.~ung.~ év. Keltezés: U~agyar Béla Vezérigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató"

Átírás

1 1 Hungary

2 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZHASZNÚ JELENTÉS év Keltezés: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt BU~1il~st. Fáy u 1/b Adószállií.JP ~,~ u U~agyar Béla Vezérigazgató

3 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Tartalomjegyzék 1. A Társaság adata i: 3 2. A GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. működésének jogi és szakmai kerete 5 3. Összefoglaló a GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt évi tevékenységéről Működési hatékonyság - magyar GS 1 rendszerhasználói kör Globális szabványok integrált alkalmazása - kulcs a hatékonysághoz és átláthatósághoz GS 1 rendszerhasználathoz kapcsolódó szolgáltatások, ajánlások, módszertanok, képzések Szakmai, szervezeti és együttműködési kapcsolatok G lobális hálózati szolgáltatások SZÁMVITEL! TÁBLÁK A KÖZHASZNÚ JELENTÉSHEZ Közhasznú Eredmény Kiegészítő Analitikák 17

4 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG 1. A Társaság adatai: Cégneve: GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid cégneve: GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: GÍme: Web GÍme: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b l hu.org Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bankja: cm Bank Zrt. Bankszámlaszáma: cm l l Főtevékenysége: 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően közhasznú Jogelődje: GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság Alapító Okirat kelte: Bejegyzés kelte: Jogutódlás kelte: Alapító Okirat módosítása: március május május l O. június 24. A Társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli, 100% tulajdon részesedésű részvényese, illetve Tagja: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhelye: Nyilvántartási Képviseli: száma: 1113 Budapest, Bartók Béla út Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Galli Miklós elnök A Társaságjegyzett fordulónapján: tőkéje a mérleg 5 OOO ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke: Részvényfajta: Sorszámaik: 5 db ezer forint. törzsrészvény. "A " sorozat

5 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG Igazgatóság tagjai: Viszkei György Magyar Béla Patvaros Boglárka Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Debreczeny István Boros Péter Mándoki Csaba igazgatóság elnöke vezérigazgató operatív igazgató felügyelő bizottság elnöke felügyelő bizottsági tag felügyelő bizottsági tag Könyvvizsgáló: MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó, Korlátolt Felelősségű Társaság 1188 Budapest, Bercsényi utca 29/a. nyilvántartásba-vételi szám: Képviseli: Tóth József, bejegyzett könyvvizsgáló Jogi képviselő: Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19. II em. Képviseli: Dr. Németh H. Gábor irodavezető ügyvéd 4

6 GS1 MAGYARORSZÁG 2. A GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. működésének jogi és szakmai kerete A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, mint a társaság Alapítója, a Részvénytársaság és egyben az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja, elhatározása alapján, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.OI-I /5. szám alatt hozott végzése szerint a társaságot május 31. napján. GSl MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörű en Működő Részvénytársaságot egyetemes jogutódlással jegyezte be. A társaság alapvető feladatának tekinti a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok elsődlegesen nem nyereségorientált ellátását úgy, hogy a társasági formájában és szervezetének kialakításában valamint működtetésében válaszolni tudjon a nemzetközi kihívásokra is. A GS 1 egy globális, semleges, nonprofit szervezet, mely megkönnyíti az együttműködést a kereskedelmi partnerek, szervezetek és technológia-szolgáltatók közt az üzleti kihívások megoldása érdekében a szabványok segítségével, valamint növeli az átláthatóságot a teljes ellátási lánc mentén. A GS 1 nemzetközi szervezet feladata, hogy globális, nyitott, ágazatsemleges szabványok kifejlesztésével, karbantartásával, a szabványokhoz kapcsolódó képzésekkel és oktatásokkal támogassa és elősegítse a szabványok alkalmazásba vételét és megkönnyítse ezzel a legjobb üzleti megoldások bevezetését és elterjedését. A GS 1 fejleszti a világon a legszélesebb körben alkalmazott ellátási lánc szabványt: közel 2 millió vállalkozás használja a világ 150 országában. A GS 1 számos szektorban és iparágban tevékenykedik: több mint 20 szektorban van jelen az FMCG-től az egészségügyön, szállításon és logisztikán át a védelmi szektorig. A GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. a GS 1 nemzetközi hálózat tagja, a szervezet kizárólagos hazai képviselője. A rendszer működtetését a brüsszeli székhelyű GS 1 AISBL végzi nemzeti szervezetek hálózatán keresztül, amelyek valamennyi felhasználó számára fejlesztik és karbantart ják a kódolási szabványokat. Ezen feladat nemzeti szinten történő megvalósítása érdekében a GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. általános jogelődje, a GS 1 Magyarország Kht. tagsági jogviszonyt létesített a GS 1 AISBL nonprofit társasággal, melynek alapján rendelkezik mindazon felhasználási jogosultsággal, melyek meglétével a Részvénytársaság Üzletszabályzatában nevesített termékeket és szolgáltatásokat a gazdálkodó szervezetek felé nyújthatja. A GS 1 szabványrendszer egy olyan nemzetközi rendszer, amely lehetővé teszi a termékek, szolgáltatások, szállítási egységek, szervezetek és helyek azonosítását és az ehhez kötődő kommunikációt. A GS 1 rendszer a termékek, áruk és egyéb tárgyak automatikus és elektronikus azonosítását speciális adathordozókon, vonalkódokon és rádió-frekvenciás címkéken keresztül biztosítja. A partnerek közötti adatkommunikációt elektronikus üzleti üzenetekkel és adatszinkronizációval 5

7 .~ung.~ GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Közhasznú jelentés 20 ll. év támogatja. A legtöbb GS l szabvány és megoldás megjelenik nemzetközi szabványokban vagy a szabványalkotó szervezetek ajánlásaiban, um. az ISO, a CEN vagy az UNECE szabványok. Az elfogadott globális szabványok megoldást kínálnak a helyi üzleti folyamatok számára, melyek kedvező hatásait maguk a vevők is élvezhetik az alacsonyabb árakban, a gyorsabb kiszolgálásban, a termékek rendelkezésre állásában, vagy a gyorsabb ellenőrzés lehetőségében. A Részvénytársaság célja olyan - a GS l célkitűzéseivel összhangban álló - globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító, ill. kommunikációs rendszerek létrehozása és működtetése, amely magában foglalja a 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendeletben meghatározott egységes termékazonosító kódot (ETK), valamint egyéb ágazat semleges, nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló azonosító rendszereket. Ezen rendszereknek, mint szolgáltatásnak bármely magyar jogalany számára történő biztosításával a Részvénytársaság elősegíti Magyarország euroatlanti integrációját. [Kszt. 26. S c) 19. pont]. A Részvénytársaság feladata továbbá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben, valamint e törvény végrehajtásának tárgyában kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletben, továbbá az 53/2003. (IV. ll.) Korm. rendeletben nevesített GLN szám (Globális Szervezet Azonosító Szám) és a GTIN szám (Globális Kereskedelmi Áru Azonosító Szám) kiadása az előbbi jogszabályokban nevesített kötelezettek számára a jogszabályban előírt azonosítás érdekében. 20 II júniusában az Országgyűlés elfogadta a környezetvédelmi termékdíjról szóló 20 ll. évi LXXXV. törvényt, amelyet január l-jétől történő hatályba lépéséig többször is módosítottak. Az új termékdíj törvény rendelkezései nem tartalmazzák a GLN szám alkalmazásának szükségességét a vámhatóság felé történő bejelentés és nyilvántartásba vétel teljesítésekor. Ebből következik, hogy 2012-ben a termékdíj-kötelezettségek teljesítéséhez nem kötelező e globális azonosító használata. Bizonyos termékdíjköteles termékek, így az újrahasználható csomagolószerek és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termékek azonosításához azonban továbbra is szükséges lehet a GTIN szám alkalmazása, amely azonosítási feladat elvégzéséhez a Részvénytársaság 2012-ben is partnerei rendelkezésére áll majd. A GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. fő tevékenysége tehát, hogy működteti a GS l szabványrendszer alapját adó - globális szinten a magyar szervezetek és termékek egyedi azonosítását biztosító - számbankot, támogatja a magyar szabványosítási igényeket a GS l rendszer globális továbbfejlesztése során, olyan szakmai útmutató kat és ajánlásokat dolgoz ki, honosít meg és hoz nyilvánosságra, amelyek segítik az elosztási lánc szereplői között a termék- és adatáramlást, valamint a GS l szabványok használatba vételéhez tanácsadói, konzultációs tevékenység folytat. A Részvénytársaság a közhasznú jogállásának megfelelően működését és céljait elsődlegesen nem nyereségorientált tevékenységek kifejtésével valósítja meg. Ugyanakkor a GS l szabványt képező azonosító számok használati joga ellenértékeként olyan arányos mértékű díjat számít fel, amely a GS l rendszer működtetéséhez, illetőleg a GS l AISBL nemzetközi szervezettel szemben fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A társaság ugyancsak szerződéses jogviszonyban áll a GS l AISBL leányvállalataival az EPCglobal lnc.-kel valamint GDSN lnc.-kel, ezáltal az EPCglobal illetve a GDSN kizárólagos 6

8 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG hivatalos képviselője Magyarországon, és jogosult arra, hogy tagjai számára az EPCglobal valamint GDSN márkanév alatt biztosítsa a kapcsolódó alkalmazások használatba vétel ét is. A nemzetközi tagsággal, valamint a felhasználási jogosultsággal kapcsolatos iratok kivonatai a Részvénytársaság honlapján nyilvánosan hozzáférhetőek. A Társaság integrációs törekvéseinek és folyamatos nemzetközi szerepvállalásának köszönhetően, óta folyamatosan ellátja a GS l európai regionális szerveződésének a GS l in Europe-nak a titkársági funkcióját, mely elsősorban a regionális tevékenységek kapcsán szükséges koordinációt foglalja magában. 7

9 ~un..~ GS1 MAGYARORSZÁG 3. Összefoglaló a GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt évi tevékenységéről 3.1. Működési hatékonyság - magyar GS! rendszerhasználói kör A Társaság pénzeszközei, elhatárolásai, és tartalékai évben is megfelelően biztosították a Részvénytársaság hatékony működését. Tartalékképzését és befektetéseit a szabályozottság jellemezte, likviditása megfelelő volt. Működésének hatékonyságát növelő intézkedések bevezetésével, a fejlesztések időbeni átstrukturálásával és tudatos költséggazdálkodási politika kialakításával elérte, hogy az üzleti év végére rendelkezésére állt a nemzetközi gyakorlatban megfogalmazott elvárás szerinti, fél éves működési tartaléka, amely tartalék továbbra is biztos alapot ad céljainak megvalósításához. A társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján ezer Ft, amely öt darab egymillió forintos névértékű törzsrészvényből tevődik össze. Az mérleg szerinti eredménye ezer Ft, amelyből közhasznú eredmény ezer Ft, a vállalkozási eredmény pedig ezer Ft. A Társaság évben céltartalékot nem képzett. A GS 1 MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zártkörű Részvénytársasági formájával egy olyan megbízható, a fenntartható stabil működést előrevetítő cég képét kívánja mutatni, amely nemzetközi szinten is elismert, gyors, rugalmas döntéshozatalra képes. Ugyanakkor ezzel a társasági formával meg tudja tartani a kiemelkedően közhasznú, nonprofit státuszát is, és képes arra, hogy bevételeit továbbra is partnere i érdekében, a globális és a helyi GS 1 megoldások honosítására és fejlesztésére használja fel Közhasznú Eredmény alakulása között o Közhasznú Eredmény _ Mérlegszerinti Eredmény l. ábra: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. Mérleg szerinti eredményének és Közhasznú eredményének alakulása A GS 1 magyarországi Rendszerhasználóinak száma éves átlagban volt, a rendszer valamely elemét - GLN számot használó vállalkozások száma meghaladta a negyvenegy ezret. 8

10 GS1 MAGYARORSZÁG A GS 1 rendszert alkalmazó magyar vállalkozások árbevétel szerinti kategória megoszlása teljesen megegyezik a többi európai országéval, vagyis a mikro- és kisvállalkozások aránya a GS 1 rendszer egészét használók körére vetítve 85 százalékos érték körül mozog és a vállalkozások kategóriánkénti százalékos megoszlása is évről-évre csak minimálisan változik o _ GLN számok G51 rendszerhasználóknak _ GLN számok G51 használóknak _ GLN számok összesen 2. ábra: A 651 "Rendszerhasználók" és a rendszer egyes elemeit " Használók" létszámának alakulása között. 205 partner 2.8% 1270 partner 17,3% 1. Kategória (O-50 MF 2. Kategória ( MFt) 3. Kategória (0,5-2,5 MrdFt) 4. Kategória (2,5-12,5 MrdFt) 5. Kategória (12,5 MrdFt felett) 3. ábra: A 651 Magyarország Ügy/eleinek árbevételi kategória szerinti összetétele évben A GS 1 Rendszert használók között megtalálhatóak a multinacionális cégek, a kis- és középvállalatok, a mikro-vállalkozások, a vezető márkák és az egyéni vállalkozók, de helyet kapnak az állam- és 9

11 .~""..~ GS1 MAGYARORSZÁG közigazgatás szervezetei is. Bármely szektorról is legyen szó, az azon belül működő szervezetek globálisan azonosítható és klasszifikálható tevékenységeket végeznek, melynek keretében terméket gyártanak és értékesítenek, vagy szolgáltatást nyújtanak. A termékek és a szolgáltatások előállítása és értékesítési folyamata során egyszerre merül fel a költségek csökkentése, a hatékonyabb vállalati működés iránti igény, és az elvárás, hogy megfeleljenek az adott szektorra vonatkozó jogszabályi előírásoknak és kötelezettségeknek. A GS 1 Rendszerrel támogatott üzleti és államigazgatási folyamatoknak is végső célpon~ai tulajdonképpen a fogyasztók, akiknek minőségi kiszolgálása, elégedettségének növelése mind a vállalkozások, mind az állami szervezetek hosszú távú sikerének a kulcsa Globális szabványok integrált alkalmazása - kulcs a hatékonysághoz és átláthatósághoz A GS 1 szabványrendszer megoldásai immár közel 40 éve léteznek, és előnyeiknek köszönhetően egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásba. A GS 1 megoldások értéke tovább növelhető azáltal, ha alkalmazásuk összekapcsolódik az adott kor technológiai, informatikai vívmányaival. A GS 1 szakemberei pedig folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a teljes körű, hatékony felhasználáshoz az adott kor innovációi is hozzájáruljanak. Az infokommunikációs eszközök rohamos fejlődése ma már lehetővé teszi, hogy az üzleti és az állami szféra szereplői is alkalmazásba vegyék a mobilkommunikáció, a globális helymeghatározó rendszerek, és az internet nyújtotta lehetőségeket bármely ellátási láncban, a tevékenységek, termékek és szolgáltatások nyomon követéséhez. Ezeket az eszközöket és megoldásokat képesek a GS 1 globális szabvány ai erősíteni, támogatni, mindezt egy olyan integrált rendszer és gondolkodásmód keretében, amely a hazai vállalkozások eredményességét, az állami hatóságok működésének hatékonyságát, és a fogyasztók hiteles információval történő ellátottságát, ezáltal életminőségük javulását hivatott elősegíteni. A GS 1 rendszer integrált használatának koncepciója lehetővé teszi, hogy bármely szektorban, illetve azon belül működő elosztási láncban létrehozhatóak legyenek tökéletesen működő nyomon követési rendszerek, az élelmiszeripari-, a hulladékgazdálkodási-, az egészségügyi- a szállítási- és vámfolyamatokban vagy éppen a közbeszerzés területén. A GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. saját hatáskörében megteremtette annak üzleti, műszaki és jogi feltételeit, hogy a magyar felhasználók ésszerű és kedvező feltételek mellett élhessenek az integrált rendszer előnyeivel. A GS 1 szakembereinek feladata, hogy átadjanak minden elméleti tudást a szabványrendszer alkalmazásához, emellett olyan eszközt biztosítsanak, mely segítséget nyújt a felhasználóknak az adatok kezelésében, lehető vé teszi azok pontos előállítását, garantálja gyors és biztonságos továbbításukat és elérésüket. 10

12 .~un..~ GSI MAGYARORSZÁG 3.3 GS! rendszerhasználathoz kapcsolódó szolgáltatások, ajánlások, módszertanok, képzések A GS l MAGYARORSZÁG a korábbi évek munkájához képest még nagyobb hangsúlyt fektetett a szaktudásra és az információ átadására; a különböző tájékoztatók, tudásközvetítő anyagok előállítására, szolgáltatásainak és szabványmegoldásainak ismertté tételére. Ügyfélszolgálat A GS l Rendszerhez csatlakozni kívánó partnerek jogviszony létesítés kapcsán elsőként a Társaság Ügyfélszolgálatának munkatársaival kerülnek kapcsolatba. Tőlük kapják az első részletes tájékoztatást teendőikről, jogaikról, kötelezettségeikről. Rendszerhasználó jogviszonnyal rendelkező partnereink ezt követően is bármikor fordulhatnak kérdéseikkel a GS l Magyarország Ügyfélszolgálatához. A GS l rendszerhasználók a belépést követő első teendőket megkönnyítendő, ún. kezdőcsomagot kapnak, me ly segítséget nyújt a GS l szabványok teljes körű, gyakorlati alkalmazásba vételéhez - az elméleti alapok összegzésétől a számképzés szabályainak bemutatásán át az azonosítási folyamatokat jelentősen leegyszerűsítő és könnyítő, a Társaság által kifejlesztett Szárnkiadó és nyilvántartó kliens szoftver ingyenes rendelkezésre bocsájtásával. A GS! MAGYARORSZÁG legfőbb szolgáltatása az információ és a szaktudás A Társaság 201 l-ben is folyamatosan fejlesztette a GSl szabványrendszerre épülő megoldásait és egyes elemeinek alkalmazásba vétel ét segítő eszközeit, bővítette ezek körét az ellátási láncok folyamatainak átláthatóbbá tétele, legfőképpen pedig a GS l MAGYARORSZÁG Partnereinek üzleti sikerei, hatékonysága és költségeinek csökkentése érdekében. Említésre méltó az immár több mint felhasználó által alkalmazott Számkiadó és nyilvántartó kliens szoftverünk legújabb verziójának az alkalmazók igényeihez igazodó kifejlesztése, mely októberben zárult le. A vonalkód vizsgálat és minősítés szolgáltatás az idén a kétdimenziós kódok ellenőrzésére alkalmas eszközzel bővült. A legújabb, idén bevezetésre került csomagolás dimenziómérési szolgáltatás a gyártók és kereskedők közti kommunikáció alapjául szolgáló adatok pontos, szabványos meghatározását segíti elő. Társaságunk egész évben folyamatosan lehetőséget biztosít a személyes találkozók keretében vagy különböző kommunikációs csatornákon történő tapasztalatcserére, konzultációra. a GS l szabványok gyakorlati alkalmazását elősegítő szaktanácsadásra, képzésekre. Csatornák a tájékoztatásra és a szakmai információk átadására A GS l MAGYARORSZÁG rendszeresen tájékoztatja Partnereit a folyamatban lévő fejlesztésekről, a szakmai eseményeiről megújult honlapján, kiadványaiban, valamint elektronikus hírleveleiben. A GSI MAGYARORSZÁG szervezeti honlapja mellett - amelyet közt teljes mértékben megújított - több, egy-egy szakterületre fókuszáló weboldal is szolgálja a Partnerek teljes körű tájékoztatását: II

13 .~"ng.~ GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Közhasznú jelentés 20 ll. év A CODE weboldal (www.gslcode.hu) bemutatja a GSl Szabványrendszer elemeit, és az azok komplex alkalmazásában rejlő lehetőségeket, amelyek biztosítják valamennyi áru és szolgáltatás egyedi azonosítását, valamint a kereskedelmi folyamatok valós idejű leképezését. A GLN weboldal (http://gln.gslhu.org) a GLN szám sokoldalú felhasználási lehetőségeit mutatja be. A GSlPerfect weboldal (www.gs1perfect.hu) a hazai fejlesztésű adabankhoz történő csatlakozás előnyeit ismerteti, illetve ezen a honlapon található minden fontos információ a csatlakozni kívánó Partnerek számára. ehírlevelek Haladva a korral, a nyomtatott hírleveleket elektronikus formában kiküldött hírlevelekre cserélte fel a Társaság, elektronikus úton értesítve partnereit aktuális saját, vagy szakmai partnerei által szervezett rendezvényekről, konferenciákról, képzési programokról, minden jelentős, partnereit is érintő eseményről. GSl Világa Magazin Az évente két alkalommal megjelentetett szakmai lap, a GS l Világa Magazin a szabványalkalmazás legújabb megoldásaival ismerteti meg a hazai GS l Rendszerhasználókat. A GS l Világa Magazin összes eddig megjelent száma elérhető digitális lapozható formában a Társaság honlapján. Kiadványok, nemzetközi ajánlások, módszertanok, szakkönyvek Folyamatosan bővült a GSl angol és magyar nyelvű szakmai kiadványainak köre 201 l-ben is, melyek minden esetben elérhetők, letölthetők a megújult honlap erre a célra létrehozott online könyvtárából, a Tudástárból. Minden kiadvány megrendelhető a honlapon, kérésre postai úton kerül megküldésre. A GS l szabványok alkalmazásba vételéhez a GS l Globális Iroda, a GS l in Europe regionális szövetség és más nemzeti GS l tagszervezetek által összeállított ajánlások, módszertanok, eredeti nyelven, és lehetőség szerint magyar fordításban is rendelkezésre állnak a hazai felhasználók számára. Képzések A GS l MAGYARORSZÁG kiemelten kezeli az oktatást. A tantermi alapoktatások 20 ll-ben is ingyenesek voltak a Rendszerhasználó Partnerek számára. Az aktuális képzési időpontokat a megújult honlap főoldalán, az "Aktualitások" menüpontban találhatják meg az érdeklődők, a képzésekre online jelentkezési űrlap is rendelkezésre áll. 12

14 .~ung.~ GSl MAGYARORSZÁG 3.4. Szakmai, szervezeti és együttműködési kapcsolatok A GS 1 MAGYARORSZÁG évben is mélyítette és bővítette szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait. Így továbbra is szoros együttműködést tartott fenn a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, mint alapítóval. Folytatta az ECR Magyarországgal korábban elindított együttműködést a magyarországi nemzeti termékinformációs adatbankkal szemben támasztott követelmények teljesítéséhez. Belekezdett az automatikus áruátvételt támogató egységes logisztikai címke kialakításába és az ahhoz kapcsolódó útmutató elkészítésébe; valamint befejezte a PKI alapú elektronikus számlaüzenet hazai profiljának kidolgozását, folytatva munkáját az EDI alapú számlázás és szállítólevél szélesebb körű elterjesztése érdekében. A GS 1 MAGYARORSZÁG már egy éve a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társaság tagja, mely szorosabb szakmai együttműködést biztosít számára a szállítási és logisztikai szektort érintően. Aktív tagként az akkreditált Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai k1aszter munkájában is részt vesz a Társaság, valamint szabványhonosítási tevékenységgel támogatta a Magyar Szabványügyi Testületet. A GS 1 MAGYARORSZÁG 201 l-ben is meghirdette Szolgáltatói Programját, melyben évben 18 Szolgáltató vett részt aktívan, akik a GS 1 szabvány és megoldásrendszerhez kapcsolódó alkalmazási szolgáltatásaikkal hatékonyan segítik és megkönnyítik a GS 1 rendszerhez csatlakozott magyar vállalkozások számára a globális szabványok alkalmazás bavétel ét. A GS 1 MAGYARORSZÁG megtartva a GS 1 szabványelemek alkalmazására vonatkozó szaktanácsadási jogosítványát, közhasznú tevékenységérőlleválasztotta a GS 1 rendszer működtetését csak közvetve támogató tevékenységeit, amelyeket 20 ll-ben is az általa létrehozott két leányvállalat végzett. Az ekt Global Systems Kft. feladata GSl szabványalapú informatikai megoldások fejlesztése a környezetvédelmi termékdíj / hulladékgazdálkodás területén. A Globális IT Megoldások Kft. feladata az ISO :2005 minősítéssel rendelkező GS 1 Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése. Ennek részét képezi a GSIPerfect / GDSN adatbanki szolgáltatás fejlesztése is. Mindkét vállalkozás 2011-ben tervszerűen működött. 13

15 GS1 MAGYARORSZÁG 3.5. Globális hálózati szolgáltatások A GS 1 MAGYARORSZÁG feladata - a globális GS 1 szervezet tagjaként -, hogy a magyar vállalkozások számára elérhetővé tegye a GS l szabványokon és megoldásokon alapuló globális hálózati megoldásokat, a legújabb technológiákról szóló információkat. A GS 1 MAGYARORSZÁG rendszerhasználói számára állandó szolgáltatásként nyújtja a partnerkeresés lehetőségét a világ immár közeli 00 országában a GEPIR (GS 1 Globális Elektronikus Partnerinformációs Központ) megoldásnak köszönhetően. A GDSN (Globális Adat-szinkronizációs Hálózat) szabványainak honosítása a nemzeti termék és partner információs adatbanki szolgáltatás kifejlesztéséhez és alkalmazásba vételéhez szükséges. A GDSN partnerek olyan, minősített adatbankokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, amelyek szigorú elvárásoknak megfelelve szereztek jogot arra, hogy a hálózat részévé váljanak. A GS 1Magyarország által fejlesztett és karbantartott GSIPerfect egyike annak a 30 adatbanknak, amelyek jelenleg a hálózatot alkotják. Saját fejlesztésű GS 1Perfect adatbankunkkal 2008-ban csatlakoztunk a GDSN-hez (Globális Adatszinkronizációs Hálózat). A GS1Magyarország több fórumon is bemutatja az Adatminőségi Keretrendszert és felhívja a figyelmet a jó minőségű adatok jelentőségére, a rejtett költségek csökkentésének lehetőségére. A hazai felhasználói kör leginkább a multinacionális gyártó vállalkozások kapcsolódásával bővül, a hazai cégek csatlakozását nagymértékben segítheti a jövőben további kereskedelmi láncok csatlakozása a rendszerhez. 14

16 .~ung,~ GS1 MAGYARORSZÁG GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 SZÁMVITELI TÁBLÁK A KÖZHASZNÚ JELENTÉSHEZ 15

17 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG 5.1 Közhasznú Eredmény I. K" ozhasznu ere d meny- ' kimutatas, adato k ezer Ft -ban Sor- Előző évek szám A tétel megnevezése Előző év Helyesbí- Tárgyév tései A. Összes közhasznú tevékenység bevétele l. Közhasznú célú működésre kapott támogatás O 3 a) alapítótól O 4 b) központi költséevetéstől O 5 c) helyi önkormányzattól O 6 d) egyéb, ebből 1% O 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Taedíiból származó bevétel O Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b) a) sa.iát termelésű készlet állományváltozása b) saját előállítás ú eszköz aktív értéke O O 14 tb. Vállalkozási tevékenysée bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele Aktivált sa.iát tel.iesítmények értéke 17 C. Összes bevétel (A+B) ID. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 19 l. Anya~iellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások. O O 25 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 26 l. Anyae.jelleeű ráfordítások Személyi.iellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredménye (C-F) H. Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) K. Tárgyévi vállalkozási tevékenység eredmény (B E-H) 16

18 GS 1 MAGYARORSZÁG o 5.2 Kiegészítő Analitikák II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA A Társaság közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben kapott költségvetési támogatásokat. Pályázati úton elnyert támogatás 2011 évben nem volt. Támogató Támogatás Támogatás RendeIke- Rendelkezésre Felhasználás ezer Ft. teljes célja zésre bocsátott összeg összege bocsátás Előző év Tárgy év Követke ezer Ft. dátuma -ző év ezer Ft. ezer Ft. ezer Ft. ezer Ft. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Megnevezés Előző év Tárgyév Változás ezer Ft. ezer Ft. + - ezer Ft. Saiát tőke Jegyzett tőke 5 OOO 5 OOO O Jegyzett, de még be nem fizetett O O O tőke Tőketartalék O O O Eredménytartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Idee;en tőke FORRASOK ÖSSZESEN

19 .~"ng,~ GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Közhasznú jelentés 20 ll. év IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Tevékenységek Előző év Tárgyév Változás Változás % ezer Ft. ezer Ft. + - ezer Ft. Közhasznú tevékenységek: Időszaki kiadvány Egyéb számítástechnikai tevékenység Üzletviteli tanácsadás Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Közhasznú tevékenység összesen Közhasznú tevékenység közvetlen költsége és ráfordítása összesen Közhasznú tevékenységre felosztott általános költség Közhasznú tevékenység költsé2e összesen összesből pénzbeli juttatás O O O O V. KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A társaságvezető tisztségviselői: - Igazgatóság tagjai - Felügyelő Bizottság elnöke - Felügyelő Bizottság tagjai Megnevezés Előző évi Tárgy évi Eltérés Összeg Összeg ezer Eltérés % + - ezer Ft. ezer Ft. Ft. Vezető tisztségviselők járandósága Felügyelő bizottság járandósága Költségtérítés Megbízási díj O O O O Folyósított kölcsön teljes összege 4899 O O - ebből mérleg készítésig fennálló tartozás 4899 O O - fizetendő kamat 99 O - 99 O Természetbeni juttatás 795 l Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke O O O O Összesen