.~ung.~ év. Keltezés: U~agyar Béla Vezérigazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".~ung.~ 2011. év. Keltezés: 2012. 05.07. U~agyar Béla Vezérigazgató"

Átírás

1 1 Hungary

2 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZHASZNÚ JELENTÉS év Keltezés: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt BU~1il~st. Fáy u 1/b Adószállií.JP ~,~ u U~agyar Béla Vezérigazgató

3 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Tartalomjegyzék 1. A Társaság adata i: 3 2. A GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. működésének jogi és szakmai kerete 5 3. Összefoglaló a GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt évi tevékenységéről Működési hatékonyság - magyar GS 1 rendszerhasználói kör Globális szabványok integrált alkalmazása - kulcs a hatékonysághoz és átláthatósághoz GS 1 rendszerhasználathoz kapcsolódó szolgáltatások, ajánlások, módszertanok, képzések Szakmai, szervezeti és együttműködési kapcsolatok G lobális hálózati szolgáltatások SZÁMVITEL! TÁBLÁK A KÖZHASZNÚ JELENTÉSHEZ Közhasznú Eredmény Kiegészítő Analitikák 17

4 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG 1. A Társaság adatai: Cégneve: GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid cégneve: GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: GÍme: Web GÍme: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b l hu.org Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bankja: cm Bank Zrt. Bankszámlaszáma: cm l l Főtevékenysége: 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően közhasznú Jogelődje: GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság Alapító Okirat kelte: Bejegyzés kelte: Jogutódlás kelte: Alapító Okirat módosítása: március május május l O. június 24. A Társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli, 100% tulajdon részesedésű részvényese, illetve Tagja: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhelye: Nyilvántartási Képviseli: száma: 1113 Budapest, Bartók Béla út Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Galli Miklós elnök A Társaságjegyzett fordulónapján: tőkéje a mérleg 5 OOO ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke: Részvényfajta: Sorszámaik: 5 db ezer forint. törzsrészvény. "A " sorozat

5 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG Igazgatóság tagjai: Viszkei György Magyar Béla Patvaros Boglárka Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Debreczeny István Boros Péter Mándoki Csaba igazgatóság elnöke vezérigazgató operatív igazgató felügyelő bizottság elnöke felügyelő bizottsági tag felügyelő bizottsági tag Könyvvizsgáló: MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó, Korlátolt Felelősségű Társaság 1188 Budapest, Bercsényi utca 29/a. nyilvántartásba-vételi szám: Képviseli: Tóth József, bejegyzett könyvvizsgáló Jogi képviselő: Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19. II em. Képviseli: Dr. Németh H. Gábor irodavezető ügyvéd 4

6 GS1 MAGYARORSZÁG 2. A GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. működésének jogi és szakmai kerete A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, mint a társaság Alapítója, a Részvénytársaság és egyben az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja, elhatározása alapján, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.OI-I /5. szám alatt hozott végzése szerint a társaságot május 31. napján. GSl MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörű en Működő Részvénytársaságot egyetemes jogutódlással jegyezte be. A társaság alapvető feladatának tekinti a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok elsődlegesen nem nyereségorientált ellátását úgy, hogy a társasági formájában és szervezetének kialakításában valamint működtetésében válaszolni tudjon a nemzetközi kihívásokra is. A GS 1 egy globális, semleges, nonprofit szervezet, mely megkönnyíti az együttműködést a kereskedelmi partnerek, szervezetek és technológia-szolgáltatók közt az üzleti kihívások megoldása érdekében a szabványok segítségével, valamint növeli az átláthatóságot a teljes ellátási lánc mentén. A GS 1 nemzetközi szervezet feladata, hogy globális, nyitott, ágazatsemleges szabványok kifejlesztésével, karbantartásával, a szabványokhoz kapcsolódó képzésekkel és oktatásokkal támogassa és elősegítse a szabványok alkalmazásba vételét és megkönnyítse ezzel a legjobb üzleti megoldások bevezetését és elterjedését. A GS 1 fejleszti a világon a legszélesebb körben alkalmazott ellátási lánc szabványt: közel 2 millió vállalkozás használja a világ 150 országában. A GS 1 számos szektorban és iparágban tevékenykedik: több mint 20 szektorban van jelen az FMCG-től az egészségügyön, szállításon és logisztikán át a védelmi szektorig. A GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. a GS 1 nemzetközi hálózat tagja, a szervezet kizárólagos hazai képviselője. A rendszer működtetését a brüsszeli székhelyű GS 1 AISBL végzi nemzeti szervezetek hálózatán keresztül, amelyek valamennyi felhasználó számára fejlesztik és karbantart ják a kódolási szabványokat. Ezen feladat nemzeti szinten történő megvalósítása érdekében a GS 1 Magyarország Nonprofit Zrt. általános jogelődje, a GS 1 Magyarország Kht. tagsági jogviszonyt létesített a GS 1 AISBL nonprofit társasággal, melynek alapján rendelkezik mindazon felhasználási jogosultsággal, melyek meglétével a Részvénytársaság Üzletszabályzatában nevesített termékeket és szolgáltatásokat a gazdálkodó szervezetek felé nyújthatja. A GS 1 szabványrendszer egy olyan nemzetközi rendszer, amely lehetővé teszi a termékek, szolgáltatások, szállítási egységek, szervezetek és helyek azonosítását és az ehhez kötődő kommunikációt. A GS 1 rendszer a termékek, áruk és egyéb tárgyak automatikus és elektronikus azonosítását speciális adathordozókon, vonalkódokon és rádió-frekvenciás címkéken keresztül biztosítja. A partnerek közötti adatkommunikációt elektronikus üzleti üzenetekkel és adatszinkronizációval 5

7 .~ung.~ GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Közhasznú jelentés 20 ll. év támogatja. A legtöbb GS l szabvány és megoldás megjelenik nemzetközi szabványokban vagy a szabványalkotó szervezetek ajánlásaiban, um. az ISO, a CEN vagy az UNECE szabványok. Az elfogadott globális szabványok megoldást kínálnak a helyi üzleti folyamatok számára, melyek kedvező hatásait maguk a vevők is élvezhetik az alacsonyabb árakban, a gyorsabb kiszolgálásban, a termékek rendelkezésre állásában, vagy a gyorsabb ellenőrzés lehetőségében. A Részvénytársaság célja olyan - a GS l célkitűzéseivel összhangban álló - globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító, ill. kommunikációs rendszerek létrehozása és működtetése, amely magában foglalja a 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendeletben meghatározott egységes termékazonosító kódot (ETK), valamint egyéb ágazat semleges, nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló azonosító rendszereket. Ezen rendszereknek, mint szolgáltatásnak bármely magyar jogalany számára történő biztosításával a Részvénytársaság elősegíti Magyarország euroatlanti integrációját. [Kszt. 26. S c) 19. pont]. A Részvénytársaság feladata továbbá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvényben, valamint e törvény végrehajtásának tárgyában kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletben, továbbá az 53/2003. (IV. ll.) Korm. rendeletben nevesített GLN szám (Globális Szervezet Azonosító Szám) és a GTIN szám (Globális Kereskedelmi Áru Azonosító Szám) kiadása az előbbi jogszabályokban nevesített kötelezettek számára a jogszabályban előírt azonosítás érdekében. 20 II júniusában az Országgyűlés elfogadta a környezetvédelmi termékdíjról szóló 20 ll. évi LXXXV. törvényt, amelyet január l-jétől történő hatályba lépéséig többször is módosítottak. Az új termékdíj törvény rendelkezései nem tartalmazzák a GLN szám alkalmazásának szükségességét a vámhatóság felé történő bejelentés és nyilvántartásba vétel teljesítésekor. Ebből következik, hogy 2012-ben a termékdíj-kötelezettségek teljesítéséhez nem kötelező e globális azonosító használata. Bizonyos termékdíjköteles termékek, így az újrahasználható csomagolószerek és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termékek azonosításához azonban továbbra is szükséges lehet a GTIN szám alkalmazása, amely azonosítási feladat elvégzéséhez a Részvénytársaság 2012-ben is partnerei rendelkezésére áll majd. A GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. fő tevékenysége tehát, hogy működteti a GS l szabványrendszer alapját adó - globális szinten a magyar szervezetek és termékek egyedi azonosítását biztosító - számbankot, támogatja a magyar szabványosítási igényeket a GS l rendszer globális továbbfejlesztése során, olyan szakmai útmutató kat és ajánlásokat dolgoz ki, honosít meg és hoz nyilvánosságra, amelyek segítik az elosztási lánc szereplői között a termék- és adatáramlást, valamint a GS l szabványok használatba vételéhez tanácsadói, konzultációs tevékenység folytat. A Részvénytársaság a közhasznú jogállásának megfelelően működését és céljait elsődlegesen nem nyereségorientált tevékenységek kifejtésével valósítja meg. Ugyanakkor a GS l szabványt képező azonosító számok használati joga ellenértékeként olyan arányos mértékű díjat számít fel, amely a GS l rendszer működtetéséhez, illetőleg a GS l AISBL nemzetközi szervezettel szemben fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A társaság ugyancsak szerződéses jogviszonyban áll a GS l AISBL leányvállalataival az EPCglobal lnc.-kel valamint GDSN lnc.-kel, ezáltal az EPCglobal illetve a GDSN kizárólagos 6

8 .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG hivatalos képviselője Magyarországon, és jogosult arra, hogy tagjai számára az EPCglobal valamint GDSN márkanév alatt biztosítsa a kapcsolódó alkalmazások használatba vétel ét is. A nemzetközi tagsággal, valamint a felhasználási jogosultsággal kapcsolatos iratok kivonatai a Részvénytársaság honlapján nyilvánosan hozzáférhetőek. A Társaság integrációs törekvéseinek és folyamatos nemzetközi szerepvállalásának köszönhetően, óta folyamatosan ellátja a GS l európai regionális szerveződésének a GS l in Europe-nak a titkársági funkcióját, mely elsősorban a regionális tevékenységek kapcsán szükséges koordinációt foglalja magában. 7

9 ~un..~ GS1 MAGYARORSZÁG 3. Összefoglaló a GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt évi tevékenységéről 3.1. Működési hatékonyság - magyar GS! rendszerhasználói kör A Társaság pénzeszközei, elhatárolásai, és tartalékai évben is megfelelően biztosították a Részvénytársaság hatékony működését. Tartalékképzését és befektetéseit a szabályozottság jellemezte, likviditása megfelelő volt. Működésének hatékonyságát növelő intézkedések bevezetésével, a fejlesztések időbeni átstrukturálásával és tudatos költséggazdálkodási politika kialakításával elérte, hogy az üzleti év végére rendelkezésére állt a nemzetközi gyakorlatban megfogalmazott elvárás szerinti, fél éves működési tartaléka, amely tartalék továbbra is biztos alapot ad céljainak megvalósításához. A társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján ezer Ft, amely öt darab egymillió forintos névértékű törzsrészvényből tevődik össze. Az mérleg szerinti eredménye ezer Ft, amelyből közhasznú eredmény ezer Ft, a vállalkozási eredmény pedig ezer Ft. A Társaság évben céltartalékot nem képzett. A GS 1 MAGY ARORSZÁG Nonprofit Zártkörű Részvénytársasági formájával egy olyan megbízható, a fenntartható stabil működést előrevetítő cég képét kívánja mutatni, amely nemzetközi szinten is elismert, gyors, rugalmas döntéshozatalra képes. Ugyanakkor ezzel a társasági formával meg tudja tartani a kiemelkedően közhasznú, nonprofit státuszát is, és képes arra, hogy bevételeit továbbra is partnere i érdekében, a globális és a helyi GS 1 megoldások honosítására és fejlesztésére használja fel Közhasznú Eredmény alakulása között o Közhasznú Eredmény _ Mérlegszerinti Eredmény l. ábra: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. Mérleg szerinti eredményének és Közhasznú eredményének alakulása A GS 1 magyarországi Rendszerhasználóinak száma éves átlagban volt, a rendszer valamely elemét - GLN számot használó vállalkozások száma meghaladta a negyvenegy ezret. 8

10 GS1 MAGYARORSZÁG A GS 1 rendszert alkalmazó magyar vállalkozások árbevétel szerinti kategória megoszlása teljesen megegyezik a többi európai országéval, vagyis a mikro- és kisvállalkozások aránya a GS 1 rendszer egészét használók körére vetítve 85 százalékos érték körül mozog és a vállalkozások kategóriánkénti százalékos megoszlása is évről-évre csak minimálisan változik o _ GLN számok G51 rendszerhasználóknak _ GLN számok G51 használóknak _ GLN számok összesen 2. ábra: A 651 "Rendszerhasználók" és a rendszer egyes elemeit " Használók" létszámának alakulása között. 205 partner 2.8% 1270 partner 17,3% 1. Kategória (O-50 MF 2. Kategória ( MFt) 3. Kategória (0,5-2,5 MrdFt) 4. Kategória (2,5-12,5 MrdFt) 5. Kategória (12,5 MrdFt felett) 3. ábra: A 651 Magyarország Ügy/eleinek árbevételi kategória szerinti összetétele évben A GS 1 Rendszert használók között megtalálhatóak a multinacionális cégek, a kis- és középvállalatok, a mikro-vállalkozások, a vezető márkák és az egyéni vállalkozók, de helyet kapnak az állam- és 9

11 .~""..~ GS1 MAGYARORSZÁG közigazgatás szervezetei is. Bármely szektorról is legyen szó, az azon belül működő szervezetek globálisan azonosítható és klasszifikálható tevékenységeket végeznek, melynek keretében terméket gyártanak és értékesítenek, vagy szolgáltatást nyújtanak. A termékek és a szolgáltatások előállítása és értékesítési folyamata során egyszerre merül fel a költségek csökkentése, a hatékonyabb vállalati működés iránti igény, és az elvárás, hogy megfeleljenek az adott szektorra vonatkozó jogszabályi előírásoknak és kötelezettségeknek. A GS 1 Rendszerrel támogatott üzleti és államigazgatási folyamatoknak is végső célpon~ai tulajdonképpen a fogyasztók, akiknek minőségi kiszolgálása, elégedettségének növelése mind a vállalkozások, mind az állami szervezetek hosszú távú sikerének a kulcsa Globális szabványok integrált alkalmazása - kulcs a hatékonysághoz és átláthatósághoz A GS 1 szabványrendszer megoldásai immár közel 40 éve léteznek, és előnyeiknek köszönhetően egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásba. A GS 1 megoldások értéke tovább növelhető azáltal, ha alkalmazásuk összekapcsolódik az adott kor technológiai, informatikai vívmányaival. A GS 1 szakemberei pedig folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a teljes körű, hatékony felhasználáshoz az adott kor innovációi is hozzájáruljanak. Az infokommunikációs eszközök rohamos fejlődése ma már lehetővé teszi, hogy az üzleti és az állami szféra szereplői is alkalmazásba vegyék a mobilkommunikáció, a globális helymeghatározó rendszerek, és az internet nyújtotta lehetőségeket bármely ellátási láncban, a tevékenységek, termékek és szolgáltatások nyomon követéséhez. Ezeket az eszközöket és megoldásokat képesek a GS 1 globális szabvány ai erősíteni, támogatni, mindezt egy olyan integrált rendszer és gondolkodásmód keretében, amely a hazai vállalkozások eredményességét, az állami hatóságok működésének hatékonyságát, és a fogyasztók hiteles információval történő ellátottságát, ezáltal életminőségük javulását hivatott elősegíteni. A GS 1 rendszer integrált használatának koncepciója lehetővé teszi, hogy bármely szektorban, illetve azon belül működő elosztási láncban létrehozhatóak legyenek tökéletesen működő nyomon követési rendszerek, az élelmiszeripari-, a hulladékgazdálkodási-, az egészségügyi- a szállítási- és vámfolyamatokban vagy éppen a közbeszerzés területén. A GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. saját hatáskörében megteremtette annak üzleti, műszaki és jogi feltételeit, hogy a magyar felhasználók ésszerű és kedvező feltételek mellett élhessenek az integrált rendszer előnyeivel. A GS 1 szakembereinek feladata, hogy átadjanak minden elméleti tudást a szabványrendszer alkalmazásához, emellett olyan eszközt biztosítsanak, mely segítséget nyújt a felhasználóknak az adatok kezelésében, lehető vé teszi azok pontos előállítását, garantálja gyors és biztonságos továbbításukat és elérésüket. 10

12 .~un..~ GSI MAGYARORSZÁG 3.3 GS! rendszerhasználathoz kapcsolódó szolgáltatások, ajánlások, módszertanok, képzések A GS l MAGYARORSZÁG a korábbi évek munkájához képest még nagyobb hangsúlyt fektetett a szaktudásra és az információ átadására; a különböző tájékoztatók, tudásközvetítő anyagok előállítására, szolgáltatásainak és szabványmegoldásainak ismertté tételére. Ügyfélszolgálat A GS l Rendszerhez csatlakozni kívánó partnerek jogviszony létesítés kapcsán elsőként a Társaság Ügyfélszolgálatának munkatársaival kerülnek kapcsolatba. Tőlük kapják az első részletes tájékoztatást teendőikről, jogaikról, kötelezettségeikről. Rendszerhasználó jogviszonnyal rendelkező partnereink ezt követően is bármikor fordulhatnak kérdéseikkel a GS l Magyarország Ügyfélszolgálatához. A GS l rendszerhasználók a belépést követő első teendőket megkönnyítendő, ún. kezdőcsomagot kapnak, me ly segítséget nyújt a GS l szabványok teljes körű, gyakorlati alkalmazásba vételéhez - az elméleti alapok összegzésétől a számképzés szabályainak bemutatásán át az azonosítási folyamatokat jelentősen leegyszerűsítő és könnyítő, a Társaság által kifejlesztett Szárnkiadó és nyilvántartó kliens szoftver ingyenes rendelkezésre bocsájtásával. A GS! MAGYARORSZÁG legfőbb szolgáltatása az információ és a szaktudás A Társaság 201 l-ben is folyamatosan fejlesztette a GSl szabványrendszerre épülő megoldásait és egyes elemeinek alkalmazásba vétel ét segítő eszközeit, bővítette ezek körét az ellátási láncok folyamatainak átláthatóbbá tétele, legfőképpen pedig a GS l MAGYARORSZÁG Partnereinek üzleti sikerei, hatékonysága és költségeinek csökkentése érdekében. Említésre méltó az immár több mint felhasználó által alkalmazott Számkiadó és nyilvántartó kliens szoftverünk legújabb verziójának az alkalmazók igényeihez igazodó kifejlesztése, mely októberben zárult le. A vonalkód vizsgálat és minősítés szolgáltatás az idén a kétdimenziós kódok ellenőrzésére alkalmas eszközzel bővült. A legújabb, idén bevezetésre került csomagolás dimenziómérési szolgáltatás a gyártók és kereskedők közti kommunikáció alapjául szolgáló adatok pontos, szabványos meghatározását segíti elő. Társaságunk egész évben folyamatosan lehetőséget biztosít a személyes találkozók keretében vagy különböző kommunikációs csatornákon történő tapasztalatcserére, konzultációra. a GS l szabványok gyakorlati alkalmazását elősegítő szaktanácsadásra, képzésekre. Csatornák a tájékoztatásra és a szakmai információk átadására A GS l MAGYARORSZÁG rendszeresen tájékoztatja Partnereit a folyamatban lévő fejlesztésekről, a szakmai eseményeiről megújult honlapján, kiadványaiban, valamint elektronikus hírleveleiben. A GSI MAGYARORSZÁG szervezeti honlapja mellett - amelyet közt teljes mértékben megújított - több, egy-egy szakterületre fókuszáló weboldal is szolgálja a Partnerek teljes körű tájékoztatását: II

13 .~"ng.~ GS l MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Közhasznú jelentés 20 ll. év A CODE weboldal (www.gslcode.hu) bemutatja a GSl Szabványrendszer elemeit, és az azok komplex alkalmazásában rejlő lehetőségeket, amelyek biztosítják valamennyi áru és szolgáltatás egyedi azonosítását, valamint a kereskedelmi folyamatok valós idejű leképezését. A GLN weboldal (http://gln.gslhu.org) a GLN szám sokoldalú felhasználási lehetőségeit mutatja be. A GSlPerfect weboldal (www.gs1perfect.hu) a hazai fejlesztésű adabankhoz történő csatlakozás előnyeit ismerteti, illetve ezen a honlapon található minden fontos információ a csatlakozni kívánó Partnerek számára. ehírlevelek Haladva a korral, a nyomtatott hírleveleket elektronikus formában kiküldött hírlevelekre cserélte fel a Társaság, elektronikus úton értesítve partnereit aktuális saját, vagy szakmai partnerei által szervezett rendezvényekről, konferenciákról, képzési programokról, minden jelentős, partnereit is érintő eseményről. GSl Világa Magazin Az évente két alkalommal megjelentetett szakmai lap, a GS l Világa Magazin a szabványalkalmazás legújabb megoldásaival ismerteti meg a hazai GS l Rendszerhasználókat. A GS l Világa Magazin összes eddig megjelent száma elérhető digitális lapozható formában a Társaság honlapján. Kiadványok, nemzetközi ajánlások, módszertanok, szakkönyvek Folyamatosan bővült a GSl angol és magyar nyelvű szakmai kiadványainak köre 201 l-ben is, melyek minden esetben elérhetők, letölthetők a megújult honlap erre a célra létrehozott online könyvtárából, a Tudástárból. Minden kiadvány megrendelhető a honlapon, kérésre postai úton kerül megküldésre. A GS l szabványok alkalmazásba vételéhez a GS l Globális Iroda, a GS l in Europe regionális szövetség és más nemzeti GS l tagszervezetek által összeállított ajánlások, módszertanok, eredeti nyelven, és lehetőség szerint magyar fordításban is rendelkezésre állnak a hazai felhasználók számára. Képzések A GS l MAGYARORSZÁG kiemelten kezeli az oktatást. A tantermi alapoktatások 20 ll-ben is ingyenesek voltak a Rendszerhasználó Partnerek számára. Az aktuális képzési időpontokat a megújult honlap főoldalán, az "Aktualitások" menüpontban találhatják meg az érdeklődők, a képzésekre online jelentkezési űrlap is rendelkezésre áll. 12

14 .~ung.~ GSl MAGYARORSZÁG 3.4. Szakmai, szervezeti és együttműködési kapcsolatok A GS 1 MAGYARORSZÁG évben is mélyítette és bővítette szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait. Így továbbra is szoros együttműködést tartott fenn a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, mint alapítóval. Folytatta az ECR Magyarországgal korábban elindított együttműködést a magyarországi nemzeti termékinformációs adatbankkal szemben támasztott követelmények teljesítéséhez. Belekezdett az automatikus áruátvételt támogató egységes logisztikai címke kialakításába és az ahhoz kapcsolódó útmutató elkészítésébe; valamint befejezte a PKI alapú elektronikus számlaüzenet hazai profiljának kidolgozását, folytatva munkáját az EDI alapú számlázás és szállítólevél szélesebb körű elterjesztése érdekében. A GS 1 MAGYARORSZÁG már egy éve a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társaság tagja, mely szorosabb szakmai együttműködést biztosít számára a szállítási és logisztikai szektort érintően. Aktív tagként az akkreditált Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai k1aszter munkájában is részt vesz a Társaság, valamint szabványhonosítási tevékenységgel támogatta a Magyar Szabványügyi Testületet. A GS 1 MAGYARORSZÁG 201 l-ben is meghirdette Szolgáltatói Programját, melyben évben 18 Szolgáltató vett részt aktívan, akik a GS 1 szabvány és megoldásrendszerhez kapcsolódó alkalmazási szolgáltatásaikkal hatékonyan segítik és megkönnyítik a GS 1 rendszerhez csatlakozott magyar vállalkozások számára a globális szabványok alkalmazás bavétel ét. A GS 1 MAGYARORSZÁG megtartva a GS 1 szabványelemek alkalmazására vonatkozó szaktanácsadási jogosítványát, közhasznú tevékenységérőlleválasztotta a GS 1 rendszer működtetését csak közvetve támogató tevékenységeit, amelyeket 20 ll-ben is az általa létrehozott két leányvállalat végzett. Az ekt Global Systems Kft. feladata GSl szabványalapú informatikai megoldások fejlesztése a környezetvédelmi termékdíj / hulladékgazdálkodás területén. A Globális IT Megoldások Kft. feladata az ISO :2005 minősítéssel rendelkező GS 1 Integrált Adatszolgáltatási Rendszer fejlesztése és üzemeltetése. Ennek részét képezi a GSIPerfect / GDSN adatbanki szolgáltatás fejlesztése is. Mindkét vállalkozás 2011-ben tervszerűen működött. 13

15 GS1 MAGYARORSZÁG 3.5. Globális hálózati szolgáltatások A GS 1 MAGYARORSZÁG feladata - a globális GS 1 szervezet tagjaként -, hogy a magyar vállalkozások számára elérhetővé tegye a GS l szabványokon és megoldásokon alapuló globális hálózati megoldásokat, a legújabb technológiákról szóló információkat. A GS 1 MAGYARORSZÁG rendszerhasználói számára állandó szolgáltatásként nyújtja a partnerkeresés lehetőségét a világ immár közeli 00 országában a GEPIR (GS 1 Globális Elektronikus Partnerinformációs Központ) megoldásnak köszönhetően. A GDSN (Globális Adat-szinkronizációs Hálózat) szabványainak honosítása a nemzeti termék és partner információs adatbanki szolgáltatás kifejlesztéséhez és alkalmazásba vételéhez szükséges. A GDSN partnerek olyan, minősített adatbankokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, amelyek szigorú elvárásoknak megfelelve szereztek jogot arra, hogy a hálózat részévé váljanak. A GS 1Magyarország által fejlesztett és karbantartott GSIPerfect egyike annak a 30 adatbanknak, amelyek jelenleg a hálózatot alkotják. Saját fejlesztésű GS 1Perfect adatbankunkkal 2008-ban csatlakoztunk a GDSN-hez (Globális Adatszinkronizációs Hálózat). A GS1Magyarország több fórumon is bemutatja az Adatminőségi Keretrendszert és felhívja a figyelmet a jó minőségű adatok jelentőségére, a rejtett költségek csökkentésének lehetőségére. A hazai felhasználói kör leginkább a multinacionális gyártó vállalkozások kapcsolódásával bővül, a hazai cégek csatlakozását nagymértékben segítheti a jövőben további kereskedelmi láncok csatlakozása a rendszerhez. 14

16 .~ung,~ GS1 MAGYARORSZÁG GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5 SZÁMVITELI TÁBLÁK A KÖZHASZNÚ JELENTÉSHEZ 15

17 .~un.. ~ GS1 MAGYARORSZÁG 5.1 Közhasznú Eredmény I. K" ozhasznu ere d meny- ' kimutatas, adato k ezer Ft -ban Sor- Előző évek szám A tétel megnevezése Előző év Helyesbí- Tárgyév tései A. Összes közhasznú tevékenység bevétele l. Közhasznú célú működésre kapott támogatás O 3 a) alapítótól O 4 b) központi költséevetéstől O 5 c) helyi önkormányzattól O 6 d) egyéb, ebből 1% O 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Taedíiból származó bevétel O Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b) a) sa.iát termelésű készlet állományváltozása b) saját előállítás ú eszköz aktív értéke O O 14 tb. Vállalkozási tevékenysée bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele Aktivált sa.iát tel.iesítmények értéke 17 C. Összes bevétel (A+B) ID. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) 19 l. Anya~iellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások. O O 25 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 26 l. Anyae.jelleeű ráfordítások Személyi.iellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredménye (C-F) H. Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) K. Tárgyévi vállalkozási tevékenység eredmény (B E-H) 16

18 GS 1 MAGYARORSZÁG o 5.2 Kiegészítő Analitikák II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA A Társaság közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben kapott költségvetési támogatásokat. Pályázati úton elnyert támogatás 2011 évben nem volt. Támogató Támogatás Támogatás RendeIke- Rendelkezésre Felhasználás ezer Ft. teljes célja zésre bocsátott összeg összege bocsátás Előző év Tárgy év Követke ezer Ft. dátuma -ző év ezer Ft. ezer Ft. ezer Ft. ezer Ft. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Megnevezés Előző év Tárgyév Változás ezer Ft. ezer Ft. + - ezer Ft. Saiát tőke Jegyzett tőke 5 OOO 5 OOO O Jegyzett, de még be nem fizetett O O O tőke Tőketartalék O O O Eredménytartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Idee;en tőke FORRASOK ÖSSZESEN

19 .~"ng,~ GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Közhasznú jelentés 20 ll. év IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Tevékenységek Előző év Tárgyév Változás Változás % ezer Ft. ezer Ft. + - ezer Ft. Közhasznú tevékenységek: Időszaki kiadvány Egyéb számítástechnikai tevékenység Üzletviteli tanácsadás Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Közhasznú tevékenység összesen Közhasznú tevékenység közvetlen költsége és ráfordítása összesen Közhasznú tevékenységre felosztott általános költség Közhasznú tevékenység költsé2e összesen összesből pénzbeli juttatás O O O O V. KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A társaságvezető tisztségviselői: - Igazgatóság tagjai - Felügyelő Bizottság elnöke - Felügyelő Bizottság tagjai Megnevezés Előző évi Tárgy évi Eltérés Összeg Összeg ezer Eltérés % + - ezer Ft. ezer Ft. Ft. Vezető tisztségviselők járandósága Felügyelő bizottság járandósága Költségtérítés Megbízási díj O O O O Folyósított kölcsön teljes összege 4899 O O - ebből mérleg készítésig fennálló tartozás 4899 O O - fizetendő kamat 99 O - 99 O Természetbeni juttatás 795 l Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke O O O O Összesen

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MADÁCH SZÍNHÁZ KHT JANUÁR 1-től DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MADÁCH SZÍNHÁZ KHT JANUÁR 1-től DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MADÁCH SZÍNHÁZ KHT. 2005. JANUÁR 1-től 2005. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2006. március 21. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató TARTALOM BEVEZETÉS A Madách Színház

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás Budapest, 2012. március 21. 2011 Tartalomjegyzék A GS1, mint globális szervezet általános bemutatása A helyazonosításhoz

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18486465-2-07 Cégjegyzékszám: 07-09-016230 Statisztikai számjel: 18486465-8532-572-07 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyszerűsített éves beszámolójához 2011.

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

GS1 Hungary Service Provider Program

GS1 Hungary Service Provider Program GS1 Hungary Service Provider Program A GS1 Magyarország SZOlGÁlTATói PROGRAMjA 2011 A Szolgáltatói Programhoz kapcsolódó alapinformációk A Szolgáltatói program célja: a GS1 Magyarország 2006 óta működteti

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26.

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26. Hatékony információáramlás globális szabványokkal - avagy miként támogatják a modern infokommunikációs eszközök a biztonságos élelmiszerek ellátási láncát Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

2/1 ATTICUS INVESTMENTS Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2/1 ATTICUS INVESTMENTS Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ATTICUS INVESTMENTS Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Pauler utca 6. 3. em.) Adószám: 14735987 Cégtörténet 2009.03.23. és 2011.09.08. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2014. év Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03.

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665 Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Székhely, telefonszáma: Tel:488-70-70 2003. december 31.

Részletesebben

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Budapest, 2011. május 28. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ádám Családi név Első utónév További utónevek Aurél Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

2/1 Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2/1 Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.) Adószám: 22628374-2-41 Cégtörténet 2010.03.10. és 2013.08.13. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2010. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag PETHES Családi név Első utónév További utónevek MIKLÓS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

TAIKO HUNGARY JAPÁNDOB EGYESÜLET

TAIKO HUNGARY JAPÁNDOB EGYESÜLET TAIKO HUNGARY JAPÁNDOB EGYESÜLET székhely: 1044 BUDAPEST, Megyeri út 116/A Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Közhasznúsági jelentés Kelt: Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben