Változások és szükségességük

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változások és szükségességük"

Átírás

1 Változások és szükségességük Előadó: dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd szeptember 19.

2 Bemutatkozás ELTE nappali tagozat: 2001 Eastern Asia Hungaria Kft.: november április SBGK / Bérczes Ügyvédi Iroda: április január PRK Partners / Bellák és Társai Ügyvédi Iroda: február március Saját iroda alapítása: április Budapesti Ügyvédi Kamara (2005) EELA (European Employment Lawyers Association) MTV Család-barát Magazin állandó munkajogi szakértő Verlag Dashöfer Kft. által szervezett szemináriumok, webináriumok rendszeres előadások Who s Who Management Labour and Employment Lawyers 2011, 2012 & 2013: ajánlott ügyvéd Magyarországon

3 Bemutatkozás Szakterületek / Szakmai tapasztalat (példák): Munkajog (ideértve: munkaügyi perek, tanácsadás, felmondások, csoportos létszámcsökkentés, munkajogi jogutódlás, kollektív szerződés véleményezés, kollektív munkajog) Polgári jog (ideértve: tanácsadás, ingatlan adásvételek, ajándékozások, egyéb szerződések szerkesztése, véleményezése, képviselet polgári perekben) Gazdasági jog (ideértve: cégügyek, felszámolási eljárások, végelszámolások, képviselet gazdasági perekben) Reklámjog(ideértve: tanácsadás reklámügynökségeknek, reklámok jogi véleményezése) Szellemi tulajdonjog (ideértve: közösségi, nemzeti és nemzetközi védjegybejelentések, védjegyjog, szerzői jog, képviselet jogsértések kapcsán, peres képviselet)

4 Bevezetés évi I. törvény: Új Munka Törvénykönyve Hatálybalép: július 1. Mth: hatálybalépéskor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell, kivéve Mth-ban foglalt eltéréseket Alkalmazandó törvény: június 30-ig: évi XXII. törvény július 1-től december 31-ig: évi I. törvény és egyes rendelkezések vonatkozásában évi XXII. törvény és Mth. (átmeneti rendelkezések): hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell az új Munka Törvénykönyvét új Munka Törvénykönyve rendszere, struktúrája: Részek fejezetek: minden fejezet végén Eltérő megállapodás

5 Kötetlen munkarend fogalma Legutóbbi Mt. módosítások régi Mt.: nincs fogalom meghatározás bírói gyakorlat: kötetlen munkarend más a rugalmas munkaidő beosztástól új Mt december 31-ig: heti átlagban a napi munkaidő fele beosztásának jogát írásban átengedi új Mt január 1-től: nincs időbeli korlát, kötetlen jelleget nem érinti, ha a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban lehet teljesíteni Miért fontos, hogy kötetlen a munkarend? készenléti pótlék, rendkívüli túlmunkapótlék Távolléti díj: már nincs olyan hónap, amikor jobban megéri szabadságra menni

6 Munkaidő-beosztás szabályai munkaidő fogalma változatlan: munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama általános teljes napi munkaidő: napi 8 óra osztott napi munkaidő: felek megállapodása alapján a napi munkaidő legfeljebb két részletben is beosztható, köztük legalább 2 óra pihenőidőt kell biztosítani hosszabb teljes napi munkaidő: (i) készenléti jellegű munkakörben, (ii) munkáltató vagy a tulajdonos (szavazatok több mint 25%-val rendelkezik) hozzátartozója (közeli hozzátartozó volt) legfeljebb napi 12 óra

7 Munkaidő-beosztás szabályai legalább egy héttel korábban legalább egy hétre, írásban Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó Ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, akkor legalább 4 nappal korábban módosítható a munkaidőbeosztás (körülményt feljegyezni!) Beosztás szerinti munkaidő napi 4 óránál kevesebb nem lehet, és heti munkaideje legfeljebb 48 óra lehet (készenléti jellegű munkakörben legfeljebb 72 óra) rendkívüli túlmunka idejét be kell számítani; egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a heti átlagot kell figyelembe venni

8 Munkaidő-beosztás szabályai kötetlen munkarend: (i) ha a munkáltató a napi munkaidő beosztásának jogát a munkakör sajátos jellegére tekintettel a munkavállaló számára írásban átengedi; (i) munkaközi szünet, heti pihenőnap, rendkívüli munkaidő szabályai nem kell alkalmazni általános munkarend: heti 5 nap, hétfőtől péntekig elszámolási időszak (új Mt. 98. ): egyenlőtlenül beosztott munkaidő, heti munkaidőt a munkáltató által meghatározott hosszabb, az érintett héttel kezdődő időtartam alatt történő teljesítése esetén, munkaidőkeret szabályait megfelelően alkalmazni kell (pl. elszámolási időszak kezdő és befejező időpontját meg kell határozni)

9 Munkaidő-beosztás szabályai Munkaidőkeret egyenlőtlenül beosztott munkaidő Teljesítendő munkaidő = napi munkaidő és általános munkarend alapulvételével Tartama: főszabály szerint legfeljebb 4 hónap / 16 hét (KSZ: 12 hónap / 52 hét, ha technikai vagy munkaszervezési okok indokolják) 6 hónap / 26 hét: megszakítás nélküli, több műszakos, idényjellegű tevékenység, készenléti jellegű munkakör esetén munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni

10 Munkaidő-beosztás szabályai Munkaidőkeret Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszüntetése esetére (új Mt. 95. ): új rész rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása: általános munkarend és napi munkaidő alapulvételével többet dolgozott állásidőre vonatkozó szabályok alkalmazása: általános munkarend és napi munkaidő alapulvételével kevesebbet dolgozott

11 Munkaidő-beosztás szabályai munkaközi szünet napi munkaidő 6 órát meghaladja: 20 perc, 9 órát meghaladja, további 25 perc felek megállapodása, KSZ előírhatja, hogy legfeljebb 60 perc munkaközi szünet adható ki munkavégzés megszakításával kell kiadni legalább 3, legfeljebb 6 óra munkavégzést követően kell kiadni munkáltató több részletben is kiadhatja, de akkor legalább 20 percnek úgy kell esnie, hogy a munkakezdést követő legalább 3 és legfeljebb 6 óra után kerül kiadásra

12 Munkaidő-beosztás szabályai napi pihenőidő Napi munka befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidő Legalább 8 óra egybefüggő pihenőidő: osztott munkaidő megszakítás nélküli, több műszakos idényjellegű tevékenység keretében készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében. Ha a munkavállaló a készenlét ideje alatt nem végzett munkát, akkor a készenlétet követően nem illeti meg pihenőidő.

13 Munkaidő-beosztás szabályai heti pihenőnap / heti pihenőidő Heti pihenőnap: hetenként 2 pihenőnap Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatóak 6 munkanapot követően egy pihenőnapot kell adni (kivéve: megszakítás nélküli, több műszakos vagy idény jellegű tevékenység keretében foglalkoztatottak) Havonta legalább egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztani (kivéve a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatottat)

14 Munkaidő-beosztás szabályai heti pihenőnap / heti pihenőidő Heti pihenőnapok helyett hetenként legalább 48 órát kitevő megszakítás nélküli heti pihenőidő illeti meg Havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani (kivéve a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatottat) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén: legalább 40 órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidő, de a munkaidőkeret / elszámolási időszak átlagában legalább heti 48 óra heti pihenőidő

15 Munkaidő-beosztás szabályai rendkívüli munkaidő Rendkívüli munkaidő: a munkaidő-beosztástól eltérő a munkaidőkereten felüli az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő ügyelet tartama Munkavállaló kérésére írásban kell elrendelni. Naptári évenként: 250 óra (KSZ 300 óra) 2012-ben legfeljebb 225 óra (Mth.)

16 Munkaidő-beosztás szabályai különös rendelkezések Várandóság megállapításától gyermek 3 éves koráig Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló gyermeke 3 éves koráig Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállása esetén Egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulásával Heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatóak be Rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el Első két esetben éjszakai munka sem rendelhető el Harmadik esetben éjszakai munkavégzés esetén a napi munkaidő nem haladhatja meg a 8 órát Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló a gyermek 3 és 4 éves kora között rendkívüli munkavégzésre és készenlétre csak hozzájárulásával vehető igénybe.

17 Munkaidő-beosztás szabályai munkaidő nyilvántartása Munkáltató tartja nyilván a rendes és rendkívüli munkaidő a készenlét és a szabadság tartamát. Nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lenni a rendes és rendkívüli munkavégzés időtartamának és a készenlét kezdő és befejező időpontjának. A rendes és rendkívüli munkavégzésről készített nyilvántartás úgy is vezethető, hogy az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén igazolásra kerül, a változás naprakész feltüntetésével.

18 Alapszabadság + Pótszabadság Alapszabadság: 20 munkanap Pótszabadságok: Szabadság fizetett szabadság Életkor alapján (mértékek nem változnak) Gyermek után járó (mértékek nem változtak) mindkét szülő igénybe veheti!; ha a gyermek fogyatékos, akkor fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nő Apának születést követő második hónap végéig 5 munkanap (ikrek esetén 7 munkanap) Fiatal munkavállaló: 5 munkanap Föld alatt állandó jelleggel vagy ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó: 5 munkanap Legalább 50%-os mértékű egészségkárosodás: 5 munkanap től: fogyatékos támogatásra jogosult: 5 munkanap től: vakok személyi járadékára jogosult: 5 munkanap

19 Szabadság fizetés nélküli szabadság Mth: igénybevételkor hatályos rendelkezések alkalmazása Mth: gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság december 31-ig váltható meg Gyermek gondozása céljából a gyermek 3 éves koráig Gyermek 10. életéve betöltéséig a GYES folyósítása alatt a gyermek személyes gondozása céljából Hozzátartozó tartós otthoni ápolása céljából, legfeljebb 2 évig (kezelőorvos igazolása) Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének időtartama legalább 15 nappal korában írásban köteles bejelenteni akkor szűnik meg, amikor a munkavállaló a nyilatkozatban meghatározza, de legkorábban a megszüntetés közlésétől számított 30. napon

20 Szabadság fizetés nélküli szabadság Fizetés nélküli szabadság megszüntetése esetén előzetesen közölni kell a szándékot a munkáltatóval Mikor köteles a munkáltató visszavenni a kismamát? régi Mt: Fizetés nélküli szabadság kezdetétől számított 6 hónapon belül: bejelentéstől számított legfeljebb 30 nap; Fizetés nélküli szabadság kezdetétől számított 6 hónap múlva vagy azon túl: bejelentéstől számított legfeljebb 60 nap új Mt: Munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított 30 nap elteltével Mi az irányadó szabály, ha jún. 15-én jelenti be a kismama a munkába visszatérési szándékát, és ténylegesen júl. 1. után szeretne visszajönni?

21 Szabadság megváltása régi Mt. (i) munkaviszony megszűnésekor (ii) gyermek ápolására, gondozására kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadság a felek megállapodása alapján megváltható új Mt. a munkaviszony megszűnésekor Mth: december 31-ig váltható meg a gyermek ápolására, gondozására kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadság a felek megállapodása alapján

22 Szabadság kiadása A szabadságot a munkáltató adja ki, a munkavállaló előzetes meghallgatása alapján évente 7 munkanap szabadság: munkavállaló rendelkezik vele, legfeljebb két részletben, kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, legalább 15 nappal korábban be kell jelentenie igényét (régi szabály: alapszabadság háromnegyedével munkáltató rendelkezik) legalább 14 napot egybefüggően kiadni, kivéve: eltérő megállapodás; től: naptári éveként egy alkalommal legalább 14 egybefüggő nap, e tekintetben a szabadságként kiadott napon túl a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

23 Szabadság kiadása főszabály: esedékesség évében, de: ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődik, akkor az esedékességet követő év március 31-ig kiadható Ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett esedékesség évében kiadni, akkor az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni (régi Mt.: 30 napon belül és 183 napon belül) változatlan: esedékesség évében kiadottnak tekintendő, ha következő évre eső rész nem haladja meg az 5 munkanapot, feltéve, hogy igénybevétel esedékesség évében megkezdődik Alapszabadság egyharmada: felek megállapodása esetén a munkáltató az esedékesség évét követő év végéig adhatja ki

24 Munkaviszony megszüntetés Mth: megszűnés feltételeire és jogkövetkezményekre: megszűnéskor hatályos rendelkezések Mth: jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményekre a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni régi Mt. Rendes felmondás Rendkívüli felmondás Közös megegyezés Határozott idő esetén munkáltatói egyoldalú nyilatkozat Felmondás új Mt. Azonnali hatályú megszüntetés Közös megegyezés Kiköthető, hogy a munkaviszony a létesítéstől számított max. egy évig nem szüntethető meg felmondással

25 Munkaviszony megszüntetés Rendes felmondási indokok: (i) Munkavállaló képessége munkakörhöz kapcsolódik, munkáltató dönthet úgy, hogy magasabb végzettséget kér: minőségi csere (ii) Munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása (iii) Munkáltató működésével összefüggő indok - átszervezés: SZMSZ, ténylegesen ellátott feladatok, munkakör átnevezés nem megfelelő; - munkaerő-átcsoportosítás célszerűséget bíróság nem vizsgálhatja - létszámcsökkentés: adott szervezeti egységet érinti, felmondás közlését megelőző és követő állapot - munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik a dolgozó kiválasztása célszerűséget bíróság nem vizsgálja - tényleges állapot független az írásba foglalástól

26 Munkaviszony megszüntetés Több felmondási indok: Ha egy indok jogszerű, akkor a felmondás jogszerű. Felmondásban nem szereplő indokra nem lehet hivatkozni, de az indokolás keretein belül olyan tények és körülmények bizonyításának van helye, amelyek kiegészítik vagy alátámasztják Indok jogszerűségét munkáltató köteles bizonyítani Indokolás követelményei: (i) Valós (ii) Világos ha munkavállaló nem tudja, miért mondtak fel neki, nem elfogadott (iii) Okszerű (iv) Konkrét parttalan indokolás nem elfogadott A korábban írásbeli figyelmeztetésben használt indok lehet felmondási indok? Csak ha ismételten előfordul, egyébként csak a magatartás súlyának alátámasztására szolgálhat

27 Munkaviszony megszüntetés Felmondási védelem régi Mt. Felmondási védelem: felmondás nem közölhető Felmondási védelem időtartama alapján a felmondási idő 15 / 30 nappal később kezdődik új Mt. Felmondási védelem: felmondás nem közölhető; korábbi felmondási védelem egy része: felmondási idő az időtartam után kezdődik Nincs halasztva a felmondási idő kezdete Kizárólag munkáltatói (rendes) felmondás esetén jelent korlátot Felmondás közlésének az időpontja az irányadó Nem vonatkozik a nyugdíjasokra

28 Munkaviszony megszüntetés Felmondási védelem esetei régi Mt: i. a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság ii. a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, iii. a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, iv. a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság, v. a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek hároméves koráig terjedő, vi. a sor-vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított vii. a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes viii. a külön törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni szándékozó munkavállalót közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat-érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás időtartama.

29 Munkaviszony megszüntetés Felmondási védelem esetei új Mt.: i. a várandósság ha a munkáltatót előzetesen tájékoztatta, ii. a szülési szabadság, iii. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság anyát illeti meg, ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi, iv. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint v. a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap -ha a munkáltatót előzetesen tájékoztatta.

30 Munkaviszony megszüntetés Felmondási idő legkorábban az alábbi időtartamok lejártát követő napon kezdődik: i. betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, ii. a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, iii. hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság

31 Munkaviszony megszüntetés munkáltatói (rendes) felmondás öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül régi Mt. Különösen indokolt esetben új Mt. Munkavállaló magatartása ld. rendkívüli felmondási indokok Munkavállaló képessége vagy munkáltató működésével összefüggő indok: munkahelyen nincs másik munkakör, ami a betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelel, vagy a munkavállaló ezt elutasítja

32 Munkaviszony megszüntetés munkáltatói felmondás a gyermek 3 éves koráig régi Mt. Felmondási védelem Fizetés nélküli szabadság nélkül is azt a szülőt, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára vette igénybe új Mt. Anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa esetén: Munkavállaló magatartása ld. rendkívüli felmondási indokok Munkavállaló képessége vagy munkáltató működésével összefüggő indok: munkahelyen nincs másik munkakör, ami a betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelel, vagy a munkavállaló ezt elutasítja

33 Munkaviszony megszüntetés régi Mt. Határozott idejű munkaviszony megszüntethető: Rendkívüli felmondással Közös megegyezéssel Munkáltató által egyoldalúan, indokolási kötelezettség nélkül NINCS: rendes felmondás új Mt. Határozott idejű munkaviszony megszüntethető: Azonnali hatályú felmondással Közös megegyezéssel Munkáltató által egyoldalúan, indokolási kötelezettség nélkül Munkáltató felmondással (3 esetben) Munkavállaló felmondással (DE: indokolási kötelezettség!)

34 Munkaviszony megszüntetés Mikor szüntetheti meg felmondással a munkáltató a határozott időre létesített munkaviszonyt? a felszámolási vagy csődeljárás időtartama alatt a munkavállaló tartós alkalmatlansága esetén ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné vált

35 Munkaviszony megszüntetés Felmondási idő: régi Mt. 30 nap és egy év között felek megállapodhatnak alap: 30 nap, ami a munkaviszonyban töltött idő alapján meghosszabbodik új Mt. alap: 30 nap, ami a munkaviszonyban töltött idő alapján meghosszabbodik, de csak munkáltatói felmondás esetén Legfeljebb 6 hónapban felek megállapodhatnak KSZ: 30 napnál hosszabb felmondási időt is megállapíthat Köztulajdonban álló munkáltató: nem térhetnek el az alap szabályoktól

36 Munkaviszony megszüntetés Közös megegyezéses megszüntetés Megszüntetés időpontja, megszüntetéssel összefüggő jogok és kötelezettségek Bírói gyakorlat: munkaviszonyt csak valamennyi vitás kérdésre kiterjedő megállapodásban lehet megszüntetni Nem közös megegyezés: (i) Munkavállaló erre irányuló kérelmét a munkáltató átveszi, de írásban nem nyilatkozik (ii) Munkáltató az elszámoló lapot és a munkáltatói igazolásokat átadja munkáltató bizonyítja a megállapodás tényét és tartalmát

37 Munkaviszony megszüntetés Közös megegyezéses megszüntetés Ha érvénytelenség megállapításra kerül, akkor jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei alkalmazandóak Jognyilatkozat visszavonható? A másik fél hozzájárulásával, illetve ha ajánlati kötöttség leteltét követően történik, akkor a másik fél hozzájárulása nélkül is Ügyvezető kéri felmentését, az a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését is jelenti? Bírói gyakorlat: igen, de eset összes körülményei Más a szabály, ha az ügyvezetőt visszahívják? Gt. és Mt.

38 Munkaviszony megszüntetés Keresetindítás régi Mt. Munkáltatói felmondás: munkáltató tájékoztatási (kioktatási) kötelezettsége 30 napon belül kereset nyújtható be Ha ez nincs, akkor bírói gyakorlat: elévülési időn belül érvényesíthető De: korábbi Mt. szabály 6 hónapban limitálta az elmaradt munkabért Melyik bíróság az illetékes? Munkáltató székhelye munkavégzés helye: áttétel Hiánypótlás - idézés kibocsátása nélküli elutasítás: jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül újra benyújtható a keresetindításhoz fűződő joghatályok fenntartásával (áttétellel együtt másfél év is lehet)

39 Munkaviszony megszüntetés Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei régi Mt. elmaradt munkabér ítélet jogerőre emelkedéséig (1,5-3 éves bér) átalánytérítés: 2-12 havi átlagkereset nemvagyoni kártérítés perköltség Összesen 3-4 éves bér új Mt. munkáltató a kárt köteles megtéríteni elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítést maximalizálva: 12 havi távolléti díj nemvagyoni kártérítés perköltség

40 Munkaviszony megszüntetés Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei Munkaviszonyt kérelemre a bíróság helyreállítja: Munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött Munkaviszony megszüntetése felmondási védelembe ütközött Közvetlen szakszervezeti szerv előzetes egyetértését nem kérték ki Munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor munkavállalói képviselő volt Munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló jognyilatkozatát sikerrel támadja meg

41 Köszönöm szépen a figyelmet! Kapcsolat: dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd NJC Ügyvédi Iroda Tel: Fax: Mobil: Web:

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyvének gyakorlati alkalmazása

Az új Munka Törvénykönyvének gyakorlati alkalmazása Az új Munka Törvénykönyvének gyakorlati alkalmazása Eloadó: dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd 2012. augusztus 7. Bemutatkozás ELTE nappali tagozat: 2001 Eastern Asia Hungaria Kft.: 2001. november 2003. április

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A munkaidő és a pihenőidő az új munka törvénykönyve szerint július 1-jétől

A munkaidő és a pihenőidő az új munka törvénykönyve szerint július 1-jétől A munkaidő és a pihenőidő az új munka törvénykönyve szerint 2012. július 1-jétől Molnárné dr. Nagy Ágnes A törvény minden esetben a munkavállaló érdekeit tartja szem előtt. Ám ezek az esetek olykor nem

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Rövid áttekintés a munkaidő és a munka díjazásának szabályairól 2012. szeptember 12. Dr. Király Éva Mária Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ Fogalom:

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta)

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta) 8. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára (minta) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. -ban meghatározott kötelezettségemnek megfelelően a következőkről

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Munkajog és munkavédelem

Munkajog és munkavédelem Munkajog és munkavédelem Dudás Katalin A munkaviszony Kollízió Létesítéskor a foglalkoztatási feltételekről való tájékoztatás jelentősége Egyoldalú teljesítés meghatározáskor méltányos mérlegelés, aránytalan

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő.

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő. Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagybefejező tevékenység minden

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, valamint a munkáltató nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések

A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, valamint a munkáltató nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, valamint a munkáltató nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések A munkaidő és pihenőidő szabályai egyrészt a munkavállaló

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MUNKAJOG 2015. Dr. Alpár Erzsébet

MUNKAJOG 2015. Dr. Alpár Erzsébet MUNKAJOG 2015 Dr. Alpár Erzsébet Munkajogviszony alanyai A munkaviszony alanyai: a munkáltató és a munkavállaló. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

Részletesebben

Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről -

Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről - 17. Igazgatósági melléklet Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről - Az igazgatósági mellékletek a Kollektív Szerződés részét képezik, azok megkötésére vonatkozó tárgyalásokat haladéktalanul

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Munkaidőkeret-elszámolási időszak Budapest, 2016 Szerzők: Kissné Horváth Marianna Greskóné Koller Krisztina Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban

A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban A szabadság A közalkalmazottnak a munkában töltött idő alapján minden

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

2017. évi... törvény a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről. 1. A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény módosításáról

2017. évi... törvény a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről. 1. A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény módosításáról 2017. évi... törvény a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről 1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 1. (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2013/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Munkáltatók és Munkavállalók egyaránt még csak tanuljuk a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény gyakorlati, mindennapokban történő alkalmazását,

Részletesebben