GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest Fáy utca l/b (1) Üzleti Jelentés december 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca l/b (1) 412-3940. Üzleti Jelentés. 2012. december 31."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest Fáy utca l/b (1) Üzleti Jelentés december 31. Keltezés: március 19. a vál lkozás vezetője (képviselője) P.H. GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest, Fáy u 1lb Adószám

2 Tartalomjegyzék 1. A GS1Magyarország Nonprofit lrt. működési környezete A működési környezet évi változásai Jogszabályi környezet változásai Nemzetközi környezet változásai Leányvállalatok Foglalkoztatáspolitika Környezetvédelem 6 2. A GS1Magyarország Nonprofit lrt évi működése Kiemeit projektek Microsoft Dynamics AX projekt GDSNIGS1Perfect,valamint eserviceprojekt GS1-elvűhelyadatbázis GS1Loggerfor Staff projekt Szolgáltatás fej/esztések Gazdálkodás - pénzügyek A vagyoni struktúra alakulása között Vagyoni elemek tárgyévi összetétele efektetett eszközöktárgyévi alakukása Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok Kockázatkezelés- kockázati tényezők csökkentés A GS1Magyarország Nonprofit lrt évi tervei Gazdálkodás - Pénzügyek Tevékenységek Logger szolgáltatás Safe8rand szolgáltatás GDSNszolgáltatásIGS1Perfect GS1UPszolgáltatási MSDAX SPATlALszolgáltatás (GS1-elvűhelyadatbázis) 16 2

3 A GS I MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti jelentésében bemutatja az Éves beszámoló és a Közhasznúsági melléklet időszakára vonatkozóan a Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, üzletmenetét, - a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt - a célból, hogy a múltbeli tények és a várható jövőbeni adatok alapján teljesítményéről, fejlődéséről és helyzetéről, a körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. 1. A GSl Magyarország Nonprofit 2rt. működési környezete A GS I MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság célja globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító és kommunikációs rendszerek létrehozása és működtetése. Kiemelkedően közhasznú jogállását a Részvénytársaság jogelődjének a Gazdasági Minisztériummal kötött - és a Fővárosi Bíróság Cégbíróságánálletétbe helyezett - szerződésben foglaltak alapozzák meg. A GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. tagja a globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító és kommunikációs rendszerek létrehozását és működtetését végző nemzetközi non-profit GS I AISBL szervezetnek, mellyel Magyarországon kizárólagos jogokat biztosító GS I védjegy- és licenc szerződést kötött, valamint a GS I működés ét meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. A Részvénytársaság ugyancsak szerződéses kapcsolatban áll a szervezet leányvállalataival, az EPCglobal Inc.-kel valamint GOSN Inc.-kel. Ezáltal rendelkezik mindazon jogosultságokkal, melyek alapján, éves licenc és szolgáltatási díjainak megfizetése ellenében, biztosíthatja bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára a GS I rendszer megoldásait. A GS I szabvány és megoldás rendszer, nem-csak lehetővé teszi a termékek, áruk, szállítási egységek és egyéb tárgyak, valamint szolgáltatások, szervezetek és helyek automatikus és elektronikus azonosítását az ezekhez kötődő speciális adathordozókon, vonalkódokon és rádió-frekvenciás címkéken keresztül, hanem biztosítja a partnerek közötti adatkommunikációt, elektronikus üzenetek és adatszinkronizáció segítségével számos szektorban a világ közel százötven országában. A nemzetközi GS I szervezet stabil, innovatív és fenntartható működésének megőrzéséhez középtávú stratégiáját évben öt kiemeit fókuszterület mentén fogalmazta meg. Először is és elsősorban továbbra is elkötelezett alapvető célkitűzései mellett és erősíteni kívánja alapvető tevékenységét, vagyis hogy kiváló minőségű szolgáltatást nyújtson a GS I rendszer működtetéséhez a legfontosabb felhasználói körök; a kereskedelmi szektor, az egészségügy, a szállítás és logisztika ipar számára. Célfeladatként tűzte ki, hogy sikeresen belépj en az üzleti élet és a fogyasztó közötti adatkapcsolati B2C környezetbe, és ezáltal kulcsszereplővé válj on az internet világának, ezáltal megoldásokat kínálva a fogyasztók számára is. Tervezi továbbá, hogy a hagyományos felhasználói körök mellett együttműködést kezdeményez és a rendszerhasználat számára megnyeri az olyan új stratégiai jelentőségű szektorokat, mint például a posta iparág, az autóipar vagy a pénzügyi szektor. Újrapozícionálja és nagyobb figyelmet fordít magára a GS I márkára és tovább fejleszti szervezeti struktúráját, egy független egységekből álló, központilag koordinált szervezetté. A szabványrendszer 2013 évben ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját. A GS I szabványokkal és megoldásokkal kapcsolatos tudás és a szabványalkalmazáshoz szükséges ismeretek átadásában a GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., harminc éves tapasztalattal rendelkezik. Eleget tesz a hazai és nemzetközi elvárásoknak és alapvető feladatait, mint például az egyedi számbankból történő számkiadást, a szabványok biztosítását és továbbfejlesztését, valamint a szabványalkalmazási ajánlások nyilvánossá tételét, tanácsadói és konzultációs tevékenységét, nem nyereségorientált módon látja el. 3

4 1.1. A működés; környezet év; változása; Jogszabályi környezet változásai január I. napján hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi CLXXV. törvény [a továbbiakban: Civil törvény], mely átalakította a közhasznú jogállás megszerzésének és fenntartásának feltételeit. A GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.-nek célja, hogy a Civil törvény 75. S (5) bekezdésében meghatározott május 31. napjáig a törvény feltételeinek eleget téve kezdeményezze a Civil törvény szerinti nyilvántartásba vételét. Ezt a folyamatot év elejétől kezdődően folyamatosan előkészíti és a Civil tv. 46 S (I) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletét is elkészíti, az éves beszámolóval azonos módon letétbe helyezi és közzé teszi. A GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt évi működését szintén befolyásolta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló rendeletek (10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet, 53/2003. (IV. ll.) Korm. rendelet) hatályon kívül helyezése. Az előbbi jogszabályok alapján az azonosításra kötelezettek, - a szervezet, illetve helyazonosításra alkalmas - GLN szám, illetőleg - az áru illetve termékazonosításra alkalmas - GTIN szám, használatra vonatkozó kötelezettsége megszűnt, a jogszabályok kötelező rendelkezése hiányában. A GS l MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt.- partnerállománya lecsökkent a fennálló jogviszony t megszüntető jogalanyokkal. Az Általános Üzleti Feltételek bevezetése a GSI MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. díjstruktúrájának változtatását nem eredményezte. A GS I licenc jogok használatának ellenértékeként, a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. továbbra is olyan arányos mértékű díjat számít fel a GS l licenc szerződéses jogviszony t létesítő partnerek felé, amely a GS I rendszer hazai működtetéséhez, illetőleg a GS l AISBL nemzetközi szervezettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. A GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. időben felkészült a várható kieső bevételek kompenzálására tudatos tervezéssel és már 20 II-ben közzétette a GS l licenc díjakra vonatkozó korábbi átmeneti kedvezmények két lépcsőben, 20 I2-ben és 2013-ben történő visszavonására tett intézkedéseit ben realizálta az első lépcsőben meghirdetett módosításokat. Ugyanakkor a Részvénytársaság szolgáltatásainak fejlesztésével és bővítésével folyamatosan törekszik a gazdasági válság elhúzódó hatására és a jogszabályi változások okán szükségszerű en bekövetkezett partnerállomány-változás üzletmenetre gyakorolt hatásainak ellensúlyozására, valamint közigazgatási kapcsolatainak bővítésére. 4

5 Partner állomány GS1 Licenc használók o _ G51Ucenc ha~ználók _ Jog~zabály~zerlntl azono~ítá~rakötelezettek -Ö~~ze~en G51 Ucenchasználók A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. partnerállományának átalakulás között július l. napjan léptek hatályba a GS l MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt. GS l szabványos szolgáltatásainak és kapcsolódó egyéb szolgáltatásainak felhasználására, alkalmazására, igénybevételére vonatkozó új Általános Üzleti Feltételei. Az Általános Üzleti Feltételekben testesül meg a GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. fenti jogszabályi változásokhoz is alkalmazkodó partner- ilietve szolgáltatásközpontú szemléletmódja, melynek alapján a GS l MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt. a szolgáltatásaihoz történő hozzáférés lehetőségének bővítésével, és a szabályok egyszerűsítésével azt kívánja biztosítani, hogy szolgáltatásai a partnerekkel, kereskedelmi szolgáltatókkal illetve a közigazgatással történő minél széleskörűbb együttműködés elve és kölcsönös előnyök nyújtása révén mindenki számára könnyen elérhetőek legyenek Nemzetközi környezet változásai A GS I nemzetközi szervei központilag határozzák meg azokat a követelményeket, melyeket az egész világon egységesen, következetesen és ellentmondás mentesen kell teljesítenie és végrehajtania minden tagszervezetnek a partnere i felé. Az elvárások teljesítéséhez a felkészülési időszakot követően, a GS l közgyülése 20 l 2-től kezdődően öt kiemeit alap szolgáltatási és üzleti módszer önértékelés i és nyilatkozati rendszerét vezeti be, a megvalósításukban elért fejlődés mérésére. Ezek; a rendszerintegritást és egyedi azonosítást biztosító kézi beavatkozás nélküli, folyamatirányítási rendszerrel garantált, számítógépes szoftver működtetése; a felhasználók felé a rendszer megértését és támogatását biztosító szakemberállomány; a felhasználói képzések; a szabvány és megoldásrendszert műszaki technikai és alkalmazásbavételi dokumentációjának honosítása, valamint a Globális Partnerinformációs Nyilvántartási rendszer (GEPIR) működtetése. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. felkészült az elvárások teljesítésére, működésére jelentős költségkihatással bír a kibővített adminisztratív, műszaki és informatikai feladat és felelősségi kör. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. jövőbeni működésében ugyancsak befolyásoló tényező az a tény, hogy 2012 év végén lezárult az a hat éves időszak, amely alatt a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. koordinálta a globális GS l szervezet európai regionális tagszervezeteinek, a GS l Európának munkáját, mint a GS l Európa titkársága. A tevékenység működési feltételeit az európai szervezet határozta meg, pénzügyi kereteit a GS l Európa fedezte egy háromoldalú megállapodás keretében, amelynek megfelelően a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. közvetlen szerződéses kapcsolatban állt a szervezet pénzügyi folyamatait kezelő GS l Hollandiával, mint a GS I Európa képviseletében és kockázatára eljáró megrendelővel. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. a GS l Európa titkársági tevékenységet non-profit módon látta el. Munkáját, eredményeit, a titkár személyes közreműködését a GS I Európa elnöksége kimagasló elismeréssel értékelte. A Részvénytársaság 20 I3-ban nem számíthat ebből a funkciójából adódó bevételi tételre. 5

6 Leányvállalatok A GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., a GS I rendszer magyarországi működtetését csak közvetve támogató, informatikai és szoftverfejlesztési tevékenységei számára két leányvállalatot hozott létre. A Globális IT Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaságot és az ekt Global Systems Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Globális IT Megoldások Kft. feladata a GS I Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése, melynek részét képezi a GS I Perfect / GOSN adatbanki szolgáltatás fejlesztése is. A Globális IT Megoldások Kft 2012-ben tervszerűen működött. Az ekt Global Systems Kft. feladata a GS I szabványalapú informatikai megoldások fejlesztése a környezetvédelmi termékdíj / hulladékgazdálkodás területén. Az ekt Global System s Kft ben a környezetvédelmi termékdíjas és hulladékgazdálkodási területen bekövetkezett jogszabályi változásokra reagálva átalakította szolgáltatási portfólióját és elektronikus formátumú szakmai kiadványokkal jelent meg a piacon. Acélpiac beszűkülése és az elektronikus kiadványok iránti csekély kereslet miatt a GS I MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt. az ekt Global System s Kft. Globális IT Megoldások Kft-be történő beolvadásáról döntött december 31-i forduló nappal Foglalkoztatáspolitika A GS I Magyarország Nonprofit Zrt.-nek, meghatározó erőforrása a szakképzett munkaerő állománya. Befogadó munkahelyi környezetet és alternatív foglalkoztatási formában történő munkavégzési körülmények biztosításával, a szervezet minden dolgozójára kiterjedő rendszeres képzésekkel igyekszik kizárni a lehetséges munkahelyi kockázatokat, betartva az összes vonatkozó munkahelyhez kapcsolódó szabályozásokat, biztonsági és egészségügyi előírásokat. Foglalkoztatási politikája részeként a törvénynek megfelelően frissítette Cafetéria szabályzatát, elvégezte a Munkavédelmi kockázatok értékelést, és a Munka- és Tűzvédelmi előírások szerinti kötelezettségeit. A nemzetközi gyakorlattal egyezően a humánerő gazdálkodás összköltsége nem haladj meg a kiadások ötven százalékát Környezetvédelem A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. tevékenysége során a rá vonatkozó környezetvédelmi előírások maximális betartásával jár el. Szolgáltató tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek a pénzügyi helyzetét meghatározó befolyása nincsen, az uniós hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv szerinti ún. kiterjesztett gyártói felelősség hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat. A keletkezett hulladékok közül a papír és az elektronikai hulladék gyűjtése szelektíven történik, az így gyűjtött hulladékok a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtést és szállítást végző szervezetek részére kerülnek átadásra. A Részvénytársaság működésében évről évre erősödik az a környezettudatos szemlélet, amelynek lényege, hogy tevékenysége során minél kevesebb hulladékot termeljen, ennek megfelelően előnyben részesíti az elektronikus ügyintézést és elektronikus munkavégzést elősegítő megoldásokat, és minél kevesebb papírhulladékot előidéző munkafolyamatokat alakít ki. 6

7 2. A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt évi működése A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. küldetésének megfelelő alapvető és folyamatos tevékenysége mellett, középtávú stratégiájának megvalósításához a évben a gyorsan, igényeknek megfelelően elérhető alapszolgáltatások fejlesztésére, a belső folyamatok hatékony működésére, az információs és informatikai környezet tovább fejlesztésére, a szakértői tevékenységeire és a testreszabott megoldások bevezetésének támogatására, továbbá a GS I szellemi tulajdona védelme érdekében fennálló együttműködési kapcsolataira és a GS I közösség munkájában történő aktív szerepvállalásra fókuszált. Az egyes célkitűzések eléréséhez indított kiemeit projektjei; a Microsoft Dynamics AX projekt, a GDSN/GS l Perfect, valamint az eservice projekt, a GS 1- elvű helyadatbázis project és a GS l Logger for Staff projekt Kiemeit projektek Microsoft Dynamics AK projekt A projekt a belső adminisztrációs rendszer teljes cseréjét irányozta elő, a legmodernebb alapokra helyezte a partneradatok tárolását, kezelését, frissítését, új alapokat biztosítva a partnereinkkel folytatott kommunikációra és a személyre szabott kiszolgálásra, ezzel is erősítve a GS l márka ismertségét. A projekt célja integrált, innovatív, a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. speciális igényeire szabott belső informatikai és adminisztrációs rendszer kialakítása és bevezetése volt, mely a részvénytársaság üzleti tevékenységének valamennyi lényeges területét lefedi, illetve a vállalati folyamatok teljes körét támogatja. Alapvető elvárás volt az általános funkciók, vagyis a pénzügyi-számvitel i, tárgyi eszköz gazdálkodási, értékesítési és beszerzési funkciók kezelése, a számsorozatok és a vonalkódok előállításához szükséges azonosító számok kiosztásával kapcsolatos tevékenység támogatása, valamint a saját fejlesztésű szakmai rendszerekkel történő adatkapcsolat létrehozása. A felsoroltakon kívül igényként merült fel az ügyfélkapcsolati menedzsment és az emberi erőforrás menedzsment funkciók támogatása, valamint egy webes vállalati felület kialakítása és annak ügyviteli rendszerhez kapcsolása, lehetővé téve a partnerek regisztrációját és az online regisztrációt. További cél volt, hogy a rendszer az összes moduljára kiterjedő valósidejű, automatizált adatkapcsolatai révén biztosítsa az operatív munkafeladatok támogatását és az üzleti folyamatok egészének nyomon követését, illetve a manuális munka csökkentését és a dupla rögzítések gyakorlatának kiiktatását. Az új és korszerü háttérrendszer bevezetésén túlmenően új partnerkommunikációs megoldások is készültek. A leendő partnerek gyorsabb és egyszerűbb rendszerhez történő csatlakozását szolgálja a web alapú On-line regisztráció, melyen keresztül a társaság egyes szolgáltatásai könnyen megigényelhetők. A meglévő partnerek rendszeralkalmazáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatatinak magasabb kiszolgálási színvonalát segíti a kibővített funkciókkal ellátott ugyancsak web alapú MyGS l szolgáltatás. A vállalkozások számára a MyGS I felületen keresztül érhetők el és tölthetők le a GS l licencre vonatkozó dokumentumok, a szerződések, a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. által kiállított hivatalos igazolások, számlatörténet. A partnereknek nyújtott szolgáltatási minőség emelésére megvalósult a valós idejű partnerkeresési alkalmazás a Globális Elektronikus Partner Információs Nyilvántartási rendszer (GEPIR) és a saját partner nyilvántartási rendszer összekapcsolása, frissítése, állandó, on-line szolgáltatást nyújtva ezzel a hazai érdeklődök számára GDSN/GS1Perfect, valamint eservice projekt A GDSN (Globális Adatszinkronizációs Hálózat) működési feltételeiben beálló szignifikáns változások hatására GS l Magyarország Nonprofit Zrt.-nek 2012-ben mérlegelnie kellett, hogya GDSN és GS l Perfect informatikai fejlesztéseibe fektetett eddigi és a várható beruházásainak megtérülésére mennyi ideig és milyen mértékű erőforrást biztosít hosszabb távon. Ezen túlmenően az európai, elsősorban az élelmiszerforgalmazást érintő, fogyasztóvédelmi szabályozás és a globális infokommunikációs trendek, valamint az a tény, hogya GDSN hazai alkalmazását tekintve 2012-ben sem volt várható jelentős fejlődés arra késztették, hogy átgondolja az egyes 7

8 entitás ok törzsadatainak elektronikus kommunikációját érintő szolgáltatásait, illetve az ezekhez szükséges infrastruktúrát GS1-elvű helyadatbázis A Helyadatbázis, Spatial szolgáltatás a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. által kidolgozott, nemzetközi szabvány okra és közhiteles forrású helyadatokra épülő, modem informatikai környezetben létrehozott, folyamatosan bővülő és bővíthető adatbázis és a hozzá kiépített speciális funkciók, amely bármely nyomon követési rendszer támogatására alkalmas, hiszen valós időben pontos és megbízható helyinformációkkal látja el az elosztási lánc szereplőit. A helyadatbázis felállítását előkészítő kiterjedt kutatás eredményei alapján év második felében önálló fejlesztési projekt keretében valósult meg a Helyadatbázis a hozzá tartozó adatbeviteli, adatlekérdezési, helyadatlap funkciókkal, illetve a más alkalmazásokhoz kötődő kommunikációs kapcsolatokkal GSl Logger for Staff projekt A GS I Logger for Staff projekt a GS I Logger keretrendszer egyik eleme az előkészítés alatt álló GS I Logger professional mellett. A GS I Logger for Staff alkalmazás egy olyan innovatív kezdeményezés, me ly hatékonyan kapcsolja össze a GS I szabványrendszer nyújtotta előnyöket a mobil- és internet-technológia lehetőségeivel. A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. aktív nemzetközi szerepvállalásának köszönhetően a GS I Európa részleges pénzügyi támogatás ával valósul meg. A GEPIR hálózatra épülve a GS I munkatársai számára nyújt eszközt az illetéktelen GS I cégprefix és azonosítószám-használat kiszűrésére. 20 I 2. év végéig több mint 50 tagszervezet csatlakozott a projekthez, több mint 200 felhasználóval. A GS I Azonosító Kulcsok GEPIR-en keresztüli ellenőrzése mellett a 2012-es évben bevezetésre került egy új minősítési funkció is, me ly a GS I Library-n (GS I Ub) alapul. A GS I Lib a GS I szabványokat és szabályokat tartalmazó programkönyvtár, egy szoftveralkalmazás, amely képes automatikusan ellenőrizni egyadathalmaz szabványosságát, szabályoknak való megfelelését re elkészült a GSl Logger for Staff alkalmazás ios platformon futó változta. Ezen verzió folyamatos működtetése mellett 2012 év végére befejeződött a szoftver Android platformon futó változatának kifejlesztése. Az új alkalmazási környezet szélesebb körű elterjedésének köszönhetően folyamatosan növekszik a GSI Logger for Staff alkalmazó felhasználók száma, magával hozva az alkalmazás karbantartási, fejlesztési üzemeltetési költségeinek és licenc díjainak esetleges növekedését is. Ennek fényében kezdődtek meg a tárgyalások a GS I nemzetközi központi szervezettel arra vonatkozóan, hogya GS I központi szervezet átvegye a GS I Logger for Staff projekt menedzselését, illetve az alkalmazáshoz kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetését Szolgáltatásfejlesztések A fenti projekteken túl, a kiemeit fontosságú tudásközvetítés keretében a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. partnere i számára egész évben folyamatosan lehetőséget biztosított személyes szakmai találkozókra, a különböző kommunikációs csatornákon keresztül történő tapasztalatcserére, konzultációra, továbbá a szabványok gyakorlati alkalmazását elősegítő szaktanácsadásra, képzésekre. Partnereit tájékoztatta folyamatban lévő fejlesztésekről, szakmai eseményekről folyamatosan frissülő honlapján keresztül, kiadványaiban, valamint elektronikus hírleveleiben. Folyamatosan biztosította telefonos szaktanácsadását, működtette és továbbfejlesztette honlap szolgáltatásait. A felhasználók számára hozzáférhetővé tette az Általános GS I Specifikációk legfrissebb verzióját. Minden új partnere számára biztosította a számkiadó és nyilvántartó szoftver legfrissebb verzióját és automatikusan frissíti a partnereinél lévő korábbi verziókat. Honosította, illetve elkészítette az "Egységes logisztikai címke szállítási egységek azonosítására" című kiadványát. Megjelentette a GS I DataBar szimbólumot népszerűsítő fúzetet és frissítette az egészségügyi alkalmazásáról szóló információs anyagait. Rendszeresen tartott tantermi képzéseket a globális szabványra vonatkozó alapismeretekről, szakmai konzultációt az elektronikus kereskedelmi szabványokról és a globális adat-szinkronozáció folyamatairól. Havi rendszerességgel kiüldte elektronikus hírlevelét, és félévente megjelentette nyomtatott újságját, a GS I Világa Magazint is. Folytatta felsőoktatási képzési tevékenységét, többek között a budapesti Corvinus Egyetem kurzusain. Számos szakmai cikket készített a különböző médiák számára. Mélyítette és bővítette szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait is. Így továbbra is szoros együttműködést tartott fenn a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, mint alapítóval. Folytatta az ECR Magyarország egyesülettel korábban elindított együttműködést a magyarországi 8

9 nemzeti termékinformációs adatbankkal szemben támasztott követelmények teljesítéséhez. Szorosabbra fűzte a szállítási és logisztikai szektort érintő szakmai együttműködését a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társasággal Gazdálkodás. pénzügyek A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. számára a GS I szellemi tulajdon képviselete és védelme, a GS I, mint bejegyzett márka és egyetemes szabvány - és megoldásrendszer az egyik legfontosabb erőforrás, me ly biztosítja számára az alapműködéséhez szükséges jogokat és bevételi lehetőséget. Bevételének közel nyolcvan százaléka a GS I rendszer működtetését adó számbanki alaptevékenységből áll elő. Figyelembe véve a évi LVI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló rendeletek (10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet, 53/2003. (IV. Il.) Korm. rendelet) várható hatályon kívül helyezését és ezáltal a partnerállomány csökkenését, mint kockázati tényezőt, a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. a évi üzleti évet tartalékképzése nélküli null-szaldós eredménnyel és a bázis évhez képest húsz százalékkal alacsonyabb költségvetéssel tervezte meg. Ugyanakkor a felügyelő bizottság és az alapító jóváhagyásával indokoltnak tartotta, hogy a jövőt szolgáló fejlesztései, a hosszútávú fenntartható működés érdekében, a tartalékalapból valósuljanak meg. A GS I Magyarország Nonprofit Zrt évben a tervezett költségvetésének megfelelően működött; üzemi eredménye a tervezettnek megfelelően, pénzügyi eredménye a tervezetten felül alakult. A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. üzleti tevékenységének valamennyi lényeges területét lefedő, illetve a vállalati folyamatok teljes körét támogató, integrált, innovatív, belső informatikai és adminisztrációs rendszer kialakítása és bevezetéséhez pályázati támogatást nyert el KMOP ös pályázati kiírás keretében a "MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a GS I Magyarország Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél" CÍmű pályázatával. Pályázatát 2012-ben sikeresen lezárta és elszámolását megtette. A pályázat az erre a szakaszra jutó teljes "MSD AX project" projektköltség 33,35%-át biztosította ,- Ft támogatási összeggel. Az MSD AX vállalatirányítási rendszerre történő átállás változtatást hozott a bázis év szerinti számlázás i rendszerhez képest. A GSI Magyarország Nonproift Zrt januárban esedékes éves licneszdíj számlákat 2012 januári keltezéssel bocsátotta ki, míg a évi januári számlákat a korábbi gyakorlatnak megfelelően, 2012 decemberi keltezésssel bocsátotta ki. (teljesítés dátuma január). A 2013 januárban esedékes licencdíj bevételek a teljes éves ez irány ú bevételek egyharmadát teszi ki.. Ez fejti ki hatását, a követelésekben, a passzív időbeni elhatárolásokban, a befektetett pénzügyi eszközök egyéb tartós részesedésben, és végső soron a mérleg föösszegben mutatkozó bázis évhez képest jelentős eltérésére. 9

10 A vagyoni struktúra alakulása között Eszközök alakulása között O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN-Befektetett Eszközök -For&ó Eszközök -Aktfv időbelielhatárohísok O Források alakulása között _ FORRÁSOK ÖSSZESEN--Saját tőke --Kötelezettsé&ek -- PasszfvIdőbelielhatárolások 2014 A társaság vagyona (mérleg föösszege) az elmúlt 6 évben folyamatosan emelkedett, figyelembe véve a 20 ll. évre vonatkozó a 2.2 pontban említett számlázás i rendben történt átmeneti változásról szóló hivatkozást. 10

11 Vagyoni elemek tárgyévi összetétele 791 m Ft. Források Összesen 2012 Terv 876 m Ft. Források Összesen 2012 Tény Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások m Ft Eszközök Összesen 2012 Terv 876 m Ft Eszközök Összesen 2012 Tény 97 OOO IBefektetett Eszközök I Forgóeszközök I Aktív időbeli elhatárolások Befektetett eszközök tárgyévi alakulása 526 m Ft Befektetett Eszközök 2012 Terv 573 m Ft Befektetett Eszközök 2012 Tény k A Befektett pénzügyi eszközök növekedése a pénzeszközök illetve az immateriális javak valamint a tárgyi eszköz változásának terhére történt. IImmateriális Javak ITárevl Eszközök IBefektetett Pénzüiyl Eszközök 11

12 Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok Likviditási Mutatók Jövedelmezőségi Mutatók Tény 2012 T'eny Nettó forff,ótőke állomány Eszközarányos árbevétel 77% Folyó források Nettó haszonkulcs 13,81% Likvideszközhányad 18% Earninff,s Likviditási ráta 235% EBIT Likviditási l!yorsráta 234% EBITDA Pénzhányad ráta 10% Átlagos vevőállomány Átlagos beszedési idő 13 Átlagos napi bevétel (eft) l 881 ROA 13,53% ROE 33% Újra befektetési ráta Árbevétel jövedelmezősége 14% Kinnlevőséff, aránya az árbevételben 39% Eszközhatékonyság 77% A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. 13,81 %-os Nettó haszonkulcs mutatója alapján hitel kockázata nincs. Eamings és EBIT mutatók alapján kamat kockázat nem áll fenn. A Nettó forgótőke állomány meghaladja a Folyó forrásokat, a Likviditási ráta folyamatosan meghaladja a fennálló kötelezettségeket, így nem merül fel folyó fizetési kockázat. 12

13 2.3. Kockázatkezelés - kockázati tényezők csökkentés A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. célkitüzéseinek megvalósítását veszélyeztető fő kockázati tényezők: a GS l jogok és a hozzájuk kapcsolódó szeiiemi tulajdon sérülése, a gazdasági válság és környezeti hatások miatt a partner áiiomány csökkenése, a kezelt adatvagyon, információs és adatvédelmi sérülékenysége. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. elkötelezett ezen kockázati tényezők folyamatos csökkentése, kivédése meiiett. A GS I szabvány és megoldásrendszerhez kapcsolódó szeiiemi tulajdon teljeskörű védelmét szemelőtt tartva alakította ki Általános Üzleti Feltételeit, és a GS l elveken alapuló saját fejlesztésü szeiiemi termékeit levédeti a SzeIIemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál. A "GS l Logger Professional" név és védjegy használatára megkapta közösségi védjegy lajstromozási tanúsítványát a Belső - Piaci Harmonizációs Hivatal Védjegy és Formatervezési mintái között. Egyidejűleg megáiiapodással rendelkezik a GS I AISBL-el a GS I név használatára valamint a szolgáltatás GS l tagszervezetek felé történő licencbe adására vonatkozóan is. Partner áiiománya védelme és a GS l rendszer alkalmazásbavételének növelése érdekében innovatív fejlesztésekkel bővíti szolgáltatásainak körét megcélozva újabb felhasználói csoportokat is. Az adatkezelési, adatvédelemi és információ biztonsági kockázatok kezelése folyamatosan felügyeletet igénylő kihívás az egyre változó technikai megoldások és technológiai eszközök világában. A GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 20 l 2. évben megszerezte az "Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése által kezelt, és az ehhez kapcsolódó saját és birtokában levő partnerinformációk, valamint ezen információk kezelését, kommunikációját biztosító eszközök rendelkezésre áiiásának, bizalmasságának és sértetlenségének" ISO 2700 l :2005 szabvány szerinti minősítést, amelynek évenkénti felügyeleti auditját minden évben elvégezteti ban kiemeit figyelmet szentel a mobilitásból adódó kockázati tényezők kezelésének. 13

14 3. A GSl Magyarország Nonprofit Zrt évi tervei 3.1. Gazdálkodás - Pénzügyek Eredményalakulása között o === O -Bevétel -Költség -Eredmémy évi Bevételi terv 580 m Ft. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Egyébbevételek Pénzügyi moveletek bevételei évi Költség terv (OOO _ \' 2 OOO.1'-3 OOO 563 m Ft. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyébszolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Személyi jeiiego ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyébráfordítások Pénzügyi moveletek ráfordításai A GSI Magyarország Nonprofit Zrt évre a piaci környezet változásainak hatására csökkenő partnerlétszáma, csökkenő export tevékenysége miatt a évhez képest alacsonyabb összbevétellel 14 számol. Ennek megfelelően tervezi kiadásait és költséghatékony gazdálkodást, minimális eredményt tervez.

15 3.2. Tevékenységek A GS l Magyarország Nonprofit Zrt évre kitűzött célja szolgáltatásainak és azon belül elektronikus szolgáltatásainak folyamatos bővítése az eservices fejlesztési keretrendszerben. Folytatja a évben megkezdett szolgáltatás fejlesztéseit az MS DAX, a GSl UP, a GSI Logger for Staff, asafebrand, GDSN/GS IPerfect valamint GS l-elvű helyadatbázis (SP ATlAL) projektjei keretében. GSl Hungary eservices log ger szolgáltatás 2. SafeBrand szolgáltatás 3. GDSN szolgáltatás 4. GS1 UP szolgáltatás S. SBatial szolgáltatás Logger szolgáltatás A GS l Logger for Staff alkalmazás év közepéig a GS I in Europe GS I Logger for Staff projekt keretei között, az európai szervezet részleges pénzügyi támogatása mellett a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. vezetésével működik évi működtetése a GSl AISBL központi irodájával folytatott tárgyalások kimenetelétől és a nemzetközi döntésektől fúggően alakul. Az egyeztetésekkel párhuzamosan a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. kidolgozza a GS l Logger for Staff prémium szolgáltatás üzleti modelljét, amely a GS l tagszervezetek üzleti partnereit célozza meg SafeBrand szolgáltatás A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/20 ll/eu rendelet által előírt jogszabályi követelményeket a mobil kommunikáció adta lehetőségekkel összekötve született meg asafebrand szolgáltatásrendszer ötlete. Ennek első lépcsője asafebrand B2C vl.o mobil alkalmazás és a közvetlen a gyártótól (vagy más előre meghatározott megbízható forrásból) származó, jogszabályokon alapuló, ellenőrzött termékinformációkat tartalmazó rugalmas, felhasználóbarát elektronikus adatbázis, illetve a hozzátartozó adatbeviteli és lekérdezési infrastruktúra felállítása jelenti. A GSI Magyarország Nonprofit Zrt évre a web és mobi! alapú szolgáltatás piaci bevezetésének megalapozására egy a fogyasztói célcsoportnak szóló üzleti partnerekkel folytatott sikeres pi!ot projekt kivitelezését tervezi. 15

16 GDSN szolgáltatáslgs1perfect A GOSN szolgáltatás szempontjából a 2013-as év elsősorban annak eldöntésről szól, hogy a partnerek, illetve a saját szolgáltatások (pl. SafeBrand) számára a GOSN hálózathoz való hozzáférést a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. egy külső szolgáltató partneren (pl. l WorldSync) vagy továbbra is saját megoldásain, a GS l Perfect-en keresztül biztosítsa GSl UP szolgáltatási MSD AX A Microsoft Oynamics AX projekt 2013 évre a CRM - ügyfélkapcsolati menedzsment - alrendszerének alkalmazásba vételén túlmenően a GS l szabványrendszer alkalmazásbavételét támogató GS l UP megoldás kialakítása. A "GS l UP" projekt célja egy olyan felhő-alapú, integrált megoldás és eszközrendszer elméleti alapjainak lefektetése - majd gyakorlati megvalósítása -, amely a GS l felhasználó partnerek (a különböző iparágak ellátási láncainak szereplői - üzleti és kormányzati szférából egyaránt) számára egységes és szabványos keretet nyújt az entitások (termékek, helyek, szervezeti egységek, dokumentumok stb.) azonosítására, az adattárolásra és az adattovábbításra (adatcserére) más informatikai rendszerbe, vagy valamelyadathordozó (vonalkód, 20 kód, RFID címke) előállítására évben a cél az elméleti alapozás (specifikációk és rendszerterv elkészítése) valamint a szabványos számképző modul elkészítése, melynek segítségével a felhasználók más szolgáltatások felé (pl. SafeBrand, GEPIR, Spatial) is eljuttathatják az adatokat SPA TlAL szolgáltatás (GS1-elvű helyadatbázis) A GS l Magyarország Nonprofit Zrt évi fejlesztési tervei között a GS l Helyadatbázis funkcionális bővítése, felhasználóbarát adatbeviteli felületek kidolgozása, dinamikus hierarchia kezelés kialakítása, nemzetközi módszertan kidolgozása az egyes nemzeti helyadatbázisok felállítása érdekében, továbbá a felhő alapú üzemeltetés megvalósítása szerepel. Emellett határozott cél a helyazonosítással és globális helymeghatározással kapcsolatos nemzetközi és hazai projektekben való részvétel is, továbbá egy hazai pilot projekt indítása akár üzleti, akár államigazgatási szereplők részvételével. Összefoglalásként megállapítható, hogy a GS] Magyarország Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzeszközei, elhatárolás ai és tartalékai évben is megfelelően biztosították a részvénytársaság hatékony mííködését. Tartalékképzését és befektetéseit továbbra is a szabályozottságjellemezte, likviditása megfelelő volt. A Társaság müködése stabil, és évről évrefelkészül, és reagál a következő időszak kihívásaira. Küldetésének teljesítéséhez következetesen alkalmazza a 2014-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiáját, melyben kijelölte a fenntartható, stabil és eredményesfejlődésének pályáját, tevékenységének irányvonalait. 16

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Budapest, 2012. március 21. 2011 Tartalomjegyzék A GS1, mint globális szervezet általános bemutatása A helyazonosításhoz

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

1 A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. működési környezete... 3. 1.1 Működési környezet... 5. 1.1.1 Nemzetközi működési környezet...

1 A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. működési környezete... 3. 1.1 Működési környezet... 5. 1.1.1 Nemzetközi működési környezet... Tartalomjegyzék 1 A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. működési környezete... 3 1.1 Működési környezet... 5 1.1.1 Nemzetközi működési környezet... 5 1.1.2 Hazai működési környezet... 6 1.1.3 Leányvállalat...

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület 1 18216547-9412-529-01 14415 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014. 01. 01. Az üzleti év mérlegforduló napja: 2014.

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26.

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26. Hatékony információáramlás globális szabványokkal - avagy miként támogatják a modern infokommunikációs eszközök a biztonságos élelmiszerek ellátási láncát Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2015 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2016.02.15. Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány bemutatása

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

.~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató

.~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2013. 1./ A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2. Képviselő: Dudás Péter kuratórium titkára 3. Székhely:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 18197134-6910-529-01 Egyéb szervezet neve: SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság Egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Keltezés:

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben