Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés május 21., szombat Helyszín: Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova u. 3. Mellékletek: - Országos Elnökség évi beszámolói (Országos Elnök, Országos Vezetıtiszt, Országos Ügyvezetı Elnök, Országos Fıtitkár, Országos Gazdasági Vezetı beszámolója) - Országos Intézı Bizottság évi beszámolója - Országos Felügyelı Bizottság évi beszámolója évi közhasznúsági beszámoló - Magyar Cserkészszövetség évi költségvetési terve (csak az országos központ terve) Tartalom: MÁJUS 21., SZOMBAT LEVEZETİ ELNÖK, JEGYZİKÖNYVVEZETİK ÉS KÉT JEGYZİKÖNYV HITELESÍTİ MEGVÁLASZTÁSA, SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA, MANDÁTUMVIZSGÁLÓK ELFOGADÁSA A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA, NAPIREND ELFOGADÁSA ORSZÁGOS ELNÖKI KÖSZÖNTİ & KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS PÓTJELÖLTEK FELVÉTELE A SZAVAZÓLAPOKRA BESZÁMOLÓK AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ÉVI MUNKÁJÁRÓL...3 ELNÖKI BESZÁMOLÓ...3 ÜGYVEZETİ ELNÖKI BESZÁMOLÓ...4 GAZDASÁGI VEZETİ BESZÁMOLÓJA...6 FİTITKÁRI BESZÁMOLÓ...6 VEZETİTISZTI BESZÁMOLÓ...7 Külügyi bizottsági beszámoló...8 Magyar Dzsembori Csapat Egy ausztrál cserkész bemutatkozása BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS INTÉZİ BIZOTTSÁG ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG ÉVI MUNKÁJÁRÓL A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELFOGADÁSA A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK TÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA A JELÖLİBIZOTTSÁG JELENTÉSE TAGVÁLASZTÁS A FEGYELMI BIZOTTSÁGBA ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ELFOGADÁSA...13 A JELENLEGI ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSAI...13 AZ ASZKB ÁLTAL KIDOLGOZOTT ALAPSZABÁLY-KONCEPCIÓ TÁMOGATÁSA JAVASLATOK, INDÍTVÁNYOK...16 KONZULTÁCIÓK AZ ÚJ ALAPSZABÁLYRÓL...17 NEMZETI NAGYTÁBOR ORSZÁGOS ELNÖKI ZÁRÁS...17 Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 1/17

2 10 óra 20 perc Buday Barnabás: cserkészinduló 1. versszaka, ima 1. Levezetı elnök, jegyzıkönyvvezetık és két jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása, szavazatszámláló bizottság megválasztása, mandátumvizsgálók elfogadása Buday Barnabás Ugron Ákost javasolja levezetı elnöknek. OKGY /1. OKGY levezetı elnöke Ugron Ákos Gábor Látható többséggel elfogadva. Ugron Ákos: 2 jegyzıkönyv-hitelesítı. Nincs javaslat. Ki vállalná? Nagy Péter I. ker. és Matics Emil X. kerület OKGY /2. Az OKGY jegyzıkönyv hitelesítıi: Nagy Péter és Matics Emil Szavazunk: egyhangúlag megválasztva. Ugron Ákos: Szavazatszámláló bizottságba 5 fı kellene. Ki vállalná? Tárkányi Botond, Tóth Gergely, Bodnár Zoltán, Ugróczky Gábor és dr. Henn Péter. OKGY /3. Tárkányi Botond, Tóth Gergely, Bodnár Zoltán, Ugróczky Gábor és dr. Henn Péter. Szavazás: sok/0/3 Ugron Ákos: jegyzıkönyvvezetésre Babos Gábort kérem fel. OKGY /4. Jegyzıkönyvvezetı: Babos Gábor Szavazás: sok/0/2 Ugron Ákos: Mandátumvizsgáló bizottságtagjainak Párkányi Balázs, Szabó István és Gertheis Antal. Megerısítését kéri OKGY /5. Mandátumvizsgáló bizottság tagjai: Párkányi Balázs, Szabó István és Gertheis Antal Szavazás egyhangúlag megszavazva. 2. A mandátumvizsgáló bizottság jelentése 1206 lehetne, ebbıl kezdı szavazatszám 52 (részvétel: 4,3%) 3. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása Napirendrıl nem szavazunk, mert megismételt a közgyőlés. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 2/17

3 4. Országos elnöki köszöntı & köszönetnyilvánítás Buday Barnabás: még egyszer köszönt mindenkit. A évrıl gondolkodunk et sikeres évnek értékeli. Elindultunk a fejlıdés útján, bizonyos téren. Hív arra, hogy tekintsünk magunkba: mi magunk fejlıdtünk-e? Elértük-e a cserkészmunkánk valódi célját? Valódi munka, nem csupán szervezet vagy mozgalom mőködtetése Kérdések, magunkban válaszoljunk. A törvények mentén. 1. Ha ma vége lenne a világunknak, mi maradna utánunk? Ki rakná rendbe? 2. Hányszor tettünk meg valamit, bár nem volt kedvünk? Helyt álltunk, bár kényelmesebb lett volna otthon maradni. Feladtuk-e a kötelességeinket? Rendeztük-e magunkkal, másikkal, Istennel ezt a hibát? 3. Mikor segítettünk utoljára valakinek azért mert cserkészek vagyunk, ez a dolgunk? Mennyire van idınk másokra odafigyelni sok más tevékenységünk mellett? 4. Hogyan állunk az önértékeléssel? Mibıl rakjuk össze magunkat? Talán több gondolkodásra, imádkozásra, templomba járásra, elcsöndesedésre van szükségünk? Ki az, akit kiejtettünk a szeretetünk körébıl? Aki nem úgy viselkedik, mint egy cserkész. 5. Tudunk-e szigorúak lenni magunkkal szemben, vagy csak úgy csinálunk? Betartjuk-e a fogadalmainkat, vagy vannak kiskapuink, amelyeken ki-be járunk? 6. Mennyire vagyunk tudatosak? Megnézzük-e mielıtt megvesszük? Lemondtunk-e valamirıl, amit elfogyaszthattunk volna, de mégsem tettük meg? 7. Gondolkodó felnıttként létezünk-e? Merünk-e mások véleményével szembemenni? Ugyanakkor tudunk-e engedelmeskedni a rend önként vállalásából? Tényleg vagy csak úgy csinálunk? Megteszünk-e mindent a vezetıinkért? Imádkozunk-e értük? 8. Hogy állunk a hangulatingadozásokkal? Esı, beszólás, késés, forgalmi dugó, közeli haláleset Mit kezdünk ezekkel? Tudunk-e mindig fütyörészni, ahogy Bi-Pi mondta? Hányszor kezdünk valamit azért, mert másoknak tetszeni akarunk? 9. Takarékosak vagyunk? Pénzzel, idıvel, mások idejével, udvariasak vagyunk-e mint a királyok? Takarékoskodunk-e a másokra fordított idıvel? Remélhetıleg nem 10. Zárásként: hogyan tisztálkodunk? El tudjuk-e távolítani azt, ami beszennyez? Gondolatok, vágyak, szavak Tartunk-e bőnbánatot? Oda tudunk-e figyelni a lelkiismeretünkre vagy van fontosabb? Merünk-e tiszták lenni, akkor is, ha mások szerint égı? Így kezdjük a közgyőlést. Lelkész vagyok, 2010 a növekedés éve, új utak megnyílása talán még nagyobb: új feladatok, kihívások, kötelességek. Csak külsıség. A szervezet fontos, de egyénileg mi változik? Mennyit teszünk a változásért? Ugron Ákos: Köszönjük! 5. Pótjelöltek felvétele a szavazólapokra Fegyelmi bizottságba való választásnál helyszíni pótjelölés a jelölıbizottság által késıbb bemutatandó, és a jelölı (Solymosi Balázs jelölt 4 tagot) által helyszínen is megerısített jelölteken felül nincs javaslat, továbblépünk. 6. Beszámolók az országos elnökség évi munkájáról Elnöki beszámoló Buday Barnabás: Remélhetıleg elolvastátok. Sok lehetıség nyílt, de az év közepéig nehezen ment. Talán megfáradás, kifulladás. A tisztújító közgyőlésen nagyon kevesen voltak: nem kellı komolysággal. Nagy változás: politikai változások, érezhetı. Nyitottabban fordulnak felénk, a beszámolóban szerepel, kikkel sikerült találkozni, megmutatni a cserkészet értékeit. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 3/17

4 2010-ben nyitottunk az európai cserkészek felé: szimpózium. Különleges alkalom. Felkerültünk a térképre, kezdenek számon tartani. Mostantól jobban figyelnek ránk, felkéréseket kapunk. Nagy öröm: lengyel-magyar kisebbségi találkozó. Határon túli cserkészszervezetekkel együtt találkozás Nagybányán; egyedi színfoltja lehetünk az európai cserkészetnek. Végeredmény: a brazíliai világkonferencián próbáltuk kilobbizni a kisebbségi szövetségek WOSM-tagságát. Egyelıre nem sikerül, 2014-ben újra próbálkozunk. Az MCSSZF elnöksége idén az MCSSZ, sok lehetıség. Személyes: borsodi árvizek személyesen, Felsızsolca a szomszéd falu, katasztrófahelyzet, segítés. Talán idén sikerül még valamennyit összesíteni az árvízi tapasztalatokból, ezért konf. június elején a többi szervezettel. Megszületett Buday Benedek, így az elnökségben mindenkinek 2 gyermeke van. Nincs kérdés. OKGY /5. Az OKGY az elnöki beszámolót elfogadja. Szavazás,. 50/0/2 Ügyvezetı elnöki beszámoló 2010-nek két része volt: az elsı felében az elızı ciklus lezárása és a felkészülés. İsztıl nekiláttunk. Stratégia 4 pontban, 2014-ig. 1. A nevelési munka fejlesztése. Sokan beszéltek errıl minden szinten. Az elmúlt 4 évben sokat javult a szervezeti mőködés, de ez kevés. A fontos: mennyi fiatallal foglalkozunk, hogyan tudjuk megszólítani ıket. Évrıl-évre értékelni kell ezt a munkát. 2. A nevelımunkát támogató, kölcsönös bizalomra épülı szövetségi munka. Egyre kevesebb a meddı vita, párbeszéd. A testületek munkája egyre hatékonyabb, sok alkotó dolog születik meg. Különösen az Országos Intézı Bizottságban és az Országos Elnökségben. Párbeszéd a kerületi elnökségekkel. Csepi (Csepregi Márton) kerületlátogatásainak sok hasznos következménye van. Esetleg lehetne hosszabban is beszélni róla : az MCSSZ centenáriumának ünnepe: nemzeti nagytábor, dec. 28-án emlékülés a felsıházi ülésteremben. Szeretnénk megmutatni a nagy hagyományt, és azt, mit tettünk az országért az elmúlt 100 évben. Több kerület már szervezget. 4. Felelıs és cselekvı társadalmi jelenlétünk. Önkéntesség megerısítése. Sok önkéntesünk van, ez már magában is érték. Önkéntesség éve van, az EU középpontba helyezte. Kérdések merültek fel. A legfontosabb: a 15 évesnél idısebbeknél hogyan teszünk valamit a helyi társadalomért azon túl, hogy gyerekekkel foglalkozunk. A köv. 4 évben szeretnénk errıl minél többet beszélni. Országos központ munkája: az ECSET január 1-tıl elindult. Remélhetı elınyök: tagdíjbefizetés, tagok nyilvántartása, átláthatóbb lesz. Ráfejlesztések, pl. statisztikai funkció. Érték, mert idıt, energiát takarít meg. A cserkesz.hu továbbfejlesztve: folyamatosan nagy a látogatottsága, gyakran frissül. Most át kell strukturálni, mert kinıtte magát. Kártyaalapú sportolási lehetıség. Elsısorban Budapesten érdekes. Havidíjjal kedvezményesen lehet sportolni: leginkább az öregcserkészek veszik igénybe. Meglepı! Infrastruktúra: 2009 ıszén felújult a központ. A tetıtéri irodát kezdjük kinıni. Van bevétel az ingatlanból. Tavaly bevétel = felújítás tavaszától már konkrét bevétel is lesz. Nagy projektek megvalósítása: Concordia 2010 a cserkészparkban. Nagy nyüzsgés volt a központban is, jó volt látni. Dzsembori a másik, 2010-ben indult. Fontos, hogy ezekhez támogatást tudjunk adni. Az elıkészítı csapatnak a székház lett az otthona. Újdonság: sajtómunka komolyabban. 2 gyakornok. Növeltük a sajtómegjelenésünket. Érdemesebb lenne kicsit koncepcionálisabban csinálni, van még hová fejlıdni. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 4/17

5 Külügyi bizottság: Hellmann Enikı feltámasztotta, nagyon aktív. Az elnökség munkájába is bekapcsolódott. Titkári gyakornok, havi óra, nagy segítség. Talán még anyagilag is mérhetı hasznai vannak, de nemzetközileg mindenképpen. Bevételszerkezet: a tagdíjbevétel nem fedezi az alapmőködést sem. Baj. Kb %-ára elég, a többire pályázni kell. Az NCA-források évente csökkennek: azonos pénzhez egyre több pályázat és egyre több szervezettel együttmőködni. Még nominálisan is csökken. Az NCA léte is kétséges Ezért fontos a székházkiadás vagy más társadalmi vállalkozási bevétel. Az adminisztráció sok. Az ECSET-tıl talán csökkenni fog. Siker: sok uniós pályázaton nyertünk. Ez lesz a második kiút. 11 millió HUF, nem nagy projektek, de fontos ugródeszkák. Vezetésiszervezési oldalról is felépíteni a szövetséget. Szolgáltatásokból: 2 millió, 1%: 1 millió, folyamatosan csökken. Sok embernek van mit köszönni. Kiemelten Csepinek. dr. Ferencz Mária (1975.): Kimaradt az országos dalverseny mindkét beszámolóból. Pedig nagyon szép volt. Ákos: az ovt. szokta elmondani. Parragh Gábor: dzsemborifinanszírozási probléma a kerületben. A csapat felkészíti a résztvevıket az önfinanszírozásra. Az önkormányzathoz fordulás elıtt egyeztessenek a helyi csapattal! Egy elıkészítetlen kérelem sok pénzt elvihet, ami egyébként a csapaté lenne. dr. Henn Péter: egyetért. Országosan is igaz, pl. cégeknél is elıfordul. Az OE igyekszik együttmőködni a dzsemboricsapat vezetésével. Ha pénzt kérünk cserkészként, mire kérjük?. Josénak (Pótor József) is érdekes tapasztalatai vannak ıszén érdemes lenne elıvenni, és kidolgozni a módszert. Treer Albert: A 2007-es dzsembori 6,3 millió Ft-t hagyományozott a következı csapatra. Ezt a pénzt a 2011-es csapat tudta-e használni, volt-e ennek haszna, illetve várható-e, hogy lesz-e hasonló nagyságrendő áthagyományozás? dr. Henn Péter: A projektzárásként átadott eszközök a szövetség irodájában hasznosulnak, többek között a dzsembori csapat is használja ıket. Van kölcsönzési lehetıség, ingyenes, kaució ellenében. Másrészt a svédeknek 2 millió forint átment. A csapat jelenlegi helyzetérıl José tud beszélni. A lyukak betömése egyelıre kicsit bizonytalan. Egy hónapon belül ki fog derülni. Treer Albert: van-e terv egy ilyen tartalék felhalmozására és átadására? Ugron Ákos: majd a megfelelı napirendi pontnál, a MCSSZ évi költségvetési tervében beszélgetünk róla. Stampf Ildikó 51. Sík Sándor: egy mondat magyarázatát kéri. A felfedezı tábor bevételszerzıvé vált, és más vállalkozási bevételek is vannak. dr. Henn Péter: Scoutmaster Kft. (a régi Cserkészbolt Kft.). Két tevékenység. 1. gyerektábor a Parkban. Elsı évben nullszaldós, tavaly HUF nyereség, idén remélhetıleg még több. 2. A Kft. csinált egy nagyvállalatnak egy mikulásbulit, 1,2 millió bevétel. Somogyi Dezsı András: Kezdeményezzük, hogy a Magyar Cserkészetünk Jubileuma évében a Magyar Örökség Aranykönyvébe bejegyzést kapjunk, mint szövetség. Az elnökség Kiss Melitta felé javasolja-e, hogy a 100. évforduló kapcsán mérlegeljék a hazáért tett szolgálatainkat? Foglalkozunk-e, hogy az iskolákban megtartsuk a cserkészet erejét? Példamutató csapatok Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 5/17

6 fontossága. Meghívtak hármunkat a brüsszeli felnıttcserkész-teambe. A külföldiek nem cserkészruhában voltak. Sok országnál ki kellett deríteni, hogy ki a cserkész, és akivel kommunikálni tudok. Az európai civil napokon tudnánk-e az MCSSZ külügyi szintjén együttesen cserkészruhában részt venni, hogy mutassuk magunkat Európának? dr. Henn Péter: iskolák és cserkészet. Állami támogatást keresünk a vidék cserkészet felélesztésére. Az ezt vállaló kerületeknek odaadnánk. Civil napok: a külügy igyekszik ott lenni. Cserkészet kifejezetten nem lesz, mert másról szól a rendezvény. Nincs akadálya, hogy cserkészruhában menjünk. Treer Albert: nyertes pályázatok listája? dr. Henn Péter: közhasznúsági jelentésben van. Treer Albert: A Scoutmaster Kft. bevétele ne vállalkozási bevétel legyen, mert veszélyes lehet. Ugron Ákos: A többit majd a gazdasági beszámolóban. Van-e még kérdés. 53 mandátum van. OKGY /6. Az OKGY az ügyvezetı elnöki beszámolót elfogadja. Továbbra is nehezen megy a szavazatok összeszámolása 49/1/1 Gazdasági vezetı beszámolója dr. Henn Péter: Javult a tagdíjfizetési hajlandóság. Még azért nem az igazi De a tendencia jó. Köszönet a kerületeknek. Az OIB 2010-ben megszavazta az emelést, eredmény 2011-ben. Könyvelési anyagok is egyre jobban érkeznek. Ezért gyorsul a könyvelés és a közhasznúsági beszámoló elkészítése. A számok a közhasznúsági jelentésben lesznek. Pályázatok itt fel is vannak sorolva. Országos és nemzetközi programok pénzügyi követése 2009 óta az o. központban zajlik. Leginkább a ConCordia, nagyon sok feladat Mariannának (Józsi Marianna), külön eseti munkatársakat kell felvenni. Napi intézés: Marianna látta el fıállású munkaviszonyban. Balogh Sándorné 140 Pro Patria: 2010-es bélyeget nem kaptak, pedig befizették a tagdíjat idıben. Ugron Ákos: az OIB-en szokták megkapni a kerületek. A csapatok a kerület felé jelezzék, a kerületek pedig az OIB-on keresztül jelzik. Nincs kérdés. OKGY /7. Az OKGY az országos gazdasági vezetıi beszámolót elfogadja. Szavazás: 49/0/3 Fıtitkári beszámoló Lantos/Kárpáti Juli helyett dr. Henn Péter 2011 márciusától otthon van, gyermeket vár. A tavalyi évet komolyan végigdolgozta. A projektmunkára gyakornokok kellenek: Ráncsik Mónika és Piros Anti fél-fél évre. Személyes élmény: 2010-ben alapélmény: megvannak a dokumentumok, megtalálhatók gyorsan, a leveleket beszkennelve az elnökség gyorsan megkapta. Gyorsabbá, hatékonyabbá vált a mőködés. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 6/17

7 Adatbáziskérdések: nem pontosak az adatbázisok ben picit sikerült elırelépni. Köv. feladat: csapatok rábírni a gyors bejelentésre. Az igazolóbizottságnál lévı adatokat egyeztetni kell. Az ECSET valószínőleg nagyban segíteni fog. Nincs kérdés. OKGY /8. Az OKGY az országos fıtitkári beszámolót elfogadja. Szavazás: 45/0/3 Vezetıtiszti beszámoló Korábbi kérdésre válaszolva: tavaly is volt daléneklési verseny. Programok: teljesítménytúra, azonos hétvégén vk-gondolkodás, február végén kagylós, aztán 25-ös országos cserkészbál régen fiatal cserkészek bevonásával nagy érdeklıdés mellett daléneklés, azonos hétvégén 1. billiárdbajnokság ichthüsz-kgy WOSM EU szimpózium, 120 résztvevıvel, visszakerültünk a cserkész-világpolitika térképére dzsembori vezetıi válogató országos ıv-tábor by Tupaja április MaCseTa (magyar parkok találkozója) országos cserkésznap, az OVTT-n elıadott kérések alapján (a valóság kicsit különbözött ) MCSSZF találkozó Fábry Pál emlékverseny, jövıre a 20. ekkor ért véget az elsı MCSSZ által szervezett, WoodBadge jelvényt adó cstvk országos tisztújító kgy. vízicserkészet: tavasszal kormányos különpróba, záróesemény júniusban Airsoft bajnokság a Csodaszarvas Bt. támogatásával: Buda, Kecskemét, Szeged, és IV. ker. nagytábor RMCSSZ, KMCSSZ, moot Kenyában volt kcsvk. kárpátaljai jelöltek is voltak Concordia a legnagyobb nemzetközi esemény, több mint 1000 cserkész, zárórendezvény a Belvárosban, Gyulay záróimája, produkciók, koncert Lett cserkészek a stvk-n, a kiképzık egy része angolul kiképzıképzett + szinkrontolmácsolás Brückner Ákos atya kezdeményezésére OE + táborkereszt rendszeresen találkozgat, a dzsemborin remélhetıleg sok pap lesz Szept. roverseny vezetıi továbbképzés WOSM EU régiója vk-találkozó Madrid mellett dzsembori résztvevık válogatója MCSSZF-ülés Erdélyben ICCS közép-eu találkozója Prága (Gresz Orsi) JOTA-JOTI 6 magyar szövetség közös vk-gondolkodás Nagybányán lengyel-magyar kisebbségi konferencia ICCS mediterrán ıszi országos konferencia erkölcsi kérdésekkel betlehemi láng, 1. sz. cscs. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 7/17

8 Sok vezetıképzés. Engedélyeztetés terén sok probléma. Kcsvk. átalakulásnak indult, az OIB ma reggel bólintott rá. 18+ ıvk. hirdetve, 40(!) jelölttel cspkvk. lezárva, 5-en kaptak jelvényt (nyakkendıgyőrő) cstvk-ról már volt szó Ferenc Mária: Mit jelent a beszámolóban az, hogy a múzeum feleljen meg az elvárásainknak, illetve a cserkésztörténeti túrasorozat indítása? Solymosi Balázs: Cserkészösvény túrasorozata: Bokody Jóska bá kezdeményezése. Keressük meg a hozzánk kötıdı helyeket, legyen róluk ismertetı, legyen hozzá jelvény stb. Gödöllıi minta alapján országosan és a Kárpát-medencében. Idén remélhetıleg ennek már lesz kézzel fogható eredménye is. A múzeum feleljen meg az elvárásainknak. A kiállítás a háború elıttre összpontosít. Merva Mária nem túl fogékony arra, pedig jó lenne, ha a jelenrıl is szólna. Legyen egy kicsit interaktívabb. Ferenc Mária: rendszeresen vannak gyerekcsoportok a múzeumban. A kiállítás alapja 1933, ezért van kevés a mostaniról. Állítólag készül egy kamarakiállítás, ami a jelenlegi részre összpontosít. Nıtt a látogatottsága: itthon is, külföldön is. Husz András: Kiadványok: arculati kézikönyv nem papíralapú. Kinek a feladata lenne a cserkészsajtó? Solymosi Balázs: az elmúlt 1 évben nem jelent meg semmi papíralapon, de az elızı 19-bıl lehetne azért kiállítani. Feledy Péter kérése. Idıs cserkésztestvér (Bodnár Péter) Ózdról, ahol megszőnt a cserkészet, szeretne egy csapatot újraindítani. A kérése, hogy legyen megfelelı végzettsége. Ne akadékoskodjunk a képesítésekkel. Solymosi Balázs: ezért kértem, hogy találkozzunk, és a közgyőlés után beszélgethessünk. Bodnár Péter: 9 éves múltja van a cserkészoktatásban, akkor minden képesítés nélkül csinált egy 97 fıs csapatot. Máig is szívesen látják, várják, hogy újra csináljon ilyent. Szeretné elvégezni a tisztképzést. Gépész, mechanikus. Csak akkor vállalná, ha lenne megfelelı képesítése. Végzettség nélkül már nem akarja, bár régebben így volt. Solymosi Balázs: találkozunk utána személyesen. Matics Emil bá javaslata: az öregek tegyék be a jelvényeiket egy dobozba, ha hazamentek, az utódok adják oda a múzeumnak. Zánkán is győjtenek ilyesmit, de Gödöllın jobb lenne. Ugron Ákos: most következik a külügyi beszámoló és a dzsemboribeszámoló, a vt-beszámoló részeként. Külügyi bizottsági beszámoló Kemény Réka felolvassa Hellmann Enikı beszámolóját. Beszél 2010-rıl, illetve az elıttünk álló 2011-es programokról is. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 8/17

9 Magyar Dzsembori Csapat 2011 Pótor József (José) Jövıre lesz nagy beszámoló, szeretnének külön alkalmat is. Hol tart most a dolog? Összesen 221 ember, ebbıl 147 résztvevı cserkész. Treer Albert: volt-e haszna az elızı dzsemboriról maradt pénznek? Pótor József: Igen. Egy ausztrál cserkész bemutatkozása Adam Kilpatrick, Adelaide, Scouts of Australia, venturer rajparancsnok Ausztráliából bicikliznek egy fekvı biciklin (rekumbensen) Adam: Köszönöm szépen. Stephen és én kerékpárral megyünk a világtalálkozóra. Még nem tanultam meg folyékonyan magyarul beszélni. Októberben indultunk Ausztráliából, azon keresztül, majd Fokvárosba repültünk, aztán végig Afrikán, sok cserkésszel találkoztunk. Etiópiánál kezdıdött az egyiptomi és szíriai forradalom, úgyhogy hazarepültünk, majd vissza Törökországba, és így értünk ide. Innen Ausztria, Svájc, Németország, Csehország, Németország, Dánia, Svédország az irány. A projekt célja: nagyobb kalandvágyra inspirálni a cserkészeket. Ne csak a számítógép elıtt üljenek, hanem túrázzanak, táborozzanak. Bemutatja a biciklit. 3 kereke van. Kb. fekszenek rajta. A két elsı kerék kormányzott, a hátsót pedig hajtják. Közel van a földhöz. Botswanában a nagy elefántok még nagyobbnak tőntek, és igen gyorsan próbáltak tekerni. Kérdés: hány kg a kerékpár és mennyi élelmiszert visznek? Adam: A gép 17 kg, a poggyász 30 kg táskákban hátul. Az élelmiszer változó. Magyarországon pl. nem kell sok, mert sok a jó bolt. Lots of Tesco [Nevetés.] Költségvetés összesen kb AUD. Somogyi András Dezsı bá elmeséli a saját történetét biciklivel Líbiában. Balarátban? AUS-ban alkotta meg Mészáros Andor (cserkész volt) a Shakespeare-szobrot, és az volt a kívánsága, hogy halála után a szobor másolatát Magyarországra is hozzák el a Duna partjára. Baden- Powell unokája is Ausztráliában él. Pótor József: Köszönetképpen cserkésztaps. Adam: Köszönöm szépen! Treer Albert kérdez: Bejelentılap a külföldi tevékenységekrıl. Valami gond volt TÁSZ szerint 2,5% mehet külföldi táborba. Tegyünk valamit azért, hogy ez a dzsembori csapat ne lépjen ki ebbıl a korlátból, pl. módosítsuk a korlátot. Kemény Réka: az őrlap arra szolgál, ha valaki külföldre megy vagy itthon fogadunk valakit. Enikı nyilván nem készít ilyet. Sztrakay Ferenc Balázs: Solymosi Balázs válaszol. Solymosi Balázs: Az IST-t nem számolta bele eddig. Rövidesen egyeztet Fricivel a TÁSZ módosításáról. Ugron Ákos: Szeptember végén lesz a következı OIB-ülés, ott módosíthatjuk. Úgy tőnik, itt is vannak fölösleges szabályozásaink Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 9/17

10 Ugron Ákos: Szavazás az országos vezetıtiszti beszámoló elfogadásáról. OKGY /9. Az OKGY az országos vezetıtiszti beszámolót elfogadja. Szavazás: 44/1/1 7. Beszámoló az Országos Intézı Bizottság évi munkájáról Ki lett küldve. Egy-két megjegyzés: a határozatok online elérhetık. Feldolgoztatnak a régebbi, hitelesítési problémás jegyzıkönyvek. Ez elsısorban az igazolási ügyek miatt fontos. Köszönet az iroda munkájáért. Manapság már egybıl hitelesítjük is ıket az ülés végén, így egybıl bekerülhetnek a határozatok tárába. Nincs kérdés, OKGY /10. Az OKGY az Országos Intézı Bizottság beszámolóját elfogadja. Szavazás: 46/0/1 8. Beszámoló a Felügyelı Bizottság évi munkájáról Ványai László: A tisztújító közgyőlés után 2010-ben nem üléseztek. Nem volt ügy, amiért kellett volna. A Felügyelı Bizottság már idén megvizsgálta a 2010-es közhasznúsági beszámolót, és ezt a közgyőlésnek is javasolja elfogadásra. Nincs kérdés, OKGY /11. Az OKGY az Országos Felügyelı Bizottság beszámolóját elfogadja. Szavazás: 42/4/4 9. A évi közhasznúsági jelentés elfogadása Ugron Ákos: Rendkívül fontos a szervezet mőködéséhez. Ha nem fogadjuk el, akkor gyorsan kell egy újabb közgyőlés, hiszen május 31-ig elfogadva le kell adni. dr. Henn Péter: a 4-5. oldalt használjuk kivetítve. Az OIB kb. 90%-os készültségben látta, e hét elejére állt össze teljesen (kerületi késedelmek és központi módosítások miatt). Az eredménykimutatást nézzük. Treer Albert kérdez: a flotta bevételét miért támogatásként győjtjük? Nem kell adózni utána, de ez szerinte kockázatos, ahogy ezt a volt gazdasági vezetı is gondolta. Nem lehetne-e ezt tisztára mosni, hiszen ez vállalkozási bevétel. dr. Henn Péter: A törvény szerint lehet vállalkozási célú bevétel 2 típus: közhasznú tevékenységhez és nem közhasznú tevékenységhez kapcsolódó. Az utóbbi max. 10% lehet. Mivel ezek a 3000 forintok átutalásként jönnek, megjelennek, ezért ezek a közhasznú szolgáltatásokhoz tartoznak, sz. tevékenység ÁFA mentes. Ennek a helyes mivoltát a könyvelı és az adótanácsadó is megerısítette. OKGY /12. Az OKGY az országos intézı bizottság beszámolóját elfogadja. Szavazás az elfogadásáról: 45/1/1 Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 10/17

11 10. A Magyar Cserkészszövetség évi költségvetési tervének tárgyalása és elfogadása dr. Henn Péter: csak az országos központét tudja bemutatni. Több kerülettıl ugyan kaptak, de nem mindegyiktıl. Szeretnének jövıre olyat, amiben minden egyes kerületé szerepel Kifejti a táblázat részleteit. Turba László: mi a forint ügyvitel? Henn Péter és Csepregi Márton: ez a könyvelési díj. Lehetıség, hogy áttérünk a belsı könyvelésre. Csermely Laci bá: Mennyi a teljes kiadás? dr. Henn Péter: 29,7 millió. Treer Albert: A Concordia egyenlege hol szerepel? A dzsembori kezdéséhez áthozatal? Van-e terv arra, hogy a dzsembori végén maradjon valamennyi pénz a következı ilyen táborra? dr. Henn Péter: A Concordia egyenlege HUF. Lakatos Gergı és Józsi Marianna többször húzott rajta. A dzsembori kapcsán már most is sok tárgyi eszköz van és maradni fog. A jelenlegi helyzet ott áll, hogy kb. egy hónap alatt fog eldılni, hogy ne kelljen gyereket itt hagyni. Nincs további kérdés. OKGY /13. Az OKGY az MCSSZ évi költségvetési tervét elfogadja Szavazunk. 42/1/0 11. A jelölıbizottság jelentése Turba László cst.: Tavaly nem sikerült tagokat és póttagokat választani a fegyelmi bizottságba. Az OIB 3 cst-t jelölt a jelölıbizottságba: Ugron Gergı, Koltai András és Turba László. Elnök Gergı, de ı még nem jött meg Svédországból. 4 jelölés érkezett, a jelöltek elfogadták, aláírták, alkalmasnak találtattak: Szentirmai Józsefné 100/ö cspk., Csóka Sarolta Krisztina Havas Boldogasszony cserkészcsapat parancsnoka., Ecseri Miklós (442.) korábban kerületi elnökségi tag és Lakatos Máté, Szent Angéla cscs. csapatparancsnok helyettese. Ugron Ákos: Solymosi Balázs erısítse meg a jelölésüket. Solymosi Balázs: Megerısítem. OKGY /14. Az OKGY a jelölıbizottság jelentését elfogadja A jelölıbizottság beszámolójának elfogadása: 43/0/1 12. Tagválasztás a Fegyelmi Bizottságba Csermely Laci bácsi nehezményezi, hogy 2 héttel a közgyőlés elıtt nem lett kipostázva a jelöltek névsora. Én ezt alapszabály-ellenesnek tartom. Ugron Ákos: nem találtunk megfelelı embereket, mert kevesen vagyunk. Solymosi Balázs ezért erısítette meg itt külön is a jelölést. Mindazonáltal tény és való, hogy problémás a felkészülési idı hiánya. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 11/17

12 Csepregi Márton: A meghívón szerepelt, hogy a titkárságnál lehetett jelezni postai úton a további tájékoztatás kérését azoknak, akik nem férnek hozzá az interneten közzétett anyagokhoz. Laci bácsi: Csepregi Mártonnál ı szóban jelezte, de nem kapott ilyent. Csepregi Márton bocsánatot kér. Ugron Ákos: szünetet tartunk a szavazáshoz, ekkor elolvashatók az önéletrajzok is. A mandátumvizsgáló bizottságnál vannak a szavazólapok. A szavazólapokat a piros ládában győjtjük. Nagy Péter: Ki a póttag? Ugron Ákos: a 3 legtöbb szavazatot kapó ember a tag, a 4. a póttag. A kezdeti mandátumszámnak 50%+1 fıje kell mindenképpen. Ákos elrendel 5-10 perc szünetet. Többször ennyi idıt kitevı szünet után folytatjuk Ugron Ákos: ha szót kapok, folytatnánk Erısen megfogyatkoztunk. Van még 3 napirendi pontunk. A szavazatszámláló bizottság 4 taggal számlált (az 5. elment). 52-bıl 43 érvényes szavazat. A szavazatszámláló bizottság jelentése a MCSSZ Országos Fegyelmi Bizottságának választásáról: A közgyőlésen megjelent érvényes mandátumok száma 52 db. Leadott érvényes szavazólapok száma 43 db. Rendes tag: Csóka Sarolta, Szentirmai Józsefné, Ecseri Miklós Póttag: Lakatos Máté Mindenki megkapta a szükséges szavazatmennyiséget. OKGY /15. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja Csóka Saroltát 37 igen 2 nem 4 tartózkodás OKGY /16. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja Ecseri Miklóst 35 igen 5 nem 2 tartózkodás 1 érvénytelen OKGY /17. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság póttagjává választja Lakatos Mátét 32 igen 1 nem 9 tartózkodás 1 érvénytelen OKGY /18. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja Szentirmai Józsefnét 37 igen 3 nem 3 tartózkodás Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 12/17

13 13. Alapszabály-módosítási javaslatok elfogadása A jelenlegi alapszabály módosításai Céljuk: - olcsóbbá tenni a szövetség mőködését - helyesírási hibák rendezése Változtatások: 1. ASZ e) A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a szervezeti egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a Szövetségen belül kívánja rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet eredményre, akkor jogi úton, de bármely média nyilvánosságának teljes kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen tagja, vezetıje, vagy szervezeti egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média megkeresését köteles visszautasítani, hacsak az Országos Intézı Bizottság, vagy a Közgyőlés elızetesen és kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevı köteles az engedélyhez főzött feltételeket maradéktalanul betartani. Helyett A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a szervezeti egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a Szövetségen belül kívánja rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet eredményre, akkor jogi úton, de mindenmédium nyilvánosságának teljes kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen tagja,vezetıje, vagy szervezeti egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média megkeresését köteles visszautasítani, hacsak az Országos Intézı Bizottság, vagy a Közgyőlés elızetesen és kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevı köteles az engedélyhez főzött feltételeket maradéktalanul betartani. 2. ASZ A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több olyanmegbízást, tisztséget töltene be egy idıben, amelyek közül az egyik hatásköre a másikellenırzése, felügyelete, vagy a kettı között érdekellentét áll fenn. A vezetı tisztségviselıknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítására az OIB jogköre. Helyett ASZ A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több olyanmegbízást, tisztséget töltene be egy idıben, amelyek közül az egyik hatásköre a másikellenırzése, felügyelete, vagy a kettı között érdekellentét áll fenn. A vezetı tisztségviselıknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítása az OIB jogköre. 3. ASZ A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt nyilvántartásba vételérıl. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejőleg vállalja azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 13/17

14 Szövetség szabályzatai számára elıírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétıl megilletik jelen Alapszabályban és a Szövetség szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat kézhezvételétıl gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intézı Bizottság által megállapított határidın,de legkésıbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez szükséges összes feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és ezzel a tagjelöltséghez tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás és a rendes tagsági feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga. Helyett ASZ A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt nyilvántartásba vételérıl. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejőleg vállalja azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Szövetség szabályzatai számára elıírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétıl megilletik jelen Alapszabályban és a Szövetség szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat kézhezvételétıl gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intézı Bizottság által megállapított határidın,de legkésıbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez szükséges összes feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és ezzel a tagjelöltséghez tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás és a rendes tagsági feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga. A rendes taggá válás idıpontjában a különös tagság megszőnik. 4. ASZ 36. A Közgyőlésre a Szövetség minden tagját levélpostai küldemény útján meg kell hívni. Helyett ASZ 36. A Közgyőlésre a Szövetség minden tagját elektronikus levél útján megkell hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. 5. ASZ 81. A Kerületi Közgyőlésre a kerület minden tagját levélpostai küldeményútján meg kell hívni. Helyett ASZ 81. A Kerületi Közgyőlésre a kerület minden tagját elektronikus levél útján meg kell hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. 6. ASZ 84. A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze levélpostai küldemény útján az ülés elıtt legalább két héttel, a helyszín, az idıpont, a napirend és a tárgysorozat pontos közlésével. Helyett Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 14/17

15 ASZ 84. A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze elektronikus levél útján az ülés elıtt legalább két héttel, a helyszín, az idıpont, a napirend és a tárgysorozat pontos közlésével. Amennyiben a KIB bármely tagjának elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. 7. ASZ 25. 4/b: A szövetség mőködı tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki a) kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett, b) ismeri és megtartja a kiscserkész törvényeket, illetve a cserkésztörvényeket, c) kérte a mőködı tagként való nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség ıt nyilvántartásba vette. A mőködı tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a nyilvántartásba vételi eljárásra, a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó részletes szabályokat az Országos Intézı Bizottság határozza meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban. Az SZMSZ vonatkozó szabályainak meghatározása elıtt a mőködı tagként valónyilvántartásba vétel (és annak kérelmezése) nem lehetséges. Helyett ASZ 25. 4/b: A szövetség mőködı tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki a) kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett,b) ismeri és megtartja a kiscserkész törvényt, illetve a cserkésztörvényt,c) kérte a mőködı tagként való nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség ıt nyilvántartásba vette. A mőködı tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a nyilvántartásba vételi eljárásra, a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó részletes szabályokat az Országos Intézı Bizottság határozza meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban. Az SZMSZ vonatkozó szabályainak meghatározása elıtt a mőködı tagként való nyilvántartásba vétel (és annak kérelmezése) nem lehetséges. 8. Jó munkáért Életmentı Cserkészkitüntetés szabályzata 4. : A kitüntetést a Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük esetleg életük szükségszerő kockáztatásával emberéletet mentettek meg. Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy cserkészjelölt is megkaphatja a kitüntetést. Hivatásszerően végzett életmentéssel járó tevékenység (pl. orvosok, tőzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén, amennyiben a cserkész munkaköri kötelezettségét látja el, csak kivételes esetben adományozható kitüntetés. Helyett Jó munkáért Életmentı Cserkészkitüntetés szabályzata 4. : A kitüntetést a Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük esetleg életük szükségszerő kockáztatásával emberéletet mentettek meg. Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy cserkészjelölt is megkaphatja a kitüntetést. Hivatásszerően végzett életmentéssel járótevékenység (pl. orvosok, tőzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén csak kivételesen adományozható kitüntetés. OKGY /19. A OKGY az ASZKB által elıterjesztett ASZ változtatásokat elfogadja. Szavazás: 37/2/0 Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 15/17

16 Az ASZKB által kidolgozott alapszabály-koncepció támogatása Babos Gábor részletezi a koncepciót. Kérdések: Tárkányi Botond: Jó a mozgalmi tagság, de nem szerencsés minden 18 éven felüli embert tagnak venni. Ez nem szolgállná a szövetség jelenlegi törekvéseit. Csapatvezetıségbe ki tartozik? Három szintő vezetıséget túl soknak tartja, mert elveszítené a kapcsolatot a tagság a szövetséggel. Csermely László: Keressék meg az ügyészséget az ASZ átalakítása kapcsán, hogy fölösleges munkát ne végezzenek! Vidovich Kálmán: Kerületi határokat jó lenne a megyehatárokhoz (állami közigazgatási határokhoz) igazítani. Kéri László: Javaslom, hogy pl. a nevelési kérdéseket vegyük ki a szabályzatból mert nem ott a helye. Ha valaki nem akar vezetni, de cserkész akar maradni akkor mit csináljon? Szentirmai Józsefné: Ne a lakcím szerint legyen szavazó a tag (100ö tagja.) Nagy Péter: Kevés dolog legyen definiálva pl: korosztályok mert ez pl az OVTT-re vonatkozik, minél kevesebb olyan dolog legyen szabályozva ami változó. Somogyi Dezsı András: Cspk-nak legyen mindig olyan valakije, aki tovább vihet egy csapatot. Fenntartó testületekkel is foglalkozzon az ASZ. A vezetıválasztásnál ı a 3 év helyett javasolja, hogy a szövetség maradjon a 4 (5) évnél. Schwarzenberger István: A körzethatárokat ne bántsuk. Országos közgyőlés legyen ugyanígy ahogy eddig. Czettele Gyızı: Küldöttrendszer jó, viszont biztosítani kellene a vidék megfelelı (felül)reprezentálását. OKGY /20. A OKGY az ASZKB-t megbízza, hogy a megkezdett munkáját folytassa a felvázolt koncepció mentén. Szavazás:29/3/2 Ugron Ákos: buzdít mindenkit a hozzászólásra, mert az ASZKB nyitott minden észrevételre. 14. Javaslatok, indítványok. Ugróczky Gábor: Tudni kellene a 2012-es nagytábor idıpontját, mert az iskolák elcsábítják a gyerekeket. Az éves eseménynaptár készüljön el augusztus végére. Ugron Ákos: Mi, a csapatok éves programjaiból adódik az MCSSZ programtervének jelentıs része, így miénk is a felelısség, hogy idıben elkészül-e. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 16/17

17 Konzultációk az új alapszabályról Solymosi Balázs határozatot javasol: OKGY /21. Az országos közgyőlés felkéri az ASZKB-t, hogy február 1-jére álljon elı kész alapszabályszöveg-tervezettel, és eddig legalább 4 alkalommal, lehetıleg több, Budapesten kívüli helyszínen is legyen személyes konzultációs lehetıség. Az ASZKB a es országos közgyőlésre terjessze be a kész alapszabályt, hogy ez lehetıleg január 1-jén hatályba léphessen. Szavazás: 32/0/0 Nemzeti Nagytábor Solymosi Balázs: augusztus 10. és 21. között. A pontosabb adatok sok szemponttól függnek (pl. helyszín, korosztály, szabadság/munkanap stb.). Minden magyar határon inneni és túli cserkészcsapatból legalább 1 létezı, mőködı ırs legyen ott. Természetesen több is lehet. Koncepció: ırsök jelentkeznek, különbözı csapatokból összekerülnek rajtáborokba, egy-egy segédtiszt vezeti ezeket. A külföldiek létszáma egyelıre mérlegelés alatt. 1 vezetı, 4 munkatársa (program, logisztika, gazdaság, kommunikáció). Kb résztvevı és fıs kiszolgáló team. Programok lesznek pl. a kerületek délelıttje, csapatok délutánja (pl. fogadalomtételi lehetıség). Helyszín: nem egy rét, hanem inkább több párhuzamos völgyben korosztályi táborok. Zárásként szeretnénk visszajönni Budapestre. Nyitás volt cserkészek felé és megmutassuk, hányan is vagyunk. Tábordíj: forint körül. Elıtakarékossági számla : tegyünk félre havi 2000 forintot. Szentirmai Józsefné: Bokody Jóska bácsiék Gödöllın már a nagytábor helyszínére is tudnak javaslatot, Gémesi György polgármester támogatná. 15. Országos elnöki zárás Buday Barnabás: levezetı film. (Egy katonazenekar masírozott fantasztikus formációkban.) Ilyenek vagyunk-e? Hogyan látszik a szövetség felülrıl? Ima, zárás. 15 óra 00 perc. Hitelesítésül: Ugron Ákos G. levezetı elnök Matics Emil Nagy Péter 17/17

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi:

Részletesebben

Országos Küldöttgyűlés

Országos Küldöttgyűlés Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV Az Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2014. április 12. szombat, 10.00 óra Helyszín: 1085 Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 20. (Párbeszéd Háza) 1 / 39 A jelenlévők

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök Cím: 1025, Tömörkény u. 3/A. II. em. Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 192 Tel. és fax: (36-1) 266-1532 web: www.cserkesz.hu/elnokseg; E-mail: ugyvezeto@cserkesz.hu

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

Országos Küldöttgyűlés

Országos Küldöttgyűlés Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV Az Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2015. április 11. szombat, 10.00 óra Helyszín: 1085 Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 20. (Párbeszéd Háza) 1 A jelenlévők névsorát

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/10, 2012. június 1. Az MCSSZ helyzete o Nevelési és vezetıképzési gyakornokokat keresünk o Hárshegy igazgatója (nevelési igazgató) o Gilwell Park parancsnoka (vezetıképzési vezetı) o Cserkészház

Részletesebben

MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27.

MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27. JEGYZŐKÖNYV MCSSZ Országos Intézőbizottság (OIB) ülése /2004.06.27./ Jelen vannak: Solymosi Balázs, Binó Imre, Husz Endre, Hada Tibor, Fehér György, Gilicze Andrásné, Hegyi László, Szekér Lajos, v. Fehér

Részletesebben

A napirend 13 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva.

A napirend 13 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva. JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE 10 00 Dragon Faragó Lajos (DFL) 10 15 -kor ima után üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 23 szavazati joggal rendelkező OIB-tag közül 15 van jelen, így

Részletesebben

Az OIB határozatai. 1989. október 30. 1989. november 4. (VL 1990. január) 1989. december 28. 1990. január 15. 1990. január 28. 1990. április 10.

Az OIB határozatai. 1989. október 30. 1989. november 4. (VL 1990. január) 1989. december 28. 1990. január 15. 1990. január 28. 1990. április 10. Az OIB határozatai 1989. október 30. 1989. november 4. (VL 1990. január) 1. Cserkész nomenklatúra. 2. Újoncpróba 3. Ruházati Szabályzat 4. Az OIB ülések rendje 5. Magyar Cserkészleány Szövetség 6. Leánycserkészek

Részletesebben

A Választmány ülésének jegyzıkönyve

A Választmány ülésének jegyzıkönyve Honlap: www.bcehok.hu; E-mail: hok@uni-corvinus.hu A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: 2009. január 22. (csütörtök) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008.

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9.

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ 1139 Budapest Teve u. 4-6. www.ipa-hungary.hu Szám: JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. Készült az ORFK Készenléti Rendőrség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya Hatályos: 2008. május 17-től * * A 2008. május 17-i közgyűlés által hatályba léptetett rendelkezések: 25. 4. bek.; 26. 1. bek. a) pont; 26. 1. bek. j) pont; 26.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 26-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl Határozatok száma:59-64. TARTALOMJEGYZÉK 59/2008.(XI.03.)

Részletesebben

o Száz év, száz forint Országos és regionális programok, események, képzések

o Száz év, száz forint Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/15, 2012. október 5. Az MCSSZ helyzete o Száz év, száz forint Országos és regionális programok, események, képzések o Film- és színdarab ajánló o Programajánló o Taizé-i imaóra Zugligetben

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben