FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a köztemető használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! szeptember 19-én került kihirdetésre a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény módosításáról szóló évi CXXXVIII. törvény és annak végrehajtási rendelete. Az új jogszabályok részletesen rendelkeznek az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzéséhez, ápolásához, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesüléséhez, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztéséhez szükséges szabályokról. Önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb rendű jogszabállyal. A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk több ponton is eltér a törvény és a kormányrendelet szövegétől (pl: a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzését már nem a jegyző, hanem a járási hivatal végzi, vagy köztemető esetén a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben és nem temetőszabályzatban kell rendelkezni). A képviselő-testület a 160/2013. (X. 17.) számú határozatával (1. számú melléklet) döntött a köztemető használatának rendjéről szóló 20/2005. (XII.8.) önkormányzati rendelet (2. számú melléklet) felülvizsgálatáról, ill. egy új rendelet megalkotásáról, amely már nem tartalmazhat párhuzamos rendelkezéseket a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakkal. A köztemető üzemeltetője a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat az új temetőrendelet elkészítésére, a temető üzemeltetésének szabályaira és az új díjtételek megállapítására javaslatot juttatott el a képviselő-testülethez, melyet az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület Bizottságait, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és javaslataikat december 6-ig juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára, hogy az új temető rendelet-tervezetet - a jogszabályi követelményeknek megfelelően - következő testületi ülésre elfogadható tartalommal elkészíthessük. Földes, november 21. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

3 3 1. SZÁMÚ MELLÉKLET FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 160/2013. (X. 17.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a köztemető használatának rendjéről szóló 20/2005. (XII.8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról A képviselő-testület 1. megállapítja, hogy: a.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában megfogalmazottak alapján a településüzemeltetés feladatkörében a köztemetők kialakítása és fenntartása változatlanul kötelező önkormányzati alapfeladat. b.) a földesi 10 és 11/1 helyrajz számon nyilvántartott Köztemető üzemeltetésével a képviselő-testület - a többször módosított - Kegyeleti közszolgáltatási szerződésével december 31. napjáig, a PLATINUM Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatot, Debrecen, Arany János u. 40. (cégjegyzékszám: ) bízta meg. c.) a Köztemető üzemeltetésével a lakosság és az önkormányzat elégedett, az önkormányzathoz bejelentés, panasz az elmúlt húsz évben nem érkezett. 2. a Köztemetőt üzemeltető Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat kérelmében leírt javaslatát a képviselő-testület semmiképpen nem támogatja, az alábbiak miatt: - A Köztemető bejárata melletti terület nem osztható ki sírhelyként, vagy sírboltparcellaként. A terület kialakításának valamikor célja az volt, hogy az I. világháború áldozataira emlékezve egy történelmi liget emlékhelyet alakítson ki a település közössége, a liget visszaállítása önkormányzatunk történelmi öröksége. - A korábban kiosztott díszsírhelyek felszámolása kegyeleti okokból nem támogatható. 3. az új jogszabályi előírásokra való tekintettel a: a.) szociális parcella, b.) szociális urnafal és c.) szociális urnasírhely kialakítását a köztemető használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását követően január 01. napjától kezdődően - támogatja. Felhatalmazza Péter Imre önkormányzati képviselőt, és Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését vizsgálják meg és a lehetséges műszaki megoldásokat ismertessék a képviselő-testülettel. Határidő: következő testületi ülés Felelős: Péter Imre önkormányzati képviselőt Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

4 4 4. a képviselő-testület a községi köztemető ÉK-i részén fasorral elzárt, bővítésre fenntartott önkormányzati területet - a temetkezési terület bővítése érdekében évben új parcellaként meg kívánja megnyitni. Felhatalmazza Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármestert és Péter Imre önkormányzati képviselőt, hogy az építési hatósággal egyeztessenek az új temetkezési parcella megnyitásának hatósági feltételeiről és az lakossági igényként felmerülő Sírbolt-tábla kialakításának lehetőségéről. Határidő: építési hatóság írásbeli nyilatkozatát követő testületi ülés Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Péter Imre önkormányzati képviselőt 5. a képviselő-testület megállapítja, hogy önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal, ezért - az új jogszabályi előírások, a lakossági igények valamint az egyéb kötelező építési előírások alapján - a köztemető használatának rendjéről szóló 20/2005. (XII.8.) önkormányzati rendeletének teljes felülvizsgálatát és új rendelet megalkotását határozza el. Felhatalmazza Péter Imre önkormányzati képviselőt, és Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyzőt, hogy a köztemető használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet - tervezet elkészítéséről gondoskodjanak. Határidő: hatóságokkal történő egyeztetést követően, azonnal Felelős: Péter Imre önkormányzati képviselőt Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Földes, október 17. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

5 5 2. SZÁMÚ MELLÉKLET FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (XII.8.) számú R E N D E L E T E a köztemető használatának rendjéről (egységes szerkezetben) Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (l) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében valamint a 41. (3) bekezdésében és 42. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire, a köztemető használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 1 Általános rendelkezések 1. (1.) A rendelet hatálya kiterjed Földes területén lévő köztemetőkre, valamint a fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. (2.) A település lezárt köztemetői: Deák F. úti, Bárándi úti és Kisfaludy utcai temető. (3.) Működő köztemető: az Északi sori temető, helye Földes belterületén 10. hrsz.-ú és 11/1. hrsz-ú ingatlanok. (4.) 2 A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1.) Földes közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása és megszüntetése az Önkormányzat mint fenntartó - feladata. (2.) A jelenleg működő köztemető és létesítményei üzemeltetéséről, valamint a temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat útján (továbbiakban: üzemeltető) - kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik. Temetkezési helyek és szabályok 3.. (1.) Jelen rendelet hatályba lépésének napjától Földes Nagyközség területén temetkezni továbbra is a 10 és a 11/1. hrsz. területén lévő köztemetőbe lehet, a többi temetőbe temetkezni tilos. (2.) 3 Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. (3.) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: a.) aki a temetést szerződésben vállalta; 1 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 1. Hatályos: október 1-től 2 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 2. Hatályos: október 1-től 3 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 4. Hatályos: október 1-től

6 6 b.) Akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; c.) Végintézkedés hiányában az elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; d.) Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk (b) a törvényes öröklés rendje szerint; (4.) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti az eltemetésről Földes Nagyközség Önkormányzat polgármestere köteles gondoskodni. (5.) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban okmányokkal, dokumentumokkal bizonyított kifogást jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és a döntéshozatal időpontja nem lehet hosszabb a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 óránál. (1.) A köztemető területén temetésre szolgálnak: - Egyes felnőtt sírhelyek - Kettes felnőtt sírhelyek - Hármas felnőtt sírhelyek - Gyermeksírhelyek - Urnasírhelyek és urnafülkék - Sírbolthelyek 4.. (2.) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyek a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. (3.) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A sírbolthelyeket külön kell megjelölni. (4.) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni. (5.) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (6.) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, sírboltban vagy urnafülkében lehet elhelyezni. (7.) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (8.) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. (9.) Egy éven aluli gyermeket a ravatalozóban bevinni nem szabad a szertartás alkalmával. 5.. (1.) 4 A temetési helyekért, illetve annak újraváltásáért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetni. A sírhelydíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2.) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. (3.) A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő): a.) Sírbolt esetén: 60 év b.) Sírhely esetén: 30 év c.) Urnafülke, urnasírhely esetén: 15 év 4 Módosította:16/2009. (IX.25.) számú Ör. 3. (1)Hatályos: október 1-től

7 7 d.) Urnasírbolt esetén: 25 év (4.) A temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatók. (5.) A sírhelyeket, urnasírboltot előre megváltani nem lehet. (6.) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. (7.) A temettető kívánságára történő halott - illetőleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni. (8.) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát - az átvétel egyidejű igazolása mellett - ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni. (9.) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kérheti. 6. (1.) A temetőben lévő sírhelyek méretei: a.) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles b.) kettős felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 2,20 széles c.) hármas felnőtt sírhely:2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 3,20 széles d.) gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles e.) urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles f.) sírboltok felső méretei: 2 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 2,30 széles 3 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 2,50 m széles 6 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 3,00 m széles 9 személyes sírbolt 3,50 m hosszú, 3,80 m széles g.) urnafülke: 0,30 m hosszú, 0,30 m mély, 0,3m m széles (2.) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. (3.) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. (4.) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel a sír megfelelő mélyítésével alapméretenként egymás fölé helyezve további, legfeljebb egy koporsós temetés végezhető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Rátemetés esetén a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével a temetési hely használati ideje megegyezik a rendeletben meghatározott használati idővel. (5.) Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell fizetni. (6.) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. (7.) Felnőtt sírhely-táblába l0 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sir méreteinek a felnőtt sir méretével azonosnak kell lenni. (8.) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. (9.) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. (10.) A sírhelyeken sírdomb kialakítása / felhantolás / nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

8 8 (11.) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. (12.) Sírbolt a fenntartó hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. Temetkezési szolgáltatások 7.. (1) Temetkezési szolgáltatások: a.) temetésfelvétel, b.) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett előkészítése, c.) temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, d.) a ravatalozás, e.) a búcsúztatás, f.) sírhelynyitás és visszahantolás g.) a sírbahelyezés, h.) a halottszállítás, i.) a hamvasztás és urnakiadás j.) az urnaelhelyezés, k.) a hamvak szórása l.) az exhumálás, m.) az újratemetés. (2) 5 A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is végezhetők. A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. (3) 6 A temetőben a (1) bekezdésekben rögzített szolgáltatásokon kívül, vállalkozásszerűen munkát végzőknek (pl. síremlékállítási munka) temetőfenntartási hozzájárulás díjat kell fizetni az üzemeltető részére, melynek mértékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) 7 Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatóknak a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek. Nyilvántartások vezetése 8.. (1.) A temető fenntartója köteles gondoskodni a sir-nyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetési rend megváltoztatása a köztemetőben (sírok átminősítése) csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető ki ürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Hajdú-Bihar megyei Levéltárnak. (2.) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. 5 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 5. Hatályos: október 1-től 6 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 3. (2) Hatályos: október 1-től 7 Módosította: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 3. (3) Hatályos: október 1-től

9 9 (3.) A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urna elhelyezést/ időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. (4.) A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. (5.) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát. (6.) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. (7.) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődnek. (8.) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. (9.) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét. (10.) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. (11.) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. (12.) A nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az urnakiadást, urnakiemelést, hamuszórást. A temetők működési rendje 9.. (1.) A temető hivatalos nyitva tartása: November 15-től március 15-ig óráig Március 16-tól november 14-ig: óráig Halottak napján: óráig (2.) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. (3.) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 10. (1.) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (2.) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. (3.) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. (4.) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. (5.) A temetőben tüzet rakni kivéve a szemét elégetését, amit csak az üzemeltető által alkalmazott személy végezhet szigorúan tilos. (6.) A temető területére állatokat bevinni vagy beengedni a vakvezető kutyák kivételével tilos. (7.) A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, a temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre és esetenként a láthatóan idős betegekre.

10 (8.) Egy éven aluli gyermeket a ravatalozóba bevinni nem szabad a szertartás alkalmával. (9.) A ravatalozó helyiségét a temetési szertartás megkezdése előtt egy órával ki kell nyitni (1.) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, b.) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, c.) olyan fás szárú növények. ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. (2.) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. (3.) A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát. (4.) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket elhelyezni nem szabad. (5.) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni. (6.) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető: - A sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, - A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára. (7.) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető, a sírhely határain belül. (8.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (9.) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető fenntartójának történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. (10.) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani. (11.) 8 A köztemetőket látogatók panaszaikat a temető irodájában elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezhetik. A temető üzemeltetője köteles a bejegyzett indokolt panaszokat, a törvényes határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni. Temetőüzemeltetési feladatok 12.. (1) 9 Üzemeltető feladatai különösen: a.) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; b.) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat; 8 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 6. Hatályos: október 1-től 9 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 7. Hatályos: október 1-től

11 11 c.) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását; d.) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket; e.) tájékoztatja a temetőlátogatókat; f.) kijelöli a temetési helyeket; g.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; h.) gondoskodik a temető zöldfelületeiről; i.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; j.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; k.) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; l.) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 10 Szabálysértési rendelkezések Hatályba léptető rendelkezés (1.) A rendelet január 1-jén hatályba. (2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a köztemető használatának rendjéről szóló 18/2000. (XI.02.) számú rendelete, valamint az azt módosító 11/2003. (IV.17.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti. (3.) 11 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz és az irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja. Földes, december 8. Dávid Zoltán s.k. polgármester Kiss Mariann sk. jegyző 10 Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (IV.27.) Ör. 1. (1) f). Hatálytalan: május 1-től 11 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) számú Ör. 7. Hatályos: október 1-től

12 /2005. (XII.8.) számú rendelet 1. számú melléklete A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek: 10. hrsz-ú ingatlanon: - irodaépület (55m 2 ), - garázs (50m 2 ), út, járda, (100 m 2 ), - szennyvízakna (9m 3 ), - drótkerítés (90m) 11/1. hrsz-ú ingatlanon: - ravatalozó épület, - burkolt út 600 fm, - burkolt tér 540 m 2, - illemhelyiség 1 db, - hulladékgyűjtő 1db, - betonoszlopos drótkerítés 300 fm, - vízhálózat 180 fm, - kutak száma 3 db Földesi köztemető sírhelydíjai egy megváltási ciklusra: 20/2005. (XII.8.) számú rendelet 2. számú melléklete Sírhely típusa Díj (Ft) áfa nélkül Sírbolt (60 év) 2 személyes 3 személyes 6 személyes 9 személyes Egyes felnőtt sírhelyek (25 év) Kettes felnőtt sírhelyek (25 év) Hármas felnőtt sírhelyek (25 év) Gyereksírhelyek (25 év) Urnafülke, urnasírhely (10 év) Urnasírbolt (20 év) /2005. (XII.8.) számú rendelet 3. számú melléklete A temetőben vállalkozói tevékenységet végzők temető fenntartási hozzájárulás díja (síremlék állítási munkák): Ft + Áfa/ síremlék 12 Kiegészítette: 16/2009. (IX.25.) Ör. 2. Hatályos: október 1-től

13 13 20/2005. (XII.8.) számú rendelet 4. számú melléklete A temetkezési szolgáltatóknak a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: Hűtés Sírhelynyitás (normál) Visszahantolás Sírhelynyitás (mélyített) Visszahantolás Sírhelynyitás gyermek Visszahantolás Urnasírhely nyitás Visszahantolás Létesítményhasználati díj Temetőn belüli szállítás díja (gyászautó) A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák Ft/nap/fő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ,-Ft/szertartás 4.580,-Ft 13 Módosította: 3/2010. (II.16.) Ör. 1.. Hatályos: március 1-től

14 14 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Ikt.sz.: 598/2013. Debrecen, november 18. Tárgy: Temetőrendelet módosítási javaslat Földes Karácsony S. tér Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Közlöny évi 152. számában (2013. szeptember 19.) került kihirdetésre a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény módosításáról szóló évi CXXXVIII. Törvény. A törvénymódosítás november 1. és január 1. napján hatályba lépő rendelkezései a közöttünk érvényben lévő Kegyeleti közszolgáltatásti szerződés tartalmát is érintő rendeletalkotással és módosítással kapcsolatban az alábbiakban javaslatot teszünk. 1. A korábbi szabályozás szerint köztemető esetén az Önkormányzat a temetőn belül a holttest hűtését, temetőn belül járművel történő szállítását, a hamvak erre szolgáló berendezéssel történő szórását, továbbá a sírhelynyitást és visszahantolást helyi rendeletében a temető üzemeltetőjének kizárólagos hatáskörébe adhatta. A módosítás pontosító rendelkezéseket tartalmaz, a jogosultságok körét kibővíti és meghatározza az önkormányzatok számára a díj megállapítására vonatkozó szabályokat. A módosítás kibővíti a temetőtulajdonosok körét és jogát arra, hogy a temetőben végzett temetkezési szolgáltatási elemek közül a jövőben több feladatot a temető üzemeltetőjére bízzanak. A módosítás a temetőüzemeltetők által szedhető díjakra vonatkozó szabályozást is tartalmaz, és törvényi szintre emeli azt a szabályozást, hogy nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. A Ttv. 40. (1) bekezdésének módosítása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat az elhunyt köztemetőn belüli hűtése, szállítása, a hamvak szórása, a sírhelynyitás, valamint a visszahantolás mellett rendeletében kötelezővé tegye a ravatalozás, a sírásás (a sírhely első alkalommal történő kiásása), az urnaelhelyezés, a sírbahelyezés, az újratemetés, továbbá az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét.

15 (1) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). A módosítás egyértelművé tette, hogy az önkormányzat rendeletében kell szabályozni a temetési hely megváltásának díja mellett az újraváltás díját, és az üzemeltető által az önkormányzati rendelet alapján biztosított szolgáltatások díját. Az erre vonatkozó javaslatunkat az 1. számú melléklet tartalmazza 2. A temető üzemeltetőjének a szociális temetés bevezetésével új feladatai lesznek: biztosítania kell a szociális temetések összehangolását, ellenőriznie kell a hozzátartozók személyes közreműködése keretében elvégzett sírásást, ravatalozást, biztosítani kell az ehhez szükséges eszközöket és gondoskodnia kell az elhunyt eltemetéséhez szükséges kellékek átvételétéről. A temető üzemeltetőjének feladata, hogy a hozzátartozók a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat megismerjék. A szabályok betartása érdekében az üzemeltető felhívhat az előírások betartására, ezek nem teljesítése esetén pedig a munkálatok elvégzéséről az eltemettető költségére maga intézkedik A temető üzemeltetését az e törvényben, kormányrendeletben, továbbá temetőszabályzatban vagy köztemető esetén önkormányzati rendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az üzemeltető a) biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét; b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását; f) megőrzi a nyilvántartó könyveket; g) tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak; h) kijelöli a temetési helyeket; i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

16 16 k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; m) gondoskodik az ügyfélfogadásról; Az alábbiakkal bővül a temető üzemeltetőjének feladata: n) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását; és o) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket. 16/A. 40 (1) A köztemető üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat. (2) Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes közreműködést vállalót terhelik. A szociális temetés ellátásának rendje A szociális temetés délelőtt és csakis munkanapon történhet. A temetőben egy szociális temetésre 5 óra időtartam biztosított. A szociális temetésnél a ravatalozás a sírnál is történhet. A sír kiásása csak a temetés napján lehetséges. Szociális temetésnél a sír visszahantolása után a sírhely környezetének rendbetétele a személyesen közreműködők kötelessége. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai: A ravatalozóterem szertartásonként 1 órás időtartamra vehető igénybe. Délelőtti 11 órás temetési időpont esetén: tól 11:30 óráig Szociális temetés esetén az elhunyt temetésre való előkészítésére (mosdatás, öltöztetés) a ravatalozó bonchelyiségét 10 órától lehet igénybevenni. Délutáni 14 órás temetési időpont esetén: 13:30-tól 14:30 óráig. Szociális temetések lebonyolítása: Üzemeltetővel temetési időpont egyeztetés:, munkavédelmi oktatási anyag, nyilatkozatok átadása. Az üzemeltető a munkavégzés szabályairől tájékoztatást ad a személyesen közreműködőknek, a temetést megelőző napon. Az oktatás ténye, valamint annak megállapítása, hogy az oktatott anyagot elsajátították és a gyakorlatban alkalmazni tudják az oktatási naplóba bevezetésre kerül.

17 17 Délelőtt: 8 órától 13 óráig, Sírásáshoz való megjelenés kezdete 8:00 óra. A sírásáshoz szükséges kellékek átvétele, nyilatkozatok átadása. A nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére az eltemettető köteles átadni, ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének meg kell akadályoznia. Nyilatkozattétel Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat: a.) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a 24/B. (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetet, b.) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása, c.) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és d.) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés. Az eltemettető és a szociális és a szociális temetésben közreműködők közötti ellenszolgáltatásról évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 24/a. (8) a) pontja alapján, A személyes közreműködők tájékoztatásáról és a kártérítési követelésről évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 24/a. (8)) b) pontja alapján Nyilatkozat anyagi felelősségről, miszerint a személyesen közreműködők részére a temetéshez biztosított/átadott műszaki előírásoknak megfelelő eszközök/kellékekért az átvevők anyagi felelősséggel tartoznak. 3. Figyelmet érdemel, a sírhely újraváltással kapcsolatos törvényi módosítás, melyet november 1-től kell alkalmazni. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 18. (1) 20 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; b) sírbolt esetén 60 év; c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; d) urnasírbolt esetén 20 év. (2) 21 A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

18 18 (3) 22 A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni; erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet, b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat előírásainak. Tisztelettel: Kari Irén s.k. Igazgató

19 19 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A községi köztemető használatának rendjéről szóló Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által készített megtárgyalásra és elfogadásra javasolt önkormányzati rendelet-tervezet

20 20 TERVEZET Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (XI...) önkormányzati rendelet a köztemető használatának rendjéről Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. (3) bekezdésének és 42. -ának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat a hrsz-ú köztemető és létesítményeinek üzemeltetéséről kegyeleti közszolgálati szerződés alapján, a szakmai követelményeknek megfelelő gazdasági szervezet (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik. (2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás és a temetkezéssel kapcsolatos valamennyi tevékenység Ttv., valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályainak betartásával végezhető. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek 2. (1) A köztemető rendeltetésszerű használatához a Ttv-ben és a Korm. rendeletben meghatározott tárgyi és infrastrukturális feltételeken kívül az alábbi helyi feltételeket kell biztosítani: (a) harangláb, (b) kerékpártároló, (c) gépjármű parkoló a temető előtt, (d) a temetőben kiépített utak mellett pihenőpadok. (2) A ravatalozóterem szertartásonként 1 óra időtartamra vehető igénybe. A ravatalozó kegyeleti eszköztárát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Temetési helyek 3. (1) A köztemető területén temetésre szolgálnak: a) a sírbolt helyek, b) az egyes-, és kettes felnőtt sírhelyek, c) a szociális sírhelyek, d) az urnasírhelyek és -fülkék, valamint a e) kiemelt sírhelyek és díszsírhelyek. (2) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni. Díszsírhelyek 4.

Általános rendelkezések. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

Általános rendelkezések. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16./2005.(X.28.) rendelettel Rétság Város

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések 10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésének-,

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép.

(1) Ahol a Rendelet nagyközség elnevezést használ, a szövegrész helyébe város szöveg lép. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.( ) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) rendeletének módosításáról Halásztelek Város Önkormányzatának

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete a köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól /Temetői Szabályzat/ (a módosításokkal

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

IV. Temetkezési helyek

IV. Temetkezési helyek Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. )I..) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. )I..) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 7. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. )I..) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 42/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: 18/2001. (V. 18.) önkormányzati rendelet 45/2005. (XII. 16.)

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyömrő Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 9-én tartandó ülésére A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 33/2007.(XII.13.) Önk. rendelet

Részletesebben

2. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

2. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 2. napirendi pont Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2003. (X.08.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-102/2013. Előterjesztés

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. Ócsa Város Képviselő-testületének../2014./.../ önkormányzati rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezés rendjéről

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezés rendjéről Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről Bátaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 8/2009.(III.27.), a 12/2008.(V.30.), a 4/2007.(III.30.)

Részletesebben

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata Képviselőtestülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2003.(XI 12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a 11/2007.(VII. 18.), 12/2012. (VI.1.) és a 22/2014.

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.( ) önkormányzati rendelete. a köztemetők használatának rendjéről.

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.( ) önkormányzati rendelete. a köztemetők használatának rendjéről. SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.( ) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának rendjéről (t e r v e z e t) Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 8/2000 (X.13.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 8/2000 (X.13.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2000 (X.13.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2004.(XII.15.), a 6/2006.(IV.3),

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők használatának rendjéről 1

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők használatának rendjéről 1 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők használatának rendjéről 1 Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 1128-13/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI/8. NAPIREND Tárgy: Temető

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Újlengyel Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete. a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Újlengyel Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete. a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Újlengyel Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Újlengyel Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben