Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség"

Átírás

1 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi: Levezetı elnök: Ugron Ákos Gábor csst. (800.) Jegyzıkönyvvezetı: Nagy Balázs csst. (442.) Jegyzıkönyv-hitelesítık: Vajna László cst. (314.), Kéri László cst. (1507.) Mandátumvizsgálók: Párkányi Balázs csst. (320.), Fehér György cst. (453.), Vidovich Kálmán cst. (298.), Gertheis Antal csst. (148.) Szavazatszámlálók: Némethy László csst. (442.), Némethyné Bodonovich Katalin csst. (442.), Parragh Gáborné cst. (827.), Soós Árpád csst. (192.), Téglás Gergely csst. (929.) Rövidítések: Magyar Cserkészszövetség: MCSSZ Országos Intézı Bizottság: OIB Levezetı elnök: LE Mandátumvizsgáló bizottság: MVB Szavazatszámláló bizottság: SZB Cserkészsegédtiszt: csst. Cserkésztiszt: cst. Felügyelı bizottság: FB Közgyőlés: KGY Alapszabály: ASZ Szervezeti és mőködési szabályzat: SZMSZ Országos Elnökség: OE Országos Vezetıtiszt: OVT Országos Ügyvezetı Elnök: ÜVE Magyar Cserkész (újság): MCS Vezetık Lapja: VL Országos Jelölı Bizottság: OJB Kvázi szó szerinti idézet Rosszul érthetı szöveg Mellékletek: - Országos Elnökség 2009.évi beszámolói (Országos Elnök, Országos Vezetıtiszt, Országos Ügyvezetı Elnök, Országos Fıtitkár, Országos Gazdasági Vezetı beszámolója) - Országos Intézı Bizottság évi beszámolója - Országos Felügyelı Bizottság évi beszámolója évi közhasznúsági beszámoló - Magyar Cserkészszövetség évi költségvetési terve (csak az országos központ terve)

2 2. oldal/összesen 31 oldal. 1. napirendi pont: levezetı elnök, jegyzıkönyvvezetı és két jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása, szavazatszámláló bizottság megválasztása, mandátumvizsgáló bizottság megerısítése 09:33 Buday Barnabás csst. országos elnök (16.), továbbiakban: BB: Megállapítja az elsı KGY határozatképtelenségét. Lehetséges mandátumok száma: Megjelent mandátumok száma: 79. Megismételt közgyőlés összehívása 10:00 percre. A mandátumvizsgálat folytatódik. (10:15 Cserkészinduló, imádság) BB: javasolja levezetı elnöknek Ugron Ákos Gábort. Az elnök személyérıl szavazást kér. OKGY/ /1. A Levezetı Elnök személyérıl A látható többség igennel szavaz. 0 nem. 7 tartózkodás. A évi tisztújító közgyőlés levezetı elnöke: Ugron Ákos Gábor. LE: Javasolja jegyzıkönyvvezetınek Nagy Balázst, hitelesítıknek Kéri Lászlót és Vajna Lászlót. OKGY/ /2. A jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv hitelesítık személyérıl A látható többség igennel szavaz. 0 nem. 2 tartózkodás. A KGY jegyzıkönyvvezetıje Nagy Balázs, a jegyzıkönyv hitelesítıi: Kéri László és Vajna László Hegyi László cst. (100/ö.), továbbiakban: HL: Kérdi, hogy miért nincs jelen az országos zászló, és hogy merre van. BB: A zászló Bóna Zoltánnál található, ı ırzi. HL: Van-e jelen hitelesített és hatályos ASZ és SZMSZ? dr. Henn Péter csst. ügyvezetı elnök (442.), továbbiakban: HP: Igen van, két-két példányban. HL: Lesz-e lehetıség viszontválaszra, illetve a beszámolók után feltett kérdésekre adott válasz elfogadására, illetve nem elfogadására? HP: Az SZMSZ világosan leírja a beszámolók elfogadásának menetét. Az elnökségi tag elmondja beszámolóját néhány perc terjedelemben, utána kérdéseket lehet feltenni, ezekre válaszol az elnökség tagja, egyesével, vagy az összegyőjtött kérdésekre együtt. Utána a KGY dönt a beszámoló elfogadásáról. Szükségtelennek érzi, hogy minden kérdésrıl külön KGY-i döntés szülessen. HL: Nem szavazást kér, hanem lehetıséget, hogy a kérdés feltevıje nyilatkozhasson, hogy elfogadja-e a választ, vagy sem. LE: Természetesen meg fogja kérdezni a kérdezıt, hogy személy szerint elfogadja-e a választ, vagy nem. Mivel a KGY láthatóan még mindig nem éri el az 50%+1 szavazatot, ezért a KGY nem változtathat a KGY napirendi pontjain, de a sorrendjét megváltoztathatja. İ majd élni kíván ezzel.

3 3. oldal/összesen 31 oldal. A szavazatszámláló bizottságba önként jelentkezıket keres. (A bizottságba jelentkeznek: Némethy László, Némethyné Bodonovich Katalin, Parragh Gáborné, Téglás Gergely, Soós Árpád.) A mandátumvizsgáló bizottságot utólag a KGY-nek meg kell erısítenie. 3 tag és 1 póttag van a Bizottságban. Elnöke: Párkányi Balázs, tagjai: Fehér György és Vidovich Kálmán, póttagja: Gertheis Antal. OKGY/ /3. A Mandátumvizsgáló Bizottság megerısítése A látható többség igennel szavaz. 0 nem. 2 tartózkodás. A KGY megerısíti a MVB-ot, melynek tagjai: Párkányi Balázs, Fehér György, Vidovich Kálmán, Gertheis Antal. LE: Ismerteti a KGY napirendi pontjait. 1. Levezetı elnök elfogadása, jegyzıkönyvvezetı, két hitelesítı, szavazatszámláló bizottság megválasztása, mandátumvizsgálók megerısítése 2. Mandátumvizsgáló bizottság jelentése 3. Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 4. Országos elnöki megnyitó 5. Pótjelöltek felvétele 6. Az Elnökség beszámolója o Elnöki beszámoló o Ügyvezetı elnöki és gazdasági vezetıi beszámoló o évi költségvetés, közhasznúsági jelentés (A LE jelzi, hogy ezt a két pontot késıbb tárgyalná.) o Vezetıtiszti beszámoló o Fıtitkári beszámoló 7. Az Országos Intézı Bizottság beszámolója 8. A Felügyelı Bizottság beszámolója 9. Közhasznúsági jelentés elfogadása 10. A Jelölıbizottság beszámolója 11. Tisztségviselık megválasztása titkos szavazással évi költségvetés elfogadása 13. Javaslatok, indítványok (Erre két héttel ezelıttig lehetett témákat kérni) 14. Szavazatszámláló Bizottság ismerteti a titkos szavazás eredményét 15. Országos elnöki lezárás Szoó Márton csst. (50.), továbbiakban: SzM: Észrevételezi, hogy a kiküldött meghívóban nem szerepelt a közhasznúsági jelentés elfogadása. LE: Eredetileg a 6. pont 3. bekezdésének a fele ezzel foglalkozik, viszont ı szeretné külön venni, hogy alatta a szavazatszámlálás folyhassék. 2. napirendi pont: Mandátum Vizsgáló Bizottság jelentése Párkányi Balázs csst. MVB elnök (320.), továbbiakban: PB: A lehetséges mandátumok száma 1236, jelen van 120 mandátum, ennyi a kezdeti közgyőlési létszám. Eszerint az 50%+1

4 4. oldal/összesen 31 oldal. szavazat, az egyszerő többség 61 szavazatot, a 2/3+1 pedig 81 szavazatot jelent. A LE elfogadásra terjeszti fel a MVB jelentését. OKGY/ /4. A mandátumvizsgáló bizottság jelentésének elfogadása 120 igen. 0 nem. 0 tartózkodás. A MVB jelentését a KGY elfogadja. LE: Javasolja a látható többség ellenpróbákkal való alkalmazását, ilyen esetekben csak az ellenpróba számának rögzítését. HP: Az SZMSZ 16./5/A. írja elı a SZB kötelezettségeit, a titkos szavazások eredményeinek pontos rögzítését és a határozatképesség követését, de nem írja elı az egyszerő szavazatszámlálás esetében a szavazatszámlálás technikáját. LE: Kéri, hogy, aki távozik, adja le a kártyáját, így követni lehet a jelenlévı mandátumok számát. 3. napirendi pont: határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása LE: Megállapítja a határozatképességet. A napirend elfogadása. A LE újra felsorolja a napirendi pontokat, felhívja a figyelmet, hogy mivel megismételt KGY, új tagokat nem vehet majd fel az 5. pontban, csak a négy héttel KGY elıttig megérkezett jelöléseket tudja figyelembe venni. OKGY/ /5. A napirend elfogadása A látható többség igennel szavaz. 2 nem. 1 tartózkodás. A KGY a módosított sorrendő, eredeti napirendi pontokat magába foglaló napirendet elfogadja. 4. napirendi pont: Országos Elnök megnyitója BB: Nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Egy ilyen közgyőlés nem csak azért érdekes, mert fontos döntéseket hozunk, hanem azért is, mert találkozhatunk egymással. Ez a találkozás az igazi lényege a mai alkalomnak. Ebbe a néhány perces megnyitóba nem fog beleférni a mögöttünk álló 3 illetve 4 év értékelése, ehhez megfelelı anyagot találtok a közgyőlés honlapján, viszont néhány gondolattal kiegészíteném mindazt. Az elmúlt 3 (4) évben nem nagyon emlegettük, de nem lehet kizárni, hogy a mai napon ne hangozzék el az, hogy a 4 éves mandátumunkat tulajdonképpen 3 éven át tudtuk betölteni: néhány hónap kivételével a 4 év leszőkült ennyi idıre. Kölcsönös elvárásokkal voltunk: mi a tagság felé, mi a megválasztott országos elnökség, és az országos elnökség felé a tagság. Ez a kölcsönös elvárások rendszere általában elég rosszul mőködik, mert vannak olyanok, akik csalódnak, akik nem azt kapják, amit szeretnének, illetve, amit elvártak. Felírtam magamnak néhány gondolatot, hogy elnökségként miket éltünk meg. Megéltük a lelkesedés magasságait, az egészen hihetetlen összetartozás-élményt; aki ott volt Székesfehérváron annak idején, átélhette, hogy mit jelent az, amikor több százan hozunk meg egy döntést. De azt sem tagadjuk, hogy voltak mélypontok is az elnökség mőködésében. Nem kívülrıl való értékelésként szeretném mondani, hanem belülrıl, mint elnökség egyik tagja, hogy a lelkesedésünkben mi sem voltunk mindig annyira feltüzelve, mint amennyire kellett volna. Különösképpen az elsı 9 hónap rettentı rossz

5 5. oldal/összesen 31 oldal. hatással volt a munkánkra, és ebbıl nagyon sok mindent lehetett érzékelni. Az elmúlt években soha nem beszéltünk arról, hogy kiket kérünk számon, hogy valakiket meg szeretnénk kérdezni korábbi mőködésükrıl, tevékenységükrıl. Nem indítottunk fegyelmiket, nem próbáltunk oda nem adott dokumentumokért erıszakkal bejutni lakásokba, nem próbáltunk feltörni kódokat. Csak egyszerően megpróbáltuk állni azt a helyzetet, amikor ezt többen így fogalmaztuk meg szekrényekbıl csontvázak estek ránk. Hegycsúcsok és mély völgyek: igen, átéltük ezeket. Talán a legnehezebb az volt, amikor azt éltük meg, hogy a lelkesedés csökken. Hogy a mögöttünk állók, a velünk együtt dolgozók, lelkesedése ugyanúgy csökkent, ahogy esetleg a miénk is. Ezt a lelkesedést nagyon nehéz volt helyreállítani, nagyon nehéz volt újra, meg újra berúgni a motort, mondván: gyerünk, lássunk neki, csináljuk! Talán néhány dologban sikerült egészen egyértelmően elırébb jutnunk. Az egyik, amit felírtam, az a tervezés. A tervezés egyértelmő pozitívuma a mögöttünk álló néhány évnek. Rendelkezésünkre állnak olyan naptárak, amikkel lehet tervezni. Ezeket lehetıség szerint megpróbáltuk úgy elkészíteni, hogy a Szövetség egésze igénybe vehesse. Nyilván a tervezésbe még így is hiba csúszott, ám remélem, hogy megkönnyítette a munkátokat. A másik pedig a kritika. Ahogy az elıbb említettem, kaptunk, vagy mondhatom, kaptam néhány övön aluli ütést, amire nagyon nehéz volt válaszolni. Sok esetben ezt nem is tettük meg. Ezt néhányan számon kértétek rajtunk, hogy miért nem lépünk fel keményebben a kritikusokkal szemben. Azt gondolom, hogy bizonyos kemény kritikákra az is válasz, ha az ember nem veszi fel a kesztyőt, amit feléje dobnak. Az országos elnökségi munkában egy dolgot tanultam meg nagyon jól. Kritikát akkor gyakorlok valaki munkája felett ezt Balutól tanultam, és itt köszönöm neki ha tudok jobb megoldást, és annak megvalósítására készen állok. Egyéb esetben a kritikát megfogalmazom és elmondom, de lehetséges, hogy nem olyan hangerıvel és eréllyel közlöm, mint ahogyan az kikívánkozna belılem. Ez volt számomra a legerısebb tanulság az elmúlt négy évbıl. Sikerek és kudarcok: errıl nem fogok most beszélni, mert nagyon jó az a két feltöltött anyag, ami a 2006-ban megfogalmazott kérdésekre egyfajta választ kínál, remélem a közgyőlési honlapon nagyon sokan ezt megtaláltátok. A Ránk Vár a Világ ígéreteit is megpróbáltuk elemezni: mi az, ami sikerült, mi az, amiben út közben vagyunk, illetve mi az, amivel nem tudtunk foglalkozni, mert nem volt rá idı, illetve van még egy negyedik kategória is, mi az, ami idıközben változott, amire azt mondtuk, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Két nagy kérdést szeretnék föltenni. Mi az, ami közös munkára motivál bennünket? Lacira is nézek, aki a legtöbb kérdést megfogalmazta, illetve talán mondhatjuk így, hogy az országos elnökség ellenzékeként a szócsı szerepét magára vállalta. A közös szó ki van erısítve: Mi az, ami a közös munkára motivál? Azt gondolom az, ha megtaláljuk a kibontakozást lehetıségét. Hogyha valami, amiért dolgozunk, annak van eredménye, van látszata, és ezt mások is együtt tudják velünk csinálni. Nyilván a hierarchia nagyon sokszor közbeszól az egyéni elképzeléseknél. És ez a másik nagy leckénk országos elnökségként: mennyire nehéz volt néhány döntést megvalósítani, hiszem nagyon sokszor ellenkezı véleményekbe ütköztünk. Sıt volt olyan tapasztalatunk is, amikor a hierarchia erejével sem tudtuk megvalósítani azt, amit szerettünk volna. Ami még motivál a közös munkára, ha jó csapatban dolgozhatunk együtt. Az elmúlt 3-4 év alatt az országos elnökség kikristályosodott, mert együtt maradtunk. Nyilván voltak belsı konfliktusaink, de ennek ellenére megpróbáljuk ezt a munkát, amit vállaltunk, vállalunk, együtt végezni. A harmadik, ami motivál, ha azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül abban, amit vállaltunk, hanem együtt dolgozhatunk valami nemesebbért. A másik

6 6. oldal/összesen 31 oldal. kérdés: Mi az, ami eltántorít? Mindannyiunkat nagyon keményen befolyásol az, hogy hány helyen kell megfelelnie, hogy nagyon sokirányú az elkötelezettségünk. Az országos elnökségben három hangadó szerepet vivı tisztségviselınek magamat is ideértve mindhármunknak kisgyermekes családunk van, s talán a leginkább ez az, ami egyéb más programot is biztosít számunkra. Mondhatnám ezt úgy is, hogy az idıhiány az, ami nem engedi azt, hogy olyan erıvel dolgozzunk, mint ahogyan kellene. Második pontnak felírtam a csapatmunka hiányát. Talán itt elhangozhat, bár nem sokszor hangzott eddig el, hogy milyen rossz azt megélni, amikor valaki elıre megy, és amikor hátra tekint, akkor azt látja, hogy nincsenek mögötte. Ezt a csapatparancsnok is megéli, talán még a rajparancsnok is. Megélik a kerületek vezetıségei és mi, az országos elnökség is, hogy valamiért nagyon küzdöttünk, valamit nagyon szerettünk volna, és ez nem tudott megvalósulni, mert egyedül maradtunk benne. Aztán felírtam harmadik pontként a már említett túlzott kritikát, amikor olyan hangnemben kell valakivel fölvenni a kommunikációt, ami egyikünknek sem lehet célja. Hadd említsem meg a Vezeték nevő újságot, ami azt gondolom, nem a megfelelı módon jelent meg, nem a megfelelı módon ért el titeket, akiket elért. Sajnos nincs itt a fıszerkesztıként jegyzett Ormay József cserkésztestvérünk; szeretném, ha itt ülne, hiszen akkor nem kellene az ı távollétében errıl beszélni. Nem a kritikák ellen szeretnék szólni, csupán a kritikának a terjesztése ellen. A kritikának kifejezetten nagy szerepe van, amit köszönünk, de nem mindegy, hogy az hogyan történik. A negyedik, ami eltántorít bennünket a munkától, és lehetıségeinket rövidre zárja, amikor mással kell foglalkoznunk, mint amivel igazán szeretnénk. Amikor nem jut idı a nevelımunkára, nem jut idı a programokra, amikor pereskedni kell járni, amikor felesleges iratokat kell gyártani, amikor pályázatírás ideje alatt kiszolgálni kell az országos központban, és sorolhatnám tovább azokat az eseményeket, amelyek nem feltétlen jutottak el a cserkészközvélemény egészéhez, de visszafogtak bennünket a munkánkban. Néhány mondatot arról, hogy kik vagyunk most. Az elsı, ami magáért beszél: hányan vagyunk? A WOSM-nek 6307 fıt jelentettünk. Mi a valóság és mi a statisztika? Mi rejlik e mögött? Hányan vannak azok a csapatparancsnokok, akik nem adják le a jelentést idıben, akik nem vállalják föl a csapatuk létszámát, mert ez túlzott tagdíjfizetést jelentene? Hányan vannak azok, akik megpróbálnak kitérni a Szövetség jogos elvárásai elıl? 6300 fı, akit a WOSM-nek jelentettünk. Elég abba belegondolni, hogy amikor a jelenlévık nagy része tizenéves volt, akkor legalább a duplája volt a lejelentett létszám, de két és félszeres létszámokat is adtunk le. Vajon mi ennek az oka? Ezt nem az országos elnökség feladata megfejteni, mi elindíthatunk errıl kérdéseket, platformokat, de a Szövetség vezetıinek közös feladata, hogy ebben kicsit változzunk. Kik vagyunk, mi az identitásunk, milyen az arculatunk, mi a kép, ami rólunk él? Ezen a téren talán sikerült egy kicsit elırébb lépnünk. Igyekeztünk a lehetıségekhez képest sok sajtómegjelenést szerezni; nyilván ez nem úgy megy, ahogy az ember szeretné: de a nagyobb programok kapcsán mindig sikeresebb volt. Ezen a téren is szeretnénk fejlıdni, persze ezt is közösen kell megvalósítsuk. Hol vagyunk? Jól tudjuk, hogy a fıváros környékére koncentrálódik a cserkész társadalom nagy része. Ennek hihetetlen nagy veszélye az, hogy a vidéki csapatok, vidéki kerületek elanyátlanodnak, és azért mert nem találkoznak a többiekkel, úgy érzik, hogy ık nem fontosak a Cserkészszövetségnek. Én, mint vidéken élı egykor budapesti, nagyon jól látom, hogy ez micsoda veszély. Ezért szeretettel kérek mindenkit, hogy gondolkozzatok ezen, hogy mit lehet kezdeni ezzel a kérdéssel, amit nem a Cserkészszövetségnek kell megoldani, de nekünk kell kezelni. Hogyan tudunk én

7 7. oldal/összesen 31 oldal. borsodi vagyok mondjuk a borsodi végeken élı néhány cserkésznek segíteni, hogy csapatéletet és közösségi életet is tudjanak élni. A többi vég -et is ide sorolhatnám. És a Miért vagyunk? kérdés is fölmerül. Szövetség vagy mozgalom? Együtt vagy külön? Mozgalmat építünk, vagy szövetséget? Mit akarunk tenni, mi a célunk? Közösség és infrastruktúra az, ami meghatározta az elmúlt éveket. Terveink és a jövı néhány mondatban. Megtaláljátok a közgyőlési honlapon az elnökség stratégiai javaslatát. Mielıtt még bárki föltenné a kérdést: ez nem stratégiai anyag, csupán egy javaslat ennek az anyagnak az elkészítéséhez. Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztunk, hogy ebbıl formálható és formálandó anyag legyen, amit elétek tudunk tárni. Szeretném, ha elindulna egy közös gondolkodás, hogy mi az, amire majd 2014-ben figyelnünk kell, az akkori elnökség hogyan tud majd beszámolni errıl. Négy fı pontja van: 1. Nevelı mozgalom. Sokkal jobban szeretnénk a nevelıi munkára figyelni, akár belsı pályázatokkal. Az eddigi szervezeti kiépítés helyett odafigyelni arra, hogy valóban azzal foglalkozzunk, ami az igazi munkánk, ne pedig a szervezet kiépítésében vesszünk el. Az elmúlt idıszakban nyilván ki kellett építenünk egy szervezetet, nyilván meg kellett építenünk egy intézményt van, aki vízfejnek mondja, én inkább országos fejnek egy országos központot. Ez megtörtént, és reméljük, hogy mostantól jobban tudunk figyelni a nevelésre. 2. Belsı és külsı párbeszédre épülı civil szervezet. A belsı párbeszéd mellett találtok még egy fontos kifejezést: hogy mindezt a bizalomra szeretnénk építeni. Hihetetlen rossz megtapasztalni azt, amikor az országos elnökség tagjaként megjelenek valahol vidéken, és azt érzem, hogy: Na, megjött a fejes a fıvárosból, holott én ugyanúgy egy vidéki lelkész vagyok, akár csapatparancsnok is lehetnék abban a kis faluban, ahol élek. Nagyon rossz ezt látni, hogy ketté kell, hogy váljunk. Miért ne lehetne az országos elnökség sokkal jobb-ban, baráti viszonyban azzal, akik ıt megválasztották? A külsı párbeszéd egyértelmően arra utal, hogy szeretnénk nagyobb szerepet vállalni a magyar ifjúsági életben. Erre nem nagyon volt lehetıségünk, az elmúlt kormányzati ciklusok ezt nagyon beszőkítették. Talán nem inkorrekt politikailag, ha azt mondom, hogy nagy bizalommal vagyunk, hogy talán kapunk némi szerepet ezen a téren is. 3. Hagyomány és megújulás. Szeretnénk a 100 éves évfordulót méltóképpen megünnepelni. Ehhez is találtok fönn javaslatokat, anyagokat; könyvkiadással, a Cserkészmúzeum további fejlesztésével azt szeretnénk, ha a múzeum nem csak az idısebb, érettebb korosztálynak lenne kedvelt helye, hanem a fiatalok is nagyon nagy örömmel mennének oda, hogy egyfajta információ ide-odaáramlás megvalósulhatna. Nagyon sok tervünk van ezen a téren is. 4. Szeretnénk sokkal jobban jelen lenni a társadalomban, hogyha hallatnánk jobban a hangunkat. Nyilván erre rögtön meg lehet kérdezni, hogy miért nem tettétek. Ehhez az kell, hogy legyenek emberek, akik segítenek nekünk, akik lehetıségeket is biztosítanak, és akik segítenek kidolgozni ezeket a véleményeket. Látható alul egy beképzeltnek tőnı latin mondat: a filozófia a teológia szolgálóleánya. Lelkészként ez a mondat jutott eszembe, hogy a szövetség és a mozgalom viszonya valami hasonló kell legyen, a mozgalmat a szövetség kiszolgálja, hogy meg tudja valósítani a céljait. Egy gondolatot hadd mondjak még, mielıtt a további jelentésekre rátérünk. Nagyon jó volt olvasni azt a sok javaslatot, ami 2006-ban megfogalmazódott. Azóta a lendület kissé megcsappant. Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy segítsetek nekünk, hogy olyan legyen ez a Szövetség amilyent szeretnénk. Ezt minden alkalommal elmondjuk, lehet, hogy banális,

8 8. oldal/összesen 31 oldal. lehet, hogy van, akinek egyik fülén bemegy, a másikon kijön, de csak akkor tudunk adni, ha elmondjátok, hogy mit szeretnétek. 5. napirendi pont: Pótjelöltek felvétele LE: Az SzMSz 17.1.f alapján helyszíni jelölés nem lehetséges, mert nincs mód megismerni a jelölteket. HL: Az OIB megszüntette az SzMSz ezen pontját. Sergyán Szabolcs csst. FB elnök (320.), továbbiakban: SSz: április 4-én volt egy OIB ülés, amely ezt a pontot törölte az SZMSZ-bıl, viszont az ASZ 30/6 pontja egyértelmően kimondja, hogy csak az lehet országos jelölt, akirıl az országos elnök két héttel a közgyőlés elıtt kiküldte a jelölési tájékoztatást. Mivel az ASZ erısebb szabályzat, mint az SZMSZ, ezért helyszíni jelölésre nincs lehetıség. HL: Egyrészt az egyik FB jelöltrıl nem érkezett tájékoztatás. Másrészt akkor most hatályos-e az SZMSZ, vagy nem? Gresz Sári cst. Országos Külügyi Bizottság (433.), továbbiakban: GrS: Az elnökségnek megköszöni az OKB munkájához szükséges segítséget. Fájdalom, hogy lemaradt a közgyőlés elıkészítı anyagaiból az OKB beszámoló, ráadásul a WOSM tanácskozása is itt történt, Budapesten, jó lenne, ha a tagság is tudomást szerezne minderrıl. HP: Igaz, hogy 2009-ben történt egy 17. paragrafus f pontjára vonatkozó törlés, de az is igaz, hogy ez az OIB döntés nem került átvezetésre az SZMSZ-be. Ezt az ütközést rögzítjük a jegyzıkönyvben, és a törlést haladéktalanul átvezetjük. LE: Bárminek lehet helye a KGY napirendi pontjaiban, csak 4 héttel KGY elıtt érkezzenek be azok a kiegészítések, nagyon szívesen hallgatnánk meg pl. a külügyi beszámolót is. HL: A FB jelöltekkel kapcsolatban az egyik jelöltrıl csak adatok jöttek, jellemzés nem. LE: Ezt majd a jelölıbizottság beszámolójakor vegyük elı, a 10. napirendi pontban. Pótjelölésre nincs lehetıség, ezen túlléphetünk, az ASZ ide vonatkozó pontja alapján. 6. napirendi pont: az elnökség beszámolója LE: Felkéri az elnökség tagjait a beszámolók megtartására. A beszámolók után lesz lehetıség a közvetlen kérdésekre és a kérdésekre adott válaszok elfogadására. BB: A jelentések olvashatók a honlapon. Néhány kiegészítı mondat. Az elnök híd-szerepe. Jó volt látni, mennyi helyre lehetett elmennie, az összes ellenérzés és nehézség dacára, mekkora és milyen minıségő cserkészmunka folyik az országban. LE: HP felvetésére a kérdésre adott idıt fél percben a válaszra adott idıt 2 percben maximálja. HL: A 2006-os ígéretekbıl mi valósult meg? - Módszertani füzetek, amik a napi cserkészmunkát segítik. Hogy állunk ezzel? - Közösségi tér a székházban cserkészvezetık részére, nagyobb vidéki városokban ilyen központok megszületésének segítése. Melyik vidéki városban sikerült ez? - Nemzeti Programiroda. Hol van? - Táborhely adatbázis. - Módszertani adatbázis. A használatban van-e, hiszen az utolsó bejegyzés 2008-as. - Cserkészigazolvány megújítása, elektronikus rendszer.

9 9. oldal/összesen 31 oldal. - Belsı kommunikáció javítása A belsı kommunikáció javításának részeként szüntettétek-e meg a Magyar Cserkészt és a Vezetık Lapját, természetesen szigorúan szakmai alapon? A Vezetık Lapja kiadásáért felelıs elnök vállalja-e a felelısséget az elmaradt számokért, tudja-e egyáltalán, kinek mennyivel tartozik? - A cserkesz.hu arculata ehhez a tagok és kerületek mikor fognak tudni kapcsolódni? - A kérdıívek, kerületeink jövıje link egy aukciós lapra mutat. Részvénytársaság-e az MCSSZ, hogy egyes részeit el lehet adni? - Miért van két bankszámlája az MCSSZ-nek? Ekkora összegek érkeznek be? LE: Kérdi, hogy sok kérdés lesz-e még, mert szeretnénk hatékonyan mőködni. HL: Megköszöni, hogy az országos elnök elıre közrebocsátotta jelentését. Az így felszabaduló idıt szeretné kihasználni. LE: Figyelmezteti HL-t, hogy ezt az idıt mindenkinek adta az elnök, reméli, hogy nem tekinti mindenki sajátjának ezt az idıt, mert akkor a többszörösét fogjuk felhasználni. HL: Még három kérdésre kér idıt. - Cserkész mobil flotta bıvítése megtörtént-e? A Katolikus flotta percdíjai kedvezıbbek, nem lehetne-e beléjük olvadni? - Hiányolja az elnök OIB-n való részvételét. - Az országos elnökségikrıl miért nincsenek jegyzıkönyvek? - Az elnök 3 év alatt 6 KGY-t hívott össze, és ez a mai sem kivétel az alól, hogy szabálytalanul lett összehívva. Az OIB elıtt nyilatkozott az elnök arról, hogy a tagdíjemelést, ami a rendes tagok számára duplázást jelent, szándékosan nem vette fel a napirendre. HL furcsának tartja, hogy az egyebek napirendi pont alatt, rejtve fog szó esni a tagdíjemelésrıl, ami a fenntartókat és a tagokat is érinti. Azt szeretné megtudni, hogy amikor az elnök ilyeneket lép/kér, akkor a., b., c., válasz közül melyik igaz? A., Nem tudtad, mi van a szabályzatban, nem ismerted a szöveget? B., Ismerted a szöveget, de nem értetted? C., Értetted, de nem érdekelt? A Felügyelı Bizottság ( ) hogy elfogadásra kerüljön. Nem került. Még csak napirendre sem. Miért? Hasonlóképpen az OIB által választott ( ) nem került a közgyőlés elé. Miért? - A centenáriumi jamboree, hogy juthat el Albert hatáskörébe? Végh Tibor: Arra a kérdésre, hogy mi az, ami a közös munkát motiválja: a csapatokkal és tevékenykedı részekkel a kapcsolat fenntartása. İ a cserkész rádióállomást vezette 15 évig. A nemzetközi elismerést megkapta, de itthon tudomásul sem vették. Tavaly küldött egy ajánlott levelet az országos központba, és a mai napig nem kapott választ. Segítı szándékból mondja, hogy a kapcsolatot meg kell tartani. Az, hogy a létszám 6307 fı, az tragédia. A nevelés a legfontosabb, mert nincs nevelés a családban, nincs nevelés az iskolában és a cserkészetben se. Itt is ketten köszöntek. Belsı és külsı kármentés. Nem fog tudni egyetlen beszámolót sem elfogadni, mert az Internet nem egy stabil információ, azt bármikor meg lehet változtatni, nem lehet hitelesíttetni. A belsı és külsı párbeszédre több alkalmat kell találni. Társadalmi együttmőködés. Szomorú, hogy amikor a Jobbik gárdákat szervez, akkor nem lehet látni, hogy a cserkészek elmennének és a katonai sírokat rendben tartanák. Jancskiné Csillag Katalin, késıbbiekben: JCSK: Készült-e éves munkaterv? Szakács Gusztáv: A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alelnöke Buday Barnabás, és az elmúlt 3 évben jó volt az együttmőködés. Ennek eredményeképpen napokon belül megjelenik az új MCSSZF Almanach.

10 10. oldal/összesen 31 oldal. BB: Válaszol a feltett kérdésekre. Fıleg 2009-es évet érintıkre. Lesznek olyan kérdések, amelyekre nem tud úgy válaszolni, mint ahogyan szeretne, mert elrontottuk, nem tettük meg, amit megígértünk, mert nem tudtuk végrehajtani. - A legnagyobb hiányosság a Vezetık Lapjának átalakulása. Interneten jelenik meg, szeretnék pótolni az összes eddigi elmaradást. A VL-ban neki is komoly felelıssége van, az egyik szám az ı hibájából nem jelent meg. - A MCS-vel kapcsolatban, ahogy minden évben elhangzik, arra jutottak, hogy korábbi formájában nincs értelme fenntartani, ezért a Szlovákiában kiadott Cserkész újságot támogatták a pályázaton megnyert összegekkel is. - A HL által felvetett dolgok közül több minden elindult. Például a módszertani füzetek. Az EINK néven elhíresült anyaghoz nagyon kevés hozzászólás érkezett, ebbıl próbáltunk készíteni valamit, az EINK elsı füzete hozzáférhetı, eltölthetı, kinyomtatható. - A kerületeink jövıje link nem tudjuk, hogy került oda. - A cserkész mobilflotta átkerült az IKSzI-tıl az MCsSz-hez, a jelenlevık zömének ez áll rendelkezésére. Bıvült, 510 fı van benne. - Az OIB-n az elnökség egyik tagja mindig jelen van. Igyekszik ı, de mivel annyi programon kell részt vennie, idınként mást elırébb sorol. - A hibák közé tartozik a rendkívüli közgyőlések alkalmával vétett mulasztások. Annak idején védekeztek azzal, hogy nem tudták, hogyan kell ezt csinálni, de reméli, hogy a hibák száma egyre kevesebb. - A tagdíj emelés olyan kérdés, amelyet állandó fórumokon tárgyalnak. A formális kritériumok tekintetében HL-nak igaza van, hogy miért nem került ez kiemelésre, ugyanakkor mindenki tudja, hogy a tagdíj egy réges-rég óta húzódó, mélységeiben megtárgyalt kérdés, és hogy az országos központ milyen gondokkal küszködik. Ez a mindenki tudja, ez egy bı általánosítás, és elnézést kér azoktól, akik nem férnek hozzá az internethez. A VL és az elnökségi hírlevelek kapcsán: van mód arra, hogy kinyomtassák ezeket, akinek szüksége van ezekre, jelezze. - A centenáriumi jamboree kérdését nem szeretné most tárgyalni. (HL megszólal, de nem érthetı, amit mond.) Erre egy külön fórumot lehet keríteni, de nem kell az elnökségi beszámoló részét képezze. - A cserkész rádióállomás kapcsán megkaptuk azt a levelet, és igyekszünk pótolni. Az ilyen hibák mögött az húzódik, hogy nincsenek önkéntes tömegek, akik arra jelentkeznek, hogy ık szívesen vinnének még egy ügyet a hátukon. A fizetett alkalmazottak tudnának arról mesélni, és itt a Marci (t.i. Csepregi Márton irodavezetı) elcsigázott arcára nézek, hogy mennyi túlórát kell vállalniuk ahhoz, hogy akárcsak ez a közgyőlés létrejöjjön. - Katalin kérdésére éves beszámoló 2007 óta van, letölthetı, munkaterv pedig az OVTnél látható. Országos elnöki munkaterv nem került fel Nem tudom, hogy érdemes lenne-e közétenni azt, hogy én merre szeretnék elmenni egy évre elıre. HL (közbeszól): forintról van szó - A négyszázezer forintra akkor gyorsan hadd válaszoljak. Amennyiben azt szeretnénk, hogy ne Budapestrıl irányítsunk mindent, akkor a vidéknek valamilyen módon biztosítani kell a költségeit. Ez megint egy övön aluli kérdés, ez az elnök útiköltsége.

11 11. oldal/összesen 31 oldal. Miskolc-Pécs útiköltség mit jelent? Ha erre nincs szükség, jelezzük. Ez nem BB magán passziója, bár nagyon szívesen vesz részt, és vállal el meghívásokat, amennyiben ezt nem tudjuk biztosítani, akkor ezt meg kell vágni. LE: Kérdezi, hogy a válaszokat elfogadják-e a kérdezık. HL: Van kérdés, amire nem kapott választ. Országos elnökségi jegyzıkönyvek. BB: Általában kéthetente találkoznak, olykor hetente. Laci tényleg kereste a jegyzıkönyveket, engedd meg, hogy ezt elmondjam, nem bejelentkezve megérkezett egyszer a szövetségi irodába, pályázatíró napon, a munkatársak figyelmét lekötve fél napig fénymásolták az iratokat, és töltötték le a számítógéprıl. Ne haragudj, hogy ezt elmondom, bizonyára érzitek, hogy kezdem elveszíteni a türelmemet. Az országos elnökségnek a jegyzıkönyvei megtalálhatók feltöltve, szintén internetes formában a megfelelı honlapon, az országos elnökségnek a honlapján. Igyekeztünk ezt rendszeresen vezetni. Ezek vezetésével az iroda vezetıje Csepregi Márton van megbízva. LE: Lezárja a választ: a jegyzıkönyvek elérhetıek. Tarnai Edit: Nagyon megrázza, hogy Márton Áron lapja megszőnik. Amikor a 89-ben elkezdték a cserkészetet, mindenki a maga zsebére utazott, de ez ma tényleg nem tartható. HL: Nem tudja teljes mértékben elfogadni a válaszokat. Végh Tibor: Tudomásul veszi a választ, de a beszámolókra nem tud majd igennel szavazni. Jancskiné Csillag Katalin: Elfogadja a választ. LE: Az elnöki beszámolót szavazásra bocsátja. A MVB szerint a jelenlévı mandátumok száma 126. OKGY/ /6. Az országos elnök évi beszámolójának elfogadása A látható többség igennel szavaz. 18 nem. 5 tartózkodás. A KGY az országos elnök beszámolóját elfogadja. HP: Az ügyvezetı elnök beszámolója. 10 oldalas beszámolóból néhány pontot emel ki. A 2009-es évben a mőködés a 2008-as évhez volt hasonló. A titkárság vezetését Csepregi Márton vette át Szabó Gergıtıl. Az irodában még 3 fizetett alkalmazott dolgozik, valamint önkéntesek és gyakornokok. Ez utóbbiak bevezetése jó tapasztalatnak bizonyult, sok területen tudnak dolgozni. Ki lehet emelni a kommunikációs területet. Amióta külön ember foglalkozik ezzel, a Szövetség sajtómegjelenései megsokszorozódtak, nem csak programhoz kötıdnek, költségvonzata csekély. A Concordia 2010 az elsı olyan program, ami a Szövetség központjában szervezıdik, itt a 70 önkéntes élén álló projektvezetı heti 20 óra munkáját fizetik meg. Kétféle típusú önkéntesség valósul meg: van az önkéntes önkéntes és az, amikor valaki a csapatán kívül vállal önkéntességet, ez az új típusú önkéntesség, azt mondják, munkatapasztalathoz kötıdik. Lesz még munka a jövıben azzal, hogy az önkéntesség és fizetettség határait jobban megtalálni ben majdnem kétszer annyi pályázatot írtak, mint egy évvel korábban, de kevesebb pénz van és több a pályázó. Sajnos, amíg valaki ezzel foglalkozik, addig másra nincs ideje. A Múzeum Gödöllıre költözött, október 20-án nyílt meg az állandó kiállítás. A levéltár vette át az iratanyagot, levéltáros foglalkozik vele. Bokody József és Ferencz Mária járnak Gödöllıre, így van cserkész jelenlét is. A tulajdonjog az MCSSZ-nél maradt. A költözés felét a múzeum, felét az MCSSZ állta, ebbıl a tagok ,-ot adtak, a maradékot a központ pótolta ki. A gazdálkodás szempontjából csak olyan

12 12. oldal/összesen 31 oldal. kiadás engedélyezett, amihez van bevételi rész is. Vannak a struktúrában lukak is. Olyan kevés a beérkezı tagdíj, hogy azt csupán pályázatokkal lehet kipótolni. Azt a sok mindent, amit az SZMSZ és ASZ elıír, a legjobban az országos központ képes betartani. 26 pályázatunk nyert, ezer forintos kategóriában. Tavaly volt elıször központi 1% kampány, kezdjük elérni az EU forrásokhoz szükséges fegyelmet és színvonalat. A kerületek gazdasági anyagai késve érkeznek meg, ez sok nehézséget okoz. Túlbonyolított az SZMSZ és ASZ elıírta jegyzıkönyvek mennyisége, szinte egyik kerület sem képes ezeket teljesíteni, nincs kapacitásuk ilyen mennyiségő adminisztrációra. Szép szóval próbál hatni a központ, restrikciónak és fenyegetızésnek nincs helye. Ez egy közösség, amire pozitív kommunikációval lehet hatni. A VL-rıl annyit, hogy 2009 végére az összes elmaradt lapszám anyaga összeállt, ez az Interneten hozzáférhetı, az elıfizetıknek elküldték ben 3 elıfizetı van, ezek közül az egyik a Balu. A MCS kiadása 2 millió forintba kerülne, nincs annyi elıfizetı, amennyi ezt fedezni tudná. Nincs rá forrás, hogy a hiányt lefedjük. Tavaly forintot továbbított a központ Felvidékre, hogy legyen a Cserkész c. újság. Az ottani elnök, Csémi Szilárd Kismedve is azt mondta, hogy gondolkodnak azon, hogy leállítják az újság nyomtatását, mert nem tudják finanszírozni. Ha ez megtörténik, valamiféle közös, internetes portálban lehet áttérni. A Külügyi Bizottsághoz annyit, hogy 2010 az aratás éve, jövıre lehet majd beszélni a Cserkészszimpóziumról és a Concordiáról, amikor Budapest újra rákerült Európa cserkész-térképére. Az elmúlt években a Külügy nagyon komoly belsı építkezésen esett át, és hatékonyan tudták segíteni az elnökség munkáját. Köszönet nekik ezért. LE: Kérdésekre ad módot, kéri, hogy a fél perces keretet tartsuk. Csermely László cst. (412.), továbbiakban: CSL: Nem lehetett hallani a 2006 elıtt mőködött Stratégiai Bizottságról. Annak idején ez a Bizottság komoly támogatási összeget kapott, kérdi, hogy ennek az elszámolása megtörtént-e és hogy történt. Ferencz Mária: A Cserkészmúzeum érdemeinek méltatásakor mindig kimarad Sárváriné Rózsika és Péteri István áldozatos munkája. HL: - Négy éve arról lehet hallani csak, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható; mi az új modell? - Ha a tagdíj ekkora probléma, miért csak most került napirendre? - A székház felújításának megvalósult munkái milyen viszonyban vannak Vidovszky cserkésztestvérünk felmérésével? Erre még nem kaptunk választ. De talán most igen. - (Elhangzik egy kérdés, nem érthetı, a LE és HP kéri, hogy HL ismételje meg.) Van kint nálad viszont elıleg. Összeg. És azt szeretném megtudni, hogy a stratégiai pénzbıl, hogy ezt hogyan oldottátok meg. HP: Nálad van elıleg, vagy nálam? HL: Nálad. (derültség a teremben, a folytatás rosszul érthetı) Nálam nulla forint volt összesen. - A vidék segítése kapcsán melyik nagyváros kapott és mit? - Cserkészigazolványokról és bélyegekrıl kér tájékoztatást. - Hogyan kerülhetett egy ( ) piacra az MCSSZ iratanyagának egy része? - Véleménye szerint a Szövetségben 2006 óta szervezeti válság van. Ilyen helyzetben válságkezelésre van szükség, nem lehet stratégiailag tervezni. A II. kerületnek

13 13. oldal/összesen 31 oldal. megfelezıdött a tagság létszáma. Kérte, hogy a stratégiai konferencián ez kerüljön napirendre, nem sikerült felvenni. - Osztod-e az országos elnök úr azon kijelentését, miszerint most nem az igazság számít, hanem az, hogy arra menjünk, amerre többen akarnak? Konkrét példát hoz, Treer Albert kenyai ügyére hogyan kíván reagál reagálni az elnökség? Szakács Gusztáv: Fontos lenne a Cserkész c. újság népszerősítését, az elıfizetést. Jelennek meg magyarországi cikkek is, de nem jut el a szerkesztıkhöz az egész világ magyar cserkészetérıl elég információ. Kéri a titkárságot, hogy informálja ıket. A cserkészparkokról annyit, hogy az elmúlt ciklusban két találkozója volt a magyar cserkészparkok vezetıinek. Tervezik bekapcsolódni a Szív programba, a környezettudatosság jegyében. LE: Kéri, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg, és tömörek legyünk. Virág András cst. (543.), továbbiakban VA: - 4 évvel ezelıtt az elnökség soha nem látott többséggel lett megválasztva. Ehhez képest az elmúlt évek munkája erıs csalódást keltett benne, bár mindenben igyekezett támogatni. - Ott voltam 2008-ban csütörtök esténként Páterrel és még néhányan, hogy egy új szervezeti szabályzatot, mőködési rendet találjunk ki. Nem sikerült egyrıl a kettıre lépni, mert még egymás között sem tudtatok megegyezni. - Az elızı közgyőléseken körülbelül 30 volt a maximális létszám. A gyerekek lábbal szavaznak, a cserkésztisztek is lábbal szavaznak. Hogyha nem velünk foglalkoztok, ha nem a mi problémáinkra reflektáltok, ha nem találjuk meg magunkat a ti programotokban, akkor miért jönnénk el, miért támogatnánk benneteket? Miért lennénk itt? Ha nem néhányan akik felelısségét ( ) hogy mégis valami olyan jelzést adjunk a számotokra, hogy: Hahó! Itt vagyunk! Szeretnénk, hogyha meghallgatnátok, és ránk reflektálnátok, mert mi, csapatparancsnokok, cserkésztisztek, rajparancsnokok, napi kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, tudjuk az igényeiket, tudjuk a mi igényeinket, tudjuk, hogy mik azok a problémák, amelyek minket nap-mint-nap vezetnek, és próbáljuk megoldani a magunk kis köreiben, de egyrıl a kettıre nélkületek nem jutunk, egymás nélkül nem jutunk. - Az elnök úr beszámolójában elhangzott ez a mondat, hogy mindig mással kell foglalkozni, mint amivel szeretnénk. Ha ti nem a mi problémáinkkal szeretnétek foglalkozni, akkor (valaki elkezd tapsolni, a szöveg alatta érthetetlen), hogy nem a feladatotokkal fogtok foglalkozni, hanem a saját elképzeléseiteket próbáljátok meg átvinni a szervezeten, akár hívjuk ezt EINK-nek, akár hívjuk ezt Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak, Alapszabályzatnak. De jelentem: a demokrácia és a Magyar Cserkészszövetség nem így mőködik. Egy táborparancsnokként lehet így viselkedni, de nem lehet így viselkedni egy szervezet vezetıjeként, mert ti arra kaptatok felhatalmazást, hogy azokat a játéktereket, amire a közjog lehetıséget ad nektek, azokat kitöltsétek, megtöltsétek, és vigyétek abba az irányba, amerre mi szeretnénk menni, és a mi problémáinkra reflektáljatok, ne arra, amit ti gondoltok, hogy a mi problémánk. - Kutatóként volt a Cserkész győjteményben, ı kapta az 1. számot, ennek most nem örült, nem a helyén van ez a győjtemény.

14 14. oldal/összesen 31 oldal. - Hogyan folyt az 1989 után keletkezett iratok selejtezése? Hogyan kerülhetett ki a teljes külügyi irattár az Ecseri-piacra, hogy lehetett azt forintért felvásárolni? Benne volt a Magyar Cserkész elıfizetık teljes névsora, lakcíme, és egyéb személyes adatai. Ez durván a személyes jogaimat sértette, hogy illetéktelenül, nem ledarálva, nem elégetve kerülhetett ez ki az Ecseri-piacra. Többször jeleztem ezt a Felügyelı Bizottságnak, többször jeleztem az elnökségnek, próbáltam segíteni, próbáltam jelzéseket adni, de folyamatosan átléptetek azokon a figyelmeztetéseken, szabályokon, amelyeket mindannyian egyébként elfogadunk. Nem értem, nem tudom, hogy miért. - Az életmentı kitüntetés szövegét az elnökség terjesztette elı az OIB-nak, elfogadták, és még sem tartották be. - Az adminisztráció kapcsán ı, mint csapatparancsnok azt várja el, hogy az irattár rendben legyen, a levélre válasz érkezzen, és ha egy döntés születik, az elérhetı legyen. - A VL-t nem lehet elektronizálni, ha ez a központi közlöny. A Magyar Köztársaság törvényeit is a közlönyben közlik, nem feltöltik valahova. Akkor az nincs érvénybe léptetve. Nem lehet így számon kérni a szabályzatokat. A VL nem egy lehetıség, ez kötelesség, ami az Alapszabályban van az elnökségre bízva. - Mi a garanciája annak, hogy a kártya-rendszerő cserkészigazolványok rendszerének kiépítésekor a cserkészek adatai nem kerülnek illetéktelen kezekbe? - A jelenlegi elnökség egyetlenegy tagjára sem fogok tudni igennel szavazni, nemmel viszont igen. Nagykáldi Levente (293.), továbbiakban NL: Hadd szóljak, és hadd tegyem ezekhez a gondolatokhoz hozzá egy kicsit azok nevében, akik néhány gondolatot, akik nem a mostani, hanem az elızı elnökség munkáját segítették, és az azóta tapasztalt, illetve az azóta kapcsolatos tapasztalatainkat és kérdéseinket hadd fogalmazzuk meg a jelenlegi elnökségnek. Amikor körülbelül nyolc évvel ezelıtt egy komoly súlyos helyzetben volt a Magyar Cserkészszövetség, akár jogilag is, akár anyagilag is, volt néhány idısebb cserkésztestvérünk, aki akkor nekilátott, az elnökség munkáját tisztességgel, becsülettel elvégezte. Természetesen tették ezt a maguk módján, a koruknak, az elképzelésüknek megfelelıen. Néhányan akkor melléjük álltunk, és sokat segítettünk abban, személyemben az alapszabály, az SZMSZ kidolgozásában, mások mással, hogy a Szövetség mőködıképessége rendbe jöjjön, jogilag a helyzetünk megszilárduljon, és pénzügyileg is rendbe jöjjünk. Sajnos, és itt kell elmondjam, mély fájdalmamra, nagyon sok cserkésztestvérünk azokban az idıkben, fıleg a 2002 és 2004, 2006-os idıszakot illetve, nagyon sok cserkésztestvérünk nem értette meg azt akkor, hogy segítségre van szükség, folyamatosan, komolyan, mindenféle módon támadta az akkori elnökséget, nehezítette a munkáját, olyan dolgokat terjesztett róluk, amely nem a valóságnak megfelelıek, a munkánkat semmibe vette, és ennek eredményeképpen egy olyan hangulat alakult ki 2006-ban, amely nagyban segített a mostani elnökség megválasztásában. LE: Hadd szakítsam meg NL: Most térnék arra, most térnék arra, hogy a mostani elnökségre vonatkozik. LE: Ezt szeretném kérni, a évi beszámolókról beszélünk. NL: Ez így van, de egy 7 éves szakasz lezárásáról LE: Magamhoz ragadom a szót, annyi jogom van, hogy akkor én beszélek. (NL: Jó, oké.) Ha már ide ültettek... Jó? Tehát a évi beszámolót! A korábbi éveket lehetett volna

15 15. oldal/összesen 31 oldal. korábban, lehetett volna ezernyi fórumon Kérem, kicsit rövidítsünk, egymás türelmét ne húzzuk, van még elvégezni való feladatunk. Tessék folytatni! NL: Igyekszem, rövid leszek. Mióta 2006-ban, illetve 2007 tavaszától a jelenlegi elnökség irányítja a Szövetséget, azok, akik a korábbi elnökséget segítették, nem támadták, és nem gátolták a jelenlegi elnökséget a munkájukban, hanem hagyták, hogy csinálják a dolgukat. Ennek eredményeképpen nem az történt, ami az ígéretükben szerepelt, hanem egy csomó téren, Magyar Cserkész, Vezetık Lapja, egyéb dolog megszőnt. Csatlakozom az elıttem felszólalóhoz, és csak egy konkrét kérdést teszek föl, (LE: Köszönjük!) például hogy lehet az, hogy lehet az, hogy például az az abszolút jogtalanság, hogy egy országos rendezvényen az a cserkész, vagy akár cserkésztiszt több részvételi díjat kell, hogy fizessen, akinek a fenntartó testülete nem rendezte a tagdíjat, holott a fenntartó testület és a Szövetség van jogviszonyba, és a fenntartó testület nem fizetésével az egyes cserkész nem tehet, az a cserkésztiszt, aki a saját díját már rendezte, az meg pláne nem tehet. Például. Hogy hogy gondolja ezt jogilag, etikailag, meg egyéb módon az elnökség? (LE: Köszönjük a kérdést.) Erre például konkrét választ szeretnék, és tehetnék még számos kérdést föl az elızıekhez csatlakoztatva, az a problémám, és az elmúlt évben is az volt a fı problémám, hogy van az, hogy tényleg az elnökség nem a közszolgáltatást végzi, hanem a saját elképzeléseit próbálja megvalósíttani, és aki ebben az irányban partner, azzal együttmőködnek, aki mást szeretne, azt pedig lesöprik az asztalról. Hogy van az, hogy az országos vezetés nem képes összefogni a többféle irányultságú elképzeléseket, és hogy van az, hogy az országos vezetés, egyszerően nem vesz tudomást arról, hogy a szövetség bizonyos részeinek, akár többségének, akár kisebbségének, de lényeges részének bizonyos dolgokról más elképzelései vannak. Hogy gondolja a mostani elnökség, hogy újra jelöltette magát, hogy a következıkben ezekben hogy fog változtatni. Természetesen ez nem csak az ügyvezetı elnöki beszámolóhoz tartozik, mint ahogyan a kérdés, az elızı kérdés is több területet érint, és ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy vártunk az elmúlt idıszakban, csatlakozom én is Virág Andráshoz, hogy nem tudok igennel szavazni a következı négy évre, nemmel viszont tudok. Nagy Péter (439.) csst., továbbiakban: NP: Miért nem tettük fel idıben a kérdéseinket az elnökségnek, hogy ne üljünk itt egész nap? Most a 2009-es beszámolókról szavazunk, tavaly is volt közgyőlés, ı ott volt, más miért nem? Arról beszéljünk, amit leírtak. Paulini Levente (148.) csst., továbbiakban: PL: De igen, 4 év lezárásáról beszélünk, mert az elızı években lehetett azzal védekezni, hogy még az elnökség ígéretei nem számon kérhetıek. LE: Nyomatékosan kéri, hogy kérdéseket tegyünk fel, ne kampányoljunk. A Stratégiai Bizottság kérdésére ı válaszol, mert OIB bizottságról van szó, s annak ı az elnöke. A WOSM mind pénzeszközileg, mind munkaügyileg lezártnak tekinti azt a folyamatot. CSL: Elfogadja a választ. HP: Válaszol a kérdésekre. Köszöni Ferencz Máriának a kiegészítését. A nem 2009-es megjegyzésekre nem kíván válaszolni. Személyes szálak a legnagyobb dilemma számára. Mikor kell azt mondani, hogy az igazság a fontos, és mikor kell hagyni az igazságot, azért, hogy ne vitatkozzunk. Ez az elnökség nem arról beszélt, hogy mi nem volt jó korábban, nem kovácsolt identitást magának abból, hogy ık nem olyanok, mint amazok. Vannak eredmények, és a tagi demokráciának az az alapja, hogy

16 16. oldal/összesen 31 oldal. mindenki döntsön belátása szerint arról, hogy igennel vagy nemmel szavaz. Ha valami komolyan nem tetszik, ahogy Antall József mondta: Tetszettek volna forradalmat csinálni! Ebben az esetben: tetszettek volna a kritikákat hamarabb megfogalmazni, jelöltet állítani. Az elnökség tagjai hat hónapot gondolkodtak családjukkal, hogy vállalják-e tovább, nem könnyő itt állniuk, tovább vállalni az elnökséget. Az sincs kizárva, hogy év múlva nem fog itt állni senki. A szövetség szó nem azonos a szervezettel, más az üzenete, érdemes ezt ízlelgetni. Amit VA mondott, személyesen nem esett neki jól, mert korábban beszéltek errıl, és akkor nem ilyen módon kerültek ezek a dolgok elı; inkább egy fehér asztal mellé valók a VA által mondottak. Néhány dologgal egyetért, néhányat másképpen gondol, de ez nem tartozik ide. A külügyi irattárral kapcsolatban egy nagyon rövid dolog, nem az elmúlt idıszakra, nem a 2009-es évre vonatkozik az Ecseri úti piac. Azt remélem senki nem feltételezi rólam, a Barnabásról vagy a Baluról, vagy az elnökség többi tagjáról, hogy mi kitettünk volna az Ecseri útra iratokat, hogy nekünk ehhez bármi módon közünk lett volna. Én nagyon szeretném, hogy ha ezt valaki állítja, ám tegye meg, kerüljön be a jegyzıkönyvbe, és elmegyünk a Fıvárosi Bíróságra, és ott (Közbekiabálások: Husz Endre cst. (50.): Ne fenyegetızzél! Ezt csinálod nyolc éve! NL: Dehát akkor hogy került oda?) Tessék elmondani a jegyzıkönyvbe, tessék vállalni a nevet, és aztán tessék bebizonyítani ezt a dolgot! A kérdésre a rövid válasz az, hogy nem tudjuk. (NL érthetetlen, amit mond) Csak az, hogy milyen színben tüntetünk fel dolgokat, erre figyeljünk oda! Az életmentı kitüntetés kapcsán követett el az elnökség hibát, de a legfontosabb, hogy az, akit megilletett, megkapta az elismerést. Guszti bá felvetését köszöni, a Cserkész c. lapot valóban népszerősíteni kell. Ez a nem gátolták, és nem akadályozták én azt gondolom, hogy mindenki döntse el, hogy kit mi gátol, én magam úgy gondolom, hogy bennünket nagyon sok mindenben gátoltak éppen azok, akik azt mondják, hogy nem gátoltak, de ez nyilván valószínőleg annyira szubjektív dolog, hogy ebben talán objektívek nem is tudunk lenni, úgyhogy ezt ne is tegyük meg. HL-nak a tagdíj kérdésére: igen, a tagdíj fenn van a javaslatok és indítványok között, éppen az OIB javaslatára, ahol HL maga is jelen van. (Husz Endre: Sumák módon!) HL: Nem fogadja el a válaszokat, nem kapott érdemi választ. VA: Nincsen semmi személyes problémám az elnökséggel, azzal van problémám, hogy a vezetés során nem hallgattatok meg, ezért a választ sajnos nem tudom elfogadni. NL: Én egyetlen kérdésemre sem kaptam választ, legalább arra az egy konkrétra szeretnék végleg... Azon kívül igenis fenntartom, hogy én személy szerint legalábbis semmiben nem akadályoztam az elmúlt három évben az elnökség munkáját, ha tud valaki valami mást, akkor mondja meg, ezzel együtt nem kaptam (LE: Köszönjük ) a konkrét kérdésemre szeretnék választ kapni a részvételi díjjal kapcsolatban, ezt több helyrıl hallottam, több embernek problémája, ez egy jogtalanság, hogy gondolkodik errıl az elnökség, és mi lenne a megoldás. HP: A megoldás röviden az lenne, hogy a tagok idıben befizetik a tagdíjat, a csapatok lejelentik a kerületnek, a kerületek lejelentik az országos szintnek. A évben a tagdíjak kintlevısége a 2007, évrıl, a teljes évi tagdíjnak felel meg. Ezt kellene kezelni. A jelenlegi szabályzatokban semmi nem zárja ki, hogy a rendezvényekben eltérı részvételi díjat állapítsunk meg. Én úgy gondolom, hogy azokkal szemben, akik befizetik a tagdíjat, nem korrekt az, hogy vannak olyanok, nem kevesen, akik nem fizetik be, körülbelül fı van így. Én azt gondolom, hogy lehet kérni, lehet szép szóval eljárni, talán van egy indirekt

17 17. oldal/összesen 31 oldal. célzás erre, ami egy picit elgondolkodtatja azokat, akik nem fizetik be a tagdíjakat, meg azokat, akik a 40 fı helyett lejelentenek 12-t. SSz: Levente úgy fogalmazott, hogy jogtalan az, hogy valakinek többet kell fizetnie, másnak meg kevesebbet. Mint Felügyelı bizottsági elnök, én azt mondom, hogy nem jogtalan, ( ) az elnökségnek lehetısége van kedvezményt adni bárki számára. Tarnai Edit: Én egyetlen témához szeretnék szólni. Kérem szépen, énnekem az az intencióm, hogy megint itt valaki kívülrıl belenyúl. Mer én azt el nem tudom képzelni, hogy ezeket az iratokat magunkfajta igaz cserkész tette volna oda. Én már a jurtában is ott voltam, tehát eléggé a kezdetektıl tudom, hogy hányszor szóltak bele, és kik nyúltak bele, és énszerintem valahol egy kicsit ott kéne keresgélni, hogyha ilyesmi elıfordulhatott, hogy kik voltak azok, akik mindig bomlasztani akarnak? Mert azért vegyük már tudomásul, ha eddig nem is beszéltünk róla, hogy akkor, amikor mi alakultunk, akkor a Magyar Cserkészszövetség alakuló tagjainak a fele odaküldött ember volt! Hát azért valahol ébredjünk egyszer föl, és ne engedjük mindig ezt a bomlasztást újra és újra magunk közé. (hosszú taps) LE: Az ügyvezetı elnöki beszámolót szavazásra bocsátja. A MVB szerint a jelenlévı mandátumok száma 126. OKGY/ /7. Az országos ügyvezetı elnök évi beszámolójának elfogadása A látható többség igennel szavaz. 30 nem. 12 tartózkodás. A KGY az országos ügyvezetı elnök beszámolóját elfogadja. HP: Tabajdi Márton (293., a továbbiakban: TM) gazdasági vezetı elıre jelezte, hogy nem fog tudni jelen lenni, vezetıképzı programon vesz részt. İt kérte meg, hogy helyette tartsa meg beszámolóját. TM munkáját nem a székházban végzi. Közvetlen munkatársa Józsi Marianna, az irodai pénzügyek vezetıje, és a könyvelı. Negyedévenként konzultál velük ben sikerült a régóta függı tételeket végleg tisztázni a kerületekkel. Pályázatokról volt már szó. Volt egy találkozó kerületi gazdasági vezetıkkel, ezeket a találkozókat a késıbbiekben is folytatni kell, ezt a központ fogja szorgalmazni. A könyvelı munkájával elégedettek vagyunk, 2003 óta itt vagyunk. Évente a könyvelés 1 millió forintba kerül, 12 helyrıl érkezik nagyon sok kis értékő számla, és a tételek alapján fizet a Szövetség. A kapcsolat a kerületekkel nem kiegyensúlyozott, van ahonnan gyorsabban kapunk anyagot, van, ahonnan késéssel, ilyenkor több százezer forintos tételeket kell kiírni a költségvetésbıl. A közhasznúsági jelentés minden évben kicsit hamarabb lesz kész. És még egy személyes dolog, Mariannának szeretném megköszönni azt az áldozatos munkáját, amit végez. LE: 30 másodpercben maximálja a kérdéseket. NP: - Hogyan lehet TM vezetıképzı programon országos közgyőlés idején? Nincs központi naptár? - Székház bérleti díj miért nem szerepel a tételek között? HL: Igazolványokról és bélyegekrıl kér tájékoztatást. NL: Székházzal kapcsolatos anyagi ügyekrıl kér tájékoztatást. HP: A székház bérlet 10 évre szól, ehhez készült az a felmérés, ami a honlapon is látható volt. A bérlı felújítja a székházat, és ezért nincs sem kiadás, sem bevétel a költségvetésben. A nem luxus jellegő, állagmegóvó beruházásokat beszámítják a bérleti díjba. A beruházás összegének lejártáig nem kap a Szövetség közvetlen bérleti díjat, ez 2011 nyarán jár le. Ez

18 18. oldal/összesen 31 oldal. után évi 6 millió forint bérleti díjat kap a Szövetség. A szerzıdés egy évi elnöki ülés jegyzıkönyvénél megtalálható, mert az OIB-n az ingatlan hasznosítási ügyeket kötelezı tárgyalni. A plasztikkártyás igazolványokat akkor lehet legyártani, ha van rendelkezésre álló tagi adatbázis, erre árajánlat már van, de ehhez SZMSZ-t kell módosítani, és az adatokat össze kell győjteni. Ez a projekt csúszik, felmerült, hogy azt, aki meg lett ezzel bízva, felmenteni, és keresni fizetett alkalmazottat erre az ügyre, hogy a évtıl ez lehessen használni. Az adatbázis biztonságáról VA kérdésére: ezt egy külön szerveren, elkülönített meghajtón fogják tárolni. Az SZMSZ szabályozza a győjthetı adatok körét, és azt, hogy milyen adatbiztonság érvényes erre. HP személyesen mindent megtett, hogy cserkészek adatai ne kerülhessenek spam-listákra; voltak ezzel kapcsolatban viták. Érvényesítı matrica lesz a plasztikkártya hátán. NP: Elfogadja a választ. HL: Elfogadja a választ. NL: Nem tudja teljes mértékben elfogadni a választ. A szerzıdésnek csak a tervezetét tárgyalta az OIB. A Szövetség egyetlen komoly értékő ingatlanjára milyen sors vár, errıl szeretne konkrét ismereteket. HP: Az SZMSZ-ben benne van, hogy az OIB véleményezi a koncepciót, és ennek alapján az elnökség megköti a szerzıdést. LE: A gazdasági vezetıi beszámolót szavazásra bocsátja. A MVB szerint a jelenlévı mandátumok száma 126. OKGY/ /8. A gazdasági vezetı évi beszámolójának elfogadása A látható többség igennel szavaz. 14 nem. 16 tartózkodás. A KGY a gazdasági vezetı beszámolóját elfogadja. Solymosi Balázs országos vezetıtiszt (205.), továbbiakban: SB: Ismét elkészítettem a beszámolómat, amit el lehetett érni mindenkinek. A kérdéseket hallva az elıttem beszámolókkal kapcsolatban, azt szeretném elmondani, hogy furcsán érzem magam abban, amit megbízatásként kaptam és csinálhattam munkát, mert azt éreztem 2006-ban, hogy igent mondtunk egy programra és egy megvalósítandó tervre, és amikor az együttmőködésre kerül a sor, akkor kevesebbet éreztem. Ezek a beszámolómban is visszaköszönnek: az OVTT-n való megjelenés gyakorisága, együttmőködések, a közösen elhatározott kérdıív, amit egyre inkább kudarcnak érzek. És közben egy csomó sikert is látok, ami idınként átnyúlik az államhatárokon is: a vízi VK, amit SZMCS-vel valósítottunk meg, a jól kezdıdı, aztán a tavalyi évben elég negatív érzésekkel bezáródó VMCSSZ és a szegedi kerület közös VK-ja, az MCSSZF-fel való együttmőködés. Ez a kettısség van bennem, és a beszámolóm is errıl szól, hogy egyfelıl sok-sok jó dologgal találkozhatunk, másfelıl meg sok helyen a közöny, vagy a teljes érdektelenséget mutatás van jelen. BB-nek volt egy kérdés a kiadványokkal kapcsolatban. Annak idején a próbarendszer megújítását és az ahhoz kapcsolódó kiadványokat ígérte az elnökség. A próbarendszer megújítása folyamatban van, de 12 embert érdekel ez az országban biztosan, ennyien szóltak hozzá az EINK anyagához maguktól, nem személyes megkeresésre, vagy kötelezı

19 19. oldal/összesen 31 oldal. feladatként. Amíg az EINK nem készül el, addig nem tudunk módszertani kiadványokat készíteni, és azt hiszem Laci kérdését megválaszoltam ezzel. (HL jelez, hogy igen) SB: Ez azt jelenti, hogy elfogadtad? HL: Ezt a válaszod elfogadom. SB: Köszönöm szépen. SSZ: A beszámolóban 1 oldal foglalkozik az Egységes Ifjúságnevelési Koncepcióval. Mi a pontos célja ennek az anyagnak? Nem érzi, hogy emögött valódi együttmőködés van-e, ebben tényleg megjelennek-e területek, csapatok által megfogalmazott igények, vagy inkább egy munkacsoportnak az anyaga. HL: (A kérdés hossza 80mp.) - Az egyetlen elnökségi tag, akinek esetében az elvégzett munka mennyiségével kapcsolatban nincs kifogása. De mit jelent a gyakran emlegetett szakmaiság? Milyen szakma nevében beszél Balu? - Értékeket definiáljuk, mi az érték? - Az egyik elnökségi hírlevélben megjelent egy olyan hír, miszerint ı, HL, azt ígérte volna HP-nek, hogy egy hanganyagot átad neki. İ ilyent nem ígért, sıt kifejezetten azt ígérte neki, hogy nem adja át. LE: Megköszöni a kérdést, HL tiltakozik, hogy most nem volt megemlítve a fél perces korlát. Hoványi Márton csst. (2.), továbbiakban: HM: Nem lát együttmőködést, nem látja, hol lehet SB-t utolérni. Ha kommunikációs hiba van, kinek a készülékében van a hiba? Az, hogy nem érkezik az EINK-hez hozzászólás, biztosan annak a következménye, hogy ez a jó út? Milyen döntési jogkört akar adni az OVTT-nek? Milyen döntési jogkör illeti meg azt, akit egyébként a programok koordinálásával bíztak csak meg? Tárkányi Botond cst. (929.), továbbiakban: TB: Mikor lesz színes-szagos cserkészkönyv, amit a gyerek kezébe lehet adni? Jerémiás Béla csst. (121.): Egyre kevesebb a vezetıképzı tábor, vannak táborok, aik a megszőnés szélén állnak, ha ez a trend folytatódik, egyre kevesebb lesz a cserkész. Van-e új perspektíva? Treer Albert csst. (46.), továbbiakban: TA: Hogyan folyhatott le a legnagyobb projektje az elmúlt 20 évnek, ami 160 millió forintos költségvetéssel bírt, felelıs vezetı nélkül? Mi az elnökség vezetıi felelıssége ebben? SB: Az EINK nevelési alapvetés. A mai cserkészet alapja a Sík Sándor féle Magyar cserkészvezetık könyve. Ma vannak csapatok, ahol a törvényt sem ismerik. Az EINK az a könyv, amihez vissza lehet menni, ezt tartjuk cserkészetnek ben kezdtük, a könyv jelenleg 90%-ban van kész. Köszöni azoknak, akik hozzászóltak. Ma vannak éves kamaszok, akiktıl azt várjuk el, hogy felelıs állampolgárrá nevelik a rájuk bízottakat, a 12 éveseket, a rajparancsnokok csak programszervezı menedzserek, ezt szeretnénk megváltoztatni. Azt szeretnénk, ha az alapkönyv ott lenne mindenki polcán, és hozzá a korosztályi kiegészítı. Az, ami a gyerekek számára odaadható, 2013-ra vállalható. Az együttmőködés- kommunikáció szempontjából annyit tudok elmondani, hogy kiraktam honlapra, fórumja van, címem-telefonszámom elérhetı, reggel fél ötkor kelek, és lehet velem reggelizni bármelyik reggel, amit tudok a családom és a munkám mellett, megteszek ennek érdekében. Azt, hogy nem lehet velem kommunikálni, errıl szívesen tartok hosszabban is beszélgetést. Az EINK érdekében csináltunk konferenciát, és nem tudom, mit kell még tennem.

20 20. oldal/összesen 31 oldal. És akkor visszadobom a labdát. Mondjátok el, mit kell tennem ahhoz, hogy beszéljünk a magyar cserkészetben a nevelésrıl, amely egy nevelımozgalom kiszolgáló szervezete. Ha erre megvan a válasz, szívesen leszek partner abban, hogy ezt megvalósítsuk. (A LE reményét fejezi ki, hogy ennek megvitatása nem most fog történni, a derültség miatt nem lehet érteni a pontos szavait.) Az OVTT-nek ma nincs döntési jogköre. Ma az OIB dönt, majd különbizottságot hoz létre, hogy az ellentmondásokat feloldja, és ez nincs így jól, ezért szeretné, ha az OVTT-nek lenne döntési jogköre. Tudjon kész anyagokat az OVTT beterjeszteni az OIB-nek, ami kötelezı érvényő lenne. Szakmaiság alatt azt értjük, amit cserkészvezetıként csinálunk, önkéntes munkában önkéntesen csatlakozó fiatalok nevelése. Az értékeket pedig megpróbálták összegyőjteni, kevesen szóltak hozzá, ebbıl született egy írás. Ahhoz már senki nem szólt hozzá. Nem tudja, ilyenkor mit kell higgyen, hogy ı van rossz helyen, vagy pedig, hogy mindenki jóváhagyta? A vezetıképzıkkel kapcsolatban SB kiállt azért, hogy szakmailag erısek legyenek, és 3 napos ırsvezetıképzés ne lehessen, de az OIB addig húzta az idıt, hogy az ügy elavult. TA-nek pedig válaszul: született egy elnökségi döntés, nem tud mást mondani SB, mint azt, ami abban olvasható. SSz: Elfogadja a választ, de szeretné, ha a cél világosan lenne megfogalmazva. HL: Az értékeket nem megalkotni, hanem leírni kell. HM: Az EINK 10%-a használható, nem fogadja el a választ. Ne, fog tudni igennel szavazni egyetlen vezetıjelöltre sem. SB: Egy hónapon belül kér írásban javaslatot arra, hogy hogyan lehet errıl eredményesen beszélni. TB: Elfogadja a választ, de örülne, ha ez az idı lerövidülne. JB: Elfogadja, és fájlalja a 3 napos VK-t. TA: Nem fogadja el a választ. Egy csapatnak vezetı kell. LE: Az országos vezetıtiszti beszámolót szavazásra bocsátja. A MVB szerint a jelenlévı mandátumok száma 125. OKGY/ /9. Az országos vezetıtiszt évi beszámolójának elfogadása A látható többség igennel szavaz. 12 nem. 21 tartózkodás. A KGY a vezetıtiszt beszámolóját elfogadja. Lantos Júlia fıtitkár csst. (944.), továbbiakban: LJ: A fıtitkár jelen van az irodában, de a szorosabban vett titkársági feladatokat egy gyakornok látja el. Tagdíjak kezelése, levelezés, házipénztár, közgyőlés, OIB-k elıkészítése, adatbázis kezelés, irodai rend fenntartása, eszközkölcsönzés. HL: A fıtitkár elvileg tagja az elnökségnek. Jelen van-e a fıtitkár az elnökségi üléseken. Sívó Dénes (455.): Nem kapott meghívót erre a közgyőlésre. Stampf Ildikó (51.), továbbiakban SI: Mit jelent a 6307 fıs tagság? Hiszen lehet, hogy az év késıbbi részében futnak be csapattagságok. Január 31-ig kell lejelenteni a létszámot a kerületnek, mennyi türelmi idı?

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG Iktatószám: IV. 66/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. december 11. napján (szerdán) 10 óra 00 perckor a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. március 10-én, a Magyar Sportok Házában. Jelen vannak: - Siklósi Evelin MFSZ elnök - Kovács Barna elnökségi tag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. az Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesületének 2010. április 23-i közgyőlésérıl. 2010. 04. 23.; 16.

JEGYZİKÖNYV. az Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesületének 2010. április 23-i közgyőlésérıl. 2010. 04. 23.; 16. JEGYZİKÖNYV az Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesületének 2010. április 23-i közgyőlésérıl A közgyőlés idıpontja: A közgyőlés helyszíne: Tárgy: Jelen vannak: 2010. 04. 23.; 16.30 óra Miskolc,

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él.

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él. Jegyzıkönyv Készült: a Jövıformáló Alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának összevont ülésén. Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola ( 2131 Göd, Petıfi S. u. 48.) Idıpont: 2009. május 4.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben