Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, Cházár tér 1., P Épület. University of West-Hungary. Cházár Square 1., P Building, 9400 Sopron

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület. University of West-Hungary. Cházár Square 1., P Building, 9400 Sopron"

Átírás

1 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület University of West-Hungary Cházár Square 1., P Building, 9400 Sopron PROGRAM / PROGRAMME A TANULÓI- ÉS TUDÁSTÁRSADALOM STRATÉGIÁI, TECHNOLÓGIÁI ÉS MÓDSZEREI STRATEGIES, TECHNOLOGIES AND METHODS IN A LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY Szervez / Organiser: MELLearN Felsoktatási hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület (MELLearN Hungarian Higher Education Lifelong Learning Network) Védnök / Patron: Dr. Pálinkás József Elnök, Magyar Tudományos Akadémia President, Hungarian Academy of Sciences

2 2009. április 16., csütörtök Plenáris ülés Regisztráció MEGNYITÓ Prof. Dr. Faragó Sándor Rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem Prof. Dr. Jánosi Zoltán Rektor, Nyíregyházi Fiskola, MELLearN Elnök, 2008 Dr. Fodor Tamás Polgármester, Sopron Megyei Jogú Város Dr. habil. Kálmán Anikó Egyetemi docens, MELLearN Ügyvezet Elnök ELADÁSOK Levezet elnök: Prof. Dr. Takáts Péter Oktatási rektorhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter az MTA volt elnöke Válságos idkben az oktatást és a kutatás-fejlesztést kiemelten kell támogatni Prof. Dr. Nyíri Kristóf Professzor, az MTA rendes tagja, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A kommunikációs elidegenedés megsznése: tanuló- és tudástársadalom filozófiai nézpontból Prof. Dr. Benedek András Tanszékvezet egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora, Mszaki Pedagógiai Tanszék, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A digitális pedagógia és a mobil tanulás Kávészünet Prof. Dr. Halász Gábor Központvezet, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felsoktatás-menedzsment Intézeti Központ, Eötvös Loránd Tudományegyetem A felsoktatás és az életen át tartó tanulás stratégiái nemzetközi kontextusban Prof. Dr. Farkas János D.Sc. Professzor emeritus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információs társadalom vagy tudástársadalom? Peter van der Hijden Felsoktatási stratégia szektor vezetje, Európai Bizottság, Belgium Nemzetközi felsoktatási együttmködés és LLL stratégia a tudástársadalomban Ebéd Poszter szekció megnyitója Dr. Katona György Dékán, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem - 2 -

3 Thursday, 16 April Plenary Session Registration WELCOME AND OPENING Prof. Dr. Sándor Faragó Rector, West-Hungarian University Prof. Dr. Zoltán Jánosi Rector, College of Nyíregyháza, MELLearN President 2008 Dr. Tamás Fodor Mayor, Sopron Dr. Anikó Kálmán Senior Lecturer, MELLearN Executive President KEYNOTE LECTURES Chair: Prof. Dr. Péter Takáts Vice-rector for Education, University of West-Hungary Prof. Dr. Szilveszter E. Vizi Former President of the Hungarian Academy of Sciences Education, Research and Development Must Be a High Priority in Times of Crisis Prof. Dr. Kristóf Nyíri Professor, Member of HAS, Insitute of Applied Pedagogy and Psychology, Budapest University of Technology and Economics Communication Unalienated Philosophical Perspectives on a Learning and Knowledge Society Prof. Dr. András Benedek Head of Department, Director, Member of HAS, Department of Technical Education, Institute of Applied Pedagogy and Psychology, Budapest University of Technology and Economics Digital Pedagogy and Mobile Education Coffee break Prof. Dr. Gábor Halász Head of Institute, Faculty of Pedagogy and Psychology, Center for Higher Education Management, Eötvös Loránd University The Strategies of Higher Education and Lifelong Learning in an International Context Prof. Dr. DSc. János Farkas Professor emeritus, Department of Sociology and Communication, Budapest University of Technology and Economics Information Society or Knowledge Society? Peter van der Hijden Head of Higher Education Policy Sector, European Commission, Belgium International Higher Education Cooperation and LLL Strategy in the Knowledge Society Lunch Poster Session Opening Dr. György Katona Dean, Faculty of Pedagogy, University of West-Hungary - 3 -

4 2009. április 16., csütörtök A., B. és C. Párhuzamos szekciók A) A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA ÉS A MOBIL TANULÁS Vitaindító eladás: Témafelels: Opponens: Dr. habil. Lük István, egyetemi docens BPK, Szakmai Tanárképz Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem Az IKT és a pedagógia forradalma, avagy fogalmak és technológiák hálójában Dr. habil. Lük István, egyetemi docens BPK, Szakmai Tanárképz Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem Dr. Kis-Tóth Lajos, rektor-helyettes, Eszterházy Károly Fiskola, Eger Hozzászólók: B) KORSZER FELSOKTATÁS ÉS A MUNKAERPIAC Vitaindító eladás: Témafelels: Opponens: Hozzászólók: Dr. Soós Adrianna, figazgató-helyettes, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Pályakezd diplomások elhelyezkedési lehetségei Bánhidyné Dr. Szlovák Éva C.Sc., fiskolai tanár, igazgató, Felnttképzési és Szakképzési Központ, Budapesti Mszaki Fiskola Dr. Szilágyi János, oktatási és képzési igazgató, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara C) INFORMÁCIÓS ÉS/VAGY TUDÁSTÁRSADALOM Vitaindító eladás: Témafelels: Opponens: Hozzászólók: Prof. Dr. Halász Gábor, központvezet, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felsoktatás-menedzsment Intézeti Központ, Eötvös Loránd Tudományegyetem A felsoktatás és az életen át tartó tanulás stratégiái nemzetközi kontextusban Dr. Németh Balázs, egyetemi docens, tanszékvezet-helyettes, Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Kálmán Anikó, egyetemi docens, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MELLearN ügyvezet elnök Szekciók beszámolója A. szekció: Dr. habil. Lük István, Nyugat-magyarországi Egyetem B. szekció: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva C.Sc., Budapesti Mszaki Fiskola C. szekció: Dr. Németh Balázs, Pécsi Tudományegyetem Utazás Sarródra Terepi program az Fert-Hanság Nemzeti Park területén, Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont megtekintése Fertújlakon Utazás Fertendrédre Vacsora borkóstolóval Visszautazás Sopronba - 4 -

5 Thursday, 16 April Parallel Workshops A, B and C A) DIGITAL PEDAGOGY AND MOBILE EDUCATION Keynote Address: Rapporteur: Contributions: Dr. habil. István Lük, Associate Professor, Faculty of Pedagogy, Vocational Teacher Training Institute, University of West-Hungary The Revolution of ICT and Pedagogy in the Net of Concepts and Technology Dr. habil. István Lük, Associate Professor, Faculty of Pedagogy, Vocational Teacher Training Institute, University of West-Hungary Dr. Lajos Kis-Tóth, Vice- rector, Eszterházy Károly College B) MODERN HIGHER EDUCATION AND THE LABOUR MARKET Keynote Address: Rapporteur: Contributions: Dr. Adrianna Soós, Deputy Director-general, National Employment Office Chances of Employment for Fresh Graduates Dr. Éva Bánhidyné Szlovák C.Sc., College Professor, Head of Department, Institute of Human Resources Development, Budapest Polytechnic Dr. János Szilágyi, Director of Education, Hungarian Chamber of Commerce and Industry C) INFORMATION AND/OR KNOWLEDGE SOCIETY Keynote Address: Rapporteur: Contributions: Prof. Dr. Gábor Halász, Head of Institute, Faculty of Pedagogy and Psychology, Center for Higher Education Management, Eötvös Loránd University The Strategies of Higher Education and Lifelong Learning in an International Context Dr. Balázs Németh, Senior Lecturer, Deputy Head of Department, University of Pécs Dr. Anikó Kálmán, Senior Lecturer, Insitute of Applied Pedagogy and Psychology, Budapest University of Technology and Economics, MELLearN Executive President Reporting from the Workshops Workshop A: Dr. habil. István Lük, University of West-Hungary Workshop B: Dr. Éva Bánhidyné Szlovák C.Sc., Budapest Polytechnic Workshop C: Dr. Anikó Kálmán, Budapest University of Technology and Economics EVENING PROGRAMME Visit to Sarród Field trip to the Fert-Hanság National Park, visit to the István Csapody School and Visitor s Centre in Fertújlak Vist to Fertendréd Dinner with wine Back to Sopron - 5 -

6 2009. április 17., péntek BEMUTATÓK Interaktív foglalkozások és csúcstechnológiai bemutatók a tanuló társadalom és a digitális pedagógia területérl POSZTEREK MEGNYITÓ Dr. Agg Géza Ph.D. Szakmai tanácsadó, Oktatási és Kulturális Minisztérium Gondolatok a csúcstechnika természet- és mszaki tudományban betöltött szerepérl Cégek csúcstechnikai bemutatói az interaktív informatikai hálózati rendszerekrl Bátorfi Zsolt, Microsoft Magyarország Kft Gulyás István, oktatási igazgató, ITM Kereskedelmi Kft FESTO Fact NYmE Mechatronika Labor Üveges Zsolt, Konkoord Irodatechnika Kft. EUTRUST Kft Kávészünet Jakobisz Zsuzsa, Innovációs Oktatási technológiák (ITE) Intelligens mérésadatgyjt-digitális iskolatáska (NOVA), TECH-PREP szimulációs rendszerek Janik Gábor, Cleverboard Kft Dr. Bessenyei István, egyetemi docens, Közgazdaságtudományi Kar, Nyugatmagyarországi Egyetem Tapasztalatok a hálózati oktatásról a KTK-n Kottyán László egyetemi adjunktus Dr. Szepes András egyetemi docens, Geoinformatikai Kar, Nyugat-magyarországi Egyetem A távoktatás informatikai támogatása távoktatási portál alkalmazása ÖSSZEGZÉS ÉS KONFERENCIA ZÁRSZÓ Ebéd MELLearN Egyesület évi Közgylés Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátus Terem, Bajcsy-Zsilinszky u Közgylés zárszó - 6 -

7 Friday, 17 April PRESENTATIONS Interactive trainings and high-technology presentations on the fields of student society and digital pedagogy POSTERS OPENING Dr. Géza Agg Consultant, Ministry of Education and Culture Thoughts on the Role of High-technology in Natural and Technological Science The High-Tech Presentations of Companies on Interactive Computer Network Systems Zsolt Bátorfi, Microsoft Magyarország Kft István Gulyás, Director of Education, ITM Kereskedelmi Kft FESTO Fact, University of West-Hungary, Mechatronics Laboratory Zsolt Üveges, Konkoord Irodatechnika Kft. EUTRUST Kft Coffee break Zsuzsa Jakubisz, Innovative Educational Technologies, Intelligent Information Collecting Digital Schoolbag (NOVA), TECH-PREP Simulation Systems Gábor Janik, Cleverboard Kft Dr. István Bessenyei, Senior Lecturer, Faculty of Economics, University of West- Hungary Experiences on Network Education on the Faculty of Economics László Kottyán Assistant Professor Dr. András Szepes Senior Lecturer, Faculty of Geoinformatics, University of West-Hungary The Information Technology Support for Distance Learning Using Distance Learning Web Portals SUMMARY AND CONFERENCE CONCLUSIONS Lunch MELLearN 2009 General Assembly West-Hungarian University Senate s Hall, Str. Bajcsy-Zsilinszky General Assembly Closing - 7 -

8 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Támogatók Sponsors Paksi Atomerm Zrt. Paks Nuclear Power Plant Ltd. ITD Hungary Zrt. ITD Hungary Ltd

Pécsi Tudományegyetem. 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar. University of Pécs

Pécsi Tudományegyetem. 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar. University of Pécs 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 6 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pécsi 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B Felnttképzési és Emberi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ. University of Miskolc, Hungary Regional Adult Education Centre PROGRAM / PROGRAMME

Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ. University of Miskolc, Hungary Regional Adult Education Centre PROGRAM / PROGRAMME 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 3 rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Miskolci Egyetem Felnttképzési Regionális Központ University of Miskolc,

Részletesebben

ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference

ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference ZÖLDEK Klaszter a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban The GREEN the future of renewable energy in the central-transdanubian

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia: II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra 2012. szeptember 25-26., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children

Részletesebben

Szerzőinkről / Authors

Szerzőinkről / Authors Szerzőinkről / Authors Bertalan Péter (Ph.D., Dr. habil.) a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, történész, politológus. Kutatási területei: globalizációs folyamatok a 20. században, történelmi folyamatok

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

3.HUNAGI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 3rd HUNAGI Conference and Exhibition

3.HUNAGI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 3rd HUNAGI Conference and Exhibition Program időbeosztással/ Program with timing 2012 márc 20 3HUNAGI KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 3rd HUNAGI Conference and Exhibition Mobil térinformatika és kapcsolódó adatszolgáltatások Kapcsoljunk sebességbe

Részletesebben

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary

Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe. 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary Conference: Mobilising SMEs for the Future of Europe 24-25 May 2011, Gödöllő, Budapest, Hungary CONTENTS Preface Programme in English Programme in Hungarian CV s of plenary Speakers: Dr Zoltán Cséfalvay

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/ INFORMATION Parking Limited parking lots are available in front of the buliding A (Eszterházy tér 1.). Parking permits can be obtained at the reception (Eszterházy tér 1.). Online video streaming Internet

Részletesebben

JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP

JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP 2013. NOVEMBER 14-15., CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK Thursday - Friday RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Kovács Pál államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság III. DUNA-TÉRSÉGI KOHÉZIÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújvárosi Főiskola, 2012. szeptember 5-6. TISZTELT CÍMZETTEK! Nagy örömmel értesítjük Önöket arról a tényről, hogy dr. Navracsics Tibor, miniszterelnökhelyettes

Részletesebben

1989-2014. The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary

1989-2014. The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary 1989-2014 The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary 25 ÉV Az MTA-Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány Magyarországon 1989-2014 BUDAPEST, 2014 A Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

THENUCE RELAY CENTRES

THENUCE RELAY CENTRES European Thematic Network in University Continuing Education 0% To 2007 (hopefully) - Management - Policy - Regional Development - Structures - Distance Education - Marketing - Staff Development - Financial

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve.

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Varga Attila, Nemeslaki András Do organizational network studies constitute a cohesive communicative field?: Mapping

Részletesebben

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tisztelettel meghívunk valamennyi érdeklődőt Konferencia-sorozatunkra. A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért Dunaújváros Főiskola 2008. november 10

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 (1) A Magyar Formatervezési Tanács küldetése Mission statement of the Hungarian Design Council A Magyar Formatervezési

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

INTERNATIONAL CONFERENCE OF PREVENTIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 19-20 NOVEMBER 2010 PÉCS, HUNGARY

INTERNATIONAL CONFERENCE OF PREVENTIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 19-20 NOVEMBER 2010 PÉCS, HUNGARY INTERNATIONAL CONFERENCE OF PREVENTIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 19-20 NOVEMBER 2010 PÉCS, HUNGARY Organized by: Institute of Public Health, Medical School, University of Pécs Hungarian Society for Epidemiology

Részletesebben

MTA, TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport, (főállás)

MTA, TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport, (főállás) Dr. Fülöp Márta Önéletrajz CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK Név: Dr. Fülöp Márta Születési hely: Budapest Születési idő: 1956. augusztus 5. Jelenlegi pozíció: Tudományos igazgatóhelyettes, Tudományos

Részletesebben

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Availabilities E-mail: erdosk@ktk.pte.hu Telephone: 72/501-599/23134 Studies 2006 2009 2000 2005 2003 2006 University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School

Részletesebben