GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest Fáy utca l/b (1) Üzleti Jelentés december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca l/b (1) 412-3940. Üzleti Jelentés. 2012. december 31."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma GS! MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest Fáy utca l/b (1) Üzleti Jelentés december 31. Keltezés: március 19. a vál lkozás vezetője (képviselője) P.H. GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest, Fáy u 1lb Adószám

2 Tartalomjegyzék 1. A GS1Magyarország Nonprofit lrt. működési környezete A működési környezet évi változásai Jogszabályi környezet változásai Nemzetközi környezet változásai Leányvállalatok Foglalkoztatáspolitika Környezetvédelem 6 2. A GS1Magyarország Nonprofit lrt évi működése Kiemeit projektek Microsoft Dynamics AX projekt GDSNIGS1Perfect,valamint eserviceprojekt GS1-elvűhelyadatbázis GS1Loggerfor Staff projekt Szolgáltatás fej/esztések Gazdálkodás - pénzügyek A vagyoni struktúra alakulása között Vagyoni elemek tárgyévi összetétele efektetett eszközöktárgyévi alakukása Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok Kockázatkezelés- kockázati tényezők csökkentés A GS1Magyarország Nonprofit lrt évi tervei Gazdálkodás - Pénzügyek Tevékenységek Logger szolgáltatás Safe8rand szolgáltatás GDSNszolgáltatásIGS1Perfect GS1UPszolgáltatási MSDAX SPATlALszolgáltatás (GS1-elvűhelyadatbázis) 16 2

3 A GS I MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti jelentésében bemutatja az Éves beszámoló és a Közhasznúsági melléklet időszakára vonatkozóan a Részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, üzletmenetét, - a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt - a célból, hogy a múltbeli tények és a várható jövőbeni adatok alapján teljesítményéről, fejlődéséről és helyzetéről, a körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. 1. A GSl Magyarország Nonprofit 2rt. működési környezete A GS I MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság célja globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító és kommunikációs rendszerek létrehozása és működtetése. Kiemelkedően közhasznú jogállását a Részvénytársaság jogelődjének a Gazdasági Minisztériummal kötött - és a Fővárosi Bíróság Cégbíróságánálletétbe helyezett - szerződésben foglaltak alapozzák meg. A GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. tagja a globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító és kommunikációs rendszerek létrehozását és működtetését végző nemzetközi non-profit GS I AISBL szervezetnek, mellyel Magyarországon kizárólagos jogokat biztosító GS I védjegy- és licenc szerződést kötött, valamint a GS I működés ét meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. A Részvénytársaság ugyancsak szerződéses kapcsolatban áll a szervezet leányvállalataival, az EPCglobal Inc.-kel valamint GOSN Inc.-kel. Ezáltal rendelkezik mindazon jogosultságokkal, melyek alapján, éves licenc és szolgáltatási díjainak megfizetése ellenében, biztosíthatja bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára a GS I rendszer megoldásait. A GS I szabvány és megoldás rendszer, nem-csak lehetővé teszi a termékek, áruk, szállítási egységek és egyéb tárgyak, valamint szolgáltatások, szervezetek és helyek automatikus és elektronikus azonosítását az ezekhez kötődő speciális adathordozókon, vonalkódokon és rádió-frekvenciás címkéken keresztül, hanem biztosítja a partnerek közötti adatkommunikációt, elektronikus üzenetek és adatszinkronizáció segítségével számos szektorban a világ közel százötven országában. A nemzetközi GS I szervezet stabil, innovatív és fenntartható működésének megőrzéséhez középtávú stratégiáját évben öt kiemeit fókuszterület mentén fogalmazta meg. Először is és elsősorban továbbra is elkötelezett alapvető célkitűzései mellett és erősíteni kívánja alapvető tevékenységét, vagyis hogy kiváló minőségű szolgáltatást nyújtson a GS I rendszer működtetéséhez a legfontosabb felhasználói körök; a kereskedelmi szektor, az egészségügy, a szállítás és logisztika ipar számára. Célfeladatként tűzte ki, hogy sikeresen belépj en az üzleti élet és a fogyasztó közötti adatkapcsolati B2C környezetbe, és ezáltal kulcsszereplővé válj on az internet világának, ezáltal megoldásokat kínálva a fogyasztók számára is. Tervezi továbbá, hogy a hagyományos felhasználói körök mellett együttműködést kezdeményez és a rendszerhasználat számára megnyeri az olyan új stratégiai jelentőségű szektorokat, mint például a posta iparág, az autóipar vagy a pénzügyi szektor. Újrapozícionálja és nagyobb figyelmet fordít magára a GS I márkára és tovább fejleszti szervezeti struktúráját, egy független egységekből álló, központilag koordinált szervezetté. A szabványrendszer 2013 évben ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját. A GS I szabványokkal és megoldásokkal kapcsolatos tudás és a szabványalkalmazáshoz szükséges ismeretek átadásában a GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., harminc éves tapasztalattal rendelkezik. Eleget tesz a hazai és nemzetközi elvárásoknak és alapvető feladatait, mint például az egyedi számbankból történő számkiadást, a szabványok biztosítását és továbbfejlesztését, valamint a szabványalkalmazási ajánlások nyilvánossá tételét, tanácsadói és konzultációs tevékenységét, nem nyereségorientált módon látja el. 3

4 1.1. A működés; környezet év; változása; Jogszabályi környezet változásai január I. napján hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi CLXXV. törvény [a továbbiakban: Civil törvény], mely átalakította a közhasznú jogállás megszerzésének és fenntartásának feltételeit. A GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.-nek célja, hogy a Civil törvény 75. S (5) bekezdésében meghatározott május 31. napjáig a törvény feltételeinek eleget téve kezdeményezze a Civil törvény szerinti nyilvántartásba vételét. Ezt a folyamatot év elejétől kezdődően folyamatosan előkészíti és a Civil tv. 46 S (I) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletét is elkészíti, az éves beszámolóval azonos módon letétbe helyezi és közzé teszi. A GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt évi működését szintén befolyásolta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló rendeletek (10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet, 53/2003. (IV. ll.) Korm. rendelet) hatályon kívül helyezése. Az előbbi jogszabályok alapján az azonosításra kötelezettek, - a szervezet, illetve helyazonosításra alkalmas - GLN szám, illetőleg - az áru illetve termékazonosításra alkalmas - GTIN szám, használatra vonatkozó kötelezettsége megszűnt, a jogszabályok kötelező rendelkezése hiányában. A GS l MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt.- partnerállománya lecsökkent a fennálló jogviszony t megszüntető jogalanyokkal. Az Általános Üzleti Feltételek bevezetése a GSI MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. díjstruktúrájának változtatását nem eredményezte. A GS I licenc jogok használatának ellenértékeként, a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. továbbra is olyan arányos mértékű díjat számít fel a GS l licenc szerződéses jogviszony t létesítő partnerek felé, amely a GS I rendszer hazai működtetéséhez, illetőleg a GS l AISBL nemzetközi szervezettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. A GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. időben felkészült a várható kieső bevételek kompenzálására tudatos tervezéssel és már 20 II-ben közzétette a GS l licenc díjakra vonatkozó korábbi átmeneti kedvezmények két lépcsőben, 20 I2-ben és 2013-ben történő visszavonására tett intézkedéseit ben realizálta az első lépcsőben meghirdetett módosításokat. Ugyanakkor a Részvénytársaság szolgáltatásainak fejlesztésével és bővítésével folyamatosan törekszik a gazdasági válság elhúzódó hatására és a jogszabályi változások okán szükségszerű en bekövetkezett partnerállomány-változás üzletmenetre gyakorolt hatásainak ellensúlyozására, valamint közigazgatási kapcsolatainak bővítésére. 4

5 Partner állomány GS1 Licenc használók o _ G51Ucenc ha~ználók _ Jog~zabály~zerlntl azono~ítá~rakötelezettek -Ö~~ze~en G51 Ucenchasználók A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. partnerállományának átalakulás között július l. napjan léptek hatályba a GS l MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt. GS l szabványos szolgáltatásainak és kapcsolódó egyéb szolgáltatásainak felhasználására, alkalmazására, igénybevételére vonatkozó új Általános Üzleti Feltételei. Az Általános Üzleti Feltételekben testesül meg a GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. fenti jogszabályi változásokhoz is alkalmazkodó partner- ilietve szolgáltatásközpontú szemléletmódja, melynek alapján a GS l MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt. a szolgáltatásaihoz történő hozzáférés lehetőségének bővítésével, és a szabályok egyszerűsítésével azt kívánja biztosítani, hogy szolgáltatásai a partnerekkel, kereskedelmi szolgáltatókkal illetve a közigazgatással történő minél széleskörűbb együttműködés elve és kölcsönös előnyök nyújtása révén mindenki számára könnyen elérhetőek legyenek Nemzetközi környezet változásai A GS I nemzetközi szervei központilag határozzák meg azokat a követelményeket, melyeket az egész világon egységesen, következetesen és ellentmondás mentesen kell teljesítenie és végrehajtania minden tagszervezetnek a partnere i felé. Az elvárások teljesítéséhez a felkészülési időszakot követően, a GS l közgyülése 20 l 2-től kezdődően öt kiemeit alap szolgáltatási és üzleti módszer önértékelés i és nyilatkozati rendszerét vezeti be, a megvalósításukban elért fejlődés mérésére. Ezek; a rendszerintegritást és egyedi azonosítást biztosító kézi beavatkozás nélküli, folyamatirányítási rendszerrel garantált, számítógépes szoftver működtetése; a felhasználók felé a rendszer megértését és támogatását biztosító szakemberállomány; a felhasználói képzések; a szabvány és megoldásrendszert műszaki technikai és alkalmazásbavételi dokumentációjának honosítása, valamint a Globális Partnerinformációs Nyilvántartási rendszer (GEPIR) működtetése. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. felkészült az elvárások teljesítésére, működésére jelentős költségkihatással bír a kibővített adminisztratív, műszaki és informatikai feladat és felelősségi kör. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. jövőbeni működésében ugyancsak befolyásoló tényező az a tény, hogy 2012 év végén lezárult az a hat éves időszak, amely alatt a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. koordinálta a globális GS l szervezet európai regionális tagszervezeteinek, a GS l Európának munkáját, mint a GS l Európa titkársága. A tevékenység működési feltételeit az európai szervezet határozta meg, pénzügyi kereteit a GS l Európa fedezte egy háromoldalú megállapodás keretében, amelynek megfelelően a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. közvetlen szerződéses kapcsolatban állt a szervezet pénzügyi folyamatait kezelő GS l Hollandiával, mint a GS I Európa képviseletében és kockázatára eljáró megrendelővel. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. a GS l Európa titkársági tevékenységet non-profit módon látta el. Munkáját, eredményeit, a titkár személyes közreműködését a GS I Európa elnöksége kimagasló elismeréssel értékelte. A Részvénytársaság 20 I3-ban nem számíthat ebből a funkciójából adódó bevételi tételre. 5

6 Leányvállalatok A GS I MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., a GS I rendszer magyarországi működtetését csak közvetve támogató, informatikai és szoftverfejlesztési tevékenységei számára két leányvállalatot hozott létre. A Globális IT Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaságot és az ekt Global Systems Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Globális IT Megoldások Kft. feladata a GS I Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése, melynek részét képezi a GS I Perfect / GOSN adatbanki szolgáltatás fejlesztése is. A Globális IT Megoldások Kft 2012-ben tervszerűen működött. Az ekt Global Systems Kft. feladata a GS I szabványalapú informatikai megoldások fejlesztése a környezetvédelmi termékdíj / hulladékgazdálkodás területén. Az ekt Global System s Kft ben a környezetvédelmi termékdíjas és hulladékgazdálkodási területen bekövetkezett jogszabályi változásokra reagálva átalakította szolgáltatási portfólióját és elektronikus formátumú szakmai kiadványokkal jelent meg a piacon. Acélpiac beszűkülése és az elektronikus kiadványok iránti csekély kereslet miatt a GS I MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zrt. az ekt Global System s Kft. Globális IT Megoldások Kft-be történő beolvadásáról döntött december 31-i forduló nappal Foglalkoztatáspolitika A GS I Magyarország Nonprofit Zrt.-nek, meghatározó erőforrása a szakképzett munkaerő állománya. Befogadó munkahelyi környezetet és alternatív foglalkoztatási formában történő munkavégzési körülmények biztosításával, a szervezet minden dolgozójára kiterjedő rendszeres képzésekkel igyekszik kizárni a lehetséges munkahelyi kockázatokat, betartva az összes vonatkozó munkahelyhez kapcsolódó szabályozásokat, biztonsági és egészségügyi előírásokat. Foglalkoztatási politikája részeként a törvénynek megfelelően frissítette Cafetéria szabályzatát, elvégezte a Munkavédelmi kockázatok értékelést, és a Munka- és Tűzvédelmi előírások szerinti kötelezettségeit. A nemzetközi gyakorlattal egyezően a humánerő gazdálkodás összköltsége nem haladj meg a kiadások ötven százalékát Környezetvédelem A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. tevékenysége során a rá vonatkozó környezetvédelmi előírások maximális betartásával jár el. Szolgáltató tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek a pénzügyi helyzetét meghatározó befolyása nincsen, az uniós hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv szerinti ún. kiterjesztett gyártói felelősség hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat. A keletkezett hulladékok közül a papír és az elektronikai hulladék gyűjtése szelektíven történik, az így gyűjtött hulladékok a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtést és szállítást végző szervezetek részére kerülnek átadásra. A Részvénytársaság működésében évről évre erősödik az a környezettudatos szemlélet, amelynek lényege, hogy tevékenysége során minél kevesebb hulladékot termeljen, ennek megfelelően előnyben részesíti az elektronikus ügyintézést és elektronikus munkavégzést elősegítő megoldásokat, és minél kevesebb papírhulladékot előidéző munkafolyamatokat alakít ki. 6

7 2. A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt évi működése A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. küldetésének megfelelő alapvető és folyamatos tevékenysége mellett, középtávú stratégiájának megvalósításához a évben a gyorsan, igényeknek megfelelően elérhető alapszolgáltatások fejlesztésére, a belső folyamatok hatékony működésére, az információs és informatikai környezet tovább fejlesztésére, a szakértői tevékenységeire és a testreszabott megoldások bevezetésének támogatására, továbbá a GS I szellemi tulajdona védelme érdekében fennálló együttműködési kapcsolataira és a GS I közösség munkájában történő aktív szerepvállalásra fókuszált. Az egyes célkitűzések eléréséhez indított kiemeit projektjei; a Microsoft Dynamics AX projekt, a GDSN/GS l Perfect, valamint az eservice projekt, a GS 1- elvű helyadatbázis project és a GS l Logger for Staff projekt Kiemeit projektek Microsoft Dynamics AK projekt A projekt a belső adminisztrációs rendszer teljes cseréjét irányozta elő, a legmodernebb alapokra helyezte a partneradatok tárolását, kezelését, frissítését, új alapokat biztosítva a partnereinkkel folytatott kommunikációra és a személyre szabott kiszolgálásra, ezzel is erősítve a GS l márka ismertségét. A projekt célja integrált, innovatív, a GS l Magyarország Nonprofit Zrt. speciális igényeire szabott belső informatikai és adminisztrációs rendszer kialakítása és bevezetése volt, mely a részvénytársaság üzleti tevékenységének valamennyi lényeges területét lefedi, illetve a vállalati folyamatok teljes körét támogatja. Alapvető elvárás volt az általános funkciók, vagyis a pénzügyi-számvitel i, tárgyi eszköz gazdálkodási, értékesítési és beszerzési funkciók kezelése, a számsorozatok és a vonalkódok előállításához szükséges azonosító számok kiosztásával kapcsolatos tevékenység támogatása, valamint a saját fejlesztésű szakmai rendszerekkel történő adatkapcsolat létrehozása. A felsoroltakon kívül igényként merült fel az ügyfélkapcsolati menedzsment és az emberi erőforrás menedzsment funkciók támogatása, valamint egy webes vállalati felület kialakítása és annak ügyviteli rendszerhez kapcsolása, lehetővé téve a partnerek regisztrációját és az online regisztrációt. További cél volt, hogy a rendszer az összes moduljára kiterjedő valósidejű, automatizált adatkapcsolatai révén biztosítsa az operatív munkafeladatok támogatását és az üzleti folyamatok egészének nyomon követését, illetve a manuális munka csökkentését és a dupla rögzítések gyakorlatának kiiktatását. Az új és korszerü háttérrendszer bevezetésén túlmenően új partnerkommunikációs megoldások is készültek. A leendő partnerek gyorsabb és egyszerűbb rendszerhez történő csatlakozását szolgálja a web alapú On-line regisztráció, melyen keresztül a társaság egyes szolgáltatásai könnyen megigényelhetők. A meglévő partnerek rendszeralkalmazáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatatinak magasabb kiszolgálási színvonalát segíti a kibővített funkciókkal ellátott ugyancsak web alapú MyGS l szolgáltatás. A vállalkozások számára a MyGS I felületen keresztül érhetők el és tölthetők le a GS l licencre vonatkozó dokumentumok, a szerződések, a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. által kiállított hivatalos igazolások, számlatörténet. A partnereknek nyújtott szolgáltatási minőség emelésére megvalósult a valós idejű partnerkeresési alkalmazás a Globális Elektronikus Partner Információs Nyilvántartási rendszer (GEPIR) és a saját partner nyilvántartási rendszer összekapcsolása, frissítése, állandó, on-line szolgáltatást nyújtva ezzel a hazai érdeklődök számára GDSN/GS1Perfect, valamint eservice projekt A GDSN (Globális Adatszinkronizációs Hálózat) működési feltételeiben beálló szignifikáns változások hatására GS l Magyarország Nonprofit Zrt.-nek 2012-ben mérlegelnie kellett, hogya GDSN és GS l Perfect informatikai fejlesztéseibe fektetett eddigi és a várható beruházásainak megtérülésére mennyi ideig és milyen mértékű erőforrást biztosít hosszabb távon. Ezen túlmenően az európai, elsősorban az élelmiszerforgalmazást érintő, fogyasztóvédelmi szabályozás és a globális infokommunikációs trendek, valamint az a tény, hogya GDSN hazai alkalmazását tekintve 2012-ben sem volt várható jelentős fejlődés arra késztették, hogy átgondolja az egyes 7

8 entitás ok törzsadatainak elektronikus kommunikációját érintő szolgáltatásait, illetve az ezekhez szükséges infrastruktúrát GS1-elvű helyadatbázis A Helyadatbázis, Spatial szolgáltatás a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. által kidolgozott, nemzetközi szabvány okra és közhiteles forrású helyadatokra épülő, modem informatikai környezetben létrehozott, folyamatosan bővülő és bővíthető adatbázis és a hozzá kiépített speciális funkciók, amely bármely nyomon követési rendszer támogatására alkalmas, hiszen valós időben pontos és megbízható helyinformációkkal látja el az elosztási lánc szereplőit. A helyadatbázis felállítását előkészítő kiterjedt kutatás eredményei alapján év második felében önálló fejlesztési projekt keretében valósult meg a Helyadatbázis a hozzá tartozó adatbeviteli, adatlekérdezési, helyadatlap funkciókkal, illetve a más alkalmazásokhoz kötődő kommunikációs kapcsolatokkal GSl Logger for Staff projekt A GS I Logger for Staff projekt a GS I Logger keretrendszer egyik eleme az előkészítés alatt álló GS I Logger professional mellett. A GS I Logger for Staff alkalmazás egy olyan innovatív kezdeményezés, me ly hatékonyan kapcsolja össze a GS I szabványrendszer nyújtotta előnyöket a mobil- és internet-technológia lehetőségeivel. A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. aktív nemzetközi szerepvállalásának köszönhetően a GS I Európa részleges pénzügyi támogatás ával valósul meg. A GEPIR hálózatra épülve a GS I munkatársai számára nyújt eszközt az illetéktelen GS I cégprefix és azonosítószám-használat kiszűrésére. 20 I 2. év végéig több mint 50 tagszervezet csatlakozott a projekthez, több mint 200 felhasználóval. A GS I Azonosító Kulcsok GEPIR-en keresztüli ellenőrzése mellett a 2012-es évben bevezetésre került egy új minősítési funkció is, me ly a GS I Library-n (GS I Ub) alapul. A GS I Lib a GS I szabványokat és szabályokat tartalmazó programkönyvtár, egy szoftveralkalmazás, amely képes automatikusan ellenőrizni egyadathalmaz szabványosságát, szabályoknak való megfelelését re elkészült a GSl Logger for Staff alkalmazás ios platformon futó változta. Ezen verzió folyamatos működtetése mellett 2012 év végére befejeződött a szoftver Android platformon futó változatának kifejlesztése. Az új alkalmazási környezet szélesebb körű elterjedésének köszönhetően folyamatosan növekszik a GSI Logger for Staff alkalmazó felhasználók száma, magával hozva az alkalmazás karbantartási, fejlesztési üzemeltetési költségeinek és licenc díjainak esetleges növekedését is. Ennek fényében kezdődtek meg a tárgyalások a GS I nemzetközi központi szervezettel arra vonatkozóan, hogya GS I központi szervezet átvegye a GS I Logger for Staff projekt menedzselését, illetve az alkalmazáshoz kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetését Szolgáltatásfejlesztések A fenti projekteken túl, a kiemeit fontosságú tudásközvetítés keretében a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. partnere i számára egész évben folyamatosan lehetőséget biztosított személyes szakmai találkozókra, a különböző kommunikációs csatornákon keresztül történő tapasztalatcserére, konzultációra, továbbá a szabványok gyakorlati alkalmazását elősegítő szaktanácsadásra, képzésekre. Partnereit tájékoztatta folyamatban lévő fejlesztésekről, szakmai eseményekről folyamatosan frissülő honlapján keresztül, kiadványaiban, valamint elektronikus hírleveleiben. Folyamatosan biztosította telefonos szaktanácsadását, működtette és továbbfejlesztette honlap szolgáltatásait. A felhasználók számára hozzáférhetővé tette az Általános GS I Specifikációk legfrissebb verzióját. Minden új partnere számára biztosította a számkiadó és nyilvántartó szoftver legfrissebb verzióját és automatikusan frissíti a partnereinél lévő korábbi verziókat. Honosította, illetve elkészítette az "Egységes logisztikai címke szállítási egységek azonosítására" című kiadványát. Megjelentette a GS I DataBar szimbólumot népszerűsítő fúzetet és frissítette az egészségügyi alkalmazásáról szóló információs anyagait. Rendszeresen tartott tantermi képzéseket a globális szabványra vonatkozó alapismeretekről, szakmai konzultációt az elektronikus kereskedelmi szabványokról és a globális adat-szinkronozáció folyamatairól. Havi rendszerességgel kiüldte elektronikus hírlevelét, és félévente megjelentette nyomtatott újságját, a GS I Világa Magazint is. Folytatta felsőoktatási képzési tevékenységét, többek között a budapesti Corvinus Egyetem kurzusain. Számos szakmai cikket készített a különböző médiák számára. Mélyítette és bővítette szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait is. Így továbbra is szoros együttműködést tartott fenn a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, mint alapítóval. Folytatta az ECR Magyarország egyesülettel korábban elindított együttműködést a magyarországi 8

9 nemzeti termékinformációs adatbankkal szemben támasztott követelmények teljesítéséhez. Szorosabbra fűzte a szállítási és logisztikai szektort érintő szakmai együttműködését a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társasággal Gazdálkodás. pénzügyek A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. számára a GS I szellemi tulajdon képviselete és védelme, a GS I, mint bejegyzett márka és egyetemes szabvány - és megoldásrendszer az egyik legfontosabb erőforrás, me ly biztosítja számára az alapműködéséhez szükséges jogokat és bevételi lehetőséget. Bevételének közel nyolcvan százaléka a GS I rendszer működtetését adó számbanki alaptevékenységből áll elő. Figyelembe véve a évi LVI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló rendeletek (10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet, 53/2003. (IV. Il.) Korm. rendelet) várható hatályon kívül helyezését és ezáltal a partnerállomány csökkenését, mint kockázati tényezőt, a GS I Magyarország Nonprofit Zrt. a évi üzleti évet tartalékképzése nélküli null-szaldós eredménnyel és a bázis évhez képest húsz százalékkal alacsonyabb költségvetéssel tervezte meg. Ugyanakkor a felügyelő bizottság és az alapító jóváhagyásával indokoltnak tartotta, hogy a jövőt szolgáló fejlesztései, a hosszútávú fenntartható működés érdekében, a tartalékalapból valósuljanak meg. A GS I Magyarország Nonprofit Zrt évben a tervezett költségvetésének megfelelően működött; üzemi eredménye a tervezettnek megfelelően, pénzügyi eredménye a tervezetten felül alakult. A GS I Magyarország Nonprofit Zrt. üzleti tevékenységének valamennyi lényeges területét lefedő, illetve a vállalati folyamatok teljes körét támogató, integrált, innovatív, belső informatikai és adminisztrációs rendszer kialakítása és bevezetéséhez pályázati támogatást nyert el KMOP ös pályázati kiírás keretében a "MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a GS I Magyarország Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél" CÍmű pályázatával. Pályázatát 2012-ben sikeresen lezárta és elszámolását megtette. A pályázat az erre a szakaszra jutó teljes "MSD AX project" projektköltség 33,35%-át biztosította ,- Ft támogatási összeggel. Az MSD AX vállalatirányítási rendszerre történő átállás változtatást hozott a bázis év szerinti számlázás i rendszerhez képest. A GSI Magyarország Nonproift Zrt januárban esedékes éves licneszdíj számlákat 2012 januári keltezéssel bocsátotta ki, míg a évi januári számlákat a korábbi gyakorlatnak megfelelően, 2012 decemberi keltezésssel bocsátotta ki. (teljesítés dátuma január). A 2013 januárban esedékes licencdíj bevételek a teljes éves ez irány ú bevételek egyharmadát teszi ki.. Ez fejti ki hatását, a követelésekben, a passzív időbeni elhatárolásokban, a befektetett pénzügyi eszközök egyéb tartós részesedésben, és végső soron a mérleg föösszegben mutatkozó bázis évhez képest jelentős eltérésére. 9

10 A vagyoni struktúra alakulása között Eszközök alakulása között O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN-Befektetett Eszközök -For&ó Eszközök -Aktfv időbelielhatárohísok O Források alakulása között _ FORRÁSOK ÖSSZESEN--Saját tőke --Kötelezettsé&ek -- PasszfvIdőbelielhatárolások 2014 A társaság vagyona (mérleg föösszege) az elmúlt 6 évben folyamatosan emelkedett, figyelembe véve a 20 ll. évre vonatkozó a 2.2 pontban említett számlázás i rendben történt átmeneti változásról szóló hivatkozást. 10

11 Vagyoni elemek tárgyévi összetétele 791 m Ft. Források Összesen 2012 Terv 876 m Ft. Források Összesen 2012 Tény Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások m Ft Eszközök Összesen 2012 Terv 876 m Ft Eszközök Összesen 2012 Tény 97 OOO IBefektetett Eszközök I Forgóeszközök I Aktív időbeli elhatárolások Befektetett eszközök tárgyévi alakulása 526 m Ft Befektetett Eszközök 2012 Terv 573 m Ft Befektetett Eszközök 2012 Tény k A Befektett pénzügyi eszközök növekedése a pénzeszközök illetve az immateriális javak valamint a tárgyi eszköz változásának terhére történt. IImmateriális Javak ITárevl Eszközök IBefektetett Pénzüiyl Eszközök 11

12 Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok Likviditási Mutatók Jövedelmezőségi Mutatók Tény 2012 T'eny Nettó forff,ótőke állomány Eszközarányos árbevétel 77% Folyó források Nettó haszonkulcs 13,81% Likvideszközhányad 18% Earninff,s Likviditási ráta 235% EBIT Likviditási l!yorsráta 234% EBITDA Pénzhányad ráta 10% Átlagos vevőállomány Átlagos beszedési idő 13 Átlagos napi bevétel (eft) l 881 ROA 13,53% ROE 33% Újra befektetési ráta Árbevétel jövedelmezősége 14% Kinnlevőséff, aránya az árbevételben 39% Eszközhatékonyság 77% A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. 13,81 %-os Nettó haszonkulcs mutatója alapján hitel kockázata nincs. Eamings és EBIT mutatók alapján kamat kockázat nem áll fenn. A Nettó forgótőke állomány meghaladja a Folyó forrásokat, a Likviditási ráta folyamatosan meghaladja a fennálló kötelezettségeket, így nem merül fel folyó fizetési kockázat. 12

13 2.3. Kockázatkezelés - kockázati tényezők csökkentés A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. célkitüzéseinek megvalósítását veszélyeztető fő kockázati tényezők: a GS l jogok és a hozzájuk kapcsolódó szeiiemi tulajdon sérülése, a gazdasági válság és környezeti hatások miatt a partner áiiomány csökkenése, a kezelt adatvagyon, információs és adatvédelmi sérülékenysége. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. elkötelezett ezen kockázati tényezők folyamatos csökkentése, kivédése meiiett. A GS I szabvány és megoldásrendszerhez kapcsolódó szeiiemi tulajdon teljeskörű védelmét szemelőtt tartva alakította ki Általános Üzleti Feltételeit, és a GS l elveken alapuló saját fejlesztésü szeiiemi termékeit levédeti a SzeIIemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál. A "GS l Logger Professional" név és védjegy használatára megkapta közösségi védjegy lajstromozási tanúsítványát a Belső - Piaci Harmonizációs Hivatal Védjegy és Formatervezési mintái között. Egyidejűleg megáiiapodással rendelkezik a GS I AISBL-el a GS I név használatára valamint a szolgáltatás GS l tagszervezetek felé történő licencbe adására vonatkozóan is. Partner áiiománya védelme és a GS l rendszer alkalmazásbavételének növelése érdekében innovatív fejlesztésekkel bővíti szolgáltatásainak körét megcélozva újabb felhasználói csoportokat is. Az adatkezelési, adatvédelemi és információ biztonsági kockázatok kezelése folyamatosan felügyeletet igénylő kihívás az egyre változó technikai megoldások és technológiai eszközök világában. A GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 20 l 2. évben megszerezte az "Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése által kezelt, és az ehhez kapcsolódó saját és birtokában levő partnerinformációk, valamint ezen információk kezelését, kommunikációját biztosító eszközök rendelkezésre áiiásának, bizalmasságának és sértetlenségének" ISO 2700 l :2005 szabvány szerinti minősítést, amelynek évenkénti felügyeleti auditját minden évben elvégezteti ban kiemeit figyelmet szentel a mobilitásból adódó kockázati tényezők kezelésének. 13

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

.~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató

.~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám

Fókuszban. Megújuló társaság megújuló szemlélet. Innováció felsőfokon. Pezsgőbontás a Törleynél. 2008/1 I. évf. 1. szám Fókuszban Megújuló társaság megújuló szemlélet Innováció felsőfokon Pezsgőbontás a Törleynél 2008/1 I. évf. 1. szám t a r t a l o m H i r d e t m é n y Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK 1/a sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK I. A GS1 Rendszerhasználók által igénybe vehető szolgáltatások 1) GS1 SZÁMBANKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK a) GS1 számtartomány (GS1 cégprefix) egyszeri regisztrálása

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs

GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15 Tartalom: Tartalom: 1 I. ÁLTALÁNOS RÉsz 2 1. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis- és tárgyidőszak

Részletesebben

GS1 Felhő az integrált megoldás. GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse. a fogyasztó? 2012/1 V. évf. 1. szám

GS1 Felhő az integrált megoldás. GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse. a fogyasztó? 2012/1 V. évf. 1. szám FÓKUSZBAN GS1 Felhő az integrált megoldás VoNAlKÓd A GyAKorlAtBAN GS1 databar a jövő AKCIÓ-hőse 2012/1 V. évf. 1. szám MoBIlECoM Mit lájkol a digitális dzsungel vadásza, a fogyasztó? t a r t a l o m Általános

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak,

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak, Éves jelentés 2013 Tartalom 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 5 3. A KELER Csoport átalakulása: tevékenység-átruházás 7 4. Szabályozói környezet 8 5. A KELER KSZF gazdálkodása 10 6. Kockázatkezelés

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

1. Elnöki köszöntő 3. 2. Piaci környezet 5. 3. Szabályozói környezet 7. 4. A KELER gazdálkodása 9. 5. Treasury 11

1. Elnöki köszöntő 3. 2. Piaci környezet 5. 3. Szabályozói környezet 7. 4. A KELER gazdálkodása 9. 5. Treasury 11 ÉVES JELENTÉS 2014 TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 5 3. Szabályozói környezet 7 4. A KELER gazdálkodása 9 5. Treasury 11 6. Központi értéktári tevékenység és elszámolások 12 7. Kiemelt

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. É V E S J E L E N T É S

Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. É V E S J E L E N T É S Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. É V E S J E L E N T É S 2 0 0 8 tartalom I. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 3 II. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET 5 III. A KELER GAZDÁLKODÁSA 7 IV. TREASURY 9 V. ELSZÁMOLÓHÁZI ÉS ÉRTÉKTÁRI

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2012 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak,

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak, Éves jelentés 2013 Tartalom 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 5 3. A KELER Csoport átalakulása: tevékenység-átruházás 7 4. Szabályozói környezet 8 5. A KELER gazdálkodása 9 6. Treasury 11 7. Központi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben