Elõlap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 426 Hálózat csatlakozás 230 V 475 Kerngetõ csatlakozó G 1/ (05.09)

13 A készülék mûszak adata 1.12 A készülék felépítése ábra A jelmagyarázatot lásd a 15. oldalon O (05.09) 13

14 A készülék mûszak adata 1.13 Mûködés séma ϑ ECO 84 M E max max ϑ V ϑ ϑ O 7 ábra A jelmagyarázatot lásd a 15. oldalon (05.09)

15 A készülék mûszak adata Jelmagyarázat a 6. és 7. képhez: 4 Heatronc elektronka 6 Hõmérséklet határoló 6.1 Melegvíz-NTC 7 Gázcsatlakozás nyomás mérõcsonk 8.1 Manométer 9 Füstgázhõmérséklet határoló 15 Bztonság szelep (fûtés kör) 15.1 A készülék bztonság szelepének tömlõje 18 Fûtésszvattyú 18.1 Szvattyú-fordulatszám kapcsoló (ZBS és ZBS 22...) 20 Tágulás tartály 26 Ntrogén töltõ szelep 27 Automatkus légtelenítõ 29 Elõkeverõ 29.1 B-metál az égéshez szükséges frss levegõ kompenzácójához 29.2 Szívócsõ (csak ZBS 22...) 30 Égõ 32 Ionzácós elektróda 32.1 Elektróda készlet 33 Gyújtó elektróda 35 Hõcserélõ hûtött égéstérrel 36 Elõremenõ hõmérséklet érzékelõ 43 Fûtés elõremenõ 44 Használat melegvíz 45 Gázcsatlakozás 46 Hdegvíz csatlakozás 47 Fûtés vsszatérõ 52 Bztonság mágnesszelep Bztonság mágnesszelep 2 55 Szûrõ 56 Gázarmatúra 57 Fõszeleptányér 61 Hbajelzõ és hbaelhárító gomb 63 Beállítható gáz fojtószelep 64 Beállító csavar a mnmáls gázmennységhez 66 Fojtó 69 Szabályozó szelep 84 Váltószelep motorja 88 Váltószelep 102 Ellenõrzõ ablak 185 Vsszacsapó szelep 190 Légtelenítõ szelep 221 Kettõs csõ Égéshez szükséges frss levegõ beszívás 226 Ventllátor 229 Zárt égéstér 234 Füstgáz mérõcsonk Égéshez szükséges frss levegõ mérõcsonk 295 Készüléktípus-felrat 317 Többfunkcós kjelzõ 355 Lemezes hõcserélõ 358 Kondenzvíz szfon Ürítõcsap 396 Tömlõ a kondenzvíz szfonhoz 415 A tsztítónyílás fedele 416 Kondenzvíz tároló 418 Típustábla 426 Hálózat csatlakozás 230 V 429 Tároló 430 Tárolótöltõ szvattyú 431 Állítható lábak 432 NTC1 433 NTC2 434 Védõanód 443 Membrán 475 Kerngetõ csatlakozó (05.09) 15

16 A készülék mûszak adata 1.14 Elektromos kapcsolás rajz ECO V/25 V 230 V V/AC L N Ns Ls LR M L N M 18 M ZBS 16 ZBS 22 M M 18 M 226 M ábra 4.1 Gyújtástrafó 6 Hõmérséklet határoló 6.1 Melegvíz-NTC 9 Füstgázhõmérséklet határoló 18 Fûtésszvattyú 32 Ionzácós elektróda 33 Gyújtó elektróda 36 Elõremenõ hõmérséklet érzékelõ 52 Bztonság mágnesszelep Bztonság mágnesszelep 2 56 Gázarmatúra 61 Hbajelzõ és hbaelhárító gomb 84 Váltószelep motorja 135 Fõkapcsoló 136 Elõremenõ fûtés hõmérséklet beállító gomb 151 Bztosíték T 2,5 A, AC 230 V 153 Transzformátor 161 Híd 226 Ventllátor 300 Kódoló csatlakozó 302 Védõvezeték csatlakozó 310 Hõfokszabályozó a használat melegvíz számára 312 Bztosíték T 1,6 A 16 ZBS O 313 Bztosíték T 0,5 A 314 Csatlakozó a TA 211 E beépíthetõ dõjárásfüggõ szabályozóhoz vagy a busz-modulhoz 315 Csatlakozó a helység hõmérséklet érzékelõhöz 317 Többfunkcós kjelzõ 318 Csatlakozó a DT 1/2 beépíthetõ kapcsolóórához 328 Váltóáram csatlakozó Csatlakozó a 230 V-os fûtésszabályozóhoz (az L S /L R hdat k kell venn) 329 LSM csatlakozó 363 Égõmûködést jelzõ LED 364 Bekapcsolt hálózat feszültség vsszajelzõ lámpa 365 Kéményseprõ gomb 366 Szervz gomb 367 ECO gomb 426 Hálózat csatlakozás 230 V 430 Tárolótöltõ szvattyú 432 NTC1 433 NTC (05.09)

17 A készülék mûszak adata 1.15 Technka adatok Egység ZBS ZBS Földgáz (ˆ2H / ˆ2S ) Propan 1) Földgáz (ˆ2H / ˆ2S ) Propan 1) Max. névleges hõteljesítmény 40/30 C kw 16,1 16,1 21,8 21,8 Max. névleges hõteljesítmény 50/30 C kw 15,9 15,9 21,6 21,6 Max. névleges hõteljesítmény 80/60 C kw 14,7 14,7 20,6 20,6 Max. névleges fûtés hõterhelés kw 15,0 15,0 20,8 20,8 Mn. névleges hõteljesítmény 40/30 C kw 4,3 6,4 8,6 11,6 Mn. névleges hõteljesítmény 50/30 C kw 4,2 6,3 8,6 11,4 Mn. névleges hõteljesítmény 80/60 C kw 3,8 5,6 7,6 10,5 Mn. névleges fûtés hõterhelés kw 3,9 5,8 7,8 10,8 Max. névleges hõteljesítmény (Melegvíz) kw 15,1 15,1 26,1 26,1 Max. névleges hõterhelés (Melegvíz) kw 15,0 15,0 26,0 26,0 Gáz-hálózat fogyasztás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) m 3 /h 1,6/1,8-2,7/3,2 - Propán (G 31) kg/h - 1,1-2,0 Megengedett csatlakozás gáznyomás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) mbar Propán (G 31) mbar Tágulás tartály Elõnyomás bar 0,75 0,75 0,75 0,75 Teljes ûrtartalom l A keresztmetszet kszámítás számított értéke a DIN 4705 szernt Égéstermék-tömegáram max../mn. névleges hõt. g/s 7,2/1,7 6,7/2,7 12,4/3,7 11,7/4,3 Égéstermék-hõmérséklet 80/60 C max./mn. hõt. C 67/54 67/54 96/60 96/60 Égéstermék-hõmérséklet 40/30 C max./mn. hõt. C 49/30 49/30 72/32 72/32 Maradék szállítómagasság Pa O 2 max. névleges hõteljesítmény esetén % 5,2 4,5 5,2 4,5 O 2 mn. névleges hõteljesítmény esetén % 5,6 5,0 5,6 5,0 Égéstermékérték-csoport G 636 szernt G 61 /G 62 G 61 /G 62 G 61 /G 62 G 61 /G 62 NO x -osztály Kondenzvíz Max. kondenzvízmennység (t R = 30 C) l/h 1,2 1,2 2,2 2,3 ph-érték kb. 4,8 4,8 4,8 4,8 Általános tudnvalók Elektromos feszültség AC... V Frekvenca Hz Max. teljesítményfelvétel fûtõüzem W Max. teljesítményfelvétel melegvízüzem W EMV- határérték-osztály - B B B B Hangnyomássznt db(a) Védettség mód IP X2D X2D X2D X2D Max. elõremenõ hõmérséklet C kb. 90 kb. 90 kb. 90 kb. 90 Max. megeng. üzem nyomás (fûtés) bar Megengedett környezet hõmérséklet C Névleges ûrtartalom (fûtés) l 3,5 3,5 3,5 3,5 Súly (csomagolás nélkül) kg tábl. 1) A PB-gáz standard értéke max l ûrtartalmú rögzített tartályoknál (05.09) 17

18 A készülék mûszak adata Max. névleges hõteljesítmény 40/30 C Max. névleges hõteljesítmény 50/30 C Max. névleges hõteljesítmény 80/60 C Egység ZBS ZBS Földgáz (ˆ2H / ˆ2S ) Propan 1) Max. névleges fûtés hõterhelés kw 29,5 29,5 Mn. névleges hõteljesítmény 40/30 C Mn. névleges hõteljesítmény 50/30 C Mn. névleges hõteljesítmény 80/60 C Mn. névleges fûtés hõterhelés kw 7,6 10,8 Max. névleges hõteljesítmény (Melegvíz) kw 32,2 32,2 Max. névleges hõterhelés (Melegvíz) kw 32,5 32,5 Gáz-hálózat fogyasztás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) m 3 /h 3,4/4,0 - Propán (G 31) kg/h - 2,5 Megengedett csatlakozás gáznyomás Földgáz (G 20)/Földgáz (G25.1) mbar 25 - Propán (G 31) mbar - 30 Tágulás tartály Elõnyomás bar 0,75 0,75 Teljes ûrtartalom l A keresztmetszet kszámítás számított értéke a DIN 4705 szernt Égéstermék-tömegáram max../mn. névleges hõt. g/s 15,5/3,7 14,2/4,9 Égéstermék-hõmérséklet 80/60 C max./mn. hõt. C 75/55 75/55 Égéstermék-hõmérséklet 40/30 C max./mn. hõt. C 52/30 52/30 Maradék szállítómagasság Pa O 2 max. névleges hõteljesítmény esetén % 5,2 4,5 O 2 mn. névleges hõteljesítmény esetén % 5,6 5,0 NO x -osztály 5 5 Kondenzvíz Max. kondenzvízmennység (t R = 30 C) l/h 2,8 2,8 ph-érték kb. 4,8 4,8 Általános tudnvalók Elektromos feszültség AC... V Frekvenca Hz Max. teljesítményfelvétel fûtõüzem W Max. teljesítményfelvétel melegvízüzem W Hangnyomássznt db(a) Védettség mód IP X2D X2D Max. elõremenõ hõmérséklet C kb. 90 kb. 90 Max. megeng. üzem nyomás (fûtés) bar 3 3 Megengedett környezet hõmérséklet C Névleges ûrtartalom (fûtés) l 3,5 3,5 Súly (csomagolás nélkül) kg tábl. 1) A PB-gáz standard értéke max l ûrtartalmú rögzített tartályoknál kw kw kw kw kw kw 31,2 30,9 29,2 8,4 8,3 7,4 31,2 30,9 29,2 11,6 11,4 10, (05.09)

19 A készülék mûszak adata ZBS 16/83 ZBS 22/120 ZBS 30/ Rétegtároló tároló: Hasznos tartalom l Klépés hõmérséklet C Max. térfogatáram l/mn ,5 Készenlét energafelhasználás (24h) DIN rész szernt 1) kwh/d 1,1 1,2 1,2 Max. üzem nyomás bar Max. tartós teljesítmény - t V = 75 C és t Sp = 45 C DIN 4708 szernt - t V = 75 C és t Sp = 60 C l/h l/h Mn. felfûtés dõ t K = 10 C-ról t Sp = 60 C-ra t V = 75 C-vel Teljesítmény-jellegszám 2) a DIN 4708 szernt t V = 75 C esetén (max. tárolótöltõ teljesítmény) Mn N L 1,6 3,8 5,0 A bztonság szelep méretezése DN tábl. 1) Szabvány szernt összehasonlító érték, a tárolón kívül elosztás veszteségek nélkül. 2) A N L teljesítmény-jellegszám az ellátandó, 3,5 személyes, egy normál fürdõkáddal és két másk csapolás hellyel rendelkezõ lakások számát mutatja. A N L értékét a DIN 4708 szernt t Sp = 60 C, t Z = 45 C, t K = 10 C estén és max. átvtel teljesítmény alapján állapították meg. t V t Sp t K = elõremenõ hõmérséklet = tároló hõmérséklet = bejövõ hdegvíz hõmérséklet Kondenzvízelemzés mg/l Ammonum 1,2 Nkkel 0,15 Ólom 0,01 Hgany 0,0001 Kadmum 0,001 Szulfát 1 Króm 0,005 Cnk 0,015 Halogén szénhdrogének 0,002 Szénhdrogének 0,015 Ón 0,01 Vanadum 0,001 Réz 0,028 ph-érték 4,8 7. tábl (05.09) 19

20 Elõírások 2 Elõírások A következõ rányelveket és elõírásokat be kell tartan: Országos építésügy rendelet Az lletékes gázszolgáltató vállalat rendelkezése Illetékes kéményseprõpar vállalat rányelve Hely vízszolgáltató elõírása GOMBSZ elõírása MSZ 1600 telepítésre vonatkozó elõírása EnEG (Az energatakarékosságról szóló törvény) EnEV (Rendelet az energatakarékos hõszgetelésrõl és az épületek energatakarékos gépészet berendezéserõl) A szövetség államok tüzelõtérre vonatkozó rányelve ll. építésügy szabályzata, a központ tüzelõterek valamnt azok tüzelõanyagtároló terenek beépítésére vonatkozó rányelvek Beuth Kadó Kft - Burggrafenstraße Berln DVGW, Gazdaság- és kadótársaság, Gáz- és víz kft - Josef-Wrmer-Str Bonn TRGI G 600 munkalap (A gázszerelés technka szabálya) G 670 munkalap (Tüzelõhelyek kalakítása mechanka szellõztetõ készülékkel ellátott helységekben) TRF 1996 (Folyékony gázra vonatkozó technka szabályok) Gazdaság- és kadótársaság, Gáz- és víz kft - Josef-Wrmer-Str Bonn DIN-normák, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berln DIN 1988, TRWI (Az vóvíz telepítéssel kapcsolatos mûszak normák), DIN VDE 0100, 701-es ckkely (1000 V-nál alacsonyabb feszültségû erõsáramú berendezések telepítése káddal vagy zuhanyozóval felszerelt helységekben), DIN 4751, (Fûtõberendezések; legfeljebb 110 C elõremenõ hõmérsékletû melegvíz fûtés rendszerek bztonságtechnka felszerelése), DIN 4807 (Tágulás tartályok) (05.09)

21 Összeszerelés ZBS 30/150S Összeszerelés ZBS 30/150S-2.. B Vegye le a rétegtároló elülsõ takarólemezét B Távolítsa el a csavart és fordítsa a kapcsoló dobozt jobbra O R 9 ábra B Távolítsa el a készülék fûtés vsszatérõ és fûtés elõremenõ csövérõl a zárókupakokat. B Húzza k a lemezes hõcserélõn lévõ kapcsokat. B Állítsa a készüléket a rétegtárolóra. B Tolja a készüléket a fûtés vsszatérõ és fûtés elõremenõ csõvel a lemezes hõcserélõbe és rögzítse a kapcsokkal. B Rögzítse a készüléket a négy mellékelt lemezcsavarral. 11 ábra B A lemezcsavarral rögzítse a készüléket R ábra B Helyezze a dugós csatlakozót a melegvíz-ntc-hez R 10 ábra (05.09) 21

22 Összeszerelés ZBS 30/150S-2.. B Vegye le a készülék jobb oldalán lévõ kábelt a szvattyúcsatlakozóval, rakja a helyére a kábelt és a csatlakozót kösse a tárolótöltõ szvattyúhoz R 13 ábra B Távolítsa el a rétegtárolón lévõ NTC-csatlakozók hõszgetelését. B Vegye le a készülék jobb oldalán lévõ kábelt a két NTC-dugós csatlakozóval, rakja a helyére a kábelt, rögzítse bztonság kapcsokkal, helyezze vssza a dugós kapcsolókat és tegye vssza a hõszgetelést. 15 ábra O A csatlakozókat balra kell átszereln? B Lásd a 26. oldalon. B Távolítsa el a bztonság lapot O 14 ábra NTC 2 NTC R 16 ábra B Szerelje a fûtés vsszatérõ, a fûtés elõremenõ és a gázcsövet mndg tömítéssel. B Helyezze a bztonság szelep és a kondenzvíz tömlõjét a megfelelõ nyílásba és szerelje vssza a bztonság lapot (05.09)

23 Összeszerelés ZBS 30/150S B Rögzítse a jobb oldal fedõlapot három lemezcsavarral R 17 ábra B Húzza meg jól a csavarokat. B Rögzítse a felsõ fedõlapot két lemezcsavarral R 20 ábra B Tegye a fedõlapot elõl fent a helyére, alul pattntsa be, és rögzítse a mellékelt csavarral, hogy nehogy véletlenül knyíljon R 18 ábra B Rögzítse a baloldal elõlapot három lemezcsavarral R 21 ábra R 19 ábra (05.09) 23

24 Telepítés 4 Telepítés Veszély: Robbanásveszély! B Gázoldal alkatrészek megbontása elõtt a gázcsapot el kell zárn. A felszerelést, az elektromos csatlakoztatást, a gáz- és füstgázoldal csatlakoztatást, valamnt az üzembehelyezést kzárólag a gáz- és más energaszolgáltatók által elfogadott szerelõ vagy cég végezhet. 4.1 Fontos utasítások A készülékek 10 lternél kevesebb vzet tudnak befogadn, am a gõzkazánokra vonatkozó rendelet 1- es csoportjának felel meg. Ezért nncs szükség típusengedélyre. B Telepítés elõtt szerezze be a gázszolgáltató és kéményseprõ cégek állásfoglalását. Nytott fûtõberendezések A nytott fûtõberendezéseket építse át zárt rendszerekké. Önálló fûtésí körök A készüléket szapleválasztóval ellátott hdraulkus váltón át csatlakoztassa a meglévõ csõhálózatra. Fagyálló A következõ fagyállók használata engedélyezett: Gyártó Megnevezés Koncentrácó Ondeco Nalco Vardos FSK % Alpha Metals Alph - 11 BASF Glythermn NF % 8. tábl. Korrózóvédõ A következõ korrózóvédõk használata engedélyezett: Gyártó Megnevezés Koncentrácó Ondeco Nalco Nalco % Betz Dearvorn Sentnel X 100 1,1 % Alpha Metals Copal 1 % 9. tábl. Tömítõszer Tapasztalatunk szernt problémákhoz (a hõblokkban lerakódásokhoz) vezethet, ha tömítõszereket adnak a fûtõvízhez. Ezért nem tanácsoljuk a tömítõszerek használatát. Padlófûtések Vegye fgyelembe a sz. tájékoztatót, amely a JUNKERS gázkészülékek padlófûtõ berendezésekben történõ használatáról szól. Horganyzott fûtõtestek és csõvezetékek Ne használjon horganyzott fûtõtesteket és csõvezetékeket, nehogy gáz képzõdhessen. Semlegesítõ berendezés Ha az építésügy hatóság semlegesítõ berendezés beépítését írja elõ, az NB 100 semlegesítõbox alkalmazható. Helységhõmérséklet-szabályozó használata Az elsõ helység fûtõtestén ne építsen be termosztátos fûtõtest szelepet (05.09)

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23 Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 680 289 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 680 289 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31 hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások.....................

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS Gázkazán OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 HU (05.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH AE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 292 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH AE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 292 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH AE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 111-W Típus: WHSB, 10,5 30 kw Kompakt falikazán beépített tárolóval a helyiség levegőjétől függő- és független üzemhez Földgáz

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató thermotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 54/3-7 VUW 54/3-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban............................ 3

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 24/28-5 MFK ZWSE 24/28-5 MFA 6 720 641 421 (2009/09) HU.

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 24/28-5 MFK ZWSE 24/28-5 MFA 6 720 641 421 (2009/09) HU. 70 4 7-00-O Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 5000 WT ZWSE 4/8-5 MFK ZWSE 4/8-5 MFA HU Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Isofast 2 Condens 25 -A (H-HU) HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Veszély nem megfelelő szakképzettség

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 Aquanta gepk NY:Layout 1 11.1.2008 15:27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2.

Részletesebben

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben