Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés május 21., szombat Helyszín: Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova u. 3. Mellékletek: - Országos Elnökség évi beszámolói (Országos Elnök, Országos Vezetıtiszt, Országos Ügyvezetı Elnök, Országos Fıtitkár, Országos Gazdasági Vezetı beszámolója) - Országos Intézı Bizottság évi beszámolója - Országos Felügyelı Bizottság évi beszámolója évi közhasznúsági beszámoló - Magyar Cserkészszövetség évi költségvetési terve (csak az országos központ terve) Tartalom: MÁJUS 21., SZOMBAT LEVEZETİ ELNÖK, JEGYZİKÖNYVVEZETİK ÉS KÉT JEGYZİKÖNYV HITELESÍTİ MEGVÁLASZTÁSA, SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA, MANDÁTUMVIZSGÁLÓK ELFOGADÁSA A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA, NAPIREND ELFOGADÁSA ORSZÁGOS ELNÖKI KÖSZÖNTİ & KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS PÓTJELÖLTEK FELVÉTELE A SZAVAZÓLAPOKRA BESZÁMOLÓK AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ÉVI MUNKÁJÁRÓL...3 ELNÖKI BESZÁMOLÓ...3 ÜGYVEZETİ ELNÖKI BESZÁMOLÓ...4 GAZDASÁGI VEZETİ BESZÁMOLÓJA...6 FİTITKÁRI BESZÁMOLÓ...6 VEZETİTISZTI BESZÁMOLÓ...7 Külügyi bizottsági beszámoló...8 Magyar Dzsembori Csapat Egy ausztrál cserkész bemutatkozása BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS INTÉZİ BIZOTTSÁG ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG ÉVI MUNKÁJÁRÓL A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ELFOGADÁSA A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK TÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA A JELÖLİBIZOTTSÁG JELENTÉSE TAGVÁLASZTÁS A FEGYELMI BIZOTTSÁGBA ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ELFOGADÁSA...13 A JELENLEGI ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSAI...13 AZ ASZKB ÁLTAL KIDOLGOZOTT ALAPSZABÁLY-KONCEPCIÓ TÁMOGATÁSA JAVASLATOK, INDÍTVÁNYOK...16 KONZULTÁCIÓK AZ ÚJ ALAPSZABÁLYRÓL...17 NEMZETI NAGYTÁBOR ORSZÁGOS ELNÖKI ZÁRÁS...17 Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 1/17

2 10 óra 20 perc Buday Barnabás: cserkészinduló 1. versszaka, ima 1. Levezetı elnök, jegyzıkönyvvezetık és két jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása, szavazatszámláló bizottság megválasztása, mandátumvizsgálók elfogadása Buday Barnabás Ugron Ákost javasolja levezetı elnöknek. OKGY /1. OKGY levezetı elnöke Ugron Ákos Gábor Látható többséggel elfogadva. Ugron Ákos: 2 jegyzıkönyv-hitelesítı. Nincs javaslat. Ki vállalná? Nagy Péter I. ker. és Matics Emil X. kerület OKGY /2. Az OKGY jegyzıkönyv hitelesítıi: Nagy Péter és Matics Emil Szavazunk: egyhangúlag megválasztva. Ugron Ákos: Szavazatszámláló bizottságba 5 fı kellene. Ki vállalná? Tárkányi Botond, Tóth Gergely, Bodnár Zoltán, Ugróczky Gábor és dr. Henn Péter. OKGY /3. Tárkányi Botond, Tóth Gergely, Bodnár Zoltán, Ugróczky Gábor és dr. Henn Péter. Szavazás: sok/0/3 Ugron Ákos: jegyzıkönyvvezetésre Babos Gábort kérem fel. OKGY /4. Jegyzıkönyvvezetı: Babos Gábor Szavazás: sok/0/2 Ugron Ákos: Mandátumvizsgáló bizottságtagjainak Párkányi Balázs, Szabó István és Gertheis Antal. Megerısítését kéri OKGY /5. Mandátumvizsgáló bizottság tagjai: Párkányi Balázs, Szabó István és Gertheis Antal Szavazás egyhangúlag megszavazva. 2. A mandátumvizsgáló bizottság jelentése 1206 lehetne, ebbıl kezdı szavazatszám 52 (részvétel: 4,3%) 3. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása Napirendrıl nem szavazunk, mert megismételt a közgyőlés. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 2/17

3 4. Országos elnöki köszöntı & köszönetnyilvánítás Buday Barnabás: még egyszer köszönt mindenkit. A évrıl gondolkodunk et sikeres évnek értékeli. Elindultunk a fejlıdés útján, bizonyos téren. Hív arra, hogy tekintsünk magunkba: mi magunk fejlıdtünk-e? Elértük-e a cserkészmunkánk valódi célját? Valódi munka, nem csupán szervezet vagy mozgalom mőködtetése Kérdések, magunkban válaszoljunk. A törvények mentén. 1. Ha ma vége lenne a világunknak, mi maradna utánunk? Ki rakná rendbe? 2. Hányszor tettünk meg valamit, bár nem volt kedvünk? Helyt álltunk, bár kényelmesebb lett volna otthon maradni. Feladtuk-e a kötelességeinket? Rendeztük-e magunkkal, másikkal, Istennel ezt a hibát? 3. Mikor segítettünk utoljára valakinek azért mert cserkészek vagyunk, ez a dolgunk? Mennyire van idınk másokra odafigyelni sok más tevékenységünk mellett? 4. Hogyan állunk az önértékeléssel? Mibıl rakjuk össze magunkat? Talán több gondolkodásra, imádkozásra, templomba járásra, elcsöndesedésre van szükségünk? Ki az, akit kiejtettünk a szeretetünk körébıl? Aki nem úgy viselkedik, mint egy cserkész. 5. Tudunk-e szigorúak lenni magunkkal szemben, vagy csak úgy csinálunk? Betartjuk-e a fogadalmainkat, vagy vannak kiskapuink, amelyeken ki-be járunk? 6. Mennyire vagyunk tudatosak? Megnézzük-e mielıtt megvesszük? Lemondtunk-e valamirıl, amit elfogyaszthattunk volna, de mégsem tettük meg? 7. Gondolkodó felnıttként létezünk-e? Merünk-e mások véleményével szembemenni? Ugyanakkor tudunk-e engedelmeskedni a rend önként vállalásából? Tényleg vagy csak úgy csinálunk? Megteszünk-e mindent a vezetıinkért? Imádkozunk-e értük? 8. Hogy állunk a hangulatingadozásokkal? Esı, beszólás, késés, forgalmi dugó, közeli haláleset Mit kezdünk ezekkel? Tudunk-e mindig fütyörészni, ahogy Bi-Pi mondta? Hányszor kezdünk valamit azért, mert másoknak tetszeni akarunk? 9. Takarékosak vagyunk? Pénzzel, idıvel, mások idejével, udvariasak vagyunk-e mint a királyok? Takarékoskodunk-e a másokra fordított idıvel? Remélhetıleg nem 10. Zárásként: hogyan tisztálkodunk? El tudjuk-e távolítani azt, ami beszennyez? Gondolatok, vágyak, szavak Tartunk-e bőnbánatot? Oda tudunk-e figyelni a lelkiismeretünkre vagy van fontosabb? Merünk-e tiszták lenni, akkor is, ha mások szerint égı? Így kezdjük a közgyőlést. Lelkész vagyok, 2010 a növekedés éve, új utak megnyílása talán még nagyobb: új feladatok, kihívások, kötelességek. Csak külsıség. A szervezet fontos, de egyénileg mi változik? Mennyit teszünk a változásért? Ugron Ákos: Köszönjük! 5. Pótjelöltek felvétele a szavazólapokra Fegyelmi bizottságba való választásnál helyszíni pótjelölés a jelölıbizottság által késıbb bemutatandó, és a jelölı (Solymosi Balázs jelölt 4 tagot) által helyszínen is megerısített jelölteken felül nincs javaslat, továbblépünk. 6. Beszámolók az országos elnökség évi munkájáról Elnöki beszámoló Buday Barnabás: Remélhetıleg elolvastátok. Sok lehetıség nyílt, de az év közepéig nehezen ment. Talán megfáradás, kifulladás. A tisztújító közgyőlésen nagyon kevesen voltak: nem kellı komolysággal. Nagy változás: politikai változások, érezhetı. Nyitottabban fordulnak felénk, a beszámolóban szerepel, kikkel sikerült találkozni, megmutatni a cserkészet értékeit. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 3/17

4 2010-ben nyitottunk az európai cserkészek felé: szimpózium. Különleges alkalom. Felkerültünk a térképre, kezdenek számon tartani. Mostantól jobban figyelnek ránk, felkéréseket kapunk. Nagy öröm: lengyel-magyar kisebbségi találkozó. Határon túli cserkészszervezetekkel együtt találkozás Nagybányán; egyedi színfoltja lehetünk az európai cserkészetnek. Végeredmény: a brazíliai világkonferencián próbáltuk kilobbizni a kisebbségi szövetségek WOSM-tagságát. Egyelıre nem sikerül, 2014-ben újra próbálkozunk. Az MCSSZF elnöksége idén az MCSSZ, sok lehetıség. Személyes: borsodi árvizek személyesen, Felsızsolca a szomszéd falu, katasztrófahelyzet, segítés. Talán idén sikerül még valamennyit összesíteni az árvízi tapasztalatokból, ezért konf. június elején a többi szervezettel. Megszületett Buday Benedek, így az elnökségben mindenkinek 2 gyermeke van. Nincs kérdés. OKGY /5. Az OKGY az elnöki beszámolót elfogadja. Szavazás,. 50/0/2 Ügyvezetı elnöki beszámoló 2010-nek két része volt: az elsı felében az elızı ciklus lezárása és a felkészülés. İsztıl nekiláttunk. Stratégia 4 pontban, 2014-ig. 1. A nevelési munka fejlesztése. Sokan beszéltek errıl minden szinten. Az elmúlt 4 évben sokat javult a szervezeti mőködés, de ez kevés. A fontos: mennyi fiatallal foglalkozunk, hogyan tudjuk megszólítani ıket. Évrıl-évre értékelni kell ezt a munkát. 2. A nevelımunkát támogató, kölcsönös bizalomra épülı szövetségi munka. Egyre kevesebb a meddı vita, párbeszéd. A testületek munkája egyre hatékonyabb, sok alkotó dolog születik meg. Különösen az Országos Intézı Bizottságban és az Országos Elnökségben. Párbeszéd a kerületi elnökségekkel. Csepi (Csepregi Márton) kerületlátogatásainak sok hasznos következménye van. Esetleg lehetne hosszabban is beszélni róla : az MCSSZ centenáriumának ünnepe: nemzeti nagytábor, dec. 28-án emlékülés a felsıházi ülésteremben. Szeretnénk megmutatni a nagy hagyományt, és azt, mit tettünk az országért az elmúlt 100 évben. Több kerület már szervezget. 4. Felelıs és cselekvı társadalmi jelenlétünk. Önkéntesség megerısítése. Sok önkéntesünk van, ez már magában is érték. Önkéntesség éve van, az EU középpontba helyezte. Kérdések merültek fel. A legfontosabb: a 15 évesnél idısebbeknél hogyan teszünk valamit a helyi társadalomért azon túl, hogy gyerekekkel foglalkozunk. A köv. 4 évben szeretnénk errıl minél többet beszélni. Országos központ munkája: az ECSET január 1-tıl elindult. Remélhetı elınyök: tagdíjbefizetés, tagok nyilvántartása, átláthatóbb lesz. Ráfejlesztések, pl. statisztikai funkció. Érték, mert idıt, energiát takarít meg. A cserkesz.hu továbbfejlesztve: folyamatosan nagy a látogatottsága, gyakran frissül. Most át kell strukturálni, mert kinıtte magát. Kártyaalapú sportolási lehetıség. Elsısorban Budapesten érdekes. Havidíjjal kedvezményesen lehet sportolni: leginkább az öregcserkészek veszik igénybe. Meglepı! Infrastruktúra: 2009 ıszén felújult a központ. A tetıtéri irodát kezdjük kinıni. Van bevétel az ingatlanból. Tavaly bevétel = felújítás tavaszától már konkrét bevétel is lesz. Nagy projektek megvalósítása: Concordia 2010 a cserkészparkban. Nagy nyüzsgés volt a központban is, jó volt látni. Dzsembori a másik, 2010-ben indult. Fontos, hogy ezekhez támogatást tudjunk adni. Az elıkészítı csapatnak a székház lett az otthona. Újdonság: sajtómunka komolyabban. 2 gyakornok. Növeltük a sajtómegjelenésünket. Érdemesebb lenne kicsit koncepcionálisabban csinálni, van még hová fejlıdni. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 4/17

5 Külügyi bizottság: Hellmann Enikı feltámasztotta, nagyon aktív. Az elnökség munkájába is bekapcsolódott. Titkári gyakornok, havi óra, nagy segítség. Talán még anyagilag is mérhetı hasznai vannak, de nemzetközileg mindenképpen. Bevételszerkezet: a tagdíjbevétel nem fedezi az alapmőködést sem. Baj. Kb %-ára elég, a többire pályázni kell. Az NCA-források évente csökkennek: azonos pénzhez egyre több pályázat és egyre több szervezettel együttmőködni. Még nominálisan is csökken. Az NCA léte is kétséges Ezért fontos a székházkiadás vagy más társadalmi vállalkozási bevétel. Az adminisztráció sok. Az ECSET-tıl talán csökkenni fog. Siker: sok uniós pályázaton nyertünk. Ez lesz a második kiút. 11 millió HUF, nem nagy projektek, de fontos ugródeszkák. Vezetésiszervezési oldalról is felépíteni a szövetséget. Szolgáltatásokból: 2 millió, 1%: 1 millió, folyamatosan csökken. Sok embernek van mit köszönni. Kiemelten Csepinek. dr. Ferencz Mária (1975.): Kimaradt az országos dalverseny mindkét beszámolóból. Pedig nagyon szép volt. Ákos: az ovt. szokta elmondani. Parragh Gábor: dzsemborifinanszírozási probléma a kerületben. A csapat felkészíti a résztvevıket az önfinanszírozásra. Az önkormányzathoz fordulás elıtt egyeztessenek a helyi csapattal! Egy elıkészítetlen kérelem sok pénzt elvihet, ami egyébként a csapaté lenne. dr. Henn Péter: egyetért. Országosan is igaz, pl. cégeknél is elıfordul. Az OE igyekszik együttmőködni a dzsemboricsapat vezetésével. Ha pénzt kérünk cserkészként, mire kérjük?. Josénak (Pótor József) is érdekes tapasztalatai vannak ıszén érdemes lenne elıvenni, és kidolgozni a módszert. Treer Albert: A 2007-es dzsembori 6,3 millió Ft-t hagyományozott a következı csapatra. Ezt a pénzt a 2011-es csapat tudta-e használni, volt-e ennek haszna, illetve várható-e, hogy lesz-e hasonló nagyságrendő áthagyományozás? dr. Henn Péter: A projektzárásként átadott eszközök a szövetség irodájában hasznosulnak, többek között a dzsembori csapat is használja ıket. Van kölcsönzési lehetıség, ingyenes, kaució ellenében. Másrészt a svédeknek 2 millió forint átment. A csapat jelenlegi helyzetérıl José tud beszélni. A lyukak betömése egyelıre kicsit bizonytalan. Egy hónapon belül ki fog derülni. Treer Albert: van-e terv egy ilyen tartalék felhalmozására és átadására? Ugron Ákos: majd a megfelelı napirendi pontnál, a MCSSZ évi költségvetési tervében beszélgetünk róla. Stampf Ildikó 51. Sík Sándor: egy mondat magyarázatát kéri. A felfedezı tábor bevételszerzıvé vált, és más vállalkozási bevételek is vannak. dr. Henn Péter: Scoutmaster Kft. (a régi Cserkészbolt Kft.). Két tevékenység. 1. gyerektábor a Parkban. Elsı évben nullszaldós, tavaly HUF nyereség, idén remélhetıleg még több. 2. A Kft. csinált egy nagyvállalatnak egy mikulásbulit, 1,2 millió bevétel. Somogyi Dezsı András: Kezdeményezzük, hogy a Magyar Cserkészetünk Jubileuma évében a Magyar Örökség Aranykönyvébe bejegyzést kapjunk, mint szövetség. Az elnökség Kiss Melitta felé javasolja-e, hogy a 100. évforduló kapcsán mérlegeljék a hazáért tett szolgálatainkat? Foglalkozunk-e, hogy az iskolákban megtartsuk a cserkészet erejét? Példamutató csapatok Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 5/17

6 fontossága. Meghívtak hármunkat a brüsszeli felnıttcserkész-teambe. A külföldiek nem cserkészruhában voltak. Sok országnál ki kellett deríteni, hogy ki a cserkész, és akivel kommunikálni tudok. Az európai civil napokon tudnánk-e az MCSSZ külügyi szintjén együttesen cserkészruhában részt venni, hogy mutassuk magunkat Európának? dr. Henn Péter: iskolák és cserkészet. Állami támogatást keresünk a vidék cserkészet felélesztésére. Az ezt vállaló kerületeknek odaadnánk. Civil napok: a külügy igyekszik ott lenni. Cserkészet kifejezetten nem lesz, mert másról szól a rendezvény. Nincs akadálya, hogy cserkészruhában menjünk. Treer Albert: nyertes pályázatok listája? dr. Henn Péter: közhasznúsági jelentésben van. Treer Albert: A Scoutmaster Kft. bevétele ne vállalkozási bevétel legyen, mert veszélyes lehet. Ugron Ákos: A többit majd a gazdasági beszámolóban. Van-e még kérdés. 53 mandátum van. OKGY /6. Az OKGY az ügyvezetı elnöki beszámolót elfogadja. Továbbra is nehezen megy a szavazatok összeszámolása 49/1/1 Gazdasági vezetı beszámolója dr. Henn Péter: Javult a tagdíjfizetési hajlandóság. Még azért nem az igazi De a tendencia jó. Köszönet a kerületeknek. Az OIB 2010-ben megszavazta az emelést, eredmény 2011-ben. Könyvelési anyagok is egyre jobban érkeznek. Ezért gyorsul a könyvelés és a közhasznúsági beszámoló elkészítése. A számok a közhasznúsági jelentésben lesznek. Pályázatok itt fel is vannak sorolva. Országos és nemzetközi programok pénzügyi követése 2009 óta az o. központban zajlik. Leginkább a ConCordia, nagyon sok feladat Mariannának (Józsi Marianna), külön eseti munkatársakat kell felvenni. Napi intézés: Marianna látta el fıállású munkaviszonyban. Balogh Sándorné 140 Pro Patria: 2010-es bélyeget nem kaptak, pedig befizették a tagdíjat idıben. Ugron Ákos: az OIB-en szokták megkapni a kerületek. A csapatok a kerület felé jelezzék, a kerületek pedig az OIB-on keresztül jelzik. Nincs kérdés. OKGY /7. Az OKGY az országos gazdasági vezetıi beszámolót elfogadja. Szavazás: 49/0/3 Fıtitkári beszámoló Lantos/Kárpáti Juli helyett dr. Henn Péter 2011 márciusától otthon van, gyermeket vár. A tavalyi évet komolyan végigdolgozta. A projektmunkára gyakornokok kellenek: Ráncsik Mónika és Piros Anti fél-fél évre. Személyes élmény: 2010-ben alapélmény: megvannak a dokumentumok, megtalálhatók gyorsan, a leveleket beszkennelve az elnökség gyorsan megkapta. Gyorsabbá, hatékonyabbá vált a mőködés. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 6/17

7 Adatbáziskérdések: nem pontosak az adatbázisok ben picit sikerült elırelépni. Köv. feladat: csapatok rábírni a gyors bejelentésre. Az igazolóbizottságnál lévı adatokat egyeztetni kell. Az ECSET valószínőleg nagyban segíteni fog. Nincs kérdés. OKGY /8. Az OKGY az országos fıtitkári beszámolót elfogadja. Szavazás: 45/0/3 Vezetıtiszti beszámoló Korábbi kérdésre válaszolva: tavaly is volt daléneklési verseny. Programok: teljesítménytúra, azonos hétvégén vk-gondolkodás, február végén kagylós, aztán 25-ös országos cserkészbál régen fiatal cserkészek bevonásával nagy érdeklıdés mellett daléneklés, azonos hétvégén 1. billiárdbajnokság ichthüsz-kgy WOSM EU szimpózium, 120 résztvevıvel, visszakerültünk a cserkész-világpolitika térképére dzsembori vezetıi válogató országos ıv-tábor by Tupaja április MaCseTa (magyar parkok találkozója) országos cserkésznap, az OVTT-n elıadott kérések alapján (a valóság kicsit különbözött ) MCSSZF találkozó Fábry Pál emlékverseny, jövıre a 20. ekkor ért véget az elsı MCSSZ által szervezett, WoodBadge jelvényt adó cstvk országos tisztújító kgy. vízicserkészet: tavasszal kormányos különpróba, záróesemény júniusban Airsoft bajnokság a Csodaszarvas Bt. támogatásával: Buda, Kecskemét, Szeged, és IV. ker. nagytábor RMCSSZ, KMCSSZ, moot Kenyában volt kcsvk. kárpátaljai jelöltek is voltak Concordia a legnagyobb nemzetközi esemény, több mint 1000 cserkész, zárórendezvény a Belvárosban, Gyulay záróimája, produkciók, koncert Lett cserkészek a stvk-n, a kiképzık egy része angolul kiképzıképzett + szinkrontolmácsolás Brückner Ákos atya kezdeményezésére OE + táborkereszt rendszeresen találkozgat, a dzsemborin remélhetıleg sok pap lesz Szept. roverseny vezetıi továbbképzés WOSM EU régiója vk-találkozó Madrid mellett dzsembori résztvevık válogatója MCSSZF-ülés Erdélyben ICCS közép-eu találkozója Prága (Gresz Orsi) JOTA-JOTI 6 magyar szövetség közös vk-gondolkodás Nagybányán lengyel-magyar kisebbségi konferencia ICCS mediterrán ıszi országos konferencia erkölcsi kérdésekkel betlehemi láng, 1. sz. cscs. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 7/17

8 Sok vezetıképzés. Engedélyeztetés terén sok probléma. Kcsvk. átalakulásnak indult, az OIB ma reggel bólintott rá. 18+ ıvk. hirdetve, 40(!) jelölttel cspkvk. lezárva, 5-en kaptak jelvényt (nyakkendıgyőrő) cstvk-ról már volt szó Ferenc Mária: Mit jelent a beszámolóban az, hogy a múzeum feleljen meg az elvárásainknak, illetve a cserkésztörténeti túrasorozat indítása? Solymosi Balázs: Cserkészösvény túrasorozata: Bokody Jóska bá kezdeményezése. Keressük meg a hozzánk kötıdı helyeket, legyen róluk ismertetı, legyen hozzá jelvény stb. Gödöllıi minta alapján országosan és a Kárpát-medencében. Idén remélhetıleg ennek már lesz kézzel fogható eredménye is. A múzeum feleljen meg az elvárásainknak. A kiállítás a háború elıttre összpontosít. Merva Mária nem túl fogékony arra, pedig jó lenne, ha a jelenrıl is szólna. Legyen egy kicsit interaktívabb. Ferenc Mária: rendszeresen vannak gyerekcsoportok a múzeumban. A kiállítás alapja 1933, ezért van kevés a mostaniról. Állítólag készül egy kamarakiállítás, ami a jelenlegi részre összpontosít. Nıtt a látogatottsága: itthon is, külföldön is. Husz András: Kiadványok: arculati kézikönyv nem papíralapú. Kinek a feladata lenne a cserkészsajtó? Solymosi Balázs: az elmúlt 1 évben nem jelent meg semmi papíralapon, de az elızı 19-bıl lehetne azért kiállítani. Feledy Péter kérése. Idıs cserkésztestvér (Bodnár Péter) Ózdról, ahol megszőnt a cserkészet, szeretne egy csapatot újraindítani. A kérése, hogy legyen megfelelı végzettsége. Ne akadékoskodjunk a képesítésekkel. Solymosi Balázs: ezért kértem, hogy találkozzunk, és a közgyőlés után beszélgethessünk. Bodnár Péter: 9 éves múltja van a cserkészoktatásban, akkor minden képesítés nélkül csinált egy 97 fıs csapatot. Máig is szívesen látják, várják, hogy újra csináljon ilyent. Szeretné elvégezni a tisztképzést. Gépész, mechanikus. Csak akkor vállalná, ha lenne megfelelı képesítése. Végzettség nélkül már nem akarja, bár régebben így volt. Solymosi Balázs: találkozunk utána személyesen. Matics Emil bá javaslata: az öregek tegyék be a jelvényeiket egy dobozba, ha hazamentek, az utódok adják oda a múzeumnak. Zánkán is győjtenek ilyesmit, de Gödöllın jobb lenne. Ugron Ákos: most következik a külügyi beszámoló és a dzsemboribeszámoló, a vt-beszámoló részeként. Külügyi bizottsági beszámoló Kemény Réka felolvassa Hellmann Enikı beszámolóját. Beszél 2010-rıl, illetve az elıttünk álló 2011-es programokról is. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 8/17

9 Magyar Dzsembori Csapat 2011 Pótor József (José) Jövıre lesz nagy beszámoló, szeretnének külön alkalmat is. Hol tart most a dolog? Összesen 221 ember, ebbıl 147 résztvevı cserkész. Treer Albert: volt-e haszna az elızı dzsemboriról maradt pénznek? Pótor József: Igen. Egy ausztrál cserkész bemutatkozása Adam Kilpatrick, Adelaide, Scouts of Australia, venturer rajparancsnok Ausztráliából bicikliznek egy fekvı biciklin (rekumbensen) Adam: Köszönöm szépen. Stephen és én kerékpárral megyünk a világtalálkozóra. Még nem tanultam meg folyékonyan magyarul beszélni. Októberben indultunk Ausztráliából, azon keresztül, majd Fokvárosba repültünk, aztán végig Afrikán, sok cserkésszel találkoztunk. Etiópiánál kezdıdött az egyiptomi és szíriai forradalom, úgyhogy hazarepültünk, majd vissza Törökországba, és így értünk ide. Innen Ausztria, Svájc, Németország, Csehország, Németország, Dánia, Svédország az irány. A projekt célja: nagyobb kalandvágyra inspirálni a cserkészeket. Ne csak a számítógép elıtt üljenek, hanem túrázzanak, táborozzanak. Bemutatja a biciklit. 3 kereke van. Kb. fekszenek rajta. A két elsı kerék kormányzott, a hátsót pedig hajtják. Közel van a földhöz. Botswanában a nagy elefántok még nagyobbnak tőntek, és igen gyorsan próbáltak tekerni. Kérdés: hány kg a kerékpár és mennyi élelmiszert visznek? Adam: A gép 17 kg, a poggyász 30 kg táskákban hátul. Az élelmiszer változó. Magyarországon pl. nem kell sok, mert sok a jó bolt. Lots of Tesco [Nevetés.] Költségvetés összesen kb AUD. Somogyi András Dezsı bá elmeséli a saját történetét biciklivel Líbiában. Balarátban? AUS-ban alkotta meg Mészáros Andor (cserkész volt) a Shakespeare-szobrot, és az volt a kívánsága, hogy halála után a szobor másolatát Magyarországra is hozzák el a Duna partjára. Baden- Powell unokája is Ausztráliában él. Pótor József: Köszönetképpen cserkésztaps. Adam: Köszönöm szépen! Treer Albert kérdez: Bejelentılap a külföldi tevékenységekrıl. Valami gond volt TÁSZ szerint 2,5% mehet külföldi táborba. Tegyünk valamit azért, hogy ez a dzsembori csapat ne lépjen ki ebbıl a korlátból, pl. módosítsuk a korlátot. Kemény Réka: az őrlap arra szolgál, ha valaki külföldre megy vagy itthon fogadunk valakit. Enikı nyilván nem készít ilyet. Sztrakay Ferenc Balázs: Solymosi Balázs válaszol. Solymosi Balázs: Az IST-t nem számolta bele eddig. Rövidesen egyeztet Fricivel a TÁSZ módosításáról. Ugron Ákos: Szeptember végén lesz a következı OIB-ülés, ott módosíthatjuk. Úgy tőnik, itt is vannak fölösleges szabályozásaink Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 9/17

10 Ugron Ákos: Szavazás az országos vezetıtiszti beszámoló elfogadásáról. OKGY /9. Az OKGY az országos vezetıtiszti beszámolót elfogadja. Szavazás: 44/1/1 7. Beszámoló az Országos Intézı Bizottság évi munkájáról Ki lett küldve. Egy-két megjegyzés: a határozatok online elérhetık. Feldolgoztatnak a régebbi, hitelesítési problémás jegyzıkönyvek. Ez elsısorban az igazolási ügyek miatt fontos. Köszönet az iroda munkájáért. Manapság már egybıl hitelesítjük is ıket az ülés végén, így egybıl bekerülhetnek a határozatok tárába. Nincs kérdés, OKGY /10. Az OKGY az Országos Intézı Bizottság beszámolóját elfogadja. Szavazás: 46/0/1 8. Beszámoló a Felügyelı Bizottság évi munkájáról Ványai László: A tisztújító közgyőlés után 2010-ben nem üléseztek. Nem volt ügy, amiért kellett volna. A Felügyelı Bizottság már idén megvizsgálta a 2010-es közhasznúsági beszámolót, és ezt a közgyőlésnek is javasolja elfogadásra. Nincs kérdés, OKGY /11. Az OKGY az Országos Felügyelı Bizottság beszámolóját elfogadja. Szavazás: 42/4/4 9. A évi közhasznúsági jelentés elfogadása Ugron Ákos: Rendkívül fontos a szervezet mőködéséhez. Ha nem fogadjuk el, akkor gyorsan kell egy újabb közgyőlés, hiszen május 31-ig elfogadva le kell adni. dr. Henn Péter: a 4-5. oldalt használjuk kivetítve. Az OIB kb. 90%-os készültségben látta, e hét elejére állt össze teljesen (kerületi késedelmek és központi módosítások miatt). Az eredménykimutatást nézzük. Treer Albert kérdez: a flotta bevételét miért támogatásként győjtjük? Nem kell adózni utána, de ez szerinte kockázatos, ahogy ezt a volt gazdasági vezetı is gondolta. Nem lehetne-e ezt tisztára mosni, hiszen ez vállalkozási bevétel. dr. Henn Péter: A törvény szerint lehet vállalkozási célú bevétel 2 típus: közhasznú tevékenységhez és nem közhasznú tevékenységhez kapcsolódó. Az utóbbi max. 10% lehet. Mivel ezek a 3000 forintok átutalásként jönnek, megjelennek, ezért ezek a közhasznú szolgáltatásokhoz tartoznak, sz. tevékenység ÁFA mentes. Ennek a helyes mivoltát a könyvelı és az adótanácsadó is megerısítette. OKGY /12. Az OKGY az országos intézı bizottság beszámolóját elfogadja. Szavazás az elfogadásáról: 45/1/1 Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 10/17

11 10. A Magyar Cserkészszövetség évi költségvetési tervének tárgyalása és elfogadása dr. Henn Péter: csak az országos központét tudja bemutatni. Több kerülettıl ugyan kaptak, de nem mindegyiktıl. Szeretnének jövıre olyat, amiben minden egyes kerületé szerepel Kifejti a táblázat részleteit. Turba László: mi a forint ügyvitel? Henn Péter és Csepregi Márton: ez a könyvelési díj. Lehetıség, hogy áttérünk a belsı könyvelésre. Csermely Laci bá: Mennyi a teljes kiadás? dr. Henn Péter: 29,7 millió. Treer Albert: A Concordia egyenlege hol szerepel? A dzsembori kezdéséhez áthozatal? Van-e terv arra, hogy a dzsembori végén maradjon valamennyi pénz a következı ilyen táborra? dr. Henn Péter: A Concordia egyenlege HUF. Lakatos Gergı és Józsi Marianna többször húzott rajta. A dzsembori kapcsán már most is sok tárgyi eszköz van és maradni fog. A jelenlegi helyzet ott áll, hogy kb. egy hónap alatt fog eldılni, hogy ne kelljen gyereket itt hagyni. Nincs további kérdés. OKGY /13. Az OKGY az MCSSZ évi költségvetési tervét elfogadja Szavazunk. 42/1/0 11. A jelölıbizottság jelentése Turba László cst.: Tavaly nem sikerült tagokat és póttagokat választani a fegyelmi bizottságba. Az OIB 3 cst-t jelölt a jelölıbizottságba: Ugron Gergı, Koltai András és Turba László. Elnök Gergı, de ı még nem jött meg Svédországból. 4 jelölés érkezett, a jelöltek elfogadták, aláírták, alkalmasnak találtattak: Szentirmai Józsefné 100/ö cspk., Csóka Sarolta Krisztina Havas Boldogasszony cserkészcsapat parancsnoka., Ecseri Miklós (442.) korábban kerületi elnökségi tag és Lakatos Máté, Szent Angéla cscs. csapatparancsnok helyettese. Ugron Ákos: Solymosi Balázs erısítse meg a jelölésüket. Solymosi Balázs: Megerısítem. OKGY /14. Az OKGY a jelölıbizottság jelentését elfogadja A jelölıbizottság beszámolójának elfogadása: 43/0/1 12. Tagválasztás a Fegyelmi Bizottságba Csermely Laci bácsi nehezményezi, hogy 2 héttel a közgyőlés elıtt nem lett kipostázva a jelöltek névsora. Én ezt alapszabály-ellenesnek tartom. Ugron Ákos: nem találtunk megfelelı embereket, mert kevesen vagyunk. Solymosi Balázs ezért erısítette meg itt külön is a jelölést. Mindazonáltal tény és való, hogy problémás a felkészülési idı hiánya. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 11/17

12 Csepregi Márton: A meghívón szerepelt, hogy a titkárságnál lehetett jelezni postai úton a további tájékoztatás kérését azoknak, akik nem férnek hozzá az interneten közzétett anyagokhoz. Laci bácsi: Csepregi Mártonnál ı szóban jelezte, de nem kapott ilyent. Csepregi Márton bocsánatot kér. Ugron Ákos: szünetet tartunk a szavazáshoz, ekkor elolvashatók az önéletrajzok is. A mandátumvizsgáló bizottságnál vannak a szavazólapok. A szavazólapokat a piros ládában győjtjük. Nagy Péter: Ki a póttag? Ugron Ákos: a 3 legtöbb szavazatot kapó ember a tag, a 4. a póttag. A kezdeti mandátumszámnak 50%+1 fıje kell mindenképpen. Ákos elrendel 5-10 perc szünetet. Többször ennyi idıt kitevı szünet után folytatjuk Ugron Ákos: ha szót kapok, folytatnánk Erısen megfogyatkoztunk. Van még 3 napirendi pontunk. A szavazatszámláló bizottság 4 taggal számlált (az 5. elment). 52-bıl 43 érvényes szavazat. A szavazatszámláló bizottság jelentése a MCSSZ Országos Fegyelmi Bizottságának választásáról: A közgyőlésen megjelent érvényes mandátumok száma 52 db. Leadott érvényes szavazólapok száma 43 db. Rendes tag: Csóka Sarolta, Szentirmai Józsefné, Ecseri Miklós Póttag: Lakatos Máté Mindenki megkapta a szükséges szavazatmennyiséget. OKGY /15. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja Csóka Saroltát 37 igen 2 nem 4 tartózkodás OKGY /16. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja Ecseri Miklóst 35 igen 5 nem 2 tartózkodás 1 érvénytelen OKGY /17. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság póttagjává választja Lakatos Mátét 32 igen 1 nem 9 tartózkodás 1 érvénytelen OKGY /18. A OKGY az Országos Fegyelmi Bizottság tagjává választja Szentirmai Józsefnét 37 igen 3 nem 3 tartózkodás Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 12/17

13 13. Alapszabály-módosítási javaslatok elfogadása A jelenlegi alapszabály módosításai Céljuk: - olcsóbbá tenni a szövetség mőködését - helyesírási hibák rendezése Változtatások: 1. ASZ e) A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a szervezeti egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a Szövetségen belül kívánja rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet eredményre, akkor jogi úton, de bármely média nyilvánosságának teljes kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen tagja, vezetıje, vagy szervezeti egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média megkeresését köteles visszautasítani, hacsak az Országos Intézı Bizottság, vagy a Közgyőlés elızetesen és kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevı köteles az engedélyhez főzött feltételeket maradéktalanul betartani. Helyett A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a szervezeti egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a Szövetségen belül kívánja rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet eredményre, akkor jogi úton, de mindenmédium nyilvánosságának teljes kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen tagja,vezetıje, vagy szervezeti egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média megkeresését köteles visszautasítani, hacsak az Országos Intézı Bizottság, vagy a Közgyőlés elızetesen és kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevı köteles az engedélyhez főzött feltételeket maradéktalanul betartani. 2. ASZ A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több olyanmegbízást, tisztséget töltene be egy idıben, amelyek közül az egyik hatásköre a másikellenırzése, felügyelete, vagy a kettı között érdekellentét áll fenn. A vezetı tisztségviselıknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítására az OIB jogköre. Helyett ASZ A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több olyanmegbízást, tisztséget töltene be egy idıben, amelyek közül az egyik hatásköre a másikellenırzése, felügyelete, vagy a kettı között érdekellentét áll fenn. A vezetı tisztségviselıknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítása az OIB jogköre. 3. ASZ A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt nyilvántartásba vételérıl. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejőleg vállalja azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 13/17

14 Szövetség szabályzatai számára elıírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétıl megilletik jelen Alapszabályban és a Szövetség szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat kézhezvételétıl gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intézı Bizottság által megállapított határidın,de legkésıbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez szükséges összes feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és ezzel a tagjelöltséghez tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás és a rendes tagsági feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga. Helyett ASZ A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt nyilvántartásba vételérıl. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejőleg vállalja azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Szövetség szabályzatai számára elıírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétıl megilletik jelen Alapszabályban és a Szövetség szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat kézhezvételétıl gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intézı Bizottság által megállapított határidın,de legkésıbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez szükséges összes feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és ezzel a tagjelöltséghez tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás és a rendes tagsági feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga. A rendes taggá válás idıpontjában a különös tagság megszőnik. 4. ASZ 36. A Közgyőlésre a Szövetség minden tagját levélpostai küldemény útján meg kell hívni. Helyett ASZ 36. A Közgyőlésre a Szövetség minden tagját elektronikus levél útján megkell hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. 5. ASZ 81. A Kerületi Közgyőlésre a kerület minden tagját levélpostai küldeményútján meg kell hívni. Helyett ASZ 81. A Kerületi Közgyőlésre a kerület minden tagját elektronikus levél útján meg kell hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. 6. ASZ 84. A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze levélpostai küldemény útján az ülés elıtt legalább két héttel, a helyszín, az idıpont, a napirend és a tárgysorozat pontos közlésével. Helyett Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 14/17

15 ASZ 84. A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze elektronikus levél útján az ülés elıtt legalább két héttel, a helyszín, az idıpont, a napirend és a tárgysorozat pontos közlésével. Amennyiben a KIB bármely tagjának elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. 7. ASZ 25. 4/b: A szövetség mőködı tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki a) kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett, b) ismeri és megtartja a kiscserkész törvényeket, illetve a cserkésztörvényeket, c) kérte a mőködı tagként való nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség ıt nyilvántartásba vette. A mőködı tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a nyilvántartásba vételi eljárásra, a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó részletes szabályokat az Országos Intézı Bizottság határozza meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban. Az SZMSZ vonatkozó szabályainak meghatározása elıtt a mőködı tagként valónyilvántartásba vétel (és annak kérelmezése) nem lehetséges. Helyett ASZ 25. 4/b: A szövetség mőködı tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki a) kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett,b) ismeri és megtartja a kiscserkész törvényt, illetve a cserkésztörvényt,c) kérte a mőködı tagként való nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség ıt nyilvántartásba vette. A mőködı tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a nyilvántartásba vételi eljárásra, a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó részletes szabályokat az Országos Intézı Bizottság határozza meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban. Az SZMSZ vonatkozó szabályainak meghatározása elıtt a mőködı tagként való nyilvántartásba vétel (és annak kérelmezése) nem lehetséges. 8. Jó munkáért Életmentı Cserkészkitüntetés szabályzata 4. : A kitüntetést a Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük esetleg életük szükségszerő kockáztatásával emberéletet mentettek meg. Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy cserkészjelölt is megkaphatja a kitüntetést. Hivatásszerően végzett életmentéssel járó tevékenység (pl. orvosok, tőzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén, amennyiben a cserkész munkaköri kötelezettségét látja el, csak kivételes esetben adományozható kitüntetés. Helyett Jó munkáért Életmentı Cserkészkitüntetés szabályzata 4. : A kitüntetést a Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük esetleg életük szükségszerő kockáztatásával emberéletet mentettek meg. Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy cserkészjelölt is megkaphatja a kitüntetést. Hivatásszerően végzett életmentéssel járótevékenység (pl. orvosok, tőzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén csak kivételesen adományozható kitüntetés. OKGY /19. A OKGY az ASZKB által elıterjesztett ASZ változtatásokat elfogadja. Szavazás: 37/2/0 Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 15/17

16 Az ASZKB által kidolgozott alapszabály-koncepció támogatása Babos Gábor részletezi a koncepciót. Kérdések: Tárkányi Botond: Jó a mozgalmi tagság, de nem szerencsés minden 18 éven felüli embert tagnak venni. Ez nem szolgállná a szövetség jelenlegi törekvéseit. Csapatvezetıségbe ki tartozik? Három szintő vezetıséget túl soknak tartja, mert elveszítené a kapcsolatot a tagság a szövetséggel. Csermely László: Keressék meg az ügyészséget az ASZ átalakítása kapcsán, hogy fölösleges munkát ne végezzenek! Vidovich Kálmán: Kerületi határokat jó lenne a megyehatárokhoz (állami közigazgatási határokhoz) igazítani. Kéri László: Javaslom, hogy pl. a nevelési kérdéseket vegyük ki a szabályzatból mert nem ott a helye. Ha valaki nem akar vezetni, de cserkész akar maradni akkor mit csináljon? Szentirmai Józsefné: Ne a lakcím szerint legyen szavazó a tag (100ö tagja.) Nagy Péter: Kevés dolog legyen definiálva pl: korosztályok mert ez pl az OVTT-re vonatkozik, minél kevesebb olyan dolog legyen szabályozva ami változó. Somogyi Dezsı András: Cspk-nak legyen mindig olyan valakije, aki tovább vihet egy csapatot. Fenntartó testületekkel is foglalkozzon az ASZ. A vezetıválasztásnál ı a 3 év helyett javasolja, hogy a szövetség maradjon a 4 (5) évnél. Schwarzenberger István: A körzethatárokat ne bántsuk. Országos közgyőlés legyen ugyanígy ahogy eddig. Czettele Gyızı: Küldöttrendszer jó, viszont biztosítani kellene a vidék megfelelı (felül)reprezentálását. OKGY /20. A OKGY az ASZKB-t megbízza, hogy a megkezdett munkáját folytassa a felvázolt koncepció mentén. Szavazás:29/3/2 Ugron Ákos: buzdít mindenkit a hozzászólásra, mert az ASZKB nyitott minden észrevételre. 14. Javaslatok, indítványok. Ugróczky Gábor: Tudni kellene a 2012-es nagytábor idıpontját, mert az iskolák elcsábítják a gyerekeket. Az éves eseménynaptár készüljön el augusztus végére. Ugron Ákos: Mi, a csapatok éves programjaiból adódik az MCSSZ programtervének jelentıs része, így miénk is a felelısség, hogy idıben elkészül-e. Ugron Ákos G. Matics Emil Nagy Péter 16/17

17 Konzultációk az új alapszabályról Solymosi Balázs határozatot javasol: OKGY /21. Az országos közgyőlés felkéri az ASZKB-t, hogy február 1-jére álljon elı kész alapszabályszöveg-tervezettel, és eddig legalább 4 alkalommal, lehetıleg több, Budapesten kívüli helyszínen is legyen személyes konzultációs lehetıség. Az ASZKB a es országos közgyőlésre terjessze be a kész alapszabályt, hogy ez lehetıleg január 1-jén hatályba léphessen. Szavazás: 32/0/0 Nemzeti Nagytábor Solymosi Balázs: augusztus 10. és 21. között. A pontosabb adatok sok szemponttól függnek (pl. helyszín, korosztály, szabadság/munkanap stb.). Minden magyar határon inneni és túli cserkészcsapatból legalább 1 létezı, mőködı ırs legyen ott. Természetesen több is lehet. Koncepció: ırsök jelentkeznek, különbözı csapatokból összekerülnek rajtáborokba, egy-egy segédtiszt vezeti ezeket. A külföldiek létszáma egyelıre mérlegelés alatt. 1 vezetı, 4 munkatársa (program, logisztika, gazdaság, kommunikáció). Kb résztvevı és fıs kiszolgáló team. Programok lesznek pl. a kerületek délelıttje, csapatok délutánja (pl. fogadalomtételi lehetıség). Helyszín: nem egy rét, hanem inkább több párhuzamos völgyben korosztályi táborok. Zárásként szeretnénk visszajönni Budapestre. Nyitás volt cserkészek felé és megmutassuk, hányan is vagyunk. Tábordíj: forint körül. Elıtakarékossági számla : tegyünk félre havi 2000 forintot. Szentirmai Józsefné: Bokody Jóska bácsiék Gödöllın már a nagytábor helyszínére is tudnak javaslatot, Gémesi György polgármester támogatná. 15. Országos elnöki zárás Buday Barnabás: levezetı film. (Egy katonazenekar masírozott fantasztikus formációkban.) Ilyenek vagyunk-e? Hogyan látszik a szövetség felülrıl? Ima, zárás. 15 óra 00 perc. Hitelesítésül: Ugron Ákos G. levezetı elnök Matics Emil Nagy Péter 17/17

Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés

Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés Jegyzıkönyv Magyar Cserkészszövetség országos közgyűlés 2011. május 21., szombat Helyszín: Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova u. 3. Mellékletek: - Országos Elnökség 2010. évi beszámolói (Országos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről

Jegyzőkönyv. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről Jegyzőkönyv A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről 2011. szeptember 24. Julianna major, Sztrilich Pál Cserkészpark Ugron Ákos köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az OIB

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV 2013. április 27. szombat, 10.00 óra Helyszín: Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. (Magyarság Háza) A jelenlévők névsorát az 1. számú melléklet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2007. szeptember 16-án a Körmendi DMTE, Városi Sportcsarnokban megtartott rendkívüli közgyőlésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a tagok és Baranyai Sándor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

Országos vízicserkész szakvezetıi munkaterv 2010

Országos vízicserkész szakvezetıi munkaterv 2010 Országos vízicserkész szakvezetıi munkaterv 2010 Portya vagy kerékpártúra helyett kiváló gyakorlat az ırsnek, ha vízre száll, és végigkutat egy folyót, vagy bejár egy vidéket ugyanúgy, mint mozgótáborban.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a)

Jegyzıkönyv. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a) Jegyzıkönyv, amely készült a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban: Nftv.) szerinti Doktoranduszok Országos Szövetsége Alakuló Küldöttgyőlésén, 2012. decembere 19-én Helyszín:

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit. Teljesítménytúrázók Társasága Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. e-mail: ttt.levelek@gmail.com Telefon: +36 70 9412258 elnök: Jakab Annamária Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1146 B u d a p e s t, Erzsébet királyné útja 1/c. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Aktuális számviteli kérdk rdések r Györfi Gyula Könyvvetés Egyszeres könyvvitel Pénzforgalmi szemlélet Naplófıkönyv vezetése kézzel, vagy programmal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök Cím: 1025, Tömörkény u. 3/A. II. em. Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 192 Tel. és fax: (36-1) 266-1532 web: www.cserkesz.hu/elnokseg; E-mail: ugyvezeto@cserkesz.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben